SBO Kingmaschool. Schoolgids Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort"

Transcriptie

1 SBO Kingmaschool Schoolgids Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

2 Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school voor speciaal basisonderwijs. Dat wil zeggen dat de Kingmaschool een basisschool is, maar wel een speciale school. De begeleiding van de leerlingen wordt aangepast aan de mogelijkheden en de speciale behoeften die de kinderen hebben. Zo is bij ons op school ieder kind uniek en heeft ieder kind recht op passend onderwijs, voor zover de school daarin kan voorzien. Als u geadviseerd wordt, dat uw kind naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) gaat, helpt deze schoolgids u bij het maken van uw keuze. Voordat uw kind op onze school geplaatst wordt, worden de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek kunnen wij u meer over de school vertellen. Wanneer u na het lezen van deze gids nog vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u altijd contact opnemen met de teamleider van onze school. Voor de leesbaarheid van de gids spreken wij telkens over ouders, maar uiteraard worden hiermee de ouder(s) / verzorger(s) bedoeld. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Met vriendelijke groeten, namens het team, Juliette Bitter Teamleider Schoolgids SBO Kingmaschool

3 Voorwoord De school Schoolgegevens Het bestuur van de school Waar staat onze school voor Uitgangspunten De identiteit Wat willen we bereiken Het klimaat van de school De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school Samenstelling van het team Contact met de ouders De zorgstructuur De zorg voor kinderen Kinderen met een leerling gebonden financiering (lgf), ofwel rugzakkinderen Extra ondersteuningsmogelijkheden Het onderwijsaanbod Wat leren de kinderen op onze school? JRK-afdeling Kernafdeling Schoolverlaters vervolgonderwijs Personeel Algemeen Vervanging van personeel Nascholing...17 Schoolgids SBO Kingmaschool

4 6.4 Begeleiding van stagiaires Contacten Ouders - School Samenwerking Informatievoorziening...18 Contactmomenten...18 Koffieochtenden of avonden...19 Gesprek met intern begeleider...19 Gesprek met teamleider Ouderparticipatie Ouderbijdrage Klachtenregeling Praktische zaken van A tot Z...21 Aansprakelijkheid...21 Belangrijke data...21 Bibliotheek...21 Excursies...21 Eten op school...21 Fietsen...21 Gevonden voorwerpen...21 Gymnastiek...22 Hoofdluis...22 Huiswerk...22 Leerplicht...22 Medicijnen...22 Mobiele telefoons...22 Onderwijstijd (= aantal uren per schooljaar)...22 Schoolgids SBO Kingmaschool

5 Oudervereniging Balans...23 Ouderbijdrage...23 Pauzes...23 Schoolmelk...23 Schoolreisje...23 Schooltijden...23 Schoolverzekering...24 Schorsing en verwijdering...24 Snoep...24 Sponsoring...24 Studiedagen...24 Verlof...25 Vakantieverlof buiten de vakantieperiode...25 Vervoer...25 Verwijsindex risico jongeren ( VIR )...25 Verzuim...26 Vrijstelling van onderwijs...26 Weer Samen Naar School (WSNS)...26 Zieke leerling...27 Zieke leraar...27 Zwemmen...27 Inspectie van het onderwijs...27 Schoolgids SBO Kingmaschool

6 1. De school 1.1 Schoolgegevens De Kingmaschool speciale school voor basisonderwijs (SBO) Dorresteinseweg GA Amersfoort Hoofdingang aan de Diamantweg Telefoon: Website: 1.2 Het bestuur van de school Onze school valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. Deze stichting staat voor: Hoogwaardig onderwijs en een optimaal ontwikkelingsaanbod voor leerlingen die zijn aangewezen op orthopedagogische en /of orthodidactische begeleiding. De Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. heeft voor haar scholen de onderstaande visie: De scholen zorgen ervoor dat door een gezamenlijke inspanning elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Voor een optimale ontwikkeling is geloof en plezier in eigen kunnen nodig, het gevoel dat er mensen zijn die je waarderen en bereid en in staat zijn je te helpen waar nodig. Dat vereist een orthopedagogische - orthodidactische aanpak waarin resultaatgericht werken, meervoudige instructie, zelfstandig leren en een adequate leerling begeleiding centraal staan. Een intensieve samenwerking met ouders / verzorgers zorgt voor een optimale afstemming in de begeleiding van de leerling. Hoog opgeleide, gemotiveerde en gespecialiseerde personeelsleden zetten zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling, die in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving plaats vindt. 2. Waar staat onze school voor 2.1 Uitgangspunten De Kingmaschool is een speciale school voor basisonderwijs. We willen voor uw kind een bijzondere, speciale school zijn. Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school komt en dat er veel geleerd wordt. De periode op de Kingmaschool moet voor uw kind een goede investering zijn voor de toekomst. Wij richten ons op de ontwikkelingskansen en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. 2.2 De identiteit SBO de Kingmaschool is een Algemeen Bijzondere school. Dat wil zeggen dat de school openstaat voor iedereen. Mensen met verschillende geloofsovertuigingen, huidskleuren, levensopvattingen of politieke richtingen zijn bij ons allemaal van harte welkom. De sfeer in onze school is vriendelijk en vooral open. Schoolgids SBO Kingmaschool

7 2.3 Wat willen we bereiken Wij willen realiseren dat onze leerlingen met een goede bagage, bestaande uit goede motivatie, weerbaarheid, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden de stap naar het vervolgonderwijs kunnen maken. De kerndoelen van het primair onderwijs vormen daarbij een belangrijke leidraad. Alle leerlingen die tot de Kingmaschool worden toegelaten, vragen om bijzondere onderwijszorg en begeleiding. Zij hebben immers in meerdere of mindere mate leer- en ontwikkelingsproblemen. 2.4 Het klimaat van de school Als leerlingen voor het eerst naar de Kingmaschool komen, stappen ze veelal uit de vertrouwde omgeving van de oude school in de buurt. Het is belangrijk dat leerlingen, maar zeker ook de ouders zich zo spoedig mogelijk thuis voelen. Je veilig voelen op school betekent dat je wordt geaccepteerd, gestimuleerd, gewaardeerd en gemotiveerd. Dat je kunt spelen en leren en je veilig voelt. Dat je weet waar je terecht kunt als je hulp of steun nodig hebt. Om dit te realiseren, zijn er duidelijke schoolregels en afspraken gemaakt waar iedereen, groot en klein, zich aan moet houden. De leidraad hierbij is de PAD methode (Programma Alternatieve Denkstrategieën) PAD wordt door het hele team gedragen. Een schooldag verloopt volgens een vast patroon (het rooster). Met elkaar bewaken we de rust en de regelmaat. Leraren zijn consequent en in hun gedrag voorspelbaar. Leerlingen werken zo veel mogelijk op hun eigen niveau en leerlingen worden betrokken bij de voortgang van hun leerproces. Leerlingen worden aangesproken op respectloos gedrag of grove taal. Een goed klimaat bevorderen we ook met plezierige zaken als vieringen, projecten, klassenavond en schoolkampen. Een open communicatie met elkaar bevordert een goede sfeer. Centraal in ons onderwijs staan de begrippen : relatie, competentie en autonomie. Dit betekent dat wij als team in ons dagelijks handelen bewust zijn van het evenwicht tussen: De behoefte van een kind aan een goede relatie met volwassenen en andere kinderen De behoefte van een kind om zich competent te voelen : ik kan het! De behoefte aan autonomie: ik kan en mag geregeld zelf keuzes maken. Schoolgids SBO Kingmaschool

8 3. De organisatie van het onderwijs 3.1 De organisatie van de school Onze groepen komen niet overeen met het jaarklassensysteem van de basisschool. Sommige groepen zijn min of meer parallel aan elkaar. De kinderen werken zo veel mogelijk op hun eigen niveau. Komt een kind op school, dan bekijken we in welke groep het kind qua leeftijd, ontwikkelings/leerniveau en sociaal functioneren het beste tot zijn recht zal komen. Binnen die groep krijgt het kind zo veel mogelijk op zijn niveau en afgestemd op zijn mogelijkheden onderwijs. Aan het einde van het schooljaar bekijken we aan de hand van bovengenoemde criteria naar welke groep het kind het beste kan gaan. De groepen hebben namen van dieren. De Kingmaschool bestaat uit 2 afdelingen: JRK (jonge risico kinderen) - afdeling met 3 groepen Kern-afdeling met 9 groepen Jrk-afdeling ( 4-7 jaar ) De jrk-afdeling telt 3 heterogene groepen van ca. 12 kinderen. Iedere groep wordt ondersteund door een onderwijsassistente. De kinderen hebben zeer verschillende achtergronden. Er zitten bijvoorbeeld kinderen met een ontwikkelingsachterstand, kinderen met gedragsmoeilijkheden en kinderen die functioneren op zwak cognitief niveau. Binnen de afdeling wordt d.m.v. observatie en handelen gekeken, welk vervolgonderwijs voor uw kind het beste is. Kern-afdeling ( 5-13 jaar ) De kernafdeling telt 9 groepen en is bestemd voor kinderen die, ondanks een beneden gemiddelde, gemiddelde of boven gemiddelde intelligentie, leer- en/of ontwikkelingsproblemen hebben. Het aantal kinderen per groep in de kernafdeling is gemiddeld 16. Komt een kind op school, dan bekijken we in welke groep het kind qua leeftijd, ontwikkelings/ leerniveau en sociaal functioneren het beste tot zijn recht zal komen. Binnen die groep krijgt het kind zo veel mogelijk op zijn niveau en afgestemd op zijn mogelijkheden onderwijs. Aan het eind van ieder schooljaar bekijken we aan de hand van bovengenoemde criteria naar welke groep het kind het beste kan gaan. Groepsindeling schooljaar JRK-afdeling Kern-afdeling Krekels Lieveheersbeestjes Bijen Duiven Roodborstjes Spechten Kern-afdeling Zeepaardjes Dolfijnen Orka s Neushoorns Zebra s Nijlpaarden Schoolgids SBO Kingmaschool

9 3.2 Samenstelling van het team Naast de groepsleraren zijn op de school vakleraren, leraren met een speciale taak, specialisten en ondersteunend personeel werkzaam. Het team van de Kingmaschool is als volgt samengesteld: Teamleider Intern Begeleiders Groepsleraren Vakleraar bewegingsonderwijs Remedial Teacher Schoolmaatschappelijk werker Kinderfysiotherapeut Logopedisten Psycholoog Schoolarts Sijs trainer Rugzakbegeleider Conciërge Schoonmaker 3.3 Contact met de ouders Een goed contact met ouders vinden wij van het grootste belang. U vertrouwt uw kind immers aan onze zorgen toe. Om uw kind goed te kunnen begeleiden is overleg tussen thuis en school essentieel. Wij informeren u over belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Jaarlijks terugkerende feesten die in samenwerking met ouders worden georganiseerd, zijn: Sinterklaas Kerstmis Carnaval Paaslunch Afscheidsavond schoolverlaters Schoolreisje Schoolgids SBO Kingmaschool

10 4. De zorgstructuur 4.1 De zorg voor kinderen Onderwijs en zorg vinden plaats onder verantwoording van de teamleider, de IB-ers en de leraren. De zorg voor leerlingen vindt voornamelijk plaats in de groepen. De intern begeleider coacht en adviseert de leraar met betrekking tot leerlingen en zorgt voor onderlinge afstemming en doorgaande lijnen in de school. Wanneer de zorg binnen de groepen aanvulling behoeft dan is er een mogelijkheid dat kinderen extra ondersteuning krijgen bij het Leespaleis/RT; bij de kinderfysiotherapie of logopedie. In enkele gevallen wordt buiten school gezocht naar aanvullende zorg. Voor elke leerling op Kingmaschool wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. In het ontwikkelingsperspectief wordt aangegeven op welk niveau de leerling per vak vermoedelijk zal uitkomen en naar welke onderwijssoort hij/ zij zal uitstromen. Twee keer per jaar wordt het ontwikkelingsperspectief bijgesteld n.a.v. de niet-methode gebonden toetsen. Aan het einde van het schooljaar wordt het ontwikkelingsperspectief met ouders besproken. Groepshandelingsplannen en individuele handelingsplannen De leraar maakt twee keer per jaar een groephandelingsplan voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Drie keer per jaar maken de groepsleraren ook een pedagogisch handelingsplan. Deze plannen hebben een tussenevaluatie en eindevaluatie. Waar nodig stellen we de plannen bij. Er wordt onderwijs gepland op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Voor (groepen) kinderen worden haalbare doelen gesteld. Daarbij kijken wij naar de juiste onderwijs en ondersteuningsbehoefte. Er worden naar verwachting succesvolle leerroutes uitgestippeld, we hebben echter hoge verwachtingen. De resultaten worden besproken in een groepsbespreking met de intern begeleider en indien nodig, wordt er een individueel handelingsplan aan toegevoegd. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld wanneer een individueel handelingsplan voor hun kind wordt opgesteld. Leerlingdossier Van ieder leerling is er een algemeen dossier. Hierin worden alle onderzoeksverslagen en de informatie van de permanente commissie leerlingenzorg bewaard, aangevuld met actuele verslaggeving. De intern begeleider beheert deze dossiers. Het persoonlijk dossier van uw kind is in te zien op afspraak. Leerlingvolgsysteem Binnen Parnassys, ons leerlingvolgsysteem, worden alle ontwikkelingen van het kind genoteerd. De resultaten van de toetsen en de ontwikkeling door de jaren heen zijn dan goed waarneembaar. Tevens worden alle verslagen van gesprekken met de diverse disciplines, ouders, enz. daarin opgeslagen. Multi disciplinair overleg Vijf keer per jaar vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts, de schoolpsycholoog, de interne begeleiders, de logopediste, de groepsleraar en teamleider zijn daarbij aanwezig. Schoolgids SBO Kingmaschool

11 In het MDO worden alle nieuwe leerlingen en leerlingen met een extra hulpvraag besproken. Vanuit het MDO kunnen acties voortkomen. Ook worden zo nodig de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen besproken. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van een overleg en de uitkomst. Schoolgids SBO Kingmaschool

12 4.2 Kinderen met een leerling gebonden financiering (lgf), ofwel rugzakkinderen De Rugzak Door de wettelijke regeling leerlinggebonden financiering (LGF) kunnen ouders voortaan kiezen naar welke school zij hun kind met een beperking of stoornis willen laten gaan. Eerst hebben zij hun kind aangemeld bij de Commissie van Indicatiestelling van één van de regionale expertisecentra (REC) voor een positieve beschikking speciaal onderwijs. Die stelt vast of de beperking of stoornis van hun kind kan worden omschreven aan de hand van criteria die behoren bij de hieronder genoemde clusters. Vervolgens melden zij hun kind aan bij een Speciale School óf bij een school voor (Speciaal) Basisonderwijs. Kiezen de ouder(s)/verzorger(s) voor een (Speciale) Basisschool, dan wordt een leerlinggebonden budget beschikbaar gesteld, het zogenaamde rugzakje. Daarmee kunnen de ouders in overleg met de (Speciale) Basisschool gespecialiseerde hulp voor het kind inkopen. Kiezen de ouders voor het Speciaal Onderwijs, dan gaat hun kind naar een school die behoort tot een van de vier clusters: cluster 1: blinde of slechtziende leerlingen; cluster 2: dove of slechthorende leerlingen of leerlingen met ernstige spraak- of taalmoeilijkheden; cluster 3: leerlingen met een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking of langdurig zieke leerlingen; cluster 4: leerlingen met een psychische stoornis en ernstige gedragsproblemen. De brochure over de rugzak is te verkrijgen via school. Meer informatie is ook te verkrijgen via de website: 4.3 Extra ondersteuningsmogelijkheden Zowel bij plaatsing als tijdens de begeleiding van uw kind op onze school kan blijken, dat er extra ondersteuning gewenst is voor uw kind. Dit wordt dan uiteraard met u besproken, zowel voordat de begeleiding start als tijdens de begeleiding. Binnen de Kingmaschool kennen we de volgende extra ondersteuningsmogelijkheden: Logopedie: Bij een achterstand op het gebied van taal, spraak, stem of gehoor kan begeleiding plaatsvinden door een logopediste. De ouders worden schriftelijk of telefonisch op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten. Logopedie vindt onder schooltijd plaats. Logopedie wordt niet door de school betaald, maar door uw verzekering. De logopedist van de particuliere praktijk informeert u hierover. De schoollogopedist wordt ingezet ter ondersteuning van groepsleraar en leerlingen in de groepssituatie. De ouders worden uitgenodigd voor het bijwonen van een les en om te praten over de inhoud en de samenwerking. De leerlingen krijgen oefeningen voor thuis mee. Remedial teaching ( RT ) Binnen de school maken we onderscheid tussen reteaching en remedial teaching. De leraar werkt in de groep op reteachingniveau: lezen volgens de avi-methode, instructielezen, werken met computerprogramma s en uitvoeren van programma s, opgesteld in overleg met de remedial teacher. Het is dus niet zo, dat ieder kind automatisch rt krijgt. Schoolgids SBO Kingmaschool

13 Remedial teaching richt zich met name op de groep kinderen met zeer ernstige taal-, lees-, spelling- en/of rekenproblemen en/of ondersteunt de leraar bij de aanpak van een probleem bij één of meerdere kinderen. De hulpvraag wordt vastgesteld door de leraar of tijdens een leerlingbespreking. Kinderfysiotherapeut Er is een kinderfysiotherapeut die onder schooltijd uw kind kan behandelen indien nodig. Kinderfysiotherapie wordt niet door de school betaald, maar door uw verzekering. De verwijzing verloopt via uw huisarts (in verband met de verzekering) Schoolmaatschappelijk werk Binnen de school is ook maatschappelijk werk aanwezig. Het werk is gericht op de begeleiding van ouders/verzorgers. Het doel van de begeleiding is: het ondersteunen bij de opvoeding van het kind; het ondersteunen in de gehele opvoedingssituatie. Uitgangspunt bij deze begeleiding is dat ouders het zelf moeten willen. Aanleiding tot de begeleiding kan een hulpvraag van de ouders of van de school zijn. Naast de ondersteuning in de thuissituatie organiseert de schoolmaatschappelijk werker samen met ouders koffieochtenden/avonden. Tevens ondersteunt hij de leraren in speciale situaties en bij speciale lessen, hulp bij rouwverwerking in de klas, seksuele voorlichting aan de oudste leerlingen enzovoort.. Sova training Sterker In Je Schoenen, sociale vaardigheidstraining voor het (S)BO. Alle leerlingen volgen de PAD lessen, maar sommigen profiteren daar onvoldoende van. Zij kunnen extra ondersteuning gebruiken als het gaat om weerbaarheid en sociale vaardigheden. In de training is veel aandacht voor structuur, visuele ondersteuning en generalisatie van geleerde vaardigheden. Er wordt gewerkt aan sociale cognities, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Ieder kind heeft een eigen hulpvraag, die richting geeft aan het persoonlijke programma, dat in het groepsprogramma wordt geïntegreerd. Twee vaste trainers zorgen voor een veilige en duidelijke structuur. Om uw kind te laten deelnemen aan deze training vragen wij een bijdrage van 100 euro aan ouders. Externe ondersteuning De school kan adviseren om een hulpverlenende instantie in te schakelen, zoals: algemeen maatschappelijk werk, GGD Gewest Eemland (jeugdgezondheidszorg), Bureau Jeugdzorg, Boddaert, RIAGG, Fornhese, enz. Bij externe hulpverlening is er vanuit de school contact met de ouders en de hulpverlenende instelling om te zorgen voor een goede afstemming. Schoolgids SBO Kingmaschool

14 5 Het onderwijsaanbod 5.1 Wat leren de kinderen op onze school? JRK-afdeling De sfeer in de groep en het pedagogische klimaat vinden wij erg belangrijk. Veel van de kinderen hebben al een hele geschiedenis achter de rug en wij vinden het van belang dat een kind zich gewaardeerd gaat voelen, een eigen plek vindt in de groep en zich bovenal veilig voelt. Kinderen moeten vertrouwen krijgen in ons, in zichzelf en in de situatie. Afhankelijk van hun persoonlijke situatie worden onze kinderen benaderd. Door observaties wordt gekeken waar ieder kind staat in zijn/haar ontwikkeling en worden er materialen en activiteiten aangeboden, die aansluiten bij de behoeften en de ontwikkeling stimuleert. Wij kijken naar de mogelijkheden van een kind en niet naar de onmogelijkheden. Door succes ervaringen kan een kind zo groeien, dat het een positief zelfbeeld krijgt. Wij ondersteunen dit door o.a. veel positieve feedback te geven. Er is sprake van een voortdurend zoeken naar betekenisvolle activiteiten, waaraan kinderen betrokken mee kunnen doen. De activiteiten moeten aansluiten op hun leef- en belevingswereld. Daarom wordt er gewerkt met thema s, die zowel vanuit de kinderen als de leerkracht aangedragen worden. Binnen deze thema s komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod, zoals: Sociaal/emotionele ontwikkeling Spel- werkontwikkeling Spraak/taal(denk)ontwikkeling Motorische ontwikkeling Wereldoriëntatie Zintuiglijke ontwikkeling Symboolverkenning (ontluikende geletterdheid / gecijferdheid / rekenbegrippen) Kernafdeling De Kingmaschool als sbo-school valt onder de wet op het primair onderwijs. De leerstof die we aanbieden verschilt niet veel van het regulier basisonderwijs. Ook wij gaan uit van de kerndoelen die voor het basisonderwijs zijn vastgesteld. Deze zullen niet door alle leerlingen gehaald kunnen worden. Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld in hoeverre we ons op de kerndoelen kunnen richten en of we ons vooral op het aanleren van de basisvaardigheden moeten richten. De manier van aanbieden verschilt wel degelijk. We gaan uit van de hulpvraag van de individuele leerling en geven "zorg op maat". Hierbij gaan we uit van verschillen die er tussen kinderen bestaan en passen de hulp en de begeleiding aan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het individuele kind. De basis daarvoor is vertrouwen in jezelf en de ander, maar ook je veilig voelen nodig. Want: niet ieder kind kan en moet hetzelfde leren en doen. Wij vinden het daarom belangrijk om aan te sluiten bij datgene wat kinderen wel kunnen om vervolgens in kleine, verantwoorde, stapjes verder te gaan. Voorwaarde om dit te kunnen doen is een goed pedagogisch klimaat op school. De kinderen moeten, als basis voor leren, zich veilig en thuis voelen en met plezier naar school gaan. Dat betekent, dat we allereerst planmatig werken aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen: samenwerken, goed omgaan met je medemens, voldoende weerbaar zijn en opkomen voor jezelf zijn aspecten die systematisch binnen het lesgeven aan de orde komen. Schoolgids SBO Kingmaschool

15 Kortom: vanuit veiligheid, vertrouwen en plezier naar school gaan, zodat ook het leren weer een uitdaging wordt! De methodes waarmee wij werken zijn: Taal incl. spelling Lezen Rekenen- en wiskunde Schrijven Engels Wereldoriëntatie Verkeer Muziek, beeldende vorming, kunst en cultuur Sociale emotionele ontwikkeling Taalactief Leeslijn (aanvankelijk en voortgezet technisch lezen) Goed gelezen (begrijpend lezen) Wereld in getallen Schrijven in de basisschool Hello World De blauwe Planeet Natuniek Speurtocht Verkeerskrant Klaarover Projecten van Kunstcentraal Tekenvaardig/handvaardig Moet je doen PAD Bewegingsonderwijs Alle groepen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. Gebruik van de computer De leerlingen worden gestimuleerd gebruik te maken van de mogelijkheden van het internet en de aanwezige software. Dit zal gebeuren o.a. tijdens rekenen, taal/spelling en lezen. Daarnaast worden er wekelijks lessen met behulp van de computer gegeven in het Onderwijs Leer Centrum (OLC). Huiswerk In de middenbouw zal er in overleg met de leraar in sommige gevallen een start gemaakt worden met huiswerk. In de bovenbouw zal het geven van huiswerk langzaamaan uitgebreid worden tot enkele keren per week om leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Ook leren kinderen werken met een agenda. Schooltelevisie Ieder jaar maken de leraren een keuze uit het aanbod van schooltelevisie-programma s. De programma s sluiten aan bij de leerstof en het niveau van de groep. 5.2 Schoolverlaters vervolgonderwijs Een (groot) deel van de leerlingen van bovenbouwgroepen maken aan het eind van het schooljaar de stap naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit een groot aantal scholen. We proberen onze kinderen en hun ouders bij die keuze te helpen. De ouders krijgen op de eerste kennismakingsavond in augustus/september informatie over de procedure. Schoolgids SBO Kingmaschool

16 De volgende stappen worden in het laatste schooljaar doorlopen: - Verkennende gesprekken (medio oktober) De groepsleraar en intern begeleider spreken met de ouders over verwachtingen, ideeën en vragen. Leidraad bij dit gesprek is het ontwikkelingsperspectief. - In november wordt er een voorlichtingsavond gegeven door enkele scholen van het vervolgonderwijs. - In december vindt het Drempelonderzoek plaats. Alle leerlingen doen aan dit onderzoek mee. Op grond van deze toets kan er, daar waar nodig, extra zorg worden toegewezen door de Permanente Commissie Leerlingenzorg - Een aantal leerlingen zal na overleg met de ouders meedoen met het landelijke Cito eindonderzoek. - Eind januari/begin februari zullen de adviesgesprekken plaatsvinden. - Leerlingen moeten op 1 maart aangemeld zijn op de scholen in de provincie Gelderland, o.a. Nijkerk. Voor Amersfoort is dat op 1 april. - Na de schoolkeuze worden de leerlingen mondeling overgedragen aan de coördinator van de school voor Voortgezet Onderwijs. Uitstroomgegevens schooljaar REC 4 totaal aantal schoolverlaters Praktijkonderwijs VMBO- BK VMBO-T VMBO-T / Havo Havo/ VWO % 0 0% 14 64% 7 32% 0 0% 0 0% % 3 11% 16 59% 6 22% 1 4% 0 0% % 0 0% 10 56% 3 17% 3 17% 2 11% % 6 22% 12 44% 5 19% 0 0% 3 11% % 3 14% 13 62% 4 19% 1 5% 0 0% Schoolgids SBO Kingmaschool

17 6. Personeel 6.1 Algemeen De leraar is de spil van het onderwijs in de groep. Het is van groot belang dat de leraar voor de klas zich wel bevindt in een gezonde en veilige omgeving. Vandaar dat ons schoolbestuur een actief personeelsbeleid voert om te zorgen voor omstandigheden waarbinnen de leraar goed kan functioneren. Dit komt immers de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Hiervoor zijn een aantal procedures ontwikkeld, zoals: functioneringsgesprekken, scholingsbeleid en taakbeleid. Een belangrijk aandachtspunt is het gebruik maken van specifieke deskundigheid en het ontwikkelen daarvan via verschillende scholingsmogelijkheden. De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen vragen om goed geschoolde medewerkers, die berekend zijn op hun taken. Bij het taakbeleid wordt de taakbelasting van de leraar onder de loep genomen. Door een evenwichtige verdeling van taken kan de leraar elke dag weer gemotiveerd voor de groep staan. 6.2 Vervanging van personeel Bij afwezigheid van een leraar door het volgen van een nascholingscursus, wordt zoveel mogelijk getracht een vaste vervang(st)er in de groep te krijgen. Deze vervanging is van tevoren te plannen. Dit kan echter niet in geval van ziekte. We gaan dan zo snel mogelijk op zoek naar een vervang(st)er. In verband met de krapte op de arbeidsmarkt is vervanging ook op onze school een probleem. De school heeft een plan van aanpak bij ziekmeldingen / vervanging van leraren opgesteld. Wanneer een invalkracht beschikbaar is wordt deze door een teamlid wegwijs gemaakt in de week- en dagplanning, afspraken in groep en school en de bijzonderheden van de groep. In iedere groep is ook een noodpakket ziekte aanwezig. Indien geen vervanger gevonden kan worden liggen er plannen klaar voor de verdeling van de groep over enige andere groepen, in principe voor één dag. In het uiterste geval wordt er vrij gegeven, waarvan de ouders minimaal één dag van tevoren op de hoogte gebracht worden. Wanneer er thuis geen opvang mogelijk is blijven de kinderen op school. 6.3 Nascholing Ieder jaar wordt er een nascholingsplan opgesteld. De leraren kunnen zich op eigen initiatief of op verzoek van de directie inschrijven voor een nascholingscursus. Persoonlijke ontwikkeling of schoolontwikkeling kan de reden zijn tot het volgen van een cursus. Het komt ook voor dat een groepje teamleden of het gehele team zich inschrijft voor een cursus. Door regelmatig cursussen te volgen blijft het team op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en werkt het aan het eigen functioneren, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 6.4 Begeleiding van stagiaires Studenten van de opleiding tot leraar basisonderwijs (PABO) lopen gedurende het gehele schooljaar stage en geven onder verantwoordelijkheid van onze groepsleraren les. Studenten van de opleiding tot Onderwijsassistent komen ook naar onze school om praktijkervaring op te doen. Studenten van de opleiding Speciaal Onderwijs kunnen, als onderdeel van hun opleiding, ook stage lopen op de Kingmaschool. Daarnaast hebben we regelmatig stagiaires vanuit psychologie-, (ortho) pedagogiek- en logopedieopleidingen, alsook stagiaires uit het vakgebied lichamelijke opvoeding. Schoolgids SBO Kingmaschool

18 7. Contacten Ouders - School 7.1 Samenwerking Een goede samenwerking tussen school en thuis vinden wij van groot belang. Wij informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school middels o.a. een nieuwsbrief, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen in de thuissituatie op de hoogte houdt. Vandaar dat wij van school uit dat contact dan ook bewust zoeken, terwijl wij het ook zeer op prijs stellen wanneer ouders contact met de school opnemen. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden en de ontwikkeling van een kind. 7.2 Informatievoorziening Kingmapraat: Ongeveer 1 keer per 3 weken komt op donderdag onze nieuwsbrief uit. Hierin staan een aantal vast rubrieken in als informatie uit de groepen, verjaardagen, belangrijke data. Daarnaast worden alle bijzonderheden, uitnodigingen voor activiteiten, ouderavonden, enz. hierin geplaatst. Uitnodigingen Naast de informatie die u in de Nieuwsbrieven kunt vinden, krijgt u persoonlijke uitnodigingen voor oudergesprekken of brieven met vragen vanuit de groep specifiek. en telefoon Steeds meer maken de groepsleraren gebruik van de computer als communicatiemiddel. Soms is het nodig om u van het één en ander op de hoogte te stellen. Dit doen wij telefonisch, maar ook via de mail. U kunt onze groepsleraren ook via de mail benaderen. Elke groepsleerkracht heeft een persoonlijk school adres. Contactmomenten Door het jaar heen hebben wij zes vaste oudercontactmomenten op de kalender staan. Alle contactmomenten zijn verschillend van aard. Informatieavond Aan het begin van het schooljaar vindt de informatieavond plaats. De ouders krijgen in de groep waar hun kind zit, gezamenlijk informatie over wat de kinderen leren en hoe er geleerd en gewerkt wordt. Tevens is dit een gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Ouder-kind gesprek De bedoeling van deze avond is dat het kind mag vertellen over school. Het kind vertelt wat goed gaat en wat niet zo goed gaat, of wat nog moeilijk is. Samen met de leraar gaat de leerling benoemen waar nog aan gewerkt gaat/moet worden. Rapport gesprek Twee keer per jaar maakt de groepsleraar een rapport. In dit rapport worden de persoonlijke ontwikkeling en de vorderingen verwerkt. Schoolgids SBO Kingmaschool

19 Het rapport wordt eerst met uw kind besproken, waarna het mee naar huis gaat. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek op school met de groepsleraar. Dit gesprek duurt meestal een kwartier. Inloopavond Op deze avond kunnen de leerlingen hun werkjes laten zien aan hun ouders, maar ook broertjes/zusjes, opa s en oma s zijn welkom. Deze avond is gekoppeld aan het thema waar alle groepen de weken daarvoor hebben gewerkt. Gesprek over het Ontwikkelingsperspectief Het ontwikkelingsperspectief is de leidraad van dit gesprek. Het ontwikkelingsperspectief is bijgewerkt met twee Cito toetsperioden. Samen bespreken wij de voortgang. We bespreken samen of er bijstellingen moeten plaats vinden en zo nodig bespreken we de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften voor het nieuwe schooljaar. Huisbezoek Alle leerlingen krijgen een huisbezoek van de groepsleraar. Koffieochtenden of avonden Dit jaar heeft de schoolmaatschappelijke werker samen met een aantal ouders een aantal ochtenden gepland. Ouders vinden het vaak prettig om met andere ouders van gedachten te wisselen over allerhande zaken rondom de opvoeding van hun kind. Nieuwe gespreksonderwerpen zijn altijd welkom. Gesprek met intern begeleider Met vragen rondom de specifieke begeleiding van uw kind kunt u bij de interne begeleider terecht. Wel hanteren wij het uitgangspunt dat u zich in eerste instantie richt tot de groepsleraar van uw kind. Gesprek met teamleider U kunt de teamleider altijd aanspreken. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u een afspraak maken. 7.3 Ouderparticipatie Op de Kingmaschool zijn ouders op vele manieren actief. Niet alleen de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol, maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten. U kunt hierbij denken aan: allerlei activiteiten onder andere hoofluiscontrole, boekenuitleen in het olc hand- en spandiensten bij feesten en andere activiteiten ofwel uitstapjes Als er een beroep op uw bereidwilligheid wordt gedaan, bedenk dan dat vele activiteiten zonder uw hulp niet gerealiseerd zouden kunnen worden. De hulp en ondersteuning van de ouders gebeurt onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de leraar(en) die lid is/zijn van een werkgroep. Medezeggenschap. Schoolgids SBO Kingmaschool

20 De taak van de medezeggenschapsraad is het toetsen van het beleid dat gemaakt wordt door het schoolbestuur. Wettelijk gezien heeft de medezeggenschapsraad op een aantal terreinen instemmings- en/of adviesrecht. Ook kan er ongevraagd advies aan het bestuur gegeven worden. De medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De personeelsleden kiezen uit hun midden een vertegenwoordiging en de ouders kiezen een vertegenwoordiging ( indien er vacatures zijn). 7.4 Ouderbijdrage De school ontvangt van het Rijk subsidie voor de kosten die verbonden zijn aan het onderwijs van uw kinderen o.a. voor salaris personeel, onderhoud gebouw, leermiddelen, enz. De school heeft ook activiteiten, waarbij de kosten niet betaald kunnen worden uit deze subsidie. Enkele voorbeelden: ouderavonden. diverse feestelijke gebeurtenissen b.v. sinterklaasfeest, kerstmaaltijd, paasmaaltijd e.d. excursies, een sportdag en een bosdag. spelmateriaal, voorleesboeken. diverse uitstapjes en schoolverlaterskamp eindgroepen. rozen voor het behalen van diploma s door kinderen. Op het aanmeldingsformulier staat vrijwillige ouderbijdrage vermeld. Heeft u die ondertekend, dan gaat u akkoord met het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage. 7.5 Klachtenregeling Wij gaan ervan uit dat veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen worden afgehandeld in goed onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding. Als dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Met deze regeling wordt bedoeld een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Deze klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. De klachtenregeling, die is vastgesteld door het bestuur van de Stichting, ligt op school ter inzage. In de klachtenregeling wordt o.a. gewerkt met: een vertrouwenspersoon namens het bestuur voor alle zaken behalve seksuele intimidatie. vertrouwenspersonen t.a.v. seksuele intimidatie voor het personeel. contactpersonen voor de leerlingen. Wij zijn aangesloten bij de: Landelijke Klachtencommissie VBS Jacob Mosselstraat s-gravenhage Schoolgids SBO Kingmaschool

Sbo JRK Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA AMERSFOORT

Sbo JRK Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA AMERSFOORT Sbo JRK Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA AMERSFOORT Beste ouders, verzorgers, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de afdeling Jonge Risico kinderen

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

SBO Boulevard410. Schoolgids 2015-2016. Adres: Laakboulevard 410, 3825 KL Amersfoort

SBO Boulevard410. Schoolgids 2015-2016. Adres: Laakboulevard 410, 3825 KL Amersfoort SBO Boulevard410 Schoolgids 2015-2016 Adres: Laakboulevard 410, 3825 KL Amersfoort Welkom Boulevard410 is een school voor speciaal basisonderwijs. Een integraal kindcentrum waar kinderen van 4 tot 13 jaar,

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Boulevard 410 SBO - 6 juli 2015

Schoolondersteuningsprofiel Boulevard 410 SBO - 6 juli 2015 Contactgegevens school Naam Boulevard 410 SBO Straat + huisnummer Laakboulevard 410 Plaats Amersfoort Postcode 3825 KL Land Nederland Brinnummer 14 NB Telefoon (033)433-3868 E-mailadres boulevard410@stichtingso.nl

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Protocol Schorsen & Verwijderen Stichting Penta in Hoorn 1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Allereerst: het belang van het kind staat centraal. De schorsing en/of verwijdering als strafmaatregel

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

SBO Boulevard410 SCHOOLGIDS Laakboulevard 410, 3825 KL Amersfoort

SBO Boulevard410 SCHOOLGIDS Laakboulevard 410, 3825 KL Amersfoort SBO Boulevard410 SCHOOLGIDS 2016-2017 Laakboulevard 410, 3825 KL Amersfoort Inhoudsopgave 1. De school... 3 2. Waar staat onze school voor... 4 3. De organisatie van het onderwijs... 6 4. De ondersteuningsstructuur...

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..."

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool... Burgemeester Westerbeek van Eertenschool Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..." Nieuwsbrief 13 september 2013 In dit nummer: Schoolgids 2013-2014 De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2016-2017 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Inleiding De regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen

Nadere informatie

SBO De Kingmaschool. Schoolgids Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO De Kingmaschool. Schoolgids Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO De Kingmaschool Schoolgids 2014-2015 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Welkom! Of u nu al de keuze voor onze school heeft gemaakt of nog voor de keuze staat: weet dat u samen met uw kind

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Nieuwsbrief 22 augustus 2017

Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Beste ouder(s) verzorger(s), Komende maandag start het nieuwe schooljaar voor alle kinderen op onze school. We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie en dat de kinderen

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Thema Techniekkast:Clics Tekenkast:Graffiti en letters

augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Thema Techniekkast:Clics Tekenkast:Graffiti en letters augustus 2015 Schooltijden van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag tot 12.30 uur. De kleuters zijn op woensdag vrij. De laatste 6 weken voor de zomervakantie hebben de kleuters ook op woensdag les tot 12.30

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Problemen Heb je problemen met een leerling of ouder, zorg ervoor dat de mentor (of een andere leerkracht) bij het gesprek aanwezig is.

Problemen Heb je problemen met een leerling of ouder, zorg ervoor dat de mentor (of een andere leerkracht) bij het gesprek aanwezig is. INFORMATIE VOOR STAGIAIR(E)S fusieschool de Plenkert/bs St. Joseph Je hebt gekozen voor het leren van een fijn en verantwoordelijk beroep. Iedereen op onze basisschool en in het bijzonder je mentor willen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie