Panel Survey of Organisations Flanders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Panel Survey of Organisations Flanders"

Transcriptie

1 Panel Survey of Organisations Flanders Vraaggericht arbeidsmarktonderzoek VIONA-programma Industrie 2 Onderzoekster: Sophie De Winne Promotor: prof. dr. L. Sels Co-promotoren: prof. dr. G. Van Hootegem, M. Ramioul, dr. A. Peeters, prof. dr. J. Bundervoet, prof. dr. E. Henderickx en prof. dr. H. De Witte Projectnr.: Periode: april 2002 Copyright (2003) Hoger instituut voor de arbeid (K.U.Leuven) E. Van Evenstraat 2e, 3000 Leuven Niets uit deze uitgave mag worden geciteerd, zonder uitdrukkelijke bronvermelding. Organisation Studies - TEW Sociologie van Arbeid en Bedrijf

2 2 Identificatie We willen er de nadruk op leggen dat de Privacywet van 8 december 1992, die het verwerken van persoonlijke gegevens reglementeert, onverminderd van toepassing is op de volledige vragenlijst. Alle verzamelde informatie zal uitsluitend in het kader van de doelstellingen van dit onderzoek gebruikt worden. De gegevens worden geregistreerd in één of meer bestanden. De K.U.Leuven (maatschappelijke zetel: Oude Markt 13, 3000 Leuven) is houder van deze bestanden. U kan steeds inzage vragen van deze data. Indien blijkt dat de informatie onjuist, onvolledig of niet (meer) relevant is, kan u om de verbetering of verwijdering ervan vragen. 1. Kan u onderstaande gegevens in verband met de vestiging invullen? Gebruikerscode van de vestiging (cf. brief):... a. Naam van de vestiging:... b. Adres van de vestiging: Straat:... Nr.:... Postcode:... Gemeente:... Telefoonnummer:... c. BTW-nummer van de vestiging:... /... /... N.v.t. (geen BTW-nummer) d. Naam respondent:... e. Telefoonnummer respondent (werk):... f. adres van de respondent 2. Wat is de functie van de respondent(en) in deze vestiging? Kruis aan. In het geval verschillende respondenten de vragenlijst invullen, zijn meerdere antwoorden mogelijk. 1. Directielid, eigenaar, bedrijfsleider 2. Verantwoordelijke productie 3. Verantwoordelijke personeelszaken 4. Medewerker personeelszaken 5. Administratief medewerker (niet personeelszaken) 6. Andere, nl. vul in:... Alle vragen die volgen, hebben enkel en alleen betrekking op DEZE vestiging. Ook in het geval deze vestiging deel uitmaakt van een groter bedrijfsgeheel/ruimere organisatie, peilen de vragen ENKEL naar de situatie van de vestiging, NIET naar deze van het groter bedrijfsgeheel/de ruimere organisatie.

3 3 1. Kenmerken van de vestiging In dit eerste deel stellen we enkele vragen over de structuur, de sector, het ontstaan en het familiaal karakter van deze vestiging. Aan de hand hiervan kunnen we de vestiging situeren in het geheel van Vlaamse organisaties. 3. Welke structuur heeft deze vestiging? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Zelfstandige organisatie zonder bijkomende vestigingen 2. Hoofdzetel van een Belgische organisatie of overheid met meerdere vestigingen 3. Hoofdzetel van een buitenlandse organisatie of overheid met meerdere vestigingen 4. Vestiging van een Belgische organisatie of overheid, niet de hoofdzetel 5. Vestiging van een buitenlandse organisatie of overheid, niet de hoofdzetel 4. Is deze vestiging een private, een semi-publieke of een publieke organisatie? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Privaat 2. Semi-publiek 3. Publiek 4a. Onder welke van volgende categorieën situeert u de hoofdactiviteit van deze vestiging? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk Dit hoeft niet de sector te zijn waarin de hoofdzetel actief is. Wanneer uw vestiging bijvoorbeeld uitsluitend verantwoordelijk is voor de opslag en distributie van producten uit metaal (geproduceerd door een andere vestiging van de organisatie) dan valt dit onder categorie 15 Opslag, distributie, transport en logistiek en niet onder categorie 6 Metaalverwerking, vervaardiging van producten uit metaal, enz.. Landbouw en ontginning 1. Land- en tuinbouw, jacht, veeteelt, bosbouw 2. Visserij 3. Winning van delfstoffen Industrie en bouw 4. Productie en distributie van energie, gas, elektriciteit, watervoorziening 5. Chemische industrie, aardolie en aardgas, rubber- en plastiekverwerking 6. Metaalverwerking, vervaardiging van producten uit metaal, machinebouw, autoassemblage 7. Elektronische industrie, vervaardiging van elektrische en elektronische apparaten/instrumenten 8. Productie van voeding, drank en rookwaren 9. Productie van textiel, schoenen en kleding, ledernijverheid 10. Productie van farmaceutische producten 11. Houtindustrie, papierindustrie, grafische industrie 12. Woning- en utiliteitsbouw, wegen- en waterbouwkunde

4 4 Diensten 13. Telecommunicatie 14. Informatica 15. Opslag, distributie, transport en logistiek 16. Kleinhandel 17. Groothandel 18. Horeca, catering 19. Reclame, media, marketing, PR 20. Bank- en kredietwezen, verzekeringen 21. Onderzoek en ontwikkeling, consultancy, adviesbureaus 22. Gezondheidszorg 23. Welzijnszorg 24. Onderwijs 25. Socioculturele sector 26. Overheidsadministratie 27. Diensten aan ondernemingen 28. Diensten aan personen (bv. kapsalon, bakker) 29. Andere, nl.: Heeft de hoofdactiviteit van de vestiging een profit -karakter, een non-profit -karakter of beide? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Profitkarakter 2. Non-profitkarakter 3. Profit- of non-profitkarakter, afhankelijk van de situatie 6. Wanneer is deze vestiging in haar huidige vorm ontstaan? Vul het jaartal in, bijvoorbeeld De vestiging is ontstaan in... INDIEN DEZE VESTIGING EEN SEMI-PUBLIEKE OF EEN PUBLIEKE ORGANISATIE IS GA NAAR VRAAG Is de bedrijfsleiding eigenaar of mede-eigenaar van deze vestiging? Kruis aan. 1. Ja 2. Neen 8. Is de leiding over deze vestiging overwegend in handen van één familie? Kruis aan. 1. Ja 2. Neen 9. Is het merendeel van de eigendom van deze vestiging (51% of meer van de aandelenparticipatie) in handen van één familie? Kruis aan. 1. Ja 2. Neen

5 5 2. Producten In deel 2 proberen we na te gaan welke producten u maakt en voor welk type van klanten, consumenten of afzetmarkten u werkt. 10. Wat was in 2001 het aandeel van de verkoop van standaardproducten, producten met standaardvarianten en klantspecifieke producten in de omzet van de vestiging? Vul in bij benadering (%). Producten 1. Standaardproducten (de specificaties van de producten liggen vrijwel volledig vast) 2. Producten met standaardvarianten (de klant heeft de mogelijkheid om het eindproduct zelf samen te stellen door uit een aantal voorgestelde opties te kiezen) 3. Klantspecifieke producten (de producten worden volledig volgens de specificaties van de klant gemaakt) Aandeel in de omzet... %... %... % Totaal 100% 11. Hoe zou u de productie van het belangrijkste product typeren? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. Stukproductie 1. Massaproductie, d.i. grote hoeveelheden van dezelfde producten 2. Kleine serieproductie, d.i. beperkte hoeveelheden van dezelfde producten 3. Enkelstukproductie Procesindustrie/flowproductie 4. Continue grote serieproductie 5. Continue kleine serieproductie 6. Batchgewijze grote serieproductie 7. Batchgewijze kleine serieproductie 8. Andere, nl.: Zijn er schommelingen in de vraag naar het belangrijkste product? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Neen, de vraag schommelt niet of nauwelijks 2. Ja, de vraag is seizoensgebonden, maar voorspelbaar 3. Ja, de vraag schommelt sterk (van dag tot dag, week tot week), maar voorspelbaar 4. Ja, de vraag is seizoensgebonden en onvoorspelbaar 5. Ja, de vraag schommelt sterk (van dag tot dag, week tot week) en onvoorspelbaar

6 6 13. Hoe zou u de concurrentie op de afzetmarkt voor het belangrijkste product beschrijven? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Geen concurrentie GA NAAR VRAAG Matige concurrentie 3. Sterke concurrentie 14. Op basis van welk van onderstaande criteria tracht de vestiging zich van de concurrenten te onderscheiden? Kruis het belangrijkste criterium aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. (Kosten)efficiëntie en productiviteit 2. Kwaliteit van het product 3. Flexibiliteit (snel kunnen inspelen op specifieke klanteneisen) 4. Innovatievermogen (ontwikkelen van verbeterde of vernieuwde producten) 15. Heeft/ontwikkelt de vestiging een milieubeleidsplan? Kruis aan. 1. Ja 2. Neen 16. Welke externe communicatie werd in 2001 gevoerd omtrent de positie van de vestiging in de samenleving? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen externe communicatie 2. Informeren van buurtbewoners via krant/infoblad 3. Overleg met buurtbewoners 4. Overleg met (lokale) overheden 5. Andere, nl.: Flexibiliteit van arbeid en arbeidstijden De volgende vragen gaan dieper in op de manier waarop de vestiging het hoofd kan bieden aan schommelingen in de vraag en in welke mate de inzet van personeel hierbij een rol speelt. 17. Hieronder volgen een aantal situaties met betrekking tot de bezettingsgraad van het personeel. Welke van onderstaande situaties was in 2001 van toepassing voor deze vestiging? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Er was bijna voortdurend te weinig personeel aanwezig om het geplande werk uit te voeren (onderbezetting) 2. Er was bijna voortdurend te veel personeel aanwezig om het geplande werk uit te voeren (overbezetting) 3. Situaties van over- en onderbezetting van het personeel wisselden mekaar regelmatig af 4. Er was meestal een passende bezetting van het personeel

7 7 18. Welke van onderstaande ploegenstelsels komen voor in deze vestiging? We beperken ons tot het uitvoerend personeel. Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen ploegenstelsel uren/dag, 7 dagen/week in 6 ploegen uren/dag, 7 dagen/week in 5 ploegen uren/dag, 7 dagen/week in 4 ploegen uren/dag, 5 dagen/week in 4 ploegen uren/dag, 5 dagen/week in 3 ploegen uren/dag, 7 dagen/week in 3 ploegen uren/dag, 5 dagen/week in 2 ploegen 9. Andere, nl.: Welke van onderstaande flexibiliteitsvormen werden in 2001 aangewend om stijgingen of dalingen (voorzien of onvoorzien) in de vraag op te vangen? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. Flexibiliteitsvormen 1. Niet van toepassing, de vraag bleef constant in 2001 Daling in de vraag Stijging in de vraag Voorzien Onvoorzien Voorzien Onvoorzien 2. Geen speciale maatregelen 3. Inzet van collega s of interne pool 4. Aantrekken van extra tijdelijk personeel (bv. contracten van bepaalde duur) 5. Inzet van uitzendkrachten 6. Inzet van jobstudenten 7. Overwerk 8. Werknemers in opleiding sturen 9. Stelsel van tijdelijke werkloosheid 10. Deeltijdarbeiders tijdelijk meer of minder uren laten werken (eventueel met compensatie van uren in een rustige respectievelijk drukkere periode) 11. Variabele arbeidstijden (arbeidstijden variëren volgens productienoden) 12. Uitbreiding of inkrimping van het ploegenstelsel 13. Andere, nl.: INDIEN ER GEEN GEBRUIK GEMAAKT WERD VAN HET STELSEL VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID (ZIE ITEM 9 VAN VRAAG 19) GA NAAR VRAAG 21

8 8 20. Hoeveel dagen van tijdelijke werkloosheid werden in 2001 ingelast? Vul het totaal aantal dagen in, d.i. het aantal dagen per werknemer X het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid.... dagen 21. Tussen welke van onderstaande mogelijkheden inzake het contractueel aantal werkdagen per week kunnen de werknemers kiezen? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Het aantal werkdagen per week ligt vast en kan niet gekozen worden door de werknemer. 2. De werknemer kan kiezen om één of twee dagen per week te werken. 3. De werknemer kan kiezen om drie of vier dagen per week te werken. 4. De werknemer kan kiezen om vijf dagen per week te werken. 5. De werknemer kan kiezen om zes of zeven dagen per week te werken. 6. Het aantal werkdagen per week ligt niet contractueel vast, maar is variabel al naargelang de wensen van de werknemer en de noden van de vestiging. 22. Tussen welke van onderstaande dienstregelingen kunnen de werknemers kiezen? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. De wekelijkse dienstregeling ligt vast. 2. De dienstregeling is gespreid over twee weken. 3. De dienstregeling is gespreid over meer dan twee weken. 4. De dienstregeling is variabel. 23. Welke van onderstaande dienstregelingen (per dag) bestaan er in uw vestiging? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Dagdienst 2. Vroege dienst 3. Late dienst 4. Nachtdienst 24. Tussen welke systemen van glijdende werkuren kunnen de werknemers kiezen? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Er zijn geen glijdende werkuren mogelijk. 2. De werknemer kan kiezen voor glijdende werkuren bij het begin van de werkdag. 3. De werknemer kan kiezen voor glijdende werkuren op het einde van de werkdag. 4. De werknemer kan zelf zijn/haar pauzemomenten kiezen. 25. Welke van onderstaande regelingen worden getroffen inzake de compensatie van overwerk? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen overuren 2. Uitbetaling van overuren 3. Grotendeels vrije opname van overuren als verlof 4. Grotendeels vastgelegde opname van overuren als verlof

9 9 26. Welke van onderstaande regelingen worden getroffen inzake de opname van de wettelijke vakantiedagen? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. De wettelijke vakantiedagen worden overwegend vrij opgenomen. 2. De wettelijke vakantiedagen worden overwegend vastgelegd door de organisatie. 27. Welke zijn de bestaande mogelijkheden inzake de tijdelijke vermindering van het contractueel aantal werkuren (bv. loopbaanonderbreking, tijdskrediet, verlof zonder wedde,...)? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen mogelijkheden inzake de tijdelijke vermindering van het contractueel aantal werkuren 2. Zeer kort verlof, tot maximaal één week 3. Kort verlof, vanaf één week tot een maand 4. Langer verlof, vanaf één maand tot een half jaar 5. Lang verlof, vanaf een half jaar 28. Welke zijn de bestaande mogelijkheden voor de werknemers inzake thuiswerk? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Geen mogelijkheden tot thuiswerk 2. Mogelijkheid tot thuiswerk, maar zonder extra ondersteuning 3. Mogelijkheid tot thuiswerk, met extra ondersteuning zoals bv. computer, internetverbinding 4. Tewerkstelling De volgende vragen peilen naar de samenstelling van het personeelsbestand einde We vragen telkens naar het aantal werknemers (in hoofden, NIET in voltijds equivalenten) dat tewerkgesteld was op 31 december Indien er in een bepaalde categorie geen werknemers voorkomen, gelieve dit aan te duiden met 0. Uitzendkrachten worden NIET opgenomen. INDIEN DEZE VESTIGING EEN SEMI-PUBLIEKE OF EEN PUBLIEKE ORGANISATIE IS GA NAAR VRAAG 30

10 Hoeveel werknemers waren op 31 december 2001 tewerkgesteld volgens statuut? Vul in. Tewerkstelling volgens statuut 1. Arbeiders 2. Bedienden (inclusief kaderleden met bediendestatuut) Aantal werknemers Totaal GA NAAR VRAAG Hoeveel werknemers waren op 31 december 2001 tewerkgesteld volgens statuut? Vul in. Tewerkstelling volgens statuut 1. Contractuelen met arbeidersstatuut 2. Contractuelen met bediendestatuut 3. Statutairen of daaraan gelijkgestelden Aantal werknemers Totaal 31. Hoeveel werknemers waren op 31 december 2001 tewerkgesteld volgens contractvorm? Vul in. Tewerkstelling volgens contractvorm 1. Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur/vastbenoemd 2. Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/voor een bepaald werk 3. Andere (o.a. tewerkgesteld in het kader van het leerlingwezen, banenplan) Aantal werknemers Totaal 32. Hoeveel werknemers waren op 31 december 2001 tewerkgesteld volgens arbeidsregime (voltijds of deeltijds)? Vul in. Tewerkstelling volgens arbeidsregime % (voltijds) % (deeltijds) % (deeltijds) 4. <50% (deeltijds) Aantal mannen Aantal vrouwen Totaal

11 Hoeveel werknemers waren op 31 december 2001 tewerkgesteld volgens personeelscategorie (uitvoerend, ondersteunend en leidinggevend personeel)? Vul in. Personeelscategorie 1. Uitvoerend personeel (werknemers die in hun werkzaamheden hoofdzakelijk directe taken vervullen - kernwerknemers) 2. Ondersteunend personeel (werknemers die in hun werkzaamheden hoofdzakelijk indirecte taken vervullen als administratie, kwaliteitszorg, onderhoud van gebouwen en machines e.d.) 3. Leidinggevend personeel Aantal werknemers Totaal 34. Hoe groot was het aandeel van werknemers afkomstig uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie 1 in het totaal aantal tewerkgestelden op 31 december 2001? Kruis aan of vul in bij benadering. 1. Geen werknemers afkomstig uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie % werknemers afkomstig uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie 35. Hoe groot was het aandeel van werknemers afkomstig uit de Maghreb-landen (Marokko, Tunesië, Algerije) en Turkije in het totaal aantal tewerkgestelden op 31 december 2001? Kruis aan of vul in bij benadering. 1. Geen werknemers afkomstig uit de Maghreb-landen of Turkije % werknemers afkomstig uit de Maghreb-landen of Turkije 36. Hoeveel uitvoerende werknemers waren op 31 december 2001 tewerkgesteld volgens opleidingsniveau? Enkel uitvoerende werknemers. Vul in. Tewerkstelling volgens opleidingsniveau 1. Laaggeschoold (maximaal diploma lager onderwijs of lager secundair onderwijs) 2. Middelbaar geschoold (maximaal diploma hoger secundair onderwijs) 3. Hooggeschoold (diploma hoger onderwijs of universiteit) Aantal werknemers Totaal 1 Lidstaten van de EU: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk.

12 In volgende tabel maken we een onderscheid tussen vier types van arbeid. Hoe groot was het aandeel van de uitvoerende werknemers op 31 december 2001 in laaggekwalificeerde, geoefende, geschoolde en complexe arbeid? Enkel uitvoerende werknemers. Vul in bij benadering (%). Tewerkstelling volgens type arbeid 1. Laaggekwalificeerde arbeid Zeer eenvoudig werk dat een korte inwerktijd vereist. Voor dit werk is geen opleiding of ervaring nodig. In dit soort van job moeten geen zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) genomen worden. Er is directe supervisie bij de uitoefening van de job. 2. Geoefende arbeid Eenvoudig werk dat een relatief korte inwerktijd vereist. Voor dit werk is een minimale opleiding en/of ervaring nodig. In dit soort van job kunnen zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) in beperkte mate door de werknemer zelf genomen worden. Er is directe supervisie bij de uitoefening van de job. 3. Geschoolde arbeid Complex werk dat een relatief lange inwerktijd vereist. Voor dit werk is een speciale opleiding en/of ervaring nodig. In dit soort van job kunnen zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) zonder beperking door de werknemer zelf genomen worden. Er is geen directe supervisie bij het uitoefenen van de job, maar er is wel controle van de behaalde resultaten. 4. Complexe arbeid Zeer complex werk dat een lange inwerktijd vereist. Voor dit werk is een specifieke opleiding en ervaring nodig. Zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) kunnen en moeten door de werknemer zelf genomen worden. Er is geen directe supervisie bij het uitoefenen van de job, maar er is wel controle van de behaalde resultaten. Aandeel uitvoerende werknemers... %... %... %... % Totaal 100%

13 In onderstaande tabel worden vier types van arbeid beschreven. Duid voor elke categorie aan of het aantal uitvoerende werknemers in 2001 gestegen, gedaald of gelijk gebleven is. Indien een bepaald type van arbeid niet voorkomt in de vestiging, duidt u niet van toepassing aan. Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk per categorie. Types van arbeid 1. Laaggekwalificeerde arbeid Zeer eenvoudig werk dat een korte inwerktijd vereist. Voor dit werk is geen opleiding of ervaring nodig. In dit soort van job moeten geen zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) genomen worden. Er is directe supervisie bij de uitoefening van de job. 2. Geoefende arbeid Eenvoudig werk dat een relatief korte inwerktijd vereist. Voor dit werk is een minimale opleiding en/of ervaring nodig. In dit soort van job kunnen zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) in beperkte mate door de werknemer zelf genomen worden. Er is directe supervisie bij de uitoefening van de job. 3. Geschoolde arbeid Complex werk dat een relatief lange inwerktijd vereist. Voor dit werk is een speciale opleiding en/of ervaring nodig. In dit soort van job kunnen zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) zonder beperking door de werknemer zelf genomen worden. Er is geen directe supervisie bij het uitoefenen van de job, maar er is wel controle van de behaalde resultaten. 4. Complexe arbeid Zeer complex werk dat een lange inwerktijd vereist. Voor dit werk is een specifieke opleiding en ervaring nodig. Zelfstandige beslissingen (bv. planning van het werk) kunnen en moeten door de werknemer zelf genomen worden. Er is geen directe supervisie bij het uitoefenen van de job, maar er is wel controle van de behaalde resultaten. Niet van toepassing Aantal is gestegen Aantal is gedaald Aantal is gelijk gebleven

14 Met betrekking tot welke van volgende personeelsbeleidsdomeinen werden doelstellingen geformuleerd en acties ontwikkeld in 2001? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen doelstellingen geformuleerd en/of acties ontwikkeld in Woon-werkverkeer 3. Diversiteit, d.i. het verhogen van ondervertegenwoordigde groepen binnen het personeelsbestand 4. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen 5. Gelijke kansen voor allochtonen 6. Combinatie beroeps- en gezinsleven van de werknemers 7. Gezondheid, veiligheid, stress 8. Financiële regelingen: extra legale voordelen 9. Andere, nl.: Welke van de volgende financiële regelingen zijn voor de werknemers beschikbaar in de vestiging? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen speciale financiële regelingen 2. Maaltijdvergoeding (cash, cheques,...) 3. Onkostenvergoeding (vervoer, verblijf,... bij zending) 4. Verzekeringen (hospitalisatie, levensverzekering,...) 5. Goedkope lening, korting bij bepaalde aankopen 6. Winstdeelname 7. Premie bij huwelijk, geboorte, Cheques voor sportieve, sociale en/of culturele activiteiten 9. Andere, nl.: Welke voorzieningen voor woon-werkverkeer zijn aanwezig in de vestiging? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen voorzieningen voor woon-werkverkeer 2. Wagens ter beschikking gesteld door de werkgever 3. Bromfietsen en/of fietsen ter beschikking gesteld door de werkgever 4. Bedrijfsbus(sen) 5. Parkeergelegenheid 6. Financiële compensatie voor het woon-werkverkeer 7. Andere, nl.:...

15 Welke voorzieningen voor kinderopvang zijn aanwezig in de vestiging? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Geen voorzieningen voor kinderopvang 2. Dagopvang voor kinderen onder de drie jaar binnen de vestiging 3. Andere opvang binnen de vestiging (vakantie, voor/na school, ziekte,...) 4. Vergoeding voor dagopvang buiten de vestiging 5. Vergoeding voor andere opvang buiten de vestiging 6. Andere, nl.: Welke van de volgende voorzieningen zijn voor de werknemers beschikbaar in de vestiging? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. Opleiding en vorming voor persoonlijke doeleinden 2. Huishoudelijke en winkeldiensten 3. Computer thuis of mobiele computer 4. Mobiele telefoon 5. Restaurant en/of cafetaria in de vestiging 6. Mogelijkheden of infrastructuur voor sport 7. Mogelijkheden of infrastructuur voor sociale en culturele activiteiten 8. Geen van bovenstaande voorzieningen 5. Opleiding Dit luik handelt over de organisatie van opleidingen op initiatief van de vestiging of van de overkoepelende organisatie. Hiermee bedoelen we zowel interne als externe opleidingen. Interne opleidingen kunnen on the job zijn of los van de werkplek. Een interne on the job opleiding is een opleiding die plaatsvindt op de werkpost onder begeleiding van een ander personeelslid of via begeleidende software of handleiding (dus ook bv. e-learning of computer based learning). Externe opleidingen zijn opleidingen die georganiseerd en/of uitgevoerd worden door externe opleidingsverstrekkers (al dan niet in de vestiging). 44. Was (waren) er gedurende 2001 interne en/of externe opleiding(en) voor de werknemers (al dan niet in opdracht van de overkoepelende organisatie)? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk. 1. Ja, enkel interne opleiding(en) 2. Ja, enkel externe opleiding(en) 3. Ja, zowel interne als externe opleidingen 4. Neen, geen opleidingen GA NAAR VRAAG 50

16 Hoe groot was het aandeel van de werknemers uit de verschillende personeelscategorieën die in 2001 één of meerdere opleidingen volgden? Vul in bij benadering % van het uitvoerend personeel % van het ondersteunend personeel % van het leidinggevend personeel 46. Hoe werden de opleidingsinvesteringen (financiële middelen) in 2001 verdeeld over de verschillende personeelscategorieën? Vul in bij benadering. 1. Uitvoerend personeel:... % van de opleidingsinvesteringen 2. Ondersteunend personeel:... % van de opleidingsinvesteringen 3. Leidinggevend personeel:... % van de opleidingsinvesteringen = 100% 47. Hoe werden de opleidingsuren van de in 2001 georganiseerde opleidingen voor het uitvoerend personeel verdeeld over volgende categorieën? Vul in bij benadering % van de opleidingsuren werd besteed aan interne, off the job opleiding (los van de werkplek) % van de opleidingsuren werd besteed aan interne, on the job opleiding (opleiding op de werkplek) % van de opleidingsuren werd besteed aan externe opleiding (opleidingen georganiseerd door externe opleidingsverstrekkers) = 100% 48. Hoe werden de opleidingsuren in 2001 verdeeld over het aanleren van volgende vaardigheden bij het uitvoerend personeel? Vul in bij benadering % van de opleidingsuren ging naar het aanleren van algemene kennis en/of vaardigheden (namelijk kennis en/of vaardigheden die zowel binnen als buiten het bedrijf gebruikt kunnen worden) % van de opleidingsuren ging naar het aanleren van specifieke kennis en/of vaardigheden (namelijk kennis en/of vaardigheden die gebonden zijn aan het bedrijf of de job die men uitvoert) = 100%

17 Hoeveel bedroegen de totale opleidingskosten in 2001? We sommen hieronder de verschillende componenten op die deel uitmaken van de opleidingskosten. We vragen u enkel om het totaalbedrag. Druk bij benadering uit in euro, specifieer tot maximaal 2 cijfers na de komma. Totale opleidingskosten:...,... Componenten opleidingskosten: - loonkosten van werknemers in opleiding (aantal vormingsuren x gemiddelde loonkost); - loonkosten voor de verantwoordelijke voor vorming en van de interne trainers en opleiders (aantal vormingsuren x gemiddelde loonkost); - reis- en verblijfskosten of andere vergoedingen uitbetaald aan deelnemers tijdens hun opleiding; - kosten van lokalen, uitrustingen en materiaal gebruikt voor de vorming (inclusief het vormingscentrum, of in verhouding tot het gebruik voor vorming); - betalingen aan andere organisaties belast met de externe vorming (externe opleiders, consultants, inschrijvingsgelden voor werknemers die een externe cursus volgen,...). 50. Hoeveel bedroeg de totale loonmassa van de vestiging in 2001? We sommen hieronder de verschillende componenten op die deel uitmaken van de totale loonmassa. We vragen u enkel om het totaalbedrag. Druk bij benadering uit in euro, specifieer tot maximaal 2 cijfers na de komma. Totale loonmassa:...,... Componenten totale loonmassa: - lonen; - bonussen; - vergoedingen in natura; - socialezekerheidsbijdragen; - belastingen en niet-contractuele vergoedingen; - kosten voor professionele vorming. 6. In- en uitstroom De volgende vragen peilen naar de in- en uitstroom van personeel in Aan de hand van dit cijfermateriaal willen we een gedetailleerd beeld schetsen van de werknemersstromen en de toename of afname van het aantal jobs in organisaties. We vragen telkens naar het aantal werknemers (in hoofden, NIET in voltijds equivalenten) dat aangeworven of vertrokken is tussen 1 januari en 31 januari Indien er in een bepaalde categorie geen werknemers voorkomen, gelieve dit aan te duiden met 0. Uitzendkrachten worden NIET opgenomen.

18 Hoe worden vacatures op leidinggevend, ondersteunend of uitvoerend niveau normaal gezien ingevuld in de vestiging? Kruis aan. Slechts één antwoord mogelijk per niveau. Vacatures op... Overwegend intern ingevuld Overwegend extern ingevuld Min of meer gelijke verhouding tussen intern en extern ingevulde vacatures 1. Uitvoerend niveau 2. Ondersteunend niveau 3. Leidinggevend niveau 52. Waren er in 2001 vacatures in deze vestiging? Kruis aan. Onder een vacature verstaan we elke positie die vrijgekomen of gecreëerd is en die intern of extern ingevuld moest worden. 1. Ja 2. Neen GA NAAR VRAAG Zijn er in 2001 nieuwe werknemers (al dan niet tijdelijk) via externe kanalen aangeworven in deze vestiging? Kruis aan. 1. Ja GA NAAR VRAAG Neen 54. Welke reden(en) lag(en) aan de grondslag van het feit dat er geen vacatures waren of dat er geen nieuwe werknemers extern aangeworven werden in 2001? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. 1. De groei van de activiteit was te klein voor bijkomende aanwervingen 2. Er was voorzichtigheid wegens onzekere toekomstprognose 3. Er zijn activiteiten uitbesteed 4. Er was een gebrek aan infrastructuur/ruimte 5. Er was een productiviteitsstijging mogelijk bij het reeds aanwezige personeel 6. De loonkosten lagen te hoog 7. De arbeidsmarkt was te krap 8. Er werden uitzendkrachten ingezet 9. Het was onnodig 10. Andere, nl.:... INDIEN ER IN 2001 GEEN VACATURES WAREN GA NAAR VRAAG 62 INDIEN ALLE VACATURES INTERN WERDEN INGEVULD GA NAAR VRAAG 58 ANDEREN GA NAAR VRAAG Hoeveel werknemers werden tussen 1 januari 2001 en 31 december 2001 (al dan niet tijdelijk) aangeworven? Vul in. Uitzendkrachten worden dus niet meegerekend.... werknemers

19 Geef per contractvorm aan hoeveel personen tussen 1 januari 2001 en 31 december 2001 werden aangeworven. Vul in. Instroom volgens contractvorm 1. Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur/vastbenoemd 2. Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/voor bepaald werk 3. Andere (o.a. tewerkgesteld in het kader van het leerlingwezen/ banenplan) Aantal werknemers Totaal 57. Welke van onderstaande selectiecriteria werden bij de aanwerving van uitvoerend personeel in 2001 in acht genomen? Kruis de vijf belangrijkste criteria aan. 1. Diploma 2. Werkervaring 3. Sociale/communicatieve vaardigheden 4. Talenkennis 5. Werkdiscipline 6. Zelfstandigheid 7. Werken in teamverband 8. Bereidheid om bij te leren 9. Bereidheid om verschillende functies uit te voeren 10. Bereidheid om op verschillende tijdstippen te werken 11. Mogelijkheid tot loonkosten- of opleidingssubsidie 12. Goed voorkomen 13. Fysieke gesteldheid 14. Vrouw 15. Man 16. Niet werkloze 17. Werkloze 18. Jonge medewerker 19. Oudere medewerker 20. Belgische afkomst 21. Andere (dan de Belgische) afkomst 58. In onderstaande tabel maken we een onderscheid tussen uitbreidings- en vervangingsvacatures. Duid aan hoeveel uitbreidingsvacatures en hoeveel vervangingsvacatures er tussen 1 januari 2001 en 31 december 2001 ingevuld werden. We hebben het over het totaal aantal extern én intern ingevulde vacatures. Vul in. Soort vacatures 1. Uitbreidingsvacatures (d.i. een vacature die werd ingevuld om een bestaande activiteit uit te breiden of een nieuwe activiteit in te voeren) 2. Vervangingsvacatures (d.i. een vacature die werd ingevuld om een vertrokken werknemer te vervangen) Aantal vacatures Totaal

20 Had de vestiging in 2001 te kampen met moeilijk of niet invulbare vacatures? Dit zijn vacatures die minstens drie maanden opengestaan hebben. Deze vacatures kunnen intussen reeds ingevuld of opgeheven zijn of nog steeds openstaan. Gelieve per personeelscategorie aan te kruisen of u te kampen had met moeilijk invulbare vacatures. Personeelscategorie Moeilijk of niet invulbare vacatures in Uitvoerend personeel 2. Ondersteunend personeel 3. Leidinggevend personeel INDIEN ER GEEN MOEILIJK INVULBARE VACATURES WAREN GA NAAR VRAAG Wat waren volgens u de redenen van het moeilijk of niet invulbaar zijn van de vacatures in 2001 (over alle personeelscategorieën heen)? Kruis aan. Meerdere antwoorden mogelijk. Redenen Moeilijk of niet invulbare vacatures Het opleidingsniveau van de sollicitanten was te laag. 2. Het opleidingsniveau van de sollicitanten was te hoog. 3. De opleidingsachtergrond (inhoudelijk) van de sollicitanten strookte niet met wat gevraagd werd. 4. De sollicitanten beschikten niet over de juiste motivatie. 5. De sollicitanten beschikten niet over de nodige werkervaring. 6. We zochten mannen die zich echter niet aanboden. 7. We zochten vrouwen die zich echter niet aanboden. 8. We zochten jongere medewerkers (<35 jaar) die zich echter niet aanboden. 9. We zochten oudere medewerkers (>35 jaar) die zich echter niet aanboden. 10. De wervings- en selectieprocedure was voor verbetering vatbaar. 11. De arbeidsomstandigheden waren niet aantrekkelijk voor sollicitanten (bv. fysiek belastend, moeilijke bereikbaarheid van de vestiging). 12. De arbeidstijden strookten niet met wat sollicitanten wensten. 13. De financiële voorwaarden strookten niet met wat sollicitanten wensten. 14. Er was onvoldoende garantie op werkzekerheid. 15. Niemand solliciteerde

Panel Survey of Organisations Flanders

Panel Survey of Organisations Flanders Panel Survey of Organisations Flanders Vraaggericht arbeidsmarktonderzoek VIONA-programma Diensten 1 Onderzoekster: Sophie De Winne Promotor: prof. dr. L. Sels Co-promotoren: prof. dr. G. Van Hootegem,

Nadere informatie

Panel Survey of Organisations Flanders

Panel Survey of Organisations Flanders Panel Survey of Organisations Flanders Vraaggericht arbeidsmarktonderzoek VIONA-programma Diensten 2 Onderzoekster: Sophie De Winne Promotor: prof. dr. L. Sels Co-promotoren: prof. dr. G. Van Hootegem,

Nadere informatie

Panel Survey of Organisations Flanders

Panel Survey of Organisations Flanders Panel Survey of Organisations Flanders Vraaggericht arbeidsmarktonderzoek VIONA-programma Industrie Onderzoekster: Sophie De Winne Promotor: prof. dr. L. Sels Co-promotoren: prof. dr. G. Van Hootegem,

Nadere informatie

Panel Survey of Organisations Flanders

Panel Survey of Organisations Flanders Panel Survey of Organisations Flanders Vraaggericht arbeidsmarktonderzoek VIONA-programma Diensten Onderzoekster: Sophie De Winne Promotor: prof. dr. L. Sels Co-promotoren: prof. dr. G. Van Hootegem, M.

Nadere informatie

Panel Survey of Organisations Flanders

Panel Survey of Organisations Flanders Panel Survey of Organisations Flanders Vraaggericht arbeidsmarktonderzoek VIONA-programma Industrie 1 Onderzoekster: Sophie De Winne Promotor: prof. dr. L. Sels Co-promotoren: prof. dr. G. Van Hootegem,

Nadere informatie

Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media

Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media 1 De 4 dimensies van Talent Management 1. Aantrekken 2. Ontwikkelen 4. Behouden 3. Benutten 2 1 op de 3 organisaties

Nadere informatie

Panel Survey of Organisations Flanders 2003

Panel Survey of Organisations Flanders 2003 Panel Survey of Organisations Flanders 2003 Vraaggericht arbeidsmarktonderzoek - VIONA-programma Industrie Contactpersonen: Steven Marx (016/32 43 61) Sophie De Winne (016/32 43 58) Projectnr.: 003211B

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Panel Survey of Organisations Flanders 2003

Panel Survey of Organisations Flanders 2003 Panel Survey of Organisations Flanders 2003 Vraaggericht arbeidsmarktonderzoek - VIONA-programma Diensten 2 Contactpersonen: Steven Marx (016/32 43 61) Sophie De Winne (016/32 43 58) Projectnr.: 003211B

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Werkbaarheid. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Ervaringsfonds

Werkbaarheid. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Ervaringsfonds Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Ervaringsfonds Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVA) Vragenlijst over Werkbaarheid (VOW) Versie 2010 ONDERNEMING

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

7 Andere primaire en secundaire sectoren

7 Andere primaire en secundaire sectoren 7 Andere primaire en secundaire sectoren A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Conjunctuurindicatoren: de tijdelijke werkloosheid

Conjunctuurindicatoren: de tijdelijke werkloosheid Conjunctuurindicatoren: de tijdelijke werkloosheid Sinds de zomer van vorig jaar hebben de meest courante conjunctuurindicatoren een stekje gevonden op de website van het Steunpunt WAV (onder de rubriek

Nadere informatie

kennis en economie 2013 statistische bijlage

kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal bij de publicatie ICT, kennis en economie

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen in 2006 1 Inleiding De arbeidsongevallenaangifte vormt de basis voor de verzameling van de gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

PASO Flits 4 Het combinatiemodel dichterbij?

PASO Flits 4 Het combinatiemodel dichterbij? PASO Flits 4 Het combinatiemodel dichterbij? Een betere afstemming tussen beroeps- en gezinsleven piekt al jaren hoog op de beleidsagenda. Vooral tegen de achtergrond van de meer diverse wensen en verwachtingen

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. Samenvatting rapport 2011 De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België Samenvatting rapport 2011 Hoe groot is de loonkloof? Daalt de loonkloof? De totale loonkloof Deeltijds werk Segregatie op de arbeidsmarkt Leeftijd Opleidingsniveau

Nadere informatie

Structurele ondernemingsstatistieken

Structurele ondernemingsstatistieken 1 Structurele ondernemingsstatistieken - Analyse Structurele ondernemingsstatistieken Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2012 en de mogelijkheden van deze databron De jaarlijkse structurele

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Sectoren / paritaire comités Methodologie

Sectoren / paritaire comités Methodologie Sectoren / paritaire comités Methodologie Wouter Vanderbiesen Mei 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven T:+32 (0)16 32 32 39 steunpuntwse@kuleuven.be www.steunpuntwse.be

Nadere informatie

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER Federaal agentschap voor beroepsrisico s Sterrenkundelaan 1 1210 BRUSSEL 601N AANVRAAGFORMULIER VOOR SCHADELOOSSTELLING VOOR EEN BEROEPSZIEKTE (*) Beroepsziektewetgeving voor personeelsleden uit de provinciale

Nadere informatie

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Taalcursussen Voor bijna een kwart van de vacatures

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

A. Vragen over uw job en loopbaan

A. Vragen over uw job en loopbaan A. Vragen over uw job en loopbaan 1. Heeft u momenteel een job als werknemer? (ik ben arbeider, bediende, ambtenaar) (ik ben werkloos, zelfstandige, op (brug)pensioen...) Vul enkel bladzijde 9 van de vragenlijst

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

2. METHODOLOGIE. Schema 2.1: Model van balans in ESR 1995

2. METHODOLOGIE. Schema 2.1: Model van balans in ESR 1995 Integrale versie 2. METHODOLOGIE De kapitaalgoederenvoorraad (KGV) maakt integrerend deel uit van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 1995 (ESR 1995). In de eerste plaats is de KGV

Nadere informatie

OVER UREN Hoofdstuk 13

OVER UREN Hoofdstuk 13 OVER UREN Hoofdstuk 13 Seppe Van Gils & Mieke Booghmans Kort samengevat Hoewel de arbeidswet een principieel verbod op overuren voorschrijft, presteert zo n 14% van de Vlaamse loontrekkenden overuren.

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/043 ADVIES NR 10/23 VAN 5 OKTOBER 2010, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2011, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

Een Werkende Arbeidsmarkt

Een Werkende Arbeidsmarkt Een Werkende Arbeidsmarkt Bas ter Weel 16 mei2014 Duurzame inzetbaarheid Doel Langer werken in goede gezondheid Beleid gericht op Binden: Gezondheid als voorwaarde voor deelname Ontbinden: Mobiliteit als

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

ENQUÊTE BEDRIJVEN SCHOTEN

ENQUÊTE BEDRIJVEN SCHOTEN ENQUÊTE BEDRIJVEN SCHOTEN 1. INLEIDING De gemeente Schoten zal in de loop van 2013 starten met de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Nadere informatie

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sociaal Interventiefonds - Hulp bij Het Sociaal Interventiefonds

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep

Verdeling volgens geslacht binnen de KBC Groep Personeelsgegevens 2015 De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers voor de periode van 1 januari tot 30 september 2015. Wanneer een status wordt gegeven zijn dit cijfers

Nadere informatie

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1

Bedrijfsopleidingen in de industrie 1 Bedrijfsopleidingen in de 1 M.J. Roessingh 2 Het aantal bedrijfsopleidingen dat een werknemer in de in 1999 volgde, is sterk gestegen ten opzichte van 1993. Ook zijn er meer opleidingen gaan volgen. Wel

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008. Loon naar werken

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008. Loon naar werken ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008 Loon naar werken In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit? Welke impact heeft het opleidingsniveau

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers opleidings-

Nadere informatie

De Vlaamse sectorconvenants in cijfers

De Vlaamse sectorconvenants in cijfers De Vlaamse sectorconvenants in cijfers In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van de mogelijkheden die er sinds kort zijn om statistieken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Kennisgeving via een personeelslid van Landbouw en Visserij

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Kennisgeving via een personeelslid van Landbouw en Visserij STANDAARD CV VOOR GERICHTE SOLLICITATIE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vacaturegegevens

Nadere informatie

Standaard-cv. Gegevens van de vacature. Persoonlijke gegevens. Waarvoor dient dit formulier?

Standaard-cv. Gegevens van de vacature. Persoonlijke gegevens. Waarvoor dient dit formulier? Standaard-cv Waarvoor dient dit formulier? - Het standaard-cv wordt in de selectieprocedure gebruikt voor het toetsen van de formele deelnemingsvoorwaarden, voorselectie en komt ook aan bod tijdens interview

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Gegevens van de vacature Vul hieronder de gegevens van de vacature in. functietitel administratief medewerker

Gegevens van de vacature Vul hieronder de gegevens van de vacature in. functietitel administratief medewerker STANDAARD CV //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// STATUTAIRE WERVING van 1 medewerker

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Statistieken. Statistieksprokkels Arbeidsmarkten binnen Europa, een panoramisch overzicht. Europa, een knowledgebased

Statistieken. Statistieksprokkels Arbeidsmarkten binnen Europa, een panoramisch overzicht. Europa, een knowledgebased Statistieken Statistieksprokkels Arbeidsmarkten binnen Europa, een panoramisch overzicht Recent verscheen Employment in Europe, 2001 met uitgebreid cijfermateriaal over de arbeidsmarktsituatie in de verschillende

Nadere informatie

VRIJE SOLLICITATIE 1. PERSOONSGEGEVENS. pasfoto of gelijkwaardig kleven. Rijksregisternummer. Naam. Voornaam. Straat & huisnummer. Telefoon.

VRIJE SOLLICITATIE 1. PERSOONSGEGEVENS. pasfoto of gelijkwaardig kleven. Rijksregisternummer. Naam. Voornaam. Straat & huisnummer. Telefoon. SOLLICITEREN Bij de gemeente Steenokkerzeel zijn er regelmatig openstaande vacatures. Wanneer het gemeentebestuur geen openstaande vacatures heeft, kan je nog steeds een spontane sollicitatie doen. Iedereen

Nadere informatie

Het project Family & Business Audit : inhoud en enkele resultaten

Het project Family & Business Audit : inhoud en enkele resultaten Het project Family & Business Audit : inhoud en enkele resultaten Danau, D. & Van Dongen, W. (2002), Algemeen Eindrapport FBA project, CBGS, Unversiteit Antwerpen en ECWS, Brussel. Het project Family &

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

De Vlaamse arbeidsmarkt in haar blootje

De Vlaamse arbeidsmarkt in haar blootje Dossier De Vlaamse arbeidsmarkt in haar blootje PASO, een samenwerking tussen verschillende universiteiten, graaft diepgaand naar de kenmerken van de Vlaamse arbeidsmarkt. Wat gebeurt er achter de poorten

Nadere informatie

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER 2 Vragenlijst De verwerking van deze vragenlijst gebeurt volledig anoniem. Deel 1 gaat over de communicatie van het bedrijf

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Anderstaligheid bij uitzendkrachten

Anderstaligheid bij uitzendkrachten Anderstaligheid bij uitzendkrachten 9 oktober 2013 ir. Marijke Bruyninckx Directeur Preventie en Interim Inhoud Preventie en Interim Principe uitzendarbeid in België Uitzendsector en anderstaligheid Rol

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar

Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar Baisier, L. (2004).. Brussel: SERV STV Innovatie & Arbeid. Vandaag is een op de vijf werknemers in de Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar,

Nadere informatie