Aandrijfcomponenten \ Motion Control \ Systemen \ Service & Reparatie. MOVIVISION -software-interface FE Handboek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandrijfcomponenten \ Motion Control \ Systemen \ Service & Reparatie. MOVIVISION -software-interface FE320000. Handboek."

Transcriptie

1 Aandrijfcomponenten \ Motion Control \ Systemen \ & Reparatie MOVIVISION -software-interface FE Uitgave 07/ / NL Handboek

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Inhoudsopgave 1 Belangrijke aanwijzingen Kennismaking Algemene beschrijving van de I/O-interface I/O-interface: statusinformatie I/O-interface: commando's Veldbussysteem/netwerken PROFIBUS DP Modbus/TCP UDP/IP Asbesturing Asbesturing: algemene instellingen Asfamilie ERB (enkelvoudige rolbaan) Asfamilie 2POS (naar twee posities verplaatsen) Asfamilie 3POS (naar drie posities verplaatsen) Asfamilie XPOS Index Adressenopgave Handboek MOVIVISION -software-interface 3

4 1 Belangrijke aanwijzingen 1 Belangrijke aanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen Neem de onderstaande veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen altijd in acht! Gevaar Er wordt gewezen op een risico dat tot zwaar lichamelijk letsel of tot de dood kan leiden. Waarschuwing Er wordt gewezen op een door het product veroorzaakt risico dat zonder passende voorzorgsmaatregelen tot lichamelijk letsel of zelfs tot de dood kan leiden. Dit symbool treft u ook aan als er voor materiële schade wordt gewaarschuwd. Voorzichtig Er wordt gewezen op een risico dat tot schade aan het product of in de omgeving kan leiden. Opmerking Hier vindt u nuttige informatie, bijvoorbeeld over de inbedrijfstelling. Documentatie Er wordt gewezen op documentatie, bijvoorbeeld een technische handleiding, catalogus of datablad. Alleen als de instructies in deze technische handleiding worden nageleefd: is een storingvrije werking mogelijk; worden garantieaanspraken gehonoreerd. Lees daarom eerst de technische handleiding van de desbetreffende componenten voordat u met de installatie van de parametreer- en diagnosetool MOVIVISION begint. 4 Handboek MOVIVISION -software-interface

5 Belangrijke aanwijzingen 1 Toepassingsomgeving Als er niet uitdrukkelijk in is voorzien, is de toepassing verboden: in omgevingen met explosiegevaar; in omgevingen met schadelijke oliën, zuren, gassen, dampen, stof, straling, enz.; in niet-stationaire toepassingen, waarbij mechanische slinger- en stootbelastingen optreden die de criteria van EN overschrijden. Verwijdering Let op de geldende bepalingen: de verwijdering moet plaatsvinden al naargelang de aard van het afval en volgens de geldende voorschriften, bijvoorbeeld als: elektronica-afval (printplaten); kunststof (behuizingen); plaatwerk; koper; enz. Handboek MOVIVISION -software-interface 5

6 2 Kennismaking 2 Kennismaking Het MOVIVISION -systeem bestaat in principe uit decentrale SEW-eenheden en centrale parametreer- en diagnosesoftware. Omdat er verschillende decentrale eenheden zoals MOVIPRO of versies van MOVIFIT kunnen worden geïntegreerd, wordt in dit handboek in plaats van productnamen de algemene term "decentrale eenheid" of "regelaar" gebruikt. De "MOVIVISION -software-interface" is de interface tussen de decentrale eenheid en de overkoepelende besturing (plc). De vereiste instellingen worden verricht via de parametreer- en diagnosetool MOVIVISION. [a] [b] [f] [i] [c] [e] [g] [d] [j] [h] Afbeelding 1: grafische weergave van de MOVIVISION -software-interface 30013AXX [a] Overkoepelende besturing [b] Veldbus [c] MOVIVISION - software-interface [d] Aandrijfniveau [e] Asniveau [f] TecUnit-niveau [g] Toerental [h] Tijd [i] Sensoren [j] Aandrijvingen 6 Handboek MOVIVISION -software-interface

7 Kennismaking 2 In de MOVIVISION -regelaarsoftware wordt bij statuswaarden en commando's onderscheid gemaakt tussen statuswaarden en commando's die voor de regelaar gelden en die voor aangesloten aandrijvingen gelden. Intelligente functies (assen) kunnen voor elke aandrijving in de parametreer- en diagnosetool MOVIVISION worden geparametreerd, waardoor de decentrale eenheden zelfstandig kunnen worden gepositioneerd via I/O's, sensoren, enz. Klantspecifieke toepassingen kunnen in technologische functies (TecUnits) worden geïmplementeerd. In dit geval worden de statuswaarden en commando's die van toepassing zijn op TecUnits in een afzonderlijk TecUnit-handboek beschreven. Een aangesloten aandrijving kan ook worden aangestuurd: als het toerentalsetpoint wordt opgegeven (aandrijfniveau) OF als een doelpositie of functie wordt opgegeven (asniveau) OF als een technologische functie wordt aangesproken die complete aggregaten kan besturen (TecUnit-niveau). Handboek MOVIVISION -software-interface 7

8 3 Algemene beschrijving van de I/O-interface I/O-interface: statusinformatie 3 Algemene beschrijving van de I/O-interface 3.1 I/O-interface: statusinformatie Statusinformatie bestaat uit gegevens die door de decentrale eenheid aan een centrale besturing worden gemeld. Opmerking De algemene statusregisters van de regelaar, de TecUnit, de assen, en de aandrijvingen worden allemaal volgens hetzelfde schema behandeld. Als de bit "Ready" in het register "Status" niet is ingesteld, moet de bit "Error" worden gecontroleerd. Als deze bit is ingesteld, betekent dit dat er een fout actief is die moet worden verholpen. Als deze bit is gewist, betekent dit dat er een fout actief was die moet worden bevestigd. In geval van een storing wordt de informatie over de fout in het desbetreffende foutregister opgeslagen. Als de storing is bevestigd, wordt de bit "Ready" ingesteld en het item uit het foutregister gewist. In geval van een storing schakelt het hele apparaat over naar de fout- of stopstatus. Als bijvoorbeeld een asmodule een fout meldt, stopt het systeem ook alle andere assen of aandrijvingen, ook al melden deze geen fouten I/O-interface: algemene statusinformatie Deze byte bevat alle algemene statusinformatie over de regelaar. Bit Naam Omschrijving 0 Ready for operation 0: het apparaat is niet bedrijfsgereed 1: het apparaat is bedrijfsgereed 1 Error 0: geen fout 1: fout 2 Manual / automatic operation 0: handbedrijf 1: automatisch bedrijf 3 Reserved 0 4 Parameter download required 0: parameters hoeven niet te worden gedownload 1: parameters moeten worden gedownload 5 Control priority 0: plc-besturing heeft prioriteit 1: pc-toepassing (MOVIVISION ) heeft prioriteit 6 Enable 0: regelaar geblokkeerd 1: regelaar vrijgegeven 7 Ready Antwoord wordt op dezelfde waarde ingesteld als door de master in "Algemeen commando" is opgegeven 8 Handboek MOVIVISION -software-interface

9 Algemene beschrijving van de I/O-interface I/O-interface: statusinformatie I/O-interface: algemene fout In deze byte wordt informatie opgeslagen over de fout die het laatst is opgetreden. Als er verschillende fouten tegelijkertijd actief zijn, wordt de fout met de hoogste prioriteit weergegeven. Bit Naam Omschrijving Most recent error Waarde 0: geen fout Waarde 1: reparatieschakelaar uit Waarde 2: 24 V geschakeld niet beschikbaar Waarde 3: fout "Ongeldig commando" Waarde 4: fout "TecUnit" Waarde 5: fout "As" Waarde 6: fout "Aandrijving" Waarde 7: fout "Lokale bus" Waarde 8: fout "Interne module" Waarde 9: fout "Veldbus offline" Waarde 10: fout "Veiligheidscircuit" Waarde 11: fout "Parameters moeten worden gedownload" Waarde 12: fout "Download actief" Waarde 13: fout "Firmware" Waarde : gereserveerd Waarde 255: overige fouten I/O-interface: status besturingsniveau In deze byte wordt informatie opgeslagen over het niveau waarop de aandrijvingen worden bestuurd. Bit Naam Omschrijving 0 Drive 1 axis level 0: aansturing van aandrijving 1 niet op asniveau 1: aansturing van aandrijving 1 op asniveau 1 Drive 2 axis level 0: aansturing van aandrijving 2 niet op asniveau 1: aansturing van aandrijving 2 op asniveau 2 Drive 3 axis level 0: aansturing van aandrijving 3 niet op asniveau 1: aansturing van aandrijving 3 op asniveau 3 Drive 4 axis level 0: aansturing van aandrijving 4 niet op asniveau 1: aansturing van aandrijving 4 op asniveau 4 Drive 5 axis level 0: aansturing van aandrijving 5 niet op asniveau 1: aansturing van aandrijving 5 op asniveau 5 Drive 6 axis level 0: aansturing van aandrijving 6 niet op asniveau 1: aansturing van aandrijving 6 op asniveau 6 Reserved 0 7 Drive 1...n Tec-Unit level 0: aansturing van de aandrijvingen niet op TecUnit-niveau 1: aansturing van de aandrijvingen 1...n op TecUnit-niveau I/O-interface: status TecUnit Dit woord bevat algemene statusinformatie voor de aansturing op TecUnit-niveau. Bit Naam Omschrijving 0 Ready for operation 0: de TecUnit is niet bedrijfsgereed 1: de TecUnit is bedrijfsgereed 1 Error 0: geen fout 1: fout Tec-Unit-specific De betekenis van de bits is afhankelijk van de gebruikte Tec-Unit. De bits worden beschreven in de applicatiespecifieke softwarehandleidingen. Handboek MOVIVISION -software-interface 9

10 3 Algemene beschrijving van de I/O-interface I/O-interface: statusinformatie I/O-interface: TecUnit-fout In deze byte wordt informatie opgeslagen over de fout die het laatst is opgetreden. Als er verschillende fouten tegelijkertijd actief zijn, wordt de fout met de hoogste prioriteit weergegeven. Bit Naam Omschrijving Most recent error Waarde 0: geen fout Waarde 1-255: TecUnit-specifieke fout, beschreven in de applicatiespecifieke softwarehandleidingen Reserved I/O-interface: status TecUnit Dit woord bevat afhankelijk van de gebruikte TecUnit aanvullende statusinformatie en wordt beschreven in de desbetreffende softwarehandleiding. Opmerking De status van de TecUnit wordt alleen gebruikt als de desbetreffende aandrijving wordt aangestuurd op TecUnit-niveau I/O-interface: asstatus Dit woord bevat statusinformatie over een as. Bit Naam Omschrijving 0 Ready for operation 0: de as is niet bedrijfsgereed 1: de as is bedrijfsgereed 1 Error 0: geen fout 1: fout 2 Reference travel required 0: geen referentiebeweging vereist 1: referentiebeweging vereist 3 Reference travel active 0: referentiebeweging niet actief 1: referentiebeweging actief 4 In intermediate position + 0: geen tussenpositie 1: in tussenpositie + Voor een meer gedetailleerde definitie: zie het hoofdstuk "Asbesturing" 5 In intermediate position - 0: geen tussenpositie 1: in tussenpositie - Voor een meer gedetailleerde definitie: zie het hoofdstuk "Asbesturing" 6 In Position 0: geen positie 1: in positie 7 Axis not active 0: as is actief 1: as is niet actief Current position 0: niet in een geldige positie 1: in positie : in positie 255 Voor een meer gedetailleerde definitie: zie het hoofdstuk "Asbesturing" 10 Handboek MOVIVISION -software-interface

11 Algemene beschrijving van de I/O-interface I/O-interface: statusinformatie I/O-interface: asfout In deze byte wordt informatie opgeslagen over de fout die het laatst is opgetreden. Als er verschillende fouten tegelijkertijd actief zijn, wordt de fout met de hoogste prioriteit weergegeven. Bit Naam Omschrijving Most recent error Waarde 0: geen fout Waarde 1: fout "Volgordecontrole" Waarde 2: fout "Looptijdbewaking" Waarde 3: fout "Aandrijving tot voorbij positie" Waarde 4: fout "Positie verlaten zonder commando" Waarde 5: fout "Ongeldig ascommando" Waarde 6: fout "Huidige positie ongeldig" Waarde 7: fout "Encoder" Waarde 8-254: gereserveerd Waarde 255: overige fouten Opmerking De asstatuswaarden worden alleen gebruikt als de desbetreffende aandrijving wordt aangestuurd op TecUnit- of asniveau I/O-interface: status aandrijving Deze byte bevat statusinformatie over een aandrijving. Bit Naam Omschrijving 0 Ready for operation 0: de aandrijving is niet bedrijfsgereed 1: de aandrijving is bedrijfsgereed 1 Error 0: geen fout 1: fout 2 Motor is running 0: motorfrequentie = 0 1: motorfrequentie <> 0 3 Frequency setpoint reached 0: de setpointfrequentie is niet bereikt 1: de setpointfrequentie is bereikt 4 Brake released 0: rem gesloten 1: rem gelicht 5 Controller enabled 0: regelaar geblokkeerd 1: regelaar vrijgegeven 6 Reserved 0 7 Drive not active 0: aandrijving actief 1: aandrijving niet actief I/O-interface: aandrijvingsfout In deze byte wordt informatie opgeslagen over de fout die het laatst is opgetreden. Als er verschillende fouten tegelijkertijd actief zijn, wordt de fout met de hoogste prioriteit weergegeven. Bit Naam Omschrijving Most recent error Waarde 0: geen fout Waarde 1: fout "Ongeldig commando" Waarde 2: fout "Overstroom" Waarde 3: fout "Te hoge temperatuur" Waarde 4: fout "Frequentieregelaar offline" Waarde 5: fout "Ongeldige potentiometerinstelling F max " Waarde 6: fout "Ongeldige klemmenbezetting f1/f2" Waarde 7: fout "Netspanning niet beschikbaar" Waarde 8: fout "Regelaar intern" Waarde 9: fout "Initialisatie" Waarde : gereserveerd Waarde 255: overige fouten Handboek MOVIVISION -software-interface 11

12 3 Algemene beschrijving van de I/O-interface I/O-interface: statusinformatie I/O-interface: status veiligheidscircuit Deze byte bevat statusinformatie over een veiligheidscircuit. Bit Naam Omschrijving 0 Safety circuit closed 0: het veiligheidscircuit is geopend 1: het veiligheidscircuit is gesloten 1 End position F reached 0: eindpositie V is niet bereikt 1: eindpositie V is bereikt 2 End position B reached 0: eindpositie A is niet bereikt 1: eindpositie A is bereikt 3 Safety circuit relay active 0: relais voor de overbrugging van het veiligheidscircuit is niet actief 1: relais voor de overbrugging van het veiligheidscircuit is actief 4 Reserved 0 5 Reserved 0 6 Reserved 0 7 Reserved I/O-interface: lokale ingangen Status van de lokaal op de regelaar aangesloten ingangen. Afhankelijk van de veldbusaansluiting wordt de status in twee bytes (PROFIBUS) of in een register/woord (Modbus/TCP) verzonden. Bit Naam Omschrijving Inputs : de ingang is niet ingesteld Inputs : de ingang is ingesteld I/O-interface: ingangen I/O-verdeeldozen Voor elke I/O-verdeeldoos is een ingangs- en een uitgangsbyte beschikbaar. Het aantal ingangen is afhankelijk van de aangesloten I/O-verdeeldoos. Bit Naam Omschrijving Inputs : de ingang is niet ingesteld 1: de ingang is ingesteld 12 Handboek MOVIVISION -software-interface

13 Algemene beschrijving van de I/O-interface I/O-interface: commando's I/O-interface: commando's Commando's zijn stukjes informatie die door een overkoepelende besturing naar de regelaar worden verzonden I/O-interface: algemeen commando Deze byte bevat algemene commandobits voor de aansturing van de decentrale eenheid. Bit Naam Omschrijving 0 Acknowledge error 0: geen bevestiging 1: de laatste fout wordt bevestigd 1 Reserved 2 Manual / automatic operation (bij besturing via TecUnit- of ascommando's) 0: handbedrijf 1: automatisch bedrijf 3 Reserved 4 Reserved 5 Control priority 0: prioriteit van de besturing kan niet worden gewijzigd 1: prioriteit van de besturing kan worden gewijzigd 6 Enable 0: regelaar blokkeren 1: regelaar vrijgeven 7 Ready Verzoek/master geeft een waarde op die door de besturing in "General status information" wordt opgenomen I/O-interface: commando besturingsniveau Deze byte definieert het niveau waarop de aandrijvingen worden aangestuurd. Bit Naam Omschrijving 0 Axis level drive 1 0: aansturing van aandrijving 1 niet op asniveau 1: aansturing van aandrijving 1 op asniveau 1 Axis level drive 2 0: aansturing van aandrijving 2 niet op asniveau 1: aansturing van aandrijving 2 op asniveau 2 Axis level drive 3 0: aansturing van aandrijving 3 niet op asniveau 1: aansturing van aandrijving 3 op asniveau 3 Axis level drive 4 0: aansturing van aandrijving 4 niet op asniveau 1: aansturing van aandrijving 4 op asniveau 4 Axis level drive 5 0: aansturing van aandrijving 5 niet op asniveau 1: aansturing van aandrijving 5 op asniveau 5 Axis level drive 6 0: aansturing van aandrijving 6 niet op asniveau 1: aansturing van aandrijving 6 op asniveau 6 Reserved 7 Tec-Unit level drives 1...n 0: aansturing van de aandrijvingen niet op TecUnit-niveau 1: aansturing van de aandrijvingen op TecUnit-niveau Opmerking Bit 7 voor de activering van de besturing op TecUnit-niveau heeft de hoogste prioriteit. Als deze bit is ingesteld, negeert de regelaar bit Handboek MOVIVISION -software-interface 13

14 3 Algemene beschrijving van de I/O-interface I/O-interface: commando's I/O-interface: TecUnit-commando Deze woorden bevatten commando's voor de aansturing op TecUnit-niveau. De toewijzingen van de TecUnits worden beschreven in de applicatiespecifieke softwarehandleidingen. Opmerking De TecUnit-commando's worden alleen geëvalueerd als de corresponderende aandrijving op TecUnit-niveau wordt aangestuurd I/O-interface: ascommando Deze byte bevat algemene commandobits voor de aansturing van de assen 1...n. Bit Naam Omschrijving 0 Enable reference travel (alleen as XPos) 0: referentiebeweging geblokkeerd 1: referentiebeweging vrijgegeven 1 Teach mode F 0: geen configuratiemodus voorwaarts 1: configuratiemodus voorwaarts 2 Teach mode B 0: geen configuratiemodus achterwaarts 1: configuratiemodus achterwaarts 3 Reserved 4 Reserved 5 Reserved 6 Reserved 7 Reserved Move to position : niet naar positie gaan 1: naar positie 1 gaan 2: naar positie 2 gaan : naar positie 255 gaan Voor een meer gedetailleerde definitie: zie het hoofdstuk "Asbesturing" Opmerking Het ascommando wordt alleen geëvalueerd als de desbetreffende aandrijving wordt aangestuurd op asniveau. 14 Handboek MOVIVISION -software-interface

15 Algemene beschrijving van de I/O-interface I/O-interface: commando's I/O-interface: commando aandrijving Deze byte bevat algemene commandobits voor de aansturing van de aandrijvingen 1...n. Bit Naam Omschrijving Command 0: STOP 1: bewegen op vast toerental 1 2: bewegen op vast toerental 2 3: bewegen op vast toerental 3 4: bewegen op vast toerental 4 5: bewegen op vast toerental 5 6: bewegen op vast toerental 6 7: bewegen op opgegeven setpoint (bipolair) 8: rem lichten 9-14: gereserveerd 15: bewegen vanuit veiligheidseindpositie Ramp set 0: integratorset 0 / snelstopintegrator 1: integratorset 1 2: integratorset 2 3: integratorset 3 6 Direction of rotation (alleen bij vaste setpoints) 0: draairichting voorwaarts 1: draairichting achterwaarts 7 Parameter set 0: parameterset 1 1: parameterset 2 Opmerking Het aandrijvingscommando wordt alleen geëvalueerd als de desbetreffende aandrijving wordt aangestuurd op aandrijvingsniveau I/O-interface: lokale uitgangen Deze byte wordt gebruikt voor de lokale uitgangen van de regelaar. Bit Naam Omschrijving Outputs : uitgang resetten 1: uitgang instellen Reserved Opmerking De uitgangen kunnen worden teruggelezen via de lokale ingangen Als een uitgang is ingesteld en niet als ingang is gemeld, is er sprake van een kortsluiting I/O-interface: uitgangen I/O-verdeeldozen Voor elke I/O-verdeeldoos is een ingangs- en een uitgangsbyte beschikbaar. Het aantal uitgangen is afhankelijk van de aangesloten I/O-verdeeldoos. Bit Naam Omschrijving Outputs : uitgang resetten 1: uitgang instellen Handboek MOVIVISION -software-interface 15

16 3 Algemene beschrijving van de I/O-interface I/O-interface: commando's I/O-interface: opgegeven setpoint aandrijving Als een aandrijving via een opgegeven setpoint wordt bewogen, reageert het systeem als volgt: het setpoint wordt in het desbetreffende uitgangswoord opgenomen; het commando "Bewegen via opgegeven setpoint" wordt geactiveerd; de draairichting en integratorset worden geselecteerd. De waarde die als setpoint moet worden ingevoerd, correspondeert met het setpoint in % op basis van n max, vermenigvuldigd met factor 100. Voorbeeld Opgegeveven setpoint: Uitgangswoord opgegeven setpoint 68,4% n max Handboek MOVIVISION -software-interface

17 Veldbussysteem/netwerken PROFIBUS DP 4 4 Veldbussysteem/netwerken De decentrale eenheid wordt door een centrale besturing gecoördineerd. De communicatie vindt plaats via veldbussystemen als PROFIBUS of netwerksystemen als Modbus/TCP op basis van ethernet of WLAN. Bijzonderheden van de individuele veldbus-/netwerkinterfaces worden verderop in dit hoofdstuk beschreven. 4.1 PROFIBUS DP De regelaar heeft een PROFIBUS DPV1-interface (intern. PROFIBUS PE). Deze bevat de PROFIBUS DP (gedefinieerd in EN 50170) voor een snelle, cyclische data-uitwisseling. Ook bevat deze acyclische diensten zoals "Dataset lezen" of "Dataset schrijven". Plc-besturing van de regelaar vindt alleen plaats via PROFIBUS DP. De DPV1-instructies worden alleen gebruikt door de parametreer- en diagnosetool MOVIVISION. Om parallelle toegang van de plc en pc mogelijk te maken, moet de plc de multimastermodus ondersteunen PROFIBUS DP: configuratie van de DP-master PROFIBUS DP: de GSDbestanden installeren Om de regelaar in de DP-master te kunnen configureren, moet eerst het meegeleverde GSD-bestand (bestand voor apparaatstamgegevens) SEW_077A.gsd worden geïntegreerd. Dit bestand bevat alle noodzakelijke informatie over de configuratie van een corresponderende slave in de DP-master. De busparameters die door de regelaar worden ondersteund, zijn er bijvoorbeeld in opgeslagen. Voor de gebruiker is het door de regelaar aangeboden I/O-bereik echter van het grootste belang. PROFIBUS DP: het I/O-bereik bepalen De regelaar biedt de mogelijkheid het I/O-bereik voor de aansturing van de slave zelf samen te stellen. Daardoor is het mogelijk de cyclische data-uitwisseling van de plc en de decentrale eenheid aan te passen aan de desbetreffende toepassing. Tijdens de configuratie van de regelaar voorziet de slave in een catalogus met I/Omodules die kan worden gebruikt om het I/O-bereik te bepalen met slepen en neerzetten. De verkrijgbare modules worden in de onderstaande tabel weergegeven. Opmerking Bij PROFIBUS DP worden de in- en uitgangen altijd gedefinieerd vanuit het oogpunt van de plc. Handboek MOVIVISION -software-interface 17

18 4 Veldbussysteem/netwerken PROFIBUS DP PROFIBUS DP: ingangen (regelaar -> besturing) Module Grootte Beschreven in hoofdstuk Algemene statusinformatie Byte "I/O-interface: algemene statusinformatie" Algemene fout Byte "I/O-interface: algemene fout" Status besturingsniveau Byte "I/O-interface: status besturingsniveau" Status TecUnit Woord "I/O-interface: status TecUnit" TecUnit-fout Woord "I/O-interface: TecUnit-fout" Status 2 TecUnit Woord "I/O-interface: status 2 TecUnit" Asstatus Woord "I/O-interface: asstatus" Asfout Byte "I/O-interface: asfout" Aandrijvingsstatus Byte "I/O-interface: aandrijvingsstatus" Aandrijvingsfout Byte "I/O-interface: aandrijvingsfout" Status veiligheidscircuit Byte "I/O-interface: status veiligheidscircuit" Lokale ingangen Byte "I/O-interface: lokale ingangen" Ingangen I/O-verdeeldozen Byte "I/O-interface: ingangen I/O-verdeeldozen" PROFIBUS DP: uitgangen (besturing -> regelaar) Module Grootte Beschreven in hoofdstuk Algemeen commando Byte "I/O-interface: algemeen commando" Commando besturingsniveau Byte "I/O-interface: commando besturingsniveau" TecUnit-commando Woord "I/O-interface: TecUnit-commando 1...3" Ascommando Woord "I/O-interface: ascommando" Aandrijvingscommando Byte "I/O-interface: aandrijvingscommando" Lokale uitgangen Byte "I/O-interface: lokale uitgangen" Uitgangen I/O-verdeeldozen Byte "I/O-interface: uitgangen I/O-verdeeldozen" Opgegeven setpoint aandrijving Woord "I/O-interface: opgegeven setpoint aandrijving" Let op! Bij commumicatie via PROFIBUS DP moeten de modules "Algemene statusinformatie" en "Algemeen commando" op de eerste positie van het in- en uitgangsbereik worden geconfigureerd. PROFIBUS DP: modulespecifieke parameters aanpassen PROFIBUS DP: slavespecifieke parameters aanpassen De regelaar ondersteunt op het moment geen modules die een modulespecifieke configuratie toestaan. De volgende waarden zijn in de huidige versie vast ingesteld voor slavespecifieke parameters: Byte Parameter Waardebereik 0 DPV_1_Status_1 128d (80hex) 1 DPV_1_Status_2 0 2 DPV_1_Status_3 0 Let op! Slavespecifieke parameters mogen niet worden gewijzigd! 18 Handboek MOVIVISION -software-interface

19 Veldbussysteem/netwerken Modbus/TCP Modbus/TCP De Modbus/TCP-interface definieert gebruikersdata die worden verzonden via standaard-tcp/ip-communicatie, bijvoorbeeld op basis van ethernet of WLAN. De protocoldefinitie is gepubliceerd door de Modbus-organisatie en kan worden gedownload van Modbus/TCP: het I/O-bereik bepalen Modbus/TCP: standaard I/O-bereik Modbus/TCP: ingangen (regelaar -> besturing) De regelaar voorziet in een vast I/O-bereik voor Modbus/TCP. De master kan samenhangende blokken uit dit bereik lezen en schrijven. Module Register Grootte Beschreven in hoofdstuk Algemene statusinformatie 201 Byte "I/O-interface: algemene statusinformatie" Algemene fout 202 Byte "I/O-interface: algemene fout" Status besturingsniveau 203 Byte "I/O-interface: status besturingsniveau" Status TecUnit 204 Woord "I/O-interface: status TecUnit" TecUnit-fout 205 Woord "I/O-interface: TecUnit-fout" Status 2 TecUnit 206 Woord "I/O-interface: status 2 TecUnit" Asstatus Woord "I/O-interface: asstatus" Asfout Byte "I/O-interface: asfout" Aandrijvingsstatus Byte "I/O-interface: aandrijvingsstatus" Aandrijvingsfout Byte "I/O-interface: aandrijvingsfout" Status veiligheidscircuit Byte "I/O-interface: status veiligheidscircuit" Lokale ingangen Byte "I/O-interface: lokale ingangen" Ingangen I/O-verdeeldozen Byte "I/O-interface: ingangen I/O-verdeeldozen" Modbus/TCP: uitgangen (besturing -> regelaar) Module Register Grootte Beschreven in hoofdstuk Algemeen commando 1 Byte "I/O-interface: algemeen commando" Commando besturingsniveau 2 Byte "I/O-interface: commando besturingsniveau" TecUnit-commando Woord "I/O-interface: TecUnit-commando 1...3" Ascommando Woord "I/O-interface: ascommando" Commando aandrijving Byte "I/O-interface: commando aandrijving" Lokale uitgangen 18 Byte "I/O-interface: lokale uitgangen" Uitgangen I/O-verdeeldozen Byte "I/O-interface: uitgangen I/O-verdeeldozen" Opgegeven setpoint aandrijving Woord "I/O-interface: opgegeven setpoint aandrijving" Modbus/TCP: applicatiespecifiek I/O-bereik In aanvulling op het standaard-i/o-bereik voorziet de regelaar, afhankelijk van de toepassing, ook in aanvullende registerblokken voor data-uitwisseling. Deze registerblokken worden beschreven in de applicatiespecifieke softwarehandleidingen. Handboek MOVIVISION -software-interface 19

20 4 Veldbussysteem/netwerken Modbus/TCP Modbus/TCP: toegangsfuncties De toegang tot het I/O-bereik wordt mogelijk gemaakt via registers. Een register bestaat uit één woord, dat wil zeggen twee bytes. Een register wordt ook verzonden voor modules die maar uit één byte bestaan, maar de high-byte (waarde 0) wordt dan niet gebruikt en de data bevinden zich uitsluitend in de low-byte. De volgende functiecodes worden gebruikt: Code Naam Omschrijving 03h* FC03: READ_MULTIPLE_REGISTERS Registers lezen 10h* FC16: WRITE_MULTIPLE_REGISTERS Registers schrijven 17h* FC23: READ_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS Registers lezen en schrijven * Functiecode is hexadecimaal 20 Handboek MOVIVISION -software-interface

21 Veldbussysteem/netwerken UDP/IP UDP/IP De UDP-interface definieert gebruikersdata die worden verzonden via standaard- UDP/IP-communicatie, bijvoorbeeld op basis van ethernet of WLAN UDP/IP: het I/O-bereik bepalen UDP/IP: standaard- I/O-bereik UDP/IP: ingangen (regelaar -> besturing) De regelaar voorziet in een vast I/O-bereik voor UDP/IP. De master verzendt vanaf "Algemeen commando" een aantal woorden tot het laatste voor de master relevante woord. Alle andere woorden worden op 0 gezet. De regelaar antwoordt altijd met het complete ingangsbereik. Module Woordadres Grootte Beschreven in hoofdstuk Algemene statusinformatie 0 Byte "I/O-interface: algemene statusinformatie" Algemene fout 1 Byte "I/O-interface: algemene fout" Status besturingsniveau 2 Byte "I/O-interface: status besturingsniveau" Status TecUnit 3 Woord "I/O-interface: status TecUnit" TecUnit-fout 4 Woord "I/O-interface: TecUnit-fout" Status 2 TecUnit 5 Woord "I/O-interface: status 2 TecUnit" Asstatus Woord "I/O-interface: asstatus" Asfout Byte "I/O-interface: asfout" Aandrijvingsstatus Byte "I/O-interface: aandrijvingsstatus" Aandrijvingsfout Byte "I/O-interface: aandrijvingsfout" Status veiligheidscircuit Byte "I/O-interface: status veiligheidscircuit" Lokale ingangen Byte "I/O-interface: lokale ingangen" Ingangen I/O-verdeeldozen Byte "I/O-interface: ingangen I/O-verdeeldozen" UDP/IP: uitgangen (besturing -> regelaar) Module Woordadres Grootte Beschreven in hoofdstuk Algemeen commando 0 Byte "I/O-interface: algemeen commando" Commando besturingsniveau 1 Byte "I/O-interface: commando besturingsniveau" TecUnit-commando Woord "I/O-interface: TecUnit-commando 1...3" Ascommando Woord "I/O-interface: ascommando" Commando aandrijving Byte "I/O-interface: commando aandrijving" Lokale uitgangen 17 Byte "I/O-interface: lokale uitgangen" Uitgangen I/O-verdeeldozen Byte "I/O-interface: uitgangen I/O-verdeeldozen" Opgegeven setpoint aandrijving Woord "I/O-interface: opgegeven setpoint aandrijving" Opmerking UDP definieert niet de data-indeling. De regelaar verzendt/ontvangt de data in de INTEL-indeling (LSB/MSB). Handboek MOVIVISION -software-interface 21

22 4 Veldbussysteem/netwerken UDP/IP UDP/IP: applicatiespecifiek I/O-bereik In aanvulling op het standaard-i/o-bereik voorziet de regelaar, afhankelijk van de toepassing, ook in aanvullende bereiken voor data-uitwisseling. Deze bereiken worden beschreven in de applicatiespecifieke softwarehandleidingen. UDP/IP: UDP-poorten De regelaar blijft passief totdat UDP-telegrammen van een andere regelaar (plc) naar de UDP-poort worden gezonden. De regelaar antwoordt dan op het adres van de poort van de remote-deelnemer die het telegram naar de regelaar heeft gezonden. Waarde Omschrijving 6000 Lokale poort voor UDP-communicatie. 22 Handboek MOVIVISION -software-interface

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

Uitgave. MOVIDRIVE compact 04/2002. Systeemhandboek / NL

Uitgave. MOVIDRIVE compact 04/2002. Systeemhandboek / NL MOVIDRIVE compact Uitgave 04/2002 Systeemhandboek 1053 3877 / NL SEW-EURODRIVE 1 Belangrijke aanwijzingen... 6 1 2 Systeembeschrijving... 8 2 kva f i n P Hz P6.. P60. P600 3 Technische gegevens en afmetingen...

Nadere informatie

Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar

Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar ddendum Geldt voor Emotron VFX 2.0 en FDU 2.0 frequentieregelaar Nieuwe softwareversie 4.21 Dit addendum behoort bij de gebruiksaanwijzingen met documentnummer: 01-4428-03r2 voor Emotron FDU 2.0 softwareversie

Nadere informatie

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage Handleiding Inhoud 1. Beschrijving... 3 2. Onderdelen... 3 3. Aansluitschema s... 2 3.1. In een Velbus domotica-installatie... 2 3.2. Standalone...

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive.

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive. Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

Applicatiesoftware Tebis

Applicatiesoftware Tebis 5 Applicatiesoftware Tebis STXB322 V 1.x 2 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 2-v LED (licht / jal. / venti.) (Status indicatie) STXB344 V 1.x 4 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 4-v LED (licht / jal. /

Nadere informatie

Webserver64. VF64 over TCP/IP

Webserver64. VF64 over TCP/IP Webserver64 VF64 over TCP/IP Wijzigingen voorbehouden PS/16-05-2006 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Mogelijkheden... 3 2.1 Monitorvelden... 4 2.2 Authorisatiecode... 4 2.3 Besturingsvelden... 4 3 Instellingen...

Nadere informatie

Beckhoff. Motion Control PTP 03.05.2013 1

Beckhoff. Motion Control PTP 03.05.2013 1 Beckhoff Motion Control PTP 03.05.2013 1 Motion Control PTP Agenda: Wat is Motion Control. TwinCAT Motion Controller. Stappenmotor in Open Loop Control Stappenmotor in Closed Loop Control ServoDrive AX5000

Nadere informatie

MBUS-64 TCP. VF64 over MODBUS / TCP

MBUS-64 TCP. VF64 over MODBUS / TCP MBUS-64 TCP VF64 over MODBUS / TCP Wijzigingen voorbehouden PS/16-05-2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Protocol

Nadere informatie

Het Versacom systeem is gedefinieerd in DIN 43861, deel 301 als "transfer protocol A".

Het Versacom systeem is gedefinieerd in DIN 43861, deel 301 als transfer protocol A. Versacom Het Versacom protocol (Versatile Communication) wordt gebruikt voor het op afstand programmeren van intelligente ontvangers. Dit protocol verstuurt schakelprogramma's, agenda- en vakantie periodes

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

VLT AutomationDrive FC 302 Integrated Motion Controller IMC

VLT AutomationDrive FC 302 Integrated Motion Controller IMC VLT AutomationDrive FC 302 Integrated Motion Controller IMC Applicatie voorbeelden Precieze stop Positionering met touch probe 2 Applicatie voorbeelden Pick & Place Touch probe positioning 3 Applicatie

Nadere informatie

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR VARIO LIFT B.V. VIJFHUIZERDIJK 157A 2141 BH VIJFHUIZEN WWW.VARIOLIFT.COM INFO@VARIOLIFT.COM uitgave 01/04 Blad 01 De MS 400 is een VVVF regelaar speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

LocoServo Handleiding

LocoServo Handleiding LocoServo Handleiding HDM12 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

Het koppelen van een FC302 op Profibus met een Siemens PLC

Het koppelen van een FC302 op Profibus met een Siemens PLC Het koppelen van een FC0 op Profibus met een Siemens PLC Snelle start handleiding Solar Technical Support Inhoudsopgave: Het gebruikte testmateriaal.... Het instellen van de FC0.... Initialisation:...

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

Handboek. MOVITRAC B Veilige uitschakeling applicaties. Uitgave 06/ / NL

Handboek. MOVITRAC B Veilige uitschakeling applicaties. Uitgave 06/ / NL Motorreductoren \ Industrial Gears \ Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Service Veilige uitschakeling applicaties Uitgave 06/007 68688 / NL Handboek SEW-EURODRIVE Driving the world Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen.

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen. Gebruikers handleiding Algemeen De ControlBox 3.0 bedient een standaard High Security Slot (HSS). Er zijn 3 opties om de firmware in te stellen. Zowel het type als de modus moeten worden geselecteerd:

Nadere informatie

Frequentieregelaar V2

Frequentieregelaar V2 practicum Frequentieregelaar V2 manuals Siemens heeft vele en zeer uitgebreide handleidingen ter beschikking gesteld om de eigenschappen van de regelaar eigen te maken. Elke handleiding bestaat uit vele

Nadere informatie

Handleiding HCS VB5224

Handleiding HCS VB5224 Handleiding HCS VB5224 Digitale Uitgangsmodule met 4 uitgangen HCS Building Automation Kompasstraat 7, 2901AM Capelle a/d IJssel Postbus 182, 2900AD Capelle a/d IJssel Tel. +31(0)10 458 00 00 Fax +31(0)10

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Foundation Fieldbus. Er zijn 2 soorten Foundation Fieldbus: FF HSE FF-H1

Foundation Fieldbus. Er zijn 2 soorten Foundation Fieldbus: FF HSE FF-H1 Foundation Fieldbus Deze paragraaf zal gaan over de opdracht die betrekking had tot de Foundation Fieldbus. Hierin zal worden beschreven hoe de informatie van deze bus in de PLC komt. Bij deze bus zijn

Nadere informatie

Sciento Robot Training Arm CS-113

Sciento Robot Training Arm CS-113 Sciento Robot Training Arm CS-113 Versie: 1.0 Samengesteld door Rudi Niemeijer 1 Inleiding 1.1 Over de CS-113 De Sciento Robot Training Arm CS-113 ( de robotarm ) is een systeem dat is ontworpen om de

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA

Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA Uitgave 11/2013 20187807 / NL SEW-EURODRIVE Driving

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

GPS-COMMUNICATIE HUSQVARNA AUTOMOWER

GPS-COMMUNICATIE HUSQVARNA AUTOMOWER GPS-COMMUNICATIE HUSQVARNA AUTOMOWER NL INLEIDING De Automower GPS-communicatie-eenheid heeft twee belangrijke functies: Sms-functie en GPS-antidiefstalbeveiliging. De sms-functie stelt u in staat om via

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Hfdst. 2: COMBINATORISCH PROGRAMMEREN

Hfdst. 2: COMBINATORISCH PROGRAMMEREN 2.1. Basisinstructies: 2.1.1. Ja-functie: Indien je een normaal open schakelaar bedient, moet de lamp oplichten. Waarheidstabel: Booleaanse schrijfwijze: Q0.0 = I0.0 2.1.2. Niet-functie: Waarheidstabel:

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

Instructie AKD LonWorks ADAP-KOOL AK-LON

Instructie AKD LonWorks ADAP-KOOL AK-LON Instructie AKD LonWorks ADAP-KOOL AK-LON ADAP-KOOL AKD-LonWorks 1 Copyright 1Copyright 1.1 Copyright 1 1.1.1 Copyright, beperking van aansprakelijkheid en wijzigingsrecht Deze publicatie bevat informatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

De nieuwe Low cost Servocontroler RBD 4/6 S als opvolger op de bestaande servo controler type RBD 325.

De nieuwe Low cost Servocontroler RBD 4/6 S als opvolger op de bestaande servo controler type RBD 325. Pagina: 1 / 5 De nieuwe Low cost Servocontroler RBD 4/6 S als opvolger op de bestaande servo controler type RBD 325. Het nieuwe alternatief voor een High End servosysteem. Deze nieuwe servocontroler heeft

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze uitleg is ontwikkeld om u te helpen pictogrammen

Nadere informatie

Handleiding BUS-2 Relais (3247)

Handleiding BUS-2 Relais (3247) Mogelijkheden Het BUS-2 relais heeft een potentiaal vrij wisselcontact (max. 5 A), dit contact kan op meerdere manieren aangestuurd worden. - Via 1 of meerdere of alle beldrukkers van het deurstation.

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze

Nadere informatie

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft

S88XPressNetLI v1.0. Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft S88XPressNetLI v1.0 Installatie- en gebruikershandleiding en naslagwerk. 2008 KDesign Electronics, PCB ontwerp door RoSoft 3.3 De S88XpressNetLI verbinden met de ROCO versterker Aangezien de S88XpressNetLI

Nadere informatie

Manual Debug software. VMC next

Manual Debug software. VMC next Manual Debug software VMC next Land: NL Ned Air bv maart 2012 Ver. 0.05 1 Algemeen... 3 2 Opbouw VMC next... 3 3 VMC Next Debugger... 4 4 Status... 7 5 Registers... 8 5.1 Knoppen... 9 5.1.1 Download...

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BEDIENING CENTRALE EN WEERGAVE... 2 Hoofdcentrale... 2 Primaire indicators... 2 Druktoetsen... 2 Toetsenbord... 3 Omschrijving LEDs... 4 BEDIENINGSACTIES OP DE CENTRALE... 5 Uitgangen Buiten-

Nadere informatie

Beschrijving voor Bedienapparaat PG-1

Beschrijving voor Bedienapparaat PG-1 Beschrijving voor Bedienapparaat PG-1 Met bedienapparaat PG-1 kan men parametersets van een frequentieregelaar serie FCM aanpassen en opslaan. Tevens is hiermee het actuele toerental van de motor zichtbaar,

Nadere informatie

Deel 2 S7 Graph Ont4 - GA3

Deel 2 S7 Graph Ont4 - GA3 Deel 2 S7 Graph Ont4 - GA3 Deel 2 : Graph 09/05 1 Wanneer er in een installatie een sequentiële beweging geprogrammeerd moet worden is het interessant om gebruik te maken van S7 Graph. De progammastructuur

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Bedieningshandleiding 1402-001 Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Auteur: Cor Janssens Robotics & Material handling Datum: 01-03-2015 Versie: 0.1 VOORWOORD Deze handleiding is een leidraad voor

Nadere informatie

STAGESCAPE M20d ADVANCED GUIDE. Firmware Version 1.20 Addendum. Rev D Line 6, Inc.

STAGESCAPE M20d ADVANCED GUIDE. Firmware Version 1.20 Addendum. Rev D Line 6, Inc. STAGESCAPE M20d ADVANCED GUIDE Rev D Firmware Version 1.20 Addendum 2013 Line 6, Inc. Inhoudsopgave Appendix D: Fader View... D 1 Fader View Werkbalk...D 2 Menu voor het toewijzen van Faders...D 3 Menu

Nadere informatie

Handleiding ComfortTouch App voor Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811 8136/09-825. Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811 8136/12-825

Handleiding ComfortTouch App voor Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811 8136/09-825. Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811 8136/12-825 2273-1-8367 21.08.2013 Handleiding Busch- 9 8136/09-811 8136/09-825 Busch- 12.1 8136/12-811 8136/12-825 1 Inleiding... 3 1.1 Beoogd gebruik... 3 2 Systeemvereisten voor mobiele eindapparaten... 4 3 Voorinstelling

Nadere informatie

TAPPS Onlineschema. Programmering met TAPPS

TAPPS Onlineschema. Programmering met TAPPS TAPPS Onlineschema Programmering met TAPPS NL Onlineschema De Bootloader biedt de mogelijkheid een online visualisatie, waarbij middels een webbrowser via LAN of internet een grafische weergave van de

Nadere informatie

PLC GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN PID & PIDAT SNELLE START INSTRUCTIE

PLC GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN PID & PIDAT SNELLE START INSTRUCTIE PLC GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN PID & PIDAT SNELLE START INSTRUCTIE PNSPO 2010, OMRON ELECTRONICS B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is uitvoerig gecontroleerd. OMRON kan echter

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET

Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET Gebruiksaanwijzing LMS Controller 8x Digitaal-in Module t.b.v. ALFANET Omschrijving : LMS CONTROLLER 8XDIG-IN MODULE Doc.nr.: 11821 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 1 Versie: V1. Bestand: Software: Do11821

Nadere informatie

Tebis Applicatiesoftware

Tebis Applicatiesoftware 5 Tebis Applicatiesoftware Inbouwdimmer quicklink Elektrische / mechanische eigenschappen: zie handleidingen van de producten Productcode Productcode Productbenaming Productcode applicatiesoftware TP product

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Gedecentraliseerde I/O

Gedecentraliseerde I/O Gedecentraliseerde I/O MPI/DP interface Geintegreerde Profibus DP interface 1 9 pagina 1 Structuur van een PROFIBUS-DP netwerk Masters -400 PS 10A 400 CPU 414-2 DP PS -300-300 CPU 314 CP 342-5 DP -300

Nadere informatie

Besturing van de Miniatuurwereld OC32. Apparaatdefinities Servo s en gerelateerde zaken

Besturing van de Miniatuurwereld OC32. Apparaatdefinities Servo s en gerelateerde zaken Besturing van de Miniatuurwereld OC32 Apparaatdefinities Servo s en gerelateerde zaken Auteur: Leon J.A. van Perlo Versie: 2010/10/26 Datum: 26 oktober 2010 Release beheer Deze handleiding is van toepassing

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Brink Portal

Hoofdstuk 7 Brink Portal Hartelijk welkom bij de Hoofdstuk 7 De Brink internet Portal maakt toegang tot een Brink ventilatiesysteem mogelijk. Na het succesvol registreren in de, is er toegang tot het bedienen van een Brink ventilatiesysteem.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Copyright RETEG b.v. 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING... 3 2.2 MEER INFORMATIE... 3 3 MENU STRUCTUUR VAN HET DISPLAY...

Nadere informatie

animeo KNX/EIB 4 AC Motor Controller WM/DRM 220-240V AC Gebruiksaanwijzing

animeo KNX/EIB 4 AC Motor Controller WM/DRM 220-240V AC Gebruiksaanwijzing somfy.com animeo KNX/EIB 4 AC Motor Controller WM/DRM 220-240V AC Gebruiksaanwijzing Ref. 1860114 Ref. 1860116 2007, SOMFY SAS. ALL RIGHTS RESERVERD. REF. 5050176-31/01/2007 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Quha Zono. Gebruikershandleiding

Quha Zono. Gebruikershandleiding Quha Zono Gebruikershandleiding 2 Powerknop / Indicatorlampje USB poort Montagebevestiging Welkom bij Quha Zono muis. Deze gebruikershandleiding leidt u door de functies en mogelijkheden van uw apparaat.

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem, 8 juni 2010 PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link 2010 Profibus in de procesindustrie 2 Jaap Westeneng PROFIBUS in de procesindustrie Aansluiting

Nadere informatie

versie: 1.0 status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 2005 aangepast: 19 februari 2006 concept beschrijving

versie: 1.0 status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 2005 aangepast: 19 februari 2006 concept beschrijving versie: 1. status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 25 aangepast: 19 februari 26 concept beschrijving DOLLYsms SMS server conceptbeschrijving V1. I N H O U D Inleiding... 3 DOLLYsms... 3

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

Boiler Temp. pomp instelling, Thermostat menu Th20 6. Pellet Sensor. Pellet Tank AB M

Boiler Temp. pomp instelling, Thermostat menu Th20 6. Pellet Sensor. Pellet Tank AB M Pellet Tank 21 17 27 28 29 30 43 22 Pellet Sensor 5 Boiler Temp. pomp instelling, Thermostat menu Th20 6 7 34 35 8 9 A B 22 23 24 AB B M 3 4 1 2 A Calux Pelletketel met Boiler schema en anti-condens ventiel

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen BDC-i440 M2 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Module M2 voor BDC-i440 besturingen Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

Opgave 2 Configuratie en inbedrijfstellen van een servomotor-systeem

Opgave 2 Configuratie en inbedrijfstellen van een servomotor-systeem Opgave 2 Configuratie en inbedrijfstellen van een servomotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Kun je een servomotor-systeem veilig inbedrijfstellen. Begrijp je de basisprincipes van

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies Bedieningshandleiding FC0 FC0-0 A FC0-04 A FC0-08 A FC0- A Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

Handboek. Bibliotheek MPLCMotion_MDX voor MOVI-PLC. Uitgave 07/2005 FE330000 11350482 / NL

Handboek. Bibliotheek MPLCMotion_MDX voor MOVI-PLC. Uitgave 07/2005 FE330000 11350482 / NL Aandrijfcomponenten \ Motion Control \ Systemen \ Service & Reparatie Bibliotheek MPLCMotion_MDX voor MOVI-PLC FE330000 Uitgave 07/2005 11350482 / NL Handboek SEW-EURODRIVE Driving the world Inhoudsopgave

Nadere informatie

M O C M O C O N C N C N +12V. Input 1. Input 2. Input 3. Input 4. Verbindingssnoer

M O C M O C O N C N C N +12V. Input 1. Input 2. Input 3. Input 4. Verbindingssnoer z r 01/11/2010 Ins-30019-L et2 I/ kaart Uitgang 1 I t s i i t Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-beneluxcom Technische hulp is beschikbaar van: aandag t/m Vrijdag van 08:30-17:00

Nadere informatie

Getalformaten, timers en tellers

Getalformaten, timers en tellers Getalformaten, timers en tellers S_CU CU S PV R CV DEZ CV_BCD S_ODT S TV BI R BCD 1 pagina 1 Getalformaten (16 bits) PG CPU BCD W#16#296 Voorteken (+) 2 9 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 Positieve getallen

Nadere informatie

DATA SHEET C2-10. Besturing en bescherming van elektrische actuators. DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1

DATA SHEET C2-10. Besturing en bescherming van elektrische actuators. DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1 DATA SHEET C2-10 Besturing en bescherming van elektrische actuators DATA SHEET C2-10 A&E Trading b.v. 1 C2-10 C2-10 is ontwikkeld voor aansturing van Concens actuators. C2-10 heeft meerdere stroombegrenzings

Nadere informatie

IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00

IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00 XLN-t bvba Hoogstraat 52 B 2580 Putte-Beerzel Belgie - Belgium tel +32 (0) 15 24 92 43 fax +32 (0) 15 25 10 58 RPR Mechelen BTW BE 423 212 087 Bank 733-2011497-38 IDAgeChecker BDX118T11xx Manual V02.00

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Handleiding PETRA Pneumatic Electronic TRaining Apparatus

Handleiding PETRA Pneumatic Electronic TRaining Apparatus Handleiding PETRA Pneumatic Electronic TRaining Apparatus De Haagse Hogeschool Academie voor TIS/Delft 15 juni 2011 J.E.J op den Brouw Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. BESCHRIJVING PETRA...4 2.1 OVERZICHT...4

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1004 E

Bedieningshandleiding FC 1004 E Bedieningshandleiding FC 00 E Bedieningshandleiding FC00-E SR Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Inzetten van PROFISAFE voor pneumatische aandrijvingen

Inzetten van PROFISAFE voor pneumatische aandrijvingen Inzetten van PROFISAFE voor pneumatische aandrijvingen Veilig schakelen van pneumatische aandrijvingen Ventielen en sensorsignalen Failsafe installatie concepten Uitgang testsignalen met ventielen Wat

Nadere informatie

AVR-DOPER MINI ASSEMBLAGE HANDLEIDING + LAYOUT. Geschreven door: Tom Vocke

AVR-DOPER MINI ASSEMBLAGE HANDLEIDING + LAYOUT. Geschreven door: Tom Vocke AVR-DOPER MINI ASSEMBLAGE HANDLEIDING + LAYOUT Geschreven door: Tom Vocke Datum: 28-09-2010 Inleiding: Dit document bevat alle hardware informatie betreffende de AVR-Doper mini. Het eerste deel zal zich

Nadere informatie

handleiding module verwarmen en koelen (PAC-module)

handleiding module verwarmen en koelen (PAC-module) handleiding module verwarmen en koelen (PAC-module) NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING De module verwarmen en koelen (PAC-module) is speciaal ontworpen voor de bediening van uw vloerverwarmings- / koelingssysteem.

Nadere informatie

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Timer TI 100 Nederlandse Handleiding w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Veiligheidssymbolen 3. Algemene regels 4. Technische omschrijving 4.1 Functie 5. Installatie 5.1

Nadere informatie

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE Handleiding Instructies voor de installatie: Instructies voor de verwijdering van de vetfilter. Weghaalbaar bovenste glas Weghaalbaar onderste glas 1) Fasen voor het weghalen van het bovenste glas: NB:

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1008 E

Bedieningshandleiding FC 1008 E Bedieningshandleiding FC 008 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzi gingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Handleiding voor de Omni aansluiting

Handleiding voor de Omni aansluiting Gebruikers- en installatiehandleiding NL Handleiding voor de Omni aansluiting De aansluitingsinterface van de Omni Joystick Addendum bij de handleiding van een mo-vis joystick Contact en product mo-vis

Nadere informatie

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND AirQuality Monitor Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2008. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd

Nadere informatie

Regent Tracker aansluitingen 1.2 NL. Regent Tracker AANSLUITSCHEMA S

Regent Tracker aansluitingen 1.2 NL. Regent Tracker AANSLUITSCHEMA S Regent Tracker AANSLUITSCHEMA S 1 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1. Termen en afkortingen... 3 2. Product Overzicht... 3 2.1. Uiterlijk... 3 2.2. Interface Definities... 4 3. Aan de slag...4 3.1 Electrische

Nadere informatie

Het omzetten van VLT2800 Profibus naar FC280 Profibus.

Het omzetten van VLT2800 Profibus naar FC280 Profibus. Het omzetten van VLT2800 Profibus naar FC280 Profibus. Snelle start handleiding Solar Technical Services Inhoudsopgave: Het gebruikte test materiaal.... 2 Download en installeer de GSD file voor de FC280...

Nadere informatie

Dubbel besparen met ASi-Safe

Dubbel besparen met ASi-Safe Dubbel besparen met ASi-Safe Edegem, 10 juni 2009 Even voorstellen EUCHNER Benelux Normcommissie NEC44 SafetyPlaza De PROFINET & IO-Link dag 2009 2 De EUCHNER organisatie EUCHNER GmbH + Co. KG Fabrikant

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by Installeren van de Forest Shuttle Installeren van de Forest Shuttle 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen van de eindposities.

Nadere informatie

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox Handleiding Voor het programmeren/configureren van de CBD4-5-6 controlebox 1 Inhoudsopgave: Voorblad Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Hoe te beginnen / Initialisatie-Reset procedure Pagina 3 Uitleg begin

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation De PROFIBUS, PROFINET & Share our Vision for Automation IO-Link dag 2010 Veiligheidstechniek Machine veiligheid in PROFIBUS en PROFINET 2 Harm Geurink Product Manager AUTOMATION systems Phoenix Contact

Nadere informatie

How To Do Alarmen op mbconnect24 V2

How To Do Alarmen op mbconnect24 V2 How To Do Alarmen op mbconnect24 V2 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Aanmaken Network Component... 3 2.1 Network Component; VIPA PLC... 3 2.2 Tag Server... 4 2.3 Tags aanmaken... 6 3. Alarmprofiel gebruiker...

Nadere informatie

Handleiding laadpaal met geïntegreerde Paxton toegangscontrole

Handleiding laadpaal met geïntegreerde Paxton toegangscontrole Handleiding laadpaal met geïntegreerde Paxton toegangscontrole Er zijn uiteraard diverse aanbieders van laadpalen, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende hard en software: Ecotap laadpaal voor

Nadere informatie

Optinet-MX-V2. Ethernet IO-modules. Opticom Engineering B.V.

Optinet-MX-V2. Ethernet IO-modules. Opticom Engineering B.V. Optinet-MX-V2 Ethernet IO-modules Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - januari 2012 TOEPASSING De Optinet-V2 kan worden uitgebreid met externe ethernet IO-modules. Deze modules kunnen worden aangesloten

Nadere informatie

DinaSys Turntable Controller

DinaSys Turntable Controller DinaSys Turntable Controller Interface specificaties 1.2 (DTC, DTS en DTZ) 1 Datum: 29 april 2012 Versie: Concept Auteur: Albert Sanders Communicatie. PC USB - RS232 DTC DTS / DTZ Uitbreiding De PC wordt

Nadere informatie

De Deskline configurator Advanced handleiding

De Deskline configurator Advanced handleiding De Deskline configurator Advanced handleiding Deze handleiding is voor versie 1.2.3 en hoger Zorg dat er een USB2LIN is aangesloten op de computer ( Gebruik versie 1.66 en hoger ) Zorg dat er geen andere

Nadere informatie

Parameters en alarmen. Robofold V0100. Parameters & Alarms Robofold V0100 NL Page 1 of 12

Parameters en alarmen. Robofold V0100. Parameters & Alarms Robofold V0100 NL Page 1 of 12 Parameters en alarmen Robofold V0100 Parameters & Alarms Robofold V0100 NL Page 1 of 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Machineparameters... 3 1.1) Overzicht machineparameters... 3 1.2) Machineparameters

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone Bedieningshandleiding FC 0/ zone Bedieningshandleiding FC00 Overzicht indicatie... Overzicht bediening... 5 Normaalbedrijf... 6 stoestand DAG / NACHT... 7 5 Wat te doen bij brandalarm... 8 6 Meldergroepen

Nadere informatie