Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden van het Lied 25 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden van het Lied 25 april 2015"

Transcriptie

1 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden van het Lied 25 april 2015 Aanwezig: Yolande Couweleers, Marijke Drost, Frans Eggink, Erna Fock, Jaap Heins, René den Hertog, Marijke Hoksbergen, Irene Kleijwegt, Aat Klompenhouwer, Robert Koch, Maarten Koningsberger, Cora en Kees de Kovel, Dinant Krouwel, Steven Matthijsen, Ed Nozeman, Theo Oppewal, Annette Ovink, Martha Terstegge, Jesje Verhaegh en Gerry Volker Bericht van verhindering ontvangen van: Jakobijn Angenent, Ineke Baart, Mette-Lise Boumeester, Kees Buiter, Dick Buld, Eugenie Ditewig, Else en Bram Drewes, Thea Ekker, Annemart Franken, Frits Heemskerk, Jan Hoogstad, Bertien Keijser, Regina Lievaart, Reinild Mees, Lodewijk Meeuwsen, Marijke Muuse, Sonja Muysson, Herman Stekhoven, Diet Sijmons en Elly Witvliet 1. Opening, mededelingen Voorzitter Aat Klompenhouwer opent om uur de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom en is blij dat er meer aanwezigen zijn dan vorig jaar. Dinant Krouwel deelt mee, dat 21 leden zich hebben afgemeld voor de jaarvergadering. Aat zegt dat het redelijk goed gaat met de Vrienden van het Lied, mede dankzij de twee steunberen die naast hem zitten, te weten Frans Eggink en Dinant Krouwel. Hierna staat de voorzitter stil bij het overlijden van Eugène Pannebakker, erelid en oudbestuurslid. Eugène heeft ontzaglijk veel gedaan voor de VvhL en bleef altijd nauw betrokken. Aat heeft hem vaak gesproken en ook adviezen gekregen. Het ging niet meer zo goed met Eugène sinds het overlijden van zijn partner. Tijdens hun laatste gesprek gaf hij aan Aat de opdracht mee, dat Aat zijn uiterste best moest doen om de vereniging bloeiend te houden. Het lievelingslied van Eugène Pannebakker was Irrlicht uit Schubert's Winterreise. Om Eugène te gedenken leest Aat een Nederlandse vertaling voor van de tekst van dit lied. 2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2014 Er zijn geen vragen of opmerkingen over de inhoud van het verslag. Irene Kleijwegt vraagt om volgend jaar paginanummers te zetten op de bladzijden. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris. 3. Verenigingsjaar Inhoudelijk jaarverslag 2014 De aanwezigen zijn tevreden over het jaarverslag, dat goedgekeurd wordt met wederom dank aan de secretaris. Naar aanleiding van het verslag heeft Cora de Kovel een opmerking over het aantal studentenrecitals. Er is er maar één geweest. Het bestuur doet hier promotie voor en toch heeft slechts één afdeling dit geboekt. Jaap Heins weet dat ook de Vrienden van de Zangkunst (Den Haag) problemen heeft met het boeken van studenten. Er zijn minder studenten en ze hebben erg veel te doen. Cora de Kovel krijgt het wel voor elkaar voor de afdeling Veluwe, maar het is erg veel getouwtrek. De voorzitter vraagt om dit punt bij de rondvraag verder te bespreken. - Financieel jaarverslag 2014 Ook over het financieel jaarverslag zijn geen vragen of opmerkingen. Aat is blij met zijn twee geweldige steunberen. De financiën zijn zeer belangrijk voor een vereniging. Martha Terstegge vindt het heel knap, dat met minder leden en na het wegvallen van de subsidie er toch zoveel activiteiten georganiseerd worden met dan ook nog een positief saldo. Haar compliment ontlokt meteen een applaus voor het bestuur.

2 2 - Verslag kascommissie Ed Nozeman vormt samen met Marijke Drost de kascommissie. Op 30 maart zijn zij bijeen geweest om met de penningmeester en de boekhouder de jaarrekening te bespreken. Op hun specifieke vragen hebben zij bevredigende antwoorden gekregen. De verlies- enwinstrekening geeeft een getrouw beeld van de kosten en de opbrengsten. Verder hebben zij vastgesteld, dat de balans een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vereniging. Dientengevolge adviseert de kascommissie het bestuur decharge te verlenen voor het door haar gevoerde financieel beleid en de penningmeester decharge te verlenen voor het beheer van de aan zijn zorgen toevertrouwde geldmiddelen. Met applaus wordt aan dit verzoek gevolg gegeven. 4. Bestuursverkiezing Volgens het rooster van aftreden zijn Frans Eggink, Robert Koch en Dinant Krouwel aftredend. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld. Met applaus worden zij alle drie herkozen. 5. Financiën Herziene begroting 2015 Frans Eggink geeft een korte toelichting. De begroting is weer sluitend. Het verschil in de totaalbedragen zit in de Brahms-Dag. De normale exploitatie is gelijk aan die van vorig jaar. Irene Kleijwegt suggereert om een bedrag te reserveren voor de speciale dagen. Dan is er niet zo'n verschil. Frans wil liever een reëel beeld geven. Over de Mendelssohn-Dag op 8 november is nu nog veel onduidelijk. Dit soort extra activiteiten moet zichzelf bedruipen. Aat Klompenhouwer merkt op, dat de landelijke evenementen tot nu toe steeds met een positief eindresultaat zijn afgesloten. Kees de Kovel vraagt of het Prins Bernhard Fonds al met succes is benaderd. Frans heeft daar al vaak subsidie van gekregen. Door de vele fondsen op naam voor speciale doeleinden is dit fonds de beste subsidiënt. Ed Nozeman vraagt welk risico we lopen als we totaal geen subsidie voor een landelijk evenement zouden krijgen. Frans antwoordt dat we dan bij het Brahms-project euro tekort zouden hebben gehad. Daarom is er natuurlijk altijd een go/no go punt enmoeten we tijdig subsidie aanvragen. Frans benadrukt dat we weliswaar twee jaar achtereen het jaar financieel positief hebben afgesloten, maar de toekomst is fragiel door het dalende ledenaantal. Tot nu toe kon dat opgevangen worden door de contributieverhogingen en door extra donaties. Yolande Couweleers pleit voor meer openbare concerten, waardoor je meer betalende bezoekers trekt. Frans zegt dat de grootste bron van inkomsten de contributies zijn. Marijke Hoksbergen vindt de losse toegangsprijs van 17,50 toch een drempel en niet in verhouding voor een huisconcert. Met 12,50 zou ze meer bezoekers trekken. Aat heeft als tijdelijk contactpersoon van Zeeland onlangs de prijs verlaagd naar 12,50 en daarmee direct extra aanmeldingen van niet-leden binnengekregen. Maar dan kosten drie concerten 37,50, terwijl de contributie 50 euro is. Volgens Marijke is een lidmaatschap toch iets anders dan een abonnement op 3 concerten. Aat merkt dat het lid zijn van een vereniging anders is dan vroeger. Marijke ziet dat tegenwoordig veel dingen projectmatig gaan. Kunnen we daar niet op inspelen? Frans Eggink wil de toegangsprijs graag weer aan de orde stellen in het bestuur. Misschien moeten we die loskoppelen van de contributie. Annette Ovink merkt op, dat de toegangsprijs tegenwoordig inclusief programma en pauzedrankje is. Zij vermoedt dat het in kleine plaatsen lastig is, maar in grote plaatsen geen issue is. Yolande Couweleers vindt 17,50 geen probleem. Friesland is niet rijk, maar er zijn ook concerten voor 20 tot 25 euro. Een huisconcert is ook een pre door het nauwe contact met de musici. Marijke ziet in haar regio Nijmegen veel goedkope alternatieven. Dinant Krouwel denkt dat dit samenhangt met Nijmegen als studentenstad. Aat voelt dat de toegangsprijzen onder druk staan net als de betaling aan musici. Kees de Kovel ziet een optie in de aftrekbaarheid van de contributie. Volgens Frans kan dat niet. Aat zegt dat

3 3 dat bij een stichting zou kunnen, wanneer je geen toegang vraagt voor de concerten. Maarten Koningsberger suggereert om de toegangspijs te verlagen, maar dat niet-leden dan wel voor de drankjes moeten betalen. Cora de Kovel vindt dat te lastig voor de contactpersonen. Jaap Heins vindt 50 euro niet veel voor twee boekjes en gratis concerten in het hele land. Kunnen we de leden niet laten betalen voor de concerten, die zij bezoeken? Aat gaat zelf naar concerten per jaar en is daarom maar mecenas geworden. Maarten Koningsberger vindt het imago van de VvhL-concerten keurig, om niet te zeggen bekakt en elitair. Je moet de prijs echt verlagen om nieuwe mensen binnen te halen. Dit moet serieus besproken worden. Jesje Verhaegh is lid geworden om het idee van de VvhL te ondersteunen. Je zou ook de contributie kunnen verlagen en de leden vragen per concert wat extra te betalen. René den Hertog laat mensen gratis binnen, die voor het eerst komen. Irene Kleijwegt wil de boer op gaan met popup-optredens en miniconcertjes in openbare ruimtes. Marijke Drost mist de vorming van een nieuwe kascommissie. Aat Klompenhouwer dankt haar voor deze opmerking. Ed Nozeman treedt af, Marijke blijft en Kees de Kovel biedt zich aan als nieuw lid. - Begroting 2016 Frans Eggink zegt, dat de begroting voor 2016 in januari 2016 herzien zal worden op grond van de actuele stand van zaken, zoals dat de laatste jaren steeds gebeurt. Wijzigingen in contributie en/of toegangsprijzen worden dan meegenomen. Irene Kleijwegt ondersteunt het idee om de contributie te verlagen en de leden een lage toegangsprijs te laten betalen per concert. Frans is huiverig voor een contibutieverlaging. Met 10 euro minder contributie krijg je een verlies van euro. Maarten Koningsberger wil dat opvangen met meer bezoekers. Theo Oppewal vraagt zich af of daar wel plaats voor is. Aat Klompenhouwer weet dat sommige locaties krap zijn. Frans denkt dat er bij de meeste wel plaats is voor extra bezoekers. Na deze discussie wordt de begroting voor 2016 goedgekeurd. 6. Commissie Concerten Aat Klompenhouwer vraagt aan Erna Fock om even naar voren te komen. Hij weet dat ze dat vervelend vindt, maar het bestuur vindt dat belangrijk. Zij heeft op de achtergrond enorm veel werk verricht en stopt nu na meer dan 35 jaar inzet voor de Vrienden van het Lied. Eind jaren zestig is ze lid geworden en was ook 10 jaar bestuurslid, maar heeft zich vooral gericht op de amateurcursussen. Ook Erna is voor de vereniging een berin (een steunbeer) geweest. De voorzitter dankt haar voor het vele, vele werk en heeft zijn bloemist een speciaal boeket laten maken voor een speciaal iemand. Het langdurige applaus voor Erna, verreweg het langste tijdens deze vergadering, was helemaal op zijn plek. Annette Ovink vertelt over de samenstelling en taakverdeling van de Commissie Concerten. Voor de taak van Erna Fock (amateurcursus) is nu een vacature. Annette deelt papieren uit met de sleutelgetallen betreffende de concerten. De cijfers geven een goed inzicht in het ledenbezoek en het concertsaldo. Professionele leden en niet-professionele zijn gesplitst evenals het bezoek aan de gewone recitals en de leden-voor-ledenconcerten. Bijzondere activiteiten zijn aangemerkt. Het totaalbeeld is stabiel en het saldo van de concerten is iets gestegen. Theo Oppewal verbaast zich over het forse negatieve saldo van Groningen. Annette legt uit dat dit komt door de zaalhuur inclusief vleugel en doordat er amper betalende bezoekers zijn. Annette Ovink maakt melding van de amateurcursus in juni. Helaas heeft Hans Pieter Herman zich terug moeten trekken als docent. Voor hem in de plaats komt nu Roberta Alexander. De inschrijftermijn voor deelnemende duo's is verlengd tot 1 mei. Aat Klompenhouwer bedankt Annette en de Commissie Concerten voor het vele werk, dat zij verricht hebben. Dit wordt met applaus ondersteund.

4 4 7. Raad van Advies voor Artistieke zaken Maarten Koningsberger, RAA-voorzitter, vindt dat er een goede Artistieke Raad is. De leden van de RAA zijn betrokken, zijn snel in het mailverkeer en reageren zeer ter zake kundig als het bestuur om advies vraagt. Na de laatste auditie was er veel consternatie onder het publiek over de juryuitslag. Over de juryuitslag valt echter niet te discussiëren. De RAA heeft een extra vergadering belegd en is tot de conclusie gekomen, dat het waarderingssysteem verbeterd kan worden. Het wordt simpeler en er moet meer ruimte komen voor overleg. De maximumleeftijd voor de zangers gaat van 40 naar 35 jaar. Het nieuwe RAA-lid, Phyllis Ferwerda, vond dit ook belangrijk voor een jonger imago van de vereniging. Wie door is, wordt aangenomen voor een half recital. De jury beslist of een duo met stip voor een heel recital wordt aangenomen. De nieuwe regels gaan in bij de eerstvolgende auditie in november Maarten doet een dringend beroep op alle kaderleden van de VvhL om zich onvoorwaardelijk achter de jury-uitslag te scharen. In TV-programma's bepaalt het publiek tegenwoordig wie de winnaar wordt, maar bij audities van de VvhL beslist de jury. Maarten bepleit dat de VvhL flexibel omgaat met de regeltjes. Regels zijn er niet voor niets, maar we nogen niet star worden in de handhaving ervan. Mocht toch een ouder iemand op onze podia willen zingen, dan wordt de RAA ingeschakeld en kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. Jesje Verhaegh vraagt of de musici voor altijd worden aangenomen. Maarten zegt dat er een 5-jaars-regel is. Wie 5 jaar niet heeft opgetreden binnen de VvhL, wordt in principe van de solistenlijst afgehaald. Cora de Kovel merkt dat sommige solisten helemaal geen nieuwe programma's inleveren. Dinant Krouwel zegt dat ook de kwaliteit van de solisten op de lijst bewaakt wordt. Als er ernstige kritiek is, wordt de RAA ingeschakeld. Omdat Meinard Kraak wegens ziekte uit de RAA ging, is Hans Eijsackers nog een jaar langer gebleven en Phyllis Ferwerda erbij gekomen. Op dit moment bestaat de RAA uit drie pianisten en twee zangers. Het is een zeer kundige en gedreven adviesraad. Aat Klompenhouwer bedankt Maarten voor zijn uiteenzetting en zegt dat het bestuur ook blij is met deze RAA. 8. Liedvriend, Nieuwsbrief en website Dinant Krouwel meldt dat 8 mei de nieuwe Liedvriend uitkomt. Hierin staat een artikel van Mijke Sekhuis over liederen van Willem Jeths, sinds korte onze Componist des Vaderlands, een interview met Hans Pieter Herman over het Amerikaanse lied, een analyse van een lied van Poulenc in verband met 70 jaar bevrijding, een In memoriam Eugène Pannebakker en natuurlijk de vaste rubrieken. Half mei komt er weer een digitale Nieuwsbrief uit. Dinant werkt vaak 's nachts aan de website en Tjaard Heikens, die voor hem de foto's en filmpjes op de site zet, werkt meestal in de ochtend. Dit sluit heel mooi op elkaar aan, waardoor de website er altijd aantrekkelijk uit ziet. Aat vestigt graag de aandacht op Facebook. Het bericht, dat Roberta Alexander bij de amateurcursus Hans Pieter Herman als docent zal vervangen, is deze ochtend al door 263 mensen aangeklikt. Hulde voor Aat, zegt Maarten. Voor jonge mensen is Facebook echt belangrijk. 9. Samenwerkingsprojecten De voorzitter last een extra agendapunt in om iets te vertellen over drie verschillende samenwerkingsprojecten. Op 8 november is er weer een dag van het lied, dit keer gewijd aan Mendelssohn en vindt plaats in TivoliVredenburg in Utrecht. Na drie evenementen in de Doelen, die in een fantastische samenwerking zijn gedaan, hoopt Aat ook op een goede samenwerking in Utrecht. 's Avonds zal Annette Dasch samen met Rudolf Jansen een recital geven met liederen van Mendelssohn en Schumann. Aat is nauw betrokken bij Festival Vocallis in Zuid-Limburg, zelfs als bestuurslid. Dit uitgebreide en veelzijdige festival vindt plaats van 6 tot 15 november. Hierin zit ook een VvhL-recital voor de afdeling Limburg.

5 5 Als derde project noemt hij een nieuw initiatief, genomen door de voorzitter van de Zeister Muziekdagen. Dit evenement met internationale artiesten draait al 25 jaar onder voorzitterschap van Steven Matthijsen. Hij wil op soortgelijke leest een liedfestival in Zeist laten plaats vinden en heeft daarvoor samenwerking gezocht met de VvhL. Aat is ook hier toegetreden tot het bestuur. De planning is een 4-daags festival in mei 2016 in de Broederkerk en het Slot te Zeist. Aat wil dit verbinden aan het 55-jarig jubileum van de VvhL. Robert Holl is aangetrokken als artistiek leider voor de eerste editie. 10. Rondvraag en sluiting Yolande Couweleers heeft de organisatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 gevraagd om opname van de VvhL-concerten in hun programma en het bieden van faciliteiten. Voor de concerten moeten solisten gevraagd worden met programma's, die bij de thematiek passen, zoals Friese componisten, het thema water of Metropolis. Maarten Koningsberger zegt toe dit mee te nemen in de RAA. Hij wil wel een stukje van Yolande krijgen over dit gebeuren. Annette Ovink vindt 2018 erg ver weg om nu al iets te plannen. Aat weet dat er een Winterreise is in een Friese vertaling. Theo Oppewal vraagt of het een huiskamerconcert wordt of iets groters. Yolande zegt dat het passend moet zijn bij de VvhL. Aat vindt het een goed initiatief en zal het in het DB en met de RAA bespreken. Cora de Kovel komt nog terug op de studentenrecitals. Er moeten er meer komen dan die ene van vorig jaar. De contacten verlopen moeizaam en de communicatie met de studenten is lastig. Is het nog wel een taak voor de vereniging? Annette Ovink stelt, dat de 4 afdelingen, die het dit jaar kunnen plannen, dat ook echt moeten organiseren. Dan is er meer duidelijkheid. Aat is bezig met een studentenrecital in Zeeland, maar hoort van de studenten, dat ze het al zo druk hebben. Aat betwijfelt of het lukt met 2 duo's en heeft ook last met de trage beantwoording van zijn mails. De optredens in de Doelen voorafgaand aan de concerten lopen trouwens wel goed. Frans Eggink zegt dat de studentenrecitals een optie zijn voor een extra concert in de kleine afdelingen. Het is niet pertinent een taak voor de VvhL om studenten een podium te bieden. Marijke Hoksbergen vraagt of er contact is met de omroepen. Aat vindt dat een belangrijk punt. Bij de liedseries in de Doelen is Omroep Max betrokken en hij probeert die ook te binden aan de Mendelssohn Dag. Hij heeft Paul Witteman en Tijl Beckand al eens aangesproken, maar er is bij hen geen echte interesse voor het lied. Marijke Drost suggereert om RTV-Utrecht in te schakelen. Dinant Krouwel zegt dat de landelijke evenementen veel aandacht hebben gekregen op de radio, maar de stap naar de TV is erg groot. Irene Kleijwegt weet dat het cellofestival in Dordrecht samenwerkt met Omroep Max. Maarten Koningsberger denkt dat een dagelijks programma als koffietijd bij Max graag een solist in het programma wil hebben. Aat verklapt dat hij op de lijst staat voor een Goedemorgen met... en hoopt dat te koppelen aan de Mendelssohn Dag. Maarten Koningsberger constateert aan de hand van de tabellen van Annette Ovink een opmerkelijke stijging in het ledenaantal in Volgens Dinant Krouwel heeft het 50-jarig jubileum hierbij een rol gespeeld. De landelijke evenementen zijn belangrijk voor de ledenaanwas. Zo heeft de Hugo Wolf dag veel publiciteit opgeleverd, omdat we konden meeliften met de aandacht voor Elly Ameling, die toen 85 jaar werd. Zij heeft in interveiws op de radio en in de kranten steeds de Wolf Dag genoemd en de VvhL. Even na enen sluit de voorzitter de vergadering. Hij dank een ieder voor zijn komst en zijn bijdrage aan de ALV. Hij spoort de aanwezigen op om vooral andere leden en andere contactpersonen te vertellen, dat ze vandaag wat gemist hebben. Dinant Krouwel, secretaris

Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden van het Lied 13 mei 2017.

Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden van het Lied 13 mei 2017. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden van het Lied 13 mei 2017. Aanwezig: Frans Eggink, René den Hertog, Annemieke Jansen, Peter en Etelka Keijzer- Szekeres, Irene Kleijwegt, Aat Klompenhouwer,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden van het Lied 20 april 2013

Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden van het Lied 20 april 2013 Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden van het Lied 20 april 2013 Aanwezig: Marielle van Aggelen, Eugenie Ditewig, Jacqueline Dijkman, Frans Eggink, René den Hertog, Jan Hoogstad, Lau Kanen, Michel

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden van het Lied 24 mei 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden van het Lied 24 mei 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering Vrienden van het Lied 24 mei 2014 Aanwezig: Marijke Drost, Eugenie Ditewig, Frans Eggink, Jaap Heins, René den Hertog, Jan Hoogstad, Irene Kleijwegt, Aat Klompenhouwer,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Actie Ledenwerving en Cadeaubon

Actie Ledenwerving en Cadeaubon Nieuwsbrief oktober 2010 Actie Ledenwerving en Cadeaubon De Vrienden van het Lied is een unieke vereniging met veel kwaliteit in huis. Om ook in de toekomst de liedkunst te kunnen blijven promoten is het

Nadere informatie

BOC Jaarvergadering 2015. BCC Zutphen, 17 januari 2015

BOC Jaarvergadering 2015. BCC Zutphen, 17 januari 2015 BOC Jaarvergadering 2015 BCC Zutphen, 17 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag ALV 2014 jaarvergadering 4. Verslag secretaris 5. Verslag penningmeester 6. Kascommissie,

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Ook voor extra exemplaren van de Liedvriend kunt u bij Aat Klompenhouwer terecht.

Ook voor extra exemplaren van de Liedvriend kunt u bij Aat Klompenhouwer terecht. nieuwsbief januari 2012 Ledenwerving Gedurende het jubileumjaar heeft de vereniging Vrienden van het Lied iets meer dan 100 nieuwe leden kunnen inschrijven. Dat is goed nieuws, zeker in deze tijd. Helaas

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

BOC Jaarvergadering 2016. BCC Zutphen, 30 januari 2016

BOC Jaarvergadering 2016. BCC Zutphen, 30 januari 2016 BOC Jaarvergadering 2016 BCC Zutphen, 30 januari 2016 Agenda 1. Ingekomen stukken en mededelingen 2. Verslag ALV 2015 (zie bijlage) 3. Terugblik op activiteiten jubileumjaar 2015 (secretaris) 4. Financieel

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Inhoudelijk Verslag Project Der Aa in Concert. Marcel Wolfs, secretaris Looptijd project: 24 april t/m 23 juni 2013 Datum: 22 augustus 2013

Inhoudelijk Verslag Project Der Aa in Concert. Marcel Wolfs, secretaris Looptijd project: 24 april t/m 23 juni 2013 Datum: 22 augustus 2013 Inhoudelijk Verslag Project Der Aa in Concert Auteur: Marcel Wolfs, secretaris Looptijd project: 24 april t/m 23 juni 2013 Datum: 22 augustus 2013 Kenmerk: MW1308.01 1. Inleiding Met het project Der Aa

Nadere informatie

Concept notulen ALV 30 september 2012. 3. Mededelingen en correspondentie Geen mededelingen en correspondentie.

Concept notulen ALV 30 september 2012. 3. Mededelingen en correspondentie Geen mededelingen en correspondentie. Concept notulen ALV 30 september 2012 Afwezig: Er hebben zich 8 leden afgemeld voor de ALV. 1. Opening: Jeep opent de vergadering om 14.05 uur en stelt de agenda vast. 2. Concept notulen ALV 2011 Op bladzijde

Nadere informatie

Aanwezig zijn;a.spinder,r,runia,j.jorritsma,a.van der Meer, B. Jorritsma,A.J. de Vries,J.J.Abma,E. Blaauw,R.Twijnstra

Aanwezig zijn;a.spinder,r,runia,j.jorritsma,a.van der Meer, B. Jorritsma,A.J. de Vries,J.J.Abma,E. Blaauw,R.Twijnstra , Plaatselijk Belang Poppenwier. Jaarvergadering 19-03-2015 Aanwezig zijn;a.spinder,r,runia,j.jorritsma,a.van der Meer, B. Jorritsma,A.J. de Vries,J.J.Abma,E. Blaauw,R.Twijnstra W.Burgers,S.Nammensma,Sj.Blaauw,W.de

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

TOONKUNSTKOOR WAGENINGEN

TOONKUNSTKOOR WAGENINGEN Algemene Ledenvergadering Zaterdag 2 april 2016, 12:15 uur Concept Notulen 1. Opening, mededelingen Aanwezig: 44 leden; Bestuursleden: Loes Mulder-den Nijs, Rolf Kemmers, Everdien Wiersma, Michel Buijsman.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar

Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar Aanwezig: 21 leden Verslag Algemene Ledenvergadering sv Leithen dd. 19 september 2017, De Lepelaar Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent om 20.35 uur de vergadering en vraagt een

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht

Algemene Ledenvergadering. Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht Algemene Ledenvergadering Maandag 27 november 2017, TivoliVredenburg Utrecht Vergaderstukken Vereniging voor Podiumtechnologie Funenpark 1 1018 AK Amsterdam tel. 020-6161238 secretariaat@vpt.nl, www.vpt.nl

Nadere informatie

1. OPENING Om 20.00 uur opent Els de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Er zijn 15 leden die zich hebben afgemeld voor de vergadering.

1. OPENING Om 20.00 uur opent Els de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Er zijn 15 leden die zich hebben afgemeld voor de vergadering. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING PHOENIX Datum: 5 februari 2013 Aanwezig: Els van den Heuvel, voorzitter Lizzy Preisser, penningmeester Margreet Huizer, bestuurslid Rien Bout, bestuurslid Anneke de Cloet,

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 Nederlandse Hydrologische Vereniging pagina 1 van 5 TOELICHTING JAARREKENING 2013 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 In 2013 zijn de

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse.

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. Op maandag 18 november 2013 om 20.00 uur in Sport- en Faciliteitencentrum de Punt aan de Emmeloordseweg

Nadere informatie

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Personeelsvereniging EPZ Concept Besprekingsverslag bespreking op : 13 maart 2012 referentie : PV/AJB/V122069 onderwerp : Algemene ledenvergadering 2012 plaats : Bedrijfsrestaurant aanwezig : zie presentielijst

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Aanvang: uur in de Hofstaete. 22 oktober 2007

Aanvang: uur in de Hofstaete. 22 oktober 2007 Onderwerp: Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2008. Bladzijde: 1 van 5. Aanvang: 19.15 uur in de Hofstaete. 22 oktober 2007 Aanwezig : 68 leden (=88,3%) aanwezig) Afwezig : Rob Bottelier,

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

VRIENDEN VAN MAPPA MONDO HAAGLANDEN J A A R V E R S L A G

VRIENDEN VAN MAPPA MONDO HAAGLANDEN J A A R V E R S L A G VRIENDEN VAN MAPPA MONDO HAAGLANDEN J A A R V E R S L A G 2014 2015 1 JAARVERSLAG VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN MAPPA MONDO HAAGLANDEN INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 Verslag van het bestuur Balans per 31 december

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk HVMB Algemene Ledenvergadering 14 april 2015 Bestuursverslag en financiële verantwoording 2014 Inhoudsopgave: pagina: 1. Inleiding 2 2. Bestuursverslag over 2014 2 2.1 Bestuurssamenstelling 2 2.2 Technisch

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Algemene vergadering 12-10-2015. Dorpsraad Maria Hoop

Algemene vergadering 12-10-2015. Dorpsraad Maria Hoop Welkom Algemene vergadering 12-10-2015 Dorpsraad Maria Hoop Opening en huishoudelijke mededelingen Interactief Gebruik Microfoon Opname en publicatie Formulieren Eindtijd en agendapunten Telefoon graag

Nadere informatie

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4.

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4. HUISHOUDELIJK REGLEM ENT NEDERL ANDS -JAP ANSE VERENIGING versie: 21 januari 2015 INHOUDSOPGAVE blz. Algemeen 3 Contributies en niet-betalingen 3 Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3 Commissies

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016

Financieel verslag Seizoen Zwolle 20 december 2016 S T I C H T I N G B E N J A M I N B R I T T E N O R K E S T E N P o d i u m v o o r t a l e n t o n t w i k k e l i n g! Financieel verslag Seizoen 2015 2016 Zwolle 20 december 2016 Folke Meijer HP Herwig

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld. Algemene leden vergadering 3 maart 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen 1. Opening De heer Muller opent de vergadering om 14.00 uur en heet een ieder van harte welkom. 2. Goedkeuring notulen

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2014 Pagina 1 / 8

Stichting Alblasconcerten Jaarverslag 2014 Pagina 1 / 8 Pagina 1 / 8 Pagina 2 / 8 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Personalia... 3 Stichting Alblasconcerten... 3 Bestuur... 3 Sponsoren... 3 De Stichting Alblasconcerten in 2014... 4 Activiteiten... 6 Financiële

Nadere informatie

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom. Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, schone, beheerde en gratis toegankelijke speelomgeving en zet zich in voor versterking van het saamhorigheidsgevoel

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

21 april 2016: uur de Baat Huizen

21 april 2016: uur de Baat Huizen Concept verslag Algemene Ledenvergadering Turnlust 21 april 2016: 20.00 uur de Baat Huizen Aanwezig: Het bestuur: Rubia Adolfs, Mariska Bolt, Ferry de Hoogen, Frank de Kruijf, Bert van Wijk Trainers: Eimertje

Nadere informatie