Noordkopstukken. Van de voorzitter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noordkopstukken. Van de voorzitter"

Transcriptie

1 Noordkopstukken 1

2 Noordkopstukken Van de voorzitter Het jaar 2011 was ons jubileumjaar, het 45-jarige bestaan van onze afdeling dat we niet aan ons voorbij wilden laten gaan. Door omstandigheden hebben wij het feest uit moeten stellen. Dus iets later dan we ons hadden voorgenomen gaan we het op 21 april 2012 op bescheiden wijze vieren. Via onze eerste nieuwsbrief hebben wij inmiddels een aantal leden nader kunnen informeren hoe wij hieraan vorm zouden kunnen geven. Helaas hebben wij niet iedereen op de hoogte kunnen stellen vanwege het ontbreken van en verouderde adressen. Met de toevoeging van een voor de leden bestemd inlegvel trachten wij ook diegenen te bereiken, die verstoken zijn geweest van onze nieuwsbrief. Alhoewel de verschijning niet frequent zal zijn, vragen wij u toch uw adres aan ons bekend te maken. Terug naar ons jubileum. In de traditie van onze lustrumvieringen geven we wederom een themanummer uit van onze Noordkopstukken. Wij hebben deze keer gekozen voor in Den Helder geboren kunstenaars, ongeacht waar zij zijn overleden. Kunstenaars dan wel in de ruimste zin van het woord. In dit nummer komen we onder andere muziek, architectuur, schilderen, tekenen, schrijven, zingen en fotograferen tegen. Kunst, in welke vorm dan ook, is kunst die gedeeld kan worden waar men van kan genieten, bewonderen, in vervoering raken. Den Helder heeft meerdere kunstenaars voortgebracht. Zo hadden we graag Rudy van de Wint (o.a. de kleurenpanelen in de Tweede kamer); Wiebe Schoonhoven (linoleumsnede); Piet van Oosterum (tekenen, schilderen) een plek willen geven in ons themanummer. Niet in Den Helder geboren en geen reacties op verzoeken, hebben er toe geleid dat we keuzes hebben gemaakt. We hebben een pagina ingeruimd met in Den Helder geboren bekende Nederlanders. Wellicht dat we in genealogisch opzicht hier nog eens aandacht aan zullen besteden. Gekozen is voor een korte biografie, een genealogie en een grafische kwartierstaat. Bronvermelding kunt u vinden op een aparte pagina voor de index op de genealogieën en kwartierstaten. Met het samenstellen van deze uitgave is ruim gebruik gemaakt van internet. Van de onvoorstelbare vele websites, die ons een schat aan genealogische informatie verstrekt. De gebruikersgroepen en de persoonlijke websites hebben dit themanummer mogelijk gemaakt. Groeten, Afra Carsjens 2

3 Feike Pieter Asma eint Beekhuis-van Till Feike Pieter Asma Feike Pieter Asma (Den Helder 21 april Amsterdam 21 december 1984) zoon van Johannes Frederik Asma, koperslager en Tjitske Visser, dienstmeid was een Nederlandse organist, dirigent en musicus. Al op jonge leeftijd bespeelde hij in de Gereformeerde Kerk in Den Helder een orgeltje met 9 stemmen. Feike ontving in de periode 1928 tot 1937 orgellessen van Jan Zwart. In 1933 vertrok hij naar de Hooglandse Kerk in Leiden, waar hij organist werd van het eeuwen-oude, oorspronkelijk door Pieter Janszoon de Swart in 1565 gebouwde orgel. Van Leiden ging hij in 1943 naar de Evangelisch- Lutherse Kerk te Den Haag, ook wel Lutherse Burgwalkerk genoemd. Hier bevindt zich een groot orgel van de orgelmaker J.H.H. Bätz uit In 1965 verhuisde Asma nog éénmaal, nu naar Maassluis. Hier werd hij de vaste bespeler van het uit 1732 daterende orgel in de Groote Kerk, gebouwd door Rudolf Garrels. Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hij directie bij Jan Koetsier en piano en compositie bij Hugo van Dalen. Daarnaast volgde hij lange tijd bij Eduard Flipse lessen in orkest- en koordirectie. In 1950 en 1951 nam hij deel aan de meestercursus voor dirigenten van Paul van Kempen te Siena. Gedurende zijn arbeidzame leven gaf Feike Asma vrijwel dagelijks orgelconcerten door het hele land, die veel bezoekers trokken. Hij was een pleitbezorger van de Franse symfonische orgelmuziek van componisten als Guilmant, Boëllmann, Vierne en Widor. Hiervoor ontving hij in 1964 de Franse onderscheiding Arts-Sciences-Lettres Diplome de Médaille Argent Académie Française de Paris en in 1975 de onderscheiding Diplome de Médaille Vermeil. In 1967 werd hij geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. De stad Rotterdam heeft hem de Wolfert van Borselenpenning toegekend. Op 18 december 1984 overleed Feike Asma en werd op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam begraven. (fa1) Sinds eeuwen belijdt de christenheid haar godsvertrouwen door het zingen van haar geloofsliederen. Zij doet dit in tijden van voorspoed, maar ook, en vooral, in tijden van beproeving. Daar moet echter wel een wonderlijk geheim achter schuilen om in tijden van moedeloosheid te kunnen zingen! Maar welk een enorme kracht en welk een opbeurende bemoediging gaan uit van het geestelijk lied en vaak juist in tijden van zware tegenspoed. Miljoenen over heel de wereld zingen zich uit in evangelisatiesamenkomst, in kerkdiensten en in gezinsleven. Door middel van ontelbare grammofoonplaten schalt het geloofslied in de huiskamer en door het luchtruim klinkt het voort om naklank te vinden in de harten van een ongetelde schare van Gods kinderen. 3

4 Feike Pieter Asma Zolang in ons land en daarbuiten, het geestelijk lied zal klinken, zolang zal dit zingen een bron van inspiratie blijven voor de ganse christenheid. De mens wil zingen! De wereld heeft haar tophit van vandaag, die morgen reeds weer is verklonken. De christenheid zingt haar geestelijk lied, haar " 'k Heb geloofd en daarom zing ik", dat nimmer zal ophouden te klinken. Immers, het werkelijk geestelijk lied komt van God en keert tot God weder. Het "Jubilate" zal nooit verstommen en daarom kan de christenheid blijven zingen: "Ja tot in den hemel dringt ons gezang met blijde klanken, waar, van engelen omringd, alle zaligen Hem danken, zingen hun halleluja van zijn geliefd' op Golgotha". (fa2) Feike Asma Van 1965 tot 1984 was Feike Asma organist van het Garrels-orgel van de Groote-of Nieuwe Kerk te Maassluis. 4

5 Feike Pieter Asma I Lieuwe Alberts, geb. circa Tr. circa 1765 Aaltje Harmens, geb. circa Harmen Lieuwe ASMA (zie II). II Harmen Lieuwe ASMA, aschman, geb. Goutum 1768, overl. Leeuwarden Tr. circa 1795 Hinke JANS, geb. circa 1770, overl. voor Lieuwe Harmens ASMA (zie III). III Lieuwe Harmens ASMA, arbeider, geb. Wijtgaard 1796, overl. Leeuwarden Tr. Leeuwarden Jantje Tjallings SCHAAFSMA, geb. Kollum 1796, overl. Leeuwarden , dr. van Tjalling Rienks SCHAAFSMA en Tatske JANS. 1. Hendrik ASMA (zie IVa). 2. Harmen ASMA (zie IVb). 3. Taetske ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Amsterdam , begr. Amsterdam Tr. Leeuwarden Pieter de VRIES, vleeschhouwer, geb. Leeuwarden , zn. van Christiaan Pieters de VRIES, timmerman, en Hendrikje van KESTEREN, naaister. 4. Jan ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Grietje ASMA, arbeidster, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Aaltje ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Tr. Leeuwarden Pylger de VRIES, koopmansknecht,turfdrager, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden , zn. van Christiaan Pieters de VRIES, timmerman, en Hendrikje van KESTEREN, naaister. IVa Hendrik ASMA, arbeider,metselaar, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Tr. Leeuwarden Cornelia PEIN, geb. Hardingsveld , overl. Leeuwarden , dr. van Johannes Frederik PEIN, arbeider,bouwknecht, en Anna Margrieta VOGEL. 1. Johannes Frederik ASMA (zie Va). 2. Jantje ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Utrecht Laurens ASMA (zie Vb). 4. Anna Margaretha ASMA, geb. Leeuwarden Tr. Velsen Dirk BAKKER, koopman, geb. Assendelft , zn. van Willem BAKKER, koopman,zeildoekwever, en Trijntje VISSER. 5. Jan ASMA, orgeldraaier, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Tr. Leeuwarden Antje BOTTINGA, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden , dr. van Louw Offes BOTTINGA, vleeschhouwer, en Akke BOTTINGA. 6. Hermanus ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden IVb Harmen ASMA, arbeider, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Tr. (1) Leeuwarden Anna Pieters Brouwer BROEKENS, geb. Dokkum , overl. Leeuwarden , dr. van N.N. N.N. en Jeltje Harmens BROEKENS. Tr. (2) Leeuwarden Maria HOLLEVOET, geb. Leeuwarden , overl. Arnhem , dr. van Johannes HOLLEVOET, bakkersknecht, en Wilhelmina BOS, dienstmaagd. Uit het eerste huwelijk: 1. Laurens ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Juliana ASMA, geb. Leeuwarden Tr. Amsterdam Petrus PLAKKÉ, diamantslijper, geb. Amsterdam , zn. van Frederik Daniel PLAKKÉ, goudsmid, en Antonia Maria TIEKE. Va Johannes Frederik ASMA, Koperslager, geb. Leeuwarden Tr. Den Helder Dirkje BLIKKENHORST, geb. Den Helder , overl. 5

6 Feike Pieter Asma Amsterdam , dr. van Hendrik BLIKKENHORST, smid, en Martje GOVERS. 1. Anna Margretha Cornelia ASMA, geb. Den Helder , overl. Den Helder Hendrik ASMA, geb. Den Helder , overl. Den Helder Martje ASMA, dienstbode, geb. Den Helder Johannes Frederik ASMA (zie VI). 5. Hendrika ASMA, geb. Den Helder , overl. Den Helder Tr. Den Helder Cornelis Hendrik KEMPER, boekhouder, geb. Appingedam , zn. van Jan KEMPER, barbier,sigarenfabrikant, en Elizabeth van WIJLAND. 6. Dirk ASMA, Adj.comm.R.P.spaarbank, geb. Den Helder , overl. Amsterdam Tr. Amsterdam Jacoba BURRIJ, geb. Amsterdam , dr. van Jacob BURRIJ, steenhouwer, kantoorbediende, en Sara VONKENBERG, dienstbode. Vb Laurens ASMA, apothekersknecht, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Tr. Leeuwarden Aaltje VERMEER, dienstbode, geb. Achtkarspelen , overl. Leeuwarden , dr. van Hendrik VERMEER, straatwerker, en Ebeltje Jans REIDING. 1. Cornelia ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Velsen Iebeltje ASMA, geb. Leeuwarden , overl. Leeuwarden Iebeltje ASMA, geb. Leeuwarden Tr. Velsen Philippus Bastiaan STOL, stoker, geb. Spaarndam , zn. van Johannes Jacobus STOL, broodbakker, en Neeltje de VRIES. 4. Hendrik ASMA, broodventer, geb. Leeuwarden Tr. Leeuwarden Ida van EGTEN, geb. Leeuwarden , dr. van Doeke van EGTEN, betonwerker, en Ida MEIJER. VI Johannes Frederik ASMA, koperslager, geb. Den Helder Tr. Den Helder Tjitske VISSER, geb. Wonseradeel , dr. van Feike VISSER, schippersknecht,kant.knecht Posterijen., en Sjoukje DEK, dienstmeid. 1. Dirkie ASMA, geb. Den Helder Feike Pieter ASMA (zie VII). VII Feike Pieter ASMA, Organist,dirigent, geb. Den Helder , overl. Amsterdam , begr. Amsterdam Tr. (1) Jaqueline Theodora Henrika DOLKENS, geb. 1913, overl Tr. (2) Willy Cornelia van der KAMP. Uit het eerste huwelijk: 1. Sonja Tjitske ASMA, geb. Oegstgeest. 2. Feike ASMA, geb. Oegstgeest. 6

7 Feike Pieter Asma 1 Feike Pieter ASMA, Jaqueline Theodora Henrika DOLKENS, Willy Cornelia van der KAMP. 2 Johannes Frederik ASMA, 3 Tjitske VISSER, geb. op te 4 Johannes Frederik ASMA, 5 Dirkje BLIKKENHORST, 6 Feike VISSER, 7 Sjoukje DEK, 8 Hendrik ASMA, 9 Cornelia PEIN, 10 Hendrik BLIKKENHORST, 11 Martje GOVERS 12 Pieter VISSER 13 Tjietske JORNA, 14 Marten Taekes DEK, 15 Tjitske WAARDENBURG, 16 Lieuwe Harmens ASMA 17 Jantje Tjallings SCHAAFSMA, 18 Johannes Frederik PEIN, 19 Anna Margrieta VOGEL, 20 Hendrik BLIKKENHORST, 21 Adriana WATERMAN, 22 Aarjen GOVERS, 23 Dirkje Wilms BAKKER, 24 Thijs Pieters VISSER, 25 Baukjen Gerrijts KOK, 26 Rein Jans JORNA 27 Feikje Johannes DIJKSTRA, 28 Taeke Douwes DEK, 29 Tjaltje Franses ZONDERVAN 30 Thijs Folkerts WAARDENBURG. 31 Sjoukjen Gatzes BIJLSMA 7

8 Feike Pieter Asma Den Helder, Gereformeerde Zangvereniging Halleluja in de Bethelkerk. (Nog met de oude preekstoel onder het orgel). Midden vooraan (met snor) de dirigent de heer Asma. Helemaal vooraan een jeugdige Feike Asma. Op gaf Asma sr. (Johannes Frederik) met zijn koor Halleluja een uitvoering. Ook met een orgelspel van de 9 jarige Feike. (fa3) 8

9 Karel Petrus Cornelis de Bazel Karel Petrus Cornelis de Bazel Karel Petrus Cornelis de Bazel (Den Helder, 14 februari Amsterdam, 28 november 1923) zoon van Karel Pieter Cornelis de Bazel, conciërge van het Ministerie van Marine, en Petronella Elisabeth Koch, was architect, graveur, tekenaar, meubelontwerper, tapijt-ontwerper, glaskunstenaar en boekbandontwerper. Hij was de leraar van Adriaan Frederik van der Weij en de eerste voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). De Bazel kwam uit een eenvoudig milieu en bezocht slechts de lagere school. De Bazel begon zijn loopbaan als leerjongen bij een timmerman. Na zijn avondopleiding bouwkunde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag werd hij in 1888 aangesteld als tekenaar bij een Haags architectenbureau. In 1889 werd De Bazel benoemd tot tekenaar op het bureau van P.J.H. Cuypers in Amsterdam. Bekend uit deze periode zijn onder andere zijn perspectieftekeningen van de Sint Vituskerk te Hilversum en de Sint Bavokathedraal in Haarlem. Cuypers, die zeer onder de indruk was van dit werk, bevorderde De Bazel tot opzichter en later tot chef de bureau. Nadat De Bazel in 1894 lid was geworden van de Theosofische Vereniging kwam het tot een breuk met de katholieke Cuypers. In 1895 vormde De Bazel samen met Johannes Ludovicus Mathieu Lauweriks een eigen firma. In 1904 richtte hij het beroemd geworden Amsterdamse meubelatelier De Ploeg op. Later was hij, samen met Hendrik Petrus Berlage, voorman van een bouwstijl die kenmerkend zou worden voor de tijd in en na de Eerste Wereldoorlog: het Rationalisme. De bouwkundige ontwerpen van De Bazel worden gekenmerkt door oosterse invloeden. De Bazel ontwierp onder andere een kantoorgebouw voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij, gebouwd , aan de Vijzelstraat 32 in Amsterdam, waarin ook veel van de elementen in het interieur door hem zijn ontworpen. Het voormalige kantoorgebouw wordt inmiddels naar hem De Bazel genoemd, en huisvest sinds 2007 het stadsarchief van Amsterdam. Andere ontwerpen van De Bazel zijn onder meer het gebouw van de Nederlandse Heidemaatschappij in Arnhem en de Synagoge van Enschede, een ontwerp dat pas na zijn dood werd uitgevoerd Ontwerp voor een Wereldvredecentrum op de Mussenberg, bij Den Haag. (1905). Ook ontwierp hij in 1905 voor de Stichting voor Internationalisme een achthoekige Wereldhoofdstad, even buiten Den Haag. Dit plan, dat onder andere voorzag in een Vredespaleis, en drie academies, werd echter niet uitgevoerd. In plaats daarvan werd het Vredespaleis opgericht. Wel nam Berlage het op in zijn Uitbreidingsplan voor Den Haag (1908), maar ook dit plan werd niet gerealiseerd. In 1921 kreeg hij van de gemeente Bussum de opdracht om een nieuwe woonwijk te ontwerpen, het Brediuskwartier. Dit werd één van de mooiste en meest compleet overgebleven voorbeelden van een woon/villa wijk in 9

10 Karel Petrus Cornelis de Bazel Amsterdamse Schoolstijl in Nederland. Op 17 november 2006 is de wijk door het rijk officieel aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De Bazel is niet alleen bekend geworden door zijn werk als bouwkundige, maar hij hield zich ook bezig met het ontwerpen van meubels en gebruiksvoorwerpen. Bekende voorbeelden hiervan zijn de door hem in 1909 vervaardigde wieg voor prinses Juliana en een Pulchrikast die hij ontwierp ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina met prins Hendrik in Ook de postzegels ter ere van het eeuwfeest van het koninkrijk in 1913 werden door De Bazel ontworpen. Hiervoor portretteerde hij de koningin en haar drie voorgangers. De Bazel maakte in Amsterdam tussen 1913 en 1916 een aantal arbeiderswoningen in de Spaarndammerbuurt. De Bazel was tevens één van de spraakmakende ontwerpers van de glasfabriek in Leerdam, die vanaf 1915 kunstenaars inschakelde bij het ontwerpen van gebruiks- en sierglas. Ook architecten als Berlage en Frank Lloyd Wright behoorden tot de ontwerpers van het Leerdammer glas. Karel de Bazel overleed op 54-jarige leeftijd in een trein terwijl hij onderweg was naar de begrafenis van zijn collega-architect Michel de Klerk. Hij maakte de voltooiing van één van zijn belangrijkste ontwerpen - het gebouw van de Nederlandsche Handel- Maatschappij - in 1925 niet meer mee. (kb1) Gebouw De Bazel, voormalig hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel Maatschappij. Later ABN-Amro bank. Sinds 2007 het stadsarchief van Amsterdam. 10

11 Karel Petrus Cornelis de Bazel I Lambertus de BAZEL (Basel), geb. circa 1760, overl. Oost Indië. Tr. West-Souburg Theresia Catharina van DALEN (Catharina Theresia), geb. circa 1760, begr. Vlissingen Kasper Lambertus de BASEL, geb. circa 1785, begr. Vlissingen Petrus Theodorus de BAZEL (Pieter) (zie II). 3. Maria Agnes Henrica de BAZEL (Basel), 1815-dienstmeid, ged. Ruremonde , overl. Vlissingen Tr. Vlissingen Joannes Jacobus STERZENBACH (Stersenbach), e smid op z.m. korvet van oorlog Boreas, ged. Vlissingen , overl. Indische Archipel , zn. van Joannes STERSENBACH, 1815-smidsbaas, en Catherina Petronella de SCHOT (Schotte). II Petrus Theodorus de BAZEL (Pieter), daggelder, geb. Venlo 1789, overl. Middelburg Tr. Middelburg Adriana Willemina BRASSER, solfermaakster, daggeldster, geb. Middelburg 1788, overl. Middelburg , dr. van Evert BRASSER en Frederica Carolina BEELINKS (Belincks). 1. Lambertus (geb. Brasser) de BAZEL (Basel) (zie IIIa). 2. Pieter Evert (geb. Brasser) de BASEL (Bazel), geb. Middelburg , overl. Middelburg Catharina Frederika de BAZEL, geb. Middelburg Catharina Frederika de BASEL (Bazel), geb. Middelburg Christina Jacoba de BAZEL (Basel), 1864-werkster, geb. Middelburg Tr. (1) Middelburg Stephanus ULSHAMER, 1855-wever, geb. Zwolle , overl. voor 1864, zn. van Georg Frederik ULSHAMER en Johanna NETHEUVEL. Tr. (2) Amsterdam Jan HOOGENDOORN, 1864-werkman, geb. Sluipwijk 1834, zn. van Cornelis HOOGENDOORN en Hendrika van DIJK. 6. Johannes Frederik de BAZEL, geb. Middelburg Frans Adrianus de BAZEL (Franciscus) (zie IIIb). 8. Adriana Eudulpha de BAZEL, geb. Middelburg , overl. Middelburg Jacobus de BASEL (Bazel), geb. Middelburg IIIa Lambertus (geb. Brasser) de BAZEL (Basel), geb. Middelburg , overl. Middelburg Tr. Middelburg Pieternella de BRUIJNE (Brune), geb. Middelburg , overl. Middelburg , dr. van Heiltje de BRUNE. 1. Adriana Heiltje de BAZEL, geb. Middelburg , overl. Middelburg Karel Pieter Cornelis de BAZEL (zie IVa). IIIb Frans Adrianus de BAZEL (Franciscus), smid, geb. Middelburg Tr. 's-gravenhage Johanna van der LEM, geb. 's-gravenhage , dr. Van Nicolaas van der LEM, 1826-bediende, en Johanna LANTROK. 1. Johanna Adriana de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Johanna Jacomina de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Alida Maria de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Arnoldus Franciscus de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Franciscus Johannes de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Petrus Lambertus de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Lambertus Johannes de BAZEL (zie IVb). 8. Johanna Adriana de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Franciscus Adrianus de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage

12 Karel Petrus Cornelis de Bazel IVa Karel Pieter Cornelis de BAZEL, 1870-kwartiermeester, bode Ministerie van Marine, geb. Middelburg Tr. Den Helder Pieternella Elisabeth KOCH (Petronella), geb. Middelburg , overl. Oegstgeest , dr. van Anton Joseph KOCH en Johanna Wilhelmina SCHEFFER. 1. Karel Petrus Cornelis de BAZEL, 1895-architect, geb. Den Helder , overl Tr. Nieuwer-Amstel Maria Wilhelmina Gesina OOSSCHOT, geb. 's-gravenhage , dr. van Krijn OOSSCHOT, 1897-timmerman, en Geertruida WEEZEMAN. 2. Pieternella Elizabeth de BAZEL, geb. Den Helder Tr. Watergraafsmeer Cornelis Antonius OOSSCHOT, 1897-beeldhouwer, geb. 's-gravenhage , zn. van Krijn OOSSCHOT, 1897-timmerman, en Geertruida WEEZEMAN. 3. Antonius Lambertus de BAZEL (zie V). 4. Maria Elisabeth Gerardina de BAZEL, geb. 's-gravenhage Gerardus Josephus de BAZEL, geb. 's-gravenhage Tr. 's-gravenhage Wilhelmina Theodora BORN, geb. Wassenaar , dr. van Reinier Cornelis BORN, 1903-loodgieter, en Wilhelmina Theodora KREFFER. 6. Anna Maria Catharina de BAZEL, 1916-apothekersassistente, geb. 's-gravenhage Tr. Bussum Nicolaas Wolbers BENNEMA, 1916-apotheker, geb. Groningen , zn. van Hessel BENNEMA, 1871-apotheker, en Hinderika Gesina DOORNBOS. 7. Louisa Mathilda de BAZEL, geb. 's-gravenhage Tr. Nieuwehoorn Jan MOERMAN, geb. 1881, zn. van Jan MOERMAN en Fijtje HANS. 8. Regina Agnes de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage IVb Lambertus Johannes de BAZEL, geb. 's-gravenhage Tr. 's-gravenhage Steventje van TOORN, dienstbode, geb. Tiel 1864, dr. van Thomas van TOORN, 1863-schoenmaker, bediende, en Anna Catharina van KLEEF. 1. Thomas de BAZEL, geb. 's-gravenhage Tr. 's-gravenhage Maria Paulina van HALL, geb. 's-gravenhage , dr. van Hendricus Jacobus van HALL en Maria Adeleida Johanna GOOSEN. 2. Johanna Catharina de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Johanna Catharina de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Steventje de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Lambertus Johannes de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Steventje de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Lambertus Johannes de BAZEL, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage Franciscus Adrianus de BAZEL, geb. 's-gravenhage V Antonius Lambertus de BAZEL, 1897-bediende, 1899-winkelbediende, geb. s-gravenhage , overl. Voorburg Tr. (1) 's-gravenhage Paulina Catharina Bernardina PROOT, 1897-naaister, geb. 's-gravenhage , overl. 's-gravenhage , dr. van Gerrit Willem PROOT en Anna Nordina van HOOFF. Tr. (2) 's-gravenhage , sch. voor 1911 Anna Maria Paulina van de GRAAF, geb. 's-gravenhage 1866, dr. van Johannes Paulus van de GRAAF en Johanna Maria STEUR. Tr. (3) 's-gravenhage Cornelia Johanna van CASPEL, geb. 's-gravenhage , dr. van Johannes van CASPEL en Cornelia Johanna VERMEIJ. Tr. (4) Voorschoten Louisa JOS, geb. 's-gravenhage , dr. van Willem Frederik JOS en Elisabeth WIESER. 12

13 Karel Petrus Cornelis de Bazel 1 Karel Petrus Cornelis de BAZEL, 2 Karel Pieter Cornelis de BAZEL, 3 Pieternella Elisabeth KOCH 4 Lambertus (geb. Brasser) de BAZEL ( 5 Pieternella de BRUIJNE (Brune), 6 Anton Joseph KOCH, geb. op te Erbach (D). 7 Johanna Wilhelmina SCHEFFER,. 8 Petrus Theodorus de BAZEL (Pieter), 9 Adriana Willemina BRASSER, Heiltje de BRUNE, 12 Jacob KOCH, 13 Elisabeth SCHNEIDER, 14 Adriaan SCHEFFER, 15 Johanna Wilhelmina BECKER, 16 Lambertus de BAZEL 17 Theresia Catharina van DALEN 18 Evert BRASSER, 19 Frederica Carolina BEELINKS 13

14 Karel Petrus Cornelis de Bazel (kb2) 14

15 Meint Beekhuis-van Till Meint Beekhuis-van Till Meint Beekhuis-van Till ( Den Helder 11 augustus 1898 Den Helder 28 maart 1982) zoon van Meint Beekhuis-van Till en Cornelia Willemina Verhoeve Bruinvis was tekenleraar aan de ULO, de HBS en het Lyceum in Den Helder. Ook buiten school kon hij het tekenen niet laten. Zo was hij actief lid van de Noorder Kunstkring en werd zijn werk regelmatig geëxposeerd. Meint was leerling van het Instituut Piersma te Amsterdam. Schildert, aquarelleert, tekent en etst landschappen, port- tretten en stillevens. Maakte onder meer een versiering in beton voor de Opstandingskerk in Den Helder. Curieus werker; zeer beschaafd van kleur met zijn atmosferisch verdroomde watergezichten. (mb1) M. Beekhuis van Till exposeert in de kunsthal van Amersfoort. In t Oude Wevershuys aan de Muurhuizen te Amersfoort, een kunsthandel, die in de laatste jaren reeds menige belangrijke ontdekking heeft gebracht, wordt op het ogenblik (tot 12 januari 1956) een tentoonstelling gehouden van werk van M. Beekhuis-van Till. Onze stadsgenoten zal deze naam niet onbekend zijn. De drager ervan de leraar tekenen aan de Rijks hogere burgersschool alhier, en een vooraanstaande figuur in de Noorderkunstkring. Buiten de marinestad is er tot dusverre weinig van hem te zien geweest. Beekhuis-van Till is een zeer bescheiden mens met een sterke neiging om zich in zijn eigen wereld terug te trekken. Het heeft er geen behoefte aan, om naar buiten te schitteren. Daarom verheug ik mij ten zeerste over deze tentoonstelling. Want het werk van deze kunstenaar is een grotere bekendheid waard. Schilder- en tekenwerk met opmerkelijke sfeer. Beekhuis van Till exposeert in Amersfoort schilderijen en tekeningen van de laatste het meest. Dat is niet zonder reden, dunkt me. Want de tekeningen met name die in waterverf of sepia, is voor hem een zeer typische uiting. Zij bewijst allereerst, hoezeer deze man naar Japanse en Chinese voorbeelden heeft gekeken. Hij heeft deze zeer grondig bestudeerd, en niet alleen de techniek, maar ook de mentaliteit ervan tot zijn geestelijk eigendom gemaakt. Of moet er eerder worden gesproken van een sterke psychische verwantschap? In elk geval vind ik het opmerkelijk dat deze tekeningen vooral innerlijke zo oosters aandoen. Zij verraden, dat de maker ervan niet alleen sterk door de natuur wordt gegrepen, maar dat hij er met name de diepe eenzaamheid zo van doorproeft. Er is ook een intens beleven van stilte en ruimte, een intensiteit van waarneming en uitdrukking, een pogen, om de gehele kosmos samen te vatten in een enkele bloem, een enkele den. 15

16 Meint Beekhuis-van Till Het is geen werk dat snel aanspreekt. Integendeel: de wijze waarop de middelen zijn gebruikt verraadt, dat Beekhuis van Till de dingen die hij op zijn hart heeft zeer subtiel wil zeggen en dat hij ze nog liever voor zichzelf houdt. Men moet in zijn zeer persoonlijke vormgeving goed zijn doordrongen, om iets van de kunstenaar zelf te verstaan. Er zijn onder de tekeningen voortreffelijke stukken: om er in willekeurige volgorde een paar te noemen: 15. Herfst in de duinen, 5. Terschelling, vol van oneindige ruimte, 14 Taxus, opvallend van compositie, 25 Dennen zeer mooi van sfeer. Plas in maannacht, waarin de schimmen van een paar rietkragen en een vaag aangeduide maan alles zeggen, wat er met mogelijkheid nog over dit onderwerp zou kunnen worden gezegd, en 3, Kotter, waarin het scheepje eenzaam en verloren in de oneindigheid ronddobbert. HD 160 Werf Binnenhaven In zijn stillevens heeft Beekhuis van Till gezocht naar een uiterste aan stofuitdrukkingen, echter niet om der wille van de materie zelf, maar om de nauwkeurige realisering van zijn kunstenaarsdroom. Want de droom om het ding is hem meer dan het ding zelf. Dat is het duidelijkst voelbaar in een schilderij als no. 35, een stilleven van een paar flesjes en een tekenvleugel, dat in zeer subtiele bruinen en grijzen is opgebouwd en met een enkel roodje even wat kleur kreeg, of in no. 33, waarin een paar oranje chrysanten werden geplaatst tegen een strook zwart in een overigens geelgrijs fond. Van dit soort compositorische verassingen beleeft men in het werk van Beekhuis van Till trouwens telkens Tot de mens als onderwerp richt Beekhuis van Till zich maar zeer zelden. Er is een enkel zeer mooi portretje met een sterke verklaardheid, en een fijne naaktstudie, waarin zowel de mooie vloeiende lijn als de grote ingetogenheid opvallen. Het schilderij geeft nauwelijks meer dan een paar contouren, maar zegt alles wat er te zeggen viel. De ontmoeting met het werk van Beekhuis van till was mij een boeiende belevenis. Ik hoop er nog veel van te horen. Van W. (Naam verslaggever ontbreekt). (mb2) 16

17 Meint Beekhuis-van Till I Jan Roelofs van TILL, 1831-winkelier, geb. Meedhuizen 1771, overl. Delfzijl Tr. circa 1800 Josina Huberts BEEKHUIS, 1838-winkelierster, geb. Beerta 1769, overl. Delfzijl , dr. van Hubert BEEKHUIS, 1821-kramer, en Margaretha BOEKHOUDT. 1. Roelof Jans van TILL (Roelf) (zie IIa). 2. Meint BEEKHUIS van TILL (zie IIb). IIa Roelof Jans van TILL (Roelf), 1838-winkelier, geb. Delfzijl , overl. Delfzijl Tr. Delfzijl Johanna Willems FLINK (Janna), 1838-dienstmaagd, geb. Appingendam , overl. Delfzijl , dr. van Willem Roelfs FLINK, 1826-dagloner, en Hartje Harkes KIP, 1838-werkvrouw. 1. Hartje van TILL, geb. Delfzijl , overl. Delfzijl Tr. Delfzijl Rodmer Everts BINDINGA, 1866-daglooner, geb. Joure , overl. Delfzijl , zn. van Evert Siebes BINDINGA (Binninga, Bindenga) en IJfke Pieters KLEISTRA, werkvrouw. 2. Jan van TILL, 1866-buitenvaarder, geb. Delfzijl , overl. voor Tr. Appingedam Grietje MAAT, geb. Tjamsweer , overl. Appingendam , dr. van Menne Jans MAAT, daglooner, en Grietje Jans MULDER. 3. Tijtje van TILL, geb. Delfzijl , overl. Groningen Tr. Groningen Jacob SLOTERBEEK, 1877-arbeider, geb. Groningen , overl. Groningen , zn. van Jan SLOTERBEEK, 1840-schuitenvaarder, en Wibbina Jacobs SMITH. 4. Willem van TILL (zie IIIa). 5. Jacoba van TILL, geb. Delfzijl , overl. Groningen Tr. Groningen Jan ELZER, 1879-schoenmaker, geb. Groningen , overl. Groningen , zn. van Mattheus Johannes ELZER, 1833-verver/glazenmaker, en Maria Katrina BOCK, 1833-naaister. IIb Meint BEEKHUIS van TILL, 1833-ondermeester, 1860-gemeenteontvanger, geb. Delfzijl , overl. Oude Pekela Tr. (1) Delfzijl Jakoba Fokkos van der LAAN, 1833-naaister, geb. Farmsum , overl. Oude Pekela , dr. van Fokke Reints van der LAAN, 1833-schipper, en Bieuwke Jacobs van der PLOEG. Tr. (2) Oude Pekela Harmke SCHOLTEN, geb. Beerta 1810, overl. Oude Pekela , dr. van Jurjen Pieters SCHOLTE en Geessijn Johannes FLOTHUIZEN. Tr. (3) Oude Pekela Fokje ten BERGE, geb. Oude Pekela , overl. Oude Pekela , dr. van Derk ten BERGE, 1847-vroedmeester, en Geetruida Elizabeth van WERKUM (Werkam). Uit het eerste huwelijk: 1. Josina van TIL (Beekhuis van Till), geb. Oude Pekela , overl. Groningen Tr. Oldenhove Joachim LOFVERS, 1873-logementhouder, geb. Warffum , overl. Groningen , zn. van Sikke Joachims LOFVERS (Sicko), winkelier, en Grietje Kornelis TINGA. 2. Fokke Reint van TILL (zie IIIb). 3. Geesje van TILL, geb. Oude Pekela , overl. Groningen Bieuwke van TIL (Till), geb. Oude Pekela Tr. Oude Pekela Sibolt Freerks de JONGE, 1872-secretaris, geb. Nieuwe Pekela , zn. van Beerend Joestens de JONGE en Grietje Sijbolts DRIJFHOUT. 5. Johanna van TILL, 1867-hoedenmaakster, geb. Oude Pekela , overl. Groningen Tr. Oude Pekela Jan HAZELHOFF, 1867-zeeman, geb. Veendam , overl. Groningen , zn. van Jan Niklaas HAZELHOFF, boekbinder, en Grietje Sieboltst DRIJFHOUT. 6. Jantje van TILL, geb. Oude Pekela , overl. Wedde Tr. Oude Pekela Jacobus Bernardus SCHUTT, 1878-goudsmit, geb. Groningen , overl. Wedde , zn. van Johan Hendrik SCHUTT, 1823-korporaal, en 17

18 Meint Beekhuis-van Till Klaasje MEIJER. 7. Jakoba Huberta van TILL, geb. Oude Pekela , overl. Oude Pekela Reina Pieternella van TILL, geb. Oude Pekela , overl. Achtkarspelen Tr. Oude Pekela Jan Edzards SCHERPBIER, 1874-schipper, geb. Oude Pekela , zn. van Edzard Sipkes SCHERPBIER, zeeman, en Alberdina Jans KUIPER. 9. Maria van TILL, geb. Oude Pekela , overl. Groningen Tr. Groningen Kornelis SCHAVINGA, 1881-banketbakker, geb. Zandeweer , overl. Groningen , zn. van Klaas Kornelis SCHAVINGA, 1881-timmerman, en Anje Reinders DOORNBOS (Doornbosch). IIIa Willem van TILL, 1872-voerman, geb. Delfzijl , overl. Delfzijl Tr. (1) Delfzijl Aagtje HEKMAN, 1872-koopvrouw, geb. Wagenborgen (Delfzijl) 1836, overl. Delfzijl , dr. van Lammert Jacobus HEKMAN, 1824-landbouwer, en Grietje Jurrens JURREMA. Tr. (2) Delfzijl Lena SCHELTENS (Helena), geb. Delfzijl , dr. van Harm Berends SCHELTENS, 1826-boerenknecht, en Aaltje Geerts BRAAMHORST, 1826-dienstmeid. Uit het eerste huwelijk: 1. Roelf van TILL, geb. Delfzijl , overl. Delfzijl Roelf van TILL, 1901-matroos loodswezen, geb. Delfzijl Tr. (1) Delfzijl Jakoba KAMPER, geb. Delfzijl , overl. Delfzijl , dr. van Lubbert KAMPER, 1865-rijks zeeloods, en Ida van KOMEN. Tr. (2) Delfzijl Jouke KAMPER, geb. Delfzijl , overl. Groningen , dr. van Lubbert KAMPER, 1865-rijks zeeloods, en Ida van KOMEN. IIIb Fokke Reint van TILL, 1860-klerk, geb. Oude Pekela , overl. Veendam Tr. Oude Pekela Trijntje LANTINK, 1860-bewaarschoolhoudster, geb. Groningen , overl. Veendam , dr. van Hibe LANTINK en Anna Catrina FOLKERINGA. 1. Anna Catrina van TILL, geb. Veendam , overl. Amersfoort Tr. (1) Oude Pekela Pier van der WERFF, assurantieagent, geb. Dokkum , overl. Harderwijk , zn. van Auke Lieuwes van der WERFF en Rinske van NUIS. Tr. (2) Harderwijk Leopold Jean Charles REGNIER, 1908-slijter, geb. Maastricht , overl. Harderwijk , zn. van Matheus Andreas REGNIER en Maria Sophija SHEPHERD (Schippers, Shipherd). Tr. (3) na 1925 Elso BAKKER, geb. Grootegast , overl. Ermelo , zn. van Abel Iwema BAKKER, 1854-landbouwer, en Antje HAAN, 1854-lanbouwersche. 2. Jakoba Josina Maria van TILL, geb. Veendam , overl. Veendam Tr. Veendam Jan Christiaan HAVINGA, geb. Veendam , overl. Groningen , zn. van Adolf HAVINGA, 1866-veendam, en Bonja BOON. 3. Trijntje Helena Ika van TILL, geb. Veendam , overl. Leeuwarden Tr. Veendam Gerhardus van DIJK, geb. Veendam , overl. Groningen , zn. van Tjeert van DIJK, 1860-koopman, en Jantje BOERMA. 4. Meint van BEEKHUIS van TILL (zie IV). 5. Fokkina Harmina Geessina van TILL, geb. Veendam , overl. Groningen Hibo Willem Pieter van TILL, 1941-assuradeur, geb. Veendam , overl. Veendam IV Meint van BEEKHUIS van TILL, 1897-machinist, geb. Veendam Tr. Den Helder Cornelia Willemina VERHOEVE BRUINVIS, geb. Den Helder , dr. van Willem VERHOEVE BRUINVIS en Wilhelmina Maria MORÉE. 1. Meint BEEKHUIS van TILL, geb. Den Helder , overl. Den Helder Tr. Zeist Berendina JONKHOF, geb. Veendam , dr. van Roelof JONKHOF, makelaar, en Jantina TIJS 18

19 Meint Beekhuis-van Till 1 Meint BEEKHUIS van TILL 2 Meint van BEEKHUIS van TILL, 3 Cornelia Willemina VERHOEVE BRUINVIS 4 Fokke Reint van TILL 5 Trijntje LANTINK 6 Willem VERHOEVE BRUINVIS 7 Wilhelmina Maria MORÉE 8 Meint BEEKHUIS van TILL 9 Jakoba Fokkos van der LAAN 10 Hibe LANTINK 11 Anna Catrina FOLKERINGA 12 Pieter VERHOEVE BRUINVIS 13 Neeltje SLOOVES 14 Jacob Nicolaas MORÉE 15 Maria van MUIJEN 16 Jan Roelofs van TILL 17 Josina Huberts BEEKHUIS 18 Fokke Reints van der LAAN 19 Bieuwke Jacobs van der PLOEG 20 Willem LANTINK 21 Trijntje Alberts BLAAUW 22 Pieter FOLKERINGA 23 Anna Derks de GRAAF 24 Cornelis VOORHOUT BRUINVIS 25 Neeltje VOORHOEVE 26 Arien Pietersz SLOOVES 27 Maartje Klaasdr KRUIT 28 Anthonij MORÉE 29 Johanna KINGMANS 30 Jacob van MUIJEN 31 Mieneke van WOERKOM 19

20 Meint Beekhuis-van Till Dochter van Meint Beekhuis van Till 20

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

IN MEMORIAM 2010. Jacob Albers 26 juli 1936 1 februari 2010

IN MEMORIAM 2010. Jacob Albers 26 juli 1936 1 februari 2010 IN MEMORIAM 2010 Albers (Jacob) Bose-Bruins Slot (Janny) Bouma-van der Meulen (Christina) Buikema (Arie) Bulthuis (Okke) Dorgelo (Harmpje) Flentge (Clazien) Godeke (Hendrik) Noordman (Teunis) Pelleboer

Nadere informatie

Van de voorzitter. Over Sliedrecht

Van de voorzitter. Over Sliedrecht Van de voorzitter Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is het alweer bijna zomer. Een heerlijke tijd voor velen onder u. Ook binnen de vereniging liggen de activiteiten nagenoeg stil. In september starten

Nadere informatie

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle)

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle) De Kempische Genealoog is een uitgave van Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen en verschijnt in maart, juni september en december. Gelieve artikels, advertenties, aankondigingen van activiteiten, in te

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

Otterplaat tot G roen veld sw eid

Otterplaat tot G roen veld sw eid van Otterplaat tot G roen veld sw eid Een uitgave van de Stichting Langedijker Verleden 17e Jaargang - Oktober 2011 'De Otterplaat'. Het blad 'De Otterplaat' is een uitgave van de Stichting Langedijker

Nadere informatie

Noordkopstukken september 2013 jr. 27 nr. 3

Noordkopstukken september 2013 jr. 27 nr. 3 Van de voorzitter Noordkopstukken september 2013 jr. 27 nr. 3 Voor U ligt de Noordkopstukken van september. Zo zijn we alweer aan het einde van de zomer beland en wacht ons een nieuw seizoen 2013-2014.

Nadere informatie

TOP. Canon van het protestantse kerklied

TOP. Canon van het protestantse kerklied 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOP 10 11 12 Canon van het protestantse kerklied Protestantse Kerk uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland 1 2 3 4 5 6 7 8 TOP 9 10 11 12 Canon van het protestantse kerklied Canon

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM MEDEDELINGENBLAD HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM JAARGANG 31 NUMMER 1 VOORJAAR 2009 INHOUD pag. Van de voorzitter 1 Reacties op het Mededelingenblad najaar 2008 2 Activiteiten van het bestuur

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma Marc de Bruijn Naast de Hervormde Kerk van Bennebroek ligt het monumentale

Nadere informatie

Schema voor kerkelijk nieuws de St. Jacobsschelp

Schema voor kerkelijk nieuws de St. Jacobsschelp Schema voor kerkelijk nieuws de St. Jacobsschelp Kopij voor de volgende de Sint Jacobsschelp uiterlijk woensdag 28 januari 2015 te zenden naar e-mailadres par.jacobus@outlook.com; Misintenties uiterlijk

Nadere informatie

2 Kruyt: een biografische schets

2 Kruyt: een biografische schets 2 Kruyt: een biografische schets 2.1 INLEIDING Het biografische deel van deze studie heeft als doel Kruyts missionair denken te plaatsen in de context van zijn leven en werk. Het geeft aandacht aan het

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 J. MIDDELHOEK Sr. -1a- Gegevens uit de Archieven van Rotterdam en 's Hertogenbosch verwerkt

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht 37 e jaargang nummer 5 december 2014 VAN DE REDACTIETAFEL U heeft het laatste nummer van de lopende jaargang in uw handen.

Nadere informatie

InfoReeks. Eerste vrouwen. M a a t s c h a p p e l i j k e P a r t i c i p a t i e

InfoReeks. Eerste vrouwen. M a a t s c h a p p e l i j k e P a r t i c i p a t i e InfoReeks Eerste vrouwen M a a t s c h a p p e l i j k e P a r t i c i p a t i e Jaargang 1 nummer 2 november 2008 Inhoud Een doorgaande reeks, voorwoord door Dieny Scheffer 2 Het begon met hen, over de

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

REGELRECHT. De zomer begint! DRUKWERK. Baptistengemeente Silo. Baptistengemeente Silo

REGELRECHT. De zomer begint! DRUKWERK. Baptistengemeente Silo. Baptistengemeente Silo DRUKWERK REGELRECHT De zomer begint! Herenstraat 34 3512 KD Utrecht 030 231 49 37 secretariaat@silogemeente.nl www.silogemeente.nl In dit nummer o.a. Overdenking: Weet u al op welke partij u gaat stemmen?

Nadere informatie

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING AFDELING TWENTE J A A R G A N G VI J A N UARI 1990 No. 1 D e K e r k v a n d e H.H. S i m o n e n J u d a s t e O o t m a r s u m De tekening op de omslag voor 1990

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum

Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum 1910 2010 Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum Drie generaties Van Donzel 1910 2010 We hadden ervoor kunnen kiezen om in vogelvlucht 100 jaar het familiebedrijf Van Donzel te beschrijven.

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Wim van Hoorn 1908-1979

Wim van Hoorn 1908-1979 Wim van Hoorn 1908-1979 Een leven lang beeldhouwen in veranderende tijden A sculptor s life in changing times Masterscriptie faculteit Algemene cultuurwetenschappen Open Universiteit Nederland April 2009

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2 InfobulletinWinshem Juni 2004 negende jaargang nummer 2 Dit informatiebulletin is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. In dit bulletin worden artikelen en berichten opgenomen

Nadere informatie