Kerkgids. Informatiegids van de Gereformeerde Kerk van Amerongen/Elst, lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkelijke organisatie...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkgids. Informatiegids van de Gereformeerde Kerk van Amerongen/Elst, lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkelijke organisatie..."

Transcriptie

1 Kerkgids Informatiegids van de Gereformeerde Kerk van Amerongen/Elst, lid van de Protestantse Kerk in Nederland kerkgebouw: Predikant: Scriba: De Ark Imminkstraat CG Amerongen, ds. F.W. Kuipers Jachtlaan EJ Amerongen, Mw. E.P. van Wijngaarden In de West 16a 3958CG Amerongen, kerkelijk buro: Mw. M. Boor Royenstein HK Amerongen, Inhoud Rondom de kerkdiensten... 2 Kerkelijke organisatie De kerkenraad... 4 Taakgroep Pastoraat/Wijkindeling... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Taakgroep MDO (Missionair werk, Diaconaat en Oecumene)... 7 Taakgroep Vieringen.7 Taakgroep Financien en Beheer 8 Taakgroep Jeugd 8 Taakgroep Vorming en Toerusting... 9 Diverse bank en girorekeningnummers... 9 De Klokkenluider

2 Diaconale Stichting Hulp Cảmpina, DABAR: Evangelisatie- en recreatiewerk op de camping Activiteiten voor de jeugd... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Huiskamer gespreksgroep P.C.O.B.: Protestants Christelijke Ouderenbond Inloop koffiemorgens PASSAGE in Elst en Amerongen Maarten Luther Wandeltocht Het Andrieskerkkoor ADRESSEN VAN ZIEKENHUIZEN EN VERPLEEGTEHUIZEN Rondom de kerkdiensten KERKDIENST. Elke zondagmorgen is er in het kerkgebouw De Ark een viering, aanvang uur. De maaltijd van de Heer wordt ongeveer één keer per twee maanden gevierd, tevens op Witte Donderdag. De data worden aangekondigd in de Klokkenluider. Er is gelegenheid om thuis het Heilig Avondmaal te vieren. (contactpersoon: ds. Kuipers, tel ) Na de diensten is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee, voor de kinderen is er een glas limonade. In de zomer(vakantie)periode worden er zes gezamenlijke diensten gehouden met de Hervormde Gemeente. KINDERNEVENDIENST De kindernevendienst verzorgt iedere zondag een eigen nevendienst voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen verlaten voor de schriftlezingen de kerkdienst om naar hun eigen ruimte te gaan. Zij nemen het licht mee uit de kerk. Na het lied na de preek komen zij met het licht terug de kerk in. Tijdens hoogtijdagen, zoals Kerst en Pasen, wordt er projectmatig gewerkt. Deze projecten worden in overleg met de predikant en de kindernevendienstcommissie uitgezocht met bijbehorende verhalen en liederen. TIENERNEVENDIENST Op de eerste en derde zondag van een maand is er een tienernevendienst. Jongeren vanaf de brugklas tot ongeveer 16 jaar uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk worden tijdens de eredienst uitgenodigd mee te gaan naar een ruimte in De Ark. Hier proberen ze samen op een bij hun leeftijd passende manier verder te komen op de weg van het geloof. Contactpersoon: Geralt Joren, tel KERK-, SCHOOL- EN GEZINSDIENST In samenwerking met de twee christelijke basisscholen in Amerongen zijn er door het jaar heen twee diensten waarin de relatie tussen kerk en school doorklinkt. Er is (meestal in november) een aangepaste dienst voor de onderbouw, die het ene jaar in de Andrieskerk en het andere jaar in De Ark wordt gehouden. Met de bovenbouw wordt een programma gevolgd waarbij de kinderen doordeweeks kennismaken met allerlei facetten van het kerkenwerk. Zij worden aan het eind van die week uitgenodigd om met hun ouders een kerkdienst mee te maken (ook om en om in Andrieskerk en De Ark) om wat eerder aan de orde is gekomen, ook in de praktijk te ervaren. STARTDIENST (GEZAMENLIJK MET HERVORMDE GEMEENTE AMERONGEN) Aan het begin van het kerkelijk seizoen vindt er in samenwerking met de Hervormde Gemeente Amerongen een zogenaamde startdienst plaats in de Andrieskerk, aanvang uur. 2

3 BID- EN DANKSTOND VOOR GEWAS EN ARBEID (GEZAMENLIJK MET HERVORMDE GEMEENTE AMERONGEN) Op de tweede woensdag van maart wordt de Bidstond voor Gewas en Arbeid in De Ark gehouden. Op de eerste woensdag van november de Dankstond voor Gewas en Arbeid in de Andrieskerk. Deze diensten beginnen om uur. Afwisselend gaat de Hervormde of Gereformeerde predikant voor. KERSTNACHTDIENSTEN (GEZAMENLIJK MET HERVORMDE GEMEENTE AMERONGEN) Kerstavond 24 december zijn er twee diensten. De eerste dienst in de vroege avond in de Andrieskerk is de kinderkerstnachtdienst. Deze dienst begint om uur. De tweede dienst begint om uur in de Andrieskerk en is de traditionele kerstnachtdienst. Na afloop van beide diensten zingen we buiten in kaarslicht en is er warme chocolademelk. DIENSTEN ELIM EN RIDDERHOF (GEZAMENLIJK MET HERVORMDE GEMEENTE AMERONGEN) In overleg met Elim is er alleen een dienst als er in beide kerken het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Deze vindt plaats op de dinsdag direct na de zondagse viering van het Heilig Avondmaal (aanvang uur). In de Ridderhof vindt elke derde donderdag van de maand een kerkdienst plaats, uitgaande van beide kerken (aanvang uur). Ook hier geldt als er in beide kerken het Heilig Avondmaal wordt gevierd, dat dit in de Ridderhof plaatsvindt direct de donderdag daarna. De voorganger is afwisselend een voorganger van de Ark of de Andrieskerk. De aanleunwoningen van beide Zorgcentra horen bij het ouderenpastoraat. (pastoraat verzorgingstehuizen) KINDERCRÈCHE Tijdens de morgendiensten is er voor de kinderen beneden de basisschoolleeftijd een kindercrèche in De Ark of de Uithof, met uitzondering van de vakantieperiode. VERVOERSDIENST AMERONGEN, ELST EN OVERBERG. Gemeenteleden, die graag de kerkdiensten willen bijwonen, maar wegens beperkingen niet zelfstandig naar de kerk kunnen gaan, kunnen dit melden bij MDO-binnenland (de diaconie). Er zal dan een regeling voor vervoer worden getroffen. GELUIDSOPNAME EN KERKWEBRADIO Degenen, die niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen, bijvoorbeeld door ziekte, kunnen bij MDO-binnenland (de diaconie) vragen om een wekelijkse verstrekking van de geluidsopname die van elke dienst wordt gemaakt. Deze geluidsopname wordt bij belangstellende gemeenteleden bezorgd. Ook is het mogelijk een permanente aansluiting op de Webradio van de kerk aan te vragen bij de diaconie (MDO). Contactpersoon hiervoor is dhr. Arie van Barneveld (tel ) 3

4 KERKELIJKE ORGANISATIE. DE KERKENRAAD: Onderdeel Functie Naam Taakgroep Kerkenraad Voorzitter Dhr. J.J. (Jan) van der Heiden Christinastraat BV Elst (Utr.), tel Taakgroep pastoraat Vice-voorzitter Scriba Ds. F.W. (Fokko) Kuipers Jachtlaan EJ Amerongen, tel Mw. E.P. (Emmy) van Wijngaarden In de West 16a, 3958 GC Amerongen, (Post)adres: Imminkstraat 11, 3958 CG Amerongen Tel Dhr. A.G. (Daan) van Wijngaarden In de West 16a, 3958 GC Amerongen Tel Financiën en Beheer Dhr. A. (Arie) van Barneveld Gasthuisstraat BL Amerongen, tel Diaken (MDO) Dhr. J. (Sjaak) van der Heijden Woudweg CP Elst (Utr.) tel Ouderling taakgroep Pastoraat vacature Ouderling Financiën en beheer Dhr. A. (Bram) Blom Vissersweg DA Elst (U), tel Diaken (MDO) Mevr. R. (Rinske) van Doorn Saffatinstraat HL Maurik, tel Diaken Verzorgingstehuizen 4 Mevr. M. (Marry) Baatje Overstraat BT Amerongen, tel Diaken (ZWO)

5 Mw. C.C.M. (Conny) van der Stigchel Reede van Ginkellaan BG Amerongen, tel Ouderling taakgroep Vieringen vacature Ouderling taakgroep Vorming en Toerusting Mevr. C.J. (Cora) Oostlander De Kievit DD Amerongen, tel Jeugdouderling 5

6 TAAKGROEP PASTORAAT Verantwoordelijke ambtsdragers: Sjaak van der Heijden, tel adres: Jan van der Heijden, tel Wijkindeling Functie naam telefoon Wijk 1 : Elst wijk coördinator Jan van der Heiden Bezoekmedewerkers: mw. Annie van Mastrigt mw. Stien Scholten mw. Anky van der Burgt mw. Paula Verhoog Wijk2 en 3: Amerongen wijk coördinator Sjaak van der Heijden Bezoekmedewerkers: mw. Ute van Scherpenzeel mw. Cora Oostlander mw. Toos de Boer mw. Fransje Lammers Wijk 4 Ouderenpastoraat Ouderling Sjaak van der Heijden Elim en de Ridderhof met de aanleunwoningen wijk coördinator Willem van Weelden Diaken mw. Rinske van Doorn Pastoraatmedewerker mw. Nel Hammega De meeste wijken zijn vacant en hebben geen bezoekmedewerker in de wijk. 6

7 TAAKGROEP MDO (MISSIONAIR WERK, DIACONAAT EN OECUMENE) Verantwoordelijke ambtsdrager: Arie van Barneveld, tel MDO binnenland/buitenland Verzorgingstehuizen/ pastoraat en ouderendiaconaat (Diaconie) ZWO Penningmeester Geluidsopname/ kerkwebradio Rinske van Doorn Marry Baatje Bram Blom Arie van Barneveld TAAKGROEP VIERINGEN Verantwoordelijke ambtsdrager: Mw. C.C.M. (Conny) van der Stigchel, tel Liturgiecommissie, Taakgroep Vieringen Liturgiecommissie Voorzitter Gerbert Boor Leden Sonja Rinsma Gé Visser Conny v.d. Stigchel Jaap van Remmerden Ds. Fokko Kuipers Organisten Coördinator/ hoofdorganist Gé Visser Organist Organist Gerbert Boor Jan Tornij, Driebergen bloemengroet Coördinator Nel Hammega Kindernevendiensten Coördinator Christine Kuipers Tienernevendiensten Coördinator Geralt Joren CYAdiensten Coördinator Wim Klein Kinderoppas Coördinator (via ouderling van dienst) Preekvoorziening Coördinator Nel de Jong Preeklezen Preeklezers Fransje Lammers-Lokerse Jaap van Remmerden

8 TAAKGROEP FINANCIËN EN BEHEER Samenstelling College van Kerkrentmeesters Voorzitter Secretaris Daan van Wijngaarden vacature Boekhouder Adm. VVB Kerkmeester Kerkrentmeester Verhuur zalen Algemeen Jan Pieter Stehouwer Daan van Wijngaarden Maarten Baatje Pieter Oostlander Riet Wymenga vacature Collectemunten Collectemunten zijn verkrijgbaar bij: Dhr. J. (Joop) Vervat, Imkerlaan 8, 3958 ED Amerongen, De collectemunten zijn te bestellen door overmaking van een bedrag (minimaal 10,- voor munten van 0,50 of 20,- voor munten van 1,- ) naar Giro NL45 INGB van Gereformeerde Kerk onder vermelding van collectemunten. Archief De oude archieven van de kerk worden beheerd door dhr. Wim Eimers (tel ) Kerkelijk Bureau mevr. Maja Boor, Royenstein 3, 3958 HK, Amerongen, tel Kosters rouwdiensten: Uilke Zijlstra Wim Eimers TAAKGROEP JEUGD Verantwoordelijke ambtsdragers: Cora Oostlander (samen met twee hervormde jeugdouderlingen) Basiscatechese (Taakgroep Jeugd) Cora Oostlander Huiscatechese (Taakgroep jeugd) Contactpersoon: ds. F.W. Kuipers Inlichtingen over de huiscatechese: Cora Oostlander Voor informatie over belijdeniscatechese kunt u contact opnemen met de predikant. 8

9 Verantwoordelijke ambtsdrager: Vacature TAAKGROEP VORMING EN TOERUSTING Samen met de Hervormde Gemeente wordt het toerustingsaanbod van beide kerken door de volgende commissie gecoördineerd: Ds. E.J. de Ruiter, Nederstraat 13, 3958 CS Amerongen, tel Ds F.W. Kuipers, Jachtlaan 10, 3958 EJ Amerongen tel: Vacature Dhr. B.C. Roomer, Aspergelaan 13, 3958 EC Amerongen, tel Mevr. F. Lammers, Kon. Wilhelminaweg 100, 3958 CR Amerongen, DIVERSE BANK EN GIRO rekeningnummers Boekhouder Kerk: NL78 RABO t.n.v. Gereformeerde Kerk MDO binnenland (Diaconie) bank NL95 INGB t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk MDO buitenland (Commissie ZWO) bank NL41 ABNA t.n.v. Zending en Werelddiaconaat Collectemunten bank NL45 INGB t.n.v. Gereformeerde Kerk collectemunten 9

10 DE KLOKKENLUIDER Eindredactie voor Amerongen: mevr. Marga v.d. Weerd, tel Diaconale Stichting Hulp Cảmpina, Voorzitter Wim van Zanten tel Secretaris Kees van Doorn, tel Rekeningnummer: t.n.v. Diaconale Stichting Hulp Câmpina Cunera Wandeltocht, een pelgrimage van Rhenen naar Amerongen Contactpersoon: R.J. van Ee, tel DABAR: Evangelisatie- en recreatiewerk op de camping Voorzitter: Secretaresse: Mevr. Gerrie van Essen, tel Penningmeester: dhr. Henk van Garderen, Haarweg 111, 3956 KP, Overberg, tel Bankrelatie: SNS Bank nr t.n.v. dhr. Henk van Garderen, Overberg, vermelden "inzake Dabar". Zomerkamp Vrij-Uit Contactpersoon : Jonathan Kits, tel HUISKAMER GESPREKSGROEP Contactpersoon: N. Verhoef, Erica 14, Amerongen, tel P.C.O.B.: PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND. Contactpersoon: de heer D. de Graaf, tel INLOOP KOFFIEMORGENS. Contactpersoon: Mevr. B. Renooij tel PASSAGE IN ELST EN AMERONGEN. Passage Elst houdt de ledenavond op de 3 e dinsdag van de maand in gebouw Pniël (naast de Hervormde Kerk) aan de Rijksstraatweg, aanvang: uur. Info: mevr. C. Hammega -van de Meer, tel. (0343) Passage Amerongen houdt de ledenavond op de laatste woensdag van de maand in de grote zaal van De Ark aan de Imminkstraat, aanvang: uur. Info: mevr. J. van der Graaf-van den Berg, tel. (0318) MAARTEN LUTHER WANDELTOCHT Contactpersoon: R.J. van Ee,, tel HET ANDRIESKERKKOOR De repetities vinden plaats in De Ark, op dinsdagavond van uur tot uur. Contactpersoon: dhr. Jelle Geers 10

11 ADRESSEN VAN ZIEKENHUIZEN EN VERPLEEGTEHUIZEN Verzorgingstehuis De Ridderhof De Postmeester DC Amerongen Verzorgingstehuis Elim Koenestraat XB Amerongen Meander Medisch Centrum Maatweg 3 (Postbus 1502) 3818 TZ Amersfoort (3800 BM Amersfoort) Gereformeerd Psychiatrisch ziekenhuis Printerweg AP Amersfoort Psychiatrisch Centrum Zon en Schild Utrechtseweg EW Amersfoort Ziekenhuis Rijnstate Wagnerlaan AD Arnhem Verpleeghuis de Hoven Boerhaavelaan BG Bennekom Militair Revalidatiecentrum Aardenburg Korte Molenstraat PW Doorn Verpleeghuis Het Zonnehuis Bergweg RB Doorn Verpleeghuis Nassau Odijckhof Nassau Odijcklaan BN Driebergen Ziekenhuis Gelderse Vallei (bezoekadres) Postbus 9025 (postadres) Willy Brandtlaan HN Ede St. Anthonius Ziekenhuis Koekoekslaan CM Nieuwegein Canisius Ziekenhuis Weg door Jonkerbos SZ Nijmegen St. Maartenskliniek Ziekenhuis Hengstdal JV Nijmegen St. Radboud Academisch Ziekenhuis Geert Grotelaan Z GA Nijmegen Rivierenland Ziekenhuis Pres. Kennedylaan WP Tiel Academisch Ziekenhuis Utrecht (UMCU) Heidelberglaan CX Utrecht Centraal Militair Hospitaal Heidelberglaan CX Utrecht Diakonessen Ziekenhuis Bosboomstraat KE Utrecht Revalidatie Centrum "de Hoogstraat" Rembrandtkade TM Utrecht Mesos Medisch Centrum, locatie Oudenrijn Van Heuven Goedhartlaan CE Utrecht Mesos Ziekenhuis, locatie Overvecht Paranadreef AZ Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis Lundlaan EA Utrecht Verpleeghuis "de Meent" Grote Beer HK Veenendaal Verpleeghuis Bovenwegen Heideweg AF Zeist Valkenboschlaan 14 a 3707CR Zeist Chr. Sanatorium Psychiatrisch Ziekenhuis Oude Arnhemseweg BK Zeist Diaconessen Ziekenhuis (vh Lorentzziekenhuis Zeist) Prof. Lorentzlaan HL Zeist 11

Kerkgids (juli 2015)

Kerkgids (juli 2015) Kerkgids (juli 2015) Informatiegids van de Gereformeerde Kerk van Amerongen/Elst, lid van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkgebouw: De Ark Postadres: Imminkstraat 11 3958CG Amerongen, 0343-461502 Predikant:

Nadere informatie

Kerkgids (september 2016)

Kerkgids (september 2016) Kerkgids (september 2016) Informatiegids van de Gereformeerde Kerk van Amerongen/Elst, lid van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkgebouw: De Ark Postadres: Imminkstraat 11 3958CG Amerongen, 0343-461502

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Organisatie : Gereformeerde kerk Genemuiden [ Aanpassing ingaande seizoen ]

Organisatie : Gereformeerde kerk Genemuiden [ Aanpassing ingaande seizoen ] [ Aanpassing ingaande seizoen 2015 2016 ] Aanleiding : Beleidsplan - vastgesteld in maart 2014 vertalen naar de kerkelijke organisatie Draagt de structuur bij aan de ( geestelijke ) groei van de gemeente

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Scherpenzeel-Munnekeburen e.o. Goedgekeurd door de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters

Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Scherpenzeel-Munnekeburen e.o. Goedgekeurd door de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Scherpenzeel-Munnekeburen e.o. Goedgekeurd door de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters op 16 september 2015 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost Profielschets van de wijkgemeente Oost 1. Kenmerken van de kerkelijk gemeente De Gereformeerde Kerk van Woerden en Zegveld is gesticht in 1887 en telt globaal 2.000 doop- en belijdende leden. Onze kerk

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 2 8 februari 2016

Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 2 8 februari 2016 Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 2 8 februari 2016 Gedicht Zomaar Vrienden Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen is in september 2012 ontstaan door fede- ratie van de hervormde wijkgemeente 1 en de gereformeerde

Nadere informatie

Het is zondag 20 maart 2016. Voorganger: ds. F.W. Kuipers Organist: Jan Tornij

Het is zondag 20 maart 2016. Voorganger: ds. F.W. Kuipers Organist: Jan Tornij Welkom en goedemorgen in De Ark! Het is zondag 20 maart 2016 Voorganger: ds. F.W. Kuipers Organist: Jan Tornij Welkom in de Ark! PALMPASEN De zondag voor Pasen heet Palmpasen. Dan wordt stilgestaan bij

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Beleidsplan 2015-2019 Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Inleiding Dit beleidsplan van de wijkgemeente Zuid van de Protestantse Gemeente Terneuzen beschrijft de doelstellingen die wij, onder

Nadere informatie

Profielschets van de wijkgemeente Woerden West

Profielschets van de wijkgemeente Woerden West Profielschets van de wijkgemeente Woerden West Vastgesteld: 11 januari 2016 1. Kenmerken van de burgerlijke gemeente Woerden De gemeente Woerden is gelegen in het oostelijke deel van het Groene Hart (West

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018

Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018 Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018 Voorwoord Gereformeerde kerk de Bron te Westerhaar: Is een gemeenschap van Christenen waar de Bijbel centraal staat als bron en richtlijn voor

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente te Kollum

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente te Kollum Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Kollum Conform art. 9 van het Verenigingsbesluit is de Plaatselijke Regeling op 16 mei 2008 in werking getreden,

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Kerkdiensten 25 mei Omzien naar elkaar. Hoop Diep in onszelf dragen wij de hoop. Als dat niet het geval is,

Kerkdiensten 25 mei Omzien naar elkaar. Hoop Diep in onszelf dragen wij de hoop. Als dat niet het geval is, NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.21 24-05-2014 Kerkdiensten 25 mei 2014 10.00 uur Dhr. A. de Jong uit Tienhoven 18.00 uur Ds. E.J. Terpstra uit Urk v.m. dhr. H.J. den Hartogh

Nadere informatie

Mededelingen. Omzien naar elkaar

Mededelingen. Omzien naar elkaar Sionbrief NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.25 20-06-2014 Redactie: Herman- Jan den Hartogh, Harry van den Berg en Gerard van Middelkoop Berichten voor de volgende Sionbrief,

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Gemeente Gids Hervormde Gemeente Ophemert & Zennewijnen

Gemeente Gids Hervormde Gemeente Ophemert & Zennewijnen Gemeente Gids Hervormde Gemeente Ophemert & Zennewijnen 1 WOORD VOORAF Voor U ligt de nieuwe Gemeentegids. Hierin vindt U een bron van informatie. Het is een wegwijzer geworden voor het kerkelijk gemeenteleven.

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Aarlanderveen. Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING

Gereformeerde Kerk Aarlanderveen. Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING Gereformeerde Kerk Aarlanderveen Beleidsplan 2015 2018 INLEIDING In oktober 2014 is een beleidsplancommissie, bestaande uit de kerkelijk werker, een kerkenraadslid en drie gemeenteleden, begonnen met haar

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Heil en zegen gewenst voor het jaar Anno Domini het jaar van de Heer, 2016

Heil en zegen gewenst voor het jaar Anno Domini het jaar van de Heer, 2016 Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 1 11 januari 2016 Gedicht De lofzang van Simeon Heil en zegen gewenst voor het jaar Anno Domini

Nadere informatie

Adressenoverzicht en wijkindeling ouderlingen

Adressenoverzicht en wijkindeling ouderlingen Adressenoverzicht en wijkindeling ouderlingen KERK Hervormde Kerk Castellumplein 1 4015514 Koster J. Slootweg Jaap Frankenburg 32 4075492 jacoba.slootweg@wanadoo.nl Koster Predikant Ds. B. Brunt Bas Torenvalk

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de wijkgemeente Westerkerk van de Gereformeerde Kerk van Kampen Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad 2 Over stemmen

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD.

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD. Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 10-05-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN. Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN

PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN. Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGEVEEN Hervormde wijkgemeente Centrum GROTE KERK HOOGEVEEN PROFIELSCHETS GEMEENTE DATUM VASTSTELLING ALGEMENE KERKENRAAD 21 JANUARI 2016 WIJKKERKENRAAD: 14 JANUARI 2016 Profielschets

Nadere informatie

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld. Mei 2013

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld. Mei 2013 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Bruchterveld Mei 2013 Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Panta Rhei is een oud Grieks gezegde en betekent dat alles voortdurend in beweging is. Het beleidsplan

Nadere informatie

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling 8 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Anna Paulowna 1 Bij deze plaatselijke regeling hoort een toelichting. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Zondag 7 september Bloemengroet De bloemen zijn deze week als groet van de Gemeente bezorgd bij Arjan van den Berg. Omzien naar elkaar

Zondag 7 september Bloemengroet De bloemen zijn deze week als groet van de Gemeente bezorgd bij Arjan van den Berg. Omzien naar elkaar NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.33 06-09-2014 Zondag 7 september 2014 10.00 uur Ds. H. Boot uit Brandwijk 18.00 uur Ds. F.W. Kuijpers uit Amerongen Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

Profielschets Protestantse Gemeente Ternaard

Profielschets Protestantse Gemeente Ternaard Profielschets Protestantse Gemeente Ternaard 2012-2013 Het dorp Ternaard Ternaard ligt in een agrarisch leefgebied in het noorden van de provincie Fryslân en maakt deel uit van de gemeente Dongeradeel.

Nadere informatie

Van harte welkom bij de Protestantse gemeente te Gorinchem

Van harte welkom bij de Protestantse gemeente te Gorinchem Van harte welkom bij de Protestantse gemeente te Gorinchem Deze gemeente is een voortzetting van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente in Gorinchem en Dalem. We horen in breder verband bij de

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse gemeente te Hoenderloo Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Hoenderloo Inhoud 0BParagraaf 1BInhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen

Nadere informatie

BEUSICHEM-ZOELMOND 2013 WWW.KERKBEUSICHEMZOELMOND.NL KERKBLAD KOPIJ KERKBLAD KOPIJ WEBSITE NOVEMBER

BEUSICHEM-ZOELMOND 2013 WWW.KERKBEUSICHEMZOELMOND.NL KERKBLAD KOPIJ KERKBLAD KOPIJ WEBSITE NOVEMBER KERKBLAD BEUSICHEM-ZOELMOND NOVEMBER 2013 WWW.KERKBEUSICHEMZOELMOND.NL KOPIJ KERKBLAD Gerda Verweij, Kloosterlaan 25, 4111 LG Zoelmond. Tel. 501802 gerdaverweijverkerk @kpnplanet.nl KOPIJ WEBSITE Kijk

Nadere informatie

Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam

Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam Concept-Beleidsplan Protestantse Gemeente te Zwammerdam 2015 2019 1. Het uitgangspunt. Alles wat we over de gemeente zeggen, alles wat we aan gemeente-opbouw willen: welke vormen, welke richting, enz.,

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Visie Wij willen een gemeente zijn waarin: we persoonlijk voelen hoe het evangelie van Jezus Christus ons bezielt in veelkleurigheid

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 7 tot 14 oktober 2016

Nieuwsbrief De Lichtbron 7 tot 14 oktober 2016 Nieuwsbrief De Lichtbron 7 tot 14 oktober 2016 Lichtbron-inspiratie Hij onthaalde ons aan tafel, lam van Pasen, hief zijn handen, sprak de zegen voor dit eten. Niet alleen zijn vrienden kregen deze zegen,

Nadere informatie

Elke werkdag 9.00-9.10 uur De Ruimte. Morgengebed in de stilteruimte. Elke werkdag 19.45-19.55 uur De Ruimte. Avondgebed in de stilteruimte.

Elke werkdag 9.00-9.10 uur De Ruimte. Morgengebed in de stilteruimte. Elke werkdag 19.45-19.55 uur De Ruimte. Avondgebed in de stilteruimte. Week 2 Zondag 10 januari 10.00 uur Grote Kerk. Kerkdienst, voorganger ds. Jeroen Jeroense, bevestiging ambtsdragers. 10.00 uur The Meeting. 10-R-uur. 10.15 uur Tertzio. Kerkdienst, voorganger ds. Dick

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Bijlmermeer Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2. Verkiezing van ambtsdragers in de gemeente 2.1 Verkiezing

Nadere informatie

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN.

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN. Jaarverslag 2016. Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp 4 7461 AX RIJSSEN. 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Rijssen, Ontmoetingskerk. Mochten

Nadere informatie

Op deze webpagina vindt u diverse informatie over de kerkdiensten en enkele (administratieve) bijzonderheden.

Op deze webpagina vindt u diverse informatie over de kerkdiensten en enkele (administratieve) bijzonderheden. Op deze webpagina vindt u diverse informatie over de kerkdiensten en enkele (administratieve) bijzonderheden. Gebouw en aanvangstijden van de diensten Beamerpresentaties Heilig Avondmaal Geboorte Dopen

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

Gereformeerde kerk, Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek. Plaatselijke regeling

Gereformeerde kerk, Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek. Plaatselijke regeling Plaatselijke regeling versie 3.0 maart 2016 Inhoudsopgave 1 HISTORIE... 4 2 SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD... 5 2.1 2.2 AANTAL AMBTSDRAGERS... 5 VOORDRACHT EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS... 5 2.2.1 VOORDRACHT...

Nadere informatie

Protestantse Kerk in Nederland. Hervormde Gemeente te De Lier PROFIELSCHETS. 15 januari 2014.

Protestantse Kerk in Nederland. Hervormde Gemeente te De Lier PROFIELSCHETS. 15 januari 2014. Protestantse Kerk in Nederland Hervormde Gemeente te De Lier PROFIELSCHETS 15 januari 2014. Profielschets van de Hervormde gemeente te De Lier januari 2014. Algemeen Het dorp De Lier heeft circa 12.000

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

Samenvatting van het. Beleidsplan. van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016

Samenvatting van het. Beleidsplan. van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016 Samenvatting van het Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Kornhorn. periode 2013 t/m 2016 Onderdelen : 1. Wat voor gemeente zijn wij? 1.1 Ons gemeente-zijn : functioneren, ligging 1.2 Leeftijdstabellen,

Nadere informatie

Wijkgids 2007 Inhoudsopgave

Wijkgids 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding...2 Samenwerken met andere wijken...3 Rondom de eredienst...3 Voorgangers...3 Muziek en zang...4 Autodienst...4 Avondmaal...4 Kerkdienst thuis meemaken?...4 Bloemengroet...4 Kinderoppas...5

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Gemeentebijeenkomst 11 oktober 2016

Gemeentebijeenkomst 11 oktober 2016 Gemeentebijeenkomst 11 oktober 2016 Programma gemeentebijeenkomst Opening Voorgenomen besluiten moderamen AK Wat verandert er op 1 januari? Concept-plaatselijke regelingen moderamen AK Erediensten, pastoraat

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Concept. Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam

Concept. Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam 1 Concept Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Dat betekent dienst, dienen. Een van de

Nadere informatie

Informatieboekje. Protestantse Gemeente te Borne

Informatieboekje. Protestantse Gemeente te Borne Informatieboekje Protestantse Gemeente te Borne Kerkenraad Bestuurlijk is er één gezamenlijke Kerkenraad, van waaruit leden zitting hebben in het Moderamen. In de Kerkenraad worden de zaken behandeld die

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1)

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Scriba OHG Scriba OHH Scriba BWK A. Moes J. Ringenier A. Eilander Aria 17, 8265 RP Kampen Ballade 26, 8265 SB Kampen Havikskruid 16,

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Taaknaam Beschrijving Vereisten Tijdsbelasting Contactpersoon

Taaknaam Beschrijving Vereisten Tijdsbelasting Contactpersoon Jeugd- en jongerendiaconaat (Diaken) De jeugddiaken is de schakel tussen de diaconie en het jeugd- en jongerenwerk binnen onze kerk. Als jeugddiaken ben je betrokken bij het Protestants Jongeren Overleg.

Nadere informatie

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen 18 augustus 2013 22 e jaargang nr. 33 9e zondag van de zomer Kleur groen De kleur van hoop, verwachting en toekomst. Groen is ook de kleur van de feestloze tijd. Bij deze zondag Voorganger Ouderling van

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. Samenvatting Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. In dit plan wordt beschreven hoe er de komende jaren gewerkt kan worden aan de opbouw van de gemeente en op welke

Nadere informatie

Status per 19-08-2013

Status per 19-08-2013 Statusoverzicht naleving geclusterde voorschriften per ziekenhuis in 2012/2013 Nr. Naam Adres Inspectie onderdeel 1 Instelling voldoet aan voorschriften op het moment van: 1 Sint Lucas Andreas Jan Tooropstraat

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 8 november 2015. nr. 1723 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 8 november 2015. nr. 1723 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 8 november 2015 nr. 1723 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Theo Stehouwer Diaken Martin Mentink Organist Helmut Schrovenwever Lector Inez McCabe-Haverdings

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Alleen op vakantie is de kerk het paradijs

Alleen op vakantie is de kerk het paradijs nieuw Kerkberichten Gereformeerde Kerk Amerongen/Elst, Hervormde Gemeenten Amerongen/Overberg en Overlangbroek no. 7 13 juli 2015 Alleen op vakantie is de kerk het paradijs Tweeduizend kilometer rijden

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek

Protestantse gemeente te Hoek Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 12 februari 2017 Kleur: Groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Hans Becker uit Terneuzen Ada Dieleman Joke de

Nadere informatie

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht?

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht? CONCEPT PLAATSELIJKE REGELING NICOLAASWIJKGEMEENTE (werktitel) Vooraf: In het beleidsplan 2015 hebben we onder woorden gebracht wat voor kerk wij willen zijn. Die omschrijving wordt hier nogmaals aangegeven.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord

Jaarverslag 2011 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord Jaarverslag 2011 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord April 2012 Inleiding Eén van de opdrachten die de Bijbel ons geeft, is dat we elkaar moeten dienen en dat we

Nadere informatie

De deuren staan voor u uitnodigend open en de Bijbelse boodschap gaat wervend de wereld in!

De deuren staan voor u uitnodigend open en de Bijbelse boodschap gaat wervend de wereld in! HERVORMDE GEMEENTE RIJSOORD GEMEENTEGIDS De deuren staan voor u uitnodigend open en de Bijbelse boodschap gaat wervend de wereld in! Uitgave juli 2012 Foto voorzijde: Hervormde kerk Rijsoord PKN HERVORMDE

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord

Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord April 2013 Inleiding Eén van de opdrachten die de Bijbel ons geeft, is dat we elkaar moeten dienen en dat we

Nadere informatie

Welkom en goedemorgen in De Ark!

Welkom en goedemorgen in De Ark! Welkom en goedemorgen in De Ark! Het is zondag 15 februari 2015 Voorganger: ds. F.W. Kuijpers Organist: dhr. J. Tornij WELKOM IN DE ARK Het is vanmorgen de zesde en laatste zondag na Epifanie. Volgende

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede Beleidsplan 2017-2021 College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede 1 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van het College van Diakenen (CvD) voor de jaren 2017 tot en met 2021. Het geeft

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de. Gereformeerde Kerk Rhenen,

Plaatsingslijst van het archief van de. Gereformeerde Kerk Rhenen, T00212 Plaatsingslijst van het archief van de Gereformeerde Kerk Rhenen, (1917) 1926-2007 W.H. Strous December 2012 Aanwijzingen voor de gebruiker Bij het aanvragen van stukken moeten worden opgegeven:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 5 maart 2017 1 ste zondag van de 40-dagentijd Voorganger: ds Wim Knoeff Organist: Annemieke Hartman Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Lichtbron-inspiratie Een gebed op weg naar Hemelvaart; kom Heilige Geest Kom, heilige Geest wanneer het me niet meer kan schelen, wanneer het genoeg is geweest,

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Overlangbroek (PKN)

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Overlangbroek (PKN) ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Overlangbroek (PKN) Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Samenstelling van de kerkenraad 2.1. Verkiezing van ambtsdragers - algemeen 2.2. Verkiezing

Nadere informatie

De collecte tijdens de dienst is voor de CVK en de collecte bij de uitgang is voor het Kerkenwerk.

De collecte tijdens de dienst is voor de CVK en de collecte bij de uitgang is voor het Kerkenwerk. Kerkdiensten 2015 Zondag 20 december; 4e Adventszondag: 09.30 uur: Ds. C.W. Neef (Kollum) De collecte tijdens de dienst is voor de CVK en de collecte bij de uitgang is voor het Kerkenwerk. Kindernevendienst:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie