Stedelijke onderscheiding A-Z

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedelijke onderscheiding A-Z"

Transcriptie

1 Uitgereikt Aalbers, Th.A. Bij zijn afscheid als voorzitter van de stichting Doeltreffend FC Utrecht aangevoerd Stadsmedaille * 1948 [zilver] FC Utrecht Abbenes, de heer A. Wegens zijn bijzondere verdiensten als Arie Abbenes stadsbeiaardier bracht het geluid Stadsmedaille * 1948 [zilver] stadsbeiaardier, ter gelegenheid van zijn van Utrecht op hoog niveau pensionering Adriaansen, M.J. Als blijk van erkentelijkheid voor zijn bijzondere Speld van de stad Utrecht inzet en verdiensten op breed maatschappelijk Terrain, waaronder de participatie van Allochtone burgers in onderwijs, sport, politiek en samenleving Alferink, mgr. B Bij zijn 50-jarig priesterschap Servus pacis christi Stadsmedaille * 1948 [goud] Karnidaal van Utrecht Ameijden, E. van Bij zijn afscheid, na 43 jaar dienstverband Hoofd commissies der gemeente-secretarie Stadsmedaille * 1869 [zilver] 1 oktober februari Antonowycz, dr. M. In verband met het 40-jarig bestaan van het Veertig jaar de gedreven en stuwende kracht Stadsmedaille * 1948 [zilver] Oprichter en directeur van koor die het Utrechts Byzantijns Koor tot ver buiten het Utrechts Byzantijns de grenzen bracht Koor Asselberghs, mevrouw Bij haar afscheid als directrice van het Zette door haar museale arbeid tallozen op het Stadsmedaille * 1948 [zilver] Spoorwegmuseum Utrechtse spoor Baart de la Faille, prof. dr. Ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag, o.m. Prodesse voluit et singulis et universis ingenio, Stadsmedaille * 1948 [zilver] J.M. Oud-voorzitter der Gezondheidscommissie en Voce, consilio Regent van de Willem Arntsz Stichting Baas, J.J. Wegens zijn ruim 25-jarige grote inzet voor vele Maartenspenning Activiteiten in en voor Tuindorp Bakker, J. Bij het afscheid van burgemeester van Utrecht, U stond altijd voor mij klaar Burgemeesterspenning Directeur sector Mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf Bestuurszaken

2 Bakker, J. Bij het afscheid van burgemeester mr. I.W. Doeltreffende vraagbaak voor algemene zaken Burgemeesterspenning hoofd Algemene Zaken, Opstelten Gemeentesecretarie Bakker-Migo, de heer en In verband met het 25 jarig bestaan op Sportpenning mevrouw 2 oktober 1999 van de Stichting Blauwe Vogel Bannier, dr. W.A.F. Als verdienstelijk burger, ter gelegenheid van Civi optimo, 4 - V Stadsmedaille * 1869 [zilver] zijn 70e verjaardag Bardet, ir. J.D.M. Wegens zijn vele werkzaamheden voor Oud Zowel oud als nieuw Utrecht had zijn hart Stadsmedaille * 1948 [zilver] oud-raadslid Utrecht Barents, drs. W. Bij zijn afscheid als directeur commerciële Speld van de stad Utrecht zaken van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs Barentsen, J.P. Bij zijn afscheid als algemeen directeur van de Motor voor een kern waar muziek inzit Stadsmedaille * 1948 [zilver] ROVU, Bart, P. van Bij zijn afscheid als commandant van de Vrij en willig voor Zuilen s veiligheid 40 jaar Burgemeesters medaille Vrijwillige Brandweer Zuilen geblust en opgeleid Bartelds, J.L.M. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Uniek Netwerkend voor UNIE en Utrecht Stadsmedaille * 1948 [zilver] Bestuur van Fortis Battenberg, drs. K. In verband met zijn afscheid als voorzitter van Speld van de stad Utrecht de Stichting Sociale Huisvesting Battenberg, drs. K. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Inspirerend en initiatiefrijk bestuurder voor Stadsmedaille * 1948 [zilver] COSBO stad Utrecht wonen en welzijn Beekhuis, R. Bij zijn afscheid in verband met de opheffing Sportpenning voorzitter Utrechtse van de Sportraad Sportraad Beemer, P.J. Bij zijn afscheid als sectiechef bij de Dienst voor Speld van de stad Utrecht Sport en Recreatie Beer, J. de Als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn Speld van de stad Utrecht enorme inzet en inspanningen voor een betere winkel- en leefomgeving in en rond het Winkelcentrum Hoog Catharijne

3 Bekker, H.A. Bij zijn afscheid als wethouder Ter herinnering aan ruim zes en twintig jaren Stadsmedaille * 1948 [zilver] toewijding Benthem, mr. H.C.A. van Als blijk van grote erkentelijkheid voor de Maartenspenning buitengewone inzet op uiteenlopende terreinen in de Utrechtse samenleving Bentum, Th. van Bij zijn afscheid als afdelingshoofd bij de Dienst Speld van de stad Utrecht Welzijn Berg, F.J. van den Als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn niet Steunpilaar burgemeester voor veiligheid in Burgemeesterspenning aflatende inzet op het gebied van de openbare binnenstad Utrecht orde en veiligheid Berg, mevrouw D. van den In verband met het 30-jarig bestaan van de 16 jaar op de bres voor damesrugby in stad en Sportpenning Utrechtse Rugby Club, waar zij zich speciaal land voor damesrugby langdurig heeft ingezet Berg, Th. van den Als blijk van erkentelijkheid voor zijn Speld van de stad Utrecht gedurende 20 jaar bijzondere diensten voor de De Meernse dorpsgemeenschap en voor de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens Berger, J. Bij zijn afscheid als loco-secretaris, Trouw en dienstbaar aan stad, bestuur en Stadsmedaille * 1948 [zilver] democratie Berkel, Kees van Ter ere van zijn 70e verjaardag Met zorg en vakmanschap behoeder van Burgemeesterspenning zilversmid Utrechts ambtsketen Berkien, Herman Voor zijn verdiensten als ambassadeur van het Speld van de stad Utrecht cabaretier Utrechtse lied en de Utrechtse humor Beuk, J.T.A. Als blijk van erkentelijkheid voor zijn Speld van de stad Utrecht verdiensten op maatschappelijk gebied, in het bijzonder gedurende 30 jaar voor de Stichting De Paraplu

4 Beuningen, mr. W.F. van Als blijk van erkentelijkheid voor zijn langdurig Maartenspenning bestuurs- c.q. voorzitterschap van de K. F. Hein Stichting en daaraan verbonden stichtingen en zijn in die functies bewezen bijzondere verdiensten op maatschappelijk gebied Beuningen-Sluis, mevrouw Als blijk van erkentelijkheid voor haar Speld van de stad Utrecht G.M. van bijzondere verdiensten voor de wijk Zuilen Beuving, ir. L. In verband met zijn afscheid als directeur Speld van de stad Utrecht van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Utrecht Bijl, J.J. Als blijk van waardering voor zijn langdurige Al veertig jaar sportmedisch goedgekeurd Sportpenning en intensieve inzet voor de sport en de sportmedische facetten, in het bijzonder voor het Sportmedisch Adviescentrum Utrecht (SMA) Bijl, N. In verband met het afscheid van burgemeester Het schier onmogelijke doen mogelijk maken Burgemeesterspenning hoofdambtenaar Dienst mevrouw drs. M.W.M. Vos-van Gortel tot veler vreugde Openbare Werken Bildt-Westbroek, mevrouw Wegens haar 15-jarige, bijzondere wijze van Maartenspenning H.J.D. van de inzet voor de Politie Vriendenkring Blois, J. de In verband met zijn afscheid als Speld van de stad Utrecht projectleider bij restauratie-, nieuwbouw- en stadsvernieuwingsprojecten Blok, J. In verband met zijn afscheid als voorzitter Een ander naar zijn beste krachten te helpen is Stadsmedaille 1948 [brons] Vrijwillige Brandweer, Zuilen de hoogste taak Blok, mevrouw P. In verband met haar afscheid als directeur en Speld van de stad Utrecht artistiek leider van het Festival a/d Werf en Huis a/d Werf Blom, E.G. Als blijk van erkentelijkheid voor zijn Speld van de stad Utrecht bijzondere verdiensten voor de Vereniging van Amateurtuinders Ons Buiten en voor de wijk Voordorp

5 Blume, J.H. Bij zijn afscheid als directeur van de Speld van de stad Utrecht Lukasschool, als blijk van erkentelijkheid voor zijn meer dan dertig jaar lange inzet op onderwijsgebied Boender, drs. P. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Kamer van Zijn sporen nagelaten bedrijf en mens ten bate Stadsmedaille * 1948 [zilver] Koophandel Utrecht Boon, R.J.M. Bij zijn afscheid als directeur van de Speld van de stad Utrecht Gemeentelijke Accountantsdienst, als blijk van waardering voor zijn bijzondere verdiensten voor de gemeente Utrecht, mede door zijn uitstekende reputatie in de accountantswereld Booy, F. Bij zijn afscheid als hoofdtrainer van FC Utrecht Foeke Booy Als FC Utrecht trainer 12 jaar een Sportpenning schot in de roos Bos, Chris Wegens ruim 30 jaar enthousiaste en Zijn sprankelend beiaardspel bracht Stadsmedaille * 1948 [zilver] oud-stadsbeiaardier uitstekende taakverrichting, Domklanken op hoog niveau Bosch, H.P.A.M. In verband met zijn afscheid als directeur van Speld van de stad Utrecht de Dienst Welzijn gemeente Utrecht Boschlooten Bosch, mevrouw Bij haar afscheid van de Stichting Utrechtse De weldaad bestaat niet in wat gedaan of Stadsmedaille * 1948 [zilver] J.C.M. Federatie voor Maatschappelijk Werk gegeven wordt, maar in de gezindheid van hem actief op maatschappelijk die doet of geeft terrein Bosselaar sr., P.C. Bij zijn 50-jarig dienstverband bij t Was groots wat hij deed bij Utrechts lief en Stadsmedaille * 1948 [zilver] Meubileerinrichting P.C. Bosselaar en Zn. leed Bosvelt, A.J. Bij zijn afscheid na een 25-jarige loopbaan Speld van de stad Utrecht bij de gemeente Utrecht op het terrein van de Volkshuisvesting Bosvelt, A.J. Als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn Zwemmend besturend in Utrechtse Sportwereld Sportpenning langdurige inzet voor de sport in Utrecht en in het bijzonder voor zijn bestuurlijke inbreng hierbij

6 Bos-Verberne, mevrouw C. Wegens haar meer dan 75 jaar lange inzet Speld van de stad Utrecht M. A. als vrijwilligster op breed maatschappelijk en kerkelijk gebied in de wijk Oog in Al Bothof, W.J. Bij zijn afscheid als directeur van N.V. Tivoli, Burgemeesters medaille Concert- en Congrescentrum Bours, J. Voor zijn bijzondere verdiensten voor de stad Maartenspenning Utrecht op cultureel en maatschappelijk gebied Bouwens, J.F. In verband met het 90-jarig bestaan van de 45 jaar met hart en ziel voor U.V.V. in touw Sportpenning Utrechtse Voetbal Vereniging U.V.V. voor zijn 45-jarige inzet voor de vereniging en de Utrechtse sportwereld Bouwman, W.J.M. Als blijk van erkentelijkheid voor zijn als Service gericht met gevoel voor stijl Burgemeesterspenning hoofdbode hoofdbode aan de burgemeester mr. I.W. Opstelten bewezen diensten Burgers, mevrouw I Ter gelegenheid van haar pensionering Burgemeesterspenning Adviseur openbare orde en veiligheid Brakkee, M.H. Bij zijn afscheid als hoofd Onderwijs bij de Man van klasse voor t Utrechtse Onderwijs Stadsmedaille * 1948 [zilver] Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Brandt, C. Bij zijn afscheid, na een 44-jarig dienstverband Openbaar Lager Onderwijs, 1 juni Stadsmedaille * 1869 [zilver] december 1913 Gemeente H.B.S. van Wijckskade, 1 januari augustus Bransen, mr. A.J. Bij zijn afscheid als wethouder, Steunpilaar in s stads bestuur Stadsmedaille * 1948 [zilver] Bredero, H.R. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Kring Ondernemend voor Utrechtse kringen Stadsmedaille * 1948 [zilver] Utrechtse Ondernemingen Brink, G.W. van den Als blijk van erkentelijkheid voor zijn bijzondere Speld van de stad Utrecht verdiensten, onder meer als directeur van het Jacobi Theater, bij veel culturele en maatschappelijke evenementen, die voor Utrecht van grote betekenis zijn Brink, mr. A.H. van de Bij zijn afscheid als directeur van de Hij heeft de dank der stad verdiend door al wat Stadsmedaille * 1948 [zilver] Gemeentelijke Sociale Dienst hij zijn leven heeft gegeven!

7 Brom-Fischer, mevrouw Bij haar 80e verjaardag Speld van de stad Utrecht H.M.M. naaldkunstenares Brouwer-Korf, mevrouw mr. Bij haar afscheid als burgemeester van Utrecht Burgemeester van ons allemaal voor ons Stadsmedaille * 1948 [goud] A.H allemaal Bruggen, R. van Bij zijn afscheid als directeur van de Algemene Een brug slaan was zijn streven tussen de Stadsmedaille * 1948 [zilver] Begraafplaatsen, doden en hen die leven Bruijn, Chantal de Wereldkampioenschap dameshockey 2006 Wereldkampioen dameshockey 2006 Sportpenning Utrechtse steunpilaar van een wereldteam Bruna, Dick Bij zijn 60e verjaardag Met illustere verbeeldingskracht de stad op Stadsmedaille * 1948 [zilver] grafisch ontwerper hoger plan gebracht Bruna, Dick Bij zijn 80e verjaardag Met de kunst van het weglaten Utrecht verrijkt Stadsmedaille * 1948 [goud] grafisch ontwerper Bunnik-Teenstra, mevrouw Voor haar advies- en vrijwilligerswerk voor de Speld van de stad Utrecht L.A. Beheersgroep van de Stichting Wilhelminapark e.o Burgemeester, G. Bij zijn afscheid als huismeester Stadhuis Dag in dag uit zorgzaam en voorkomend voor Burgemeesterspenning Utrecht, het Huis der stad en haar gasten Burgers, mevrouw I. Bij het afscheid van burgemeester van Utrecht, U stond altijd voor mij klaar Burgemeesterspenning senior beleidsmedewerker mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf Openbare Orde en Veiligheid Burgers, W. Bij zijn afscheid als hoofd Flexibel inzetbaar ondersteuner voor Burgemeesterspenning Bestuursondersteuning Gemeente Utrecht en burgemeester bestuur By, eug. J.R.M. de In verband met zijn afscheid als voorzitter Met Liszt aan Utrecht een topconcours gegeven Stadsmedaille * 1948 [zilver] van de Stichting Internationaal Franz Liszt Pianoconcours Caminada, drs. I.W.L.A. Bij zijn afscheid als directeur Dienst Onderwijs Speld van de stad Utrecht Camp, J. van de Als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn Speld van de stad Utrecht inzet voor de koormuziekbeoefening in Utrecht door de Utrechtse Oratorium Vereniging en het Utrechts Opera Koor Carpentier Alting, M.R. Bij zijn afscheid als directeur van de Gaf Dudoks stadstheater een nieuw gezicht Stadsmedaille * 1948 [zilver] Stadsschouwburg Utrecht

8 Cate-Dhont, mevrouw drs. Bij haar afscheid als wethouder, Sociaal en bedreven, gedecideerd, energiek en Stadsmedaille * 1948 [zilver] R.M. ten gedegen de stad bestuurd Cator, C. In verband met zijn afscheid als bestuurslid van Maartenspenning de Stichting Stadsontspanning, Cats, J. (Bu) Als blijk van erkentelijkheid voor zijn bijzondere Speld van de stad Utrecht verdiensten op sportief en maatschappelijk terrein Chami, Jamil Bij het behalen in Canada van de Wereldtitel Jamil Chami Voet hand - talent Sportpenning Taekwondo Cloo, H. Bij de viering van zijn vijftig jarig jubileum als Vereent Sportpenning lid en vrijwilliger voor de gymnastiekvereniging Sport Vereent Cloo-van Riet, R. Bij de viering van ruim zestig jaar inzet voor de Sport Sportpenning gymnastiekvereniging Sport Vereent Cuppen, M.J.M. Als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn Speld van de stad Utrecht initiatief tot de realisatie van Grand Hotel Karel V Dam, J. van Bij zijn afscheid als Chef Bureau Sport en Speld van de stad Utrecht Openluchtrecreatie van de gemeente Utrecht, Defoer, drs. H.L.M. Bij zijn afscheid als inhoudelijk directeur van het Spraakmakend de Christelijke Kunst Stadsmedaille * 1948 [zilver] Museum Catharijneconvent, toegankelijk gemaakt Dentz, mevrouw dr. M.J. Bij haar afscheid als voorzitter van de Prinses Sterk voor de zwakken Stadsmedaille * 1948 [zilver] G.G.D. gemeentearts / Wilhelmina Stichting psychiater Derks, mr. W.H.J. Bij zijn afscheid als wethouder, Uw openbare werken loven u voor uw bestuur Stadsmedaille * 1948 [zilver] Diekema, S. Bij zijn afscheid als lid van de Raad van Maartenspenning Advies en Bijstand van de Stichting Regionaal Ziekenfonds Midden-Nederland Dieperink, C. In verband met zijn grote inzet gedurende ruim Speld van de stad Utrecht 20 jaar in verschillende functies bij de afdeling Financiën van de gemeente Utrecht

9 Dijk, C. van Wegens zijn 25-jarige inzet voor de Fotodienst Speld van de stad Utrecht Gemeente Utrecht Dijk, C. van Als grote blijk van erkentelijkheid voor zijn Utrecht en het bestuur spraakmakend in beeld Burgemeesterspenning als huisfotograaf- voor de burgemeesters gebracht van Utrecht in de jaren bewezen diensten Dijk, de heer P. van Wegens zijn bijzondere verdiensten als organist Speld van de Stad Utrecht en orgeldeskundige, ter gelegenheid van de viering van zijn veertig-jarig jubileum als kerkorganist en orgeldeskundige in dienst van de Protestantse Gemeente Utrecht Dijke, mr. P. van Bij zijn afscheid als Gemeentesecretaris van t Is de stuwkracht, die de vaart bepaalt Stadsmedaille * 1948 [zilver] Utrecht, Dijkstra, Marieke Wereldkampioenschap Hockey Indoor 2007 Wereldkampioen Hockey Indoor 2007 Sportpenning Alle spelsystemen én alle tegenstanders onder de knie Dijkstra, Wieke Wereldkampioenschap dameshockey 2006 Wereldkampioen dameshockey 2006 Sportpenning Utrechtse steunpilaar van een wereldteam Dokkum, Hans van In verband met zijn overzichtstentoonstelling in Speld van de stad Utrecht graficus, schilder en Utrecht aquarellist Dongen, M.H. van Bij zijn afscheid als senior-adviseur bij de Speld van de stad Utrecht afdeling Bestuurlijke en Internationale Zaken van de gemeente Utrecht Donker, C. Voor zijn bijzondere verdiensten voor de stad Maartenspenning Utrecht op cultureel gebied Doorn, Chr. van Als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn Speld van de stad Utrecht bestuurlijke inzet gedurende 45 jaar voor de R.K. Bond voor EHBO Sint Martinus Dorpe, C. van den Bij zijn afscheid als hoofdinspecteur van Politie Een politiepresentator van muzikale allure Burgemeesters medaille Draanen, drs. Chr. van Bij zijn afscheid als muntmeester van de Muntmeesterlijk ambassadeur voor bedrijf en Stadsmedaille * 1948 [zilver] Koninklijke Nederlandse Munt stad Drabbe, J.E.C. Als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn Maartenspenning bijna 50-jarige belangeloze inzet voor de nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit COC, afdeling Utrecht

10 Drewes, J.G. Bij zijn afscheid als directeur van het Wie naastenliefde betoont en rechtvaardigheid Stadsmedaille * 1948 [zilver] Gemeentelijk Huisvestingsbureau betracht schept evenwicht en vrede Drijver, J.J. Als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn Gedreven actief op en rond de 64 velden Sportpenning langdurige en veelzijdige inzet voor de schaaksport in de stad en de regio Utrecht Drijver-Huizinga, mevrouw A. Bij haar afscheid als voorzitter van de Maartenspenning Nederlandse Hartstichting afd. Utrecht, Drijver-Huizinga, mevrouw A. Bij haar 70e verjaardag Zij heeft niet verzuimd alles te doen wat met ere Stadsmedaille * 1948 [zilver] werkzaam op gedaan moest worden maatschappelijk terrein Eeckhout, ir. A.D. Bij zijn afscheid als directeur Dienst Openbare Altijd in de weer voor groei en behoud van de Stadsmedaille * 1948 [zilver] Werken, stad Eeckhout, ir. A.D. Bij zijn afscheid als lid van de Maartenspenning Seniorenadviesraad West als blijk van erkentelijkheid voor zijn bijzondere verdiensten voor de ouderen in de stad Utrecht Eijkman, mr. A.J. Bij zijn afscheid als chef Kabinet burgemeester Gedreven ambassadeur voor stad en zijn Stadsmedaille * 1948 [zilver] bestuur stijlvol t Sticht ge(re)presenteerd Eijkman, mr. A.J. Als blijk van erkentelijkheid voor de door Goede gastheer, de representatie van de stad Burgemeesterspenning chef kabinet van de hem gedurende meer dan 10 jaar aan de Burgemeester van Utrecht burgemeester verleende diensten Emmelot, H.J. Als blijk van erkentelijkheid voor zijn Speld van de stad Utrecht bijzondere inzet en verdiensten voor de groene ruimte en het in goede staat houden van het Wilhelminapark e.o. en voor de totstandkoming van een beleidsvisie voor dit park e.o Enklaar, mr. J.E. Bij zijn afscheid na een 36-jarig dienstverband Hoofdambtenaar ter Gemeente-Secretarie, 15 Stadsmedaille * 1869 [zilver] juni december Ent, L.J.N. Bij zijn afscheid als instructeur van Maartenspenning het tamboerkorps van de christelijke muziekvereniging De Bazuin

11 Ernst, mevrouw H.E.M.E. Bij haar afscheid als zakelijk leider Volbloed initiator van het Utrechts theaterleven Stadsmedaille * 1948 [zilver] van het Utrechts theatergezelschap De Paardenkathedraal Es, A. van Bij zijn afscheid als bestuurslid van Speld van de stad Utrecht COSBO-stad-Utrecht voor zijn inzet bij de belangenbehartiging van ouderen Eventuin, M.A.F.V. van den Bij zijn afscheid als voorzitter van de Maartenspenning Katholieke bond voor Ouderen afdeling Utrecht (KABO) voor zijn bijzondere verdiensten op maatschappelijk en kerkelijk gebied Evers, W. Als blijk van waardering voor de wijze Maartenspenning waarop hij zich gedurende meer dan 32 jaar belangenloos inzet voor het Harmonie Orchest Utrecht Ewijk, A. van Als blijk van waardering voor zijn veelzijdige Altijd aanspeelbaar voor jong Utrechts Sportpenning inzet voor de voetbalsport in Utrecht en voetbaltalent omgeving Ex, drs. K.M.T. Bij zijn afscheid als directeur van het Centraal Museum en stad, kunstig in beeld gebracht Stadsmedaille * 1948 [zilver] Museum Faber, B. Bij zijn afscheid als directeur van het Speld van de stad Utrecht Nederlandse Rode Kruis, afdeling Utrecht Midden Fagel, F. Bij zijn afscheid als restauranthouder van Bistro Speld van de stad Utrecht Moustache Fentener van Vlissingen, dr. Bij zijn vertrek uit Utrecht Uit erkentelijkheid wegens uitzonderlijke Stadsmedaille * 1948 [goud] F.H. burgerzin en uitnemende verdiensten voor het economische en culturele leven der stad Fentener van Vlissingen, J.M. Bij zijn afscheid van het bestuur van de Wegens betoonde grote liefde voor de stad Stadsmedaille * 1948 [zilver] Stadsschouwburg Utrecht en zijn brede belangstelling in haar ontwikkeling

12 Filali, M. El Bij zijn afscheid als manager Integratie bij de Speld van de stad Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht als blijk van erkentelijkheid voor zijn bijzondere verdiensten op multicultureel gebied Flameling, F. Bij zijn afscheid als Commandant Brandweer 1956 Commandant Brandweer Utrecht 1963 Burgemeesters medaille Utrecht Fledderus, C.J. Als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn niet Doortastend, doelgericht en vindingrijk Burgemeesterspenning aflatende inzet als senior beleidsmedewerker evenementen beheerd Bijzonder Gebruik Openbare ruimte bij de Dienst Stadsbeheer Fledderus, C.J. Bij zijn afscheid als senior medewerker bij Speld van de stad Utrecht de Dienst Stadsbeheer als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn enorme inzet en verdiensten voor Utrecht Fransen-van Galen, mevrouw Bij haar afscheid als voorzitter van het Utrechts Maartenspenning J.Th.H. Oranje Comité Fransen-van Galen, mevrouw Bij haar afscheid als Bestuurslid van COSBO- Met raad en daad veelzijdig actief voor zorg en Stadsmedaille * 1948 [zilver] J.Th.H. stad-utrecht welzijn Gaalen, mevrouw M.M. van Bij haar afscheid als doortastend en deskundig in duidelijke Burgemeesterspenning bestuurscommunicatieadviseur van de communicatie burgemeester Gaast, ir. K. van der Bij zijn afscheid als voorzitter van de In het gezicht van de stad lag zijn hart en zijn Stadsmedaille * 1948 [zilver] Welstandcommissie, werk Geesink, Anton J. In verband met zijn 25-jarig jubileum van zijn Sportpenning gouden Olympisch Judo-kampioenschap in Tokyo Gelder, drs. R. van In verband met zijn afscheid als directeur van Speld van de stad Utrecht de Koningin Wilhelmina Stichting, Geleynse, drs. J. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Koningin Maartenspenning Wilhelmina Stichting

13 Gerrietsen, G.J.L.F. In verband met zijn zilveren jubileum als Maartenspenning voorzitter van de Wijkvereniging Wij op ons Eiland Giesen, drs. W.A.J. van de In verband met zijn afscheid als directeur van Speld van de stad Utrecht de Dienst Onderwijs gemeente Utrecht Ginkel, mevrouw W.J. van In verband met het afscheid van burgemeester Hart en zenuwcentrum en rechterhand hoffelijk Burgemeesterspenning secretaresse van de mevrouw drs. M.W.M. Vos-van Gortel en rustig en trouw burgemeester Ginkel, prof. dr. J.A. van Bij zijn afscheid als Rector Magnificus van de Sol rectoris illustravit urbem Stadsmedaille * 1948 [goud] Universiteit Utrecht Gispen, drs. J. Bij zijn afscheid als voorzitter van het College Doortastend bruggenbouwer voor optimaal Stadsmedaille * 1948 [zilver] van Bestuur van de Willibrord Stichting en de onderwijs Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht Goede, Eva de Ter ere van het behalen van Olympisch goud Utrechts Olympisch topsporter, ongeëvenaard in Sportpenning tijdens de Olympische Spelen in Peking 2008 teamverband Goené, J.M.G. Bij zijn 80e verjaardag Maartenspenning voorzitter van de wijkvereniging Hoograven s Belang Graaf, H. van de onbekend Lubetu 1939 Burgemeesters medaille Groenemeijer, drs. B.M. Bij zijn afscheid als voorzitter van het College Creatief innovator van het Utrechtse Stadsmedaille * 1948 [zilver] van Bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Kunstonderwijs Utrecht Groeneveld, mevrouw Als blijk van erkentelijkheid voor haar Maartenspenning Yvonne Th. bijzondere verdiensten voor Utrecht op cultureel gebied als cabaretière, toneelspeelster, tekstschrijver en artistiek en zakelijk manager op cultureel gebied Groot, drs. H.L. de Bij zijn afscheid als gemeentelijk archeoloog, Stadsarcheoloog uit de grond van Utrechts hart Stadsmedaille * 1948 [zilver]

14 Groot, G.J. de Bij zijn afscheid als voorzitter van de Maartenspenning Cliëntenraad van Thuiszorg stad Utrecht Haaijman, drs. G. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Maartenspenning Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, Haeringen- t Hart, mevrouw Als blijk van waardering voor de wijze Maartenspenning M.N. van waarop zij 12,5 jaar lang leiding geeft aan de Educatieve Dienst van de Domkerk Hamminga, J. H. Als blijk van erkentelijkheid voor zijn inzet voor Speld van de stad Utrecht de opleiding en werk in Utrecht van jongeren in de technische beroepen Hamoen, W.A. Als blijk van grote waardering voor de sinds Maartenspenning 1962 enthousiaste en belangeloze inzet voor de paardensport in de stad Utrecht Hanemaaijer, S. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Speld van de stad Utrecht Centrum voor Lichamelijk en Zintuiglijk Gehandicapten De Paraplu Harteveld, T. In verband met zijn afscheid als wethouder, Beginselvast, met inzicht en gevoel, zag hij de Stadsmedaille * 1948 [zilver] mens als eerste doel Harteveld, T. In verband met zijn afscheid als voorzitter Maartenspenning van SISU (Stichting Internationale Solidariteit Utrecht) Hartsuiker, Ton Bij zijn afscheid als artistiek leider van het Totus in corde et anima musicus Ultraiecto Stadsmedaille * 1948 [zilver] Utrechts Conservatorium Hassel, A. van Bij zijn afscheid als wethouder, Op eigen wijze bouwend aan de stad en Stadsmedaille * 1948 [zilver] werkgelegenheid Hautvast, mevrouw M. Als blijk van erkentelijkheid voor haar Speld van de stad Utrecht bijzondere verdiensten voor Utrecht als cultuurstad, ter van haar afscheid als artistiek directeur van het STUT Theater gedurende 28 jaar

15 Heesterbeek O.F.M., G. J. C. Bij zijn afscheid als pastoor wegens zijn grote Maartenspenning en voorbeeldige betekenis voor de leefbaarheid in Zuilen Heijkoop, J.D.M.A. Als blijk van erkentelijkheid voor zijn bijzondere Maartenspenning verdiensten voor Utrecht op het gebied van welzijn, onder meer voor de verbetering van de leefomstandigheden van dak- en thuislozen Heijnen, F.A.M. Bij zijn afscheid als bestuurder van de Stichting Een kwart eeuw bouwen aan beschermd wonen Stadsmedaille * 1948 [zilver] Beschermende Woonvormen Utrecht SBWU en zorg Heijningen, Jacques van Bij zijn afscheid als directeur van het Speld van de stad Utrecht Nederlands Film Festival Heil, mr. A. Bij het afscheid van burgemeester van Utrecht, U stond altijd voor mij klaar Burgemeesterspenning lid Korpsdirectie Politie mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf Utrecht Heinrichs, M.A. Bij zijn afscheid van het Muziekcentrum Bevlogen aanjager van evenementen die de Stadsmedaille * 1948 [zilver] Vredenburg, waar hij sinds 1978 werkzaam was Utrechtse toon zetten en waarvan hij sinds 2002 directeur was Hek, Tom M. van t In verband met zijn 200e Interland Hockey- Sportpenning wedstrijd Hekman, Joop Bij het bereiken van de 85e verjaardag op 24 Veelzijdig vakman en inspirerend Utrechts Stadsmedaille * 1948 [zilver] beeldhouwer maart 2006 beeldhouwer Helden, mevrouw Christien Als blijk van waardering voor haar inzet Maartenspenning van gedurende meer dan 20 jaar voor het Griftpark Hendriks, K. Ontvangt de Sportpenning voor zijn bijzondere Historisch goud voor Triton en Stad Sportpenning Prestaties tijdens het WK roeien Hendriks, Claire Wereldkampioenschap Hockey Indoor 2007 Wereldkampioen Hockey Indoor 2007 Sportpenning Alle spelsystemen én alle tegenstanders onder de knie Hendriks, Gijs Ter gelegenheid van 40 jaar werkzaam zijn als Hij heeft de stad een nieuw geluid gegeven Stadsmedaille * 1948 [zilver] professioneel jazz-musicus Hengstman-van Voorene, Bij haar afscheid als gemeenteraadslid, Brug tussen burger en bestuur actief voor Stadsmedaille * 1948 [zilver] mevrouw W.L.C welzijn, Oranje en cultuur Herschel, J.G. Bij zijn afscheid als Commandant Rode Kruis Utrechts ganse burgerij stond hij bij nood en Stadsmedaille * 1948 [zilver] arts Korps, afd. Utrecht leed terzij

16 Hessels, Lex In verband met zijn 60-jarige inzet voor de Sportpenning Utrechtse Atletiek Vereniging Hellas Heteren, A.J.P. van Als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn Maartenspenning bijzondere maatschappelijke verdiensten voor de stad Utrecht Heteren-Hogenhuis, Als blijk van grote erkentelijkheid voor Maartenspenning mevrouw M.Th.L.H. van haar bijzondere verdiensten op kerkelijk en maatschappelijk gebied Heteren-Hogenhuis, Bij haar afscheid als voorzitter van de Stichting Waar hart en verstand samenwerken ontstaat Stadsmedaille * 1948 [zilver] mevrouw M.-Th.LH. van Internationale Solidariteit Utrecht SISU solidariteit Heukelom, dr. ir. G.W. van Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum Vir sapiens pulchris artibus honestisque studens Stadsmedaille * 1869 [zilver] als lid van de Commissie tot herstel van de 1947 Domtoren Hiele, K. Als blijk van waardering voor zijn bijzondere Een leven lang op 1001 manieren op de bres Sportpenning verdiensten op sportgebied in Utrecht, met voor de Utrechtse sport name voor sportpark Nieuw Welgelegen Hilgersom, J. In verband met de beëindiging van zijn 40 jaar Handbal scheidsrechter de sport verenigd Sportpenning lang functioneren als handbalscheidsrechter binnen de afdeling Utrecht en zijn belangrijke bestuursfuncties gedurende 26 jaar bij Sport Vereent Hille, ir. G. Bij zijn afscheid als directeur Gemeentelijke Bruggenbouwer met een gezonde kijk op de Stadsmedaille * 1948 [zilver] Geneeskundige Gezondheidsdienst Utrecht Utrechtse gezondheidszorg Hillen, Jaap Ter ere van zijn 50-jarig jubileum als Speld van de stad Utrecht koordirigent en zijn afscheid als Dirigent van het Utrechts Toonkunstkoor Hoebert, Joëlle Wereldkampioenschap Hockey Indoor 2007 Wereldkampioen Hockey Indoor 2007 Sportpenning Alle spelsystemen én alle tegenstanders onder de knie Hoefnagel, K. Bij zijn afscheid, na een 40-jarig dienstverband Directeur der Gemeente Slachtplaats, 16 januari Stadsmedaille * 1869 [zilver] oktober 1929

17 Hoek, mr. G.H. Bij zijn afscheid als chef afdeling Algemene Speld van de stad Utrecht Zaken van de gemeentesecretarie Utrecht Hoekstra, drs. T.J. Bij zijn afscheid als stadsarcheoloog en p.r. Diepgraver en vorser in stadshistorie deze Stadsmedaille * 1948 [zilver] functionaris Archeologisch en Bouwhistorisch sprankelend over t voetlicht gebracht Centrum, Hoekstra, drs. T.J. Als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn aan ELOQVENTER CIRCUMDVCENS PRO MVNICIPII Burgemeesterspenning de burgemeesters van Utrecht in de jaren 1972 MODERATORIBVS IN EORVM PARADISO tot 2001 bewezen diensten OPVLENTO Hoelen, August In verband met het schilderwerk van het Aan August Hoelen wegens uitzonderlijke Stadsmedaille 1948 [brons] stadhuis door zijn bedrijf, onder zijn voortdurende persoonlijke leiding, geschied met opmerkelijke zorg en opofferingen toewijding aan arbeid voor de Gemeente, 23 - X Hogema, A.E.B. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Speld van de stad Utrecht Buurtcomité Tuindorp-Oost als blijk van erkentelijkheid voor zijn bijzondere verdiensten op maatschappelijk gebied, waaronder zijn inzet voor de bevordering van de leefbaarheid in Tuindorp-Oost Hogendoorn, J.H. Bij zijn afscheid als hoofddirecteur Openbare Immer d Helmstok houdend Stadsmedaille * 1948 [zilver] Werken Hogervorst, P.P. Bij zijn afscheid als directeur van boekhandel Speld van de stad Utrecht Broese Wristers Hol, mevrouw W. In verband met haar afscheid als directeur van Speld van de stad Utrecht de Gemeentebibliotheek Holsboer, ir. L.N. Bij zijn afscheid na een 25-jarig dienstverband Directeur der Gemeentewerken, 1 april Stadsmedaille * 1869 [zilver] januari Homan, Korie Ter ere van het behalen van Paralympisch goud Utrechts Paralympisch topsporter, Sportpenning tijdens de Paralympische Spelen in Peking in Ongeëvenaard in teamverband Hont, Pieter d Bij zijn 70e verjaardag Momenten van menselijk beleven voor ons Stadsmedaille * 1948 [zilver] beeldhouwer blijvend vaste vorm gegeven

18 Hoogenberg, G. Bij zijn afscheid als gemeenteraadslid Communicatief, praktisch, nuchter, gematigd, Stadsmedaille * 1948 [zilver] ; loyaal politicus voor Utrecht op de bres Hoogendijk, J.H. Als blijk van erkentelijkheid voor zijn Speld van de stad Utrecht - in zijn functie als voorzitter van de Ondernemingsvereniging Overvecht sinds 1983 bewezen belangrijke diensten aan Utrecht Hooijmaaijer, C.A.J. Bij zijn afscheid als directeur van de Katholieke Speld van de stad Utrecht Scholen Stichting Utrecht Hout, B.J. van der Bij de viering van het vijf en twintig jarig Maartenspenning bestaan van de Stichting Internationale Solidariteit Utrecht SISU, als blijk van erkentelijkheid voor zijn bijzondere verdiensten op maatschappelijk terrein, waaronder voor SISU en voor de opvang van daklozen en verslaafden in Utrecht en voor de verbetering van hun leefomstandigheden Huijbregts, P.A.C. Bij zijn afscheid als Chef van het Team Kundig Bestrijder van Zedendelicten en Stadsmedaille * 1948 [zilver] Commerciële Zedenzaken, Politie Regio Utrecht Pleitbezorger van Slachtoffers Huijting, J. Bij zijn afscheid na een 50-jarig dienstverband Voorman bij de Gem. Reinigings- en Stadsmedaille * 1869 [zilver] Ontsmettingsdienst, 5 augustus augustus Huiskes, Anton Als blijk van erkentelijkheid voor zijn bijzondere Kampioen voor alle Utrechtse schaatsers met Sportpenning verdiensten op sportgebied in Utrecht, met een handicap name het schaatsen voor gehandicapten Hulzen, dr. A. van Bij zijn 80e verjaardag Verhalend in de weer voor onze stad van weleer Stadsmedaille * 1948 [zilver] geschiedkundig onderzoeker Hussen, mevrouw D.G. van Wegens langdurige inzet als Coördinator Speld van de stad Utrecht Gemeentelijk Informatie Centrum Utrecht Hylkema, Drs U.F. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Commissie Met hart en ziel pleitbezorger voor Utrechts Stadsmedaille * 1948 [zilver] Welstand en Monumenten Monumentale Welstand Imbos, P. In verband met zijn 25-jarig jubileum als Enthousiast en kritisch spreekbuis van de Sportpenning sportjournalist bij het Stadsblad Utrechtse sportwereld

19 Imelman, ir. N.A. Bij zijn pensionering als directeur G.E.B.R.U. Bedrijfs-economisch adviseur, 15 december Stadsmedaille * 1948 [zilver] mei 1945 Directeur Gemeentelijk Gas- Electriciteits- Bus- en Radiobedrijf Utrecht 1 april september Ingen, R.G. van Bij zijn 25-jarig dienstverband bij de Koninklijke jaar Beurs, Markt en Stad Stadsmedaille * 1948 [zilver] algemeen directeur Nederlandse Jaarbeurs en ter gelegenheid van Koninklijke Nederlandse 25 jaar Trade Mart Jaarbeurs Isings, mevrouw prof. dr. C. Wegens haar bijzondere verdiensten op het Uw glasheldere talent voor het Utrechts Stadsmedaille * 1948 [zilver] gebied van het archeologisch onderzoek en cultureel erfgoed een bijzonder geluk haar inspanningen voor het behoud van het Utrechts cultureel erfgoed Jacobs, mevrouw E. Wegens haar bijzondere verdiensten op Speld van de Stad Utrecht cultureelgebied, ter gelegenheid van haar 81-ste verjaardag Jacobse, H. Voor zijn langdurige inzet bij de Vrijwillige Speld van de Stad Utrecht Brandweer in De Bilt en Vleuten en bestuurlijke Activiteiten voor de Oranjestichting Wilhelmina Jager, prof. dr. C. de Bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Ster onder de Wachters Stadsmedaille * 1948 [zilver] Museum Sterrenwacht Sonnenborgh Jansdam, A.H. Bij zijn afscheid na een 40-jarig dienstverband Speld van de stad Utrecht als Personeels-adviseur voor de sociaal maatschappelijke sector Janse, B. Bij zijn afscheid na een 42-jarig dienstverband Landmeter-administrateur der Gemeentewerken, Stadsmedaille * 1869 [zilver] 12 mei januari Jansen, F.M.J. Bij zijn afscheid na een 25-jarig lidmaatschap Voor oprechte burgerzin en maatschappelijke Stadsmedaille * 1869 [zilver] van de Commissie van Toezicht op de arbeid, Gemeentelijke Arbeidsbeurs en als lid werkgever gedurende 12 jaar van de Gemeentelijke Steuncommissie voor Werklozen Jansen, J.G. Bij zijn afscheid als adviseur Stedenbouw Speld van de stad Utrecht en Monumenten als blijk voor zijn inzet en inspanningen voor de monumentenzorg in de stad Utrecht Jansen, prof. dr. G.H. Bij zijn afscheid als hoogleraar Sociologie van Onderzoeker, portrettist, aanjager en Stadsmedaille * 1948 [zilver] Bouwen en Wonen, Universiteit medespeler van Utrechts stedelijk leven: Utrecht bruggenbouwer tussen universiteit en stad

20 Jansen, W.A.H.W.M. Bij zijn afscheid als directeur van de Bouw- en Hij bouwde voor warmte een woonplaats Stadsmedaille * 1948 [zilver] Woningdienst Janssen, drs. J.W. Bij de ingebruikneming van de Artilleriestallen Met raad en daad op stap voor t erfgoed van Stadsmedaille * 1948 [zilver] oud-directeur Crediet- en van het Centraal Museum de stad Effecten Bank, Utrecht Janssen, H.J. Bij zijn aftreden na een ruim 20-jarig Utrechts jeugd ten baat in en buiten de raad Burgemeesters medaille lidmaatschap van de gemeenteraad wegens zijn bemoeienis in jumelage-verband Janssens, mevrouw drs. A.M. Bij haar afscheid als directrice van het Centraal Cultuur en Kwaliteit Centraal Stadsmedaille * 1948 [zilver] Museum, Jessop, Ben In verband met 25 jaar jeugduitwisseling SV Inspiring, motivating for the succesfull youth Sportpenning Kampong Cricket en Sheffield Districts exchange programme SV Kampong Cricket and Sheffield Districts Jeurissen, mevrouw J. M. H. Als blijk voor haar bijzondere verdiensten Speld van de stad Utrecht voor het onderwijs in Utrecht, onder meer voor Leerlingzaken, de Willibrord Stichting, de verbetering van de samenwerking tussen instanties van Kinderbescherming, Jeugdzorg, Openbaar Ministerie Jong, mevrouw M. de Bij het afscheid van burgemeester van Utrecht, U stond altijd voor mij klaar Burgemeesterspenning progammamanager mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf Veiligheid Jong, mevrouw M. de Ter gelegenheid van het afscheid van mr. A. Onmisbare schakel in de veiligheidsketen Burgemeesterspenning Wolfsen als burgemeester van Utrecht In stad en stadhuis Jongbloed-Gerritsen, Bij haar 70e verjaardag Door het uitdragen van haar liefde voor de Stadsmedaille * 1948 [zilver] mevrouw J.C. medemens, wist zij anderen te inspireren actief op maatschappelijk terrein Jongenelen, J.J.A. Bij zijn 70e verjaardag Geen echte liefde tot de kunst zonder warme Stadsmedaille * 1948 [zilver] mede-oprichter van het liefde tot de mensheid Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast.

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. LEIDS JAARBOEKJE 1963 Foto ommezijde: De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1963 VIJF EN VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

Succes hebben is niet hetzelfde als winnen Business Top 100 Meest Invloedrijke Personen van Overijssel 2010

Succes hebben is niet hetzelfde als winnen Business Top 100 Meest Invloedrijke Personen van Overijssel 2010 top 100 Succes hebben is niet hetzelfde als winnen Business Top 100 Meest Invloedrijke Personen van Overijssel 2010 Wie maken werkelijk het verschil? Welke personen in uw provincie zijn een inspirerend

Nadere informatie

het koninklijk huis jaaroverzicht 2014

het koninklijk huis jaaroverzicht 2014 het koninklijk huis jaaroverzicht 2014 JAAROVERZICHT KONINKLIJK HUIS 2014 2 3 het koninklijk huis jaaroverzicht 2014 4 5 INHOUD JAAROVERZICHT KONINKLIJK HUIS 2014 TEN GELEIDE 6 SELECTIE WERKZAAMHEDEN KONINKLIJK

Nadere informatie

DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.)

DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.) LEIDS JAARBOEKJE 955 DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.) JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN I955 ZEVEN EN VEERTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

Peter Elverding, voorzitter Raad van Bestuur DSM

Peter Elverding, voorzitter Raad van Bestuur DSM 0 p 1 mei 1902 begon directeur-generaal ].H.E. Wenckebach van de dienst der Staatsmijnen zijn werkzaamheden op kasteel Ter Worm in Heerlen. En op 29 mei 1902 werd in het Staatsblad de instelling van een

Nadere informatie

Kamper Kroniek 2001. door Sam Hörchner

Kamper Kroniek 2001. door Sam Hörchner Kamper Kroniek 2001 door Sam Hörchner Deze kroniek maakt geen aanspraak op volledigheid. Zij berust op een persoonlijke keuze uit het nieuws van Kampen en omgeving. januari 1-1 Met veel geschiet en laaiende

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2000

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2000 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2000 Ir. L. Hoedemaker, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Willem Dreeslaan 55 3515 GB Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1977

LEIDS JAARBOEKJE 1977 LEIDS JAARBOEKJE 1977 JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1977 NEGEN EN ZESTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING OUDLEIDEN DOOR BEUGELSDIJK LEIDEN B.V. Frontispice: Brouchovenhofje

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

1979-1995 J.R. Wolthaus, dominee te Zoeterwoude. Hij nam 8 januari 1995 afscheid om zich daarna als dominee te gaan vestigen in Leiden (Vredeskerk).

1979-1995 J.R. Wolthaus, dominee te Zoeterwoude. Hij nam 8 januari 1995 afscheid om zich daarna als dominee te gaan vestigen in Leiden (Vredeskerk). 1978 October: Minister Gardeniers van CRM opent het multifunctioneel gebouw De Eendenkooi. November: Dominee S. Schoch neemt afscheid van de Hervormde gemeente. (zie ook 1970) November: Het gebouw De drie

Nadere informatie

Het gezicht van de vakbeweging Zuid Limburg II

Het gezicht van de vakbeweging Zuid Limburg II Het gezicht van de vakbeweging Zuid Limburg II Vakbond.indd 1 06-10-10 17:30 Het gezicht van de vakbeweging Zuid Limburg II Auteur: Mat Janssen Uitgave: Vakbondshistorische Vereniging Vakbond.indd 3 06-10-10

Nadere informatie

En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Profile Tyrecenter Hogendoorn & s Anders eten en drinken. PrimaPost DECEMBER 2012

En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Profile Tyrecenter Hogendoorn & s Anders eten en drinken. PrimaPost DECEMBER 2012 DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor de gemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop en alle bijbehorende dorpskernen En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Jan van Walraven Rabobank Profile Tyrecenter Hogendoorn

Nadere informatie

Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen. Jaargang 23, nr. 1 april 2014. Christa van Delen

Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen. Jaargang 23, nr. 1 april 2014. Christa van Delen Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen Jaargang 23, nr. 1 april 2014 Christa van Delen 2 Zakelijkheden Verhuizing AddVision gaat door de groei van de afgelopen jaren naar een groter pand. Vanaf 31 maart

Nadere informatie

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN VI KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN 2. JEROEN VAN SPIJK AMSTERDAM Achternaam Van Spijk Geslacht Man Roepnaam Jeroen Voorletters J K N Geb. Datum 29 juli 1973 Geb. plaats Stadskanaal E-mail jvanspijk@yahoo.com

Nadere informatie

Kamper Kroniek 2005. door Sam Hörchner

Kamper Kroniek 2005. door Sam Hörchner KAMPER KRONIEK 2005 Kamper Kroniek 2005 door Sam Hörchner Deze kroniek maakt geen aanspraak op volledigheid. Zij berust op een persoonlijke keuze uit het nieuws van Kampen en omgeving, met hier en daar

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

De Koerier. van. Brabants Heem. nr. 55 [2012] Kempisch Congres te Lanaken (B), mede georganiseerd dor Brabants Heem; tweemaandelijks vlugschrift

De Koerier. van. Brabants Heem. nr. 55 [2012] Kempisch Congres te Lanaken (B), mede georganiseerd dor Brabants Heem; tweemaandelijks vlugschrift De Koerier van [2012] nr. 55 Brabants Heem 1 Kempisch Congres te Lanaken (B), mede georganiseerd dor Brabants Heem; tweemaandelijks vlugschrift Brabants Heem van vrijwilligers, voor vrijwilligers Beste

Nadere informatie

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014 Afscheid Bert van der Haar als voorzitter VNO-NCW Noord Het Noorden zit in z n DNA > Interview Aart van der Gaag over Participatiewet

Nadere informatie

Pleidooi. Everiek Bakker: Vertrouwen is belangrijk. Leden werven = sparen voor cadeaus! (pagina 36)

Pleidooi. Everiek Bakker: Vertrouwen is belangrijk. Leden werven = sparen voor cadeaus! (pagina 36) Pleidooi Opinieblad christennetwerk GMV Jaargang 8 nr. 1 februari 2006 Leden werven = sparen voor cadeaus! (pagina 36) TopGMV-ers over de Landelijke Netwerkdag Thema: Vriendschap in arbeidsrelaties Kloof

Nadere informatie

Versterken van verbindingen in de stad

Versterken van verbindingen in de stad Coöperatief Jaarbericht 2010 Versterken van verbindingen in de stad Rabobank Amsterdam Coöperatief jaarbericht 2010 3 Voorwoord Hieronder vindt u de initiatieven die Rabobank Amsterdam in de periode juni

Nadere informatie

Houten grachtenpandje

Houten grachtenpandje Voorwoord 1 Foto omslag: Monique Hollenkamp Nieuwsbrief 71 1 Voorwoord Onno Meerstadt 2 Een vervlogen droom Jaap Hulscher 5 Een Naamloze Vennootschap met een maatschappelijk doel Deel 1 - De Amsterdamse

Nadere informatie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2011

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2011 jaarverslag 2011 Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2011 2 jaarverslag prins bernhard cultuurfonds 2011 Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2011 Voorwoord 7 1 Onze doelstelling en kerntaken 8 2 Het werk

Nadere informatie

Op de cover: Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen (l)en wethouder Marieke Schriks onthullen de tentoonstellingszalen met Zutphense Schatten.

Op de cover: Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen (l)en wethouder Marieke Schriks onthullen de tentoonstellingszalen met Zutphense Schatten. J aarverslag 2008 Stedelijke Musea Zutphen Op de cover: Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen (l)en wethouder Marieke Schriks onthullen de tentoonstellingszalen met Zutphense Schatten. Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Oorsprong en doelstelling 4 Bestuursverslag en verantwoordingsverklaring 8 Directieverslag 21 Reportages van projecten 41 Verkorte jaarrekening 2010 42 Balans per 31 december

Nadere informatie

burgemeestersblad Waar eindigt de openbare orde? Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1

burgemeestersblad Waar eindigt de openbare orde? Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1 Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1 burgemeestersblad 39 nieuwsbrief nederlands genootschap van burgemeesters jaargang 10, april 2006 2 Gemeenteraadsverkiezingen Redactioneel commentaar van Wim

Nadere informatie

75 jaar EHBO vereniging Liempde

75 jaar EHBO vereniging Liempde 75 jaar EHBO vereniging Liempde Geschreven door: Shirley Schoenmakers-Rüb. 1 Colofon Uitgave: EHBO vereniging Liempde Auteur: Shirley Schoenmakers-Rüb Foto s: Afkomstig van EHBO vereniging Liempde, familie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond

Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag 2008 van de secretaris Nederlandse Bridge Bond Het financieel verslag 2008 van de Nederlandse Bridge Bond is een aparte uitgave beschikbaar op de website van de NBB (www.bridge.nl) en op te

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2002

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2002 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2002 A.L.F. Trippaers, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl

Nadere informatie

Kandidaten Samen Verder lijst 1, 2014 stellen zich voor:

Kandidaten Samen Verder lijst 1, 2014 stellen zich voor: Kandidaten Samen Verder lijst 1, 2014 stellen zich voor: 1. Arno Walraven 2. Piet Verlinden 3. Hen Sleven 4. Huub van Bogget 5. Ria Teluij 6. Heleen Wijers 7. Anita van Vlodrop 8. Leon Linssen 9. Pieke

Nadere informatie

Den Haag Rode Kruis-stad 2008. Deetman naar Raad van State. Midgaard opent haar poorten. Project ICT in de Zorg

Den Haag Rode Kruis-stad 2008. Deetman naar Raad van State. Midgaard opent haar poorten. Project ICT in de Zorg FOCUS HAAGLANDEN jaargang [ THEMA: ZORG ] Den Haag Rode Kruis-stad 2008 Interview met Martje van Nes, Nederlands Rode Kruis Deetman naar Raad van State Interview met een prominent Haaglands bestuurder

Nadere informatie