Binnenstad Bericht. 11 Juli/Augustus Berichten uit de Achterhoek, slot Aankondiging Willibrordprocessie. Informatie Binnenstad Parochie Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binnenstad Bericht. 11 Juli/Augustus 2008. Berichten uit de Achterhoek, slot Aankondiging Willibrordprocessie. Informatie Binnenstad Parochie Utrecht"

Transcriptie

1 30JX69-BINNENSTAD-JULI 08.qxd :47 Pagina 1 Binnenstad Bericht Informatie Binnenstad Parochie Utrecht 11 Juli/Augustus 2008 In dit nummer: Toekomst parochieblad Berichten uit de Achterhoek, slot Aankondiging Willibrordprocessie

2 30JX69-BINNENSTAD-JULI 08.qxd :47 Pagina 2 COLOFON Jaargang 11 nummer 11 Een uitgave van de Binnenstad Parochie Utrecht Dit blad wordt binnen de parochiegrenzen gratis bezorgd bij hen die dat willen.voor 9,00 per jaar kan het per post worden toegestuurd. Het kan ook gratis van achteruit de kerk worden meegenomen. Verschijnt 1x per maand Redactieadres: Rozenstraat BV Utrecht De pastoor van de Binnenstadparochie draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit Binnenstadbericht Druk: Drukkerij Anraad, Nieuwegein Overname van artikelen is met bronvermelding toegestaan. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen al dan niet (ingekort) te plaatsen. Verschijningsdatum volgende nummer Zoals u op bladzijde 7 kunt lezen is het op dit moment nog niet helemaal duidelijk of en wanneer een volgend nummer van dit blad zal verschijnen. Als er in september weer een editie uitkomt moet de kopij daarvoor uiterlijk 15 augustus bij de redactie zijn ingeleverd. De nieuwste uitgave van Binnenstad Bericht staat telkens ongeveer een week voor de officiële verschijningsdatum al op de websites van de Kathedraal en Augustinus. 2

3 30JX69-BINNENSTAD-JULI 08.qxd :47 Pagina 3 Geloven dat Jesus naar ons toe is gezonden Zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden (Joh 17,8). Wie zegt dit eigenlijk? Wie is hier aan het woord? En waarop doelt de spreker? Aan het woord is Jesus. Hij richt zich al biddend tot God, zijn hemelse Vader. En Hij spreekt over zijn leerlingen. Zij zijn het die in Hem geloven. Nu is geloven een woord waar je veel kanten mee op kunt. Het heeft uiteenlopende betekenissen. Ik geloof er geen snars van: dan kun je er niets mee. Ik geloof dat het morgen mooi weer wordt: dan weet je het niet zeker. Maar als je zegt: ik geloof daar wel in: dan heb je veel vertrouwen in de zaak. En om dat laatste gaat het hier. Als we op zondag tijdens de viering van de eucharistie ons geloof belijden met de woorden: Ik geloof in Jesus, zijn eniggeboren Zoon onze Heer, dan betekent die belijdenis dat je vertrouwen in Hem zo groot is dat je met Hem op weg durft te gaan. Je bent door Hem geraakt. Je bent ervan overtuigd geraakt dat Hij belangrijk voor je is: niet zomaar voor even, maar voor heel je leven; zó belangrijk dat je het aandurft met Hem verder te gaan. Verder komen willen we allemaal. Niemand wil blijven stilstaan of achterop raken op de weg die we hebben te gaan. We willen vooruit. En om vooruit te komen, heb je er niet genoeg aan de dingen logisch, mathematisch of metafysisch zeker te weten. Zekerheid kan zelfs de dood in de pot betekenen. Overigens is in het mensenleven niets zo zeker als de dood. Om vooruit te komen, dien je vooral vertrouwen te hebben. Zelfs de beurs keldert, als er geen vertrouwen is. Vriendschap verdwijnt, als je het vertrouwen in elkaar kwijtraakt of niet meer koestert. Zo is er ook tot God geen toegang, wanneer vertrouwen ontbreekt. Vertrouwen of liefde krijg je, als het om mensen gaat, hopelijk van je ouders, van een welwillende omgeving, van je vrienden of vriendinnen, van je man of je vrouw: vertrouwen, in allerhande situaties. Maar hoe positief dat ook mag zijn, en hoe desastreus als het niet gebeurt, steeds merken we dat we tegenover elkaar altijd in vertrouwen tekort schieten, tekort schieten in liefde geven, omdat we daarvan blijkbaar nooit genoeg kunnen krijgen. Het fundamentele vertrouwen kunnen we elkaar immers niet geven. Onze liefde stroomt vanuit een bron van liefde, ons vertrouwen ontspringt aan een oorsprong die wij niet zélf zijn. Als zoekers geschapen, blijven we steeds maar zoekend op weg naar die verre oorsprong, naar die uiteindelijke bron. Daar willen we bij terecht komen; daar willen we aankomen, gelijk het dorstige hert in psalm 42. Dat is ons doel, en dan het liefst samen met onze geliefden, samen met onze dierbaren, want gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Als wij belijden: Ik geloof in God de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, dan gaat het over die bron. Als wij belijden: En in Jesus Christus zijn enige Zoon onze Heer, dan gaat het over de toegangsweg tot die bron. En als wij belijden: Ik geloof in de Heilige Geest, dan gaat het over het vertrouwen tussen Vader en Zoon, over hun liefde voor elkaar. (lees verder op blz. 4) 3

4 30JX69-BINNENSTAD-JULI 08.qxd :47 Pagina 4 (vervolg van blz. 3) Onze liefde voor elkaar is daarvan een afgeleide. Vader en Zoon gelijken in hun Liefde zo op elkaar en zijn zo aan elkaar gelijk dat zij elkaar in hun Liefde niets toegeven. Hun verhouding is zo open en overvloedig dat hun Liefde van harte overstroomt omdat die geen grenzen kent. Er is in God nooit te weinig, altijd -om zo te zeggen- veel te veel, en wel zo n overvloed dat hun Liefde ernaar verlangt ons en alle mensen en heel de schepping te overkomen. Zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. Wij belijden dat in het openbaar en voor elkaar. Wij geloven dat God Jesus heeft gezonden, niet alleen naar deze wereld als totaliteit, maar ook heel bijzonder naar ons zelf, naar ieder van ons persoonlijk. Om zover te komen dat je dit met overtuiging kunt zeggen, moet je eerst een eigen weg afleggen. Tot geloof komen gaat nooit vanzelf; en, achteraf gezien, kun je van je eigen geloven ook nooit vinden dat het zomaar toevallig gebeurt. Je zult nooit zeggen: Hé, dat is ook toevallig, ik merk dat ik geloof. Als je terugkijkt, kun je eventueel verbaasd zijn over de weg die hebt afgelegd. Je kunt er verwonderd over staan. Je voelt je misschien heel dankbaar dat je zover gekomen bent Het enige wat je niet zult zeggen is, dat het louter toeval is. Dat je alleen tot geloven bent gekomen dankzij het blinde noodlot. Zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. Wat doen wij tijdens het zingen of zeggen van de geloofsbelijdenis anders dan belijden dat Jesus naar ons toe is gezonden door God? Want dat betekent het toch voor ons: dat God Hem op onze weg heeft gestuurd. Op sommige ogenblikken denk je misschien wel eens: niet alleen op mijn weg gestuurd, maar ook op mijn dak. Dat God Jesus op je dak heeft gestuurd. Maar wij, die Jesus op ons dak hebben gekregen, wonen nu onder zijn dak. En onze eigen weg gaat nu samen met de Weg die Jesus is. Hij zegt: Ik ben de Weg. Met Hem als we zijn, zijn we op die Weg niet meer alleen. Op die weg zijn we met velen en toch één. Het sacrament van het Doopsel geeft toegang tot de Weg die Jesus is. Het sacrament van het Vormsel geeft onze stappen op die Weg stevigheid. Het sacrament van de Eucharistie verinnigt onze verbondenheid met Hem, waardoor Hij voor ons niet alleen Weg en Waarheid is maar ook Leven. Het is dikwijls ontroerend van volwassenen te horen hoe zij dit op hun eigen weg hebben ontdekt, en hoe er toen een nieuwe wereld voor hen is open gegaan. Hoe zij in het sacrament dat we dagelijks mogen ontvangen, ernaar verlangen de bijzondere eenheid met Christus te vieren, gezalfd als zij zijn evenals hun medegelovigen in Jesus de Gezalfde. Pastor Martijn Schrama o.s.a. 4

5 30JX69-BINNENSTAD-JULI 08.qxd :47 Pagina 5 De eeuwigheid in een fractie van een seconde Het verleden bestaat niet meer, het is voorbij. De toekomst daarentegen bestaat nog niet. Er is echter één moment waarvan we met zekerheid kunnen vaststellen dat het wél bestaat: dit moment wel te verstaan. Maak je dus geen zorgen over de dag van morgen. Nu keihard werken en later profiteren? Dat komt er slechts op neer dat je in je studententijd je uitslooft om een goede baan te krijgen en die goede baan alleen maar wilt om later een goed pensioen te krijgen. Ofwel, je bent dan bereid je beste tijd op te geven om als je oud bent goed te kunnen leven. En wie weet lig je voor die tijd al lang onder de graszoden. Het lijkt dus beter in het hier en nu te leven. Het vreemde aan tijd is dat er oneindig, of in ieder geval, vrij veel van schijnt te zijn. Je zou kunnen zeggen dat het altijd een seconde later kan worden. Net als met getallen: neem een willekeurig getal, en je kunt er altijd weer 1 bij optellen. We hebben dus oneindig veel tijd, maar we weten dat alleen maar het nu daadwerkelijk bestaat. Het nu duurt echter vrij kort. Vergeleken met de oneindige zee van tijd waar we ons in bevinden is het nu een minuscuul deel. Dit deel is ongeveer even groot als één druppel water vergeleken met een oceaan. Als je het op deze manier bekijkt is dit moment niet van grote betekenis. Het is zo weer voorbij, en het deel van de tijd dat het beslaat is oneindig klein, lees nul. Dit is onverzoenbaar met de bewering dat het moment alles is. Dit klinkt u misschien wat te filosofisch in de oren, maar het is voor de praktijk van groot belang. De bereidheid van personen om te investeren in een project dat pas over 20, 50 of 100 jaar vruchten zal afwerpen, bepaalt in grote mate de maatschappelijke beslissingen die worden genomen. Maar het is ook van belang voor ieder mens op zich, om te bedenken waar de prioriteiten liggen. Daarbij is een begrip van zowel het moment als de oneindigheid noodzakelijk. Wanneer we keuzes maken wat we voortdurend doen begeven we ons automatisch in het spanningsveld tussen de twee. Beide hebben de neiging de ander te verdrijven. We zien dit ook sterk terug in het christelijke geloof. God is aan de ene kant eeuwig, tijdloos, onveranderlijk. Aan de andere kant handelt God in de tijd. Schepping en eschaton (einde) zijn aan tijd gebonden. Dit geldt ook voor alles daartussen, zoals de komst van Jezus Christus. De eeuwige God werd op een bepaald moment een tijdgebonden persoon. Daarentegen is de Allerheiligste Drie-eenheid eeuwig, bestond dus ook al voor de geboorte van Jezus. Bij het spreken over de Drie-eenheid komen we al snel tot feiten die elkaar weerspreken. De ideeën eeuwigheid en moment laten elkaar niet toe. Toch zijn ze tegelijkertijd waar. In de Katholieke Kerk zijn we er toch aardig in geslaagd dit zichtbaar te maken. Tijdens de Eucharistie vallen tijd en ruimte weg : het offer van Jezus Christus vindt dan daadwerkelijk op dat moment plaats. Ook in ons dagelijks leven zijn we meestal goed in staat om de twee uitersten met elkaar te verzoenen. We maken plannen voor de toekomst, maar we genieten van het moment. Als mens hebben we voortdurend te maken met tegenstrijdigheden, maar we kunnen daar prima mee leven. Guido Jacobs Groot naslagwerk verschenen over 20ste eeuwse bloedgetuigen Recent is een groot naslagwerk verschenen over Nederlandse katholieke bloedgetuigen uit de twintigste eeuw. Bij de millenniumwisseling riep paus Johannes Paulus II alle bisschoppen ter wereld op om de gedachtenis aan de landeigen martelaren van de 20ste eeuw niet verloren te laten gaan, hetgeen in Nederland dit omvangrijke naslagwerk (bijna 700 pagina s) opleverde. De Nationale Raad voor Liturgie deed in opdracht van de Nederlandse bisschoppen onderzoek naar Nederlandse bloedgetuigen uit de vorige eeuw. In het nu verschenen standaardwerk worden 221 Nederlandse bloedgetuigen voorgesteld die als geloofsgetuigen om het leven zijn gekomen. De Nederlandse bisschoppen schrijven in hun gezamenlijk voorwoord: Als bisschoppen van Nederland zijn wij dankbaar dat de oproep van paus Johannes Paulus II destijds nu ook in onze kerkprovincie heeft geleid tot het bijeenbrengen van het getuigenis van tientallen rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland van de twintigste eeuw. Getuigen voor Christus. Rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw. Met een voorwoord van de Nederlandse bisschoppen. Uitgegeven door de Nationale Raad voor Liturgie, Den Bosch, Gebonden editie met stofomslag, geïllustreerd met foto s, en voorzien van een omvangrijk register. Formaat: 25 x 17,5 cm. Omvang: 672 blz.. Prijs: 44,90 (excl. verzenden). Bestellen: Administratie NRL, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel.: , 5

6 30JX69-BINNENSTAD-JULI 08.qxd :47 Pagina 6 DE BINNENSTAD PAROCHIE UTRECHT Centraal Adres Pastoraal Centrum, Rozenstraat 1, 3511 BV Utrecht. Achter de St. Augustinuskerk ligt het Pastoraal Centrum. De ingang is naast de ingang van parkeergarage La Vie. Voor informatie en vragen over de parochie kunt u bij het Pastoraal Centrum terecht op maandag tot en met vrijdag van 09.30u tot 12.30u. Telefoon: , Ook als u contact wilt met de pastores, dient u dit nummer te bellen. Buiten de openingstijden kunt u de voic inspreken, dan bellen wij u tijdens onze openingstijden terug. Alleen voor noodgevallen kunt u bellen naar Als u de voic op de noodtelefoon inspreekt wordt u zo gauw mogelijk teruggebeld door een van de pastores. Het Pastoraal Team Pater J. van Dril o.s.a., pastoor en teamleider, verantwoordelijke voor de St. Augustinuskerk. Telefoon en voic ; Telefonisch spreekuur: , donderdag uur Pastor N. Schnell, verantwoordelijke voor de St. Catharinakerk. Telefoon: ; Telefonisch spreekuur: , donderdag uur. Kosters St. Augustinuskerk: Th. van Hasselt St. Catharinakerk: W. Zuurhout, H. van Bunnik Gironummers Pastoor Augustinus Parochie : Penningmeester Augustinus Parochie : Penningmeester Catharina Parochie : Actie Kerkbalans : St. Augustinuskerk, Oudegracht 69 website: Tijden: De St. Augustinuskerk is dagelijks geopend van ; op donderdag is de kerk geopend van en de Mariakapel van Zaterdag: uur H. Mis met samenzang uur Biechtgelegenheid tot uur Zondag: uur Hoogmis uur H. Mis (in de Engelse taal) Maandag t/m Vrijdag: uur H. Mis Open Kerk: elke zaterdagmiddag en koopzondag St. Catharinakerk, Lange Nieuwstraat 36 website: Tijden: Zaterdag: uur Aanbidding in de Vredeskapel tot uur Aanbidding in de kerk Zaterdag: uur Biechtgelegenheid tot uur uur H. Mis met samenzang Zondag: uur Hoogmis uur H. Mis (Vereniging voor Latijnse Liturgie) Woensdag: uur H. Mis (in de Vredeskapel) Open Kerk: zaterdag van uur 6

7 30JX69-BINNENSTAD-JULI 08.qxd :47 Pagina 7 Toekomst Binnenstadbericht Al jaren verschijnt iedere maand het Binnenstadbericht. In de zomermaanden valt er een nummer uit. Lang niet iedereen zal zich iedere keer als hij het nieuwe nummer ter hand neemt, realiseren wat daar allemaal voor komt kijken. De redactie die al een aantal jaren er voor gezorgd heeft dat het blad gevuld en gedrukt werd, heeft in het begin van dit jaar laten weten te stoppen met de werkzaamheden voor het blad. Een tijdelijke redactie heeft er voor gezorgd dat het Binnenstadbericht toch nog een poosje kon blijven verschijnen. Het nummer dat u nu in uw hand heeft, zal voorlopig het laatste zijn, tenzij het parochiebestuur er in slaagt, met uw medewerking, op korte termijn een nieuwe frisse redactie samen te stellen. Het parochiebestuur zoekt daarom een aantal parochianen die met elkaar zich willen inzetten voor het in stand houden van het Binnenstadbericht. Wij zoeken parochianen die betrokken zijn bij het kerkelijk leven, een vlotte pen hebben, vaardig op de pc zijn en die in goed overleg tot onderlinge taakverdeling kunnen komen. Een van de pastores is eindverantwoordelijk voor het pastorale gedeelte van het blad. We hopen van harte dat het septembernummer op de gebruikelijke wijze kan verschijnen. Mocht dit niet lukken, dan zal daarvoor in de plaats, in sobere opmaak, een mededelingenblad komen. U kunt ons helpen het niet zover te laten komen! U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een mailtje te sturen naar het Pastoraalcentrum Een gewone brief kan natuurlijk ook (Rozenstraat 1, 3511 BV Utrecht). Graag wil het parochiebestuur al degenen die de afgelopen jaren met hun tijd en aandacht er voor gezorgd hebben dat het Binnenstadbericht kon verschijnen hartelijk danken voor die vele, vele uren aan inzet. Martin Ridder Vicevoorzitter parochiebestuur De Alpha-cursus Wilt u wel eens wat meer te weten komen over het christelijk geloof? Bent u nog maar pas christen geworden? Vraagt u zich af waarvoor u nou eigenlijk leeft? De Alpha-cursus biedt iedereen, jong en oud, de mogelijkheid dieper na te denken over of kennis te maken met het christelijk geloof. Onderwerpen die zoal aan de orde komen zijn: - Wat is bidden en hoe doe je dat? - Bijbellezen: waarom en hoe? - Waarom stierf Jezus aan het kruis? - Hoe zit het met de kerk? - Wie is de Heilige Geest? - Hoe leidt God ons? De cursus duurt 11 weken: tien donderdagavonden, een kort weekend en een slotavond. We beginnen altijd met een eenvoudige maaltijd. Vervolgens is er een inleiding en na de pauze praten we in kleine groepen over het onderwerp door. Vragen staat daarbij vrij op de Alpha-cursus! De Alpha-cursus is gratis. We vragen alleen een bijdrage voor de maaltijden en voor het weekend. De eerste avond kunt u vrijblijvend komen kijken of het iets voor u is. Welkom op de eerstvolgende cursus: Tijd: Locatie: donderdagavond 11 september a.s. 18:30 tot 21:30 uur Nieuwegracht 61, Utrecht U kunt zich telefonisch of per aanmelden bij: Elly Kooistra, tel ; Leon Spithoven, tel ; 7

8 30JX69-BINNENSTAD-JULI 08.qxd :47 Pagina 8 De Tien Geboden (5) Het vierde gebod Eer uw vader en uw moeder Gezinsleven als spil van de samenleving In het oude Israël was het gezinsleven de spil waar de hele samenleving om draaide. Een leven zonder gezin was voor de Israëlieten ondenkbaar; het gezin was de basiseenheid van de stam en van de natie. Bij het woord gezin moeten we dan wel denken aan een grotere familie dan wij tegenwoordig gewend zijn. De zonen die trouwden bleven thuis wonen en de dochters vertrokken pas als ze gingen trouwen. Een vrouw die weduwe werd of, wat helaas ook wel voorkwam, door haar man verstoten werd, keerde terug naar het huis van haar vader. Zo had iedereen, heel bijzondere gevallen daargelaten, altijd een thuisbasis, iets om op terug te vallen. Er is vooral de laatste decennia nogal benadrukt dat de samenleving in het oude Israël patriarchaal was en dat vrouwen er een inferieure positie zouden innemen. Als we het Oude Testament zorgvuldig lezen, blijkt dat echter behoorlijk mee te vallen. Zeker, vrouwen speelden hun voornaamste rol thuis, en voor iedere Israëlitische vrouw was het hoogste ideaal het moederschap. Daar moeten we echter onmiddellijk aan toe voegen dat het vaderschap ook het hoogste ideaal van iedere Israëlitische man was. De psalmist zegt het poëtisch: Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vrucht van de schoot is Zijn gave. Als pijlen gelegd in de hand van de strijder zijn zonen verwekt in zijn jeugd. Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult, hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort. (Ps. 127,4-5) Jong trouwen en veel kinderen krijgen, dat was het Israëlitische ideaal voor zowel jongens als meisjes. Het gezin vormde toen inderdaad de hoeksteen van de samenleving; sterker nog een andere vorm van leven was amper mogelijk. Vrede en harmonie in het gezin Als er in een gezin vrede en harmonie zullen heersen, moet er wederzijds respect zijn. Het vierde gebod regelt dit respect van de kinderen ten opzichte van de ouders, en de Israëlieten legden daar ook tamelijk veel nadruk op, waarbij moet worden opgemerkt dat de eerbied jegens de moeder zeker niet minder zwaar telde dan die jegens de vader. In het boek Leviticus (19,3) wordt de traditionele volgorde van het vierde gebod zelfs omgedraaid: Ieder van u moet eerbied hebben voor zijn moeder en vader. Wie zijn vader of moeder slaat of vervloekt staat de doodstraf te wachten (Ex. 21,15;17). Er zijn ook heel wat teksten die het belang van de moeder en haar gezag over de kinderen aantonen. De auteur van het boek Jezus Sirach windt er geen doekjes om: De Heer heeft... het oordeel van de moeder bindend gemaakt voor haar zonen. (Sir. 3,2) Wie zijn moeder eer bewijst is als iemand die schatten verzamelt. (Sir. 3,3) Het is, zo blijkt uit de boven geciteerde teksten, een kwestie van zowel gehoorzaamheid als eerbied. Je kunt ook zeggen dat het om respect gaat. Als kinderen geen respect voor hun ouders hebben, is de harmonie in het gezin helemaal zoek. Geldt dat dan niet van ouders met betrekking tot hun kinderen? Zeker wel. Het oudtestamentische gebod is weliswaar strikt genomen beperkt tot de eerbied van kinderen jegens hun ouders, maar wil dit gebod de harmonie in het gezin bevorderen, dan zal het wederzijds moeten zijn. Eer uw kind Sint Paulus gaat in zijn brieven aan de Christenen van Kolosse en van Efese in op de verhouding tussen man en vrouw, en tussen ouders en kinderen. Over de verhouding tussen ouders en kinderen zegt hij in zijn brief aan de Kolossenzen: Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is de Heer welgevallig. Vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij de moed niet verlie zen. (Kol. 3,20-21) Aan de Efeziërs schrijft hij: Kinderen, gehoorzaamt uw ouders; zo hoort het. Eer uw vader en uw moeder, zo luidt het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden, opdat het u welga en gij lang moogt leven op aarde. En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt ze op met christelijke tucht en vermaning. (Ef. 6,1-4) Zo zien we dat in het Nieuwe Testament het vierde gebod wederzijds is gemaakt. Niet alleen moeten kinderen hun ouders gehoorzamen en eren, maar ouders moeten hun kinderen goed opvoeden en zorgen dat ze de moed niet verliezen. Eigenlijk zien we bij deze uitwerking in het kader van het Nieuwe Testament pas de volheid van dit gebod. Eerbied en respect moeten wederzijds zijn. Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen, omdat ouders anders hun opvoedende taak niet kunnen uitvoeren. Ouders moeten goede, begripvolle en liefhebbende opvoeders zijn. Dan kan er harmonie in een gezin heersen, tot heil van alle gezinsleden. In zijn Brief aan de Gezinnen (1994) schrijft Paus Johannes Paulus II over, wat hij in navolging van Paus Paulus VI, de cultuur van de liefde is gaan noemen. In een goed gezin vinden we deze cultuur van de liefde. Men houdt van elkaar en heeft eerbied voor elkaar. Zo kan ieder gezinslid zich ontwikkelen en ontplooien tot volledige menselijkheid. (lees verder op blz. 9) 8

9 30JX69-BINNENSTAD-JULI 08.qxd :47 Pagina 9 (vervolg van blz. 8) Eerbied voor ouderdom Onze samenleving heeft een overdreven voorkeur voor alles wat jong is. In alle advertentiecampagnes, met name op TV, worden de heerlijkheden van de jeugd benadrukt. Wie niet jong, slank, snel en dynamisch is, die hoort er gewoon niet meer bij. Ook als we de advertenties in de krant doorkijken, valt het al snel op dat voor de meeste banen een (lage) leeftijdsgrens wordt aangegeven. Het lijkt wel alsof ervaring amper nog van belang is, en over levenswijsheid hebben we het al helemaal niet. Dat is lang niet altijd zo geweest, en het is in andere culturen dan de onze ook tegenwoordig nog niet het geval. Met name in veel Aziatische landen heeft men grote eerbied voor oudere mensen, die veel hebben meegemaakt en dikwijls door ervaring en lijden wijs zijn geworden. In het Oude Testament geldt eerbied voor oude mensen als een goddelijke wet: Gij moet opstaan voor een grijsaard en eerbied hebben voor een bejaarde (Lev. 19,32). Maar dat ook toen jonge mensen wel eens de neiging hadden oudere mensen, en zelfs hun ouders, minder netjes te bejegenen, blijkt uit sommige vermaningen: Zoon, verzorg uw vader als hij oud is, en doe hem geen ver driet, zolang hij leeft. Ook al is zijn verstand verzwakt, gij moet het hem niet kwalijk nemen, en hem niet verachten, gij die nog al uw kracht hebt. (Sir. 3,12-13) Luister naar uw vader... en minacht niet uw moeder als zij oud is geworden. (Spr. 23,22) Ook Paulus doet in deze kwestie nog een duit in het zakje: Tegen een oudere man moogt gij niet uitvaren; spreek tot hem als was hij uw vader. (1 Tim. 5,1) De moderne houding van met ouderen hoef je geen rekening te houden is dus allesbehalve christelijk en bijbels, integendeel. Het gezin als leerschool van de eerbied Eerbied is tegenwoordig een schaars goed geworden. Hoe dikwijls horen we niet de klacht: Ze hebben ook nergens meer eerbied voor. Dat lijkt bij sommige mensen inderdaad het geval te zijn. Men heeft geen eerbied voor elkaars eigendommen: het aantal inbraken neemt jaarlijks toe, en over het aantal gestolen fietsen wil ik het niet eens hebben. Men heeft ook geen eerbied voor het openbare bezit: treinstellen en bushokjes worden gesloopt of het niets is. Ondanks het feit dat er een luidruchtige milieubeweging ontstaan is, hebben veel mensen absoluut geen eerbied voor de schepping. De vervuiling van water en lucht, de aanslagen op flora en fauna, ze gaan allemaal gewoon door. Maar nog veel erger is het gebrek aan eerbied voor de medemens. Het is hiermee net als met de milieubeweging, die de vervuiling ook geen halt kan toeroepen. Er zijn wel allerlei anti-discriminatie-wetten, en verenigingen die zich de zorg voor bepaalde groeperingen ten doel stellen, maar dat alles raakt de kern van de zaak niet. Ten diepste hebben heel veel mensen minachting voor anderen en staan ze volstrekt onverschillig tegenover hun medemensen. Juist die onverschilligheid is een van de griezeligste verschijnselen van onze tijd, want wie onverschillig staat tegenover een ander, zal die ander ook niet helpen of verdedigen als dat nodig is. Veel mensen hebben niet meer geleerd wat eerbied betekent, en dat komt niet op de laatste plaats omdat men het vierde gebod uit het oog verloren heeft. Wie thuis niet leert wat eerbied is, wie niet geleerd wordt zijn vader en moeder te eren, die maakt een slechte start in het leven waar het de eerbied in het algemeen betreft. Het gezin als huiskerk In het Oude Testament wordt de eerbied voor vader en moeder nogal eens gekoppeld aan de eerbied voor God. Jezus maakt dit verband nog explicieter als Hij ons leert God Vader te noemen. Wij mogen God Vader noemen, maar hoe staat het met de eerbied voor die hemelse Vader? Wie niet geleerd heeft zijn ouders te eren, zal het ook niet gemakkelijk vinden de hemelse Vader de eer te bewijzen die Hem toekomt. Het gebrek aan eerbied, dat zo n opvallend verschijnsel van deze tijd is, strekt zich heel nadrukkelijk uit tot gebrek aan eerbied voor God. Heel veel mensen geloven niet in God, of zeggen dat althans, maar ze putten zich wel uit in de schunnigste godslasteringen, zonder eerbied voor de gevoelens van gelovige mensen. Maar ook mensen die nog wel geloven, nemen het met de eerbied niet zo nauw. Als je echt nadenkt over de immense grootheid van God, zou je toch eerbiedig gedrag ten opzichte van Hem verwachten, maar helaas... Gebrek aan eerbied is meer regel dan uitzondering. Hoeveel mensen, die nog wel naar de kerk gaan, knielen niet meer voor het Tabernakel? Hoeveel mensen blijven rustig zitten bij de Consecratie, wanneer de Godmens Jezus Zelf op het altaar komt? Het kan gebrek aan geloof zijn, maar het is vaak gewoon gebrek aan eerbied. In het gezin leren kinderen, als het goed is, eerbied en liefde kennen, voor hun ouders, voor andere mensen en voor God. Het is de plicht van de ouders ervoor te zorgen dat die eerbied mogelijk is. Zo kan het gezin echt een huiskerk zijn, waar kinderen aansluitend aan het vierde gebod ook leren de hemelse Vader met liefdevolle eerbied tegemoet te treden. Nelly Stienstra 9

10 30JX69-BINNENSTAD-JULI 08.qxd :47 Pagina 10 Berichten uit de Achterhoek (11) Tempus fugit. De tijd vliegt. Dat blijkt dit jaar eens te meer. De stage is voor mijn gevoel nauwelijks begonnen en hij is alweer voorbij. Komende donderdag (bij het schrijven van dit stuk) hebben we op de universiteit de afrondende bijeenkomst, waarop we met onze stagegroep onze eindevaluaties gaan bespreken. Ook kijken we terug naar wat we beleefd en geleerd hebben, en vooruit naar onze plannen voor de toekomst. Als ik terugkijk naar mijn eigen stagejaar, dan ben ik dankbaar voor alles wat ik mee heb mogen maken. Veel grote gebeurtenissen, maar ook veel kleine. Bij groot denk ik aan de bedevaarten en kermissen, maar ook aan de eerste communie in Vragender, of aan de uitvaart van een dorpsgenoot: allemaal zaken waarin het gemeenschappelijk leven van een dorp tot uiting komt. Maar ook de vele huisbezoeken, ontmoetingen en gesprekken tussendoor hebben mij veel gegeven. Wat is er mooier dan het geloof te leven, en dat samen te doen? Wat dat betreft hoor ik ook dat de mensen mijn aanwezigheid gewaardeerd hebben. Een fris iemand van buiten geeft altijd weer nieuwe impulsen aan een gemeenschap. Beide kanten geven elkaar wat. Het jaar heeft mij ook veel materiaal gegeven om over na te denken en om mij verder te ontwikkelen. Zowel wat betreft mijzelf, mijn sterke en zwakke kanten, als wat betreft de situatie van de kerk en hoe ik daar in de toekomst aan wil werken. Want met alle mooie dingen die ik meemaak, zie ik natuurlijk ook wel dat de kerk onder druk staat. Ook hier. Wat dat betreft is de situatie in de Achterhoek niet heel anders dan die in Utrecht. Waarmee ik niet wil zeggen dat er geen verschillen zijn! Het grootste verschil is mijns inziens de nog steeds innige verwevenheid van dorp en kerk in de Achterhoek. Dat beschouw ik tegelijk als een kracht en een zwakte. Een kracht, omdat veel mensen zich betrokken voelen en zich in willen zetten. Het verbaast me nog regelmatig hoe veel werk men voor de kerk wil verzetten, en hoeveel deuren open gaan zodra mensen weten dat je van de kerk bent. Maar ook een zwakte: want het geloof heeft als gevolg van de secularisatie geen vanzelfsprekende plaats meer. Dat maakte de eerste communie hier mij wel duidelijk. Alle kinderen doen mee, maar er zijn er bij die nog nooit een kerk van binnen hebben gezien. Het kost drie middagen voordat iedereen een kruisteken kan maken. En bij het organiseren van de vieringen blijkt, dat het meer om een rite de passage in de dorpsgemeenschap gaat, dan om een stap in de relatie met Christus. Dit zeg ik niet om te klagen, of om iemand iets kwalijk te nemen. Maar wel om een verschil aan te geven dat ik zie tussen stad en dorp kort door de bocht en sterk generaliserend uiteraard. Mensen die in de stad er nog voor kiezen om naar de kerk gaan, hebben echt iets met Christus en met het geloof. De betrokkenheid bij een concrete parochie is echter vaak tijdelijk, of tot op zekere hoogte, waardoor het moeilijk wordt een stabiele gemeenschap op te bouwen. De stadskerk loopt het gevaar uit elkaar te vallen. In het dorp is die stabiele gemeenschap geen probleem: de betrokkenheid is groot. Maar de inhoud heeft het moeilijk. De dorpskerk loopt het gevaar te ontkerkelijken. Waarom vertelde ik dit ook alweer? O ja: werken aan de toekomst. De uitdagingen in de stad zijn dus anders dan die in het dorp, en vergen daarom ook een andere aanpak. Dit wist ik voor de stage natuurlijk ook al, maar ik heb nu wel een beter idee van wat die verschillen precies zijn. Voor mijzelf betekent komend jaar een terugkeer naar het konvikt. Ik zal mijn eindscriptie gaan schrijven en de laatste vakken afronden. Daar denk ik nog één jaar voor nodig te hebben. In de zomer van 2009 zit het er dan op, zodat ik in het voorjaar van 2010 tot priester gewijd kan worden Deo volente. Een leuk detail is, dat het konvikt een nieuwe conrector krijgt: mijn huidige stagepastoor, Patrick Kuipers. We kunnen dus samen naar de domstad verhuizen en blijven misschien zelfs huisgenoten. Wellicht zult U hem in de parochie ook wel eens zien. Ikzelf zal in ieder geval weer meer in de binnenstad meevieren, nu ik naar Utrecht terugkeer. Mijn maandelijkse stukjes komen hiermee aan hun einde. Ik heb van veel mensen gehoord dat ze ze met interesse gelezen hebben. Daar ben ik blij om, want dat was precies mijn bedoeling: om het contact met de thuisparochie vast te houden. Ik zie er naar uit om het komende jaar weer in uw midden te zijn. En als u dan wilt weten hoe het er met mij voorstaat: u mag mij altijd aanschieten. Wouter de Paepe priesterstudent 10

11 30JX69-BINNENSTAD-JULI 08.qxd :47 Pagina 11 Welkom bij de St.Willibrordprocessie Op zondagmiddag 14 september a.s. zal voor de zesde keer de St. Willibrordprocessie door de Binnenstad van Utrecht trekken. De processie werd in het jaar 2002 voor het eerst gehouden, toen de Binnenstadparochie Utrecht de eerste Nederlandse parochie was die gebruik maakte van de opheffing van het zogenaamde processieverbod. Wij zijn natuurlijk erg blij dat ons voorbeeld inmiddels de nodige navolging heeft gevonden. De processie wil een uiting zijn van onze dank aan God voor het leven en de arbeid van St. Willibrord, die in het jaar 690 vanuit Ierland naar ons land kwam om Christus en Zijn Evangelie te verkondigen en Zijn Kerk op te bouwen. De processie start om uur bij het standbeeld van St.Willibrord op het Janskerkhof en gaat over het Domplein (waar St. Willibrord het eerste kerkje van St. Maarten herstelde en de eerste bisschopskerk bouwde, toegewijd aan Christus de Verlosser) naar de kathedraal St. Catharina in de Lange Nieuwstraat, waar een plechtige vespers gevierd zal worden. In de processie zullen het Evangelieboek en de schrijn met de relieken van St.Willibrord worden meegedragen. Als we over het Domplein trekken, zullen de klokken van de Dom feestelijk worden geluid, waarna de klokken van de kathedraal het overnemen. Iedereen en dat geldt ook voor mensen van buiten de parochie is van harte uitgenodigd zich bij de processie aan te sluiten en zo uitdrukking te geven aan het motto waaronder deze wordt gehouden: geloven mag gezien worden. Mgr.W.J Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal de processie leiden en tevens de celebrant zijn van de vespers, waarbij hij ook de homilie verzorgt. De processie zal worden begeleid door priesters, leden van de Ridderordes van Malta en het H.Graf van Jeruzalem, de fanfare Carolanka uit Montfoort en zangers. Het Kathedrale Koor Utrecht zal zingen tijdens de vespers. Na afloop van de Willibrordvespers is er gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten in de pastorie aan de Nieuwegracht 61 onder het genot van een drankje. N.B. De Utrechtse Binnenstad is op 14 september autovrij. Wel bestaat de mogelijkheid te parkeren aan de rand van de stad en dan te voet of met het openbaar vervoer verder te gaan. Ook vanaf het Centraat Station is de Binnenstad heel gemakkelijk te bereiken. 11

12 30JX69-BINNENSTAD-JULI 08.qxd :47 Pagina 12 Vakantie God, Gij geeft ons dagen van arbeid en dagen van rust. Wij bidden U: Dat wij Uw wereld bewonen in vrijheid en daarin Uw beeld herkennen. Dat wij de stad en het land liefhebben en ze beide vrijwaren voor verval. Dat wij het huis liefhebben vanwaar wij uitgaan en waarheen wij terugkeren. Dat wij het vreemde en het eigene waarderen, want de hele wereld is Uw heerlijkheid. Dat wij het hoge en het lage verzoenen, hemel en aarde, lichaam en geest, want uit de aarde zijn wij gevormd en door Uw adem zijn we bezield. Dat wij mogen leven in het broederlijke verbond met lucht en water en vuur en aarde, en zo aan den lijve verlossing ervaren. God, geef ons de vrijheid om te genieten van al Uw gaven en U in alles dank te zeggen. F. Cromphout

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het Geloven Geloven is vertrouwen GGeloven is ten diepste je vertrouwen hechten aan iets of iemand, de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het geloven in God zegt de Bijbel: Het geloof is de vaste

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk

Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk Homilie Zo. 21 A 2017 Opening studiejaar Ariënsinstituut Maarssen, H. Hartkerk Als je zijn of haar foto ziet, zijn of haar stem weer hoort, dan kan het je ziel diep beroeren, je diep raken, zelfs jaren

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

Onderwijs voor de hele mens

Onderwijs voor de hele mens Onderwijs voor de hele mens De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over onderwijs Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

HET GEESTELIJK AANBOD VAN MOEDER CLARA FEY: EEN WEG VAN ACTIE - CONTEMPLATIE

HET GEESTELIJK AANBOD VAN MOEDER CLARA FEY: EEN WEG VAN ACTIE - CONTEMPLATIE Zr. María del Rocío, Conferentie 2009-2014 HET GEESTELIJK AANBOD VAN MOEDER CLARA FEY: EEN WEG VAN ACTIE - CONTEMPLATIE De Oefening van Moeder Clara kan gedefinieerd worden als een voortdurende wandel

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

De Bijbel Open (23-02)

De Bijbel Open (23-02) 1 De Bijbel Open 2013 8 (23-02) Zoals u wellicht weet vieren veel christenen dit jaar het feit dat de Heidelbergse Catechismus (HC) 450 jaar geleden werd gepubliceerd. Ik denk dat er nauwelijks een ander

Nadere informatie

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer Altaar en lezenaar Ontmoeting met de Heer Eucharistie en Woord EHet altaar is het hart van een kerkgebouw. Het woord altaar komt van het Latijnse woord altare. Dat betekent hoogte. Op deze goed zichtbare

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016

Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016 Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016 We luisteren naar: Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Sela) Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Kees Baanstra Lezen : Lezen Johannes 15: 1-17 Gezang 167 : 1, 2 en 3 Breng ons samen (Sela) Gezang 179a Gezang 119 : 3 en 5 Gezang 132 : 2, 4 en 6 Lied 456 : 2 Welkom

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

De kern van het christelijk geloof

De kern van het christelijk geloof De kern van het christelijk geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Vragen rond ons levenseinde 1. 1. eerbied voor het leven, hoe? 2. ethische vragen bij naderend sterven 3. begrafenis of crematie

Vragen rond ons levenseinde 1. 1. eerbied voor het leven, hoe? 2. ethische vragen bij naderend sterven 3. begrafenis of crematie 1, hoe? 2. ethische vragen bij naderend sterven 3. begrafenis of crematie Inleidend: - Sterven is heel dichtbij, dagelijks - Opzet leerdienstserie Sietsma / Van Hemmen Theologisch: de discussie op het

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

ONTVANG DE HEILIGE GEEST!

ONTVANG DE HEILIGE GEEST! ONTVANG DE HEILIGE GEEST! I. OPENING VAN DE DIENST Allen staan tot na het openingsgebed INTREDEPROCESSIE EN INTREDELIED Op de adem van de Geest zoeken wij het diepe spoor van de Heer die in ons leeft ook

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

De Bijbel Open. 1 & 2 Thessalonika. Verleden, heden en toekomst van een christen. 14 mrt 09

De Bijbel Open. 1 & 2 Thessalonika. Verleden, heden en toekomst van een christen. 14 mrt 09 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Gods manier van opvoeden Heilig en

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten In de Bijbel In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen met een vraag over het huwelijk (Mt. 19, 1-6; Mc. 10, 1-12): staat het een man vrij zijn

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Openb. 5 : 9 Joh. 3 : 16, 17 Joh. 10 : 11, 12 Hand. 2 : 39 Joh. 10 : 16 Joh.

Nadere informatie

De vrucht van de Geest is liefde Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is liefde Galaten 5:22 1 Zondag: De vrucht van de Geest is liefde Wij snakken naar liefde en naar geborgenheid. We willen gekend en begrepen worden. God heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij kent ons. Hij weet

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Startbijeenkomst met leidinggevenden. hand-out

Startbijeenkomst met leidinggevenden. hand-out Startbijeenkomst met leidinggevenden hand-out hand-out startbijeenkomst met leidinggevenden Wat houdt jongeren gaande én bezig? Kies twee of drie plaatjes die dat voor jou t best symboliseren 2 Basisbehoeften

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

God de Vader. Preek. Gemeente van Christus,

God de Vader. Preek. Gemeente van Christus, God de Vader Gezang 211: 1/2 OTH Votum en groet Onze Vader: 1/2 OB Geloofsbelijdenis Onze Vader: 9/10 OB Schriftlezing Johannes 1:14-18 / Romeinen 8: 12-17 Psalm 135: 1/8/9/10 NB Preek Psalm 25: 3/4 NB

Nadere informatie

PINKSTERNOVEEN Tussen Hemelvaart en Pinksteren Eensgezind gebed Werking van de Geest

PINKSTERNOVEEN Tussen Hemelvaart en Pinksteren Eensgezind gebed Werking van de Geest Pinksternoveen 1 PINKSTERNOVEEN De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, dat wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Liederen voor zondag 1 oktober 2017

Liederen voor zondag 1 oktober 2017 Liederen voor zondag oktober 07 HEMELHOOG 399 / Opwekking 67 Samen in de naam van Jezus Heffen wij een loflied aan Want de geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei GROEIEN IN CHRISTUS samen werken aan geloofsgroei 14 samen werken aan geloofsgroei TER INTRODUCTIE... 4 GROEIEN!... 5 AANWIJZINGEN VOOR LEIDER/LEIDSTER... 12 TRAINEN!... 16 SAMEN GROEIEN IN CHRISTUS...

Nadere informatie

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359, 381) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander. Houden

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Zondag van de tekenen der tijden 14 augustus 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingszang: Gezangboek nr. 754 Tijdens

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Eucharistie vieren. Dankzegging

Eucharistie vieren. Dankzegging Eucharistie Eucharistie vieren viering van de eucharistie is in de Kerk van levensbelang. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) noemt de viering van het EDe sacrament van de eucharistie bron en hoogtepunt

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging 2007 Liefde als kruispunt Welkomstlied kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. luister naar het Woord van God.

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! Pinksterfeest Zondag 4 juni 2017 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp len vallen

Nadere informatie