Algemene Ledenvergadering THC Hurley

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering THC Hurley"

Transcriptie

1 Algemene Ledenvergadering THC Hurley Datum: donderdag 11 juni 2015 Locatie: Nico Vink Foyer, clubhuis Aanvang: 20:30 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen notulen 11 december 2014* 4. Lange termijnprognose 5. Bespreking en vaststelling begroting * 6. Statuten voorstel van wijziging* 7. Stand van zaken VOG s 8. Hurleyhuis website 9. Leden 50 jaar lid van Hurley 10. Rondvraag 11. Sluiting * Te vinden op de site (inloggen) via Documenten ALV 11 juni 2015 of op te vragen bij Bibi Krot via

2 Begroting THC Hurley Begroting Begroting Contributies Contributie opslag clubhuis Contributies zaal Sponsoring Verhuur Exploitatie bar Jeugdactiviteiten Verhuur ruimten clubhuis Totaal Baten KNHB KNHB Zaal Kosten sponsoring/pr Algemene kosten Opleidingen jeugd Senioren + HAC Sport materialen Terreinen Trainers, coordinatie jeugd Tophockey H1/D1/H2/D Jeugdactiviteiten Overige bedrijfskosten Herstel vernielingen Sportfaciliteiten Totaal Algemene kosten Afschrijvingen Rente lasten Netto resultaat

3 THC Hurley (concept- ) Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: donderdag 11 december 2014 Locatie: Nico Vink Foyer, clubhuis Aanvang: 20:30 Aanwezig: Bestuur: Huub Arendse, Clarine Mook, Hans Grönloh, Mark Reinders, Alexis Verschueren, Gepke van de Laar, Wouter Martens, Anton Hijlkema, Ernst van de Burg, Bibi Krot (verslag) Leden: Herman Kruijshaar, Lou Broekman, Rob Content, Kees Boelhouwer, Jan- Willem van Strien, Robert Reutlinger, Albert Pagnier, Tatiana Constandse, Pirre Dormans, Heleen van Gelderen, Liesbeth Ribbink, Wijbe Wieringa, Annique Geerdink, Michiel Bloem Ouders van leden: Claudia van Weldam, Peter Slop, Eugenie Visser, Xavier Hofman De bijbehorende documenten zijn te vinden op de site (inloggen) via Documenten ALV 11 december 2014 of op te vragen bij Bibi Krot via 1. Opening De voorzitter Huub Arendse heet alle aanwezigen een hartelijk welkom, en in het bijzonder de ereleden die aanwezig zijn. De ereleden die aanwezig zijn, zijn Rob Content, Wijbe Wieringa, Robert Reutlinger, Kees Boelhouwer, Heleen van Gelderen, Herman Kruijshaar en Tatiana Constandse. Hij blikt terug op de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar. We kunnen terugkijken op een mooie start van het seizoen Heren en Dames 1 zitten op plek 7 en 8 in de competitie. De lijnteams bij de jeugd zitten bijna allemaal in de hoogste of een- na- hoogste competitie. Bij tophockey zijn er wel enkele zorgelijke ontwikkelingen. Het is moeilijk om goede spelers te behouden, er is meer strijd tussen topclubs dan in het verleden. In de afgelopen maanden zijn een aantal leuke bijeenkomsten op de club georganiseerd: er is bij de senioren een aanvoerdersavond geweest met een zeer hoge opkomst. Bij de jeugd is er onlangs een avond over ons jeugdbeleid gehouden met als onderwerpen trainingen/kosten/hurleyhuis. Beide bijeenkomsten zullen worden opgevolgd in het komende half jaar. In de afgelopen maanden hebben twee gebeurtenissen op HGC en Strawberries aan het licht gekomen waarbij het OM verdachten heeft

4 gearresteerd. De strafbare feiten die hebben plaatsgevonden; het filmen op grote schaal van spelers in de kleedkamer in het ene geval en misbruik in het andere geval zijn heel erg vervelend voor de betrokken spelers en clubs en ook voor de hockeywereld in het algemeen. Bij KNHB zijn ook enkele gebeurtenissen noemenswaardig. Het WK hockey dat in juni 2014 plaatsvond was een groot succes, een fantastisch toernooi. Na het WK is voorzitter Jan Albers opgevolgd door Erik Cornelissen (oud- voorzitter Amsterdam). Ook Johan Wakkie die 30 jaar directeur was bij de KNHB, is opgevolgd. Hij is opgevolgd door door Erik Gerritsen (ook afkomstig van Amsterdam). Op Hurley zijn we nog steeds bezig met het realiseren van een 5 e veld. Dit zit nog steeds in de pijplijn, maar er zijn enkele hobbels op de weg. We hebben inmiddels enkele scenario s laten onderzoeken door landschapsarchitecten. Onze optie nu is om op de plek van veld 11 een zandveld neerleggen. Verder hebben we in september de verlenging van het sponsorcontract met de Rabobank vastgelegd. Er wordt nog gezocht naar een opvolger van KPMG. Als laatste nieuws is te melden dat Hurley de clubcompetitie van Nuon heeft gewonnen met. 2. Mededelingen Er zijn enkele afmeldingen binnen gekomen van: Fam. Duetz- Schuitemaker; Bert Vreeken; Mark Boerma; Rob van Ittersum; Joachim Koch en Hendrik Ligthart Schenk; Machteld Geertsema; Hajé Wessels; Franz van Beek; Hans van Muijden; Rolf Lans en Lieke van der Linden. 3. Vaststellen notulen 11 juni 2014 In tegenstelling tot wat er in de notulen staat, zullen de leden die 50 jaar en langer lid zijn van Hurley in de ALV van juni 2015 in het zonnetje worden gezet. Robert Reutlinger heeft een toevoeging voor de afmeldingen in de notulen. Verder vult hij aan dat Dames 2 ook Landskampioen geworden. Pagina 3: maximaal 1/3 e van de begroting aan tophockey in plaats van zoals het nu geformuleerd is. 4. Vaststelling jaarverslag THC Hurley Geen opmerkingen: daarin worden Dames 2 wel correct vermeld als kampioen. 5. Financiële jaarrekening seizoen a. Bespreking financiële jaarrekening seizoen Er is een afrondingsverschilletje door de kascommissie gezien. Er is nog een verschuiving van enkele kosten van jeugd naar tophockey geweest, maar

5 dit is niet goed in de cijfers terecht gekomen. Dit betreft de kosten van trainers. Resultaat van het afgelopen seizoen is niet het verwachte verlies van , maar een winst van Dit komt omdat de zandvelden helemaal zijn afgeschreven. Dit scheelt aanzienlijk in rentekosten. Deze kosten zullen we echter wel weer maken als we weer velden moeten vervangen, hetgeen belangrijk is voor de continuïteit van de club. De contributies zijn wat hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat de inschrijfgelden en bouwbijdrages niet worden berekend in de begroting omdat het een post is die niet helemaal juist in te schatten is. Wijbe Wieringa, onze ledenadministrateur zorgt er ook goed voor dat de contributies binnen komen. De barinkomsten vallen positief uit sinds OSP op Hurley achter de bar staat. Muijderman ( de vorige uitbater) is failliet gegaan. In de afgelopen jaren is de curator niet meer langs geweest bij Hurley voor openstaande kosten, dus ondertussen gaan wij ervan uit dat dat niet meer zal gebeuren. De post van de Vrienden van Hurley wordt niet gebruikt in de begroting. De Vrienden beslist zelf hoe ze dit uitgeven. Begroting jeugd: er is een specificatie van de jeugd op de site gezet naar aanleiding van een vraag tijdens de vorige ALV. Begroting tophockey: bij de baten was er een specifieke sponsoring van voor tophockey. Wat betreft de kosten is er na begroting bijgekomen het toerekenen van BTW voor enkele salarissen die eerder waren uitbetaald via de Stichting. Deze constructie is eerder opgericht om dat een stichting BTW kan aftrekken, maar een vereniging niet. Sommige kosten zoals voor de velden en materialen kunnen van de stichting worden betaald, echter de BTW op ZZP- contracten mag eigenlijk niet via deze constructie worden afgetrokken. Daarom zijn er later alsnog kosten gemaakt door de vereniging om de BTW te betalen. Verder zijn er wat hogere kosten bij tophockey voor eten en vervoer dan begroot (spelers hebben ook weer door sponsoring enkele uitgaven kunnen bekostigen). Materialen van tophockey zijn niet hoger dan de voorgaande jaren, maar deze zijn enigszins anders gealloceerd, wat de overschrijding van de begroting verklaart. Als aandachtspunt voor het volgende jaar is dat we twee sponsoren, KPMG en MTC, zullen kwijtraken. Hurley is een klein bedrijf met een omzet van 1,2 miljoen. Daarom hebben we ook een financiële commissie die het beleid van 15 jaar vooruit monitoren. We zijn een voorzichtige club voor eventuele tegenvallers of investeringen. We zijn een uitermate gezonde financiële vereniging wat niet alle verenigingen kunnen zeggen. Dat is een beetje conservatief, maar dat vinden wij als bestuur wel belangrijk als het gaat om de financiën van de vereniging. We zijn anderzijds ook geen spaarbank, dus geld moet op zichzelf worden gebruikt. Hoe weten we dat Hurley het financieel beter doet dan veel andere clubs? De voorzitter overlegt met andere voorzitters en verneemt zo tegen wat voor problemen zij aanlopen. Tevens overlegt hij

6 ook met de Rabobank die meerdere clubs sponsort en zodanig horen we ook wel eens wat. De penningmeester vertelt dat de Stichting Waarborging Sport heeft bevestigd dat onze financiën er gezond uit zien. Ook door de Batavieren, die onderzoek doen naar de gezondheid van de financiën van hockeyclubs, bevestigde dat. Heleen van Gelderen merkt op dat er een kleine overschrijding is bij de jeugdkampen. De kampen worden neutraal worden begroot, maar de kosten en inkomsten komen altijd apart op de resultaten. Albert Pagnier vraagt of we het positieve resultaat van kosten die we niet hebben gemaakt voor de velden ook daarvoor reserveren. De penningmeester heeft het daarom inderdaad benoemd, juist omdat we het bewaren voor investering in nieuwe velden. Kees Boelhouwer vraagt waarom sponsoren stoppen. Alexis Verschuren (bestuurslid sponsoring) zegt dat KPMG als interne beleidsregel heeft dat ze niet meer dan 3 jaar een organisatie mogen sponsoren. De penningmeester zegt dat er ook geen belangenverstrengeling mag zijn, aangezien hij nu in het bestuur zit. We zijn hard op zoek naar opvolgers. Maar het is in deze tijd best pittig. Dat is ook te zien bij de Business Club, waar het om kleine bedragen gaat. We zijn ook aan het kijken wat we sponsoren nog meer te bieden hebben. Liesbeth Ribbink vraagt hoe gaat het met de shirts waar KPMG op staat? Daar denken we over na, hopelijk hoeven we geen nieuwe jeugdshirts te kopen. b. Verslag kascommissie Aan de leden van Hurley: conform onze taak hebben wij de boeken gecontroleerd. Aantal punten vergen aandacht: bij de ALV van juni 2014 werd bericht dat er een fout gemaakt was met de rentelasten. Gelukkig is het toch het bestuur gelukt om een positief resultaat te boeken. De kascommissie adviseert om de zaalhuur beter aan teams doorberekenen. Er is nog een kleine kans dat de curator openstaande rekeningen van Muijderman komt innen. De boekhouding ziet er goed uit, de penningmeester en de boekhouder konden vragen goed beantwoorden. We verzoeken de leden het bestuur décharge te verlenen. c. Vaststelling financiële jaarrekening seizoen Er is décharge gevraagd. Wil de zittende kascommissie aanblijven het volgende jaar. Benoemt de vergadering ook de kascommissie voor volgend jaar? 6. Herbenoeming kascommissie De ALV stemt in met de herbenoeming van de kascommissie.

7 7. Décharge bestuur over het gevoerde beleid seizoen De ALV verleent het bestuur décharge over het gevoerde beleid in het seizoen HR voorstel van wijziging a. Instelling medische commissie waaronder ook vertrouwenscontactpersonen In het HR wordt aan de commissies de medische commissie toegevoegd. b. Verplichtstelling VOG In het HR is de verplichting opgenomen voor alle trainers/coaches en begeleiders om over een VOG te beschikken. 9. Beleid medewerkers en vrijwilligers Naar aanleiding van het incident op HGC zijn clubs bezig met het aanpassen van het beleid ten aanzien het aannemen van medewerkers en vrijwilligers om de veiligheid van leden te waarborgen. Bij Hurley hebben we besloten dat alle trainers/ coaches /begeleiders moeten beschikken over een Verklaring omtrent het Gedrag en tevens moeten deze ook niet- spelend lid worden als ze geen lid zijn. De voorzitter vertelt over de gebeurtenis bij HGC met filmen door Luigi C. Er werd gebeld door HGC dat er teams van Hurley gefilmd waren. Er is onmiddellijk door Hurley een bericht op de site geplaatst om onze leden te informeren. De situatie is bij HGC zeer professioneel opgepakt met ondersteuning door de KNHB en NOC NSF. Ook clubs van bezoekende teams zijn uitgenodigd voor een informatieavond. Er is ook uitgelegd waarom er niet verder onderzoek is gedaan naar welke meisjes precies gefilmd zijn. Leden van HGC zijn intensief begeleid. Dergelijke zaken kunnen op alle sportclubs, en dus ook op Hurley, gebeuren. Daar moeten ook wij alert op zijn. We hebben daarom als Hurley ook nagedacht wat wij als Hurley zouden kunnen doen om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen. Achteraf is bij de verdachte persoon bij HGC in de voorbije jaren wel kleine incidenten geweest. Als dat goed gemonitord was, hadden ze het misschien kunnen voorkomen. Dat leert dat incidenten altijd serieus moeten worden genomen en moeten worden gemonitord in de tijd die voorbij gaat. Wat wij gaan doen: VOG s vragen van trainers/coaches en dergelijke. De politie Amstelveen komt jaarlijks op de club kijken naar situaties die een gevaar kunnen opleveren en op de aanwezigheid van illegale apparatuur. We moeten ook een sfeer op de club creëren waarbij je elkaar kan aanspreken op het gedrag. We willen sociale veiligheid voor iedereen; iedereen heeft daar ook een verantwoordelijkheid in. KNHB heeft een opleiding

8 vertrouwenscontactpersonen. Onze vertrouwenscontactpersonen Aleide Schaafsma en Claudia van Weldam hebben deze al gevolgd. We zullen nog op zoek gaan naar nog een vertrouwenscontactpersoon, bijvoorbeeld ook een man. Verder is het nu niet mogelijk om trainers/coaches die niet lid zijn aan te spreken op basis van KNHB tuchtrecht. Er zijn twee mogelijkheden: trainers/coaches moeten lid worden of ze moeten een verklaring van het tuchtrecht ondertekenen. VOG s: wie moet gevraagd worden. We stellen voor om het aanvragen van VOG s in etappes op te delen. Het bestuur zal beginnen met het aanvragen van een VOG om het goede voorbeeld te geven. Daarna: alle personen van 18 jaar en ouder die betaald een functie hebben binnen Hurley (vrijwilligersvergoeding en salaris). Vervolgens kunnen we nog verder gaan met andere vrijwilligers. Vraag: Wat is niet gewenst gedrag? We willen beginnen met het vastleggen van gedragsregels. Op Mijdrecht zie je die bijvoorbeeld overal. Bij Mijdrecht is dit gedaan n.a.v. de gebeurtenissen bij HGC. Referenties opvragen is nog niet genoemd. Dat is inderdaad een goed punt. Inderdaad moeten er referenties worden opgevraagd als er nieuwe trainers worden aangetrokken. Verder is het zinvol om een bijeenkomst voor trainers/coaches te beleggen om hen te behoeden voor dergelijke situaties. Aleide zal worden gevraagd dit te gaan organiseren. Dit jaar zijn nieuwe jeugdtrainers al gecheckt op referenties. Liesbeth Ribbink vraagt hoe dit zal worden gecommuniceerd? De voorzitter antwoordt dat dat op verschillende manieren zal gebeuren. Robert Reutlinger merkt op dat we ouders- trainers niet moeten vergeten. De secretaris reageert dat we in de loop van volgend jaar zullen bekijken wie er na de eerste etappe nog een VOG moet aanvragen. Inderdaad is het een belangrijke stap om ook andere vrijwilligers (waaronder ouders) om een VOG te vragen. Albert Pagnier vindt dat we niet moeten doorslaan in te ver doorvoeren van gedragsregels. De voorzitter reageert dat we de regels en het belang daarvan goed moeten uitleggen, maar wel moeten doen. Kees Boelhouwer merkt op dat er misschien ook een preventieve werking vanuit gaat. Michiel Bloem merkt op dat het belangrijk is om een goede middenweg te vinden, tussen aan de ene kant geen heksenjacht en aan de andere kant wel

9 regels waar je elkaar aan houdt. Ingelast punt: We willen twee mensen even in het zonnetje zetten. Als eerste is dat Jan Willem van Strien. We hebben al enkele keren geprobeerd Jan Willem te bedanken, maar dat is steeds niet gelukt. Hij zit al 20 jaar bij Hurley, in de TC, in de financiële commissie. We hebben als bestuur gemeend hem te benoemen tot Lid van Verdienste. We staan stil bij Ed s werkzaamheden en aanwezigheid op Hurley en bij deze vergadering. Ed Laurijssen is er altijd op zaterdagmiddag om het gespuis in het gareel te houden. Er wordt namelijk ook heel wat gesloopt, Ed probeert dat te voorkomen en repareert de boel ook weer als dat nodig is. Ed, we willen je hartelijk danken voor al je werkzaamheden. Ed ontvangt een bloemetje. 10. Herbenoemingen/Bestuursmutaties: Aftredend volgens rooster: vicevoorzitter, secretaris en bestuurslid sponsoring. Zij Clarine Mook, Bibi Krot en Alexis Verschueren stellen zich allen herkiesbaar voor hun functie in het bestuur. De vergadering stemt daarmee in. 11. W.v.t.t.k. De secretaris roept iedereen op om 15 januari naar de Emergohal in Amstelveen te komen. Lieke van der Linden is door ons genomineerd voor de vrijwilligersprijs van Amstelveen. Aanvang: 19: Rondvraag Tatiana Constandse vraagt hoe het gaat met de verhuur van ruimtes. HIA, de huiswerkbegeleiding huurt een ruimte, in de fysioruimte zit SMC en wordt ook gebruikt voor krachttraining voor de jeugd. Met Fysioconcept is een samenwerking niet gelukt. De Nico Vink wordt een enkele keer verhuurd. Heleen van Gelderen vraagt of het mogelijk is om een indoor- zaal zoals er op Amsterdam is, op de velden op Hurley te zetten. Het bestuur ziet dit niet als prioriteit. Dit is een grote investering die je elk jaar opnieuw moet doen. Bovendien ben je dan beperkter in de trainingsuren en iedereen wil natuurlijk op dezelfde tijden trainen. Liesbeth Ribbink vraagt waarom niet alle teams in de zaal kunnen spelen. 1. Het is voor de club ook goed als de velden wel gebruikt worden. Zowel voor de investering in de velden als voor de baromzet. 2. Het is een hele organisatie om in de zaal te spelen, niet alle teams kunnen dat goed regelen. 3. De capaciteit voor de zaal is beperkt. Er wordt gereageerd dat er clubs zijn die al hun teams opgeven voor de zaal. 4. Clubs die alle teams in de zaal hebben, doen dat ook dit jaar voor het eerst. 5. We moeten aan het einde van het seizoen evalueren hoe teams hierover

10 denken. Heleen van Gelderen merkt op dat spelen in de zaal heel anders is dan in het veld, dus als je niet genoeg kan trainen, is het niet leuk om de zaal in te gaan. Michiel Bloem vraagt hoe de krachttraining gaat worden ingezet. Ernst van der Burg (bestuurslid jeugd) vertelt dat Frank en Bert dit uiteindelijk voor iedereen beschikbaar moeten maken, ook voor de breedteteams. Maar dit moet met begeleiding. De ruimte is nog maar net ingericht, de krachttraining wordt langzamerhand uitgebreid. In eerste instantie is een pilot gestart voor de B- categorie. Op vrijdagmiddag zal ook de B daar gaan trainen in kleine groepjes. Herman Kruijshaar vraagt of de fysioruimte nog aan een ander verhuurd kan worden? Hij heeft misschien een kandidaat. De voorzitter vraagt om de kandidaat contact te laten opnemen met Hurley. Mark Reinders (bestuurslid accommodatie) wil in navolging van hetgeen zojuist al werd gezegd toen we Ed in het zonnetje hebben gezet. Ed doet erg veel reparatiewerkzaamheden. Mark wil een oproep doen om vernielingen te voorkomen. Enkele voorbeelden zijn: de buizen op de velden gaan in no- time weer kapot, ook hoekvlaggen worden keer op keer stuk gemaakt. Gedragsregels, zoals die hiervoor genoemd zijn, kunnen hierbij helpen. Het is belangrijk dat ook ouders en kinderen hierop kunnen worden aangesproken. 13. Sluiting

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van woensdag 28 september 2011 aanvang 19:30 uur in sporthal De Spont te Stadskanaal.

Verslag Algemene Leden Vergadering van woensdag 28 september 2011 aanvang 19:30 uur in sporthal De Spont te Stadskanaal. Verslag Algemene Leden Vergadering van woensdag 28 september 2011 aanvang 19:30 uur in sporthal De Spont te Stadskanaal. Afwezig met kennisgeving: Gea de Jonge; Carolien Visser; Jaap Wubs; Karel Moorman.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt: 1. Opening

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

ALV, 30 november 2015

ALV, 30 november 2015 ALV, 30 november 2015 Agenda 1. Opening 2. Vaststellen notulen ALV 22 april 2015 Natasja 3. Jaarverslag seizoen 2014 2015 Simon 4. Voortgang fusie, laatste seizoen 2015 2016 Simon 5. Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur

Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur ALGEMENE LEDENVERGADERING VVM Deze wordt in de kantine van ons clubgebouw gehouden op: Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur Voor de goede orde delen wij u mede, dat conform artikel 16 van de Statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.?

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.? Algemene Leden Vergadering 2014 MHC-Liberty Vereniging of n B.V.? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur Het programma van de avond 1: Opening door de voorzitter. Vaststellen notulen van de vorige

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

V E R S L A G. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

V E R S L A G. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet de aanwezigen welkom. V E R S L A G Vergadering : Algemene Ledenvergadering Hockeyvereniging Westland Datum : 23 juni 20015 Tijd : 20.15 uur Locatie : Clubhuis Hockeyvereniging Westland Aanwezig : 45 aanwezigen waarvan 34 stemgerechtigde

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering 18 december

Verslag Algemene Leden Vergadering 18 december Verslag Algemene Leden Vergadering 18 december Datum: 18-12-2008 Aanwezig: Hilco Kollen (vz); Monica Berkhout; Patrick Heetla; Sjouke Koopmans; Jordi Meijer; Gerben de Vries; Stanley ter Wal: Stefan Talen:

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum: Dinsdag 29 september 2015 Plaats: De Veste Afwezig m.k.: Paul Elfrink, Ineke & Wolter van Tarel, Gerrit Tuesink, Ans Buyvoets, Joke en Herman Geerlings Resi

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012 Plaats en datum: Breda, 28 maart 2012 Onderwerp: Opgesteld door: Algemene Ledenvergadering Petra Kwerreveld Opgesteld de dato: 2 april 2012 Aanwezigen: Afwezigen: Kopie aan: BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Verslag ALV vergadering 06 november 2014

Verslag ALV vergadering 06 november 2014 Verslag ALV vergadering 06 november 2014 Aanwezig: 19 personen en 5 bestuursleden. Afwezig met kennisgeving: Miquel, Anja(moeder van Eline), Liesbeth, Peter(vader van Linde), Leon, Rina, Nadia, Willy 1.

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Er zijn geen andere kandidaten en de vergadering volgt het besluit.

Er zijn geen andere kandidaten en de vergadering volgt het besluit. Verslag NHC Algemene Leden Vergadering, 5 oktober 2012, Clubhuis Noordwijkse Hockey Club Aanvang vergadering 20.00 uur Aanwezig van bestuur: Danielle Brink Jacqueline Blischke Menno van der Bil Edwin van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Afwezig m.k. : Martin Pot, Wim-Jan Winter, Henk van Wendel, Joop Ouderling, Carlien Winter, Jurrie Ziel, Ruben Straatman en Rolf Dragt.

Afwezig m.k. : Martin Pot, Wim-Jan Winter, Henk van Wendel, Joop Ouderling, Carlien Winter, Jurrie Ziel, Ruben Straatman en Rolf Dragt. Notulen Algemene voorjaarsledenvergadering van Sportvereniging V.E.N.O. gehouden op 22 mei 2013 om 20.00 uur. Aanwezig 28 leden (inclusief Bestuursleden) Afwezig m.k. : Martin Pot, Wim-Jan Winter, Henk

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 1 Opening en mededelingen 1.1 Presentielijst (uitdelen en laten invullen) 2 Berichten van verhindering en ingekomen stukken. 2.1

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 28 september 2012 3. Jaarverslagen, jaarrekening

Nadere informatie

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen woensdag 19 november 2014 Aanwezig v.h. : Rein de Wit, Kees Berkhout, Cor Groot, Erik Frerichs, Marnix Meijer, bestuur : Ruud Loos, Dries Boereboom, Dirk Ranzijn, Douwe van der Vaart : Arjan Koning Aanwezige

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Presteren vanuit Plezier! Presentatie van het nieuwe Bestuur van Alvoco Seizoen 2015-2016

Presteren vanuit Plezier! Presentatie van het nieuwe Bestuur van Alvoco Seizoen 2015-2016 Presentatie van het nieuwe Bestuur van Alvoco Seizoen 2015-2016 Programma 1) Alvoco 2018 2) Voorstellen bestuursleden + inrichting Bestuur 3) Organisatie + structuur vereniging 4) Speerpunten voor dit

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Aanwezig bestuur: Ruud Bakkum, voorzitter; Cent Lammertse, penningmeester; Nikki Klaver algemene zaken a.i. en Rita Dijkman, secretaris.!

Aanwezig bestuur: Ruud Bakkum, voorzitter; Cent Lammertse, penningmeester; Nikki Klaver algemene zaken a.i. en Rita Dijkman, secretaris.! Notulen Algemene Ledenvergadering Castricumse Zwem- en Waterpoloclub Aquafit donderdag 20 maart 2014, aanvang 20.00 uur in Sporthal 'De Bloemen'. Aanwezig bestuur: Ruud Bakkum, voorzitter; Cent Lammertse,

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering Volleybal Vereniging Amsterdam

Notulen Algemene ledenvergadering Volleybal Vereniging Amsterdam Notulen Algemene ledenvergadering Volleybal Vereniging Amsterdam 11-6-2013 Aanwezig (volgens presentielijst): Moniek Lucassen, Miriam Lucassen, Martine Beurskens, Masja Gielstra, Frans Wessels, Meike Oldenbeuving,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS D.D. 30 juni 2014

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS D.D. 30 juni 2014 VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS D.D. 30 juni 2014 Aanwezig bestuur: Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Cathelijn Legein-Blaauwhof, Jeroen Muller, Tim Bomers, Mark van der Leest, Nico van Mourik

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft

Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft Ring Pass is een vereniging die bijna volledig draait op vrijwilligers. Het lukt elk jaar weer om 1300 leden 10 maanden lang elke week

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Daarna is de competitie voor Dames 1 en Heren 1 gestart. Een weekeinde later is ook de reguliere competitie begonnen.

Daarna is de competitie voor Dames 1 en Heren 1 gestart. Een weekeinde later is ook de reguliere competitie begonnen. Notulen 23 november 2011 1. Opening De voorzitter opent de ALV en heet iedereen welkom. Deze ALV staat vooral in het teken van de cijfers over afgelopen seizoen. Daarnaast vindt een aantal bestuursmutaties

Nadere informatie

11 juni 2009 BEGROTING 2009 2010

11 juni 2009 BEGROTING 2009 2010 11 juni 2009 BEGROTING 2009 2010 Utrecht, 11 juni 2009 Geachte leden van de SV Kampong Hockey, Voor u ligt de begroting voor de SV Kampong Hockey voor het boekjaar tevens verenigingsjaar 2009 2010. De

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS d.d. 7 november 2011

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS d.d. 7 november 2011 VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS d.d. 7 november 2011 Aanwezig bestuur: Han Acke, Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Ad Kerkhof, Stephan Bombeeck, Marjo van IJzendoorn, WillemJan Derijks, Mark van

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

SURPLACE. WIELRENVERENIGING ALCMARIA VICTRIX Terborchlaan 200 1816 LE Alkmaar www.alcmaria-victrix.nl

SURPLACE. WIELRENVERENIGING ALCMARIA VICTRIX Terborchlaan 200 1816 LE Alkmaar www.alcmaria-victrix.nl WIELRENVERENIGING ALCMARIA VICTRIX Terborchlaan 200 1816 LE Alkmaar www.alcmaria-victrix.nl SURPLACE Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 19 november 2010 om 20.00 uur Wielrennen Mountainbiken

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de activiteiten 4 Financieel verslag 6 - Resultaten 2014 6 - Begroting 2015 6 - Aanschaf nieuwe bus 7 - Tabel 1: Financieel overzicht

Nadere informatie

Leden van M.H.C. Oranje Zwart.

Leden van M.H.C. Oranje Zwart. Leden van M.H.C. Oranje Zwart. Notulen Bijzondere Ledenvergadering d.d. 14-09-2009 Locatie Aanvang : Clubhuis Oranje Zwart : 20.00 uur Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen en uitgaande correspondentie 3. Bestuursmutaties

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURSFUNCTIES

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURSFUNCTIES Huishoudelijk reglement bestuur RVV Neptunus-Schiebroek dd. 21-05-2012 INHOUD BESTUUR Samenstelling en benoeming bestuur art. 01 t/m 04 Rooster van aftreden bestuursleden en overdracht functies art. 05

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING MHC OSS D.D. 30 oktober 2013

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING MHC OSS D.D. 30 oktober 2013 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING MHC OSS D.D. 30 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Ad Kerkhof, Stephan Bombeeck, Rob Teerink, Mark van der Leest Notulist: Ad Kerkhof / Cathelijn

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda CONCEPT NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING DATUM 22 maart 2011 VERSLAGDATUM 1 juli 2011 AANWEZIGE BESTUURSLEDEN Françoise Cardoen (notulist) Erik Knarren Jos van de Linden Pierre van Mouche Jan Steins

Nadere informatie