Kerkgids. Informatiegids van de Gereformeerde Kerk van Amerongen/Elst, lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkelijke organisatie...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkgids. Informatiegids van de Gereformeerde Kerk van Amerongen/Elst, lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkelijke organisatie..."

Transcriptie

1 Kerkgids Informatiegids van de Gereformeerde Kerk van Amerongen/Elst, lid van de Protestantse Kerk in Nederland kerkgebouw: Predikant: Scriba: De Ark Imminkstraat CG Amerongen, ds. F.W. Kuipers Jachtlaan EJ Amerongen, Mw. E.P. van Wijngaarden In de West 16a 3958CG Amerongen, kerkelijk buro: Mw. M. Boor Royenstein HK Amerongen, Inhoud Rondom de kerkdiensten... 2 Kerkelijke organisatie De kerkenraad... 4 Taakgroep Pastoraat/Wijkindeling... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Taakgroep MDO (Missionair werk, Diaconaat en Oecumene)... 7 Taakgroep Vieringen.7 Taakgroep Financien en Beheer 8 Taakgroep Jeugd 8 Taakgroep Vorming en Toerusting... 9 Diverse bank en girorekeningnummers... 9 De Klokkenluider

2 Diaconale Stichting Hulp Cảmpina, DABAR: Evangelisatie- en recreatiewerk op de camping Activiteiten voor de jeugd... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Huiskamer gespreksgroep P.C.O.B.: Protestants Christelijke Ouderenbond Inloop koffiemorgens PASSAGE in Elst en Amerongen Maarten Luther Wandeltocht Het Andrieskerkkoor ADRESSEN VAN ZIEKENHUIZEN EN VERPLEEGTEHUIZEN Rondom de kerkdiensten KERKDIENST. Elke zondagmorgen is er in het kerkgebouw De Ark een viering, aanvang uur. De maaltijd van de Heer wordt ongeveer één keer per twee maanden gevierd, tevens op Witte Donderdag. De data worden aangekondigd in de Klokkenluider. Er is gelegenheid om thuis het Heilig Avondmaal te vieren. (contactpersoon: ds. Kuipers, tel ) Na de diensten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee, voor de kinderen is er een glas limonade. In de zomer(vakantie)periode worden er zes gezamenlijke diensten gehouden met de Hervormde Gemeente. KINDERNEVENDIENST De kindernevendienst verzorgt iedere zondag een eigen nevendienst voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen verlaten voor de schriftlezingen de kerkdienst om naar hun eigen ruimte te gaan. Zij nemen het licht mee uit de kerk. Na het lied na de preek komen zij met het licht terug de kerk in. Tijdens hoogtijdagen, zoals Kerst en Pasen, wordt er projectmatig gewerkt. Deze projecten worden in overleg met de predikant en de kindernevendienstcommissie uitgezocht met bijbehorende verhalen en liederen. TIENERNEVENDIENST Op de eerste en derde zondag van een maand is er een tienernevendienst. Jongeren vanaf de brugklas tot ongeveer 16 jaar uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk worden tijdens de eredienst uitgenodigd mee te gaan naar een ruimte in De Ark. Hier proberen ze samen op een bij hun leeftijd passende manier verder te komen op de weg van het geloof. Contactpersoon: Geralt Joren, tel KERK-, SCHOOL- EN GEZINSDIENST In samenwerking met de twee christelijke basisscholen in Amerongen zijn er door het jaar heen twee diensten waarin de relatie tussen kerk en school doorklinkt. Er is (meestal in november) een aangepaste dienst voor de onderbouw, die het ene jaar in de Andrieskerk en het andere jaar in De Ark wordt gehouden. Met de bovenbouw wordt een programma gevolgd waarbij de kinderen doordeweeks kennismaken met allerlei facetten van het kerkenwerk. Zij worden aan het eind van die week uitgenodigd om met hun ouders een kerkdienst mee te maken (ook om en om in Andrieskerk en De Ark) om wat eerder aan de orde is gekomen, ook in de praktijk te ervaren. STARTDIENST (GEZAMENLIJK MET HERVORMDE GEMEENTE AMERONGEN) Aan het begin van het kerkelijk seizoen vindt er in samenwerking met de Hervormde Gemeente Amerongen een zogenaamde startdienst plaats in de Andrieskerk, aanvang uur. 2

3 BID- EN DANKSTOND VOOR GEWAS EN ARBEID (GEZAMENLIJK MET HERVORMDE GEMEENTE AMERONGEN) Op de tweede woensdag van maart wordt de Bidstond voor Gewas en Arbeid in De Ark gehouden. Op de eerste woensdag van november de Dankstond voor Gewas en Arbeid in de Andrieskerk. Deze diensten beginnen om uur. Afwisselend gaat de Hervormde of Gereformeerde predikant voor. KERSTNACHTDIENSTEN (GEZAMENLIJK MET HERVORMDE GEMEENTE AMERONGEN) Kerstavond 24 december zijn er twee diensten. De eerste dienst in de vroege avond in de Andrieskerk is de kinderkerstnachtdienst. Deze dienst begint om uur. De tweede dienst begint om uur in de Andrieskerk en is de traditionele kerstnachtdienst. Na afloop van beide diensten zingen we buiten in kaarslicht en is er warme chocolademelk. DIENSTEN ELIM EN RIDDERHOF (GEZAMENLIJK MET HERVORMDE GEMEENTE AMERONGEN) In overleg met Elim is er alleen een dienst als er in beide kerken het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Deze vindt plaats op de dinsdag direct na de zondagse viering van het Heilig Avondmaal (aanvang uur). In de Ridderhof vindt elke derde donderdag van de maand een kerkdienst plaats, uitgaande van beide kerken (aanvang uur). Ook hier geldt als er in beide kerken het Heilig Avondmaal wordt gevierd, dat dit in de Ridderhof plaatsvindt direct de donderdag daarna. De voorganger is afwisselend een voorganger van de Ark of de Andrieskerk. De aanleunwoningen van beide Zorgcentra horen bij het ouderenpastoraat. (pastoraat verzorgingstehuizen) KINDERCRÈCHE Tijdens de morgendiensten is er voor de kinderen beneden de basisschoolleeftijd een kindercrèche in De Ark of de Uithof, met uitzondering van de vakantieperiode. VERVOERSDIENST AMERONGEN, ELST EN OVERBERG. Gemeenteleden, die graag de kerkdiensten willen bijwonen, maar wegens beperkingen niet zelfstandig naar de kerk kunnen gaan, kunnen dit melden bij MDO-binnenland (de diaconie). Er zal dan een regeling voor vervoer worden getroffen. GELUIDSOPNAME EN KERKWEBRADIO Degenen, die niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen, bijvoorbeeld door ziekte, kunnen bij MDO-binnenland (de diaconie) vragen om een wekelijkse verstrekking van de geluidsopname die van elke dienst wordt gemaakt. Deze geluidsopname wordt bij belangstellende gemeenteleden bezorgd. Ook is het mogelijk een permanente aansluiting op de Webradio van de kerk aan te vragen bij de diaconie (MDO). Contactpersoon hiervoor is dhr. Arie van Barneveld (tel ) 3

4 KERKELIJKE ORGANISATIE. DE KERKENRAAD: Onderdeel Functie Naam Taakgroep Kerkenraad Voorzitter Dhr. J.J. (Jan) van der Heiden Christinastraat BV Elst (Utr.), tel Taakgroep pastoraat Vice-voorzitter Scriba Ds. F.W. (Fokko) Kuipers Jachtlaan EJ Amerongen, tel Mw. E.P. (Emmy) van Wijngaarden In de West 16a, 3958 GC Amerongen, (Post)adres: Imminkstraat 11, 3958 CG Amerongen Tel Dhr. A.G. (Daan) van Wijngaarden In de West 16a, 3958 GC Amerongen Tel Financiën en Beheer Dhr. A. (Arie) van Barneveld Gasthuisstraat BL Amerongen, tel Diaken (MDO) Dhr. J. (Sjaak) van der Heijden Woudweg CP Elst (Utr.) tel Ouderling taakgroep Pastoraat vacature Ouderling Financiën en beheer Dhr. A. (Bram) Blom Vissersweg DA Elst (U), tel Diaken (MDO) Mevr. R. (Rinske) van Doorn Saffatinstraat HL Maurik, tel Diaken Verzorgingstehuizen 4 Mevr. M. (Marry) Baatje Overstraat BT Amerongen, tel Diaken (ZWO)

5 Mw. C.C.M. (Conny) van der Stigchel Reede van Ginkellaan BG Amerongen, tel Ouderling taakgroep Vieringen vacature Ouderling taakgroep Vorming en Toerusting Mevr. C.J. (Cora) Oostlander De Kievit DD Amerongen, tel Jeugdouderling 5

6 TAAKGROEP PASTORAAT Verantwoordelijke ambtsdragers: Sjaak van der Heijden, tel adres: Jan van der Heijden, tel Wijkindeling Functie naam telefoon Wijk 1 : Elst wijk coördinator Jan van der Heiden Bezoekmedewerkers: mw. Annie van Mastrigt mw. Stien Scholten mw. Anky van der Burgt mw. Paula Verhoog Wijk2 en 3: Amerongen wijk coördinator Sjaak van der Heijden Bezoekmedewerkers: mw. Ute van Scherpenzeel mw. Cora Oostlander mw. Toos de Boer mw. Fransje Lammers Wijk 4 Ouderenpastoraat Ouderling Sjaak van der Heijden Elim en de Ridderhof met de aanleunwoningen wijk coördinator Willem van Weelden Diaken mw. Rinske van Doorn Pastoraatmedewerker mw. Nel Hammega De meeste wijken zijn vacant en hebben geen bezoekmedewerker in de wijk. 6

7 TAAKGROEP MDO (MISSIONAIR WERK, DIACONAAT EN OECUMENE) Verantwoordelijke ambtsdrager: Arie van Barneveld, tel MDO binnenland/buitenland Verzorgingstehuizen/ pastoraat en ouderendiaconaat (Diaconie) ZWO Penningmeester Geluidsopname/ kerkwebradio Rinske van Doorn Marry Baatje Bram Blom Arie van Barneveld TAAKGROEP VIERINGEN Verantwoordelijke ambtsdrager: Mw. C.C.M. (Conny) van der Stigchel, tel Liturgiecommissie, Taakgroep Vieringen Liturgiecommissie Voorzitter Gerbert Boor Leden Sonja Rinsma Gé Visser Conny v.d. Stigchel Jaap van Remmerden Ds. Fokko Kuipers Organisten Coördinator/ hoofdorganist Gé Visser Organist Organist Gerbert Boor Jan Tornij, Driebergen bloemengroet Coördinator Nel Hammega Kindernevendiensten Coördinator Christine Kuipers Tienernevendiensten Coördinator Geralt Joren CYAdiensten Coördinator Wim Klein Kinderoppas Coördinator (via ouderling van dienst) Preekvoorziening Coördinator Nel de Jong Preeklezen Preeklezers Fransje Lammers-Lokerse Jaap van Remmerden

8 TAAKGROEP FINANCIËN EN BEHEER Samenstelling College van Kerkrentmeesters Voorzitter Secretaris Daan van Wijngaarden vacature Boekhouder Adm. VVB Kerkmeester Kerkrentmeester Verhuur zalen Algemeen Jan Pieter Stehouwer Daan van Wijngaarden Maarten Baatje Pieter Oostlander Riet Wymenga vacature Collectemunten Collectemunten zijn verkrijgbaar bij: Dhr. J. (Joop) Vervat, Imkerlaan 8, 3958 ED Amerongen, De collectemunten zijn te bestellen door overmaking van een bedrag (minimaal 10,- voor munten van 0,50 of 20,- voor munten van 1,- ) naar Giro NL45 INGB van Gereformeerde Kerk onder vermelding van collectemunten. Archief De oude archieven van de kerk worden beheerd door dhr. Wim Eimers (tel ) Kerkelijk Bureau mevr. Maja Boor, Royenstein 3, 3958 HK, Amerongen, tel Kosters rouwdiensten: Uilke Zijlstra Wim Eimers TAAKGROEP JEUGD Verantwoordelijke ambtsdragers: Cora Oostlander (samen met twee hervormde jeugdouderlingen) Basiscatechese (Taakgroep Jeugd) Cora Oostlander Huiscatechese (Taakgroep jeugd) Contactpersoon: ds. F.W. Kuipers Inlichtingen over de huiscatechese: Cora Oostlander Voor informatie over belijdeniscatechese kunt u contact opnemen met de predikant. 8

9 Verantwoordelijke ambtsdrager: Vacature TAAKGROEP VORMING EN TOERUSTING Samen met de Hervormde Gemeente wordt het toerustingsaanbod van beide kerken door de volgende commissie gecoördineerd: Ds. E.J. de Ruiter, Nederstraat 13, 3958 CS Amerongen, tel Ds F.W. Kuipers, Jachtlaan 10, 3958 EJ Amerongen tel: Vacature Dhr. B.C. Roomer, Aspergelaan 13, 3958 EC Amerongen, tel Mevr. F. Lammers, Kon. Wilhelminaweg 100, 3958 CR Amerongen, DIVERSE BANK EN GIRO rekeningnummers Boekhouder Kerk: NL78 RABO t.n.v. Gereformeerde Kerk MDO binnenland (Diaconie) bank NL95 INGB t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk MDO buitenland (Commissie ZWO) bank NL41 ABNA t.n.v. Zending en Werelddiaconaat Collectemunten bank NL45 INGB t.n.v. Gereformeerde Kerk collectemunten 9

10 DE KLOKKENLUIDER Eindredactie voor Amerongen: mevr. Marga v.d. Weerd, tel Diaconale Stichting Hulp Cảmpina, Voorzitter Wim van Zanten tel Secretaris Kees van Doorn, tel Rekeningnummer: t.n.v. Diaconale Stichting Hulp Câmpina Cunera Wandeltocht, een pelgrimage van Rhenen naar Amerongen Contactpersoon: R.J. van Ee, tel DABAR: Evangelisatie- en recreatiewerk op de camping Voorzitter: Secretaresse: Mevr. Gerrie van Essen, tel Penningmeester: dhr. Henk van Garderen, Haarweg 111, 3956 KP, Overberg, tel Bankrelatie: SNS Bank nr t.n.v. dhr. Henk van Garderen, Overberg, vermelden "inzake Dabar". Zomerkamp Vrij-Uit Contactpersoon : Jonathan Kits, tel HUISKAMER GESPREKSGROEP Contactpersoon: N. Verhoef, Erica 14, Amerongen, tel P.C.O.B.: PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND. Contactpersoon: de heer D. de Graaf, tel INLOOP KOFFIEMORGENS. Contactpersoon: Mevr. B. Renooij tel PASSAGE IN ELST EN AMERONGEN. Passage Elst houdt de ledenavond op de 3 e dinsdag van de maand in gebouw Pniël (naast de Hervormde Kerk) aan de Rijksstraatweg, aanvang: uur. Info: mevr. C. Hammega -van de Meer, tel. (0343) Passage Amerongen houdt de ledenavond op de laatste woensdag van de maand in de grote zaal van De Ark aan de Imminkstraat, aanvang: uur. Info: mevr. J. van der Graaf-van den Berg, tel. (0318) MAARTEN LUTHER WANDELTOCHT Contactpersoon: R.J. van Ee,, tel HET ANDRIESKERKKOOR De repetities vinden plaats in De Ark, op dinsdagavond van uur tot uur. Contactpersoon: dhr. Jelle Geers 10

11 ADRESSEN VAN ZIEKENHUIZEN EN VERPLEEGTEHUIZEN Verzorgingstehuis De Ridderhof De Postmeester DC Amerongen Verzorgingstehuis Elim Koenestraat XB Amerongen Meander Medisch Centrum Maatweg 3 (Postbus 1502) 3818 TZ Amersfoort (3800 BM Amersfoort) Gereformeerd Psychiatrisch ziekenhuis Printerweg AP Amersfoort Psychiatrisch Centrum Zon en Schild Utrechtseweg EW Amersfoort Ziekenhuis Rijnstate Wagnerlaan AD Arnhem Verpleeghuis de Hoven Boerhaavelaan BG Bennekom Militair Revalidatiecentrum Aardenburg Korte Molenstraat PW Doorn Verpleeghuis Het Zonnehuis Bergweg RB Doorn Verpleeghuis Nassau Odijckhof Nassau Odijcklaan BN Driebergen Ziekenhuis Gelderse Vallei (bezoekadres) Postbus 9025 (postadres) Willy Brandtlaan HN Ede St. Anthonius Ziekenhuis Koekoekslaan CM Nieuwegein Canisius Ziekenhuis Weg door Jonkerbos SZ Nijmegen St. Maartenskliniek Ziekenhuis Hengstdal JV Nijmegen St. Radboud Academisch Ziekenhuis Geert Grotelaan Z GA Nijmegen Rivierenland Ziekenhuis Pres. Kennedylaan WP Tiel Academisch Ziekenhuis Utrecht (UMCU) Heidelberglaan CX Utrecht Centraal Militair Hospitaal Heidelberglaan CX Utrecht Diakonessen Ziekenhuis Bosboomstraat KE Utrecht Revalidatie Centrum "de Hoogstraat" Rembrandtkade TM Utrecht Mesos Medisch Centrum, locatie Oudenrijn Van Heuven Goedhartlaan CE Utrecht Mesos Ziekenhuis, locatie Overvecht Paranadreef AZ Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis Lundlaan EA Utrecht Verpleeghuis "de Meent" Grote Beer HK Veenendaal Verpleeghuis Bovenwegen Heideweg AF Zeist Valkenboschlaan 14 a 3707CR Zeist Chr. Sanatorium Psychiatrisch Ziekenhuis Oude Arnhemseweg BK Zeist Diaconessen Ziekenhuis (vh Lorentzziekenhuis Zeist) Prof. Lorentzlaan HL Zeist 11

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL Beleidsplan 2005 2008 VERSIE: definitief DATUM: januari 2005 WWW.KERKENINZUIDLAND.NL 1 Voorwoord... 2 2 Gemeente-zijn.... 3 3 Samen op weg... 4 3.1 Overzicht gezamenlijke activiteiten... 5 4 Organisatie...

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid Protestantse Gemeente Garyp Organisatie Structuur & Beleid Juni 2012 1 Inhoudsopgave 0 Inleiding pag. 3 1 Uitgangspunt pag. 4 2 Organen pag. 5 3 Commissies pag. 9 4 Beraadsgroepen pag. 13 5 Periodiek te

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Bij de erediensten 6 april ds. TJ. Ferwerda-Scholtens er is KND Vespers in de Stille Week Maandag Dinsdag Woensdag 19.30 uur Fliednerzaal 13 april ds. M. Maan mmv

Nadere informatie

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: 42-47 Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Voor ZWO en Jeugd- en jongerenwerk zijn aparte beleidsplannen beschikbaar.

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 13 Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 Het is Pasen geweest. De Heer is opgestaan! We zagen een glimp van Gods mooie nieuwe schepping: de opgestane Christus als nieuwe Adam, die ons wil

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Van de redactie. Colofon. Inhoudsopgave. Startzondag

Van de redactie. Colofon. Inhoudsopgave. Startzondag Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Colofon...1 Van de redactie...2 Startzondag...2 Scribabbels...3 Boelhuis Gereformeerde kerk De Lier...6 Verjaardagen Hervormde gemeenteleden...7 De Z.W.O.-commissie vraagt

Nadere informatie

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST Jaargang 18 nr. 08 Mei/Juni 2010 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST In dit seizoen, waarin we bezig zijn met het thema Wij geloven, is het al diverse keren

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag Onderweg Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout Nummer 3, 38e jaargang, maart/april 2015 Het mysterie van Pasen Paasontbijt in de kerk Musical: Esther die Hadassa heette 30 jaar Marienbrunn-

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 16 VRIJDAG 11 MEI 2007. KerkVenster. Restauratie in volle gang

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 16 VRIJDAG 11 MEI 2007. KerkVenster. Restauratie in volle gang 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 16 VRIJDAG 11 MEI 2007 KerkVenster In HISTORISCH dit nummer MOMENT tekst WYTZE ANDELA IN DE TOREN WORDT FLINK HUISGEHOUDEN

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang

Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 19 oktober 2014. nr. 1666 DE GOEDE REEDE. Thema: symboliek in de kerk

GEMEENTEBRIEF. 19 oktober 2014. nr. 1666 DE GOEDE REEDE. Thema: symboliek in de kerk GEMEENTEBRIEF 19 oktober 2014 nr. 1666 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Nynke de Boer Diaken Inez McCabe-Haverdings Organist Helmut Schrovenwever Lector Inez McCabe-Haverdings

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie