Stimulans Fundament. Kerkblad van de Doopsgezinde Gemeenten Berltsum en het Bildt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stimulans Fundament. Kerkblad van de Doopsgezinde Gemeenten Berltsum en het Bildt"

Transcriptie

1 Stimulans Fundament Kerkblad van de Doopsgezinde Gemeenten Berltsum en het Bildt april en mei 2015

2 Doopsgezinde Gemeenten Voorganger Kerkdiensten Voorzitter Secretaris Boekhouder Bankrekening Koster Organist Zusterkring Contact- Oudebildtzijl Redactie Kerkblad BERLTSUM Ds. G.P. Laan De Hoppen 55, 8604 CN Sneek Tel: Vermaningstraat 3, 9041 BR Berltsum Br. B. Posthumus Br. H. Meijer Zeesterstraat 5b Hôfsleane BB Leeuwarden 9041 AT Berl s: Br. O. Sijtsma Vermaningstrjitte 5, 9041 BR Berltsum Tel: Zr. F. Hiemstra- Kooistra Schapendijkje 12, 8801 BG Franeker Tel: NL08INGB Vrienden van de Vermaning Berltsum Secretaris: Onijdes Sijtsma Vermaningstrjitte 5, 9041 BR Berltsum Tel: Bankrekening: Jeltje Kooistra- van Dokkumburg Ypestrjitte 36,9051 ST Stiens Tel: Dhr. Tj. Lont De Kamp 7, 9041 BH Berltsum Tel: Zr. F. Hiemstra- Kooistra Schapendijkje 12, 8801 BG Franeker Tel: Zr. E. Hoogland- Terpstra Nassaustraat 4, 9076 CE St. Annaparochie Tel:: Frederika Hiemstra- Kooistra Adres: zie boekhouder Onijdes Sijtsma Adres: zie secretaris HET BILDT Ds. R. Akse Balsem 26, 9285 KD Buitenpost Tel: Vermaningstraat 3, 9041 BR Berltsum Zr. K.S. Posthumus- Schottmann De Keeg 16, 9076 CJ St. Annaparochie Tel: Br. H. Boltjes Molenstraat 34J, 8913 BC Leeuwarden Tel: of Br. H. Boltjes Molenstraat 34J, 8913 BC Leeuwarden Tel: of NL94RABO Zr. S. Rienks Zr. S.A. Schottmann Middelweg W 221, De Kempenaerstr MK St. Jacob AV St. Anna Tel Tel: Dhr. J. Swart Hofstraat 14, 8932 GS Leeuwarden of Zr. S. Zandringa- Reitsma Fogelsang 25, 9076 KA St. Annaparochie Tel: Zr. E. Hoogland- Terpstra Nassaustraat 4, 9076 CE St. Annaparochie Tel: Karin Kikstra- van Dijk Burg. Albardastraat 10 tel: ET St. Annaparochie Elly Boltjes- van der Wal Adres: zie boekhouder tel:

3 Kerkdiensten Diensten in de Doopsgezinde Fermanje van Berltsum Eerste zondag DG Berltsum Derde zondag DG Het Bildt Aanvang 9.30 uur, tenzij anders aangegeven 2 april uur R. Akse Witte Donderdag- Avondmaal Gezamenlijke dienst 4 april uur Stille Zaterdag Koepelkerk Oecumenische dienst 5 april 9.30 uur J. Boonstra-Duijf Pasen Gezamenlijke dienst 6 april 9.30 uur P. Dijkstra Koepelkerk Oecumenische dienst 19 april 9.30 uur M. Voorhans Extra collecte t.b.v. ADS inzake Menonite World Conference 3 mei 9.30 uur G.P. Laan Extra collecte t.n.v. DG. Wereldwerk 24 mei 9.30 uur R Akse (4 de zondag) Pinksteren Gezamenlijke dienst 7 juni 9.30 uur H. Hekkema

4 VOORWOORD Door br. H. Hekkema (uit de dienst van 23 november 2014) Het Onze Vader. Een gebed dat we, zo uit het hoofd, bidden. Het gebed zit zo in onze ziel, dat we misschien wel gedachteloos de woorden bidden. We zeggen het bijna op en het lijkt me goed dat we het gebed gaan bekijken. Met de regel Onze Vader die in de hemelen zijt maken we verbinding met de geestelijke wereld. In de regel Uw naam worde geheiligd vraagt u God om helder te denken. Om oprecht te denken, wat zich zal uiten in het eerbiedigen van Zijn naam. U vraagt dat de adem van God, de Roeach, bij u mag binnenkomen. Met de woorden U koninkrijk kome maakt u verbinding met het Woord Gods. Laat de woorden heel maken, niet stuk, want als de woorden goed zijn, zal het Koninkrijk Gods komen. En dan Uw wil geschiede : Hier maakt Jezus het ons al een beetje moeilijk, maar hij bedoelt dat we de Goddelijke wil met één woord kunnen beschrijven. En dat woord is liefde. Hier is de liefde die Hij ons in onze gebeden wil leggen. De liefde die voor alle mensen bestemd is. De liefde in het gebed die God welgevallig is. Niet de Valentijnsliefde, die trouwens best leuk is, maar een universele liefde vanuit God naar de mensen. Een universele liefde zodat Zijn wil gebeurt. Dat wat goed voor ons is, ook al begrijpen we het eerst niet altijd. Bij geef ons heden ons dagelijks brood denken we gelijk aan eten. En dat is ook een beetje terecht, maar niet alleen ons eten. Ook en vooral onze levenslessen. Jezus zegt ons dat God ons kan helpen uit de levenslessen te halen wat er in zit. En over dat eten is meer te zeggen, we bidden immers dagelijks. Maar toen Jezus dit gebed aan zijn leerlingen vertelde, was het normaal dat mensen van dag tot dag met hun eten bezig waren. Ze dachten niet aan hun eten voor morgen, want als ze dat nu kochten, zou het morgen bedorven zijn. Hierbij doet het andere tijdsbeeld en perspectief, dat wij anders naar deze zin in het gebed kijken. Over de volgende regel is veel te doen: Vergeef ons onze schulden Wanneer kan ik of u niet vergeven? Wanneer heeft u moeite met vergeven? Waarom laat u het niet gaan? Want na het verdriet zal openheid volgen. Deze zin, deze moeilijke zin, vraagt om vergeving bij God. Zodat we opnieuw kunnen beginnen. Vooruit kijken. En moeiteloos komt de volgende moeilijke zin: Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ook een zin die stof doet opwaaien. Hier speelt vooral het vertalen uit het Hebreeuws een grote rol. In het Aramees staat namelijk: God,

5 begeleid ons als we beproefd worden. En deze zin werpt een heel ander licht, dan de zin die wij gebruiken. Eigenlijk zegt deze zin: God, geef ons de kracht nee te zeggen als het moet, als het zich aandient. Deze regel gaat over de toekomst en zegt ons: Heer, vervul ons van Uw liefde, zodat we verder kunnen. Dit zijn de zeven beden die Jezus aan zijn leerlingen leerde. De beden die Hij ons, ons mensen, heeft geleerd. Nu we dit weten, zouden we volgens mij anders moeten bidden. We zouden de regels stuk voor stuk moeten laten doordringen. En juist dat doordringen hebben we verleerd, want eeuwen geleden hoorden de mensen de priester een zin bidden, waarna ieder in stilte de gebedszin liet doordringen in de ziel. En hij bad weer een zin en weer waren de mensen stil. Net zo lang tot het hele gebed was gebeden. Door de stilte kreeg het gebed de kans zich als het ware te beklijven in de ziel. En bij de één na laatste regel van het gebed viel de gemeente gezamenlijk in met de laatste regel van het gebed: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Om de laatste regels van het gebed is veel te doen. Zoals bij katholieken. Zij baden deze regel vroeger niet, nu wel, maar ouderen nog steeds niet. Ook wij bidden deze laatste regel. Hoe lastig kan het zijn Maar het bidden van deze laatste regel werd een gewoonte en belandde op een gegeven moment in ons gebed, ondanks dat het niet in de Bijbel staat. Er is ook nog een andere versie. De versie van de bijschrijvende monnik. Eeuwen geleden, en ook eeuwen lang werden alle teksten overgeschreven en weer overgeschreven en weer overgeschreven. En het kan zo maar zijn dat een ijverige monnik er een regel bijschreef, zodat het gebed in zijn ogen mooi was afgerond. En al die monniken die na hem kwamen, schreven deze zin mee over. Tja, waar ligt de grens van het geloven Het Onze Vader. Een gebed met een groot verhaal, een grote geschiedenis. Na deze ochtend hoop ik dat u een beetje zicht hebt op wat u bidt als u het Onze Vader bidt. Dat het helemaal geen gebed is met zware woorden. Het is een gebed vol liefde. Liefde vanuit de Heer naar U toe. De liefde van de Eeuwige die zich in alle overvloed aan U toont. En u hoeft het alleen maar tot u door laten dringen. En u niet laten verleiden, of van de wijs brengen, door de woorden. Want achter de woorden zit, zoals u nu weet, een betekenis van louter liefde. Laat uw ziel, uw binnenste, het werk doen. Uw hoofd heeft het al zo druk. Laat deze woorden, zinnen van Goddelijke liefde, diep bij u naar binnen dringen. Laat de Roeach, de adem van God, zijn werk doen. Dat dit zo mag zijn. Amen

6 MEDEDELINGEN GEMEENTE HET BILDT Verjaardagen: 1 april br. R. Akse Buitenpost 12 april zr. K.S. Posthumus-Schottmann St. Anne 14 april zr. M. Westerhuis-Antonisse St. Anne 22 mei zr. K. Kikstra- van Dijk St. Anne Allen Van Harte Gefeliciteerd Werkdagen ds. Roelof Akse: 2, 16, 30 april en 28 mei. Vervoer naar de dienst in Berltsum: April Siepie Rienks Mei Hilbrand Boltjes U kunt bellen op zaterdag tussen en uur Gastvrouw Gastheer: April Mei Hilbrand en Elly Siepie en Jikke 2 april uur Avondmaalsdienst Berltsum 20 april uur Zusterkring 1 mei uur Anne Zernike DG Leeuwarden 14 mei Vermaningspad Sneek, IJlst, Joure 16 mei uur Musical Ruth Lawei, Drachten 18 mei uur Zusterkring

7 Uit de studeerkamer in Buitenpost Momenteel onderweg naar Pasen is het buiten bezig om voorjaar te worden. Deze beide verschillende gebeurtenissen (theologie en natuur) verdragen elkaar, of eerder nog: ze stimuleren elkaar. Bezinning en verstilling gaan hand in hand met dartelende weidevogels en knoppen van bomen die alsmaar dikker worden. In de stille week hoop ik met u op de donderdagavond avondmaal te vieren: brood en wijn voor onderweg. In een gebroken wereld het heil van Christus te verkondigen, te delen en te proeven. In de week hiervoor (donderdag 26 maart) hebben we elkaar getroffen en gesproken in de jaarvergadering. Van gedachten wisselen over de nabije toekomst van onze gemeente, die mij/ons bezig houdt. Waarin manifesteert zich het 'gemeente-zijn wanneer mobiliteit van de oudere leden meer en meer afneemt? Het is denk ik goed om in het verlengde van deze vergadering ook te vieren, om zo mogelijk mee te doen aan de maaltijd van enigheid! Vooruitblik: Op de dag van de arbeid: vrijdag 1 mei, aanvang uur is er in de Leeuwarder vermaning een verrassend slotakkoord van het toneelstuk over Anne Zernike te zien. Hiermee besluiten Sikke en Korneel Roosma hun rondreizen met dit authentieke, vrijzinnige toneel. Al heeft u dit stuk misschien een keer gezien, het bijwonen van dit slotakkoord is zeker de moeite waard! Want Anne Mankes-Zernike heeft ons iets te vertellen. In de gemeente kampen diverse mensen met gezondheidsproblemen. Momenteel heb ik wekelijks contact met zst. Rijpma in de Spiker te Harlingen. Haar krachten nemen af, ze verblijft veel op haar kamer. In al onze eenvoud blikken we terug op haar leven. De zomertijd in het buitengebied van St. Anne staat haar nog het meeste bij, ze genoot van deze onbezorgde tijd. Deze bloeitijd drukt zich voor haar uit in het lied: o vrede van Tiberias, o heuvels in het rond. In dit huis wordt zst. Rijpma met aandachtige zorg omringd. Zr. Rijpma is maandag 16 maart overleden en zaterdag 21 maart was de dankdienst in de kerk van Wyns, waarna ze naar haar laatste rustplaats in Wyns is begeleid. Een In Memoriam volgt in de Stimulans- Fundament van juni en juli. Een persoonlijk Paasgebeuren voor Br. Zandringa, op 16 maart mocht hij naar huis. Na plotselinge ziekenhuisopname en daarna ruim 2 maand revalidatie in Borniaherne is de rechterkant van zijn lichaam beter te gebruiken. De kracht van voorheen is niet terug, maar toch is er voldoende herstel opgetreden zodat hij naar huis kon. Een vreugde voor hem en zijn vrouw, hun kinderen en kleinkinderen. Een hartelijk welkom thuis broeder, niet te snel, maar wel opgestaan! Mijn werkdagen zijn: 2, 16, 30 april en 28 mei (14 mei is het Hemelvaartsdag en deze week wandel ik langs de Friese elf steden!) Tot ziens, Roelof Akse

8 UIT DE KERKENRAAD De kerkenraad vergaderde in februari. Aan de orde kwamen verschillende zaken. Br. Zandringa bezocht regelmatig leden van onze gemeente, dat lukt nu niet meer en daarom zal ds. Akse wat vaker bezoekjes afleggen, mocht u bezoek willen geef dit dan door. Br. Zandringa is inmiddels weer thuis en we wensen hem een spoedig herstel. Onze jaarvergadering wordt vastgesteld op 26 maart om uur., waar de toekomst van onze gemeente weer op de agenda komt. Iets om alvast over na te denken. Voor U allen veel moed, troost en kracht gewenst. Namens de kerkenraad: Klaasje S. Posthumus Schottmann De vogels zingen Nog voor de zon opgaat, - Dat is geloven. Eerst in de avond Zie ik tot mijn verbazing : De sering in bloei De avondzon hangt Een lampion in de boom Dat wordt een tuinfeest Van de Redactie: Dit april en mei nummer is mijn laatste! Met ingang van juni neemt Karin Kikstra de redactie van de Stimulans- Fundament over. Voor de maanden februari en maart heeft Karin ook al de lay-out gemaakt en vond het heel erg leuk om te doen. Wel blijf ik op de achtergrond betrokken Ik heb met heel veel plezier sinds ca (de eerste jaren met Gerbrand), het redactiewerk gedaan. Maar het is goed dat iemand anders het nu overneemt. Elly Boltjes- van der Wal

9 Bedankt als lid: Jan Kees Toxopeus woont niet meer in St. Annaparochie en heeft het lidmaatschap van onze gemeente opgezegd. Kerkenraad: Br. J. Zandringa heeft aangegeven dat hij stopt met zijn kerkenraadswerk. Vele jaren heeft hij trouw onze oudste leden bezocht, het contact tussen de gemeente en haar leden die niet meer naar de diensten konden komen. Helaas is dit nu niet meer mogelijk. Ook de zorg voor het kerkgebouw was bij hem in goede handen. Wij, de kerkenraad en leden, willen br. Zandringa heel hartelijk bedanken voor al het werk dat hij gedaan heeft voor de Doopsgezinde gemeente het Bildt. Pinksterdienst: Dit jaar valt Pinkster op de 4 de zondag van de maand. Daarom is de dienst niet op de 3 de, maar op de 4 de zondag!! Getallen in de bijbel Achter de getallen die we regelmatig in de bijbel tegenkomen ( en hun tientallen) schuilt altijd een betekenis. Zondag 15 maart had ds. Boonstra- Duijf het ook over getallen. Hier een klein gedeelte uit die preek. De grondslag van Jobs hele bestaan is dat hij leeft naar de wil van God. En de wil van God is dat de mens niet het verkeerde doet. En er is nog meer. Job heeft mensen om zich heen, want Job is gezegend met 7 zonen en 3 dochters = = is het getal van de volheid, van het geluk - 3 is het getal van eenheid = 10 en 10 is het getal dat te maken heeft met iets compleets. Denk aan de tien geboden, een volledige, complete wet. Job heeft 7000 schapen en geiten, 3000 kamelen ( = ) 1000 runderen, 500 ezelinnen. Het zijn niet zomaar getallen. Ze hebben inhoud. Momenteel zitten we in de 40- dagentijd. Het getal 40 betekent voorbereiding en verwachting, maar ook vasten en boetedoening. 40 dagen van vasten, op wat voor manier ook. In de Rooms Katholieke Kerk is het gebruikelijk, maar ook in de Protestantse Kerken wordt hier steeds meer aandacht aan besteed. In het Nieuw Liedboek staat een lied wat ook verwijst naar getallen.

10 Lied 540 Het waren tien geboden die God schreef in de steen, het waren tien geboden, voor elke vinger één. De wind blaast in vier streken, wie weet waar hij behoort, de wind blaast in vier streken die tien geboden voort en vier maal tien is veertig, het tijdperk van de Geest, en al die tijd is Mozes met God alleen geweest. Maar Mozes is gestorven op weg naar Kanaän en Isr aël heeft gezworven vier maal tien jaren lang. Elia heeft gelopen tot hij bij Horeb kwam, Elia heeft gelopen vier maal tien dagen lang en Mozes en Elia zijn op de berg geweest, waar boven in de hemel de Geest genesteld is, maar Jezus is beneden, een lange vastentijd, maar Jezus is beneden verzocht in de woestijn, en hier heeft Hij geleden de wijsheid van de slang, en hier heeft Hij gestreden vier maar tien dagen lang en Hij heeft overwonnen, haast zal het Pasen zijn, dan springen nieuwe bronnen omhoog in de woestijn. Dan zullen wij u loven vier maal tien dagen lang, dan zullen wij u loven, ons hart in vuur en vlam. Elly Boltjes

11 MEDEDELINGEN BERLIKUM Verjaardagen 8 april Zr. K. de Jong-Siderius 21 mei Zr. B. de Haan-Kuperus 22 mei Zr. M. Dijkstra-Rekker AGENDA 25 maart: Ontspanningsavond in kruiskerk aanvang uur 9 april: Kerkenraadsvergadering aanvang uur 16 april: Gespreksgroep aanvang uur 23 april: Leeskring aanvang uur 30 april: Zusterkring aanvang uur 1 mei: Weeksluiting Nij Statelân, Menaldum, aanvang: uur verzorgd door da. Geja Laan 3 mei: Na de kerkdienst ledenvertoeving Berlikum 7 mei: Kerkenraad aanvang uur 6 mei: Gesprekskring uitje ter afsluiting seizoen 21 mei: Leeskring aanvang 20.00uur 22 mei: Oplevering restauratie orgel vanaf uur (Voor de kerkdiensten zie voorin dit blad) Wel en wee God van liefde neem ons in uw hoede en verlicht ons hart. Draag ons uit het donker naar het licht van uw vrede. Van harte leven wij mee met Nelly de Vries, Margreet de Jong, Johannes Kuperus en Klaske de Jong die allemaal zo hun eigen zorgen over hun gezondheid hebben. Moge God u kracht geven! Ook gaan onze gedachten uit naar allen, nu niet met name genoemd, van wie de gezondheid kwetsbaar is en naar onze zusters die opgenomen zijn in zorginstellingen en tevens naar hun naasten, moge God ook u nabij zijn! Voorts wensen we een ieder die moet leven met pijn en verdriet heel veel sterkte toe. Moge de eeuwige u met zijn liefde omringen! Het was fijn om te horen dat Anja Schiphof na 4 maanden van huis te zijn geweest vanwege revalidatie nu weer thuis is en dat Lou Posthumus gelukkig ook weer aan de beterende hand is. Alle goeds toegewenst! Geja Laan

12 Van de kerkenraad De kerkenraad heeft besloten om de ledenvergadering dit jaar als een ledenvertoeving te houden na de kerkdienst van 3 mei a.s. Dit is besloten omdat, buiten de kerkenraad, de laatste jaren zo weinig leden de ledenvergaderingen bezochten. De leden ontvangen ruim van te voren de verslagen. Bent u 3 mei niet aanwezig in de dienst, dan kunt u schriftelijk of telefonisch reageren bij één van de kerkenraadsleden. 25 mei t/m 7 juni: studieverlof predikante, in geval van nood kunt u contact opnemen met zr. Frederika Hiemstra, tel Ook uw kerkenraad vraagt zich bij tijd en wijle wel eens af hoe onze toekomst er uit zal zien. Bestaat onze Menniste gemeente nog in 2025? Dat is vanaf nu slechts tien jaar! Wij openen onze vergaderingen altijd met een wijdingswoord, kort geleden deed br. Onijdes dat, hij las toen een artikel uit Doopsgezind.NL voor. Titel: Doopsgezind zijn in 2044 van Yvette Krol. Genoemd jaartal ligt negenentwintig jaar verderop, gerekend vanaf Ach, dan zijn we er niet meer, zullen de meesten wel denken. Maar de richting van kijken is wel de goede: niet achterom zien maar de blik gericht op de toekomst! Oh ja, behalve het gebruikelijke wijdingswoord willen wij als kerkenraad onze bijeenkomsten gaan openen met gebed. Meer spiritualiteit zogezegd. Want tijdens de vergadering gaat het maar al te vaak over dingen regelen, wie gaat naar die en die bijeenkomst, over rekeningen (en dus over geld) en nog wat van die drukte. Dus bij het begin de blik omhoog gericht, een goede zaak. Verder kwamen kort geleden de jaarcijfers van onze gemeente langs, elke jaar weer een kruiwagen vol cijfers. Hoewel het ledental al jaren afneemt en daarmee ook de inkomsten, worden er forse bedragen genoemd. Bijvoorbeeld in het kader van onze orgelrestauratie, maar dan gaat t natuurlijk over grote bedragen subsidie. Net zoals met de restauratie van kerk en Mennozaal, dat zijn van die ondernemingen die wij nooit zelf hadden kunnen betalen. Goed dat een gulle gevers zijn die een kleine gemeente willen helpen! Nog meer dingen te regelen? Jazeker, bijvoorbeeld de diensten volgend jaar, dat is Als wij geregeld iemand willen hebben voor de preek en de dienst, dan moet je hen zeker een jaar van te voren inboeken. Anders vis je achter het net. Zo gaat dat in deze snelle tijden Tjeerd Lont met name (maar gelukkig meer mensen) zijn druk bezig met de organisatie van vrijdag 22 mei, de feestelijke ingebruikname van ons gerestaureerde orgel. Elders in dit blad leest u er meer over. Het wordt een hele happening, let maar op! Dit en nog meer zaken houden uw kerkenraad van de straat. We gaan door! Website van de DG Gemeente Kijkt u wel eens op onze website? Het lijdensverhaal in plaatjes met een tekst hebben we op de site gezet, het bekijken waard! U vindt ons op: Bernard Posthumus

13 Bezoek van de Mennonites: European Heritage with John Sharp May 19 - June Thursday, May 21 This morning we ll delight in the colors and scents of the Aalsmeer flower auction where 20 million flowers from around the world are traded daily. We'll enjoy a boat ride of Amsterdam's canal system, then visit the Singel Mennonite Church, a hidden church. We will cross the 22-mile Afsluitdijk to Friesland to learn about the Menno Simons story. Stops include the hidden church at Pingjum and the Menno Simons monument at Witmarsum. Tonight we ll stay with families in the little Friesian village of Berlikum. Friday, May 22 After saying goodbye to our new friends at Berlikum, we ll travel to Münster in Germany. On a walking tour we ll hear about the violent uprising of radical Anabaptists during the Münster Rebellion. This uprising had an important impact on Menno Simons decision to pursue nonviolence. After traveling to Köln, we ll take a walking tour of the city and see the spectacular Köln cathedral. Dit zijn de dagen dat ze in Nederland zijn. Tourmagination, wanneer U dit opzoekt op de Google zoekmachine is het hele programma aanbod van Tourmagination te vinden. Het is dan ook niet moeilijk een kijkje te nemen in het programma Europees erfgoed met als begeleiders John Sharp (USA) en Wilmer Martin (Canada). Sinds jaar en dag wordt op deze aangeboden reis ook de Doopsgezinde gemeente van Berlikum aangedaan en worden onze gasten ondergebracht in gastgezinnen. Dit jaar zal er dubbel zo hard gewerkt moeten worden om gastgezinnen te vinden. De gemiddelde leeftijd van de gemeente gaat omhoog en dan wordt het moeilijker om gastgezinnen te vinden. Ook komt Tourmagination niet één maar twee keer richting Berlikum. Het tweede bezoek staat gepland op donderdag 11 juni aanstaande. Deze groep staat onderleiding van Wilmer Martin en John Ruth. Voor deze reis bestaat er vanuit Amerika strong interest. Alles heeft er mee te maken dat de historicus John Ruth, bijna 84 jaar, leiding geeft aan deze groep. Het is beslist de moeite waard kennis te moge maken met deze overwegend Mennonites uit Canada en de Verenigde Staten. Mocht U belangstelling hebben en interesse in en natuurlijk een bed over dat kunt U zich opgeven bij Frederika Hiemstra of Onijdes Sijtsma. Wij noteren U graag als gastgezin:

14 Doopsgezinde Gemeente Berltsum Vermaningstraat 3 UITNODIGING 22 MEI 2015 feestelijke oplevering restauratie Van Dam orgel Geachte heer, mevrouw, Twee maanden geleden is het Van Dam orgel van de Doopsgezinde Gemeente te Berltsum na volledige restauratie opgeleverd. Het orgel van Friese makelij Van Dam, is in 1916 gebouwd. Na bijna 100 jaar trouwe dienst was er wel een en ander te doen en de firma Bakker & Timmenga heeft onder supervisie van onze orgeladviseur Theo Jellema uitstekend werk verricht. Mede dankzij vele bijdragen van fondsen is dit mogelijk gemaakt. Voor onze kleine Doopsgezinde Gemeente een prestatie om trots op te zijn. We laten dit niet zo maar ongemerkt voorbij gaan. Een korte terugblik op de restauratie: Nadat alle onderdelen zorgvuldig in de werkplaats zijn gerestaureerd is alles weer in oorspronkelijke staat hersteld. Vooral het in elkaar passen van de onderdelen is precisiewerk. Elke onzorgvuldigheid werd vermeden, want die zou heel onwenselijke gevolgen kunnen hebben als het orgel moet functioneren. De orgeladviseur heeft als supervisor het hele proces begeleid. Het resultaat is subliem. We hebben een orgel van topklasse in huis met een plechtige klank, teer als het zachtste register getrokken wordt, maar monumentaal als alle registers samen gebruikt worden. Zonder gekreun, gesteun en geblaas meer begint senior Van Dam als 98-jarige aan een tweede jeugd. U mag daarvan getuige zijn. Wij bieden op 22 mei twee programma s aan: -middagprogramma van tot uur: Op ieder vol uur, het open orgel, iedere bekwame organist kan maximaal 15 minuten of korter het orgel bespelen. Aanmelding vooraf. -avondprogramma vanaf tot uur -inloop met koffie en thee -inleiding en aanpak restauratie: de heer Holst Meijer -toelichting restauratiewerk door de heer Ydema van Bakker & Timmenga Orgelmakelij -afsluitende vrije improvisatie uitgevoerd door de heer Theo Jellema,concertorganist en orgeladviseur -nazit met een hapje en drankje Naast de festiviteit rondom het Van Dam orgel kunt u ook een uitgebreide collectie Doperse Gezangenbundels bewonderen. De expositie is samengesteld door broeder Onijdes Sijtsma.

15 De organisatie van deze dag is in handen van dhr. Tjeerd Lont, vaste organist van de Doopsgezinde Gemeente Berltsum, tevens als beleidsadviseur toegevoegd aan de kerkenraad alhier. Voor opgave graag uw aanmelding via de mail naar of telefonisch op Zusterkring Op 10 maart zijn we met 7 zusters naar Harlingen geweest. Daar hield de FFDZ de ontmoetingsdag. Na ontvangst en koffie met wat lekkers begonnen we met het programma.het thema was: Doperse dichteressen. Zr. Jannie v.d. Kloet vertelde voornamelijk over Francijntje de Boer Zij was van eenvoudige kom af, maar door haar werk als dienstmaagd bij gegoede families mocht ze naast haar werk ook veel lezen en kwam ze in aanraking met schrijvers en dichters. Francijntje de Boer (Harlingen, 18 oktober 1784 Heerenveen, 7 maart 1852) was een Nederlandse schrijfster van kindergedichten. In de jaren 1810 publiceerde ze vier dichtbundels, waarvan twee voor kinderen. Haar taal wordt gekenmerkt door eenvoud. Haar gedichten draaien om huiselijkheid, deugdzaamheid en zuivere godsdienstzin. s Middags moesten samen gedichten maken o.l.v. zr. Sietske Ypenga. We hebben geleerd een elfje en een rondeel te maken. Een elfje heeft 5 regels en heeft 11 woorden, die als volgt zijn gerangschikt: 1 ste regel: 1 woord (bv. Een werkwoord of een beest, kleur. ) 2 de regel: 2 woorden (bv. Waar, wat of wanneer) 3 de regel: 3 woorden (bv. Hoe) 4 de regel: 4 woorden (bv. Een vraag) 5 de regel: 1 woord ( vaak een verrassend antwoord) Een rondeel heeft herhalende zinnen. Het gedicht kan heel lang en heel kort. Regel 1 = regel 4 = regel 7 Regel 2 = regel 8 We waren er maar druk mee! Na enige tijd konden we onze gedichten voorlezen, uit de groep kwamen verrassende gedichten. Na afloop zijn we naar de Stoof (het oude stadslogement) gegaan. We hebben gesmuld! We kunnen terug zien op een mooie dag. Frederika Hiemstra Kooistra

16 MEDEDELINGEN GEZAMENLIJK Radio Eenhoorn is de lokale omroep voor de gemeenten Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel. Wij maken programma s met nieuws, achtergronden, sport en religie. Frequenties kabel: Menameradiel 96.1, het BIldt en Franekeradeel 104.1, Ether FM Bezoekadres: Mieddyk 39a, 9036 ZW MENAAM / Postadres: Postbus 14, 9076 ZN SINT ANNAPAROCHIE Internet: Programmering religieuze programma s: DONDERDAG Tsjerkelûden Nieuws en achtergronden uit de kerken Tichterby Een afwisselend programma over wat mensen beweegt Christ-Hits Christelijk muzikaal jongerenprogramma met wekelijks een thema, een stelling en regelmatig bijzondere gasten. Internet: ZONDAG Fryslân Sjongt Gospel Friese en Nederlandstalige gospelmuziek. Presentatie: Ale Bosch 09:30-10:45 Kerkdienst Rechtstreekse uitzending uit één van de kerken in Menameradiel, het Bildt of Franekeradeel Herhaling Tsjerkelûden Glorieklanken Geestelijk verzoekplatenprogramma. Verzoekjes: / e- Van de Redactie: De kopij voor het april en mei nummer graag uiterlijk 15 mei inleveren Voor Berltsum bij Frederika Hiemstra en voor het Bildt bij Karin Kikstra.

17 World Fellowship day 2015 Zondag 25 januari 2015 was in Drachten de Wereld broederschap dag, een provinciale vierdag. Voorzichtig lopend, vanwege de hier en daar gladde stoeptegels, kwamen we net na tien uur de hervormde kerk binnenstappen. Verrast door het aantal mensen dat al aanwezig was, was er onder het genot van koffie gelegenheid voor ontmoeten en weerzien. Hoe dichter de klok elf uur naderde, hoe voller de kerkbankjes raakten. Een kleine 250 Friese menisten waren aanwezig bij de viering, konden luisteren naar lezing en overdenking, zingen en luisteren naar het koor met muzikale begeleiding van piano, cornet en viool. Er was even speciaal aandacht voor, de handvol, kinderen die aanwezig waren, voordat zij met hun lichtje naar een eigen ruimte gingen. En wat was het een mooi gezicht toen, onder het zingen van lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand, de aanwezige Quilts daadwerkelijk van hand tot hand gingen. Alsof er een warme deken over de aanwezigen ging Na deze viering gingen we naar de Vermaning voor de lunch. s Middags was er een ruime keus aan activiteiten; Zo kon men onder begeleiding van een gids een rondwandeling maken door historisch Drachten. Mooi dat de gladheid verdwenen was! Er was de mogelijkheid het Museum Dr8888 te bezoeken om de werken van de Drie generaties Werkman te bewonderen. Een klein groepje mensen luisterde naar de gedichten en zang van Jan Ketelaar en een iets grote groep bleef in de Vermaning bij een concert van de Ferwerda academie. De kinderen en jeugd vermaakten zich ook prima bij het voor hen georganiseerde middagprogramma. Om drie uur waren er nog velen aanwezig bij de afsluitende Vesper. Er werd kort stil gestaan bij alle middagactiviteiten. En wat was het mooi dat er na een opmerking van één van de oudere aanwezigen spontaan een collecte ontstond voor het jongerenreisfonds voor het wereldcongres deze zomer. Een blijk van waardering voor de vijf jongeren die deze dag de handen uit de mouwen staken en ons van koffie, thee en soep deden voorzien. Onder het genot van nog een kopje koffie of thee werd deze goed geslaagde dag afgesloten.

18 14 mei 2015 Ook dit jaar kunt u weer op de fiets stappen voor het Vermaningspad op Hemelvaartsdag. Deze jaargang nodigen de Doopsgezinde Gemeenten IJlst, Joure en Sneek u uit om het waterrijke hart van Friesland te verkennen. Vanuit het startpunt in IJlst slingert het Vermaningspad deze keer via Terherne, Joure en Sneek om het Sneekermeer heen. Naast het genieten van natuur en cultuur wordt u uitgenodigd om deze route als pelgrim te gaan. Vanuit het toepasselijke thema van deze editie Over wegen, wordt u materiaal aangereikt om na te denken over uw eigen levensweg. In IJlst kunt u zich laten inspireren door de wegen van de Doopsgezinde traditie, in Joure reist u mee met reizigers uit het Oude Testament om tenslotte in Sneek met het Nieuwe Testament af te sluiten. Naast een fietsroute ( circa 45 km) is van dit Vermaningspad ook een speciale route voor auto's. Hieronder vindt u het programma: Start in IJlst, Eegracht 28, Lunch in Joure, Midstraat 70, Slot met vesper in Sneek, Singel 28, Kosten: 5 euro (inclusief programmaboekje, soep, koffie en thee). Voor een lunchpakket dient u zelf te zorgen. Speelfilm Selma, nu in de bioscoop. De film gaat over de geweldloze mars van dr. Martin Luther King en zijn volgelingen om stemrecht voor zwarten af te dwingen, dezer dagen vijftig jaar geleden. De mars liep van Selma, Alabama naar Montgomery, de hoofdstad van Alabama, en ondervond veel gewelddadige tegenstand. De beginzondag van de mars staat bekend als Bloody Sunday. De al jaren in Nederland wonende doopsgezinde Amerikaan Harky Klinefelter deed mee en was van begin af aan bij de beweging betrokken als persofficier en geluidsman.

19 Fryslân krijt syn eigen Ruth! Dizze Frysktalige musical komt yn koarten yn De Lawei. Sneon 16 maaie om oere en snein 17 maaie om oere. Priis: Folwoeksenen 15,00 mei gratis konsumpsje Bern o/m 12 jier 10,00 mei gratis konsumpsje It bekende Bibelboek Ruth is in oerâld werkenber minsklik en waarmbloedich leafdesferhaal. Alle tema s fan it libben hat it yn him. Blidens en fertriet, earmoede en rykdom, wanhoop en hoop, erotyk en humor, ûnwennigens en thúsfielen, taktyk en takomst. Wat soe it moai wêze it ferhaal fan Ruth yn ús eigen Frysk klinke te litten! Dat fûnen tolve jier ferlyn Folkert Verbeek en Hindrik van der Meer. Folkert de dichter en Hindrik de muzikant. En it kaam klear. Harren Ruth waard foar it earst útfierd yn de Lege Geaën, yn de sportseal fan Sibranda-buorren. Fiif foarstellings dêr lutsen sa n soad publyk dat Ruth dêrnei ek yn de Harmonie te Ljouwert en De Lawei yn Drachten te sjen wie. De dream fan dy twa is net oer. No t Ruth mei de puntsjes op de i, ek útjûn is, komt dit sjongspul nochris. En hoe! Waard de útfiering fan 12 jier ferlyn al tige wurdearre, dizze útfiering hopet rjocht te dwaan oan noch hegere ferwachtings. Noch kleurriker en klankriker is er wurden. Mear ynstruminten, mear dûns, mearstimmiger, grutter bernekoar, nije fynsten yn bylden en klean. It bekende Kwartettekoar, dêr t Hindrik de oprjochter en lieder fan is, fiert it út. De teksten fan de haadrolspilers wurde prachtich songen troch 4 solisten. Van der Meer is bekend wurden troch syn grutte rige bernelietsjes, syn projekten mei de studinten fan eardere pabo De Him sa as Joazef Master Dreamer en De bisteboel fan Omke Roel, syn nije tsjerkelieten op teksten fan Eppie Dam, syn eardere kroechkoar Auke Roukes en de literêre bustochten dy t er die tegearre mei syn frou Beitske. Foar dizze útfiering fan Ruth is Tsjerk Kooistra oantrokken as regisseur. Hy is tige bekend troch it regissearjen fan it Iepenloftspul fan Jorwert. Mei troch Tsjerk sil it in bysûnder gehiel wurde! In útfiering dy t jo net misse moatte! Kaarten kinne jim bestelle fia of fia De Lawei. Sjoch ek op: https://itkwartettekoar.wordpress.com As de kaartferkeap hiel goed giet, komt der noch in tredde foarstelling op sneintejûn 17 maaie om oere!

20 Paas Verhaal 3 bomen - 3 dromen Lang geleden stonden er op een heuvel drie kleine bomen; ze stonden daar en droomden van wat ze later wilden worden wanneer ze groot waren. De eerste kleine boom keek naar de sterren en zei: Ik wil een schat bewaren. Ik wil bekleed worden met goud en gevuld met kostbare stenen. Ik word de mooiste schatkist in de hele wereld! De tweede kleine boom keek naar de kleine stroom die beneden voorbij kronkelde op weg naar de oceaan. Ik wil over verre wateren reizen en machtige koningen vervoeren. Ik wil het machtigste schip ter wereld worden! De derde kleine boom keek naar de vallei daar beneden waar ijverige mannen en vrouwen aan het werk waren in een ijverig stadje. Ik wil helemaal niet weg van deze heuveltop. Ik wil zo groot worden dat de mensen later, wanneer ze hier voorbijkomen en naar me kijken, hun ogen naar de hemel richten en aan God denken. Ik wil de grootste boom van de wereld worden! Er gingen veel jaren voorbij. De regen kwam, de zon scheen, de kleine bomen groeiden en groeiden. En op een dag kwamen de houthakkers de heuvel opgewandeld. De eerste houthakker keek naar de eerste boom en zei: Dit is een prachtige boom. Het is echt de volmaakte boom voor mij. En met een paar zwaaien van zijn blinkende bijl viel de eerste boom tegen de grond. Nu gaan ze een mooie kist van mij maken; ik zal een kostbare schat bevatten, dacht de eerste boom. De tweede houthakker keek naar de tweede boom en zei: Dit is echt een sterke boom. Een perfecte boom voor mij. En met een paar zwaaien van zijn blinkende bijl ging ook die tweede boom tegen de grond. Nu ga ik verre oceanen kunnen bevaren, dacht de tweede boom. Ik zal een groot schip worden dat machtige koningen vervoert. Maar de derde houthakker keek niet eens op. Elke boom is goed voor mij, gromde hij. En met een paar zwaaien van zijn blinkende bijl viel ook de derde boom om.

Liturgie voor de dienst in de Doopsgezinde Gemeente Arnhem zondag 26 oktober 2014 om 10.00 uur. Voorganger: Harrie Hekkema Organist: Wijnand Klaver

Liturgie voor de dienst in de Doopsgezinde Gemeente Arnhem zondag 26 oktober 2014 om 10.00 uur. Voorganger: Harrie Hekkema Organist: Wijnand Klaver Liturgie voor de dienst in de Doopsgezinde Gemeente Arnhem zondag 26 oktober 2014 om 10.00 uur Voorganger: Harrie Hekkema Organist: Wijnand Klaver Thema: Onze Vader Aansteken van de kaars Staand zingen

Nadere informatie

Er hebben weer een aantal activiteiten plaatsgevonden of staan nog op de agenda voor binnenkort. Hieronder leest u er meer over!

Er hebben weer een aantal activiteiten plaatsgevonden of staan nog op de agenda voor binnenkort. Hieronder leest u er meer over! Maart, schooljaar 2016-2017 Beste ouders/verzorgers, Er hebben weer een aantal activiteiten plaatsgevonden of staan nog op de agenda voor binnenkort. Hieronder leest u er meer over! Kerstviering 2016 De

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel!

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Oase viering 22 oktober 2016 Bidden Liedje: Wees eens even stil Wees eens even stil,

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN Zondag 10 november 2013, thema: Liefde Ds. Nelleke Beimers, voorganger Harm, organist Merijn, pianist Medewerking verlenen: Bert, Cobie, Dorien, Harm,

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist:

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 6 februari 2011 voorganger ds Joost Röselaers met medewerking van Marjolijn van Heemstra organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Heinrich Scheidemann,

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Franciscus, mens in de schepping

Franciscus, mens in de schepping Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring Zondag 15 oktober 2017 Ouderling van dienst is Liesbeth de Jong Diaken is Lian van Uxem Het orgel wordt bespeeld door Cor Timmerman Lector is Marijke Drewes

Nadere informatie

De goede dood (2012) Films die er toe doen

De goede dood (2012) Films die er toe doen Films die er toe doen De goede dood (2012) Regie: Wannie de Wijn, Nederland. Datum: Donderdag 17 september Tijd: 19.30 uur Plaats: De Menorah, Dwarswijk 350, 9202 CA Drachten Informatie: Dhr. Ate Klomp,

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Lezen : Lucas 4 : Psalm 91 : 1, 7 en 8 NLB 540 Lied 172 : 1 en 4 Psalm 131 Gezang 144

Lezen : Lucas 4 : Psalm 91 : 1, 7 en 8 NLB 540 Lied 172 : 1 en 4 Psalm 131 Gezang 144 Lezen : Lucas 4 : 1-13 Psalm 91 : 1, 7 en 8 NLB 540 Lied 172 : 1 en 4 Psalm 131 Gezang 144 Social Media Event JAC Drachten Social Media Event JAC Drachten Social Media Event 17 April 20:00 uur Ichtus hûs

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Uitzwaaidienst. Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur. Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour.

Uitzwaaidienst. Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur. Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour. Uitzwaaidienst Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour. 1 Voor de dienst speelt en zingt True Colour. Welkom door

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 11 vers 33 t/m 46 Samen zijn wij hier gekomen Psalm 100 vers 1 en 2 Rozelaarkoor Lied 165 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Nu gaan

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 15 oktober 2017, schoolkerkdienst Is dat Eerlijk? - over werken en waardering, delen en dankbaarheid Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool

Nadere informatie

Kinderdienst 15 maart. Dominee: Anne ter Schuur. Muziek: Arie Bestebreur

Kinderdienst 15 maart. Dominee: Anne ter Schuur. Muziek: Arie Bestebreur Kinderdienst 15 maart Dominee: Anne ter Schuur Muziek: Arie Bestebreur 1 Introductie 2 Votum en groet 3 Bidden 4 Zingen Dit is de dag (Opwekking 32) Dit is de dag, (2x) die de Heer ons geeft. (2x) Weest

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar Manteldienst op 11 oktober 2015 Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar 1 WELKOMSTWOORD door ouderling van dienst / AANKONDIGING AANVANGSLIED

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Orde van dienst zondag 7 januari Woorddienst - Kliederkerk Voorganger: Ds Aarnoud van der Deijl

Orde van dienst zondag 7 januari Woorddienst - Kliederkerk Voorganger: Ds Aarnoud van der Deijl Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 7 januari Woorddienst - Kliederkerk Voorganger: Ds Aarnoud van der Deijl Thema: Wat staat er in de sterren m.m.v.

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Ada Mooij 25 jaar koster Kees van den Berg 25 jaar organist voorganger orgel : ds. Guus A.V.

Nadere informatie

Kinder-Dankdagdienst

Kinder-Dankdagdienst Kinder-Dankdagdienst Woensdag 2 november 2016 Met als thema Dankend bij Eén Psalm 65 Voorganger: Ds. Ria Scheltens-Ritzema Muzikale begeleiding: Sipke de Boer en Jacqueline van de Steeg Welkom Votum en

Nadere informatie

Verdwenen liederen in het nieuwe liedboek.

Verdwenen liederen in het nieuwe liedboek. Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 30 juni 2013 Thema: Verdwenen liederen in het nieuwe liedboek. voorganger: dr. Tj. Barnard organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Elisa Jasmijn Alferink

Elisa Jasmijn Alferink Orde van dienst voor de viering van de heilige Doop van Elisa Jasmijn Alferink Dochter van Jeroen en Anouk Alferink-Vugteveen 3 juli 2016 in de Plaskerk te Raalte Voorganger: ds. Karolien Zwerver Organist:

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Tafeldienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Mag het ietsje meer zijn? m.m.v. Arjen Noordzij,

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

Avondgebed. Week van Gebed om de Eenheid der Kerken Op weg als vrienden van Jezus. Voorgangers: Ds. Peter Mol en Ds.

Avondgebed. Week van Gebed om de Eenheid der Kerken Op weg als vrienden van Jezus. Voorgangers: Ds. Peter Mol en Ds. Avondgebed Week van Gebed om de Eenheid der Kerken 2012 Op weg als vrienden van Jezus Voorgangers: Ds. Peter Mol en Ds. Dick Lagewaard donderdag 24 januari Aanvangslied: Wat vraagt de Heer, uw God, van

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017 Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Co Moolenaar Muziek: Theo van der Woude M.m.v. groep 4 van De Werveling Muziek OM TE BEGINNEN Welkom allemaal Een kind

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Dorpskerk Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur Zij raken niet vergeten die ons zijn voorgegaan. blijvend met ons verbonden. Namen, gedragen en geschrevenin de holte van

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor de SIEN-dienst op zondag 6 november 2016 Thema: Dank je wel! Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 15.00 uur Pianist: Henk Dubbink Voorganger: ds. Kees Benard = = =

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten ! Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 8 februari 2015 voorganger: ds Jessa van der Vaart organist: Erik Visser lector: Joan Roos ! Orde van de dienst. orgelspel, Georg Böhm. Preludium in F.

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opwekking 553) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 1 mei 2011 Thema: spiegels. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser. Foto: Amsterdam, Michael Bry

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 1 mei 2011 Thema: spiegels. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser. Foto: Amsterdam, Michael Bry Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 1 mei 2011 Thema: spiegels Foto: Amsterdam, Michael Bry voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Dankdienst voor het leven van Cornelia van Liere-Mallekote

Dankdienst voor het leven van Cornelia van Liere-Mallekote Dankdienst voor het leven van Cornelia van Liere-Mallekote * Kapelle, 8 november 1927 Kapelle, 21 oktober 2016 Donderdag 27 oktober 2016 Hervormde kerk Kapelle, 13.30 uur begraafplaats Kapelle voorganger:

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg

IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 oktober 2011 IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg voorganger: ds. Joost Röselaers m.m.v. Jan de Vries (lezingen), Gert van Drimmelen

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK?

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? Zondag 5 maart 2017 in het Kruispunt in Voorschoten Orgelspel Welkom en mededelingen VOORBEREIDING Zingen: Lied (Psalm) 91a. Bemoediging: voorganger : Onze hulp is in de naam

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Zondag 23 augustus 2015 Tafeldienst Voorganger: Clementine van Polvliet Thema: Volhouden m.m.v. Marjolein Dijkstra, piano

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Liturgie voor Zondagmorgen 5 Maart 2017 in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor Zondagmorgen 5 Maart 2017 in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor Zondagmorgen 5 Maart 2017 in de Westerkerk te Veenendaal Na binnenkomst kerkenraad zingt Peper: Gebed (Make Some Noise Kids) Heer, ik wil even met U praten. Ik heb zoveel aan mijn hoofd.

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 12 mei 2013 voorganger: dr. Marius van Leeuwen organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken. stilte. aansteken van de kaars.

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Liefde is. Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Kinderen en team van de Beatrixschool Dominee Irene Builtjes-Faber En gemeenteleden van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

OECUMENISCHE VIERING WEEK VAN DE VREDE Vrede verbindt. Zondag 18 september, Grote Kerk te Edam Raad van Kerken Edam-Volendam

OECUMENISCHE VIERING WEEK VAN DE VREDE Vrede verbindt. Zondag 18 september, Grote Kerk te Edam Raad van Kerken Edam-Volendam OECUMENISCHE VIERING WEEK VAN DE VREDE 2016 Vrede verbindt Zondag 18 september, Grote Kerk te Edam Raad van Kerken Edam-Volendam Voorgangers: M.m.v.: Pianist: Organist: Pastor Menny de Wolf Ds. Truus de

Nadere informatie

Zondag 7 februari 2016, 10.00 uur Stadswijk - Kerk School Gezinsdienst thema: Jaloezie

Zondag 7 februari 2016, 10.00 uur Stadswijk - Kerk School Gezinsdienst thema: Jaloezie Zondag 7 februari 2016, 10.00 uur Stadswijk - Kerk School Gezinsdienst thema: Jaloezie Met medewerking van kinderen en leerkrachten van de Jan Jaspersschool Woord van welkom Openingslied: Nieuwe Liedboek

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie