INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari"

Transcriptie

1 januari februari maart april mei juni 22 juli augustus 9 september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE ª KERKDIENSTEN ª Kopij "Schakels" 4ª; Kerkelijke adressen 4ª; Autodienst 4ª; Kinderoppas 4ª; Koffiedrinken 4ª DIENSTEN DONIAHIEM ª BIJ DE DIENSTEN ª Gedoopt 6ª; Zomerdiensten 6ª ALGEMENE INFORMATIE ª Doop 7ª; 7ª; Zondagse ontmoeting 7ª; Afwezigheid en vakantie van de predikanten 8ª VANUIT SCHARNEGOUTUM ª VAN DE KERKENRAAD ª Verslag Kerkenraadsvergadering van 20 maart ª; Wijkindeling per juni ª VAN DE KERKRENTMEESTERS ª Algemeen 15ª; Vrijwillige bijdrage/kerkbalans 16ª; vrijwilligers gezocht 16ª; Financiële avond op 11 juni 16ª; Meerjarenbegroting (1) 17ª; Restauratieprojecten 17ª; Onderhoudsplanning 17ª; Pastoraat 18ª; Meerjarenbegroting (2) 18ª; Vrijwillige bijdragen 19ª; Onderhoud 19ª; Collecten 20ª; Giften 20ª VAN DE DIACONIE ª De collectes 21ª; Bootreis 21ª JEUGD ª Aanmelding voor de World Servants projecten in de zomer van ª VAN ONZE BUURGEMEENTEN ª Orgelconcerten Langweer ª CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK ª ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN ª Verjaardagen 80+-ers 25ª; Bloemengroet 25ª; Kerk Open - Tsjerkepaad ª; Bedankje 26ª; Bedankje 26ª; Bedankje 27ª; Jubilea 27ª; Ziekenhuisopnames 27ª; Gemeenteleden elders 28ª; Kennisgeving 28ª IN MEMORIAM ª Gerritje ten Klooster Jaarsma 29ª MUTATIES ª Rectificatie 30ª ADRESSEN PKN GEMEENTE OP E NOED ª

2 MEDITATIE "Een en ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen (Handelingen 15:39) De bovenstaande tekst zou vandaag zomaar in de krant kunnen staan. Mensen kunnen het niet meer met elkaar vinden, krijgen ruzie en gaan uit elkaar. Of het nu gaat om een voetbalcoach van het nederlands elftal, een kerkgenootschap of twee mensen die in scheiding liggen: het is voor iedereen herkenbaar. Van beide kanten is er pijn en verdriet, en beide kanten menen het gelijk aan hun kant te hebben. Ook al wordt er veel geklaagd over onze tijd, op zich is het geen nieuwe ontwikkeling. Zelfs in de bijbel wordt het al genoemd. En dan gaat het niet om de eerste de beste. De apostel Paulus wil graag een reis maken langs alle gemeentes, die hij heeft gesticht. Hoe zou het gaan met iedereen. Zouden de gemeentes nog bestaan, en zou het goed met hen gaan? Of zouden ze verstrikt zijn geraakt in allerlei dwaalleren, en het juiste spoor zijn kwijtgeraakt. In die tijd ging je niet alleen op reis, als dat niet absoluut noodzakelijk was. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om praktische redenen. Met meer mensen samen liep je minder risico onderweg van wilde beesten of rovers, en bij ziekte of ongelukken kon je elkaar steunen. Nu wil Paulus graag Barnabas meenemen op deze reis. Hij heeft vaker met hem gereisd, en dat was goed bevallen. Het conflict ontstaat wanneer Barnabbas aangeeft dat hij ook graag Johannes Marcus (niet te verwarren met de twee evangelisten) mee wil nemen. Paulus wil dat niet. Op een vorige reis heeft Johannes Marcus hun zomaar in de steek gelaten, en het zendingswerk opgegeven. Voor degenen die dat zelf op willen zoeken: het staat beschreven in Handelingen 12:25 en 13:13. Erg gedetailleerd is het niet opgeschreven, dus wat er nu exact gebeurd is, is voor ons niet meer te achterhalen. Had Paulus gelijk, hem niet mee te willen nemen, omdat hij vond dat hij onbetrouwbaar was of had Barnabas gelijk, die hem nog een tweede kans wilde geven? ste apostelen, blijkt verwikkeld te zijn in een nare ruzie. Dat geeft mij een ontspannen gevoel. Als zij kerk konden zijn, gewone mensen zoals u en ik, dan moet het ons toch ook lukken in onze tijd, met de uitdagingen van nu. Dat kerkgang en geloof achteruitgaan is bekend. Dat veel kerken de deuren moeten sluiten, ook dat weten we. Dat dat soms aanleiding is tot felle discussies en verhitte koppen, daarvoor hoeven we alleen maar naar de situatie in Leeuwarden te kijken. En dat is goed te begrijpen, want een kerk is meer dan zomaar een gebouw, en toch.. Ondanks de ruzie gaan zowel Paulus als Barnabbas door met het kerkenwerk. En meningsverschillen, of het nu om de sluiting van een kerkgebouw, de invulling van een kerkdienst of de manier van geloofsbeleving gaat, hoeven niet altijd te leiden tot het uit elkaar gaan van mensen. Als ik er nog een bijbeltekst tegen aan mag leggen, zou dat Johannes 17:11 zijn, waar Jezus bidt voor de eenheid onder zijn volgelingen. "Vader, bewaar hen door uw naam, zodat zij één zijn, zoals wij één zijn". Kerkenwerk is meer dan alleen mensenwerk, en als Jezus zélf bidt voor eenheid, mogen wij erop vertrouwen dat we die zullen ontvangen. Verschillen zullen er altijd zijn, maar óók die eenheid, die wij kunnen ervaren als wij dicht bij Jezus blijven. Onze eenheid zit niet in het feit dat we elkaar zo leuk of aardig vinden, maar in de schenkende liefde van Jezus Christus, die vraagt om ons antwoord. Ds. Peter Elzinga Wat mij aanspreekt in de bijbel is dat mensen daar eerlijk worden beschreven, en niet mooier gemaakt dan zij zijn. Zelfs iemand als Paulus, een van de actief- 1ª meditatie meditatie 2ª

3 KERKDIENSTEN zondag 22 juli groen. Fryske tsjinst EN KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST! 9.30 uur Idskenhuizen.. ds. S. Postma, Jennelt (D) collecte ste diaconie, 2 de kerk Zondag 29 juli groen 9.30 uur Tjerkgaast.... ds. P. Elzinga Collecte ste diaconie, 2 de kerk Zondag 5 aug. groen koffiedrinken na de dienst in "Untitas" 9.30 uur St. Nicolaasga. ds. P. Elzinga Collecte ste diaconie, 2 de kerk Zondag 12 aug. groen 9.30 uur Idskenhuizen.. ds. S. Cnossen Collecte ste diaconie, 2ekerk Zondag 19 aug. groen 9.30 uur Tjerkgaast.... dhr. H. Sybesma, Idskenhuizen collecte ste kerkinactie, 2 de kerk Zondag 26 aug. groen 9.30 uur st. Nicolaasga.. ds. W. Schot, Heerenveen collecte ste diaconie, 2 de kerk Zondag 2 sept. groen Koffiedrinken na de dienst 9.30 uur Idskenhuizen.. Mevr. Koops-Brals, Schettens collecte ste diaconie, 2 de onderhoud gebouwen 9.30 Idskenhuizen..... Tienerdienst (onder voorbehoud) zondag 9 sept. groen 9.30 uur Tjerkgaast.... ds. P. Elzinga collecte ste diaconie, 2 de kerk uur St. Nicolaasga ds. S. Cnossen. "merketsjinst" collecte bestemming door commissie Kopij "Schakels" Inleveren kopij t/m 23 augustus 2012 ds. S. Cnossen- Hoekzema, ds. P. Elzinga, Heemstrastraat 29, Reitze Sybesma, Heide 2, Kerkelijke adressen In de Schakels staan elke keer de kerkelijke adressen vermeld. Als er veranderingen zijn of als er fouten in staan, wilt u dat dan doorgeven via de redactie van de "Schakels". A utodienst Wanneer u gebruik wilt maken van de autodienst voor de diensten in Tjerkgaast, St. Nicolaasga of Idskenhuizen graag bellen de avond voor de dienst tussen en met: Corrie van Es tel of Geertje de Jong, tel. (0513) Belt u gerust als u naar de kerk wilt. De autodienst is er voor u! K inderoppas Tijdens alle ochtenddiensten is er de mogelijkheid om Uw kind(eren) van 0-4 jaar bij de oppasdienst te brengen. Dit geldt voor alle drie locaties (Idskenhuizen, St. Nicolaasga, Tjerkgaast). De oppas is in dezelfde ruimte waar op dat moment de kindernevendienst ook is en wordt geleid door 1 volwassene en 1 jongere. Zou u uw kind drinken/koekje en zo nodig verschoning mee willen geven? Lijkt het u/je ook leuk om op de jongste kinderen te passen? Hebt u nog speelgoed/ trapfietsjes staan die u wel kwijt wilt? Bel of mail dan even met Wietske Wanschers: tel.: (0513) / mail: K offiedrinken Elke 1 ste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst van 9.30 uur. 3ª kerkdiensten kerkdiensten 4ª

4 DIENSTEN DONIAHIEM De drie kerkelijke gemeenten t.w. Langweer, Scharsterbrug/Ouwsterhaule en Op 'e Noed verzorgen om de beurt om de veertien dagen een kerkdienst in Doniahiem op donderdagmorgen van half elf tot half twaalf. De diensten zijn bestemd voor de bewoners van Doniahiem en de aanleunwoningen, omdat zij vaak moeilijk ter been zijn en niet meer naar de kerkgebouwen kunnen komen. Nu in de Eendracht veel ouderen zijn komen wonen, wil ik deze diensten onder uw aandacht brengen. Het zijn diensten die qua liturgie en inhoud afgestemd zijn op ouderen. Het zijn officiële kerkdiensten, d.w.z. er is een ouderling, diaken en predikant aanwezig. Ook wordt er vier keer per jaar het heilig Avondmaal gevierd. Iedereen die tot de doelgroep behoord en 's zondags niet naar de dienst(en) kan komen, is van harte uitgenodigd om de diensten in de kapel van Doniahiem bij te wonen. Ds. Siena Cnossen datum: Verzorgd door: Predikant: 19 juli Langweer Nog niet bekend 2 augustus Op 'e Noed ds. P. Elzinga 16 augustus Op 'e Noed ds. S. Cnossen Viering Heilig Avondmaal 30 augustus Sch.Brug/Ouwsterh. ds. A. Vriend 13 september Langweer nog niet bekend BIJ DE DIENSTEN G edoopt Op zondag 8 juli mochten we in een feestelijke dienst de doop vieren van Esmée Xiaohui Nauta, dochter van Auke en Gabriëlla Nauta en zusje van Gosse en Ilya. Ze wonen aan It Sein 21 in St. Nicolaasga Ze zijn aan mijn zorg toevertrouwd, kostbaarder dan edelstenen. Weerkaatsen Gods Licht en blinken als goud en ik, ik mag ze lenen. Ik weet, ze zijn nog ongeslepen, maar al een sieraad in Uw hand. En door hun zuiverheid gegrepen, vind ik ze stuk voor stuk briljant. Z omerdiensten We komen nu in de vakantietijd. Dat betekent dat een aantal zaken iets anders lopen dan in de rest van het jaar. In elk geval is er voor alle ochtenddiensten wel oppas en kindernevendienst beschikbaar. Dus ook in de vakantietijd kunt u rustig uw (klein)kinderen meenemen. In de periode van de schoolvakanties zal er geen Zondagse Ontmoeting zijn. Mocht u toch iets willen doorgeven, dan kan dat via een van de beide predikanten. Houd u dan wel even rekening met de vakanties van de predikanten, want anders blijven afkondigingen misschien een paar weken liggen. Op zondag 22 juli zal ds. Siek Postma uit Jennelt voorgaan. Al jaren lang komen hij en zijn broer Holger in de zomer hier in Friesland, en gaan dan ook een keer voor in onze gemeente. Holger slaat dit jaar even over, maar op Siek kunnen we dit jaar ook weer rekenen. Als "tegenprestatie" is er koffiedrinken, zodat hij samen met andere gasten en onze gemeente het contact kan onderhouden. De dienst is in het Fries. Op 19 augustus zal onze vaste preeklezer Henk Sybesma de dienst leiden. We zijn blij dat hij dat wil doen, want in de zomerperiode is het soms onmogelijk om een predikant te vinden die voor wil of kan gaan. De tienerdienst van 2 september staat nog onder voorbehoud. Dat heeft te maken met de gezondheid van Cora Dijkstra, die een van de motors is achter idee 5ª kerkdiensten 6ª

5 en uitvoering van deze diensten. We houden u via de afkondigingen op de hoogte of deze tienerdienst wel of niet door zal gaan. Op zondagavond 9 september vieren we met een feestelijke dienst de afsluiting van de merkeweek in de Protestantse kerk te St. Nicolaasga. Aangezien de RK kerk liever niet meer mee wilde werken aan deze dienst, houden we deze nu in onze eigen kerk. Over de invulling van de dienst wordt nog nagedacht. ALGEMENE INFORMATIE D oop Op zondag 23 september in Tjerkgaast is er gelegenheid om te laten dopen. De voorganger is dan ds. P.Elzinga. U kunt de doopaanvraag doen bij de predikant die in deze dienst voorgaat. Doopouders worden vriendelijk verzocht om met deze datum rekening te houden. w ww.pkn-openoed.nl Dit is het web adres van onze gemeente. De website wordt vanaf nu aangepast geactualiseerd. Het kerkblad de Schakels is natuurlijk nog steeds on-line te lezen. Dat betekent dat u, wanneer u een computer met internet verbinding heeft de mogelijkheid bezit om het kerkblad op uw beeldscherm te lezen. Iedereen, bijvoorbeeld oud gemeenteleden die verhuisd zijn kunnen op deze manier toch nog op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen onze gemeente. U kunt het één en ander bekijken op de website van onze gemeente. Het adres is : klik dan op de knop [schakels] Zondagse ontmoeting U kunt mededelingen, berichten etc. doorgeven aan Alie Runia Het is mogelijk de' zondagse ontmoeting' digitaal aan gemeenteleden te verzenden. Hebt u hier belang bij? Geef dan uw adres door aan Alie Runia, Lytse Buorren 19, Idskenhuizen, tel In de vakantietijd verschijnt de Zondagse Ontmoeting niet. De laatste voor de vakantie verschijnt op 22 juli, de eerste na de vakantie op 2 september. Zou u in de tussenliggende periode mededelingen, afkondigingen of suggesties voor bloemenbestemmingen door willen geven aan ds. Siena Cnossen-Hoekzema of ds. Peter Elzinga. Houdt u bij het toesturen wel rekening met hun vakanties? Alvast hartelijk dank. Afwezigheid en vakantie van de predikanten ds. S. Cnossen heeft vakantie is vanaf 6 juli t/m 5 augustus. Ds. P. Elzinga heeft vakantie vanaf 11 augustus t/m 3 september. Bij afwezigheid vervangen ze elkaar. Wilt u daar rekening mee houden? VANUIT SCHARNEGOUTUM Na het schrijven van deze groet begint mijn zomervakantie. Ik mag mijn werk voor een aantal weken loslaten en met Jan genieten van het vrij zijn. Dat is goed. Even vrij zijn van "verplichtingen". Alhoewel ik mijn werk niet ervaar als het voldoen aan "verplichtingen", bepaalt het wel 45 weken van het jaar voor een groot gedeelte mijn weekindeling en mijn gedachten. In gedachten ben ik vaak bezig met de mensen die op mijn weg komen. Met de vreugde en de zorgen die er zijn. Vreugde over jubilea, over het behalen van een diploma, over de vakantieplannen, over de komst van kinderen, over de zegeningen van een goede gezondheid en lieve mensen om je heen. Zorgen over je gezondheid, verdriet over het gemis van dierbaren, de afhankelijkheid van anderen of over het onbegrip onder elkaar, het verliezen van je werk of de onzekerheid daarover en vul maar in. In ons dank- en smeekgebed mogen we alles voor Gods aangezicht brengen en hem vragen om zijn nabijheid. En Gods nabijheid mogen we ervaren in liefde en aandacht die mensen elkaar belangeloos willen schenken.. Maar ook de toekomst van "onze gemeente" houdt me bezig. De kerkenraad geeft een beleidsgroep opdracht om volgend seizoen een plan te maken over wat we de komende vijf jaar willen ontwikkelen en waar we naar toe willen. Ieder van ons heeft zo zijn ideeën daarover, maar hoe kunnen we tot een plan komen, waar we met elkaar voor staan. Een plan waarin de opbouw van de gemeente van Jezus Christus de hoogste prioriteit heeft. We weten allemaal dat dit geen gemakkelijke opgave is. Denk alleen maar aan het structurele tekort op de begroting, de hoeveelheid van gebouwen die onderhouden moeten worden en de verschillen in geloofsbeleving. In de vier jaren die ik in uw midden mocht werken heb ik ervaren dat er veel mogelijk is, maar dat we wel goed naar elkaar moeten luisteren en een oor moeten hebben voor de verschillen en de emoties die daarvan vaak het gevolg zijn. 7ª 8ª

6 Onze laatste avond met de meditatiegroep hebben we afgesloten met het gedicht Zomerstilte van Marijke de Bruijne uit haar boek Leven in lagen.voor de goede lezer een gedicht met een dubbele bodem. Zomerstilte Zomerstilte waar wij naar verlangen en ook wat bang voor zijn. Zomer, adempauze in de groei, tijd van rustig rijpen en bestendigheid. Even hoeft er niets, slechts warmte op je huid en regen die het stof afwast. Een tijd van zomaar zitten. En te zijn. Zomer is ook stille straten, niemand thuis. Je hebt alleen jezelf om mee te praten. En voor je strekt zich uit een reeks van eendere dagen. Je bent alleen en tegelijk jezelf teveel om in de zon te zitten. En te zijn. Zomer is kiezen tussen zelfbeklag en eenzaamheid of van die rust genieten, het zelfgesprek beginnen dat inzicht geeft, tot nieuwe dingen leidt middenin de stilte van de zomertijd. Dinsdag 7 augustus hoop ik mijn werkzaamheden te hervatten. Ik ben blij dat ds. Elzinga mij deze periode vervangt. Ik wens u allen een "goede" zomerperiode. De mensen die erop uitgaan, maar ook de thuisblijvers. Vrede wens ik u toe. Liefde wens ik u toe. Moge God u behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik u toe. Zegen wens ik u toe. Aandacht wens ik u toe. Dat er mensen zijn met wie u kunt delen. Zegen wens ik u toe. Een hartelijke groet voor u allen van Siena Cnossen-Hoekzema VAN DE KERKENRAAD Verslag Kerkenraadsvergadering van 20 maart 2012 opening Voorzitter Jan van der Meer heet iedereen welkom. Na lezing van Filippenzen 2:1-11 verwijst hij speciaal naar vers 3 "wees bescheiden en acht de ander belangrijker dan uzelf" en gaat ons daarna voor in gebed. De Diaconie heeft aangegeven dat zij een praktische en uniforme invulling wil geven aan de viering van het Heilig Avondmaal in de drie verschillende kerkgebouwen. Aspecten hierbij zijn o.a. de personele invulling en hygiëne. De Diaconie stelt voor om overal het H.A. lopend te organiseren. Dit hoeven wij nu niet te beslissen, maar dit zal op de volgende Gemeenteavond na de dienst op Dankdag aan de Gemeente worden voorgelegd. Hier ligt een taak voor de liturgiecommissie. Zondagse Ontmoeting na 29 april 2012 Een nieuwe scribent is nog steeds niet gevonden. De tijd dringt. Wat te doen als er op 29 april nog steeds niemand is gevonden. Er wordt verder gezocht. Evaluatie verkiezing ambtsdragers 2012 Met dankbaarheid kan hierop worden teruggezien. Alle vacatures zijn vervuld, nl.: Ouderling- Reitze Sybesma, Janke Bokma en het echtpaar Jan en Jikke de Jong. Diaken-Bertus van Es en Jettie Oppedijk Ouderling-Kerkrentmeester-Wico Koolstra Kerkrentmeester- Dirk Qualm en Pieter Dijkstra Voorzitter en scriba worden in functie gekozen door de kerkenraad in nieuwe samenstelling. Roel Kok blijft namens onze Gemeente afgevaardigde bij de Classis, waar hij het ambt van actuaris gaat vervullen. De kerkenraad gaat akkoord met de benoeming van Roel Kok als ouderling met een bijzondere opdracht. Introductieavond nieuwe ambtsdragers Deze kan gecombineerd worden met een voorbereiding op de bevestigingsdienst op 29 april Bestemming paaskaarsen 2011 Het ouderlingenberaad heeft dit besproken en stelt de drie 3 adressen voor. 9ª 10ª

7 Activiteiten in de 40-dagentijd h Witte Donderdag dienst in Tjerkgaast h Goede Vrijdag zal met medewerking van het koor "Cantabile"een passiespel worden opgevoerd in St. Nicolaasga. De teksten komen op de beamer h Stille Zaterdag dienst in Tjerkgaast met medewerking van koor "Spirit" h 1 ste paasdag dienst in Idskenhuizen m.m.v. een blaas-ensemble. College van Kerkrentmeesters h Bertus van Es is benoemd als beheerder van de begraafplaats in St.Nyk h De financiële avond staat gepland op vrijdag 11 mei a.s. Er wordt gewerkt aan een meerjarenplan. Daarin worden de verwachte ontwikkelingen in inkomsten, ledenaantallen, restauraties en onderhoud van de gebouwen, enz. verwerkt. Hoe is de situatie over 5 jaar? In de toekomst staan we voor belangrijke beslissingen. In het najaar zal dan door de Gemeente een beslissing moeten worden genomen cq. een keuze moeten worden gemaakt. h De klokkenstoel in Legemeer is opgeknapt. Dankzij vele sponsors (belanghebbende stichtingen en particulieren) kon dit werk uitgevoerd worden. Op 12 mei a.s. zal mevrouw van Eysinga de klokkenstoel feestelijk weer in gebruik stellen. Er worden circa 50 gasten verwacht. h De "Aktie Kerkbalans" voor de vaste vrijwillige bijdrage(vvb) 2012 stemt tot tevredenheid. Stand van de bijdragen is op dit moment en verwacht wordt dat er nog bijkomt. Derhalve een opbrengst van circa en dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar. h Er is een plan gemaakt voor het onderhoud van het dak van de kerk in St.Nyk. Uitvoering in september na de Merke. h Het rapport van de renovatie van de kerk in Idskenhuizen is klaar. Het college is erg geschrokken van de toestand van het dak, de toren, de gevels en de vloer in de kerkzaal. h In november 2012 bezoekt een koor uit Oekraïne deze regio. Als ze bij ons optreden verzoekt men om slaapplaatsen voor circa 50 personen. Dit is wel erg veel. Gesuggereerd wordt de zeilschool in Idskenhuizen en/of samenwerking met de Rooms Katholieke Kerk. Diaconie h De jaarstukken 2011 van de Diaconie worden besproken en door de vergadering goedgekeurd. h De 2 jaarlijkse bootreis voor 55+ers zal gehouden worden op 20 juni ª Jeugd -en jongerenwerk h De leiding van de Kindernevendienst (KND) overlegt met de beide predikanten om de inhoud van kerkdienst en KND te coördineren. h De catechisaties binnen de jeugdgroepen beleven een goed seizoen. h Er zijn 3 maatschappelijke stagiaires binnen onze Gemeente werkzaam, elk voor circa 60 uur. 1 bij de Kindernevendienst en 2 werken mee aan de musical "Aan boord". h Op 20 en 21 april worden er acties gehouden door World Servants Joure e.o. Voor het volgende project van is al binnen. h Er is een jaaroverzicht gemaakt van alle activiteiten en daaruit blijkt dat de taken van de jeugdouderling te veel omvattend zijn om door 1 persoon uitgevoerd te worden. Vooral op het organisatorische en administratieve vlak zoals roosters, beleidsplan, Schakels en Zondagse Ontmoeting zal gezocht worden naar ondersteuning. Predikanten Wij zijn nu in de afronding van het winterwerk. Er moet nu al beleid gemaakt worden voor het winterwerk in het volgende seizoen. Activiteitencommissie Op 12 mei wordt er een snuffelmarkt gehouden rond dorpshuis "Het Spantsje"in Tjerkgaast. Rondvraag Het applaus na sommige onderdelen tijdens de Paedwizerdienst wordt niet door iedereen gewaardeerd en soms zelfs ongepast genoemd. Bij de voorbereiding van deze diensten kan voortaan hierover gesproken worden. Mededeling vooraf door de ouderling van dienst, wanneer er geapplaudisseerd kan/mag worden schept duidelijkheid. Afscheid aftredende ambtsdragers Ds. Cnossen heeft een authentieke gereedschapskist van haar opa meegenomen. De daarin aanwezige gereedschappen verwerkte zij in een verhaal met als thema: "De gereedschappen van de Timmerman". De conclusie was dat wij samen de inhoud van de gereedschapskist van God zijn. Door gebruik te maken van ieders talenten kan Jezus van de wereld een mooi huis maken om in te wonen. Daarna waren er bloemen en dankbare woorden voor 4 jaar Kerkenwerk voor Jan en Jeltsje van der Meer, Anneke Koelewijn, Willem Postma, Corrie van Es en Dirk Dijkstra. Roel Kok deelde ook in de feestvreugde als aftredende scriba, 12ª

8 maar blijft als ouderling met bijzondere opdracht aan ons verbonden. Jan van der Meer was ook in timmermans-sferen en las zijn gedicht "De Wiere Timmerman" voor. Anneke Koelewijn keek met dankbaarheid terug op 4 jaren samenwerking, die zij niet had willen missen. Sluiting Voorzitter Jan van der Meer spreekt ook een dankwoord uit, waarna hij ons voorgaat in gebed Wijkindeling per juni 2012 WIJK 1: St. Nicolaasga: De Buffer, Bovenkruier, De Spoarbyls, It Perron, It Sein, Molier, Oer it Spoar, S. Hepkemaleane, Molenkap en Tsjûkemarwei, De Pit, It Bled, De Rijlst, Heide, Huisterheide, Langwarderdyk, Scharleien, Scharren, De Twijch en Legemeersterwei Predikant: ds. P.Elzinga, Heemstrastraat 29, St. Nicolaasga, (0513) Wijkouderling: dhr. R.. de Hoop, It Sein 49, St. Nicolaasga, tel. (0513) Wijkdiaken: Dhr.B. van Es, S. Hepkemaleane 3, St, Nicolaasga, tel.: Wijkkerkrentmeesters: dhr H. Kalteren S. Hepkemalaan 16 St. Nic (0513) en dhr S. de Vries Gaestdyk 12 Tjerkgaast (0514) Contactpersonen in de wijk: mevr. G. v. d Cingel, mevr. Y. Smit en mevr. H. Koopmans WIJK 2: St. Nicolaasga Gaastweg, Kade, Jhr FJJ van Eysingastraat, Wilhelminastraat, Kerkstraat, Westend, Wielwei, Lemmerweg, Finkeburen, Noed, Groenendal, Uranusstraat, Jupiterstraat en Neptunuslaan Predikant: ds. P.Elzinga, Heemstrastraat 29, St. Nicolaasga, (0513) Wijkouderling: mevr. Tr. Van der Heide- v.d.goot, de Pit 10, St. Nicolaasga (0513) Wijkdiaken: dhr. K. van Schuppen, Mercuriusstraat 6, St. Nicolaasga (0513) Wijkkerkrentmeesters: dhr J. de Jong Wielwei 2A Doniaga (0513) en dhr H.Wind De Lytse Brekken 1 Follega (0513) Contactpersonen in de wijk: mevr. R. Zwaga en mevr. M. Bokma WIJK 3: Tjerkgaast: Aldedyk, De Koai, De Stikels, De Trochreed, Gaestdyk, It Foarfjild, Riensleat, Spannenburgerdyk en Strjitwei. Scharsterbrug, Follega: De Lytse Brekken, Langweer, Joure, en alle andere gastleden Predikant: ds. S. Cnossen-Hoekzema, Langaerderdyk 13, Scharnegoutum, (0515) Ouderling: dhr. T. Bouma, Rengersstraat 21, St. Nicolaasga, tel. (0513) Wijkdiakenen: mevr. R. de Wolff, De Trochreed 11, Tjerkgaast, (0514) Wijkkerkrentmeesters: mevr I. Bijl-Graafsma De Trochreed 21 Tjerkgaast (0514) en dhr W.Koolstra, de Spoarbyls 10, St. Nicolaasga (0513) en dhr. P. Dijkstra, Dobbeleane 56, St. Nicolaasga. Tel. (0513) Contactpersonen in de wijk: mevr. Tr. Hogeterp-Postma, mevr. A. Osinga en mevr. H. Portena WIJK 4: St. Nicolaasga Van Burumstraat, Heemstrastraat, Marsstraat, Mercuriusstraat, Rengersstraat, Schonegevelstraat, Vegelinstraat en Voermanstraat en Venusstraat. Baron van Hardenbroekstraat, Boskrânne, De Stamme, Kempenaerlaan, Kerklaan, Molewei, Saturnusstraat, Schoolstraat en Schwartzenbergstraat Predikant: ds. P.Elzinga, Heemstrastraat 29, St. Nicolaasga, (0513) Wijkouderling: dhr. en mevr. De Jong, Bramerstraat 25, Idskenhuizen, tel.: (0513) Wijkdiaken: mevr. J. Wildschut, Spoarbyls 35, 8521 DK St Nicolaasga, (0513) of (06) Wijkkerkrentmeesters: dhr R.Zijlstra Dobbeleane 46 St. Nic (0513) en mevr G. Schotanus De Rijlst 18 St. Nic (0513) Contactpersonen in de wijk: Mevr. M.Bokma, mevr. Kl. Hoeksma, Pieter Dijkstra en Hinke De Lange (Kerklaan) WIJK 5: St. Nicolaasga: Bouwen, De Bast, De Tûke, Dobbeleane, Houtsnip en De Fazant Predikant: ds. P.Elzinga, Heemstrastraat 29, St. Nicolaasga, (0513) Wijkouderling: Dhr. BF. Wind, De Lytse brekken, Follega, (0513) Wijkdiaken: mevr. G. van Koten-Pander, Dobbeleane 35, 8521 KS, St. Nicolaasga, tel. (0513) Wijkkerkrentmeester: dhr. P. Dijkstra, Dobbeleane 56, St. Nicolaasga. Tel. (0513) Contactpersonen in de wijk: mevr. E.Mink, Liz Egbers en dhr. F. Kooijker. Voor Maeykehiem mevr. J. Oppedijk- Wester. 13ª 14ª

9 WIJK 6: Idskenhuizen: Bramerstraat, Lytse Buorren, Mastersein, De Greiden, de Ikkers, Dwarsryd, Stripedyk, Tsjerkewei, Lytse Mar, it Boerein en Troelstraweg Predikant: ds. S. Cnossen-Hoekzema, Langaerderdyk 13, Scharnegoutum, (0515) Wijkouderling: Mevr. J. Bokma- Steinvoorn, Stripedyk 7, Idskenhuizen, (0513) Wijkdiaken: mevr. J. Oppedijk-Wester, Stripedyk 5, Idskenhuizen, tel.(0513) en mevr. Anna-Mirjam Hoekstra-Hoekstra, Bramerstraat 33 Idskenhuizen, tel (0513) Wijkkerkrentmeesters: dhr. D. Qualm, de Rijlst 81, St. Nicolaasga, tel. (0513) en dhr. W. Koolstra, Spoarbyls 10, St. Nicolaasga, tel. O Contactpersonen in de wijk: mevr. S. de Vries-Plantinga, mevr. A. Koenen. mevr. T. vd Goot-Hoogkamp en mevr. A. Koelewijn-van Peursum, WIJK 7: Doniahiem, de Oergong aanleunwoningen en overige adressen Stationsstraat Predikanten: ds. P.Elzinga (aanleunwoningen en overige adressen), Heemstrastraat 29, St. Nicolaasga, (0513) ds. S. Cnossen-Hoekzema (Doniahiem), Langaerderdyk 13, Scharnegoutum, (0515) Wijkouderling: mevr. F. Landman. Groenendal 4, St. Nicolaasga, (0513) Wijkdiaken: Mevr. Sj. Dickhoff-de Boer, De Oergong 23, St. Nicolaasga, tel. (0513) Wijkkerkrentmeester: dhr D.Smit Spoarbyls 2 St. Nicolaasga(0513) Contactpersonen: mevr. J.Winia-Poepjes, mevr. W. ter Heide-Groenhof, mevr. H. Koopmans, mevr. J. Bokma, mevr. Kl. Schriever en mevr. N. Hoekstra VAN DE KERKRENTMEESTERS A lgemeen In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en het goed van uw kerk. Het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. én het geld dat er uit gaat aan onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Ook proberen we in deze rubriek uw vragen te beantwoorden. Vrijwillige bijdrage/kerkbalans Uw vrijwillige bijdrage aan de Protestantse gemeente Op 'e Noed moet naar banknr Wij kunnen het niet van uw bankrekening afhalen. U moet het zelf overmaken. Wilt u nog even nakijken of uw bijdrage voor 2011 al hebt betaald? Voor u het weet is het jaar al weer om. Het zou mooi zijn als de bijdrage voor eind december op onze bankrekening staat. Dan zijn de boekhouders ook weer blij. vrijwilligers gezocht de kerkrentmeesters zoeken vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden: -Schilderen -Behangen -Onderhouds timmerwerk -Metselwerk -Stucadoorswerk -Electrowerk -Installatiewerk -Straatwerk -Tuin- en snoeiwerk -Schoonmaakwerk gebouwen -Hulp bij kerkbalansactiviteiten -Hulp bij markten Lijkt het u/jou leuk om mee te helpen aan één van deze activiteiten, neem dan contact op met een van de kerkrentmeesters. Financiële avond op 11 juni Op maandag 11 juni was de informatie-avond over de financiën. In het zaaltje achterin het kerkgebouw in Idskenhuizen verzamelden zich ongeveer 50 mensen. Michiel en Tea Osinga hadden een presentatie in elkaar gezet, die ging over de meerjarenbegroting en over de vrijwillige bijdragen. Verderop in deze rubriek kunt u lezen waar het over ging. Na de pauze gaf Hemmo Kalteren een toelichting op de onderhoudsplanning van onze eigendommen. Ook daarover staat verderop in deze rubriek het een en ander. In eerste instantie zou het renovatieplan van de kerk van Idskenhuizen aan de orde komen. Dit is uitgesteld tot het najaar. Het is belangrijk dat er meer scenario's worden uitgewerkt. Die scenario's gaan over de gebouwen en welke mogelijkheden er zijn en wat we daar mee moeten en kunnen. Het is de bedoeling dat dit in geld uitgedrukt wordt, zodat een afgewogen keuze gemaakt kan worden. 15ª 16ª

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST Jaargang 18 nr. 08 Mei/Juni 2010 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST In dit seizoen, waarin we bezig zijn met het thema Wij geloven, is het al diverse keren

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER: 32e jaargang 25 april 2012 4 protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt 15 Overige berichten

Nadere informatie

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Kerkdiensten Bonifaciuskerk

Kerkdiensten Bonifaciuskerk Kerkdiensten Bonifaciuskerk zondag 2 maart aanvang 10.00 uur. Voorganger: ds. A. Reitsma. Collecte: 1 e Diaconie: Het Passion, 2 e Kerk: Plaatselijk Toerustingswerk. Koster: J. Kool, tel. 541127. zondag

Nadere informatie