Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014"

Transcriptie

1 Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014 De ruimte van de stilte Het doel van deze gebeden is dat wij, na alles wat we tegen God hebben gezegd of aan Hem hebben laten zien, in de stilte komen. In deze ruimte mogen de mensen met hun verwachtingen en eisen, met hun agressieve en kwetsende woorden niet komen. Ook onze eigen zelfverwijten, onze zorgen en angsten en onze schuldgevoelens kunnen niet doordringen tot deze innerlijk plek. Het is de ruimte van het zwijgen, waar God zelf in ons woont. Op de plek waar het mysterie in ons woont, kunnen wij thuis zijn. In de innerlijke ruimte van het zwijgen kunnen we thuis zijn, omdat we ons kunnen laten vallen in Gods liefdevolle handen. Bovenstaand is een gedachte van Anselm Grün. Stilte is (een) ruimte. Je kunt dit letterlijk opvatten en ruimte om je heen creëren. Ruimte voor jezelf waar niemand anders iets heeft te zoeken. Dat is niet egoïstisch maar noodzakelijk vind ik. Je kunt vast wel zo n plek vinden in je huis, tijdens een wandeling of een fietstocht. Is niet ingewikkeld maar een kwestie van doen. Het is ook een innerlijke plek. Ga zitten en richt je op jezelf. Deze innerlijke plek is geen lege plek maar een plek waar je het mysterie kunt vinden. Deze mysterie is voor jou, jij vindt er wat jij nodig hebt. Hoe je dit benoemd maakt dan ook niet uit. Namens de redactie Siemie 1

2 Agenda 10 nov Moderamen bij Anita om uur 11 nov Sint Maarten, beide kerken open 17 nov Kerkenraadsvergadering om uur in Ons Gebouw 20 nov Passage Nieuwolda. Ontmoetingsdag in Zuidhorn. Thema: Leven bij de bron 25 nov Redactievergadering bij Zwanie, uw kopij dient voor 12 uur bij de redactie binnen te zijn, bij voorkeur via Preekrooster 02 nov N uur da. Heeren, Delfzijl 09 nov O uur drs. Hoekstra, Emmen 16 nov N uur ds. B. vd. Woude, Winschoten 23 nov O uur pastor T. Huizing Gedachteniszondag (koffiedrinken na) 30 nov N uur da. Mulderij, Bellingwolde Collecterooster 02 nov 1 e Kia Zending 2 e Kerk 3 e Onderhoudsfonds 09 nov 1 e Dorcas 2 e Dankstond 3 e Orgelfonds 16 nov 1 e Kia Diaconaat 2 e Kerk 3 e Artsen zonder grenzen 23 nov 1 e ZH Pastoraat Haren 2 e Kerk 3 e Bloemenfonds 30 nov 1 e Missionair werk en kerkgroei 2 e Kerk 3 e Kerstgeschenk ouderen Bloemenbezorgen Oostwold Nieuwolda 02 nov mevr. Hamster-de Vries Anita Groenendal 09 nov fam. Koetje Gerda Wierenga 16 nov fam. Kooistra Kina Knapper 23 nov mevr. Kahré Aagtje Lubbers 30 nov mevr. Houwen Arianna Huizing De bloemen gingen naar Fam. Honkoop Dhr. vd. Veen Mevr. Bosma-Amsenga mevr. Kahré fam. Nuis dhr. Akkerman Organistenrooster 02 nov A. Zoer 09 nov P. Datema 16 nov P. Dijkhuis 23 nov J. Grashuis 30 nov E. Gremmer Schoonmaken Kerk 02 nov dames Nuus en Hut 09 nov A. Dijksterhuis en Y. Drewel 16 nov dames de Vries en Bom 23 nov A. Dijksterhuis en Y. Drewel 30 nov dames Huizing en Haan 2

3 Kosters 02 nov H. Haan 09 nov K.Kasper 16 nov E. de Roos 23 nov K. Kasper 30 nov A. Nuus Kerkelijk bureau Nieuwolda De afgelopen periode heb ik de volgende mutaties ontvangen via het Leden Registratiesysteem van de Protestantse Kerk Nederland: Overleden: Op 16 oktober 2014 in de leeftijd van 86 jaar dhr. G.O. Molema, Hoofdweg West 17a, Nieuwolda. Mocht u een verhuizing, geboorte, huwelijk of andere wijziging in persoonsgegevens weten, dan vraag ik u dat aan mij door te geven. Dan kan ik het in de volgende uitgave van ons kerkblad vermelden. Als u er problemen mee heeft dat wij, als kerk, uw gegevens vermelden in Op & Deele, dan kunt u dat ook aan mij doorgeven. Ada Jansen Wagenborgerweg GB Nieuwolda Tel of via de mail: Lief en leed Mw. Boven.Cannegieter en Mw. Gideonne van Overvoorde verblijven in Verpleeghuis Oldwolde. Hun adres: Blijhamsterweg 45, 9673 XB Winschoten. Dhr. Cor Houwen is vanaf half oktober weer thuis. We wensen hem en zijn zus Ge sterkte en verder herstel toe. Dhr. P. Akkerman heeft een operatie ondergaan aan de knie, en moet even rustig aan doen. Dhr L.Koetje heeft ook knieklachten en bezoekt daarvoor ook het ziekenhuis. Ook is meneer J. Smit even naar het ziekenhuis geweest, maar gelukkig mocht hij snel weer naar huis. Wel blijft hij naar het ziekenhuis reizen met zijn schouderklachten. Mw. P.Pors heeft een dezer dagen een knieoperatie ondergaan. Dhr. R. Wolthof blijft veel pijn houden aan zijn been. Een ieder die ziek is zonder of met een ziekenhuisopname. Veel sterkte en Gods nabijheid gewenst. 3

4 Met de liturgie commissie zijn we bezig de laatste zondag van het kerkelijk jaar vorm te geven. Op zondag 23 november herdenken we de mensen die ons afgelopen jaar ( en niet alleen die mensen) ontvallen zijn. Een mooie gelegenheid om verbondenheid te voelen, kracht en sterkte op te doen voor alles wat komen gaat. Graag ontmoet ik u in deze dienst, waar gelegenheid is voor een ieder om een kaars aan te steken. Ook voor een gesprek is er ruimte. Samen hebben we op zondag 28 september weer de start van het nieuwe seizoen gehad. Het was een mooie morgen waarvan elders in dit blad een verslag. In de dienst kregen de mensen een papier waar later een slinger van werd gemaakt. Op dit papier konden de mensen vermelden wanneer; op welke momenten ze de verbondenheid in de gemeente voelen. Hieronder volgen alle opmerkingen: - Wij willen een sterke P.K.N afdeling Oostwold /Nieuwolda. - Als we samen het Onze Vader bidden. - Samen zingen, bidden en ontmoeten. - Met elkaar er zijn voor elkaar. - Het er zijn voor elkaar, samen met Nieuwolda en Oostwold. - Een gezond en fijn leven samen met uw familie. - Meest verbonden voel ik me in de kerkdiensten en de dingen die we samen als gemeenteleden doen. bv de maaltijden, startdiensten enz. - Woord Zegen - Vrede maak je samen als gemeenschap. - Gemeenschap, samen zingen. We zijn heel verschillend toch samen kerk. - Op het moment dat de gemeente samenwerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken. - Door de liturgiecommissie; met Kerst voel ik me verbonden met deze gemeenschap. Nu aan het begin van het seizoen , door de uitnodiging van Tineke voor de startdienst, nog meer verbondenheid. Ben blij dat ik er ben - De wens is dat de kerkgemeente mag groeien, en er niemand verloren gaat. - Dat alle mensen in de kerk willen komen van beide kanten. - De betrokkenheid van elkaar, om elkaar denken en er voor elkaar zijn, zonder waardeoordeel. - Als er dingen samen worden ondernomen, en nieuwe mensen worden betrokken. - Samen iets doen zoals deze startzondag. - toevallige ontmoeting - Ik zou de kerkgang niet willen missen: Het geeft saamhorigheid. - In het samen zingen. - Samen zingen - Samen eten, praten, zingen. - Ik voel me het meest verbonden en geniet het vieren het meest als er veel mensen samenzijn. - Tijdens de ontmoeting persoonlijk en in groter verband. - Ook in de plantsoendienst een verbonden moment. - Moeilijk - Tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomst. - Gemeente: Als een groot gezin. Naastenliefde! - Meer eendracht en verbondenheid met elkaar. - Samen in de gemeente en daar buiten met elkaar iets organiseren bv. rommelmarkt, jeugddienst, startzondag. - Tijdens de rommelmarkt - Rommelmarkt organiseren. - Samen zingen - Het samen zingen en bidden. Het er zijn voor een ander samen Nieuwolda en Oostwold. - Met het zingen van de liederen. 4

5 - Luisteren naar de preek. - Als ik trommel in de dienst. - Onderweg naar de dienst in Oostwold.- wat een landschappen- zware klei, wat een licht en ruimte!!- Dat verbindt ons! - Samen iets doen, wezenlijk iets maken- praktisch bv ontbijten, zingen en stil zijn. Dit waren de opmerkingen waarvan we de slinger konden maken. Er was een blanco vel. Leuk misschien een blanco papier voor U die dit leest, en niet heeft meegedaan aan het maken van deze slinger. Laat het weten waar voelt u de verbondenheid of misschien waar mist u de verbondenheid. Dit mag via de redactie van Op en Deele, maar u mag mij ook rechtstreeks benaderen! In ieder geval veel gevoelens van verbondenheid, maar ook verlangens, genoeg om samen aan te werken en om samen door te gaan dacht ik. Ik eindig met een gedicht waar ik de overweging mee eindigde in de startdienst, met als thema ; Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, ben ik in hun midden. Waar twee of drie Waar twee of drie in uw naam geloof delen,hoop koesteren,liefde schenken, elkaar de hand toe steken, elkaars zwakte dragen,elkaar levenskracht geven, dáár bent U in hun midden als bron van leven. Met maar twee of drie durft U het aan een nieuw begin te maken, een andere weg te wijzen, de toekomst te openen voor het gedeelde brood,voor het levende water, voor de klare wijn. Zó verandert U eenlingen in een volk dat samengaat. Geef dat ik met die twee of drie mij op weg durf te begeven, mij van harte wil inzetten, mij persoonlijk geroepen weet uit honger naar recht en rede,uit dorst naar echte vrede, om waarheid te doen en te spreken. Wil zo tastbaar aanwezig zijn als bron van mijn leven. Alfred C. Bronswijk Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde, Amen Een hartelijke groet van uw pastor Tineke Huizing-Piersma (verslag voor kerkbladen) 5

6 Kerk-, School- en Gezinsdienst; Op zondagmorgen 5 oktober mochten we weer een dienst vieren van Kerken en School. Het thema was dit jaar feest. De kerkgangers kwamen in een vrolijk versierde sporthal De Rietkraag en ook het podium was versierd met o.a. taarten. In de dienst werden feestliederen gezongen onder begeleiding van MeerBrass of op muziek via de installatie. Voorganger was deze dienst dhr. D. Vos. Hij ging dieper in op het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15: 11-32) en hij schilderde ons het verhaal levendig voor. De kinderen van de school hadden een grote rol in de dienst. Ze verzorgden de gebeden, collecteerden en zongen/dansten het lied van de Kinderboekenweek. Het spiegelverhaal Een zonnetje uit de hemel werd door mw. E. v.d. Ploeg voorgelezen. Een feestelijke dienst. In de dienst waren twee collecten: de 1 e collecte was (i.v.m. het thema) voor de Cliniclowns, de 2 e collecte was voor bestrijding van de onkosten van de dienst. Naar de Cliniclowns kon een bedrag van 300,81 overgemaakt worden. De 2 e collecte bracht 179,17 op. We kunnen terugkijken op een fijne dienst. Afgesproken is het volgende jaar weer een dienst met elkaar te houden in de sporthal op de eerste zondag in oktober. We hopen dan weer veel kerkgangers te kunnen begroeten. Vanuit de kerkenraad De kerkenraad vergaderde weer op 6 oktober, deze keer werd de vergadering gehouden in 't Trefpunt in Nieuwolda.Als opening van de vergadering las ik een gedeelte uit Prediker. Ik las dit uit de pas verschenen Bijbel in Gewone Taal. In de pers is uitgebreid aandacht geschonken aan deze nieuwe uitvoering. Er zijn voordelen en nadelen aan deze vertaling, echter het grootste voordeel is het eenvoudige taalgebruik, waardoor deze Bijbel uitvoering zeer toegankelijk is voor heel veel mensen. Het voorgelezen gedeelte werd in de kerkenraad ook goed ontvangen. We zullen op zondag 26 oktober - De Nationale Bijbel Zondag - in de kerk ook uit deze Bijbel lezen. Onze pastoraal werker Tineke Huizing ontbrak op de vergadering. Ze had een andere bijeenkomst. Kortgeleden is ze met haar studie begonnen en ze zal hierdoor mogelijk wat vaker ontbreken op de vergadering. Ze kan met het beperkt aantal uren wat ze heeft uiteraard niet overal zijn. En we willen graag dat de pastorale bezoeken waar nodig wel doorgaan. We hebben aan de visitatoren twee data doorgegeven waarop de visitatie plaats kan vinden. Inmiddels is vastgesteld dat dit 13 januari 2015 wordt. U hoort hier uiteraard nog meer over.in het voorjaar van 2015 zal zoals eerder al gemeld een rommelmarkt worden gehouden. We hopen uiteraard op veel spullen. De rommelmarktcommissie is inmiddels samen gesteld:paul Meijer, Gerda Kasper, Ruth Drewel, Hilde Slagter, Ruben Meijer en Peter Akkerman. Op 11 november zullen onze beide kerken weer open zijn ter gelegenheid van Sint Maarten. Vorig jaar mochten we heel veel kinderen en ouders verwelkomen. We hebben de vrijwilligers van vorig jaar weer gevraagd om als gastheer/gastvrouw op te treden. Op 28 oktober gaan we weer samen eten. Er wacht een heerlijk stampotbuffet op U! Opgave bij Gerda Kasper of Anita Groenendal. Op 4 oktober werd weer een Kerk - School - Gezinsdienst gehouden in de Sporthal in Oostwold. Pastoraal werker dhr Vos van de Hervormde Gemeente Oostwold was de voorganger. De muzikale begeleiding werd gedaan door de band Meerbrass. Er waren enkele 6

7 honderden mensen aanwezig en met name ook veel kinderen. Een mooie dienst met enthousiaste mensen. We zijn blij dat een dergelijke dienst nu weer jaarlijks wordt gehouden. Volgend jaar op 4 oktober. De Startzondag was ook weer bijzonder. Een flinke groep mensen bij het ontbijt, waarbij zelfs een aantal gasten uit Nieuwolda! Een mooie, inspirerende dienst, met alleen als kritische noot van sommige mensen: wel veel onbekende liederen. Misschien minder leuk voor bepaalde mensen, er zijn echter ook mensen die het prachtig vinden nieuwe liederen te (leren) zingen. Na de dienst gingen we koffie drinken in de Groninger Kroon, waarbij we uitleg over de kunstwerken kregen van eigenaresse Wilma van Linge. Tot zover een greep uit de zaken die werden besproken. Vanuit en namens de kerkenraad wensen we u alle goeds en Gods zegen. Namens de kerkenraad, Jan Drewel Diakonie/ZWO Adventskalender 2014 Stem die mij roept Tafelkalender met daarin 26 grote kerstkaarten met elk een meditatieve tekst en een passende, kleurrijke afbeelding. De teksten van de kaarten eindigen met een doordenker en zijn geschikt om in de tijd op weg naar Kerst, de adventstijd, alleen of samen met anderen te lezen en over door te praten. De kaarten zijn eenvoudig uit de kalender te halen en kunnen verstuurd worden. 6,- euro per stuk. Missie Zendingskalender In 2013 verscheen de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK) voor het laatst. Op veler verzoek is besloten om vanaf 2015 in de traditie van de MZK de Zendingserfgoedkalender uit te geven. Daarbij staat de verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal. Voor 2015 komen de afbeeldingen uit Egypte. Ze zijn van de hand van de meest vooraanstaande Christelijke kunstenaar in dat land, dr. Farid Fadel. Hij is lid van de Anglikaanse gemeente in Caïro en schildert aan de ene kant figuratief met sterke Egyptische karakteristieken wat zijn passie voor zijn land weerspiegelt. Aan de andere kant is hij een groot bewonderaar van en kenner van het werk van Leonardo da Vinci. Veel van zijn werk bouwt daarop voort en heeft daarom een katholieke uitstraling. De kalender geeft informatie over het land dat de laatste jaren door een woelige periode is gegaan. En het gaat in op de kerken die in de samenleving present zijn. 9,- euro per stuk. Immanuel Dagoverdenkingen 2015 Immanuël Dagoverdenkingen is de 106e editie van het dagboek waaraan jaarlijks verschillende predikanten meewerken. Een geliefd en veelgelezen dagboek. Wilt u uw bestelling voor 15 november doorgeven aan: Anita Groenendal

8 Aktie Dorcas Ook dit jaar doen we weer mee aan de boodschappenaktie van Dorcas. Woensdag 5 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Dan danken we God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd en dat er zegen rustte op het werk van Dorcas. De actie is bedoeld om concreet mee te leven met mensen in nood en bittere armoede. Dit jaar zullen de voedselpakketten niet alleen gaan naar kwetsbare mensen in Oost-Europa en Afrika. Ook Syrische vluchtelingen die huis haard hebben moeten verlaten door het geweld in hun land ontvangen dit jaar voedselpakketten. Daarnaast zal Dorcas met de ingezamelde middelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Oost-Europa en Afrika helpen op weg naar werk en inkomen, Zodat ook zij zicht hebben op gewas en arbeid. De boodschappen die we nodig hebben staan op onderstaand boodschappenlijstje. U mag zoveel kopen als u wilt. In de dienst van 9 november willen wij aandacht geven aan deze actie. U kunt de boodschappen dan plaatsen in de dozen die in de kerk zullen staan. Vorig jaar hebben we veel dozen mogen inpakken. We hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen. U hoeft niet alles te kopen wat op dit lijstje staat, u kunt er gewoon wat uitkiezen! Met een hartelijke groet van de ZWO. 8

9 Bij de collecten van november. Op zondag 2 november is de landelijke collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van de uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie Hermen en Johanneke Kroesbergen, die als docent werkzaam zijn aan de theologische universiteit in Lusaka, Zambia. De laatste jaren groeien de kerken in Zambia snel en de vraag naar goede predikanten, vooral op het platteland, neemt toe. Op de theologische universiteit, Justo Mwale Theological University College, leren aanstaande predikanten om zelfstandig theologie te bedrijven en op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud te geven. Het is belangrijk dat predikanten dit leren en doorgeven aan hun gemeenteleden, want er leven veel geloofsvragen bij de Zambiaanse bevolking. Omdat veel vragen voortkomen uit situaties van extreme armoede, leren de studenten ook hoe ze gemeenteleden kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschappen. Met deze collecte wordt de universiteit in Zambia en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie ondersteund. Van harte aanbevolen. Zondag 16 november. Honderd jaar geleden werd in Jeugddorp De Glind het eerste kind opgevangen. Tegenwoordig wonen er ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren in gezinshuizen in De Glind. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat hun ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen. Vaak hebben ze gedragsproblemen of andere beperkingen. Voor deze kinderen biedt een gewoon gezin warmte en bescherming. Het jeugddorp is eigendom van de Rudolphstichting. Ook in andere delen van Nederland ontwikkelt deze stichting vernieuwende vormen van jeugdzorg. Want alle kinderen en jongeren verdienen een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst, vindt de Rudolphstichting. De opbrengst van de collecte op 16 november is bestemd voor het diaconale werk van Kerk in Actie en in het bijzonder voor het werk van De Rudolphstichting 9

10 Verjaardagen november 1 L.W. Wouda-Rijswijk Burg. Waalkensstraat 32 Nieuwolda 1 H. Heethuis De Streep 16 Nieuwolda 8 Kees Kasper Langeweg 2 Oostwold 10 A. vd Berg-Knapper Hamrikkerstraat 1 Nieuwolda 10 Reinie Boven Goldhoorn 10 Finsterwolde 12 Joke Claassen Provincialeweg 16 Nieuwolda 14 J.O. de Gries Prunuslaan 9 Nieuwolda 14 A. Jansen Wagenborgerweg 29 Nieuwolda 16 G. Nieuwzwaag-Slagter Troppelhuizen 1 Nieuwolda 20 Ina Udema Noorderstraat 66 Oostwold 21 J. D. Omta Hoofdstraat 28 Nieuwolda 21 T.M.Oolman-Meijer Nieuweweg 84 Oostwold 22 N. Eggink Burg.Waalkensstraat 21 Nieuwolda 22 J. Fransen-Stuut Hoofdstraat 114 Nieuwolda 23 D. de Boer-Vroom Meidoornstraat 9 Nieuwolda 23 A.V. Kooren-Vos Wagenborgerweg 36 Nieuwolda 24 E. Bierman-Bosker De Streep 2 e Nieuwolda 26 H. Oostland Troppelhuizen 10 Nieuwolda 27 René Dijksterhuis Polderweg 19 Oostwold 30 A. Koetje-Boer Huningaweg 41 Oostwold Alle jarigen van harte Gefeliciteerd en Gods Zegen voor het nieuwe jaar! Aan de jeugdraden jeugdambtsdrager in de omgeving van Reiderland, Beste mensen, Op zondag 16 november 2014 staat een jeugddienst in de kerk te Finsterwolde gepland. Zoals afgesproken wil ik jullie (en vooral jullie jongeren) hierover informeren en uitnodigen. De dienst begint om uur vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. het jeugdkoor WAKE UP uit Zuidhorn doet mee met de dienst. Thema: gewoon goed zijn (n.a.v. Mat 25 : 31-46) Bijgaand een postertje. Hopelijk mogen we velen van jullie jongeren in de kerk ontmoeten. Met vriendelijke groeten Wolf Jöhlinger 10

11 Verhaal voor de kinderen We zijn natuurlijk naar de begrafenis geweest, woensdag. Maar ik zorgde ervoor dat ik steeds dicht bij mijn ouders bleef. Lisa zag er moe en bleek uit. Ze stond erbij alsof ze ieder moment in tweeën kon breken. Stel je voor dat ik iets verkeerds tegen haar zou zeggen. Nee, het was beter om haar maar even uit de weg te gaan. Lisa is mijn buurmeisje, sinds bijna een half jaar. En sinds een tijdje ook mijn vriendin, ook al is ze een jaar ouder dan ik. Haar vader was al ziek toen ze hier kwamen wonen. We speelden meestal bij mij thuis, want we houden allebei van muziek, van zingen en dansjes verzinnen en haar vader kon niet zo goed tegen drukte. En nu was hij dood. Maris, moet je niet eens bij Lisa langs?' vroeg mijn moeder vanmorgen. 'Nee,' antwoordde ik. 'Als je het eng vindt, kunnen we wel samen gaan, de eerste keer,' zei mijn moeder. Eng? Hoezo eng? Daar ging het helemaal niet om. Lisa zou er heus geen zin in hebben dat ik langskwam. Ze had wel wat anders aan haar hoofd. Ik wist zeker dat ze liever alleen wilde zijn, met haar moeder en zus. Ik kon haar maar het beste een tijdje met rust laten. 'Ik vind het niet eng,' zei ik dus. 'Ik denk dat ze het fijn vindt als je even langskomt.' p'heus niet.' 'Ik weet zeker van wel. En je moet nu een beetje aan háár denken, niet aan jezelf.' 'Hou op!' Ik rende de deur uit, naar buiten. Waarom zeurde ze zo door? Ze deed net alsof ik het voor mezelf deed, dat ik niet op bezoek ging. Maar ik deed het voor Lisa. Snapte mijn moeder dan niet dat het zo beter was? Stel dat Lisa geen zin had in bezoek. Stel dat ik iets verkeerds zou zeggen. Stel dat. 'Hoi, Maris.' Ik schrok. Daar stond Lisa, op het tuinpad voor haar huis. Wat nu? Koortsachtig zocht ik naar iets om te zeggen. 'Ik ik ben ik moet weg, ik moet eh ik zie je later wel.' Ik zag nog net dat Lisa haar mond opendeed om iets te zeggen, maar ik was al doorgelopen. Mijn hoofd voelde alsof het uit elkaar zou barsten van schaamte. Zie je nou wel! Zo ging dat als je niet uitkeek. Ik zou nog beter mijn best moeten doen om haar niet tegen te komen. Op weg naar nergens liep ik door de straten. Lisa. Ze spookte door mijn hoofd, zoals ze daar had gestaan op het tuinpad. Ik probeerde het beeld weg te drukken, maar het lukte niet. Lisa, mijn vriendin. Lisa, met wie ik altijd zo veel lol had om alles en niks. En nu ze leek ineens zo ver weg. Ze voelde als een vreemde. Was alles veranderd? Was zij veranderd? Was ik veranderd? Misschien. Maar wat kon ik doen? Ik kón niets doen. Toch? Nee, echt niet. Ik had geen flauw idee wat ik zou moeten Stokstijf bleef ik staan. Had mijn moeder soms gelijk? Was niet Lisa, maar ikzelf de reden dat ik niet naar haar toeging? Was ik bang? Ja, ik was bang. Ik dúrfde niet met haar te praten. Bang dat ik iets verkeerds zou zeggen. Bang dat ze mij niet meer leuk zou vinden. En misschien ja, misschien was ik zelfs wel bang dat ze een hekel aan me zou hebben omdat míjn vader nog leefde. Ik draaide me om en liep de weg terug. 'Hoi'. 'Kom binnen.' Lisa hield de deur voor me open. 11

12 'Ik ik kom eens kijken hoe het nou ja, je weet wel.' 'Hoe het met me is?' vroeg Lisa. 'Eh ja nou ja, het is niet niet goed met je natuurlijk, dat snap ik wel, maar eh ' Dit was nu precies waar ik bang voor was geweest. Daar stond ik te stotteren en te stamelen, te zoeken naar de juiste woorden en er kwam niets, alleen maar domme onzin. 'Ik ben blij dat je er bent,' zei Lisa. 'O ja?' Het verbaasde me dat ze dat zei. En het luchtte me op. En toen ineens zag ik weer de Lisa van vóór haar vader doodging, Lisa, mijn vriendin. Precies dezelfde Lisa. Maar nu met een vader die dood was. Ik voelde tranen in mijn ogen prikken. 'Ik weet niet wat ik moet zeggen,' zei ik. 'Ik vind het zo erg voor je.' 'Je hoeft ook niks te zeggen,' zei Lisa. 'Ik ben gewoon blij dat je er bent.' Ik stapte de drempel over naar binnen en pakte haar hand. Samen liepen we naar de kamer. Ds. K. van Velzen spreekt 29 oktober in Winschoten Woensdag 29 oktober spreekt dominee Kees van Velzen in Winschoten op een avond van Christenen voor Israël. Hij doet dat in de Chr. Geref. Kerk, Pottebakkerstraat 4. Hij spreekt over het onderwerp: God komt tot zijn doel. De avond begint om uur (zaal open om uur), iedereen is welkom en de toegang is vrij. Ds. van Velzen was bij de Evangelische Omroep jarenlang hoofd van de afdeling Nazorg. Hij vindt het geweldig dat de EO in zoveel huiskamers binnenkomt waar normaal gesproken geen christen zou komen. Bij deze omroep was hij lang betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen en Lelystad. Vanaf dit jaar spreekt hij regelmatig voor Christenen voor Israël. Israël is een uniek land en een uniek volk, zegt hij. Het is het enige volk uit de oudheid dat er nog altijd is, inclusief de taal en de gebruiken. Symbool voor en van Gods onveranderlijke trouw en zijn almachtig handelen. God vertrouwde dit volk zijn onfeilbaar woord toe. Zou ik dit volk kunnen afwijzen? Nee, onmogelijk! En de persoon van Jezus Christus is God met ons, Jood uit de Joden, geboren en getogen in Israël. Dit volk is Gods volk en wee je gebeente als je daar aan komt. God komt tot zijn doel en Jezus wederkomst zal op dezelfde manier gebeuren zoals waar hij vertrokken is en op dezelfde plaats: Jeruzalem! Op deze avond is er ook verkoop van producten uit Israël. 12

13 Uitnodiging voor kerstfeest voor jongeren op zondag 21 december van uur met als thema All I want for Christmas is YOU De PKN Scheemda e.o. nodigt jeugd uit de wijde omtrek van harte uit om samen een waardevol en gezellig kerstfeest te vieren. In 2012 werd een dergelijk feest georganiseerd in Veendam, en in 2013 in Wildervank. Dit jaar hebben wij de handschoen opgepakt. Het event zal bestaan uit workshops, een viering, samen eten, en een after party met DJ. We hebben al veel uitgewerkt en georganiseerd maar zouden nog graag van jullie hulp gebruik maken, op allerlei gebieden. Bijv. bij praktische zaken zoals de kaartverkoop, catering, versiering van de zaal, opruimen etc., maar ook bij inhoudelijke zaken zoals het bedenken van en leiding geven aan workshops. Zowel jeugd als begeleiders zijn welkom. Graag horen wij met welk talent jullie mee willen werken om dit feest tot een succes te maken. Hoe meer mensen, hoe minder werk voor ieder. Mogen we jullie reactie z.s.m. ontvangen? We zien jullie graag op 21 december in onze kerk! De jeugdouderlingen en predikant van de PKN Scheemda 9 oktober 2014 Puur Praktisch leeftijd: voortgezet onderwijs en ouder kaartverkoop De kaarten kosten 10,00 per persoon, inclusief eten en 2 consumpties. De kaarten voor de begeleiders kosten 5,00, p.p. inclusief eten en 2 consumpties. Tijdens het event kunnen extra consumpties worden gekocht. Kaarten kunnen worden besteld via Graag de volgende gegevens mailen van de personen die komen: naam / leeftijd / woonplaats / vegetarisch of niet i.v.m. de maaltijd. Er komt een mail retour met het rekeningnummer. Als het geld is ontvangen, komt er een bevestigingsmail. De kaarten liggen 21 december klaar bij de ingang. Kaartverkoop aan de deur: 12,50 p.p. Let op! Er is plaats voor ca. 150 jongeren. Vol = vol, dus bestel de kaarten op tijd! facebook: kerstontmoeting adres kerstevent De Ontmoeting Kerklaan 32, 9679 AE Scheemda parkeren op de parkeerplaats of langs de straat (gratis) contactpersonen/jeugdouderlingen Janet van Oostrum-Overzet Anje de Wal-Feiken of

14 Startzondag 2014 Zondag 28 september begonnen we het nieuwe seizoen weer met de traditionele startzondag. Om 9.00 uur konden we allemaal aanschuiven in Ons Gebouw waar de broodjes, beschuiten en andere lekkere dingen al op ons stonden te wachten. Er werd niet alleen gegeten, maar ook druk gekletst en we zongen een aantal liederen met elkaar. Ik vond het brood eten gezellig en vond het leuk dat er mensen waren die er anders niet zijn. Ik vond de liedjes mooi en vond het een mooie dienst. Gerda Kasper In de startdienst stond het thema 'Vieren en verbinden' centraal. Als centrale Een lezing goede hadden we gekozen voor Matteüs 18 vers 20: 'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen gelegenheid om eens zijn, ben ik in hun midden'. We zijn met elkaar verbonden, of we nu met veel zijn of weinig, we kunnen altijd samen vieren en samen tot God komen. Het thema kwam op met een elkaar concrete te manier naar voren in de ketting die we met elkaar maakten. Op strookjes papier spreken. schreven we wanneer we ons het meest verbonden voelden met de rest van de gemeente. Het bleek dat de verbondenheid op veel verschillende momenten ervaren wordt. De strookjes verbonden we als schakels aan elkaar, zodat er een vrolijke slinger ontstond. Wat betreft de muziek vroegen we als commissie dit jaar misschien wat veel Gerda van Kasper de gemeente, er werden veel (nog) onbekende liederen gezongen. Sommige mensen zullen dit meer gewaardeerd hebben dan anderen. Bij de keuze voor de liederen stond echter iedere keer de tekst centraal. Door gewoon te proberen en te oefenen worden de liederen vanzelf bekend en raken we steeds vertrouwder met het nieuwe liedboek! Ik vind het altijd leuk om de startzondag met een ontbijt te beginnen. Een pluim voor jullie als organisatie dat er weer een leuke dienst in elkaar is gezet. Ik vond het mooie liederen met mooie woorden. Ook het muziekgroepje was leuk. Anita Groenendal Anita Groenendal liederen met mooie woorden. Ook het muziekgroepje was leuk. 14

15 Na afloop van de dienst vertrokken we in een stoet naar Galerie De Groninger Kroon. Hier konden we genieten van heerlijk gebak met een kopje koffie of thee. Ondertussen werd er natuurlijk weer volop gekletst met elkaar. Eigenaresse Wilma van Linge deed kort de historie van de galerie uit de doeken en ging daarna in op de tentoonstelling van dat moment: Hou(d)t moe(d)t. Veel van de werken die er hingen waren houtsnedes. De techniek hiervan is erg complex, uit hout wordt een voorstelling gesneden en deze wordt afgedrukt op papier. Maar er kan maar één kleur tegelijk gedrukt worden, wat betekent dat de voorstelling laag voor laag uitgesneden moet worden. De uitleg over hoe de werken gemaakt worden, zorgde ervoor dat we deze met nog meer bewondering bekeken. Ik vond het een mooie startzondag. Heb erg genoten De liederen vond ik mooi. Fijn dat we steeds meer onbekende liederen uit het nieuwe liedboek zingen. Ook het bezoek aan de galerie was prachtig. Mijn complimenten aan de voorbereidingscommissi e. Jullie hebben weer erg je best gedaan. Janny Garst Janny Garst Als startcommissie hebben we met plezier deze startzondag voorbereid en we hebben genoten van het samenzijn met elkaar tijdens het ontbijt, de dienst en het bezoek aan de galerie. Het vieren en verbinden kwam deze zondag goed tot uiting. We hopen dat de startzondag de aftrap mag zijn voor een goed seizoen met elkaar! Tineke, Siemie, Lineke, Hilde, Kees, Yvonne en Ruth Lied 975: 1, 3 (uit: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk) Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet. Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon, die mensen kent, prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend. Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn, ras of huidskleur, rangen, standen Jezus trekt geen scheidingslijn. Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein, ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn. 15

16 Herhaalde oproep: Solidariteitskas 2014 De Solidariteitskas is bedoeld om gemeenten binnen de Protestantse Kerk te ondersteunen, die in financiële problemen dreigen te raken. Daarnaast worden er activiteiten mee uitgevoerd, die wezenlijk zijn voor ons kerk-zijn. Denk bijvoorbeeld aan pastoraal opbouwwerk in nieuwbouwwijken en pastoraat voor studenten, doven, koopvaardij en binnenvaart. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage van alle belijdende leden van de kerk. Het innen van deze jaarlijkse bijdrage doen we sinds een paar jaar door een oproep aan u om 10,-- per belijdend lid over te maken naar de gezamenlijke IBAN rekening NL32 RABO t.n.v. Prot. Gem. Nieuwolda, met als vermelding: Solidariteitskas Wij verzoeken u het bedrag vóór 10 november a.s. over te willen maken. Bij voorbaat hartelijk dank!de boekhouders van Nieuwolda en Oostwold AGENDA OVER DE BRUG november 2014 (voor meer details zie het programmaboekje, dat aan uw gemeente verstrekt is of kijk op de website: Meditatief bijbellezen Elke woensdag (uitgezonderd vakanties en feestdagen) van 8.45 uur tot en met 9.45 uur in de werkkamer van Ds. H.C. Mulderij, Hoofdweg 132, Bellingwolde Meditatief moment in de Marktpleinkerk Elke dinsdagavond (uitgezonderd vakanties en feestdagen) van uur tot uur. NOVEMBER Basiscursus Geloven, aanmelding bij ds. W. Jöhlinger, tel Wandelen, info en opgave bij Joost Blok tel of Ellen Smid tel Muziek beluisterd en toegelicht, Matthieu ter Horst, uur Irene Winschoten 3 Wat doe ik hier in Godsnaam?, ds. Jurjen Hilverda, uur, Irene Winschoten (vervolgavond) 4 Bidden met de Psalmen, ds. Jurjen Hilverda, uur Irene Winschoten (vervolgavond) 5 Liturgisch bloemschikken, uur, Ons Gebouw Oostwold 9 Concert in de Magnuskerk Bellingwolde, uur 10 Romeinen, gespreksgroep in Bellingwolde, Dr. R. Veldhuis, (vervolgavond) 12 De weg van het licht,, uur Brinkhof Onstwedde (vervolgavond) 13 Bijbelgespreksgroep Bellingwolde, uur consistorie Magnuskerk (vervolgavond) 14 Sacrale dans, uur Irene 14 Bijbels koken in Winschoten 14 Zanguurtje nieuwe liedboek o.l.v. Koos Akkerman, uur in Irene, Winschoten, ook op 17 en 31 oktober 15 Dagtocht naar Düsseldorf 17 Leven in het Paradijs, ds. Simon Rienstra, uur De Ontmoeting Scheemda (vervolgavond) 19 Sprookjes als levensweg, Doornroosje, ds. Bert L. van der Woude, uur Irene Winschoten 20 DIES IRAE, Protestantse kerk Vriescheloo, pastor E. Terwan tel Bijbels koken in Midwolda 26 Wandelen in Jorwert, vertrek 7.45 uur Schönfeldsingel 3 Winschoten 27 Filmhuis Bellingwolde, uur Rehoboth Bellingwolde 28 Kloosterbezoek Zundert 16

17 17

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee!

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Gezinsdienst en Doop Norah Maaike Kloeze Liturgie Welkom Eerste adventskaars aansteken plus gedichtje Zingen 1. Groot en machtig is Hij (Opwekking 387) 2. God kent

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 5 e zondag na Epifanie Werelddiaconaat 7 februari 2016 dienst voor jong en oud(er) Thema blijf vertrouwen... - ontmoeting en koffie/thee - orgelspel - welkom

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Thema: Vele kleuren maken de regenboog

Thema: Vele kleuren maken de regenboog Zondag 10 september 2017 Startzondag Thema: Vele kleuren maken de regenboog Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975: 1, 2, 3 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor de SIEN-dienst op zondag 6 november 2016 Thema: Dank je wel! Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 15.00 uur Pianist: Henk Dubbink Voorganger: ds. Kees Benard = = =

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Maarten Groen : Dirk Dallinga Thema: De verloren zoon Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 11 vers 33 t/m 46 Samen zijn wij hier gekomen Psalm 100 vers 1 en 2 Rozelaarkoor Lied 165 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Nu gaan

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Kerkelijk jaar: 24 e zondag na Pinksteren Schriftlezing Marcus 12 : 28 34

Kerkelijk jaar: 24 e zondag na Pinksteren Schriftlezing Marcus 12 : 28 34 zondag 8 november 2015 Zie, om troost was ik zeer verlegen. Gij echter hebt U over mijn ziel hartelijk ontfermd, opdat zij niet verderven zou. (Jesaja 38:17) Kerkelijk jaar: 24 e zondag na Pinksteren Schriftlezing

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor?

Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor? Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor? 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Psalmen Voor

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Voorganger Organist : ds. Piet Schelling : Jan Hendrik v.d. Kamp Orgelspel Verwelkoming Aanvangspsalm : Lied 136:1 en11 [We

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Laat je hart spreken!

Laat je hart spreken! WILHELMINAKERK ZONDAG 9 FEBRUARI 2014 SCHOOL & KERKDIENST MET DE WERVELING Laat je hart spreken! Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Fred Heidinga, Fréderique Lucas Muziek: Theo van de Woude M.m.v.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist:

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 16 juli 2017, viering Maaltijd van de Heer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet / Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard =

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Liturgie van de Gezin-School-Kerkdienst op zondag 12 februari 2017 in de ochtenddienst in de Burgwalkerk en Open Hof te Kampen om 10.

Liturgie van de Gezin-School-Kerkdienst op zondag 12 februari 2017 in de ochtenddienst in de Burgwalkerk en Open Hof te Kampen om 10. Liturgie van de Gezin-School-Kerkdienst op zondag 12 februari 2017 in de ochtenddienst in de Burgwalkerk en Open Hof te Kampen om 10.00 Om te beginnen Als de kerkenraad binnenkomt worden we stil Welkom

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Jouw hand, mijn glimlach

Jouw hand, mijn glimlach Week van Gebed voor de Eenheid oecumenische viering in de St. Andrieskerk Leersum zondag 22 januari 2017 aan het begin van het jaar waarin 500 jaar Reformatie herdacht wordt Jouw hand, mijn glimlach voorgangers:

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie