Handleiding. 1. Kennismaken met Sturen op cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. 1. Kennismaken met Sturen op cijfers"

Transcriptie

1 Handleiding 1. Kennismaken met Sturen op cijfers Jij overweegt om deel te gaan nemen aan Sturen op cijfers in de slagersbranche. Sturen op cijfers is mede tot stand gekomen en wordt beheerd door de brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS). Er is een speciaal internetprogramma voor ontwikkeld dat je bijvoorbeeld kunt vergelijken met het programma voor internetbankieren van de bank. Als jij gaat deelnemen, voer je per maand of per vier weken de gegevens in van jouw slagerij(en) in het programma. Daarmee kun jij een aantal rapporten met cijfers van jouw slagerij(en) samenstellen. Redenen om deel te nemen aan Sturen op cijfers - Een geordende bedrijfsadministratie levert tijdswinst op - Sturen op cijfers geeft richting aan de bedrijfsvoering - Door Sturen op cijfers kan tijdig worden bijgestuurd in de bedrijfsvoering - Verbetering bedrijfsresultaat - Sturen op cijfers is een gemakkelijk programma om mee te werken Wat wordt er van jou verwacht? Aan elke deelnemer aan Sturen op cijfers wordt gevraagd om een geordende bedrijfsadministratie te voeren, afgestemd op de gevraagde gegevens in het internetprogramma. Op basis van deze administratie voer jij elke maand of vier weken de gevraagde gegevens in het internetprogramma in. Vervolgens bekijk jij elke periode de cijfers om te bepalen waar verbetering mogelijk is (eventueel met behulp van een adviseur, bijvoorbeeld van de KNS). N.B.: Het verdient aanbeveling om de bedrijfsadministratie in te richten in nauw overleg met de accountant op basis van de gevraagde gegevens in het programma. Een geordende administratie levert tijdwinst op, maakt het invullen van het programma makkelijker en levert een besparing op de accountantskosten op. Zie hoofdstuk 2 Inrichten bedrijfsadministratie. KNS ondersteunt de deelnemers De KNS beschikt over adviseurs die vragen van deelnemers kunnen beantwoorden. Met jouw toestemming bekijkt de KNS-adviseur, eventueel samen met jou, de cijfers. Op jouw verzoek interpreteert en bespreekt de KNS-adviseur de cijfers en geeft jou op basis van deze analyse advies. Dit stelt jou in staat om het bedrijfsresultaat zo mogelijk te verbeteren. Kennismaken met het internetprogramma voor Sturen op cijfers Om kennis te maken met Sturen op cijfers zijn twee fictieve voorbeeldbedrijven ingevoerd in het programma: Slagerij Van der Goes, gevestigd in Heikant. De inlogcodes zijn: gebruikersnaam wachtwoord 15ace37#. Er zijn gegevens ingevoerd voor maand 1 en maand 2 van Slagerij Grootjes, gevestigd in Sprang. De inlogcodes zijn: gebruikersnaam wachtwoord 26bdf48$. Er zijn gegevens ingevoerd voor maand 1 van Je logt eerst in op Sturen op cijfers. 1) Je krijgt toegang tot het programma via: Het inlogscherm verschijnt. Dit bevat naast de functie Inloggen ook de functie Registreren. 2) Log met gebruikersnaam en wachtwoord in bij Slagerij Van der Goes. Pagina 1 van 16

2 3) Na inloggen verschijnt de startpagina (zie Scherm 1) met onder meer het logo van de KNS. Aan de linkerkant staat het menu met de functies voor de deelnemer. Aan de rechterkant staat de knop Help naar de helppagina met algemene toelichting. Scherm 1. Startpagina 4) Je kunt de functies van het menu achtereenvolgens bekijken (s.v.p. de aanwezige gegevens niet wijzigen): a) Kies Bedrijfsgegevens > het scherm met de bedrijfsgegevens verschijnt. Het scherm bevat onder andere: i) de contactgegevens; ii) de invoerperiode; dit is de periode waarvoor de deelnemer gegevens invoert: per maand of per vier weken; iii) de toestemming voor de brancheadviseur om de cijfers (van de deelnemer) in te zien; iv) de kenmerken van het bedrijf; v) de mogelijkheid om de deelnamevoorwaarden van de KNS te raadplegen; bekijk de deelnamevoorwaarden; vi) de toelichting bij de gegevens (door het? aan te raken); bekijk enkele toelichtingen. b) Kies Cijfers invoeren > kies Jaar 2010 Maand 1 > knop Gegevens invoeren > het scherm met de ingevoerde gegevens van maand 1 verschijnt. Maak een print van het scherm. Het scherm bevat: i) de gegevens die elke periode ingevoerd worden, verdeeld in zeven rubrieken (bijv. rubriek Omzet met gegeven Netto omzet toonbankverkopen); de rubriek Overige kosten per groep bestaat uit negen kostengroepen (dit is een standaardindeling van Accountantskantoor BBB, welke ook door de KNS gehanteerd wordt). ii) de status van de gegevens van de periode bovenaan ( goedgekeurd ); Pagina 2 van 16

3 iii) een aantal verplichte gegevens, aangeduid met * (de waarde moet altijd groter dan 0 zijn); iv) de toelichting bij de gegevens; bekijk enkele toelichtingen. c) Kies Vestiginggegevens > overzicht van de vestigingen verschijnt 1 > knop Bewerken achter de vestiging > het scherm met de gegevens van de vestiging verschijnt (zie Scherm 2). Het scherm bevat onder andere: i) de naam van de vestiging; ii) de aangevinkte rubrieken (dezelfde als op het scherm Cijfers invoeren); iii) de zogeheten vaste gegevens (met waarden); dit zijn gegevens die bij het invoeren van een nieuwe periode (maand of vier weken) automatisch overgenomen worden; het gaat onder meer om de kostengegevens; als de werkelijke gegevens van een periode beschikbaar zijn, kunnen die bij Cijfers invoeren worden ingevoerd, waarbij de aanwezige vaste waarde wordt overschreven; iv) de kenmerken van de vestiging; v) de toelichting bij de gegevens; bekijk enkele toelichtingen; vi) de Help-knop naar de helppagina. Scherm 2a. Gegevens van de vestiging 1 Het programma is geschikt voor bedrijven met meerdere vestigingen. Per vestiging worden de gegevens ingevoerd. Pagina 3 van 16

4 Scherm 2b. Gegevens van de vestiging (vervolg) d) Kies Cijfers invoeren > kies Jaar 2010 Maand 3 > knop Gegevens invoeren > het scherm met de in te voeren gegevens van maand 3 verschijnt: i) de status van de gegevens van maand 3 is in te voeren ; ii) de vaste gegevens zijn al automatisch ingevoerd. e) Om een indruk te krijgen van de rapporten: i) Kies Perioderapport > maand > knop Genereer rapport. Zie de gegevens en de kengetallen van maand 1. i) Kies Periodevergelijking > maand en maand > knop Genereer rapport. Zie de gegevens en de groene en rode kengetallen (groen voor de periode met de beste prestatie). ii) Kies Bedrijfsvergelijking: kenmerk Aard van het bedrijf > maand > kies een anonieme vestiging > knop Genereer rapport. Dit rapport vergelijkt de kengetallen van de eigen slagerij met die van één anonieme vergelijkbare andere slagerij. iii) Kies Vergelijking met gemiddelde: geen kenmerk > maand > 2 gevonden vestigingen > knop Genereer rapport. Dit rapport vergelijkt de kengetallen van de eigen slagerij met de gemiddelde kengetallen van alle deelnemende slagerijen of van een aantal vergelijkbare slagerijen. iv) Kies Benchmark: kenmerk Aard van het bedrijf > maand > kies een kengetal > zie het aantal gevonden vestigingen > knop Genereer rapport. Dit rapport toont in een grafiek en in een tabel de waarden van een kengetal voor de eigen slagerij en voor de gevonden vergelijkbare andere slagerijen. v) Voor de overige rapporten is met de twee voorbeeldbedrijven geen case beschikbaar. 5) Log uit met de knop uitloggen rechtsboven. Pagina 4 van 16

5 Gegevens zijn goed beveiligd De volgende voorzieningen zijn aanwezig om ervoor te zorgen dat jij veilig kunt deelnemen aan Sturen op cijfers: Het programma Sturen op cijfers is beveiligd met een SSL certificaat, wat staat voor Secure Socket Layer. Dat is techniek, maar praktisch wil dit zeggen dat al het verkeer tussen jouw computer en de server met daarop het internetprogramma is beveiligd. De server en de database met daarin de door jou ingevoerde gegevens zijn beveiligd middels voorzieningen en procedures die ook gelden voor toepassingen van o.a. ING, Nationale Nederlanden en Elsevier. De KNS verklaart in de deelnamevoorwaarden dat de gegevens van de deelnemers niet aan derden worden verstrekt en alleen anoniem worden gebruikt voor branchecijfers. Naast het goed beveiligen van de verbinding en de infrastructuur zelf, is ook van belang dat een deelnemer zelf op een veilige manier met de toepassing werkt en zorgvuldig omgaan met gebruikersnaam en wachtwoord. Kosten van deelname aan Sturen op cijfers Sturen op cijfers is voor iedereen in de slagerijbranche in het eerste gebruiksjaar gratis toegankelijk. Daarna wordt per jaar een bedrag van 100 (excl. BTW) in rekening gebracht, bedoeld voor onder meer hosting, onderhoud en verbetering van het programma. Eisen aan de computer Een goede webbrowser: aangeraden worden Internet Explorer 9 of hoger, Mozilla Firefox of Google Chrome. Een snelle internetverbinding (ADSL, kabel of glasvezel). Een minimale beeldschermresolutie van 1024 x 768. Adobe Flash Player. Deze gratis software is vaak standaard in de browser of computer aanwezig. Anders kan dit eenvoudig worden geïnstalleerd: je vindt de installatiepagina door in Google bijvoor te zoeken op flash player adobe installeren. Schakel voor installatie van het programma de eventuele optionele aanbieding uit. Hoe verder? Indien je gaat deelnemen aan Sturen op cijfers dien je eerst jouw bedrijfsadministratie in te richten voor Sturen op cijfers en vervolgens jouw bedrijf te registreren als deelnemer in het internetprogramma Sturen op cijfers. Lees hoofdstuk 2 Inrichten bedrijfsadministratie en hoofdstuk 3 Registreren als deelnemer van deze handleiding. Pagina 5 van 16

6 2. Inrichten van jouw bedrijfsadministratie Je hebt kennis gemaakt met Sturen op cijfers aan de hand van het eerste hoofdstuk. Daarbij heb jij onder meer kunnen bekijken welke gegevens per invoerperiode (maand of vier weken) ingevoerd worden. Om te kunnen deelnemen dien je eerst jouw eigen bedrijfsadministratie in te richten voor Sturen op cijfers en wel zodanig dat jij de gevraagde gegevens in Sturen op Cijfers tijdig tot jouw beschikking hebt. Tot de bedrijfsadministratie behoren in het algemeen de (weegschaal)kassa s (al dan niet gekoppeld met een softwarepakket), de financiële administratie, de urenadministratie en de salarisadministratie. In dit hoofdstuk lees jij daar meer over. Tip: Het verdient aanbeveling om de bedrijfsadministratie in te richten in nauw overleg met jouw accountant of boekhouder op basis van de gevraagde gegevens in Sturen op cijfers. Een geordende administratie levert tijdwinst op, maakt het invoeren van de gegevens in het programma Sturen op cijfers makkelijker en levert een besparing op de accountantskosten op. Daarenboven krijg jij beter inzicht in de diverse kosten en opbrengsten. Inrichten van de bedrijfsadministratie voor Sturen op cijfers Allereerst dien je te bepalen of jij per maand of per vier weken gegevens gaat invoeren. In het programma heet dit de invoerperiode. De gekozen invoerperiode is het startpunt voor het inrichten van de bedrijfsadministratie. Vervolgens richt jij jouw bedrijfsadministratie zo in dat jij elk van de gevraagde gegevens gemakkelijk kunt vinden. Let op: indien het bedrijf bestaat uit meerdere slagerijen, dient de bedrijfsadministratie de gegevens per slagerij op te leveren. Hierna wordt beschreven, op welke manier jij elk gevraagd gegeven in jouw bedrijfsadministratie kunt vinden: 1) Netto omzet toonbankverkopen en Netto omzet overige verkopen a) Netto omzet toonbankverkopen is de omzet die in de winkel via de toonbank wordt genereert, exclusief BTW. De (weegschaal)kassa dan wel de daarop aangesloten PC levert de benodigde informatie voor de gekozen invoerperiode (maand of vier weken). b) Netto omzet overige verkopen is de omzet die wordt gegenereerd door leveringen aan horeca/instellingen, derden en partijgebonden catering exclusief BTW. Veelal betreft dit leveringen op factuurbasis. De bedrijfsadministratie (financieel) levert de benodigde informatie voor de gekozen invoerperiode (maand of vier weken). 2) Inkoopwaarde omzet a) Inkoopwaarde van de omzet is de totale inkoopprijs van grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en kant-en-klare producten. Deze waarde is inclusief verlies/derving, werk derden en leverancierskorting, maar exclusief BTW. Je bepaalt deze waarde door de inkoopfacturen in de gekozen invoerperiode (maand of vier weken) bij elkaar op te tellen. De datum op de inkoopfactuur bepaalt in welke periode jij de factuur telt. Indien jij per periode zelf de boekhouding bijwerkt of door de accountant laat bijwerken, levert jouw bedrijfsadministratie (financieel) de benodigde informatie. Anders de inkoopfacturen optellen. Pagina 6 van 16

7 3) Loonkosten medewerkers a) Het gaat hierbij om de brutolonen inclusief vakantietoeslag en werkgeverslasten van medewerkers, uitzendkrachten, stagiaires. Inclusief het loon bij ziekte minus de ontvangen vergoeding van de verzekering. En inclusief de overige personeelskosten (met name scholing, bedrijfskleding, kantine, bedrijfsuitje, reiskostenvergoeding). Verdeel ook de vakantietoeslag over de invoerperiodes. De bedrijfsadministratie (financieel en salaris) levert de benodigde informatie. 4) Ondernemersloon a) Dit betreft het gemiddeld gewaardeerd loon van de ondernemer(s). Hiervoor bestaat een richtlijn. Geadviseerd wordt om deze toe te passen. Zie ad Bepalen van de vaste gegevens verder in deze handleiding. 5) Overige kosten totaal en Overige kosten per kostengroep 2 a) Dit betreft de bedrijfskosten exclusief de loonkosten van medewerkers en het ondernemersloon, excl. BTW, totaal en uitgesplitst in negen kostengroepen. Jij kunt kiezen uit twee mogelijkheden: i) Elke invoerperiode de werkelijke kostenbedragen invoeren. Jij dient dan per periode zelf de boekhouding bij te werken of door de accountant bij te laten werken. De bedrijfsadministratie (financieel) levert de benodigde gegevens. ii) Vaste gemiddelde of begrote kostenbedragen invoeren in elke invoerperiode. Zie ad Bepalen van de vaste gegevens verder in deze handleiding. Jouw bedrijfsadministratie hoeft dan niet elke periode de werkelijke bedragen op te leveren. Tip: Het internetprogramma kent een standaardindeling van negen kostengroepen (bron: BBB Accountancy). Jouw financiële administratie (al dan niet uitbesteed aan een accountant dan wel boekhouder) kent waarschijnlijk een afwijkende indeling van de kostengroepen. Je dient deze dan (in overleg met de accountant dan wel boekhouder) zo goed mogelijk vertalen. 6) Gewerkte uren medewerkers a) Dit betreft het aantal gewerkte uren van de medewerkers (inclusief uitzendkrachten en stagiaires). De bedrijfsadministratie (urenadministratie) levert de benodigde gegevens per invoerperiode. 7) Gewerkte uren ondernemer(s) a) Dit betreft het aantal gewerkte uren van de ondernemer(s). Je kiest uit twee mogelijkheden: i) Elke invoerperiode het werkelijke aantal gewerkte uren in gaan voeren. De bedrijfsadministratie (urenadministratie) levert de benodigde gegevens per invoerperiode. ii) Een vast aantal gewerkte uren invoeren in elke invoerperiode. Zie ad Bepalen van de vaste gegevens verder in deze handleiding. 8) Aantal m2 BVO a) Dit betreft het aantal m2 bedrijfsvloeroppervlak (bebouwd). Zie ad Bepalen van de vaste gegevens verder in deze handleiding. 9) Aantal klanten en artikelen a) Het aantal klanten is gelijk aan het aantal kassabonnen. De (weegschaal)kassa in de slagerij levert de benodigde informatie. b) Het aantal artikelen is gelijk aan het aantal artikelregels op de kassabonnen. De (weegschaal)kassa levert de benodigde informatie. Bepalen van de vaste gegevens 2 De uitsplitsing van de overige bedrijfskosten in negen kostengroepen is niet verplicht. Het advies is om dit wel te doen, omdat jij hiermee inzicht krijgt in de kosten van jouw bedrijf en deze kunt vergelijken met collega-bedrijven. Pagina 7 van 16

8 Het invoeren van de werkelijke gegevens per invoerperiode heeft natuurlijk de voorkeur. Maar jee kunt voor sommige gevraagde gegevens ook kiezen voor de mogelijkheid om vaste gegevens in te voeren. Zoals al je al hebt kunnen lezen in hoofdstuk 1 : de zogeheten vaste gegevens voer jij één keer in en worden bij het invoeren van een nieuwe periode automatisch overgenomen. Vervolgens kan de vaste waarde bij het invoeren worden overschreven door de werkelijke waarde, als deze beschikbaar is. Onderstaande tabel bevat de vaste gegevens (met per gegeven de definitie). Het betreft onder andere de kosten volgens de standaardindeling van negen kostengroepen (bron: BBB Accountancy). Bepaal voor elk vast gegeven de gemiddelde of begrote waarde per invoerperiode (bedragen excl. BTW; in hele euro s). Indien jouw bedrijf uit meerdere slagerijen bestaat, bepaal de vaste gegevens per slagerij. Gegeven Ondernemersloon Overige kosten totaal Gewerkte uren ondernemer(s) Aantal m2 BVO Huur betaald / gewaardeerd 4 Toelichting Dit betreft het gemiddeld gewaardeerd loon van de ondernemer(s) per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de verrichte arbeid, het genomen ondernemersrisico en de ondernemingsomvang. Richtlijn voor het gewaardeerd ondernemersloon in een bedrijf met een omzet tot : per jaar ( per maand, per vier weken), met een omzet van meer dan : per jaar ( per maand, per vier weken). Inbegrepen zijn de totale salariskosten van de directeur/grootaandeelhouder ingeval van een B.V. (DGA), meewerkend echtgenote, etc. Dit betreft alle bedrijfskosten EXCLUSIEF de loonkosten van medewerkers en het ondernemersloon, exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per door u gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit bedrag moet gelijk zijn aan de som van de 9 kostengroepen hierna 3. Dit betreft het (gemiddeld) aantal gewerkte uren van de ondernemer(s). Bepaal het gemiddelde of begrote aantal uren per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Bepaal het aantal m2 bedrijfsvloeroppervlak (bebouwd). Dit betreft de betaalde of gewaardeerde huur (afschrijving, rentekosten, belasting, onderhoud pand en verzekering pand), exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). 3 Dit geldt indien jij ervoor kiest om de overige bedrijfskosten uit te splitsen in negen kostengroepen. Dit is niet verplicht. Het advies is om dit wel te doen, omdat hiermee inzicht wordt verkregen in de kosten van het bedrijf en deze kunt vergelijken met collega-bedrijven. 4 Onderstaande 9 gegevens betreffen de uitsplitsing van de overige bedrijfskosten in negen kostengroepen. Dit is niet verplicht. Het advies is om dit wel te doen, omdat dit inzicht geeft in de kosten van jouw bedrijf en deze kunt vergelijken met collega-bedrijven. Pagina 8 van 16

9 Kosten energie / water Kosten onderhoud / klein materiaal Reclame- en verpakkingskosten Kosten vervoermiddelen Kosten administratie / porti / telefoon Overige kosten Afschrijvingskosten Rente en bankkosten Dit betreft de kosten van elektriciteit, gas, water, exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de kosten van m.n. onderhoud machines en inventaris plus kleine aanschaffingen (tot 450), exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de kosten van reclame-/promotie, verpakking, representatie (de kosten om het bedrijf naar buiten toe te representeren: receptie, relatiegeschenk) en fee commerciële organisatie), exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de kosten van bedrijfsauto(s): onderhoud, belasting, verzekering, brandstof en leasekosten (operationele lease), exclusief BTW. Ingeval van een tot het privévermogen behorende auto wordt het zakelijke gebruik hierin doorberekend. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de kosten van accountant / boekhouder (inclusief advieskosten), kantoorartikelen (incl. computersoftware), telefoon, internet en porti, exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de kosten van heffingen, contributie, lidmaatschappen, abonnementen, overige verzekeringen (auto en pand uitgezonderd) en adviezen (KNS), exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de kosten van afschrijving machines, inventaris, automatisering, bedrijfsauto(s) op basis van de begrote vervangingswaarde. Dus exclusief afschrijvingskosten pand (zie gewaardeerde huur). Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de rente van leningen, financieringskosten, bankkosten, ontvangen rente. Dus exclusief rentekosten van hypothecaire leningen. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Tip: De gemiddelde kostengegevens per gekozen invoerperiode is af te leiden uit laatste financiële rapporten van de boekhouder of accountant. Waarschijnlijk wijkt de indeling van kostengroepen die deze hanteert af van de standaardindeling van kostengroepen van de KNS (bron: BBB Accountancy). Vertaal deze dan zo goed mogelijk, bij voorkeur in overleg met de accountant. Pagina 9 van 16

10 Vragen betreffende het inrichten van de bedrijfsadministratie Neem bij vragen betreffende het inrichten van de bedrijfsadministratie, eerst contact op met jouw accountant of boekhouder. Indien nodig neem contact op met de helpdesk van de KNS, Maikel Nicolai, of De volgende stap: registreren als deelnemer Om te kunnen deelnemen, registreer jij je eerst als deelnemer in het programma van Sturen op cijfers. In hoofdstuk 3 lees je hiermee over. Pagina 10 van 16

11 3. Registreren als deelnemer aan Sturen op cijfers Na het lezen van hoofdstuk 1 waarin jij hebt kennis genomen van het programma Sturen op cijfers en het inrichten van de bedrijfsadministratie volgens de instructies uit hoofdstuk 2, is het nu tijd om je te registreren als deelnemer aan Sturen op cijfers. Hoe jij je registreert als deelnemer, lees je stap voor stap in deze handleiding. Registratie als deelnemer houdt in dat jij een aantal gegevens en kenmerken vastlegt van jouw slagerij(en). Sommige gegevens moet jij van tevoren opzoeken. Die worden hierna genoemd. De registratie zelf bestaat uit drie stappen, die hierna worden beschreven. De volgende gegevens heb jij nodig: Het adres dat jij als gebruikersnaam gaat gebruiken. Je dient jouw registratie na stap 1 te bevestigen via een bericht (zoals ook bij internetwinkels regelmatig gebeurt). Tip: gebruik je zakelijk adres. Verzin een wachtwoord. Dit moet uit minimaal 6 tekens bestaan. Letters, cijfers en andere tekens zijn toegestaan. Een mix van letters, cijfers en tekens (zoals &, $, etc.) maakt het wachtwoord sterker. In stap 2 van het registratieproces wordt gevraagd om jouw Kvk-nummer. Registreren als deelnemer in drie stappen Stap 1: Kies op in het inlogscherm de functie Registreren. Vul in het scherm Registreren de gevraagde gegevens in (bekijk de toelichting bij de gegevens): Scherm 1. Stap 1. Registreren Voer Bedrijfsnaam en Plaats in. Kies de branche, natuurlijk de slagersbranche. Voer adres en Wachtwoord in. De sterkte van het ingevulde wachtwoord wordt weergegeven. Hoe sterker, hoe beter. Pagina 11 van 16

12 Lees de deelnamevoorwaarden van de KNS. Ga akkoord met de deelnamevoorwaarden. Type de weergegeven code over. Klik op Aanmelden. Er wordt vervolgens een bevestigings naar het opgegeven adres gezonden. Daarmee bevestig jij jouw registratie als deelnemer aan Sturen op cijfers. Pas na bevestiging kun jij de registratie verder afmaken. Stap 2: Bedrijfsgegevens. Vul in dit scherm de gevraagde gegevens in (lees de aanwezige toelichting op de volgende pagina): Scherm 2a. Stap 2. Bedrijfsgegevens Scherm 2b. Stap 2. Bedrijfsgegevens (vervolg) Pagina 12 van 16

13 Voer Adres, Postcode, Inschrijfnummer Kamer van Koophandel, Lid van brancheorganisatie, Contactpersoon, Geslacht, Telefoonnummer in. Selecteer de invoerperiode die je hebt gekozen (maand of vier weken). Geef aan of de adviseur van de KNS toestemming krijgt om jouw cijfers in te zien. We bevelen aan om toestemming te verlenen zodat de adviseur jou op grond van actuele cijfers beter van advies kan voorzien. Kies bij elk bedrijfskenmerk de juiste optie. Vul het aantal slagerijen in waarmee wordt deelgenomen aan Sturen op cijfers. i) Tip: Je kunt maximaal vijf slagerijen invoeren via de automatische registratieprocedure. De eventuele 6 e en volgende slagerij voeg jij toe met behulp van de functie Vestiginggegevens > Vestiging toevoegen. Klik op Opslaan om de gegevens op te slaan. Daarna verschijnt direct stap 3. Stap 3: Vestiginggegevens. Vul in dit scherm de gevraagde gegevens in (lees de aanwezige toelichting): Scherm 3a. Stap 3. Vestiginggegevens Pagina 13 van 16

14 Scherm 3b. Stap 3. Vestiginggegevens (vervolg) Voer de naam van de slagerij in. Selecteer de rubrieken waarvoor jij gegevens gaat invoeren. Alle rubrieken behalve de rubriek Overige kosten per groep zijn verplicht. We bevelen aan om ook deze rubriek te selecteren omdat jij hiermee inzicht krijgt in de kosten van jouw bedrijf en de kosten ten opzichte van collega s. Voer de vaste gegevens in die jij bij het inrichten van de bedrijfsadministratie hebt bepaald. i) Je dient de bedragen van Overige kosten totaal en van de 9 kostengroepen 5 apart in te voeren. Het totaal wordt niet automatisch berekend. Dit is gedaan omdat is gebleken dat in geval van een verschil de oorzaak zowel bij het totaal als bij een of enkele groepen kan liggen. Het internetprogramma controleert de gegevens en geeft eventueel een foutmelding. Kies bij elk vestigingkenmerk de juiste optie. Klik op Opslaan om de gegevens op te slaan. Indien jij in stap 2 hebt aangegeven dat jij met meer dan één slagerij deel neemt aan Sturen op cijfers, voeg vervolgens de andere slagerij(en) op dezelfde manier toe. Hiermee is jouw registratie als deelnemer aan Sturen op cijfers afgerond. Je kunt nu aan de slag! Lees nu hoofdstuk 4. Vragen betreffende de registratie Indien jij tijdens de registratie één van de stappen moet afbreken, kun jij later de betreffende stap opnieuw starten. Heb jij vragen met betrekking tot de registratie, neem dan contact op met de helpdesk van de KNS, Maikel Nicolai, of 5 Dit geldt indien jij zojuist de rubriek Overige kosten per groep hebt geselecteerd. Jij gaat dan de overige bedrijfskosten uitsplitsen in negen kostengroepen. Hiermee krijg jij inzicht in de kosten van jouw bedrijf en kunt deze vergelijken met collega-bedrijven. Pagina 14 van 16

15 4. Deelnemen aan Sturen op cijfers Nu de registratie is voltooid, ben jij deelnemer aan Sturen op cijfers van de KNS. Het gaat er om dat jij het maximale resultaat haalt uit jouw deelname. Onderstaande tips helpen u daarbij. Invoeren van gegevens 10) Log in op het internetprogramma Sturen op cijfers met gebruikersnaam en wachtwoord en kies de functie Cijfers invoeren. 11) De benodigde gegevens komen uit jouw bedrijfsadministratie, die jij reeds hebt ingericht voor Sturen op cijfers. In geval van meerdere slagerijen worden de gegevens voor elke slagerij apart ingevoerd. Tip: Naarmate jij langer deelneemt, gaat het verzamelen en invoeren van de cijfers in het algemeen sneller. 12) Jouw vaste gegevens worden bij het invoeren van een nieuwe periode automatisch overgenomen. Het is mogelijk om deze over te schrijven met een andere (werkelijke) waarde. 13) Het internetprogramma voert bij het opslaan enkele controles van de gegevens uit en geeft eventueel een foutmelding. Deze fouten kun jij direct of achteraf corrigeren. De ingevoerde gegevens worden altijd opgeslagen. Een periode met fouten krijgt de status ingevoerd, een periode zonder fouten krijgt de status goedgekeurd. Het is alleen mogelijk rapporten op te vragen over periodes die de status goedgekeurd hebben. 14) Je dient de bedragen van Overige kosten totaal en van de 9 kostengroepen 6 apart in te voeren. Het totaal wordt niet automatisch berekend. Dit is gedaan omdat is gebleken dat in geval van een verschil de oorzaak zowel bij het totaal als bij een of enkele groepen kan liggen. 15) Indien jij vergeet om de gegevens van een periode in te voeren, krijg jij na enkele weken vanuit het internetprogramma een herinnering via . 16) Het internetprogramma voert elke periode een automatische controle van een aantal ingevoerde gegevens uit. Indien fouten worden gevonden, ontvang jij een e- mail. Deze bevat de gevonden fouten. 17) Het is altijd mogelijk om de gegevens van een periode nog te corrigeren. Onderhoud van jouw gegevens 1) Indien jouw adres wijzigt, vergeet niet om het nieuwe adres als gebruikersnaam in te voeren in het programma Sturen op cijfers (functie Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen). 2) Overweeg regelmatig of het zinvol is om vanwege de veiligheid jouw wachtwoord te wijzigen (functie Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen). 3) Pas aan het begin van elk jaar de vaste gegevens aan (functie Vestiginggegevens > Bewerken vestiging). Voer de begrote of gemiddelde gegevens per gekozen invoerperiode (maand of vier weken) in. a) Je dient U onder andere de bedragen van Overige kosten totaal en van de 9 kostengroepen 7 apart invoeren. Het totaal wordt niet automatisch berekend. Dit is gedaan omdat is gebleken dat ingeval van een verschil de oorzaak zowel bij het totaal als bij een of enkele groepen kan liggen. Het internetprogramma controleert de gegevens en geeft eventueel een foutmelding. 4) Controleer jaarlijks de keuzes die jij hebt gemaakt bij de bedrijfskenmerken (functie Bedrijfsgegevens) en de vestigingkenmerken (functie Vestiginggegevens > Bewerken vestiging). 6 Dit geldt indien jij ervoor hebt gekozen om de overige bedrijfskosten uit te splitsen in negen kostengroepen. Je krijgt dan inzicht in de kosten van jouw bedrijf en kunt deze vergelijken met collega-bedrijven. 7 Dit geldt indien jij ervoor hebt gekozen om de overige bedrijfskosten uit te splitsen in negen kostengroepen. Je krijgt dan inzicht in de kosten van jouw bedrijf en kunt deze vergelijken met collega-bedrijven. Pagina 15 van 16

16 Gebruik van de cijfers in de rapporten uit het internetprogramma Sturen op cijfers 1) Maak er een gewoonte van om elke periode minimaal één keer (nadat de periodegegevens zijn ingevoerd in het internetprogramma) de rapporten te bekijken en te bepalen of jij cijfers ziet die aandacht vragen. Plan dit in als vast onderdeel van jouw werkzaamheden. Tip: Kijk ook naar opvallende kengetallen die te maken kunnen hebben met fouten in de ingevoerde gegevens. 2) Meest informatieve rapporten a) Periodevergelijking: vergelijken van twee periodes, bijvoorbeeld twee maanden, twee vier weken-periodes of vergelijking van een maand met een cumulatieve periode. b) In geval jij deelneemt met meer dan één slagerij, Filiaalvergelijking: vergelijken van de cijfers van twee van jouw slagerijen voor een bepaalde periode (maand/vier weken of cumulatief). c) Vergelijking met gemiddelde: vergelijken van de eigen kengetallen met de gemiddelde kengetallen van alle deelnemers (zonder selectie van kenmerken) of van vergelijkbare deelnemers (na selectie van een of meer kenmerken). d) Monitor: vergelijken van de ontwikkeling van de omzet, loonkosten, aantal klanten, etc. van jouw slagerij in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met de gemiddelde ontwikkeling bij alle deelnemers (zonder selectie van kenmerken) of van vergelijkbare deelnemers (na selectie van een of meer kenmerken). i) Tip: Het rapport Monitor is pas beschikbaar indien jij gegevens van meer dan een jaar hebt ingevoerd. e) Benchmark: grafiek met de waarde van een kengetal voor jouw eigen slagerij en voor de vergelijkbare deelnemers (op basis van de geselecteerde kenmerken). Ondersteuning door de KNS In geval van vragen over het internetprogramma Sturen op cijfers, kun jij contact opnemen met de helpdesk van de KNS, Maikel Nicolai, of In geval van vragen over de gegevens die jij in een periode moet invoeren neem contact op met jouw accountant of boekhouder (deze kent jouw bedrijfsadministratie). Indien deze jouw vraag niet kan beantwoorden, neem contact op met de helpdesk van de KNS. In geval van vragen over de interpretatie van de cijfers in de rapporten en te nemen stuurmaatregelen, kun jij contact opnemen met de helpdesk van de KNS, die jou zal doorverwijzen naar een bedrijfsadviseur van de KNS. Pagina 16 van 16

2. Inrichten van jouw bedrijfsadministratie

2. Inrichten van jouw bedrijfsadministratie 2. Inrichten van jouw bedrijfsadministratie Je hebt kennis gemaakt met Sturen op cijfers aan de hand van het eerste hoofdstuk. Daarbij heb jij onder meer kunnen bekijken welke gegevens per invoerperiode

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Versie 3.0 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2010 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Office 365 de juiste keuze!

Office 365 de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 6. Abonnement afsluiten 34 Disclaimer

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Small

Handleiding Office 365 Small Handleiding Office 365 Small DISCLAIMER De resultaten van de in deze gids beschreven oplossingen zijn afhankelijk van diverse aspecten, die per organisatie sterk kunnen verschillen. De uiterste zorg is

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Handleiding Versie 1.15

Handleiding Versie 1.15 Handleiding Versie 1.15 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Wat is Fin-e Projects?... 4 1.2. Voor wie is Fin-e Projects bedoeld?... 4 1.3. Welke voorkennis is vereist?... 4 2. De filosofie van de financiële

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen PROFIEL HANDLEIDING Inhoudsopgave Wat is LinkedIn?.. 3 Vormen van profielen op LinkedIn.. 3 Waarom LinkedIn?.. 4 Aan de slag (Enkele handvatten).. 4 Aanmelden en inloggen.. 5 Instellingen.. 6 Taal.. 6

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Handleiding. NutriCount Online. Versie 1.1, augustus 2013. Pagina 1

Handleiding. NutriCount Online. Versie 1.1, augustus 2013. Pagina 1 Handleiding NutriCount Online Versie 1.1, augustus 2013 Pagina 1 Voorwoord Gefeliciteerd met je aankoop van NutriCount Online, het berekeningsprogramma voor iedere professional die een uitgebreide analyse

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Laatste wijziging: 15-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Zelf een administratie maken...

Nadere informatie