INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari"

Transcriptie

1 januari februari maart april mei juni 22 juli augustus 9 september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE ª KERKDIENSTEN ª Kopij "Schakels" 4ª; Kerkelijke adressen 4ª; Autodienst 4ª; Kinderoppas 4ª; Koffiedrinken 4ª DIENSTEN DONIAHIEM ª BIJ DE DIENSTEN ª Gedoopt 6ª; Zomerdiensten 6ª ALGEMENE INFORMATIE ª Doop 7ª; 7ª; Zondagse ontmoeting 7ª; Afwezigheid en vakantie van de predikanten 8ª VANUIT SCHARNEGOUTUM ª VAN DE KERKENRAAD ª Verslag Kerkenraadsvergadering van 20 maart ª; Wijkindeling per juni ª VAN DE KERKRENTMEESTERS ª Algemeen 15ª; Vrijwillige bijdrage/kerkbalans 16ª; vrijwilligers gezocht 16ª; Financiële avond op 11 juni 16ª; Meerjarenbegroting (1) 17ª; Restauratieprojecten 17ª; Onderhoudsplanning 17ª; Pastoraat 18ª; Meerjarenbegroting (2) 18ª; Vrijwillige bijdragen 19ª; Onderhoud 19ª; Collecten 20ª; Giften 20ª VAN DE DIACONIE ª De collectes 21ª; Bootreis 21ª JEUGD ª Aanmelding voor de World Servants projecten in de zomer van ª VAN ONZE BUURGEMEENTEN ª Orgelconcerten Langweer ª CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK ª ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN ª Verjaardagen 80+-ers 25ª; Bloemengroet 25ª; Kerk Open - Tsjerkepaad ª; Bedankje 26ª; Bedankje 26ª; Bedankje 27ª; Jubilea 27ª; Ziekenhuisopnames 27ª; Gemeenteleden elders 28ª; Kennisgeving 28ª IN MEMORIAM ª Gerritje ten Klooster Jaarsma 29ª MUTATIES ª Rectificatie 30ª ADRESSEN PKN GEMEENTE OP E NOED ª

2 MEDITATIE "Een en ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen (Handelingen 15:39) De bovenstaande tekst zou vandaag zomaar in de krant kunnen staan. Mensen kunnen het niet meer met elkaar vinden, krijgen ruzie en gaan uit elkaar. Of het nu gaat om een voetbalcoach van het nederlands elftal, een kerkgenootschap of twee mensen die in scheiding liggen: het is voor iedereen herkenbaar. Van beide kanten is er pijn en verdriet, en beide kanten menen het gelijk aan hun kant te hebben. Ook al wordt er veel geklaagd over onze tijd, op zich is het geen nieuwe ontwikkeling. Zelfs in de bijbel wordt het al genoemd. En dan gaat het niet om de eerste de beste. De apostel Paulus wil graag een reis maken langs alle gemeentes, die hij heeft gesticht. Hoe zou het gaan met iedereen. Zouden de gemeentes nog bestaan, en zou het goed met hen gaan? Of zouden ze verstrikt zijn geraakt in allerlei dwaalleren, en het juiste spoor zijn kwijtgeraakt. In die tijd ging je niet alleen op reis, als dat niet absoluut noodzakelijk was. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om praktische redenen. Met meer mensen samen liep je minder risico onderweg van wilde beesten of rovers, en bij ziekte of ongelukken kon je elkaar steunen. Nu wil Paulus graag Barnabas meenemen op deze reis. Hij heeft vaker met hem gereisd, en dat was goed bevallen. Het conflict ontstaat wanneer Barnabbas aangeeft dat hij ook graag Johannes Marcus (niet te verwarren met de twee evangelisten) mee wil nemen. Paulus wil dat niet. Op een vorige reis heeft Johannes Marcus hun zomaar in de steek gelaten, en het zendingswerk opgegeven. Voor degenen die dat zelf op willen zoeken: het staat beschreven in Handelingen 12:25 en 13:13. Erg gedetailleerd is het niet opgeschreven, dus wat er nu exact gebeurd is, is voor ons niet meer te achterhalen. Had Paulus gelijk, hem niet mee te willen nemen, omdat hij vond dat hij onbetrouwbaar was of had Barnabas gelijk, die hem nog een tweede kans wilde geven? ste apostelen, blijkt verwikkeld te zijn in een nare ruzie. Dat geeft mij een ontspannen gevoel. Als zij kerk konden zijn, gewone mensen zoals u en ik, dan moet het ons toch ook lukken in onze tijd, met de uitdagingen van nu. Dat kerkgang en geloof achteruitgaan is bekend. Dat veel kerken de deuren moeten sluiten, ook dat weten we. Dat dat soms aanleiding is tot felle discussies en verhitte koppen, daarvoor hoeven we alleen maar naar de situatie in Leeuwarden te kijken. En dat is goed te begrijpen, want een kerk is meer dan zomaar een gebouw, en toch.. Ondanks de ruzie gaan zowel Paulus als Barnabbas door met het kerkenwerk. En meningsverschillen, of het nu om de sluiting van een kerkgebouw, de invulling van een kerkdienst of de manier van geloofsbeleving gaat, hoeven niet altijd te leiden tot het uit elkaar gaan van mensen. Als ik er nog een bijbeltekst tegen aan mag leggen, zou dat Johannes 17:11 zijn, waar Jezus bidt voor de eenheid onder zijn volgelingen. "Vader, bewaar hen door uw naam, zodat zij één zijn, zoals wij één zijn". Kerkenwerk is meer dan alleen mensenwerk, en als Jezus zélf bidt voor eenheid, mogen wij erop vertrouwen dat we die zullen ontvangen. Verschillen zullen er altijd zijn, maar óók die eenheid, die wij kunnen ervaren als wij dicht bij Jezus blijven. Onze eenheid zit niet in het feit dat we elkaar zo leuk of aardig vinden, maar in de schenkende liefde van Jezus Christus, die vraagt om ons antwoord. Ds. Peter Elzinga Wat mij aanspreekt in de bijbel is dat mensen daar eerlijk worden beschreven, en niet mooier gemaakt dan zij zijn. Zelfs iemand als Paulus, een van de actief- 1ª meditatie meditatie 2ª

3 KERKDIENSTEN zondag 22 juli groen. Fryske tsjinst EN KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST! 9.30 uur Idskenhuizen.. ds. S. Postma, Jennelt (D) collecte ste diaconie, 2 de kerk Zondag 29 juli groen 9.30 uur Tjerkgaast.... ds. P. Elzinga Collecte ste diaconie, 2 de kerk Zondag 5 aug. groen koffiedrinken na de dienst in "Untitas" 9.30 uur St. Nicolaasga. ds. P. Elzinga Collecte ste diaconie, 2 de kerk Zondag 12 aug. groen 9.30 uur Idskenhuizen.. ds. S. Cnossen Collecte ste diaconie, 2ekerk Zondag 19 aug. groen 9.30 uur Tjerkgaast.... dhr. H. Sybesma, Idskenhuizen collecte ste kerkinactie, 2 de kerk Zondag 26 aug. groen 9.30 uur st. Nicolaasga.. ds. W. Schot, Heerenveen collecte ste diaconie, 2 de kerk Zondag 2 sept. groen Koffiedrinken na de dienst 9.30 uur Idskenhuizen.. Mevr. Koops-Brals, Schettens collecte ste diaconie, 2 de onderhoud gebouwen 9.30 Idskenhuizen..... Tienerdienst (onder voorbehoud) zondag 9 sept. groen 9.30 uur Tjerkgaast.... ds. P. Elzinga collecte ste diaconie, 2 de kerk uur St. Nicolaasga ds. S. Cnossen. "merketsjinst" collecte bestemming door commissie Kopij "Schakels" Inleveren kopij t/m 23 augustus 2012 ds. S. Cnossen- Hoekzema, ds. P. Elzinga, Heemstrastraat 29, Reitze Sybesma, Heide 2, Kerkelijke adressen In de Schakels staan elke keer de kerkelijke adressen vermeld. Als er veranderingen zijn of als er fouten in staan, wilt u dat dan doorgeven via de redactie van de "Schakels". A utodienst Wanneer u gebruik wilt maken van de autodienst voor de diensten in Tjerkgaast, St. Nicolaasga of Idskenhuizen graag bellen de avond voor de dienst tussen en met: Corrie van Es tel of Geertje de Jong, tel. (0513) Belt u gerust als u naar de kerk wilt. De autodienst is er voor u! K inderoppas Tijdens alle ochtenddiensten is er de mogelijkheid om Uw kind(eren) van 0-4 jaar bij de oppasdienst te brengen. Dit geldt voor alle drie locaties (Idskenhuizen, St. Nicolaasga, Tjerkgaast). De oppas is in dezelfde ruimte waar op dat moment de kindernevendienst ook is en wordt geleid door 1 volwassene en 1 jongere. Zou u uw kind drinken/koekje en zo nodig verschoning mee willen geven? Lijkt het u/je ook leuk om op de jongste kinderen te passen? Hebt u nog speelgoed/ trapfietsjes staan die u wel kwijt wilt? Bel of mail dan even met Wietske Wanschers: tel.: (0513) / mail: K offiedrinken Elke 1 ste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst van 9.30 uur. 3ª kerkdiensten kerkdiensten 4ª

4 DIENSTEN DONIAHIEM De drie kerkelijke gemeenten t.w. Langweer, Scharsterbrug/Ouwsterhaule en Op 'e Noed verzorgen om de beurt om de veertien dagen een kerkdienst in Doniahiem op donderdagmorgen van half elf tot half twaalf. De diensten zijn bestemd voor de bewoners van Doniahiem en de aanleunwoningen, omdat zij vaak moeilijk ter been zijn en niet meer naar de kerkgebouwen kunnen komen. Nu in de Eendracht veel ouderen zijn komen wonen, wil ik deze diensten onder uw aandacht brengen. Het zijn diensten die qua liturgie en inhoud afgestemd zijn op ouderen. Het zijn officiële kerkdiensten, d.w.z. er is een ouderling, diaken en predikant aanwezig. Ook wordt er vier keer per jaar het heilig Avondmaal gevierd. Iedereen die tot de doelgroep behoord en 's zondags niet naar de dienst(en) kan komen, is van harte uitgenodigd om de diensten in de kapel van Doniahiem bij te wonen. Ds. Siena Cnossen datum: Verzorgd door: Predikant: 19 juli Langweer Nog niet bekend 2 augustus Op 'e Noed ds. P. Elzinga 16 augustus Op 'e Noed ds. S. Cnossen Viering Heilig Avondmaal 30 augustus Sch.Brug/Ouwsterh. ds. A. Vriend 13 september Langweer nog niet bekend BIJ DE DIENSTEN G edoopt Op zondag 8 juli mochten we in een feestelijke dienst de doop vieren van Esmée Xiaohui Nauta, dochter van Auke en Gabriëlla Nauta en zusje van Gosse en Ilya. Ze wonen aan It Sein 21 in St. Nicolaasga Ze zijn aan mijn zorg toevertrouwd, kostbaarder dan edelstenen. Weerkaatsen Gods Licht en blinken als goud en ik, ik mag ze lenen. Ik weet, ze zijn nog ongeslepen, maar al een sieraad in Uw hand. En door hun zuiverheid gegrepen, vind ik ze stuk voor stuk briljant. Z omerdiensten We komen nu in de vakantietijd. Dat betekent dat een aantal zaken iets anders lopen dan in de rest van het jaar. In elk geval is er voor alle ochtenddiensten wel oppas en kindernevendienst beschikbaar. Dus ook in de vakantietijd kunt u rustig uw (klein)kinderen meenemen. In de periode van de schoolvakanties zal er geen Zondagse Ontmoeting zijn. Mocht u toch iets willen doorgeven, dan kan dat via een van de beide predikanten. Houd u dan wel even rekening met de vakanties van de predikanten, want anders blijven afkondigingen misschien een paar weken liggen. Op zondag 22 juli zal ds. Siek Postma uit Jennelt voorgaan. Al jaren lang komen hij en zijn broer Holger in de zomer hier in Friesland, en gaan dan ook een keer voor in onze gemeente. Holger slaat dit jaar even over, maar op Siek kunnen we dit jaar ook weer rekenen. Als "tegenprestatie" is er koffiedrinken, zodat hij samen met andere gasten en onze gemeente het contact kan onderhouden. De dienst is in het Fries. Op 19 augustus zal onze vaste preeklezer Henk Sybesma de dienst leiden. We zijn blij dat hij dat wil doen, want in de zomerperiode is het soms onmogelijk om een predikant te vinden die voor wil of kan gaan. De tienerdienst van 2 september staat nog onder voorbehoud. Dat heeft te maken met de gezondheid van Cora Dijkstra, die een van de motors is achter idee 5ª kerkdiensten 6ª

5 en uitvoering van deze diensten. We houden u via de afkondigingen op de hoogte of deze tienerdienst wel of niet door zal gaan. Op zondagavond 9 september vieren we met een feestelijke dienst de afsluiting van de merkeweek in de Protestantse kerk te St. Nicolaasga. Aangezien de RK kerk liever niet meer mee wilde werken aan deze dienst, houden we deze nu in onze eigen kerk. Over de invulling van de dienst wordt nog nagedacht. ALGEMENE INFORMATIE D oop Op zondag 23 september in Tjerkgaast is er gelegenheid om te laten dopen. De voorganger is dan ds. P.Elzinga. U kunt de doopaanvraag doen bij de predikant die in deze dienst voorgaat. Doopouders worden vriendelijk verzocht om met deze datum rekening te houden. w ww.pkn-openoed.nl Dit is het web adres van onze gemeente. De website wordt vanaf nu aangepast geactualiseerd. Het kerkblad de Schakels is natuurlijk nog steeds on-line te lezen. Dat betekent dat u, wanneer u een computer met internet verbinding heeft de mogelijkheid bezit om het kerkblad op uw beeldscherm te lezen. Iedereen, bijvoorbeeld oud gemeenteleden die verhuisd zijn kunnen op deze manier toch nog op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen onze gemeente. U kunt het één en ander bekijken op de website van onze gemeente. Het adres is : klik dan op de knop [schakels] Zondagse ontmoeting U kunt mededelingen, berichten etc. doorgeven aan Alie Runia Het is mogelijk de' zondagse ontmoeting' digitaal aan gemeenteleden te verzenden. Hebt u hier belang bij? Geef dan uw adres door aan Alie Runia, Lytse Buorren 19, Idskenhuizen, tel In de vakantietijd verschijnt de Zondagse Ontmoeting niet. De laatste voor de vakantie verschijnt op 22 juli, de eerste na de vakantie op 2 september. Zou u in de tussenliggende periode mededelingen, afkondigingen of suggesties voor bloemenbestemmingen door willen geven aan ds. Siena Cnossen-Hoekzema of ds. Peter Elzinga. Houdt u bij het toesturen wel rekening met hun vakanties? Alvast hartelijk dank. Afwezigheid en vakantie van de predikanten ds. S. Cnossen heeft vakantie is vanaf 6 juli t/m 5 augustus. Ds. P. Elzinga heeft vakantie vanaf 11 augustus t/m 3 september. Bij afwezigheid vervangen ze elkaar. Wilt u daar rekening mee houden? VANUIT SCHARNEGOUTUM Na het schrijven van deze groet begint mijn zomervakantie. Ik mag mijn werk voor een aantal weken loslaten en met Jan genieten van het vrij zijn. Dat is goed. Even vrij zijn van "verplichtingen". Alhoewel ik mijn werk niet ervaar als het voldoen aan "verplichtingen", bepaalt het wel 45 weken van het jaar voor een groot gedeelte mijn weekindeling en mijn gedachten. In gedachten ben ik vaak bezig met de mensen die op mijn weg komen. Met de vreugde en de zorgen die er zijn. Vreugde over jubilea, over het behalen van een diploma, over de vakantieplannen, over de komst van kinderen, over de zegeningen van een goede gezondheid en lieve mensen om je heen. Zorgen over je gezondheid, verdriet over het gemis van dierbaren, de afhankelijkheid van anderen of over het onbegrip onder elkaar, het verliezen van je werk of de onzekerheid daarover en vul maar in. In ons dank- en smeekgebed mogen we alles voor Gods aangezicht brengen en hem vragen om zijn nabijheid. En Gods nabijheid mogen we ervaren in liefde en aandacht die mensen elkaar belangeloos willen schenken.. Maar ook de toekomst van "onze gemeente" houdt me bezig. De kerkenraad geeft een beleidsgroep opdracht om volgend seizoen een plan te maken over wat we de komende vijf jaar willen ontwikkelen en waar we naar toe willen. Ieder van ons heeft zo zijn ideeën daarover, maar hoe kunnen we tot een plan komen, waar we met elkaar voor staan. Een plan waarin de opbouw van de gemeente van Jezus Christus de hoogste prioriteit heeft. We weten allemaal dat dit geen gemakkelijke opgave is. Denk alleen maar aan het structurele tekort op de begroting, de hoeveelheid van gebouwen die onderhouden moeten worden en de verschillen in geloofsbeleving. In de vier jaren die ik in uw midden mocht werken heb ik ervaren dat er veel mogelijk is, maar dat we wel goed naar elkaar moeten luisteren en een oor moeten hebben voor de verschillen en de emoties die daarvan vaak het gevolg zijn. 7ª 8ª

6 Onze laatste avond met de meditatiegroep hebben we afgesloten met het gedicht Zomerstilte van Marijke de Bruijne uit haar boek Leven in lagen.voor de goede lezer een gedicht met een dubbele bodem. Zomerstilte Zomerstilte waar wij naar verlangen en ook wat bang voor zijn. Zomer, adempauze in de groei, tijd van rustig rijpen en bestendigheid. Even hoeft er niets, slechts warmte op je huid en regen die het stof afwast. Een tijd van zomaar zitten. En te zijn. Zomer is ook stille straten, niemand thuis. Je hebt alleen jezelf om mee te praten. En voor je strekt zich uit een reeks van eendere dagen. Je bent alleen en tegelijk jezelf teveel om in de zon te zitten. En te zijn. Zomer is kiezen tussen zelfbeklag en eenzaamheid of van die rust genieten, het zelfgesprek beginnen dat inzicht geeft, tot nieuwe dingen leidt middenin de stilte van de zomertijd. Dinsdag 7 augustus hoop ik mijn werkzaamheden te hervatten. Ik ben blij dat ds. Elzinga mij deze periode vervangt. Ik wens u allen een "goede" zomerperiode. De mensen die erop uitgaan, maar ook de thuisblijvers. Vrede wens ik u toe. Liefde wens ik u toe. Moge God u behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik u toe. Zegen wens ik u toe. Aandacht wens ik u toe. Dat er mensen zijn met wie u kunt delen. Zegen wens ik u toe. Een hartelijke groet voor u allen van Siena Cnossen-Hoekzema VAN DE KERKENRAAD Verslag Kerkenraadsvergadering van 20 maart 2012 opening Voorzitter Jan van der Meer heet iedereen welkom. Na lezing van Filippenzen 2:1-11 verwijst hij speciaal naar vers 3 "wees bescheiden en acht de ander belangrijker dan uzelf" en gaat ons daarna voor in gebed. De Diaconie heeft aangegeven dat zij een praktische en uniforme invulling wil geven aan de viering van het Heilig Avondmaal in de drie verschillende kerkgebouwen. Aspecten hierbij zijn o.a. de personele invulling en hygiëne. De Diaconie stelt voor om overal het H.A. lopend te organiseren. Dit hoeven wij nu niet te beslissen, maar dit zal op de volgende Gemeenteavond na de dienst op Dankdag aan de Gemeente worden voorgelegd. Hier ligt een taak voor de liturgiecommissie. Zondagse Ontmoeting na 29 april 2012 Een nieuwe scribent is nog steeds niet gevonden. De tijd dringt. Wat te doen als er op 29 april nog steeds niemand is gevonden. Er wordt verder gezocht. Evaluatie verkiezing ambtsdragers 2012 Met dankbaarheid kan hierop worden teruggezien. Alle vacatures zijn vervuld, nl.: Ouderling- Reitze Sybesma, Janke Bokma en het echtpaar Jan en Jikke de Jong. Diaken-Bertus van Es en Jettie Oppedijk Ouderling-Kerkrentmeester-Wico Koolstra Kerkrentmeester- Dirk Qualm en Pieter Dijkstra Voorzitter en scriba worden in functie gekozen door de kerkenraad in nieuwe samenstelling. Roel Kok blijft namens onze Gemeente afgevaardigde bij de Classis, waar hij het ambt van actuaris gaat vervullen. De kerkenraad gaat akkoord met de benoeming van Roel Kok als ouderling met een bijzondere opdracht. Introductieavond nieuwe ambtsdragers Deze kan gecombineerd worden met een voorbereiding op de bevestigingsdienst op 29 april Bestemming paaskaarsen 2011 Het ouderlingenberaad heeft dit besproken en stelt de drie 3 adressen voor. 9ª 10ª

7 Activiteiten in de 40-dagentijd h Witte Donderdag dienst in Tjerkgaast h Goede Vrijdag zal met medewerking van het koor "Cantabile"een passiespel worden opgevoerd in St. Nicolaasga. De teksten komen op de beamer h Stille Zaterdag dienst in Tjerkgaast met medewerking van koor "Spirit" h 1 ste paasdag dienst in Idskenhuizen m.m.v. een blaas-ensemble. College van Kerkrentmeesters h Bertus van Es is benoemd als beheerder van de begraafplaats in St.Nyk h De financiële avond staat gepland op vrijdag 11 mei a.s. Er wordt gewerkt aan een meerjarenplan. Daarin worden de verwachte ontwikkelingen in inkomsten, ledenaantallen, restauraties en onderhoud van de gebouwen, enz. verwerkt. Hoe is de situatie over 5 jaar? In de toekomst staan we voor belangrijke beslissingen. In het najaar zal dan door de Gemeente een beslissing moeten worden genomen cq. een keuze moeten worden gemaakt. h De klokkenstoel in Legemeer is opgeknapt. Dankzij vele sponsors (belanghebbende stichtingen en particulieren) kon dit werk uitgevoerd worden. Op 12 mei a.s. zal mevrouw van Eysinga de klokkenstoel feestelijk weer in gebruik stellen. Er worden circa 50 gasten verwacht. h De "Aktie Kerkbalans" voor de vaste vrijwillige bijdrage(vvb) 2012 stemt tot tevredenheid. Stand van de bijdragen is op dit moment en verwacht wordt dat er nog bijkomt. Derhalve een opbrengst van circa en dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar. h Er is een plan gemaakt voor het onderhoud van het dak van de kerk in St.Nyk. Uitvoering in september na de Merke. h Het rapport van de renovatie van de kerk in Idskenhuizen is klaar. Het college is erg geschrokken van de toestand van het dak, de toren, de gevels en de vloer in de kerkzaal. h In november 2012 bezoekt een koor uit Oekraïne deze regio. Als ze bij ons optreden verzoekt men om slaapplaatsen voor circa 50 personen. Dit is wel erg veel. Gesuggereerd wordt de zeilschool in Idskenhuizen en/of samenwerking met de Rooms Katholieke Kerk. Diaconie h De jaarstukken 2011 van de Diaconie worden besproken en door de vergadering goedgekeurd. h De 2 jaarlijkse bootreis voor 55+ers zal gehouden worden op 20 juni ª Jeugd -en jongerenwerk h De leiding van de Kindernevendienst (KND) overlegt met de beide predikanten om de inhoud van kerkdienst en KND te coördineren. h De catechisaties binnen de jeugdgroepen beleven een goed seizoen. h Er zijn 3 maatschappelijke stagiaires binnen onze Gemeente werkzaam, elk voor circa 60 uur. 1 bij de Kindernevendienst en 2 werken mee aan de musical "Aan boord". h Op 20 en 21 april worden er acties gehouden door World Servants Joure e.o. Voor het volgende project van is al binnen. h Er is een jaaroverzicht gemaakt van alle activiteiten en daaruit blijkt dat de taken van de jeugdouderling te veel omvattend zijn om door 1 persoon uitgevoerd te worden. Vooral op het organisatorische en administratieve vlak zoals roosters, beleidsplan, Schakels en Zondagse Ontmoeting zal gezocht worden naar ondersteuning. Predikanten Wij zijn nu in de afronding van het winterwerk. Er moet nu al beleid gemaakt worden voor het winterwerk in het volgende seizoen. Activiteitencommissie Op 12 mei wordt er een snuffelmarkt gehouden rond dorpshuis "Het Spantsje"in Tjerkgaast. Rondvraag Het applaus na sommige onderdelen tijdens de Paedwizerdienst wordt niet door iedereen gewaardeerd en soms zelfs ongepast genoemd. Bij de voorbereiding van deze diensten kan voortaan hierover gesproken worden. Mededeling vooraf door de ouderling van dienst, wanneer er geapplaudisseerd kan/mag worden schept duidelijkheid. Afscheid aftredende ambtsdragers Ds. Cnossen heeft een authentieke gereedschapskist van haar opa meegenomen. De daarin aanwezige gereedschappen verwerkte zij in een verhaal met als thema: "De gereedschappen van de Timmerman". De conclusie was dat wij samen de inhoud van de gereedschapskist van God zijn. Door gebruik te maken van ieders talenten kan Jezus van de wereld een mooi huis maken om in te wonen. Daarna waren er bloemen en dankbare woorden voor 4 jaar Kerkenwerk voor Jan en Jeltsje van der Meer, Anneke Koelewijn, Willem Postma, Corrie van Es en Dirk Dijkstra. Roel Kok deelde ook in de feestvreugde als aftredende scriba, 12ª

8 maar blijft als ouderling met bijzondere opdracht aan ons verbonden. Jan van der Meer was ook in timmermans-sferen en las zijn gedicht "De Wiere Timmerman" voor. Anneke Koelewijn keek met dankbaarheid terug op 4 jaren samenwerking, die zij niet had willen missen. Sluiting Voorzitter Jan van der Meer spreekt ook een dankwoord uit, waarna hij ons voorgaat in gebed Wijkindeling per juni 2012 WIJK 1: St. Nicolaasga: De Buffer, Bovenkruier, De Spoarbyls, It Perron, It Sein, Molier, Oer it Spoar, S. Hepkemaleane, Molenkap en Tsjûkemarwei, De Pit, It Bled, De Rijlst, Heide, Huisterheide, Langwarderdyk, Scharleien, Scharren, De Twijch en Legemeersterwei Predikant: ds. P.Elzinga, Heemstrastraat 29, St. Nicolaasga, (0513) Wijkouderling: dhr. R.. de Hoop, It Sein 49, St. Nicolaasga, tel. (0513) Wijkdiaken: Dhr.B. van Es, S. Hepkemaleane 3, St, Nicolaasga, tel.: Wijkkerkrentmeesters: dhr H. Kalteren S. Hepkemalaan 16 St. Nic (0513) en dhr S. de Vries Gaestdyk 12 Tjerkgaast (0514) Contactpersonen in de wijk: mevr. G. v. d Cingel, mevr. Y. Smit en mevr. H. Koopmans WIJK 2: St. Nicolaasga Gaastweg, Kade, Jhr FJJ van Eysingastraat, Wilhelminastraat, Kerkstraat, Westend, Wielwei, Lemmerweg, Finkeburen, Noed, Groenendal, Uranusstraat, Jupiterstraat en Neptunuslaan Predikant: ds. P.Elzinga, Heemstrastraat 29, St. Nicolaasga, (0513) Wijkouderling: mevr. Tr. Van der Heide- v.d.goot, de Pit 10, St. Nicolaasga (0513) Wijkdiaken: dhr. K. van Schuppen, Mercuriusstraat 6, St. Nicolaasga (0513) Wijkkerkrentmeesters: dhr J. de Jong Wielwei 2A Doniaga (0513) en dhr H.Wind De Lytse Brekken 1 Follega (0513) Contactpersonen in de wijk: mevr. R. Zwaga en mevr. M. Bokma WIJK 3: Tjerkgaast: Aldedyk, De Koai, De Stikels, De Trochreed, Gaestdyk, It Foarfjild, Riensleat, Spannenburgerdyk en Strjitwei. Scharsterbrug, Follega: De Lytse Brekken, Langweer, Joure, en alle andere gastleden Predikant: ds. S. Cnossen-Hoekzema, Langaerderdyk 13, Scharnegoutum, (0515) Ouderling: dhr. T. Bouma, Rengersstraat 21, St. Nicolaasga, tel. (0513) Wijkdiakenen: mevr. R. de Wolff, De Trochreed 11, Tjerkgaast, (0514) Wijkkerkrentmeesters: mevr I. Bijl-Graafsma De Trochreed 21 Tjerkgaast (0514) en dhr W.Koolstra, de Spoarbyls 10, St. Nicolaasga (0513) en dhr. P. Dijkstra, Dobbeleane 56, St. Nicolaasga. Tel. (0513) Contactpersonen in de wijk: mevr. Tr. Hogeterp-Postma, mevr. A. Osinga en mevr. H. Portena WIJK 4: St. Nicolaasga Van Burumstraat, Heemstrastraat, Marsstraat, Mercuriusstraat, Rengersstraat, Schonegevelstraat, Vegelinstraat en Voermanstraat en Venusstraat. Baron van Hardenbroekstraat, Boskrânne, De Stamme, Kempenaerlaan, Kerklaan, Molewei, Saturnusstraat, Schoolstraat en Schwartzenbergstraat Predikant: ds. P.Elzinga, Heemstrastraat 29, St. Nicolaasga, (0513) Wijkouderling: dhr. en mevr. De Jong, Bramerstraat 25, Idskenhuizen, tel.: (0513) Wijkdiaken: mevr. J. Wildschut, Spoarbyls 35, 8521 DK St Nicolaasga, (0513) of (06) Wijkkerkrentmeesters: dhr R.Zijlstra Dobbeleane 46 St. Nic (0513) en mevr G. Schotanus De Rijlst 18 St. Nic (0513) Contactpersonen in de wijk: Mevr. M.Bokma, mevr. Kl. Hoeksma, Pieter Dijkstra en Hinke De Lange (Kerklaan) WIJK 5: St. Nicolaasga: Bouwen, De Bast, De Tûke, Dobbeleane, Houtsnip en De Fazant Predikant: ds. P.Elzinga, Heemstrastraat 29, St. Nicolaasga, (0513) Wijkouderling: Dhr. BF. Wind, De Lytse brekken, Follega, (0513) Wijkdiaken: mevr. G. van Koten-Pander, Dobbeleane 35, 8521 KS, St. Nicolaasga, tel. (0513) Wijkkerkrentmeester: dhr. P. Dijkstra, Dobbeleane 56, St. Nicolaasga. Tel. (0513) Contactpersonen in de wijk: mevr. E.Mink, Liz Egbers en dhr. F. Kooijker. Voor Maeykehiem mevr. J. Oppedijk- Wester. 13ª 14ª

9 WIJK 6: Idskenhuizen: Bramerstraat, Lytse Buorren, Mastersein, De Greiden, de Ikkers, Dwarsryd, Stripedyk, Tsjerkewei, Lytse Mar, it Boerein en Troelstraweg Predikant: ds. S. Cnossen-Hoekzema, Langaerderdyk 13, Scharnegoutum, (0515) Wijkouderling: Mevr. J. Bokma- Steinvoorn, Stripedyk 7, Idskenhuizen, (0513) Wijkdiaken: mevr. J. Oppedijk-Wester, Stripedyk 5, Idskenhuizen, tel.(0513) en mevr. Anna-Mirjam Hoekstra-Hoekstra, Bramerstraat 33 Idskenhuizen, tel (0513) Wijkkerkrentmeesters: dhr. D. Qualm, de Rijlst 81, St. Nicolaasga, tel. (0513) en dhr. W. Koolstra, Spoarbyls 10, St. Nicolaasga, tel. O Contactpersonen in de wijk: mevr. S. de Vries-Plantinga, mevr. A. Koenen. mevr. T. vd Goot-Hoogkamp en mevr. A. Koelewijn-van Peursum, WIJK 7: Doniahiem, de Oergong aanleunwoningen en overige adressen Stationsstraat Predikanten: ds. P.Elzinga (aanleunwoningen en overige adressen), Heemstrastraat 29, St. Nicolaasga, (0513) ds. S. Cnossen-Hoekzema (Doniahiem), Langaerderdyk 13, Scharnegoutum, (0515) Wijkouderling: mevr. F. Landman. Groenendal 4, St. Nicolaasga, (0513) Wijkdiaken: Mevr. Sj. Dickhoff-de Boer, De Oergong 23, St. Nicolaasga, tel. (0513) Wijkkerkrentmeester: dhr D.Smit Spoarbyls 2 St. Nicolaasga(0513) Contactpersonen: mevr. J.Winia-Poepjes, mevr. W. ter Heide-Groenhof, mevr. H. Koopmans, mevr. J. Bokma, mevr. Kl. Schriever en mevr. N. Hoekstra VAN DE KERKRENTMEESTERS A lgemeen In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en het goed van uw kerk. Het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. én het geld dat er uit gaat aan onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Ook proberen we in deze rubriek uw vragen te beantwoorden. Vrijwillige bijdrage/kerkbalans Uw vrijwillige bijdrage aan de Protestantse gemeente Op 'e Noed moet naar banknr Wij kunnen het niet van uw bankrekening afhalen. U moet het zelf overmaken. Wilt u nog even nakijken of uw bijdrage voor 2011 al hebt betaald? Voor u het weet is het jaar al weer om. Het zou mooi zijn als de bijdrage voor eind december op onze bankrekening staat. Dan zijn de boekhouders ook weer blij. vrijwilligers gezocht de kerkrentmeesters zoeken vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden: -Schilderen -Behangen -Onderhouds timmerwerk -Metselwerk -Stucadoorswerk -Electrowerk -Installatiewerk -Straatwerk -Tuin- en snoeiwerk -Schoonmaakwerk gebouwen -Hulp bij kerkbalansactiviteiten -Hulp bij markten Lijkt het u/jou leuk om mee te helpen aan één van deze activiteiten, neem dan contact op met een van de kerkrentmeesters. Financiële avond op 11 juni Op maandag 11 juni was de informatie-avond over de financiën. In het zaaltje achterin het kerkgebouw in Idskenhuizen verzamelden zich ongeveer 50 mensen. Michiel en Tea Osinga hadden een presentatie in elkaar gezet, die ging over de meerjarenbegroting en over de vrijwillige bijdragen. Verderop in deze rubriek kunt u lezen waar het over ging. Na de pauze gaf Hemmo Kalteren een toelichting op de onderhoudsplanning van onze eigendommen. Ook daarover staat verderop in deze rubriek het een en ander. In eerste instantie zou het renovatieplan van de kerk van Idskenhuizen aan de orde komen. Dit is uitgesteld tot het najaar. Het is belangrijk dat er meer scenario's worden uitgewerkt. Die scenario's gaan over de gebouwen en welke mogelijkheden er zijn en wat we daar mee moeten en kunnen. Het is de bedoeling dat dit in geld uitgedrukt wordt, zodat een afgewogen keuze gemaakt kan worden. 15ª 16ª

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling PKN-Gemeente Het Anker Plaatselijke regeling Inhoud Bijlage 1 Hoofdstuk Titel Bladzijde 1 De samenstelling van de kerkenraad 1 1.1 Aantal ambtsdragers 2 1.2 Predikanten en kerkelijk werkers 2 1.3 Werkgroepen

Nadere informatie

nummer 2013 jaargang 25 januari februari maart april mei juni juli 7 augustus 8 september oktober november december januari

nummer 2013 jaargang 25 januari februari maart april mei juni juli 7 augustus 8 september oktober november december januari nummer 2013 jaargang 25 januari februari maart april mei juni juli 7 augustus 8 september oktober november december januari Voorwoord Beste lezers, zoals het u al is opgevallen, ziet de `Schakels er anders

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn!

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn! ENQUÊTE VACATURE Deel jouw droom over gemeente zijn! Beste mede-dromer, Wij zijn op zoek naar wat jij graag wilt, waar je behoefte ligt en wat jij verwacht als het gaat over gemeente zijn (cq kerk zijn)

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Is ieder gemeentelid een diaken?

Is ieder gemeentelid een diaken? dit is een folder van diakonie van de hervormde gemeente van harmelen Is ieder gemeentelid een diaken? Is ieder gemeentelid een diaken? Nee, zult u waarschijnlijk zeggen. Maar dat is maar ten dele waar.

Nadere informatie

INHOUD. 1ª meditatie. januari februari maart. mei. juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. 1ª meditatie. januari februari maart. mei. juli augustus september oktober november december januari januari februari maart 14 april mei 02 juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 3ª Kopij "Schakels" 4ª; Vakantie ds. Elzinga 4ª; Kerkelijke

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2. Verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 2.1 Verkiezing

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Taaknaam Beschrijving Vereisten Tijdsbelasting Contactpersoon

Taaknaam Beschrijving Vereisten Tijdsbelasting Contactpersoon Jeugd- en jongerendiaconaat (Diaken) De jeugddiaken is de schakel tussen de diaconie en het jeugd- en jongerenwerk binnen onze kerk. Als jeugddiaken ben je betrokken bij het Protestants Jongeren Overleg.

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012 Terugblik en Toekomst 18 april 2012 De GEMEENTE van Wijhe Gemeente God, Jezus, HGeest, Bijbel Samenleving: dorp, verenigingen, werk, school, geboorte, dood, ziekte, feesten Kerntaken Gemeente Vieren Pastoraat

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

INHOUD. JEUGD... 17ª Nacht Zonder Dak 2013 in St. Nicolaasga op 7-8 juni a.s 17ª; Jeugddienst

INHOUD. JEUGD... 17ª Nacht Zonder Dak 2013 in St. Nicolaasga op 7-8 juni a.s 17ª; Jeugddienst januari februari maart april 26 mei juni 14 juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 3ª Kopij "Schakels" 4ª; Vakantie predikanten 4ª; Kerkelijke

Nadere informatie

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde Enquête-uitslag van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde 1 Inleiding In het laatste kwartaal van 28 is er onder alle leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Beleidsvisie

Beleidsvisie Beleidsvisie 2016-2021 De Kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Emmermeer heeft besloten dat voor de periode 2016-2021 de beleidsvisie opnieuw diende te worden vastgesteld. Bij de voorbereiding hebben

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente verbindt!

Onze Hervormde Gemeente verbindt! Actie Kerkbalans 2017 Onze Hervormde Gemeente verbindt! Hervormde Gemeente Elburg Actie kerkbalans 2017 De kerk is van groot belang: - De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

In dit laatste kerkblad voor de vakantie willen we u graag bijpraten over de vacaturetijd en het

In dit laatste kerkblad voor de vakantie willen we u graag bijpraten over de vacaturetijd en het Vacaturetijd De afgelopen maanden In dit laatste kerkblad voor de vakantie willen we u graag bijpraten over de vacaturetijd en het beroepingswerk. Regelmatig informeren gemeenteleden hoe het daarmee staat.

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

nummer7 2013 jaargang 25 januari februari maart april mei juni juli augustus september 20 oktober november 15 december januari

nummer7 2013 jaargang 25 januari februari maart april mei juni juli augustus september 20 oktober november 15 december januari nummer7 2013 jaargang 25 januari februari maart april mei juni juli augustus september 20 oktober november 15 december januari INHOUD MEDITATIE.................................................. 1ª De hartslag

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN Orgelspel Welkom Stil worden Zingen: Dit is een morgen (LB 216) Bemoediging en groet Oogstviering Zingen:

Nadere informatie

W. van der Wal Groenendal 31 St. Nicolaasga F (0513) 43 24 96 J wimenriavdwal@gmail.com [opm. / stenc.] A. van der Wal Dobbeleanne 59 St.

W. van der Wal Groenendal 31 St. Nicolaasga F (0513) 43 24 96 J wimenriavdwal@gmail.com [opm. / stenc.] A. van der Wal Dobbeleanne 59 St. Restauratiecommissie A. Zijlstra, De Bast 28, 8521 PB St. Nicolaasga F (0513) 43 20 64 J antjezijlstra@gmail.com O rekeningnummer 12.47.47.752 t.n.v. Restauratiecommissie Op e Noed Zendingscommissie Penningmeester

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Boxmeer

Protestantse Gemeente Boxmeer Protestantse Gemeente Boxmeer Nr 17 Praatjes van uw predikant Beste mensen, dit zijn de laatste Praatjes, die ik als waarnemend predikant maak. Mijn opvolgster, ds Marise Boon, zal op 3 november 2013 s

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven

Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven Zondag 9 april 2017 6e zondag 40 dagentijd Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 552 Stilte om ons voor

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Scherpenzeel-Munnekeburen e.o. Goedgekeurd door de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters

Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Scherpenzeel-Munnekeburen e.o. Goedgekeurd door de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Scherpenzeel-Munnekeburen e.o. Goedgekeurd door de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters op 16 september 2015 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal.

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal. Liturgie voor 6 november 2016 Thema: WIE IS JOUW HELD? Deze dienst is voorbereid met kinderen en personeel van CBS t Speel-Kwartier Voorganger: ds. John Boogaard Ouderling van dienst: Mineke van Beek Organist:

Nadere informatie

Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel. Jaaroverzicht Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!

Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel. Jaaroverzicht Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel Jaaroverzicht 2016 Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand; Psalm 31:15-16a In het jaar wat achter ons ligt zijn er weer

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief...

In deze Nieuwsbrief... 1 of 6 30-3-2012 10:09 Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven? Klik hier voor de onlineversie. OGH Nieuwsbrief #33-30 maart 2012 In deze Nieuwsbrief... In deze Nieuwsbrief: Brood

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN

GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN Zie de mens ets van Rembrandt GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN KERKGESCHIEDENIS.DE INLEIDER

Nadere informatie

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud 1 Johannes 2,12-14 - Hij is een God van jong en oud Radiokerkdienst Zendtijd voor Kerken (20 juli radio 5) Preekverwerking 01 Matt 20,28a 2007 03 18 (78.5 KiB) Liturgie Gezang 158 Votum en groet Ps 118,1.5

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Zondag 20 oktober 2013

Zondag 20 oktober 2013 Zondag 20 oktober 2013 Groen Groen is de kleur van de hoop. Brood en vis als symbool voor Jezus die ons door zijn leven hoop geeft. Daarmee varen wij de toekomst tegemoet Zuiderkerkgemeente Voorganger:

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie