M a g a z i n e 2 5 e J a a r g a n g n r. 2 A p r i l

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M a g a z i n e 2 5 e J a a r g a n g n r. 2 A p r i l 2 0 1 3"

Transcriptie

1 Magazine 25 e J a a r g a n g n r. 2 A p r i l

2 COLOFON kopje VOORWOORD kopje HOLLAND CÔTE D AZUR MAGAZINE 25e Jaargang n 2 April 2013, Tevreden terugblikken 2 HET BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE CLUB Voorzitter de heer A.W.P. van Cuyk (Paul) Tel: Secretaris mevr. M.H. van Herwaarden (Marijke) Tel / Penningmeester de heer P.E. Romeijn (Peter) Tel: Communicatie de heer J.C. de Deugd (Jan) Tel: / Mob Algemene Zaken de heer P. de Mik (Pieter) Tel: CONTACTPERSONEN Var mevr. E. Aeckerlin (Elizabeth) Tel: JOP mevr. M. Tettero / ADRESSEN VAN DE NEDERLANDSE CLUB Secretariaat Ledenadministratie en sponsoradministratie Redactie Magazine de Nederlandse Club Chemin du Terme, Tourrettes, tel Website Webmaster CONTRIBUTIE Voor een echtpaar of vergelijkbare relatie wonend op één adres 40.- per jaar. Voor een alleenstaande Inschrijfgeld voor nieuwe leden 17,50. Banknummer Betalingen voor contributie en evenementen kunt u overmaken op onze Nederlandse ING-bankrekening t.n.v. de Nederlandse Club te Peymeinade, Frankrijk. MAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE CLUB Hoofdredacteur Jan de Deugd Eindredacteur Hans van Wijngaarden Redacteuren Variogram - Erik Bakkenes Bridge & Sudokus - Paul van Cuyk Frans taaleigen en Nederlandstaligen - Thieu Creemers Lekker Frans - Kees van Deutekom Interview - Mechelien van Gaalen Nederlander in de Provence - Bauke Geersing Kunstrubriek - Monique Teunissen Boekenrubriek - Lousewies van der Laan-Krugers Dagneaux Toegevoegde Waarde - Albert Mulder La Vie en France - Astrid Segaar Computers & Zo - Kees Vonk Binnenlandse politiek - Jobs Wagenaar DRUK Koninklijke Drukkerij EM. de Jong VORMGEVING PlanB Amsterdam, Bert van Zutphen Driemaandelijkse uitgave van De Nederlandse Club. Algemene informatiebron met clubnieuws voor de leden, Nederlanders en Nederlandstaligen - al dan niet permanent - woonachtig in Zuid- Frankrijk en Monaco, alsmede de Italiaanse grensstreek. Voorts is het Magazine de spreekbuis van Uno Animo, de zustervereniging voor collectieve verzekeringen tegen ziektekosten. Redactionele bijdragen van de leden zijn welkom. De redactie behoudt zich het recht voor - zonder opgave van reden - ingezonden stukken niet of in gewijzigde vorm te plaatsen al dan niet met vermelding van de bron. De redactie streeft objectiviteit en neutraliteit in de berichtgeving na. Redactie en bestuur achten zich niet verantwoordelijk voor informatie van derden. Met ingang van dit Magazine zijn wij van drukker veranderd. Geleidelijk aan zult u veranderingen in vormgeving en inhoud opmerken. Bij die verandering is rekening gehouden met de wensen en suggesties die vorig jaar in de lezersenquête door onze leden zijn geuit. Het Magazine is nog steeds ons belangrijkste communicatiekanaal en bestuur en redactie hechten eraan de kwaliteit (budgettair neutraal) steeds verder te verbeteren. Enige tijd geleden bereikten het bestuur klachten van onze leden m.b.t. het ontvangen van ongewenste (spam). Die kon de suggestie wekken dat de afzender namens of in overleg met het bestuur van de Nederlandse Club handelde. Dat was niet het geval want het bestuur stelt adresgegevens van leden nooit voor wat voor doeleinden dan ook ter beschikking van derden. Ook bovengenoemde actie heeft geheel buiten medeweten en toestemming van het bestuur plaatsgevonden. Het bestuur betreurt desalniettemin de gang van zaken en heeft de afzender blijk gegeven van ons misnoegen over de gang van zaken. Afzender heeft toegezegd zich in de toekomst van dit soort acties te onthouden. Zie ook de rubriek van de penningmeester over dit onderwerp. De komende maanden heeft onze club een aantal culturele activiteiten op de agenda staan. Op 5 mei zal een lezing worden verzorgd door Jan Brokken wiens boek De vergelding momenteel nummer 1 staat op de bestsellerslijsten in Nederland. In juni zal worden stilgestaan bij het feit dat 150 jaar geleden (10 juni 1863) één der grootste Nederlandse romanciers, Louis Couperus, werd geboren. In dit Magazine vindt u een uitgebreid artikel van Karin Peterson gewijd aan deze grote schrijver. Dit artikel is de opmaat of zo u wenst de appetizer voor de in juni te houden lezing over Couperus en zijn werk. In mei vindt een optreden plaats van het Leids Blaastrio. Het door hun te spelen klassieke repertoire zal ten volle tot zijn recht komen in de gekozen locatie: de grafelijke slotkapel te Les Arcs. Verdere informatie over deze culturele evenementen vindt u op de evenementenpagina s die met ingang van dit nummer altijd geclusterd in het midden van het Magazine te vinden zijn. Begin februari werd bekend gemaakt dat Hare Majesteit de Koningin heeft besloten per 30 april van dit jaar af te treden ten gunste van haar zoon Willem Alexander. Elders in dit Magazine treft u een column aan van onze consul te Nice, de heer Peter van Santen, over dit onderwerp. Achteraf gezien komt het goed uit dat ons Oranjefeest op 27 april en niet op 30 april was gepland. U kunt nu én op 30 april naar de inhuldiging kijken én op zaterdag 27 april deelnemen aan het feest dat wij in samenwerking met onze zustervereniging, de ANM en de Gouden Klomp organiseren op Le Clos des Roses te Fréjus. Nadere mededelingen over dit feest treft u op de al eerder genoemde evenementenpagina s. U allen een prachtig voorjaar toewensend, Paul van Cuyk, voorzitter 3

3 INHOUD Colofon 03 Woord van de voorzitter 03 Couperus 150 jaar jong 06 Column de Deugd 09 INTERVIEW 10 Tuinrubriek 13 Frans Taaleigen 14 Lekker Frans 16 Nederlander in de Provence 20 KUNSTORKAAN 22 Kunstkompas 25 Evenementen 26 Zakenjournaal 30 Boekenrubriek 32 JOP Computers & Zo 34 La Vie en France 39 LES DEUX DAMES île St D onate u r s Puzzels 42 Binnenlandse politiek 46 Toegevoegde waarde 48 Bestuursmededelingen 51 Demand Offres 53 Oplossingen puzzels 54 Foto omslag: kerk in Valbonne: Bert van Zutphen ABNAMRO...50 Groupe Int. Mercure...50 Sat + TV service...19 BB&L Car Rental...45 Harskamp...44 Secara As surance...24 Bistro de la Rague...12 Heimwee...15 Toco d Azur...45 Car Tech Service...50 Hoedemaker & Hudig...41 Topic Travel...9 DE-HO...?? Holland at Home...38 Vacances Provence...38 Crédit Agricole...2 Intergarden Sarl...18 Westerzee...50 De Haan...24 Kuiper...52 Why Not...55 Excellence France...38 Léonie Lelièvre...52 XQ Services...52 Finishing Touch Sarl...44 Qualimat keukens...45 Zantos...4 Groeneveld...?? Rivièra Expat...41 Zorg in Frankrijk

4 kopje SPECIAL Couperus kopje Jaar Louis 150 jaar jong Couperus roman Langs lijnen van geleidelijkheid. Na terugkomst uit Indië, in 1900, besluit het echtpaar in Nice een huis te huren. Ze betrekken een mooie etage in de Villa Jules aan de Avenue Saint Maurice. Deze straatnaam komt nog voor in Nice maar de plaats waar de Couperussen hebben gewoond zou nu de Avenue de Borriglione zijn, een zijstraat van de Avenue Jean-Médecin. Ze zijn er gelukkig: Elisabeth heeft na negen jaar eindelijk een eigen woning en la vie Niçoise past beiden. Den Haag was dan wel ver weg maar toch zou de mediterrane omgeving hem inspireren tot twee grote Haagse romans : De boeken der kleine zielen en Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan.. Couperus floreert als schrijver en als mens aan de Côte d Azur. Karin Peterson houdt voor de leden van de Nederlandse Club een lezing op 14 juni in Mougins over één van Nederlands beroemdste schrijvers, Louis Couperus, die 150 jaar geleden in Den Haag werd geboren. Zij heeft de lezing de titel Leven als Louis Couperus aan de Côte d Azur gegeven. Karin Peterson is neerlandica, freelance-onderzoeker en publiciste. Zij was enige jaren voorzitter van het Louis Couperus Genootschap en schreef over Louis Couperus onder meer: Generaties rond Couperus (2003), In het voetspoor van Louis Couperus en Pasoeroean door de lens van Salzwedel (2009). Op 10 juni is het precies 150 jaar geleden dat de Nederlandse schrijver Louis Couperus aan de Haagse Mauritskade ter wereld kwam en dat is een moment om te gedenken. Waarschijnlijk heeft menigeen Couperus debuut Eline Vere voor het eindexamen van de middelbare school gelezen en anders kennen we De stille kracht, De boeken der kleine zielen of Van oude menschen... zeker uit de bewerkingen van Yvonne Keuls en Walter van der Kamp, die vanaf 1969 met groot succes op de Nederlandse televisie werden vertoond. Behalve als de schrijver van de Haagse romans ontpopte Couperus zich als een auteur van sprookjes, historische romans, korte verhalen, reisverslagen en columns. Het grootste deel van dat oeuvre schreef hij in het buitenland, ondermeer in Nice, waar hij tien jaar woonde. Een geboren Hagenaar Als ik iets ben, ben ik een Hagenaar, zei Louis Couperus ooit en hij heeft het ongetwijfeld gemeend. Geboren in een roemrucht en bemiddeld geslacht van Nederlands-Indische bestuursambtenaren kende hij het leven van de hogere kringen in de hofstad van nabij. De benauwende atmosfeer van de laat-negentiende eeuwse gegoede burgerij met hun achterklap, hypocrisie en verveling was Couperus niet vreemd. Misschien heeft hij die wereld nog het markantst weergegeven in De boeken der kleine zielen, de familieroman waarvoor Couperus eigen familieleden als voorbeeld hebben gediend. En wie in Den Haag op locatie alle huizen uit die romans wil bezoeken wordt op zijn wenken bediend: hele routes zijn er uitgestippeld langs de woonhuizen uit de romans, die niet zelden op plaatsen staan waar de familie Couperus zelf ooit woonde. Identiteitscrisis Den Haag was dus een warm nest, zou je denken! Toch vertrok Couperus na het verschijnen van Eline Vere al snel naar het buitenland. Debet aan die reislust kan het verblijf tijdens zijn puberteit in Indië zijn geweest: daar vat Couperus een grote liefde voor een warm klimaat op. En dan was er natuurlijk ook nog zijn grote nieuwsgierigheid, zijn zucht naar oorden en mensen, die hem zouden inspireren bij het creëren van weer een nieuwe roman. In 1890, hij is dan 27 jaar, vertrekt Couperus naar Parijs waar hij van plan is voorgoed te blijven. Het pakt anders uit: hij wordt er doodongelukkig. In een brief aan zijn zuster Trudy schrijft hij het volgende: Ik ben nu in de Foyer der beschaving en ik vind het leven hier zoo afgesleten, zoo onfrisch, zoo zonder eenigen geur van jeugdig mooi. Parijs lijkt me een oude, vuile stad, waar de verguldsels der café s en theaters, de cosmopolitische warwinkel der boulevards, de fiacres (koetsen) en de cocottes, allen oud, vuil, afgesleten zijn; een navrante boel, waar het iemand een kwelling is in te leven. Volgens zijn biograaf, Frédéric Bastet, worstelt Louis met zijn homoseksualiteit, een in zijn kringen onbesproken en onaanvaardbaar geachte geaardheid. Niet lang daarna keert Couperus terug naar Den Haag en doet wat de familie van hem verwacht: hij trouwt met zijn vier jaar jongere nicht Elisabeth Baud. Naar Nice In 1899 vertrekt het echtpaar Couperus naar Nederlands-Indië. Elisabeth, geboren en getogen in de kolonie, ziet na lange tijd haar moeder, broer en zuster terug en ook Louis moet opgetogen zijn geweest om in zijn tweede vaderland terug te keren. In het huis van zijn zwager, de resident Gerard Valette, zal Couperus zijn enige Indische roman, De stille kracht, schrijven. Maar voor het zover was maakten de Couperussen kennis met Nice, een stad waar ze zeer gecharmeerd van raakten en waar ze zich na terugkomst uit Indië tien jaar lang zouden vestigen. Die eerste keer logeerde het echtpaar in het Hôtel Continental et de Genève in de Rue Rossini. Het hotel zou een rol krijgen in In De zwaluwen neêr gestreken schrijft hij deze liefdesverklaring: Nice is de vrouwelijke sultane-stad, die niets heeft te doen dan mooi te zijn, te glimlachen en toe te lonken, ààn te lokken, droomstarende over hare blauwe zee, die tintelt van gouden pailletten en parel-omzoomde golfjes, onder een diep transparanten hemel, waaruit overvloedig de zegen van den Zonnegod neêr over haar zinkt. Een beetje in de ban van Nice was onze schrijver wel maar of dat zo zou blijven.? INSCHRIJVING VOOR DE COUPERUSLEZING OP PAGINA

5 Column kopje DE DEUGD van de restyling De attente lezers van dit Magazine -dat zijn er heel wat- is het ongetwijfeld opgevallen dat er met ingang van dit nummer in de vormgeving het een en ander is veranderd. Uw lijfblad ondergaat een opfrisbeurt. Drie jaar vertoonden we ons min of meer in dezelfde outfit. Vergelijk het maar rustig met uw tennisschoenen of met uw golfclubs. De slijtage doet heel gestaag haar werk en het is de kunst op het juiste moment in te grijpen. Zo gaat het met het maken van bladen óók. Zonder tumultueuze redactievergaderingen maakten we de afgelopen drie jaar vol. Natuurlijk kwamen er kleine schermutselingen voor maar door het wederzijds respect en het besef dat we allemaal met een hobby bezig zijn hielden wij de stormen buiten de deur van de redactie. Het prettige werkklimaat heeft ons er echter niet van weerhouden regelmatig met een kritische blik naar het Holland Côte d Azur Magazine te kijken. De jaarlijkse redactievergadering en zeker ook de vorig jaar gehouden enquête werden de bekende ijkpunten. Een steeds terugkerend punt van kritiek was de leesbaarheid van de stukken. Het gebruik van kleuren hoort een blad te verfrissen maar kan-zeker voor onze doelgroep-bij overdadigheid averechts werken. De te lange productietijd zorgde er bovendien voor dat de rubrieken Binnenlandse Politiek en Toegevoegde Waarde heel vaak door de actualiteit werden ingehaald. Met de overgang naar de Koninklijke Drukkerij de Jong in Baarle-Nassau en naar PlanB, de nieuwe vormgever, hebben we de productietijd (vormgeven en drukken) kunnen reduceren. Met de vernieuwing van de vormgeving is met ingang van dit aprilnummer een eerste, duidelijke stap gezet. Een verbetering ook, die laat zien dat de huisstijl van de Nederlandse Club uit één creatief brein komt. Website, Nieuwsbrief en Magazine worden nu verzorgd door PlanB. In het vorige nummer leverde Jaap van Ginneken zijn laatste column onder de titel Kleine Genoegens. Jaap heeft o.a. afscheid genomen omdat hij -even?- door zijn filosofische bespiegelingen heen is. Bedankt voor je bijdragen, Jaap! Het waren schitterende pareltjes. Mede door het vertrek van Jaap van Ginneken hebben we een verzoek van veel leden kunnen honoreren: de Tuinrubriek is in ere hersteld. Hovenier Gerard de Bos, al eerder actief voor dit blad, verzorgt opnieuw tips en wetenswaardigheden over planten en tuin- en zwembadaanleg. Tot slot nog een oproep aan die DNC-leden die een bijdrage willen leveren aan de organisatie van grote of kleine evenementen. Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw ver vooruit. Volgend jaar staat ons elfde lustrum op de agenda. Dit 55-jarig bestaan willen we in stijl vieren. Suggesties en ideeën zijn heel erg welkom. Jan de Deugd, hoofdredacteur 8 9

6 kopje INTERVIEW Karel van den Berg kopje VAN BALLETDANSER TOT ANTIQUAIR Hij is een rasverteller. Niet verwonderlijk als je zijn gepreekt Je denkt toch niet dat ik op balletles mocht. Dus ging levensverhaal hoort. Op zijn 18e vertrok hij vanuit Brabant ik stiekem mee met een vriendin en zei thuis dat ik bij haar naar Amsterdam om balletdanser te worden. Na acht ging studeren. Na de HBS deed ik auditie bij het Opera Ballet in Amsterdam via een advertentie in de krant. Zal Trouw wel jaar sloeg hij een totaal andere weg in en werd antiquair geweest zijn Mijn veel oudere broer die toeziend voogd was - in Geldrop, waar hij geboren en getogen was. De top van mijn vader was gestorven toen ik 14 was - vond dat helemaal Philips was zijn belangrijkste clientèle. Enkele van hen zijn niet goed. Ik heb hem een beetje onder druk gezet en uiteindelijk nog steeds zijn beste vrienden. Ook in de wereld van dans, gaf hij toestemming om naar Amsterdam te gaan. Enfin, ik werd cabaret en toneel heeft hij nog steeds dierbare contacten. meteen aangenomen. Niet dat ik zo n ster was. Maar ik zag er Je kunt hem vinden in een goed restaurant in bijvoorbeeld anders uit dan de frêle jongens die destijds balletdansers waren. Ik was groot en fors. Binnen 10 dagen stond ik op het toneel als Cannes. En in zijn woonplaats Lorgues is hij het liefst op de Perzische prins in Turandot met Hans van Manen en de operazangeres Marijke van der Lugt. Later stond ik met Gré van Swol in zondagmorgen: Heerlijk rustig, een kopje koffie en gezellig kletsen met de localen. Lohengrin. In die tijd traden we op in de Stadsschouwburg waar Door Mechelien van Gaalen ook de Nederlandse Komedie was gehuisvest. Daar leerde ik ook veel acteurs kennen. Karel van den Berg komt uit een streng gereformeerd gezin. Hij Sonia Gaskell was het achtste kind, een nakomertje. Ik wilde eerst dierenarts Na twee jaar, vertelt Karel enthousiast verder, ben ik naar het worden, vertelt hij. Toen ik op de HBS zat in Eindhoven ben ik Danstheater in Den Haag gegaan. Op weg daarnaar toe kwam een keer naar een balletuitvoering gegaan. Dat vond ik prachtig. ik in de trein een keer bij toeval in contact met Sonia Gaskell. Zij Balletdanser, dat wilde ik worden. Maar, stel je voor, wij gingen had de leiding van het Nederlands Ballet. Ze bekeek me ik was zondags twee keer naar de kerk waar hel en verdoemenis werd een mooie danser en ze vroeg of ik auditie wilde doen. Ik werd aangenomen en we gingen meteen op tournee naar Barcelona en Parijs. Ik kende het repertoire niet. Ik moest alleen de lessen volgen en dat gaf me veel vrije tijd voor het verkennen van de stad en om musea te bezoeken. Zo kwamen we in contact met de familie Ruiz, een volle nicht van Picasso. Ze was gehandicapt en lag in een hemelbed. In het huis hingen schilderijen uit de blauwe periode van Picasso. We moesten dan vertellen over ballet en kregen champagne. Op een gegeven moment werd een danser ziek en moest ik zonder repetitie meedansen in Le Cercle van Maurice Béjart. Dat is een vrij strak, synchroon ballet en ik was met mijn bewegingen elke keer een fractie te laat Topsport Het Nederlands Ballet had heel veel succes in binnen- en buitenland, vooral omdat Gaskell door haar internationale contacten de beste choreografen naar Nederland haalde zoals Balanchine, Leonide Massine en Serge Lifar. Op onze buitenlandse tournees trok ze sterdansers van het Bolshoi of van de Parijse opera aan om meer publiek te trekken. Ik herinner me nog hoe de Russen werden beschermd door bodyguards om te voorkomen dat ze vluchtten naar het westen. In Nederland dansten we 4 tot 5 voorstellingen per week. Je zat meer in de bus dan dat je optrad. Het was topsport! Na 3 jaar had ik er genoeg van. De top zou ik nooit halen want ik had achterstand door onvoldoende opleiding. Ik werd ziek de bof en kon niet mee naar opnames voor de Duitse tv en kon geen nieuw contract tekenen. Ik stond op straat en wilde iets heel anders doen. Ik ging stage lopen bij een antiquair in de Spiegelstraat in Amsterdam. Tegelijkertijd studeerde ik kunstgeschiedenis. Om geld te verdienen trad ik onder meer op in shows van Rudy Carrel in de tijd van Esther Ofarim, Catherine Valente en de Mounties. Ik danste maar mocht wel eens met een sketchje meedoen en meezingen. Ik heb ook nog eens opgetreden in de shows van Albert Mol met Fred Benavente als regisseur. We hadden er tien opgenomen en er werden er slechts twee uitgezonden, zo slecht waren ze. Maar lachen met die man Philipstop De antiquair uit de Spiegelstraat vertrok naar een groter pand en vroeg Karel de zaak over te nemen. Maar er moest goodwill worden betaald en met een duur appartement in Amsterdam was dat onhaalbaar. Karel had inmiddels wel zoveel opgestoken van het vak dat hij besloot terug te gaan naar Geldrop om in een klein pand een antiekwinkel te beginnen. We schrijven Hij had geluk: na een paar jaar moest het pand wijken voor een uitbreiding van het ziekenhuis. Een lucratieve verkoop, die hem in staat stelde in 1971 een grote villa te kopen met 7 slaapkamers en beneden 140 m2 verkoopruimte. Karel richtte 4 kamers in met verschillende stijlen en kleuren. En zo begon zijn glorie. Hij vertelt: Ik kwam uit een gereformeerd milieu en dat bracht me binnen bij de top van Philips. In het katholieke zuiden was de Philipscultuur protestant en in die tijd was dat belangrijk. De vrouw van een vicepresident ik had met haar dochter op school gezeten - bezocht de winkel en vond van alles mooi, maar ze vroeg niet naar prijzen. Na 3 dagen belde ze, waar ik bleef. Ze wilde die spullen toch hebben. Haar man vroeg me of ik, wanneer ik aankopen had die bij hun collectie pasten, ze eerst aan hen wilde aanbieden. Zo had ik mijn eerste grote klant. Eigenlijk is dat mijn redding geweest. Ik leverde bijvoorbeeld ook de relatiegeschenken voor Philips. Hadden ze er bijvoorbeeld 10 nodig en ik kwam met 15 als keuze. Dan namen ze alles. De rest ging in de cadeaukast. Zo kwam er eens een minister uit Brazilië. Werd ik s avonds uit bed gebeld of ik koffie en cognac had. Die man kocht een heleboel en dat werd ingepakt en met een Philips vliegtuig naar Brazilië gevlogen. Ik kwam ook op de feesten en recepties van Philips en leerde zo steeds meer mensen van andere bedrijven kennen en de klantenkring werd steeds groter. Behalve vrouwen kwamen ook mannen bij me bijvoorbeeld voor kerstcadeaus voor hun vrouwen. Die zocht ik dan uit want ik kende hun smaak. Ik kreeg veel te horen over de privéperikelen van beide kanten. Dus: horen, zien en zwijgen. Sommige klanten werden vrienden en zijn dat nog. Zo bel ik nog elke maandag een dame van 90 jaar en praten we over de goede oude tijd, glimlacht hij. Uit de kast Je ziet het niet aan hem dat hij balletdanser was en homo is. Karel is een mannelijke man en daar is hij trots op. Hij houdt niet van dat homo-gedoe. Ik wist al vroeg dat ik homoseksueel was, bekent hij. Ik zat behoorlijk in de knoop. Je denkt dat je de enige bent. Ik had ook vreselijk graag kinderen gewild. Toen ik het mijn familie vertelde waren ze niet erg blij en mijn moeder zei: kind, begrijpen doe ik het niet, maar veroordelen ook niet. Wat zul je een zwaar leven tegemoet gaan

7 INTERVIEW Na enkele mislukte relaties met vrouwen en mannen ontmoette ik in 1964 Peter met wie ik de zaak in Geldrop ben begonnen. Dat heb ik 15 jaar volgehouden maar hij was niet trouw en dronk veel. Twee jaar na de scheiding heb ik Francisco ontmoet in Barcelona. Hij vroeg de weg naar het Picassomuseum. We zijn nu al weer 32 jaar samen. Eind jaren 90 vertrok de Philipstop uit Eindhoven en werd de verkoop minder. De clientèle in de zaak werd anders. Meer yuppen. Ik was dan de sluitpost op hun budget. Mijn accountant adviseerde me te stoppen. In 2001 heb ik de knoop doorgehakt. In drie maanden was de hele voorraad verkocht. Juist op tijd want daarna is de hele antiek- en kunsthandel als een kaartenhuis ingezakt. Lorgues Karel en Francisco wonen sinds 2003 in Lorgues. Ze waren vaak op vakantie geweest in Peymeinade in een huis van een relatie. Maar daar in de buurt vonden ze de huizen te duur. Hun huis - onze buren noemen het lachend Petit Versailles - hebben ze zelf ontworpen. Helaas werd Francisco in 2006 ernstig ziek, net toen hun huis in Geldrop verkocht was. Hij overleefde echter de terminale diagnose van zijn doctoren en tijdens zijn herstel in Nederland zijn ze door drie bevriende families geweldig goed opgevangen. Zo logeerden ze vier maanden bij een echtpaar dat een huis heeft in Flayosc en dat ze toevallig hadden leren kennen op een terras in Tourtour. Karel van den Berg Karel: Het is onvoorstelbaar wat al deze mensen die we pas kort kenden voor ons gedaan hebben en we zijn eeuwig dankbaar voor hun steun. We zijn gelukkig met al deze Nederlandse en Franse vrienden. We trekken er veel op uit om nieuwe restaurants te ontdekken en we gaan ook graag naar een concert om wat cultuur op te doen. Vanavond gaan we naar de Pathé cinema in St. Raphaël voor een rechtstreekse uitzending van het Nederlands Danstheater. Prachtig, glundert hij. Waarde tuin- en plantenliefhebbers! Als u dit Magazine ontvangt schiet het voorjaar al weer richting de zomer dus ben ik nog op tijd om informatie te geven die van nut kan zijn: Het is nog steeds mogelijk om het gazon te bemesten. Voor de juiste bemesting geldt in het algemeen de volgende norm: als we uitgaan van een gemiddeld gazon en een gemiddelde tuininteresse dan gebruiken we als bemesting de bekende blauwe NPK kunstmestkorrels: goedkoop en het werkt altijd. We strooien vanaf begin maart ongeveer 7 kg. per 100 m 2, daarop iedere zes weken 2 kg. per 100 m 2. Met een hogere regelmaat strooien kan de groei uit de hand laten lopen wat neer komt op twee keer per week maaien. Als de maartbemesting niet is uitgevoerd dan kan er bijv. op 1 mei begonnen worden met 3,5 kg. per 100 m 2, vier weken later weer 3,5 kg. En vervolgens iedere zes weken 2 kg. Indien er onregelmatig gestrooid wordt geeft dit wat uitbundig groeiende plekjes maar deze verdwijnen vanzelf weer. Belangrijk voor deze vorm van bemesting is dat er absoluut regelmatig water wordt gegeven anders geeft de mest geen voedsel af. De laatste gazonbemesting geven we in september en vervolgens in de winter een natuurbemesting van compost of poedervormige stalmest (gedroogd). Snoeien Voor het snoeien van de meeste heesters, rozen en fruitbomen is het nu te laat. Voor de in het voorjaar bloeiende heesters geldt dat deze direct na de bloei teruggesnoeid dienen te worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Spirea, met name voor Spirea Buwalda (vele variëteiten), Forsythia s echium, Chaenomeles, Laurier tin (viburnum finus), enzovoort. Hou de rozen goed in de gaten: alle uitgebloeide bloemen er uitknippen, bij voorkeur een 10/20 cm. onder de bloem tot op het zogenaamde vijfblad. Verder de rozen regelmatig, iedere 2 à 4 weken, bijmesten. Bloembakken en buitenpotten kunnen ook goed bijgemest worden met oscomote: blokjes of korrels kunstmest die hun voeding gedurende lange tijd (3 à 6 maanden) geleidelijk aan afgeven. Deze stof geeft geen enkel risico op overbemesting of verbranding. Mochten de grotere bloembakken of grotere potten al meerdere jaren met een onveranderde beplanting staan en is er animo om dit eens te veranderen, gebruik dan deze kans om de samenstelling van 100% potgrond te veranderen in een bodemlaag van ongeveer 10 à 15 cm. kleikorrels en daarop de potgrond. Het voordeel hiervan is dat je een veel betere waterhuishouding krijgt en dat de wortels van de planten uitstekend groeien in deze kleikorrels en een voorraad water. Gerard de Bos genoot in Nederland gedurende vijf jaar zijn opleiding als hovenier bij het gerenommeerde hoveniersbedrijf Copijn. In 1975 startte hij zijn eigen bedrijf. Bij het aanbreken van de economische crisis in 1980 vertrok hij naar Zuid-Frankrijk. Vanaf die tijd ontwierp hij tuinen en legde hij in Zuid-Frankrijk tientallen tuinen en zwembaden aan. TUIN & BOS kopje Verder kan er op heel simpele wijze een watermeter aangebracht worden: zet gewoon een stukje pijp van PVC (een doorsnee van 4 of 5 cm. volstaat prima) verticaal tot op de bodem. In dit pijpje moeten in de onderste 10 cm. een aantal gaten geboord worden zodat het water ook onbelemmerd binnen de pijp kan komen. Vervolgens moet dit stukje PVC een paar cm. boven de grond uitkomen. Om te weten of er nog watervoorraad is neem je een stukje hout of bamboe, steek dat tot op de bodem, haal het er vervolgens weer uit en kijk tot hoever dit nat is. Zo simpel als wat en kan nooit stuk! Planten uit Nederland die het aan de Côte d Azur goed doen. Bij de vaste planten zijn dat o.a. de vaste geraniumsoorten zoals: Geranium endressii: roze bloemen in de zomer, schaduw Geranium Platypetalum: blauwe bloemen in de zomer, schaduw Acanthus: grote decoratieve bloem en blad, schaduw Hypericum calycinum: bodembedekkers, geel zomer, schaduw Hosta sieboldii: grijsblauwe bloemen, groot grijs blad, zomer, schaduw Bij de bollen kan er gewerkt worden met: Anemone de Caen Narcissen voor verwildering: planttijd tot eind januari Het palmenprobleem aan de Côte d Azur en. van Gibraltar tot Sicilië. We beginnen er aan gewend te raken: een vijftig jaar oude Chamaerops homilus, doorsnede zo n 3 meter met pakweg 20 stammen, die beetje bij beetje 1 stammetje minder krijgt. Een afgezaagde Phoenix hier en elders een Phoenix met enkel bruin dood blad of in het voorstadium een naar opzij hangende kop. Het probleem vergroot zich van jaar tot jaar. Wat te doen? Regelmatig controleren: kijken in het hart. Bij de kleinere palmen is dat niet problematisch, bij een grote Phoenix of Washingtonia is daar een ladder bij nodig en bij de Phoenix niet zonder gevaar, gezien de vlijmscherpe bladnaalden. In het geval van de Phoenix is het raadzaam een venster te maken d.w.z. een aantal bladeren bij elkaar op de kroon wegzagen zodat men onbelemmerd zicht op de stam heeft, hetgeen de plek is waar het eerst de aanwezigheid van de kever (Charancon rouge) of vlinder is vast te stellen. Fraai is zo n venster niet maar een dode palm heeft ook weinig bekoring. Het behandelen (preventief) blijft een ongewisse zaak met de middelen die er zijn; dit is het beste te overleggen met de eigen hovenier of een specialist. In het volgende Magazine kom ik uitgebreid terug op dit probleem. Aan een ieder een aangename zomer toegewenst, Gerard de Bos charançon rouge Chamaerops homilus charançon rouge Larve charançon papillon 12 13

8 kopje FRANS TAALEIGEN & NEDERLANDSTALIGEN Aflevering 35 Bij de dokter... Meerdere malen is mij de spreekuur houdt c.q. heeft (niet il a, maar: il donne consultation). We hebben een afspraak. vraag gesteld door trouwe Op het spreekuur vraagt de dokter in de regel: qu est-ce qui lezeressen en lezers of vous amène? Wat brengt u hier? We kunnen bijvoorbeeld last ik niet nog eens wat hebben van hardnekkige spierpijn (je souffre de courbatures aandacht zou kunnen persistantes) of van pijnlijke spit (d un lumbago douloureux), besteden aan het specifieke Frans dat je nodig hebt als je naar een dokter, specialist of ziekenhuis moet. Anderen zeggen door de bomen het bos niet meer te zien als het, om maar iets te noemen, gaat om de vele benamingen voor gebak die je tegenkomt op de dessertkaart in de restaurants. Weer anderen ergeren zich eraan dat zij allerlei onbekende Franse termen krijgen voorgeschoteld zodra zij problemen krijgen met computerapparatuur of andere moderne media. Dat die of van ischias (d une sciatique). In het eerste geval schrijft de dokter wellicht alleen een pijnstiller voor, un antalgique of misschien zegt hij un analgésique. Als hij daarentegen reden ziet om u te onderzoeken maakt hij wellicht een opmerking over de spataderen op uw benen: les varices (niet verwarren met la varicelle, de waterpokken) en zal hij ook de blauwe plekken ten gevolge van bloeduitstortingen (des hémorragies, niet te verwarren met des hémorroïdes, aambeien) op een van uw benen zien en zeggen: je vois que la jambe droite est couverte d`ecchymoses. Des ecchymoses, concludeert u, dat is dus hetzelfde als des bleus. Dan moet u termen dan ook niet in het woordenboek staan vindt men natuurlijk gaan uitleggen dat, bij een onnozele woordenwisseling, dans une simple altercation, iemand u een trap tegen nog het ergste. Degenen onder ons die het nieuws willen volgen via Franse kranten, radio of tv krijgen ook steeds meer te maken met woorden die men nog nergens terug kan vinden. Dit laatste verwijt hoor ik ook van sommige jonge Nederlanders die zich de laatste jaren hier aan de Côte hebben gevestigd. Zij klagen in het bijzonder over begrippen en woorden die in het zakelijk uw schenen heeft gegeven: on m a donné un coup de pied dans les tibias of tegen het kuitbeen: dans le péroné of tegen het dijbeen: dans le fémur. Ik ben al blij dat het niet tegen de knieschijf: dans la rotule of tegen het kraakbeen was: dans le cartilage, voegt u er nog aan toe. Als u het zo bekijkt, is het weerwoord van de arts, kunnen we ook stellen: heureusement pas dans le sternum, tegen het borstbeen, dans le sacrum, tegen het heiligbeen, ou dans le coccyx, tegen het stuitbeen. Frans gebruikelijk zijn en voor problemen Als het niet uw benen of rug zijn waarover u klaagt maar over kunnen zorgen. pijn in de buik dan kunt u, naast uw eigen mal au ventre, termen Thieu Creemers te horen krijgen van hem als douleurs abdominales, nausées (misselijkheid), suffocation (benauwdheid), brûlures d estomac De gezondheidszorg is uitstekend in Frankrijk. Zeer toegankelijk, ook de specialistische zorg. Daarover hoef ik niet uit te weiden. Maar de Franse artsen vinden het wel prettig als men zich goed voorbereid heeft op een consult door het paraat hebben van specifieke termen voor onze kwalen. En voor ons is het prettig als we begrijpen wat er bedoeld wordt met de uitleg. Natuurlijk kan ik niet over alle gezondheidsproblemen relevante dingen aandragen (ik ben, zoals iedereen weet, geen medicus). Ik (brandend maagzuur), maar ook troubles intestinaux (darmproblemen, waarbij we toch even moeten opmerken dat onze darmen in het Frans niet les boyaux zijn, zoals zo vaak gedacht, maar les intestins: de dunne darm, l intestin grèle, en de dikke darm, le gros intestin, vaker aangeduid met le côlon, vandaar het woord coloscopie); verder horen we misschien nog de woorden l oesophage, de slokdarm, le duodenum, de twaalfvingerige darm, en le rectum, de endeldarm. zal alleen proberen bepaalde Franse medische termen, die voor ons Nederlanders niet voor de hand liggen, aan de orde te stellen. Het spreekt vanzelf dat ik medische woorden die ook maar enigszins lijken op het Nederlands buiten beschouwing laat. Als hij naar aanleiding van e.e.a. wil weten hoe het met uw ontlasting gesteld is, zal hij u vragen: comment vous allez à la selle?. Uw antwoord zou kunnen zijn: les selles sont normales, dures of liquides/aqueuses. Laten we even binnenlopen bij de dokterspraktijk (niet het ook bestaande woord la pratique, maar le cabinet médical) om aan de assistente (niet het ook bestaande l assistante, maar la secrétaire) te vragen wanneer de huisarts (le généraliste) Eén vraag die een dokter wel eens stelt aan een patiënt, waarbij deze op zijn hoede moet zijn alvorens te antwoorden, is de volgende: vous avez des douleurs dans la bourse?. Daar kunnen we dan vreemd van opkijken maar hij wil dan toch echt niet weten of u misschien problemen van financiële aard heeft vanwege de crisis dus of u het voelt in uw portemonnee, maar of u last heeft van een pijnlijk scrotum. Misschien denkt hij tijdens het onderzoek ook wel aan calculs biliaires, galstenen, aan calculs rénaux, nierstenen (hij zal u dan misschien vragen of u vaak des points de côté heeft (pijn in de zij) of aan blaasproblemen, troubles vésicaux of meer specifiek aan een blaasontsteking, une cystite. De vraag of u des douleurs dans le pli de l aine hebt zal hij misschien zelf verduidelijken door te zeggen entre le haut de la cuisse et le bas-ventre. Nu begrijpt u gelukkig dat het gaat over liesklachten. Na afloop Comment voor allez à la selle? van het onderzoek krijgt u wellicht te horen dat het in ieder geval geen péritonite, buikvliesontsteking, is en dat de pijn ook niet veroorzaakt wordt door une hernie inguinale, een liesbreuk, maar door une contracture, une déchirure musculaire: een spierscheurtje. U begrijpt dat we niet het hele scala aan moeilijk medisch vocabulaire in één doktersbezoek kunnen persen; daarom dit keer alleen nog enkele medische termen waarmee u wel te maken kunt krijgen terwijl u die niet kunt terugvinden in naslagwerken omdat zij er niet in staan of omdat u op dat moment niet thuis bent. Stel uw huisarts heeft iets geconstateerd dat hij niet vertrouwt en hij stuurt u door naar een specialist. Hij geeft u een niet gesloten brief mee en daarin leest u onder een van de kopjes, in dit geval het kopje Métabolisme (stofwisseling): ras. Vanwege het feit dat de dokter zojuist ook gekeken heeft naar uw thyroïde, de schildklier, zet dat woordje ras u al heel snel (ras zou hier een beetje flauw zijn) aan het denken en u vraagt zich bezorgd af welke stofwisselingsziekte ras kan heten. Maar u kunt gerust zijn: ras is een in Franse medische kringen veelgebruikte afkorting die betekent rien à signaler, m.a.w. met uw stofwisseling is niets mis. Bij de specialist aangekomen gaat deze u eerst allerlei vragen stellen over kwalen in uw familie. Zolang het gaat over épilepsie, asthme, thrombose en andere ziekten die namen hebben welke lijken op onze Nederlandse benamingen is er geen vuiltje aan de lucht en ook calculs rénaux c.q. biliaires klinken u nu vertrouwd in de oren. Maar waarmee u misschien niet zo goed uit de voeten kunt zijn termen als des entérites (darmontstekingen), hémopathie (bloedziekte) en congestion cérébrale (bloedprop in de hersenen). Vandaar dat ik ze hier toch maar even noem. Bij de vraag of u als kind ingeënt bent tegen kinderverlamming e.d. zet u misschien vraagtekens bij termen als la coqueluche, kinkhoest en la rougeole, mazelen (dit laatste vanwege dat rouge door Nederlanders vaak verward met rodehond, maar dat is la rubéole). Vaak volgen er ook nog vragen over medicijngebruik. Dan is het goed te weten dat des diurétiques plaspillen zijn, des hypotenseurs middelen tegen hoge bloeddruk en des anticoagulants bloedverdunners. Tenslotte hoor ik wel eens zeggen dat het zo moeilijk is om in het Frans uit te leggen wat voor soort pijn je voelt. Nu vind ik dat in het Nederlands al moeilijk te duiden en te omschrijven, maar toch. Stel dat u zeker weet dat u een stekende pijn voelt. Dan is dat in het Frans une douleur lancinante; een scherpe pijn is une douleur cuisante; een verstikkende pijn daarentegen is une douleur étouffante; een doffe, moeilijk te localiseren pijn is une douleur diffuse; een zeurderige pijn une douleur sourde en een pijn die uitstraalt naar een bepaalde plek b.v. arm of been is une douleur irradiante. Nu kan u niet veel meer gebeuren als u zich onverhoopt een keer niet lekker voelt en dat moet toch een hele geruststelling zijn. Maar als u daar behoefte aan hebt gaan we een volgende keer ook nog naar de tand- en de oogarts en zelfs voor de gynaecoloog lopen we niet weg. Voor op- en aanmerkingen: 14 15

9 kopje LEKKERFRANS kopje XII Accord mets-vins heet dat, mooi hè? Exact een jaar geleden beschreef ik restaurant Côté Rue in Draguignan. Hij ambieert een ster. En terecht, zei ik toen. Het was leuk om enige tijd geleden te lezen dat het hem inderdaad is gelukt. Dat het hem maar goed moge gaan. Want ook de Franse Horeca maakt magere jaren door. Maar ook hier zal de kwaliteit overwinnen. Sommige restaurateurs vragen om ellende en gelukkig zijn er anderen die beter verdienen én krijgen. Zoals u hier zult lezen. P.S. Met dank aan al mijn tipgevers. Kees van Deutekom Les Pins Tranquilles Domaine de St. Pierre, Tourtour Even boven het pittoreske Tourtour ligt het woondomein St. Pierre, waar, zo te zien, veel rustige mensen wonen. Aan de weg die het domein doorsnijdt ligt Les Pins Tranquilles, in de wijde omtrek bekend vanwege de stevige porties goed vlees. Als je binnenkomt vallen twee dingen op: je bent hier niet in Frankrijk èn de in krachtige kolorieten uitgevoerde schilderijen. En ja hoor. We zijn hier bij Belgen en de baas is de zoon van wijlen Georges Collignon, lid van de CoBrA groep. Hij doet zijn vader eer aan door veel van diens werken in het restaurant te exposeren. Maar... we komen tenslotte voor het eten en dat is...belgisch: frieten, gul en slakken niet in kruidenboter maar in een saus zo romig dat het bijna dodelijk is en een gegrilde filet de boeuf die ik niet als La Table de Fanette filet de boeuf kon thuisbrengen maar die voortreffelijk smaakte. Fox-Amphoux rondom de 24,-, kortom een goede, betaalbare en gezellige maaltijd. Het is daar goed toeven. Vier menu`s van 24,- t/m 33,-. Wijn La Table d`yves La Villa Archange Le Cannet Fayence Elk jaar vieren wij de verjaardag van de dag waarop we ons (perma- Er zijn van die dagen dat het niet wil lukken. Het was druilerig nent) in Frankrijk gevestigd hebben en het was nu 13 jaar dus moest weer. Op naar La Table d`yves, door velen aanbevolen. De fles het iets feestelijks worden. (Inderdaad, heel goed, we zijn in 2000 dus jaren fout gezegd. De tweede verbazing kwam toen hij de wijn, die we ook als aperitief dronken, was te warm dus in de gestart). kaart bracht : daarop stond dat er 3 menu`s waren, nl. van 25,-, emmer met veel ijs. Dan is dat mooie aperitief-moment naar de De keus viel op het 2-sterren restaurant La Villa Archange, deel 35,- en 45,-. Verder niks. Goed, we lieten ons verrassen. Het bliksem. Maar mijn positieve vrouw beurde me weer op. Er was uitmakend van de Bastide Bruno Oger, die ook nog een grote begon met een kleine amuse brandade de cabillaud, vervolgens lekker warm brood en een mooie amuse: tijd voor een herstart. bistro en een bar herbergt. Na een vriendelijk welkom namen een vélouté de chou avec champignons, toast avec mousse Mijn vrouw, bescheiden als ze is, nam het menu van 29,- maar ik we plaats in één van de twee intieme, stijlvolle eetruimtes en aux cêpes et tarte de cêpes. Het hoofdgerecht was croustillant wist het beter: 40,-! Als voorgerecht had ik vier mini-asperges het genieten begon. We namen het goedkoopste menu van d`agneau et pommes gratinées met als derde gerecht een besprenkeld met snippers parmezaanse kaas en parmaham. Ik 65,- met een wijnarrangement van 25,- bestaande uit één sneetje gesmolten kaas met truffel en we besloten de lunch met hield me in. Mijn hoofdgerecht bestond uit vijf doorgekookte glas champagne en twee glazen wijn. Accord mets-vins heet dat, een crême de marrons, mousse de clémentines et noix. Vergeef gamba`s op een bedje van groente. Toen begon ik te denken: dit mooi hè? Ik zeg nu vast dat dit menu de beste propositie is, want me het wisselen van de taal maar sommige gerechten klinken is weer zo`n EHHBO tent (Eet Heel Het Brood Op). Welvaarts- daarna gaan de prijzen steil omhoog. En die twee glazen wijn: vreselijk in de vertaling. Heel origineel en nog eens zeer smakelijk prijzen en crisisporties. Nouvelle cuisine narigheid. Zelfs geen ach, die sommelier kan niet tellen. De maaltijd begon met twee ook. De patron, een vriendelijke bemoeial, liet ons telkens raden vierde gang voor die 40,-. Toegegeven: er kwam nog een prachtige amuses, bestaande uit allemaal kleine smaakbommetjes. wat we aten en overhoorde ons naderhand, niet wetende dat extra pré-toetje én het bestelde toetje dus uiteindelijk was het De volgende gerechten waren van een dergelijk raffinement Fanette zelf soms uit de keuken kwam en ons de ingrediënten voldoende. Al die tijd had mijn vrouw lekker zitten smikkelen voor mede door de crimineel lekkere sauzen zodat je automatisch hele toefluisterde. Toen de buurtafel er niets van terecht bracht zei 29,-. Zo zie je maar. Wijn is rond de 30,-. Als u me naar het kleine hapjes ging nemen om het genieten maar te rekken. Ook hij schamper : Hiernaast wisten ze het wél. Wijn per fles 22, interieur vraagt zeg ik: mwah. Ik kan me voorstellen dat je daar het nagerecht was knap en verfijnd. Dit was van het hoogste culi- prima sfeer, ga daar met vrienden heen en u heeft én plezier én goed eet maar ik heb het niet gedaan. naire niveau. De beste ervaring van het laatste jaar. Mijn vrouw Laat ik beginnen met aan Thieu (Creemers, red.) te melden dat de eigenaar sprak van (fonetisch) Foks-Amfoeks. Dat heb ik Domaine de St. Pierre, Tourtour, tel.: en ik hadden bewust uit het menu verschillende keuzes gemaakt u bent zeer tevreden. Indien u b.v. niet van vis houdt, meldt dat dan bij de reservering dan houdt hij er rekening mee. Landelijk 1357 Route de Fréjus, Fayence, tel.: en we hebben met veel genoegen elkaar telkens laten proeven. gelegen aan de voet van de Fox-Amphoux heuvel. Dat moet er vanuit de verte heel aandoenlijk uitgezien hebben. Fox-Amphoux, tel.: Rue de l`ouest, Le Cannet, tel.:

10

11 kopje NEDERLANDER in de PROVENCE Culinair Deskundige kopje Het Heren Diner in de Provence Elk jaar dat je in de Provence woont komt er wel weer een argument bij waarom dat zo n goede beslissing is geweest, destijds. Tijdens elk verblijf in Nederland wordt de vraag: En, bevalt het nog in de Provence? wel een paar keer gesteld. Naarmate de verblijfjaren voortschrijden wordt het steeds gemakkelijker die vraag te beantwoorden. De eerste keer krabde je je nog wel eens achter de oren en na enig nadenken kwam de reactie er uit. Toen keken de vragenstellers nog met een blik van: En geloof je het zelf ook? Maar dat is nu achter de rug. De laatste keer maakte ik het mee dat de vragensteller ging uitleggen waarom hij die beslissing juist niet zelf had genomen. Het kan verkeren. En dan heb ik een belangrijk argument nog niet hoeven te gebruiken. Dat is het instituut van het Heren Diner in de Provence. Bauke Geersing Vorig jaar zat ik op een terras en hoorde streven daarbij ook naar het gebruik van ik de volgende conversatie van vier Heren duurzame producten. En dat geldt niet die zo n diner wilden gaan nuttigen. alleen voor het eten, maar ook voor de wijn. Alfred: Vrienden, het doet mij een groot Klus: Sorry Ben, maar we zitten net aan genoegen dat we elkaar weer treffen tafel en dan begin jij al met een moraliserende aftrap. Ik vind dat Alfred helemaal tijdens ons Heren Diner in dit fantastische restaurant: Labij de Terre. Het is gelijk heeft dat we verdiend hebben er weer een tijdje geleden, dus laten we er eens goed tegenaan gaan. We hebben het verdiend. Ben: Wat bedoel je met: er goed tegenaan gaan? Lees je geen kranten meer Alfred? Daarin kun je lezen dat er steeds meer een lans wordt gebroken voor een bescheidener aanpak in de restaurants. Ze hebben het over kleinere porties en van te genieten. Het leven is te kort om zo te gaan moraliseren. Zeker niet tijdens ons Heren Diner. We kunnen echt niet de problemen van iedereen oplossen. Ieder is toch verantwoordelijk voor zijn eigen situatie? Vino: En bovendien vind ik het apert gelul om onze wijnconsumptie in de sleutel van duurzaamheid te plaatsen. Iedereen weet toch dat rode wijn uitstekend is voor de gezondheid. En hier in het veen hoeven we daarbij niet op een turfje te letten. Dus kop op Ben, het is nu tijd om te demoraliseren en hem eens goed te raken. Ben: We hebben nog niet besteld en daar vliegen de platitudes al over de tafel. Dat gaat nog wat worden als we een paar glazen verder zijn. Ik neem aan dat jullie een chauffeur hebben besteld om teruggereden te worden. De onvervalste Provençaalse keuken Alfred: Ben, hou op met die onzin, mijn auto kent de weg. Dus heb ik geen chauffeur nodig. Zullen we het menu eens bestuderen? Ik heb wel zin in een menu uit de echte en onvervalste Provençaalse keuken. Klus: Daar ben jij toch een kenner van Alfred? Heb je een goed advies voor ons? Ben: Zeg Alfred, wat zijn nu de kenmerken van die echte onvervalste Provençaalse keuken? En weet je zeker dat dit restaurant daar ook gespecialiseerd in is? Alfred: Ben, dit restaurant Labij de Terre heeft vier sterren! Ben: Michelin sterren? Alfred: Volgens mij wel. Het enige van dat niveau in deze streek. Klus: Alfred, hoe heb je dat zo uitgeplozen? Alfred: Gewoon het culinaire nieuws goed bijhouden, beste vriend. Die vierde ster hebben ze nog niet zo lang. Michelin had er behoefte aan een nieuw niveau te creëren. Nu zelfs in Nederland een driesterren restaurant bestaat, moest er in Frankrijk iets gebeuren om de uitzonderlijkheid weer Frans te laten zijn. Het moet toch ook niet gekker worden dat de Lage Landen het Franse niveau zouden kunnen bereiken. Vandaar. Klus: Heel begrijpelijk. En ook wel verstandig van die Fransen om zich zo te positioneren. Je wilt toch niet op hetzelfde niveau staan als een land dat bij uitstek bekend is door zijn boerenkool en stamppot spruitjes. Château Merdeux Vino: En dan hebben we het nog niet over de wijnkwaliteit. In Nederland proberen ze in Limburg eigen wijnchâteaux uit de grond te stampen. Zo n Limburgse stumper, eigenaar van Château Theecanne, begon wijnranken te planten. Neem nu de nieuwe aanpak die ze hier hebben ontwikkeld. De familie Rothchild is er als eerste mee begonnen. Die waren ook al zo handig met het verdienen van geld aan creatieve transacties. Alfred: Wat bedoel je, Vino? Is er een nieuwe manier van wijn maken ontwikkeld in dit mooie land? Je weet dat ik een liefhebber ben en alles lekker vind. Maar dit wist ik nog niet. Vino: Geduld Alfred, dan leg ik het jullie allemaal uit. Ik veronderstel de oude manier van wijn maken bekend. De nieuwe manier kent echter een erg belangrijk verschil. In plaats van de wijn te laten rijpen in vaten laat de nieuwe methode de wijn anders rijpen. De nog te rijpen wijn wordt direct in flessen gedaan. Koperen kurken sluiten de fles af. Dit om de te rijpen wijn een licht koperaroma mee te geven. Vervolgens worden die flessen in een mengsel van geitenstront, olijfboombladeren, vijgenbladeren en klei gelegd. Dat is de nieuwe duurzaamheidsaanpak, die de wijn een natuurlijk aroma geeft. Klus: Hoe lang duurt dat rijpingsproces, Vino? Vino: Dat hangt er vanaf welke kwaliteit men wil bereiken. Voor Vin de table is enkele maanden voldoende. Maar voor de hoogste kwaliteit: Appelation d Origine Controlée, ben je al gauw een jaar kwijt. Château Merdeux uit Bassilac is momenteel het merk Vierde Michelinster Ben: Vino, je hebt nog geen glas gedronken en volgens mij sla je de grootst mogelijke onzin uit. Wijnflessen die men in een strontmengsel laat rijpen. Je hebt gisteren zeker ook diep in het glas gekeken, beste vriend? Als wij jou je gang laten gaan ga je ons nog wijsmaken dat dit restaurant Labij de Terre die vierde Michelin-ster heeft gekregen doordat ze die wijn op de kaart hebben gezet. Alfred: Ben, dat valt me alleszins van je mee. Ik wist dat je gespecialiseerd bent in de verschillende waterkwaliteiten die een restaurant op tafel zet. Maar dat je zo snel het toekenningsbeleid van Michelinsterren doorhebt overtreft mijn stoutste verwachtingen. Klus: Ok, daarmee hebben we de wijn wel doorgenomen. Hoe zit het met het voedsel hier, Alfred? Is daar ook een relatie met die vierde ster? Vino: Klus, de wijn is het beslissende argument. Want daar verdient de Michelinorganisatie het meeste aan. En zeker in crisistijden moet je op je centen letten. De menukaart Alfred: Kijk, beste vrienden, dit restaurant is beroemd om zijn Vichyssolse, gratin dauphinois, chateaubriand, Provençaalse kip, Provençaalse vis, kreeft thermidor, remouladesaus, gebakken schorseneren, clafoutis en kippenragout. Vooral de combinatie die ze weten aan te brengen in de samenstelling van deze gerechten heeft Michelin overtuigd. Klus: Dat kan ik me voorstellen. Het zijn volgens mij allemaal gerechten uit de Provençaalse keuken. Goede marketing heeft dit restaurant. Ben: Beste vrienden, jullie hebben we overtuigd. Laten we aan de chef vragen of hij voor ons een mooie variatie maakt van al die gerechten die Alfred zojuist heeft opgesomd. Jullie kennen die aanpak wel uit de betere Japanse restaurants. En dan vragen we daar een mooie rode wijn bij. Ik stel voor met een Château Merdeux te beginnen. Dan zien we wel waar we uitkomen als we het dessert bereiken. Klus: Hoe liggen de prijzen hier, Alfred? Alfred: Jezus, Klus, zo n vraag had ik van Ben maar niet van jou verwacht. Klus: Sorry, ik was het even kwijt. Alfred: OK, zand erover. Zeg ober, kunnen we onze bestelling opgeven? Ik rammel van de honger. En een goed glas gaat er ook wel in! Maître Bruno: Ik kom er aan, Heren. Een overtuigend argument Ik ben toen maar vertrokken. Ik had nog iets anders te doen. Bij een volgend bezoek aan Nederland is het Heren Diner uit de Provence het argument waarmee ik mijn landgenoten echt ga imponeren. Elke hier woonachtige Nederlander heeft het in zich culinair deskundige te worden. Dat werd me wel duidelijk uit dat gesprek tussen vier Heren. Wat wil een Nederlander in de Provence eigenlijk nog meer? Reacties naar: 20 21

12 Europese rijkdom en cultuur in de Provence Sinds 12 & 13 januari is het zover: Marseille, Provence: 2013 Culturele Hoofdstad van Europa is uitbundig geopend. Nooit eerder ging zoveel aandacht uit naar cultuur in het zuiden van Frankrijk. Hoewel Marseille de meeste aandacht krijgt doet ook het achterland en de omgeving van La Ciotat via Aix-en-Provence en Salon de Provence tot Arles mee met een uiterst divers aanbod van activiteiten en presentaties tot eind Dit alles is uitvoerig beschreven in een programmaboek van ruim driehonderd pagina s terwijl de website gedetailleerde inlichtingen verschaft. De Franse pers besteedt met grote regelmaat aandacht aan de opgestarte evenementen en de nieuwe of verbouwde culturele instellingen. De New York Times noemde onlangs zelfs Marseille en de Provence als tweede in een lijst van interessante oorden te bezichtigen in Er is hard aan gewerkt in Frankrijk dus de internationale aandacht is welverdiend. Kan de verwachte toestroom van bezoekers in 2013 een fundamentele, langdurende bijdrage leveren en de Europese cultuur en het bijzondere culturele erfgoed in de Provence redden, is nu de grote vraag. Vernieuwde media en cultureel erfgoed De rijkdom in de Rhône-delta en Marseille in vroegere tijden blijkt momenteel reeds uit uiteenlopende waardevolle exposities. Zo zijn recente opgravingen in Marseille en Griekenland nog even te zien in een mooie tentoonstelling getiteld Le Trésor des Marseillais in het museum van Mediterrane Archeologie in het Centre de La Vieille Charité te Marseille. Dit voormalige hospitaal, in de 17de eeuw gebouwd door kunstenaar en architect Pierre Puget ( ) in de wijk Le Panier, behoort bovendien tot de reeks fraaie Zuid-Franse monumenten die sinds de Tweede Wereldoorlog gerestaureerd en opgenomen zijn in de inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, opgesteld vanaf 1964 op initiatief van André Malraux en de kunsthistoricus André Chastel. Begin 19de eeuw was reeds gestart met een eerste inventarisatie van het meest opmerkelijke gebouwde erfgoed. Voorheen waren het kunstschilders die met hun verfijnde techniek op bestelling stadsgezichten uitbeeldden. Het nieuwe medium fotografie leverde inmiddels een dienstbare mogelijkheid tot documenteren Kloostergang van de Romaanse kerk Saint Trophime te Arles ten behoeve van de inventarisatie van monumenten. gefotografeerd in 1852 door Edouard Baldus Zo zijn vele foto s van de van oorsprong Duitse schilder/fotograaf Edouard Baldus in opdracht van archeoloog en auteur Prosper Arles was in de middeleeuwen een van de mooiste steden van het Mérimée uitgevoerd en in 1852 gepubliceerd in het boek Les Villes Middellandse-Zeegebied, op vele fronten een rivaal van Marseille. de France, in 1875 gevolgd door de uitgave Les Monuments principaux de la France. Het zijn waardevolle documenten die nog is Arles vooral bekend door Nobelprijswinnaar Fréderic Mistral De stad, toen Arelate genoemd, kende gouden tijden. Inmiddels steeds toegankelijk zijn, ook op internet (zie: ( ), die de Provençaalse cultuur, zeden en gewoonten uitgebreid in zijn literaire œuvre beschreef (zoals in Mireille ) Arles rivaal van Marseille maar ook door onze landgenoot Vincent van Gogh ( ) Zo n honderdtal monumenten uit de Romaanse tijd in Arles zijn in die Arles en de regio gedurende de laatste twee jaren van zijn 1981 geplaatst op de lijst van het beschermd werelderfgoed van leven veelvuldig uitbeeldde. de UNESCO (www.patrimoine.ville-arles.fr/). Een van de bijzondere Het vooraanstaande festival Rencontres internationales de la voorbeelden is de kloostergang van de Saint Trophime in het Photographie (opgericht in 1970) bracht tot op heden vele gerenommeerde fotografen en hun werk naar centrum van Arles Arles. Het medium fotografie is sinds de twintigste eeuw geaccepteerd als een volwaardige kunstuiting (zie ook: Internationale fotofestivals getuigen hier van terwijl gerenommeerde fotocollecties opgenomen zijn in kunstmusea. Het museum Réattu in Arles is een goed voorbeeld. Hoewel Van Gogh bij zijn aankomst in Arles (in 1888) schreef teleurgesteld te zijn over dit plaatselijke museum, dat met name gewijd is aan de uit Arles afkomstige Jacques Réattu ( ), die ooit de Prix de Rome won, werd zijn eigen werk hier juist honderd jaar later-tijdelijk- tentoongesteld. Voorzover bekend is er geen enkel werk van Van Gogh in een collectie in de regio achtergebleven. Slechts door toedoen van de Parijse couturier Jacques Doucet beschikt het museum Angladon in Avignon over een werk van Vincent van Gogh. Les voisinages de Van Gogh (Renée Char, 1985), de kleuren en karakteristieken van de omgeving van de Provence die hem zo hadden bekoord, kregen jaren na zijn overlijden te Arles wereldwijd bekendheid en waardering door uiteenlopende presentaties in grote musea. «Er zou misschien voor heel wat kunstenaars die verliefd zijn op zon en kleur een reëel voordeel zijn om naar het zuiden te emigreren», schreef Vincent aan zijn broer Theo. Caféterras bij nacht (place du Forum, Arles), Vincent van Gogh 1888, collectie Kröller-Muller, Otterlo Presentaties van kunst en cultureel erfgoed in 2013 Kunstenaars die hem op de tocht naar het zuiden volgden maar ook anderen, van oorsprong uit de regio en het werk dat ze in provençaalse ateliers produceerden krijgen dit jaar door de steun van Europa en de Franse overheid in diverse exposities in Zuid-Frankrijk de nodige aandacht (zie de culturele agenda hieronder). Het bijzondere Europese culturele erfgoed van en over de regio wordt in het kader van Marseille Provence Culturele Hoofdstad van Europa op grote schaal tot eind van 2013 in het voetlicht geplaatst. Besef van de grote cultuurhistorische waarde van erfgoed en de schoonheid van onze leefomgeving is van essentieel belang voor jong en oud en kan creativiteit én innovatie bevorderen. Kunst en cultuur zijn geen luxe, ook niet in tijden van crisis, maar bieden ons bovenal de mogelijkheid onze blik te vergroten. De bijzondere Rodin-tentoonstelling in het museum voor archeologie te Arles mag optimaal aantonen hoe antieke beelden deze grote Franse beeldhouwer fascineerden en geïnspireerd hebben. Inspiratie, bezieling, opgedaan door de confrontatie met cultuur en de kunsthistorie. Les sentiers numériques (www.lessentiersnumeriques.com), een in Arles ontwikkeld systeem dat mede gefinancierd is door de Franse overheid, is een mooi voorbeeld van hoe door middel van vernieuwende media cultureel erfgoed op een ludieke eigentijdse wijze gepresenteerd kan worden en daardoor tot ieders verbeelding mag gaan spreken. De weerga van al deze aandacht voor de cultuur en kunst in Zuid-Frankrijk dit jaar moet nog gaan blijken. Kan het internationale toerisme de culturele instanties op lange termijn helpen te overleven en cultuurhistorisch onderzoek en documentatie (ook in boekvorm) mogelijk maken? De vernieuwing en de daarmee gepaard gaande dynamiek zijn in ieder geval voorlopig reeds een waardevolle impuls voor de gehele regio die veel te lijden heeft gehad van de Franse centralisatiepolitiek in de afgelopen decennia. Monique Teunissen, free-lance kunsthistoricus, woont ruim twintig jaar in Zuid-Frankrijk, is gehuwd en heeft twee kinderen. Zij is o.a. auteur van monografieën over de ontwerpers/architecten Paul Bromberg en Henk Wouda (uitgeverij 010) ; verder publiceerde zij in Industrie & Vormgeving in Nederland , Holland in Vorm, Van Neorenaissance tot Postmodernisme , Mac Millan s Dictionary of Art, Jong Holland, Items, Bijvoorbeeld, Nieuwsbrief Stichting Het Nederlandse Interieur Van 2008 tot 2010 was zij bestuurslid (evenementencoördinator) ANM (Association Néerlandaise du Midi)

13 CULTURELE AGENDA VOORJAAR 2013 MUSEA, GALERIES Aix-en -Provence - Musée Granet (tel ): 13 januari - 13 april CADAVRES EXQUIS, Suite Méditerranéenne Hedendaagse kunst in de regio van Aix-en-Provence i.s.m. Association Pérégrines 13 juni - 13 oct. LE GRAND ATELIER DU MIDI, DE CEZANNE A MATISSE Arles - 1 juli - 22 september LES RENCONTRES ARLES PHOTOGRAPHIE Arles - Musée Départemental Arles Antique (tel ): 6 april - 1 september RODIN, LA LUMIERE DE L ANTIQUE, coproductie met Rodinmuseum Parijs Zo n 250 bijzondere objecten, waaronder Le Penseur, L Homme qui marche, het standbeeld Victor Hugo, door Rodin en tevens antieke beelden die hem inspireerden Arles - Musée Réattu 15 mei - 31 oct. NUAGE hedendaagse kunst over het thema water, o.a. Werk van Jean Arp, Marcel Broodthaers, Anselm Kiefer en Man Ray Aubagne - Chapelle des Pénitents Noirs 27 april - 13 oct. PICASSO CERAMISTE ET LA MEDITERRANNEE Avignon - Collection Lambert (tel ): 9 december - 28 april MIRAGES D ORIENT, GRENADES ET FIGUES DE BARBARIE Werk van vele kunstenaars in relatie tot de Arabische wereld Biot - Musée Fernand Léger (tel ): 23 maart - 7 oct. METROPOLIS, Fernand Léger et la Ville Cannes - Centre d Art La Malmaison (tel ): 27 oct april ANDRE VILLERS, 60 ans de photographie Hyères- Villa Noailles (tel ): PERMANENTE EXPOSITIE CHARLES en MARIE-LAURE DE NOAILLES 26 april - 26 mei 28e FESTIVAL INTERNATIONAL DE MODE ET DE PHOTOGRAPHIE Le Cannet - Musée Bonnard (tel ): 26 januari - 28 april L OEIL D UN COLLECTIONNEUR Odilon Redon & Maurice Denis: Rêve, amour, sacré La Valette du Var - Espace d Art Le Moulin (tel ): 16 februari - 27 april ANDRE CADERE Ulysse i.s.m. FRAC PACA (zie Marseille - Centre de la Vieille Charité 12 jan april LE TRESOR DES MARSEILLAIS Schatten uit regio van Delphe van 500 v Chr. Marseille - La Friche Belle de Mai 6 juli - 31 dec. LA SAISON ATELIER VAN LIESHOUT, werk van Joep van Lieshout Marseille - MAC contemporain/exposition-temporaire (tel ): 25 mei - 20 oct. LE PONT symbool van avontuur en verbintenis Met o.a. werk van enkele Nederlandse kunstenaars zoals Marlène Dumas en Erik van Lieshout Marseille - MuCEM juni - dec. LE NOIR ET LE BLEU Over heden en verleden van het Middellandse Zee-gebied Marseille - Musée des Beaux Arts Palais Longchamp LE GRAND ATELIER DU MIDI, DE VAN GOGH A BONNARD Martiques - Musée Ziem 13 juni - 13 oct. RAOUL DUFY, de Martiques à L Estaque Menton - Musée Jean Cocteau (tel ): 3 febr. - 9 sept. LUCIEN CLERGUE Ecriture de lumière Fotograaf, bevriend met Picasso en Cocteau; een van de oprichters van Rencontres d Arles Monaco - Grimaldiforum (tel ) o.a.: 12 juli - 15 sept. PICASSO o.a. Coll. Nahmad Mouans-Sartoux - L Espace de l Art Concret (tel ): COLLECTION PERMANENTE: L ART CONCRET, né en Europe (vaste collectie Albers-Honegger) o.a. Gerrit Rietveld (foto boven) 31 maart - 25 aug. YVES KLEIN/ CLAUDE PARENT Architectuur ontstaan in samenwerking met deze avantgardist, bekend om zijn Klein-blauw, zoon van de in Bandung geboren Nederlandse kunstschilder Frits (Fred) Klein, die in de jaren twintig naar Parijs vertrok. Nice - Musée d Art Moderne et d Art Contemporaine (tel ): 9 februari - 26 mei BERNARD AUBERTIN, La nature des choses Nice - Musée National Marc Chagall ( ): 23 febr mei MARC CHAGALL, d une guerre l autre Vanwege 40-jarig bestaan van het museum Pierrefeu - Château de l Aumérade (tel ): 26 april - 28 mei PIM DE JONGH, abstract-expressionisme MUZIEK, THEATER, DANS Aix-en-Provence juli FESTIVAL d Aix-en-Provence o.a. Elektra van R. Strauss Aix-en-Provence - Aux Grand Théâtre de Provence mei ROYAUME UNI - LE SACRE DU PRINTEMPS Ballet Preljocaj Antibes - Nouveau Théatre 26 mei CONCERT SYMPHONIQUE Berlioz/Franck/Gershwin/Ravel Arles - Chapelle du Méjan (tel ): mei 18e Festival JAZZ in Arles Cannes - Palais des Festivals et des Congrès/Théatre Debussy 27 april LA DANCE PROJECT/BENJAMIN MILLEPIED Choreografie van Merce Cunningham, William Forsythe en Benjamin Millepied Marseille - BNM / Gare St. Charles Square Narvik mei SPORT FICTION Création Flamand, Ballet National de Marseille Ballet in het kader van La Folle Histoire des Arts de la Rue Marseille - Théatre National La Criée (tel ) o.a.: april FESTIVAL DE COURTS METRAGES juli MILLE ET UNE NUITS Ballet Preljocaj Marseille -Opéra (tel ) o.a.: 4-12 mei LA CLEMENZA DI TITO opera van W.A. Mozart 8-23 juni CLEOPATRA opera van Jules Massenet Marseille - Silo (tel ) o.a.: april BALLET BEJART LAUSANNE Monaco - Grimaldiforum (tel ) o.a.: juni THE ROYAL BALLET L Histoire de Manon Choreografie Kenneth MacMillan Monte Carlo - Opera Garnier (tel ) o.a.: april STIFFELIO van G. Verdi Toulon/Ollioules - Chateauvallon (tel ) o.a.: 14 juni ATTICA BLUES met Archie Sheoo (sax/zang) juli BEJART BALLET LAUSANNE Toulon - Opéra (tel ) o.a.: mei LA FLÛTE ENCHANTEE opera W.A. Mozart Toulon - Theatre Liberté (tel ): april LA CRISE COMMENCE OÙ FINIT LE LANGAGE ludieke interpretatie van onze huidige tijd Met Olivier Balazuc en muzikale begeleiding van Arnaud Sallé FESTIVALS EN CULTURELE EVENEMENTEN Met SECARA, heeft de firma BUTET-DE JONG zijn mogelijkheden uitgebreid om u goed te verzekeren in heel Frankrijk. Om steeds beter te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten doet het ons genoegen u een groepscontract voor een aanvullende ziektekostenverzekering toe te zenden voor alle Nederlanders in Frankrijk, onder de vorm van een vereniging: Met betrekking tot de risico dekking en de premie heeft u de keuze uit 2 formules 150 %** en 300 %** en een eenvoudige manier van de vaststelling van het tarief (Prijs per maand in uro 2012): Met CPAM* Formule Alleen Echtpaar Familie Zonder CPAM* Formule Alleen Echtpaar Familie - 35 jaar jaar jaar 150 %** jaar 150 %** jaar jaar jaar jaar jaar 300 %** jaar 300 %** jaar jaar * Caisses Primaires d Assurance Maladie ** Van het ziekenfonds tarief S e r v i c e s E t u d e s C o n s e I l s A s s u r a n c e s R h o n e s A l p e s B.P le Pont-de-Beauvoisin Tél : +33(0) Fax : +33(0) Web-site : SARL au capital de 7622,45 uro RCS Bourgoin-Jallieu B N Siret : NAF : 6722Z Garantie financière et assurances de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L et L du Code des Assurances Orias n (www.orias.fr) - ACAM, 61 rue Taitbout Paris cedex

14 EVENEMENTEN kopje Koninklijk & Administratief Kunst, Tennis & Bridge kopje 2013 Regelmatig las ik in de pers: Volgend jaar gaat het waarschijnlijk gebeuren Ik dacht bij mezelf: 2013, waarom in 2013? Deskundigen speculeren al jaren over de datum waarop Koningin Beatrix zal aftreden en Prins Willem Alexander de troon zal bestijgen maar steeds zaten zij er naast. Toen mij vorig jaar, tijdens de opening van het World-Wide Honorair Consuls Congres in Amsterdam, de grote eer te beurt viel om een kort persoonlijk gesprek met onze Koningin te mogen hebben en ik gevoeld heb hoe zij tot in details nog steeds begaan was met het wel en wee van landgenoten in Zuid- Frankrijk wonend of tijdelijk verblijvend, dacht ik bij mezelf: Nee hoor, onze Koningin Beatrix blijft vast nog jaren onze vorstin. Ik ben nog steeds diep onder de indruk van deze verrijkende ontmoeting en ben daar dankbaar voor. Voor mij persoonlijk, maar ik weet ook voor vele anderen, kwam de plotselinge aankondiging van de abdicatie van onze Koningin dus toch nog als een grote verrassing. misschien dat tijdsduur, data en ronde getallen een rol hebben gespeeld bij het kiezen van het moment: Zo begint dit jaar de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden, Prins Willem Alexander is 45 jaar en onze vorstin vierde dit jaar haar 75e verjaardag. Ook is zij inmiddels 33 jaar ons staatshoofd, één jaar langer dan haar moeder Koningin Juliana die het ambt 32 jaar lang vervulde (Koningin Wilhelmina 50 jaar). In de 19e eeuw is het koningschap in handen geweest van drie Koningen: Willem I, Willem II en Willem III. Na het overlijden van Koning Willem III, in 1890, werd Koningin Emma regentes totdat haar dochter Wilhelmina in 1898 de troon kon overnemen. Gedurende de 2Oe eeuw en tot en met 30 april van dit jaar telde ons land drie Koninginnen als staatshoofd: Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Op 30 april aanstaande zal onze Prins Willem Alexander op de troon plaats nemen als Koning Willem Alexander. Wij, evenals een overgroot deel van onze landgenoten, zijn gelukkig met ons Koningshuis van Oranje Nassau en groot voorstander van de voortzetting van onze monarchie. Al vele jaren staan Prinses Maxima en Prins Willem Alexander onze Koningin Beatrix bij met het vervullen van al haar verplichtingen en dus mogen wij nu al het volste vertrouwen hebben in onze toekomstige nieuwe Koning. Uiteraard zullen wij met z n allen hier de troonswisseling op gepaste wijze vieren en op de 27e april (datum van onze Koningsdag vanaf 2014). Ik weet dat ik, mede namens u, nu al de wens mag uitspreken voor een succesvol, lang en gelukkig koningschap voor Prins Willem Alexander met aan zijn zijde Prinses Maxima, toekomstig Koningin Maxima en hun dochters de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. In afwachting wens ik u allen een mooi en gezond, Oranje getint voorjaar toe. Peter van Santen Honorair consul van het koninkrijk der Nederlanden in Nice van de Consul Inschrijven voor dubbel Oranjefeest De toegang is gratis en uitsluitend bedoeld voor leden van de clubs en hun introducées. Vanwege de tot ongeveer 600 (volwassen) personen beperkte ruimte is inschrijving verplicht! Inschrijving onder opgave van het aantal personen (uitgesplitst in volwassenen en kinderen), alsmede inschrijvingen voor deelname aan de kindervrijmarkt uitsluitend bij het secretariaat van De Nederlandse Club: of naar BP te Peymeinade De inschrijving sluit op 20 april. - Vol is vol : dus toelating uitsluitend op volgorde van inschrijving. INSCHRIJVING EVENEMENTEN Voor alle evenementen geldt dat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, inschrijving plaats vindt bij het secretariaat Via internet: of per post naar: Secretariaat De Nederlandse Club, BP 28, Peymeinade Betaling bij voorkeur op ING rekeningnummer (IBAN NL45INGB , BIC:INGBNL2A) onder vermelding van de naam van het evenement Anders per cheque onder vermelding van de naam van het evenement en de naam van de deelnemers; te sturen aan: Secretariaat De Nederlandse Club, BP28, Peymeinade Annelies Hoek: huisschilder van Oranjes Uiteraard heeft kunstenares Annelies Hoek talrijke keren moeten uitleggen hoe je een staatsieportret schildert. Met twee portretten van Koningin Beatrix, geschilderd in opdracht van de Rijks Voorlichting Dienst, en een portret van Prins Claus dat tot stand kwam na een privé-opdracht op haar naam mag je Annelies Hoek best de huisschilder van de Oranjes noemen. Een veel minder gestelde vraag is: hoe ervoer de in Geleen geboren kunstenares de poseersessie binnen de muren van Huis ten Bosch? Annelies Hoek, deels woonachtig in Callian, is niet alleen een virtuoos portretschilder maar ze is verbaal ook talentvol en niet bang. Want toen ze in 1994 met nog vier collega s op uitnodiging van de RVD haar eerste koninklijk examen moest afleggen en door de Majesteit van onder tot boven werd bekeken, zei ze: Ik ben in werkplunje, majesteit. Nu: Als ik portretten maak, praat ik graag. De spanning verdwijnt erdoor. Later heb ik in het atelier van de Majesteit van twee tot zeven uur alleen met haar kunnen werken. Heel ontspannend met een wijntje en een hapje erbij. In het begin van die live-sessie stond ik te bibberen op mijn benen. Na het eerste contact op Huis ten Bosch belde Prins Claus plotseling op met een geheime opdracht. Hij wilde zijn echtgenote als verjaarscadeau een portret van hemzelf geven. Uit deze contacten groeide een vriendschap tussen Prins Claus en Annelies Hoek s man, de gepensioneerde internist en tropenarts Hans van de Loo. Als Annelies Hoek werkte aan het portret van prins Claus spraken de Prins en Hans van de Loo in het Swahili over Afrikaanse zaken. Toen de aanspreektitel van de prins aan de orde kwam werd er voor het Swahili gekozen: met Mzee, dat wijze man betekent en eerbiedigheid weergeeft, werd Prins Claus aangesproken. JdD. Inschrijvingen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. De inschrijving voor alle evenementen sluit 7 dagen voor de geplande datum van het evenement (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld). Annulering mogelijk tot uiterlijk 48 uur voor de datum van het evenement. Bij latere annulering vindt geen restitutie van inschrijfgelden meer plaats. Viertallen bridge wordt Butler parentoernooi Hotel Mercure in Sophia Antipolis Op veler verzoek wordt in plaats van het traditionele viertallentoernooi dit jaar een toernooi op parenbasis (met door u zelf geschudde spellen) georganiseerd. U hoeft dus niet met een team in te schrijven maar gewoon met uw partner. Niet alleen de vaste deelnemers aan de maandelijkse bridge-drives in de Alpes- Maritimes en in de Var worden van harte uitgenodigd maar ook alle andere leden van de Nederlandse Club. Hoewel u als paar speelt zal de uitslag berekening op viertallen basis in IMP s geschieden. Die vorm wordt Butler genoemd. Bij een Butler wordt eerst het gemiddelde van alle scores op een spel berekend, de zgn. datumscore, en de score van uw paar wordt daarmee vergeleken en uitgedrukt in IMP s. U wordt om 9 uur verwelkomd met thee, koffie of jus zodat we om half tien kunnen beginnen. U speelt 6 rondes van 2 spellen gevolgd door een korte pauze waarin de tussenstand wordt opgemaakt. Na deze pauze speelt u nogmaals 6 rondes van 2 spellen. Tegen tweeën serveert Hotel Mercure een aperitief in de tuin van het hotel. Bij de lunch wordt de einduitslag bekend gemaakt en vindt de prijsuitreiking plaats. Plaats: Hotel Mercure, Rue Albert Caquot, Valbonne Sophia Antipolis Datum/tijd: 14 mei 2013, uur Wedstrijdleiding: Paul en José van Cuyk Deelname: 45,= per persoon, inclusief bridge, ontvangst, aperitief en lunch Aanmelding via o.v.v. beide partners. Organisatie: Janny Daane, Cis Smits, Wolfgang en Sylva Gehrke, Gert en Marijke Jongbloed. Van Zalinge trofee in Chateauneuf de Grasse Voor het negende jaar wordt op maandag 27 mei het traditionele tennistoernooi georganiseerd waar gestreden zal worden om de VAN ZALINGE tennis wisseltrofee, die in 2005 door Henk en Dawn van Zalinge ter beschikking werd gesteld. Dawn viert op deze maandag haar 80 ste verjaardag. Zoals elk jaar op het tennispark Tennisclub du Vignal, 268 Chemin des Picholines in Chateauneuf-de-Grasse, tel Sinds juli 2012 is er een nieuwe eigenaar van het park: Olivier Faubert die samen met zijn vrouw Virginie en zijn zus Sandrine het geheel, ook het restaurant, runt. Dit tot volle tevredenheid van de Nederlandse dinsdaggroep. De actieve deelnemers worden verzocht om uur aanwezig te zijn zodat we stipt op tijd (10 uur) kunnen beginnen. Supporters zijn uiteraard van harte welkom, ook voor de lunch, die om uur geserveerd zal worden. Sinds enkele jaren is ABNAMRO Private Banking-World Citizen Services te Valbonne onze sponsor. De kosten voor de spelers en supporters zullen later per nieuwsbrief en op de website bekend worden gemaakt. Bij wie er kan worden ingeschreven: George Buter, Tel Baije Loerts, Tel

15 EVENEMENTEN Lezing & Activiteiten Lezing, Concert & Expositie Jan Brokken (1949) groeide op als domineeszoon in het Zuid- Hollandse dorp Rhoon. Hij studeerde journalistiek in Utrecht en politicologie in Bordeaux. Jan Brokken schreef 25 romans, verhalenbundels, reisdocumentaires en non-fictie verhalen. Voor De zee van vroeger kreeg Jan Brokken de Van der Hoogtprijs. De blinde passagiers werd genomineerd voor de Gouden Uil, Voel maar voor de Libris Literatuurprijs. Brokkens autobiografie Mijn kleine waanzin werd bekroond met de Icodo-prijs van oorlogsslachtoffers. André Matthijsse noemde Brokken in de Haagse Courant de hedendaagse Slauerhoff. Jan Brokken schreef vaak over muziek: in Met musici, Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin en in zijn, volgens Maarten t Hart zeldzaam geslaagde meesterwerk, In het huis van de dichter, over zijn vriendschap met de Russische pianist Youri Egorov. Werk van Jan Brokken werd vertaald in het Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Deens, Lets, Pools, Bulgaars, Frans en Papiamentu. Drie van zijn boeken werden verfilmd, twee van zijn boeken worden dat. Met zijn nonfictieboek De vergelding, een dorp in tijden van oorlog verwierf Jan Brokken de bestsellersstatus. Het boek klom onmiddellijk na verschijnen naar de eerste plaats van de boekentoptien; na een maand waren al meer dan exemplaren verkocht. Jan Brokken woont wisselend in Amsterdam en aan de Atlantische kust in Zuid-West Frankrijk. 5-mei lezing met bevrijdingslunch in Golf & Country Club Cannes Mougins Het bestuur van de Nederlandse Club is verheugd dat de auteur Jan Brokken bereid is gevonden om dit jaar onze 5-mei lezing te verzorgen. Jan Brokken (zie bovenstaand c.v) staat met zijn boek De vergelding momenteel nummer één op de Nederlandse bestsellerslijst. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen en desgewenst zal de schrijver ook boeken signeren. Tevens is er een beperkte hoeveelheid exemplaren van De vergelding voor deelnemers aan de lezing te koop. Aansluitend op de lezing kunt u deelnemen aan de uitgebreide 3-gangen lunch inclusief wijn (à volonté) met koffie na. Lokatie: Restaurant LE 175, Golf & Country Club Cannes Mougins, 175 Route d Antibes, Mougins. Aanvang: uur. Kosten: 39,50 (lezing + lunch). Inschrijving - uiterlijk 25 april - op de nevenstaande weergegeven wijze onder vermelding van 5-mei lezing. Activiteitenkalender APRIL Ma 01 Di 02 Wo 03 Ma 08 Di 09 Wo 10 Ma 15 Di 16 Ma 22 Di 23 Ma 29 Di 30 MEI Wo 01 Z0 05 Ma 06 Di 07 Wo 08 Ma 13 Di 14 Ma 20 Di 21 Ma 27 Di 28 JUNI Ma 03 Di 04 Wo 05 Ma 10 Di 11 Wo 12 Vr 14 Ma 17 Di 18 Ma 24 Di 25 Tennis VAR, Jeu de boules AM Tennis AM Jeu de boules VAR Tennis VAR Tennis AM, bezoek Château la Costa Bridge VAR, koffiebijeenkomst Van der Valk Tennis VAR, Golf Tennis AM Tennis VAR Tennis AM Tennis VAR, Bridge AM Tennis AM Jeu de boules VAR Lezing (5mei) Jan Brokken Mougins Tennis VAR, jeu de boules AM Tennis AM Bridge Var, koffiebijeenkomst Van der Valk Tennis VAR Tennis AM, Bridge Butler-toernooi Tennis VAR, Golf Tennis AM, Blaastrio in Les Arcs Tennis Van Zalinge trofee, Bridge AM Tennis AM Tennis VAR, Jeu de boules AM Tennis AM Jeu de boules VAR Tennis VAR Tennis AM Bridge VAR, koffiebijeenkomst Van der Valk Couperus lezing Mougins Tennis VAR, Golf Tennis AM Tennis VAR, Bridge AM Tennis AM INSCHRIJVING EVENEMENTEN Voor alle evenementen geldt dat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, inschrijving plaats vindt bij het secretariaat Via internet: of per post naar: Secretariaat De Nederlandse Club, BP 28, Peymeinade Betaling bij voorkeur op ING rekeningnummer (IBAN NL45INGB , BIC:INGBNL2A) onder vermelding van de naam van het evenement Anders per cheque onder vermelding van de naam van het evenement en de naam van de deelnemers; te sturen aan: Secretariaat De Nederlandse Club, BP28, Peymeinade Inschrijvingen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. De inschrijving voor alle evenementen sluit 7 dagen voor de gepladatum van het evenement (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld). Annulering mogelijk tot uiterlijk 48 uur voor de datum van het evenement. Bij latere annulering vindt geen restitutie van inschrijfgelden meer plaats. Couperus lezing in Golf & Country Club Cannes Mougins Ter gelegenheid van het 150ste geboortejaar van Louis Couperus ( ) zal voor de leden van de Nederlandse Club en de ANM een lezing worden gehouden, waarin wordt ingegaan op leven en werk van deze auteur. Het bestuur prijst zich gelukkig één van onze leden, mevrouw Karin Peterson, lid van het Couperus Genootschap te Den Haag, bereid te hebben gevonden om middels deze lezing aandacht te schenken aan één van de grootste schrijvers uit de Nederlandse literatuur. Aansluitend aan de lezing kunt u gezellig napraten bij een uitgebreid apéro. Lokatie: Restaurant LE 175, Golf & Country Club Cannes Mougins,175 Route d Antibes, Mougins. Aanvang: uur. Kosten: 25 p.p. Inschrijving - tot 6 juni - mogelijk op de wijze zoals op de evenementenpagina s vermeld. Leids Blaastrio Concert in Les Arcs Het bekende Leids Blaastrio, bestaande uit Arthur Huygens (fagot), Kees Tabbers (hobo) en Lieuwe de Vries (klarinet), geeft op 21 mei in Les Arcs een concert voor de leden van de beide Nederlandse clubs aan de Côte d Azur. In de ruim 800 jaar oude slotkapel van de burcht van de Graven van de Provence in Les Arcs worden o.a. werken van Franz Danzi, Ludwig van Beethoven, Jacques Ibert en Carl Nielsen,ten gehore gebracht. Na afloop van het concert wordt een uitgebreide apéro gehouden. Lokatie: Restaurant van Maison des Vins, La Vigne à Table, aan de RN7 bij Les Arcs. Aanvang: uur. Kosten: 22,50 p.p. (concert én apéro) Inschrijving - uiterlijk 15 mei - op de onderstaande weergegeven wijze onder vermelding van Blaastrio en het aantal personen. Pim de Jongh exposeert in Pierrefeu du Var Van 26 april tot 27 mei exposeert kunstenaar Pim de Jongh op het wijndomein Château l Aumerade in Pierrefeu du Var. Op 26 april om uur is er een vernissage met een drankje en hapje u aangeboden door Château l Aumerade. Pim de Jongh, geboren in 1947 in Den Haag, is na zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag (5 jaar) en zijn opleiding aan de Grafische School (3 jaar) begonnen als grafisch ontwerper. Later was hij werkzaam als reclamevormgever bij Unilever en werd daarna aangesteld als Art Director bij het internationale reclamebureau LINTAS in Athene en was daar verantwoordelijk voor diverse reclamecampagnes. Uiteindelijk lag zijn interesse toch meer bij de vrije kunst en werkt hij nu al jaren als kunstschilder in Zuid-Frankrijk. Pim de Jongh werkt het liefst in acryl op groot formaat canvas bestaande uit grote vlakken met divers kleurverloop; deze hebben een sterk contact met de aanschouwer. Het château biedt u ook een proeverij aan en laat u een kijkje in het nieuwe museum nemen. Mevrouw Grimaldi, eigenaresse van het Château, zal de vernissage openen. De route: vanaf Cannes 1 uur rijden via de A8 richting Toulon. Daarna afslag 10: Pierrefeu richting centrum. Daar aangekomen linksaf en na plusminus 1 km linksaf. Het Château ligt aan de linkerkant en wordt aangegeven. Het stikt van de foto s op Hangar Art maar welke?? 28 29

16 door Jan de Deugd en Pieter de Mik kopje ERMINIO GIRAUDI VERDIENT HET GOUDEN KALF Tijdens één van mijn gesprekken met de sierradenontwerpster Bibi Giraudi (van MissBibi in Monaco) vertelde ze me dat haar vader Nederlands sprak en dat ze neven en nichten in Nederland had wonen. Op dat moment hadden we echter meer aandacht voor de nieuwe collectie fantasiesierraden en de te voeren introductiestrategie. Bibi ontwerpt allerlei objecten die de dagelijkse gebruiksvoorwerpen realistisch weergeven maar als sierraad gedragen kunnen worden. En...ze heeft daar internationaal succes mee! Toen ik haar enkele weken later weer zag vroeg ik haar hoe het nu in elkaar zat. Ze gaf me het telefoonnummer van haar vader en zei dat ik hem maar moest bellen.. hij zou dat zeker aardig vinden. Dus belde ik met Erminio. En ja: hij sprak prachtig Nederlands, zonder accent. Hij zag een interview wel zitten en nodigde me uit om hem op zijn kantoor in Monaco te ontmoeten. Daar ging een wereld voor me open die ik totaal niet kende. Erminio staat aan het hoofd van één van de grootste vleesbedrijven in Europa. Met de verkoop van meer dan (!) ton eerste kwaliteit vlees en een (!) ton bijproducten speelt hij het spel op wereldniveau. Het begon allemaal zo n 50 jaar geleden Alhoewel Erminio van Italiaanse komaf is heeft hij het eerste licht gezien in Carcassonne waar zijn ouders een boerderij hadden. Zijn moeder was niet helemaal tevreden over het leven daar waarop ze besloten om naar Nederland te gaan. Omdat vader Giraudi technisch geschoold was had hij snel een goede en vaste baan. Erminio volgde de lagere school in Haarlem (vandaar dat prachtige Nederlands) en ontpopte zich al snel als ondernemer. Net na de oorlog begon hij met zijn vader een eerste Italiaanse ijssalon die gevolgd werd door nog een 4-tal. Toevallig Mis En als je dan denkt dat er een tijd van stoppen is dan heb je het helemaal mis. Erminio staat nog steeds aan het hoofd van de Giraudi Group waarbinnen de afgelopen 10 jaar nog 2 andere business units zijn gestart. De Restaurant Group met een 12-tal restaurants in o.a. Monaco, Moskou, Mexico, St Barth en Luxemburg is opgericht in Natuurlijk kan je in deze restaurants uitgaan van de beste kwaliteit vlees in de wereld. En in 2009 kwam daar de LifeStyle Group bij waarmee mode en accessoires op de markt worden gebracht. En ook deze beide business units hebben succes. Dat het een succesvolle ondernemer is merkte ik tijdens het gesprek. Erminio moedigt eigen initiatief aan, ziet mogelijkheden, is gedreven, is eenvoudig bereikbaar voor zijn mensen en houdt zich aan zijn woord. Zijn personeel heeft dit in grote mate overgenomen. Het is te zien dat er een gezonde Nederlandse ondernemersgeest in Monaco waait! Het enige wat Steven mist is een goede squashpartner! In de tijd dat Nice voor ons alleen nog maar een vakantiebestemming was liep ik samen met mijn echtgenote op maandagochtend over de Cours Saleya. Zoals altijd was er een rommelmarkt. Er overheen lopend werd mijn oog getrokken door een schilderij. Het was een portret van een jongeman uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Ruw geschilderd, maar wel met de hand van een meester. Na wat onderhandelen kreeg ik het doek mee. Thuis gekomen heb ik de schilder kunnen achterhalen: Daniel Bekking. Een Amsterdammer die in Parijs heeft gewerkt maar door het uitbreken van WOII niet terug kon naar Parijs. Hij bleef in Nederland en werd op een gegeven moment voorzitter van de onafhankelijken, een kunststroming met allerlei bekende en minder bekende kunstenaars. Steven van de Beek Hier was ik nooit achter gekomen als ik Steven van de Beek niet had gevonden. Steven is al jaren de webmaster van de website van zijn oom, juist: Daniel Bekking. En, heel toevallig, woont Steven in Grasse. Niet dat het voor hem toeval is. Ongeveer 30 jaar geleden is Steven in Antibes gekomen voor een baan in de toeristische sector. Omdat hij in zijn vrije tijd veel bezig was met informatica was een overstap naar een IT baan in Toulouse iets dat hij met beide handen aangreep. In deze baan kon hij zijn creativiteit en opgebouwde kennis van IT goed kwijt. Het bleek namelijk dat nemers op afstand! Er moest nog wel een huis gevonden worden dat aan al zijn eisen moest voldoen. Dit bleek niet eenvoudig, maar na een 20-tal huizen bekeken te hebben vond hij het huis waar hij nu woont. Rustig maar niet afgelegen en met Daniel Wilhelm Bekking ( ), Tinnen bord met kaas en peren. een grote groep klanten behoefte had om software modules aan een goede internetverbinding. hun specifieke wensen aan te passen of om de nieuwe software goed met de bestaande te kunnen laten communiceren. Een soort maatwerk gebaseerd op bestaande bouwstenen. Van Toulouse en een tussenstop in Parijs kwam hij in België terecht waar hij enkele jaren verbleef tot Motorola hem naar het Verenigd Koninkrijk riep. Het is een heerlijke omgeving om te werken en wonen. Zeker omdat Steven zijn eigen dagindeling kan maken. Hij heeft daarom de mogelijkheid om tijdens normale Hij werkte daar tot aller genoegen maar op een dag dat hij in Parijs was voor een bespreking merkte hij dat hij Frankrijk miste. Terug van zijn reis besloot hij om weer in Frankrijk te gaan wonen en na overleg met zijn werkgever werd Steven een van de eerste werk- kantooruren wel eens te gaan squashen. Dus als u een keer wilt spelen tijdens kantooruren, laat het Steven weten! Dan Bekking, zelfportret. Min of meer toevallig werd hij echter benaderd door een exporteur van kalfsvlees om de Italiaanse markt voor hem open te breken. Dat bleek door de kennis van de culturen en talen en de gedrevenheid het begin van het grote succes. Doordat de exporteur in de gaten had dat Erminio het in zijn vingers had om de markt te veroveren kwam het verzoek om ook andere landen te gaan veroveren. Deze keer deed hij dit als zelfstandig agent, verhuisde hij naar Italië en nam zijn eerste personeel aan. In Europa, het Midden Oosten, Noord Amerika, Australië en waar hij markt zag bracht hij voornamelijk Nederlands kalfsvlees aan de man. En het stopte daar niet mee: ook varkens en Black Angus koeien werden zijn terrein. Iedere dag rijden er minimaal 20 volle vrachtauto s met vlees van de Giraudi groep door de wereld en mede of dankzij hen is Nederland marktleider op het gebied van kalfsvlees! OP WEG NAAR HET ZUIDEN Verhuisdirecteur Gort: Toekomst is rooskleurig Als de huizenmarkt op slot zit kan het met de verhuismarkt niet veel beter zijn gesteld. Het flitste door me heen toen ik onlangs Leonard Gort, de commercieel directeur van De Haan Verhuizingen, ontmoette. Gort moest wel lachen om mijn conclusie: Het klinkt inderdaad logisch en het gaat misschien ook wel op voor verhuizers op de binnenlandse markt. Natuurlijk verhuizen wij in eigen land maar wij richten ons nadrukkelijk op emigranten en second-home eigenaren. De Haan, het bedrijf bestaat sinds 1777, maakt deel uit van de one-group, de grootste verhuisorganisatie van Europa met 41 vestigingen en zo n 1500 eigen medewerkers, zo vertelde Gort. Het internationaal verhuizen groeit volgens de De Haan-directeur sterk: Het zuiden van Europa behoudt toch een sterke aantrekkingskracht op de (gepensioneerde) Nederlanders. En steeds meer medewerkers van multinationals werken in een land waarin ze niet geboren zijn. Engels is in dit soort bedrijven de voertaal. Ons land is op zoek naar technisch geschoolde vakmensen in het buitenland. Dat zorgt ook voor meer internationale verhuizingen. In 2012 zijn we gegroeid, het eerste kwartaal in 2013 is gegroeid. Onze toekomst ziet er rooskleurig uit

17 BOEKENRUBRIEK Lousewies van der Laan-Krugers Dagneaux BOEKENRUBRIEK Oorlogsverleden, Krijgsgevangen & Noblesse Oblige De vergelding Jan Brokken een dorp in tijden van oorlog. Atlas/Contact, blz. 19,95 ISBN Dit is het derde boek dat ik van Jan Brokken (1949) bespreek na Baltische zielen en In het huis van de dichter, maar hij behoort met Geert Mak, Frank Westerman en Susan Jansen tot de schrijvers, die een perfect evenwicht hebben ontwikkeld om een boeiend onderwerp met intense research en literaire stijl tot leven te laten komen. Brokken legt direct uit: De vergelding is op ware gebeurtenissen gebaseerd. Bij het onderzoek werkte ik nauw samen met Bert G. Euser. Hij verzamelde de juridische en historische documenten en sprak met 185 ooggetuigen, direct betrokkenen of met hun nazaten. U zult het ware verhaal intussen wel kennen daar Brokken te zien was op 3 februari j.l. bij het TV-programma BOEKEN, het uitstekende literaire programma gepresenteerd door W. Brand en door zijn velemedia optreden om De vergelding te promoten. In het dorp Rhoon, waar Brokken zijn jeugd doorbracht als opstandige zoon van de Nederlands Hervormde predikant, werd een jonge Duitse soldaat op geëlektrocuteerd toen hij met 2 Rhoonse wilde zusjes en 2 andere soldaten hun dagelijkse wandeling na spertijd maakte op de dijk. De dorpsgenoten stonden niet te trappelen om hulp te bieden en de onervaren korporaal raakte in paniek en sleurde 5 Rhoonse pestkoppen uit hun huizen, ook een vader die de kabel niet wilde doorknippen die aan matroos Lange gekleefd zat. Alle zes werden zonder proces de volgende dag gefusilleerd en ook de directeur van de plaatselijke vlasfabriek omdat hij helaas protesteerde toen de mannen opgesteld stonden voor hun executie. En of het al niet erg genoeg was werden de huizen van de vermoorde mannen in brand gestoken en apart ook hun hele huisraad en de weinige kostbaarheden werden gestolen door de heren soldaten. Was het sabotage of een dom ongeluk? Op een protestants Zuid- Hollands dorp (ook een Roomse kerk) werd gezwegen zodat 60 jaar na deze vreselijke gebeurtenis de auteur en zijn onderzoeker als echte detectives te werk gingen, puzzelstukjes in- en uit elkaar legden. Brokken vergeleek duizenden processtukken, verhoren, krantenartikelen, ging ter plaatse op onderzoek uit, wat wij als lezer door de handige uitklapbare kaarten kunnen volgen. Waar Brokken sterk in is: de feiten te laten leven door de hoofdspelers als echte mensen met hun angsten, gedachten en daden neer te zetten. Het is als een film (Paul Verhoeven kan zo gaan draaien!); je ruikt de ongewassen boerenlijven, je voelt de honger van de verlaten moeders die voedsel bij elkaar moeten bedelen voor hun vele spruiten, je hoort lol, die de moffenmeiden met hun bezetters hebben, wind, kou, geroddel en hoe het stijve Godsgeloof tot familiebreuken kan leiden. Ook de persoonlijke opmerkingen over het gezin Brokken: zaterdagavond nasi-avond, de piano werd opgetild naar de garage zodat er dixieland in de garage geoefend kon worden, maken het een menselijk relaas. Ik zou willen zeggen: je kijkt bij de dorpelingen in de bedstee. En dat komt door zinnen als De sympathisanten van de nazi s hadden zich als een gifspoor over alle groeperingen en bevolkingsgroepen verspreid (p.94) of over foute ouders. Over die stenen zouden hun dochters hard vallen en ze zouden er hun hele leven lang littekens aan overhouden (p.102) en over een van de dames die in het rendez-vous-huis in de gaten gehouden werden door het verzet: Gertie had eindelijk de indruk te leven. Leven met een hoofdletter. Een gekruldehoofdletter. Leven als tegenstelling van routineus zwoegen (p.233). Een begenadigd stylist. Ook lees je steeds tussen de regels door: oordeel niet te snel en veroordeel niet want je kent niet alle omstandigheden. Iedereen die geïnteresseerd is in WW2 trekt mee met de veldslagen en opmarsen en volgt de veroordelingen en hun naweeën. Ik verraad niet wat het resultaat is van Brokken s nauwkeurige en sympathieke speurtocht: wie heeft deze sabotage gepleegd of was het een noodlottig toeval? Krijgsgevangene in Rusland A.N. van Aerssen Beijeren van Voshol Karwansary, blz. 9,95. ISBN Dit is een mooi uitgegeven werkje voor liefhebbers van geschiedenis en militaire strategie met twee statige familieportretten, twee etsen en een kaart van Rusland van de Oostzee tot Moskou Nu het 200 jaar geleden is dat overgrootvader van Aerssen gevangen werd genomen vind ik dit het geschikte moment om de vertaling van dit verslag alsnog te publiceren, schrijft van Aerssen jr. Grootvader François vertaalde het oorspronkelijke Franstalige verslag in zeer leesbaar Nederlands. Voor- en nawoord en inleiding door zijn achterkleinzoon Marnix van Aerssen. De kleinzoon heeft de vertaling in zijn bezit maar in het Nationaal Archief kunt U het origineel bekijken. Het is een boeiend verhaal dat deze officier ter plekke noteerde, maar wel uit zijn bevoorrechte positie daar de officieren door hun vijandelijke collega s zeer correct werden behandeld. Dit kan van de kozakken niet gezegd worden. Enorme verliezen, kou, honger en ontberingen klinken door zijn woorden heen. In de inleiding wordt uitgelegd hoe de toenmalige verhoudingen in Europa waren. Een 14-tal werken zijn geraadpleegd zoals waarin Napoleons marsen door A. Zamoyski (2005) worden beschreven en het krijgsverloop bij Tsjasniki en de Berezinarivier door C.D.H. Schneider uit 1898 zodat we een authentieke indruk krijgen. Het is leuk bij de baron te lezen (p.65) als hij met een collega aan eten moet komen: wij wendden ons tot de monniken voor voedsel tegen betaling van den roebel, die wij dagelijks ontvingen beklaagden wij ons over de kleine portiën, dan gaven de heeren monniken ons te verstaan, dat zij slechts uit zuivere barmhartigheid handelden, dat zij geen duit winst maakten. God beware ieder voor de barmhartigheid van de monniken, want anders zou men al spoedig niets dan ellende op aarde en opeenstapeling van schatten in de kloosters zien, die er toch al genoeg hebben. Dit is nog eens een papenvreter! En hij zou heden ten dage ook zijn frustratie over een Joodse gids anders moeten verwoorden, maar die laat hen expres 100 werst (iedere werst is 17 minuten gaans) omrijden in de ijskou met paard en wagen (p.79): Wat hebben we dat joodsche ras verwenscht. Zeer aanbevolen. Hoog geboren, 250 jaar adellijk leven in Nederland, Ileen Montijn Uitgeverij Contact, Amsterdam, blz. prijs 24,95 ISBN Adel, ach die heeft in Nederland toch niks om het lijf, zo kreeg ik wel eens te horen tijdens het schrijven van dit boek. Dit is de openingszin van dit zeer goed gedocumenteerde werk over alle aspecten van de adel zoals uit de hoofdstuktitels blijkt: nobele idealen, oude en nieuwe adel, zekerheid door voorouders, kostschool, schandalen, de jacht, shabby chic, personeel, kunst en wetenschap en nog vele andere onderwerpen. Nederland heeft nog 300 adellijke geslachten, bestaande uit meer dan telgen: graven, baronnen, jonkheren en de ongehuwde freules en weduwes, die douairières heten. In haar boek laat Montijn zien op welke manier de adel zich onderscheidt van de andere Nederlanders. Welke rol de ouderdom en met name de geschiedenis van de familie speelt. Hoe het onderscheid bewaard kan blijven door een uitgekiende huwelijkspolitiek. Hoe een edele zich dient te gedragen en onder alle omstandigheden zijn eer hoog moet houden. Behalve als men onder gelijken is. Want dan weet je allemaal hoe het hoort. Ieder onderwerp in het boek wordt beschreven aan de hand van talloze voorbeelden uit literatuur of interviews met edelen, wat het lezen soms wel vermoeiend maakt. Van elke roman waar een adellijke persoon in voorkomt wordt de inhoud uitgebreid besproken. De historica Montijn (1952) beschrijft ook de rafelranden van de adel : oude en nieuwe adel, families die geen titel hadden en later door een koning (Willem I deelde kwistig titels uit in tegenstelling tot zijn kleindochter Juliana en haar moeder) in de adelstand verheven werden. Het moet je maar interesseren! We worden ook getrakteerd op de schandalen die de pers halen zoals de linkse Sweder baron van Wijngaarden, UvA-hoogleraar economie, die 2 familieportretten uit de ouderlijke nalatenschap verkocht, waar zijn zussen het niet mee eens waren en hun broer voor de rechtbank sleepten! Of Pauline, barones van Tuyll tot Serooskerken, die een vies gevulde taart in het gezicht van Pim Fortuyn gooide tijdens een persconferentie: noblesse oblige! Iedereen, die historische belangstelling heeft voor het koninklijk huis en de vele dubbele namen in het rode boekje zal met interesse dit gedetailleerde boek lezen. Ik vond het leukste om te ontdekken dat de schrijfster een schoonzus is van Karel van het Reve en de moeder van de schrijver Jonathan van het Reve; dus geen adel-gen maar een schrijvers-gen! 32 33

18 COMPUTERS & ZO COMPUTERS & ZO De Personal Computer Ke e s Vo n k ke e svo n h ot m a i l. co m Website Zaken Newsmap TIPS EN HINTS 2. Uniek Als er iets belangrijks in de Er staat heel wat nieuws op Internet. wereld plaats vindt lijkt iedereen dit als Recentelijk is er een nieuwe website BREAKING NEWS door te willen sturen. bijgekomen, die zeker het bezoeken Dat wordt dan gauw een soort echoput waard is. Het ziet er ongeveer zo uit als van tienduizenden tweets die allemaal Windows 8, met tegels, waar je op klikt hetzelfde willen verkondigen (Paus treedt om naar de nieuwsartikelen te gaan. Je af). Niet nuttig! Alleen doen als je echt iets 1. Eigen Website maken kunt een selectie maken per land. Op dit meemaakt waarvan je bijna zeker bent dat Webklik.nl is een Nederlands sprekende website-bouwer waarmee je gratis je eigen moment 15 landen, waaronder Nederland. anderen dat nog niet kunnen weten. websites maakt. Er komen geen irritante reclames op je site en je hoeft niets te Tevens kun je kiezen op onderwerp, 3. Hashtags (#) zijn bedoeld om je tweets kennen van HTML of andere moeilijke programma s om websites te bouwen. Je kunt wereldnieuws, lokaal nieuws, sport, etc. op gespreksonderwerp te categoriseren. kiezen uit meer dan 75 lay-outs en je kunt een fotoalbum, een gastenboek, video De pagina ziet er heel gelikt uit en staat Tegenwoordig worden ze te pas en te en formulieren toevoegen. Bovendien krijg je 25 MB webruimte ter beschikking. Wil op onpas gebruikt. Vooral het gebruiken van je meer? Dan kun je credits kopen. Je kunt dan allerlei extra s aanschaffen voor je #zinin moeten we elimineren. Als iemand website (ruimte, smilies, back-ups, enz.). Ook kun je je site in de Spotlights plaatsen. Kijk tweet: Heb me net ingeschreven voor even op en je kunt zien wat je in 5 minuten kunt opzetten. Eenvoudig uit te voeren Enige ervaring met PC vereist De beginnende expert cursus boekhouden. #zinin, dan weet je haast zeker dat dat niet waar is en die twitallereerst iets over Wi-Fi zelf. Wi-Fi is de Over die hotspots iets meer: die kunnen teraar alleen maar leuk wil doen. #niet- verzamelnaam voor draadloze netwerken. onveilig zijn. Er bestaat dus een risico doendus! Het is de afkorting voor Wireless Fidelity bij het gebruik van gevoelige informatie 4. Ga geen discussie aan op Twitter. Met zoals in HiFi (High Fidelity = hoge betrouw- (bankgegevens, nummers, maximaal 140 tekens is de kans dat je echt baarheid). Een Wi-Fi netwerk werkt feite- etc.). Sinds kort is daar een oplossing voor. kan discussiëren niet zo groot. Gebruik dan lijk hetzelfde als een computernetwerk Je kunt met encryptie (versleutelen van een blog of (nog beter) doe dat bij een met vaste netwerkkabels maar in dit geval informatie) internetten als dat nodig is. goed glas wijn! gaat alles draadloos door middel van radio- Met het gratis programma Wifi Protector 5. Link.. Als je je cv op Twitter wilt zetten: golven. Wi-Fi en WLAN (= Wireless Local worden alle binnenkomende en uitgaande veel sterkte! In 140 tekens kom je vaak Area Network) zijn hetzelfde. Als een Wi-Fi data geëncrypteerd. Je verliest wel iets aan niet verder dan eerlijk, recht door zee (het netwerk openbaar is heet dat Hotspot. snelheid van het netwerk. is geen contact advertentie) of trainer, 2. URLVoid coach, docent (3 keer bijna hetzelfde) of Soms heeft je virussoftware niet in de gaten dat je verbinding maakt met een onvei- (nog erger) Hoi, ik ben Kees, getrouwd met lige website. Als je een website niet vertrouwt dan kun je een uitvoerige scan laten Jenny (So what?). Wat je wel kan doen? uitvoeren met Urlvoid. Geef de naam van de website (domeinnaam) in die je wilt laten Een verwijzing naar een webpagina waar nakijken en Urlvoid zal die site scannen op betrouwbaarheid. Wat valt er verder nog over creditkaart netwerken te vertellen? Is het schadelijk voor de gezondheid als je zo n netwerk in huis hebt? Daar kan ik kort over zijn: we weten dat nog niet zeker. Misschien dat er over 25 jaar allerlei ziektes toe Twitter goede, professionele informatie op staat. (Dit puntje was vooral voor de JOP ers worden geschreven aan de straling van antennes zoals die van Wi-Fi, maar op dit moment Deze sociaalnetwerksite is al weer 7 jaar onder ons bedoeld). zijn er slechts vage klachten van mensen die met elektromagnetische straling te maken oud. Nog steeds redelijk veel gebruikt in 6. No Drama Zet niet te veel drama op hebben. Een goede website hierover is die verwijst Nederland en daarbuiten maar er lijkt een Twitter. Klagen is natuurlijk onze nationale naar een artikel van de Trent University in Canada. Daarin blijkt dat diegenen die dicht verzadiging te ontstaan. Het aantal deel- trots (hoewel?) maar je geraakt al gauw bij een krachtige zender wonen en slapen wel last denken te hebben van straling. Het is nemers aan Twitter (en ook Facebook) in een vicieuze cirkel van elkaar verste- echter zeer moeilijk te bewijzen of de klachten (van slapeloosheid t/m depressie) direct neemt niet verder toe. In de Volkskrant vigende twitteraars die alles zo moeilijk met die straling te maken hebben. Om het zekere voor het onzekere te nemen is mijn van 16 februari stond een aantal tips vinden. advies: zet je Wi-Fi uit als je die niet nodig hebt. Vooral als je er dichtbij slaapt. Geldt ook hoe we Twitter leuk kunnen houden. Hier 7. Napoleon+ Ten slotte: als je veel voor alle draadloze telefoons in huis (DECT telefoons). volgen er een paar: volgers hebt denk je dat je belangrijk bent. Barack Obama heeft er meer dan 27 miljoen, dat kun je belangrijk noemen. Met veel volgers heb je ook een verantwoordelijkheid voor de inhoud van de tweets die je op Twitter zet. Zijn 5000 volgers er echt in geïnteresseerd of je nu eindelijk gaat slapen? Echt niet dus! 1. NoTweet Als je via Twitter een En het Wi-Fi netwerk van de buren dan? Inderdaad, het is haast ondoenlijk om compliment van iemand krijgt dan is de iedereen zo verte krijgen dat niet-gebruikte Wi-Fi uitgezet wordt. Maar als je verleiding zeer groot om dat wereld- je eigen Wi-Fi uitzet heb je in ieder geval de voornaamste stralingsbron geëli- kundig te maken (retweet). Doe dat niet. mineerd. Als je wilt weten hoeveel netwerken er in de buurt straling geven, gebruik dan Het applaus dat je kreeg zet je zo om inssider van Er staat in artikel nummer 45 iets meer in een recensie van jezelf. Daar ergeren over, terug te vinden op onder Onderwerpen. velen zich aan, niet doen dus Tot de volgende keer Dat was het weer voor deze keer. Mochten jullie vragen hebben over de computer: bel zaterdags tussen en uur ( ) of stuur een naar 35

19 kopje Jong of Professioneel Jeune ou Professionnels kopje Jonge of werkende Nederlander aan de Côte d Azur? JOP IS ER VOOR JOU! De groep jonge en/of werkende Nederlanders in Zuid-Frankrijk (06 & 83) groeit gestaag. Steeds vaker wordt verzocht om ACTIVITEITEN die aansluiten OP TIJDEN waarbij rekening wordt gehouden met werken gezinssituaties. De commissie JOP bestaat uit Nederlanders die in de doelgroep vallen en heeft als onderdeel van De Nederlandse Club de tools gekregen om VOOR JOU aan de slag te gaan! We staan open voor al je ideeën en suggesties die je per aan ons door kan geven: JOP biedt op haar website JOP-POST, voor jouw oproep. Dus als je wilt fietsen, theater bezoeken, een avondje stappen, etc., etc. en je vindt het leuk om dit met andere Nederlanders te doen: PLAATS EEN OPROEP! Kijk op Oranjefeest JOP zal aanwezig zijn op het Oranjefeest op 27 april in Domaine Clos des Roses in Frejus. Via de nieuwsbrief en de website zal je op de hoogte gehouden worden. JOP-Vaderdag / Familiepicknick wie: alle Joppers van klein tot groot wat: picknick waterfietsen zwemmen - gezelligheid wanneer: zondag 16 juni vanaf ca uur waar: grasveld & picknicktafels van Lac de St. Cassien aanmelden: via de website: kosten: 5,= per gezin info: eigen picknickmand verzorgen Netwerkborrel JOP-Groot Sinterklaasfeest Wanneer: zondag 1 december Zet maar vast in je agenda: zondag 1 december Na dit geweldige, sfeervolle en gezellige sinterklaasfeest nu 2 x georganiseerd te hebben is het inmiddels een TRADITIE geworden!! JOP zal ook in 2013 Sinterklaas uitnodigen om hier samen met de in Frankrijk en Monaco wonende Nederlandse kinderen zijn verjaardag te vieren. Meer info volgt tijdig via de nieuwsbrief en website: JOP gespot?... In Auron? Dat klopt! Daar waren we het eerste weekend van februari aan het skiën met zo n 15 personen. Voor het eerst was besloten om er een weekend van te maken en met succes! Het verslag en de foto s vind je ook op de website: Het kan natuurlijk ook zijn dat je JOP afgelopen januari op de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Club in het Carlton hotel in Cannes bent tegengekomen! Het was ontzettend leuk om ook daar weer meer jongeren en werkende Nederlanders te ontmoeten dan de vorige keer. Ook altijd goed om te horen wat wij, als commissie JOP, misschien nog meer kunnen doen om de jongeren en werkenden in dit deel van Frankrijk te kunnen bereiken. Heb je zelf iets te melden? JOP biedt via het prikbord op de website (www.jopnl.com/joppost. html) de mogelijkheid om iets te organiseren. Dat kan een avond stappen zijn of bijvoorbeeld een kook- of klaverjasgroep opzetten. Het prikbord kan natuurlijk ook interessant zijn voor jonge moeders die elkaar willen ontmoeten of voor mensen die op zoek zijn naar anderen om met elkaar naar Franse les te gaan. Bijna alles is mogelijk! Naast het prikbord organiseert JOP gezellige (en soms ook serieuze) netwerkborrels, familiepicknicks of -barbecues, een ski-weekend en zoals afgelopen december het groot, groter, grootste JOP- Sinterklaasfeest! JOP agenda 2013: Alle informatie over de te organiseren activiteiten staat tijdig op de website: Als je via de mail of linked-in op de hoogte gehouden wilt worden, meld je dan aan. Voor de s bij: com en via linked-in bij de JOP-GROEP, herkenbaar aan het JOP-logo. JOP-Netwerkborrels Als dit magazine uitkomt is de eerste netwerkborrel, op 15 maart in Restaurant Le Bistro in Mandelieu-La Napoule, al weer achter de rug. Misschien ben jij ook geweest om kennis te maken met andere jongere en/of werkende Nederlanders? Het is gewoon fijn om eens te horen hoe de een en de ander hier bezig is en wellicht zijn er raakvlakken om elkaar van dienst te kunnen zijn. Tijdens de JOP-Netwerkborrels staat er altijd een display waar jij je visitekaartje in kan zetten en/of kan kijken wie er nog meer zijn. Zo kan je elkaar een beetje helpen of elkaar de business gunnen. De eerstvolgende JOP-Netwerkborrel wordt op 24 mei georganiseerd. JOP-BBQ & Petanque wie: alle Joppers van klein tot groot wat: barbecue petanque gezelligheid wanneer: ergens in september info: volgt via de website: JOP-Autorally wie: alle Joppers met een rijbewijs wat: mooie route puzzelen - samenwerken gezelligheid wanneer: ergens in oktober info: volgt via de website: JOP-Netwerkborrel en lezing wie: alle Joppers met nadruk op de werkenden wat: netwerkborrel en informatieve lezing info: volgt via de website: Ook JOP?? Picknick JOP maakt deel uit van De Nederlandse Club. De lidmaatschapskosten per jaar zijn 35 per persoon of 40 per gezin. Daarnaast betaal je éénmalig inschrijfgeld. Het lidmaatschap geeft recht op toegang tot alle door de Nederlandse Club georganiseerde evenementen (tegen betaling van de voor de leden vastgestelde bijdragen) én op vier maal per jaar een exemplaar van het Holland Côte d Azur Magazine. AANMELDEN ALS LID VAN JOP? Volg de link op de website: www. jopnl.com o.v.v. lidmaatschap JOP Tot ziens - tot JOP! 36 37

20 LA VIE EN FRANCE kopje Zondagskinderen Ellis en Joop Rodrigues Heb je een leuke tip in jullie omgeving? In de rubriek La Vie en France maken we aan de hand van een aantal vaste vragen kennis met Nederlanders en hun Franse woon-, leef- en werksituatie. door Astrid I.M. Segaar de Vos In welke leeftijdsgroep vallen jullie? Wij zijn Jongere Ouderen. Waar wonen jullie? Wij wonen om en om in Nederland in Leimuiden en in Frankrijk in Mandelieu aan de Rivièra Golf, prachtig gelegen en vlakbij het strand van La Napoule. Frankrijk doen we in april, mei, oktober, november, januari en februari en dat al weer 13 jaar. Hoe ziet jullie huis er uit? Wij huren een gemeubileerd appartement met een heerlijk terras en hebben prachtig uitzicht op de Golfbaan maar ook op het Esterel-gebergte. Natuurlijk hebben we in de loop der jaren wat eigen spulletjes om ons heen verzameld. Wij vinden het belangrijk, als je voor langere tijd gemeubileerd huurt, dat je wat eigen boeken, muziek, foto s en andere persoonlijke zaken meeneemt zodat je een eigen sfeer kan creëren. Als we weer weg zijn wordt dit opgeslagen. Het wonen hier op de Rivièra Golf is heerlijk. Er zijn meerdere luxe appartementsgebouwen, allemaal een eigen zwembad, het clubhuis heeft een goed restaurant en we hebben de golfbaan vlak voor de deur! Wij zijn echte buitenmensen en strandliefhebbers maar zijn ook dol op Nice, Valbonne, Mougins, St. Paul de Vence. al die leuke oude steden en dorpjes.. De historische markten vinden we super! Regelmatig gaan we vroeg op pad en soms rijden we door naar Italië. Je kan het niet allemaal verwerken want er is zoveel te doen! Daarnaast gaan we ook veel bridgen in de VAR, spelen we tennis en golf en hebben we veel leuke vrienden en kennissen die we natuurlijk regelmatig opzoeken. Weet je, we komen gewoon tijd tekort! Hoe zijn jullie hier gekomen? Door vrienden die hier een eigen appartement hebben. Wij zijn beiden zon- en strandliefhebbers en wilden in de tijd dat we nog werkten onze vakanties in zonzekere gebieden met hoge temperaturen doorbrengen. Dat deden wij toen vooral in het Caraibische gebied. Wat wij hier vonden was niet alleen een aangenaam klimaat maar ook schitterende natuur, leuke dorpen en grotere plaatsen met musea en andere bezienswaardigheden. Dit voldoet veel meer aan onze behoeften bij een verblijf voor een langere periode. Wat deden jullie voor de kost? Ellis heeft een eigen bedrijf gehad in product-promotie en merchandising. In het begin alleen maar al snel samen met haar dochter Fabienne. Het bedrijf is door de jaren heen uitgegroeid tot een belangrijke speler in de markt. Er werken meer dan 100 freelancers, voornamelijk dames. Ellis is inmiddels een paar jaar geleden gestopt en Fabienne heeft het roer stevig in handen. Joop was als commercieel directeur bij een importeur van o.a. damesmode verantwoordelijk voor de collecties, de inkoop en de verkoop en daarvoor reisde hij veel naar het Verre Oosten en in Europa. Hoe zouden jullie leven in frankrijk in maximaal 10 woorden omschrijven? Wij zijn echte zondagskinderen en leven als God in Frankrijk. Mandelieu aan de Rivièra Golf, prachtig gelegen en vlakbij het strand van La Napoule 38 39

Magazine 25 e Jaargang nr. 4 Oktober 2013

Magazine 25 e Jaargang nr. 4 Oktober 2013 Magazine 25 e Jaargang nr. 4 Oktober 2013 COLOFON HOLLAND CÔTE D AZUR MAGAZINE 25e Jaargang n 4 September 2013 kopje VOORWOORD kopje Van Rentrée naar lustrum 2 HET BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE CLUB Voorzitter

Nadere informatie

Magazine 27 e Jaargang nr. 2 April 2015

Magazine 27 e Jaargang nr. 2 April 2015 Magazine 27 e Jaargang nr. 2 April 2015 Koningsfeest aan de Côte voor iedereen COLOFON kopje VOORWOORD HOLLAND CÔTE D AZUR MAGAZINE 27e Jaargang n 2 April 2015 HET BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE CLUB Voorzitter

Nadere informatie

Magazine 26 e Jaargang nr. 2 April 2014

Magazine 26 e Jaargang nr. 2 April 2014 Magazine 26 e Jaargang nr. 2 April 2014 COLOFON HOLLAND CÔTE D AZUR MAGAZINE 26e Jaargang n 2 April 2014 kopje VOORWOORD Elf HET BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE CLUB Voorzitter de heer A.W.P. van Cuyk (Paul)

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp.

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp. Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

Molenorganisaties. Jaargang 23 nr. 1 maart 2012. In dit nummer o.m. Blz. 21

Molenorganisaties. Jaargang 23 nr. 1 maart 2012. In dit nummer o.m. Blz. 21 Jaargang 23 nr. 1 maart 2012 In dit nummer o.m. Blz. 8 Molenorganisaties Afscheid Paul van den Broek: blz. 4 Blz. 21 pagina 2 Verborgen uur van de zon 5 Van het bestuur 4 Paul van den Broek 7 Gevolgen

Nadere informatie

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht JAARGANG 5 n o JUN 12 2 3 4 9 12 IN DIT NUMMER Wie is jouw ster? Start interne opleidingen Amsta milieubewuster Interne audits belicht MRT08 STA 1 3 < Voorpagina: medewerkster Irene Tonie en bewoonster

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Tien jaar geleden is de longfibrosepatiënten

Tien jaar geleden is de longfibrosepatiënten 20012011 jubileumuitgave 10 jaar Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Inhoud Krachten bundelen 1 door Marjolein Drent De ontwikkeling van een pas geborene 2 Jenny Penders en Anton Huijben

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels 10e jaargang / nummer 4 / december 2012 Papillon PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ Dit is een uitgave van Stichting PHA Nederland PH postzegels 010015-Papillon

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen

Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen Historisch Centrum Overijssel 2012 Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse

Nadere informatie

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG uiten 34 bandjaargang voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG Geheel vernieuwd! Jan Barkhof uit de schaduw Mee naar het nieuwe Militair Museum Verhuizen naar

Nadere informatie

www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1

www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1 www.stichtingwereldwijd.nl WereldWijzer 16e jaargang, nr. 1 Juni 2012 p. 1 In dit nummer Bericht uit het bestuur.... 3 Nieuwe ETF Projecten 4 Nieuwe vrijwilliger: Mieke Bouwens 4 Hoe verloopt het DREAMS

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

CLIFANieuws. 2010 1 e kwartaal negende jaargang nummer 1. Clifa 2009

CLIFANieuws. 2010 1 e kwartaal negende jaargang nummer 1. Clifa 2009 CLIFANieuws LENTE editie: Nog meer sfeerbeelden van Ria de Boer Nel Bak Gedichtenbundel Even voorstellen: Theo Schonewille Uit de oude doos Honderdste geboortejaar Van Juliana Voorwerpen komen tot leven

Nadere informatie

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS.

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. De fabel van Balkenende II namens Niet lang na Prinsjesdag 2004 maakt het Kabinet-Balkenende II zijn

Nadere informatie

Emigratiedagboek Spanje

Emigratiedagboek Spanje Emigratiedagboek Spanje Anke Antonides en Enrique Tamayo Eerder gepubliceerd in HUIS & aanbod Emigratiedagboek Spanje Anke Antonides en Enrique Tamayo Eerder verschenen in HUIS & aanbod, magazine voor

Nadere informatie

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie