VII. HET GASTENBOEK.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VII. HET GASTENBOEK."

Transcriptie

1 VII. HET GASTENBOEK. Een oud-gevanûene, B. J. G. van der Pot, Almen, stelt de vraag: Waarom een,,gastenboek", een soort,,eerelijst"? Het leidt de aandacht slechts af van de verschrikkelijke lange lijst van gevallenen. Een,,Eerelijst" is het,,gastenboek" niet. Laat ik dit toch vooral duidelijk zeggen. Er zullen onder de genoemde oud-gevangenen velen zijn, die ongetwijfeld den eretitel,,held" verdienen. Anderen behooren niet tot die categorie, al zullen de meesten door hun gevangenschap hebben bewezen tot de goede Vaderlanders te behooren. Het,,Gastenboek" beoogt tweeërlei: 1. Een bron te scheppen, waaruit gege~ens kunnen worden geput voor statistisch en ander onderzoek. 2. Een middel aan de hand te doen voor oud-gevangenen om zich de namen van hun celgenooten weer in Eerinnering te brengen, gegevens omtrent deze celgenooten kenbaar te maken De practijk heeft bewezen, dat het,,gastenboek" voor dit t~veeledig doel nuttig is. De meeste der gegevens zijn ontleend aan mededeelingen van de oudgevangenen zelf. De gefusilleerden, in cop.centratiekampen of elders als gevolg van hun gevangenschap omgekomenen, zijn niet in het,,gastenboek" opgenomen, omdat deze reeds onder het hoofdstuk,,onze gevallen Verzetshelden" zijn vermeld. 346

2 GASTENBOEK I. (eenige nagekomen opgaven op b[z. 3S8) schap. Vonnis i het,,oranjehotel" J. Aaldriks, Heemstede A. Aardoom, Schiedam M. Abrahamson, Den J. J. Akkerhuis, Oegstgeest Mr. F. J. W. A. Albers Pistortus, s-hertogenhosch J. 13. Albersen, Den Mad.elle M. Aliventi, H. v. Alphen, Den S. Altenburg, Beekbergen Mevr. v. Ameijde-v. d. Duyn, Utrecht Mei. M. Anderson, B. Ankersmit, Diepenveen J. Appels, Den Haa Mevr. H. E. M. Ap= pels=v, d. Linden, W. Arnold, DelIt L. J. Arts, M. van As, Ede G. J. Assink, Grietje J. Audier, Den Dr. A. H. P. Augustijn Voorburg A. Baars, Haarlem A. J. Baars, L. G. M. Baas-Beckin~ Leiden J. C. BaaiL A. J. Bak, Hilversum Mr. J. Bakhuizen van den Brink, A. J. Bakker, Prof. Dr. C. Bakker, F. G. A. Bakker, Den Kantoorbediende E.oekhandelaar Typograaf Adv. fiscaal L Onderwijzeres Scholier Leeraar Leeraar I0.I.1899 Café-Rest.~houder Gem. ambtenaar Kweeker Ambtenares t Arts Conduct. N.Z.H.T.M Acquisiteur Hoogleeraar Tooneéls0eler Pianostemmer Handelsretziger Oogarts Vertegenwoordiger Luisteren naar verb. zender Lid,,Geuzen" [God, in bezet huis gearresteerd Medewerk.,,De Woestijn" Spionnage, Sabotage Spionnage, sabotage Verspr.,,Telex" huisv, onderduikers Spionnage Levensmidd. kaarten aan Jodtn verstrekt Splonnage Pilotenhulp, verboden zender Caricat. Hitler met,,da hängt er" lodenhulp Verspr. en drukken iii. lectuur Spionnage, sabotage Huisvesting en hulp aan Joden,,Vrij Nederland" Koopen verboden geschriften,,terrortstenbende" Beleedlging Wehrmacht Medewerker,,Vrij Nederland" Engelandvaarder Doorgeven pamflet van een Spionnage Bezit radiotoestel Spionnage O~bekend Spionnage rond. gevang, straf 30. I Doodstraf. Gratie jaar tuchthuis Zomer ! Levensl. tuchth. Mei t maanden jaar gevang ! Jaar tuchthuis Vrijspraak en 22.1! en ~ jaar gevang Doodstraf, gratie maanden Vz laar Utrecht Buchenwald door omkooping Rheinbach, Siegburg KleeL Siegburg, Amers[oort, Ravensbrück Rheinbach, Stegburg ], Rheinbach v ue~~;", R brück In O.I. ~esneuveld Ioort, Klee[, Rheinbach, Rendsburg Utrecht Bochum, Dortmund Haaren, Porz. Siêgburg Bochum Haaren, Anrath Amers~oort, Hamborn KleeL Lüttringhau$en 3 ~7

3 Naam Woonplaats Beroeo Geboortedatum Reden arrestatie Tüdvak gevangenschap. Vonnis Na vertrek uit het,,oranjehotel : {r. I. Bakker, Den I w. Bakker, Velp I Vertegenwoordiger Mevr. M. W. Bakkêr-~ Holst, Driebergen ~ P. H. Balíoort, Voor-~Timmerman schoten ~ Petronelia C. Balk, Verplee~ster Bilthoven [ L. Banck, Noordwiik Horlogemaker A. H. van Banning, Voorbu~g [ tlhbarendregt urg Voor- I Student N. Barendregt, Maas- KruidenierlTA2"1922 dam J. C. G. Barent, Am- sterdam Mevr. L W. S. Ba rentsen-hilvers, Voorburg Mevr. M. Baris-Tunderman, Ds. A. G. Barkey Wolf H. Barkey Wol[, Den W. J. H. Bartels, Haarlem A. Barth, J. D. Batteljee, Den Mr. Th. M. Bautz, Mevr H. H. Becker t; a~oux-scbulty, Den L. van Bedaf, Breda M. v. Beek, J. H. D. Beekman, Jhr..I. P, Beelaerts v. Blokland, A dam F. H. J. Bceren. Weert W. I. L. Beeren, Wassenaar J. Beintema, Blya L. Bels, Haarlem W. O. Bendeler, Scheveningen Zr. M. C. Benschop, Haarlem J. van Benthem, Voorburg A. P. A. Berbée, Sassenheim Predikant Kantoorbediende Pers. chef Unilever Boekbinder Ass. accountant 1A Commercieel adv ludustrieel Fabrieksdirecteur! Gardenier ! Ass. Universiteit Boekhouder Ver~1eegster le Luit, K.L Bloemb. kweeker Medew.,,Vrii Ned." Onbekend Verberging illegale werker, verb. zender Beleediging Duitsche Wehrmacht Spionnage en sabotage Koerier verzetsgroel9 Pilotenhulp In bezit valsche D. papieren Sabotage Nat. liederen gespeeld I Verboden ~reeken Communistische tendenzen Vervalsching P.B. voor Jood Geuzen Verspr.,,Telex" Hulp Ned. Roode kruis voor krijgsgevang. Spionnage, sabotage verzamelen wapens Gevangennenling D. militairên,,nederland en Oranje",,Vrij Nederland" groep Bosschart Spionnage, illegale organisatie Sabotage, anti-duitsche propaganda Sabotage, anti-duitsche propaganda Luicteren Eng. zender Engelandvaarder Zaak Langeraar Huisvesting van Joden Engelandvaarder ? en Abgetrennt jaar tuchthuis ,7.41~ , ûeen jaar tuchthuis Doodstraf ~ I jaar tuchthuis mnd. Y en Rheinbach, Siegburg onvlucht Haaren, Natzweile Oberhausen, Buchenwald Kleef, Lüttringhausen Buchenwald, Sach senhausen Vrijheìd, Oraniënburg Buchenwald, Dachau Rheinbach, Wittlich Utrecht, Sachsenhausen, Buchenwald Dfisseldorp, Rheinbach Bochum, WolHenbtittel Duitschland Kleef, Lüttringhausen 348

4 Na vertrek uit het,,oranjehotel" Ir. A. v. d. Borg, Waalre Fr. B. v. d. Borg, Utrecht Ir. J. C. v. d. Borg, M. C. M. v. d. Borg, H. P. v. d. Borg, Overschie J. v. d. Borg, Winterswijk Mevr. H. v. d. Berg- Stenfert Kroese, Moergestel L. v. d. Bergh, Huybergen Joh. v. Berkel, Den Prof. Dr K. Ph. Bernet Ke}noers, A. H. Beugelsdijk, Noordwi]k Binnen J. G. Beunders, Midden-Beemster H. A. van Beurden, Tilburg H. W. Beverloo, Deil A. J. de Boiler, J. Betjering, Rolde Octrooi gemachtlgde I Hulp aan vijand Onderwijzer Hetze tegen Nat. Soc Ingenieur Bij vergissing gearr. inplaats neef Verkoopleider !920 Onderwijzer Relig. overste Inst Hoofd R.K. school Hoogleeraar Bloemb. kweeker Arts Vliegtuigmaker K.M. 3,10,1921 Landbouwer Vliegenier R.A.F ,1928 Hoofdcontr. C.C.D W. A. Bezemer, Schie- Auto-instructeur dam J. L. H. Bezems, Til- Onderwijzer burg W. de Biè, Nootdorp Schilder C. O. Bierman, Over-:Apotheker schie I A. J. v. d. Biesen, Expediteur J. Btrnie, Groningen P. Blankenberg, Voorburg A. M, de Blauw Leiden Mevr. C. de Blécourt v. d. Veen-Vonk, Wassenaar Mei. C. Blink, Den L. v. Blitterswlik, Delft O. Bloem, Mevr. N. N, Bloem- Paul, Med. student Luit. Kol. Genie b.d Advocate Boekhouder I Verv. en verspr, pamfletten, Juist. B.BC. Distr. comnl.,,ordedienst" Lid Inlichtingen Dienst Proces van Hattum Verspr. van berichten Verspr.,,Het Nieuws" Protest tegen Cultuurkamer Hulp aan onderduikers Spionnage, wapenbezit Wapenbezit en sabotage Economisch delict Engelandvaarder Hulp aan ]oden en onderduikers Onschuldig verdacht van cland, slachten,,oraniegarde" Aanzetting tot staldng,,leeuwengarde" Valseh P.B. O.D. wapensmokkel, zenderbezit, Pilotenhulp, spionnage Duitsch-vijandige berichten verspr, Zoon beleedigde Duitsche jongen Lid,,Geuzen" Koerier Koerierster I jaar tuchth maanden en t--April 42 6 rond tuchthuis ,43 en ? jaar! I 5 jaar tuchthuis, Nov.-Dec , weken gevang. 9, ,10, ? ô ô rond y Juli Rheinbach, Dachau, Kleef, Oladbach, Filt-Manfind Haaren Rheinbach, Lengsdorff Emmerik \ ught, Oranienburg, Haaren Rheinbach, Siegburg ontvlucht AmersIoort, ~~!, Vriji]eid Arnerstoort, gen enz, i,, Oranienburg, Ravensbriick Buchenwald, Lubfin,, later ontvlucht Ravensbrück, Mauthausen

5 i ~ 1 Naam Woonplaats Beroep (3eboortedatum Reden arrestatie Tijdvak gevangenschap. Vonnis Na vertrek uit het,,oran]ehotel J. G. Blok, [ Dit. Med. Ped. Inr. 16 I F. ]. B. Blokhuis, ~ Zuivelcontroleur Ootmarsum G. B. Blokzii!, En- ~Ass. smeltmeester schede ] N. v. d. Blôm, Am-!Leeraar sterdam H. O. v. Bodegom, ~ Kantoorbediende ,1923 J. H. Boeke, Oe~st- i Hoogleeraar geest! W. A. H. C. Boellaard! Assuradeur De Brit (Utr.) ~ F. Boelriik, Den Haa~ Kath. priester Ds. Mr. F. C.M. Predikant Boenders, Oss W. Boer, Haastrecht Wachtm. pol. le kl. Klaziene de Boer, Leiden Wilbelmina C. de Boer Mevr. M. E. J. de Boer-Dekker, Mevr. Wed. P. Boer- Oawerkerk, Bergambaeht G. J. M. E. Boers, Utrecht F. Boessenkool, Bar.esse v. Boctzelaar Johanna Bohn, Den t4 Verplecgster Steno-typiste ,4,1897 Fabr. Directeur Lectuur Verv. en verspr. ],,Vrij Nederland" Te laat op straat Duitsch-vijandige propaganda Valsch P.B., verspr. : illegale lectuur Verspr. illegaal blad i Schriiver en uitg. brochure over Nat. Soc. Gewest. Comm.,,Orde-dienst" Verboden zender i!lid illeg, organisatie overval pol. bureau Huiszoeking illegale werkers Verboden zender Verboden zender Verzameling wapens en ontploibare stoffen,,staatsgevaarliik" Pilotenhulp 19.5,41--Maart 42 Modiste , Dr. I D A Boks, I Dir. H.B.S. Onbekend I ~29.12,41 Leiden " I Majoor W. Bolken, ] L.S.K. Spionnage ll.41 Mevr. B. J. Bolte- Willemsen, Arnhem A. J. Boltjes, DelIt Begtn Mei dagen rond. gevang. 17.6, ly2 jaar gevang en April ~ Verspr.,,Volksziel" n Bollen,,Het vriie Volk" 2 jaar tuchtbuis Mevr. Bolman-van Spionnage I0.44 Mourik, i E. A. Bolte, Arnhem! N,S. Vrij Neder ~ land } G. A. Il. Bongers, Weerselo (O.) J. Boode, Del~t J. W. v. d. Boom, Beek (bij Breda) Ds. W. ten Boom, Hilversum Mei. C. ten Boom, Haarlem Jo K. den Boon, Lekkerkerk Student Dit. Zuívelfaóriek Expediteur Wacbtm. Marechaussee Predikant Horlogerie Fabrieksbaas Studentenrazzla Aanstichting tot staking,,geuzen" Beleediging en mish. Duttsche parachutist Zendingswerk onder Israël Luist. verb. zender, vervoer trotyl ~/2 jaar tuchthuis Kleef. Rheinbac Kleef, Anrath Buchenwald Haaren, Natzwe Ier, Dachau Siegburg, Wess~ ling, Sachsenhausen, Ravens brfick enz. Rheinbach, Hamel ~, vrijheid Natzweiler, Dachau, Kleef Rheinbach Buchenwald Mlinchen, Zweibrfichen Ravensbrück

6 Naam Woonplaats Mevr. E. J. Boon-Mees Den Dolder Hermina B. Boonk, Adriana M. Boot. Den J. Boot, Zwartewaal Tj. Bootsma, Zwolle P. F. de Bordes, Delft C, D. Bos, Zeist Dick Bos, H. Bos, Ede E. Bos, Driebergen H. Bosboom, Bussum Joh. B. Bosch, J. L. Bosch, Enschede A. Z. ten Bosch, Zutphen H. v. d. Bosch, Den Br. M. W. v. d. Bosch Oudenbosch Mevr. E. v. d.bosch-i de Jongh, Scheveningen H. A. v. d. Bosch, Delft F. T. Bosman, Wassenaar Corry S. C. Boudrez, Delft R. Boverhuis, Assen 0. v. d. Bovenkamp, Doorn A. L. de Braal, s-hertogenbosch Th. A. Braam, Almelo Mevr. G. F. R. Braam- Jansen, Almelo S. M. Brakel, Den Mevr. J. F~ Brand- Hoffman, P. J. Brandsen, W. C. Brassem, Am. sterdam J. H. J. Brëas, Den A. K. H. Breebaart, Poottugaal Beroep Geboortedatum Secretaresse Hoofd der school Employé B.P.M ,1912 Student Leeraar M.O. 4, Drogist Gem. ambtenaar Onderwüzer II.2,1917 Student Broodbakker Officier L.S.K. II.I Bouwkundige Religieus Fabrieksarbeider Kantoorbed Groothandelaar Boekhouder Accountant I Caféhouder Typograaf Burgemeester Reden arrestatie Spionnage, pilotenhulp Aanwezigheid op vergadering L.(X O.D. Spionnage groep,,zomer",,ordedienst",,oranjewacht" Hulp aan Joden en onderdulkers Lid,,Oranjewacht" Pilotenhulp, lid,,luctor et Emergo" Engelandvaarder Spionnage, sabotage Sabotage Hulp onderduikers,,waarheidsgroep" Contact met hulp voor onderduikers Splonnage O.D.,,Vrij Nederland" Tijdvak gevangenschap. Vonnis Tot einde oorlog 13, I Levenslang tuchthuis I Schutzhaft ged. oorlog Doodstraf , jaar tuchthuis I0.I jaar tuchthuis , , k en ? maal doodstrai &--18;5.44 Pres. Ned. Padvindersgilde Duitsch vijandige gezindheid ! Verbergen Geall. piloten 15 jaar tuchthuis Verbergen GealI. pi loten Verspreidlng,,Hetzschrift" Bijbelvergadering [ 16 dagen,,parool" [ Handgranaten in huist Verstrekking levens- [ , middelenk, aan Joden[ Onbekend Verspr. verboden para J0.41 fletten 5 mnd. gevang. [ Na vertrek uit het,,oranjehotel", Ravensbrück Terborg gevlucht Rheinbach, Ulm Buchenweld, Natzweiler, Duitschlanà Anrath, Ltittringhausen Kleef, Rheinbach í, Utrecht Siegburg, Zwolle, Alach foort Kleef, Keulen Rheinbach, Siegburg, Ravensbrück, Mauthausen Kleef 351

7 ~aam Woonplaats Mevr. S. P. A. v. d. Breggen-Mijnlieff, Utrecht A. A. Bregten Haarlem J. v. Breugel, Scheveningen Mevr. J. A. Breokelman-Oostrijck, Utrecht J. Brinkerìnk, Haarlem H~lène Brobbel-Dorsman, J. IJ. Broede!et, Rotterclam P. A. v. d. Broek, Ir. W. R. ~d. v. d. Broek, Utrecht A. W. ten Broeke, A. M. Broekhoff, Woerden N. J. Broertjes, Hilversum J. H. Brouwer, Baarn! P. Brouwer, A. J. F. H. Brouwers, J. H. A. J. Brugman, Leiden Wieger Bruto, Amster. dam A. de Bruin, Eukhuizen H. L. d Bruio, Twello N. H. C. de Bruin, Haarlem Mel. N, J. de Bruin,, Mevr. Brusse, Den A. J. de Bruijn, Ellemeet A. P. de Bruyn, Utrecht B. de Bruyn, Nootdorp C. A. de Bruijn, Leiden Mevr. F.F.J. de Bruijn- Jordaan, A. L. Bruys, Bergen op Zoom J. J. Buhre, J. P, Buitendijk, Th. J. W. A. Buket, Almen Beroep Geboortedatum Ka~elaan ,Makelaar [ Techn. student, 28.8,1915 i Wiukelier 14, [Leerling M.T.S. ] le Luit. Huzaren ] Veehandelaar Procuratiehouder 22.!.1905 Ass. Accountant Administrateur Architect B.W.A. 1.4.t893 Brigadier Politie DiE Meubelfabriek Stager-koopman Burgemeester Hoofd telegr, w. N,S. 17, Opperman 21.I0,1897 Leeraar M.O. 17,1, S90 Groothandelaar i9 Luit. ter zee 2e kl Kantoorbediende Reden arrestatie O.D.o.a. proces Roëll I, spionnage Jehova getuige Proces Erkens-Renken Hulp Engelandvaarders. Qeuzen SDionnage Sabotage Duitsch-vijandige geschriiten Wapenvervoer,(~rdedienst" [ Verkoop Oran]ebloe-, wapen, bezit Engêlandvaarder ~Ontvoerng gevan- ]Groep,,Schoemaker" Verstrekking P.B. Wapenbezit Wapenbezit, Engeland. Organisatie verzet tegen cultuurkamer Eng. piloot niet aangegeven Radiotoestel vatscht ~ Spionnage Wapenbezit Staker Anti-Dottsehe prop. Gehetme organisatie Verspreiding,,Telex" Groepsleider O.D. Lid verzètsorganisatie,,vrij Nederland" Engelandvaarder Tijdvak gevangenschap. Vonnis ~ , jaar tuchthuis , ,,Abgetrennt" ~ V~ jaar tuchthuls ~ ?-? , , I 7, !--30.9,41 26,9,41--6,11.41 (]een ~~11.1,44 Na vertrek u t het,,oranjehotel" Oranienburg Rheinbach Natzweiler, Dachau, chenwald, Dora Saehsenhausen, Oranienhurg Oberhausen, Buchenwald, Siegburg Buchenwald. Natzweiler St. Michielsgestel, Utrecht Utrecht Te werk gesteld, Utrecht Duitsehland Vooral in Siegburg, Ludwtgsburg enz 352

8 Naam Beroep Reden Woonplaats (3eboortedatum arrestatie Tijdvak gevangenschap. Vonnis Na vertrek uit het,,oranjehotel" Apolonia L. Buma, W. M. v. d. Burg, Voorschoten H. Burghout, Fl. Burgler, J. W. v. d. Burgt, Zeist Lambertha H. v. d. Burgt, Veghel P. Burik, Dr. J. H. v. Burkom, Apeldoorn Mevr. I. Buschman- Cool, Schevenlngen C. L. de Bussy0 K. v Buuren, Ambtenares Kantoorbediende Agent van politie Corr. ass.mij Procuratiehouder Winkelierster Gep. leeraar I.1906 Bierbrouwersgezel J. Buurstede, St. Wil- Broodslijter lebrord A. BuiJs, Beverwijk Aattje E. Buijs, Eindhoven Mevr. J. Buijs-Blijsie, Beverwijk A. W. Bi]l, Zwolle Analist 14.5.!914 Ambtenares Leeraar J. A. N. v. d. Bijl, Leiden Oravin H. O. S. van ~ U.N.R.R.A. Bylandt-Rosent~oom! Mevr. S. v. Bülevelt Ooms, ZeistI J. J. Bijlsma, Amers,~Timmerman foort i 16.ö.1917 (3. C. v. Bijsterveld Koopvaardijofficter (Cor West) Overschie G. H..[. M. Canoy, Nijmegen Dit. wtjnhandel L. F. Carrière, Den Prof. Dr. Is. H. Cas- Oud-hoogleeraar ~::~tto, Scheveningen ~ Hélène L. ten Cate- :Ceram. Bedrtjfschef Brouwer, Amster- I dam ~r T elr~ ej~zënazemler, Ned.1.9.Herv 1899 Predikant. G. Claztng, Haarlem Prof. R. P. Cleverinl~a ~. Hoogleeraar Leiden Dr. G. CloU n, CssR ] Prof. Kerkgeschiedenis Wittem (L.) ] J. C!ovis, Broekhu zer- I Bakker vorst J. W. M. CIovls Ziekenfondsbode Broekhu zervo~st Spionnage Bezit revolver Arrestatie N.S.B. ers wegens diefstal,oranjewacht" Onbevoegd bezit distr. bescheiden Huisvesting onderdulkers. Verspr. iii. bl. Deviezen Mlshandeling Rijks. duitschers Economisch delict Hulp aan ill. organisaties Koerierster Koerlerster iii. organisatie Leider ~~ewap, ill. organisatie Splonnage, wapeninstructeur K.P. Verspr.,,Ons Volk" Voor voortvluchtig echtgenoot Doodstraf ~4L ~ ;3 jaar tuchthuis ~ Onbekend I 7. I mnd gevang. 18.4, I (]een ~ ,43~ ,8.44 weken Uitzending radiobe richten naar Londen i Huisvesting gezochte ~ Doorgeving Eng. radio berichten Voorz. Ouderver. Sted ~ (3ymnasium Splonnage ~ jaar tuchthuis (3esiteerd door (3estapo,,Je Maintiendrai" Rede over ontslag Prof. Meyers Antt-Dult~che gezindheid OiJzelaar Waar~chuwing illegale werkers jaar gevaug ~ en ~ II , I , Ravens brfick - Ondergedoken., Rheinbach Duitschland Bochum Utrecht, RavensbrOck, Dachau, Ravensbrück, Dachau i Kleef, Bochum Diisseldorf. Anrath Kleef Bochum 353

9 Reden Tijdvak gevangenoonplaats j Geboortedatum arrestatie schap. Vonnis J. Meyer Cluwen, Eindhoven F. H. Coenradi, H. Coenradi, Den H. Cohen, Bussum J. H. T. Colleye, Weert M. C. Colijn, P. Cool, Ned.-Indië Ingenieur Student le Luitenant Marechaussee Chef Secr. Bank Luit. ter zee le klasse A. I. Cornelis, Voorzitter R.K. bond W. F. Courtens, Maastrlcht A. Th. Cox, Groesbeek Rljkspolitie t L. Cuse!l, Architect I Daamen, i B. A P. J. Daemen, IZakenman Haarlem G. A. Dagneli; Amerongen Dit. Kweekeri] H. v. Dalen, Delit Instrum. glasblazer H. van Dam, Eerde L. G. J. van Dam, Den W. W. van Dam, Mevr E. A. Damme- Per zborn, F. Damsma, Siddeburen Wilhelmina M. v. Dantzig, Haarlem G. W. Baton van Dedem, Aerdenhout J. A. Dek, H. J. B. A. Dekma, A. Dekker, Voorhout A. Dekkers, Utrecht W. A. Demarteau, Geleen P. H. F. Demollin, Maastricht (3. H. Dèntener, Weert B. Dentz, V. Derks, Brunssum Martina S. van Deth, Tuinbouwkundige Zeeman Kraamveroleegster Gem, ambtenaar Part, secretaris Industrieel Makelaar Administrateur Mijnwerker Insp. v. Politie Pilotenhulp Onvoldoende legitimatie,,oranjewacht" ood, Engelandvaarder Verspr. Duitsch-vijandige geschriften Wapensmokkel groep Dr. v. Vliet Verspreiding verboden geschriften Verspreiding pamfletten Zoon laten ontvfuchten Verspr.,,Ons Ochtendblad ) Spionnage Dist. commandant,,ordedienst" Geuzen Jood, sabotage Verv. iii. drukwerk í:alsificaties,,vrij Nederland" Oranjegezindheid Luisteren Eng. zender JodenhulD,,Ordedienst" Spionnage, sabotage Staking, sabotage,,luctor et Emergo" Vervalsching P.B. s Seinen geven aan geall, vliegers Ver. en verpr.,,vrije Volk" Spionnage Hulp onderdulkers, overbrengen personen naar buitenland Medewerker iii. bladen Mishandeling S.S. man Spionnage Groep Stijkel ~ l I mnà. gevang Nov. 43--Jan mnd. 9 dagen fieen ,41 2ô Voorwaardelilk ~ mnd tuchthuis Oct. 41--Maart jaar tuchthuis jaar tuchthuis Oeen , jaar tuchthuis Na vertrek uit het,,oranjehotel" I Anraht, Llittringhausen, Natzweiler Westetbork, Oraníen- burg Kleef Rheinbach Bochum, Sachsenhausen, Rheinbach Buchenwald Amersioort,, Neuengamme enz Rheinbach, Ravensbrtick, Haaren, Natzweller Sachsenhausen,, Neu Brandenburg Duitschland Rheinbach, Kempenich Keulen, Moabit Charlottenburg, Llibeck

10 H. B. M. Dewald. Den J. J. Ding]an, Leiden A. A. van Dinther, Eindhoven Mevr. van Dinther, Eindhoven J. Doelman, Alphen aan de Rijn 13. A. Dogger, Ir. C. Dogger, J. J. Dolk, Roosendaal J. Dollekamp, Mevr. W. A. v. d. Domhof-van Danzik, Haarlem W. N. J. v. Donge, M. van Donk, Utrech~ W. J. C. Donker, Meulunteren Mr. Dr. J. Donner, N. v. d. Dool, Leiderdorp A. J. Dorreman, Mevr. L. v. Dooren- Oliemans, A. J. Doorman, Heelgum G. Doorman, Wassenaar M. van Doorninck, Deventer C. G. v. Dorp, Nootdorp F. Dors, Mevr. J Dozt~-van Santen~ W. Drees Jr. P. J. van Driel, Hoofddorp C. Dronkers, Middelburg G. J. Drost, Arnhem Handelaar Electrotechnicus Landbouwer Handelaar Ingenieur Leerl. Machinist Studeerend Vertegenwoordiger Letterzetter Electrotechnicus Raadsheer Hooge Raad Employé Wnd. voorzitter Octrooiraad Oud-Burgemeester Electr. technicus Typograaf Verspr. pol. stukken Luisteren verboden zender Aanslag op Gestapospion Door arrestatie echtgenoot Wapendropping Sabotage Medewerker O.D. Lid leiding,,ordedienst",,ordedienst" Bouw geheime zenders ,12.41 Beleediging Duitsche volk Oprichter blad,,vrij Nederland" Organ. en drukker,,het Parool" Bezit radiotoestel Kerk. en illegale actie, prev. gijzeling Wachtm. rijkspolitie Pilotenhulp, spionnage de Student Koopman Studeerend J. Dubbeld, Correspondent ] Mej. A. Dubbeldeman Winkeljuffrouw Leiden O. H. Dulfer, Ede H oofdhouwk. N.S J. H. Dulfer, Ede AsS. Verffabriek ~ö~~~~~~ Engelandvaarder Slechte naam Octrooiraad bij Duitschers Verspreiding vlugschrift,,bijna te laat" Verspr. verboden geschriften Knokploeg K.P. Aanwezig in huis van illegale werkers Verspreiding,,Vrij Nederland" In bezit papieren N.B.S. Beleediging Duitsche Wehrmacht Spfonnage Gijzeling voor broer Spionnage Illegale arbeid 6 weken maand en J 100ô i ml jaar gevang Doodstraf ~ jaar gcvang maanden ~23.2.,14 Onbekend 6 maanden jaar, 9 mnd, boete Levenslang Mei , Oranienburg Emmêrik ontvlucht,, Haaren (N.B.), Anrath Rheinbach Schoorl, Buchenwald, Haaren, Anrath, Lüttringhausen, Anrath, Lfittringhausen Bochum Kleef, D~sseldorf Sachsenhausen, Neuengamme Vr~heid Bochum, Hamm, Rheinbach, Lfittringhausen Ravensbrück,.Sachsenhausen 355

11 Naam Woonplaats Beroeo Reden T~jdvak gevangen- Na vertrek uit Geboortedatum arrestatie schap. Vonnis het,,oranjehotel" H..I.v.d. Dungen. D. Dusschooten, Ridderkerk J, J. L. Duyvendak, Oegstgeest A, van Di]k, Overschie Drs. D, J. v. Dijk, Wassenaar J. v. D~jk, Maassluis J. F." C. Di]k, Helmond Mevr. J. v, Dijk-Hendriks, Mei. L. v. Dtjk, H. Ebens, Utrecht J. J. v. Eck, Bussum R. van Eecke, Leiden Elisabeth J. A. v. d. Eem, Heemstede Mei. I. v. d. Ecru, E. E. Eger, Voorburg M. Eggermont, Den Drs. H. Eggink, A. Eibink, Wo L. J. M. Eikcndat, Heerlen Ler~ie M A. Eilcrs. A. L. W. Elderhorst, Neotdorp I. J. Elkhuizen, Den J. Elslnga, A. v. d. Elst, ]. v.e!zen, S. Elzinga, Berendina R. H. Eraan Mr. Henriette M. 11. v. Embden, Willy J. v. Enck, Diepenveen J. C. v. d. Ende, Den Mevr. H. H. Endert- Iden, Bussum 356 ] Gereedschaosmaker 12.12,1893 i Politieagent Hoogleeraar Bankwerker 22.11,1919 i 18.7.t907 Bewaarder gev. kamp Accountant Advocate Marechaussee Oud-conservator ô ~ Hoofdcassière ~ Vertaalster Ambfenaar ~ ~Leeraar, res Architect! ~Civ. ingcnleur [ Typiste ~ Smid ~, kap.! Studeerend Kruidenier i le luitenant ~ Agent van Polttie ~ Verpleegster I : ] [Afd. juffr, taptjtwev [ Lid,,Geuzen" Weigering onderkruiperswerk. Leidsche Univ. actie Sabotagegroep Tegenwerking Duitschers,,Geuzen" Aank. Amer. effecten Hoofd ondergrondsche groep lllegaal werk Verspr.,,Vrij Ned." Vijand. inlichtingend. gezinde spreuken Vervaard, verboden geschriften Aanwezig bij overval in een hui~ I Duitsch-vijandige handelingen :Luisteren verboden I zender ~ KunstenaarsverzeI i Spionnage [Werkzaam bii Gen. [ Staf ~ Verspr. illegale bladen ~ Luist. verb. zender, wal~enbezít Sabotage met pers. bewijzen. Benadeeling Wehrm. Splonnage ~ Hulp Ned. parach. ~ Wapenbezit [ ~,Groep Hein" [ (,Laarman") [Hn~svest. pol. vlucht., i [ Voornemen N.S.B er i te vermoorden ~ Verspr. vlugschriften sabotage, overvallen, AntI-Duitsche gezindi heid 13,12, , I , ,7.4I~4.12,41 3 maanden $ 80! I 30, : [ 21.3, maand weken [ 12 jaar tuchthuis I Onbekend i ~ëélì--19 l 1"43 ~ en Buchenwald Om- Schalkhaar, men Vriiheid Euchenwald Ahrensberg, Ravensbrück Kleef, Bochum Siegburg, Wesselring St. Michielsgestel Sachsenhausen, Rathenow Rheinbach, Slegburg Vu~ht, Oranienburg i Kleef, Bochum Vt ~ht. Orantenburg, Ravensbrück ~ K~nigs ] war~ha - Kteef, Sachsenhausen ] Vriiheid

12 Naam Woonplaats J. W. Engels, Rotterclam A. H. F. Engering, (3. Engering, Oouda Mevr. M. W. J. Engering-Conijn, H. L. J. A. Engering, H. (3. Enklaar, Winterswljk J. H. Enter, Bloemendaa! Drs. L. A. H. Enthoren, Nelta Epker, Jo~ina M. (3. Ernst, Prof Dr. E. v. Everdtfigen, Maria J. van Everdingen, Mevr. M. J v Everdingen-Prònk, Mr. H. J. Ewoudt Vermeulen, Utrecht Antonia v. Eijk, M. M. van Eijk, Honselersdijk F. I. Th. v. Eynatten, V. C. Faas, VIaardingen J. Fahren!ort,!. C. J. Fahrenhorst, Ede P. Farher, Vlaardingen A. Feenstra, Vasse J. G. Feldhaus, M. P. Fischer, Den S. A. F. J. Floris Haarlem M. G. J. Fock, Utrecht B. F. A. Fohren, Doorn Mevr. E. (3.). Folmer- Vrielink, Zeist I. Folmer, Zeist A. Fonteijn, Rijswiik A. J. Fonteijn, Scheveningen, Beroep Geboortedatum Monteur Student R.K. Priester Manufacturier Chirurg Luit. Kol. K.N.I.L Doctor. economie Verloskundtge Oud-Hoofddir. K.N.M.I Repetitor leeraar Onderwijzeres Manufacturier Bode Timmerman Student Techn. ambtenaar I.I.1905 Schoenmaker Kommies inv. en acc. 1, Studeerend Bankier Officier ] Arts (3ep. gezagv. Roti. L. ~ " 22A Studeerend , Reden I Tijdvak ~evangenarrestatie schap. Vonnis I Landelijke Organ. hulp [ onderduikers,,l.o." ~ ! Aanwezig in huis met overtreders Hulp aan onderduikers Een N.S.B.-knaap landverrader genoemd,, Orde dienst" Handgemeen met Duitsch officier Oranjegezindheid Opsporing schoonzoon Opsporing broer Opsporing schoonzoon Stadscommandant,,Ordedienst" Verspr. illegale lectuur groep Schoemaker Verbergen Eng. rail. lid,,geuzen" Lid,,Geuzen" Hulp aan Joden en onderduikers,,geuzen" Aanhouding Duttsch soldaat Studentenrazzia Achterhoudfng Joodsche kapitalen Engelandvaarder Student-onderduiker,,Ordedienst" Hulp aan vijand Hulp aan vijand, spionnage Sabotage Redactie en verspr.,,vrij Nederland" ~ maanden !.- 27A ~.4~ ~ ~ ~ ~-6.~,.44 (3een ~ Augustus 44 Afpersing J jaar tuchthuis , ~ Oeen 14 dagen (3een (3een y3000 boete aan D.R.K. t ~10.1, ~ mnd Schutzhait jaar tuchthuis Na vertrek uit,,oraniehotel" Vrijgelaten wêgens onmisbaarheid i, Grune beí Lissa Ravensbrück Ravensbr0ck Vnght Kleef, Ravensbrück Buchenwald Rheinbach, Zie- ~enhain AmersIoort,, werk in Dld Buchenwald, Nienburg Rheinbach, Anrath Rheinbach, Siegburg 357

13 ~. N~eroeo Woonplaats I Geboortedatum Reden arrestatie T~dvak gevangenschap. Vonnis Na vertrek uit het,,oranjehotel" L. Fokstra, Catharina A. de Fouw D. Frank, K. F. Franke, Ri]swijk (Z.H.) M. Frankhuizen, Den P. G. Franzen, Dordrecht F. F. Frederiks, H. B. Freriks, Enschede K. A. Fuchs, Dordrecht A. Gaasbeek, Apeldoorn Mevr. M. L M. v. Gardingen-Coopmans (Ziegler), G. D. v. d. (3eet, Den Dr. M. C. (3eerling, Oss Mevr. H. 1. (3eilvoet- t Mannetie, P. H. v. Gent, J. (Hans) Gerritsen, Wassenaar J.D. Gerritsen, Oosterbeek D. van Geus, Utrecht F. van (3heel Gildemeester, H. W. Giezen, Voorschoten Th. van (ìilst, Den Ir. H. Glazenburg, Hengelo T. de (3oede, Rockan]e C. C. (3oedhart, N. D. v. (3oethem, Cornelia J. van Gogh, M. J. van Gogh, E. (3oldbohm, Bloemendaal O. van (3ool, Voorburg H. Th van Goor, Voorburg H. B. A. Goossens, Klazienaveen 358 Brigad. politie Ambtenares Vertegenwoordiger Corresp. B.P.M Reeder Jo,í~aHst Hoofdboekhouder Tuinder Kunsthandelaar Scheikundige O,nderwijzer r/ Rechercheur P.O.D Emigrantendienst Wisk. ambt. verz ~ Filiaalchef Werktuigk. ing Schoolhoofd Concierge Res.-kapitein Studente Monteur Student Kantoorbediende Luit. kol. K.N.I.L Pastoor Hulp aan politieke arrestanten Luisteren naar verb. zender Sabotage, lid,,raad van Verzet" Anti-Duitsche gezindheid ood ~pionnage Verspr. portretten Pr. Juliana en kinderen Verspr. foto s Kon. Huis Kaderlid N.B.S.S.O. Wapenbeztt Hulpverleening aan O.D. Hulp aan onderduiker~,,oranjewacht" Politiek Lid,,Oeuzen" Medew. I.D.,,Oranjewacht" Verboden zender Valsche aanklacht Spionnage, hulp aan vijand Verspreiding,,Vrij Nederland" K.P.,,Trouw" Spionnage,,Vrij Nederland" Studentenrazzta Communist, Illegale werker Illegale organisatie Huisvesting vliegeniers (,,Oroen") en I mnd en Y weken Aug.--Sept ô I ~ I Nov. 42 Doodstraf jaar tuchthuis ~ IVz jaar tuchthuis en , jaar ? ~ (3een Oct.--Nov Apr.--Aug ~ ~ Vrijspraak jaar t chthuls Westerbork, Theresi~nstadt Haaren (N.B.),, Duitschland Duitschland B~èhenwald, Ravensbrltck Natzweller, Dachau, Utr. Rheinbach Ziekenhuis Rhelnbach, Slegburg Berlijn, Sachaenhausen Bochum, DaMhausen Op transport vrijgekomen Krijgsgev. bij transport ontsnapt. 3 maanden, Utrecht, Vu ht Buchenwald. Natzweiler Rhe~nbach, Slegburg

14 W. ~~n Gorkum, Doetinchem Mr. C. J. Goudsmit, Oe~stgeest Mo de Oraal Jr. Dr. A. de Graaff, Voorburg Mevr. M. Graafhuts- Smit, W. Graafland, Vlaardingen H. M. le Grand, Haarlem J. L. Groenemans, Eindhoven A. F. Groeneveld, Krimpen a.d. Lek L. P. Groeneveld, Rockanje J. Groenhof, Heemstede G. J. v. Groningen, Voorburg J. v. Groningen, Voorburg J. A. Groot, Haarlem P. A. de Groot, Utrecht W. Groot, D. Grosman, Den Job. Grfin,,,Hans Brutus", Oegstgeest Mevr. K. A. de Gruyter-Winkler Prins, Almelo G. A. Gussenhoven, Voorburg M. G. Gijsen, Weert A. ten HaM, Arnhem O. C. de Haan. J. W. de Haan, Bussum W. C. J. de Haas, Voorburg J. J. de Haas, A. C. Haasebroek, Den A. W. H. Hafkamp, Ni]megen W. F. Hakbijl, Vlaardingen J. N. Hakkert, Scheventngen Drs. P. Hamburg, Tilburg C. Hameetman, 2e stuurman Advocaat Boekhouder Econom. adviseur Oud-ambtenaar Accountant Assur. bezorger Administrateur Scholier Boekhandelaar Stuurman groote vaart Zendingsarts Onderwijzer O!nderwijzer Arts 3, Bedri]fsleider Arts I Ass. accountant 6~ ~ur, student Slager Mach. houtbewerker 21.9,1917 Majoor infanterie Econoom Engelandvaarder Jood,,Vrij Nederland" Res. officier bij A.H.K. Algemeen verzetswerk Gezocht als gijzelaar Sabotage, wapenbezit,,geuzen",,ordedieust" Verzorging ondergedoken joden Onderduiker Onderduiker Engelandvaarder,,Oranjewacht" Engelandvaarder Opr. groep,,p.p.p." later,,oranjewacht" Spionnage, contact met Engel. Pilotenhulp. herb. onderduikers Sabotage in O.D. verband Sabotage, anti D. prop.,,oranjewacht" lol. dienst,,wim" Huisvesting Joden Onderduiker vlucht uit D. zonder padieren Beleediging D. Wehrmacht,,Geuzen",,Oranjegarde" Organ. vorming, zenderbezit Huisvesting Joden I jaar, 8 mnd. Januari 41 3, ~ Juni en Aug ! Onbekend ,2.43--? 9.2,43--? jaar tuchthuis jaar tuchthuis jaar tuchthu[s maanden 6 maanden Bochum Westerbork, Theresieostadt Gelsenkirchen, Dachau, Allach Buchenwald, Kassel Arbeidsiuzet Rheinbach, Siegburg Duitschland Keulen, Darrastadt edz,! Haaren, Vug~t, Anrath, eoz. Ravensbrück, Maathauseu Roermond Holtwick Haaren, Duitschland KleeI, Wuppertal Concentr. kamp Te werk gesteld, Buchenwald, 359

15 Naam Woonplaats Beroep ~ Reden Geboortedatum arrestatie Tijdvak gevangenschap. Vonnis Na vertrek uit het,,oranjehotel" Prof. Dr. J. A. v. Hamel, Baarn Mevr. v. Hamel-de Vries Feyens, Baarn Mevr. v. Hamel Quarles van Ulford B. W. A. Hamers, H. G. v. Hamersvelt, A. Hammelberg, Ch. "Th. B. Hanckx S.J. A. Haring, Koopman Correspondent Handelaar R.K. Pr~ester ! Student I,. J. A. M. Harlng, Acc. Bel. cons A. J. Harp, Hoofdinsp. politie Aaltie Hart, Baarn Jeugdleidster G. Hartman, Kantoorbediende Lena I. E. Hartmann, Pensionhoudster J. J. Harts, Breda Lutt.-kolonel N. J. H van Hasselt, Med. student Deventer J. A. Baton van Kol. tit. cav. b.d. Heeckeren van Mole "/ caten, A rrll]elu D. G. J. Baton v. Comm. Effecten Heemstra, A dam Ernestine Th. I Bar.esse van Heem, stra, M. de Heer, Metselaar Via ardingen J. ter Heide, Voorburg Bibliothecaris 1895 J. H, v. d. Hetde, Gep. hoofdagent van rech. ~otitie H. Heldebrink, Gem. ambtenaar J. Heidema. Militair Mevr. S. Il. A Heldema-Nelemaat, H. Heima, Hermeintje Heimans (Manjo), Costumiëre F. Heirman, Hillegom Student F. M. van Helden, Journalist ] Mevr. W. Helder- / Koekx,! C.F. Helderman, I Fabrikant Huizen (N.H.). I Zonder reden Hulp Joden, onderduikers, Ondergedoken Ten onrechte Valsche stempel op stamkaart Valsch stempel op stamkaart Hulp Engelandvaar. der Koerterster,,Trouw" Verspr.,,Vrit Nederland" Bezoek aan Veterman Spionnage Wapenbezit, Enge. landvaarder,,oran]ewacht",,vrij Nederland" Spionnage Hulp aan gevangenen Verstr. aan oers foto s beruchte S.D. agenten Vervalsching persoonskaarten L.O. Hulp aan joden en onderduikers Versnr.,,De Waarheid" Moord op Gen. Seyffardt Verv. foto s Kon. Huis Sabotage 2 weken Aug. 42. Aug. 42, I ~ weken Vrijspraak 9 weken Vri~spraak ô. I Levens!. tuchthuis 13.I mnd gevang Jaar, f ~ , ~,/~ jaar gevang. Juni 41--April Vrijspraak rond. gevang. 3 weken ~ Jaar, later weer gearíesteer~ Westerbork ontvl. Vrl]heid [ Vri]held [ Rheinbach, Ludwi~sburg,, later krijgsgevangen Kleef Buchenwald, Dachau Vri]held Dorsten, Bocholt 2>( ontvlucht, Utrecht Vrilheid Ravensbrüek, Mauthausen Vrij door afkoop 360

16 Ph. Heller, Niimegen Elisabeth W. M. J. Helvensteijn, Voorburg J. Hendriks, Bertie Hennioman, Matthys Hennipman, (3. C. Henskes, Wassenaar Mevr. Mr. A. Her. mans-werker. J. M. Hermes, W. v. Herpen, Voorburg Mr. W. B. H. A. Heskens, Leiden D, Hesse, Arnhem A, v. d. Heuvel, Oouda C. v. d. Heuvel, Schledam J. v. d. Heuvel, Den Th. L. A. v. d. Heuvel Utrecht O. A. K. v. Heuven, H. Hey, Voorburg M. Heymans, Hillegom J. H. Hilgers, Woerden D, Hilgers, Apeldoorn J. M. A. Hillen, Mr. G. van Hilten, Bergen (N.H.) Mevr. W. v. Hinte-de Bruin, Wormer P. J. M. Hoefsloot, Arnhem M. C. v. d. Hoek, Ds. Hoekendijk, Oosterbeek Dr. (L Hoeneveld, Alkmaar P. 13. Hoensler, Voorburg H. v. d. Hoest, Maassluis. (3. v. d. Hoeven, Schiedam A. (3. Hotenk, Alphen a.d. Rijn Electro-monteur Directrice jaar Bedlende Insp. politie Student Techn. ambt Adv. en Procureur I Re$. Luitenant Bedrijtsleider Metaalbewerker Hoofdagent politie Particulier Hulsvlijtzaak Hulppred. N.H Metselaar Handelaar Militair 30.I.1915 Jur. adv. en adm Wijkverpleegster Koopman Hoo~dagent van Dolltle Predikant Zenuwarts Adjudant O.O MagaziJnbediende EIectr. lasscher Aanstaand officier Verspr. pamfletten voor staking Mei 41 Jodenhu!p Verv. en verspr. pamfletten Weigering vader college te geven Weigering vader college te geven Weigering arbeidsinzet K.P.-splonnage Studentenrazzia Beleed. N,S.B. en Wehrmacht Anti-D. houding, beleedlging van Hitler Spionnage Doodschieten N.S.B.er Engelandvaarder Wapenvervoer,,Oranjewacht" Beleediging Ffihrer Huisvesting Joden Beleedígíng Ffihrer en nat. ~oc. Verkoop mil. goed lliegaal werk PilotenhulD Hulp aan vijand Stykelgroep Verbergen en doorgeven van wapens Sabotage Onbekend Anti-Duitsche gezindheid Overval politiebureau,,geuzen ",,Geuzen" Beleediging Führer en D. Wehrmacht en N.S.B maanden , ? ! en ~ ~ I~~ iaar ~ (3een 29,3.4!h ~30. I 1.41 : Oct.--Dec maanden ~,4--2.6,44 DoodstraI jaar tuchthuis ,41 3~/2 week l 1.41 Doodstraf I wI Kleef V~:ijheld Kleef, Keulen, Rheinbach Vr jheid Dorzten, Kirchbellen Vr jhe d Leeuwarden Amers~oort, Rheinbach Duitschland, Offingen Anrath, Lüttfinghausen Duit~chland Da- Buchenwald, chau Buchenwald 361

17 I Naam Beroep Reden Woonplaats Geboortedatum arrestatie Ttjdvak gevangenschap. Vonnis Na ve~ het,,oranjehotel H. Hofman, M. Hofman, G. Hogetoorn, Den A. den Hollander, F. O. Hollander, Haarlem A. A. Homburg, IJmuiden H. Hommers, Ter- G. A. M. Hondius v. Herwerden, Voorburg M. G. Hondius v. Herwerden, Voorburg Mevr. M L. Hondius v. Herwe~ den-v. Haastert, Voorburg W. ltonhof, A. H. M. v. Hoof, s Hertogenbosch J. P. M. van Hoof, Maria A. C. v. Hoof, Eindhoven H L de Hoog, "Deh (3. Hoogenbosch-van Thiel, Meerssen J. C. Hoogewonink, Mei. P. M. Hoogland, Scheveningen K. Hoogteyling, Atphen a.d. Rijn J. Hoogvliet, Rockanje W. A. Hoogwerf, Vlaardingen H.!. v. d Hoonaard, Abbenbroek H. C. v. d. Horst, Leiden J. Horstink, J. J. v; d. Hout, A. N. Houtman, R. Hovinga, J. F. ltovius, W. H. Hudig, A. van Huizen, H. A. H~lseboseh, Hillegom 362 Rechercheur Gem. werkman Kapper Koopman Tramconducteur Wachtm. Kon. Mar Oud-resident Medisch analyste Meester bakker Op. Sup Stand A,P.C Teekenaar Industrieel Secretaresse Tuinder Automonteur Landbouwer Fabrikant Fotograaf Schildersbedrijf Bankdirecteur Makelaar assur Verv. en verspr, foto s Rechtsfrontleden Verspr. verboden geschrilten,,o~rdedienst" Afbreuk aan S.D. Beleediging D. Wehrmacht Spionnage en sabotage Hulp onderduikers, verb. zender Hulp onderd, uitzending n. Londen gel. Hulp aan Joden en onderduikera Hulp onderd., verzet tegen S.D. Beleediging D. Wehrmacht Luisteren verí~, zender, verspr, berichten. Hulp aan onderduikers Koerierster spionnagegroep G.D.M. Valsche aangifte Devtezen en anti- Duitsch Duitsch vijandig (,,Oome Ko") Verbr. vi]andige propaganda,,geuzen",,geuzen" Luisteren naar Eng. zender Sabotage L.O., vervalsching papieren Laten ontsnappen van een gezochte,,ordedienst" reden,,geuzen" Beleediging van Gen. Christiansen en mnd. gevang Z , t mnd..f ~ , , I jaar gevang l I, ,44 14, , I mnd jaar tuchthuls Y Nov dagen Kleef, Wuppertal Uitgebroken naar Engeland Vrij bij vergissin Vu.~l,t, Ravensbrück Vr ijheid Ziekenhuis, Haaren Dachau enz., Haaren Vrijhetd Werkpticht Duitsl Buchenwald Mfinchen-Gladbacl Bochum ontvlucht München, Zweibrücken

18 Woonplaats I Geboortedatum [ arrestatie [ schap. Vonnis ~ het,,oran]ehotel" Ir. L. Hupkes, Bilthoven C. Huynen, Delit Mr. C. F. H. Huysman, H. T. Hylkema, W. Ineke, Haarlem Chr. Ingenhoest, Voorburg Dr. F. G. Insinger, A. A. Jacobs, Oegstgeest Jenny Jacobs Rijswjk (Z.H.) L. 1. Jacobs, A. lacobson, Otverveen C. C F. Jager, Mevr. F. W. Jager- Berghuis, R. A. Jager, M. J. Jagt, Voorburg, Mevr. Jalinck, Ds. A. C. Jalink, Nootdorp Mevr. Jalink-v. d. Wetering, Nootdorp Mr. Dr. K. F. O. James, Gouda C. Jansen, Zullen J. Jansen, Delft W. J. B. Jansen, Haarlem Mevr. O. Jansen-de Gelder, J. F. Jansen, J. H. M. Jansen, P. J. W. Jansen, Venray Mevr. C. J. J. M ansen-roodnat; Zullen J. Janssen, J. H. Janssen, Doesburg J. W. Janzen, Delft lng. N.S Dansleeraar Secr. Voogdijraad Ingenieur Horlogemaker Gep. hoofdwerkt. K.P.M Chirurg 28.4.t900 Secretaresse Fabrikant Gep. Kap.-Luit. ter Z Student Chef bode Tsjecho-Slow. alkomst Predikant Burgemeester Werkmeester Bedr~fsleidet Rijkshavenmeester Ass. accountant Timmerman Metaaldraaler Industrieel als lid Centr. Comm. Studieb werk, onderduiker Spionnage Spionnage In huis van helper onderduiker Wapenbezit Zonder reden Koerlerster landelijke organisatie (L.O.) Leider ill. organisatie,,trouw moet blijken",,orde dienst" iii. actie Stedelijk commandant,,ordedlenst" Hulp ondergedoken studenten Hulp ondergedoken student en, koerier O.D. Sabotage Vijandigheid jegens Duitschland Ve.rspr.,,Ons Kind Verspr.,,Ons Kind in gevaar" (,,Dini" Beleediging Wehrmacht Huisvesting Joden radio verborgen Verspr. pamfletten Spionnage, sabotage Verstrekken van inlichtingen Spionnage, pilotenhulp Beleediging D. Wehrmacht. Huisvesting Joden, radio verborgen,,oeuzen" Spionnage Verboden zender Nov. 41--Maart 42 Levenstang tuchthuis jaar tuchthuis Jan.--Febr /2 week Eind jaar tuchthuis I0, Oct maanden Vrijspraak Mei , I ~/2 jaar gevang mnd. gevang ,, Utrecht Rbeinbach, Dachau, Lüttringhausen :, Ravensbrück Rheinbach Auschwitz, Sach- :-,en hauaen Voght, Anrath, Lüttringhauaen Praag, verder lof onbekend Kleef, Bochum Kleef, Wupperthal VriJheid, Bochum Verplicht N.A.D. DüsseldorI Buchenwald 363

19 Naam Woonplaats B. J. Jeronimus, Oroningen W, H. Jolink, Naaldwi]k A. A. de jong, HHversum A. J. de Jong, Elly de Jong, Mei. M. I. C. P. de Jong, Leiden S. de Jong, S. de Jong, Jhr. Mr. M. W. C. de jonge, Zutphen G. de Joogh B. de Jongste, Den Haa~ G. D. Jonker, Groningen H. van Joolen, Almelo E. Joustra, Apeldoorn E. Jurriaanse, Kaapstad Ir. A. J. L. Juten, Bergen op Zoom Mevr. A..1. Kakebeeke-Alberts, Voorburg J. Kalff, Krommenie I<. Kalkman, Vlaardingen J. F. Kamerman, Mevr. J. Kamerman- Keizer, 13. Th. J. v. d. Kamp, Rotterdatn J. H. van Kan, Aerdenhout Elisabeth Karel, H. Karssen, Bussum Mevr. A. L. v. d. Kasteele-v. Roggen, Dr. W. Kat, Mevr. Wed. J. M. de Keizer-Oroenestein, Schiedam C. D. Kelderman, C Kerkhoven, " 364 Beroe~ Geboortedatum 8.10,1898 Architect Oud off. K.N.I.L ô.8, Advocaat en proc Comm. effecten Techn. adviseur Rector gymnasium , Bankbeambte Employé H.A.L Leeraar M.O t894 Burgemeester Scheepmaker S Kantoorbedlende Verpleegster Arts Zenuwarts ,1891 Metaaldraaier Techn. student Reden Tijdvak gevangen- Na vertrek uit arrestatie schap. Vonnis [ het,,oranjehotel O.D Spionnage groep Roëll Vrij wagens ziekt~,,ordedienst" ,42 Misleiding Gestapo ,43, Vri]ìleid Hulp piloten Eind Maart 44~ ], Utrecht, Ravensbrück Spionnaga ] Verv. en verspr, verb. vlugschriften Engelandvaarder,,Ordedienst" Hulp aan Joden,,Neder- Medew erkin~ land vrij" Gijzelaar voor broer ] , Oranienburg 11.9,41~ Amers*oort, Buchenwald Inlichtingendienst 9, [, Natzweiler HuIp aan jeugdige ~ vluchteltngen Spionnage, pilotenhulp! , Maagden- Doodstraf burg Kwarttercomm. O.D AmerMoort,,Vrij Nederland" Joden m p Verspr. Duitsch vi]andige geschriften II1. arheid, wapens, springst., sptonnage Verv. en verspr, vervalschte bescheiden,,ordedienst" Valsche med. verklaring voor joden lodenhulp Illegale grensganger Aanslag op generaal SeSfffardt I ~a jaar tuchthuis , jaar tuchthuis , , , , , :41 3V~ maand 29, ~ V2 jaar kamp ~7,2.43 Rheinbach Amers[oort, Duitschland Haaren, Anrath Concentratiekamp Vrij, ondergedoken gijzelaar Natzweiler, Dachau,, Ravensbrück ontvlucht AmersIoort Ravensbrück AmersIoort

20 Naam Woonplaats Beroe0 Geboortedatum Tijdvak gevangen- schap. Vonnis Reden arrestatìe Na vertrek uit het,,oranjehotel" G. H. Kerkkamp, J. H. Kessler, Wassenaar F. v. Kesteren, Hilversum A. J. W. Ket, Utrecht j. xv. M. Keunen, G. Keuzenkamp, J. Ke~zenkamp, E. Keyl, P. F. M. Keyser, L. Kieboom, J. A. KiefIer C. M. A. Kiene, C. W. Kiers, W. Kik, Wassenaar Mevr. D. Kist-Knottenbelt, P. C. Klaver, Alkmaar A. W. Klein, Den H. Klein-Nagelvoort, Heemstede A. v. d. Kley, Alphen a.d. Ri]n W. Kltnkhamer, J. Ktoeke, Monster Afd. Chef Eijz. Gerechtshof Secr. Voogdijraad 15.1,1892 Comm. effecten Boekbinder Student Fabrikant Ass Geoloog B. S. v. Kloeten Fabrikant Schevenlngen Mevr. E. v. Kloeten-~~ Nijkerk, Scheveningen H. Klok, Almelo Itandelaar R. Kloostra, ] B. Knippenberg, Den Haar Jhr. W. P. de Kock, Effecten Den Haar Th. A. J. Koesen, s-hertogenbosch Mevr. L. J. Koet- 6, Mazée, Leeuwarden J. C. Kok, J. F. Kok, Dit. Gem. apotheek A. Koldewljn, Apeldoorrt Verspr.,,Vrij Neder land" 2V2 jaar tuchthuis derland" 3 mnd. gevang. J 600 Medewerker,,Het Parool" lllegale actie 1 I Geheime drukkerij Geheime drukkerij Lid verzetsorganisatie Verberging ]oden Engelandvaarder Metaaldraater Verv. en uitgave verb lectuur Agcnt van pol. rech. h~.edep, dood S.D spionne, Res. kap. inf Doodschieten spion Rademaker N.S.B. Spionnage Verm en verspr. illegale bladen Garagehouder Spionnage Electr. teclm, install.,,oranlegarde" Verpleger I Spionnage, wapens Gep. Ind. ambtenaar,,geu,en" [ enz Ingenieur Luist. verboden zender, anti-duitsche prop. Opz. Gem. Gasfahriek Spionnage Luit. ter zee 2e klasse lllegaal werk Onbekend Verv. en verspr, illeg. lectuur Verspr. pamfletten en foto s Kon. Huis Ill. arbeid en hulp oaderdutkers,,ordedienst" Sptonnage,,Geuzen" Beleediging Ftihrer Engelandvaarder , Doodstraf II rond. tuchthuls ì I jaar gevang I.I mnd. gevang I jaar tuchthuis I0.I ~ en 31.1,44--9, , Vrijspraak ,t Schutzhaft mnd. gevang , ~ ~ ~ Kleef, Rheinbach Utrecht, Siegburg, Sach~enhausen Rhêinbach, Siegburg Rheinbach, Siegburg, Utrecht Rheinbach, Siegburg, Anrath, Ltittringhausen Auschwitz Birkenau O.S., Dachau Naar Duitschland, ontsnapt Rhelnbach, Ziegenhain, 365

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959).

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959). Werkblad 1: Marie Anne Tellegen. Mijn naam is Marie Anne Tellegen. Ik ben geboren in het jaar 1893 in Arnhem. Mijn vader was burgemeester van Amsterdam van 1915 tot 1921. In februari 1944 kwam ik in de

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Bastiaan Jan Ader Pastorie NieuwBeerta Geboren 30 december 1909 Gefusilleerd 20 november 1944 - Veenendaal.

Bastiaan Jan Ader Pastorie NieuwBeerta Geboren 30 december 1909 Gefusilleerd 20 november 1944 - Veenendaal. Bastiaan Jan Ader Pastorie NieuwBeerta Geboren 30 december 1909 Gefusilleerd 20 november 1944 - Veenendaal. Bastiaan Jan Ader was een Nederlands-hervormd predikant in Drieborg /Nieuw- Beerta vanaf 1938.

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

VvE Amaryllis. Plaats: Castricum. Bouwjaar: 1965. Aantal Appartementen: 30. VvE Amelander Paradijs. Plaats: Buren. Bouwjaar: 1993

VvE Amaryllis. Plaats: Castricum. Bouwjaar: 1965. Aantal Appartementen: 30. VvE Amelander Paradijs. Plaats: Buren. Bouwjaar: 1993 MJOP VvE Amaryllis Plaats: Castricum Bouwjaar: 1965 Aantal Appartementen: 30 VvE Amelander Paradijs Plaats: Buren Bouwjaar: 1993 Aantal Appartementen: 93 VvE Annadal Plaats: Maastricht Bouwjaar: 1961 Aantal

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging Plaatsingslijst Archief Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging Archiefnummer: Archiefnaam: ARKA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1983 Katholiek

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth Richard Buytendijk, MSc, MSRE Research, ASR Vastgoed Vermogensbeheer Even voorstellen.. - achtergrond sociale geografie

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

SECTION IV. Wild game meat,cutting plant. Approval Number. Name of the establishment 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V.

SECTION IV. Wild game meat,cutting plant. Approval Number. Name of the establishment 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V. 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V. TWELLO 371 HILTON MEATS ZAANDAM B.V. ZAANDAM 454 DAILY FRESH FOOD B.V. GELEEN 670 JOS GLAS VASTGOED B.V. LEEUWARDEN 2993 'T ZINKSKE NEERKANT 3116 BONNE VIANDE

Nadere informatie

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7 Jonge Voetboogstraat nr 1 Klerkx, Joannes 26-10-1892, Raamsdonk seinwerker ns Olthof, Grada Hubertstr.W.,11 's-hertogenbosch 04-07-1923 06-04-1925 's-hertogenbosch Muntelplein 31 2 1 1 Muijsenberg v.den,

Nadere informatie

KNSB competitiemailing 11 december 2010

KNSB competitiemailing 11 december 2010 KNSB competitiemailing 11 december 2010 Kenmerk: 10/WZcom/1369/KoS Aanmelden: http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/competitie/mailings Afmelden: per e-mail aan kstolk@schaakbond.nl Aantal abonnees:

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Alle Basisscholen voor vrijeschoolonderwijs (kleuterklas en onderbouw)

Alle Basisscholen voor vrijeschoolonderwijs (kleuterklas en onderbouw) www.watisdevrijeschool.nl pagina 1 Alle Basisscholen voor vrijeschoolonderwijs (kleuterklas en onderbouw) Alkmaar Rudolf Steinerschool Sperwerstraat 1 1826 KL Alkmaar telefoon 072-561 86 02 info@vrijeschoolalkmaar.nl

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord Inhoudsopgave In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Lokaal en landelijk de handen ineen

Lokaal en landelijk de handen ineen Lokaal en landelijk de handen ineen 1 Lokaal en landelijk de handen ineen Als lid van de NVN staat u er niet alleen voor. We bieden u hulp, advies, een luisterend oor, lotgenotencontact, ontmoeting en

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

UITSLAG FONDCLUB DE GLAZEN STAD A27 VANUIT TARBES MET 635 DUIVEN OP 09-07-2010 LOS 10.30 UUR.

UITSLAG FONDCLUB DE GLAZEN STAD A27 VANUIT TARBES MET 635 DUIVEN OP 09-07-2010 LOS 10.30 UUR. UITSLAG FONDCLUB DE GLAZEN STAD A27 VANUIT TARBES MET 635 DUIVEN OP 09-07-2010 LOS 10.30 UUR. PLC NAAM PLAATS VER. RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN PUNTEN BEDRAG 1 A. van de Berg Spijkenisse

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

IGZ-rapport Zorg voor vrijheid: overzicht scores en acties van bezochte instellingen (N=86)

IGZ-rapport Zorg voor vrijheid: overzicht scores en acties van bezochte instellingen (N=86) IGZ-rapport Zorg voor vrijheid: overzicht scores en acties van bezochte instellingen (N=86) In dit overzicht treft u de 86 bezochte instellingen aan inclusief de scores voor de zes aandachtsgebieden die

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

Mannen Senioren Baan Officieel

Mannen Senioren Baan Officieel Bijgewerkt tot en met 31-12-2015 Mannen Senioren Baan Officieel 100 meter 11.2 sec Wim van Rijn Arnhem 31-05-82 200 meter 22.6 sec John van Sprundel Vught 14-08-88 400 meter 50.00 sec et John van Sprundel

Nadere informatie

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw KAART - Concentratiegebieden 5 Greenports (glastuinbouw en boomteelt) overige gebieden met tuinbouw glastuinbouw (substraat- of grondgebonden teelt) Noordwijk open teelt (container- of grondgebonden teelt)

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u.

De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u. Geldig vanaf 10 december 2006 De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u. Meer weten? www.ns.nl! Inleiding Op zondag 10 december is het zover, dan gaat de nieuwe dienstregeling in. Anders dan in

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009 Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 29 mei 2009 HOOFDSTUK 3 GROENE RUIMTE Titel 3.1 Rijksbufferzones Kaart 1a : rijksbufferzone mstelland - Vechtstreek Kaart 1b : rijksbufferzone

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Advocatenkantoor Oudegracht Mevr. mr. G.A.M. van Dijk Dhr. mr. W.A. Swildens Oudegracht 90 Postbus 3092 1801 GB ALKMAAR tel.: 072-512 22 13 fax:

Nadere informatie

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking 16-11-2015 1 Bijlage 2 Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking Locatie Oplevering Almelo CS (2e fase) 98 Q2 2013 Almelo (fase 3) 264 Q4 2013 Almere Muziekwijk

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

Barendrecht en. Dr. Schaepmanschool

Barendrecht en. Dr. Schaepmanschool naam plaats schoolsoort Basisonderwijs De Rank Almelo Speciaal basisonderwijs SBO Michaelschool Amersfoort Speciaal basisonderwijs Kolom SBO Zuid, Meander Amsterdam Speciaal basisonderwijs SBO De Prinsenhof

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

Traject/station Wat Verbetering

Traject/station Wat Verbetering Bijlage 2 Verbeteringen in ontwerp dienstregeling 2007 In deel II en bijlage II van het besluit over de dienstregeling 2007 (kenmerk CC/PA/KK-342) hebben wij u een aantal verbeteringen in de dienstregeling

Nadere informatie

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Registraties 2 e 2008 per regio en vestiging TNO-rapport Percentages zijn kolompercentages. Elk percentage is getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets. Elk

Nadere informatie

Tarievenkaart commercieel, 2013

Tarievenkaart commercieel, 2013 Tarievenkaart commercieel, 2013 Opvallen doe je met... CITYDOGS DISPLAY NETWERK 3.376 locaties in de 50 grootste binnensteden van Nederland. 2 wekelijke campagneperioden. CITYDOGS FLYERING 23.290 locaties

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Fact sheets The Netherlands

Fact sheets The Netherlands Fact sheets Office and industrial property markets mid 215 www.dtz.nl 1 Fact sheets office property market mid 215 Office jobs 2,236,85 214 vs. 213.9% Availability 8,36 sqm.6% Stock 49,533, sqm.1% Take-up

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Droomkavels in een Prachtige Villawijk

Droomkavels in een Prachtige Villawijk N200 A10 N201 A6 ANENBURG AMSTERDAM ALMERE DIEMEN BADHOEVEDORP A10 DUIVENDRECHT A1 MUIDEN MUIDERBERG Schiphol AMSTERDAM- ZUIDOOST OUDERKERK AAN DE AMSTEL WEESP NAARDEN HUIZEN 7 N305 AMSTELVEEN N236 ABCOUDE

Nadere informatie

Standerdmolen 10, 3995 AA Houten 18-12-2009 18-12-2009 Markt 22, 3961 BC Wijk Bij Duurstede 21-12-2009 21-12-2009

Standerdmolen 10, 3995 AA Houten 18-12-2009 18-12-2009 Markt 22, 3961 BC Wijk Bij Duurstede 21-12-2009 21-12-2009 plaats van vaccinatie naam priklocatie adres priklocatie Heythuysen Cultureel Centrum "de Zaal" Datum 1e prikdag Datum laatste prikdag St Antoniusstraat 2, 6093 GA, Heythuysen 22-12-2009 22-12-2009 Weert

Nadere informatie

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl Mytylschool Eindhoven Brin nummer: 16SO Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Theo Goossens (040) 241 81 81 t.goossens@ssoe.nl Emiliusschool Tyltyl Brin nummer: 01PA Nieuwstraat

Nadere informatie

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier.

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier. Kassa inventariseerde de standaard warme maaltijden die worden geserveerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Ontkoppeld koken betekent dat het ziekenhuis de maaltijden bereidt, koelt en later weer opwarmt.

Nadere informatie

SPEELLIJST 2014. Januari 5 Fabrique Unique Alkmaar KERSTMIS BIJ DE IVANOVS ov

SPEELLIJST 2014. Januari 5 Fabrique Unique Alkmaar KERSTMIS BIJ DE IVANOVS ov SPEELLIJST 2014 Januari 2 Fabrique Unique Alkmaar KERSTMIS BIJ DE IVANOVS ov 3 Fabrique Unique Alkmaar KERSTMIS BIJ DE IVANOVS ov 4 Fabrique Unique Alkmaar KERSTMIS BIJ DE IVANOVS ov 5 Fabrique Unique

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN Lijnfolder 2013 LEIDEN, ZOETERMEER, DEN HAAG GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP KATWIJK WASSENAAR NOORDWIJK RIJNSBURG OEGSTGEEST VOORSCHOTEN

Nadere informatie

INVENTARIS NIET TE BESCHOUWEN CATALOGUS. T/M 31 DECEMBER 1936 VAN ONTVANGEN FOTO'S BOEKWERKEN - WAPENS ENZ. GESPECIFICEERD. TYP. ATJEH DRUKKERIJ.

INVENTARIS NIET TE BESCHOUWEN CATALOGUS. T/M 31 DECEMBER 1936 VAN ONTVANGEN FOTO'S BOEKWERKEN - WAPENS ENZ. GESPECIFICEERD. TYP. ATJEH DRUKKERIJ. c INVENTARIS T/M 31 DECEMBER 1936 VAN ONTVANGEN FOTO'S BOEKWERKEN - WAPENS ENZ. GESPECIFICEERD. NIET TE BESCHOUWEN ALS CATALOGUS. TYP. ATJEH DRUKKERIJ. BIJLAGE II. 1 INVENTARIS c/m 31 December 1936 van

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Bundel Dagen scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Wanddecoratiebundel E 150, - - 10 liter Sigmatex Superlatex Matt - ProGold Glasweefsel

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1943. JANUARI. Van heden af wordt geen tolgeld meer geheven bij de Leiderdorpsche brug, welke tol sedert 1542 bestaan heeft. 4

Nadere informatie

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO)

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Schoolnaam Plaats Score VMBO 1 1. Jc Pleysierschool Afd. Westerbeek College 's-gravenhage 77.9 2. Beatrix College Tilburg 77.6 2.

Nadere informatie

Inkortingsregels betreffende de straatnaam

Inkortingsregels betreffende de straatnaam Bijlage 1 Inkortingsregels betreffende de straatnaam In rubriek 08/58.11.10 Straatnaam wordt de officiële door het gemeentebestuur vastgestelde straatnaam opgenomen. Als de officiële straatnaam echter

Nadere informatie

Vertrektijd vanaf Soort Groep Naam tocht Afstand Dag Datum t'zand Tocht S/M/L tocht 4-mrt 10:00 M/L vrijdaggroep 5-mrt 5-mrt 6-mrt 10:00

Vertrektijd vanaf Soort Groep Naam tocht Afstand Dag Datum t'zand Tocht S/M/L tocht 4-mrt 10:00 M/L vrijdaggroep 5-mrt 5-mrt 6-mrt 10:00 Vertrektijd vanaf Soort Groep Naam tocht Afstand Dag Datum t'zand Tocht S/M/L tocht vr 4-mrt 10:00 CR M/L vrijdaggroep 70 za 5-mrt Onderlinge afspraak SR/CR S&M Let op mail of website 100 za 5-mrt TIP

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011 Gemeente Naam loket Score 2011 1 Heemstede Loket Heemstede 93 61 51 2 Sint-Michielsgestel Zorgloket WegWijs 89 62-3 Rotterdam Vraagwijzer Loket 88

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Nadere informatie

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht X E F G I L J K Thuistopo. oem de letter (behalve de X) en zeg welke provincie het is. = Friesland, = oord-olland, = Utrecht, = Zuid-olland, E = Groningen, F = renthe, G = Flevoland, = Gelderland, I =

Nadere informatie

DE specialist in de reken-wiskundedidactiek

DE specialist in de reken-wiskundedidactiek DE specialist in de reken-wiskundedidactiek cursusoverzicht & rekenmaterialen voorjaar 2014 MAAKT REKENEN WEER LEUK! Menne Instituut BV Postbus 544 COLOFON: 3740 AM Baarn Een uitgave van: T 035 7070091

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Provincie Utrecht

Dienstregeling 2012 Provincie Utrecht Dienstregeling 2012 Provincie Utrecht 6 1 Afwijkende dienstregeling tijdens feestdagen en vakanties Op feestdagen en in de zomerperiode hanteert Connexxion een afwijkende dienstregeling. Een aantal lijnen

Nadere informatie

Biografische schets van Dietrich Hennemann (1922-2000)

Biografische schets van Dietrich Hennemann (1922-2000) INHOUDSOPGAVE Inleiding Biografische schets van Dietrich Hennemann (1922-2000) Acquisitie Inhoud Aanwijzingen voor gebruik Plaatsingslijst Rondreis door Nederland 1961 Familievakanties op Tessel 1961-1964

Nadere informatie

RPL Vlg SPL NAAM PLAATS VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN RAYPNT POULES BEDRAG

RPL Vlg SPL NAAM PLAATS VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN RAYPNT POULES BEDRAG 1 A. Zuidhof Roosendaal 1955.0639 2-1724095 18/1 1 290,823 13.08.20 1171,097 1000,0 2 16 1 K. Leyten Klundert 1932.0950 3-3317004 20/13 1 306,503 13.21.44 1171,049 998,5 1----hs-s- 5,70 3 166 T. Zopfi

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 Rijksbegroting voor het jaar 1986 19200 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS

Nadere informatie

Informatierapport. Politieregistraties op opvanglocaties van het COA

Informatierapport. Politieregistraties op opvanglocaties van het COA Informatierapport Politieregistraties op opvanglocaties van het COA NSGBO Asielstromen en Mensensmokkel 1 februari 2016 Status: Definitief Rubricering: Politie intern Informatierapport Dit informatierapport

Nadere informatie

De Zwarte Hand. Verzetsbeweging Klein-Brabant Vaartland en de Rupelstreek Tweede wereldoorlog 1940-45

De Zwarte Hand. Verzetsbeweging Klein-Brabant Vaartland en de Rupelstreek Tweede wereldoorlog 1940-45 De Zwarte Hand Verzetsbeweging Klein-Brabant Vaartland en de Rupelstreek Tweede wereldoorlog 1940-45 We kennen allemaal de grotere verzetsorganisaties zoals het Geheim Leger en de Witte Brigade. Provincie

Nadere informatie

4SPORT TRAINING CENTER GEMEENTEWINNAAR ALPHEN AAN DEN RIJN NR. 19 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD CIJFER 9,21 EN 145 STEMMEN

4SPORT TRAINING CENTER GEMEENTEWINNAAR ALPHEN AAN DEN RIJN NR. 19 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD CIJFER 9,21 EN 145 STEMMEN 4SPORT TRAINING CENTER GEMEENTEWINNAAR ALPHEN AAN DEN RIJN NR. 19 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD CIJFER 9,21 EN 145 STEMMEN ACTIVE LADIES 3 e PLAATS PROVINCIE ZUID-HOLLAND NR. 15 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD

Nadere informatie

Wegtransport Prijslijst

Wegtransport Prijslijst Wegtransport Prijslijst 1 Colofon is een uitgave van voestalpine Railpro BV. Deze prijslijst wordt voor abonnees op de website van voestalpine Railpro gepubliceerd. Informatie uitgave Yvette Roos, communicatiemedewerker

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE.

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE. Hoogvliet Poortugaal Spijkenisse Hellevoetsluis 4 Zuidland Nieuw-Beijerland Oud-Beijerland 3 6 1 HOEKSCHE WAARD 2 GOEREE-OVERFLAKKEE 7 5 0 2,5 5 km Projecten 1 Agroranden 2 Ontsluiting Tiengemeten 3 Proeftuin

Nadere informatie