Info locatie Wilhelminalaan. Postadres. Bezoekadres locaties. GSg Schagen. Locatie Wilhelminalaan. Locatie Oranjelaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info. 2008 2009 locatie Wilhelminalaan. Postadres. Bezoekadres locaties. www.gsgschagen.nl. GSg Schagen. Locatie Wilhelminalaan. Locatie Oranjelaan"

Transcriptie

1 Postadres GSg Schagen Postbus AG Schagen Centraal Bureau centrale leerlingenadministratie financiën, personeel, facilitaire zaken rector Julianalaan / hoek Marijkestraat, Schagen fax : (0224) Centraal telefoonnummer voor ALLE vestigingen: (0224) Bezoekadres locaties Locatie Wilhelminalaan Havo/Vwo Wilhelminalaan 4, Schagen Locatie Oranjelaan Theoretische Leerweg Oranjelaan 2, Schagen Locatie Hofstraat Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hofstraat 11, Schagen Lauriestraat 2, Schagen Zuiderweg 15, Schagen Via een doorkiessysteem wordt u naar de gewenste locatie doorverbonden. Info locatie Wilhelminalaan

2 De samenstellers van deze brochure stellen zich niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Juni 2008 Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 2

3 Voorwoord Bij de start van een nieuw schooljaar willen wij de leerlingen en hun ouders/verzorgers informeren over de gang van zaken op school. Veel informatie is terug te vinden in de schoolgids van de GSg Schagen. De schoolgids kunt u vinden op In deze locatiewijzer staat de informatie die specifiek te maken heeft met de locatie Wilhelminalaan. Ook de locatiewijzer kunt u terugvinden op de website, zodat u informatie over hoe bijvoorbeeld te handelen bij ziekmelding altijd kunt terugvinden. Het onderwijs is altijd volop in beweging. Voor actuele informatie verwijzen wij daarom naar het gedeelte van onze locatie op de site U kunt daar het meest recente overzicht vinden van de activiteiten. Ook de dagelijkse roosterwijzigingen zijn daarop verwerkt. Tevens maken wij u er op attent, dat uw kind ook regelmatig uitnodigingen en andere informatie mee naar huis krijgt. Tot slot wens ik alle leerlingen en hun ouders/verzorgers, namens alle medewerkers van de locatie Wilhelminalaan, een mooi en succesvol schooljaar toe. Ingrid Tjio sectordirecteur Havo/Vwo Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 3

4 De schoolleiding de heer A.H. Hoekstra rector mevrouw drs. C.A.M. de Schepper plaatsvervangend rector mevrouw drs. I.M.C. Tjio sectordirecteur Havo/Vwo locatie Wilhelminalaan mevrouw drs. G. Bol Raap adjunct-sectordirecteur Havo/Vwo locatie Wilhelminalaan de heer J. Klei sectordirectie Vmbo, Theoretische Leerweg locatie Oranjelaan de heer G.H.L.M. van Geffen sectordirectie Vmbo, Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg locatie Hofstraat de heer J.J. Jaasma sectordirectie Vmbo, Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg locatie Hofstraat De sectorleiding De dagelijkse leiding is in handen van: mevrouw drs. I.M.C. Tjio sectordirecteur Havo/Vwo mevrouw drs. G. Bol Raap adjunct-sectordirecteur Havo/Vwo mevrouw I. Terraneo teamleider onderbouw team A de heer drs. B.A.T. Hermans teamleider onderbouw team B mevrouw drs. D.B. Hofman teamleider onderbouw team C de heer drs. C. Poppe teamleider 4 en 5 Havo, N-profielen de heer S.W. Menting teamleider 4 en 5 Havo, M-profielen mevrouw G.A. Dijkstra teamleider 4, 5 en 6 Vwo Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 4

5 Bereikbaarheid van de school tijdens de vakantie In de eerste vakantieweek is de locatie via het centrale nummer van de school ( ) telefonisch bereikbaar tot en met woensdag 2 juli, uur. In de laatste schoolvakantieweek is de locatie weer telefonisch bereikbaar vanaf woensdag 13 augustus. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 5

6 Lestijden Rooster Om zo efficiënt mogelijk van de lokalen gebruik te maken, werken we met een aantal roostervarianten (zie schema hiernaast). Een klas in de onderbouw heeft maximaal negen lesuren per dag. We proberen het gebruik van het 10 e lesuur tot een minimum te beperken. Elke leerling ontvangt aan het begin van het schooljaar een uitdraai van zijn/haar rooster. Roosterwijzigingen worden bekend gemaakt via de website en via de mededelingenborden op school. Als op de dag zelf blijkt, dat het eerste lesuur uitvalt, brengen we de leerlingen in de onderbouw (zo veel mogelijk) hiervan op de hoogte via de telefoonpiramide. Toelichting KP = korte pauze P = pauze. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 6

7 Schoolpas Alle leerlingen van de GSg Schagen krijgen aan het begin van het schooljaar een schoolpas. Leerlingen moeten hun schoolpas altijd bij zich hebben, om zich binnen het schoolgebouw en de directe omgeving van de school te kunnen legitimeren. Zij hebben hun schoolpas ook nodig om gebruik te maken van de mediatheek en de computers. Tevens wordt de pas gebruikt voor de telaatregistratie en de registratie van de zelfstudie. Melding van ziekte en absentie Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte of een andere reden, dan geeft de ouder/verzorger dit vóór uur s ochtends telefonisch door aan de locatieadministratie (tel.: ). Na afloop van de periode van afwezigheid levert de leerling een verzuimbriefje in bij de locatieadministratie (groene bus). Genoemde verzuimbriefjes worden aan het begin van het schooljaar aan elke leerling uitgedeeld. Mocht er in de loop van het schooljaar behoefte zijn aan meer briefjes, dan zijn deze te verkrijgen bij de conciërge in de aula. Tevens zijn de verzuimbriefjes te downloaden via de schoolsite. Als de absentie van tevoren bekend is (bijvoorbeeld vanwege orthodontist/tandartsbezoek o.i.d.), levert de leerling ook van tevoren een verzuimbriefje in, uiterlijk op de dag van het verzuim. Dit geldt ook voor vakhulp, mentoruren, A-uren en dergelijke. Als een leerling tijdens de lestijd ziek wordt en naar huis wil gaan, moet hij/zij zich afmelden bij mevrouw Houtman in kamer B12. De leerling krijgt dan een ziekmeldbriefje mee, dat na afloop van de periode van ziek zijn moet worden ingeleverd bij de locatieadministratie (groene bus). Als de leerling de volgende dag ook nog ziek is, moet één van de ouders/verzorgers dit telefonisch melden bij de locatieadministratie. Verzuimde uren waar geen verzuimbriefje voor is ontvangen, worden beschouwd als gespijbelde uren. De gemiste uren zullen dubbel moeten worden ingehaald. Te laat Een leerling die te laat komt, wordt alleen in de les toegelaten met een telaatbriefje. Dit briefje wordt verstrekt door de conciërges. Als een leerling met een geldige reden te laat is, bijvoorbeeld vanwege orthodontistbezoek, dan meldt hij/zij dit aan de conciërges met een verzuimbriefje ingevuld en ondertekend door één van de ouders/verzorgers. Een leerling die zonder geldige reden meer dan 15 minuten te laat is, mag de les niet meer in. Deze afwezigheid wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Een leerling die drie keer te laat is gekomen, moet werkzaamheden verrichten op school. De sanctie loopt op als de leerling in herhaling vervalt. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 7

8 Omgangscode van de Wilhelminalaan voor leerlingen en medewerkers "Wij geven elkaar de ruimte" en ik doe dat als volgt: 1. Ik wil trots zijn op mezelf en haal eruit wat erin zit. 2. Ik draag bij aan een goede sfeer op school. 3. Ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik doe. 4. Ik werk er aan mee ons gebouw en onze spullen heel en schoon te houden. 5. Ik breng begrip op voor de mening van een ander. 6. Ik luister naar medewerkers en medeleerlingen en ik hou me aan de huisregels. 7. Ik respecteer de eigendommen van een ander. 8. Ik rook en gok niet op school en ik ben niet onder invloed van drank en/of drugs. Huisregels locatie Wilhelminalaan Afwezig bij een toets Als je in de onderbouw door ziekte en dergelijke een proefwerk mist, moet je zelf een afspraak maken met de docent om het in te halen. Als je zonder geldige reden wegblijft bij een toets, kan het cijfer 1 worden toegekend. Voor de bovenbouw gelden de regels van het PTA (programma van toetsing en afsluiting). Lesuitval Als je les uitvalt, krijg je in de brugklas en in de tweede klas opvanglessen. Dit staat op het onderbouwbord aangegeven. Voor de derde klas geldt: je zoekt een ruimte op waar je kunt werken (in de PC-ruimtes op de verdiepingen of in de mediatheek). In genoemde ruimtes eet of drink je niet en werk je rustig. Als een docent niet verschijnt, gaat één leerling bij het roostercentrum vragen of de les wel of niet vervalt. Heb je meer dan drie tussenuren door lesuitval, dan ga je naar je teamleider. Die beslist of je vrij bent. Blijf je zonder overleg weg, dan is dat spijbelen. Zorg ervoor, dat je altijd je boeken bij je hebt, zodat je je tijd zinvol op school kunt doorbrengen. Gedrag in klas Je gaat zitten op een stoel en je hebt je gekafte boeken bij je. Je schrijft niet op tafels, stoelen, muren of ander meubilair. Je eet en drinkt niet in de klas of in de gangen. Verwijdering uit les Wanneer je uit de les gestuurd wordt, vul je een formulier in bij de verzuimadministratie (B12). Met dat formulier ga je aan het eind van de les terug naar je docent, om het ontstane probleem op te lossen. Pauzes Je veroorzaakt tijdens lestijden geen overlast in de aula, de grote hal of buiten. Je mag pas de gangen in of de trappen op als de bel is gegaan. Je pauze houd je in de aula, dus niet in de gangen. Op de Oranjelaan kom je alleen als je er les hebt. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 8

9 Houd de school netjes Je jas hang je aan een kapstok of doe je in je kluisje. Het is niet toegestaan stickers of iets dergelijks op de kluisjes te plakken. Je fiets staat in de fietsenrekken of op de daarvoor bestemde plekken. Dat geldt ook voor scooters. Afval gooi je in de afvalbakken. Liftgebruik De lift is bedoeld voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de trap. De conciërges geven toestemming voor gebruik van de lift. Verboden Het is verboden te brommen op het schoolterrein. Je hebt je mobiele telefoon of walkman/mp3/ipod niet aanstaan in de klas en in de mediatheek en deze mogen ook niet zichtbaar zijn. Als je je hier niet aan houdt, kan de docent deze in beslag nemen. (Steek-)wapens, vuurwerk of drugs zijn op school verboden. Docenten en andere medewerkers mogen deze artikelen in beslag nemen als je ze wel bij je hebt. Roken is alleen toegestaan rechts bij de hoofdingang, onder de luifel. Je gebruikt geen alcohol, drugs of drank en hebt ze ook niet in je bezit. De schoolleiding kan besluiten de politie in te schakelen bij vermoedens van overtreding van deze verboden. Je maakt niet zonder toestemming foto s en/of films van anderen of van de school. Je publiceert niet zonder toestemming foto s en/of films van anderen en van de school. Vakanties schooljaar herfstvakantie 20 oktober 2008 t/m 24 oktober 2008 kerstvakantie 22 december 2008 t/m 2 januari 2009 voorjaarsvakantie 16 februari 2009 t/m 20 februari 2009 Paasvee 1 april 2009 Goede vrijdag 10 april 2009 Pasen 13 april 2009 meivakantie* 30 april 2009 t/m 8 mei 2009 Hemelvaart 21 en 22 mei 2009 Pinksteren 1 juni 2009 zomervakantie 6 juli 2009 t/m 21 augustus 2009 * In de meivakantie vallen: Koninginnedag : 30 april 2009 Bevrijdingsdag : 5 mei 2009 Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 9

10 Vakantie en bijzonder verlof Regelmatig bereiken de schoolleiding verzoeken om extra verlof buiten de schoolvakanties om. Hoewel de ouders soms volledig van de redelijkheid zijn overtuigd, kan het verzoek in strijd zijn met de bepalingen die hiervoor door het ministerie zijn vastgesteld. Vakantie buiten de schoolvakanties is wettelijk niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders die vanwege hun beroep (vanwege seizoensgebonden arbeid) alleen buiten de schoolvakanties vrij kunnen nemen. Alleen in deze gevallen kunt u bij de schoolleiding vrij vragen voor uw kinderen, als dit maar niet valt in de eerste twee weken na de zomervakantie. Zie voor meer gedetailleerde informatie de schoolgids op onze site. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de locatieadministratie. Een aanvraag moet minimaal twee maanden voor aanvang worden ingediend bij de betreffende teamleider. Tevens kan via dit aanvraagformulier bijzonder verlof wegens familieomstandigheden worden aangevraagd. Zie voor de regeling de schoolgids of de toelichting bij het aanvraagformulier. Klassenindeling In de laatste vakantieweek krijgt elke leerling de klassenindeling toegezonden. Aanvang schooljaar Start schooljaar maandag 18 augustus Onderbouw (1 t/m 3) Op maandag 18 augustus worden de leerlingen van de 1 e, 2 e en 3 e klassen s middags op school verwacht om hun boeken en hun rooster op te halen (zie het schema op de volgende pagina). Na het boekenophalen gaan de leerlingen van de 1 e en 2 e klassen nog met hun mentor naar een ander lokaal voor een korte bijeenkomst. Op dinsdag 19 augustus beginnen alle lessen om uur (of later indien het rooster dat aangeeft). Bovenbouw (4 t/m 6) Op maandag 18 augustus worden de leerlingen van 4 en 5 Havo, 4, 5 en 6 Vwo s ochtends op school verwacht om hun boeken en hun rooster op te halen (zie het schema op de volgende pagina). 4 Havo en 4 Vwo starten dinsdag 19 augustus om uur met een bijeenkomst in de aula. Na afloop hiervan beginnen de lessen om uur. 5 Havo, 5 en 6 Vwo beginnen op dinsdag 19 augustus met hun lessen om uur (of later indien het rooster dat aangeeft). Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 10

11 Schema bovenbouw Lok. 106 Lok. 107 Lok. 109 Lok. 111 Lok. 112 Lok uur 4H1 4H4 4H7 5H1 5H4 5H uur 4H2 4H5 4H8 5H2 5H5 5H uur 4H3 4H6 4H9 5H3 5H6 De boeken voor 4Havo en 5Havo zullen op alfabet van achternaam in bovenstaande lokalen worden gelegd. Let op de aanduidingen bij de lokalen. Lok. B41 Lok. B46 Lok. B uur 4V1 5V1 6V uur 4V2 5V2 6V uur 4V3 5V3 6V uur 4V4 5V4 6V4 Schema onderbouw De leerlingen van de onderbouw gaan eerst naar de lokalen die boven de klassen staan vermeld; hier ontvangen zij hun boeken. De leerlingen van de 1 e en 2 e klassen gaan daarna nog naar een ander lokaal voor een bijeenkomst met hun mentor; dit lokaal staat achter de klas vermeld. Lokaal uur 1AHV daarna naar lokaal uur 1BHV daarna naar lokaal uur 1CHV blijft in lokaal 201 Lokaal uur 1AC1 daarna naar lokaal B uur 1AC2 daarna naar lokaal B uur 1AC3 daarna naar lokaal B36 Lokaal uur 2DHV daarna naar lokaal uur 2EHV daarna naar lokaal uur 2FHV blijft in lokaal 207 Lokaal DHV daarna naar lokaal EHV daarna naar lokaal FHV daarna naar lokaal V1 blijft in lokaal 202 Lokaal AHV daarna naar lokaal BHV daarna naar lokaal CHV blijft in lokaal 206 Lokaal uur 2A1 daarna naar lokaal uur 2A2 daarna naar lokaal uur 2G1 daarna naar lokaal uur 2AC1+2 daarna blijft 2AC1 in lokaal 211, 2AC2 gaat naar lokaal 247 Lokaal uur 3H uur 3H uur 3H uur 3H4 Lokaal uur 3H uur 3H uur 3AC uur 3AC2 Lokaal uur 3A uur 3A2/G uur 3A uur 3G1 Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 11

12 Toelichting bij het boeken uitdelen 1. De leerlingen dienen stipt op de aangegeven tijd in het vermelde lokaal aanwezig te zijn. 2. Alle huurboeken moeten worden gekaft en een grote stevige schooltas ter bescherming van de boeken is aan te bevelen. 3. De boeken kunnen alleen worden afgehaald wanneer de betaling daarvoor is gedaan. Medio mei is aan alle ouders/verzorgers het contract en de betaalwijze voor het cursusjaar toegezonden. Met nadruk wijzen we erop, dat leerlingen pas het door de school gekochte en door de leerlingen te gebruiken boekenpakket krijgen uitgereikt als aan de betalingsverplichting is voldaan. 4. De leerling die zijn/haar boeken niet op de aangegeven tijd afhaalt, laat afhalen, kan van deelname aan het leermiddelenfonds worden uitgesloten. 5. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle leerlingen bij de aanvang van het schooljaar de juiste boeken ontvangen. In incidentele gevallen kan door de leverancier een boek (nog) niet worden geleverd. Hierover vindt de leerling dan een briefje bij zijn/haar pakket. Mocht er daarnaast een boek niet of onjuist geleverd zijn, dan kan dit in de eerste schoolweek gemeld worden bij de medewerker leermiddelenfonds, de heer Boersen, in lokaal 103. Lijst van zelf aan te schaffen leermiddelen (m.u.v. leerlingen Accent, voor hen is een aparte lijst, zie hieronder) een schooltas waarin de boeken geen schade oplopen agenda pen, potlood, gum, liniaal, kleurpotloden (min. 5 kleuren) en viltstiften een plakstift (prittstift) een gemerkte schaar schriften voor wiskunde: twee schriften met ruitjes van 1 bij 1 cm., een passer en een geodriehoek vier opbergmappen (Leitz-mappen) multomap (23-rings) met tabbladen en gelinieerde blaadjes woordenboeken: een Nederlands woordenboek (Prisma, met de nieuwe spelling) een Engels woordenboek (Prisma, N-E en E-N) een Frans woordenboek (Prisma, N-F en F-N) voor leerlingen bovenbouw met Spaans in hun vakkenpakket: woordenboeken (bij voorkeur Van Dale): N-S en S-N voor leerlingen bovenbouw met Duits in hun vakkenpakket: woordenboeken (bij voorkeur Van Dale): N-D en D-N grafische rekenmachine voor de bovenbouw (vanaf klas 4): de TI-83 rekenmachine voor klassen 1, 2 en 3: aangeraden wordt de Casio fx82 voor gymnastiek: een korte broek, T-shirt en gymschoenen (geen zwarte zolen). Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 12

13 Lijst van zelf aan te schaffen leermiddelen voor leerlingen Accent een schooltas waarin de boeken geen schade oplopen agenda pen, potlood, gum, liniaal, kleurpotloden (min. 5 kleuren) en viltstiften een plakstift (prittstift) een gemerkte schaar schriften één gelinieerd A4-schrift voor wiskunde: twee schriften met ruitjes van 1 bij 1 cm., een passer en een geodriehoek vier opbergmappen (Leitz-mappen) twee 4-gaats multomappen (normale dikte: 4 cm.), met elk 6 tabbladen één 2-gaats multomap (ook normale dikte) met 6 tabbladen 100 insteekhoezen met blanco papier rekenmachine voor klassen 1, 2 en 3: aangeraden wordt de Casio fx82 voor gymnastiek: een korte broek, T-shirt en gymschoenen (geen zwarte zolen). Gratis schoolboeken De ouders/verzorgers krijgen in de maand december via de Belastingdienst per leerling 308, uitgekeerd. De overheid vergoedt daarmee de kosten van het gebruik van de boeken rechtstreeks aan de ouders/verzorgers. Voor meer informatie omtrent de vergoeding van het ministerie in het kader van de gratis schoolboeken, verwijzen wij u naar onze site onder de button 'schoolgids'. Repetitieblokken Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere leerling naast de boeken uit het leermiddelenfonds: één repetitieblok, 100 vel A4, gelinieerd één repetitieblok, 50 vel A4, geruit. Leerlingen dienen de repetitieblokken dagelijks bij zich te hebben, want alle repetities en overhoringen dienen op dit papier te worden gemaakt. Extra exemplaren kunnen worden gekocht bij de conciërge: één blok, 100 vel A4, gelinieerd: 1,60 één blok, 50 vel A4, geruit: 1,20 Aula In de hal naast de aula kunnen de leerlingen uit automaten frisdranken en versnaperingen kopen. Er zijn ook broodjes verkrijgbaar. In verband met schoonmaak zijn de automaten na het laatste lesuur gesloten. De aula is de hele dag open, zodat leerlingen er in tussenuren en pauzes kunnen verblijven. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 13

14 Kluisjes In het begin van het schooljaar kan bij de conciërge een kluisje worden gehuurd. De kosten hiervan ( 6, ) worden geïnd via de factuur voor de ouderbijdrage. Tevens is eenmalig een borgsom van 7, verschuldigd. Aan het begin van het schooljaar kan bij de conciërge tegen contante betaling van deze borgsom de sleutel voor zo'n kluisje verkregen worden. Aan het eind van de schoolperiode, na inlevering van de sleutel en schadevrij opleveren van het kluisje, wordt de borgsom terugbetaald. In de loop van de eerste week na de vakantie zullen de kluisjes uitgegeven worden volgens een dan te publiceren schema. Bij het verlies van een kluissleutel kan men tijdelijk de reservesleutel ontvangen, om op eigen kosten een nieuwe sleutel te laten maken. Bij het vergeten van de sleutel wordt de kluis niet opengemaakt. Na het laatste lesuur zijn de conciërges bereid een kluisje voor een leerling open te maken. Leerlingen die een kluisje huren, verklaren dat ze akkoord gaan met het recht van de sectordirectie om gevraagd en ongevraagd het kluisje te openen en te inspecteren. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de kluisjes. Kopiëren en printen Leerlingen hebben jaarlijks voor 10, de mogelijkheid om prints te maken op school. Zwart/witprints kosten 0,05, kleurenprints 0,35. Mocht in de loop van het schooljaar behoefte zijn aan meer prints, dan kan dit tegen betaling geregeld worden bij de systeembeheerders (kamer 131). Als leerlingen gebruik willen maken van het kopieerapparaat bij het reprocentrum, kunnen zij daar een kopieerkaart kopen. Deze pas kost 4, (inclusief 3, borg). Fietsen, brommers en scooters Fietsen, brommers en scooters dienen in de daarvoor bestemde vakken te worden geplaatst. Ze dienen altijd op slot te worden gezet (liefst kettingslot of iets dergelijks). De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van fietsen, brommers of scooters. Wel wordt er zoveel mogelijk opgelet om vernielingen te voorkomen. Vernielingen zijn voor rekening van de daders. Brommerrijden op het schoolterrein is gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Bij pech aan de fiets is bij de conciërge bandenplakmateriaal, een fietspomp en dergelijke aanwezig. Milieudienst De leerlingen van de 1 e, 2 e en 3 e klassen worden bij toerbeurt ingezet voor het verrichten van milieudiensten op school. Dit vindt na schooltijd plaats gedurende ongeveer een uur. Een leerling zal 1 à 2 keer per schooljaar aan de beurt komen. De mentor brengt de leerling hiervan op de hoogte. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 14

15 Diefstal en/of vermissing Geleden schade ontstaan door diefstal in en om school wordt niet vergoed, daar de school hiervoor niet aansprakelijk is. Leerlingen hebben te allen tijde zelf de zorg voor hun spullen. Mocht er sprake zijn van een vermissing, dan willen de conciërges daarvan wel op de hoogte gesteld worden, zodat zij eventueel kunnen helpen. TIP: maak gebruik van het kluisje; voorzie jassen, sport- en regenkleding en andere zaken met onuitwisbare inkt van een naam, zodat gevonden voorwerpen gemakkelijker zijn terug te bezorgen. Deelouderraad Wilhelminalaan De locatie Wilhelminalaan heeft twee deelouderraden (onderbouw en bovenbouw), waarin ouders van de verschillende jaarlagen vertegenwoordigd zijn. Hebt u vragen of wilt u iets kwijt, wilt u een vergadering bijwonen of deel uitmaken van een deelouderraad, dan kunt u in contact komen met een deelouderraad via de locatieadministratie of via de schoolsite. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 15

Info 2014 2015. Praktijkonderwijs Emmalaan

Info 2014 2015. Praktijkonderwijs Emmalaan Info 2014 2015 Praktijkonderwijs Emmalaan Inhoud pagina Voorwoord 3 College van Bestuur, schoolleiding, sectorleiding 4 Informatie voor ouders/verzorgers 6 Informatie voor leerlingen 11 Postadres Bezoekadres

Nadere informatie

Info locatie Hofstraat / Lauriestraat. Postadres. Bezoekadres locaties. GSg Schagen. Locatie Wilhelminalaan

Info locatie Hofstraat / Lauriestraat. Postadres. Bezoekadres locaties.  GSg Schagen. Locatie Wilhelminalaan Postadres GSg Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.gsgschagen.nl Centraal Bureau centrale leerlingenadministratie financiën, personeel, facilitaire zaken rector Julianalaan / hoek Marijkestraat, Schagen

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

Sectorwijzer Havo/Vwo

Sectorwijzer Havo/Vwo Sectorwijzer Havo/Vwo 2016-2017 Inhoud pagina Voorwoord 4 College van Bestuur, schoolleiding, sectorleiding 5 Informatie voor ouders/verzorgers 6 Informatie voor leerlingen 16 Sectorwijzer Havo/Vwo 2016-2017

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli 2017 Betreft: informatie schooljaar 2017-2018 Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), Met nog een groot deel

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Locatie Oranjelaan / Vmbo TL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Locatie Oranjelaan / Vmbo TL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Locatie Oranjelaan / Vmbo TL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen

Nadere informatie

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013 547 84 72 e-mail

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Sectorwijzer Vmbo

Sectorwijzer Vmbo Sectorwijzer Vmbo 2016-2017 Inhoud pagina Voorwoord 4 College van Bestuur, schoolleiding, sectorleiding 5-6 Informatie voor ouders/verzorgers 7-14 Informatie voor leerlingen 15-17 Aanschaf materialen 18-20

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan INFORMATIE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2017-2018 Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 5 september 2017 tot en met Vrijdag 8 september 2017 Voor onze nieuwe eersteklassers

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

Calvijn Meerpaal. Eerste klas krant 2014-2015. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex

Calvijn Meerpaal. Eerste klas krant 2014-2015. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex Calvijn Meerpaal Klantnaam : CALVIJN Projectnaam : LOGO Projectnummer : 15820005 Documentnaam : 15820005_Calvijn_logo_fc.eps Laatste correctie : 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Inlichtingen. Adres. Postadres Postbus 4269 3006 AG ROTTERDAM. Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij:

Inlichtingen. Adres. Postadres Postbus 4269 3006 AG ROTTERDAM. Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij: Inlichtingen Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij: Dhr. J. Meester Afdelingshoofd onderbouw jmeester@melanchthon.nl Adres Onderbouw Bovenbouw Melanchthon Kralingen Crooswijksesingel

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen.

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 Geldermalsen, 17 juni 2015 Betreft : belangrijke informatie voor schooljaar 2015-2016 Kenmerk : 15.333/bri-oud/VLI/ksl-sol Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de zomervakantie

Nadere informatie

Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan INFORMATIEBOEKJE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2016-2017 Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 30 augustus 2016 en Woensdag 31 augustus 2016 Klas 1 heeft op dinsdag 30 en

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 1C en 2C Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523 Onderwerp Laatste lesweken en start nieuw schooljaar Geachte

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn.

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn. Oog voor elkaar! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl Aan de leerlingen die nieuw

Nadere informatie

Bepaal je eigen ruimte!

Bepaal je eigen ruimte! Bepaal je eigen ruimte! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 fax (0592) 333 134 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden.

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden. Oog voor elkaar! Aan de leerlingen die nieuw op Quintus komen in klas 4, 5 of 6 Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Jouw wereld Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Dagelijks gebruiken we ons Heister- en Essenpasgebouw met verschillende mensen. Om dit drukke verkeer op een goede manier te laten verlopen,

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 Gershwinstraat 8 5012 AR Tilburg Telefoon: 013-5313558 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

welkom veel succes in het komende schooljaar! informatieboekje voor bovenbouwleerlingen

welkom veel succes in het komende schooljaar! informatieboekje voor bovenbouwleerlingen veel succes in het komende schooljaar! welkom informatieboekje voor bovenbouwleerlingen 2012-2013 16 De boeken moeten nu eenmaal langer dan één jaar gebruikt kunnen worden; werkboeken waar je in mag schrijven

Nadere informatie

: ADOBE ILLUSTRATOR. De kleuren op deze print zijn niet representatief voor het uiteindelijk drukresultaat tenzij dit een proefdruk is.

: ADOBE ILLUSTRATOR. De kleuren op deze print zijn niet representatief voor het uiteindelijk drukresultaat tenzij dit een proefdruk is. Calvijn Meerpaal Klantnaam : CALVIJN Projectnaam : LOGO Projectnummer : 15820005 Documentnaam : 15820005_Calvijn_logo_fc.eps Laatste correctie : 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor de leerlingen van de eerste klas basis- en kaderberoepsgerichte leerweg schooljaar 2016-2017 Welkom op het Ostrea Lyceum!

Nadere informatie

Let op: De informatie in deze brief is alleen voor leerlingen van B1, M2 en de ISK (niet voor IG3) en voor hun ouders/verzorgers.

Let op: De informatie in deze brief is alleen voor leerlingen van B1, M2 en de ISK (niet voor IG3) en voor hun ouders/verzorgers. Aan: Ter kennis aan: Betreft: de leerlingen van leerjaar 1, mavo-2 en de (niet voor IG3) de ouders / verzorgers einde schooljaar Rotterdam, 22 mei 2017 Beste leerling, Geachte ouders / verzorgers, Het

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

Materialenlijst schooljaar 1213 Stad College

Materialenlijst schooljaar 1213 Stad College Basismaterialen Basisvorming vmbo leerjaar 1, 2 leerjaar 3, 4 Boekentas 1 Agenda 2 Etui Pennen (blauw, rood, zwart) Plakstift Markeerstift en/of viltstiften Gum Schaar Verstelbare passer Potloodslijper

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2016 SCHOOLJAAR 2017 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Leefregels. Lesverplichting. De lesdagen. Kluisjes. Rijwielstalling. Huiswerk en/of proefwerk gemist

Leefregels. Lesverplichting. De lesdagen. Kluisjes. Rijwielstalling. Huiswerk en/of proefwerk gemist Leefregels Samen houden we onze school schoon, heel en veilig. Naast de algemene regels en afspraken in ons Leerlingenstatuut hebben wij als school ook nog een aantal leefregels. Als leerlingen zich niet

Nadere informatie

STARTINFO klas 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 2 en 3 2College Cobbenhagenlyceum 2014 SCHOOLJAAR 2015 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TECHNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor leerlingen van de eerste klas van de afdeling havo schooljaar 2013-2014 Welkom op het Ostrea Lyceum! Na een welverdiende

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

STARTINFO leerjaar 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO leerjaar 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO leerjaar 2 en 3 2College Cobbenhagenlyceum 2016 SCHOOLJAAR 2017 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Voorstel na bespreking in LO Concept Goedkeuring MR Vastgesteld schoolleiding

Voorstel na bespreking in LO Concept Goedkeuring MR Vastgesteld schoolleiding Naam notitie/afspraak/procedure Regels en afspraken Griftdijk Portefeuillehouder N.Schoot/J. van den Broek Versie nummer 2 Datum Versienummer 6-6-2016 Status document: Voorstel na bespreking in LO Concept

Nadere informatie

Regeling absentie Sector Havo/Vwo

Regeling absentie Sector Havo/Vwo Regeling absentie 2016-2017 Sector Havo/Vwo Versie: juli 2016 Regeling "Melding van ziekte en absentie" Inleiding Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek waarvoor zorg nodig is. Onderstaande

Nadere informatie

Welkom op het Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Brandenberg!

Welkom op het Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Brandenberg! Landgraaf, juni 2016 Aan de nieuwe leerlingen van het eerste leerjaar. Welkom op het Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Brandenberg! Wij weten best, dat het voor jullie een hele overgang is van de

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen leerjaar 1 cursus 2015-2016 Hellevoetsluis, juni 2015 Betreft : Schoolkosten leerjaar 2015/2016 Geachte heer/mevrouw, Gefeliciteerd met de toelating van uw zoon/dochter!

Nadere informatie

INFO VOOR NIEUWE LEERLINGEN MIDDELBURG

INFO VOOR NIEUWE LEERLINGEN MIDDELBURG INFO VOOR NIEUWE LEERLINGEN MIDDELBURG Hallo jongens en meisjes, 2 Naar een nieuwe school gaan is leuk, maar er verandert heel wat voor je. We kunnen ons best voorstellen dat je nog veel vragen hebt en

Nadere informatie

Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld. Brugklas 2015 / 2016. Vmbo theoretische leerweg

Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld. Brugklas 2015 / 2016. Vmbo theoretische leerweg Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld Vmbo theoretische leerweg Lisstraat 13 3202 JG SPIJKENISSE T: 0181-614583 E: info.cf@lmc-vo.nl www.cdfmavo.nl Brugklas 2015 / 2016 De school als wereld, de wereld

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Karel de Grote College. Schoolreglement 2014-2015. bijlage bij het leerlingenstatuut

Karel de Grote College. Schoolreglement 2014-2015. bijlage bij het leerlingenstatuut Karel de Grote College Schoolreglement 2014-2015 bijlage bij het leerlingenstatuut Geldig van 1 augustus 2014 tot (ten minste) 1 augustus 2015 Woord vooraf aan de leerlingen van de 7 e en 8 e klassen Het

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR START SCHOOLJAAR ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers ) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM

INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR START SCHOOLJAAR ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers ) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM INFORMATIEBOEKJE EINDE SCHOOLJAAR 2011-2012 START SCHOOLJAAR 2012-2013 ONDERBOUW (m.u.v. 1e klassers 2012-2013) MAVO HAVO VWO GYMNASIUM Meridiaan College Vestiging Het Nieuwe Eemland Daam Fockemalaan 12

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor de leerlingen van de eerste klas van de afdeling vwo schooljaar 2016-2017 Welkom op het Ostrea Lyceum! Nog even een paar

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Groenewald. Welkom op

Groenewald. Welkom op Praktische gids Welkom op Groenewald Een school met respect voor een rijke traditie en een vooruitziende blik op de toekomst. Dit boekje is een beknopte versie van de schoolgids van Groenewald met vooral

Nadere informatie

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw brugklasboekje Schooljaar 2017-2018 Beste brugklassers, Op maandag 4 september is de vakantie al weer afgelopen en begint voor jullie een nieuwe toekomst op de Bonifatius mavo. We hopen dat jullie je hier

Nadere informatie

VSO. Het Lingewaal College. Informatieboekje voor leerlingen. Merwedekanaal 8A 4206 BC Gorinchem Vestigingsnummer: 01UC-19

VSO. Het Lingewaal College. Informatieboekje voor leerlingen. Merwedekanaal 8A 4206 BC Gorinchem Vestigingsnummer: 01UC-19 Informatieboekje voor leerlingen Het Lingewaal College VSO Merwedekanaal 8A 4206 BC Gorinchem Vestigingsnummer: 01UC-19 Informatieboekje voor leerlingen van het Lingewaal College 2015-2016 1 Beste leerling,

Nadere informatie

5-Ik zet mijn telefoon op stil en stop hem met mijn geluidsdrager en oortjes in mijn tas.

5-Ik zet mijn telefoon op stil en stop hem met mijn geluidsdrager en oortjes in mijn tas. Stappenplan Leerling (ouders/verzorgers) De basisregels Regels voor leerlingen op het Sint Laurenscollege 1-Ik ga respectvol met iedereen om. 2-Ik bereid mijn les in alle opzichten goed voor. 3-Ik ben

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN.

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. DE 20 VAN CAMPHUYSEN. 1. SPULLEN. We verwachten dat je bij elke les zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je hebt. In sommige klassen/lessen mag je aantekeningen maken en werken

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

welkom informatieboekje voor nieuwe brugklasleerlingen

welkom informatieboekje voor nieuwe brugklasleerlingen welkom informatieboekje voor nieuwe brugklasleerlingen 2012-2013 16 De boeken moeten nu eenmaal langer dan één jaar gebruikt kunnen worden; werkboeken waar je in mag schrijven blijven van jou. De boeken

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk Huisregels Kijkduin In deze huisregels staan belangrijke afspraken over de manier waarop we op het Maris College met elkaar omgaan en hoe we een ordelijk en veilig schoolklimaat kunnen houden. 1.Respect

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN SCHOOLREGLEMENT Ieder van ons is gebaat bij een goede gang van zaken in de school. Om die reden is het belangrijk om regels op te stellen die iedereen kent en waar iedereen zich binnen de school aan moet

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Atheneum Havo Vmbo. Klas 1 lwoo op de SGL 2014-2015

Atheneum Havo Vmbo. Klas 1 lwoo op de SGL 2014-2015 SCHOLENGEMEENSCHAP LELYSTAD Atheneum Havo Vmbo Postbus 620 8200 AP Lelystad Tel. nr: 0320-221254 E-mail:info@sgl.nl Klas 1 lwoo op de SGL 2014-2015 Michael Kranendonk 4T, 2013 Welkom op de SGL Vandaag

Nadere informatie

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2016-2017 2 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennisgemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de zomervakantie

Nadere informatie

Welkom Esdal College Oosterhesselen

Welkom Esdal College Oosterhesselen Welkom Esdal College Oosterhesselen Beste jongens en meisjes, Het schooljaar in groep 8 is bijna voorbij en dan komt de vakantie. Toch kijken we even vooruit naar het nieuwe schooljaar. De eerste kennismakingsmiddag

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016 Bredero Mavo Brugklas informatieboekje 2015-2016 bbbbbbbbrbbbbbbrugklad informatieboekje 2015-2016 Voorwoord Welkom nieuwe leerling! Eindelijk is dan zover: je gaat naar de middelbare school. En nog wel

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland

CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland CSG Willem van Oranje Oud-Beijerland Oud-Beijerland, juli 2013 Welkom op de Willem!! Beste brugklasser en geachte ouder(s)/verzorger(s), Na de zomervakantie ga je naar de CSG Willem van Oranje. Een spannende

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst!

2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! 2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl Waar herken je Het Streek aan Christelijk Wij zien de bijbel als bron en wij volgen Jezus. Voor

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken

Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken Algemeen: het klimaat op school; de visie In ons leer- en leefklimaat, waarin de leerling centraal staat, vormen veiligheid en wederzijds respect de basis.

Nadere informatie

Mijn naam is. Ik woon in. Ik ben jarig op. Mijn hobby s zijn. Ik zit in klas. Mijn mentor heet

Mijn naam is. Ik woon in. Ik ben jarig op. Mijn hobby s zijn. Ik zit in klas. Mijn mentor heet csvincentvangogh Mijn naam is Ik woon in Ik ben jarig op Mijn oude basisschool is Dit lijkt mij een leuk vak Dit lijkt mij een moeilijk vak Mijn hobby s zijn Ik zit in klas Mijn mentor heet Op Lariks

Nadere informatie