VII. HET GASTENBOEK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VII. HET GASTENBOEK."

Transcriptie

1 VII. HET GASTENBOEK. Een oud-gevanûene, B. J. G. van der Pot, Almen, stelt de vraag: Waarom een,,gastenboek", een soort,,eerelijst"? Het leidt de aandacht slechts af van de verschrikkelijke lange lijst van gevallenen. Een,,Eerelijst" is het,,gastenboek" niet. Laat ik dit toch vooral duidelijk zeggen. Er zullen onder de genoemde oud-gevangenen velen zijn, die ongetwijfeld den eretitel,,held" verdienen. Anderen behooren niet tot die categorie, al zullen de meesten door hun gevangenschap hebben bewezen tot de goede Vaderlanders te behooren. Het,,Gastenboek" beoogt tweeërlei: 1. Een bron te scheppen, waaruit gege~ens kunnen worden geput voor statistisch en ander onderzoek. 2. Een middel aan de hand te doen voor oud-gevangenen om zich de namen van hun celgenooten weer in Eerinnering te brengen, gegevens omtrent deze celgenooten kenbaar te maken De practijk heeft bewezen, dat het,,gastenboek" voor dit t~veeledig doel nuttig is. De meeste der gegevens zijn ontleend aan mededeelingen van de oudgevangenen zelf. De gefusilleerden, in cop.centratiekampen of elders als gevolg van hun gevangenschap omgekomenen, zijn niet in het,,gastenboek" opgenomen, omdat deze reeds onder het hoofdstuk,,onze gevallen Verzetshelden" zijn vermeld. 346

2 GASTENBOEK I. (eenige nagekomen opgaven op b[z. 3S8) schap. Vonnis i het,,oranjehotel" J. Aaldriks, Heemstede A. Aardoom, Schiedam M. Abrahamson, Den J. J. Akkerhuis, Oegstgeest Mr. F. J. W. A. Albers Pistortus, s-hertogenhosch J. 13. Albersen, Den Mad.elle M. Aliventi, H. v. Alphen, Den S. Altenburg, Beekbergen Mevr. v. Ameijde-v. d. Duyn, Utrecht Mei. M. Anderson, B. Ankersmit, Diepenveen J. Appels, Den Haa Mevr. H. E. M. Ap= pels=v, d. Linden, W. Arnold, DelIt L. J. Arts, M. van As, Ede G. J. Assink, Grietje J. Audier, Den Dr. A. H. P. Augustijn Voorburg A. Baars, Haarlem A. J. Baars, L. G. M. Baas-Beckin~ Leiden J. C. BaaiL A. J. Bak, Hilversum Mr. J. Bakhuizen van den Brink, A. J. Bakker, Prof. Dr. C. Bakker, F. G. A. Bakker, Den Kantoorbediende E.oekhandelaar Typograaf Adv. fiscaal L Onderwijzeres Scholier Leeraar Leeraar I0.I.1899 Café-Rest.~houder Gem. ambtenaar Kweeker Ambtenares t Arts Conduct. N.Z.H.T.M Acquisiteur Hoogleeraar Tooneéls0eler Pianostemmer Handelsretziger Oogarts Vertegenwoordiger Luisteren naar verb. zender Lid,,Geuzen" [God, in bezet huis gearresteerd Medewerk.,,De Woestijn" Spionnage, Sabotage Spionnage, sabotage Verspr.,,Telex" huisv, onderduikers Spionnage Levensmidd. kaarten aan Jodtn verstrekt Splonnage Pilotenhulp, verboden zender Caricat. Hitler met,,da hängt er" lodenhulp Verspr. en drukken iii. lectuur Spionnage, sabotage Huisvesting en hulp aan Joden,,Vrij Nederland" Koopen verboden geschriften,,terrortstenbende" Beleedlging Wehrmacht Medewerker,,Vrij Nederland" Engelandvaarder Doorgeven pamflet van een Spionnage Bezit radiotoestel Spionnage O~bekend Spionnage rond. gevang, straf 30. I Doodstraf. Gratie jaar tuchthuis Zomer ! Levensl. tuchth. Mei t maanden jaar gevang ! Jaar tuchthuis Vrijspraak en 22.1! en ~ jaar gevang Doodstraf, gratie maanden Vz laar Utrecht Buchenwald door omkooping Rheinbach, Siegburg KleeL Siegburg, Amers[oort, Ravensbrück Rheinbach, Stegburg ], Rheinbach v ue~~;", R brück In O.I. ~esneuveld Ioort, Klee[, Rheinbach, Rendsburg Utrecht Bochum, Dortmund Haaren, Porz. Siêgburg Bochum Haaren, Anrath Amers~oort, Hamborn KleeL Lüttringhau$en 3 ~7

3 Naam Woonplaats Beroeo Geboortedatum Reden arrestatie Tüdvak gevangenschap. Vonnis Na vertrek uit het,,oranjehotel : {r. I. Bakker, Den I w. Bakker, Velp I Vertegenwoordiger Mevr. M. W. Bakkêr-~ Holst, Driebergen ~ P. H. Balíoort, Voor-~Timmerman schoten ~ Petronelia C. Balk, Verplee~ster Bilthoven [ L. Banck, Noordwiik Horlogemaker A. H. van Banning, Voorbu~g [ tlhbarendregt urg Voor- I Student N. Barendregt, Maas- KruidenierlTA2"1922 dam J. C. G. Barent, Am- sterdam Mevr. L W. S. Ba rentsen-hilvers, Voorburg Mevr. M. Baris-Tunderman, Ds. A. G. Barkey Wolf H. Barkey Wol[, Den W. J. H. Bartels, Haarlem A. Barth, J. D. Batteljee, Den Mr. Th. M. Bautz, Mevr H. H. Becker t; a~oux-scbulty, Den L. van Bedaf, Breda M. v. Beek, J. H. D. Beekman, Jhr..I. P, Beelaerts v. Blokland, A dam F. H. J. Bceren. Weert W. I. L. Beeren, Wassenaar J. Beintema, Blya L. Bels, Haarlem W. O. Bendeler, Scheveningen Zr. M. C. Benschop, Haarlem J. van Benthem, Voorburg A. P. A. Berbée, Sassenheim Predikant Kantoorbediende Pers. chef Unilever Boekbinder Ass. accountant 1A Commercieel adv ludustrieel Fabrieksdirecteur! Gardenier ! Ass. Universiteit Boekhouder Ver~1eegster le Luit, K.L Bloemb. kweeker Medew.,,Vrii Ned." Onbekend Verberging illegale werker, verb. zender Beleediging Duitsche Wehrmacht Spionnage en sabotage Koerier verzetsgroel9 Pilotenhulp In bezit valsche D. papieren Sabotage Nat. liederen gespeeld I Verboden ~reeken Communistische tendenzen Vervalsching P.B. voor Jood Geuzen Verspr.,,Telex" Hulp Ned. Roode kruis voor krijgsgevang. Spionnage, sabotage verzamelen wapens Gevangennenling D. militairên,,nederland en Oranje",,Vrij Nederland" groep Bosschart Spionnage, illegale organisatie Sabotage, anti-duitsche propaganda Sabotage, anti-duitsche propaganda Luicteren Eng. zender Engelandvaarder Zaak Langeraar Huisvesting van Joden Engelandvaarder ? en Abgetrennt jaar tuchthuis ,7.41~ , ûeen jaar tuchthuis Doodstraf ~ I jaar tuchthuis mnd. Y en Rheinbach, Siegburg onvlucht Haaren, Natzweile Oberhausen, Buchenwald Kleef, Lüttringhausen Buchenwald, Sach senhausen Vrijheìd, Oraniënburg Buchenwald, Dachau Rheinbach, Wittlich Utrecht, Sachsenhausen, Buchenwald Dfisseldorp, Rheinbach Bochum, WolHenbtittel Duitschland Kleef, Lüttringhausen 348

4 Na vertrek uit het,,oranjehotel" Ir. A. v. d. Borg, Waalre Fr. B. v. d. Borg, Utrecht Ir. J. C. v. d. Borg, M. C. M. v. d. Borg, H. P. v. d. Borg, Overschie J. v. d. Borg, Winterswijk Mevr. H. v. d. Berg- Stenfert Kroese, Moergestel L. v. d. Bergh, Huybergen Joh. v. Berkel, Den Prof. Dr K. Ph. Bernet Ke}noers, A. H. Beugelsdijk, Noordwi]k Binnen J. G. Beunders, Midden-Beemster H. A. van Beurden, Tilburg H. W. Beverloo, Deil A. J. de Boiler, J. Betjering, Rolde Octrooi gemachtlgde I Hulp aan vijand Onderwijzer Hetze tegen Nat. Soc Ingenieur Bij vergissing gearr. inplaats neef Verkoopleider !920 Onderwijzer Relig. overste Inst Hoofd R.K. school Hoogleeraar Bloemb. kweeker Arts Vliegtuigmaker K.M. 3,10,1921 Landbouwer Vliegenier R.A.F ,1928 Hoofdcontr. C.C.D W. A. Bezemer, Schie- Auto-instructeur dam J. L. H. Bezems, Til- Onderwijzer burg W. de Biè, Nootdorp Schilder C. O. Bierman, Over-:Apotheker schie I A. J. v. d. Biesen, Expediteur J. Btrnie, Groningen P. Blankenberg, Voorburg A. M, de Blauw Leiden Mevr. C. de Blécourt v. d. Veen-Vonk, Wassenaar Mei. C. Blink, Den L. v. Blitterswlik, Delft O. Bloem, Mevr. N. N, Bloem- Paul, Med. student Luit. Kol. Genie b.d Advocate Boekhouder I Verv. en verspr, pamfletten, Juist. B.BC. Distr. comnl.,,ordedienst" Lid Inlichtingen Dienst Proces van Hattum Verspr. van berichten Verspr.,,Het Nieuws" Protest tegen Cultuurkamer Hulp aan onderduikers Spionnage, wapenbezit Wapenbezit en sabotage Economisch delict Engelandvaarder Hulp aan ]oden en onderduikers Onschuldig verdacht van cland, slachten,,oraniegarde" Aanzetting tot staldng,,leeuwengarde" Valseh P.B. O.D. wapensmokkel, zenderbezit, Pilotenhulp, spionnage Duitsch-vijandige berichten verspr, Zoon beleedigde Duitsche jongen Lid,,Geuzen" Koerier Koerierster I jaar tuchth maanden en t--April 42 6 rond tuchthuis ,43 en ? jaar! I 5 jaar tuchthuis, Nov.-Dec , weken gevang. 9, ,10, ? ô ô rond y Juli Rheinbach, Dachau, Kleef, Oladbach, Filt-Manfind Haaren Rheinbach, Lengsdorff Emmerik \ ught, Oranienburg, Haaren Rheinbach, Siegburg ontvlucht AmersIoort, ~~!, Vriji]eid Arnerstoort, gen enz, i,, Oranienburg, Ravensbriick Buchenwald, Lubfin,, later ontvlucht Ravensbrück, Mauthausen

5 i ~ 1 Naam Woonplaats Beroep (3eboortedatum Reden arrestatie Tijdvak gevangenschap. Vonnis Na vertrek uit het,,oran]ehotel J. G. Blok, [ Dit. Med. Ped. Inr. 16 I F. ]. B. Blokhuis, ~ Zuivelcontroleur Ootmarsum G. B. Blokzii!, En- ~Ass. smeltmeester schede ] N. v. d. Blôm, Am-!Leeraar sterdam H. O. v. Bodegom, ~ Kantoorbediende ,1923 J. H. Boeke, Oe~st- i Hoogleeraar geest! W. A. H. C. Boellaard! Assuradeur De Brit (Utr.) ~ F. Boelriik, Den Haa~ Kath. priester Ds. Mr. F. C.M. Predikant Boenders, Oss W. Boer, Haastrecht Wachtm. pol. le kl. Klaziene de Boer, Leiden Wilbelmina C. de Boer Mevr. M. E. J. de Boer-Dekker, Mevr. Wed. P. Boer- Oawerkerk, Bergambaeht G. J. M. E. Boers, Utrecht F. Boessenkool, Bar.esse v. Boctzelaar Johanna Bohn, Den t4 Verplecgster Steno-typiste ,4,1897 Fabr. Directeur Lectuur Verv. en verspr. ],,Vrij Nederland" Te laat op straat Duitsch-vijandige propaganda Valsch P.B., verspr. : illegale lectuur Verspr. illegaal blad i Schriiver en uitg. brochure over Nat. Soc. Gewest. Comm.,,Orde-dienst" Verboden zender i!lid illeg, organisatie overval pol. bureau Huiszoeking illegale werkers Verboden zender Verboden zender Verzameling wapens en ontploibare stoffen,,staatsgevaarliik" Pilotenhulp 19.5,41--Maart 42 Modiste , Dr. I D A Boks, I Dir. H.B.S. Onbekend I ~29.12,41 Leiden " I Majoor W. Bolken, ] L.S.K. Spionnage ll.41 Mevr. B. J. Bolte- Willemsen, Arnhem A. J. Boltjes, DelIt Begtn Mei dagen rond. gevang. 17.6, ly2 jaar gevang en April ~ Verspr.,,Volksziel" n Bollen,,Het vriie Volk" 2 jaar tuchtbuis Mevr. Bolman-van Spionnage I0.44 Mourik, i E. A. Bolte, Arnhem! N,S. Vrij Neder ~ land } G. A. Il. Bongers, Weerselo (O.) J. Boode, Del~t J. W. v. d. Boom, Beek (bij Breda) Ds. W. ten Boom, Hilversum Mei. C. ten Boom, Haarlem Jo K. den Boon, Lekkerkerk Student Dit. Zuívelfaóriek Expediteur Wacbtm. Marechaussee Predikant Horlogerie Fabrieksbaas Studentenrazzla Aanstichting tot staking,,geuzen" Beleediging en mish. Duttsche parachutist Zendingswerk onder Israël Luist. verb. zender, vervoer trotyl ~/2 jaar tuchthuis Kleef. Rheinbac Kleef, Anrath Buchenwald Haaren, Natzwe Ier, Dachau Siegburg, Wess~ ling, Sachsenhausen, Ravens brfick enz. Rheinbach, Hamel ~, vrijheid Natzweiler, Dachau, Kleef Rheinbach Buchenwald Mlinchen, Zweibrfichen Ravensbrück

6 Naam Woonplaats Mevr. E. J. Boon-Mees Den Dolder Hermina B. Boonk, Adriana M. Boot. Den J. Boot, Zwartewaal Tj. Bootsma, Zwolle P. F. de Bordes, Delft C, D. Bos, Zeist Dick Bos, H. Bos, Ede E. Bos, Driebergen H. Bosboom, Bussum Joh. B. Bosch, J. L. Bosch, Enschede A. Z. ten Bosch, Zutphen H. v. d. Bosch, Den Br. M. W. v. d. Bosch Oudenbosch Mevr. E. v. d.bosch-i de Jongh, Scheveningen H. A. v. d. Bosch, Delft F. T. Bosman, Wassenaar Corry S. C. Boudrez, Delft R. Boverhuis, Assen 0. v. d. Bovenkamp, Doorn A. L. de Braal, s-hertogenbosch Th. A. Braam, Almelo Mevr. G. F. R. Braam- Jansen, Almelo S. M. Brakel, Den Mevr. J. F~ Brand- Hoffman, P. J. Brandsen, W. C. Brassem, Am. sterdam J. H. J. Brëas, Den A. K. H. Breebaart, Poottugaal Beroep Geboortedatum Secretaresse Hoofd der school Employé B.P.M ,1912 Student Leeraar M.O. 4, Drogist Gem. ambtenaar Onderwüzer II.2,1917 Student Broodbakker Officier L.S.K. II.I Bouwkundige Religieus Fabrieksarbeider Kantoorbed Groothandelaar Boekhouder Accountant I Caféhouder Typograaf Burgemeester Reden arrestatie Spionnage, pilotenhulp Aanwezigheid op vergadering L.(X O.D. Spionnage groep,,zomer",,ordedienst",,oranjewacht" Hulp aan Joden en onderdulkers Lid,,Oranjewacht" Pilotenhulp, lid,,luctor et Emergo" Engelandvaarder Spionnage, sabotage Sabotage Hulp onderduikers,,waarheidsgroep" Contact met hulp voor onderduikers Splonnage O.D.,,Vrij Nederland" Tijdvak gevangenschap. Vonnis Tot einde oorlog 13, I Levenslang tuchthuis I Schutzhaft ged. oorlog Doodstraf , jaar tuchthuis I0.I jaar tuchthuis , , k en ? maal doodstrai &--18;5.44 Pres. Ned. Padvindersgilde Duitsch vijandige gezindheid ! Verbergen Geall. piloten 15 jaar tuchthuis Verbergen GealI. pi loten Verspreidlng,,Hetzschrift" Bijbelvergadering [ 16 dagen,,parool" [ Handgranaten in huist Verstrekking levens- [ , middelenk, aan Joden[ Onbekend Verspr. verboden para J0.41 fletten 5 mnd. gevang. [ Na vertrek uit het,,oranjehotel", Ravensbrück Terborg gevlucht Rheinbach, Ulm Buchenweld, Natzweiler, Duitschlanà Anrath, Ltittringhausen Kleef, Rheinbach í, Utrecht Siegburg, Zwolle, Alach foort Kleef, Keulen Rheinbach, Siegburg, Ravensbrück, Mauthausen Kleef 351

7 ~aam Woonplaats Mevr. S. P. A. v. d. Breggen-Mijnlieff, Utrecht A. A. Bregten Haarlem J. v. Breugel, Scheveningen Mevr. J. A. Breokelman-Oostrijck, Utrecht J. Brinkerìnk, Haarlem H~lène Brobbel-Dorsman, J. IJ. Broede!et, Rotterclam P. A. v. d. Broek, Ir. W. R. ~d. v. d. Broek, Utrecht A. W. ten Broeke, A. M. Broekhoff, Woerden N. J. Broertjes, Hilversum J. H. Brouwer, Baarn! P. Brouwer, A. J. F. H. Brouwers, J. H. A. J. Brugman, Leiden Wieger Bruto, Amster. dam A. de Bruin, Eukhuizen H. L. d Bruio, Twello N. H. C. de Bruin, Haarlem Mel. N, J. de Bruin,, Mevr. Brusse, Den A. J. de Bruijn, Ellemeet A. P. de Bruyn, Utrecht B. de Bruyn, Nootdorp C. A. de Bruijn, Leiden Mevr. F.F.J. de Bruijn- Jordaan, A. L. Bruys, Bergen op Zoom J. J. Buhre, J. P, Buitendijk, Th. J. W. A. Buket, Almen Beroep Geboortedatum Ka~elaan ,Makelaar [ Techn. student, 28.8,1915 i Wiukelier 14, [Leerling M.T.S. ] le Luit. Huzaren ] Veehandelaar Procuratiehouder 22.!.1905 Ass. Accountant Administrateur Architect B.W.A. 1.4.t893 Brigadier Politie DiE Meubelfabriek Stager-koopman Burgemeester Hoofd telegr, w. N,S. 17, Opperman 21.I0,1897 Leeraar M.O. 17,1, S90 Groothandelaar i9 Luit. ter zee 2e kl Kantoorbediende Reden arrestatie O.D.o.a. proces Roëll I, spionnage Jehova getuige Proces Erkens-Renken Hulp Engelandvaarders. Qeuzen SDionnage Sabotage Duitsch-vijandige geschriiten Wapenvervoer,(~rdedienst" [ Verkoop Oran]ebloe-, wapen, bezit Engêlandvaarder ~Ontvoerng gevan- ]Groep,,Schoemaker" Verstrekking P.B. Wapenbezit Wapenbezit, Engeland. Organisatie verzet tegen cultuurkamer Eng. piloot niet aangegeven Radiotoestel vatscht ~ Spionnage Wapenbezit Staker Anti-Dottsehe prop. Gehetme organisatie Verspreiding,,Telex" Groepsleider O.D. Lid verzètsorganisatie,,vrij Nederland" Engelandvaarder Tijdvak gevangenschap. Vonnis ~ , jaar tuchthuis , ,,Abgetrennt" ~ V~ jaar tuchthuls ~ ?-? , , I 7, !--30.9,41 26,9,41--6,11.41 (]een ~~11.1,44 Na vertrek u t het,,oranjehotel" Oranienburg Rheinbach Natzweiler, Dachau, chenwald, Dora Saehsenhausen, Oranienhurg Oberhausen, Buchenwald, Siegburg Buchenwald. Natzweiler St. Michielsgestel, Utrecht Utrecht Te werk gesteld, Utrecht Duitsehland Vooral in Siegburg, Ludwtgsburg enz 352

8 Naam Beroep Reden Woonplaats (3eboortedatum arrestatie Tijdvak gevangenschap. Vonnis Na vertrek uit het,,oranjehotel" Apolonia L. Buma, W. M. v. d. Burg, Voorschoten H. Burghout, Fl. Burgler, J. W. v. d. Burgt, Zeist Lambertha H. v. d. Burgt, Veghel P. Burik, Dr. J. H. v. Burkom, Apeldoorn Mevr. I. Buschman- Cool, Schevenlngen C. L. de Bussy0 K. v Buuren, Ambtenares Kantoorbediende Agent van politie Corr. ass.mij Procuratiehouder Winkelierster Gep. leeraar I.1906 Bierbrouwersgezel J. Buurstede, St. Wil- Broodslijter lebrord A. BuiJs, Beverwijk Aattje E. Buijs, Eindhoven Mevr. J. Buijs-Blijsie, Beverwijk A. W. Bi]l, Zwolle Analist 14.5.!914 Ambtenares Leeraar J. A. N. v. d. Bijl, Leiden Oravin H. O. S. van ~ U.N.R.R.A. Bylandt-Rosent~oom! Mevr. S. v. Bülevelt Ooms, ZeistI J. J. Bijlsma, Amers,~Timmerman foort i 16.ö.1917 (3. C. v. Bijsterveld Koopvaardijofficter (Cor West) Overschie G. H..[. M. Canoy, Nijmegen Dit. wtjnhandel L. F. Carrière, Den Prof. Dr. Is. H. Cas- Oud-hoogleeraar ~::~tto, Scheveningen ~ Hélène L. ten Cate- :Ceram. Bedrtjfschef Brouwer, Amster- I dam ~r T elr~ ej~zënazemler, Ned.1.9.Herv 1899 Predikant. G. Claztng, Haarlem Prof. R. P. Cleverinl~a ~. Hoogleeraar Leiden Dr. G. CloU n, CssR ] Prof. Kerkgeschiedenis Wittem (L.) ] J. C!ovis, Broekhu zer- I Bakker vorst J. W. M. CIovls Ziekenfondsbode Broekhu zervo~st Spionnage Bezit revolver Arrestatie N.S.B. ers wegens diefstal,oranjewacht" Onbevoegd bezit distr. bescheiden Huisvesting onderdulkers. Verspr. iii. bl. Deviezen Mlshandeling Rijks. duitschers Economisch delict Hulp aan ill. organisaties Koerierster Koerlerster iii. organisatie Leider ~~ewap, ill. organisatie Splonnage, wapeninstructeur K.P. Verspr.,,Ons Volk" Voor voortvluchtig echtgenoot Doodstraf ~4L ~ ;3 jaar tuchthuis ~ Onbekend I 7. I mnd gevang. 18.4, I (]een ~ ,43~ ,8.44 weken Uitzending radiobe richten naar Londen i Huisvesting gezochte ~ Doorgeving Eng. radio berichten Voorz. Ouderver. Sted ~ (3ymnasium Splonnage ~ jaar tuchthuis (3esiteerd door (3estapo,,Je Maintiendrai" Rede over ontslag Prof. Meyers Antt-Dult~che gezindheid OiJzelaar Waar~chuwing illegale werkers jaar gevaug ~ en ~ II , I , Ravens brfick - Ondergedoken., Rheinbach Duitschland Bochum Utrecht, RavensbrOck, Dachau, Ravensbrück, Dachau i Kleef, Bochum Diisseldorf. Anrath Kleef Bochum 353

9 Reden Tijdvak gevangenoonplaats j Geboortedatum arrestatie schap. Vonnis J. Meyer Cluwen, Eindhoven F. H. Coenradi, H. Coenradi, Den H. Cohen, Bussum J. H. T. Colleye, Weert M. C. Colijn, P. Cool, Ned.-Indië Ingenieur Student le Luitenant Marechaussee Chef Secr. Bank Luit. ter zee le klasse A. I. Cornelis, Voorzitter R.K. bond W. F. Courtens, Maastrlcht A. Th. Cox, Groesbeek Rljkspolitie t L. Cuse!l, Architect I Daamen, i B. A P. J. Daemen, IZakenman Haarlem G. A. Dagneli; Amerongen Dit. Kweekeri] H. v. Dalen, Delit Instrum. glasblazer H. van Dam, Eerde L. G. J. van Dam, Den W. W. van Dam, Mevr E. A. Damme- Per zborn, F. Damsma, Siddeburen Wilhelmina M. v. Dantzig, Haarlem G. W. Baton van Dedem, Aerdenhout J. A. Dek, H. J. B. A. Dekma, A. Dekker, Voorhout A. Dekkers, Utrecht W. A. Demarteau, Geleen P. H. F. Demollin, Maastricht (3. H. Dèntener, Weert B. Dentz, V. Derks, Brunssum Martina S. van Deth, Tuinbouwkundige Zeeman Kraamveroleegster Gem, ambtenaar Part, secretaris Industrieel Makelaar Administrateur Mijnwerker Insp. v. Politie Pilotenhulp Onvoldoende legitimatie,,oranjewacht" ood, Engelandvaarder Verspr. Duitsch-vijandige geschriften Wapensmokkel groep Dr. v. Vliet Verspreiding verboden geschriften Verspreiding pamfletten Zoon laten ontvfuchten Verspr.,,Ons Ochtendblad ) Spionnage Dist. commandant,,ordedienst" Geuzen Jood, sabotage Verv. iii. drukwerk í:alsificaties,,vrij Nederland" Oranjegezindheid Luisteren Eng. zender JodenhulD,,Ordedienst" Spionnage, sabotage Staking, sabotage,,luctor et Emergo" Vervalsching P.B. s Seinen geven aan geall, vliegers Ver. en verpr.,,vrije Volk" Spionnage Hulp onderdulkers, overbrengen personen naar buitenland Medewerker iii. bladen Mishandeling S.S. man Spionnage Groep Stijkel ~ l I mnà. gevang Nov. 43--Jan mnd. 9 dagen fieen ,41 2ô Voorwaardelilk ~ mnd tuchthuis Oct. 41--Maart jaar tuchthuis jaar tuchthuis Oeen , jaar tuchthuis Na vertrek uit het,,oranjehotel" I Anraht, Llittringhausen, Natzweiler Westetbork, Oraníen- burg Kleef Rheinbach Bochum, Sachsenhausen, Rheinbach Buchenwald Amersioort,, Neuengamme enz Rheinbach, Ravensbrtick, Haaren, Natzweller Sachsenhausen,, Neu Brandenburg Duitschland Rheinbach, Kempenich Keulen, Moabit Charlottenburg, Llibeck

10 H. B. M. Dewald. Den J. J. Ding]an, Leiden A. A. van Dinther, Eindhoven Mevr. van Dinther, Eindhoven J. Doelman, Alphen aan de Rijn 13. A. Dogger, Ir. C. Dogger, J. J. Dolk, Roosendaal J. Dollekamp, Mevr. W. A. v. d. Domhof-van Danzik, Haarlem W. N. J. v. Donge, M. van Donk, Utrech~ W. J. C. Donker, Meulunteren Mr. Dr. J. Donner, N. v. d. Dool, Leiderdorp A. J. Dorreman, Mevr. L. v. Dooren- Oliemans, A. J. Doorman, Heelgum G. Doorman, Wassenaar M. van Doorninck, Deventer C. G. v. Dorp, Nootdorp F. Dors, Mevr. J Dozt~-van Santen~ W. Drees Jr. P. J. van Driel, Hoofddorp C. Dronkers, Middelburg G. J. Drost, Arnhem Handelaar Electrotechnicus Landbouwer Handelaar Ingenieur Leerl. Machinist Studeerend Vertegenwoordiger Letterzetter Electrotechnicus Raadsheer Hooge Raad Employé Wnd. voorzitter Octrooiraad Oud-Burgemeester Electr. technicus Typograaf Verspr. pol. stukken Luisteren verboden zender Aanslag op Gestapospion Door arrestatie echtgenoot Wapendropping Sabotage Medewerker O.D. Lid leiding,,ordedienst",,ordedienst" Bouw geheime zenders ,12.41 Beleediging Duitsche volk Oprichter blad,,vrij Nederland" Organ. en drukker,,het Parool" Bezit radiotoestel Kerk. en illegale actie, prev. gijzeling Wachtm. rijkspolitie Pilotenhulp, spionnage de Student Koopman Studeerend J. Dubbeld, Correspondent ] Mej. A. Dubbeldeman Winkeljuffrouw Leiden O. H. Dulfer, Ede H oofdhouwk. N.S J. H. Dulfer, Ede AsS. Verffabriek ~ö~~~~~~ Engelandvaarder Slechte naam Octrooiraad bij Duitschers Verspreiding vlugschrift,,bijna te laat" Verspr. verboden geschriften Knokploeg K.P. Aanwezig in huis van illegale werkers Verspreiding,,Vrij Nederland" In bezit papieren N.B.S. Beleediging Duitsche Wehrmacht Spfonnage Gijzeling voor broer Spionnage Illegale arbeid 6 weken maand en J 100ô i ml jaar gevang Doodstraf ~ jaar gcvang maanden ~23.2.,14 Onbekend 6 maanden jaar, 9 mnd, boete Levenslang Mei , Oranienburg Emmêrik ontvlucht,, Haaren (N.B.), Anrath Rheinbach Schoorl, Buchenwald, Haaren, Anrath, Lüttringhausen, Anrath, Lfittringhausen Bochum Kleef, D~sseldorf Sachsenhausen, Neuengamme Vr~heid Bochum, Hamm, Rheinbach, Lfittringhausen Ravensbrück,.Sachsenhausen 355

11 Naam Woonplaats Beroeo Reden T~jdvak gevangen- Na vertrek uit Geboortedatum arrestatie schap. Vonnis het,,oranjehotel" H..I.v.d. Dungen. D. Dusschooten, Ridderkerk J, J. L. Duyvendak, Oegstgeest A, van Di]k, Overschie Drs. D, J. v. Dijk, Wassenaar J. v. D~jk, Maassluis J. F." C. Di]k, Helmond Mevr. J. v, Dijk-Hendriks, Mei. L. v. Dtjk, H. Ebens, Utrecht J. J. v. Eck, Bussum R. van Eecke, Leiden Elisabeth J. A. v. d. Eem, Heemstede Mei. I. v. d. Ecru, E. E. Eger, Voorburg M. Eggermont, Den Drs. H. Eggink, A. Eibink, Wo L. J. M. Eikcndat, Heerlen Ler~ie M A. Eilcrs. A. L. W. Elderhorst, Neotdorp I. J. Elkhuizen, Den J. Elslnga, A. v. d. Elst, ]. v.e!zen, S. Elzinga, Berendina R. H. Eraan Mr. Henriette M. 11. v. Embden, Willy J. v. Enck, Diepenveen J. C. v. d. Ende, Den Mevr. H. H. Endert- Iden, Bussum 356 ] Gereedschaosmaker 12.12,1893 i Politieagent Hoogleeraar Bankwerker 22.11,1919 i 18.7.t907 Bewaarder gev. kamp Accountant Advocate Marechaussee Oud-conservator ô ~ Hoofdcassière ~ Vertaalster Ambfenaar ~ ~Leeraar, res Architect! ~Civ. ingcnleur [ Typiste ~ Smid ~, kap.! Studeerend Kruidenier i le luitenant ~ Agent van Polttie ~ Verpleegster I : ] [Afd. juffr, taptjtwev [ Lid,,Geuzen" Weigering onderkruiperswerk. Leidsche Univ. actie Sabotagegroep Tegenwerking Duitschers,,Geuzen" Aank. Amer. effecten Hoofd ondergrondsche groep lllegaal werk Verspr.,,Vrij Ned." Vijand. inlichtingend. gezinde spreuken Vervaard, verboden geschriften Aanwezig bij overval in een hui~ I Duitsch-vijandige handelingen :Luisteren verboden I zender ~ KunstenaarsverzeI i Spionnage [Werkzaam bii Gen. [ Staf ~ Verspr. illegale bladen ~ Luist. verb. zender, wal~enbezít Sabotage met pers. bewijzen. Benadeeling Wehrm. Splonnage ~ Hulp Ned. parach. ~ Wapenbezit [ ~,Groep Hein" [ (,Laarman") [Hn~svest. pol. vlucht., i [ Voornemen N.S.B er i te vermoorden ~ Verspr. vlugschriften sabotage, overvallen, AntI-Duitsche gezindi heid 13,12, , I , ,7.4I~4.12,41 3 maanden $ 80! I 30, : [ 21.3, maand weken [ 12 jaar tuchthuis I Onbekend i ~ëélì--19 l 1"43 ~ en Buchenwald Om- Schalkhaar, men Vriiheid Euchenwald Ahrensberg, Ravensbrück Kleef, Bochum Siegburg, Wesselring St. Michielsgestel Sachsenhausen, Rathenow Rheinbach, Slegburg Vu~ht, Oranienburg i Kleef, Bochum Vt ~ht. Orantenburg, Ravensbrück ~ K~nigs ] war~ha - Kteef, Sachsenhausen ] Vriiheid

12 Naam Woonplaats J. W. Engels, Rotterclam A. H. F. Engering, (3. Engering, Oouda Mevr. M. W. J. Engering-Conijn, H. L. J. A. Engering, H. (3. Enklaar, Winterswljk J. H. Enter, Bloemendaa! Drs. L. A. H. Enthoren, Nelta Epker, Jo~ina M. (3. Ernst, Prof Dr. E. v. Everdtfigen, Maria J. van Everdingen, Mevr. M. J v Everdingen-Prònk, Mr. H. J. Ewoudt Vermeulen, Utrecht Antonia v. Eijk, M. M. van Eijk, Honselersdijk F. I. Th. v. Eynatten, V. C. Faas, VIaardingen J. Fahren!ort,!. C. J. Fahrenhorst, Ede P. Farher, Vlaardingen A. Feenstra, Vasse J. G. Feldhaus, M. P. Fischer, Den S. A. F. J. Floris Haarlem M. G. J. Fock, Utrecht B. F. A. Fohren, Doorn Mevr. E. (3.). Folmer- Vrielink, Zeist I. Folmer, Zeist A. Fonteijn, Rijswiik A. J. Fonteijn, Scheveningen, Beroep Geboortedatum Monteur Student R.K. Priester Manufacturier Chirurg Luit. Kol. K.N.I.L Doctor. economie Verloskundtge Oud-Hoofddir. K.N.M.I Repetitor leeraar Onderwijzeres Manufacturier Bode Timmerman Student Techn. ambtenaar I.I.1905 Schoenmaker Kommies inv. en acc. 1, Studeerend Bankier Officier ] Arts (3ep. gezagv. Roti. L. ~ " 22A Studeerend , Reden I Tijdvak ~evangenarrestatie schap. Vonnis I Landelijke Organ. hulp [ onderduikers,,l.o." ~ ! Aanwezig in huis met overtreders Hulp aan onderduikers Een N.S.B.-knaap landverrader genoemd,, Orde dienst" Handgemeen met Duitsch officier Oranjegezindheid Opsporing schoonzoon Opsporing broer Opsporing schoonzoon Stadscommandant,,Ordedienst" Verspr. illegale lectuur groep Schoemaker Verbergen Eng. rail. lid,,geuzen" Lid,,Geuzen" Hulp aan Joden en onderduikers,,geuzen" Aanhouding Duttsch soldaat Studentenrazzia Achterhoudfng Joodsche kapitalen Engelandvaarder Student-onderduiker,,Ordedienst" Hulp aan vijand Hulp aan vijand, spionnage Sabotage Redactie en verspr.,,vrij Nederland" ~ maanden !.- 27A ~.4~ ~ ~ ~ ~-6.~,.44 (3een ~ Augustus 44 Afpersing J jaar tuchthuis , ~ Oeen 14 dagen (3een (3een y3000 boete aan D.R.K. t ~10.1, ~ mnd Schutzhait jaar tuchthuis Na vertrek uit,,oraniehotel" Vrijgelaten wêgens onmisbaarheid i, Grune beí Lissa Ravensbrück Ravensbr0ck Vnght Kleef, Ravensbrück Buchenwald Rheinbach, Zie- ~enhain AmersIoort,, werk in Dld Buchenwald, Nienburg Rheinbach, Anrath Rheinbach, Siegburg 357

13 ~. N~eroeo Woonplaats I Geboortedatum Reden arrestatie T~dvak gevangenschap. Vonnis Na vertrek uit het,,oranjehotel" L. Fokstra, Catharina A. de Fouw D. Frank, K. F. Franke, Ri]swijk (Z.H.) M. Frankhuizen, Den P. G. Franzen, Dordrecht F. F. Frederiks, H. B. Freriks, Enschede K. A. Fuchs, Dordrecht A. Gaasbeek, Apeldoorn Mevr. M. L M. v. Gardingen-Coopmans (Ziegler), G. D. v. d. (3eet, Den Dr. M. C. (3eerling, Oss Mevr. H. 1. (3eilvoet- t Mannetie, P. H. v. Gent, J. (Hans) Gerritsen, Wassenaar J.D. Gerritsen, Oosterbeek D. van Geus, Utrecht F. van (3heel Gildemeester, H. W. Giezen, Voorschoten Th. van (ìilst, Den Ir. H. Glazenburg, Hengelo T. de (3oede, Rockan]e C. C. (3oedhart, N. D. v. (3oethem, Cornelia J. van Gogh, M. J. van Gogh, E. (3oldbohm, Bloemendaal O. van (3ool, Voorburg H. Th van Goor, Voorburg H. B. A. Goossens, Klazienaveen 358 Brigad. politie Ambtenares Vertegenwoordiger Corresp. B.P.M Reeder Jo,í~aHst Hoofdboekhouder Tuinder Kunsthandelaar Scheikundige O,nderwijzer r/ Rechercheur P.O.D Emigrantendienst Wisk. ambt. verz ~ Filiaalchef Werktuigk. ing Schoolhoofd Concierge Res.-kapitein Studente Monteur Student Kantoorbediende Luit. kol. K.N.I.L Pastoor Hulp aan politieke arrestanten Luisteren naar verb. zender Sabotage, lid,,raad van Verzet" Anti-Duitsche gezindheid ood ~pionnage Verspr. portretten Pr. Juliana en kinderen Verspr. foto s Kon. Huis Kaderlid N.B.S.S.O. Wapenbeztt Hulpverleening aan O.D. Hulp aan onderduiker~,,oranjewacht" Politiek Lid,,Oeuzen" Medew. I.D.,,Oranjewacht" Verboden zender Valsche aanklacht Spionnage, hulp aan vijand Verspreiding,,Vrij Nederland" K.P.,,Trouw" Spionnage,,Vrij Nederland" Studentenrazzta Communist, Illegale werker Illegale organisatie Huisvesting vliegeniers (,,Oroen") en I mnd en Y weken Aug.--Sept ô I ~ I Nov. 42 Doodstraf jaar tuchthuis ~ IVz jaar tuchthuis en , jaar ? ~ (3een Oct.--Nov Apr.--Aug ~ ~ Vrijspraak jaar t chthuls Westerbork, Theresi~nstadt Haaren (N.B.),, Duitschland Duitschland B~èhenwald, Ravensbrltck Natzweller, Dachau, Utr. Rheinbach Ziekenhuis Rhelnbach, Slegburg Berlijn, Sachaenhausen Bochum, DaMhausen Op transport vrijgekomen Krijgsgev. bij transport ontsnapt. 3 maanden, Utrecht, Vu ht Buchenwald. Natzweiler Rhe~nbach, Slegburg

14 W. ~~n Gorkum, Doetinchem Mr. C. J. Goudsmit, Oe~stgeest Mo de Oraal Jr. Dr. A. de Graaff, Voorburg Mevr. M. Graafhuts- Smit, W. Graafland, Vlaardingen H. M. le Grand, Haarlem J. L. Groenemans, Eindhoven A. F. Groeneveld, Krimpen a.d. Lek L. P. Groeneveld, Rockanje J. Groenhof, Heemstede G. J. v. Groningen, Voorburg J. v. Groningen, Voorburg J. A. Groot, Haarlem P. A. de Groot, Utrecht W. Groot, D. Grosman, Den Job. Grfin,,,Hans Brutus", Oegstgeest Mevr. K. A. de Gruyter-Winkler Prins, Almelo G. A. Gussenhoven, Voorburg M. G. Gijsen, Weert A. ten HaM, Arnhem O. C. de Haan. J. W. de Haan, Bussum W. C. J. de Haas, Voorburg J. J. de Haas, A. C. Haasebroek, Den A. W. H. Hafkamp, Ni]megen W. F. Hakbijl, Vlaardingen J. N. Hakkert, Scheventngen Drs. P. Hamburg, Tilburg C. Hameetman, 2e stuurman Advocaat Boekhouder Econom. adviseur Oud-ambtenaar Accountant Assur. bezorger Administrateur Scholier Boekhandelaar Stuurman groote vaart Zendingsarts Onderwijzer O!nderwijzer Arts 3, Bedri]fsleider Arts I Ass. accountant 6~ ~ur, student Slager Mach. houtbewerker 21.9,1917 Majoor infanterie Econoom Engelandvaarder Jood,,Vrij Nederland" Res. officier bij A.H.K. Algemeen verzetswerk Gezocht als gijzelaar Sabotage, wapenbezit,,geuzen",,ordedieust" Verzorging ondergedoken joden Onderduiker Onderduiker Engelandvaarder,,Oranjewacht" Engelandvaarder Opr. groep,,p.p.p." later,,oranjewacht" Spionnage, contact met Engel. Pilotenhulp. herb. onderduikers Sabotage in O.D. verband Sabotage, anti D. prop.,,oranjewacht" lol. dienst,,wim" Huisvesting Joden Onderduiker vlucht uit D. zonder padieren Beleediging D. Wehrmacht,,Geuzen",,Oranjegarde" Organ. vorming, zenderbezit Huisvesting Joden I jaar, 8 mnd. Januari 41 3, ~ Juni en Aug ! Onbekend ,2.43--? 9.2,43--? jaar tuchthuis jaar tuchthuis jaar tuchthu[s maanden 6 maanden Bochum Westerbork, Theresieostadt Gelsenkirchen, Dachau, Allach Buchenwald, Kassel Arbeidsiuzet Rheinbach, Siegburg Duitschland Keulen, Darrastadt edz,! Haaren, Vug~t, Anrath, eoz. Ravensbrück, Maathauseu Roermond Holtwick Haaren, Duitschland KleeI, Wuppertal Concentr. kamp Te werk gesteld, Buchenwald, 359

15 Naam Woonplaats Beroep ~ Reden Geboortedatum arrestatie Tijdvak gevangenschap. Vonnis Na vertrek uit het,,oranjehotel" Prof. Dr. J. A. v. Hamel, Baarn Mevr. v. Hamel-de Vries Feyens, Baarn Mevr. v. Hamel Quarles van Ulford B. W. A. Hamers, H. G. v. Hamersvelt, A. Hammelberg, Ch. "Th. B. Hanckx S.J. A. Haring, Koopman Correspondent Handelaar R.K. Pr~ester ! Student I,. J. A. M. Harlng, Acc. Bel. cons A. J. Harp, Hoofdinsp. politie Aaltie Hart, Baarn Jeugdleidster G. Hartman, Kantoorbediende Lena I. E. Hartmann, Pensionhoudster J. J. Harts, Breda Lutt.-kolonel N. J. H van Hasselt, Med. student Deventer J. A. Baton van Kol. tit. cav. b.d. Heeckeren van Mole "/ caten, A rrll]elu D. G. J. Baton v. Comm. Effecten Heemstra, A dam Ernestine Th. I Bar.esse van Heem, stra, M. de Heer, Metselaar Via ardingen J. ter Heide, Voorburg Bibliothecaris 1895 J. H, v. d. Hetde, Gep. hoofdagent van rech. ~otitie H. Heldebrink, Gem. ambtenaar J. Heidema. Militair Mevr. S. Il. A Heldema-Nelemaat, H. Heima, Hermeintje Heimans (Manjo), Costumiëre F. Heirman, Hillegom Student F. M. van Helden, Journalist ] Mevr. W. Helder- / Koekx,! C.F. Helderman, I Fabrikant Huizen (N.H.). I Zonder reden Hulp Joden, onderduikers, Ondergedoken Ten onrechte Valsche stempel op stamkaart Valsch stempel op stamkaart Hulp Engelandvaar. der Koerterster,,Trouw" Verspr.,,Vrit Nederland" Bezoek aan Veterman Spionnage Wapenbezit, Enge. landvaarder,,oran]ewacht",,vrij Nederland" Spionnage Hulp aan gevangenen Verstr. aan oers foto s beruchte S.D. agenten Vervalsching persoonskaarten L.O. Hulp aan joden en onderduikers Versnr.,,De Waarheid" Moord op Gen. Seyffardt Verv. foto s Kon. Huis Sabotage 2 weken Aug. 42. Aug. 42, I ~ weken Vrijspraak 9 weken Vri~spraak ô. I Levens!. tuchthuis 13.I mnd gevang Jaar, f ~ , ~,/~ jaar gevang. Juni 41--April Vrijspraak rond. gevang. 3 weken ~ Jaar, later weer gearíesteer~ Westerbork ontvl. Vrl]heid [ Vri]held [ Rheinbach, Ludwi~sburg,, later krijgsgevangen Kleef Buchenwald, Dachau Vri]held Dorsten, Bocholt 2>( ontvlucht, Utrecht Vrilheid Ravensbrüek, Mauthausen Vrij door afkoop 360

16 Ph. Heller, Niimegen Elisabeth W. M. J. Helvensteijn, Voorburg J. Hendriks, Bertie Hennioman, Matthys Hennipman, (3. C. Henskes, Wassenaar Mevr. Mr. A. Her. mans-werker. J. M. Hermes, W. v. Herpen, Voorburg Mr. W. B. H. A. Heskens, Leiden D, Hesse, Arnhem A, v. d. Heuvel, Oouda C. v. d. Heuvel, Schledam J. v. d. Heuvel, Den Th. L. A. v. d. Heuvel Utrecht O. A. K. v. Heuven, H. Hey, Voorburg M. Heymans, Hillegom J. H. Hilgers, Woerden D, Hilgers, Apeldoorn J. M. A. Hillen, Mr. G. van Hilten, Bergen (N.H.) Mevr. W. v. Hinte-de Bruin, Wormer P. J. M. Hoefsloot, Arnhem M. C. v. d. Hoek, Ds. Hoekendijk, Oosterbeek Dr. (L Hoeneveld, Alkmaar P. 13. Hoensler, Voorburg H. v. d. Hoest, Maassluis. (3. v. d. Hoeven, Schiedam A. (3. Hotenk, Alphen a.d. Rijn Electro-monteur Directrice jaar Bedlende Insp. politie Student Techn. ambt Adv. en Procureur I Re$. Luitenant Bedrijtsleider Metaalbewerker Hoofdagent politie Particulier Hulsvlijtzaak Hulppred. N.H Metselaar Handelaar Militair 30.I.1915 Jur. adv. en adm Wijkverpleegster Koopman Hoo~dagent van Dolltle Predikant Zenuwarts Adjudant O.O MagaziJnbediende EIectr. lasscher Aanstaand officier Verspr. pamfletten voor staking Mei 41 Jodenhu!p Verv. en verspr. pamfletten Weigering vader college te geven Weigering vader college te geven Weigering arbeidsinzet K.P.-splonnage Studentenrazzia Beleed. N,S.B. en Wehrmacht Anti-D. houding, beleedlging van Hitler Spionnage Doodschieten N.S.B.er Engelandvaarder Wapenvervoer,,Oranjewacht" Beleediging Ffihrer Huisvesting Joden Beleedígíng Ffihrer en nat. ~oc. Verkoop mil. goed lliegaal werk PilotenhulD Hulp aan vijand Stykelgroep Verbergen en doorgeven van wapens Sabotage Onbekend Anti-Duitsche gezindheid Overval politiebureau,,geuzen ",,Geuzen" Beleediging Führer en D. Wehrmacht en N.S.B maanden , ? ! en ~ ~ I~~ iaar ~ (3een 29,3.4!h ~30. I 1.41 : Oct.--Dec maanden ~,4--2.6,44 DoodstraI jaar tuchthuis ,41 3~/2 week l 1.41 Doodstraf I wI Kleef V~:ijheld Kleef, Keulen, Rheinbach Vr jheid Dorzten, Kirchbellen Vr jhe d Leeuwarden Amers~oort, Rheinbach Duitschland, Offingen Anrath, Lüttfinghausen Duit~chland Da- Buchenwald, chau Buchenwald 361

17 I Naam Beroep Reden Woonplaats Geboortedatum arrestatie Ttjdvak gevangenschap. Vonnis Na ve~ het,,oranjehotel H. Hofman, M. Hofman, G. Hogetoorn, Den A. den Hollander, F. O. Hollander, Haarlem A. A. Homburg, IJmuiden H. Hommers, Ter- G. A. M. Hondius v. Herwerden, Voorburg M. G. Hondius v. Herwerden, Voorburg Mevr. M L. Hondius v. Herwe~ den-v. Haastert, Voorburg W. ltonhof, A. H. M. v. Hoof, s Hertogenbosch J. P. M. van Hoof, Maria A. C. v. Hoof, Eindhoven H L de Hoog, "Deh (3. Hoogenbosch-van Thiel, Meerssen J. C. Hoogewonink, Mei. P. M. Hoogland, Scheveningen K. Hoogteyling, Atphen a.d. Rijn J. Hoogvliet, Rockanje W. A. Hoogwerf, Vlaardingen H.!. v. d Hoonaard, Abbenbroek H. C. v. d. Horst, Leiden J. Horstink, J. J. v; d. Hout, A. N. Houtman, R. Hovinga, J. F. ltovius, W. H. Hudig, A. van Huizen, H. A. H~lseboseh, Hillegom 362 Rechercheur Gem. werkman Kapper Koopman Tramconducteur Wachtm. Kon. Mar Oud-resident Medisch analyste Meester bakker Op. Sup Stand A,P.C Teekenaar Industrieel Secretaresse Tuinder Automonteur Landbouwer Fabrikant Fotograaf Schildersbedrijf Bankdirecteur Makelaar assur Verv. en verspr, foto s Rechtsfrontleden Verspr. verboden geschrilten,,o~rdedienst" Afbreuk aan S.D. Beleediging D. Wehrmacht Spionnage en sabotage Hulp onderduikers, verb. zender Hulp onderd, uitzending n. Londen gel. Hulp aan Joden en onderduikera Hulp onderd., verzet tegen S.D. Beleediging D. Wehrmacht Luisteren verí~, zender, verspr, berichten. Hulp aan onderduikers Koerierster spionnagegroep G.D.M. Valsche aangifte Devtezen en anti- Duitsch Duitsch vijandig (,,Oome Ko") Verbr. vi]andige propaganda,,geuzen",,geuzen" Luisteren naar Eng. zender Sabotage L.O., vervalsching papieren Laten ontsnappen van een gezochte,,ordedienst" reden,,geuzen" Beleediging van Gen. Christiansen en mnd. gevang Z , t mnd..f ~ , , I jaar gevang l I, ,44 14, , I mnd jaar tuchthuls Y Nov dagen Kleef, Wuppertal Uitgebroken naar Engeland Vrij bij vergissin Vu.~l,t, Ravensbrück Vr ijheid Ziekenhuis, Haaren Dachau enz., Haaren Vrijhetd Werkpticht Duitsl Buchenwald Mfinchen-Gladbacl Bochum ontvlucht München, Zweibrücken

18 Woonplaats I Geboortedatum [ arrestatie [ schap. Vonnis ~ het,,oran]ehotel" Ir. L. Hupkes, Bilthoven C. Huynen, Delit Mr. C. F. H. Huysman, H. T. Hylkema, W. Ineke, Haarlem Chr. Ingenhoest, Voorburg Dr. F. G. Insinger, A. A. Jacobs, Oegstgeest Jenny Jacobs Rijswjk (Z.H.) L. 1. Jacobs, A. lacobson, Otverveen C. C F. Jager, Mevr. F. W. Jager- Berghuis, R. A. Jager, M. J. Jagt, Voorburg, Mevr. Jalinck, Ds. A. C. Jalink, Nootdorp Mevr. Jalink-v. d. Wetering, Nootdorp Mr. Dr. K. F. O. James, Gouda C. Jansen, Zullen J. Jansen, Delft W. J. B. Jansen, Haarlem Mevr. O. Jansen-de Gelder, J. F. Jansen, J. H. M. Jansen, P. J. W. Jansen, Venray Mevr. C. J. J. M ansen-roodnat; Zullen J. Janssen, J. H. Janssen, Doesburg J. W. Janzen, Delft lng. N.S Dansleeraar Secr. Voogdijraad Ingenieur Horlogemaker Gep. hoofdwerkt. K.P.M Chirurg 28.4.t900 Secretaresse Fabrikant Gep. Kap.-Luit. ter Z Student Chef bode Tsjecho-Slow. alkomst Predikant Burgemeester Werkmeester Bedr~fsleidet Rijkshavenmeester Ass. accountant Timmerman Metaaldraaler Industrieel als lid Centr. Comm. Studieb werk, onderduiker Spionnage Spionnage In huis van helper onderduiker Wapenbezit Zonder reden Koerlerster landelijke organisatie (L.O.) Leider ill. organisatie,,trouw moet blijken",,orde dienst" iii. actie Stedelijk commandant,,ordedlenst" Hulp ondergedoken studenten Hulp ondergedoken student en, koerier O.D. Sabotage Vijandigheid jegens Duitschland Ve.rspr.,,Ons Kind Verspr.,,Ons Kind in gevaar" (,,Dini" Beleediging Wehrmacht Huisvesting Joden radio verborgen Verspr. pamfletten Spionnage, sabotage Verstrekken van inlichtingen Spionnage, pilotenhulp Beleediging D. Wehrmacht. Huisvesting Joden, radio verborgen,,oeuzen" Spionnage Verboden zender Nov. 41--Maart 42 Levenstang tuchthuis jaar tuchthuis Jan.--Febr /2 week Eind jaar tuchthuis I0, Oct maanden Vrijspraak Mei , I ~/2 jaar gevang mnd. gevang ,, Utrecht Rbeinbach, Dachau, Lüttringhausen :, Ravensbrück Rheinbach Auschwitz, Sach- :-,en hauaen Voght, Anrath, Lüttringhauaen Praag, verder lof onbekend Kleef, Bochum Kleef, Wupperthal VriJheid, Bochum Verplicht N.A.D. DüsseldorI Buchenwald 363

19 Naam Woonplaats B. J. Jeronimus, Oroningen W, H. Jolink, Naaldwi]k A. A. de jong, HHversum A. J. de Jong, Elly de Jong, Mei. M. I. C. P. de Jong, Leiden S. de Jong, S. de Jong, Jhr. Mr. M. W. C. de jonge, Zutphen G. de Joogh B. de Jongste, Den Haa~ G. D. Jonker, Groningen H. van Joolen, Almelo E. Joustra, Apeldoorn E. Jurriaanse, Kaapstad Ir. A. J. L. Juten, Bergen op Zoom Mevr. A..1. Kakebeeke-Alberts, Voorburg J. Kalff, Krommenie I<. Kalkman, Vlaardingen J. F. Kamerman, Mevr. J. Kamerman- Keizer, 13. Th. J. v. d. Kamp, Rotterdatn J. H. van Kan, Aerdenhout Elisabeth Karel, H. Karssen, Bussum Mevr. A. L. v. d. Kasteele-v. Roggen, Dr. W. Kat, Mevr. Wed. J. M. de Keizer-Oroenestein, Schiedam C. D. Kelderman, C Kerkhoven, " 364 Beroe~ Geboortedatum 8.10,1898 Architect Oud off. K.N.I.L ô.8, Advocaat en proc Comm. effecten Techn. adviseur Rector gymnasium , Bankbeambte Employé H.A.L Leeraar M.O t894 Burgemeester Scheepmaker S Kantoorbedlende Verpleegster Arts Zenuwarts ,1891 Metaaldraaier Techn. student Reden Tijdvak gevangen- Na vertrek uit arrestatie schap. Vonnis [ het,,oranjehotel O.D Spionnage groep Roëll Vrij wagens ziekt~,,ordedienst" ,42 Misleiding Gestapo ,43, Vri]ìleid Hulp piloten Eind Maart 44~ ], Utrecht, Ravensbrück Spionnaga ] Verv. en verspr, verb. vlugschriften Engelandvaarder,,Ordedienst" Hulp aan Joden,,Neder- Medew erkin~ land vrij" Gijzelaar voor broer ] , Oranienburg 11.9,41~ Amers*oort, Buchenwald Inlichtingendienst 9, [, Natzweiler HuIp aan jeugdige ~ vluchteltngen Spionnage, pilotenhulp! , Maagden- Doodstraf burg Kwarttercomm. O.D AmerMoort,,Vrij Nederland" Joden m p Verspr. Duitsch vi]andige geschriften II1. arheid, wapens, springst., sptonnage Verv. en verspr, vervalschte bescheiden,,ordedienst" Valsche med. verklaring voor joden lodenhulp Illegale grensganger Aanslag op generaal SeSfffardt I ~a jaar tuchthuis , jaar tuchthuis , , , , , :41 3V~ maand 29, ~ V2 jaar kamp ~7,2.43 Rheinbach Amers[oort, Duitschland Haaren, Anrath Concentratiekamp Vrij, ondergedoken gijzelaar Natzweiler, Dachau,, Ravensbrück ontvlucht AmersIoort Ravensbrück AmersIoort

20 Naam Woonplaats Beroe0 Geboortedatum Tijdvak gevangen- schap. Vonnis Reden arrestatìe Na vertrek uit het,,oranjehotel" G. H. Kerkkamp, J. H. Kessler, Wassenaar F. v. Kesteren, Hilversum A. J. W. Ket, Utrecht j. xv. M. Keunen, G. Keuzenkamp, J. Ke~zenkamp, E. Keyl, P. F. M. Keyser, L. Kieboom, J. A. KiefIer C. M. A. Kiene, C. W. Kiers, W. Kik, Wassenaar Mevr. D. Kist-Knottenbelt, P. C. Klaver, Alkmaar A. W. Klein, Den H. Klein-Nagelvoort, Heemstede A. v. d. Kley, Alphen a.d. Ri]n W. Kltnkhamer, J. Ktoeke, Monster Afd. Chef Eijz. Gerechtshof Secr. Voogdijraad 15.1,1892 Comm. effecten Boekbinder Student Fabrikant Ass Geoloog B. S. v. Kloeten Fabrikant Schevenlngen Mevr. E. v. Kloeten-~~ Nijkerk, Scheveningen H. Klok, Almelo Itandelaar R. Kloostra, ] B. Knippenberg, Den Haar Jhr. W. P. de Kock, Effecten Den Haar Th. A. J. Koesen, s-hertogenbosch Mevr. L. J. Koet- 6, Mazée, Leeuwarden J. C. Kok, J. F. Kok, Dit. Gem. apotheek A. Koldewljn, Apeldoorrt Verspr.,,Vrij Neder land" 2V2 jaar tuchthuis derland" 3 mnd. gevang. J 600 Medewerker,,Het Parool" lllegale actie 1 I Geheime drukkerij Geheime drukkerij Lid verzetsorganisatie Verberging ]oden Engelandvaarder Metaaldraater Verv. en uitgave verb lectuur Agcnt van pol. rech. h~.edep, dood S.D spionne, Res. kap. inf Doodschieten spion Rademaker N.S.B. Spionnage Verm en verspr. illegale bladen Garagehouder Spionnage Electr. teclm, install.,,oranlegarde" Verpleger I Spionnage, wapens Gep. Ind. ambtenaar,,geu,en" [ enz Ingenieur Luist. verboden zender, anti-duitsche prop. Opz. Gem. Gasfahriek Spionnage Luit. ter zee 2e klasse lllegaal werk Onbekend Verv. en verspr, illeg. lectuur Verspr. pamfletten en foto s Kon. Huis Ill. arbeid en hulp oaderdutkers,,ordedienst" Sptonnage,,Geuzen" Beleediging Ftihrer Engelandvaarder , Doodstraf II rond. tuchthuls ì I jaar gevang I.I mnd. gevang I jaar tuchthuis I0.I ~ en 31.1,44--9, , Vrijspraak ,t Schutzhaft mnd. gevang , ~ ~ ~ Kleef, Rheinbach Utrecht, Siegburg, Sach~enhausen Rhêinbach, Siegburg Rheinbach, Siegburg, Utrecht Rheinbach, Siegburg, Anrath, Ltittringhausen Auschwitz Birkenau O.S., Dachau Naar Duitschland, ontsnapt Rhelnbach, Ziegenhain, 365

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente sv 57 RIS 080551 Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Treintaxi De gemeenteraad Het raadslid, de heer drs

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959).

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959). Werkblad 1: Marie Anne Tellegen. Mijn naam is Marie Anne Tellegen. Ik ben geboren in het jaar 1893 in Arnhem. Mijn vader was burgemeester van Amsterdam van 1915 tot 1921. In februari 1944 kwam ik in de

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum ost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2017 Amersfoort

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum Oost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2015 Amersfoort

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Bastiaan Jan Ader Pastorie NieuwBeerta Geboren 30 december 1909 Gefusilleerd 20 november 1944 - Veenendaal.

Bastiaan Jan Ader Pastorie NieuwBeerta Geboren 30 december 1909 Gefusilleerd 20 november 1944 - Veenendaal. Bastiaan Jan Ader Pastorie NieuwBeerta Geboren 30 december 1909 Gefusilleerd 20 november 1944 - Veenendaal. Bastiaan Jan Ader was een Nederlands-hervormd predikant in Drieborg /Nieuw- Beerta vanaf 1938.

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

VvE Amaryllis. Plaats: Castricum. Bouwjaar: 1965. Aantal Appartementen: 30. VvE Amelander Paradijs. Plaats: Buren. Bouwjaar: 1993

VvE Amaryllis. Plaats: Castricum. Bouwjaar: 1965. Aantal Appartementen: 30. VvE Amelander Paradijs. Plaats: Buren. Bouwjaar: 1993 MJOP VvE Amaryllis Plaats: Castricum Bouwjaar: 1965 Aantal Appartementen: 30 VvE Amelander Paradijs Plaats: Buren Bouwjaar: 1993 Aantal Appartementen: 93 VvE Annadal Plaats: Maastricht Bouwjaar: 1961 Aantal

Nadere informatie

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 84 FA. GEBRS. GIJZELS SLUIS 146 FARM FRESH B.V. BORN 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 293 H. MEIJERINK B.V. TEUGE 322 VEE- EN VLEESHANDEL MULDER B.V. TWELLO 357 DIVIANDE B.V. TWELLO 360

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging Plaatsingslijst Archief Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging Archiefnummer: Archiefnaam: ARKA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1983 Katholiek

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt September 2017 Schouwburg het Park, Hoorn 15-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 16-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 17-9-2017 19:30 DeLaMar Theater

Nadere informatie

Trickle down in de stad

Trickle down in de stad Trickle down in de stad Roderik Ponds (RUG/Atlas) ponds@atlasvoorgemeenten.nl Gerard Marlet (RUG/Atlas) Harry Garretsen (RUG) Clemens van Woerkens (Atlas) & de steden Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden

Nadere informatie

SECTION IV. Wild game meat,cutting plant. Approval Number. Name of the establishment 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V.

SECTION IV. Wild game meat,cutting plant. Approval Number. Name of the establishment 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V. 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V. TWELLO 371 HILTON MEATS ZAANDAM B.V. ZAANDAM 454 DAILY FRESH FOOD B.V. GELEEN 670 JOS GLAS VASTGOED B.V. LEEUWARDEN 2993 'T ZINKSKE NEERKANT 3116 BONNE VIANDE

Nadere informatie

Alle Basisscholen voor vrijeschoolonderwijs (kleuterklas en onderbouw)

Alle Basisscholen voor vrijeschoolonderwijs (kleuterklas en onderbouw) www.watisdevrijeschool.nl pagina 1 Alle Basisscholen voor vrijeschoolonderwijs (kleuterklas en onderbouw) Alkmaar Rudolf Steinerschool Sperwerstraat 1 1826 KL Alkmaar telefoon 072-561 86 02 info@vrijeschoolalkmaar.nl

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE

Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth. Richard Buytendijk, MSc, MSRE Urbanisatie-effecten en vastgoedwaardeontwikkeling: Human Capital = Capital Growth Richard Buytendijk, MSc, MSRE Research, ASR Vastgoed Vermogensbeheer Even voorstellen.. - achtergrond sociale geografie

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden Concept Wedstrijdprogramma 2015 Wijzigingen voorbehouden 28 Maart 2015 Amerongen Tijd Junioren LD Aspiranten LD 8:30 - - 9:00 Geldermalsen Veenendaal 9:30 Giessenlanden Neder-Betuwe 10:15 Veenendaal Gorinchem

Nadere informatie

KNSB competitiemailing 11 december 2010

KNSB competitiemailing 11 december 2010 KNSB competitiemailing 11 december 2010 Kenmerk: 10/WZcom/1369/KoS Aanmelden: http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/competitie/mailings Afmelden: per e-mail aan kstolk@schaakbond.nl Aantal abonnees:

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7 Jonge Voetboogstraat nr 1 Klerkx, Joannes 26-10-1892, Raamsdonk seinwerker ns Olthof, Grada Hubertstr.W.,11 's-hertogenbosch 04-07-1923 06-04-1925 's-hertogenbosch Muntelplein 31 2 1 1 Muijsenberg v.den,

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15]

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] 1 Willem Cornelis. 2 3 Willem en Dina als jong paar 4 Promotiediner 1906. 3e van 3e van rechts vader Adriaan W I Willem Cornelis Mees [R 11-15] (afb. 1 t/m

Nadere informatie

Bankraad 11 maart 2016

Bankraad 11 maart 2016 13-Mar-16 1 Het Verdwijnende Midden (is overal?) Feiten, Analyse, Oplossingen Harry Garretsen (BuZa, 5 november 2015) Bankraad 11 maart 2016 www.inthelead.net Het Verdwijnende Midden (HVM) 13-Mar-16 2

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord Inhoudsopgave In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

25 Maart 2017 Papendrecht

25 Maart 2017 Papendrecht 25 Maart 2017 Papendrecht Wedstrijdleider Mark van Wijk Telefoonnummer 06-55706902 08.00 uur begin briefing Tijd Junioren LD Aspiranten LD 9:00 - Giessenlanden 9:30 Geldermalsen Zederik (Ameide) 10:15

Nadere informatie

Lokaal en landelijk de handen ineen

Lokaal en landelijk de handen ineen Lokaal en landelijk de handen ineen 1 Lokaal en landelijk de handen ineen Als lid van de NVN staat u er niet alleen voor. We bieden u hulp, advies, een luisterend oor, lotgenotencontact, ontmoeting en

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Bijl age B hor ende bij het besl uit op bezwaar in de zaak 5211 boomkweker ijen

Bijl age B hor ende bij het besl uit op bezwaar in de zaak 5211 boomkweker ijen Gemeenten waarbij de betrokken ondernemingen in 1998 onderling contact hebben opgenomen, de Gemeente Betrokken onderneming Documentnummer Alphen aan de Rijn 04200593390201 Amsterdam Baarsjes 04200593390205,

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI 20 december 1996/nr. WDB 96/642 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op artikel 3 van de Algemene wet

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Grafische Bond

Nederlandse Katholieke Grafische Bond Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Grafische Bond Archiefnummer: 1208 Archiefnaam: RKGB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1909-1982 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

Fact sheets The Netherlands. Office and industrial property market

Fact sheets The Netherlands. Office and industrial property market Fact sheets Office and industrial property market December 16 1 Fact sheets office property market december 16 OFFICE JOBS 2,2,000 vs. 14 1.7% AVAILABILITY 7,643,000 m 2 16 vs. 6.2% STOCK 48,900,000 m

Nadere informatie

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009 Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 29 mei 2009 HOOFDSTUK 3 GROENE RUIMTE Titel 3.1 Rijksbufferzones Kaart 1a : rijksbufferzone mstelland - Vechtstreek Kaart 1b : rijksbufferzone

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

25 METER VLINDERSLAG PATRICK HABECK CUIJK METER VLINDERSLAG 100 METER VLINDERSLAG 200 METER VLINDERSLAG

25 METER VLINDERSLAG PATRICK HABECK CUIJK METER VLINDERSLAG 100 METER VLINDERSLAG 200 METER VLINDERSLAG Clubrecords Aqua Novio 22-2-2015 HEREN 6 JAAR MINIOREN 1 25 METER VRIJE SLAG PATRICK HABECK 0.23.69 24-2-2008 CUIJK 0100007 50 METER VRIJE SLAG TIM KORSTANJE 0.51.37 27-3-2010 WAGENINGEN 0300053 100 METER

Nadere informatie

UITSLAG FONDCLUB DE GLAZEN STAD A27 VANUIT TARBES MET 635 DUIVEN OP 09-07-2010 LOS 10.30 UUR.

UITSLAG FONDCLUB DE GLAZEN STAD A27 VANUIT TARBES MET 635 DUIVEN OP 09-07-2010 LOS 10.30 UUR. UITSLAG FONDCLUB DE GLAZEN STAD A27 VANUIT TARBES MET 635 DUIVEN OP 09-07-2010 LOS 10.30 UUR. PLC NAAM PLAATS VER. RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN PUNTEN BEDRAG 1 A. van de Berg Spijkenisse

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

IGZ-rapport Zorg voor vrijheid: overzicht scores en acties van bezochte instellingen (N=86)

IGZ-rapport Zorg voor vrijheid: overzicht scores en acties van bezochte instellingen (N=86) IGZ-rapport Zorg voor vrijheid: overzicht scores en acties van bezochte instellingen (N=86) In dit overzicht treft u de 86 bezochte instellingen aan inclusief de scores voor de zes aandachtsgebieden die

Nadere informatie

AFD. "DE KUSTSTROOK" A24 ST. VINCENT. MET 672 DUIVEN OP LOS U. SAM.1: 242 DUIVEN, SAM.2: 136 DUIVEN, SAM.3: 294 DUIVEN.

AFD. DE KUSTSTROOK A24 ST. VINCENT. MET 672 DUIVEN OP LOS U. SAM.1: 242 DUIVEN, SAM.2: 136 DUIVEN, SAM.3: 294 DUIVEN. AFD. "DE KUSTSTROOK" A24 ST. VINCENT. MET 672 DUIVEN OP 13-06-2014 LOS 13.00 U. SAM.1: 242 DUIVEN, SAM.2: 136 DUIVEN, SAM.3: 294 DUIVEN. APL SPL VPL NAAM PLAATS -VER. RINGNUMM V AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD

Nadere informatie

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam.

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam. Herhaling BHV De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1069731 1069732 1069733 1069734 1074269 1074268 1074267 1074266 1074265 1074264 1074263 1074262 1074261 1074260 1074259 1069716

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

Mannen Senioren Baan Officieel

Mannen Senioren Baan Officieel Bijgewerkt tot en met 31-12-2015 Mannen Senioren Baan Officieel 100 meter 11.2 sec Wim van Rijn Arnhem 31-05-82 200 meter 22.6 sec John van Sprundel Vught 14-08-88 400 meter 50.00 sec et John van Sprundel

Nadere informatie

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar Bijlage 1. Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar 2014-2015 zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons op de leerplichttelling bedroeg

Nadere informatie

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn Actievoorwaarden Sony VAIO promotie Actietermijn - Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, op aankopen gedaan van 25 juni 2012 t/m 29 juli 2012. - Onvolledige inzendingen en inzendingen die na 13 augustus

Nadere informatie

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage)

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage) Totaaloverzicht beoordeling n en politieke partijen Politieke partij Gemeente Alkmaar Almelo Amersfoort Amsterdam Arnhem Breda Den Bosch Den Haag Deventer Dordrecht Eindhoven Emmen Enschede Groningen Haarlem

Nadere informatie

25 METER VLINDERSLAG PATRICK HABECK CUIJK METER VLINDERSLAG 100 METER VLINDERSLAG 200 METER VLINDERSLAG

25 METER VLINDERSLAG PATRICK HABECK CUIJK METER VLINDERSLAG 100 METER VLINDERSLAG 200 METER VLINDERSLAG Clubrecords Aqua Novio 1-5-2016 HEREN 6 JAAR MINIOREN 1 25 METER VRIJE SLAG PATRICK HABECK 0.23.69 24-2-2008 CUIJK 0100007 50 METER VRIJE SLAG TIM KORSTANJE 0.51.37 27-3-2010 WAGENINGEN 0300053 100 METER

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning

Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning 30 november 2012 Onderzoeksverslag Inkomensgrenzen Wmo, ANBO DIR1211629 n.barendsen@anbo.nl Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning Een grote meerderheid van de

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

(Tweede Kamer, zitting )

(Tweede Kamer, zitting ) 4 7 7 7 (Tweede Kamer, zitting 1956 1957) EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL Zitting 1957 1958 I Nr. 44 GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET houdende een nieuwe regeling van de samenstelling der burgerlijke gerechten

Nadere informatie

EREDIVISIE. = winterkampioen

EREDIVISIE. = winterkampioen SEIZOEN 2011-2012 EREDIVISIE M W G V + - S P PIM 1. AFC Ajax Amsterdam 34 23 7 4 93 36 +57 76 2. Feyenoord Rotterdam 34 21 7 6 70 37 +33 70 3. PSV Eindhoven 34 21 6 7 87 47 +40 69 4. AZ Alkmaar 34 19 8

Nadere informatie

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking 16-11-2015 1 Bijlage 2 Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking Locatie Oplevering Almelo CS (2e fase) 98 Q2 2013 Almelo (fase 3) 264 Q4 2013 Almere Muziekwijk

Nadere informatie

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw KAART - Concentratiegebieden 5 Greenports (glastuinbouw en boomteelt) overige gebieden met tuinbouw glastuinbouw (substraat- of grondgebonden teelt) Noordwijk open teelt (container- of grondgebonden teelt)

Nadere informatie

De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u.

De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u. Geldig vanaf 10 december 2006 De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u. Meer weten? www.ns.nl! Inleiding Op zondag 10 december is het zover, dan gaat de nieuwe dienstregeling in. Anders dan in

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Bossche Liturgische Vereniging

Bossche Liturgische Vereniging Plaatsingslijst Archief Bossche Liturgische Vereniging Archiefnummer: 318 Archiefnaam: BLV Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1939-1944 Katholiek Documentatie

Nadere informatie