Panel Survey of Organisations Flanders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Panel Survey of Organisations Flanders"

Transcriptie

1 Panel Survey of Organisations Flanders Vraaggericht arbeidsmarktonderzoek VIONA-programma Industrie 2 Onderzoekster: Sophie De Winne Promotor: prof. dr. L. Sels Co-promotoren: prof. dr. G. Van Hootegem, M. Ramioul, dr. A. Peeters, prof. dr. J. Bundervoet, prof. dr. E. Henderickx en prof. dr. H. De Witte Projectnr.: Periode: april 2002 Copyright (2003) Hoger instituut voor de arbeid (K.U.Leuven) E. Van Evenstraat 2e, 3000 Leuven Niets uit deze uitgave mag worden geciteerd, zonder uitdrukkelijke bronvermelding. Organisation Studies - TEW Sociologie van Arbeid en Bedrijf

2 2 Identificatie We willen er de nadruk op leggen dat de Privacywet van 8 december 1992, die het verwerken van persoonlijke gegevens reglementeert, onverminderd van toepassing is op de volledige vragenlijst. Alle verzamelde informatie zal uitsluitend in het kader van de doelstellingen van dit onderzoek gebruikt worden. De gegevens worden geregistreerd in één of meer bestanden. De K.U.Leuven (maatschappelijke zetel: Oude Markt 13, 3000 Leuven) is houder van deze bestanden. U kan steeds inzage vragen van deze data. Indien blijkt dat de informatie onjuist, onvolledig of niet (meer) relevant is, kan u om de verbetering of verwijdering ervan vragen. 1. Kan u onderstaande gegevens in verband met de vestiging invullen? Gebruikerscode van de vestiging (cf. brief):... a. Naam van de vestiging:... b. Adres van de vestiging: Straat:... Nr.:... Postcode:... Gemeente:... Telefoonnummer:... c. BTW-nummer van de vestiging:... /... /... N.v.t. (geen BTW-nummer) d. Naam respondent:... e. Telefoonnummer respondent (werk):... f. adres van de respondent 2. Wat is de functie van de respondent(en) in deze vestiging? Kruis aan. In het geval verschillende respondenten de vragenlijst invullen, zijn meerdere antwoorden mogelijk. 1. Directielid, eigenaar, bedrijfsleider 2. Verantwoordelijke productie 3. Verantwoordelijke personeelszaken 4. Medewerker personeelszaken 5. Administratief medewerker (niet personeelszaken) 6. Andere, nl. vul in:... Alle vragen die volgen, hebben enkel en alleen betrekking op DEZE vestiging. Ook in het geval deze vestiging deel uitmaakt van een groter bedrijfsgeheel/ruimere organisatie, peilen de vragen ENKEL naar de situatie van de vestiging, NIET naar deze van het groter bedrijfsgeheel/de ruimere organisatie.

3 3 1. Kenmerken van de vestiging In dit eerste deel stellen we enkele vragen over de structuur, de sector, het ontstaan en het familiaal karakter van deze vestiging. Aan de hand hiervan kunnen we de vestiging situeren in het geheel van Vlaamse organisaties. 3. Welke structuur heeft deze vestiging? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Zelfstandige organisatie zonder bijkomende vestigingen 2. Hoofdzetel van een Belgische organisatie of overheid met meerdere vestigingen 3. Hoofdzetel van een buitenlandse organisatie of overheid met meerdere vestigingen 4. Vestiging van een Belgische organisatie of overheid, niet de hoofdzetel 5. Vestiging van een buitenlandse organisatie of overheid, niet de hoofdzetel 4. Is deze vestiging een private, een semi-publieke of een publieke organisatie? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Privaat 2. Semi-publiek 3. Publiek 4a. Onder welke van volgende categorieën situeert u de hoofdactiviteit van deze vestiging? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk Dit hoeft niet de sector te zijn waarin de hoofdzetel actief is. Wanneer uw vestiging bijvoorbeeld uitsluitend verantwoordelijk is voor de opslag en distributie van producten uit metaal (geproduceerd door een andere vestiging van de organisatie) dan valt dit onder categorie 15 Opslag, distributie, transport en logistiek en niet onder categorie 6 Metaalverwerking, vervaardiging van producten uit metaal, enz.. Landbouw en ontginning 1. Land- en tuinbouw, jacht, veeteelt, bosbouw 2. Visserij 3. Winning van delfstoffen Industrie en bouw 4. Productie en distributie van energie, gas, elektriciteit, watervoorziening 5. Chemische industrie, aardolie en aardgas, rubber- en plastiekverwerking 6. Metaalverwerking, vervaardiging van producten uit metaal, machinebouw, autoassemblage 7. Elektronische industrie, vervaardiging van elektrische en elektronische apparaten/instrumenten 8. Productie van voeding, drank en rookwaren 9. Productie van textiel, schoenen en kleding, ledernijverheid 10. Productie van farmaceutische producten 11. Houtindustrie, papierindustrie, grafische industrie 12. Woning- en utiliteitsbouw, wegen- en waterbouwkunde

4 4 Diensten 13. Telecommunicatie 14. Informatica 15. Opslag, distributie, transport en logistiek 16. Kleinhandel 17. Groothandel 18. Horeca, catering 19. Reclame, media, marketing, PR 20. Bank- en kredietwezen, verzekeringen 21. Onderzoek en ontwikkeling, consultancy, adviesbureaus 22. Gezondheidszorg 23. Welzijnszorg 24. Onderwijs 25. Socioculturele sector 26. Overheidsadministratie 27. Diensten aan ondernemingen 28. Diensten aan personen (bv. kapsalon, bakker) 29. Andere, nl.: Heeft de hoofdactiviteit van de vestiging een profit -karakter, een non-profit -karakter of beide? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Profitkarakter 2. Non-profitkarakter 3. Profit- of non-profitkarakter, afhankelijk van de situatie 6. Wanneer is deze vestiging in haar huidige vorm ontstaan? Vul het jaartal in, bijvoorbeeld De vestiging is ontstaan in... INDIEN DEZE VESTIGING EEN SEMI-PUBLIEKE OF EEN PUBLIEKE ORGANISATIE IS GA NAAR VRAAG Is de bedrijfsleiding eigenaar of mede-eigenaar van deze vestiging? Kruis aan. 1. Ja 2. Neen 8. Is de leiding over deze vestiging overwegend in handen van één familie? Kruis aan. 1. Ja 2. Neen 9. Is het merendeel van de eigendom van deze vestiging (51% of meer van de aandelenparticipatie) in handen van één familie? Kruis aan. 1. Ja 2. Neen

5 5 2. Producten In deel 2 proberen we na te gaan welke producten u maakt en voor welk type van klanten, consumenten of afzetmarkten u werkt. 10. Wat was in 2001 het aandeel van de verkoop van standaardproducten, producten met standaardvarianten en klantspecifieke producten in de omzet van de vestiging? Vul in bij benadering (%). Producten 1. Standaardproducten (de specificaties van de producten liggen vrijwel volledig vast) 2. Producten met standaardvarianten (de klant heeft de mogelijkheid om het eindproduct zelf samen te stellen door uit een aantal voorgestelde opties te kiezen) 3. Klantspecifieke producten (de producten worden volledig volgens de specificaties van de klant gemaakt) Aandeel in de omzet... %... %... % Totaal 100% 11. Hoe zou u de productie van het belangrijkste product typeren? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. Stukproductie 1. Massaproductie, d.i. grote hoeveelheden van dezelfde producten 2. Kleine serieproductie, d.i. beperkte hoeveelheden van dezelfde producten 3. Enkelstukproductie Procesindustrie/flowproductie 4. Continue grote serieproductie 5. Continue kleine serieproductie 6. Batchgewijze grote serieproductie 7. Batchgewijze kleine serieproductie 8. Andere, nl.: Zijn er schommelingen in de vraag naar het belangrijkste product? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Neen, de vraag schommelt niet of nauwelijks 2. Ja, de vraag is seizoensgebonden, maar voorspelbaar 3. Ja, de vraag schommelt sterk (van dag tot dag, week tot week), maar voorspelbaar 4. Ja, de vraag is seizoensgebonden en onvoorspelbaar 5. Ja, de vraag schommelt sterk (van dag tot dag, week tot week) en onvoorspelbaar

6 6 13. Hoe zou u de concurrentie op de afzetmarkt voor het belangrijkste product beschrijven? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Geen concurrentie GA NAAR VRAAG Matige concurrentie 3. Sterke concurrentie 14. Op basis van welk van onderstaande criteria tracht de vestiging zich van de concurrenten te onderscheiden? Kruis het belangrijkste criterium aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. (Kosten)efficiëntie en productiviteit 2. Kwaliteit van het product 3. Flexibiliteit (snel kunnen inspelen op specifieke klanteneisen) 4. Innovatievermogen (ontwikkelen van verbeterde of vernieuwde producten) 15. Heeft/ontwikkelt de vestiging een milieubeleidsplan? Kruis aan. 1. Ja 2. Neen 16. Welke externe communicatie werd in 2001 gevoerd omtrent de positie van de vestiging in de samenleving? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen externe communicatie 2. Informeren van buurtbewoners via krant/infoblad 3. Overleg met buurtbewoners 4. Overleg met (lokale) overheden 5. Andere, nl.: Flexibiliteit van arbeid en arbeidstijden De volgende vragen gaan dieper in op de manier waarop de vestiging het hoofd kan bieden aan schommelingen in de vraag en in welke mate de inzet van personeel hierbij een rol speelt. 17. Hieronder volgen een aantal situaties met betrekking tot de bezettingsgraad van het personeel. Welke van onderstaande situaties was in 2001 van toepassing voor deze vestiging? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Er was bijna voortdurend te weinig personeel aanwezig om het geplande werk uit te voeren (onderbezetting) 2. Er was bijna voortdurend te veel personeel aanwezig om het geplande werk uit te voeren (overbezetting) 3. Situaties van over- en onderbezetting van het personeel wisselden mekaar regelmatig af 4. Er was meestal een passende bezetting van het personeel

7 7 18. Welke van onderstaande ploegenstelsels komen voor in deze vestiging? We beperken ons tot het uitvoerend personeel. Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen ploegenstelsel uren/dag, 7 dagen/week in 6 ploegen uren/dag, 7 dagen/week in 5 ploegen uren/dag, 7 dagen/week in 4 ploegen uren/dag, 5 dagen/week in 4 ploegen uren/dag, 5 dagen/week in 3 ploegen uren/dag, 7 dagen/week in 3 ploegen uren/dag, 5 dagen/week in 2 ploegen 9. Andere, nl.: Welke van onderstaande flexibiliteitsvormen werden in 2001 aangewend om stijgingen of dalingen (voorzien of onvoorzien) in de vraag op te vangen? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. Flexibiliteitsvormen 1. Niet van toepassing, de vraag bleef constant in 2001 Daling in de vraag Stijging in de vraag Voorzien Onvoorzien Voorzien Onvoorzien 2. Geen speciale maatregelen 3. Inzet van collega s of interne pool 4. Aantrekken van extra tijdelijk personeel (bv. contracten van bepaalde duur) 5. Inzet van uitzendkrachten 6. Inzet van jobstudenten 7. Overwerk 8. Werknemers in opleiding sturen 9. Stelsel van tijdelijke werkloosheid 10. Deeltijdarbeiders tijdelijk meer of minder uren laten werken (eventueel met compensatie van uren in een rustige respectievelijk drukkere periode) 11. Variabele arbeidstijden (arbeidstijden variëren volgens productienoden) 12. Uitbreiding of inkrimping van het ploegenstelsel 13. Andere, nl.: INDIEN ER GEEN GEBRUIK GEMAAKT WERD VAN HET STELSEL VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID (ZIE ITEM 9 VAN VRAAG 19) GA NAAR VRAAG 21

8 8 20. Hoeveel dagen van tijdelijke werkloosheid werden in 2001 ingelast? Vul het totaal aantal dagen in, d.i. het aantal dagen per werknemer X het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid.... dagen 21. Tussen welke van onderstaande mogelijkheden inzake het contractueel aantal werkdagen per week kunnen de werknemers kiezen? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Het aantal werkdagen per week ligt vast en kan niet gekozen worden door de werknemer. 2. De werknemer kan kiezen om één of twee dagen per week te werken. 3. De werknemer kan kiezen om drie of vier dagen per week te werken. 4. De werknemer kan kiezen om vijf dagen per week te werken. 5. De werknemer kan kiezen om zes of zeven dagen per week te werken. 6. Het aantal werkdagen per week ligt niet contractueel vast, maar is variabel al naargelang de wensen van de werknemer en de noden van de vestiging. 22. Tussen welke van onderstaande dienstregelingen kunnen de werknemers kiezen? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. De wekelijkse dienstregeling ligt vast. 2. De dienstregeling is gespreid over twee weken. 3. De dienstregeling is gespreid over meer dan twee weken. 4. De dienstregeling is variabel. 23. Welke van onderstaande dienstregelingen (per dag) bestaan er in uw vestiging? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Dagdienst 2. Vroege dienst 3. Late dienst 4. Nachtdienst 24. Tussen welke systemen van glijdende werkuren kunnen de werknemers kiezen? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Er zijn geen glijdende werkuren mogelijk. 2. De werknemer kan kiezen voor glijdende werkuren bij het begin van de werkdag. 3. De werknemer kan kiezen voor glijdende werkuren op het einde van de werkdag. 4. De werknemer kan zelf zijn/haar pauzemomenten kiezen. 25. Welke van onderstaande regelingen worden getroffen inzake de compensatie van overwerk? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen overuren 2. Uitbetaling van overuren 3. Grotendeels vrije opname van overuren als verlof 4. Grotendeels vastgelegde opname van overuren als verlof

9 9 26. Welke van onderstaande regelingen worden getroffen inzake de opname van de wettelijke vakantiedagen? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. De wettelijke vakantiedagen worden overwegend vrij opgenomen. 2. De wettelijke vakantiedagen worden overwegend vastgelegd door de organisatie. 27. Welke zijn de bestaande mogelijkheden inzake de tijdelijke vermindering van het contractueel aantal werkuren (bv. loopbaanonderbreking, tijdskrediet, verlof zonder wedde,...)? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen mogelijkheden inzake de tijdelijke vermindering van het contractueel aantal werkuren 2. Zeer kort verlof, tot maximaal één week 3. Kort verlof, vanaf één week tot een maand 4. Langer verlof, vanaf één maand tot een half jaar 5. Lang verlof, vanaf een half jaar 28. Welke zijn de bestaande mogelijkheden voor de werknemers inzake thuiswerk? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Geen mogelijkheden tot thuiswerk 2. Mogelijkheid tot thuiswerk, maar zonder extra ondersteuning 3. Mogelijkheid tot thuiswerk, met extra ondersteuning zoals bv. computer, internetverbinding 4. Tewerkstelling De volgende vragen peilen naar de samenstelling van het personeelsbestand einde We vragen telkens naar het aantal werknemers (in hoofden, NIET in voltijds equivalenten) dat tewerkgesteld was op 31 december Indien er in een bepaalde categorie geen werknemers voorkomen, gelieve dit aan te duiden met 0. Uitzendkrachten worden NIET opgenomen. INDIEN DEZE VESTIGING EEN SEMI-PUBLIEKE OF EEN PUBLIEKE ORGANISATIE IS GA NAAR VRAAG 30

10 Hoeveel werknemers waren op 31 december 2001 tewerkgesteld volgens statuut? Vul in. Tewerkstelling volgens statuut 1. Arbeiders 2. Bedienden (inclusief kaderleden met bediendestatuut) Aantal werknemers Totaal GA NAAR VRAAG Hoeveel werknemers waren op 31 december 2001 tewerkgesteld volgens statuut? Vul in. Tewerkstelling volgens statuut 1. Contractuelen met arbeidersstatuut 2. Contractuelen met bediendestatuut 3. Statutairen of daaraan gelijkgestelden Aantal werknemers Totaal 31. Hoeveel werknemers waren op 31 december 2001 tewerkgesteld volgens contractvorm? Vul in. Tewerkstelling volgens contractvorm 1. Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur/vastbenoemd 2. Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/voor een bepaald werk 3. Andere (o.a. tewerkgesteld in het kader van het leerlingwezen, banenplan) Aantal werknemers Totaal 32. Hoeveel werknemers waren op 31 december 2001 tewerkgesteld volgens arbeidsregime (voltijds of deeltijds)? Vul in. Tewerkstelling volgens arbeidsregime % (voltijds) % (deeltijds) % (deeltijds) 4. <50% (deeltijds) Aantal mannen Aantal vrouwen Totaal

11 Hoeveel werknemers waren op 31 december 2001 tewerkgesteld volgens personeelscategorie (uitvoerend, ondersteunend en leidinggevend personeel)? Vul in. Personeelscategorie 1. Uitvoerend personeel (werknemers die in hun werkzaamheden hoofdzakelijk directe taken vervullen - kernwerknemers) 2. Ondersteunend personeel (werknemers die in hun werkzaamheden hoofdzakelijk indirecte taken vervullen als administratie, kwaliteitszorg, onderhoud van gebouwen en machines e.d.) 3. Leidinggevend personeel Aantal werknemers Totaal 34. Hoe groot was het aandeel van werknemers afkomstig uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie 1 in het totaal aantal tewerkgestelden op 31 december 2001? Kruis aan of vul in bij benadering. 1. Geen werknemers afkomstig uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie % werknemers afkomstig uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie 35. Hoe groot was het aandeel van werknemers afkomstig uit de Maghreb-landen (Marokko, Tunesië, Algerije) en Turkije in het totaal aantal tewerkgestelden op 31 december 2001? Kruis aan of vul in bij benadering. 1. Geen werknemers afkomstig uit de Maghreb-landen of Turkije % werknemers afkomstig uit de Maghreb-landen of Turkije 36. Hoeveel uitvoerende werknemers waren op 31 december 2001 tewerkgesteld volgens opleidingsniveau? Enkel uitvoerende werknemers. Vul in. Tewerkstelling volgens opleidingsniveau 1. Laaggeschoold (maximaal diploma lager onderwijs of lager secundair onderwijs) 2. Middelbaar geschoold (maximaal diploma hoger secundair onderwijs) 3. Hooggeschoold (diploma hoger onderwijs of universiteit) Aantal werknemers Totaal 1 Lidstaten van de EU: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk.

12 In volgende tabel maken we een onderscheid tussen vier types van arbeid. Hoe groot was het aandeel van de uitvoerende werknemers op 31 december 2001 in laaggekwalificeerde, geoefende, geschoolde en complexe arbeid? Enkel uitvoerende werknemers. Vul in bij benadering (%). Tewerkstelling volgens type arbeid 1. Laaggekwalificeerde arbeid Zeer eenvoudig werk dat een korte inwerktijd vereist. Voor dit werk is geen opleiding of ervaring nodig. In dit soort van job moeten geen zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) genomen worden. Er is directe supervisie bij de uitoefening van de job. 2. Geoefende arbeid Eenvoudig werk dat een relatief korte inwerktijd vereist. Voor dit werk is een minimale opleiding en/of ervaring nodig. In dit soort van job kunnen zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) in beperkte mate door de werknemer zelf genomen worden. Er is directe supervisie bij de uitoefening van de job. 3. Geschoolde arbeid Complex werk dat een relatief lange inwerktijd vereist. Voor dit werk is een speciale opleiding en/of ervaring nodig. In dit soort van job kunnen zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) zonder beperking door de werknemer zelf genomen worden. Er is geen directe supervisie bij het uitoefenen van de job, maar er is wel controle van de behaalde resultaten. 4. Complexe arbeid Zeer complex werk dat een lange inwerktijd vereist. Voor dit werk is een specifieke opleiding en ervaring nodig. Zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) kunnen en moeten door de werknemer zelf genomen worden. Er is geen directe supervisie bij het uitoefenen van de job, maar er is wel controle van de behaalde resultaten. Aandeel uitvoerende werknemers... %... %... %... % Totaal 100%

13 In onderstaande tabel worden vier types van arbeid beschreven. Duid voor elke categorie aan of het aantal uitvoerende werknemers in 2001 gestegen, gedaald of gelijk gebleven is. Indien een bepaald type van arbeid niet voorkomt in de vestiging, duidt u niet van toepassing aan. Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk per categorie. Types van arbeid 1. Laaggekwalificeerde arbeid Zeer eenvoudig werk dat een korte inwerktijd vereist. Voor dit werk is geen opleiding of ervaring nodig. In dit soort van job moeten geen zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) genomen worden. Er is directe supervisie bij de uitoefening van de job. 2. Geoefende arbeid Eenvoudig werk dat een relatief korte inwerktijd vereist. Voor dit werk is een minimale opleiding en/of ervaring nodig. In dit soort van job kunnen zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) in beperkte mate door de werknemer zelf genomen worden. Er is directe supervisie bij de uitoefening van de job. 3. Geschoolde arbeid Complex werk dat een relatief lange inwerktijd vereist. Voor dit werk is een speciale opleiding en/of ervaring nodig. In dit soort van job kunnen zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) zonder beperking door de werknemer zelf genomen worden. Er is geen directe supervisie bij het uitoefenen van de job, maar er is wel controle van de behaalde resultaten. 4. Complexe arbeid Zeer complex werk dat een lange inwerktijd vereist. Voor dit werk is een specifieke opleiding en ervaring nodig. Zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) kunnen en moeten door de werknemer zelf genomen worden. Er is geen directe supervisie bij het uitoefenen van de job, maar er is wel controle van de behaalde resultaten. Niet van toepassing Aantal is gestegen Aantal is gedaald Aantal is gelijk gebleven

14 Met betrekking tot welke van volgende personeelsbeleidsdomeinen werden doelstellingen geformuleerd en acties ontwikkeld in 2001? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen doelstellingen geformuleerd en/of acties ontwikkeld in Woon-werkverkeer 3. Diversiteit, d.i. het verhogen van ondervertegenwoordigde groepen binnen het personeelsbestand 4. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen 5. Gelijke kansen voor allochtonen 6. Combinatie beroeps- en gezinsleven van de werknemers 7. Gezondheid, veiligheid, stress 8. Financiële regelingen: extra legale voordelen 9. Andere, nl.: Welke van de volgende financiële regelingen zijn voor de werknemers beschikbaar in de vestiging? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen speciale financiële regelingen 2. Maaltijdvergoeding (cash, cheques,...) 3. Onkostenvergoeding (vervoer, verblijf,... bij zending) 4. Verzekeringen (hospitalisatie, levensverzekering,...) 5. Goedkope lening, korting bij bepaalde aankopen 6. Winstdeelname 7. Premie bij huwelijk, geboorte, Cheques voor sportieve, sociale en/of culturele activiteiten 9. Andere, nl.: Welke voorzieningen voor woon-werkverkeer zijn aanwezig in de vestiging? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen voorzieningen voor woon-werkverkeer 2. Wagens ter beschikking gesteld door de werkgever 3. Bromfietsen en/of fietsen ter beschikking gesteld door de werkgever 4. Bedrijfsbus(sen) 5. Parkeergelegenheid 6. Financiële compensatie voor het woon-werkverkeer 7. Andere, nl.:...

15 Welke voorzieningen voor kinderopvang zijn aanwezig in de vestiging? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen voorzieningen voor kinderopvang 2. Dagopvang voor kinderen onder de drie jaar binnen de vestiging 3. Andere opvang binnen de vestiging (vakantie, voor/na school, ziekte,...) 4. Vergoeding voor dagopvang buiten de vestiging 5. Vergoeding voor andere opvang buiten de vestiging 6. Andere, nl.: Welke van de volgende voorzieningen zijn voor de werknemers beschikbaar in de vestiging? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Opleiding en vorming voor persoonlijke doeleinden 2. Huishoudelijke en winkeldiensten 3. Computer thuis of mobiele computer 4. Mobiele telefoon 5. Restaurant en/of cafetaria in de vestiging 6. Mogelijkheden of infrastructuur voor sport 7. Mogelijkheden of infrastructuur voor sociale en culturele activiteiten 8. Geen van bovenstaande voorzieningen 5. Opleiding Dit luik handelt over de organisatie van opleidingen op initiatief van de vestiging of van de overkoepelende organisatie. Hiermee bedoelen we zowel interne als externe opleidingen. Interne opleidingen kunnen on the job zijn of los van de werkplek. Een interne on the job opleiding is een opleiding die plaatsvindt op de werkpost onder begeleiding van een ander personeelslid of via begeleidende software of handleiding (dus ook bv. e-learning of computer based learning). Externe opleidingen zijn opleidingen die georganiseerd en/of uitgevoerd worden door externe opleidingsverstrekkers (al dan niet in de vestiging). 44. Was (waren) er gedurende 2001 interne en/of externe opleiding(en) voor de werknemers (al dan niet in opdracht van de overkoepelende organisatie)? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Ja, enkel interne opleiding(en) 2. Ja, enkel externe opleiding(en) 3. Ja, zowel interne als externe opleidingen 4. Neen, geen opleidingen GA NAAR VRAAG 50

16 Hoe groot was het aandeel van de werknemers uit de verschillende personeelscategorieën die in 2001 één of meerdere opleidingen volgden? Vul in bij benadering % van het uitvoerend personeel % van het ondersteunend personeel % van het leidinggevend personeel 46. Hoe werden de opleidingsinvesteringen (financiële middelen) in 2001 verdeeld over de verschillende personeelscategorieën? Vul in bij benadering. 1. Uitvoerend personeel:... % van de opleidingsinvesteringen 2. Ondersteunend personeel:... % van de opleidingsinvesteringen 3. Leidinggevend personeel:... % van de opleidingsinvesteringen = 100% 47. Hoe werden de opleidingsuren van de in 2001 georganiseerde opleidingen voor het uitvoerend personeel verdeeld over volgende categorieën? Vul in bij benadering % van de opleidingsuren werd besteed aan interne, off the job opleiding (los van de werkplek) % van de opleidingsuren werd besteed aan interne, on the job opleiding (opleiding op de werkplek) % van de opleidingsuren werd besteed aan externe opleiding (opleidingen georganiseerd door externe opleidingsverstrekkers) = 100% 48. Hoe werden de opleidingsuren in 2001 verdeeld over het aanleren van volgende vaardigheden bij het uitvoerend personeel? Vul in bij benadering % van de opleidingsuren ging naar het aanleren van algemene kennis en/of vaardigheden (namelijk kennis en/of vaardigheden die zowel binnen als buiten het bedrijf gebruikt kunnen worden) % van de opleidingsuren ging naar het aanleren van specifieke kennis en/of vaardigheden (namelijk kennis en/of vaardigheden die gebonden zijn aan het bedrijf of de job die men uitvoert) = 100%

17 Hoeveel bedroegen de totale opleidingskosten in 2001? We sommen hieronder de verschillende componenten op die deel uitmaken van de opleidingskosten. We vragen u enkel om het totaalbedrag. Druk bij benadering uit in euro, specifieer tot maximaal 2 cijfers na de komma. Totale opleidingskosten:...,... Componenten opleidingskosten: - loonkosten van werknemers in opleiding (aantal vormingsuren x gemiddelde loonkost); - loonkosten voor de verantwoordelijke voor vorming en van de interne trainers en opleiders (aantal vormingsuren x gemiddelde loonkost); - reis- en verblijfskosten of andere vergoedingen uitbetaald aan deelnemers tijdens hun opleiding; - kosten van lokalen, uitrustingen en materiaal gebruikt voor de vorming (inclusief het vormingscentrum, of in verhouding tot het gebruik voor vorming); - betalingen aan andere organisaties belast met de externe vorming (externe opleiders, consultants, inschrijvingsgelden voor werknemers die een externe cursus volgen,...). 50. Hoeveel bedroeg de totale loonmassa van de vestiging in 2001? We sommen hieronder de verschillende componenten op die deel uitmaken van de totale loonmassa. We vragen u enkel om het totaalbedrag. Druk bij benadering uit in euro, specifieer tot maximaal 2 cijfers na de komma. Totale loonmassa:...,... Componenten totale loonmassa: - lonen; - bonussen; - vergoedingen in natura; - socialezekerheidsbijdragen; - belastingen en niet-contractuele vergoedingen; - kosten voor professionele vorming. 6. In- en uitstroom De volgende vragen peilen naar de in- en uitstroom van personeel in Aan de hand van dit cijfermateriaal willen we een gedetailleerd beeld schetsen van de werknemersstromen en de toename of afname van het aantal jobs in organisaties. We vragen telkens naar het aantal werknemers (in hoofden, NIET in voltijds equivalenten) dat aangeworven of vertrokken is tussen 1 januari en 31 januari Indien er in een bepaalde categorie geen werknemers voorkomen, gelieve dit aan te duiden met 0. Uitzendkrachten worden NIET opgenomen.

18 Hoe worden vacatures op leidinggevend, ondersteunend of uitvoerend niveau normaal gezien ingevuld in de vestiging? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk per niveau. Vacatures op... Overwegend intern ingevuld Overwegend extern ingevuld Min of meer gelijke verhouding tussen intern en extern ingevulde vacatures 1. Uitvoerend niveau 2. Ondersteunend niveau 3. Leidinggevend niveau 52. Waren er in 2001 vacatures in deze vestiging? Kruis aan. Onder een vacature verstaan we elke positie die vrijgekomen of gecreëerd is en die intern of extern ingevuld moest worden. 1. Ja 2. Neen GA NAAR VRAAG Zijn er in 2001 nieuwe werknemers (al dan niet tijdelijk) via externe kanalen aangeworven in deze vestiging? Kruis aan. 1. Ja GA NAAR VRAAG Neen 54. Welke reden(en) lag(en) aan de grondslag van het feit dat er geen vacatures waren of dat er geen nieuwe werknemers extern aangeworven werden in 2001? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. De groei van de activiteit was te klein voor bijkomende aanwervingen 2. Er was voorzichtigheid wegens onzekere toekomstprognose 3. Er zijn activiteiten uitbesteed 4. Er was een gebrek aan infrastructuur/ruimte 5. Er was een productiviteitsstijging mogelijk bij het reeds aanwezige personeel 6. De loonkosten lagen te hoog 7. De arbeidsmarkt was te krap 8. Er werden uitzendkrachten ingezet 9. Het was onnodig 10. Andere, nl.:... INDIEN ER IN 2001 GEEN VACATURES WAREN GA NAAR VRAAG 62 INDIEN ALLE VACATURES INTERN WERDEN INGEVULD GA NAAR VRAAG 58 ANDEREN GA NAAR VRAAG Hoeveel werknemers werden tussen 1 januari 2001 en 31 december 2001 (al dan niet tijdelijk) aangeworven? Vul in. Uitzendkrachten worden dus niet meegerekend.... werknemers

19 Geef per contractvorm aan hoeveel personen tussen 1 januari 2001 en 31 december 2001 werden aangeworven. Vul in. Instroom volgens contractvorm 1. Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur/vastbenoemd 2. Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/voor bepaald werk 3. Andere (o.a. tewerkgesteld in het kader van het leerlingwezen/ banenplan) Aantal werknemers Totaal 57. Welke van onderstaande selectiecriteria werden bij de aanwerving van uitvoerend personeel in 2001 in acht genomen? Kruis de vijf belangrijkste criteria aan. 1. Diploma 2. Werkervaring 3. Sociale/communicatieve vaardigheden 4. Talenkennis 5. Werkdiscipline 6. Zelfstandigheid 7. Werken in teamverband 8. Bereidheid om bij te leren 9. Bereidheid om verschillende functies uit te voeren 10. Bereidheid om op verschillende tijdstippen te werken 11. Mogelijkheid tot loonkosten- of opleidingssubsidie 12. Goed voorkomen 13. Fysieke gesteldheid 14. Vrouw 15. Man 16. Niet werkloze 17. Werkloze 18. Jonge medewerker 19. Oudere medewerker 20. Belgische afkomst 21. Andere (dan de Belgische) afkomst 58. In onderstaande tabel maken we een onderscheid tussen uitbreidings- en vervangingsvacatures. Duid aan hoeveel uitbreidingsvacatures en hoeveel vervangingsvacatures er tussen 1 januari 2001 en 31 december 2001 ingevuld werden. We hebben het over het totaal aantal extern én intern ingevulde vacatures. Vul in. Soort vacatures 1. Uitbreidingsvacatures (d.i. een vacature die werd ingevuld om een bestaande activiteit uit te breiden of een nieuwe activiteit in te voeren) 2. Vervangingsvacatures (d.i. een vacature die werd ingevuld om een vertrokken werknemer te vervangen) Aantal vacatures Totaal

1 Uitgangspunten van het onderzoek

1 Uitgangspunten van het onderzoek Uitgangspunten van het onderzoek 9 1 Uitgangspunten van het onderzoek In dit eerste hoofdstuk wordt de context gesitueerd waarin het onderzoek ontstaan is en wordt ingegaan op de onderzoeksmethode. 1.1

Nadere informatie

De arbeidsmarkt. in beweging. Juni 2007. Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid

De arbeidsmarkt. in beweging. Juni 2007. Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid Trends op de arbeidsmarkt en in het HR-beleid De arbeidsmarkt Juni 2007 in beweging Literatuurstudie in opdracht van Federgon door Wouter Van den Berghe, Studie- en Adviesbureau Tilkon Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS Sociale Statistieken Leuvenseweg 44-1000 Brussel Tel. : 02/ 548. 62.11 http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS DE VRAGENLIJSTEN VAN 2004

Nadere informatie

FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT

FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE: Inleiding en methodiek ESF: de Europese bijdrage tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid, door inzetbaarheid, ondernemerschap,

Nadere informatie

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010 PSYCHOSOCIALE ASPECTEN September 2010 REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Dit document werd gerealiseerd dankzij de financiële steun

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID. Laarne Wetteren Wichelen

BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID. Laarne Wetteren Wichelen BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID Laarne Wetteren Wichelen 2005-2009 I. Inhoud I. Inhoudsopgave II. Lokaal Werkgelegenheidsbeleid, Missie en Visie 1. Beleid 2. Missie 3. Visie III. Werkwijze en Opbouw

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Oud maar niet out! Handleiding voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid

Oud maar niet out! Handleiding voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid Oud maar niet out! Handleiding voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid 1 2 D/2001/4665/17 Gedrukt door Goekint Graphics Copyright Canary Pete INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 De oudere werknemers in de

Nadere informatie

Inhoud. Lijst tabellen en figuren. Inleiding. 1. Methodologie

Inhoud. Lijst tabellen en figuren. Inleiding. 1. Methodologie Inhoud Lijst tabellen en figuren Inleiding 1. Methodologie 2. Wie nam deel aan het onderzoek 2.1. Organisatiekenmerken 2.2. HR Organisatiekenmerken 2.3. Persoons- en functiekenmerken 3. De vier HR rollen

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

Tijdsparen in Vlaanderen: een verkennend onderzoek op basis van voorbeelden in Nederland en Duitsland

Tijdsparen in Vlaanderen: een verkennend onderzoek op basis van voorbeelden in Nederland en Duitsland KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Tijdsparen in Vlaanderen: een verkennend onderzoek op basis van voorbeelden in Nederland en Duitsland Eindrapport van de expertenopdracht Internationale ontwikkelingen inzake

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

CEVORA. www.cevora.be. Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap

CEVORA. www.cevora.be. Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap CEVORA Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap www.cevora.be Studie in opdracht van CEVORA Uitgevoerd door Yolien De Hauw, Seth Maenen en Geert Van Hootegem Katholieke Universiteit Leuven

Nadere informatie

Cahier 1: Wat weten we over KMO's en over personeelsbeleid in KMO's?

Cahier 1: Wat weten we over KMO's en over personeelsbeleid in KMO's? Cahier 1: Wat weten we over KMO's en over personeelsbeleid in KMO's? Jeroen Delmotte, Miet Lamberts, Luc Sels & Geert Van Hootegem INHOUD Hoofdstuk 1 / Inleiding 5 Hoofdstuk 2 / Wat weten we over KMO's?

Nadere informatie

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Eindrapport In opdracht van: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Werkgelegenheid

Nadere informatie

Rapportage FCB. Onderzoek Flexibel Organiseren. 2014-094/MvE/WB/eb

Rapportage FCB. Onderzoek Flexibel Organiseren. 2014-094/MvE/WB/eb Rapportage FCB Onderzoek Flexibel Organiseren 2014-094/MvE/WB/eb Augustus 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1 2. BESCHOUWING FLEXIBILITEIT EN FLEXIBEL ORGANISEREN 2 2.1 BEGRIPSBEPALING 2 3. PRAKTIJKVOORBEELDEN

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå iáòé=mfgmlmp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=düáëä~áå=elr_bk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Flexicurity in bedrijf: het

Flexicurity in bedrijf: het ITINERA INSTITUTE ANALYSE Flexicurity in bedrijf: het beste van twee werelden? 2014/6 25 09 2014 MENSEN WELVAART BESCHERMING Dit rapport kwam tot stand naar aanleiding van het Toekomst-college Hoe organiseren

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

Nieuwe vormen van werkorganisatie

Nieuwe vormen van werkorganisatie Sterk door overleg SERV Nieuwe vormen van werkorganisatie Trends 2001-2004-2007 Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel Tel: 02 I 20.90.111

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Finaal eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der

Nadere informatie

Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt

Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt Creatief met knelpunten op de arbeidsmarkt Een inventarisatie van vernieuwende praktijken Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in het

Nadere informatie

Allochtoon talent aan het werk

Allochtoon talent aan het werk Allochtoon talent aan het werk Gwen VANDEVENNE Dr. Steven LENAERS Allochtoon talent aan het werk Kansen van hooggeschoolde allochtonen bij arbeidsmarktintrede ONDERWIJS EN INTEGRATIE 1 Met dank aan de

Nadere informatie

Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse

Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse el&w Berichten 1-2008 Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse Lieve De Lathouwer Gunter Bombaerts Mei 2008 expertisecentrum Leeftijd en Werk Departement Werk en Sociale Economie Koning

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie