BEWAAREXEMPLAAR. Lelystad, 25 november Uitnodiging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEWAAREXEMPLAAR. Lelystad, 25 november 2008. Uitnodiging"

Transcriptie

1 BEWAAREXEMPLAAR Lelystad, 25 november 2008 Uitnodiging Op dinsdag 25 november 2008 is er een gemeentevergadering. In het eerste deel van de avond zal de Gemeentegroepen iets vertellen over de voortgang van de vorming van gemeentegroepen. Daarna is de beurt aan alle andere commissies in de Lichtbron. Zij zullen zich presenteren in de vorm van een soort markt. In de kerkzaal en in andere zalen in de Lichtbron zijn de commissies te vinden waar u nader kennis kunt maken met hun leden en het werk waar ze voor staan. Voor u ligt een extra uitgave van LichtbronNieuws, deze heeft alles te maken met de gemeentevergadering. In het kort presenteren de commissies zich hierin, We hopen dat u op deze wijze er een goed overzicht van krijgt. Van harte welkom op de gemeentevergadering. We beginnen om acht uur. Gemeenteopbouw Jaap Bijzet, Bert Klok en Henk Wisselink

2 2 structuur In 2008 is de commissiestructuur binnen de Lichtbron ingrijpend gewijzigd. Er waren veel kleine commissies die elk een klein deel van de activiteiten binnen de gemeente voor haar rekening namen. Deze zijn samengevoegd tot een aantal grotere die meer een beleidsterrein bestrijken. De activiteiten van de vroegere commissies zijn als taakgebied toegewezen aan een commissie. In de figuur is de samenhang weergegeven. Voor de afstemming en het overleg tussen de commissies is een Voorzittersoverleg in het leven geroepen. Kerkenraad moderamen Voorzitters Overleg Gemeente Opbouw Bestuurlijke Zaken Eredienst Gemeentegroepen Dienen Missionair Jeugdwerk Taakgebieden Taakgebieden Taakgebieden Taakgebieden Taakgebieden Taakgebieden Gemeentegroepen Het doel van de commissie is het in opdracht van de kerkenraad vormgeven, coördineren en onderhouden van gemeentegroepen binnen de GKv te Lelystad, e.e.a. volgend uit het visiedocument mei Om dit doel te bereiken wordt naast de begeleiding van de gemeentegroepen een aantal activiteiten georganiseerd, zoals het informeren van de gemeente, het geven van opleidingen en het begeleiden van groepsleiders, coaches en ambtsdragers. De commissie bestaat uit Arjen Barelds (voorzitter), Jan Driebergen, Jantine Los, Miranda van der Vinne en Henk Wisselink.

3 3 Eredienst De houdt zich in nauwe samenspraak met de predikant bezig met: Het maken van een jaarplanning zodat er door het jaar heen een evenwichtige verdeling is met betrekking tot diensten met een speciaal karakter, bijvoorbeeld avondmaaldiensten en themadiensten ten aanzien van lof, boetvaardigheid en nederigheid, dankbaarheid, enz. Het inbedden in diensten van aandacht op verschillende doelgroepen, zoals jonge kinderen, jeugd, ouderen enz. Ondanks de aandacht voor deze doelgroepen zijn de diensten primair voor alle aanwezigen bedoeld. Er zullen dus in iedere dienst elementen aanwezig moeten zijn die gericht zijn op de overige bezoekers (buiten de doelgroep). Het bezinnen op en het doen van voorstellen voor nieuwe liturgische elementen. Het evalueren van de verschillende aspecten binnen de erediensten, waarbij de gemeente gevraagd wordt om input. Het verzorgen van de communicatie met de gemeente ten aanzien van de erediensten. Het bijhouden van en zich verdiepen in synodebesluiten. Naast deze beleidsmatige activiteiten is een belangrijke taak van de commissie het stimuleren en motiveren van de verschillende taakgroepen m.b.t. het behalen van hun doelen. Het werk van de commissie is verdeeld over een aantal taakgroepen. Dit zijn momenteel KIKker; de crèche; de 3+ crèche; feestdagen; gastendiensten; jeugddiensten; muziek; organistenteam; beamer en bloemen. De commissie heeft de volgende samenstelling Janine Barelds (voorzitter), Anja van Ewijk (secretaresse), Mattanja Battjes, Esther den Otter en Rob Vreugdenhil. De Eredienst is te bereiken via het mailadres

4 4 Dienen Het doel van de commissie Dienen is het versterken van het interne en externe diaconaat van de gemeente. Het komend jaar zal vooral gericht zijn op het opstellen van een programma voor de Lichtbron als ontmoetingsplek, te beginnen voor gemeenteleden en bezoekers van het gezondheidscentrum naast de Lichtbron. Ook zal een inventarisatie worden uitgevoerd inzake mantelzorg en vrijwilligerswerk. Daarmee hopen we gemeenteleden warm te maken voor diaconaal vrijwilligerswerk en voor mantelzorg en hen daarin waar nodig en mogelijk te ondersteunen. Met vrijwilligers kunnen we immers het verschil maken! Ten slotte oriënteren we ons op WMO-hulp: hoe krijgen hulpbehoevenden de hulp die zij nodig hebben en bij de gemeente en eventueel andere instanties moeten aanvragen. Kunnen zij dat zelf of hebben zij ook daar hulp bij nodig. Bij alle activiteiten willen we aansluiten bij wat er al bestaat en al geregeld is. De commissie bestaat uit Ada Klok, Henk van der Molen (voorzitter adinterim), Piet Roskam, Ake van der Vinne en Barry de Vries. Voor de achtergronden: zie het Werkdocument bij de Visie van de Lichtbron: Kerk in Uitvoering. De Dienen is te bereiken via het mailadres

5 5 Missionair De Missionair heeft als opdracht het organiseren, uitvoeren en/of ondersteunen van evangelisatie- en zendingsactiviteiten en het stimuleren van de missionaire houding van de gemeente. Momenteel is deze commissie nog in oprichting. Tenminste de activiteiten van de commissies Evangelisatie, waaronder ook de kinderclub en de marktkraam vallen, en Zending & Hulpverlening zullen hierin een plaats krijgen. Zending & Hulpverlening (Z&H) Lelystad neemt deel aan de gezamenlijke zendingsactiviteiten van de kerken in Gelderland en Flevoland in Oekraïne. Z&H Lelystad informeert en motiveert gemeenteleden in onze gemeente over het zendingswerk. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van Z&H-activiteiten, het oproepen tot gebed en het innen van de financiële bijdragen. Lelystad is de thuisbasis van de fam. Harryvan, één van de drie predikants(gezinnen) in Oekraïne. Tijdens verlofperiodes is het gezin geregeld in Lelystad te vinden. Kinderclub en marktkraam Iedere eerste zaterdag van de maand is er kinderclub in de Lichtbron. Ongeveer 3 à 4 keer per jaar staat de marktkraam in het Lelycentre.

6 Jeugd De commissie Jeugd heeft als doel het gestructureerd en in samenhang aanbieden van geestelijke en sociale activiteiten, waarbij aan ieder individu (12-25 jr) de mogelijkheid wordt geboden om zich met hulp van God, ouders en gemeenteleden te ontwikkelen vanuit de kern: Christus kennen! 6 Het komend jaar zal vooral in het teken staan van het opstellen van een nieuwe structuur voor het Jeugdwerk, rekening houdend met integratie en samenhang tussen jeugdactiviteiten en overige gemeenteactiviteiten. Om meer inzicht en ideeën te verkrijgen voor het jeugdwerk, nodigt de commissie Jeugd je van harte uit om mee te doen aan de enquête "Jeugd in de Lichtbron". Deze enquête kan worden gedaan door alle jongeren van de Lichtbron, ouders, jeugdwerkers en andere gemeenteleden. Ga naar de website pauwenburg.nl voor het invullen van de enquête. Deze kan worden gemaakt tot en met 29 november. Doen! De commissie bestaat uit Arjen Veenstra (voorzitter), Bart Ezinga, Kees Meedendorp, Wilma van der Molen-Slump en Esther Vink. De commissie heeft als centraal adres Gemeenteopbouw (CGO) De CGO heeft als opdracht het verbeteren, faciliteren en ondersteunen van het werk van de commissies binnen de gemeente en van de kerkenraad. Zij doet dit ondermeer door coaching en het organiseren van cursussen. Ook organiseert de CGO het Voorzittersoverleg waarbij het ontwikkelen en afstemmen van jaarplannen in het bijzonder de aandacht heeft. Daarnaast heeft de CGO een coördinerende taak in de communicatie naar de gemeente en naar buiten. Bert Klok is voorzitter van de CGO, Jaap Bijzet en Henk Wisselink zijn de andere leden van de commissie. De CGO is te bereiken via het mailadres

7 Wat is OPA OPA is een commissie die door middel van inzamelen van oud papier financiële middelen bijeen brengt. Het inzamelen gebeurt in de wijken Horst, Zoom, Griend en Kamp. OPA is ook in het bezit van een grote container die op het parkeerterrein van de Lichtbron staat. Wanneer mensen papier kwijt willen kunnen ze de sleutel halen bij één van de bestuursleden. 2. Wie zijn OPA: De OPA commissie bestaat uit 5 bestuursleden en heeft circa 25 oud papier lopers. Voorzitter: Erik van der Laan; Coördinator: Simon Plas; Penningmeester: Gezinus Westerhuis; Secretaris: Stef Jonkman; Lid: Berend van Apeldoorn. 3. Wat doet OPA: OPA stelt financiële middelen beschikbaar vanuit christelijke barmhartigheid voor kerkelijke en/of maatschappelijke doelen. In 2008 zijn de onder andere de volgende goede doelen financieel ondersteund: Casa Renovo, o.a. maandelijkse bijdrage World servants, school in Ghana De Helmstok De Lichtbron VBOK, marktkraam 4. Hoe doe je een aanvraag: Aanvragen kunnen alleen per mail ingediend worden bij Een aanvraag bestaat uit: doel, motivatie en bedrag. De aanvragen worden éénmaal per 6 weken besproken op de OPA vergadering. 7

8 8 Bestuurlijke Zaken (CBZ) Het doel van de CBZ is om de kerkenraad te ontlasten op de praktische fronten. De CBZ is bezig met het organiseren en op orde brengen van de administratie van de kerk, het beheer van de kerk en de financiën. Vooral deze laatste twee punten vragen op dit moment veel aandacht. Daarnaast valt het volgende onder de CBZ: - internet - beamer - kerkelijk bureau - kosters De commissie bestaat uit Marion Logeman, Ageeth Bouwman, Erik Pitlo, Aedse de Vries (beheer), Fred de Graaf jr (beheer), Hielke Merkus (boekhouder) en Peter Winter (voorzitter) De boekhouder is te bereiken via En de CBZ via

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Voor ZWO en Jeugd- en jongerenwerk zijn aparte beleidsplannen beschikbaar.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Christus Triumfatorkerk Den Haag Beleidsplan 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Christus Triumfator Kerk (hierna: CTK). Het beleidsplan bevat een aantal kernthema's voor de periode

Nadere informatie

Gebundelde versie: maart 2013

Gebundelde versie: maart 2013 Gebundelde versie: maart 2013 Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan 2010-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Pastoraat: vertrouwen, ontmoeten, verlangen.... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Dynamiek...

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam

Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken. Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam Op weg naar! Herbronnen Profileren Netwerken Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 Beleidskader Protestantse Kerk Amsterdam 2011-2016 De Protestantse Kerk Amsterdam weet zich blijvend geroepen

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL Beleidsplan 2005 2008 VERSIE: definitief DATUM: januari 2005 WWW.KERKENINZUIDLAND.NL 1 Voorwoord... 2 2 Gemeente-zijn.... 3 3 Samen op weg... 4 3.1 Overzicht gezamenlijke activiteiten... 5 4 Organisatie...

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Vaststelling en goedkeuring Voorliggend Beleidsplan 2013-2016 is vastgesteld in de vergadering van het college van diakenen

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2010 2015. Protestantse gemeente "De Stroom" te Moordrecht-Gouderak

Jeugdbeleidsplan 2010 2015. Protestantse gemeente De Stroom te Moordrecht-Gouderak Jeugdbeleidsplan 2010 2015 Protestantse gemeente "De Stroom" te Moordrecht-Gouderak Jeugdraad april 2011 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1. Missie... 4 Hoofdstuk 2. De Jeugdraad... 5 Ad. 2.1. Werkwijze

Nadere informatie

Kadernotitie betreffende de relatie tussen de SPCJ en beide participerende kerken.

Kadernotitie betreffende de relatie tussen de SPCJ en beide participerende kerken. Betreft Van Doel Kadernotitie betreffende de relatie tussen de SPCJ en beide participerende kerken. Kadercommissie SPCJ, bestaande uit: Twee afgevaardigden van CGK Nunspeet: William den Boer en Pim Hulsman;

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid Protestantse Gemeente Garyp Organisatie Structuur & Beleid Juni 2012 1 Inhoudsopgave 0 Inleiding pag. 3 1 Uitgangspunt pag. 4 2 Organen pag. 5 3 Commissies pag. 9 4 Beraadsgroepen pag. 13 5 Periodiek te

Nadere informatie

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage XI - III Rapport Deputaten Zending, Hulpverlening en Training Woord vooraf Zendingswerk is kerkenwerk.

Nadere informatie

Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie

Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie VOORBLAD Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie Als er een vacature in de vereniging is, bijvoorbeeld omdat iemand stopt met een functie in het bestuur of een commissie, ga je

Nadere informatie

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept)

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) Catharinaparochie, Oosterhout December 2014 VOORWOORD In deze decemberversie van het Parochieplan presenteren we als bestuur en team van de Catharina-parochie het

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Integraal jeugdbeleidsplan

Integraal jeugdbeleidsplan Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden 2012-2014 1 Integraal jeugdbeleidsplan (definitieve versie) losse delen of een geheel? Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden2012-2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het

Nadere informatie

Onder elk volk een gemeente

Onder elk volk een gemeente Onder elk volk een gemeente Beleidsplan 2014-2017 Meerjaren beleidsplan 2014-2017 CAMA Zending Pagina 1 van 10 Inhoud 1. Korte geschiedenis... 3 2. Kenmerken van CAMA Zending... 3 3. Ontwikkelingen op

Nadere informatie

BeleidsPlan 2007-2010

BeleidsPlan 2007-2010 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan 2007-2010 Voorjaar

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 editie ledenvertoeving GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn

Nadere informatie

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Versie: 1.0 Datum: 17 december 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. IDENTITEIT... 4 3. MISSIE EN VISIE... 6 4. BELEIDSVISIE VEZ IN

Nadere informatie