Stimulans Fundament. Kerkblad van de Doopsgezinde Gemeenten Berltsum en het Bildt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stimulans Fundament. Kerkblad van de Doopsgezinde Gemeenten Berltsum en het Bildt"

Transcriptie

1 Stimulans Fundament Kerkblad van de Doopsgezinde Gemeenten Berltsum en het Bildt april en mei 2015

2 Doopsgezinde Gemeenten Voorganger Kerkdiensten Voorzitter Secretaris Boekhouder Bankrekening Koster Organist Zusterkring Contact- Oudebildtzijl Redactie Kerkblad BERLTSUM Ds. G.P. Laan De Hoppen 55, 8604 CN Sneek Tel: Vermaningstraat 3, 9041 BR Berltsum Br. B. Posthumus Br. H. Meijer Zeesterstraat 5b Hôfsleane BB Leeuwarden 9041 AT Berl s: Br. O. Sijtsma Vermaningstrjitte 5, 9041 BR Berltsum Tel: Zr. F. Hiemstra- Kooistra Schapendijkje 12, 8801 BG Franeker Tel: NL08INGB Vrienden van de Vermaning Berltsum Secretaris: Onijdes Sijtsma Vermaningstrjitte 5, 9041 BR Berltsum Tel: Bankrekening: Jeltje Kooistra- van Dokkumburg Ypestrjitte 36,9051 ST Stiens Tel: Dhr. Tj. Lont De Kamp 7, 9041 BH Berltsum Tel: Zr. F. Hiemstra- Kooistra Schapendijkje 12, 8801 BG Franeker Tel: Zr. E. Hoogland- Terpstra Nassaustraat 4, 9076 CE St. Annaparochie Tel:: Frederika Hiemstra- Kooistra Adres: zie boekhouder Onijdes Sijtsma Adres: zie secretaris HET BILDT Ds. R. Akse Balsem 26, 9285 KD Buitenpost Tel: Vermaningstraat 3, 9041 BR Berltsum Zr. K.S. Posthumus- Schottmann De Keeg 16, 9076 CJ St. Annaparochie Tel: Br. H. Boltjes Molenstraat 34J, 8913 BC Leeuwarden Tel: of Br. H. Boltjes Molenstraat 34J, 8913 BC Leeuwarden Tel: of NL94RABO Zr. S. Rienks Zr. S.A. Schottmann Middelweg W 221, De Kempenaerstr MK St. Jacob AV St. Anna Tel Tel: Dhr. J. Swart Hofstraat 14, 8932 GS Leeuwarden of Zr. S. Zandringa- Reitsma Fogelsang 25, 9076 KA St. Annaparochie Tel: Zr. E. Hoogland- Terpstra Nassaustraat 4, 9076 CE St. Annaparochie Tel: Karin Kikstra- van Dijk Burg. Albardastraat 10 tel: ET St. Annaparochie Elly Boltjes- van der Wal Adres: zie boekhouder tel:

3 Kerkdiensten Diensten in de Doopsgezinde Fermanje van Berltsum Eerste zondag DG Berltsum Derde zondag DG Het Bildt Aanvang 9.30 uur, tenzij anders aangegeven 2 april uur R. Akse Witte Donderdag- Avondmaal Gezamenlijke dienst 4 april uur Stille Zaterdag Koepelkerk Oecumenische dienst 5 april 9.30 uur J. Boonstra-Duijf Pasen Gezamenlijke dienst 6 april 9.30 uur P. Dijkstra Koepelkerk Oecumenische dienst 19 april 9.30 uur M. Voorhans Extra collecte t.b.v. ADS inzake Menonite World Conference 3 mei 9.30 uur G.P. Laan Extra collecte t.n.v. DG. Wereldwerk 24 mei 9.30 uur R Akse (4 de zondag) Pinksteren Gezamenlijke dienst 7 juni 9.30 uur H. Hekkema

4 VOORWOORD Door br. H. Hekkema (uit de dienst van 23 november 2014) Het Onze Vader. Een gebed dat we, zo uit het hoofd, bidden. Het gebed zit zo in onze ziel, dat we misschien wel gedachteloos de woorden bidden. We zeggen het bijna op en het lijkt me goed dat we het gebed gaan bekijken. Met de regel Onze Vader die in de hemelen zijt maken we verbinding met de geestelijke wereld. In de regel Uw naam worde geheiligd vraagt u God om helder te denken. Om oprecht te denken, wat zich zal uiten in het eerbiedigen van Zijn naam. U vraagt dat de adem van God, de Roeach, bij u mag binnenkomen. Met de woorden U koninkrijk kome maakt u verbinding met het Woord Gods. Laat de woorden heel maken, niet stuk, want als de woorden goed zijn, zal het Koninkrijk Gods komen. En dan Uw wil geschiede : Hier maakt Jezus het ons al een beetje moeilijk, maar hij bedoelt dat we de Goddelijke wil met één woord kunnen beschrijven. En dat woord is liefde. Hier is de liefde die Hij ons in onze gebeden wil leggen. De liefde die voor alle mensen bestemd is. De liefde in het gebed die God welgevallig is. Niet de Valentijnsliefde, die trouwens best leuk is, maar een universele liefde vanuit God naar de mensen. Een universele liefde zodat Zijn wil gebeurt. Dat wat goed voor ons is, ook al begrijpen we het eerst niet altijd. Bij geef ons heden ons dagelijks brood denken we gelijk aan eten. En dat is ook een beetje terecht, maar niet alleen ons eten. Ook en vooral onze levenslessen. Jezus zegt ons dat God ons kan helpen uit de levenslessen te halen wat er in zit. En over dat eten is meer te zeggen, we bidden immers dagelijks. Maar toen Jezus dit gebed aan zijn leerlingen vertelde, was het normaal dat mensen van dag tot dag met hun eten bezig waren. Ze dachten niet aan hun eten voor morgen, want als ze dat nu kochten, zou het morgen bedorven zijn. Hierbij doet het andere tijdsbeeld en perspectief, dat wij anders naar deze zin in het gebed kijken. Over de volgende regel is veel te doen: Vergeef ons onze schulden Wanneer kan ik of u niet vergeven? Wanneer heeft u moeite met vergeven? Waarom laat u het niet gaan? Want na het verdriet zal openheid volgen. Deze zin, deze moeilijke zin, vraagt om vergeving bij God. Zodat we opnieuw kunnen beginnen. Vooruit kijken. En moeiteloos komt de volgende moeilijke zin: Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ook een zin die stof doet opwaaien. Hier speelt vooral het vertalen uit het Hebreeuws een grote rol. In het Aramees staat namelijk: God,

5 begeleid ons als we beproefd worden. En deze zin werpt een heel ander licht, dan de zin die wij gebruiken. Eigenlijk zegt deze zin: God, geef ons de kracht nee te zeggen als het moet, als het zich aandient. Deze regel gaat over de toekomst en zegt ons: Heer, vervul ons van Uw liefde, zodat we verder kunnen. Dit zijn de zeven beden die Jezus aan zijn leerlingen leerde. De beden die Hij ons, ons mensen, heeft geleerd. Nu we dit weten, zouden we volgens mij anders moeten bidden. We zouden de regels stuk voor stuk moeten laten doordringen. En juist dat doordringen hebben we verleerd, want eeuwen geleden hoorden de mensen de priester een zin bidden, waarna ieder in stilte de gebedszin liet doordringen in de ziel. En hij bad weer een zin en weer waren de mensen stil. Net zo lang tot het hele gebed was gebeden. Door de stilte kreeg het gebed de kans zich als het ware te beklijven in de ziel. En bij de één na laatste regel van het gebed viel de gemeente gezamenlijk in met de laatste regel van het gebed: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Om de laatste regels van het gebed is veel te doen. Zoals bij katholieken. Zij baden deze regel vroeger niet, nu wel, maar ouderen nog steeds niet. Ook wij bidden deze laatste regel. Hoe lastig kan het zijn Maar het bidden van deze laatste regel werd een gewoonte en belandde op een gegeven moment in ons gebed, ondanks dat het niet in de Bijbel staat. Er is ook nog een andere versie. De versie van de bijschrijvende monnik. Eeuwen geleden, en ook eeuwen lang werden alle teksten overgeschreven en weer overgeschreven en weer overgeschreven. En het kan zo maar zijn dat een ijverige monnik er een regel bijschreef, zodat het gebed in zijn ogen mooi was afgerond. En al die monniken die na hem kwamen, schreven deze zin mee over. Tja, waar ligt de grens van het geloven Het Onze Vader. Een gebed met een groot verhaal, een grote geschiedenis. Na deze ochtend hoop ik dat u een beetje zicht hebt op wat u bidt als u het Onze Vader bidt. Dat het helemaal geen gebed is met zware woorden. Het is een gebed vol liefde. Liefde vanuit de Heer naar U toe. De liefde van de Eeuwige die zich in alle overvloed aan U toont. En u hoeft het alleen maar tot u door laten dringen. En u niet laten verleiden, of van de wijs brengen, door de woorden. Want achter de woorden zit, zoals u nu weet, een betekenis van louter liefde. Laat uw ziel, uw binnenste, het werk doen. Uw hoofd heeft het al zo druk. Laat deze woorden, zinnen van Goddelijke liefde, diep bij u naar binnen dringen. Laat de Roeach, de adem van God, zijn werk doen. Dat dit zo mag zijn. Amen

6 MEDEDELINGEN GEMEENTE HET BILDT Verjaardagen: 1 april br. R. Akse Buitenpost 12 april zr. K.S. Posthumus-Schottmann St. Anne 14 april zr. M. Westerhuis-Antonisse St. Anne 22 mei zr. K. Kikstra- van Dijk St. Anne Allen Van Harte Gefeliciteerd Werkdagen ds. Roelof Akse: 2, 16, 30 april en 28 mei. Vervoer naar de dienst in Berltsum: April Siepie Rienks Mei Hilbrand Boltjes U kunt bellen op zaterdag tussen en uur Gastvrouw Gastheer: April Mei Hilbrand en Elly Siepie en Jikke 2 april uur Avondmaalsdienst Berltsum 20 april uur Zusterkring 1 mei uur Anne Zernike DG Leeuwarden 14 mei Vermaningspad Sneek, IJlst, Joure 16 mei uur Musical Ruth Lawei, Drachten 18 mei uur Zusterkring

7 Uit de studeerkamer in Buitenpost Momenteel onderweg naar Pasen is het buiten bezig om voorjaar te worden. Deze beide verschillende gebeurtenissen (theologie en natuur) verdragen elkaar, of eerder nog: ze stimuleren elkaar. Bezinning en verstilling gaan hand in hand met dartelende weidevogels en knoppen van bomen die alsmaar dikker worden. In de stille week hoop ik met u op de donderdagavond avondmaal te vieren: brood en wijn voor onderweg. In een gebroken wereld het heil van Christus te verkondigen, te delen en te proeven. In de week hiervoor (donderdag 26 maart) hebben we elkaar getroffen en gesproken in de jaarvergadering. Van gedachten wisselen over de nabije toekomst van onze gemeente, die mij/ons bezig houdt. Waarin manifesteert zich het 'gemeente-zijn wanneer mobiliteit van de oudere leden meer en meer afneemt? Het is denk ik goed om in het verlengde van deze vergadering ook te vieren, om zo mogelijk mee te doen aan de maaltijd van enigheid! Vooruitblik: Op de dag van de arbeid: vrijdag 1 mei, aanvang uur is er in de Leeuwarder vermaning een verrassend slotakkoord van het toneelstuk over Anne Zernike te zien. Hiermee besluiten Sikke en Korneel Roosma hun rondreizen met dit authentieke, vrijzinnige toneel. Al heeft u dit stuk misschien een keer gezien, het bijwonen van dit slotakkoord is zeker de moeite waard! Want Anne Mankes-Zernike heeft ons iets te vertellen. In de gemeente kampen diverse mensen met gezondheidsproblemen. Momenteel heb ik wekelijks contact met zst. Rijpma in de Spiker te Harlingen. Haar krachten nemen af, ze verblijft veel op haar kamer. In al onze eenvoud blikken we terug op haar leven. De zomertijd in het buitengebied van St. Anne staat haar nog het meeste bij, ze genoot van deze onbezorgde tijd. Deze bloeitijd drukt zich voor haar uit in het lied: o vrede van Tiberias, o heuvels in het rond. In dit huis wordt zst. Rijpma met aandachtige zorg omringd. Zr. Rijpma is maandag 16 maart overleden en zaterdag 21 maart was de dankdienst in de kerk van Wyns, waarna ze naar haar laatste rustplaats in Wyns is begeleid. Een In Memoriam volgt in de Stimulans- Fundament van juni en juli. Een persoonlijk Paasgebeuren voor Br. Zandringa, op 16 maart mocht hij naar huis. Na plotselinge ziekenhuisopname en daarna ruim 2 maand revalidatie in Borniaherne is de rechterkant van zijn lichaam beter te gebruiken. De kracht van voorheen is niet terug, maar toch is er voldoende herstel opgetreden zodat hij naar huis kon. Een vreugde voor hem en zijn vrouw, hun kinderen en kleinkinderen. Een hartelijk welkom thuis broeder, niet te snel, maar wel opgestaan! Mijn werkdagen zijn: 2, 16, 30 april en 28 mei (14 mei is het Hemelvaartsdag en deze week wandel ik langs de Friese elf steden!) Tot ziens, Roelof Akse

8 UIT DE KERKENRAAD De kerkenraad vergaderde in februari. Aan de orde kwamen verschillende zaken. Br. Zandringa bezocht regelmatig leden van onze gemeente, dat lukt nu niet meer en daarom zal ds. Akse wat vaker bezoekjes afleggen, mocht u bezoek willen geef dit dan door. Br. Zandringa is inmiddels weer thuis en we wensen hem een spoedig herstel. Onze jaarvergadering wordt vastgesteld op 26 maart om uur., waar de toekomst van onze gemeente weer op de agenda komt. Iets om alvast over na te denken. Voor U allen veel moed, troost en kracht gewenst. Namens de kerkenraad: Klaasje S. Posthumus Schottmann De vogels zingen Nog voor de zon opgaat, - Dat is geloven. Eerst in de avond Zie ik tot mijn verbazing : De sering in bloei De avondzon hangt Een lampion in de boom Dat wordt een tuinfeest Van de Redactie: Dit april en mei nummer is mijn laatste! Met ingang van juni neemt Karin Kikstra de redactie van de Stimulans- Fundament over. Voor de maanden februari en maart heeft Karin ook al de lay-out gemaakt en vond het heel erg leuk om te doen. Wel blijf ik op de achtergrond betrokken Ik heb met heel veel plezier sinds ca (de eerste jaren met Gerbrand), het redactiewerk gedaan. Maar het is goed dat iemand anders het nu overneemt. Elly Boltjes- van der Wal

9 Bedankt als lid: Jan Kees Toxopeus woont niet meer in St. Annaparochie en heeft het lidmaatschap van onze gemeente opgezegd. Kerkenraad: Br. J. Zandringa heeft aangegeven dat hij stopt met zijn kerkenraadswerk. Vele jaren heeft hij trouw onze oudste leden bezocht, het contact tussen de gemeente en haar leden die niet meer naar de diensten konden komen. Helaas is dit nu niet meer mogelijk. Ook de zorg voor het kerkgebouw was bij hem in goede handen. Wij, de kerkenraad en leden, willen br. Zandringa heel hartelijk bedanken voor al het werk dat hij gedaan heeft voor de Doopsgezinde gemeente het Bildt. Pinksterdienst: Dit jaar valt Pinkster op de 4 de zondag van de maand. Daarom is de dienst niet op de 3 de, maar op de 4 de zondag!! Getallen in de bijbel Achter de getallen die we regelmatig in de bijbel tegenkomen ( en hun tientallen) schuilt altijd een betekenis. Zondag 15 maart had ds. Boonstra- Duijf het ook over getallen. Hier een klein gedeelte uit die preek. De grondslag van Jobs hele bestaan is dat hij leeft naar de wil van God. En de wil van God is dat de mens niet het verkeerde doet. En er is nog meer. Job heeft mensen om zich heen, want Job is gezegend met 7 zonen en 3 dochters = = is het getal van de volheid, van het geluk - 3 is het getal van eenheid = 10 en 10 is het getal dat te maken heeft met iets compleets. Denk aan de tien geboden, een volledige, complete wet. Job heeft 7000 schapen en geiten, 3000 kamelen ( = ) 1000 runderen, 500 ezelinnen. Het zijn niet zomaar getallen. Ze hebben inhoud. Momenteel zitten we in de 40- dagentijd. Het getal 40 betekent voorbereiding en verwachting, maar ook vasten en boetedoening. 40 dagen van vasten, op wat voor manier ook. In de Rooms Katholieke Kerk is het gebruikelijk, maar ook in de Protestantse Kerken wordt hier steeds meer aandacht aan besteed. In het Nieuw Liedboek staat een lied wat ook verwijst naar getallen.

10 Lied 540 Het waren tien geboden die God schreef in de steen, het waren tien geboden, voor elke vinger één. De wind blaast in vier streken, wie weet waar hij behoort, de wind blaast in vier streken die tien geboden voort en vier maal tien is veertig, het tijdperk van de Geest, en al die tijd is Mozes met God alleen geweest. Maar Mozes is gestorven op weg naar Kanaän en Isr aël heeft gezworven vier maal tien jaren lang. Elia heeft gelopen tot hij bij Horeb kwam, Elia heeft gelopen vier maal tien dagen lang en Mozes en Elia zijn op de berg geweest, waar boven in de hemel de Geest genesteld is, maar Jezus is beneden, een lange vastentijd, maar Jezus is beneden verzocht in de woestijn, en hier heeft Hij geleden de wijsheid van de slang, en hier heeft Hij gestreden vier maar tien dagen lang en Hij heeft overwonnen, haast zal het Pasen zijn, dan springen nieuwe bronnen omhoog in de woestijn. Dan zullen wij u loven vier maal tien dagen lang, dan zullen wij u loven, ons hart in vuur en vlam. Elly Boltjes

11 MEDEDELINGEN BERLIKUM Verjaardagen 8 april Zr. K. de Jong-Siderius 21 mei Zr. B. de Haan-Kuperus 22 mei Zr. M. Dijkstra-Rekker AGENDA 25 maart: Ontspanningsavond in kruiskerk aanvang uur 9 april: Kerkenraadsvergadering aanvang uur 16 april: Gespreksgroep aanvang uur 23 april: Leeskring aanvang uur 30 april: Zusterkring aanvang uur 1 mei: Weeksluiting Nij Statelân, Menaldum, aanvang: uur verzorgd door da. Geja Laan 3 mei: Na de kerkdienst ledenvertoeving Berlikum 7 mei: Kerkenraad aanvang uur 6 mei: Gesprekskring uitje ter afsluiting seizoen 21 mei: Leeskring aanvang 20.00uur 22 mei: Oplevering restauratie orgel vanaf uur (Voor de kerkdiensten zie voorin dit blad) Wel en wee God van liefde neem ons in uw hoede en verlicht ons hart. Draag ons uit het donker naar het licht van uw vrede. Van harte leven wij mee met Nelly de Vries, Margreet de Jong, Johannes Kuperus en Klaske de Jong die allemaal zo hun eigen zorgen over hun gezondheid hebben. Moge God u kracht geven! Ook gaan onze gedachten uit naar allen, nu niet met name genoemd, van wie de gezondheid kwetsbaar is en naar onze zusters die opgenomen zijn in zorginstellingen en tevens naar hun naasten, moge God ook u nabij zijn! Voorts wensen we een ieder die moet leven met pijn en verdriet heel veel sterkte toe. Moge de eeuwige u met zijn liefde omringen! Het was fijn om te horen dat Anja Schiphof na 4 maanden van huis te zijn geweest vanwege revalidatie nu weer thuis is en dat Lou Posthumus gelukkig ook weer aan de beterende hand is. Alle goeds toegewenst! Geja Laan

12 Van de kerkenraad De kerkenraad heeft besloten om de ledenvergadering dit jaar als een ledenvertoeving te houden na de kerkdienst van 3 mei a.s. Dit is besloten omdat, buiten de kerkenraad, de laatste jaren zo weinig leden de ledenvergaderingen bezochten. De leden ontvangen ruim van te voren de verslagen. Bent u 3 mei niet aanwezig in de dienst, dan kunt u schriftelijk of telefonisch reageren bij één van de kerkenraadsleden. 25 mei t/m 7 juni: studieverlof predikante, in geval van nood kunt u contact opnemen met zr. Frederika Hiemstra, tel Ook uw kerkenraad vraagt zich bij tijd en wijle wel eens af hoe onze toekomst er uit zal zien. Bestaat onze Menniste gemeente nog in 2025? Dat is vanaf nu slechts tien jaar! Wij openen onze vergaderingen altijd met een wijdingswoord, kort geleden deed br. Onijdes dat, hij las toen een artikel uit Doopsgezind.NL voor. Titel: Doopsgezind zijn in 2044 van Yvette Krol. Genoemd jaartal ligt negenentwintig jaar verderop, gerekend vanaf Ach, dan zijn we er niet meer, zullen de meesten wel denken. Maar de richting van kijken is wel de goede: niet achterom zien maar de blik gericht op de toekomst! Oh ja, behalve het gebruikelijke wijdingswoord willen wij als kerkenraad onze bijeenkomsten gaan openen met gebed. Meer spiritualiteit zogezegd. Want tijdens de vergadering gaat het maar al te vaak over dingen regelen, wie gaat naar die en die bijeenkomst, over rekeningen (en dus over geld) en nog wat van die drukte. Dus bij het begin de blik omhoog gericht, een goede zaak. Verder kwamen kort geleden de jaarcijfers van onze gemeente langs, elke jaar weer een kruiwagen vol cijfers. Hoewel het ledental al jaren afneemt en daarmee ook de inkomsten, worden er forse bedragen genoemd. Bijvoorbeeld in het kader van onze orgelrestauratie, maar dan gaat t natuurlijk over grote bedragen subsidie. Net zoals met de restauratie van kerk en Mennozaal, dat zijn van die ondernemingen die wij nooit zelf hadden kunnen betalen. Goed dat een gulle gevers zijn die een kleine gemeente willen helpen! Nog meer dingen te regelen? Jazeker, bijvoorbeeld de diensten volgend jaar, dat is Als wij geregeld iemand willen hebben voor de preek en de dienst, dan moet je hen zeker een jaar van te voren inboeken. Anders vis je achter het net. Zo gaat dat in deze snelle tijden Tjeerd Lont met name (maar gelukkig meer mensen) zijn druk bezig met de organisatie van vrijdag 22 mei, de feestelijke ingebruikname van ons gerestaureerde orgel. Elders in dit blad leest u er meer over. Het wordt een hele happening, let maar op! Dit en nog meer zaken houden uw kerkenraad van de straat. We gaan door! Website van de DG Gemeente Kijkt u wel eens op onze website? Het lijdensverhaal in plaatjes met een tekst hebben we op de site gezet, het bekijken waard! U vindt ons op: Bernard Posthumus

13 Bezoek van de Mennonites: European Heritage with John Sharp May 19 - June Thursday, May 21 This morning we ll delight in the colors and scents of the Aalsmeer flower auction where 20 million flowers from around the world are traded daily. We'll enjoy a boat ride of Amsterdam's canal system, then visit the Singel Mennonite Church, a hidden church. We will cross the 22-mile Afsluitdijk to Friesland to learn about the Menno Simons story. Stops include the hidden church at Pingjum and the Menno Simons monument at Witmarsum. Tonight we ll stay with families in the little Friesian village of Berlikum. Friday, May 22 After saying goodbye to our new friends at Berlikum, we ll travel to Münster in Germany. On a walking tour we ll hear about the violent uprising of radical Anabaptists during the Münster Rebellion. This uprising had an important impact on Menno Simons decision to pursue nonviolence. After traveling to Köln, we ll take a walking tour of the city and see the spectacular Köln cathedral. Dit zijn de dagen dat ze in Nederland zijn. Tourmagination, wanneer U dit opzoekt op de Google zoekmachine is het hele programma aanbod van Tourmagination te vinden. Het is dan ook niet moeilijk een kijkje te nemen in het programma Europees erfgoed met als begeleiders John Sharp (USA) en Wilmer Martin (Canada). Sinds jaar en dag wordt op deze aangeboden reis ook de Doopsgezinde gemeente van Berlikum aangedaan en worden onze gasten ondergebracht in gastgezinnen. Dit jaar zal er dubbel zo hard gewerkt moeten worden om gastgezinnen te vinden. De gemiddelde leeftijd van de gemeente gaat omhoog en dan wordt het moeilijker om gastgezinnen te vinden. Ook komt Tourmagination niet één maar twee keer richting Berlikum. Het tweede bezoek staat gepland op donderdag 11 juni aanstaande. Deze groep staat onderleiding van Wilmer Martin en John Ruth. Voor deze reis bestaat er vanuit Amerika strong interest. Alles heeft er mee te maken dat de historicus John Ruth, bijna 84 jaar, leiding geeft aan deze groep. Het is beslist de moeite waard kennis te moge maken met deze overwegend Mennonites uit Canada en de Verenigde Staten. Mocht U belangstelling hebben en interesse in en natuurlijk een bed over dat kunt U zich opgeven bij Frederika Hiemstra of Onijdes Sijtsma. Wij noteren U graag als gastgezin:

14 Doopsgezinde Gemeente Berltsum Vermaningstraat 3 UITNODIGING 22 MEI 2015 feestelijke oplevering restauratie Van Dam orgel Geachte heer, mevrouw, Twee maanden geleden is het Van Dam orgel van de Doopsgezinde Gemeente te Berltsum na volledige restauratie opgeleverd. Het orgel van Friese makelij Van Dam, is in 1916 gebouwd. Na bijna 100 jaar trouwe dienst was er wel een en ander te doen en de firma Bakker & Timmenga heeft onder supervisie van onze orgeladviseur Theo Jellema uitstekend werk verricht. Mede dankzij vele bijdragen van fondsen is dit mogelijk gemaakt. Voor onze kleine Doopsgezinde Gemeente een prestatie om trots op te zijn. We laten dit niet zo maar ongemerkt voorbij gaan. Een korte terugblik op de restauratie: Nadat alle onderdelen zorgvuldig in de werkplaats zijn gerestaureerd is alles weer in oorspronkelijke staat hersteld. Vooral het in elkaar passen van de onderdelen is precisiewerk. Elke onzorgvuldigheid werd vermeden, want die zou heel onwenselijke gevolgen kunnen hebben als het orgel moet functioneren. De orgeladviseur heeft als supervisor het hele proces begeleid. Het resultaat is subliem. We hebben een orgel van topklasse in huis met een plechtige klank, teer als het zachtste register getrokken wordt, maar monumentaal als alle registers samen gebruikt worden. Zonder gekreun, gesteun en geblaas meer begint senior Van Dam als 98-jarige aan een tweede jeugd. U mag daarvan getuige zijn. Wij bieden op 22 mei twee programma s aan: -middagprogramma van tot uur: Op ieder vol uur, het open orgel, iedere bekwame organist kan maximaal 15 minuten of korter het orgel bespelen. Aanmelding vooraf. -avondprogramma vanaf tot uur -inloop met koffie en thee -inleiding en aanpak restauratie: de heer Holst Meijer -toelichting restauratiewerk door de heer Ydema van Bakker & Timmenga Orgelmakelij -afsluitende vrije improvisatie uitgevoerd door de heer Theo Jellema,concertorganist en orgeladviseur -nazit met een hapje en drankje Naast de festiviteit rondom het Van Dam orgel kunt u ook een uitgebreide collectie Doperse Gezangenbundels bewonderen. De expositie is samengesteld door broeder Onijdes Sijtsma.

15 De organisatie van deze dag is in handen van dhr. Tjeerd Lont, vaste organist van de Doopsgezinde Gemeente Berltsum, tevens als beleidsadviseur toegevoegd aan de kerkenraad alhier. Voor opgave graag uw aanmelding via de mail naar of telefonisch op Zusterkring Op 10 maart zijn we met 7 zusters naar Harlingen geweest. Daar hield de FFDZ de ontmoetingsdag. Na ontvangst en koffie met wat lekkers begonnen we met het programma.het thema was: Doperse dichteressen. Zr. Jannie v.d. Kloet vertelde voornamelijk over Francijntje de Boer Zij was van eenvoudige kom af, maar door haar werk als dienstmaagd bij gegoede families mocht ze naast haar werk ook veel lezen en kwam ze in aanraking met schrijvers en dichters. Francijntje de Boer (Harlingen, 18 oktober 1784 Heerenveen, 7 maart 1852) was een Nederlandse schrijfster van kindergedichten. In de jaren 1810 publiceerde ze vier dichtbundels, waarvan twee voor kinderen. Haar taal wordt gekenmerkt door eenvoud. Haar gedichten draaien om huiselijkheid, deugdzaamheid en zuivere godsdienstzin. s Middags moesten samen gedichten maken o.l.v. zr. Sietske Ypenga. We hebben geleerd een elfje en een rondeel te maken. Een elfje heeft 5 regels en heeft 11 woorden, die als volgt zijn gerangschikt: 1 ste regel: 1 woord (bv. Een werkwoord of een beest, kleur. ) 2 de regel: 2 woorden (bv. Waar, wat of wanneer) 3 de regel: 3 woorden (bv. Hoe) 4 de regel: 4 woorden (bv. Een vraag) 5 de regel: 1 woord ( vaak een verrassend antwoord) Een rondeel heeft herhalende zinnen. Het gedicht kan heel lang en heel kort. Regel 1 = regel 4 = regel 7 Regel 2 = regel 8 We waren er maar druk mee! Na enige tijd konden we onze gedichten voorlezen, uit de groep kwamen verrassende gedichten. Na afloop zijn we naar de Stoof (het oude stadslogement) gegaan. We hebben gesmuld! We kunnen terug zien op een mooie dag. Frederika Hiemstra Kooistra

16 MEDEDELINGEN GEZAMENLIJK Radio Eenhoorn is de lokale omroep voor de gemeenten Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel. Wij maken programma s met nieuws, achtergronden, sport en religie. Frequenties kabel: Menameradiel 96.1, het BIldt en Franekeradeel 104.1, Ether FM Bezoekadres: Mieddyk 39a, 9036 ZW MENAAM / Postadres: Postbus 14, 9076 ZN SINT ANNAPAROCHIE Internet: Programmering religieuze programma s: DONDERDAG Tsjerkelûden Nieuws en achtergronden uit de kerken Tichterby Een afwisselend programma over wat mensen beweegt Christ-Hits Christelijk muzikaal jongerenprogramma met wekelijks een thema, een stelling en regelmatig bijzondere gasten. Internet: ZONDAG Fryslân Sjongt Gospel Friese en Nederlandstalige gospelmuziek. Presentatie: Ale Bosch 09:30-10:45 Kerkdienst Rechtstreekse uitzending uit één van de kerken in Menameradiel, het Bildt of Franekeradeel Herhaling Tsjerkelûden Glorieklanken Geestelijk verzoekplatenprogramma. Verzoekjes: / e- Van de Redactie: De kopij voor het april en mei nummer graag uiterlijk 15 mei inleveren Voor Berltsum bij Frederika Hiemstra en voor het Bildt bij Karin Kikstra.

17 World Fellowship day 2015 Zondag 25 januari 2015 was in Drachten de Wereld broederschap dag, een provinciale vierdag. Voorzichtig lopend, vanwege de hier en daar gladde stoeptegels, kwamen we net na tien uur de hervormde kerk binnenstappen. Verrast door het aantal mensen dat al aanwezig was, was er onder het genot van koffie gelegenheid voor ontmoeten en weerzien. Hoe dichter de klok elf uur naderde, hoe voller de kerkbankjes raakten. Een kleine 250 Friese menisten waren aanwezig bij de viering, konden luisteren naar lezing en overdenking, zingen en luisteren naar het koor met muzikale begeleiding van piano, cornet en viool. Er was even speciaal aandacht voor, de handvol, kinderen die aanwezig waren, voordat zij met hun lichtje naar een eigen ruimte gingen. En wat was het een mooi gezicht toen, onder het zingen van lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand, de aanwezige Quilts daadwerkelijk van hand tot hand gingen. Alsof er een warme deken over de aanwezigen ging Na deze viering gingen we naar de Vermaning voor de lunch. s Middags was er een ruime keus aan activiteiten; Zo kon men onder begeleiding van een gids een rondwandeling maken door historisch Drachten. Mooi dat de gladheid verdwenen was! Er was de mogelijkheid het Museum Dr8888 te bezoeken om de werken van de Drie generaties Werkman te bewonderen. Een klein groepje mensen luisterde naar de gedichten en zang van Jan Ketelaar en een iets grote groep bleef in de Vermaning bij een concert van de Ferwerda academie. De kinderen en jeugd vermaakten zich ook prima bij het voor hen georganiseerde middagprogramma. Om drie uur waren er nog velen aanwezig bij de afsluitende Vesper. Er werd kort stil gestaan bij alle middagactiviteiten. En wat was het mooi dat er na een opmerking van één van de oudere aanwezigen spontaan een collecte ontstond voor het jongerenreisfonds voor het wereldcongres deze zomer. Een blijk van waardering voor de vijf jongeren die deze dag de handen uit de mouwen staken en ons van koffie, thee en soep deden voorzien. Onder het genot van nog een kopje koffie of thee werd deze goed geslaagde dag afgesloten.

18 14 mei 2015 Ook dit jaar kunt u weer op de fiets stappen voor het Vermaningspad op Hemelvaartsdag. Deze jaargang nodigen de Doopsgezinde Gemeenten IJlst, Joure en Sneek u uit om het waterrijke hart van Friesland te verkennen. Vanuit het startpunt in IJlst slingert het Vermaningspad deze keer via Terherne, Joure en Sneek om het Sneekermeer heen. Naast het genieten van natuur en cultuur wordt u uitgenodigd om deze route als pelgrim te gaan. Vanuit het toepasselijke thema van deze editie Over wegen, wordt u materiaal aangereikt om na te denken over uw eigen levensweg. In IJlst kunt u zich laten inspireren door de wegen van de Doopsgezinde traditie, in Joure reist u mee met reizigers uit het Oude Testament om tenslotte in Sneek met het Nieuwe Testament af te sluiten. Naast een fietsroute ( circa 45 km) is van dit Vermaningspad ook een speciale route voor auto's. Hieronder vindt u het programma: Start in IJlst, Eegracht 28, Lunch in Joure, Midstraat 70, Slot met vesper in Sneek, Singel 28, Kosten: 5 euro (inclusief programmaboekje, soep, koffie en thee). Voor een lunchpakket dient u zelf te zorgen. Speelfilm Selma, nu in de bioscoop. De film gaat over de geweldloze mars van dr. Martin Luther King en zijn volgelingen om stemrecht voor zwarten af te dwingen, dezer dagen vijftig jaar geleden. De mars liep van Selma, Alabama naar Montgomery, de hoofdstad van Alabama, en ondervond veel gewelddadige tegenstand. De beginzondag van de mars staat bekend als Bloody Sunday. De al jaren in Nederland wonende doopsgezinde Amerikaan Harky Klinefelter deed mee en was van begin af aan bij de beweging betrokken als persofficier en geluidsman.

19 Fryslân krijt syn eigen Ruth! Dizze Frysktalige musical komt yn koarten yn De Lawei. Sneon 16 maaie om oere en snein 17 maaie om oere. Priis: Folwoeksenen 15,00 mei gratis konsumpsje Bern o/m 12 jier 10,00 mei gratis konsumpsje It bekende Bibelboek Ruth is in oerâld werkenber minsklik en waarmbloedich leafdesferhaal. Alle tema s fan it libben hat it yn him. Blidens en fertriet, earmoede en rykdom, wanhoop en hoop, erotyk en humor, ûnwennigens en thúsfielen, taktyk en takomst. Wat soe it moai wêze it ferhaal fan Ruth yn ús eigen Frysk klinke te litten! Dat fûnen tolve jier ferlyn Folkert Verbeek en Hindrik van der Meer. Folkert de dichter en Hindrik de muzikant. En it kaam klear. Harren Ruth waard foar it earst útfierd yn de Lege Geaën, yn de sportseal fan Sibranda-buorren. Fiif foarstellings dêr lutsen sa n soad publyk dat Ruth dêrnei ek yn de Harmonie te Ljouwert en De Lawei yn Drachten te sjen wie. De dream fan dy twa is net oer. No t Ruth mei de puntsjes op de i, ek útjûn is, komt dit sjongspul nochris. En hoe! Waard de útfiering fan 12 jier ferlyn al tige wurdearre, dizze útfiering hopet rjocht te dwaan oan noch hegere ferwachtings. Noch kleurriker en klankriker is er wurden. Mear ynstruminten, mear dûns, mearstimmiger, grutter bernekoar, nije fynsten yn bylden en klean. It bekende Kwartettekoar, dêr t Hindrik de oprjochter en lieder fan is, fiert it út. De teksten fan de haadrolspilers wurde prachtich songen troch 4 solisten. Van der Meer is bekend wurden troch syn grutte rige bernelietsjes, syn projekten mei de studinten fan eardere pabo De Him sa as Joazef Master Dreamer en De bisteboel fan Omke Roel, syn nije tsjerkelieten op teksten fan Eppie Dam, syn eardere kroechkoar Auke Roukes en de literêre bustochten dy t er die tegearre mei syn frou Beitske. Foar dizze útfiering fan Ruth is Tsjerk Kooistra oantrokken as regisseur. Hy is tige bekend troch it regissearjen fan it Iepenloftspul fan Jorwert. Mei troch Tsjerk sil it in bysûnder gehiel wurde! In útfiering dy t jo net misse moatte! Kaarten kinne jim bestelle fia of fia De Lawei. Sjoch ek op: https://itkwartettekoar.wordpress.com As de kaartferkeap hiel goed giet, komt der noch in tredde foarstelling op sneintejûn 17 maaie om oere!

20 Paas Verhaal 3 bomen - 3 dromen Lang geleden stonden er op een heuvel drie kleine bomen; ze stonden daar en droomden van wat ze later wilden worden wanneer ze groot waren. De eerste kleine boom keek naar de sterren en zei: Ik wil een schat bewaren. Ik wil bekleed worden met goud en gevuld met kostbare stenen. Ik word de mooiste schatkist in de hele wereld! De tweede kleine boom keek naar de kleine stroom die beneden voorbij kronkelde op weg naar de oceaan. Ik wil over verre wateren reizen en machtige koningen vervoeren. Ik wil het machtigste schip ter wereld worden! De derde kleine boom keek naar de vallei daar beneden waar ijverige mannen en vrouwen aan het werk waren in een ijverig stadje. Ik wil helemaal niet weg van deze heuveltop. Ik wil zo groot worden dat de mensen later, wanneer ze hier voorbijkomen en naar me kijken, hun ogen naar de hemel richten en aan God denken. Ik wil de grootste boom van de wereld worden! Er gingen veel jaren voorbij. De regen kwam, de zon scheen, de kleine bomen groeiden en groeiden. En op een dag kwamen de houthakkers de heuvel opgewandeld. De eerste houthakker keek naar de eerste boom en zei: Dit is een prachtige boom. Het is echt de volmaakte boom voor mij. En met een paar zwaaien van zijn blinkende bijl viel de eerste boom tegen de grond. Nu gaan ze een mooie kist van mij maken; ik zal een kostbare schat bevatten, dacht de eerste boom. De tweede houthakker keek naar de tweede boom en zei: Dit is echt een sterke boom. Een perfecte boom voor mij. En met een paar zwaaien van zijn blinkende bijl ging ook die tweede boom tegen de grond. Nu ga ik verre oceanen kunnen bevaren, dacht de tweede boom. Ik zal een groot schip worden dat machtige koningen vervoert. Maar de derde houthakker keek niet eens op. Elke boom is goed voor mij, gromde hij. En met een paar zwaaien van zijn blinkende bijl viel ook de derde boom om.

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr.

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr. Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 85 Nr. 7 SEPTEMBER 2012 VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE Vrede lijkt niet in de mode. De tijd van samen actievoeren

Nadere informatie

Bedevaart naar het groene eiland Mijn vakantiekerk in hartje Londen Dovenproject in Peru: Heladeria Holanda Ageeth Nieuwendijk: een rasechte pelgrim

Bedevaart naar het groene eiland Mijn vakantiekerk in hartje Londen Dovenproject in Peru: Heladeria Holanda Ageeth Nieuwendijk: een rasechte pelgrim Magazine van de kerken in Edam en Volendam Bedevaart naar het groene eiland Mijn vakantiekerk in hartje Londen Dovenproject in Peru: Heladeria Holanda Ageeth Nieuwendijk: een rasechte pelgrim Jaargang

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 AED, daar red je levens mee en reanimeren moet je leren AED, daar red je levens mee is een veel gebruikte slogan. Dekt de vlag de lading of moeten we ons hoeden voor

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 E-mailadres: info@mwmparochies.nl Website: www.mwmparochies.nl

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch

Nadere informatie

De Heer is onze reisgenoot

De Heer is onze reisgenoot Parochieblad voor de Oud-Katholieken en vrienden van de parochie in Haarlem e.o. Pasen 2005 De Heer is onze reisgenoot De Heer is onze reisgenoot, Hij die ons zijn gezelschap bood en sprekend over kruis

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Meer-Zicht Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer 17e jaargang 5 Mei 2013 Genoeg Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid,

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie