Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014"

Transcriptie

1 Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014 De ruimte van de stilte Het doel van deze gebeden is dat wij, na alles wat we tegen God hebben gezegd of aan Hem hebben laten zien, in de stilte komen. In deze ruimte mogen de mensen met hun verwachtingen en eisen, met hun agressieve en kwetsende woorden niet komen. Ook onze eigen zelfverwijten, onze zorgen en angsten en onze schuldgevoelens kunnen niet doordringen tot deze innerlijk plek. Het is de ruimte van het zwijgen, waar God zelf in ons woont. Op de plek waar het mysterie in ons woont, kunnen wij thuis zijn. In de innerlijke ruimte van het zwijgen kunnen we thuis zijn, omdat we ons kunnen laten vallen in Gods liefdevolle handen. Bovenstaand is een gedachte van Anselm Grün. Stilte is (een) ruimte. Je kunt dit letterlijk opvatten en ruimte om je heen creëren. Ruimte voor jezelf waar niemand anders iets heeft te zoeken. Dat is niet egoïstisch maar noodzakelijk vind ik. Je kunt vast wel zo n plek vinden in je huis, tijdens een wandeling of een fietstocht. Is niet ingewikkeld maar een kwestie van doen. Het is ook een innerlijke plek. Ga zitten en richt je op jezelf. Deze innerlijke plek is geen lege plek maar een plek waar je het mysterie kunt vinden. Deze mysterie is voor jou, jij vindt er wat jij nodig hebt. Hoe je dit benoemd maakt dan ook niet uit. Namens de redactie Siemie 1

2 Agenda 10 nov Moderamen bij Anita om uur 11 nov Sint Maarten, beide kerken open 17 nov Kerkenraadsvergadering om uur in Ons Gebouw 20 nov Passage Nieuwolda. Ontmoetingsdag in Zuidhorn. Thema: Leven bij de bron 25 nov Redactievergadering bij Zwanie, uw kopij dient voor 12 uur bij de redactie binnen te zijn, bij voorkeur via Preekrooster 02 nov N uur da. Heeren, Delfzijl 09 nov O uur drs. Hoekstra, Emmen 16 nov N uur ds. B. vd. Woude, Winschoten 23 nov O uur pastor T. Huizing Gedachteniszondag (koffiedrinken na) 30 nov N uur da. Mulderij, Bellingwolde Collecterooster 02 nov 1 e Kia Zending 2 e Kerk 3 e Onderhoudsfonds 09 nov 1 e Dorcas 2 e Dankstond 3 e Orgelfonds 16 nov 1 e Kia Diaconaat 2 e Kerk 3 e Artsen zonder grenzen 23 nov 1 e ZH Pastoraat Haren 2 e Kerk 3 e Bloemenfonds 30 nov 1 e Missionair werk en kerkgroei 2 e Kerk 3 e Kerstgeschenk ouderen Bloemenbezorgen Oostwold Nieuwolda 02 nov mevr. Hamster-de Vries Anita Groenendal 09 nov fam. Koetje Gerda Wierenga 16 nov fam. Kooistra Kina Knapper 23 nov mevr. Kahré Aagtje Lubbers 30 nov mevr. Houwen Arianna Huizing De bloemen gingen naar Fam. Honkoop Dhr. vd. Veen Mevr. Bosma-Amsenga mevr. Kahré fam. Nuis dhr. Akkerman Organistenrooster 02 nov A. Zoer 09 nov P. Datema 16 nov P. Dijkhuis 23 nov J. Grashuis 30 nov E. Gremmer Schoonmaken Kerk 02 nov dames Nuus en Hut 09 nov A. Dijksterhuis en Y. Drewel 16 nov dames de Vries en Bom 23 nov A. Dijksterhuis en Y. Drewel 30 nov dames Huizing en Haan 2

3 Kosters 02 nov H. Haan 09 nov K.Kasper 16 nov E. de Roos 23 nov K. Kasper 30 nov A. Nuus Kerkelijk bureau Nieuwolda De afgelopen periode heb ik de volgende mutaties ontvangen via het Leden Registratiesysteem van de Protestantse Kerk Nederland: Overleden: Op 16 oktober 2014 in de leeftijd van 86 jaar dhr. G.O. Molema, Hoofdweg West 17a, Nieuwolda. Mocht u een verhuizing, geboorte, huwelijk of andere wijziging in persoonsgegevens weten, dan vraag ik u dat aan mij door te geven. Dan kan ik het in de volgende uitgave van ons kerkblad vermelden. Als u er problemen mee heeft dat wij, als kerk, uw gegevens vermelden in Op & Deele, dan kunt u dat ook aan mij doorgeven. Ada Jansen Wagenborgerweg GB Nieuwolda Tel of via de mail: Lief en leed Mw. Boven.Cannegieter en Mw. Gideonne van Overvoorde verblijven in Verpleeghuis Oldwolde. Hun adres: Blijhamsterweg 45, 9673 XB Winschoten. Dhr. Cor Houwen is vanaf half oktober weer thuis. We wensen hem en zijn zus Ge sterkte en verder herstel toe. Dhr. P. Akkerman heeft een operatie ondergaan aan de knie, en moet even rustig aan doen. Dhr L.Koetje heeft ook knieklachten en bezoekt daarvoor ook het ziekenhuis. Ook is meneer J. Smit even naar het ziekenhuis geweest, maar gelukkig mocht hij snel weer naar huis. Wel blijft hij naar het ziekenhuis reizen met zijn schouderklachten. Mw. P.Pors heeft een dezer dagen een knieoperatie ondergaan. Dhr. R. Wolthof blijft veel pijn houden aan zijn been. Een ieder die ziek is zonder of met een ziekenhuisopname. Veel sterkte en Gods nabijheid gewenst. 3

4 Met de liturgie commissie zijn we bezig de laatste zondag van het kerkelijk jaar vorm te geven. Op zondag 23 november herdenken we de mensen die ons afgelopen jaar ( en niet alleen die mensen) ontvallen zijn. Een mooie gelegenheid om verbondenheid te voelen, kracht en sterkte op te doen voor alles wat komen gaat. Graag ontmoet ik u in deze dienst, waar gelegenheid is voor een ieder om een kaars aan te steken. Ook voor een gesprek is er ruimte. Samen hebben we op zondag 28 september weer de start van het nieuwe seizoen gehad. Het was een mooie morgen waarvan elders in dit blad een verslag. In de dienst kregen de mensen een papier waar later een slinger van werd gemaakt. Op dit papier konden de mensen vermelden wanneer; op welke momenten ze de verbondenheid in de gemeente voelen. Hieronder volgen alle opmerkingen: - Wij willen een sterke P.K.N afdeling Oostwold /Nieuwolda. - Als we samen het Onze Vader bidden. - Samen zingen, bidden en ontmoeten. - Met elkaar er zijn voor elkaar. - Het er zijn voor elkaar, samen met Nieuwolda en Oostwold. - Een gezond en fijn leven samen met uw familie. - Meest verbonden voel ik me in de kerkdiensten en de dingen die we samen als gemeenteleden doen. bv de maaltijden, startdiensten enz. - Woord Zegen - Vrede maak je samen als gemeenschap. - Gemeenschap, samen zingen. We zijn heel verschillend toch samen kerk. - Op het moment dat de gemeente samenwerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken. - Door de liturgiecommissie; met Kerst voel ik me verbonden met deze gemeenschap. Nu aan het begin van het seizoen , door de uitnodiging van Tineke voor de startdienst, nog meer verbondenheid. Ben blij dat ik er ben - De wens is dat de kerkgemeente mag groeien, en er niemand verloren gaat. - Dat alle mensen in de kerk willen komen van beide kanten. - De betrokkenheid van elkaar, om elkaar denken en er voor elkaar zijn, zonder waardeoordeel. - Als er dingen samen worden ondernomen, en nieuwe mensen worden betrokken. - Samen iets doen zoals deze startzondag. - toevallige ontmoeting - Ik zou de kerkgang niet willen missen: Het geeft saamhorigheid. - In het samen zingen. - Samen zingen - Samen eten, praten, zingen. - Ik voel me het meest verbonden en geniet het vieren het meest als er veel mensen samenzijn. - Tijdens de ontmoeting persoonlijk en in groter verband. - Ook in de plantsoendienst een verbonden moment. - Moeilijk - Tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomst. - Gemeente: Als een groot gezin. Naastenliefde! - Meer eendracht en verbondenheid met elkaar. - Samen in de gemeente en daar buiten met elkaar iets organiseren bv. rommelmarkt, jeugddienst, startzondag. - Tijdens de rommelmarkt - Rommelmarkt organiseren. - Samen zingen - Het samen zingen en bidden. Het er zijn voor een ander samen Nieuwolda en Oostwold. - Met het zingen van de liederen. 4

5 - Luisteren naar de preek. - Als ik trommel in de dienst. - Onderweg naar de dienst in Oostwold.- wat een landschappen- zware klei, wat een licht en ruimte!!- Dat verbindt ons! - Samen iets doen, wezenlijk iets maken- praktisch bv ontbijten, zingen en stil zijn. Dit waren de opmerkingen waarvan we de slinger konden maken. Er was een blanco vel. Leuk misschien een blanco papier voor U die dit leest, en niet heeft meegedaan aan het maken van deze slinger. Laat het weten waar voelt u de verbondenheid of misschien waar mist u de verbondenheid. Dit mag via de redactie van Op en Deele, maar u mag mij ook rechtstreeks benaderen! In ieder geval veel gevoelens van verbondenheid, maar ook verlangens, genoeg om samen aan te werken en om samen door te gaan dacht ik. Ik eindig met een gedicht waar ik de overweging mee eindigde in de startdienst, met als thema ; Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, ben ik in hun midden. Waar twee of drie Waar twee of drie in uw naam geloof delen,hoop koesteren,liefde schenken, elkaar de hand toe steken, elkaars zwakte dragen,elkaar levenskracht geven, dáár bent U in hun midden als bron van leven. Met maar twee of drie durft U het aan een nieuw begin te maken, een andere weg te wijzen, de toekomst te openen voor het gedeelde brood,voor het levende water, voor de klare wijn. Zó verandert U eenlingen in een volk dat samengaat. Geef dat ik met die twee of drie mij op weg durf te begeven, mij van harte wil inzetten, mij persoonlijk geroepen weet uit honger naar recht en rede,uit dorst naar echte vrede, om waarheid te doen en te spreken. Wil zo tastbaar aanwezig zijn als bron van mijn leven. Alfred C. Bronswijk Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde, Amen Een hartelijke groet van uw pastor Tineke Huizing-Piersma (verslag voor kerkbladen) 5

6 Kerk-, School- en Gezinsdienst; Op zondagmorgen 5 oktober mochten we weer een dienst vieren van Kerken en School. Het thema was dit jaar feest. De kerkgangers kwamen in een vrolijk versierde sporthal De Rietkraag en ook het podium was versierd met o.a. taarten. In de dienst werden feestliederen gezongen onder begeleiding van MeerBrass of op muziek via de installatie. Voorganger was deze dienst dhr. D. Vos. Hij ging dieper in op het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15: 11-32) en hij schilderde ons het verhaal levendig voor. De kinderen van de school hadden een grote rol in de dienst. Ze verzorgden de gebeden, collecteerden en zongen/dansten het lied van de Kinderboekenweek. Het spiegelverhaal Een zonnetje uit de hemel werd door mw. E. v.d. Ploeg voorgelezen. Een feestelijke dienst. In de dienst waren twee collecten: de 1 e collecte was (i.v.m. het thema) voor de Cliniclowns, de 2 e collecte was voor bestrijding van de onkosten van de dienst. Naar de Cliniclowns kon een bedrag van 300,81 overgemaakt worden. De 2 e collecte bracht 179,17 op. We kunnen terugkijken op een fijne dienst. Afgesproken is het volgende jaar weer een dienst met elkaar te houden in de sporthal op de eerste zondag in oktober. We hopen dan weer veel kerkgangers te kunnen begroeten. Vanuit de kerkenraad De kerkenraad vergaderde weer op 6 oktober, deze keer werd de vergadering gehouden in 't Trefpunt in Nieuwolda.Als opening van de vergadering las ik een gedeelte uit Prediker. Ik las dit uit de pas verschenen Bijbel in Gewone Taal. In de pers is uitgebreid aandacht geschonken aan deze nieuwe uitvoering. Er zijn voordelen en nadelen aan deze vertaling, echter het grootste voordeel is het eenvoudige taalgebruik, waardoor deze Bijbel uitvoering zeer toegankelijk is voor heel veel mensen. Het voorgelezen gedeelte werd in de kerkenraad ook goed ontvangen. We zullen op zondag 26 oktober - De Nationale Bijbel Zondag - in de kerk ook uit deze Bijbel lezen. Onze pastoraal werker Tineke Huizing ontbrak op de vergadering. Ze had een andere bijeenkomst. Kortgeleden is ze met haar studie begonnen en ze zal hierdoor mogelijk wat vaker ontbreken op de vergadering. Ze kan met het beperkt aantal uren wat ze heeft uiteraard niet overal zijn. En we willen graag dat de pastorale bezoeken waar nodig wel doorgaan. We hebben aan de visitatoren twee data doorgegeven waarop de visitatie plaats kan vinden. Inmiddels is vastgesteld dat dit 13 januari 2015 wordt. U hoort hier uiteraard nog meer over.in het voorjaar van 2015 zal zoals eerder al gemeld een rommelmarkt worden gehouden. We hopen uiteraard op veel spullen. De rommelmarktcommissie is inmiddels samen gesteld:paul Meijer, Gerda Kasper, Ruth Drewel, Hilde Slagter, Ruben Meijer en Peter Akkerman. Op 11 november zullen onze beide kerken weer open zijn ter gelegenheid van Sint Maarten. Vorig jaar mochten we heel veel kinderen en ouders verwelkomen. We hebben de vrijwilligers van vorig jaar weer gevraagd om als gastheer/gastvrouw op te treden. Op 28 oktober gaan we weer samen eten. Er wacht een heerlijk stampotbuffet op U! Opgave bij Gerda Kasper of Anita Groenendal. Op 4 oktober werd weer een Kerk - School - Gezinsdienst gehouden in de Sporthal in Oostwold. Pastoraal werker dhr Vos van de Hervormde Gemeente Oostwold was de voorganger. De muzikale begeleiding werd gedaan door de band Meerbrass. Er waren enkele 6

7 honderden mensen aanwezig en met name ook veel kinderen. Een mooie dienst met enthousiaste mensen. We zijn blij dat een dergelijke dienst nu weer jaarlijks wordt gehouden. Volgend jaar op 4 oktober. De Startzondag was ook weer bijzonder. Een flinke groep mensen bij het ontbijt, waarbij zelfs een aantal gasten uit Nieuwolda! Een mooie, inspirerende dienst, met alleen als kritische noot van sommige mensen: wel veel onbekende liederen. Misschien minder leuk voor bepaalde mensen, er zijn echter ook mensen die het prachtig vinden nieuwe liederen te (leren) zingen. Na de dienst gingen we koffie drinken in de Groninger Kroon, waarbij we uitleg over de kunstwerken kregen van eigenaresse Wilma van Linge. Tot zover een greep uit de zaken die werden besproken. Vanuit en namens de kerkenraad wensen we u alle goeds en Gods zegen. Namens de kerkenraad, Jan Drewel Diakonie/ZWO Adventskalender 2014 Stem die mij roept Tafelkalender met daarin 26 grote kerstkaarten met elk een meditatieve tekst en een passende, kleurrijke afbeelding. De teksten van de kaarten eindigen met een doordenker en zijn geschikt om in de tijd op weg naar Kerst, de adventstijd, alleen of samen met anderen te lezen en over door te praten. De kaarten zijn eenvoudig uit de kalender te halen en kunnen verstuurd worden. 6,- euro per stuk. Missie Zendingskalender In 2013 verscheen de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK) voor het laatst. Op veler verzoek is besloten om vanaf 2015 in de traditie van de MZK de Zendingserfgoedkalender uit te geven. Daarbij staat de verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal. Voor 2015 komen de afbeeldingen uit Egypte. Ze zijn van de hand van de meest vooraanstaande Christelijke kunstenaar in dat land, dr. Farid Fadel. Hij is lid van de Anglikaanse gemeente in Caïro en schildert aan de ene kant figuratief met sterke Egyptische karakteristieken wat zijn passie voor zijn land weerspiegelt. Aan de andere kant is hij een groot bewonderaar van en kenner van het werk van Leonardo da Vinci. Veel van zijn werk bouwt daarop voort en heeft daarom een katholieke uitstraling. De kalender geeft informatie over het land dat de laatste jaren door een woelige periode is gegaan. En het gaat in op de kerken die in de samenleving present zijn. 9,- euro per stuk. Immanuel Dagoverdenkingen 2015 Immanuël Dagoverdenkingen is de 106e editie van het dagboek waaraan jaarlijks verschillende predikanten meewerken. Een geliefd en veelgelezen dagboek. Wilt u uw bestelling voor 15 november doorgeven aan: Anita Groenendal

8 Aktie Dorcas Ook dit jaar doen we weer mee aan de boodschappenaktie van Dorcas. Woensdag 5 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Dan danken we God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd en dat er zegen rustte op het werk van Dorcas. De actie is bedoeld om concreet mee te leven met mensen in nood en bittere armoede. Dit jaar zullen de voedselpakketten niet alleen gaan naar kwetsbare mensen in Oost-Europa en Afrika. Ook Syrische vluchtelingen die huis haard hebben moeten verlaten door het geweld in hun land ontvangen dit jaar voedselpakketten. Daarnaast zal Dorcas met de ingezamelde middelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Oost-Europa en Afrika helpen op weg naar werk en inkomen, Zodat ook zij zicht hebben op gewas en arbeid. De boodschappen die we nodig hebben staan op onderstaand boodschappenlijstje. U mag zoveel kopen als u wilt. In de dienst van 9 november willen wij aandacht geven aan deze actie. U kunt de boodschappen dan plaatsen in de dozen die in de kerk zullen staan. Vorig jaar hebben we veel dozen mogen inpakken. We hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen. U hoeft niet alles te kopen wat op dit lijstje staat, u kunt er gewoon wat uitkiezen! Met een hartelijke groet van de ZWO. 8

9 Bij de collecten van november. Op zondag 2 november is de landelijke collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van de uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie Hermen en Johanneke Kroesbergen, die als docent werkzaam zijn aan de theologische universiteit in Lusaka, Zambia. De laatste jaren groeien de kerken in Zambia snel en de vraag naar goede predikanten, vooral op het platteland, neemt toe. Op de theologische universiteit, Justo Mwale Theological University College, leren aanstaande predikanten om zelfstandig theologie te bedrijven en op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud te geven. Het is belangrijk dat predikanten dit leren en doorgeven aan hun gemeenteleden, want er leven veel geloofsvragen bij de Zambiaanse bevolking. Omdat veel vragen voortkomen uit situaties van extreme armoede, leren de studenten ook hoe ze gemeenteleden kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschappen. Met deze collecte wordt de universiteit in Zambia en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie ondersteund. Van harte aanbevolen. Zondag 16 november. Honderd jaar geleden werd in Jeugddorp De Glind het eerste kind opgevangen. Tegenwoordig wonen er ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren in gezinshuizen in De Glind. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat hun ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen. Vaak hebben ze gedragsproblemen of andere beperkingen. Voor deze kinderen biedt een gewoon gezin warmte en bescherming. Het jeugddorp is eigendom van de Rudolphstichting. Ook in andere delen van Nederland ontwikkelt deze stichting vernieuwende vormen van jeugdzorg. Want alle kinderen en jongeren verdienen een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst, vindt de Rudolphstichting. De opbrengst van de collecte op 16 november is bestemd voor het diaconale werk van Kerk in Actie en in het bijzonder voor het werk van De Rudolphstichting 9

10 Verjaardagen november 1 L.W. Wouda-Rijswijk Burg. Waalkensstraat 32 Nieuwolda 1 H. Heethuis De Streep 16 Nieuwolda 8 Kees Kasper Langeweg 2 Oostwold 10 A. vd Berg-Knapper Hamrikkerstraat 1 Nieuwolda 10 Reinie Boven Goldhoorn 10 Finsterwolde 12 Joke Claassen Provincialeweg 16 Nieuwolda 14 J.O. de Gries Prunuslaan 9 Nieuwolda 14 A. Jansen Wagenborgerweg 29 Nieuwolda 16 G. Nieuwzwaag-Slagter Troppelhuizen 1 Nieuwolda 20 Ina Udema Noorderstraat 66 Oostwold 21 J. D. Omta Hoofdstraat 28 Nieuwolda 21 T.M.Oolman-Meijer Nieuweweg 84 Oostwold 22 N. Eggink Burg.Waalkensstraat 21 Nieuwolda 22 J. Fransen-Stuut Hoofdstraat 114 Nieuwolda 23 D. de Boer-Vroom Meidoornstraat 9 Nieuwolda 23 A.V. Kooren-Vos Wagenborgerweg 36 Nieuwolda 24 E. Bierman-Bosker De Streep 2 e Nieuwolda 26 H. Oostland Troppelhuizen 10 Nieuwolda 27 René Dijksterhuis Polderweg 19 Oostwold 30 A. Koetje-Boer Huningaweg 41 Oostwold Alle jarigen van harte Gefeliciteerd en Gods Zegen voor het nieuwe jaar! Aan de jeugdraden jeugdambtsdrager in de omgeving van Reiderland, Beste mensen, Op zondag 16 november 2014 staat een jeugddienst in de kerk te Finsterwolde gepland. Zoals afgesproken wil ik jullie (en vooral jullie jongeren) hierover informeren en uitnodigen. De dienst begint om uur vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. het jeugdkoor WAKE UP uit Zuidhorn doet mee met de dienst. Thema: gewoon goed zijn (n.a.v. Mat 25 : 31-46) Bijgaand een postertje. Hopelijk mogen we velen van jullie jongeren in de kerk ontmoeten. Met vriendelijke groeten Wolf Jöhlinger 10

11 Verhaal voor de kinderen We zijn natuurlijk naar de begrafenis geweest, woensdag. Maar ik zorgde ervoor dat ik steeds dicht bij mijn ouders bleef. Lisa zag er moe en bleek uit. Ze stond erbij alsof ze ieder moment in tweeën kon breken. Stel je voor dat ik iets verkeerds tegen haar zou zeggen. Nee, het was beter om haar maar even uit de weg te gaan. Lisa is mijn buurmeisje, sinds bijna een half jaar. En sinds een tijdje ook mijn vriendin, ook al is ze een jaar ouder dan ik. Haar vader was al ziek toen ze hier kwamen wonen. We speelden meestal bij mij thuis, want we houden allebei van muziek, van zingen en dansjes verzinnen en haar vader kon niet zo goed tegen drukte. En nu was hij dood. Maris, moet je niet eens bij Lisa langs?' vroeg mijn moeder vanmorgen. 'Nee,' antwoordde ik. 'Als je het eng vindt, kunnen we wel samen gaan, de eerste keer,' zei mijn moeder. Eng? Hoezo eng? Daar ging het helemaal niet om. Lisa zou er heus geen zin in hebben dat ik langskwam. Ze had wel wat anders aan haar hoofd. Ik wist zeker dat ze liever alleen wilde zijn, met haar moeder en zus. Ik kon haar maar het beste een tijdje met rust laten. 'Ik vind het niet eng,' zei ik dus. 'Ik denk dat ze het fijn vindt als je even langskomt.' p'heus niet.' 'Ik weet zeker van wel. En je moet nu een beetje aan háár denken, niet aan jezelf.' 'Hou op!' Ik rende de deur uit, naar buiten. Waarom zeurde ze zo door? Ze deed net alsof ik het voor mezelf deed, dat ik niet op bezoek ging. Maar ik deed het voor Lisa. Snapte mijn moeder dan niet dat het zo beter was? Stel dat Lisa geen zin had in bezoek. Stel dat ik iets verkeerds zou zeggen. Stel dat. 'Hoi, Maris.' Ik schrok. Daar stond Lisa, op het tuinpad voor haar huis. Wat nu? Koortsachtig zocht ik naar iets om te zeggen. 'Ik ik ben ik moet weg, ik moet eh ik zie je later wel.' Ik zag nog net dat Lisa haar mond opendeed om iets te zeggen, maar ik was al doorgelopen. Mijn hoofd voelde alsof het uit elkaar zou barsten van schaamte. Zie je nou wel! Zo ging dat als je niet uitkeek. Ik zou nog beter mijn best moeten doen om haar niet tegen te komen. Op weg naar nergens liep ik door de straten. Lisa. Ze spookte door mijn hoofd, zoals ze daar had gestaan op het tuinpad. Ik probeerde het beeld weg te drukken, maar het lukte niet. Lisa, mijn vriendin. Lisa, met wie ik altijd zo veel lol had om alles en niks. En nu ze leek ineens zo ver weg. Ze voelde als een vreemde. Was alles veranderd? Was zij veranderd? Was ik veranderd? Misschien. Maar wat kon ik doen? Ik kón niets doen. Toch? Nee, echt niet. Ik had geen flauw idee wat ik zou moeten Stokstijf bleef ik staan. Had mijn moeder soms gelijk? Was niet Lisa, maar ikzelf de reden dat ik niet naar haar toeging? Was ik bang? Ja, ik was bang. Ik dúrfde niet met haar te praten. Bang dat ik iets verkeerds zou zeggen. Bang dat ze mij niet meer leuk zou vinden. En misschien ja, misschien was ik zelfs wel bang dat ze een hekel aan me zou hebben omdat míjn vader nog leefde. Ik draaide me om en liep de weg terug. 'Hoi'. 'Kom binnen.' Lisa hield de deur voor me open. 11

12 'Ik ik kom eens kijken hoe het nou ja, je weet wel.' 'Hoe het met me is?' vroeg Lisa. 'Eh ja nou ja, het is niet niet goed met je natuurlijk, dat snap ik wel, maar eh ' Dit was nu precies waar ik bang voor was geweest. Daar stond ik te stotteren en te stamelen, te zoeken naar de juiste woorden en er kwam niets, alleen maar domme onzin. 'Ik ben blij dat je er bent,' zei Lisa. 'O ja?' Het verbaasde me dat ze dat zei. En het luchtte me op. En toen ineens zag ik weer de Lisa van vóór haar vader doodging, Lisa, mijn vriendin. Precies dezelfde Lisa. Maar nu met een vader die dood was. Ik voelde tranen in mijn ogen prikken. 'Ik weet niet wat ik moet zeggen,' zei ik. 'Ik vind het zo erg voor je.' 'Je hoeft ook niks te zeggen,' zei Lisa. 'Ik ben gewoon blij dat je er bent.' Ik stapte de drempel over naar binnen en pakte haar hand. Samen liepen we naar de kamer. Ds. K. van Velzen spreekt 29 oktober in Winschoten Woensdag 29 oktober spreekt dominee Kees van Velzen in Winschoten op een avond van Christenen voor Israël. Hij doet dat in de Chr. Geref. Kerk, Pottebakkerstraat 4. Hij spreekt over het onderwerp: God komt tot zijn doel. De avond begint om uur (zaal open om uur), iedereen is welkom en de toegang is vrij. Ds. van Velzen was bij de Evangelische Omroep jarenlang hoofd van de afdeling Nazorg. Hij vindt het geweldig dat de EO in zoveel huiskamers binnenkomt waar normaal gesproken geen christen zou komen. Bij deze omroep was hij lang betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen en Lelystad. Vanaf dit jaar spreekt hij regelmatig voor Christenen voor Israël. Israël is een uniek land en een uniek volk, zegt hij. Het is het enige volk uit de oudheid dat er nog altijd is, inclusief de taal en de gebruiken. Symbool voor en van Gods onveranderlijke trouw en zijn almachtig handelen. God vertrouwde dit volk zijn onfeilbaar woord toe. Zou ik dit volk kunnen afwijzen? Nee, onmogelijk! En de persoon van Jezus Christus is God met ons, Jood uit de Joden, geboren en getogen in Israël. Dit volk is Gods volk en wee je gebeente als je daar aan komt. God komt tot zijn doel en Jezus wederkomst zal op dezelfde manier gebeuren zoals waar hij vertrokken is en op dezelfde plaats: Jeruzalem! Op deze avond is er ook verkoop van producten uit Israël. 12

13 Uitnodiging voor kerstfeest voor jongeren op zondag 21 december van uur met als thema All I want for Christmas is YOU De PKN Scheemda e.o. nodigt jeugd uit de wijde omtrek van harte uit om samen een waardevol en gezellig kerstfeest te vieren. In 2012 werd een dergelijk feest georganiseerd in Veendam, en in 2013 in Wildervank. Dit jaar hebben wij de handschoen opgepakt. Het event zal bestaan uit workshops, een viering, samen eten, en een after party met DJ. We hebben al veel uitgewerkt en georganiseerd maar zouden nog graag van jullie hulp gebruik maken, op allerlei gebieden. Bijv. bij praktische zaken zoals de kaartverkoop, catering, versiering van de zaal, opruimen etc., maar ook bij inhoudelijke zaken zoals het bedenken van en leiding geven aan workshops. Zowel jeugd als begeleiders zijn welkom. Graag horen wij met welk talent jullie mee willen werken om dit feest tot een succes te maken. Hoe meer mensen, hoe minder werk voor ieder. Mogen we jullie reactie z.s.m. ontvangen? We zien jullie graag op 21 december in onze kerk! De jeugdouderlingen en predikant van de PKN Scheemda 9 oktober 2014 Puur Praktisch leeftijd: voortgezet onderwijs en ouder kaartverkoop De kaarten kosten 10,00 per persoon, inclusief eten en 2 consumpties. De kaarten voor de begeleiders kosten 5,00, p.p. inclusief eten en 2 consumpties. Tijdens het event kunnen extra consumpties worden gekocht. Kaarten kunnen worden besteld via Graag de volgende gegevens mailen van de personen die komen: naam / leeftijd / woonplaats / vegetarisch of niet i.v.m. de maaltijd. Er komt een mail retour met het rekeningnummer. Als het geld is ontvangen, komt er een bevestigingsmail. De kaarten liggen 21 december klaar bij de ingang. Kaartverkoop aan de deur: 12,50 p.p. Let op! Er is plaats voor ca. 150 jongeren. Vol = vol, dus bestel de kaarten op tijd! facebook: kerstontmoeting adres kerstevent De Ontmoeting Kerklaan 32, 9679 AE Scheemda parkeren op de parkeerplaats of langs de straat (gratis) contactpersonen/jeugdouderlingen Janet van Oostrum-Overzet Anje de Wal-Feiken of

14 Startzondag 2014 Zondag 28 september begonnen we het nieuwe seizoen weer met de traditionele startzondag. Om 9.00 uur konden we allemaal aanschuiven in Ons Gebouw waar de broodjes, beschuiten en andere lekkere dingen al op ons stonden te wachten. Er werd niet alleen gegeten, maar ook druk gekletst en we zongen een aantal liederen met elkaar. Ik vond het brood eten gezellig en vond het leuk dat er mensen waren die er anders niet zijn. Ik vond de liedjes mooi en vond het een mooie dienst. Gerda Kasper In de startdienst stond het thema 'Vieren en verbinden' centraal. Als centrale Een lezing goede hadden we gekozen voor Matteüs 18 vers 20: 'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen gelegenheid om eens zijn, ben ik in hun midden'. We zijn met elkaar verbonden, of we nu met veel zijn of weinig, we kunnen altijd samen vieren en samen tot God komen. Het thema kwam op met een elkaar concrete te manier naar voren in de ketting die we met elkaar maakten. Op strookjes papier spreken. schreven we wanneer we ons het meest verbonden voelden met de rest van de gemeente. Het bleek dat de verbondenheid op veel verschillende momenten ervaren wordt. De strookjes verbonden we als schakels aan elkaar, zodat er een vrolijke slinger ontstond. Wat betreft de muziek vroegen we als commissie dit jaar misschien wat veel Gerda van Kasper de gemeente, er werden veel (nog) onbekende liederen gezongen. Sommige mensen zullen dit meer gewaardeerd hebben dan anderen. Bij de keuze voor de liederen stond echter iedere keer de tekst centraal. Door gewoon te proberen en te oefenen worden de liederen vanzelf bekend en raken we steeds vertrouwder met het nieuwe liedboek! Ik vind het altijd leuk om de startzondag met een ontbijt te beginnen. Een pluim voor jullie als organisatie dat er weer een leuke dienst in elkaar is gezet. Ik vond het mooie liederen met mooie woorden. Ook het muziekgroepje was leuk. Anita Groenendal Anita Groenendal liederen met mooie woorden. Ook het muziekgroepje was leuk. 14

15 Na afloop van de dienst vertrokken we in een stoet naar Galerie De Groninger Kroon. Hier konden we genieten van heerlijk gebak met een kopje koffie of thee. Ondertussen werd er natuurlijk weer volop gekletst met elkaar. Eigenaresse Wilma van Linge deed kort de historie van de galerie uit de doeken en ging daarna in op de tentoonstelling van dat moment: Hou(d)t moe(d)t. Veel van de werken die er hingen waren houtsnedes. De techniek hiervan is erg complex, uit hout wordt een voorstelling gesneden en deze wordt afgedrukt op papier. Maar er kan maar één kleur tegelijk gedrukt worden, wat betekent dat de voorstelling laag voor laag uitgesneden moet worden. De uitleg over hoe de werken gemaakt worden, zorgde ervoor dat we deze met nog meer bewondering bekeken. Ik vond het een mooie startzondag. Heb erg genoten De liederen vond ik mooi. Fijn dat we steeds meer onbekende liederen uit het nieuwe liedboek zingen. Ook het bezoek aan de galerie was prachtig. Mijn complimenten aan de voorbereidingscommissi e. Jullie hebben weer erg je best gedaan. Janny Garst Janny Garst Als startcommissie hebben we met plezier deze startzondag voorbereid en we hebben genoten van het samenzijn met elkaar tijdens het ontbijt, de dienst en het bezoek aan de galerie. Het vieren en verbinden kwam deze zondag goed tot uiting. We hopen dat de startzondag de aftrap mag zijn voor een goed seizoen met elkaar! Tineke, Siemie, Lineke, Hilde, Kees, Yvonne en Ruth Lied 975: 1, 3 (uit: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk) Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet. Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon, die mensen kent, prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend. Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn, ras of huidskleur, rangen, standen Jezus trekt geen scheidingslijn. Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein, ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn. 15

16 Herhaalde oproep: Solidariteitskas 2014 De Solidariteitskas is bedoeld om gemeenten binnen de Protestantse Kerk te ondersteunen, die in financiële problemen dreigen te raken. Daarnaast worden er activiteiten mee uitgevoerd, die wezenlijk zijn voor ons kerk-zijn. Denk bijvoorbeeld aan pastoraal opbouwwerk in nieuwbouwwijken en pastoraat voor studenten, doven, koopvaardij en binnenvaart. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage van alle belijdende leden van de kerk. Het innen van deze jaarlijkse bijdrage doen we sinds een paar jaar door een oproep aan u om 10,-- per belijdend lid over te maken naar de gezamenlijke IBAN rekening NL32 RABO t.n.v. Prot. Gem. Nieuwolda, met als vermelding: Solidariteitskas Wij verzoeken u het bedrag vóór 10 november a.s. over te willen maken. Bij voorbaat hartelijk dank!de boekhouders van Nieuwolda en Oostwold AGENDA OVER DE BRUG november 2014 (voor meer details zie het programmaboekje, dat aan uw gemeente verstrekt is of kijk op de website: Meditatief bijbellezen Elke woensdag (uitgezonderd vakanties en feestdagen) van 8.45 uur tot en met 9.45 uur in de werkkamer van Ds. H.C. Mulderij, Hoofdweg 132, Bellingwolde Meditatief moment in de Marktpleinkerk Elke dinsdagavond (uitgezonderd vakanties en feestdagen) van uur tot uur. NOVEMBER Basiscursus Geloven, aanmelding bij ds. W. Jöhlinger, tel Wandelen, info en opgave bij Joost Blok tel of Ellen Smid tel Muziek beluisterd en toegelicht, Matthieu ter Horst, uur Irene Winschoten 3 Wat doe ik hier in Godsnaam?, ds. Jurjen Hilverda, uur, Irene Winschoten (vervolgavond) 4 Bidden met de Psalmen, ds. Jurjen Hilverda, uur Irene Winschoten (vervolgavond) 5 Liturgisch bloemschikken, uur, Ons Gebouw Oostwold 9 Concert in de Magnuskerk Bellingwolde, uur 10 Romeinen, gespreksgroep in Bellingwolde, Dr. R. Veldhuis, (vervolgavond) 12 De weg van het licht,, uur Brinkhof Onstwedde (vervolgavond) 13 Bijbelgespreksgroep Bellingwolde, uur consistorie Magnuskerk (vervolgavond) 14 Sacrale dans, uur Irene 14 Bijbels koken in Winschoten 14 Zanguurtje nieuwe liedboek o.l.v. Koos Akkerman, uur in Irene, Winschoten, ook op 17 en 31 oktober 15 Dagtocht naar Düsseldorf 17 Leven in het Paradijs, ds. Simon Rienstra, uur De Ontmoeting Scheemda (vervolgavond) 19 Sprookjes als levensweg, Doornroosje, ds. Bert L. van der Woude, uur Irene Winschoten 20 DIES IRAE, Protestantse kerk Vriescheloo, pastor E. Terwan tel Bijbels koken in Midwolda 26 Wandelen in Jorwert, vertrek 7.45 uur Schönfeldsingel 3 Winschoten 27 Filmhuis Bellingwolde, uur Rehoboth Bellingwolde 28 Kloosterbezoek Zundert 16

17 17

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 O N T M O E T I N G Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL Goede en bemoedigende herinneringen aan de Kerstfeestviering op 25 december 2013 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 In de

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn - Vleuterweide - Veldhuizen - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 1 2015 Bedevaart naar Lourdes 17 februari informatieavond

Nadere informatie

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7 KERK WIJZER 38e Jaargang nummer 7 juli - augustus 2014 INHOUD 3 meditatie 4-5 gemeentenieuws 6 in memoriam 7 voorstraat 14 / diensten lezing - workshop "luisteren" 8 predikant in de stad 9 kerkelijk bureau

Nadere informatie

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Meer-Zicht Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer 17e jaargang 5 Mei 2013 Genoeg Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid,

Nadere informatie

bries Gewoon doorgaan met ademhalen. En ondertussen missionair zijn.

bries Gewoon doorgaan met ademhalen. En ondertussen missionair zijn. bries Gewoon doorgaan met ademhalen. En ondertussen missionair zijn. Voorjaar 2012 missionaire kanjer ds. Rob Visser op IJburg: De mensen moeten weten dat de kerk aan hun kant staat Dominee Rob Visser,

Nadere informatie

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER: 32e jaargang 25 april 2012 4 protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt 15 Overige berichten

Nadere informatie

drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011

drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi j drieluik In dit nummer: Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011 Erasmus

Nadere informatie

-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen!

-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen! ALGEMEEN MEDITATIEF Kleine broodjes Op het laatste kloosterweekend in Postel hebben Charlotte en ik een broodmandje met inhoud gekocht. Zojuist heb ik het plastic er af gehaald. Oud brood!, zult u nu wel

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie