Kerkgids. Informatiegids van de Gereformeerde Kerk van Amerongen/Elst, lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkelijke organisatie...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkgids. Informatiegids van de Gereformeerde Kerk van Amerongen/Elst, lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkelijke organisatie..."

Transcriptie

1 Kerkgids Informatiegids van de Gereformeerde Kerk van Amerongen/Elst, lid van de Protestantse Kerk in Nederland kerkgebouw: Predikant: Scriba: De Ark Imminkstraat CG Amerongen, ds. F.W. Kuipers Jachtlaan EJ Amerongen, Mw. E.P. van Wijngaarden In de West 16a 3958CG Amerongen, kerkelijk buro: Mw. M. Boor Royenstein HK Amerongen, Inhoud Rondom de kerkdiensten... 2 Kerkelijke organisatie De kerkenraad... 4 Taakgroep Pastoraat/Wijkindeling... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Taakgroep MDO (Missionair werk, Diaconaat en Oecumene)... 7 Taakgroep Vieringen.7 Taakgroep Financien en Beheer 8 Taakgroep Jeugd 8 Taakgroep Vorming en Toerusting... 9 Diverse bank en girorekeningnummers... 9 De Klokkenluider

2 Diaconale Stichting Hulp Cảmpina, DABAR: Evangelisatie- en recreatiewerk op de camping Activiteiten voor de jeugd... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Huiskamer gespreksgroep P.C.O.B.: Protestants Christelijke Ouderenbond Inloop koffiemorgens PASSAGE in Elst en Amerongen Maarten Luther Wandeltocht Het Andrieskerkkoor ADRESSEN VAN ZIEKENHUIZEN EN VERPLEEGTEHUIZEN Rondom de kerkdiensten KERKDIENST. Elke zondagmorgen is er in het kerkgebouw De Ark een viering, aanvang uur. De maaltijd van de Heer wordt ongeveer één keer per twee maanden gevierd, tevens op Witte Donderdag. De data worden aangekondigd in de Klokkenluider. Er is gelegenheid om thuis het Heilig Avondmaal te vieren. (contactpersoon: ds. Kuipers, tel ) Na de diensten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee, voor de kinderen is er een glas limonade. In de zomer(vakantie)periode worden er zes gezamenlijke diensten gehouden met de Hervormde Gemeente. KINDERNEVENDIENST De kindernevendienst verzorgt iedere zondag een eigen nevendienst voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen verlaten voor de schriftlezingen de kerkdienst om naar hun eigen ruimte te gaan. Zij nemen het licht mee uit de kerk. Na het lied na de preek komen zij met het licht terug de kerk in. Tijdens hoogtijdagen, zoals Kerst en Pasen, wordt er projectmatig gewerkt. Deze projecten worden in overleg met de predikant en de kindernevendienstcommissie uitgezocht met bijbehorende verhalen en liederen. TIENERNEVENDIENST Op de eerste en derde zondag van een maand is er een tienernevendienst. Jongeren vanaf de brugklas tot ongeveer 16 jaar uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk worden tijdens de eredienst uitgenodigd mee te gaan naar een ruimte in De Ark. Hier proberen ze samen op een bij hun leeftijd passende manier verder te komen op de weg van het geloof. Contactpersoon: Geralt Joren, tel KERK-, SCHOOL- EN GEZINSDIENST In samenwerking met de twee christelijke basisscholen in Amerongen zijn er door het jaar heen twee diensten waarin de relatie tussen kerk en school doorklinkt. Er is (meestal in november) een aangepaste dienst voor de onderbouw, die het ene jaar in de Andrieskerk en het andere jaar in De Ark wordt gehouden. Met de bovenbouw wordt een programma gevolgd waarbij de kinderen doordeweeks kennismaken met allerlei facetten van het kerkenwerk. Zij worden aan het eind van die week uitgenodigd om met hun ouders een kerkdienst mee te maken (ook om en om in Andrieskerk en De Ark) om wat eerder aan de orde is gekomen, ook in de praktijk te ervaren. STARTDIENST (GEZAMENLIJK MET HERVORMDE GEMEENTE AMERONGEN) Aan het begin van het kerkelijk seizoen vindt er in samenwerking met de Hervormde Gemeente Amerongen een zogenaamde startdienst plaats in de Andrieskerk, aanvang uur. 2

3 BID- EN DANKSTOND VOOR GEWAS EN ARBEID (GEZAMENLIJK MET HERVORMDE GEMEENTE AMERONGEN) Op de tweede woensdag van maart wordt de Bidstond voor Gewas en Arbeid in De Ark gehouden. Op de eerste woensdag van november de Dankstond voor Gewas en Arbeid in de Andrieskerk. Deze diensten beginnen om uur. Afwisselend gaat de Hervormde of Gereformeerde predikant voor. KERSTNACHTDIENSTEN (GEZAMENLIJK MET HERVORMDE GEMEENTE AMERONGEN) Kerstavond 24 december zijn er twee diensten. De eerste dienst in de vroege avond in de Andrieskerk is de kinderkerstnachtdienst. Deze dienst begint om uur. De tweede dienst begint om uur in de Andrieskerk en is de traditionele kerstnachtdienst. Na afloop van beide diensten zingen we buiten in kaarslicht en is er warme chocolademelk. DIENSTEN ELIM EN RIDDERHOF (GEZAMENLIJK MET HERVORMDE GEMEENTE AMERONGEN) In overleg met Elim is er alleen een dienst als er in beide kerken het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Deze vindt plaats op de dinsdag direct na de zondagse viering van het Heilig Avondmaal (aanvang uur). In de Ridderhof vindt elke derde donderdag van de maand een kerkdienst plaats, uitgaande van beide kerken (aanvang uur). Ook hier geldt als er in beide kerken het Heilig Avondmaal wordt gevierd, dat dit in de Ridderhof plaatsvindt direct de donderdag daarna. De voorganger is afwisselend een voorganger van de Ark of de Andrieskerk. De aanleunwoningen van beide Zorgcentra horen bij het ouderenpastoraat. (pastoraat verzorgingstehuizen) KINDERCRÈCHE Tijdens de morgendiensten is er voor de kinderen beneden de basisschoolleeftijd een kindercrèche in De Ark of de Uithof, met uitzondering van de vakantieperiode. VERVOERSDIENST AMERONGEN, ELST EN OVERBERG. Gemeenteleden, die graag de kerkdiensten willen bijwonen, maar wegens beperkingen niet zelfstandig naar de kerk kunnen gaan, kunnen dit melden bij MDO-binnenland (de diaconie). Er zal dan een regeling voor vervoer worden getroffen. GELUIDSOPNAME EN KERKWEBRADIO Degenen, die niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen, bijvoorbeeld door ziekte, kunnen bij MDO-binnenland (de diaconie) vragen om een wekelijkse verstrekking van de geluidsopname die van elke dienst wordt gemaakt. Deze geluidsopname wordt bij belangstellende gemeenteleden bezorgd. Ook is het mogelijk een permanente aansluiting op de Webradio van de kerk aan te vragen bij de diaconie (MDO). Contactpersoon hiervoor is dhr. Arie van Barneveld (tel ) 3

4 KERKELIJKE ORGANISATIE. DE KERKENRAAD: Onderdeel Functie Naam Taakgroep Kerkenraad Voorzitter Dhr. J.J. (Jan) van der Heiden Christinastraat BV Elst (Utr.), tel Taakgroep pastoraat Vice-voorzitter Scriba Ds. F.W. (Fokko) Kuipers Jachtlaan EJ Amerongen, tel Mw. E.P. (Emmy) van Wijngaarden In de West 16a, 3958 GC Amerongen, (Post)adres: Imminkstraat 11, 3958 CG Amerongen Tel Dhr. A.G. (Daan) van Wijngaarden In de West 16a, 3958 GC Amerongen Tel Financiën en Beheer Dhr. A. (Arie) van Barneveld Gasthuisstraat BL Amerongen, tel Diaken (MDO) Dhr. J. (Sjaak) van der Heijden Woudweg CP Elst (Utr.) tel Ouderling taakgroep Pastoraat vacature Ouderling Financiën en beheer Dhr. A. (Bram) Blom Vissersweg DA Elst (U), tel Diaken (MDO) Mevr. R. (Rinske) van Doorn Saffatinstraat HL Maurik, tel Diaken Verzorgingstehuizen 4 Mevr. M. (Marry) Baatje Overstraat BT Amerongen, tel Diaken (ZWO)

5 Mw. C.C.M. (Conny) van der Stigchel Reede van Ginkellaan BG Amerongen, tel Ouderling taakgroep Vieringen vacature Ouderling taakgroep Vorming en Toerusting Mevr. C.J. (Cora) Oostlander De Kievit DD Amerongen, tel Jeugdouderling 5

6 TAAKGROEP PASTORAAT Verantwoordelijke ambtsdragers: Sjaak van der Heijden, tel adres: Jan van der Heijden, tel Wijkindeling Functie naam telefoon Wijk 1 : Elst wijk coördinator Jan van der Heiden Bezoekmedewerkers: mw. Annie van Mastrigt mw. Stien Scholten mw. Anky van der Burgt mw. Paula Verhoog Wijk2 en 3: Amerongen wijk coördinator Sjaak van der Heijden Bezoekmedewerkers: mw. Ute van Scherpenzeel mw. Cora Oostlander mw. Toos de Boer mw. Fransje Lammers Wijk 4 Ouderenpastoraat Ouderling Sjaak van der Heijden Elim en de Ridderhof met de aanleunwoningen wijk coördinator Willem van Weelden Diaken mw. Rinske van Doorn Pastoraatmedewerker mw. Nel Hammega De meeste wijken zijn vacant en hebben geen bezoekmedewerker in de wijk. 6

7 TAAKGROEP MDO (MISSIONAIR WERK, DIACONAAT EN OECUMENE) Verantwoordelijke ambtsdrager: Arie van Barneveld, tel MDO binnenland/buitenland Verzorgingstehuizen/ pastoraat en ouderendiaconaat (Diaconie) ZWO Penningmeester Geluidsopname/ kerkwebradio Rinske van Doorn Marry Baatje Bram Blom Arie van Barneveld TAAKGROEP VIERINGEN Verantwoordelijke ambtsdrager: Mw. C.C.M. (Conny) van der Stigchel, tel Liturgiecommissie, Taakgroep Vieringen Liturgiecommissie Voorzitter Gerbert Boor Leden Sonja Rinsma Gé Visser Conny v.d. Stigchel Jaap van Remmerden Ds. Fokko Kuipers Organisten Coördinator/ hoofdorganist Gé Visser Organist Organist Gerbert Boor Jan Tornij, Driebergen bloemengroet Coördinator Nel Hammega Kindernevendiensten Coördinator Christine Kuipers Tienernevendiensten Coördinator Geralt Joren CYAdiensten Coördinator Wim Klein Kinderoppas Coördinator (via ouderling van dienst) Preekvoorziening Coördinator Nel de Jong Preeklezen Preeklezers Fransje Lammers-Lokerse Jaap van Remmerden

8 TAAKGROEP FINANCIËN EN BEHEER Samenstelling College van Kerkrentmeesters Voorzitter Secretaris Daan van Wijngaarden vacature Boekhouder Adm. VVB Kerkmeester Kerkrentmeester Verhuur zalen Algemeen Jan Pieter Stehouwer Daan van Wijngaarden Maarten Baatje Pieter Oostlander Riet Wymenga vacature Collectemunten Collectemunten zijn verkrijgbaar bij: Dhr. J. (Joop) Vervat, Imkerlaan 8, 3958 ED Amerongen, De collectemunten zijn te bestellen door overmaking van een bedrag (minimaal 10,- voor munten van 0,50 of 20,- voor munten van 1,- ) naar Giro NL45 INGB van Gereformeerde Kerk onder vermelding van collectemunten. Archief De oude archieven van de kerk worden beheerd door dhr. Wim Eimers (tel ) Kerkelijk Bureau mevr. Maja Boor, Royenstein 3, 3958 HK, Amerongen, tel Kosters rouwdiensten: Uilke Zijlstra Wim Eimers TAAKGROEP JEUGD Verantwoordelijke ambtsdragers: Cora Oostlander (samen met twee hervormde jeugdouderlingen) Basiscatechese (Taakgroep Jeugd) Cora Oostlander Huiscatechese (Taakgroep jeugd) Contactpersoon: ds. F.W. Kuipers Inlichtingen over de huiscatechese: Cora Oostlander Voor informatie over belijdeniscatechese kunt u contact opnemen met de predikant. 8

9 Verantwoordelijke ambtsdrager: Vacature TAAKGROEP VORMING EN TOERUSTING Samen met de Hervormde Gemeente wordt het toerustingsaanbod van beide kerken door de volgende commissie gecoördineerd: Ds. E.J. de Ruiter, Nederstraat 13, 3958 CS Amerongen, tel Ds F.W. Kuipers, Jachtlaan 10, 3958 EJ Amerongen tel: Vacature Dhr. B.C. Roomer, Aspergelaan 13, 3958 EC Amerongen, tel Mevr. F. Lammers, Kon. Wilhelminaweg 100, 3958 CR Amerongen, DIVERSE BANK EN GIRO rekeningnummers Boekhouder Kerk: NL78 RABO t.n.v. Gereformeerde Kerk MDO binnenland (Diaconie) bank NL95 INGB t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk MDO buitenland (Commissie ZWO) bank NL41 ABNA t.n.v. Zending en Werelddiaconaat Collectemunten bank NL45 INGB t.n.v. Gereformeerde Kerk collectemunten 9

10 DE KLOKKENLUIDER Eindredactie voor Amerongen: mevr. Marga v.d. Weerd, tel Diaconale Stichting Hulp Cảmpina, Voorzitter Wim van Zanten tel Secretaris Kees van Doorn, tel Rekeningnummer: t.n.v. Diaconale Stichting Hulp Câmpina Cunera Wandeltocht, een pelgrimage van Rhenen naar Amerongen Contactpersoon: R.J. van Ee, tel DABAR: Evangelisatie- en recreatiewerk op de camping Voorzitter: Secretaresse: Mevr. Gerrie van Essen, tel Penningmeester: dhr. Henk van Garderen, Haarweg 111, 3956 KP, Overberg, tel Bankrelatie: SNS Bank nr t.n.v. dhr. Henk van Garderen, Overberg, vermelden "inzake Dabar". Zomerkamp Vrij-Uit Contactpersoon : Jonathan Kits, tel HUISKAMER GESPREKSGROEP Contactpersoon: N. Verhoef, Erica 14, Amerongen, tel P.C.O.B.: PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND. Contactpersoon: de heer D. de Graaf, tel INLOOP KOFFIEMORGENS. Contactpersoon: Mevr. B. Renooij tel PASSAGE IN ELST EN AMERONGEN. Passage Elst houdt de ledenavond op de 3 e dinsdag van de maand in gebouw Pniël (naast de Hervormde Kerk) aan de Rijksstraatweg, aanvang: uur. Info: mevr. C. Hammega -van de Meer, tel. (0343) Passage Amerongen houdt de ledenavond op de laatste woensdag van de maand in de grote zaal van De Ark aan de Imminkstraat, aanvang: uur. Info: mevr. J. van der Graaf-van den Berg, tel. (0318) MAARTEN LUTHER WANDELTOCHT Contactpersoon: R.J. van Ee,, tel HET ANDRIESKERKKOOR De repetities vinden plaats in De Ark, op dinsdagavond van uur tot uur. Contactpersoon: dhr. Jelle Geers 10

11 ADRESSEN VAN ZIEKENHUIZEN EN VERPLEEGTEHUIZEN Verzorgingstehuis De Ridderhof De Postmeester DC Amerongen Verzorgingstehuis Elim Koenestraat XB Amerongen Meander Medisch Centrum Maatweg 3 (Postbus 1502) 3818 TZ Amersfoort (3800 BM Amersfoort) Gereformeerd Psychiatrisch ziekenhuis Printerweg AP Amersfoort Psychiatrisch Centrum Zon en Schild Utrechtseweg EW Amersfoort Ziekenhuis Rijnstate Wagnerlaan AD Arnhem Verpleeghuis de Hoven Boerhaavelaan BG Bennekom Militair Revalidatiecentrum Aardenburg Korte Molenstraat PW Doorn Verpleeghuis Het Zonnehuis Bergweg RB Doorn Verpleeghuis Nassau Odijckhof Nassau Odijcklaan BN Driebergen Ziekenhuis Gelderse Vallei (bezoekadres) Postbus 9025 (postadres) Willy Brandtlaan HN Ede St. Anthonius Ziekenhuis Koekoekslaan CM Nieuwegein Canisius Ziekenhuis Weg door Jonkerbos SZ Nijmegen St. Maartenskliniek Ziekenhuis Hengstdal JV Nijmegen St. Radboud Academisch Ziekenhuis Geert Grotelaan Z GA Nijmegen Rivierenland Ziekenhuis Pres. Kennedylaan WP Tiel Academisch Ziekenhuis Utrecht (UMCU) Heidelberglaan CX Utrecht Centraal Militair Hospitaal Heidelberglaan CX Utrecht Diakonessen Ziekenhuis Bosboomstraat KE Utrecht Revalidatie Centrum "de Hoogstraat" Rembrandtkade TM Utrecht Mesos Medisch Centrum, locatie Oudenrijn Van Heuven Goedhartlaan CE Utrecht Mesos Ziekenhuis, locatie Overvecht Paranadreef AZ Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis Lundlaan EA Utrecht Verpleeghuis "de Meent" Grote Beer HK Veenendaal Verpleeghuis Bovenwegen Heideweg AF Zeist Valkenboschlaan 14 a 3707CR Zeist Chr. Sanatorium Psychiatrisch Ziekenhuis Oude Arnhemseweg BK Zeist Diaconessen Ziekenhuis (vh Lorentzziekenhuis Zeist) Prof. Lorentzlaan HL Zeist 11

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 2 8 februari 2016

Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 2 8 februari 2016 Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 2 8 februari 2016 Gedicht Zomaar Vrienden Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet

Nadere informatie

Het is zondag 20 maart 2016. Voorganger: ds. F.W. Kuipers Organist: Jan Tornij

Het is zondag 20 maart 2016. Voorganger: ds. F.W. Kuipers Organist: Jan Tornij Welkom en goedemorgen in De Ark! Het is zondag 20 maart 2016 Voorganger: ds. F.W. Kuipers Organist: Jan Tornij Welkom in de Ark! PALMPASEN De zondag voor Pasen heet Palmpasen. Dan wordt stilgestaan bij

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen is in september 2012 ontstaan door fede- ratie van de hervormde wijkgemeente 1 en de gereformeerde

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018

Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018 Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018 Voorwoord Gereformeerde kerk de Bron te Westerhaar: Is een gemeenschap van Christenen waar de Bijbel centraal staat als bron en richtlijn voor

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Aarlanderveen. Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING

Gereformeerde Kerk Aarlanderveen. Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING Gereformeerde Kerk Aarlanderveen Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING In oktober 2014 is een beleidsplancommissie, bestaande uit de kerkelijk werker, een kerkenraadslid en drie gemeenteleden, begonnen met haar

Nadere informatie

Gemeente Gids Hervormde Gemeente Ophemert & Zennewijnen

Gemeente Gids Hervormde Gemeente Ophemert & Zennewijnen Gemeente Gids Hervormde Gemeente Ophemert & Zennewijnen 1 WOORD VOORAF Voor U ligt de nieuwe Gemeentegids. Hierin vindt U een bron van informatie. Het is een wegwijzer geworden voor het kerkelijk gemeenteleven.

Nadere informatie

Adressenoverzicht en wijkindeling ouderlingen

Adressenoverzicht en wijkindeling ouderlingen Adressenoverzicht en wijkindeling ouderlingen KERK Hervormde Kerk Castellumplein 1 4015514 Koster J. Slootweg Jaap Frankenburg 32 4075492 jacoba.slootweg@wanadoo.nl Koster Predikant Ds. B. Brunt Bas Torenvalk

Nadere informatie

Heil en zegen gewenst voor het jaar Anno Domini het jaar van de Heer, 2016

Heil en zegen gewenst voor het jaar Anno Domini het jaar van de Heer, 2016 Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 1 11 januari 2016 Gedicht De lofzang van Simeon Heil en zegen gewenst voor het jaar Anno Domini

Nadere informatie

Elke werkdag 9.00-9.10 uur De Ruimte. Morgengebed in de stilteruimte. Elke werkdag 19.45-19.55 uur De Ruimte. Avondgebed in de stilteruimte.

Elke werkdag 9.00-9.10 uur De Ruimte. Morgengebed in de stilteruimte. Elke werkdag 19.45-19.55 uur De Ruimte. Avondgebed in de stilteruimte. Week 2 Zondag 10 januari 10.00 uur Grote Kerk. Kerkdienst, voorganger ds. Jeroen Jeroense, bevestiging ambtsdragers. 10.00 uur The Meeting. 10-R-uur. 10.15 uur Tertzio. Kerkdienst, voorganger ds. Dick

Nadere informatie

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld. Mei 2013

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld. Mei 2013 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld Mei 2013 Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Panta Rhei is een oud Grieks gezegde en betekent dat alles voortdurend in beweging is. Het beleidsplan

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Visie Wij willen een gemeente zijn waarin: we persoonlijk voelen hoe het evangelie van Jezus Christus ons bezielt in veelkleurigheid

Nadere informatie

BEUSICHEM-ZOELMOND 2013 WWW.KERKBEUSICHEMZOELMOND.NL KERKBLAD KOPIJ KERKBLAD KOPIJ WEBSITE NOVEMBER

BEUSICHEM-ZOELMOND 2013 WWW.KERKBEUSICHEMZOELMOND.NL KERKBLAD KOPIJ KERKBLAD KOPIJ WEBSITE NOVEMBER KERKBLAD BEUSICHEM-ZOELMOND NOVEMBER 2013 WWW.KERKBEUSICHEMZOELMOND.NL KOPIJ KERKBLAD Gerda Verweij, Kloosterlaan 25, 4111 LG Zoelmond. Tel. 501802 gerdaverweijverkerk @kpnplanet.nl KOPIJ WEBSITE Kijk

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen 18 augustus 2013 22 e jaargang nr. 33 9e zondag van de zomer Kleur groen De kleur van hoop, verwachting en toekomst. Groen is ook de kleur van de feestloze tijd. Bij deze zondag Voorganger Ouderling van

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

Alleen op vakantie is de kerk het paradijs

Alleen op vakantie is de kerk het paradijs nieuw Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 7 13 juli 2015 Alleen op vakantie is de kerk het paradijs Tweeduizend kilometer rijden

Nadere informatie

Informatieboekje. Protestantse Gemeente te Borne

Informatieboekje. Protestantse Gemeente te Borne Informatieboekje Protestantse Gemeente te Borne Kerkenraad Bestuurlijk is er één gezamenlijke Kerkenraad, van waaruit leden zitting hebben in het Moderamen. In de Kerkenraad worden de zaken behandeld die

Nadere informatie

Wijkgids 2007 Inhoudsopgave

Wijkgids 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding...2 Samenwerken met andere wijken...3 Rondom de eredienst...3 Voorgangers...3 Muziek en zang...4 Autodienst...4 Avondmaal...4 Kerkdienst thuis meemaken?...4 Bloemengroet...4 Kinderoppas...5

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Van harte welkom bij de Protestantse gemeente te Gorinchem

Van harte welkom bij de Protestantse gemeente te Gorinchem Van harte welkom bij de Protestantse gemeente te Gorinchem Deze gemeente is een voortzetting van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente in Gorinchem en Dalem. We horen in breder verband bij de

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. Samenvatting Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. In dit plan wordt beschreven hoe er de komende jaren gewerkt kan worden aan de opbouw van de gemeente en op welke

Nadere informatie

Concept. Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam

Concept. Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam 1 Concept Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Dat betekent dienst, dienen. Een van de

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1)

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Scriba OHG Scriba OHH Scriba BWK A. Moes J. Ringenier A. Eilander Aria 17, 8265 RP Kampen Ballade 26, 8265 SB Kampen Havikskruid 16,

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 8 november 2015. nr. 1723 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 8 november 2015. nr. 1723 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 8 november 2015 nr. 1723 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Theo Stehouwer Diaken Martin Mentink Organist Helmut Schrovenwever Lector Inez McCabe-Haverdings

Nadere informatie

Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Driesum ca. LEVEN UIT DE BRON. Vastgesteld plan 1.0 d.d. 24-6-2015

Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Driesum ca. LEVEN UIT DE BRON. Vastgesteld plan 1.0 d.d. 24-6-2015 Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Driesum ca. LEVEN UIT DE BRON Vastgesteld plan 1.0 d.d. 24-6-2015 2015-2019 Voorwoord Zoals aangegeven in de kerkorde is het een taak van de kerkenraad om een beleidsplan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Kerkdiensten zondag 10 januari 9.30 uur Ds. K.M. Teeuw, bevestiging en afscheid ambtsdragers 18.30 uur Ds. M. van Campen, Ede

Kerkdiensten zondag 10 januari 9.30 uur Ds. K.M. Teeuw, bevestiging en afscheid ambtsdragers 18.30 uur Ds. M. van Campen, Ede Kop: AALST Week: 2 Predikant: Ds. K.M. Teeuw, Hambloksestraat 11, 5308 KN Aalst, tel. 0418-640458, e-mail: predikant@hervormdaalst.eu Scriba: G.C. Grandia, Goudenregenlaan 64, 5308 LH Aalst, tel. 0418-673047,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord

Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord April 2013 Inleiding Eén van de opdrachten die de Bijbel ons geeft, is dat we elkaar moeten dienen en dat we

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Welkom en goedemorgen in De Ark!

Welkom en goedemorgen in De Ark! Welkom en goedemorgen in De Ark! Het is zondag 15 februari 2015 Voorganger: ds. F.W. Kuijpers Organist: dhr. J. Tornij WELKOM IN DE ARK Het is vanmorgen de zesde en laatste zondag na Epifanie. Volgende

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Profielschets van de Protestantse Gemeente te Wormerveer (2015)

Profielschets van de Protestantse Gemeente te Wormerveer (2015) Profielschets van de Protestantse Gemeente te Wormerveer (2015) 1. Inleiding Met deze profielschets van de Protestantse Gemeente te Wormerveer wordt beoogd een beeld te geven van het reilen en zeilen van

Nadere informatie

De deuren staan voor u uitnodigend open en de Bijbelse boodschap gaat wervend de wereld in!

De deuren staan voor u uitnodigend open en de Bijbelse boodschap gaat wervend de wereld in! HERVORMDE GEMEENTE RIJSOORD GEMEENTEGIDS De deuren staan voor u uitnodigend open en de Bijbelse boodschap gaat wervend de wereld in! Uitgave juli 2012 Foto voorzijde: Hervormde kerk Rijsoord PKN HERVORMDE

Nadere informatie

Status per 19-08-2013

Status per 19-08-2013 Statusoverzicht naleving geclusterde voorschriften per ziekenhuis in 2012/2013 Nr. Naam Adres Inspectie onderdeel 1 Instelling voldoet aan voorschriften op het moment van: 1 Sint Lucas Andreas Jan Tooropstraat

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Kindernevendiensten groep 1 t/m 8 Allen, start Kindernevendiensten. 19.00 uur: ds. H. de Ruiter, IJhorst. Collecte 1. Kerk 2.

Kindernevendiensten groep 1 t/m 8 Allen, start Kindernevendiensten. 19.00 uur: ds. H. de Ruiter, IJhorst. Collecte 1. Kerk 2. KERKDIENSTEN Zondag 16 augustus De kleur van deze zondag is groen Bediening Heilige Doop Morgendienst Avonddienst 09.30 uur: ds. P.W. Dekker 19.00 uur: ds. P.W. Dekker Collecte 1. KIA Zending 2. Kerk Kindernevendiensten

Nadere informatie

Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst 2015-2019

Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst 2015-2019 Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst 2015-2019 Ordinantie 4 artikel 8 lid 5 De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS MISSIE VISIE BELEID Voorwoord Identiteit van de Christelijke kerk De kerk/de gemeente heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God. God doet de gemeente samenkomen

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Schoonoord De Wijngaard (behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland)

Gereformeerde Kerk Schoonoord De Wijngaard (behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland) 14 maart 2013 Samen liefdevol en getuigend op weg, in één eigentijdse kerk Gereformeerde Kerk Schoonoord De Wijngaard (behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland) BELEIDSPLAN van de GEREFORMEERDE Kerk

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014

Zondag 28 september 2014 Sionbrief NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.36 27-09-2014 Redactie: Herman- Jan den Hartogh, Harry van den Berg en Gerard van Middelkoop Berichten voor de volgende Sionbrief,

Nadere informatie

De collecte tijdens de dienst is voor de CVK en de collecte bij de uitgang is voor het Kerkenwerk.

De collecte tijdens de dienst is voor de CVK en de collecte bij de uitgang is voor het Kerkenwerk. Kerkdiensten 2015 Zondag 20 december; 4e Adventszondag: 09.30 uur: Ds. C.W. Neef (Kollum) De collecte tijdens de dienst is voor de CVK en de collecte bij de uitgang is voor het Kerkenwerk. Kindernevendienst:

Nadere informatie

Wat betekent het als we geloven?

Wat betekent het als we geloven? Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 11 16 november 2015 Wat betekent het als we geloven? De kerk is werk in uitvoering en zal altijd

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling Deze plaatselijke regeling is gewijzigd en vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 29 maart 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Zesde zondag van de Veertigdagentijd Palmzondag Marcus 11: 1-11 Kleur: paars Soberheid, inkeer, wanhoop. De dofheid van de kleur is een teken

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Protestantse kerk in Nederland. Plaatselijke regeling ten behoeve van de. Hervormde Gemeente Geldermalsen

Protestantse kerk in Nederland. Plaatselijke regeling ten behoeve van de. Hervormde Gemeente Geldermalsen Protestantse kerk in Nederland Plaatselijke regeling ten behoeve van de Hervormde Gemeente Geldermalsen Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de voormalige wijkkerkenraad Geldermalsen Oost op

Nadere informatie

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Pagina: 1 van 5 BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te Driebergen en de Gereformeerde Kerk van Driebergen hebben

Nadere informatie

Gereformeerde kerk Noordeloos

Gereformeerde kerk Noordeloos Profielschets van de burgerlijke gemeente Het dorp Noordeloos maakt deel uit van de gemeente Giessenlanden en is gelegen in het oosten van de Alblasserwaard (Zuid-Holland) langs de N214, ongeveer 3 km

Nadere informatie

II 2014-09. =============================================================================== KERKDIENSTEN EFRATHAKERK OVERBERG

II 2014-09. =============================================================================== KERKDIENSTEN EFRATHAKERK OVERBERG Gemeenteberichten Klokkenluider nr. 2014-09. Hervormde Gemeente Amerongen Wijkgemeente II (Overberg), =============================================================================== KERKDIENSTEN EFRATHAKERK

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Gereformeerde wijkgemeente Woerden Oost. Beleidsplan 2011-2015

Gereformeerde wijkgemeente Woerden Oost. Beleidsplan 2011-2015 Gereformeerde wijkgemeente Woerden Oost Beleidsplan 2011-2015 Uitgave: april 2011 Het eerste plan is besproken in de wijkkerkenraadsvergadering van januari 2010. Het is daarna in de koelkast gezet wegens

Nadere informatie

ZONDAG 7 JUNI ZONDAG 14 JUNI ZONDAG 21 JUNI ZONDAG 28 JUNI ZONDAG 5 JULI

ZONDAG 7 JUNI ZONDAG 14 JUNI ZONDAG 21 JUNI ZONDAG 28 JUNI ZONDAG 5 JULI ZONDAG 7 JUNI 10.00 uur: ds. J. Veldhuijzen, Putten (voorbereiding Heilig Avondmaal) Psalm 110 vers 1 en 2 Organist: E.J. van Diermen 18.30 uur: ds. N. Raatgever, Ede Psalm 110 vers 3 en 5 Collecten diaconie

Nadere informatie

Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders

Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders Protestantse Gemeente Tiel Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders Rondom de zondag Oppasdienst Voor wie: kinderen 0-4 jaar Waar

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 1. Inleiding. Dit is het beleidsplan voor 2016-2020 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente van Bussum. Het plan vormt een richtlijn

Nadere informatie

Protestantse Kerk in Nederland. Hervormde Gemeente Tuil. Beleidsplan 2015 2021

Protestantse Kerk in Nederland. Hervormde Gemeente Tuil. Beleidsplan 2015 2021 Protestantse Kerk in Nederland Hervormde Gemeente Tuil Beleidsplan 2015 2021 1 Inhoud Inleiding... 4 Missie en visie... 6 2 1.1 De Missie... 6 1.2 De Visie... 6 Pastoraat... 7 2.1 Wat is pastoraat?...

Nadere informatie

OUDE PADEN DOORGAANDE WEGEN. HERVORMDE GEMEENTE te RUINERWOLD BELEIDSPLAN 2011-2016

OUDE PADEN DOORGAANDE WEGEN. HERVORMDE GEMEENTE te RUINERWOLD BELEIDSPLAN 2011-2016 OUDE PADEN DOORGAANDE WEGEN HERVORMDE GEMEENTE te RUINERWOLD BELEIDSPLAN 2011-2016 Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van INHOUD 1. Voorwoord 2. Visie 3. Organisatie 4. Eredienst 5. Kerkenraad 6.

Nadere informatie

Zondag 06 maart 2016. Zuiderkerkgemeente. Voorganger: Ds. E. Wisselink Organist: mevr. W. Misker

Zondag 06 maart 2016. Zuiderkerkgemeente. Voorganger: Ds. E. Wisselink Organist: mevr. W. Misker Zondag 06 maart 2016 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Ds. E. Wisselink Organist: mevr. W. Misker PAARS Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed paars zegt ons ruimte te maken in onszelf

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente binnen de P.K.N. te Hoornaar voor de jaren 2011-2015

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente binnen de P.K.N. te Hoornaar voor de jaren 2011-2015 Beleidsplan van de Hervormde Gemeente binnen de P.K.N. te Hoornaar voor de jaren 2011-2015 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Woord vooraf:... 4 1.2 Kerkelijke gegevens:... 4 1.3 Samenwerking met andere

Nadere informatie

Beleidsplan. Van de. Hervormde Gemeente Vlagtwedde

Beleidsplan. Van de. Hervormde Gemeente Vlagtwedde Beleidsplan Van de Hervormde Gemeente Vlagtwedde 2014 1 1. Inleiding. Voor u ligt het vernieuwde beleidsplan voor de komende 4 jaar. Er zijn een paar kleine veranderingen die haast niet opvallen. Zo zijn

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland Telefoonnummer: 0118-606720

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 12 14 december 2015

Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 12 14 december 2015 Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 12 14 december 2015 Gedicht Wij wachten op de Koning Evangelisten-synode In de liturgie van

Nadere informatie

Vragenlijst nieuwe website PKN Schiedam

Vragenlijst nieuwe website PKN Schiedam Vragenlijst nieuwe website PKN Schiedam Deze vragenlijst is bedoeld om meer informatie te krijgen over of, hoe vaak en waarvoor u als gemeentelid of als andere belangstellende gebruik maakt van websites

Nadere informatie

Op alle schooldagen wordt in de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf 08.35 uur. Rondom het Woord.

Op alle schooldagen wordt in de Efrathakerk een ochtendgebed gehouden vanaf 08.35 uur. Rondom het Woord. Gemeenteberichten Klokkenluider nr. 2015-02. Hervormde Gemeente Amerongen Wijkgemeente II (Overberg), ================================================================================ KERKDIENSTEN EFRATHAKERK

Nadere informatie

Beleidsplan Wijk Noord

Beleidsplan Wijk Noord Beleidsplan Wijk Noord 2015 2019 Protestantse gemeente te Terneuzen september 2014 1 Beleidsplan 2014 2019 Wijk Noord PGT Voor u ligt het beleidsplan 2014 2019 van Wijk Noord van de Protestantse gemeente

Nadere informatie

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Onderzoeker Armoede onderzoek: Olaf Crutzen Klaverstraat 60 5025 MD Tilburg 06-15052081 e-mail: olafcrutzen@hotmail.com

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF Hervormde Gemeente Geldermalsen

ZONDAGSBRIEF Hervormde Gemeente Geldermalsen ZONDAGSBRIEF Hervormde Gemeente Geldermalsen 22 februari 2015 Centrumkerk 10.00 u. Oostkerk 10.00 u. Dhr. S. Both te Lopik voorganger Ds. C.M. Blokland-den Hertog Mw. C. Maas Dhr. J. Goedbloed Mw. L. Eikelenboom

Nadere informatie

Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015

Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015 Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015 Viering van het Avondmaal Paaskerk, Amstelveen Voorganger: Dorien Keus en Ds. Werner Pieterse Organist: Leo Kramer VOORBEREIDING Orgelspel (gemeente gaat staan) Intochtspsalm:

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2015

Activiteitenplanning 2015 Posters Verzending (=6wkn) Datum Soort activiteit Plaats Bijzonderheden Organisator 2015 Januari 17 Contactgroep 'Partners' Maastricht Partners - - 28 Informatieavond 'Epilepsie bij kinderen' Utrecht Noordwest

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948 1401 nhk oud-synodaal archief 1566-1816 1401-1 nhk oud-synodaal archief aanvulling 1575-1863 1402 nhk kantoor kerkelijke goederen 1948-1989 1403 nhk handschriften 16e-20e eeuw 1404 nhk commissie voor de

Nadere informatie

Zondag 31 augustus 2014

Zondag 31 augustus 2014 NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.32 30-08-2014 Zondag 31 augustus 2014 10.00 uur Ds. D. de Jong uit Ede Voorbereiding Heilig Avondmaal 18.00 uur Ds. R. Schep uit Alphen aan

Nadere informatie

Thomas (Johannes 20: 24 29)

Thomas (Johannes 20: 24 29) Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 4 4 april 2016 Thomas (Johannes 20: 24 29) Gedicht Ongelovige Thomas Eerst zien, dan geloven.

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2014

ACTIVITEITENPLAN 2014 ACTIVITEITENPLAN 2014 1 Vieren - Aantrekkelijke dienst; communicatie via moderne audiovisuele middelen, positieve en hartelijke sfeer; - Herkenbare ochtenddienst afgewisseld door andere vormen van diensten;

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek

Protestantse gemeente te Hoek Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 6 maart 2016 Kleur: Paars Vierde Zondag 40-Dagentijd Voorganger: dhr. Jan Veltrop uit Vianen Ouderling van dienst: dhr. Ko Dieleman Organist: mevr. Connie

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie