GEMEENTEBRIEF PKN GEREFORMEERDE KERK DE HOEKSTEEN DUSSEN HANK. PKN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Hank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBRIEF PKN GEREFORMEERDE KERK DE HOEKSTEEN DUSSEN HANK. PKN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Hank"

Transcriptie

1 GEMEENTEBRIEF PKN GEREFORMEERDE KERK DE HOEKSTEEN DUSSEN HANK PKN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Hank 32e Jaargang nr 1 september 2015

2 Voorzitter kerkenraad : Joop de Vries,Buitenkade 21C, 4273 GP Hank of Scriba : Marian Flohil-Mulder Kerkelijk werker : Greet Bijl-Bor, M.Trappenburgstraat 20, 4225 RN Noordeloos of Kerkelijk Bureau : Dik den Bok Beheer Collectebonnen : Joke de Vries-Agelink Kostersechtpaar : Dik den Bok & Anja den Bok-Treffers Website De Hoeksteen : Gemeentebrief.. : Annet van Herwijnen-Rietveld Sluitingsdatum kopij: 11 oktober 2015 Nieuwsbrief (wekelijks) : Anja den Bok-Treffers Kopij aanleveren voor donderdag uur. In onze gemeente wordt gewerkt met diverse roosters. Wanneer er wijzigingen zijn, wilt u dit dan ook doorgeven aan Anja den Bok en Annet van Herwijnen, zodat de juiste informatie vermeld wordt op de nieuwsbrief en in de gemeentebrief. Overige informatie kunt u vinden in het jaarboekje. Bij de voorplaat (verzorgd door Johan Kegge) Door mijn werk kwam ik een aantal Bijbelse tekeningen van kinderen tegen. Vond het eigenlijk jammer dat ze aan het oog onttrokken werden. Door een aantal dit kerkelijk jaar op de voorkant af te drukken, hoop ik dat er meer mensen van kunnen genieten. Er zitten soms echte juweeltjes tussen. Deze maand een tekening van één van de populairste verhalen bij kinderen: De ark van Noach. 2

3 ONDER ONS Het jaarthema van de PKN is dit jaar: Goede Buren. Een uitdagend thema. Ging het de afgelopen jaren over geloven met hart en ziel in allerlei uitwerkingen en vormen, nu worden we als geloofsgemeenschap uitgedaagd om eens te kijken hoe we dat geloof handen en voeten geven. En niet dat dit in de andere thema's niet aan de orde kwam. Maar nu is het thema specifiek naar buiten gericht en we beginnen heel dichtbij huis, bij onze buren. In grotere steden doen kerken al veel aan burenhulp. Men probeert met activiteiten en inloophuizen present te zijn in de eigen woonomgeving. In de dorpen is dat wat minder urgent omdat de dorpen zelf nog de sociale netwerken van burenhulp kennen. Hulp bieden is een pijler van het geloof. In vroegere tijd kenden men de 8 werken van barmhartigheid. Het thema daagt ons ook uit om na te gaan vanuit welke intentie wij 'Goede Buren' mogen en willen zijn. Paulus zegt: Vertel van de hoop die in je is, laat de liefde van Christus je blauwdruk zijn. Wanneer je weet dat je zelf vergeven bent, kun je niet anders dan ook zo kijken en handelen naar de mens die naast je is. Mooie woorden maar we weten allemaal dat dit een hele moeilijke opgave is. Wij kijken thuis geregeld naar de Rijdende Rechter. Conflicten tussen buren waar de rechter zijn hoofd over buigt en tot een uitspraak moet komen. En het lijkt om zo weinig te gaan, een schutting verkeerd geplaatst, een boom die te groot wordt enz. Het lijken simpel oplosbare problemen, maar vaak gaat er al een hele geschiedenis aan vooraf en is de boom, schutting of de te ervaren overlast de druppel op de gloeiende plaat. Het sist en borrelt en 3 mensen wensen elkaar de verschrikkelijkste dingen toe. Maar ja, je buren, zij staan letterlijk heel dichtbij je. En het is de kunst om de harmonie te bewaren. En niet alleen om de harmonie te bewaren maar juist omdat je zo (soms) zo dichtbij elkaar leeft om met respect voor ieders privacy betrokken te zijn op elkaar. In de 40-dagen App van Kerk in Actie dit jaar, was er ook iedere week een praktische opdracht. Zoals: breng eens een bosje bloemen bij buren (kan naast, of je overburen enz zijn) en maak een praatje. Een kaartje met een hartelijke wens...iedereen kan zelf ook wel wat verzinnen. Maar het zit vaak in zo iets kleins als vragen naar elkaar wel en wee. Het figuurlijke praatje over de schutting. Goede Buren. Er is werk aan de winkel! Want het thema raakt aan alle terreinen van ons leven. Gewoon in je eigen woonomgeving. In onze geloofsgemeenschappen, de andere kerkgenootschappen zijn immers onze buren in het gezin van Christus. En dichterbij huis: ons proces van samengaan met onze buurgeloofsgemeenschap Meeuwen. Al denkend over het thema kwam ik uit bij de 3 V's : Vertel/ Vraag/ Vergeef Vertel als gelovige van de hoop die in je is. Vertel van de Geest die een grote kracht is om boosheid, irritaties enz. om te buigen naar... vraag mensen naar wat hen beweegt, waarom ze soms doen zoals ze doen. Vaak schuilt er achter een manier van doen een verhaal en het aller belangrijkste: Vergeef. Goede Buren Een prachtig uitdagend thema! Door ons te focussen op de 3 V's is de Rijdende Rechter niet nodig.

4 Een gebed van Rabbi Nachman van Bratslav (uit; Geef mij uw hart) Het goede zien God, het is o zo gemakkelijk het kwaad het lelijke en slechte te vinden Help mij buiten beschouwing te laten alles wat negatief is in de ander laat me de goedheid de schoonheid de vriendelijkheid zien in ieder die ik ontmoet.. uit de gemeente... Er zijn gelukkig vanuit de afgelopen maanden geen schokkende gebeurtenissen te noemen. Niet dat er geen zorgen rond de gezondheid of anders zijn. Zo is Adrie Boer (Dr. van Vuurenstraat 67) al langere tijd aan het tobben met zijn gezondheid. Er was geruime tijd onzekerheid over wat er aan de hand was. Maar er is een gezwel gevonden in de darmen en als alles goed is gegaan, is deze op 8 september verwijderd. Met alle onderzoeken is ook een vaatverwijding gezien in de buik. Hieraan zal hij na revalidatie van de darmoperatie ook nog geholpen moeten worden. Al met al 2 zware operaties voor de boeg. Wij wensen Adrie en Nelly veel moed en sterkte toe van God en mensen. Jeanny Brienen heeft veel pijn van haar heup en is in afwachting van een heupoperatie. Gerry van den Assem heeft goed bericht gekregen. voorlopig ziet het er naar uit dat de chemo zijn werk heeft gedaan. Weer even tijd om op adem te komen en met Ad en de kinderen te genieten van de kleine alledaagse dingen van het leven. Bep Nout heeft nog veel last van de keel, eten gaat moeizaam. Bep we hopen dat er toch verbetering van de situatie op zal treden. 4 Wim Nederveen heeft veel tijd nodig gehad om te herstellen van de liesbreuk operatie. Het was ook heel vervelend dat hij na de operatie, net thuis, terug moest voor weer een ingreep. Al met al heeft het de nodige tijd gekost om te herstellen. Gelukkig kan hij nu weer voorzichtig aan het werk. Soms worden mensen liever niet bij naam genoemd maar we willen een ieder die zorgen heeft van welke aard dan ook (gezondheid, werk, kinderen, ouderen...) sterkte toewensen om te 'dealen' met wat er speelt in het leven. Annie en Henk Koops hebben op 5 augustus de vader van Annie, Han Kool, moeten begraven. Han Kool was ook de geliefde opa van Mariette en Jeroen. Omdat Annie enig kind is kwam er veel op haar af en nu is ze is niet alleen wees geworden maar ze heeft ook geen broers en zussen om het verleden mee te delen. Ton en Annelies Wuijten wisten al langere tijd dat hun zwager en tevens baas ernstig ziek was maar toch kwam het overlijden nog onverwacht. We wensen beide families sterkte toe om het verlies uit hun midden te verwerken. Wat ligt het toch dichtbij elkaar, de tranen om het overlijden van Arianne Wijnands zijn nog niet opgedroogd of er zijn er de tranen van geluk vanwege de komst van Lynn Arianne Dujardin, dochter van Anneke Wijnands en Jeffrey Dujardin. Lynn is geboren op 23 augustus en woog 3700 gram. Anneke, Jeffrey en Lynn wonen op de Halifaxstraat 15, 4273 LR Hank. We feliciteren Anneke en Jeffrey met de komst van Lynn en we wensen de ouders en de kleine Lynn Gods liefde en omarming toe en we feliciteren natuurlijk ook opa Ben en overgrootmoeder Sjana. Bij de diensten Startdag, 20 september. In deze dienst gaan Henri Dekker en Greet Bijl samen voor. Het thema is Goede Buren en de dienst is samen met de gemeente van Meeuwen. De kinderen gaan iets moois maken wat betrekking heeft op het thema.

5 27 september Oogstdankviering RK kerk. Dit is een dienst die ieder jaar gehouden wordt in één van de kerken in het land van Heusden en Altena. Dit jaar werden wij in Dussen gevraagd om deze dienst mede te verzorgen en daar hebben Kees Waas en ondergetekende graag 'ja' op gezegd. 4 oktober Israëlzondag 25 oktober een dienst die als thema heeft: Maria. Maria, in de Adventstijd en Kerstperiode horen we van haar, hierna wordt het stil rond haar persoon. We komen haar alleen nog tegen aan de voet van het kruis. Nu is het zo dat André Nederveen ieder jaar met een groepje mensen op bedevaart gaat naar Kevelaar. Daar spelen zij Maria liederen. Al pratend daarover dachten wij samen dat het mooi zou zijn als zij een paar van deze liederen zouden spelen in een dienst. Vandaar het ontstaan van deze 'Maria' dienst wat dus alleen maar wil zeggen dat we in deze dienst via liederen en woorden nadenken over de rol van Maria in de Bijbel en in ons eigen geloofsleven. En voor wie op een andere manier de rol van Maria wil ontdekken: Op zaterdag 28 november is er in de Ontmoetingskerk in Noordeloos een theaterconcert : 'De Mariamonologen'. De avond begint om uur. De toegangsprijs is 12, 50. Het theaterconcert is een voorstelling vol prachtige verhalen, gedichten en nieuwe liedjes speciaal geschreven en gecomponeerd voor deze voorstelling. Met hart en ziel gezongen en met overgave verteld door Elly Zuiderveld, Ineke ter Heege en Elise Mannah. Voor de agenda: In het kader van 'Goede Buren' is iedereen van harte welkom om deel te nemen, heb je mensen in je omgeving die graag meedoen, graag! Bijeenkomsten voor jonge en oudere senioren. Dinsdagmorgen: 22 september, 13 oktober, 3 november, 24 november De ontmoeting begint om uur en dit seizoen buigen we ons over verschillende zondagen uit de Catechismus. Bericht van de boekenleeskring Vorig seizoen zijn we gestart met een boekenleeskring en ook het komende seizoen hopen we hier mee door te gaan. De te lezen boeken zijn: - De duivenhoudsters van Alice Hoffman ( 528 pag.) - het Lam van Jannie Regnerus (140 pag.) - Lila van Marilynne Robinson (261 pag) - Wij hadden het leven lief van Janne Ymker (256 pag) Eventueel nog: Hoger dan de zee van Frances Melandri Ik heb de volgende data geprikt voor de eerste bijeenkomsten: Maandag 28 september en 16 november. We lezen dan de Duivenhoudsters en Lila Iedereen is welkom om deel te nemen, laat het me even weten! Studieavonden Rondom de Bijbel: Op verhaal komen uit Genesis. Het eerste Bijbelboek Genesis geeft genoeg stof om met elkaar over door te praten. Maandagavond: 5 oktober, 19 en 9 en 30 november. Het is voor mij fijn om te weten op wie ik kan rekenen, dus laat het mij even weten! Filmavond: 23 oktober In de Trefhoek vanaf is er koffie thee enz. Om uur kijken we naar de film: Le fils de l Autre. Drama waarin Joseph ontdekt dat hij niet de biologische zoon van zijn Israëlische ouders is en bij zijn geboorte verwisseld is met een andere jongen. Achttien jaar geleden is er ten tijde van de bombardementen in het ziekenhuis in Haifa een foutje gemaakt. In de hectiek van de ontruiming zijn twee baby s (Joseph en Yacine) omgewisseld en daardoor bij de biologische ouders van de 5

6 ander terechtgekomen en opgegroeid. De verslagenheid is groot. Hoe handelen beide families met het idee dat ze een kind van de vijand hebben opgevoed? Dat is de voornaamste vraag in Le Fils de l Autre. De kernboodschap is glashelder: familiare banden zijn belangrijker dan sociaal-politieke overtuigingen. De Wandeling, informatie volgt nog. Houd de nieuwsbrief in de gaten. Persoonlijk. Op 18 augustus zijn wij verblijd met de komst van ons 9de kleinkind: Saar. Saar is het zusje van Sanne, Lotte, Noortje en Mees, dochter van Jouke en Carla Bijl. Het gaat goed met Saar en het is mooi om te zien hoe zij haar natuurlijke plekje alweer inneemt in het gezin. Wij hebben een Israëlreis op de rol staan van 28 oktober t/m 8 november. We zijn met 21 mensen en het belooft een mooie enerverende reis te worden. Nu verwacht onze dochter Benita en man Leon precies in deze tijd hun 3de kind. Spannend voor hen en voor ons omdat we er wellicht niet zijn. Hartelijke groet: Greet Bijl Verslag Kerkenraad 2 september 2015 Aanwezig waren; Joop de Vries, Rianne Nederveen, Ben Wijnands, Greet Bijl, Willy Raams, Maaike van Vugt, Henk Koops, Riet Raams en Marian Flohil. Afwezig met kennisgeving; Jeanny Brienen en Ton Wuijten. Opening. Joop heet allen hartelijk welkom. Jeanny en Ton zijn met kennisgeving afwezig. We zijn dankbaar na de vakantie weer in gezondheid te starten. Bezinning en gebed door Ton. Er is door afwezigheid van Ton geen bezinning. Mededelingen. Jeanny wacht op een oproep voor de heupoperatie. Ton zijn zwager is overleden, goed nieuws is dat Ton per 1 oktober a.s. weer werk heeft. Op 23 augustus is geboren Lynn Arianne Dujardin, dochter van Anneke Wijnands en haar partner. Joop feliciteert Ben van harte met de geboorte van zijn kleindochter. De PKN laat weten, dat de jaarrekening 2014 nog niet binnen is. Joop neemt het mee naar Ton. Marian neemt contact op met Maaike van de Vendel over het aantal te bestellen Kerst-Elisabeth s, wat Dussen betreft 60 stuks. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Agendapunten 7 en 8 worden gewisseld. Notulen vorige vergadering d.d en actielijst. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd onder dank aan Marian. Actielijst: De beamerlamp is vervangen en er is een nieuwe brievenbus bevestigd. Er is nog geen reactie vernomen van de voorzitter van de visitatiecommissie, ds. L. van Wingerden. Jaarboekje : komt maandag 7 september aan de orde tijdens gezamenlijke vergadering met Meeuwen. Ben en Riet bezoeken de nieuwingekomenen, zie de notulen van Censura Morum. Zittende viering met Greet. Joop leest een stukje van ds. M.J. Aalbers, journalist in kerk- en religiegeschiedenis. Hij was predikant in Woubrugge en Amstelveen. Ds. Aalbers schrijft over Censura Morum n.a.v. Mattheüs 5, vers 23 en 24. Het is niet alleen de vraag of ik iets tegen een ander heb, het is de vraag of een ander iets tegen mij heeft. We gaan met elkaar in gesprek over o.a. het vluchtelingenprobleem, wat voor velen een hoofdpijndossier is. Als je van jezelf weet, dat je niet deugt, moet je juist aan het avondmaal gaan. We wensen elkaar een gezegend avondmaal toe. Samenwerking met Meeuwen. De concept- agenda voor maandag 6

7 7 september wordt besproken. We gaan in gesprek over de viering van het Heilig Avondmaal. Gemeente-avond 14 oktober a.s. Afgesproken is, dat Greet een opzet maakt van een uitnodiging aan de gemeente voor deze avond en dit voor overleg doorstuurt. Verslag van College van Kerkrentmeesters. De posten op de begroting 2016 van de Kerk voor pastoraal / evangelisatiewerk á 1500 euro en voor catechese á 50 euro moeten ook dit jaar worden opgenomen. Marian neemt daarover contact op met Ton. Verslagen van Greet: pastorale zorg, Liturgiecommissie. Op 14 juli was er pastoraal overleg. Op 20 september is er de startdag, waarin Greet en Henri voorgaan. In augustus kwam de liturgiecommissie bij elkaar. Voortaan zullen Henri en een gemeentelid uit Meeuwen daar ook bij zijn. In 2016 zullen er twee muzikale onderwerpen zijn; op 13 maart een optreden van 4tune uit Hardinxveld- Giessendam, die liederen uit The Young Messiah ten gehore brengen, terwijl eind mei een optreden gepland is van de familie Kalkman uit Nijkerkerveen. Beide diensten zijn gezamenlijke diensten. De seniorenbijeenkomsten, de filmavonden, het eetproject en de leeskring gaan weer van start. De gespreksgroep vervalt, geprobeerd wordt een gespreksgroep voor jonge gezinnen op te starten. Ook zal geprobeerd worden een jongerengroep te vormen. Verslagen Diaconie, Kerk in Actie, Jeugdwerk, Classis en Voorzitter. Diaconie. Rianne vertelt, dat deze nog niet vergaderd heeft. Wel is samen met Meeuwen de plaatselijke regeling van de diaconie opgesteld. De opbrengst van het verjaardagsfonds is nu in Meeuwen bestemd voor de diaconie en in Dussen voor de kerk: in de nieuwe situatie zal 50% voor de diaconie zijn. In Meeuwen wordt vóór de avondmaalsdienst de tafel gedekt door de diaconie. Deze gewoonte wordt na samengaan hier overgenomen. Afgesproken is, dat niet bevestigde gemeenteleden ook lid kunnen zijn van de diaconie. De paaskaars wordt in Meeuwen door een gemeentelid geschonken, die de kaars later terugkrijgt. In Dussen betaalt de kerk de paaskaars. Afgesproken is, dat voortaan een gemeentelid de paaskaars kan schenken, maar dat de kaars wordt bestemd voor iemand,die het erg moeilijk heeft. Kerk in Actie. Ben vertelt, dat KIA en de Zending van Meeuwen zijn bij elkaar gekomen. Afgesproken is, dat beide werkgroepen apart blijven vergaderen. Op 21 september vergadert Kerk in Actie. De gavenveiling wordt gehouden op 10 oktober a.s. Jeugdwerk. Ben vertelt, dat op 2 oktober a.s. een 12+club van start gaat. De jeugdraad vergadert op 9 september. Anja den Bok heeft via de mail laten weten, dat Janneke Romijn stopt met de crèche, Mariëtte Dekker neemt het over. Janneke, bedankt voor je inzet! Fijn, dat Mariëtte de taak overneemt! Classis. Op 16 september vergadert de classis. Greet gaat erheen, met Jeanny of Henk. Voorzitter. Geen bijzonderheden. Evaluatie bijzondere diensten: voorganger Joop de Vries en de zomerdiensten was een mooie dienst. Ook de zomerdiensten waren goede diensten met een redelijke bezetting. Rondvraag. Rianne stuurt een mailtje naar Meeuwen over het kerkenraaduitje op 3 oktober a.s. Riet zegt toe de notulen i.v.m. afwezigheid van Jeanny te zullen lezen. Sluiting door Marian. Marian leest het Gebed 4 uit Bijbelse Dagkalender 2008 van Alfred Bronswijk: De Heer is met U, met jou. Joop bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en wenst allen wel thuis. Notulen Gemeenteavond Aanwezig waren; 27 personen Afwezig met kennisgeving; Dik den Bok, Jeanny Brienen 7

8 Opening door de voorzitter Joop de Vries. Joop heet allen hartelijk welkom en leest uit Efeze 6 vers Vervolgens leest hij uit Even uw aandacht het stukje Bidt daarom. Joop gaat voor in gebed. Vaststellen agenda. Agenda punt 11 vervalt omdat het wordt besproken onder punt 13. Mededelingen. Al gaat het vanavond vaak over geld: we zijn met elkaar kerk. We leven met elkaar mee en bidden voor elkaar. We bidden voor mevrouw Gerrie van den Assem, die zeer ernstig ziek is. We danken God, voor ons gemeentelid mevrouw Truus van de Water, die deze week 92 jaar hoopt te worden. En voor Jeanny Brienen, die na de operatie voorspoedig herstelt. We bidden voor mevrouw Bep Nout, die gezondheidsproblemen heeft. Met kennisgeving is vanavond afwezig ons gemeentelid de heer Dik den Bok. Verslag van de Gemeenteavond van 9 april Het verslag wordt met dank aan Marian goedgekeurd en getekend. Korte toelichting kascontrole Kerk in Actie en gelegenheid tot het stellen van vragen. Henk Koops laat weten, dat Theo van der Meijden en hij de boeken van Kerk in Actie gecontroleerd hebben en in orde bevonden. Er zijn geen vragen. Joop bedankt Henk en Theo. Korte toelichting kascontrole Diaconie en gelegenheid tot het stellen van vragen. Dirk Nederveen verklaart mede namens Arend van Breugel, dat de boeken van de Diaconie gecontroleerd zijn. er zijn geen onvolkomenheden gevonden. Er zijn geen vragen. Joop bedankt Dirk en Arend. Korte toelichting kascontrole Jeugdwerk en gelegenheid tot het stellen van vragen. Willy Raams en Henk Koops hebben de boeken van het Jeugdwerk gecontroleerd en alles in orde bevonden. Er zijn geen vragen. Joop bedankt Willy en Henk. Korte toelichting kascontrole Kerk en gelegenheid tot het stellen van vragen. Dik den Bok laat via de mail weten, dat Arjen Vos en hij de boeken van de Kerk gecontroleerd en in orde hebben bevonden. Joop bedankt Dik en Arjen. De boekhouder Johan Kegge, laat weten dat het tekort niet zo groot is, dankzij het legaat dat de kerk mocht ontvangen van wijlen mevrouw Van Vuure, weduwe van de vroegere huisarts van Dussen. Anja den Bok vraagt naar de stijging van het begrote bedrag van post 44. Dit blijkt de aanschaf van de vaatwasser te zijn. Joop bedankt Johan voor al het verrichte werk. Johan laat weten, dat de bijdrage aan de Solidariteitskas als enige bijdrage berekend wordt naar het aantal gemeenteleden. Voor alle andere afdrachten aan de PKN wordt de kerk als gemeente aangeslagen. Controleurs van de boeken van 2015 Voor KiA zijn dat Henk Koops en Theo van der Meijden. Voor de Diaconie: Arend van Breugel en Rien Schouten. Voor het Jeugdwerk: Willy Raams en Kees Swart. Voor de Kerk: Jack Koops. Dik den Bok zal hier voor ook gevraagd worden. Rondvraag. Alex vraagt of het geld van de kerk bij één bank staat of verdeeld is over meerdere banken. Geantwoord wordt, dat euro bij de Rabobank staat, en euro en euro bij SNSbank staat. De rekeningen van de kerk vallen onder het depositogarantiestelsel, vergelijkbaar met kleine ondernemingen. Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximumbedrag van euro per rekeninghouder per bank in geval een bank zijn verplichtingen niet kan nakomen. In de pauze is er weer koffie en thee. De leeftijdsgrens voor deelname aan het Heilig Avondmaal. In april 2014 besluit de kerkenraad het Heilig Avondmaal open te stellen voor allen, die in Hem geloven. Greet heeft op 8 en 16 oktober twee avonden over het Heilig Avondmaal georganiseerd, waar ook de leeftijdsgrens ter sprake kwam. Dit waren heel goede avonden, jammer, dat 8

9 er maar weinig belangstelling vanuit de gemeente was. Daarna is op de kerkenraad besloten het Heilig Avondmaal open te stellen voor wie in Hem geloven, dus ook voor hen die geen openbare belijdenis hebben afgelegd. De ondergrens qua leeftijd is toen gesteld op 12 jaar. Acht kerkenraadsleden waren vóór, één kerkenraadslid had de leeftijdsgrens liever bij 16 jaar gezien. Vanaf 8 februari jl. is het Heilig Avondmaal bij ons opengesteld voor allen, die in Hem geloven, met een ondergrens van 12 jaar. Hierover wordt ook met Meeuwen gesproken. De kerkenraad van Dussen vindt, dat als er in Meeuwen bezwaren zijn tegen de leeftijdsgrens deze geen breekpunt mag zijn. Hierover gaan we dan in gesprek. Bij de ouders van twaalfjarigen en ouder ligt de taak over het Heilig Avondmaal met hun kinderen te spreken. Greet zal in het najaar een aantal avonden organiseren voor de jongeren van twaalf jaar en ouder en hun ouders. Coby Paans vraagt: speelt dit in meer gemeenten? Joop antwoordt, dat hij verwacht, dat dit onderwerp in de toekomst vaker in gemeenten aan de orde zal komen. De samenwerking met Meeuwen. Joop licht het samenwerkingsproces van 2012 tot heden toe en vertelt, in het kort over het stappenplan en de processtructuur. Kees Swart licht het stappenplan en het financieel overzicht Dussen/ Meeuwen t.b.v. het door de beide C.v.K. s ingestelde samenvoegingonderzoek toe, inclusief het prognosevoorstel. In de commissie Beleidsplan hebben zitting Henri Dekker, Kees de Gast, Jeanny Brienen en Alex van Tilborg. Er bestaan geen uiteenlopende standpunten, wel cultuurverschillen, b.v. wat betreft qua vergaderen. Wij zijn wat formeler, daarover zijn we in gesprek gegaan. Eerder was als datum van samengaan genoemd de start van het nieuwe seizoen 2016, nu vraagt Meeuwen zelf of het mogelijk is, als de beide gemeenten, de C.v.K. s en de PKN akkoord gaan, dit al b.v. per 1 januari 2016 in te laten gaan. Onze financiële situatie is niet rooskleurig, in Meeuwen is er in 2018 geen geld meer. Men heeft een begroting opgesteld met een tekort van à euro. Daar is mee te leven. Wel moet er bezuinigd worden, ook als Dussen alleen verder zou gaan. De grootste kostenpost is die van de salarissen van de kerkelijk werkers. Als de vaste vrijwillige bijdragen niet drastisch omhoog gaan, zal op de salarissen bezuinigd moeten worden. De kerkelijk werkers gaan overleggen over de te maken uren en preekbeurten. Vast staat wel, dat beide kerkelijk werkers een gelijk aantal uren en preekbeurten gaan vervullen. Alex van Tilborg zegt, dat de kerkenraad moet vaststellen hoeveel fte s er nodig zijn. Iemand vraagt: blijft de kerk van Meeuwen tot 2018 open? Joop antwoordt: nee, in 2016 zullen we, de datum is nog niet bekend, samen elke zondag één dienst hebben. Deze diensten zullen ook in Meeuwen plaatsvinden. Dan is onze kerk dicht. Als bij samengaan van Meeuwen en Dussen de kerk nog niet verkocht is, kan vastgelegd worden, dat er geen geld meer in de kerk van Meeuwen gestoken wordt. Onderzocht gaat worden, hoe het bestemmingsplan eruit ziet, of en wat er bv. gebouwd mag worden. De kerk van Meeuwen is in goede staat, er is nu geen onderhoud nodig. Wel wordt onderhoud aan het orgel verwacht, daarvoor heeft men een potje. Er zijn zorgen binnen onze kerkenraad over het kerkgaan in Meeuwen in 2016 wat betreft afhaken van gemeenteleden. Dit is ook aan Meeuwen kenbaar gemaakt. Renske vraagt of we gaan voor de gemeente van Meeuwen of voor het kerkje? Joop zijn antwoord is duidelijk: voor de gemeente van Meeuwen! Daarbij moeten 9

10 de financiële zaken wel goed geregeld worden. Joop bedankt Ton Wuijten, Kees Swart en Theo van der Meijden en Johan Kegge voor het vele werk, dat zij verricht hebben. Joop legt de gemeente nogmaals de vraag voor, die in Meeuwen ook gesteld wordt: Is er de wil om samen te gaan? Het antwoord is JA. Vraag twee: hoe belangrijk vindt u het voorgaan en het pastorale werk van onze kerkelijk werkers? Vindt u het een belangrijker dan het ander? Nee, de aanwezigen vinden voorgaan en pastoraal werk even belangrijk. Vraag drie: wat vindt u van het eventuele verschuiven van de aanvangstijd in de winter naar 10 uur? Zestien aanwezigen zijn voor de aanvangstijd van half tien, daarnaast hebben enkelen geen voorkeur. Joop informeert of er nog vragen zijn. Woutje Nederveen vraagt of de toiletten van nieuwe wc-potten voorzien kunnen worden. Het C.v.K. zal er aandacht aan schenken. Joop vraagt of er nog algemene vragen zijn voor de rondvraag. Deze zijn er niet. Sluiting door de voorzitter. Joop sluit de vergadering met het lezen van Meer tussen hemel en aarde uit Een rode draad. Joop bedankt allen voor zijn/haar komst, het meedoen en meedenken en wenst allen wel thuis. Uitnodiging - Uitnodiging - Uitnodiging - Uitnodiging- Het gaat ons allen aan! Uitnodiging voor het bijwonen van de Gemeenteavond op woensdag 14 oktober om uur in de Trefhoek. Op deze avond wil de kerkenraad u graag bijpraten over de samenwerking met de gemeente van Meeuwen. Beide 10 gemeenten ontmoeten elkaar geregeld in de diensten en bij de koffie maar wij kunnen wij ons voorstellen dat u ook graag hoort hoe het proces van samengaan verder wordt vormgegeven. Ten slotte gaat het om onze toekomst als kerk. Wij willen ook graag van u/jullie horen hoe u die toekomst voor u ziet. Wat vind u daarin belangrijk. Welke rol spelen daarin de woorden respect, nieuwsgierigheid en trots? Kortom we zouden het zeer op prijs stellen wanneer u als gemeente/ geloofsgemeenschap aanwezigheid bent en zo laat zien dat we het proces van samengaan samen dragen! De kerkenraad. Diaconie Kerkinactie Opbrengst collectes. 21 juni 5 juli Kerk 164,65 Onderhoud 210,65 Iedereen weer hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage. 4 oktober: collecte voor Kerk en Israël. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk van de kerken om in contact te blijven met het volk van Israël. Mooi gezegd: de dialoog met elkaar aan de gang houden. De titel is wat verwarrend, want de opbrengst is niet voor onze eigen kerk. Daarom is er dus nog een tweede collecte die wel voor de eigen kerk is, n.l. onderhoud. Johan Kegge

11 GAVENVEILING ZATERDAG 10 OKTOBER Beste gemeenteleden, Kom zaterdag 10 oktober naar de Trefhoek. Daar start om uur de veiling voor de stichting Brood voor Weeskinderen, in Dussen en Meeuwen ook wel bekend als Heel Burundi Bakt. Begin oktober wordt de veilinggids bij u thuis bezorgd zodat u alvast kunt kijken wat u aanspreekt. Tevens zal er voldoende te eten en te drinken zijn, mocht u hiervoor nog iets willen maken laat dit weten aan Thea Goedel. Als u wilt komen maar geen vervoer heeft dan staan in de veilinggids daarvoor de telefoonnummers. Wij hopen u te zien op 10 oktober! Werkgroep KIA en de Zendingscommissie. Kerk in Actie - Kiva Een berichtje van Kiva, Het microkrediet is wat onze kerk nog steeds (uitleent) bij Stichting Kiva, aan mensen die hier hun bedrijfje mee kunnen uitbreiden om hun leefsituatie te verbeteren. Het bedrag waar wij mee werken is nu 296 keer uitgeleend. Per lening dragen wij 25 dollar bij. Op kunt u zien wat hier zoal mee gefinancieerd wordt. Dat wij als gemeente dit krediet zo vaak uit kunnen lenen komt, omdat de mensen die dit geld lenen, dit bijna altijd weer geheel terug kunnen betalen, zodat wij dit weer opnieuw als microkrediet kunnen uitlenen. Opbrengst Collecten 2015 tot nu toe, , , , , , , ,33 De Zendingsjaarbijdrage tot nu toe is 479. Kerk in Aktie wil in overleg met de koster een plaatsje gaan zoeken om een schakelketting in de hal op te hangen, genaamd de Blauwe ketting. De schakels aan deze ketting geven het aantal leden weer die dit jaar tot nu toe hebben meegedaan aan de Zendingsjaarbijdrage (de ketting is nu jammer genoeg nog wel erg kort). Dit betekent: elke schakel vertegenwoordigt een lid die zijn bijdrage heeft betaald. Tot nu toe zijn dit 10 leden, dus de ketting is nu 10 schakels. Als KIA commissie denken wij dat schakels op 31 december 2015 eigenlijk best zou kunnen. Wij realiseren ons dat dit voor onze gemeente zeker een uitdaging zal zijn. U snapt hem waarschijnlijk al, dit gaat alleen lukken als U ook meedoet. Aan een ieder hartelijk dank die het werk van Kerk In Aktie op welke manier dan ook willen ondersteunen. Met vriendelijke groet namens KIA, Dirk Nederveen, Penningmeester. Algemene Berichten JARIGEN Mw. L. den Bok-van den Herik Van der Dussenlaan AP Dussen Mutaties Verhuisd binnen de gemeente: Jacqueline Boon, Van Axelestr. 10 naar Schenkelkamp 13, 4271XS Dussen Corné Boer, Noordererf 44 naar Muilkerk 3, 4271BK Dussen 11

12 Geboren: , Lynn Arianne Dujardin, (roepnaam: Lynn) Halifaxstraat 15, 4273 LR Hank Beamerdienst September : Jurrijan van Herwijnen Oktober : Robin van Wijngaarden Rooster kerk schoonmaken M. van Vugt-Dekker M. van Breugel-Nederveen/ R. Nederveen-Raams C. de Ruiter-v.d. Plas / J. van Wijngaarden-Huizer E.A. Boon-Crielaard / M. Raams- de Ruiter D. de Ruiter/ J. Koops/ G. Romijn Christelijke Vrouwendag Altena Heeft u zin in een dag met ontmoeting, gezelligheid, veel vrouwen, zingen, workshops, God groot maken en interactie? Deze dag zal gehouden worden op D.V. zaterdag 7 november 2015 in het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg, waarbij we zo n 200 vrouwen hopen te begroeten. Voor deze dag dient u zich aan te melden! Kijk hiervoor en voor meer informatie op onze website: Christelijke Vrouwendag Altena: Datum: Zaterdag 7 november 2015 Tijd: Vanaf 8.30 u. staat de koffie klaar. Het programma begint om 9.30u. en eindigt om 16.00u. Locatie: Willem van Oranje College, Perzikstraat 7 in Wijk en Aalburg Kosten: (incl. koffie/thee, lunch, workshop) CURSUS THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN IN WIJK EN AALBURG Op D.V. 17 september start er in onze regio weer een nieuwe cursus voor gemeenteleden en geïnteresseerden die meer willen weten over de bronnen van het christelijk geloof. De cursus is laagdrempelig, er wordt geen vooropleiding gevraagd en huiswerk is niet verplicht. Vakken zoals Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, De Kerk en haar Belijden, Dogmatiek, Ethiek, Praktische Theologie, Missiologie en Kerk en Israël komen aan de orde. Docenten: drs. B.J.P. de Bruin (Andel), drs. D.M. Heikoop (Rijswijk), ds. G. de Jong (Waalwijk), drs. G. v.d. Linden (Waalwijk), drs. C. Mijderwijk (Meerkerk), ds. L. Plug (Sprang), ds. M. van de Ruitenbeek (Dussen-Hank), ds. A. Gierkink van Geerenstein (Rijswijk), ds. G.J. Wolters (Almkerk). Waar/wanneer: Wekelijks op donderdagavond van uur tot uur (26 avonden) in Chr. Scholengemeenschap Willem van Oranje College, Perzikstraat 7 te Wijk en Aalburg. De cursusprijs: 180,-, voor echtparen 270,-. Themacursussen Ook in het cursusjaar worden er naast de lessen van de driejarige Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden weer twee themacursussen georganiseerd. Deze cursussen bestaan uit 3 achtereenvolgende donderdagavonden. Verdere publicatie hierover volgt nog. Aanmelden/Meer info.?: secretaresse F. van Wijk, , Cursusleider: Ds. B.J.P. De Bruin: , of 12

13 Kerkdiensten 13 september uur : Ds. J.W. Mout, Well OVD : Jeanny Brienen DVD : Willy Raams Collecte : zending / kerk Kerkauto : Rien Schouten KND : Eva Wuijten Crèche : Angelique van Pelt 20 september 2015 Gez. dienst Dussen STARTDIENST 9.30 uur : Mw. G. Bijl-Bor OVD : Ben Wijnands DVD : Maaike van Vugt Collecte : jeugdwerk / kerk Kerkauto : Wim Schmidt KND : Annet van Herwijnen Crèche : Janneke Romijn 27 september uur : Ds. R. Wouda, Nieuwendijk OVD : Marian Flohil DVD : Rianne Nederveen Collecte : diaconie / kerk Kerkauto : Theo van der Meijden KND : Elly Maas Crèche : Jonne Millenaar en Nienke Minnema 4 oktober 2015 ISRAËLZONDAG 9.30 uur : Ds. Mw. v.d. Zee- Vroegindeweij, Sleeuwijk OVD : Joop de Vries DVD : Willy Raams Collecte : Kerk en Israël / onderhoud Kerkauto : Ben Wijnands KND : Annika Boere Crèche : Mira van Ooijen 11 oktober uur : Ds. N. den Bok, Utrecht OVD : Riet Raams DVD : Henk Koops Collecte : zending / kerk Kerkauto : Rinze Minnema KND : Eva Wuijten Crèche : Chantal Krul 13

14 UITNODIGING STARTZONDAG Zondag 20 september hebben we samen met de gemeenteleden van Meeuwen een gezamenlijke start van het nieuwe seizoen. We hopen dat u/jij er ook bij bent. Eerst is er om 9.30 uur de startdienst samen met Henri Dekker en Greet Bijl-Bor. Daarna drinken we gezellig een bakje koffie/thee of fris. Voor de kinderen t/m 12 jaar is er een apart programma. Verder is er een mooi spel bedacht om elkaar wat beter te leren kennen. We sluiten deze dag af met een High Tea. Het programma duurt tot uur. Tot dan, Merel, Jasmijn, Annemarie, Mira en Anja KOM JIJ OOK NAAR ONZE JEUGDCLUB de WIMPELS??? De eerst volgende avond is op maandagavond 21 september. Zit je in groep 3 t/m 8 dan ben je van harte welkom op maandagavond van uur. Er wordt om de 2 weken club gegeven. Jullie krijgen een schema met de data van de avonden. Op de clubavonden worden liedjes gezongen, er wordt een Bijbelverhaal verteld en daarna gaan we gezellig met elkaar wat knutselen of spelletjes doen. We hopen dat jij ook naar de club komt. Deze avonden worden gehouden in ons jeugdlokaal en soms een avond in de PKN Gereformeerde Kerk in Meeuwen. Wij zorgen dan voor vervoer naar Meeuwen. Wil je meer informatie over deze club dan kun je bellen met Anja den Bok ( ) of even een mailtje sturen We zien je graag komen en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Groetjes van de leiding van de Wimpels Mira en Anja KOM JIJ OOK NAAR ONZE 12+ JEUGDCLUB??? Dit is een club voor de jeugd vanaf 12+. We proberen hier als groep allerlei leuke dingen te doen, maar ook serieuze zaken. Dit laatste zullen vooral in het begin van de avond plaats vinden in vorm van gebed, verhaal of een discussie. De leuke dingen dat kan van alles zijn, knutselen, gezellig samen zijn (met muziek) of een doorlopend project. Wij willen zo veel mogelijk met jullie samen dit jaar het programma vast stellen en zo ook rekening houden met school uitjes en andere zaken. Aan het eind van het seizoen zal met de andere club het seizoen worden afgesloten met een leuk maar vooral ook gezellig kamp.de clubavonden van de Pelsteen worden eens in de 14 dagen gehouden op vrijdagavond van 19:00 tot 20:30 in het jeugdlokaal, als je zin hebt ben je van harte welkom. Dit jaar willen we proberen om deze groep ook samen met de jongeren van Meeuwen te gaan organiseren jullie horen daar op de eerste avond meer over. De eerste avond is op vrijdagavond 2 oktober in ons jeugdlokaal. Wil je meer informatie over deze club dan kun je bellen met Ben Wijnands ( ) of naar Anja den Bok ( ) of even een mailtje sturen We zien je graag komen en neem gerust een vriend of vriendin mee! Groetjes, Ben en Anja 14

15 15

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7 KERK WIJZER 38e Jaargang nummer 7 juli - augustus 2014 INHOUD 3 meditatie 4-5 gemeentenieuws 6 in memoriam 7 voorstraat 14 / diensten lezing - workshop "luisteren" 8 predikant in de stad 9 kerkelijk bureau

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 1 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 editie ledenvertoeving GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen!

-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen! ALGEMEEN MEDITATIEF Kleine broodjes Op het laatste kloosterweekend in Postel hebben Charlotte en ik een broodmandje met inhoud gekocht. Zojuist heb ik het plastic er af gehaald. Oud brood!, zult u nu wel

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Bij de erediensten 6 april ds. TJ. Ferwerda-Scholtens er is KND Vespers in de Stille Week Maandag Dinsdag Woensdag 19.30 uur Fliednerzaal 13 april ds. M. Maan mmv

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: 42-47 Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie