Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 Centrum voor Onderwijs en Leren Onderwijsadvies & Training Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Schooljaar

2

3 Samen werken aan de kwaliteit van onderwijs Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden vinden we steeds belangrijker. We zouden graag een academische route ontwikkelen voor leerlingen. Hoe kunnen we meer samenhang aanbrengen in de ontwikkeling van deze vaardigheden? Waarom scoren we al jaren goed op Nederlands maar is er nu ineens een cohort dat slecht scoort? Waarom lijkt een grote groep leerlingen het plotseling niet te redden op het vastgestelde niveau? Wij willen professionaliseren en hebben daarbij onder andere aandacht voor toetsing. Hoe maken we zichtbaar wat leerlingen leren tijdens de les? Toetsen we nu wel wat we willen toetsen? En hoe sluiten de toetsen aan op wat de docent doet in de klas? We willen onze beginnende docenten de kans geven zich meer te verdiepen in de basale elementen van het lesgeven en ze daarmee laten oefenen. Bijvoorbeeld op thema s als klassenmanagement, het creëren en managen van een veilige werksfeer, differentiatie en interventies plegen. Kunnen jullie ons hierbij helpen? Samen werken aan antwoorden Bovenstaand is zomaar een greep uit de vragen waar scholen mee komen. Wij helpen schoolleiders en docenten bij het beantwoorden ervan. Dat doen we door middel van scholing, advies en onderzoek. Met als doel om bij te dragen aan duurzame competentieontwikkeling van docenten en om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. We denken mee op het niveau van beleid, maar ook bij de implementatie en uitvoering. U kunt bij ons terecht met vragen ten aanzien van de volgende onderwerpen: het primaire proces van lesgeven, scholing en coaching professionalisering binnen de school en intervisie van docenten onderwijsonderzoek (met en voor de school) Uw praktijk als basis Uw praktijkvragen zijn het aanknopingspunt voor een werkwijze die past bij uw school. Veel scholing verzorgen wij als maatwerk. Daarnaast bieden wij trajecten aan waar docenten individueel op kunnen inschrijven. Ook organiseren wij conferenties die gericht zijn op de professionalisering van docenten, en hebben wij aandacht voor een goede aansluiting tussen het voortgezet en het wetenschappelijk onderwijs. Wetenschap vertalen naar uw praktijk Wij maken onderdeel uit van de Universiteit Utrecht. Hierdoor zijn wij in staat om recente onderwijskundige, vakdidactische en gedrags wetenschappelijke inzichten uit de wetenschap te vertalen naar de praktijk op uw school. Bovendien kennen onze adviseurs/ trainers het onderwijs: ze hebben veelal zelf voor de klas gestaan en/of hebben ervaring in het opleiden van eerstegraads docenten. Hebt u ook een vraag? Neem dan contact met ons op. Zodat we samen op zoek kunnen naar het antwoord. Namens Onderwijsadvies & Training, Jan van Tartwijk Wetenschappelijk directeur Riekje de Jong Adviseur/trainer en lid van het managementteam 1

4 Kalender Activiteit Soort Doelgroep (Start)datum 2015 Professionaliseringstraject voor docentcoaches Opleiding Ervaren docenten, beginnende 8 september docentcoaches Practical CLIL for Starters Cursus CLIL teachers 15 september Verbeteren van uw toetspraktijk Workshop Docenten 15 september Activeren en motiveren Cursus Docenten 16 september Starten als decaan Cursus Startende decanen 17 september Gesprekstechniek voor decanen vmbo-havo-vwo Cursus Decanen 24 september Academische vaardigheden: leerlingen voorbereiden op Cursus Docenten bovenbouw vwo 1 oktober het wetenschappelijk onderwijs Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek doen Opleiding Vwo-docenten natuurwetenschappen 5 oktober Klassenmanagement: de basis op orde Cursus Docenten 7 oktober Oriëntatiekennis en verwerking examenprogramma havo-vwo Cursus Docenten geschiedenis havo-vwo 13 oktober Keuzebegeleiding havo-vwo Cursus Decanen 15 oktober Leren begeleiden van leraren-in-opleiding Cursus Begeleiders van (aanstaande) 28 oktober docenten Verbeteren van uw toetspraktijk Workshop Docenten 4 november Visie op loopbaanoriëntatie vmbo-havo-vwo Cursus Decanen 5 november Vmbo examenconferentie geschiedenis Conferentie Docenten geschiedenis vmbo 6 november Woudschoten chemie conferentie Conferentie Docenten scheikunde havo-vwo 6 en 7 november Scholennetwerkmiddag Conferentie Docenten, decanen, schoolleiders 12 november Examenconferentie historische context Duitsland Conferentie Docenten geschiedenis havo-vwo 20 november WND conferentie Conferentie Docenten natuurkunde en NLT, TOA s, 11 en 12 december lerarenopleiders 2016 Klassenmanagement: de basis op orde Cursus Docenten 13 januari Activeren en motiveren Cursus Docenten 14 januari Nationale Wiskundedagen Conferentie Docenten wiskunde 29 en 30 januari Verbeteren van uw toetspraktijk Workshop Docenten 24 februari Klassenmanagement: de basis op orde Cursus Docenten 11 maart Meten is weten: het benutten van doorstroomcijfers Cursus Decanen en teamleiders bovenbouw 24 maart ECENT conferentie Conferentie Lerarenopleiders bètavakken 18 mei ELWIeR conferentie Conferentie Lerarenopleiders wiskunde/rekenen 18 mei 2 Voor alle open inschrijving cursussen geldt dat maatwerk ook tot de mogelijkheden behoort.

5 Inhoudsopgave Een ambitieuze leercultuur en differentiatie 4 Opbrengstgericht werken 6 Pedagogisch-didactisch handelen van docenten 8 Coachen en gecoacht worden 12 Doelgericht werken aan schoolontwikkeling 14 Keuzeprocessen van leerlingen begeleiden 16 Engels als tweede taal 18 Geschiedenis 19 Wiskunde/rekenen en de bètavakken 20 Aansluiting vo-wo: het Scholennetwerk 22 Aansluiting vo-wo: U-Talent 24 Wilt u op de hoogte blijven van onze projecten, ons onderzoek en ons (cursus)aanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief op 3

6 Een ambitieuze leercultuur en differentiatie Hoe kun je de beste groep leerlingen in een klas goed bedienen? Het is de kunst hen voldoende uit te dagen en te motiveren, zodat ze van brugklas tot eindexamen aan hun trekken komen. Door hierbij stil te staan bereik je mogelijk ook de leerlingen die onderpresteren omdat ze zich vervelen. De cursussen zijn gericht op havo- en vwo-leerlingen. Het vwo bereidt voor op een wetenschappelijke opleiding, waarin je niet alleen kennis verwerft, maar ook leert toepassen, bijvoorbeeld door onderzoek te doen en zaken kritisch te benaderen. Hoe kun je daar al vanaf de brugklas op inspelen, zodat vijfde- of zesdeklassers een behoorlijke kennisbasis en de 21 st century skills hebben wanneer ze gaan studeren? Academische vaardigheden: leerlingen voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs U wilt uw leerlingen goed voorbereiden op een universitaire studie. De aansluiting verloopt niet altijd vlekkeloos. In deze cursus slaan we een brug tussen het vwo en de universiteit. Wat zijn academische vaardigheden? Welke vaardigheden (21 st century skills) verwacht de universiteit? En hoe kun je hier op het vwo aandacht aan besteden zodat leerlingen een goede start kunnen maken op de universiteit? Ook maakt u een plan om academische vaardigheden onderdeel te maken van uw eigen vak. Doelgroep: docenten bovenbouw vwo Data: 1 oktober en 5 november Kosten: 600,- Begeleiden van de jonge onderzoeker in het vwo: leren onderzoek doen van brugklas tot profielwerkstuk Onderzoek doen helpt om de wereld te leren kennen en te begrijpen. Vwo-docenten helpen hun leerlingen onderzoek te doen en de houding van een aankomend wetenschapper aan te nemen. U leert in deze cursus hoe u daar in de brugklas al mee kan beginnen, en hoe u de leerlingen naar de eisen in de eindexamenprogramma s kunt laten toewerken. We gaan zowel in op het vakoverstijgende karakter van onderzoek doen als op het vakspecifieke karakter. Doelgroep: vwo-docenten Data: dit aanbod betreft maatwerk. 4

7 Differentiëren Differentiëren is belangrijk als je goed wilt aansluiten op de beginsituatie, interesses en het leerprofiel van leerlingen. Het kan een positief effect hebben op de motivatie van leerlingen, maar het moet wel haalbaar blijven voor de docent. Wij helpen u ontdekken waarin u kunt differentiëren, welke methodieken goed werken voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen, en of je het binnen of buiten de klas vormgeeft. Speciale aandacht krijgt compacten, verdiepen en verrijken. U maakt passende opdrachten die u, na eventueel noodzakelijke aanpassingen, in de klas inzet. Doelgroep: ervaren docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. Ik weet nu weer waar goed onderzoek aan moet voldoen. En weet dat te vertalen naar onderzoeksopdrachten voor mijn leerlingen. Oud-deelnemer Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen (i.s.m. GLOBE Nederland) In dit scholingstraject leert u hoe u vwo-leerlingen vanaf de brugklas al kleine en grotere levensechte onderzoekstaken kunt laten uitvoeren bij de natuurwetenschappelijke vakken, en zo stapsgewijs toe kan werken naar de eisen in de examenprogramma s ten aanzien van onderzoeksvaardigheden. Binnen dit traject wordt het internationale wetenschappelijke GLOBE programma gebruikt als voorbeeld voor hoe je in de klas leerlingen enthousiast kunt maken voor wetenschappelijk onderzoek en ze kunt leren de natuurwetenschappelijke onderzoekscyclus te doorlopen. Doelgroep: vwo-docenten natuurwetenschappen Data: Startfase: 5 oktober en 5 november. Verdiepingsfase: 9 december, 18 januari, 18 februari en 1 juni. Kosten: 1489,- (inclusief een schoolbreed GLOBE jaarlidmaatschap) Uitdaging voor de best presterende leerlingen Elk klas kent leerlingen die meer kunnen en willen dan het curriculum biedt. Als de leeromgeving ze te weinig uitdaagt missen ze de kans om hun talenten te ontwikkelen. Ook kunnen ze hun interesse in de lesstof verliezen. In deze cursus leert u hoe u deze leerlingen herkent en hoe u ze uitdaagt om excellente prestaties te leveren, toegelicht met ervaringen en lesmaterialen uit verschillende schoolvakken. Ook besteden we aandacht aan de uitstraling naar de rest van de klas. Doelgroep: vwo-docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. 5

8 Opbrengstgericht werken Meer aandacht voor opbrengstgericht werken benadrukt het belang van inzicht in leerprestaties van leerlingen. Leerresultaten laten zien wat leerlingen hebben geleerd en hoe succesvol het onderwijs was. Ze vormen een bron voor feedback op basis waarvan zowel leerlingen als docenten conclusies kunnen trekken en beslissingen kunnen nemen over het vervolgtraject. Als dit proces van onderbouwde feedback, toetsen en beoordelen optimaal verloopt, verbeteren de leerresultaten van leerlingen en nemen opbrengst en rendement van uw onderwijs verder toe. Beoordelen en toetsen Toetsen en beoordelen wordt ingezet om leerresultaten te meten, feedback te kunnen geven en om het niveau van de leerling te kunnen vaststellen. In deze cursus leert u wat er komt kijken bij goede toetsing: wat zijn de sterke en minder sterke kanten van verschillende toetsvormen, hoe ziet het proces van toetsconstructie tot evaluatie eruit, welke methoden zijn er om toetsen te analyseren en hoe bepaal ik zak-slaag grenzen en cijfers. Ook komen ontwikkelingen op het terrein van toetsing aan bod. Doelgroep: docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. Focus op feedback Feedback kan bij leerlingen een sterk effect hebben op leren, inzet, plezier en gevoel van competentie. Je kunt feedback inzetten om een leerproces te beoordelen en af te sluiten, om te bepalen waar een leerling staat en hoe hij verder moet. Dit individuele traject geeft u inzicht in de manier waarop u feedback geeft en wat de effectiviteit ervan is. We maken een opname van interactiesituaties en analyseren deze. Ook bevragen we leerlingen over uw handelen. Dit resulteert in een uitgebreid profiel en adviezen. Doelgroep: docenten Data: dit aanbod betreft individueel maatwerk. Kosten: 900,- voor een volledig traject. 6

9 Meten is weten: het benutten van doorstroomcijfers U wilt weten hoe het uw leerlingen vergaat in het vervolgonderwijs. Want dat zegt iets over het rendement van de school, en ook over wat er beter kan aan het LOB-beleid of de inrichting van het onderwijs. Doorstroomcijfers komen steeds beter in beeld. Maar hoe analyseer en interpreteer je deze, en welke vervolgstappen kun je daaruit afleiden voor het beleid op uw eigen school? In deze cursus kijken we naar de cijfers van uw eigen school, waarna we vervolgstappen vaststellen en een plan van aanpak maken. Doelgroep: decanen en teamleiders bovenbouw Data: 24 maart en 14 april Kosten: 600,- Verbeteren van uw toetspraktijk Het is niet eenvoudig om uw opdrachten, toetsen en beoordelingen te laten passen in het leerproces van leerlingen en ze inzichtelijk en leerzaam te laten zijn. In dit individuele traject maken we een analyse van uw eigen praktijk: sluiten uw toets en de activiteiten van u en uw leerlingen aan op de doelen, hoe kan dat worden beoor deeld en hoe leerzaam is de beoordeling? U ontvangt concrete adviezen om uw praktijk te verbeteren, waarbij we aandacht hebben voor het actief betrekken van leerlingen. Doelgroep: docenten Data: 15 september of 4 november of 24 februari (workshop) Kosten: 600,- voor maatwerk, 450,- voor een workshop. Verdiepingscursus: opdrachten, toetsen en beoordelen voor ervaren docenten Voor hun vervolgopleiding en hun latere werk moeten leerlingen 21 st century skills zoals samenwerken, kritisch denken, analyseren, reflecteren en probleemoplossend vermogen ontwikkelen. In deze cursus leert u hoe u dit integreert in opdrachten, toetsen en beoordelen. U leert om toetsen en beoordelingscriteria te maken die in lijn zijn met de beoogde leerdoelen, opdrachten, leerling- en docentactiviteiten en die optimaal bijdragen aan de motivatie van leerlingen. We gaan na wat adequate feedback is, waarbij we ook de mogelijkheden van peerfeedback verkennen. Doelgroep: ervaren docenten Data: dit aanbod betreft maatwerk. Kosten: 950,- (bij in-company 700,-) 7

10 Pedagogisch-didactisch handelen van docenten Lesgeven aan een groep pubers vraagt om specifieke vaardigheden. Docenten houden van hun vak en willen dat graag overbrengen. Maar zonder persoonlijk contact in de klas is weinig sprake van leren. En zonder goed didactisch handelen van de docent, is leren ook lastig. Een breed repertoire van pedagogische en didactische vaardigheden, naast vaardigheden op vakdidactisch gebied, zorgt ervoor dat u als docent al die verschillende individuen in een klas kunt bieden wat ze nodig hebben. Daarnaast betekent docent-zijn ook coachen en gesprekken voeren met leerlingen en met ouders. Activeren en motiveren Bij het activeren en motiveren van leerlingen spelen veel factoren een rol. Leerlingen willen uitdaging, zelf sturing hebben op het leerproces, zich verbonden voelen met de docent en medeleerlingen en actief zijn. We gaan in op de factoren waar u zelf invloed op kunt uitoefenen en die u kunt inzetten. Waarbij we altijd de vraag stellen hoe u leerlingen aan het denken zet en laat leren. Aan bod komen onder andere activerende werkvormen, vraagtechnieken, motiverende openingen, realistische opdrachten en behapbaar differentiëren. Doelgroep: docenten Data: 16 september, 30 september en 21 oktober of 14 januari, 27 januari en 17 februari Kosten: 500,- Klassenmanagement: de basis op orde Heeft u over het algemeen een goede, veilige werksfeer in de klas? Wilt u zich nu verder ontwikkelen op het gebied van klassenmanagement? De onrust net vóór zijn, het eeuwig kletsende groepje ook bij de les betrekken, of overgangen tussen verschillende lesonderdelen soepeler en sneller laten verlopen? We starten met een praktijkgerichte groepsworkshop, waarna u individueel verder gaat. U leert patronen herkennen over communicatie en interactie en past dit in het vervolgtraject toe op uw eigen situatie. Doelgroep: docenten Data: 7 en 28 oktober of 13 januari en 5 februari of 11 maart en 1 april Kosten: 800,- 8

11 Observeren en nabespreken van lessen van collega s Als docent leer je in de praktijk, al doende. Door middel van reflectie op uw praktijkervaringen ontwikkelt u zich als professional. Het kan een enorme steun zijn en het leerproces versnellen als u begeleid wordt door een ervaren collega. Zo n begeleider zit tijdens de les achter in de klas al dan niet met filmcamera en geeft na afloop feedback. In deze cursus leert u waar je als begeleider op let, en hoe je constructieve feedback en tips geeft die passen bij de stijl van de geobserveerde docent. Doelgroep: docenten Data: dit aanbod betreft maatwerk. Onderwijsonderzoek Hebt u de ambitie om (praktijkgericht) onderzoek te gaan doen binnen uw school, of wilt u docent-onderzoeker worden? In deze cursus leert u welke soorten onderzoek u kunt doen, uit welke stappen onderzoek bestaat en hoe u een onderzoeksplan opstelt. Ook leert u kritisch kijken naar bestaand onderzoek over onderwijs, zodat u in staat bent om in te schatten wat werkt en effectief is. De cursus kan ook vakspecifiek worden ingericht. Doelgroep: docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. 9

12 10

13 Pedagogisch-didactisch handelen van docenten Ontwikkelen van uw pedagogisch-didactisch handelen Inzicht in uw pedagogisch-didactisch handelen is een goede opmaat voor reflectie en dialoog. De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) en de vragenlijst Pedagogisch-Didactisch Handelen (PDH) worden gebruikt om uw leidinggevend handelen en uw persoonlijke contact met de klas in kaart te brengen. Op basis van het beeld dat leerlingen hebben en het beeld dat u als docent zelf heeft en nastreeft bespreken we de invloed van uw gedrag op het gedrag van leerlingen, waarna u adviezen en praktische handreikingen krijgt. Doelgroep: docenten Data: Dit aanbod betreft maatwerk. Zelfregulerend leren Leerlingen die goed leren monitoren hoe ze zelf presteren, wat goed werkt voor ze om effectief te kunnen leren en hoe ze zichzelf kunnen bijsturen, hebben daar de rest van hun lerende leven profijt van. In deze cursus verwerft u leerpsychologische en vakdidactische kennis over zelfregulerend leren. U maakt kennis met enkele theoretische modellen en met ontwerpprincipes die helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden ten aanzien van zelfregulerend leren. U oefent met deze principes in een zelf vormgegeven les. Doelgroep: docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. 11

14 Coachen en gecoacht worden Nieuwe, nog onervaren collega s en studenten die stage lopen, maken op veel scholen deel uit van het docententeam. Het kan een enorme steun zijn en het leerproces versnellen als ervaren collega s goede begeleiding geven. Collega s begeleiden is meer dan inwerken, praatpaal zijn of advies geven. U kunt bij ons terecht voor het laten coachen van docenten of het begeleiden van intervisiebijeenkomsten, maar ook voor verdere professionalisering van docenten in uw team, zodat zij de rol van coach op zich nemen en/of een intervisiesysteem in uw school opzetten en begeleiden. Begeleid worden in de klas We bieden verschillende soorten begeleiding in de klas zoals individuele coaching, supervisie, vakdidactische coaching, en video-interactiebegeleiding door één van onze trainers/begeleiders. Na een intake waarin we uw vraag verkennen en aanscherpen, wordt een op u toegesneden traject gemaakt. Het is mogelijk om een combinatie van coachingsvormen toe te passen. Mogelijke onderwerpen die voor coaching in aanmerking komen zijn gespreksvaardigheden, samenwerking, contact houden met uw leerlingen, klassenmanagement en (vak)didactische vraagstukken. Doelgroep: docenten Data: Dit aanbod betreft maatwerk. Ervaren collega s leren coachen Ook ervaren docenten hebben leer- of hulpvragen. Vroegtijdige signalering van problemen en adequate begeleiding voorkomen dat zaken uit de hand lopen en laten de docent weer plezierig en succesvol in de school functioneren. We reiken instrumenten aan waarmee u collega s met hun leer- of hulpvraag of met hun problemen kunt begeleiden. Aan bod komt onder meer: hoe geef je feedback zodat de ander met meer plezier (meer) leert, hoe ga je als coach om met je eigen waarden en opvattingen, hoe stel ik de goede vragen? Doelgroep: begeleiders Data: Dit aanbod betreft maatwerk. 12

15 Leren begeleiden van leraren-in-opleiding Leraar worden leer je voor een groot deel in de praktijk. Deskundige begeleiding is hierbij van groot belang. In deze training leert u hoe u docenten-in-opleiding zo efficiënt mogelijk begeleidt bij hun ontwikkeling als docent. Zowel de theorie als de praktijk van het begeleiden komen aan bod. U oefent met begeleidingsvaardigheden, wisselt uit met begeleiders van andere scholen, scherpt uw visie op begeleiden aan en oefent met beoordelingsinstrumenten. Doelgroep: begeleiders van (aanstaande) docenten. Data: 28 oktober, 29 oktober, 11 november en 15 november Kosten: gratis voor begeleiders lerarenopleiding. Voor overige geïnteresseerden 750,-. Voorwaarde voor deelname is dat u in de periode dat de training plaatsvindt, ook daadwerkelijk (aanstaande) docenten begeleidt. Professionaliseringstraject voor docentcoaches op school Het coachen van beginnende docenten zorgt voor een plezierige start van de loopbaan, verhoogt de effectiviteit van lesgeven en versnelt dat proces ook. In deze intensieve opleiding (7 bijeenkomsten) wordt u opgeleid tot coach van docenten. We gaan in op gespreksvaardigheden, het geven van feedback, de overtuigingen van coaches over goed onderwijs en de rol daarvan in het coachingstraject. Werkvormen en inzichten, zowel voor coaches als voor docenten, zijn gebaseerd op leer- en motivatietheorieën. Het traject draagt bij aan de school als lerende organisatie. Doelgroep: ervaren docenten, beginnende coaches Data: 8 september, 13 oktober, 19 november, 16 januari, 2 februari, 18 februari en één nog nader te bepalen dag. Kosten: 1425,- Een driejarig begeleidingsprogramma voor startende leraren ontwikkelen en uitvoeren Startende leraren zijn meestal goed op de hoogte van actuele inzichten over onderwijs, hebben verfrissende ideeën en zijn enthousiast. Tegelijkertijd zijn ze kwetsbaar, doordat ze nog volop in ontwikkeling zijn, beperkt over routines beschikken en hun weg binnen de school nog moeten vinden. Om deze redenen is het Ministerie van OCW in 2014 het project Begeleiding Startende Leraren gestart. Doel van het project is om startende leraren te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling en ervoor te zorgen dat ze met plezier in het onderwijs (blijven) werken. Om dat te bereiken ontwikkelen scholen een bij de school passend begeleidingsprogramma. Doordat de pedagogischdidactische bekwaam heden van de docent systematisch in kaart worden gebracht is er sprake van gerichte coaching. Scholen worden in het project ondersteund door (lerarenopleiders van) universiteiten en hogescholen uit de regio. Meer informatie Hebt u interesse om in het schooljaar deel te nemen of wilt u meer weten? Zie Hier vindt u ook de contactgegevens voor uw regio. Scholen in de regio Utrecht kunnen rechtstreeks contact opnemen via of

16 Doelgericht werken aan schoolontwikkeling Schoolontwikkeling is niet alleen een zaak van de schoolleider, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleider, teamleiders en docenten. De schoolleider zet een koers uit, maakt keuzes en stelt prioriteiten. De vertaalslag naar pedagogisch-didactisch handelen ligt steeds meer bij de teamleiders en docenten. Voor een schoolleider wordt het belangrijker om overzicht over het geheel te hebben en te zien waar mogelijkheden en behoeftes van docenten liggen. Zo kan beter ingespeeld worden op externe richtlijnen, zoals hogere leeropbrengsten en het stimuleren van excellentie. Van docenten wordt gevraagd dat zij over hun eigen klas en vak heen kijken en een bijdrage leveren aan schoolontwikkeling en doorlopende leerlijnen. ICT, didactiek en TPACK ICT kent vele toepassingsmogelijkheden in het onderwijs. Het kan de onderwijs praktijk ondersteunen en verbeteren. In deze cursus doet u kennis op over het inzetten van ICT vanuit een pedagogisch-didactisch, leerpsychologisch en techno lo gisch perspectief. U krijgt inzicht in verschillende toepassingsvormen van ICT, in de manier waarop ICT uw onderwijspraktijk kan verbeteren en ondersteunen, in het ontwerpen van ICT-toepassingen en in de mogelijkheden om het ICT-gebruik binnen uw eigen onderwijspraktijk en school te evalueren. Doelgroep: docenten, teamleiders Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. Individueel begeleidingstraject Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) De Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) geeft u inzicht in uw functioneren als leidinggevende. De vragenlijst wordt ingevuld door medewerkers van de school (medewerkersbeeld) en door uzelf (zelfbeeld en ideaalbeeld). De verschillen tussen de drie perspectieven op uw gedrag worden als uitgangspunt gebruikt voor reflectie en verbetering. In gesprekken onderzoeken we patronen en bespreken we op welke wijze u gewenste veranderingen tot stand kan brengen. Doelgroep: schoolleiders Data: dit aanbod betreft maatwerk. 14

17 Multimedia leren Hoe leren we van multimediaal materiaal? En hoe kunt u er als docent voor zorgen dat leerlingen multimediale informatie (plaatjes, video) zo goed mogelijk verwerken? In deze cursus formuleren we de antwoorden op deze vragen vanuit een leerpsychologisch perspectief. We koppelen het cognitief theoretisch perspectief over de (on)mogelijkheden van ons leren aan uw eigen onderwijspraktijk. Zodat u een concreter beeld heeft hoe u andere bronnen dan tekst kan toepassen in uw lessen. Doelgroep: docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. Perspectieven op het organiseren van leren Als docent heeft u te maken met o.a. collega s, leidinggevenden en ouders met ideeën over het verbeteren van onderwijs. Onderwijsontwikkeling is een complex proces, waarbij schoolorganisatie, -cultuur en leiderschap een belangrijke rol spelen. In deze cursus krijgt u zicht op verschillende perspectieven op onderwijs en op de wijze waarop scholen georganiseerd en aangestuurd worden. Ook gaan we in op de totstandkoming van onderwijsbeleid, de rol van onderwijsadviseurs en de inspectie bij onderwijsverbetering, de maatschappelijke functie van onderwijs en uw rol als onderwijsprofessional in dit dynamische veld. Doelgroep: docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. 15

18 Keuzeprocessen van leerlingen begeleiden De decaan wil leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Maar hoe? Welke hulpmiddelen zijn er, waar is actuele informatie te vinden, wat hebben leerlingen eigenlijk nodig om een goede keuze te kunnen maken? En hoe stimuleert u collega s die betrokken zijn bij Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van leerlingen? Op welke wijze wilt en kunt u LOB vormgeven binnen de school? In onze cursussen gaan ervaren én minder ervaren decanen aan de slag met deze vragen. Vervolgopleidingen concretiseren hun eisen tegenwoordig in nieuwe matchingen selectieprocedures. Onze cursussen helpen decanen om een brug te slaan tussen deze eisen en het keuzeproces van leerlingen. Gesprekstechniek voor decanen vmbo-havo-vwo Gesprekjes met leerlingen: vaak heb je maar 10 minuten. Een effectief gesprek voeren waarbij de leerling aan het woord is en aan de slag gaat, is een hele kunst. In deze cursus oefent u verschillende technieken die u kunt toepassen in een gesprek. Ook leert u uw eigen gespreksstijl te versterken. Doelgroep: decanen Data: 24 september, 29 oktober en 19 november Kosten: 850,- Door de combinatie van praktische tips, onder liggende theorie en oefenen met eigen casussen kan ik meer uit een gesprek met een leerling halen. En daar profiteert de leerling van. Keuzebegeleiding havo-vwo In deze cursus besteden we aandacht aan het herkennen van verschillende soorten keuzestrategieën en de achterliggende problematiek. We kijken wat het verschil is tussen een goede keuze en goed kiezen. Ook gaan we in op alle fasen van een keuzeproces. U leert hoe u al deze kennis kunt benutten in uw gesprekken. Doelgroep: decanen Data: 15 oktober en 12 november Kosten: 650,- Oud-deelnemer Gesprekstechniek voor decanen vmbo-havo-vwo 16

19 Meten is weten: het benutten van doorstroomcijfers U wilt weten hoe het uw leerlingen vergaat in het vervolgonderwijs. Want dat zegt iets over het rendement van de school, en ook over wat er beter kan aan het LOB-beleid of de inrichting van het onderwijs. Doorstroomcijfers komen steeds beter in beeld. Maar hoe analyseer en interpreteer je deze, en welke vervolgstappen kun je daaruit afleiden voor het beleid op uw eigen school? In deze cursus kijken we naar de cijfers van uw eigen school, waarna we vervolgstappen vaststellen en een plan van aanpak maken. Doelgroep: decanen en teamleiders bovenbouw Data: 24 maart en 14 april Kosten: 600,- Starten als decaan havo-vwo Deze cursus geeft u in korte tijd zicht op de taken en werkzaamheden van een decaan. Aan bod komen het LOB-jaarprogramma, de beschikbare informatiebronnen, en methode- en testgebruik. Het betreft een concrete cursus met informatief en bruikbaar materiaal. Doelgroep: startende decanen Data: 17 september en 8 oktober Kosten: 725,- Visie op loopbaanoriëntatie vmbo-havo-vwo Deze cursus biedt u de mogelijkheid om uw visie op en de opzet van loopbaanoriëntatie in de tweede fase op uw school kritisch tegen het licht te houden en nader uit te werken. Een stevige positionering van loopbaanoriëntatie binnen school vraagt om een gedegen visie van uw kant, en het vermogen deze visie ook over te brengen op leerlingen, collega s en schoolleiding. Doelgroep: startende en ervaren decanen Data: 5 november, 3 december, 14 januari, 11 februari, 17 maart en 21 april Kosten: 990,- 17

20 Engels als tweede taal CLIL (Content and Language Integrated Learning) biedt uw school en docenten concrete handvatten en praktische begeleiding om CLIL te gebruiken binnen uw tweetalige onderwijs (TTO). Ook voor het vreemde talenonderwijs (binnen of buiten TTO) biedt de methodologie goede aanknopingspunten. CLIL draagt bij aan een hoger leerrendement door zowel taal- als andere (vakinhoudelijke) vaardigheden tegelijkertijd aan te leren. U kunt bij ons terecht voor (open inschrijving) cursussen en voor op maat gemaakte ondersteuning die aansluit bij de doelstellingen van uw school. Zowel scholen die starten met CLIL als scholen die CLIL verder willen ontwikkelen kunnen bij ons terecht. The course helped me to create different types of CLIL excersises to use in my classes. I also have learned how to identify patterns in TTO learning which help me modify my existing lessons. Oud-deelnemer Practical CLIL for Starters Practical CLIL for Starters Are you new or relatively new to CLIL and want to improve your CLIL teaching method ology? This is a practical course in content and language integrated learning, specially designed for all subject teachers who are new or relatively new to CLIL. The emphasis is on experiencing a variety of CLIL focused activities and creating your own ideas and materials for lessons. Target group: starting teachers in TTO or bilingual education Dates: 15 and 29 September, 13 and 27 October Costs: 890,- CLIL Coaching + Refresh your CLIL CLIL Coaching is for schools that wish to work more individually with their teachers. After a short intake with your teachers to discover which aspects of CLIL they would like to develop, we observe and give feedback to them. CLIL coaching can be combined with a series of workshops to refresh and expand CLIL knowledge and build up CLIL toolkits. Target group: intermediate to advanced teachers in TTO or bilingual education Dates: on demand and personalized for each school 18 Are you interested in CLIL for your own teaching situation but don t you see your school-type listed? Please contact us to see how we can work together with your school to match the best training to your teachers. For more information about CLIL see Bitesize CLIL Perfect for in-service training days (studie-dagen), Bitesize CLIL allows your school to choose from a selection of topics to present to your teachers in an all-day or afternoon workshop. With relevant information for all subjects and experience levels, Bitesize CLIL will provide teachers with a great impulse to CLIL up their classrooms even more. Target group: all teachers in TTO or bilingual education Dates: on demand and personalized for each school

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Centrum voor Onderwijs en Leren Onderwijsadvies & Training Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Samen werken aan goed onderwijs Streeft u naar eigentijds onderwijs

Nadere informatie

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders. Programmagids 2014 2015

/VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders. Programmagids 2014 2015 Programmagids 2014 2015 /VVE Opleidingen, trainingen en maatwerk voor leraren, teams en schoolleiders Ons woordenschatonderwijs heeft een enorme boost gekregen Nascholing Primair Onderwijs en VVE 2014/15

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Partnerschap. www.hu.nl. van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht

Partnerschap. www.hu.nl. van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht Partnerschap LOONT LOCATIES van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht Partnerschap LOONT Locatie Amersfoort De Nieuwe Poort 21 3812 PA Amersfoort

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

APS beroepsonderwijs. Aanbod APS-talen mbo Schooljaar 2015-2016. www.aps.nl/mbo

APS beroepsonderwijs. Aanbod APS-talen mbo Schooljaar 2015-2016. www.aps.nl/mbo APS beroepsonderwijs Aanbod APS-talen mbo Schooljaar 2015-2016 www.aps.nl/mbo Voorwoord APS-talen mbo begeleidt ook in het schooljaar 2015-2016 docenten en teamleiders in het mbo bij de realisatie van

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Een sterk staaltje Engels

Een sterk staaltje Engels DOORLOPENDE LEERLIJNEN VO Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs Judith Richters Maartje Visser 1 Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Excellentie en differentiatie

Excellentie en differentiatie Excellentie en differentiatie Met praktijkvoorbeelden van vo-scholen uit het netwerk van het Junior College Utrecht Dr. Ton van der Valk Met dank aan: Judith Schenzel, voor haar bijdrage aan de research

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

MBO 2013. ICT maakt onderwijs leuker en beter. En verder:

MBO 2013. ICT maakt onderwijs leuker en beter. En verder: ICT maakt onderwijs leuker en beter En verder: Nieuw: Professionalisering LB-LC-LD p. 5 Leergangen Brede Bekwaamheid Beroepsonderwijs p. 8 Complexe ROC-omgeving vraagt om rolmodellen p. 11 MBO 2013 2014

Nadere informatie

Opleidingsprofiel / Training Profile

Opleidingsprofiel / Training Profile Opleidingsprofiel / Training Profile Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn bachelor- en associate degree 2013-2017 Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam april 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM

Nadere informatie