Noordkopstukken. Van de voorzitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordkopstukken. Van de voorzitter"

Transcriptie

1 Noordkopstukken 1

2 Noordkopstukken Van de voorzitter Het jaar 2011 was ons jubileumjaar, het 45-jarige bestaan van onze afdeling dat we niet aan ons voorbij wilden laten gaan. Door omstandigheden hebben wij het feest uit moeten stellen. Dus iets later dan we ons hadden voorgenomen gaan we het op 21 april 2012 op bescheiden wijze vieren. Via onze eerste nieuwsbrief hebben wij inmiddels een aantal leden nader kunnen informeren hoe wij hieraan vorm zouden kunnen geven. Helaas hebben wij niet iedereen op de hoogte kunnen stellen vanwege het ontbreken van en verouderde adressen. Met de toevoeging van een voor de leden bestemd inlegvel trachten wij ook diegenen te bereiken, die verstoken zijn geweest van onze nieuwsbrief. Alhoewel de verschijning niet frequent zal zijn, vragen wij u toch uw adres aan ons bekend te maken. Terug naar ons jubileum. In de traditie van onze lustrumvieringen geven we wederom een themanummer uit van onze Noordkopstukken. Wij hebben deze keer gekozen voor in Den Helder geboren kunstenaars, ongeacht waar zij zijn overleden. Kunstenaars dan wel in de ruimste zin van het woord. In dit nummer komen we onder andere muziek, architectuur, schilderen, tekenen, schrijven, zingen en fotograferen tegen. Kunst, in welke vorm dan ook, is kunst die gedeeld kan worden waar men van kan genieten, bewonderen, in vervoering raken. Den Helder heeft meerdere kunstenaars voortgebracht. Zo hadden we graag Rudy van de Wint (o.a. de kleurenpanelen in de Tweede kamer); Wiebe Schoonhoven (linoleumsnede); Piet van Oosterum (tekenen, schilderen) een plek willen geven in ons themanummer. Niet in Den Helder geboren en geen reacties op verzoeken, hebben er toe geleid dat we keuzes hebben gemaakt. We hebben een pagina ingeruimd met in Den Helder geboren bekende Nederlanders. Wellicht dat we in genealogisch opzicht hier nog eens aandacht aan zullen besteden. Gekozen is voor een korte biografie, een genealogie en een grafische kwartierstaat. Bronvermelding kunt u vinden op een aparte pagina voor de index op de genealogieën en kwartierstaten. Met het samenstellen van deze uitgave is ruim gebruik gemaakt van internet. Van de onvoorstelbare vele websites, die ons een schat aan genealogische informatie verstrekt. De gebruikersgroepen en de persoonlijke websites hebben dit themanummer mogelijk gemaakt. Groeten, Afra Carsjens 2

3 Feike Pieter Asma eint Beekhuis-van Till Feike Pieter Asma Feike Pieter Asma (Den Helder 21 april Amsterdam 21 december 1984) zoon van Johannes Frederik Asma, koperslager en Tjitske Visser, dienstmeid was een Nederlandse organist, dirigent en musicus. Al op jonge leeftijd bespeelde hij in de Gereformeerde Kerk in Den Helder een orgeltje met 9 stemmen. Feike ontving in de periode 1928 tot 1937 orgellessen van Jan Zwart. In 1933 vertrok hij naar de Hooglandse Kerk in Leiden, waar hij organist werd van het eeuwen-oude, oorspronkelijk door Pieter Janszoon de Swart in 1565 gebouwde orgel. Van Leiden ging hij in 1943 naar de Evangelisch- Lutherse Kerk te Den Haag, ook wel Lutherse Burgwalkerk genoemd. Hier bevindt zich een groot orgel van de orgelmaker J.H.H. Bätz uit In 1965 verhuisde Asma nog éénmaal, nu naar Maassluis. Hier werd hij de vaste bespeler van het uit 1732 daterende orgel in de Groote Kerk, gebouwd door Rudolf Garrels. Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hij directie bij Jan Koetsier en piano en compositie bij Hugo van Dalen. Daarnaast volgde hij lange tijd bij Eduard Flipse lessen in orkest- en koordirectie. In 1950 en 1951 nam hij deel aan de meestercursus voor dirigenten van Paul van Kempen te Siena. Gedurende zijn arbeidzame leven gaf Feike Asma vrijwel dagelijks orgelconcerten door het hele land, die veel bezoekers trokken. Hij was een pleitbezorger van de Franse symfonische orgelmuziek van componisten als Guilmant, Boëllmann, Vierne en Widor. Hiervoor ontving hij in 1964 de Franse onderscheiding Arts-Sciences-Lettres Diplome de Médaille Argent Académie Française de Paris en in 1975 de onderscheiding Diplome de Médaille Vermeil. In 1967 werd hij geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. De stad Rotterdam heeft hem de Wolfert van Borselenpenning toegekend. Op 18 december 1984 overleed Feike Asma en werd op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam begraven. (fa1) Sinds eeuwen belijdt de christenheid haar godsvertrouwen door het zingen van haar geloofsliederen. Zij doet dit in tijden van voorspoed, maar ook, en vooral, in tijden van beproeving. Daar moet echter wel een wonderlijk geheim achter schuilen om in tijden van moedeloosheid te kunnen zingen! Maar welk een enorme kracht en welk een opbeurende bemoediging gaan uit van het geestelijk lied en vaak juist in tijden van zware tegenspoed. Miljoenen over heel de wereld zingen zich uit in evangelisatiesamenkomst, in kerkdiensten en in gezinsleven. Door middel van ontelbare grammofoonplaten schalt het geloofslied in de huiskamer en door het luchtruim klinkt het voort om naklank te vinden in de harten van een ongetelde schare van Gods kinderen. 3

4 Feike Pieter Asma Zolang in ons land en daarbuiten, het geestelijk lied zal klinken, zolang zal dit zingen een bron van inspiratie blijven voor de ganse christenheid. De mens wil zingen! De wereld heeft haar tophit van vandaag, die morgen reeds weer is verklonken. De christenheid zingt haar geestelijk lied, haar " 'k Heb geloofd en daarom zing ik", dat nimmer zal ophouden te klinken. Immers, het werkelijk geestelijk lied komt van God en keert tot God weder. Het "Jubilate" zal nooit verstommen en daarom kan de christenheid blijven zingen: "Ja tot in den hemel dringt ons gezang met blijde klanken, waar, van engelen omringd, alle zaligen Hem danken, zingen hun halleluja van zijn geliefd' op Golgotha". (fa2) Feike Asma Van 1965 tot 1984 was Feike Asma organist van het Garrels-orgel van de Groote-of Nieuwe Kerk te Maassluis. 4

5 Feike Pieter Asma I Lieuwe Alberts, geb. circa Tr. circa 1765 Aaltje Harmens, geb. circa Harmen Lieuwe ASMA (zie II). II Harmen Lieuwe ASMA, aschman, geb. Goutum 1768, overl. Leeuwarden Tr. circa 1795 Hinke JANS, geb. circa 1770, overl. voor Lieuwe Harmens ASMA (zie III). III Lieuwe Harmens ASMA, arbeider, geb. Wijtgaard 1796, overl. Leeuwarden Tr. Leeuwarden Jantje Tjallings SCHAAFSMA, geb. Kollum 1796, overl. Leeuwarden , dr. van Tjalling Rienks SCHAAFSMA en Tatske JANS. 1. Hendrik ASMA (zie IVa). 2. Harmen ASMA (zie IVb). 3. Taetske ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Amsterdam , begr. Amsterdam Tr. Leeuwarden Pieter de VRIES, vleeschhouwer, geb. Leeuwarden , zn. van Christiaan Pieters de VRIES, timmerman, en Hendrikje van KESTEREN, naaister. 4. Jan ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Grietje ASMA, arbeidster, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Aaltje ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Tr. Leeuwarden Pylger de VRIES, koopmansknecht,turfdrager, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden , zn. van Christiaan Pieters de VRIES, timmerman, en Hendrikje van KESTEREN, naaister. IVa Hendrik ASMA, arbeider,metselaar, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Tr. Leeuwarden Cornelia PEIN, geb. Hardingsveld , overl. Leeuwarden , dr. van Johannes Frederik PEIN, arbeider,bouwknecht, en Anna Margrieta VOGEL. 1. Johannes Frederik ASMA (zie Va). 2. Jantje ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Utrecht Laurens ASMA (zie Vb). 4. Anna Margaretha ASMA, geb. Leeuwarden Tr. Velsen Dirk BAKKER, koopman, geb. Assendelft , zn. van Willem BAKKER, koopman,zeildoekwever, en Trijntje VISSER. 5. Jan ASMA, orgeldraaier, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Tr. Leeuwarden Antje BOTTINGA, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden , dr. van Louw Offes BOTTINGA, vleeschhouwer, en Akke BOTTINGA. 6. Hermanus ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden IVb Harmen ASMA, arbeider, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Tr. (1) Leeuwarden Anna Pieters Brouwer BROEKENS, geb. Dokkum , overl. Leeuwarden , dr. van N.N. N.N. en Jeltje Harmens BROEKENS. Tr. (2) Leeuwarden Maria HOLLEVOET, geb. Leeuwarden , overl. Arnhem , dr. van Johannes HOLLEVOET, bakkersknecht, en Wilhelmina BOS, dienstmaagd. Uit het eerste huwelijk: 1. Laurens ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Juliana ASMA, geb. Leeuwarden Tr. Amsterdam Petrus PLAKKÉ, diamantslijper, geb. Amsterdam , zn. van Frederik Daniel PLAKKÉ, goudsmid, en Antonia Maria TIEKE. Va Johannes Frederik ASMA, Koperslager, geb. Leeuwarden Tr. Den Helder Dirkje BLIKKENHORST, geb. Den Helder , overl. 5

6 Feike Pieter Asma Amsterdam , dr. van Hendrik BLIKKENHORST, smid, en Martje GOVERS. 1. Anna Margretha Cornelia ASMA, geb. Den Helder , overl. Den Helder Hendrik ASMA, geb. Den Helder , overl. Den Helder Martje ASMA, dienstbode, geb. Den Helder Johannes Frederik ASMA (zie VI). 5. Hendrika ASMA, geb. Den Helder , overl. Den Helder Tr. Den Helder Cornelis Hendrik KEMPER, boekhouder, geb. Appingedam , zn. van Jan KEMPER, barbier,sigarenfabrikant, en Elizabeth van WIJLAND. 6. Dirk ASMA, Adj.comm.R.P.spaarbank, geb. Den Helder , overl. Amsterdam Tr. Amsterdam Jacoba BURRIJ, geb. Amsterdam , dr. van Jacob BURRIJ, steenhouwer, kantoorbediende, en Sara VONKENBERG, dienstbode. Vb Laurens ASMA, apothekersknecht, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Tr. Leeuwarden Aaltje VERMEER, dienstbode, geb. Achtkarspelen , overl. Leeuwarden , dr. van Hendrik VERMEER, straatwerker, en Ebeltje Jans REIDING. 1. Cornelia ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Velsen Iebeltje ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Iebeltje ASMA, geb. Leeuwarden Tr. Velsen Philippus Bastiaan STOL, stoker, geb. Spaarndam , zn. van Johannes Jacobus STOL, broodbakker, en Neeltje de VRIES. 4. Hendrik ASMA, broodventer, geb. Leeuwarden Tr. Leeuwarden Ida van EGTEN, geb. Leeuwarden , dr. van Doeke van EGTEN, betonwerker, en Ida MEIJER. VI Johannes Frederik ASMA, koperslager, geb. Den Helder Tr. Den Helder Tjitske VISSER, geb. Wonseradeel , dr. van Feike VISSER, schippersknecht,kant.knecht Posterijen., en Sjoukje DEK, dienstmeid. 1. Dirkie ASMA, geb. Den Helder Feike Pieter ASMA (zie VII). VII Feike Pieter ASMA, Organist,dirigent, geb. Den Helder , overl. Amsterdam , begr. Amsterdam Tr. (1) Jaqueline Theodora Henrika DOLKENS, geb. 1913, overl Tr. (2) Willy Cornelia van der KAMP. Uit het eerste huwelijk: 1. Sonja Tjitske ASMA, geb. Oegstgeest. 2. Feike ASMA, geb. Oegstgeest. 6

7 Feike Pieter Asma 1 Feike Pieter ASMA, Jaqueline Theodora Henrika DOLKENS, Willy Cornelia van der KAMP. 2 Johannes Frederik ASMA, 3 Tjitske VISSER, geb. op te 4 Johannes Frederik ASMA, 5 Dirkje BLIKKENHORST, 6 Feike VISSER, 7 Sjoukje DEK, 8 Hendrik ASMA, 9 Cornelia PEIN, 10 Hendrik BLIKKENHORST, 11 Martje GOVERS 12 Pieter VISSER 13 Tjietske JORNA, 14 Marten Taekes DEK, 15 Tjitske WAARDENBURG, 16 Lieuwe Harmens ASMA 17 Jantje Tjallings SCHAAFSMA, 18 Johannes Frederik PEIN, 19 Anna Margrieta VOGEL, 20 Hendrik BLIKKENHORST, 21 Adriana WATERMAN, 22 Aarjen GOVERS, 23 Dirkje Wilms BAKKER, 24 Thijs Pieters VISSER, 25 Baukjen Gerrijts KOK, 26 Rein Jans JORNA 27 Feikje Johannes DIJKSTRA, 28 Taeke Douwes DEK, 29 Tjaltje Franses ZONDERVAN 30 Thijs Folkerts WAARDENBURG. 31 Sjoukjen Gatzes BIJLSMA 7

8 Feike Pieter Asma Den Helder, Gereformeerde Zangvereniging Halleluja in de Bethelkerk. (Nog met de oude preekstoel onder het orgel). Midden vooraan (met snor) de dirigent de heer Asma. Helemaal vooraan een jeugdige Feike Asma. Op gaf Asma sr. (Johannes Frederik) met zijn koor Halleluja een uitvoering. Ook met een orgelspel van de 9 jarige Feike. (fa3) 8

9 Karel Petrus Cornelis de Bazel Karel Petrus Cornelis de Bazel Karel Petrus Cornelis de Bazel (Den Helder, 14 februari Amsterdam, 28 november 1923) zoon van Karel Pieter Cornelis de Bazel, conciërge van het Ministerie van Marine, en Petronella Elisabeth Koch, was architect, graveur, tekenaar, meubelontwerper, tapijt-ontwerper, glaskunstenaar en boekbandontwerper. Hij was de leraar van Adriaan Frederik van der Weij en de eerste voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). De Bazel kwam uit een eenvoudig milieu en bezocht slechts de lagere school. De Bazel begon zijn loopbaan als leerjongen bij een timmerman. Na zijn avondopleiding bouwkunde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag werd hij in 1888 aangesteld als tekenaar bij een Haags architectenbureau. In 1889 werd De Bazel benoemd tot tekenaar op het bureau van P.J.H. Cuypers in Amsterdam. Bekend uit deze periode zijn onder andere zijn perspectieftekeningen van de Sint Vituskerk te Hilversum en de Sint Bavokathedraal in Haarlem. Cuypers, die zeer onder de indruk was van dit werk, bevorderde De Bazel tot opzichter en later tot chef de bureau. Nadat De Bazel in 1894 lid was geworden van de Theosofische Vereniging kwam het tot een breuk met de katholieke Cuypers. In 1895 vormde De Bazel samen met Johannes Ludovicus Mathieu Lauweriks een eigen firma. In 1904 richtte hij het beroemd geworden Amsterdamse meubelatelier De Ploeg op. Later was hij, samen met Hendrik Petrus Berlage, voorman van een bouwstijl die kenmerkend zou worden voor de tijd in en na de Eerste Wereldoorlog: het Rationalisme. De bouwkundige ontwerpen van De Bazel worden gekenmerkt door oosterse invloeden. De Bazel ontwierp onder andere een kantoorgebouw voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij, gebouwd , aan de Vijzelstraat 32 in Amsterdam, waarin ook veel van de elementen in het interieur door hem zijn ontworpen. Het voormalige kantoorgebouw wordt inmiddels naar hem De Bazel genoemd, en huisvest sinds 2007 het stadsarchief van Amsterdam. Andere ontwerpen van De Bazel zijn onder meer het gebouw van de Nederlandse Heidemaatschappij in Arnhem en de Synagoge van Enschede, een ontwerp dat pas na zijn dood werd uitgevoerd Ontwerp voor een Wereldvredecentrum op de Mussenberg, bij Den Haag. (1905). Ook ontwierp hij in 1905 voor de Stichting voor Internationalisme een achthoekige Wereldhoofdstad, even buiten Den Haag. Dit plan, dat onder andere voorzag in een Vredespaleis, en drie academies, werd echter niet uitgevoerd. In plaats daarvan werd het Vredespaleis opgericht. Wel nam Berlage het op in zijn Uitbreidingsplan voor Den Haag (1908), maar ook dit plan werd niet gerealiseerd. In 1921 kreeg hij van de gemeente Bussum de opdracht om een nieuwe woonwijk te ontwerpen, het Brediuskwartier. Dit werd één van de mooiste en meest compleet overgebleven voorbeelden van een woon/villa wijk in 9

10 Karel Petrus Cornelis de Bazel Amsterdamse Schoolstijl in Nederland. Op 17 november 2006 is de wijk door het rijk officieel aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De Bazel is niet alleen bekend geworden door zijn werk als bouwkundige, maar hij hield zich ook bezig met het ontwerpen van meubels en gebruiksvoorwerpen. Bekende voorbeelden hiervan zijn de door hem in 1909 vervaardigde wieg voor prinses Juliana en een Pulchrikast die hij ontwierp ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina met prins Hendrik in Ook de postzegels ter ere van het eeuwfeest van het koninkrijk in 1913 werden door De Bazel ontworpen. Hiervoor portretteerde hij de koningin en haar drie voorgangers. De Bazel maakte in Amsterdam tussen 1913 en 1916 een aantal arbeiderswoningen in de Spaarndammerbuurt. De Bazel was tevens één van de spraakmakende ontwerpers van de glasfabriek in Leerdam, die vanaf 1915 kunstenaars inschakelde bij het ontwerpen van gebruiks- en sierglas. Ook architecten als Berlage en Frank Lloyd Wright behoorden tot de ontwerpers van het Leerdammer glas. Karel de Bazel overleed op 54-jarige leeftijd in een trein terwijl hij onderweg was naar de begrafenis van zijn collega-architect Michel de Klerk. Hij maakte de voltooiing van één van zijn belangrijkste ontwerpen - het gebouw van de Nederlandsche Handel- Maatschappij - in 1925 niet meer mee. (kb1) Gebouw De Bazel, voormalig hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel Maatschappij. Later ABN-Amro bank. Sinds 2007 het stadsarchief van Amsterdam. 10

11 Karel Petrus Cornelis de Bazel I Lambertus de BAZEL (Basel), geb. circa 1760, overl. Oost Indië. Tr. West-Souburg Theresia Catharina van DALEN (Catharina Theresia), geb. circa 1760, begr. Vlissingen Kasper Lambertus de BASEL, geb. circa 1785, begr. Vlissingen Petrus Theodorus de BAZEL (Pieter) (zie II). 3. Maria Agnes Henrica de BAZEL (Basel), 1815-dienstmeid, ged. Ruremonde , overl. Vlissingen Tr. Vlissingen Joannes Jacobus STERZENBACH (Stersenbach), e smid op z.m. korvet van oorlog Boreas, ged. Vlissingen , overl. Indische Archipel , zn. van Joannes STERSENBACH, 1815-smidsbaas, en Catherina Petronella de SCHOT (Schotte). II Petrus Theodorus de BAZEL (Pieter), daggelder, geb. Venlo 1789, overl. Middelburg Tr. Middelburg Adriana Willemina BRASSER, solfermaakster, daggeldster, geb. Middelburg 1788, overl. Middelburg , dr. van Evert BRASSER en Frederica Carolina BEELINKS (Belincks). 1. Lambertus (geb. Brasser) de BAZEL (Basel) (zie IIIa). 2. Pieter Evert (geb. Brasser) de BASEL (Bazel), geb. Middelburg , overl. Middelburg Catharina Frederika de BAZEL, geb. Middelburg Catharina Frederika de BASEL (Bazel), geb. Middelburg Christina Jacoba de BAZEL (Basel), 1864-werkster, geb. Middelburg Tr. (1) Middelburg Stephanus ULSHAMER, 1855-wever, geb. Zwolle , overl. voor 1864, zn. van Georg Frederik ULSHAMER en Johanna NETHEUVEL. Tr. (2) Amsterdam Jan HOOGENDOORN, 1864-werkman, geb. Sluipwijk 1834, zn. van Cornelis HOOGENDOORN en Hendrika van DIJK. 6. Johannes Frederik de BAZEL, geb. Middelburg Frans Adrianus de BAZEL (Franciscus) (zie IIIb). 8. Adriana Eudulpha de BAZEL, geb. Middelburg , overl. Middelburg Jacobus de BASEL (Bazel), geb. Middelburg IIIa Lambertus (geb. Brasser) de BAZEL (Basel), geb. Middelburg , overl. Middelburg Tr. Middelburg Pieternella de BRUIJNE (Brune), geb. Middelburg , overl. Middelburg , dr. van Heiltje de BRUNE. 1. Adriana Heiltje de BAZEL, geb. Middelburg , overl. Middelburg Karel Pieter Cornelis de BAZEL (zie IVa). IIIb Frans Adrianus de BAZEL (Franciscus), smid, geb. Middelburg Tr. 's-gravenhage Johanna van der LEM, geb. 's-gravenhage , dr. Van Nicolaas van der LEM, 1826-bediende, en Johanna LANTROK. 1. Johanna Adriana de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Johanna Jacomina de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Alida Maria de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Arnoldus Franciscus de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Franciscus Johannes de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Petrus Lambertus de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Lambertus Johannes de BAZEL (zie IVb). 8. Johanna Adriana de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Franciscus Adrianus de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage

12 Karel Petrus Cornelis de Bazel IVa Karel Pieter Cornelis de BAZEL, 1870-kwartiermeester, bode Ministerie van Marine, geb. Middelburg Tr. Den Helder Pieternella Elisabeth KOCH (Petronella), geb. Middelburg , overl. Oegstgeest , dr. van Anton Joseph KOCH en Johanna Wilhelmina SCHEFFER. 1. Karel Petrus Cornelis de BAZEL, 1895-architect, geb. Den Helder , overl Tr. Nieuwer-Amstel Maria Wilhelmina Gesina OOSSCHOT, geb. 's-gravenhage , dr. van Krijn OOSSCHOT, 1897-timmerman, en Geertruida WEEZEMAN. 2. Pieternella Elizabeth de BAZEL, geb. Den Helder Tr. Watergraafsmeer Cornelis Antonius OOSSCHOT, 1897-beeldhouwer, geb. 's-gravenhage , zn. van Krijn OOSSCHOT, 1897-timmerman, en Geertruida WEEZEMAN. 3. Antonius Lambertus de BAZEL (zie V). 4. Maria Elisabeth Gerardina de BAZEL, geb. 's-gravenhage Gerardus Josephus de BAZEL, geb. 's-gravenhage Tr. 's-gravenhage Wilhelmina Theodora BORN, geb. Wassenaar , dr. van Reinier Cornelis BORN, 1903-loodgieter, en Wilhelmina Theodora KREFFER. 6. Anna Maria Catharina de BAZEL, 1916-apothekersassistente, geb. 's-gravenhage Tr. Bussum Nicolaas Wolbers BENNEMA, 1916-apotheker, geb. Groningen , zn. van Hessel BENNEMA, 1871-apotheker, en Hinderika Gesina DOORNBOS. 7. Louisa Mathilda de BAZEL, geb. 's-gravenhage Tr. Nieuwehoorn Jan MOERMAN, geb. 1881, zn. van Jan MOERMAN en Fijtje HANS. 8. Regina Agnes de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage IVb Lambertus Johannes de BAZEL, geb. 's-gravenhage Tr. 's-gravenhage Steventje van TOORN, dienstbode, geb. Tiel 1864, dr. van Thomas van TOORN, 1863-schoenmaker, bediende, en Anna Catharina van KLEEF. 1. Thomas de BAZEL, geb. 's-gravenhage Tr. 's-gravenhage Maria Paulina van HALL, geb. 's-gravenhage , dr. van Hendricus Jacobus van HALL en Maria Adeleida Johanna GOOSEN. 2. Johanna Catharina de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Johanna Catharina de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Steventje de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Lambertus Johannes de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Steventje de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Lambertus Johannes de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Franciscus Adrianus de BAZEL, geb. 's-gravenhage V Antonius Lambertus de BAZEL, 1897-bediende, 1899-winkelbediende, geb. s-gravenhage , overl. Voorburg Tr. (1) 's-gravenhage Paulina Catharina Bernardina PROOT, 1897-naaister, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage , dr. van Gerrit Willem PROOT en Anna Nordina van HOOFF. Tr. (2) 's-gravenhage , sch. voor 1911 Anna Maria Paulina van de GRAAF, geb. 's-gravenhage 1866, dr. van Johannes Paulus van de GRAAF en Johanna Maria STEUR. Tr. (3) 's-gravenhage Cornelia Johanna van CASPEL, geb. 's-gravenhage , dr. van Johannes van CASPEL en Cornelia Johanna VERMEIJ. Tr. (4) Voorschoten Louisa JOS, geb. 's-gravenhage , dr. van Willem Frederik JOS en Elisabeth WIESER. 12

13 Karel Petrus Cornelis de Bazel 1 Karel Petrus Cornelis de BAZEL, 2 Karel Pieter Cornelis de BAZEL, 3 Pieternella Elisabeth KOCH 4 Lambertus (geb. Brasser) de BAZEL ( 5 Pieternella de BRUIJNE (Brune), 6 Anton Joseph KOCH, geb. op te Erbach (D). 7 Johanna Wilhelmina SCHEFFER,. 8 Petrus Theodorus de BAZEL (Pieter), 9 Adriana Willemina BRASSER, Heiltje de BRUNE, 12 Jacob KOCH, 13 Elisabeth SCHNEIDER, 14 Adriaan SCHEFFER, 15 Johanna Wilhelmina BECKER, 16 Lambertus de BAZEL 17 Theresia Catharina van DALEN 18 Evert BRASSER, 19 Frederica Carolina BEELINKS 13

14 Karel Petrus Cornelis de Bazel (kb2) 14

15 Meint Beekhuis-van Till Meint Beekhuis-van Till Meint Beekhuis-van Till ( Den Helder 11 augustus 1898 Den Helder 28 maart 1982) zoon van Meint Beekhuis-van Till en Cornelia Willemina Verhoeve Bruinvis was tekenleraar aan de ULO, de HBS en het Lyceum in Den Helder. Ook buiten school kon hij het tekenen niet laten. Zo was hij actief lid van de Noorder Kunstkring en werd zijn werk regelmatig geëxposeerd. Meint was leerling van het Instituut Piersma te Amsterdam. Schildert, aquarelleert, tekent en etst landschappen, port- tretten en stillevens. Maakte onder meer een versiering in beton voor de Opstandingskerk in Den Helder. Curieus werker; zeer beschaafd van kleur met zijn atmosferisch verdroomde watergezichten. (mb1) M. Beekhuis van Till exposeert in de kunsthal van Amersfoort. In t Oude Wevershuys aan de Muurhuizen te Amersfoort, een kunsthandel, die in de laatste jaren reeds menige belangrijke ontdekking heeft gebracht, wordt op het ogenblik (tot 12 januari 1956) een tentoonstelling gehouden van werk van M. Beekhuis-van Till. Onze stadsgenoten zal deze naam niet onbekend zijn. De drager ervan de leraar tekenen aan de Rijks hogere burgersschool alhier, en een vooraanstaande figuur in de Noorderkunstkring. Buiten de marinestad is er tot dusverre weinig van hem te zien geweest. Beekhuis-van Till is een zeer bescheiden mens met een sterke neiging om zich in zijn eigen wereld terug te trekken. Het heeft er geen behoefte aan, om naar buiten te schitteren. Daarom verheug ik mij ten zeerste over deze tentoonstelling. Want het werk van deze kunstenaar is een grotere bekendheid waard. Schilder- en tekenwerk met opmerkelijke sfeer. Beekhuis van Till exposeert in Amersfoort schilderijen en tekeningen van de laatste het meest. Dat is niet zonder reden, dunkt me. Want de tekeningen met name die in waterverf of sepia, is voor hem een zeer typische uiting. Zij bewijst allereerst, hoezeer deze man naar Japanse en Chinese voorbeelden heeft gekeken. Hij heeft deze zeer grondig bestudeerd, en niet alleen de techniek, maar ook de mentaliteit ervan tot zijn geestelijk eigendom gemaakt. Of moet er eerder worden gesproken van een sterke psychische verwantschap? In elk geval vind ik het opmerkelijk dat deze tekeningen vooral innerlijke zo oosters aandoen. Zij verraden, dat de maker ervan niet alleen sterk door de natuur wordt gegrepen, maar dat hij er met name de diepe eenzaamheid zo van doorproeft. Er is ook een intens beleven van stilte en ruimte, een intensiteit van waarneming en uitdrukking, een pogen, om de gehele kosmos samen te vatten in een enkele bloem, een enkele den. 15

16 Meint Beekhuis-van Till Het is geen werk dat snel aanspreekt. Integendeel: de wijze waarop de middelen zijn gebruikt verraadt, dat Beekhuis van Till de dingen die hij op zijn hart heeft zeer subtiel wil zeggen en dat hij ze nog liever voor zichzelf houdt. Men moet in zijn zeer persoonlijke vormgeving goed zijn doordrongen, om iets van de kunstenaar zelf te verstaan. Er zijn onder de tekeningen voortreffelijke stukken: om er in willekeurige volgorde een paar te noemen: 15. Herfst in de duinen, 5. Terschelling, vol van oneindige ruimte, 14 Taxus, opvallend van compositie, 25 Dennen zeer mooi van sfeer. Plas in maannacht, waarin de schimmen van een paar rietkragen en een vaag aangeduide maan alles zeggen, wat er met mogelijkheid nog over dit onderwerp zou kunnen worden gezegd, en 3, Kotter, waarin het scheepje eenzaam en verloren in de oneindigheid ronddobbert. HD 160 Werf Binnenhaven In zijn stillevens heeft Beekhuis van Till gezocht naar een uiterste aan stofuitdrukkingen, echter niet om der wille van de materie zelf, maar om de nauwkeurige realisering van zijn kunstenaarsdroom. Want de droom om het ding is hem meer dan het ding zelf. Dat is het duidelijkst voelbaar in een schilderij als no. 35, een stilleven van een paar flesjes en een tekenvleugel, dat in zeer subtiele bruinen en grijzen is opgebouwd en met een enkel roodje even wat kleur kreeg, of in no. 33, waarin een paar oranje chrysanten werden geplaatst tegen een strook zwart in een overigens geelgrijs fond. Van dit soort compositorische verassingen beleeft men in het werk van Beekhuis van Till trouwens telkens Tot de mens als onderwerp richt Beekhuis van Till zich maar zeer zelden. Er is een enkel zeer mooi portretje met een sterke verklaardheid, en een fijne naaktstudie, waarin zowel de mooie vloeiende lijn als de grote ingetogenheid opvallen. Het schilderij geeft nauwelijks meer dan een paar contouren, maar zegt alles wat er te zeggen viel. De ontmoeting met het werk van Beekhuis van till was mij een boeiende belevenis. Ik hoop er nog veel van te horen. Van W. (Naam verslaggever ontbreekt). (mb2) 16

17 Meint Beekhuis-van Till I Jan Roelofs van TILL, 1831-winkelier, geb. Meedhuizen 1771, overl. Delfzijl Tr. circa 1800 Josina Huberts BEEKHUIS, 1838-winkelierster, geb. Beerta 1769, overl. Delfzijl , dr. van Hubert BEEKHUIS, 1821-kramer, en Margaretha BOEKHOUDT. 1. Roelof Jans van TILL (Roelf) (zie IIa). 2. Meint BEEKHUIS van TILL (zie IIb). IIa Roelof Jans van TILL (Roelf), 1838-winkelier, geb. Delfzijl , overl. Delfzijl Tr. Delfzijl Johanna Willems FLINK (Janna), 1838-dienstmaagd, geb. Appingendam , overl. Delfzijl , dr. van Willem Roelfs FLINK, 1826-dagloner, en Hartje Harkes KIP, 1838-werkvrouw. 1. Hartje van TILL, geb. Delfzijl , overl. Delfzijl Tr. Delfzijl Rodmer Everts BINDINGA, 1866-daglooner, geb. Joure , overl. Delfzijl , zn. van Evert Siebes BINDINGA (Binninga, Bindenga) en IJfke Pieters KLEISTRA, werkvrouw. 2. Jan van TILL, 1866-buitenvaarder, geb. Delfzijl , overl. voor Tr. Appingedam Grietje MAAT, geb. Tjamsweer , overl. Appingendam , dr. van Menne Jans MAAT, daglooner, en Grietje Jans MULDER. 3. Tijtje van TILL, geb. Delfzijl , overl. Groningen Tr. Groningen Jacob SLOTERBEEK, 1877-arbeider, geb. Groningen , overl. Groningen , zn. van Jan SLOTERBEEK, 1840-schuitenvaarder, en Wibbina Jacobs SMITH. 4. Willem van TILL (zie IIIa). 5. Jacoba van TILL, geb. Delfzijl , overl. Groningen Tr. Groningen Jan ELZER, 1879-schoenmaker, geb. Groningen , overl. Groningen , zn. van Mattheus Johannes ELZER, 1833-verver/glazenmaker, en Maria Katrina BOCK, 1833-naaister. IIb Meint BEEKHUIS van TILL, 1833-ondermeester, 1860-gemeenteontvanger, geb. Delfzijl , overl. Oude Pekela Tr. (1) Delfzijl Jakoba Fokkos van der LAAN, 1833-naaister, geb. Farmsum , overl. Oude Pekela , dr. van Fokke Reints van der LAAN, 1833-schipper, en Bieuwke Jacobs van der PLOEG. Tr. (2) Oude Pekela Harmke SCHOLTEN, geb. Beerta 1810, overl. Oude Pekela , dr. van Jurjen Pieters SCHOLTE en Geessijn Johannes FLOTHUIZEN. Tr. (3) Oude Pekela Fokje ten BERGE, geb. Oude Pekela , overl. Oude Pekela , dr. van Derk ten BERGE, 1847-vroedmeester, en Geetruida Elizabeth van WERKUM (Werkam). Uit het eerste huwelijk: 1. Josina van TIL (Beekhuis van Till), geb. Oude Pekela , overl. Groningen Tr. Oldenhove Joachim LOFVERS, 1873-logementhouder, geb. Warffum , overl. Groningen , zn. van Sikke Joachims LOFVERS (Sicko), winkelier, en Grietje Kornelis TINGA. 2. Fokke Reint van TILL (zie IIIb). 3. Geesje van TILL, geb. Oude Pekela , overl. Groningen Bieuwke van TIL (Till), geb. Oude Pekela Tr. Oude Pekela Sibolt Freerks de JONGE, 1872-secretaris, geb. Nieuwe Pekela , zn. van Beerend Joestens de JONGE en Grietje Sijbolts DRIJFHOUT. 5. Johanna van TILL, 1867-hoedenmaakster, geb. Oude Pekela , overl. Groningen Tr. Oude Pekela Jan HAZELHOFF, 1867-zeeman, geb. Veendam , overl. Groningen , zn. van Jan Niklaas HAZELHOFF, boekbinder, en Grietje Sieboltst DRIJFHOUT. 6. Jantje van TILL, geb. Oude Pekela , overl. Wedde Tr. Oude Pekela Jacobus Bernardus SCHUTT, 1878-goudsmit, geb. Groningen , overl. Wedde , zn. van Johan Hendrik SCHUTT, 1823-korporaal, en 17

18 Meint Beekhuis-van Till Klaasje MEIJER. 7. Jakoba Huberta van TILL, geb. Oude Pekela , overl. Oude Pekela Reina Pieternella van TILL, geb. Oude Pekela , overl. Achtkarspelen Tr. Oude Pekela Jan Edzards SCHERPBIER, 1874-schipper, geb. Oude Pekela , zn. van Edzard Sipkes SCHERPBIER, zeeman, en Alberdina Jans KUIPER. 9. Maria van TILL, geb. Oude Pekela , overl. Groningen Tr. Groningen Kornelis SCHAVINGA, 1881-banketbakker, geb. Zandeweer , overl. Groningen , zn. van Klaas Kornelis SCHAVINGA, 1881-timmerman, en Anje Reinders DOORNBOS (Doornbosch). IIIa Willem van TILL, 1872-voerman, geb. Delfzijl , overl. Delfzijl Tr. (1) Delfzijl Aagtje HEKMAN, 1872-koopvrouw, geb. Wagenborgen (Delfzijl) 1836, overl. Delfzijl , dr. van Lammert Jacobus HEKMAN, 1824-landbouwer, en Grietje Jurrens JURREMA. Tr. (2) Delfzijl Lena SCHELTENS (Helena), geb. Delfzijl , dr. van Harm Berends SCHELTENS, 1826-boerenknecht, en Aaltje Geerts BRAAMHORST, 1826-dienstmeid. Uit het eerste huwelijk: 1. Roelf van TILL, geb. Delfzijl , overl. Delfzijl Roelf van TILL, 1901-matroos loodswezen, geb. Delfzijl Tr. (1) Delfzijl Jakoba KAMPER, geb. Delfzijl , overl. Delfzijl , dr. van Lubbert KAMPER, 1865-rijks zeeloods, en Ida van KOMEN. Tr. (2) Delfzijl Jouke KAMPER, geb. Delfzijl , overl. Groningen , dr. van Lubbert KAMPER, 1865-rijks zeeloods, en Ida van KOMEN. IIIb Fokke Reint van TILL, 1860-klerk, geb. Oude Pekela , overl. Veendam Tr. Oude Pekela Trijntje LANTINK, 1860-bewaarschoolhoudster, geb. Groningen , overl. Veendam , dr. van Hibe LANTINK en Anna Catrina FOLKERINGA. 1. Anna Catrina van TILL, geb. Veendam , overl. Amersfoort Tr. (1) Oude Pekela Pier van der WERFF, assurantieagent, geb. Dokkum , overl. Harderwijk , zn. van Auke Lieuwes van der WERFF en Rinske van NUIS. Tr. (2) Harderwijk Leopold Jean Charles REGNIER, 1908-slijter, geb. Maastricht , overl. Harderwijk , zn. van Matheus Andreas REGNIER en Maria Sophija SHEPHERD (Schippers, Shipherd). Tr. (3) na 1925 Elso BAKKER, geb. Grootegast , overl. Ermelo , zn. van Abel Iwema BAKKER, 1854-landbouwer, en Antje HAAN, 1854-lanbouwersche. 2. Jakoba Josina Maria van TILL, geb. Veendam , overl. Veendam Tr. Veendam Jan Christiaan HAVINGA, geb. Veendam , overl. Groningen , zn. van Adolf HAVINGA, 1866-veendam, en Bonja BOON. 3. Trijntje Helena Ika van TILL, geb. Veendam , overl. Leeuwarden Tr. Veendam Gerhardus van DIJK, geb. Veendam , overl. Groningen , zn. van Tjeert van DIJK, 1860-koopman, en Jantje BOERMA. 4. Meint van BEEKHUIS van TILL (zie IV). 5. Fokkina Harmina Geessina van TILL, geb. Veendam , overl. Groningen Hibo Willem Pieter van TILL, 1941-assuradeur, geb. Veendam , overl. Veendam IV Meint van BEEKHUIS van TILL, 1897-machinist, geb. Veendam Tr. Den Helder Cornelia Willemina VERHOEVE BRUINVIS, geb. Den Helder , dr. van Willem VERHOEVE BRUINVIS en Wilhelmina Maria MORÉE. 1. Meint BEEKHUIS van TILL, geb. Den Helder , overl. Den Helder Tr. Zeist Berendina JONKHOF, geb. Veendam , dr. van Roelof JONKHOF, makelaar, en Jantina TIJS 18

19 Meint Beekhuis-van Till 1 Meint BEEKHUIS van TILL 2 Meint van BEEKHUIS van TILL, 3 Cornelia Willemina VERHOEVE BRUINVIS 4 Fokke Reint van TILL 5 Trijntje LANTINK 6 Willem VERHOEVE BRUINVIS 7 Wilhelmina Maria MORÉE 8 Meint BEEKHUIS van TILL 9 Jakoba Fokkos van der LAAN 10 Hibe LANTINK 11 Anna Catrina FOLKERINGA 12 Pieter VERHOEVE BRUINVIS 13 Neeltje SLOOVES 14 Jacob Nicolaas MORÉE 15 Maria van MUIJEN 16 Jan Roelofs van TILL 17 Josina Huberts BEEKHUIS 18 Fokke Reints van der LAAN 19 Bieuwke Jacobs van der PLOEG 20 Willem LANTINK 21 Trijntje Alberts BLAAUW 22 Pieter FOLKERINGA 23 Anna Derks de GRAAF 24 Cornelis VOORHOUT BRUINVIS 25 Neeltje VOORHOEVE 26 Arien Pietersz SLOOVES 27 Maartje Klaasdr KRUIT 28 Anthonij MORÉE 29 Johanna KINGMANS 30 Jacob van MUIJEN 31 Mieneke van WOERKOM 19

20 Meint Beekhuis-van Till Dochter van Meint Beekhuis van Till 20

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II Genealogie van Albertus Busweiler. Generatie I I. Albertus Busweiler, zn. van Johan Godtfried Buschweiler en Wijntje Hendriks Boone, geb. te Elburg op 22 mei 1783, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 10

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1771 te Bussum (Gooise Meren), beroep arbeider, werkman, overleden 10 maart 1818 te Bussum hij trouwde Arnolda Gerritse Bus,

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Genealogie van Simon ELEKAN Seite 1

Genealogie van Simon ELEKAN Seite 1 Genealogie van Simon ELEKAN Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, NL 5941 AE Velden I.1 Simon ELEKAN, slager, geboren op 14-10-1794 te Randerath (D), overleden op 26-11-1873 te Venlo op 79-jarige

Nadere informatie

De nakomelingen van Bartholomeus Cramer

De nakomelingen van Bartholomeus Cramer een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Bartholomeus Cramer door 1 augustus 2017 De nakomelingen van Bartholomeus Cramer Generatie 1 1. Bartholomeus Cramer, zoon van Hendrick Cramer en Alida

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Generatie I 1. Dorothea Margaretha (Teddy) VAN ZWIETEREN [19646], geb. Den Haag 11-5-1926 (Copernicusstraat 280), zangeres, bestuur Rode Kruis, overl.

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten)

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) door 13 november 2016 De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) Generatie 1 1. Johannes(is) Arien

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861 1859 Geboren, gestorven, getrouwd en scheepvaart in Meijel Vanaf 1854 kende peeldorp Meijel volop scheepvaart. Daarvoor was in 1853 immers de Noordervaart uitgediept en de Helenavaart gegraven. In 1861

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Parenteel van Henricus Degenhart

Parenteel van Henricus Degenhart Parenteel van Henricus Degenhart 1 Henricus Degenhart is geboren omstreeks 1760 in?. Henricus is overleden omstreeks 09-06-1809 in Kampen, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1809 in Kampen

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 I a - II a - Freerk Wilken Jonkman *..-..-1799 Wedde ~ 12-05-1799 Wedde 15-09-1832 Groningen Groningen Gruttersknecht, arbeider, zolderknecht Zoon van: Freerk

Nadere informatie

De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand

De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand door 28 augustus 2017 De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand Generatie 1 1. Sluiter, Ferdinand. Hij is getrouwd met Hans, Barbara.

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Miner

De nakomelingen van Johannes Miner een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Miner door 4 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Miner Generatie 1 1. Johannes Miner, is geboren op 7 april 1801 te Amsterdam. Hij is

Nadere informatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie Totaalindex Van Veen [Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Bij echtparen staan het

Nadere informatie

De nakomelingen van Harmen Kucken

De nakomelingen van Harmen Kucken een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Harmen Kucken door 3 maart 2017 De nakomelingen van Harmen Kucken Generatie 1 1. Harmen Kucken, is geboren in 1620. Hij is getrouwd in 1645 met Reijntjen

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer

De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer door 14 november 2016 De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer Generatie 1 1. Georg Philipp Schaefer, is geboren op 3 maart

Nadere informatie

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Broome Australië BROOME, Australië. Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Japanse jachtvliegtuigen kwamen 53 Nederlanders om. Zij bevonden zich o.a. aan boord van

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes Diepenbroek door 7 maart 2017 De nakomelingen van Joannes Diepenbroek Generatie 1 1. Joannes Diepenbroek, is geboren rond 1766 en is gedoopt

Nadere informatie

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Parenteel van Hendrik Splinterink

Parenteel van Hendrik Splinterink Parenteel van Hendrik Splinterink I Hendrik Splinterink. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde met Aleida Lutke Veldeman. Aleida is overleden. Kind van Hendrik en Aleida: 1 Jan Splinterink, geboren omstreeks

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk)

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) Generatie 1 1. Cornelis Sweersz ( van Zurk), is gedoopt

Nadere informatie

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER FRAGMENT GENEALOGIE GESLACHT VOOG(D)T VANUIT JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER I. Anna WERTHER, ned.ger., overl. Sprang 4-7-1796 (blijkens bijlagen huwelijk zoon Johannis Kaarel in

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai

Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai een genealogieonline publicatie Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai door 9 maart 2016 Matthias van Eijsden, omstreeks

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus Cornelis de Wael. Hij trouwde Barbara Peeters, getrouwd 30-03-1682 te Roosendaal, overl. >1714. i. Marinus de Wael, geb. 19-01-1683 te Roosendaal, overl.

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

De nakomelingen van Rombout LIPS

De nakomelingen van Rombout LIPS een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Rombout LIPS door 5 mei 2016 De nakomelingen van Rombout LIPS Generatie 1 1. Rombout LIPS, is geboren rond 1390 te Bavel, Noord-Brabant, Nederland. Generatie

Nadere informatie

De nakomelingen van Kerstien Schrader

De nakomelingen van Kerstien Schrader een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Kerstien Schrader door 4 mei 2016 De nakomelingen van Kerstien Schrader Generatie 1 1. Kerstien Schrader, is geboren rond 1615. Hij is dagloner van beroep.

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

De nakomelingen van Hubert Gielen

De nakomelingen van Hubert Gielen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Hubert Gielen door 16 mei 2017 De nakomelingen van Hubert Gielen Generatie 1 1. Hubert Gielen, zoon van Joannes Petrus Gielen en Maria Cornelia Senden,

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van Spanje

De nakomelingen van Johannes van Spanje een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van Spanje door 8 maart 2017 De nakomelingen van Johannes van Spanje Generatie 1 1. Johannes van Spanje, zoon van Gijsbert van Spanje, is geboren

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van den Bosch

De nakomelingen van Johannes van den Bosch een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van den Bosch door 12 juli 2016 De nakomelingen van Johannes van den Bosch Generatie 1 1. Johannes van den Bosch, zoon van Hendrik/Hendrick

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacobus Rolandus

De nakomelingen van Jacobus Rolandus een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacobus Rolandus door 14 november 2016 De nakomelingen van Jacobus Rolandus Generatie 1 1. Jacobus Rolandus, is geboren op 15 juli 1721 te Dordrecht

Nadere informatie

Parenteel van Slicher

Parenteel van Slicher Parenteel van Slicher 1 Slicher is geboren in 1590 in pruisen Dld. Hij begon een relatie met N.N.. Zij is geboren in 1590. Kinderen van Slicher en N.N.: 1 Hans Slicher. Volgt 2. 2 Ludecke Slieker, geboren

Nadere informatie

Parenteel van Hermanus Leonardus (Herman) Witmer per tak (per april 2011)

Parenteel van Hermanus Leonardus (Herman) Witmer per tak (per april 2011) Parenteel van Hermanus Leonardus (Herman) Witmer per tak (per april 2011) I. Hermanus Leonardus (Herman) Witmer, zoon van Hermanus Leonardus Witmer en Jeltje Jurgens van der Meer, geboren te Naarden op

Nadere informatie

Parenteel van Jacob van der Meer

Parenteel van Jacob van der Meer pagina 1 van 16 Parenteel van Jacob van der Meer 1 Jacob van der Meer is geboren in 1772. Arbeider (Bij huwelijk Dirk) Jacob trouwde met Trijntje Hogenboom. Kind van Jacob en Trijntje: 1 Dirk van der Meer,

Nadere informatie

Theodorus Hoefs ( )

Theodorus Hoefs ( ) Theodorus Hoefs (1855- eigen code : ouders : Hubertus Hoefs (1808-1878) Theodora Rutten (1811-1873) Theodorus Hoefs is geboren op 6 mei 1855 te Uden BSG Uden 1855-66 : In het jaar eenduizend acht honderd

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonij Spier

De nakomelingen van Antonij Spier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Antonij Spier door 12 maart 2017 De nakomelingen van Antonij Spier Generatie 1 1. Antonij Spier, is geboren rond 1744 te Pruysminden,deu. Hij is getrouwd

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adriaan Steur, overl. 04-09-1786 te Hontenisse. Hij trouwde Elisabeth Bal, getrouwd 19-08-1780 te Hontenisse, geb. 17-04-1749 te Ossenisse, overl. 15-08-1802 te Hontenisse. 2. i. Pieter

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

De nakomelingen van Jean Payralbe

De nakomelingen van Jean Payralbe een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jean Payralbe door 11 augustus 2016 De nakomelingen van Jean Payralbe Generatie 1 1. Jean Payralbe, is geboren rond 1745. Hij is getrouwd rond 1770 te

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Baars

De nakomelingen van Nicolaus Baars een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Baars door 8 juni 2016 De nakomelingen van Nicolaus Baars Generatie 1 1. Nicolaus Baars. Hij is getrouwd met Margarita Olfs, dochter van Joannes

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

137 Rimpkje Rembertha Vroklage

137 Rimpkje Rembertha Vroklage 137 Rimpkje Rembertha Vroklage Contributed by Corrien Froklage Saturday, 11 October 2008 Last Updated Wednesday, 25 September 2013 K.1.1.1.1.4.3.1.1.1.5 : (zie pag. 12) (2) Rimpkje (Rembertha) Froklage,

Nadere informatie

Eerste generatie --------------------------------------------------

Eerste generatie -------------------------------------------------- Eerste generatie -------------------------------------------------- Jan Claassen 1. Jan Claassen. Geboren in Wilnis, UT, NLD ong. 1690. Jan huwde op de leeftijd van 23 jaar in Wilnis, UT, NLD op 25 jan

Nadere informatie

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johanna Jan Verberne door 8 augustus 2017 De nakomelingen van Johanna Jan Verberne Generatie 1 1. Johanna Jan Verberne, dochter van Jan Verberne en Johanna

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f)

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) door 1 mei 2016 De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) Generatie 1 1. Joannes (Jean) Wolf(f), is geboren in 1761 te t Nassausche/Nassau

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils pagina 1 van 10 Genealogie van Jan Hendrikse van Gils I Jan Hendrikse van Gils. Jan ging in ondertrouw op 22 juni 1765 in Oosterhout met Catharina Ansems. Catharina ging later in ondertrouw op 19 juli

Nadere informatie

De nakomelingen van Jean Gerard

De nakomelingen van Jean Gerard een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jean Gerard door 29 oktober 2014 De nakomelingen van Jean Gerard Generatie 1 1. Jean Gerard, is geboren rond 1500 te Gerardmer(Fr). Hij trouwde in met?

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacobus Burgers

De nakomelingen van Jacobus Burgers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacobus Burgers door 16 juni 2016 De nakomelingen van Jacobus Burgers Generatie 1 1. Jacobus Burgers, zoon van Burchardus Burgers en Mechtildis van Bergeren,

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

Kwartierstaat van Pieter Berend Riemeijer

Kwartierstaat van Pieter Berend Riemeijer Kwartierstaat van Pieter Berend Riemeijer Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Pieter Berend Riemeijer, geboren op 21-08-1897 in Groningen. Pieter is overleden. Generatie 2 ( ouders ) 2 Berend Riemeijer, geboren

Nadere informatie

PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014

PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014 PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014 Het Meertens Instituut heeft de Nederlandse Voornamenbank uitgebreid met populariteitslijsten. Voor Nederland, maar ook voor provincies, regio s en gemeenten worden

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Parenteel van Christoph Pilgram

Parenteel van Christoph Pilgram Parenteel van Christoph Pilgram 1 Christoph Pilgram is geboren in 1586 in Bad Sacha.Dl. Christoph is overleden, 51 of 52 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 2 september 1638 in Bad Sacha.Dl. Christoph

Nadere informatie

S T A M R E E K S B O S Emmerik - Bussum

S T A M R E E K S B O S Emmerik - Bussum S T A M R E E K S B O S Emmerik - Bussum Rutgerusch/Rutgeri BOS, geb. circa 1700, tr. Emmerik 1735 (St. Aldegundis kerk fol. 243, er is geen dag en maand ingevuld) Marie LAZAR/LAZAAR/LAZAER, geboren circa

Nadere informatie

Parenteel van Christoffel van Ettinger

Parenteel van Christoffel van Ettinger Parenteel van Christoffel van Ettinger I Christoffel van Ettinger is geboren in 1702 in s Gravenhage (zui,nld). Christoffel is overleden op donderdag 21-10-1790 in Voorburg (zui,nld), 87 of 88 jaar oud.

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Van links naar rechts: Gehuwd met: 1. Frederik Aarts Catharina Vergoossen 2. Pieter Cleven Gertrudis Vergoossen 3. Naardus Vergoossen Gertruda de Haan

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Bloemen

De nakomelingen van Jan Bloemen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Bloemen door 30 april 2016 De nakomelingen van Jan Bloemen Generatie 1 1. Jan Bloemen. Hij is getrouwd rond 1710 met Aleida. Zij kregen 2 kinderen:

Nadere informatie

Kramer (1) 21-04-1813.

Kramer (1) 21-04-1813. Kramer (1) I Hendrik Kramer, tr. Maaijken/Maatje Jans van Leusden, ged. Woudenberg 05-10-1738, ov. Scherpenzeel 25-09-1834, dr. van Jan Jacobsz van Leusden/van de Stulp en Willemtje Jans van Ginkel Lidm.

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie