Algemene Ledenvergadering THC Hurley

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering THC Hurley"

Transcriptie

1 Algemene Ledenvergadering THC Hurley Datum: donderdag 11 juni 2015 Locatie: Nico Vink Foyer, clubhuis Aanvang: 20:30 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen notulen 11 december 2014* 4. Lange termijnprognose 5. Bespreking en vaststelling begroting * 6. Statuten voorstel van wijziging* 7. Stand van zaken VOG s 8. Hurleyhuis website 9. Leden 50 jaar lid van Hurley 10. Rondvraag 11. Sluiting * Te vinden op de site (inloggen) via Documenten ALV 11 juni 2015 of op te vragen bij Bibi Krot via

2 Begroting THC Hurley Begroting Begroting Contributies Contributie opslag clubhuis Contributies zaal Sponsoring Verhuur Exploitatie bar Jeugdactiviteiten Verhuur ruimten clubhuis Totaal Baten KNHB KNHB Zaal Kosten sponsoring/pr Algemene kosten Opleidingen jeugd Senioren + HAC Sport materialen Terreinen Trainers, coordinatie jeugd Tophockey H1/D1/H2/D Jeugdactiviteiten Overige bedrijfskosten Herstel vernielingen Sportfaciliteiten Totaal Algemene kosten Afschrijvingen Rente lasten Netto resultaat

3 THC Hurley (concept- ) Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: donderdag 11 december 2014 Locatie: Nico Vink Foyer, clubhuis Aanvang: 20:30 Aanwezig: Bestuur: Huub Arendse, Clarine Mook, Hans Grönloh, Mark Reinders, Alexis Verschueren, Gepke van de Laar, Wouter Martens, Anton Hijlkema, Ernst van de Burg, Bibi Krot (verslag) Leden: Herman Kruijshaar, Lou Broekman, Rob Content, Kees Boelhouwer, Jan- Willem van Strien, Robert Reutlinger, Albert Pagnier, Tatiana Constandse, Pirre Dormans, Heleen van Gelderen, Liesbeth Ribbink, Wijbe Wieringa, Annique Geerdink, Michiel Bloem Ouders van leden: Claudia van Weldam, Peter Slop, Eugenie Visser, Xavier Hofman De bijbehorende documenten zijn te vinden op de site (inloggen) via Documenten ALV 11 december 2014 of op te vragen bij Bibi Krot via 1. Opening De voorzitter Huub Arendse heet alle aanwezigen een hartelijk welkom, en in het bijzonder de ereleden die aanwezig zijn. De ereleden die aanwezig zijn, zijn Rob Content, Wijbe Wieringa, Robert Reutlinger, Kees Boelhouwer, Heleen van Gelderen, Herman Kruijshaar en Tatiana Constandse. Hij blikt terug op de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar. We kunnen terugkijken op een mooie start van het seizoen Heren en Dames 1 zitten op plek 7 en 8 in de competitie. De lijnteams bij de jeugd zitten bijna allemaal in de hoogste of een- na- hoogste competitie. Bij tophockey zijn er wel enkele zorgelijke ontwikkelingen. Het is moeilijk om goede spelers te behouden, er is meer strijd tussen topclubs dan in het verleden. In de afgelopen maanden zijn een aantal leuke bijeenkomsten op de club georganiseerd: er is bij de senioren een aanvoerdersavond geweest met een zeer hoge opkomst. Bij de jeugd is er onlangs een avond over ons jeugdbeleid gehouden met als onderwerpen trainingen/kosten/hurleyhuis. Beide bijeenkomsten zullen worden opgevolgd in het komende half jaar. In de afgelopen maanden hebben twee gebeurtenissen op HGC en Strawberries aan het licht gekomen waarbij het OM verdachten heeft

4 gearresteerd. De strafbare feiten die hebben plaatsgevonden; het filmen op grote schaal van spelers in de kleedkamer in het ene geval en misbruik in het andere geval zijn heel erg vervelend voor de betrokken spelers en clubs en ook voor de hockeywereld in het algemeen. Bij KNHB zijn ook enkele gebeurtenissen noemenswaardig. Het WK hockey dat in juni 2014 plaatsvond was een groot succes, een fantastisch toernooi. Na het WK is voorzitter Jan Albers opgevolgd door Erik Cornelissen (oud- voorzitter Amsterdam). Ook Johan Wakkie die 30 jaar directeur was bij de KNHB, is opgevolgd. Hij is opgevolgd door door Erik Gerritsen (ook afkomstig van Amsterdam). Op Hurley zijn we nog steeds bezig met het realiseren van een 5 e veld. Dit zit nog steeds in de pijplijn, maar er zijn enkele hobbels op de weg. We hebben inmiddels enkele scenario s laten onderzoeken door landschapsarchitecten. Onze optie nu is om op de plek van veld 11 een zandveld neerleggen. Verder hebben we in september de verlenging van het sponsorcontract met de Rabobank vastgelegd. Er wordt nog gezocht naar een opvolger van KPMG. Als laatste nieuws is te melden dat Hurley de clubcompetitie van Nuon heeft gewonnen met. 2. Mededelingen Er zijn enkele afmeldingen binnen gekomen van: Fam. Duetz- Schuitemaker; Bert Vreeken; Mark Boerma; Rob van Ittersum; Joachim Koch en Hendrik Ligthart Schenk; Machteld Geertsema; Hajé Wessels; Franz van Beek; Hans van Muijden; Rolf Lans en Lieke van der Linden. 3. Vaststellen notulen 11 juni 2014 In tegenstelling tot wat er in de notulen staat, zullen de leden die 50 jaar en langer lid zijn van Hurley in de ALV van juni 2015 in het zonnetje worden gezet. Robert Reutlinger heeft een toevoeging voor de afmeldingen in de notulen. Verder vult hij aan dat Dames 2 ook Landskampioen geworden. Pagina 3: maximaal 1/3 e van de begroting aan tophockey in plaats van zoals het nu geformuleerd is. 4. Vaststelling jaarverslag THC Hurley Geen opmerkingen: daarin worden Dames 2 wel correct vermeld als kampioen. 5. Financiële jaarrekening seizoen a. Bespreking financiële jaarrekening seizoen Er is een afrondingsverschilletje door de kascommissie gezien. Er is nog een verschuiving van enkele kosten van jeugd naar tophockey geweest, maar

5 dit is niet goed in de cijfers terecht gekomen. Dit betreft de kosten van trainers. Resultaat van het afgelopen seizoen is niet het verwachte verlies van , maar een winst van Dit komt omdat de zandvelden helemaal zijn afgeschreven. Dit scheelt aanzienlijk in rentekosten. Deze kosten zullen we echter wel weer maken als we weer velden moeten vervangen, hetgeen belangrijk is voor de continuïteit van de club. De contributies zijn wat hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat de inschrijfgelden en bouwbijdrages niet worden berekend in de begroting omdat het een post is die niet helemaal juist in te schatten is. Wijbe Wieringa, onze ledenadministrateur zorgt er ook goed voor dat de contributies binnen komen. De barinkomsten vallen positief uit sinds OSP op Hurley achter de bar staat. Muijderman ( de vorige uitbater) is failliet gegaan. In de afgelopen jaren is de curator niet meer langs geweest bij Hurley voor openstaande kosten, dus ondertussen gaan wij ervan uit dat dat niet meer zal gebeuren. De post van de Vrienden van Hurley wordt niet gebruikt in de begroting. De Vrienden beslist zelf hoe ze dit uitgeven. Begroting jeugd: er is een specificatie van de jeugd op de site gezet naar aanleiding van een vraag tijdens de vorige ALV. Begroting tophockey: bij de baten was er een specifieke sponsoring van voor tophockey. Wat betreft de kosten is er na begroting bijgekomen het toerekenen van BTW voor enkele salarissen die eerder waren uitbetaald via de Stichting. Deze constructie is eerder opgericht om dat een stichting BTW kan aftrekken, maar een vereniging niet. Sommige kosten zoals voor de velden en materialen kunnen van de stichting worden betaald, echter de BTW op ZZP- contracten mag eigenlijk niet via deze constructie worden afgetrokken. Daarom zijn er later alsnog kosten gemaakt door de vereniging om de BTW te betalen. Verder zijn er wat hogere kosten bij tophockey voor eten en vervoer dan begroot (spelers hebben ook weer door sponsoring enkele uitgaven kunnen bekostigen). Materialen van tophockey zijn niet hoger dan de voorgaande jaren, maar deze zijn enigszins anders gealloceerd, wat de overschrijding van de begroting verklaart. Als aandachtspunt voor het volgende jaar is dat we twee sponsoren, KPMG en MTC, zullen kwijtraken. Hurley is een klein bedrijf met een omzet van 1,2 miljoen. Daarom hebben we ook een financiële commissie die het beleid van 15 jaar vooruit monitoren. We zijn een voorzichtige club voor eventuele tegenvallers of investeringen. We zijn een uitermate gezonde financiële vereniging wat niet alle verenigingen kunnen zeggen. Dat is een beetje conservatief, maar dat vinden wij als bestuur wel belangrijk als het gaat om de financiën van de vereniging. We zijn anderzijds ook geen spaarbank, dus geld moet op zichzelf worden gebruikt. Hoe weten we dat Hurley het financieel beter doet dan veel andere clubs? De voorzitter overlegt met andere voorzitters en verneemt zo tegen wat voor problemen zij aanlopen. Tevens overlegt hij

6 ook met de Rabobank die meerdere clubs sponsort en zodanig horen we ook wel eens wat. De penningmeester vertelt dat de Stichting Waarborging Sport heeft bevestigd dat onze financiën er gezond uit zien. Ook door de Batavieren, die onderzoek doen naar de gezondheid van de financiën van hockeyclubs, bevestigde dat. Heleen van Gelderen merkt op dat er een kleine overschrijding is bij de jeugdkampen. De kampen worden neutraal worden begroot, maar de kosten en inkomsten komen altijd apart op de resultaten. Albert Pagnier vraagt of we het positieve resultaat van kosten die we niet hebben gemaakt voor de velden ook daarvoor reserveren. De penningmeester heeft het daarom inderdaad benoemd, juist omdat we het bewaren voor investering in nieuwe velden. Kees Boelhouwer vraagt waarom sponsoren stoppen. Alexis Verschuren (bestuurslid sponsoring) zegt dat KPMG als interne beleidsregel heeft dat ze niet meer dan 3 jaar een organisatie mogen sponsoren. De penningmeester zegt dat er ook geen belangenverstrengeling mag zijn, aangezien hij nu in het bestuur zit. We zijn hard op zoek naar opvolgers. Maar het is in deze tijd best pittig. Dat is ook te zien bij de Business Club, waar het om kleine bedragen gaat. We zijn ook aan het kijken wat we sponsoren nog meer te bieden hebben. Liesbeth Ribbink vraagt hoe gaat het met de shirts waar KPMG op staat? Daar denken we over na, hopelijk hoeven we geen nieuwe jeugdshirts te kopen. b. Verslag kascommissie Aan de leden van Hurley: conform onze taak hebben wij de boeken gecontroleerd. Aantal punten vergen aandacht: bij de ALV van juni 2014 werd bericht dat er een fout gemaakt was met de rentelasten. Gelukkig is het toch het bestuur gelukt om een positief resultaat te boeken. De kascommissie adviseert om de zaalhuur beter aan teams doorberekenen. Er is nog een kleine kans dat de curator openstaande rekeningen van Muijderman komt innen. De boekhouding ziet er goed uit, de penningmeester en de boekhouder konden vragen goed beantwoorden. We verzoeken de leden het bestuur décharge te verlenen. c. Vaststelling financiële jaarrekening seizoen Er is décharge gevraagd. Wil de zittende kascommissie aanblijven het volgende jaar. Benoemt de vergadering ook de kascommissie voor volgend jaar? 6. Herbenoeming kascommissie De ALV stemt in met de herbenoeming van de kascommissie.

7 7. Décharge bestuur over het gevoerde beleid seizoen De ALV verleent het bestuur décharge over het gevoerde beleid in het seizoen HR voorstel van wijziging a. Instelling medische commissie waaronder ook vertrouwenscontactpersonen In het HR wordt aan de commissies de medische commissie toegevoegd. b. Verplichtstelling VOG In het HR is de verplichting opgenomen voor alle trainers/coaches en begeleiders om over een VOG te beschikken. 9. Beleid medewerkers en vrijwilligers Naar aanleiding van het incident op HGC zijn clubs bezig met het aanpassen van het beleid ten aanzien het aannemen van medewerkers en vrijwilligers om de veiligheid van leden te waarborgen. Bij Hurley hebben we besloten dat alle trainers/ coaches /begeleiders moeten beschikken over een Verklaring omtrent het Gedrag en tevens moeten deze ook niet- spelend lid worden als ze geen lid zijn. De voorzitter vertelt over de gebeurtenis bij HGC met filmen door Luigi C. Er werd gebeld door HGC dat er teams van Hurley gefilmd waren. Er is onmiddellijk door Hurley een bericht op de site geplaatst om onze leden te informeren. De situatie is bij HGC zeer professioneel opgepakt met ondersteuning door de KNHB en NOC NSF. Ook clubs van bezoekende teams zijn uitgenodigd voor een informatieavond. Er is ook uitgelegd waarom er niet verder onderzoek is gedaan naar welke meisjes precies gefilmd zijn. Leden van HGC zijn intensief begeleid. Dergelijke zaken kunnen op alle sportclubs, en dus ook op Hurley, gebeuren. Daar moeten ook wij alert op zijn. We hebben daarom als Hurley ook nagedacht wat wij als Hurley zouden kunnen doen om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen. Achteraf is bij de verdachte persoon bij HGC in de voorbije jaren wel kleine incidenten geweest. Als dat goed gemonitord was, hadden ze het misschien kunnen voorkomen. Dat leert dat incidenten altijd serieus moeten worden genomen en moeten worden gemonitord in de tijd die voorbij gaat. Wat wij gaan doen: VOG s vragen van trainers/coaches en dergelijke. De politie Amstelveen komt jaarlijks op de club kijken naar situaties die een gevaar kunnen opleveren en op de aanwezigheid van illegale apparatuur. We moeten ook een sfeer op de club creëren waarbij je elkaar kan aanspreken op het gedrag. We willen sociale veiligheid voor iedereen; iedereen heeft daar ook een verantwoordelijkheid in. KNHB heeft een opleiding

8 vertrouwenscontactpersonen. Onze vertrouwenscontactpersonen Aleide Schaafsma en Claudia van Weldam hebben deze al gevolgd. We zullen nog op zoek gaan naar nog een vertrouwenscontactpersoon, bijvoorbeeld ook een man. Verder is het nu niet mogelijk om trainers/coaches die niet lid zijn aan te spreken op basis van KNHB tuchtrecht. Er zijn twee mogelijkheden: trainers/coaches moeten lid worden of ze moeten een verklaring van het tuchtrecht ondertekenen. VOG s: wie moet gevraagd worden. We stellen voor om het aanvragen van VOG s in etappes op te delen. Het bestuur zal beginnen met het aanvragen van een VOG om het goede voorbeeld te geven. Daarna: alle personen van 18 jaar en ouder die betaald een functie hebben binnen Hurley (vrijwilligersvergoeding en salaris). Vervolgens kunnen we nog verder gaan met andere vrijwilligers. Vraag: Wat is niet gewenst gedrag? We willen beginnen met het vastleggen van gedragsregels. Op Mijdrecht zie je die bijvoorbeeld overal. Bij Mijdrecht is dit gedaan n.a.v. de gebeurtenissen bij HGC. Referenties opvragen is nog niet genoemd. Dat is inderdaad een goed punt. Inderdaad moeten er referenties worden opgevraagd als er nieuwe trainers worden aangetrokken. Verder is het zinvol om een bijeenkomst voor trainers/coaches te beleggen om hen te behoeden voor dergelijke situaties. Aleide zal worden gevraagd dit te gaan organiseren. Dit jaar zijn nieuwe jeugdtrainers al gecheckt op referenties. Liesbeth Ribbink vraagt hoe dit zal worden gecommuniceerd? De voorzitter antwoordt dat dat op verschillende manieren zal gebeuren. Robert Reutlinger merkt op dat we ouders- trainers niet moeten vergeten. De secretaris reageert dat we in de loop van volgend jaar zullen bekijken wie er na de eerste etappe nog een VOG moet aanvragen. Inderdaad is het een belangrijke stap om ook andere vrijwilligers (waaronder ouders) om een VOG te vragen. Albert Pagnier vindt dat we niet moeten doorslaan in te ver doorvoeren van gedragsregels. De voorzitter reageert dat we de regels en het belang daarvan goed moeten uitleggen, maar wel moeten doen. Kees Boelhouwer merkt op dat er misschien ook een preventieve werking vanuit gaat. Michiel Bloem merkt op dat het belangrijk is om een goede middenweg te vinden, tussen aan de ene kant geen heksenjacht en aan de andere kant wel

9 regels waar je elkaar aan houdt. Ingelast punt: We willen twee mensen even in het zonnetje zetten. Als eerste is dat Jan Willem van Strien. We hebben al enkele keren geprobeerd Jan Willem te bedanken, maar dat is steeds niet gelukt. Hij zit al 20 jaar bij Hurley, in de TC, in de financiële commissie. We hebben als bestuur gemeend hem te benoemen tot Lid van Verdienste. We staan stil bij Ed s werkzaamheden en aanwezigheid op Hurley en bij deze vergadering. Ed Laurijssen is er altijd op zaterdagmiddag om het gespuis in het gareel te houden. Er wordt namelijk ook heel wat gesloopt, Ed probeert dat te voorkomen en repareert de boel ook weer als dat nodig is. Ed, we willen je hartelijk danken voor al je werkzaamheden. Ed ontvangt een bloemetje. 10. Herbenoemingen/Bestuursmutaties: Aftredend volgens rooster: vicevoorzitter, secretaris en bestuurslid sponsoring. Zij Clarine Mook, Bibi Krot en Alexis Verschueren stellen zich allen herkiesbaar voor hun functie in het bestuur. De vergadering stemt daarmee in. 11. W.v.t.t.k. De secretaris roept iedereen op om 15 januari naar de Emergohal in Amstelveen te komen. Lieke van der Linden is door ons genomineerd voor de vrijwilligersprijs van Amstelveen. Aanvang: 19: Rondvraag Tatiana Constandse vraagt hoe het gaat met de verhuur van ruimtes. HIA, de huiswerkbegeleiding huurt een ruimte, in de fysioruimte zit SMC en wordt ook gebruikt voor krachttraining voor de jeugd. Met Fysioconcept is een samenwerking niet gelukt. De Nico Vink wordt een enkele keer verhuurd. Heleen van Gelderen vraagt of het mogelijk is om een indoor- zaal zoals er op Amsterdam is, op de velden op Hurley te zetten. Het bestuur ziet dit niet als prioriteit. Dit is een grote investering die je elk jaar opnieuw moet doen. Bovendien ben je dan beperkter in de trainingsuren en iedereen wil natuurlijk op dezelfde tijden trainen. Liesbeth Ribbink vraagt waarom niet alle teams in de zaal kunnen spelen. 1. Het is voor de club ook goed als de velden wel gebruikt worden. Zowel voor de investering in de velden als voor de baromzet. 2. Het is een hele organisatie om in de zaal te spelen, niet alle teams kunnen dat goed regelen. 3. De capaciteit voor de zaal is beperkt. Er wordt gereageerd dat er clubs zijn die al hun teams opgeven voor de zaal. 4. Clubs die alle teams in de zaal hebben, doen dat ook dit jaar voor het eerst. 5. We moeten aan het einde van het seizoen evalueren hoe teams hierover

10 denken. Heleen van Gelderen merkt op dat spelen in de zaal heel anders is dan in het veld, dus als je niet genoeg kan trainen, is het niet leuk om de zaal in te gaan. Michiel Bloem vraagt hoe de krachttraining gaat worden ingezet. Ernst van der Burg (bestuurslid jeugd) vertelt dat Frank en Bert dit uiteindelijk voor iedereen beschikbaar moeten maken, ook voor de breedteteams. Maar dit moet met begeleiding. De ruimte is nog maar net ingericht, de krachttraining wordt langzamerhand uitgebreid. In eerste instantie is een pilot gestart voor de B- categorie. Op vrijdagmiddag zal ook de B daar gaan trainen in kleine groepjes. Herman Kruijshaar vraagt of de fysioruimte nog aan een ander verhuurd kan worden? Hij heeft misschien een kandidaat. De voorzitter vraagt om de kandidaat contact te laten opnemen met Hurley. Mark Reinders (bestuurslid accommodatie) wil in navolging van hetgeen zojuist al werd gezegd toen we Ed in het zonnetje hebben gezet. Ed doet erg veel reparatiewerkzaamheden. Mark wil een oproep doen om vernielingen te voorkomen. Enkele voorbeelden zijn: de buizen op de velden gaan in no- time weer kapot, ook hoekvlaggen worden keer op keer stuk gemaakt. Gedragsregels, zoals die hiervoor genoemd zijn, kunnen hierbij helpen. Het is belangrijk dat ook ouders en kinderen hierop kunnen worden aangesproken. 13. Sluiting

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van woensdag 28 september 2011 aanvang 19:30 uur in sporthal De Spont te Stadskanaal.

Verslag Algemene Leden Vergadering van woensdag 28 september 2011 aanvang 19:30 uur in sporthal De Spont te Stadskanaal. Verslag Algemene Leden Vergadering van woensdag 28 september 2011 aanvang 19:30 uur in sporthal De Spont te Stadskanaal. Afwezig met kennisgeving: Gea de Jonge; Carolien Visser; Jaap Wubs; Karel Moorman.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

Flying Red Algemene Ledenvergadering najaar 2012

Flying Red Algemene Ledenvergadering najaar 2012 Flying Red Algemene Ledenvergadering najaar 2012 Opening Terugblik 2011-2012 Vooruitblik 2013 Veel bestuurlijke mutaties Financiële positie niet makkelijk Sportief perspectief Agenda Opening Notulen ledenvergadering

Nadere informatie

ALV, 30 november 2015

ALV, 30 november 2015 ALV, 30 november 2015 Agenda 1. Opening 2. Vaststellen notulen ALV 22 april 2015 Natasja 3. Jaarverslag seizoen 2014 2015 Simon 4. Voortgang fusie, laatste seizoen 2015 2016 Simon 5. Financieel jaarverslag

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

22 SEPTEMBER Beste leden,

22 SEPTEMBER Beste leden, 22 SEPTEMBER 2017 Beste leden, Graag willen wij jullie door middel van deze brief op de hoogte brengen van de belangrijkste zaken die momenteel spelen op onze hockeyclub. Nieuw bestuur Het nieuwe bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt.

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt. Concept Verslag 1. Opening en welkom Walter Wind zit de vergadering technisch voor. Er zijn een aantal formele afmeldingen binnen gekomen. Velen hebben zich niet afgemeld; het aantal aanwezigen is erg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur

Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur ALGEMENE LEDENVERGADERING VVM Deze wordt in de kantine van ons clubgebouw gehouden op: Dinsdag 25 november 2014 aanvang 20.00 uur Voor de goede orde delen wij u mede, dat conform artikel 16 van de Statuten

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.?

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.? Algemene Leden Vergadering 2014 MHC-Liberty Vereniging of n B.V.? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur Het programma van de avond 1: Opening door de voorzitter. Vaststellen notulen van de vorige

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Erik: Dit jaar gaan we verder met bijna hetzelfde B-team als vorig jaar en iedereen is erg gemotiveerd en we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen.

Erik: Dit jaar gaan we verder met bijna hetzelfde B-team als vorig jaar en iedereen is erg gemotiveerd en we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen. Notulen ALV Sonics 10 oktober 2016 Aanwezig: Gerard, Joost, Remko N, Remko S, Iris, Marjolein, David, Eleonoor, Charlotte, Renate, Toon, Remen, Niels, Stefan, Lars, Bas, Jorik, Jeroen, Erik, Maaike, Henk-Jan,

Nadere informatie

Trias Shorttrack Leeuwarden

Trias Shorttrack Leeuwarden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Trias Shorttrack Leeuwarden Art. 1 Definities Vereniging - Vereniging Trias Shorttrack Leeuwarden, opgericht d.d. 20 december 1996 (voorheen Stichting Verenigde Leeuwarder IJsclubs

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Maandag 23 november Kort verslag

Maandag 23 november Kort verslag Maandag 23 november 2015 Kort verslag Algemene Ledenvergadering Op maandagavond 23 november 2015 woonden circa 40 leden de ledenvergadering bij. Evenals bij de laatste vergaderingen was de opkomst van

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt: 1. Opening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012 Plaats en datum: Breda, 28 maart 2012 Onderwerp: Opgesteld door: Algemene Ledenvergadering Petra Kwerreveld Opgesteld de dato: 2 april 2012 Aanwezigen: Afwezigen: Kopie aan: BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van V.M.H. & C.C. MOP, gehouden op 16 december 2014 om uur in het clubhuis Ons Buiten

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van V.M.H. & C.C. MOP, gehouden op 16 december 2014 om uur in het clubhuis Ons Buiten Notulen van de Algemene Ledenvergadering van V.M.H. & C.C. MOP, gehouden op 16 december 2014 om 20.00 uur in het clubhuis Ons Buiten 1.Opening. Het bestuur, bestaande uit Patty Hurkens (voorzitter), Robert

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Verslag van de ALV d.d. 24 april 2014

Verslag van de ALV d.d. 24 april 2014 Verslag van de ALV d.d. 24 april 2014 1. Verslag ALV d.d 23 april 2013 Akkoord en zonder wijzigingen vastgesteld. 2. Terugblik periode april 2013 tot april 2014 Wij zijn al weer bijna twee jaar het nieuwe

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van de leden Riny Deelen en Wim van Kraay.

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van de leden Riny Deelen en Wim van Kraay. Notulen 101e jaarvergadering R.K.S.V. MULO d.d. 30-10-2017 Locatie: Aanwezig: Notulen: kantine RKSV MULO zie presentielijst Rob Swinkels 1. Opening door de voorzitter De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

V E R S L A G. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

V E R S L A G. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet de aanwezigen welkom. V E R S L A G Vergadering : Algemene Ledenvergadering Hockeyvereniging Westland Datum : 23 juni 20015 Tijd : 20.15 uur Locatie : Clubhuis Hockeyvereniging Westland Aanwezig : 45 aanwezigen waarvan 34 stemgerechtigde

Nadere informatie

HOCKEYCLUB MIERLO. VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING seizoen d.d

HOCKEYCLUB MIERLO. VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING seizoen d.d HOCKEYCLUB MIERLO VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING seizoen 2015 2016 d.d. 06-10-2016 Aanwezig: Afgemeld: Notulen: Zie presentielijst (25 leden) Paul Couturier, Robert van de Kimmenade, Jan Bakens,

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Elburger Volleybal Vereniging

Elburger Volleybal Vereniging EXPLOITATIE OVERZICHT 2013-2014 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting ONTVANGSTEN exploitatie begroting exploitatie

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

Elburger Volleybal Vereniging

Elburger Volleybal Vereniging EXPLOITATIE OVERZICHT 2015-2016 2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 exploitatie begroting exploitatie begroting UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting

Nadere informatie

1. Opening/mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013

1. Opening/mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013 ALV 21 mei 2014 Agenda ALV 1. Opening/mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013 4. Missie en visie, ambitie en technisch beleid 2014-2018 5. Financiële consequenties, incl.

Nadere informatie

Afwezig m.k. : Martin Pot, Wim-Jan Winter, Henk van Wendel, Joop Ouderling, Carlien Winter, Jurrie Ziel, Ruben Straatman en Rolf Dragt.

Afwezig m.k. : Martin Pot, Wim-Jan Winter, Henk van Wendel, Joop Ouderling, Carlien Winter, Jurrie Ziel, Ruben Straatman en Rolf Dragt. Notulen Algemene voorjaarsledenvergadering van Sportvereniging V.E.N.O. gehouden op 22 mei 2013 om 20.00 uur. Aanwezig 28 leden (inclusief Bestuursleden) Afwezig m.k. : Martin Pot, Wim-Jan Winter, Henk

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Zaterdag 29 oktober Kangoeroetraining om uur in de Sporthal.

Zaterdag 29 oktober Kangoeroetraining om uur in de Sporthal. WEEKBERICHT DOS'46 28 JAARGANG NR. 7 24 oktober 30 oktober 2016 5 Redactieadres: A. Baylé Raadhuislaan 40 7948 BX Nijeveen tel: 06-23605498 E-mail adres: weekbericht@dos46.nl KOPY MAILEN OF DOORBELLEN

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 ALV AGV S.H.E.L.L. 2014 GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 1 AGENDA 20 MAART 2014 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 21 maart 2013 4. Verslag van de kascommissie 5. Resultaat 2013

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Verslag ALV vergadering 06 november 2014

Verslag ALV vergadering 06 november 2014 Verslag ALV vergadering 06 november 2014 Aanwezig: 19 personen en 5 bestuursleden. Afwezig met kennisgeving: Miquel, Anja(moeder van Eline), Liesbeth, Peter(vader van Linde), Leon, Rina, Nadia, Willy 1.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

Notulen Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina seizoen

Notulen Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina seizoen Notulen Algemene Leden Vergadering RKVV Wilhelmina seizoen 2016 2017 Maandag 18 september 2017 56 leden aanwezig 1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda, rondvraag uitvragen Voorzitter Bob van Veen

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Er zijn geen andere kandidaten en de vergadering volgt het besluit.

Er zijn geen andere kandidaten en de vergadering volgt het besluit. Verslag NHC Algemene Leden Vergadering, 5 oktober 2012, Clubhuis Noordwijkse Hockey Club Aanvang vergadering 20.00 uur Aanwezig van bestuur: Danielle Brink Jacqueline Blischke Menno van der Bil Edwin van

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 16 juni 2015 Inloop 19.30 uur, start 20.00 Grand Café Time Out (Poelestraat 34-36) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie