Handleiding. 1. Kennismaken met Sturen op cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. 1. Kennismaken met Sturen op cijfers"

Transcriptie

1 Handleiding 1. Kennismaken met Sturen op cijfers Jij overweegt om deel te gaan nemen aan Sturen op cijfers in de slagersbranche. Sturen op cijfers is mede tot stand gekomen en wordt beheerd door de brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS). Er is een speciaal internetprogramma voor ontwikkeld dat je bijvoorbeeld kunt vergelijken met het programma voor internetbankieren van de bank. Als jij gaat deelnemen, voer je per maand of per vier weken de gegevens in van jouw slagerij(en) in het programma. Daarmee kun jij een aantal rapporten met cijfers van jouw slagerij(en) samenstellen. Redenen om deel te nemen aan Sturen op cijfers - Een geordende bedrijfsadministratie levert tijdswinst op - Sturen op cijfers geeft richting aan de bedrijfsvoering - Door Sturen op cijfers kan tijdig worden bijgestuurd in de bedrijfsvoering - Verbetering bedrijfsresultaat - Sturen op cijfers is een gemakkelijk programma om mee te werken Wat wordt er van jou verwacht? Aan elke deelnemer aan Sturen op cijfers wordt gevraagd om een geordende bedrijfsadministratie te voeren, afgestemd op de gevraagde gegevens in het internetprogramma. Op basis van deze administratie voer jij elke maand of vier weken de gevraagde gegevens in het internetprogramma in. Vervolgens bekijk jij elke periode de cijfers om te bepalen waar verbetering mogelijk is (eventueel met behulp van een adviseur, bijvoorbeeld van de KNS). N.B.: Het verdient aanbeveling om de bedrijfsadministratie in te richten in nauw overleg met de accountant op basis van de gevraagde gegevens in het programma. Een geordende administratie levert tijdwinst op, maakt het invullen van het programma makkelijker en levert een besparing op de accountantskosten op. Zie hoofdstuk 2 Inrichten bedrijfsadministratie. KNS ondersteunt de deelnemers De KNS beschikt over adviseurs die vragen van deelnemers kunnen beantwoorden. Met jouw toestemming bekijkt de KNS-adviseur, eventueel samen met jou, de cijfers. Op jouw verzoek interpreteert en bespreekt de KNS-adviseur de cijfers en geeft jou op basis van deze analyse advies. Dit stelt jou in staat om het bedrijfsresultaat zo mogelijk te verbeteren. Kennismaken met het internetprogramma voor Sturen op cijfers Om kennis te maken met Sturen op cijfers zijn twee fictieve voorbeeldbedrijven ingevoerd in het programma: Slagerij Van der Goes, gevestigd in Heikant. De inlogcodes zijn: gebruikersnaam wachtwoord 15ace37#. Er zijn gegevens ingevoerd voor maand 1 en maand 2 van Slagerij Grootjes, gevestigd in Sprang. De inlogcodes zijn: gebruikersnaam wachtwoord 26bdf48$. Er zijn gegevens ingevoerd voor maand 1 van Je logt eerst in op Sturen op cijfers. 1) Je krijgt toegang tot het programma via: Het inlogscherm verschijnt. Dit bevat naast de functie Inloggen ook de functie Registreren. 2) Log met gebruikersnaam en wachtwoord in bij Slagerij Van der Goes. Pagina 1 van 16

2 3) Na inloggen verschijnt de startpagina (zie Scherm 1) met onder meer het logo van de KNS. Aan de linkerkant staat het menu met de functies voor de deelnemer. Aan de rechterkant staat de knop Help naar de helppagina met algemene toelichting. Scherm 1. Startpagina 4) Je kunt de functies van het menu achtereenvolgens bekijken (s.v.p. de aanwezige gegevens niet wijzigen): a) Kies Bedrijfsgegevens > het scherm met de bedrijfsgegevens verschijnt. Het scherm bevat onder andere: i) de contactgegevens; ii) de invoerperiode; dit is de periode waarvoor de deelnemer gegevens invoert: per maand of per vier weken; iii) de toestemming voor de brancheadviseur om de cijfers (van de deelnemer) in te zien; iv) de kenmerken van het bedrijf; v) de mogelijkheid om de deelnamevoorwaarden van de KNS te raadplegen; bekijk de deelnamevoorwaarden; vi) de toelichting bij de gegevens (door het? aan te raken); bekijk enkele toelichtingen. b) Kies Cijfers invoeren > kies Jaar 2010 Maand 1 > knop Gegevens invoeren > het scherm met de ingevoerde gegevens van maand 1 verschijnt. Maak een print van het scherm. Het scherm bevat: i) de gegevens die elke periode ingevoerd worden, verdeeld in zeven rubrieken (bijv. rubriek Omzet met gegeven Netto omzet toonbankverkopen); de rubriek Overige kosten per groep bestaat uit negen kostengroepen (dit is een standaardindeling van Accountantskantoor BBB, welke ook door de KNS gehanteerd wordt). ii) de status van de gegevens van de periode bovenaan ( goedgekeurd ); Pagina 2 van 16

3 iii) een aantal verplichte gegevens, aangeduid met * (de waarde moet altijd groter dan 0 zijn); iv) de toelichting bij de gegevens; bekijk enkele toelichtingen. c) Kies Vestiginggegevens > overzicht van de vestigingen verschijnt 1 > knop Bewerken achter de vestiging > het scherm met de gegevens van de vestiging verschijnt (zie Scherm 2). Het scherm bevat onder andere: i) de naam van de vestiging; ii) de aangevinkte rubrieken (dezelfde als op het scherm Cijfers invoeren); iii) de zogeheten vaste gegevens (met waarden); dit zijn gegevens die bij het invoeren van een nieuwe periode (maand of vier weken) automatisch overgenomen worden; het gaat onder meer om de kostengegevens; als de werkelijke gegevens van een periode beschikbaar zijn, kunnen die bij Cijfers invoeren worden ingevoerd, waarbij de aanwezige vaste waarde wordt overschreven; iv) de kenmerken van de vestiging; v) de toelichting bij de gegevens; bekijk enkele toelichtingen; vi) de Help-knop naar de helppagina. Scherm 2a. Gegevens van de vestiging 1 Het programma is geschikt voor bedrijven met meerdere vestigingen. Per vestiging worden de gegevens ingevoerd. Pagina 3 van 16

4 Scherm 2b. Gegevens van de vestiging (vervolg) d) Kies Cijfers invoeren > kies Jaar 2010 Maand 3 > knop Gegevens invoeren > het scherm met de in te voeren gegevens van maand 3 verschijnt: i) de status van de gegevens van maand 3 is in te voeren ; ii) de vaste gegevens zijn al automatisch ingevoerd. e) Om een indruk te krijgen van de rapporten: i) Kies Perioderapport > maand > knop Genereer rapport. Zie de gegevens en de kengetallen van maand 1. i) Kies Periodevergelijking > maand en maand > knop Genereer rapport. Zie de gegevens en de groene en rode kengetallen (groen voor de periode met de beste prestatie). ii) Kies Bedrijfsvergelijking: kenmerk Aard van het bedrijf > maand > kies een anonieme vestiging > knop Genereer rapport. Dit rapport vergelijkt de kengetallen van de eigen slagerij met die van één anonieme vergelijkbare andere slagerij. iii) Kies Vergelijking met gemiddelde: geen kenmerk > maand > 2 gevonden vestigingen > knop Genereer rapport. Dit rapport vergelijkt de kengetallen van de eigen slagerij met de gemiddelde kengetallen van alle deelnemende slagerijen of van een aantal vergelijkbare slagerijen. iv) Kies Benchmark: kenmerk Aard van het bedrijf > maand > kies een kengetal > zie het aantal gevonden vestigingen > knop Genereer rapport. Dit rapport toont in een grafiek en in een tabel de waarden van een kengetal voor de eigen slagerij en voor de gevonden vergelijkbare andere slagerijen. v) Voor de overige rapporten is met de twee voorbeeldbedrijven geen case beschikbaar. 5) Log uit met de knop uitloggen rechtsboven. Pagina 4 van 16

5 Gegevens zijn goed beveiligd De volgende voorzieningen zijn aanwezig om ervoor te zorgen dat jij veilig kunt deelnemen aan Sturen op cijfers: Het programma Sturen op cijfers is beveiligd met een SSL certificaat, wat staat voor Secure Socket Layer. Dat is techniek, maar praktisch wil dit zeggen dat al het verkeer tussen jouw computer en de server met daarop het internetprogramma is beveiligd. De server en de database met daarin de door jou ingevoerde gegevens zijn beveiligd middels voorzieningen en procedures die ook gelden voor toepassingen van o.a. ING, Nationale Nederlanden en Elsevier. De KNS verklaart in de deelnamevoorwaarden dat de gegevens van de deelnemers niet aan derden worden verstrekt en alleen anoniem worden gebruikt voor branchecijfers. Naast het goed beveiligen van de verbinding en de infrastructuur zelf, is ook van belang dat een deelnemer zelf op een veilige manier met de toepassing werkt en zorgvuldig omgaan met gebruikersnaam en wachtwoord. Kosten van deelname aan Sturen op cijfers Sturen op cijfers is voor iedereen in de slagerijbranche in het eerste gebruiksjaar gratis toegankelijk. Daarna wordt per jaar een bedrag van 100 (excl. BTW) in rekening gebracht, bedoeld voor onder meer hosting, onderhoud en verbetering van het programma. Eisen aan de computer Een goede webbrowser: aangeraden worden Internet Explorer 9 of hoger, Mozilla Firefox of Google Chrome. Een snelle internetverbinding (ADSL, kabel of glasvezel). Een minimale beeldschermresolutie van 1024 x 768. Adobe Flash Player. Deze gratis software is vaak standaard in de browser of computer aanwezig. Anders kan dit eenvoudig worden geïnstalleerd: je vindt de installatiepagina door in Google bijvoor te zoeken op flash player adobe installeren. Schakel voor installatie van het programma de eventuele optionele aanbieding uit. Hoe verder? Indien je gaat deelnemen aan Sturen op cijfers dien je eerst jouw bedrijfsadministratie in te richten voor Sturen op cijfers en vervolgens jouw bedrijf te registreren als deelnemer in het internetprogramma Sturen op cijfers. Lees hoofdstuk 2 Inrichten bedrijfsadministratie en hoofdstuk 3 Registreren als deelnemer van deze handleiding. Pagina 5 van 16

6 2. Inrichten van jouw bedrijfsadministratie Je hebt kennis gemaakt met Sturen op cijfers aan de hand van het eerste hoofdstuk. Daarbij heb jij onder meer kunnen bekijken welke gegevens per invoerperiode (maand of vier weken) ingevoerd worden. Om te kunnen deelnemen dien je eerst jouw eigen bedrijfsadministratie in te richten voor Sturen op cijfers en wel zodanig dat jij de gevraagde gegevens in Sturen op Cijfers tijdig tot jouw beschikking hebt. Tot de bedrijfsadministratie behoren in het algemeen de (weegschaal)kassa s (al dan niet gekoppeld met een softwarepakket), de financiële administratie, de urenadministratie en de salarisadministratie. In dit hoofdstuk lees jij daar meer over. Tip: Het verdient aanbeveling om de bedrijfsadministratie in te richten in nauw overleg met jouw accountant of boekhouder op basis van de gevraagde gegevens in Sturen op cijfers. Een geordende administratie levert tijdwinst op, maakt het invoeren van de gegevens in het programma Sturen op cijfers makkelijker en levert een besparing op de accountantskosten op. Daarenboven krijg jij beter inzicht in de diverse kosten en opbrengsten. Inrichten van de bedrijfsadministratie voor Sturen op cijfers Allereerst dien je te bepalen of jij per maand of per vier weken gegevens gaat invoeren. In het programma heet dit de invoerperiode. De gekozen invoerperiode is het startpunt voor het inrichten van de bedrijfsadministratie. Vervolgens richt jij jouw bedrijfsadministratie zo in dat jij elk van de gevraagde gegevens gemakkelijk kunt vinden. Let op: indien het bedrijf bestaat uit meerdere slagerijen, dient de bedrijfsadministratie de gegevens per slagerij op te leveren. Hierna wordt beschreven, op welke manier jij elk gevraagd gegeven in jouw bedrijfsadministratie kunt vinden: 1) Netto omzet toonbankverkopen en Netto omzet overige verkopen a) Netto omzet toonbankverkopen is de omzet die in de winkel via de toonbank wordt genereert, exclusief BTW. De (weegschaal)kassa dan wel de daarop aangesloten PC levert de benodigde informatie voor de gekozen invoerperiode (maand of vier weken). b) Netto omzet overige verkopen is de omzet die wordt gegenereerd door leveringen aan horeca/instellingen, derden en partijgebonden catering exclusief BTW. Veelal betreft dit leveringen op factuurbasis. De bedrijfsadministratie (financieel) levert de benodigde informatie voor de gekozen invoerperiode (maand of vier weken). 2) Inkoopwaarde omzet a) Inkoopwaarde van de omzet is de totale inkoopprijs van grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en kant-en-klare producten. Deze waarde is inclusief verlies/derving, werk derden en leverancierskorting, maar exclusief BTW. Je bepaalt deze waarde door de inkoopfacturen in de gekozen invoerperiode (maand of vier weken) bij elkaar op te tellen. De datum op de inkoopfactuur bepaalt in welke periode jij de factuur telt. Indien jij per periode zelf de boekhouding bijwerkt of door de accountant laat bijwerken, levert jouw bedrijfsadministratie (financieel) de benodigde informatie. Anders de inkoopfacturen optellen. Pagina 6 van 16

7 3) Loonkosten medewerkers a) Het gaat hierbij om de brutolonen inclusief vakantietoeslag en werkgeverslasten van medewerkers, uitzendkrachten, stagiaires. Inclusief het loon bij ziekte minus de ontvangen vergoeding van de verzekering. En inclusief de overige personeelskosten (met name scholing, bedrijfskleding, kantine, bedrijfsuitje, reiskostenvergoeding). Verdeel ook de vakantietoeslag over de invoerperiodes. De bedrijfsadministratie (financieel en salaris) levert de benodigde informatie. 4) Ondernemersloon a) Dit betreft het gemiddeld gewaardeerd loon van de ondernemer(s). Hiervoor bestaat een richtlijn. Geadviseerd wordt om deze toe te passen. Zie ad Bepalen van de vaste gegevens verder in deze handleiding. 5) Overige kosten totaal en Overige kosten per kostengroep 2 a) Dit betreft de bedrijfskosten exclusief de loonkosten van medewerkers en het ondernemersloon, excl. BTW, totaal en uitgesplitst in negen kostengroepen. Jij kunt kiezen uit twee mogelijkheden: i) Elke invoerperiode de werkelijke kostenbedragen invoeren. Jij dient dan per periode zelf de boekhouding bij te werken of door de accountant bij te laten werken. De bedrijfsadministratie (financieel) levert de benodigde gegevens. ii) Vaste gemiddelde of begrote kostenbedragen invoeren in elke invoerperiode. Zie ad Bepalen van de vaste gegevens verder in deze handleiding. Jouw bedrijfsadministratie hoeft dan niet elke periode de werkelijke bedragen op te leveren. Tip: Het internetprogramma kent een standaardindeling van negen kostengroepen (bron: BBB Accountancy). Jouw financiële administratie (al dan niet uitbesteed aan een accountant dan wel boekhouder) kent waarschijnlijk een afwijkende indeling van de kostengroepen. Je dient deze dan (in overleg met de accountant dan wel boekhouder) zo goed mogelijk vertalen. 6) Gewerkte uren medewerkers a) Dit betreft het aantal gewerkte uren van de medewerkers (inclusief uitzendkrachten en stagiaires). De bedrijfsadministratie (urenadministratie) levert de benodigde gegevens per invoerperiode. 7) Gewerkte uren ondernemer(s) a) Dit betreft het aantal gewerkte uren van de ondernemer(s). Je kiest uit twee mogelijkheden: i) Elke invoerperiode het werkelijke aantal gewerkte uren in gaan voeren. De bedrijfsadministratie (urenadministratie) levert de benodigde gegevens per invoerperiode. ii) Een vast aantal gewerkte uren invoeren in elke invoerperiode. Zie ad Bepalen van de vaste gegevens verder in deze handleiding. 8) Aantal m2 BVO a) Dit betreft het aantal m2 bedrijfsvloeroppervlak (bebouwd). Zie ad Bepalen van de vaste gegevens verder in deze handleiding. 9) Aantal klanten en artikelen a) Het aantal klanten is gelijk aan het aantal kassabonnen. De (weegschaal)kassa in de slagerij levert de benodigde informatie. b) Het aantal artikelen is gelijk aan het aantal artikelregels op de kassabonnen. De (weegschaal)kassa levert de benodigde informatie. Bepalen van de vaste gegevens 2 De uitsplitsing van de overige bedrijfskosten in negen kostengroepen is niet verplicht. Het advies is om dit wel te doen, omdat jij hiermee inzicht krijgt in de kosten van jouw bedrijf en deze kunt vergelijken met collega-bedrijven. Pagina 7 van 16

8 Het invoeren van de werkelijke gegevens per invoerperiode heeft natuurlijk de voorkeur. Maar jee kunt voor sommige gevraagde gegevens ook kiezen voor de mogelijkheid om vaste gegevens in te voeren. Zoals al je al hebt kunnen lezen in hoofdstuk 1 : de zogeheten vaste gegevens voer jij één keer in en worden bij het invoeren van een nieuwe periode automatisch overgenomen. Vervolgens kan de vaste waarde bij het invoeren worden overschreven door de werkelijke waarde, als deze beschikbaar is. Onderstaande tabel bevat de vaste gegevens (met per gegeven de definitie). Het betreft onder andere de kosten volgens de standaardindeling van negen kostengroepen (bron: BBB Accountancy). Bepaal voor elk vast gegeven de gemiddelde of begrote waarde per invoerperiode (bedragen excl. BTW; in hele euro s). Indien jouw bedrijf uit meerdere slagerijen bestaat, bepaal de vaste gegevens per slagerij. Gegeven Ondernemersloon Overige kosten totaal Gewerkte uren ondernemer(s) Aantal m2 BVO Huur betaald / gewaardeerd 4 Toelichting Dit betreft het gemiddeld gewaardeerd loon van de ondernemer(s) per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de verrichte arbeid, het genomen ondernemersrisico en de ondernemingsomvang. Richtlijn voor het gewaardeerd ondernemersloon in een bedrijf met een omzet tot : per jaar ( per maand, per vier weken), met een omzet van meer dan : per jaar ( per maand, per vier weken). Inbegrepen zijn de totale salariskosten van de directeur/grootaandeelhouder ingeval van een B.V. (DGA), meewerkend echtgenote, etc. Dit betreft alle bedrijfskosten EXCLUSIEF de loonkosten van medewerkers en het ondernemersloon, exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per door u gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit bedrag moet gelijk zijn aan de som van de 9 kostengroepen hierna 3. Dit betreft het (gemiddeld) aantal gewerkte uren van de ondernemer(s). Bepaal het gemiddelde of begrote aantal uren per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Bepaal het aantal m2 bedrijfsvloeroppervlak (bebouwd). Dit betreft de betaalde of gewaardeerde huur (afschrijving, rentekosten, belasting, onderhoud pand en verzekering pand), exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). 3 Dit geldt indien jij ervoor kiest om de overige bedrijfskosten uit te splitsen in negen kostengroepen. Dit is niet verplicht. Het advies is om dit wel te doen, omdat hiermee inzicht wordt verkregen in de kosten van het bedrijf en deze kunt vergelijken met collega-bedrijven. 4 Onderstaande 9 gegevens betreffen de uitsplitsing van de overige bedrijfskosten in negen kostengroepen. Dit is niet verplicht. Het advies is om dit wel te doen, omdat dit inzicht geeft in de kosten van jouw bedrijf en deze kunt vergelijken met collega-bedrijven. Pagina 8 van 16

9 Kosten energie / water Kosten onderhoud / klein materiaal Reclame- en verpakkingskosten Kosten vervoermiddelen Kosten administratie / porti / telefoon Overige kosten Afschrijvingskosten Rente en bankkosten Dit betreft de kosten van elektriciteit, gas, water, exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de kosten van m.n. onderhoud machines en inventaris plus kleine aanschaffingen (tot 450), exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de kosten van reclame-/promotie, verpakking, representatie (de kosten om het bedrijf naar buiten toe te representeren: receptie, relatiegeschenk) en fee commerciële organisatie), exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de kosten van bedrijfsauto(s): onderhoud, belasting, verzekering, brandstof en leasekosten (operationele lease), exclusief BTW. Ingeval van een tot het privévermogen behorende auto wordt het zakelijke gebruik hierin doorberekend. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de kosten van accountant / boekhouder (inclusief advieskosten), kantoorartikelen (incl. computersoftware), telefoon, internet en porti, exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de kosten van heffingen, contributie, lidmaatschappen, abonnementen, overige verzekeringen (auto en pand uitgezonderd) en adviezen (KNS), exclusief BTW. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de kosten van afschrijving machines, inventaris, automatisering, bedrijfsauto(s) op basis van de begrote vervangingswaarde. Dus exclusief afschrijvingskosten pand (zie gewaardeerde huur). Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Dit betreft de rente van leningen, financieringskosten, bankkosten, ontvangen rente. Dus exclusief rentekosten van hypothecaire leningen. Bepaal het gemiddelde of begrote bedrag per gekozen invoerperiode (maand resp. vier weken). Tip: De gemiddelde kostengegevens per gekozen invoerperiode is af te leiden uit laatste financiële rapporten van de boekhouder of accountant. Waarschijnlijk wijkt de indeling van kostengroepen die deze hanteert af van de standaardindeling van kostengroepen van de KNS (bron: BBB Accountancy). Vertaal deze dan zo goed mogelijk, bij voorkeur in overleg met de accountant. Pagina 9 van 16

10 Vragen betreffende het inrichten van de bedrijfsadministratie Neem bij vragen betreffende het inrichten van de bedrijfsadministratie, eerst contact op met jouw accountant of boekhouder. Indien nodig neem contact op met de helpdesk van de KNS, Maikel Nicolai, of De volgende stap: registreren als deelnemer Om te kunnen deelnemen, registreer jij je eerst als deelnemer in het programma van Sturen op cijfers. In hoofdstuk 3 lees je hiermee over. Pagina 10 van 16

11 3. Registreren als deelnemer aan Sturen op cijfers Na het lezen van hoofdstuk 1 waarin jij hebt kennis genomen van het programma Sturen op cijfers en het inrichten van de bedrijfsadministratie volgens de instructies uit hoofdstuk 2, is het nu tijd om je te registreren als deelnemer aan Sturen op cijfers. Hoe jij je registreert als deelnemer, lees je stap voor stap in deze handleiding. Registratie als deelnemer houdt in dat jij een aantal gegevens en kenmerken vastlegt van jouw slagerij(en). Sommige gegevens moet jij van tevoren opzoeken. Die worden hierna genoemd. De registratie zelf bestaat uit drie stappen, die hierna worden beschreven. De volgende gegevens heb jij nodig: Het adres dat jij als gebruikersnaam gaat gebruiken. Je dient jouw registratie na stap 1 te bevestigen via een bericht (zoals ook bij internetwinkels regelmatig gebeurt). Tip: gebruik je zakelijk adres. Verzin een wachtwoord. Dit moet uit minimaal 6 tekens bestaan. Letters, cijfers en andere tekens zijn toegestaan. Een mix van letters, cijfers en tekens (zoals &, $, etc.) maakt het wachtwoord sterker. In stap 2 van het registratieproces wordt gevraagd om jouw Kvk-nummer. Registreren als deelnemer in drie stappen Stap 1: Kies op in het inlogscherm de functie Registreren. Vul in het scherm Registreren de gevraagde gegevens in (bekijk de toelichting bij de gegevens): Scherm 1. Stap 1. Registreren Voer Bedrijfsnaam en Plaats in. Kies de branche, natuurlijk de slagersbranche. Voer adres en Wachtwoord in. De sterkte van het ingevulde wachtwoord wordt weergegeven. Hoe sterker, hoe beter. Pagina 11 van 16

12 Lees de deelnamevoorwaarden van de KNS. Ga akkoord met de deelnamevoorwaarden. Type de weergegeven code over. Klik op Aanmelden. Er wordt vervolgens een bevestigings naar het opgegeven adres gezonden. Daarmee bevestig jij jouw registratie als deelnemer aan Sturen op cijfers. Pas na bevestiging kun jij de registratie verder afmaken. Stap 2: Bedrijfsgegevens. Vul in dit scherm de gevraagde gegevens in (lees de aanwezige toelichting op de volgende pagina): Scherm 2a. Stap 2. Bedrijfsgegevens Scherm 2b. Stap 2. Bedrijfsgegevens (vervolg) Pagina 12 van 16

13 Voer Adres, Postcode, Inschrijfnummer Kamer van Koophandel, Lid van brancheorganisatie, Contactpersoon, Geslacht, Telefoonnummer in. Selecteer de invoerperiode die je hebt gekozen (maand of vier weken). Geef aan of de adviseur van de KNS toestemming krijgt om jouw cijfers in te zien. We bevelen aan om toestemming te verlenen zodat de adviseur jou op grond van actuele cijfers beter van advies kan voorzien. Kies bij elk bedrijfskenmerk de juiste optie. Vul het aantal slagerijen in waarmee wordt deelgenomen aan Sturen op cijfers. i) Tip: Je kunt maximaal vijf slagerijen invoeren via de automatische registratieprocedure. De eventuele 6 e en volgende slagerij voeg jij toe met behulp van de functie Vestiginggegevens > Vestiging toevoegen. Klik op Opslaan om de gegevens op te slaan. Daarna verschijnt direct stap 3. Stap 3: Vestiginggegevens. Vul in dit scherm de gevraagde gegevens in (lees de aanwezige toelichting): Scherm 3a. Stap 3. Vestiginggegevens Pagina 13 van 16

14 Scherm 3b. Stap 3. Vestiginggegevens (vervolg) Voer de naam van de slagerij in. Selecteer de rubrieken waarvoor jij gegevens gaat invoeren. Alle rubrieken behalve de rubriek Overige kosten per groep zijn verplicht. We bevelen aan om ook deze rubriek te selecteren omdat jij hiermee inzicht krijgt in de kosten van jouw bedrijf en de kosten ten opzichte van collega s. Voer de vaste gegevens in die jij bij het inrichten van de bedrijfsadministratie hebt bepaald. i) Je dient de bedragen van Overige kosten totaal en van de 9 kostengroepen 5 apart in te voeren. Het totaal wordt niet automatisch berekend. Dit is gedaan omdat is gebleken dat in geval van een verschil de oorzaak zowel bij het totaal als bij een of enkele groepen kan liggen. Het internetprogramma controleert de gegevens en geeft eventueel een foutmelding. Kies bij elk vestigingkenmerk de juiste optie. Klik op Opslaan om de gegevens op te slaan. Indien jij in stap 2 hebt aangegeven dat jij met meer dan één slagerij deel neemt aan Sturen op cijfers, voeg vervolgens de andere slagerij(en) op dezelfde manier toe. Hiermee is jouw registratie als deelnemer aan Sturen op cijfers afgerond. Je kunt nu aan de slag! Lees nu hoofdstuk 4. Vragen betreffende de registratie Indien jij tijdens de registratie één van de stappen moet afbreken, kun jij later de betreffende stap opnieuw starten. Heb jij vragen met betrekking tot de registratie, neem dan contact op met de helpdesk van de KNS, Maikel Nicolai, of 5 Dit geldt indien jij zojuist de rubriek Overige kosten per groep hebt geselecteerd. Jij gaat dan de overige bedrijfskosten uitsplitsen in negen kostengroepen. Hiermee krijg jij inzicht in de kosten van jouw bedrijf en kunt deze vergelijken met collega-bedrijven. Pagina 14 van 16

15 4. Deelnemen aan Sturen op cijfers Nu de registratie is voltooid, ben jij deelnemer aan Sturen op cijfers van de KNS. Het gaat er om dat jij het maximale resultaat haalt uit jouw deelname. Onderstaande tips helpen u daarbij. Invoeren van gegevens 10) Log in op het internetprogramma Sturen op cijfers met gebruikersnaam en wachtwoord en kies de functie Cijfers invoeren. 11) De benodigde gegevens komen uit jouw bedrijfsadministratie, die jij reeds hebt ingericht voor Sturen op cijfers. In geval van meerdere slagerijen worden de gegevens voor elke slagerij apart ingevoerd. Tip: Naarmate jij langer deelneemt, gaat het verzamelen en invoeren van de cijfers in het algemeen sneller. 12) Jouw vaste gegevens worden bij het invoeren van een nieuwe periode automatisch overgenomen. Het is mogelijk om deze over te schrijven met een andere (werkelijke) waarde. 13) Het internetprogramma voert bij het opslaan enkele controles van de gegevens uit en geeft eventueel een foutmelding. Deze fouten kun jij direct of achteraf corrigeren. De ingevoerde gegevens worden altijd opgeslagen. Een periode met fouten krijgt de status ingevoerd, een periode zonder fouten krijgt de status goedgekeurd. Het is alleen mogelijk rapporten op te vragen over periodes die de status goedgekeurd hebben. 14) Je dient de bedragen van Overige kosten totaal en van de 9 kostengroepen 6 apart in te voeren. Het totaal wordt niet automatisch berekend. Dit is gedaan omdat is gebleken dat in geval van een verschil de oorzaak zowel bij het totaal als bij een of enkele groepen kan liggen. 15) Indien jij vergeet om de gegevens van een periode in te voeren, krijg jij na enkele weken vanuit het internetprogramma een herinnering via . 16) Het internetprogramma voert elke periode een automatische controle van een aantal ingevoerde gegevens uit. Indien fouten worden gevonden, ontvang jij een e- mail. Deze bevat de gevonden fouten. 17) Het is altijd mogelijk om de gegevens van een periode nog te corrigeren. Onderhoud van jouw gegevens 1) Indien jouw adres wijzigt, vergeet niet om het nieuwe adres als gebruikersnaam in te voeren in het programma Sturen op cijfers (functie Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen). 2) Overweeg regelmatig of het zinvol is om vanwege de veiligheid jouw wachtwoord te wijzigen (functie Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen). 3) Pas aan het begin van elk jaar de vaste gegevens aan (functie Vestiginggegevens > Bewerken vestiging). Voer de begrote of gemiddelde gegevens per gekozen invoerperiode (maand of vier weken) in. a) Je dient U onder andere de bedragen van Overige kosten totaal en van de 9 kostengroepen 7 apart invoeren. Het totaal wordt niet automatisch berekend. Dit is gedaan omdat is gebleken dat ingeval van een verschil de oorzaak zowel bij het totaal als bij een of enkele groepen kan liggen. Het internetprogramma controleert de gegevens en geeft eventueel een foutmelding. 4) Controleer jaarlijks de keuzes die jij hebt gemaakt bij de bedrijfskenmerken (functie Bedrijfsgegevens) en de vestigingkenmerken (functie Vestiginggegevens > Bewerken vestiging). 6 Dit geldt indien jij ervoor hebt gekozen om de overige bedrijfskosten uit te splitsen in negen kostengroepen. Je krijgt dan inzicht in de kosten van jouw bedrijf en kunt deze vergelijken met collega-bedrijven. 7 Dit geldt indien jij ervoor hebt gekozen om de overige bedrijfskosten uit te splitsen in negen kostengroepen. Je krijgt dan inzicht in de kosten van jouw bedrijf en kunt deze vergelijken met collega-bedrijven. Pagina 15 van 16

16 Gebruik van de cijfers in de rapporten uit het internetprogramma Sturen op cijfers 1) Maak er een gewoonte van om elke periode minimaal één keer (nadat de periodegegevens zijn ingevoerd in het internetprogramma) de rapporten te bekijken en te bepalen of jij cijfers ziet die aandacht vragen. Plan dit in als vast onderdeel van jouw werkzaamheden. Tip: Kijk ook naar opvallende kengetallen die te maken kunnen hebben met fouten in de ingevoerde gegevens. 2) Meest informatieve rapporten a) Periodevergelijking: vergelijken van twee periodes, bijvoorbeeld twee maanden, twee vier weken-periodes of vergelijking van een maand met een cumulatieve periode. b) In geval jij deelneemt met meer dan één slagerij, Filiaalvergelijking: vergelijken van de cijfers van twee van jouw slagerijen voor een bepaalde periode (maand/vier weken of cumulatief). c) Vergelijking met gemiddelde: vergelijken van de eigen kengetallen met de gemiddelde kengetallen van alle deelnemers (zonder selectie van kenmerken) of van vergelijkbare deelnemers (na selectie van een of meer kenmerken). d) Monitor: vergelijken van de ontwikkeling van de omzet, loonkosten, aantal klanten, etc. van jouw slagerij in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met de gemiddelde ontwikkeling bij alle deelnemers (zonder selectie van kenmerken) of van vergelijkbare deelnemers (na selectie van een of meer kenmerken). i) Tip: Het rapport Monitor is pas beschikbaar indien jij gegevens van meer dan een jaar hebt ingevoerd. e) Benchmark: grafiek met de waarde van een kengetal voor jouw eigen slagerij en voor de vergelijkbare deelnemers (op basis van de geselecteerde kenmerken). Ondersteuning door de KNS In geval van vragen over het internetprogramma Sturen op cijfers, kun jij contact opnemen met de helpdesk van de KNS, Maikel Nicolai, of In geval van vragen over de gegevens die jij in een periode moet invoeren neem contact op met jouw accountant of boekhouder (deze kent jouw bedrijfsadministratie). Indien deze jouw vraag niet kan beantwoorden, neem contact op met de helpdesk van de KNS. In geval van vragen over de interpretatie van de cijfers in de rapporten en te nemen stuurmaatregelen, kun jij contact opnemen met de helpdesk van de KNS, die jou zal doorverwijzen naar een bedrijfsadviseur van de KNS. Pagina 16 van 16

2. Inrichten van jouw bedrijfsadministratie

2. Inrichten van jouw bedrijfsadministratie 2. Inrichten van jouw bedrijfsadministratie Je hebt kennis gemaakt met Sturen op cijfers aan de hand van het eerste hoofdstuk. Daarbij heb jij onder meer kunnen bekijken welke gegevens per invoerperiode

Nadere informatie

1. Kennismaken met Sturen op cijfers

1. Kennismaken met Sturen op cijfers 1. Kennismaken met Sturen op cijfers Jij overweegt om deel te gaan nemen aan Sturen op cijfers in de slagersbranche. Sturen op cijfers is mede tot stand gekomen en wordt beheerd door de brancheorganisatie

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 1. Ontdek hoeveel Sturen op Cijfers u oplevert Wilt u ook: Beter verdienen met uw pedicurepraktijk? Meer inzicht in de cijfers van uw praktijk? Minder stress

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het programma Sturen op Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 3. Registreren als deelnemer U gaat deelnemen aan het programma Sturen op Cijfers van ProVoet. U heeft uw bedrijfsadministratie erop ingericht met onze handleiding.

Nadere informatie

Sturen op Cijfer met Melissa

Sturen op Cijfer met Melissa Sturen op Cijfer met Melissa Het scherm Sturen op Cijfers biedt de mogelijkheid om boekhoudkundige gegevens naar een speciale site te verzenden. Deze site is door het HBA geïnitieerd en is ontwikkeld in

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.4 Release 26-07-2013 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II App 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om 24 uur per dag online

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Regio Hollands Midden Aanmelding en inschrijving medewerkers RSW

Regio Hollands Midden Aanmelding en inschrijving medewerkers RSW Regio Hollands Midden Aanmelding en inschrijving medewerkers RSW Let op! Het inschrijven van medewerkers aan de RSW van RHM bestaat uit twee (2) delen. Om dit proces wat te vergemakkelijken is deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK Handleiding Online Ondernemingsplan IMK voor de Gebruiker Versie 2.0 Ondanks dat er de grootst mogelijke zorg is besteed aan het 'Online Ondernemingsplan IMK' blijft er de kans bestaan op een technische

Nadere informatie

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Zelfservice Cloud 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.3 Release 19-04-2013 I Inhoudsopgave Deel I 1 1 1 Met Multicraft Online is het mogelijk om op ieder gewenst moment online inzicht te hebben in de urenregistratie en facturatie

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.2 Release 06-03-2012 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II voor opdrachtgevers 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Online urenregistratie Versie 1.3 Release 19-04-2013 I Inhoudsopgave Deel I voor werknemers 1 Deel II voor opdrachtgevers 7 voor werknemers 1 1 voor werknemers Met Multicraft Online is het mogelijk om

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Versie 1.2 Release 06-03-2012 I Handleiding Multicraft Online Inhoudsopgave Deel I Handleiding Multicraft Online voor werknemers 1 Handleiding Multicraft

Nadere informatie

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK Versie 1.1 Pagina 1 van 8 augustus 2012 Inleiding Voor iedereen die maandelijks salaris ontvangt is de salarisstrook digitaal beschikbaar. De salarisstroken staan elke

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Handleiding Zelfservice Cloud voor Norman Security Versie maart 2014

Handleiding Zelfservice Cloud voor Norman Security Versie maart 2014 Handleiding Zelfservice Cloud voor Norman Security Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Zelfservice Cloud 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Extra rechten kopen

Nadere informatie

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Versie : 1.0 Datum : 01-01-2015 Inhoud Citrix Receiver installeren... 4 Stap 1 Citrix Receiver installatie... 4 Stap 2 Inloggen op de NDC-IT

Nadere informatie

Scholengemeenschap Bonaire Magister handleiding voor ouders

Scholengemeenschap Bonaire Magister handleiding voor ouders Installatie Silverlight Om te kunnen werken met Magister is het nodig dat Silverlight op de computer is geïnstalleerd. Het is goed mogelijk dat Silverlight al op uw computer staat: er zijn meer programma

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Handleiding Telewerken Altrecht. Voor medewerkers zonder een SMS token

Handleiding Telewerken Altrecht. Voor medewerkers zonder een SMS token Handleiding Telewerken Altrecht Voor medewerkers zonder een SMS token 1 Wat is Altrecht Telewerken? 3 Eerst een Citrix client installeren 3 Hoe log ik nu in op Telewerken zonder Token? 4 FAQ, Tips en Trucs:

Nadere informatie

Handleiding Magister voor ouders

Handleiding Magister voor ouders Als ouder/verzorger van een leerling of leerlingen op de Boelensschool hebt u de mogelijkheid om de prestaties van uw kind(eren) in ons administratiesysteem Magister op ieder moment te raadplegen. Magister

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Handleiding Muziek Online Zakelijk Versie april 2014

Handleiding Muziek Online Zakelijk Versie april 2014 Handleiding Muziek Online Zakelijk Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 2 Hoofdstuk 2. Gebruik en installatie 3 2.1 Benodigdheden 3 2.2 Inloggen 4 2.3 Muziek luisteren 6 2.4 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Installeren Adobe Flash Player

Installeren Adobe Flash Player Om uw afzetkeuze en celindeling online in te vullen, moet het programma Flash geïnstalleerd zijn op uw computer. Mocht dit nog niet op uw computer staan, dan krijgt u automatisch een foutmelding zodra

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie in de ConstruBadge toepassing

Handleiding voor de registratie in de ConstruBadge toepassing Handleiding voor de registratie in de ConstruBadge toepassing U vindt hieronder een beschrijving van de stappen die u moet volgen om uw bedrijf te registreren in de ConstruBadge toepassing. 1. Kijk na

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Handleiding - Mijngastouderburo.nl

Handleiding - Mijngastouderburo.nl Handleiding - Mijngastouderburo.nl voor vraagouders en gastouders 1. Mijngastouderburo.nl Mijngastouderburo.nl is je persoonlijke pagina op de website van Gastouderbureau ViaViela. Hier kun je je klant-

Nadere informatie

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website

Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website Handleiding Talententicket Inhoudstabel Registreren van je vereniging zonder dat je al bent geregistreerd op de website... 1 Registreren van je vereniging wanneer je al bent geregistreerd op de website...

Nadere informatie

Handleiding voor accountants

Handleiding voor accountants Handleiding voor accountants Deze handleiding is bedoeld voor accountants met een account op e-boekhouden.nl. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Boekhouden Factureren Ledenadministratie Beheer

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor accountants

e-boekhouden.nl Handleiding voor accountants e-boekhouden.nl Handleiding voor accountants Deze handleiding is bedoeld voor accountants met een abonnement op e-boekhouden.nl. Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Boekhouden Factureren Ledenadministratie

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Handleiding WasteTool voor bedrijven. Registratie verpakkingsafval

Handleiding WasteTool voor bedrijven. Registratie verpakkingsafval Handleiding WasteTool voor bedrijven Registratie verpakkingsafval Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 Voor het eerst inloggen 4 De volgende keren inloggen 5 3 Overzicht opvragen 7 4 Switchen tussen profielen

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Hoewel er geen echte App beschikbaar is, werkt de website en het invullen cq. goedkeuren van uren ook op diverse tablets waaronder de Apple ipad.

Hoewel er geen echte App beschikbaar is, werkt de website en het invullen cq. goedkeuren van uren ook op diverse tablets waaronder de Apple ipad. Handleiding Uren invoeren / Uren goedkeuren Vanaf eind januari komt het nieuwe urensysteem van KidsCentral beschikbaar voor u als gastouder en ouder. Hiermee streven we vooral duidelijkheid na voor zowel

Nadere informatie

- Inloggen 2. - De tour 3. - Vandaagscherm (ouders/leerlingen) 5. - Agenda 6. - Aanwezigheid 6. - Cijferoverzicht 7. - Techniek 8

- Inloggen 2. - De tour 3. - Vandaagscherm (ouders/leerlingen) 5. - Agenda 6. - Aanwezigheid 6. - Cijferoverzicht 7. - Techniek 8 Handleiding Magister voor ouders Ouders, verzorgers en leerlingen hebben via het internet toegang tot Magister; het leerlingvolgsysteem van onze school. In Magister kunnen het rooster, de aanwezigheid

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudstafel I. Aanmelden op de portal site van Sanoma Media... 3 II. CertiONE Bizmail in één oogopslag... 4 III. Controleren/wijzigen gebruikersgegevens... 5 IV. Aanmaken e-factuur

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Tool Calculeren Handleiding

Tool Calculeren Handleiding V1.1 Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl Louise Bos Hanzestraat 1, 7006

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014 Handleiding Zakelijk Exchange Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen in Zelfservice Cloud 4 2.2 Abonnement selecteren 4 2.3 Eerste gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Zelfservice Cloud voor rankingcoach Versie februari 2015

Handleiding Zelfservice Cloud voor rankingcoach Versie februari 2015 Handleiding Zelfservice Cloud voor rankingcoach Versie februari 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Inleiding 3 Zelfservice Cloud 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Extra rechten kopen

Nadere informatie

Handleiding Magister 5.6 voor ouders

Handleiding Magister 5.6 voor ouders Handleiding Magister 5.6 voor ouders Inleiding Het Merletcollege gebruikt voor haar leerlingen- en cijferadministratie het software pakket Magister. Hiervan is ook een webversie beschikbaar waarmee ouders

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Online invullen en beveiliging

Online invullen en beveiliging Online invullen en beveiliging Sinds de dpi 2010 geschiedt de gegevensopvraag online. Na het invullen van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt via uw mobiele telefoon een code toegestuurd. Nadat deze

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Handleiding app Sportlinked

Handleiding app Sportlinked Handleiding app Sportlinked Inhoud App installeren en downloaden... 2 Account aanmaken... 2 Menu... 5 Persoonlijke instellingen... 6 Team(s) als favoriet instellen... 6 Privacy instellingen aanpassen...

Nadere informatie

Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS.

Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS. Handleiding inloggen Talent en Salaris (web) Je kunt nu inloggen in je eigen medewerker gegevens in Talent & Salaris (web), verder te noemen TSS. Hiervoor typ je in het webadres van je browser het volgende

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal liquiditeitsbegroting (opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal opening kas/bank -1.128,99 4.347,50 11.590,59 16.803,73 20.997,93 19.457,90 21.280,18 27.973,31 35.496,66 37.698,87 48.759,66

Nadere informatie

Handleiding mijnreade

Handleiding mijnreade Handleiding mijnreade Inhoud 1. Inleiding... 2 Wat is mijnreade Cliëntenportaal?... 2 2. Wat heeft u nodig?... 2 3. DigiD aanvragen... 2 4. Inloggen en uitloggen... 2 5. Hoe werken de verschillende onderdelen...

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1 Vooraf 5 1.2 Wat is Mijn.PvdA.nl? 5 1.3 Inloggen op Mijn.PvdA.nl 5

Nadere informatie

Tool Calculeren. Handleiding

Tool Calculeren. Handleiding Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat 1,

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING

HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING Sportverenigingen kunnen de kosten van VOG s die zijn aangevraagd voor hun vrijwilligers in 2012 vergoed krijgen. Dit geldt alleen wanneer een vrijwilliger voldoet

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start Internetbankieren met Mijn ING Zo gaat u eenvoudig van start 265244_1213.indd 1 05-11-13 09:41 Mijn ING Met Mijn ING bankiert u waar en wanneer u wilt. U kunt op elk moment precies zien hoeveel geld er

Nadere informatie

GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows Vista, Windows 7 & Windows 8

GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows Vista, Windows 7 & Windows 8 GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows Vista, Windows 7 & Windows 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem:

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie 1 Internet explorer 1. Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren dient u te beschikken over een webbrowser.

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Copyright 2013, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram 2 Eisenanalyse 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram beschrijvingen van de UseCases en/of prototype Inloggen Inloggen Deze usecase zorgt ervoor dat de gebruiker zich kan inloggen op het systeem. lid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.0 Voordat je begint 4 1.1 Browserinstellingen 5 1.2 Beeldscherminstellingen 6 1.3 Pop-up blokkering 6 2.0 Starten met RSO 7 2.1 Inloggen in RSO 9 2.2 Wijzigen

Nadere informatie

Handleiding PAM-applicatie

Handleiding PAM-applicatie Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding PAM-applicatie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Organisator 3 3. Bedrijfsarts 8 4. Testafnemer 15 5. Deelnemer 18 1

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

1. Google Account Een Google account aanmaken

1. Google Account Een Google account aanmaken Handleiding Google account 1) Een Google account aanmaken 2) Inloggen en uitloggen Waarom een google account aanmaken als u foto s wilt bekijken? Google biedt een gratis opslag aan voor het uploaden van

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

HANDLEIDING. LogMeIn Free host software version 4.0.0.982

HANDLEIDING. LogMeIn Free host software version 4.0.0.982 HANDLEIDING LogMeIn Free host software version 4.0.0.982 september 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Over LogMeIn Free... 4 Stappenplan... 4 Stap 1 - Een LogMeIn-account aanmaken... 5 Stap 2 - C3LO-computers

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl Basishandleiding Werknemerloket Loket.nl Inhoudsopgave 1 WERKNEMERLOKET... 3 2 TOEGANG TOT WERKNEMERLOKET... 4 3 TOEGANG TOT DE APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN (FINBOX)... 5 5 DE STARTPAGINA...

Nadere informatie

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het aanvragen van een demo-account voor bettermarks wiskunde.

Hartelijk dank voor het aanvragen van een demo-account voor bettermarks wiskunde. Beste mevrouw/meneer, Hartelijk dank voor het aanvragen van een demo-account voor bettermarks wiskunde. In deze handleiding vindt u de belangrijkste informatie om meteen aan de slag te gaan. Mocht u vragen

Nadere informatie