Info locatie Wilhelminalaan. Postadres. Bezoekadres locaties. GSg Schagen. Locatie Wilhelminalaan. Locatie Oranjelaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info. 2008 2009 locatie Wilhelminalaan. Postadres. Bezoekadres locaties. www.gsgschagen.nl. GSg Schagen. Locatie Wilhelminalaan. Locatie Oranjelaan"

Transcriptie

1 Postadres GSg Schagen Postbus AG Schagen Centraal Bureau centrale leerlingenadministratie financiën, personeel, facilitaire zaken rector Julianalaan / hoek Marijkestraat, Schagen fax : (0224) Centraal telefoonnummer voor ALLE vestigingen: (0224) Bezoekadres locaties Locatie Wilhelminalaan Havo/Vwo Wilhelminalaan 4, Schagen Locatie Oranjelaan Theoretische Leerweg Oranjelaan 2, Schagen Locatie Hofstraat Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hofstraat 11, Schagen Lauriestraat 2, Schagen Zuiderweg 15, Schagen Via een doorkiessysteem wordt u naar de gewenste locatie doorverbonden. Info locatie Wilhelminalaan

2 De samenstellers van deze brochure stellen zich niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden. Aan de inhoud van deze brochure kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Juni 2008 Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 2

3 Voorwoord Bij de start van een nieuw schooljaar willen wij de leerlingen en hun ouders/verzorgers informeren over de gang van zaken op school. Veel informatie is terug te vinden in de schoolgids van de GSg Schagen. De schoolgids kunt u vinden op In deze locatiewijzer staat de informatie die specifiek te maken heeft met de locatie Wilhelminalaan. Ook de locatiewijzer kunt u terugvinden op de website, zodat u informatie over hoe bijvoorbeeld te handelen bij ziekmelding altijd kunt terugvinden. Het onderwijs is altijd volop in beweging. Voor actuele informatie verwijzen wij daarom naar het gedeelte van onze locatie op de site U kunt daar het meest recente overzicht vinden van de activiteiten. Ook de dagelijkse roosterwijzigingen zijn daarop verwerkt. Tevens maken wij u er op attent, dat uw kind ook regelmatig uitnodigingen en andere informatie mee naar huis krijgt. Tot slot wens ik alle leerlingen en hun ouders/verzorgers, namens alle medewerkers van de locatie Wilhelminalaan, een mooi en succesvol schooljaar toe. Ingrid Tjio sectordirecteur Havo/Vwo Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 3

4 De schoolleiding de heer A.H. Hoekstra rector mevrouw drs. C.A.M. de Schepper plaatsvervangend rector mevrouw drs. I.M.C. Tjio sectordirecteur Havo/Vwo locatie Wilhelminalaan mevrouw drs. G. Bol Raap adjunct-sectordirecteur Havo/Vwo locatie Wilhelminalaan de heer J. Klei sectordirectie Vmbo, Theoretische Leerweg locatie Oranjelaan de heer G.H.L.M. van Geffen sectordirectie Vmbo, Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg locatie Hofstraat de heer J.J. Jaasma sectordirectie Vmbo, Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg locatie Hofstraat De sectorleiding De dagelijkse leiding is in handen van: mevrouw drs. I.M.C. Tjio sectordirecteur Havo/Vwo mevrouw drs. G. Bol Raap adjunct-sectordirecteur Havo/Vwo mevrouw I. Terraneo teamleider onderbouw team A de heer drs. B.A.T. Hermans teamleider onderbouw team B mevrouw drs. D.B. Hofman teamleider onderbouw team C de heer drs. C. Poppe teamleider 4 en 5 Havo, N-profielen de heer S.W. Menting teamleider 4 en 5 Havo, M-profielen mevrouw G.A. Dijkstra teamleider 4, 5 en 6 Vwo Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 4

5 Bereikbaarheid van de school tijdens de vakantie In de eerste vakantieweek is de locatie via het centrale nummer van de school ( ) telefonisch bereikbaar tot en met woensdag 2 juli, uur. In de laatste schoolvakantieweek is de locatie weer telefonisch bereikbaar vanaf woensdag 13 augustus. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 5

6 Lestijden Rooster Om zo efficiënt mogelijk van de lokalen gebruik te maken, werken we met een aantal roostervarianten (zie schema hiernaast). Een klas in de onderbouw heeft maximaal negen lesuren per dag. We proberen het gebruik van het 10 e lesuur tot een minimum te beperken. Elke leerling ontvangt aan het begin van het schooljaar een uitdraai van zijn/haar rooster. Roosterwijzigingen worden bekend gemaakt via de website en via de mededelingenborden op school. Als op de dag zelf blijkt, dat het eerste lesuur uitvalt, brengen we de leerlingen in de onderbouw (zo veel mogelijk) hiervan op de hoogte via de telefoonpiramide. Toelichting KP = korte pauze P = pauze. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 6

7 Schoolpas Alle leerlingen van de GSg Schagen krijgen aan het begin van het schooljaar een schoolpas. Leerlingen moeten hun schoolpas altijd bij zich hebben, om zich binnen het schoolgebouw en de directe omgeving van de school te kunnen legitimeren. Zij hebben hun schoolpas ook nodig om gebruik te maken van de mediatheek en de computers. Tevens wordt de pas gebruikt voor de telaatregistratie en de registratie van de zelfstudie. Melding van ziekte en absentie Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte of een andere reden, dan geeft de ouder/verzorger dit vóór uur s ochtends telefonisch door aan de locatieadministratie (tel.: ). Na afloop van de periode van afwezigheid levert de leerling een verzuimbriefje in bij de locatieadministratie (groene bus). Genoemde verzuimbriefjes worden aan het begin van het schooljaar aan elke leerling uitgedeeld. Mocht er in de loop van het schooljaar behoefte zijn aan meer briefjes, dan zijn deze te verkrijgen bij de conciërge in de aula. Tevens zijn de verzuimbriefjes te downloaden via de schoolsite. Als de absentie van tevoren bekend is (bijvoorbeeld vanwege orthodontist/tandartsbezoek o.i.d.), levert de leerling ook van tevoren een verzuimbriefje in, uiterlijk op de dag van het verzuim. Dit geldt ook voor vakhulp, mentoruren, A-uren en dergelijke. Als een leerling tijdens de lestijd ziek wordt en naar huis wil gaan, moet hij/zij zich afmelden bij mevrouw Houtman in kamer B12. De leerling krijgt dan een ziekmeldbriefje mee, dat na afloop van de periode van ziek zijn moet worden ingeleverd bij de locatieadministratie (groene bus). Als de leerling de volgende dag ook nog ziek is, moet één van de ouders/verzorgers dit telefonisch melden bij de locatieadministratie. Verzuimde uren waar geen verzuimbriefje voor is ontvangen, worden beschouwd als gespijbelde uren. De gemiste uren zullen dubbel moeten worden ingehaald. Te laat Een leerling die te laat komt, wordt alleen in de les toegelaten met een telaatbriefje. Dit briefje wordt verstrekt door de conciërges. Als een leerling met een geldige reden te laat is, bijvoorbeeld vanwege orthodontistbezoek, dan meldt hij/zij dit aan de conciërges met een verzuimbriefje ingevuld en ondertekend door één van de ouders/verzorgers. Een leerling die zonder geldige reden meer dan 15 minuten te laat is, mag de les niet meer in. Deze afwezigheid wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Een leerling die drie keer te laat is gekomen, moet werkzaamheden verrichten op school. De sanctie loopt op als de leerling in herhaling vervalt. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 7

8 Omgangscode van de Wilhelminalaan voor leerlingen en medewerkers "Wij geven elkaar de ruimte" en ik doe dat als volgt: 1. Ik wil trots zijn op mezelf en haal eruit wat erin zit. 2. Ik draag bij aan een goede sfeer op school. 3. Ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik doe. 4. Ik werk er aan mee ons gebouw en onze spullen heel en schoon te houden. 5. Ik breng begrip op voor de mening van een ander. 6. Ik luister naar medewerkers en medeleerlingen en ik hou me aan de huisregels. 7. Ik respecteer de eigendommen van een ander. 8. Ik rook en gok niet op school en ik ben niet onder invloed van drank en/of drugs. Huisregels locatie Wilhelminalaan Afwezig bij een toets Als je in de onderbouw door ziekte en dergelijke een proefwerk mist, moet je zelf een afspraak maken met de docent om het in te halen. Als je zonder geldige reden wegblijft bij een toets, kan het cijfer 1 worden toegekend. Voor de bovenbouw gelden de regels van het PTA (programma van toetsing en afsluiting). Lesuitval Als je les uitvalt, krijg je in de brugklas en in de tweede klas opvanglessen. Dit staat op het onderbouwbord aangegeven. Voor de derde klas geldt: je zoekt een ruimte op waar je kunt werken (in de PC-ruimtes op de verdiepingen of in de mediatheek). In genoemde ruimtes eet of drink je niet en werk je rustig. Als een docent niet verschijnt, gaat één leerling bij het roostercentrum vragen of de les wel of niet vervalt. Heb je meer dan drie tussenuren door lesuitval, dan ga je naar je teamleider. Die beslist of je vrij bent. Blijf je zonder overleg weg, dan is dat spijbelen. Zorg ervoor, dat je altijd je boeken bij je hebt, zodat je je tijd zinvol op school kunt doorbrengen. Gedrag in klas Je gaat zitten op een stoel en je hebt je gekafte boeken bij je. Je schrijft niet op tafels, stoelen, muren of ander meubilair. Je eet en drinkt niet in de klas of in de gangen. Verwijdering uit les Wanneer je uit de les gestuurd wordt, vul je een formulier in bij de verzuimadministratie (B12). Met dat formulier ga je aan het eind van de les terug naar je docent, om het ontstane probleem op te lossen. Pauzes Je veroorzaakt tijdens lestijden geen overlast in de aula, de grote hal of buiten. Je mag pas de gangen in of de trappen op als de bel is gegaan. Je pauze houd je in de aula, dus niet in de gangen. Op de Oranjelaan kom je alleen als je er les hebt. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 8

9 Houd de school netjes Je jas hang je aan een kapstok of doe je in je kluisje. Het is niet toegestaan stickers of iets dergelijks op de kluisjes te plakken. Je fiets staat in de fietsenrekken of op de daarvoor bestemde plekken. Dat geldt ook voor scooters. Afval gooi je in de afvalbakken. Liftgebruik De lift is bedoeld voor mensen die geen gebruik kunnen maken van de trap. De conciërges geven toestemming voor gebruik van de lift. Verboden Het is verboden te brommen op het schoolterrein. Je hebt je mobiele telefoon of walkman/mp3/ipod niet aanstaan in de klas en in de mediatheek en deze mogen ook niet zichtbaar zijn. Als je je hier niet aan houdt, kan de docent deze in beslag nemen. (Steek-)wapens, vuurwerk of drugs zijn op school verboden. Docenten en andere medewerkers mogen deze artikelen in beslag nemen als je ze wel bij je hebt. Roken is alleen toegestaan rechts bij de hoofdingang, onder de luifel. Je gebruikt geen alcohol, drugs of drank en hebt ze ook niet in je bezit. De schoolleiding kan besluiten de politie in te schakelen bij vermoedens van overtreding van deze verboden. Je maakt niet zonder toestemming foto s en/of films van anderen of van de school. Je publiceert niet zonder toestemming foto s en/of films van anderen en van de school. Vakanties schooljaar herfstvakantie 20 oktober 2008 t/m 24 oktober 2008 kerstvakantie 22 december 2008 t/m 2 januari 2009 voorjaarsvakantie 16 februari 2009 t/m 20 februari 2009 Paasvee 1 april 2009 Goede vrijdag 10 april 2009 Pasen 13 april 2009 meivakantie* 30 april 2009 t/m 8 mei 2009 Hemelvaart 21 en 22 mei 2009 Pinksteren 1 juni 2009 zomervakantie 6 juli 2009 t/m 21 augustus 2009 * In de meivakantie vallen: Koninginnedag : 30 april 2009 Bevrijdingsdag : 5 mei 2009 Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 9

10 Vakantie en bijzonder verlof Regelmatig bereiken de schoolleiding verzoeken om extra verlof buiten de schoolvakanties om. Hoewel de ouders soms volledig van de redelijkheid zijn overtuigd, kan het verzoek in strijd zijn met de bepalingen die hiervoor door het ministerie zijn vastgesteld. Vakantie buiten de schoolvakanties is wettelijk niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders die vanwege hun beroep (vanwege seizoensgebonden arbeid) alleen buiten de schoolvakanties vrij kunnen nemen. Alleen in deze gevallen kunt u bij de schoolleiding vrij vragen voor uw kinderen, als dit maar niet valt in de eerste twee weken na de zomervakantie. Zie voor meer gedetailleerde informatie de schoolgids op onze site. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de locatieadministratie. Een aanvraag moet minimaal twee maanden voor aanvang worden ingediend bij de betreffende teamleider. Tevens kan via dit aanvraagformulier bijzonder verlof wegens familieomstandigheden worden aangevraagd. Zie voor de regeling de schoolgids of de toelichting bij het aanvraagformulier. Klassenindeling In de laatste vakantieweek krijgt elke leerling de klassenindeling toegezonden. Aanvang schooljaar Start schooljaar maandag 18 augustus Onderbouw (1 t/m 3) Op maandag 18 augustus worden de leerlingen van de 1 e, 2 e en 3 e klassen s middags op school verwacht om hun boeken en hun rooster op te halen (zie het schema op de volgende pagina). Na het boekenophalen gaan de leerlingen van de 1 e en 2 e klassen nog met hun mentor naar een ander lokaal voor een korte bijeenkomst. Op dinsdag 19 augustus beginnen alle lessen om uur (of later indien het rooster dat aangeeft). Bovenbouw (4 t/m 6) Op maandag 18 augustus worden de leerlingen van 4 en 5 Havo, 4, 5 en 6 Vwo s ochtends op school verwacht om hun boeken en hun rooster op te halen (zie het schema op de volgende pagina). 4 Havo en 4 Vwo starten dinsdag 19 augustus om uur met een bijeenkomst in de aula. Na afloop hiervan beginnen de lessen om uur. 5 Havo, 5 en 6 Vwo beginnen op dinsdag 19 augustus met hun lessen om uur (of later indien het rooster dat aangeeft). Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 10

11 Schema bovenbouw Lok. 106 Lok. 107 Lok. 109 Lok. 111 Lok. 112 Lok uur 4H1 4H4 4H7 5H1 5H4 5H uur 4H2 4H5 4H8 5H2 5H5 5H uur 4H3 4H6 4H9 5H3 5H6 De boeken voor 4Havo en 5Havo zullen op alfabet van achternaam in bovenstaande lokalen worden gelegd. Let op de aanduidingen bij de lokalen. Lok. B41 Lok. B46 Lok. B uur 4V1 5V1 6V uur 4V2 5V2 6V uur 4V3 5V3 6V uur 4V4 5V4 6V4 Schema onderbouw De leerlingen van de onderbouw gaan eerst naar de lokalen die boven de klassen staan vermeld; hier ontvangen zij hun boeken. De leerlingen van de 1 e en 2 e klassen gaan daarna nog naar een ander lokaal voor een bijeenkomst met hun mentor; dit lokaal staat achter de klas vermeld. Lokaal uur 1AHV daarna naar lokaal uur 1BHV daarna naar lokaal uur 1CHV blijft in lokaal 201 Lokaal uur 1AC1 daarna naar lokaal B uur 1AC2 daarna naar lokaal B uur 1AC3 daarna naar lokaal B36 Lokaal uur 2DHV daarna naar lokaal uur 2EHV daarna naar lokaal uur 2FHV blijft in lokaal 207 Lokaal DHV daarna naar lokaal EHV daarna naar lokaal FHV daarna naar lokaal V1 blijft in lokaal 202 Lokaal AHV daarna naar lokaal BHV daarna naar lokaal CHV blijft in lokaal 206 Lokaal uur 2A1 daarna naar lokaal uur 2A2 daarna naar lokaal uur 2G1 daarna naar lokaal uur 2AC1+2 daarna blijft 2AC1 in lokaal 211, 2AC2 gaat naar lokaal 247 Lokaal uur 3H uur 3H uur 3H uur 3H4 Lokaal uur 3H uur 3H uur 3AC uur 3AC2 Lokaal uur 3A uur 3A2/G uur 3A uur 3G1 Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 11

12 Toelichting bij het boeken uitdelen 1. De leerlingen dienen stipt op de aangegeven tijd in het vermelde lokaal aanwezig te zijn. 2. Alle huurboeken moeten worden gekaft en een grote stevige schooltas ter bescherming van de boeken is aan te bevelen. 3. De boeken kunnen alleen worden afgehaald wanneer de betaling daarvoor is gedaan. Medio mei is aan alle ouders/verzorgers het contract en de betaalwijze voor het cursusjaar toegezonden. Met nadruk wijzen we erop, dat leerlingen pas het door de school gekochte en door de leerlingen te gebruiken boekenpakket krijgen uitgereikt als aan de betalingsverplichting is voldaan. 4. De leerling die zijn/haar boeken niet op de aangegeven tijd afhaalt, laat afhalen, kan van deelname aan het leermiddelenfonds worden uitgesloten. 5. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle leerlingen bij de aanvang van het schooljaar de juiste boeken ontvangen. In incidentele gevallen kan door de leverancier een boek (nog) niet worden geleverd. Hierover vindt de leerling dan een briefje bij zijn/haar pakket. Mocht er daarnaast een boek niet of onjuist geleverd zijn, dan kan dit in de eerste schoolweek gemeld worden bij de medewerker leermiddelenfonds, de heer Boersen, in lokaal 103. Lijst van zelf aan te schaffen leermiddelen (m.u.v. leerlingen Accent, voor hen is een aparte lijst, zie hieronder) een schooltas waarin de boeken geen schade oplopen agenda pen, potlood, gum, liniaal, kleurpotloden (min. 5 kleuren) en viltstiften een plakstift (prittstift) een gemerkte schaar schriften voor wiskunde: twee schriften met ruitjes van 1 bij 1 cm., een passer en een geodriehoek vier opbergmappen (Leitz-mappen) multomap (23-rings) met tabbladen en gelinieerde blaadjes woordenboeken: een Nederlands woordenboek (Prisma, met de nieuwe spelling) een Engels woordenboek (Prisma, N-E en E-N) een Frans woordenboek (Prisma, N-F en F-N) voor leerlingen bovenbouw met Spaans in hun vakkenpakket: woordenboeken (bij voorkeur Van Dale): N-S en S-N voor leerlingen bovenbouw met Duits in hun vakkenpakket: woordenboeken (bij voorkeur Van Dale): N-D en D-N grafische rekenmachine voor de bovenbouw (vanaf klas 4): de TI-83 rekenmachine voor klassen 1, 2 en 3: aangeraden wordt de Casio fx82 voor gymnastiek: een korte broek, T-shirt en gymschoenen (geen zwarte zolen). Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 12

13 Lijst van zelf aan te schaffen leermiddelen voor leerlingen Accent een schooltas waarin de boeken geen schade oplopen agenda pen, potlood, gum, liniaal, kleurpotloden (min. 5 kleuren) en viltstiften een plakstift (prittstift) een gemerkte schaar schriften één gelinieerd A4-schrift voor wiskunde: twee schriften met ruitjes van 1 bij 1 cm., een passer en een geodriehoek vier opbergmappen (Leitz-mappen) twee 4-gaats multomappen (normale dikte: 4 cm.), met elk 6 tabbladen één 2-gaats multomap (ook normale dikte) met 6 tabbladen 100 insteekhoezen met blanco papier rekenmachine voor klassen 1, 2 en 3: aangeraden wordt de Casio fx82 voor gymnastiek: een korte broek, T-shirt en gymschoenen (geen zwarte zolen). Gratis schoolboeken De ouders/verzorgers krijgen in de maand december via de Belastingdienst per leerling 308, uitgekeerd. De overheid vergoedt daarmee de kosten van het gebruik van de boeken rechtstreeks aan de ouders/verzorgers. Voor meer informatie omtrent de vergoeding van het ministerie in het kader van de gratis schoolboeken, verwijzen wij u naar onze site onder de button 'schoolgids'. Repetitieblokken Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere leerling naast de boeken uit het leermiddelenfonds: één repetitieblok, 100 vel A4, gelinieerd één repetitieblok, 50 vel A4, geruit. Leerlingen dienen de repetitieblokken dagelijks bij zich te hebben, want alle repetities en overhoringen dienen op dit papier te worden gemaakt. Extra exemplaren kunnen worden gekocht bij de conciërge: één blok, 100 vel A4, gelinieerd: 1,60 één blok, 50 vel A4, geruit: 1,20 Aula In de hal naast de aula kunnen de leerlingen uit automaten frisdranken en versnaperingen kopen. Er zijn ook broodjes verkrijgbaar. In verband met schoonmaak zijn de automaten na het laatste lesuur gesloten. De aula is de hele dag open, zodat leerlingen er in tussenuren en pauzes kunnen verblijven. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 13

14 Kluisjes In het begin van het schooljaar kan bij de conciërge een kluisje worden gehuurd. De kosten hiervan ( 6, ) worden geïnd via de factuur voor de ouderbijdrage. Tevens is eenmalig een borgsom van 7, verschuldigd. Aan het begin van het schooljaar kan bij de conciërge tegen contante betaling van deze borgsom de sleutel voor zo'n kluisje verkregen worden. Aan het eind van de schoolperiode, na inlevering van de sleutel en schadevrij opleveren van het kluisje, wordt de borgsom terugbetaald. In de loop van de eerste week na de vakantie zullen de kluisjes uitgegeven worden volgens een dan te publiceren schema. Bij het verlies van een kluissleutel kan men tijdelijk de reservesleutel ontvangen, om op eigen kosten een nieuwe sleutel te laten maken. Bij het vergeten van de sleutel wordt de kluis niet opengemaakt. Na het laatste lesuur zijn de conciërges bereid een kluisje voor een leerling open te maken. Leerlingen die een kluisje huren, verklaren dat ze akkoord gaan met het recht van de sectordirectie om gevraagd en ongevraagd het kluisje te openen en te inspecteren. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de kluisjes. Kopiëren en printen Leerlingen hebben jaarlijks voor 10, de mogelijkheid om prints te maken op school. Zwart/witprints kosten 0,05, kleurenprints 0,35. Mocht in de loop van het schooljaar behoefte zijn aan meer prints, dan kan dit tegen betaling geregeld worden bij de systeembeheerders (kamer 131). Als leerlingen gebruik willen maken van het kopieerapparaat bij het reprocentrum, kunnen zij daar een kopieerkaart kopen. Deze pas kost 4, (inclusief 3, borg). Fietsen, brommers en scooters Fietsen, brommers en scooters dienen in de daarvoor bestemde vakken te worden geplaatst. Ze dienen altijd op slot te worden gezet (liefst kettingslot of iets dergelijks). De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van fietsen, brommers of scooters. Wel wordt er zoveel mogelijk opgelet om vernielingen te voorkomen. Vernielingen zijn voor rekening van de daders. Brommerrijden op het schoolterrein is gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Bij pech aan de fiets is bij de conciërge bandenplakmateriaal, een fietspomp en dergelijke aanwezig. Milieudienst De leerlingen van de 1 e, 2 e en 3 e klassen worden bij toerbeurt ingezet voor het verrichten van milieudiensten op school. Dit vindt na schooltijd plaats gedurende ongeveer een uur. Een leerling zal 1 à 2 keer per schooljaar aan de beurt komen. De mentor brengt de leerling hiervan op de hoogte. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 14

15 Diefstal en/of vermissing Geleden schade ontstaan door diefstal in en om school wordt niet vergoed, daar de school hiervoor niet aansprakelijk is. Leerlingen hebben te allen tijde zelf de zorg voor hun spullen. Mocht er sprake zijn van een vermissing, dan willen de conciërges daarvan wel op de hoogte gesteld worden, zodat zij eventueel kunnen helpen. TIP: maak gebruik van het kluisje; voorzie jassen, sport- en regenkleding en andere zaken met onuitwisbare inkt van een naam, zodat gevonden voorwerpen gemakkelijker zijn terug te bezorgen. Deelouderraad Wilhelminalaan De locatie Wilhelminalaan heeft twee deelouderraden (onderbouw en bovenbouw), waarin ouders van de verschillende jaarlagen vertegenwoordigd zijn. Hebt u vragen of wilt u iets kwijt, wilt u een vergadering bijwonen of deel uitmaken van een deelouderraad, dan kunt u in contact komen met een deelouderraad via de locatieadministratie of via de schoolsite. Locatiewijzer Wilhelminalaan exl bereibaarheid dringende gevallen pagina 15

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015 De schoolleiding is als volgt georganiseerd: OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS DELFT Rector: De heer W.A. van den Bosch MBA Directeur Praktijkonderwijs : De heer R.G. Boers mail: r.boers@grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 5 februari 2014 B.B. Dijkgraaf, Voorzitter College van Bestuur

Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 5 februari 2014 B.B. Dijkgraaf, Voorzitter College van Bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad Leerlingenstatuut Trias VMBO Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 5 februari 2014 B.B. Dijkgraaf, Voorzitter College

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Loket

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH. Loket CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH Loket Locatie Salland leerwegondersteunend onderwijs basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg theoretische leerweg mavo/havo Bezoekadres

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om Zo gaan we met elkaar om 2014-2015 1 Beste leerling, Dit boekje leert je om een goede Lyceum-Ypenburger te worden. De sfeer op school is heel plezierig. Op kan veel. Leerlingen mógen een heleboel, maar

Nadere informatie

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave: Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur...

Nadere informatie

Calvijn Lombardijen. Schoolgids 2013-2014. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex

Calvijn Lombardijen. Schoolgids 2013-2014. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex Calvijn Lombardijen Klantnaam : CALVIJN Projectnaam : LOGO Projectnummer : 15820005 Documentnaam : 15820005_Calvijn_logo_fc.eps Laatste correctie : 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool

Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool Doe het zo en t gaat goed! Let op, echt, dit moet! En dit mag echt niet! DE INHOUD 1. Informatie... 2 1.1 Schoolregels zijn spelregels

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1 Financiële Brochure Zuyderzee College 2.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 52,00... 4 Categorie 2: Verzekering 5,00... 4 Categorie

Nadere informatie

Informatiegids 2008/2009

Informatiegids 2008/2009 Informatiegids 2008/2009 Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen tel: (010) 434 85 55 fax: (010) 43 Ary Koplaan 3c 3132 AA Vlaardingen tel: (010) 445 31 28 fax: (010) 434 70 16 Willem de Zwijgerlaan 230 3136

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

School 2013/ Gids 2014

School 2013/ Gids 2014 School Gids 2013/ 2014 Inhoud Waarom heet de school Heyerdahl College? Thor Heyerdahl (1914-2002) was een nieuwsgierige en eigenzinnige Noor. Hij vermoedde dat er iemand was geweest die 1500 jaar eerder

Nadere informatie