Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 Centrum voor Onderwijs en Leren Onderwijsadvies & Training Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Schooljaar

2

3 Samen werken aan de kwaliteit van onderwijs Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden vinden we steeds belangrijker. We zouden graag een academische route ontwikkelen voor leerlingen. Hoe kunnen we meer samenhang aanbrengen in de ontwikkeling van deze vaardigheden? Waarom scoren we al jaren goed op Nederlands maar is er nu ineens een cohort dat slecht scoort? Waarom lijkt een grote groep leerlingen het plotseling niet te redden op het vastgestelde niveau? Wij willen professionaliseren en hebben daarbij onder andere aandacht voor toetsing. Hoe maken we zichtbaar wat leerlingen leren tijdens de les? Toetsen we nu wel wat we willen toetsen? En hoe sluiten de toetsen aan op wat de docent doet in de klas? We willen onze beginnende docenten de kans geven zich meer te verdiepen in de basale elementen van het lesgeven en ze daarmee laten oefenen. Bijvoorbeeld op thema s als klassenmanagement, het creëren en managen van een veilige werksfeer, differentiatie en interventies plegen. Kunnen jullie ons hierbij helpen? Samen werken aan antwoorden Bovenstaand is zomaar een greep uit de vragen waar scholen mee komen. Wij helpen schoolleiders en docenten bij het beantwoorden ervan. Dat doen we door middel van scholing, advies en onderzoek. Met als doel om bij te dragen aan duurzame competentieontwikkeling van docenten en om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. We denken mee op het niveau van beleid, maar ook bij de implementatie en uitvoering. U kunt bij ons terecht met vragen ten aanzien van de volgende onderwerpen: het primaire proces van lesgeven, scholing en coaching professionalisering binnen de school en intervisie van docenten onderwijsonderzoek (met en voor de school) Uw praktijk als basis Uw praktijkvragen zijn het aanknopingspunt voor een werkwijze die past bij uw school. Veel scholing verzorgen wij als maatwerk. Daarnaast bieden wij trajecten aan waar docenten individueel op kunnen inschrijven. Ook organiseren wij conferenties die gericht zijn op de professionalisering van docenten, en hebben wij aandacht voor een goede aansluiting tussen het voortgezet en het wetenschappelijk onderwijs. Wetenschap vertalen naar uw praktijk Wij maken onderdeel uit van de Universiteit Utrecht. Hierdoor zijn wij in staat om recente onderwijskundige, vakdidactische en gedrags wetenschappelijke inzichten uit de wetenschap te vertalen naar de praktijk op uw school. Bovendien kennen onze adviseurs/ trainers het onderwijs: ze hebben veelal zelf voor de klas gestaan en/of hebben ervaring in het opleiden van eerstegraads docenten. Hebt u ook een vraag? Neem dan contact met ons op. Zodat we samen op zoek kunnen naar het antwoord. Namens Onderwijsadvies & Training, Jan van Tartwijk Wetenschappelijk directeur Riekje de Jong Adviseur/trainer en lid van het managementteam 1

4 Kalender Activiteit Soort Doelgroep (Start)datum 2015 Professionaliseringstraject voor docentcoaches Opleiding Ervaren docenten, beginnende 8 september docentcoaches Practical CLIL for Starters Cursus CLIL teachers 15 september Verbeteren van uw toetspraktijk Workshop Docenten 15 september Activeren en motiveren Cursus Docenten 16 september Starten als decaan Cursus Startende decanen 17 september Gesprekstechniek voor decanen vmbo-havo-vwo Cursus Decanen 24 september Academische vaardigheden: leerlingen voorbereiden op Cursus Docenten bovenbouw vwo 1 oktober het wetenschappelijk onderwijs Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek doen Opleiding Vwo-docenten natuurwetenschappen 5 oktober Klassenmanagement: de basis op orde Cursus Docenten 7 oktober Oriëntatiekennis en verwerking examenprogramma havo-vwo Cursus Docenten geschiedenis havo-vwo 13 oktober Keuzebegeleiding havo-vwo Cursus Decanen 15 oktober Leren begeleiden van leraren-in-opleiding Cursus Begeleiders van (aanstaande) 28 oktober docenten Verbeteren van uw toetspraktijk Workshop Docenten 4 november Visie op loopbaanoriëntatie vmbo-havo-vwo Cursus Decanen 5 november Vmbo examenconferentie geschiedenis Conferentie Docenten geschiedenis vmbo 6 november Woudschoten chemie conferentie Conferentie Docenten scheikunde havo-vwo 6 en 7 november Scholennetwerkmiddag Conferentie Docenten, decanen, schoolleiders 12 november Examenconferentie historische context Duitsland Conferentie Docenten geschiedenis havo-vwo 20 november WND conferentie Conferentie Docenten natuurkunde en NLT, TOA s, 11 en 12 december lerarenopleiders 2016 Klassenmanagement: de basis op orde Cursus Docenten 13 januari Activeren en motiveren Cursus Docenten 14 januari Nationale Wiskundedagen Conferentie Docenten wiskunde 29 en 30 januari Verbeteren van uw toetspraktijk Workshop Docenten 24 februari Klassenmanagement: de basis op orde Cursus Docenten 11 maart Meten is weten: het benutten van doorstroomcijfers Cursus Decanen en teamleiders bovenbouw 24 maart ECENT conferentie Conferentie Lerarenopleiders bètavakken 18 mei ELWIeR conferentie Conferentie Lerarenopleiders wiskunde/rekenen 18 mei 2 Voor alle open inschrijving cursussen geldt dat maatwerk ook tot de mogelijkheden behoort.

5 Inhoudsopgave Een ambitieuze leercultuur en differentiatie 4 Opbrengstgericht werken 6 Pedagogisch-didactisch handelen van docenten 8 Coachen en gecoacht worden 12 Doelgericht werken aan schoolontwikkeling 14 Keuzeprocessen van leerlingen begeleiden 16 Engels als tweede taal 18 Geschiedenis 19 Wiskunde/rekenen en de bètavakken 20 Aansluiting vo-wo: het Scholennetwerk 22 Aansluiting vo-wo: U-Talent 24 Wilt u op de hoogte blijven van onze projecten, ons onderzoek en ons (cursus)aanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief op 3

6 Een ambitieuze leercultuur en differentiatie Hoe kun je de beste groep leerlingen in een klas goed bedienen? Het is de kunst hen voldoende uit te dagen en te motiveren, zodat ze van brugklas tot eindexamen aan hun trekken komen. Door hierbij stil te staan bereik je mogelijk ook de leerlingen die onderpresteren omdat ze zich vervelen. De cursussen zijn gericht op havo- en vwo-leerlingen. Het vwo bereidt voor op een wetenschappelijke opleiding, waarin je niet alleen kennis verwerft, maar ook leert toepassen, bijvoorbeeld door onderzoek te doen en zaken kritisch te benaderen. Hoe kun je daar al vanaf de brugklas op inspelen, zodat vijfde- of zesdeklassers een behoorlijke kennisbasis en de 21 st century skills hebben wanneer ze gaan studeren? Academische vaardigheden: leerlingen voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs U wilt uw leerlingen goed voorbereiden op een universitaire studie. De aansluiting verloopt niet altijd vlekkeloos. In deze cursus slaan we een brug tussen het vwo en de universiteit. Wat zijn academische vaardigheden? Welke vaardigheden (21 st century skills) verwacht de universiteit? En hoe kun je hier op het vwo aandacht aan besteden zodat leerlingen een goede start kunnen maken op de universiteit? Ook maakt u een plan om academische vaardigheden onderdeel te maken van uw eigen vak. Doelgroep: docenten bovenbouw vwo Data: 1 oktober en 5 november Kosten: 600,- Begeleiden van de jonge onderzoeker in het vwo: leren onderzoek doen van brugklas tot profielwerkstuk Onderzoek doen helpt om de wereld te leren kennen en te begrijpen. Vwo-docenten helpen hun leerlingen onderzoek te doen en de houding van een aankomend wetenschapper aan te nemen. U leert in deze cursus hoe u daar in de brugklas al mee kan beginnen, en hoe u de leerlingen naar de eisen in de eindexamenprogramma s kunt laten toewerken. We gaan zowel in op het vakoverstijgende karakter van onderzoek doen als op het vakspecifieke karakter. Doelgroep: vwo-docenten Data: dit aanbod betreft maatwerk. 4

7 Differentiëren Differentiëren is belangrijk als je goed wilt aansluiten op de beginsituatie, interesses en het leerprofiel van leerlingen. Het kan een positief effect hebben op de motivatie van leerlingen, maar het moet wel haalbaar blijven voor de docent. Wij helpen u ontdekken waarin u kunt differentiëren, welke methodieken goed werken voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen, en of je het binnen of buiten de klas vormgeeft. Speciale aandacht krijgt compacten, verdiepen en verrijken. U maakt passende opdrachten die u, na eventueel noodzakelijke aanpassingen, in de klas inzet. Doelgroep: ervaren docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. Ik weet nu weer waar goed onderzoek aan moet voldoen. En weet dat te vertalen naar onderzoeksopdrachten voor mijn leerlingen. Oud-deelnemer Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen (i.s.m. GLOBE Nederland) In dit scholingstraject leert u hoe u vwo-leerlingen vanaf de brugklas al kleine en grotere levensechte onderzoekstaken kunt laten uitvoeren bij de natuurwetenschappelijke vakken, en zo stapsgewijs toe kan werken naar de eisen in de examenprogramma s ten aanzien van onderzoeksvaardigheden. Binnen dit traject wordt het internationale wetenschappelijke GLOBE programma gebruikt als voorbeeld voor hoe je in de klas leerlingen enthousiast kunt maken voor wetenschappelijk onderzoek en ze kunt leren de natuurwetenschappelijke onderzoekscyclus te doorlopen. Doelgroep: vwo-docenten natuurwetenschappen Data: Startfase: 5 oktober en 5 november. Verdiepingsfase: 9 december, 18 januari, 18 februari en 1 juni. Kosten: 1489,- (inclusief een schoolbreed GLOBE jaarlidmaatschap) Uitdaging voor de best presterende leerlingen Elk klas kent leerlingen die meer kunnen en willen dan het curriculum biedt. Als de leeromgeving ze te weinig uitdaagt missen ze de kans om hun talenten te ontwikkelen. Ook kunnen ze hun interesse in de lesstof verliezen. In deze cursus leert u hoe u deze leerlingen herkent en hoe u ze uitdaagt om excellente prestaties te leveren, toegelicht met ervaringen en lesmaterialen uit verschillende schoolvakken. Ook besteden we aandacht aan de uitstraling naar de rest van de klas. Doelgroep: vwo-docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. 5

8 Opbrengstgericht werken Meer aandacht voor opbrengstgericht werken benadrukt het belang van inzicht in leerprestaties van leerlingen. Leerresultaten laten zien wat leerlingen hebben geleerd en hoe succesvol het onderwijs was. Ze vormen een bron voor feedback op basis waarvan zowel leerlingen als docenten conclusies kunnen trekken en beslissingen kunnen nemen over het vervolgtraject. Als dit proces van onderbouwde feedback, toetsen en beoordelen optimaal verloopt, verbeteren de leerresultaten van leerlingen en nemen opbrengst en rendement van uw onderwijs verder toe. Beoordelen en toetsen Toetsen en beoordelen wordt ingezet om leerresultaten te meten, feedback te kunnen geven en om het niveau van de leerling te kunnen vaststellen. In deze cursus leert u wat er komt kijken bij goede toetsing: wat zijn de sterke en minder sterke kanten van verschillende toetsvormen, hoe ziet het proces van toetsconstructie tot evaluatie eruit, welke methoden zijn er om toetsen te analyseren en hoe bepaal ik zak-slaag grenzen en cijfers. Ook komen ontwikkelingen op het terrein van toetsing aan bod. Doelgroep: docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. Focus op feedback Feedback kan bij leerlingen een sterk effect hebben op leren, inzet, plezier en gevoel van competentie. Je kunt feedback inzetten om een leerproces te beoordelen en af te sluiten, om te bepalen waar een leerling staat en hoe hij verder moet. Dit individuele traject geeft u inzicht in de manier waarop u feedback geeft en wat de effectiviteit ervan is. We maken een opname van interactiesituaties en analyseren deze. Ook bevragen we leerlingen over uw handelen. Dit resulteert in een uitgebreid profiel en adviezen. Doelgroep: docenten Data: dit aanbod betreft individueel maatwerk. Kosten: 900,- voor een volledig traject. 6

9 Meten is weten: het benutten van doorstroomcijfers U wilt weten hoe het uw leerlingen vergaat in het vervolgonderwijs. Want dat zegt iets over het rendement van de school, en ook over wat er beter kan aan het LOB-beleid of de inrichting van het onderwijs. Doorstroomcijfers komen steeds beter in beeld. Maar hoe analyseer en interpreteer je deze, en welke vervolgstappen kun je daaruit afleiden voor het beleid op uw eigen school? In deze cursus kijken we naar de cijfers van uw eigen school, waarna we vervolgstappen vaststellen en een plan van aanpak maken. Doelgroep: decanen en teamleiders bovenbouw Data: 24 maart en 14 april Kosten: 600,- Verbeteren van uw toetspraktijk Het is niet eenvoudig om uw opdrachten, toetsen en beoordelingen te laten passen in het leerproces van leerlingen en ze inzichtelijk en leerzaam te laten zijn. In dit individuele traject maken we een analyse van uw eigen praktijk: sluiten uw toets en de activiteiten van u en uw leerlingen aan op de doelen, hoe kan dat worden beoor deeld en hoe leerzaam is de beoordeling? U ontvangt concrete adviezen om uw praktijk te verbeteren, waarbij we aandacht hebben voor het actief betrekken van leerlingen. Doelgroep: docenten Data: 15 september of 4 november of 24 februari (workshop) Kosten: 600,- voor maatwerk, 450,- voor een workshop. Verdiepingscursus: opdrachten, toetsen en beoordelen voor ervaren docenten Voor hun vervolgopleiding en hun latere werk moeten leerlingen 21 st century skills zoals samenwerken, kritisch denken, analyseren, reflecteren en probleemoplossend vermogen ontwikkelen. In deze cursus leert u hoe u dit integreert in opdrachten, toetsen en beoordelen. U leert om toetsen en beoordelingscriteria te maken die in lijn zijn met de beoogde leerdoelen, opdrachten, leerling- en docentactiviteiten en die optimaal bijdragen aan de motivatie van leerlingen. We gaan na wat adequate feedback is, waarbij we ook de mogelijkheden van peerfeedback verkennen. Doelgroep: ervaren docenten Data: dit aanbod betreft maatwerk. Kosten: 950,- (bij in-company 700,-) 7

10 Pedagogisch-didactisch handelen van docenten Lesgeven aan een groep pubers vraagt om specifieke vaardigheden. Docenten houden van hun vak en willen dat graag overbrengen. Maar zonder persoonlijk contact in de klas is weinig sprake van leren. En zonder goed didactisch handelen van de docent, is leren ook lastig. Een breed repertoire van pedagogische en didactische vaardigheden, naast vaardigheden op vakdidactisch gebied, zorgt ervoor dat u als docent al die verschillende individuen in een klas kunt bieden wat ze nodig hebben. Daarnaast betekent docent-zijn ook coachen en gesprekken voeren met leerlingen en met ouders. Activeren en motiveren Bij het activeren en motiveren van leerlingen spelen veel factoren een rol. Leerlingen willen uitdaging, zelf sturing hebben op het leerproces, zich verbonden voelen met de docent en medeleerlingen en actief zijn. We gaan in op de factoren waar u zelf invloed op kunt uitoefenen en die u kunt inzetten. Waarbij we altijd de vraag stellen hoe u leerlingen aan het denken zet en laat leren. Aan bod komen onder andere activerende werkvormen, vraagtechnieken, motiverende openingen, realistische opdrachten en behapbaar differentiëren. Doelgroep: docenten Data: 16 september, 30 september en 21 oktober of 14 januari, 27 januari en 17 februari Kosten: 500,- Klassenmanagement: de basis op orde Heeft u over het algemeen een goede, veilige werksfeer in de klas? Wilt u zich nu verder ontwikkelen op het gebied van klassenmanagement? De onrust net vóór zijn, het eeuwig kletsende groepje ook bij de les betrekken, of overgangen tussen verschillende lesonderdelen soepeler en sneller laten verlopen? We starten met een praktijkgerichte groepsworkshop, waarna u individueel verder gaat. U leert patronen herkennen over communicatie en interactie en past dit in het vervolgtraject toe op uw eigen situatie. Doelgroep: docenten Data: 7 en 28 oktober of 13 januari en 5 februari of 11 maart en 1 april Kosten: 800,- 8

11 Observeren en nabespreken van lessen van collega s Als docent leer je in de praktijk, al doende. Door middel van reflectie op uw praktijkervaringen ontwikkelt u zich als professional. Het kan een enorme steun zijn en het leerproces versnellen als u begeleid wordt door een ervaren collega. Zo n begeleider zit tijdens de les achter in de klas al dan niet met filmcamera en geeft na afloop feedback. In deze cursus leert u waar je als begeleider op let, en hoe je constructieve feedback en tips geeft die passen bij de stijl van de geobserveerde docent. Doelgroep: docenten Data: dit aanbod betreft maatwerk. Onderwijsonderzoek Hebt u de ambitie om (praktijkgericht) onderzoek te gaan doen binnen uw school, of wilt u docent-onderzoeker worden? In deze cursus leert u welke soorten onderzoek u kunt doen, uit welke stappen onderzoek bestaat en hoe u een onderzoeksplan opstelt. Ook leert u kritisch kijken naar bestaand onderzoek over onderwijs, zodat u in staat bent om in te schatten wat werkt en effectief is. De cursus kan ook vakspecifiek worden ingericht. Doelgroep: docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. 9

12 10

13 Pedagogisch-didactisch handelen van docenten Ontwikkelen van uw pedagogisch-didactisch handelen Inzicht in uw pedagogisch-didactisch handelen is een goede opmaat voor reflectie en dialoog. De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) en de vragenlijst Pedagogisch-Didactisch Handelen (PDH) worden gebruikt om uw leidinggevend handelen en uw persoonlijke contact met de klas in kaart te brengen. Op basis van het beeld dat leerlingen hebben en het beeld dat u als docent zelf heeft en nastreeft bespreken we de invloed van uw gedrag op het gedrag van leerlingen, waarna u adviezen en praktische handreikingen krijgt. Doelgroep: docenten Data: Dit aanbod betreft maatwerk. Zelfregulerend leren Leerlingen die goed leren monitoren hoe ze zelf presteren, wat goed werkt voor ze om effectief te kunnen leren en hoe ze zichzelf kunnen bijsturen, hebben daar de rest van hun lerende leven profijt van. In deze cursus verwerft u leerpsychologische en vakdidactische kennis over zelfregulerend leren. U maakt kennis met enkele theoretische modellen en met ontwerpprincipes die helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden ten aanzien van zelfregulerend leren. U oefent met deze principes in een zelf vormgegeven les. Doelgroep: docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. 11

14 Coachen en gecoacht worden Nieuwe, nog onervaren collega s en studenten die stage lopen, maken op veel scholen deel uit van het docententeam. Het kan een enorme steun zijn en het leerproces versnellen als ervaren collega s goede begeleiding geven. Collega s begeleiden is meer dan inwerken, praatpaal zijn of advies geven. U kunt bij ons terecht voor het laten coachen van docenten of het begeleiden van intervisiebijeenkomsten, maar ook voor verdere professionalisering van docenten in uw team, zodat zij de rol van coach op zich nemen en/of een intervisiesysteem in uw school opzetten en begeleiden. Begeleid worden in de klas We bieden verschillende soorten begeleiding in de klas zoals individuele coaching, supervisie, vakdidactische coaching, en video-interactiebegeleiding door één van onze trainers/begeleiders. Na een intake waarin we uw vraag verkennen en aanscherpen, wordt een op u toegesneden traject gemaakt. Het is mogelijk om een combinatie van coachingsvormen toe te passen. Mogelijke onderwerpen die voor coaching in aanmerking komen zijn gespreksvaardigheden, samenwerking, contact houden met uw leerlingen, klassenmanagement en (vak)didactische vraagstukken. Doelgroep: docenten Data: Dit aanbod betreft maatwerk. Ervaren collega s leren coachen Ook ervaren docenten hebben leer- of hulpvragen. Vroegtijdige signalering van problemen en adequate begeleiding voorkomen dat zaken uit de hand lopen en laten de docent weer plezierig en succesvol in de school functioneren. We reiken instrumenten aan waarmee u collega s met hun leer- of hulpvraag of met hun problemen kunt begeleiden. Aan bod komt onder meer: hoe geef je feedback zodat de ander met meer plezier (meer) leert, hoe ga je als coach om met je eigen waarden en opvattingen, hoe stel ik de goede vragen? Doelgroep: begeleiders Data: Dit aanbod betreft maatwerk. 12

15 Leren begeleiden van leraren-in-opleiding Leraar worden leer je voor een groot deel in de praktijk. Deskundige begeleiding is hierbij van groot belang. In deze training leert u hoe u docenten-in-opleiding zo efficiënt mogelijk begeleidt bij hun ontwikkeling als docent. Zowel de theorie als de praktijk van het begeleiden komen aan bod. U oefent met begeleidingsvaardigheden, wisselt uit met begeleiders van andere scholen, scherpt uw visie op begeleiden aan en oefent met beoordelingsinstrumenten. Doelgroep: begeleiders van (aanstaande) docenten. Data: 28 oktober, 29 oktober, 11 november en 15 november Kosten: gratis voor begeleiders lerarenopleiding. Voor overige geïnteresseerden 750,-. Voorwaarde voor deelname is dat u in de periode dat de training plaatsvindt, ook daadwerkelijk (aanstaande) docenten begeleidt. Professionaliseringstraject voor docentcoaches op school Het coachen van beginnende docenten zorgt voor een plezierige start van de loopbaan, verhoogt de effectiviteit van lesgeven en versnelt dat proces ook. In deze intensieve opleiding (7 bijeenkomsten) wordt u opgeleid tot coach van docenten. We gaan in op gespreksvaardigheden, het geven van feedback, de overtuigingen van coaches over goed onderwijs en de rol daarvan in het coachingstraject. Werkvormen en inzichten, zowel voor coaches als voor docenten, zijn gebaseerd op leer- en motivatietheorieën. Het traject draagt bij aan de school als lerende organisatie. Doelgroep: ervaren docenten, beginnende coaches Data: 8 september, 13 oktober, 19 november, 16 januari, 2 februari, 18 februari en één nog nader te bepalen dag. Kosten: 1425,- Een driejarig begeleidingsprogramma voor startende leraren ontwikkelen en uitvoeren Startende leraren zijn meestal goed op de hoogte van actuele inzichten over onderwijs, hebben verfrissende ideeën en zijn enthousiast. Tegelijkertijd zijn ze kwetsbaar, doordat ze nog volop in ontwikkeling zijn, beperkt over routines beschikken en hun weg binnen de school nog moeten vinden. Om deze redenen is het Ministerie van OCW in 2014 het project Begeleiding Startende Leraren gestart. Doel van het project is om startende leraren te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling en ervoor te zorgen dat ze met plezier in het onderwijs (blijven) werken. Om dat te bereiken ontwikkelen scholen een bij de school passend begeleidingsprogramma. Doordat de pedagogischdidactische bekwaam heden van de docent systematisch in kaart worden gebracht is er sprake van gerichte coaching. Scholen worden in het project ondersteund door (lerarenopleiders van) universiteiten en hogescholen uit de regio. Meer informatie Hebt u interesse om in het schooljaar deel te nemen of wilt u meer weten? Zie Hier vindt u ook de contactgegevens voor uw regio. Scholen in de regio Utrecht kunnen rechtstreeks contact opnemen via of

16 Doelgericht werken aan schoolontwikkeling Schoolontwikkeling is niet alleen een zaak van de schoolleider, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleider, teamleiders en docenten. De schoolleider zet een koers uit, maakt keuzes en stelt prioriteiten. De vertaalslag naar pedagogisch-didactisch handelen ligt steeds meer bij de teamleiders en docenten. Voor een schoolleider wordt het belangrijker om overzicht over het geheel te hebben en te zien waar mogelijkheden en behoeftes van docenten liggen. Zo kan beter ingespeeld worden op externe richtlijnen, zoals hogere leeropbrengsten en het stimuleren van excellentie. Van docenten wordt gevraagd dat zij over hun eigen klas en vak heen kijken en een bijdrage leveren aan schoolontwikkeling en doorlopende leerlijnen. ICT, didactiek en TPACK ICT kent vele toepassingsmogelijkheden in het onderwijs. Het kan de onderwijs praktijk ondersteunen en verbeteren. In deze cursus doet u kennis op over het inzetten van ICT vanuit een pedagogisch-didactisch, leerpsychologisch en techno lo gisch perspectief. U krijgt inzicht in verschillende toepassingsvormen van ICT, in de manier waarop ICT uw onderwijspraktijk kan verbeteren en ondersteunen, in het ontwerpen van ICT-toepassingen en in de mogelijkheden om het ICT-gebruik binnen uw eigen onderwijspraktijk en school te evalueren. Doelgroep: docenten, teamleiders Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. Individueel begeleidingstraject Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) De Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) geeft u inzicht in uw functioneren als leidinggevende. De vragenlijst wordt ingevuld door medewerkers van de school (medewerkersbeeld) en door uzelf (zelfbeeld en ideaalbeeld). De verschillen tussen de drie perspectieven op uw gedrag worden als uitgangspunt gebruikt voor reflectie en verbetering. In gesprekken onderzoeken we patronen en bespreken we op welke wijze u gewenste veranderingen tot stand kan brengen. Doelgroep: schoolleiders Data: dit aanbod betreft maatwerk. 14

17 Multimedia leren Hoe leren we van multimediaal materiaal? En hoe kunt u er als docent voor zorgen dat leerlingen multimediale informatie (plaatjes, video) zo goed mogelijk verwerken? In deze cursus formuleren we de antwoorden op deze vragen vanuit een leerpsychologisch perspectief. We koppelen het cognitief theoretisch perspectief over de (on)mogelijkheden van ons leren aan uw eigen onderwijspraktijk. Zodat u een concreter beeld heeft hoe u andere bronnen dan tekst kan toepassen in uw lessen. Doelgroep: docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. Perspectieven op het organiseren van leren Als docent heeft u te maken met o.a. collega s, leidinggevenden en ouders met ideeën over het verbeteren van onderwijs. Onderwijsontwikkeling is een complex proces, waarbij schoolorganisatie, -cultuur en leiderschap een belangrijke rol spelen. In deze cursus krijgt u zicht op verschillende perspectieven op onderwijs en op de wijze waarop scholen georganiseerd en aangestuurd worden. Ook gaan we in op de totstandkoming van onderwijsbeleid, de rol van onderwijsadviseurs en de inspectie bij onderwijsverbetering, de maatschappelijke functie van onderwijs en uw rol als onderwijsprofessional in dit dynamische veld. Doelgroep: docenten Data: zie voor actuele cursusdata en kosten. 15

18 Keuzeprocessen van leerlingen begeleiden De decaan wil leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Maar hoe? Welke hulpmiddelen zijn er, waar is actuele informatie te vinden, wat hebben leerlingen eigenlijk nodig om een goede keuze te kunnen maken? En hoe stimuleert u collega s die betrokken zijn bij Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van leerlingen? Op welke wijze wilt en kunt u LOB vormgeven binnen de school? In onze cursussen gaan ervaren én minder ervaren decanen aan de slag met deze vragen. Vervolgopleidingen concretiseren hun eisen tegenwoordig in nieuwe matchingen selectieprocedures. Onze cursussen helpen decanen om een brug te slaan tussen deze eisen en het keuzeproces van leerlingen. Gesprekstechniek voor decanen vmbo-havo-vwo Gesprekjes met leerlingen: vaak heb je maar 10 minuten. Een effectief gesprek voeren waarbij de leerling aan het woord is en aan de slag gaat, is een hele kunst. In deze cursus oefent u verschillende technieken die u kunt toepassen in een gesprek. Ook leert u uw eigen gespreksstijl te versterken. Doelgroep: decanen Data: 24 september, 29 oktober en 19 november Kosten: 850,- Door de combinatie van praktische tips, onder liggende theorie en oefenen met eigen casussen kan ik meer uit een gesprek met een leerling halen. En daar profiteert de leerling van. Keuzebegeleiding havo-vwo In deze cursus besteden we aandacht aan het herkennen van verschillende soorten keuzestrategieën en de achterliggende problematiek. We kijken wat het verschil is tussen een goede keuze en goed kiezen. Ook gaan we in op alle fasen van een keuzeproces. U leert hoe u al deze kennis kunt benutten in uw gesprekken. Doelgroep: decanen Data: 15 oktober en 12 november Kosten: 650,- Oud-deelnemer Gesprekstechniek voor decanen vmbo-havo-vwo 16

19 Meten is weten: het benutten van doorstroomcijfers U wilt weten hoe het uw leerlingen vergaat in het vervolgonderwijs. Want dat zegt iets over het rendement van de school, en ook over wat er beter kan aan het LOB-beleid of de inrichting van het onderwijs. Doorstroomcijfers komen steeds beter in beeld. Maar hoe analyseer en interpreteer je deze, en welke vervolgstappen kun je daaruit afleiden voor het beleid op uw eigen school? In deze cursus kijken we naar de cijfers van uw eigen school, waarna we vervolgstappen vaststellen en een plan van aanpak maken. Doelgroep: decanen en teamleiders bovenbouw Data: 24 maart en 14 april Kosten: 600,- Starten als decaan havo-vwo Deze cursus geeft u in korte tijd zicht op de taken en werkzaamheden van een decaan. Aan bod komen het LOB-jaarprogramma, de beschikbare informatiebronnen, en methode- en testgebruik. Het betreft een concrete cursus met informatief en bruikbaar materiaal. Doelgroep: startende decanen Data: 17 september en 8 oktober Kosten: 725,- Visie op loopbaanoriëntatie vmbo-havo-vwo Deze cursus biedt u de mogelijkheid om uw visie op en de opzet van loopbaanoriëntatie in de tweede fase op uw school kritisch tegen het licht te houden en nader uit te werken. Een stevige positionering van loopbaanoriëntatie binnen school vraagt om een gedegen visie van uw kant, en het vermogen deze visie ook over te brengen op leerlingen, collega s en schoolleiding. Doelgroep: startende en ervaren decanen Data: 5 november, 3 december, 14 januari, 11 februari, 17 maart en 21 april Kosten: 990,- 17

20 Engels als tweede taal CLIL (Content and Language Integrated Learning) biedt uw school en docenten concrete handvatten en praktische begeleiding om CLIL te gebruiken binnen uw tweetalige onderwijs (TTO). Ook voor het vreemde talenonderwijs (binnen of buiten TTO) biedt de methodologie goede aanknopingspunten. CLIL draagt bij aan een hoger leerrendement door zowel taal- als andere (vakinhoudelijke) vaardigheden tegelijkertijd aan te leren. U kunt bij ons terecht voor (open inschrijving) cursussen en voor op maat gemaakte ondersteuning die aansluit bij de doelstellingen van uw school. Zowel scholen die starten met CLIL als scholen die CLIL verder willen ontwikkelen kunnen bij ons terecht. The course helped me to create different types of CLIL excersises to use in my classes. I also have learned how to identify patterns in TTO learning which help me modify my existing lessons. Oud-deelnemer Practical CLIL for Starters Practical CLIL for Starters Are you new or relatively new to CLIL and want to improve your CLIL teaching method ology? This is a practical course in content and language integrated learning, specially designed for all subject teachers who are new or relatively new to CLIL. The emphasis is on experiencing a variety of CLIL focused activities and creating your own ideas and materials for lessons. Target group: starting teachers in TTO or bilingual education Dates: 15 and 29 September, 13 and 27 October Costs: 890,- CLIL Coaching + Refresh your CLIL CLIL Coaching is for schools that wish to work more individually with their teachers. After a short intake with your teachers to discover which aspects of CLIL they would like to develop, we observe and give feedback to them. CLIL coaching can be combined with a series of workshops to refresh and expand CLIL knowledge and build up CLIL toolkits. Target group: intermediate to advanced teachers in TTO or bilingual education Dates: on demand and personalized for each school 18 Are you interested in CLIL for your own teaching situation but don t you see your school-type listed? Please contact us to see how we can work together with your school to match the best training to your teachers. For more information about CLIL see Bitesize CLIL Perfect for in-service training days (studie-dagen), Bitesize CLIL allows your school to choose from a selection of topics to present to your teachers in an all-day or afternoon workshop. With relevant information for all subjects and experience levels, Bitesize CLIL will provide teachers with a great impulse to CLIL up their classrooms even more. Target group: all teachers in TTO or bilingual education Dates: on demand and personalized for each school

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Centrum voor Onderwijs en Leren Onderwijsadvies & Training Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Samen werken aan goed onderwijs Streeft u naar eigentijds onderwijs

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Centrum voor Onderwijs en Leren Onderwijsadvies & Training Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Schooljaar 2017-2018 Kalender 2017-2018 Activiteit Soort Doelgroep (Start)datum Pagina

Nadere informatie

Projectdefinitie. Plan van aanpak

Projectdefinitie. Plan van aanpak Projectplan DOT2 Projectdefinitie ICT is niet meer weg te denken uit ons onderwijs (Hasselt, 2014). Als (toekomstige) leerkracht is het belangrijk dat je daar op inspeelt en kennis hebt van de laatste

Nadere informatie

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ).

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ). Focus op professie Zoekt u een effectieve aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren? Stelt u het vakmanschap van leraren daarin centraal? Wilt u werken aan sleutelfactoren zoals effectief klassenmanagement,

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit Uitdaging in bèta en techniek voor vwo ers Zoek je meer uitdaging

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen?

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Sanneke Bolhuis emeritus lector Fontys Lerarenopleiding senior onderzoeker Radboudumc zetel praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Stuurgroep

Nadere informatie

WELKOM! Wil je op je A4 opschrijven wat je nu weet over Lesson Study? Evelien van Geffen 12 mei 2016

WELKOM! Wil je op je A4 opschrijven wat je nu weet over Lesson Study? Evelien van Geffen 12 mei 2016 WELKOM! Wil je op je A4 opschrijven wat je nu weet over Lesson Study? Evelien van Geffen e.c.van.geffen@hva.nl 12 mei 2016 1 UITKOMSTEN VORIG ONDERZOEK Een aantal conclusies uit het onderzoek van Amagir,

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden Checklist vakdidactisch Kennisbasis Biologie Voor het begin van de 3 e jaars stage vullen de studenten deze checklist in. De studenten formuleren leerdoelen die aansluiten op de uitkomst van deze list.

Nadere informatie

Leergangen Algemene informatie

Leergangen Algemene informatie Leergangen Algemene informatie www.bntonderwijs.nl INHOUD I 5 Trainingsschema II 6 Algemene Informatie III 8 Onze Trainers L1 10 Formatieve Evaluatie L2 12 Action Research IV 14 Maatwerk b&t Leergangen

Nadere informatie

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost Met Sprongen Vooruit Begeleiding startende leraren in regio Oost Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede, februari 2014. Deze

Nadere informatie

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops Conferentie: 23 mei 2012 Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u Overzicht workshops Workshops Workshopleider Organisatie Titel workshop 1. Dr. Margot

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Etalage conferentie 7 februari 2013 Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Op weg naar succes! Van de theorie naar de praktijk. Opbrengstgericht werken en de referentieniveaus.

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Agenda. Het programma ziet er als volgt uit:

Agenda. Het programma ziet er als volgt uit: Nummer 25 l september 2013 Het Bètasteunpunt Utrecht wil een bijdrage leveren aan het enthousiasmeren van zowel docenten als scholieren voor bètatechnisch onderwijs. Het Bètasteunpunt Utrecht organiseert

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie opbrengstgericht werken in en door de sectie Scan voor de sectie APS en KPC-groep Colofon Deze uitgave maakt onderdeel uit van de publicatie Opbrengstgericht werkin in en door de sectie. Deze publicatie

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST Met sprongen vooruit 2 Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede,

Nadere informatie

Inductietraject koppelen aan werkplekleren

Inductietraject koppelen aan werkplekleren Inductietraject koppelen aan werkplekleren Marcelle Hobma Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk In-Zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Werkgroepen 6

Nadere informatie

Een proces van integrale schoolontwikkeling Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Een proces van integrale schoolontwikkeling Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Jitske Brinkman Jitske Brinkman is senior-adviseur bij BMC Advies/Diephuis en Van Kasteren Onderwijsadviseurs. E-mail: jitskebrinkman@bmc.nl Een proces van integrale schoolontwikkeling Loopbaanoriëntatie

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

Een Sterk Begin De begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht

Een Sterk Begin De begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht De begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht Nieuwsbrief Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het project Een Sterk Begin, de begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht.

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT OPLEIDING 2016/2017 2 Welkom bij! 3 Leiding geven aan samenwerken, ook als het spannend wordt 4 Noodzaak tot samenwerking 4 Kunst van het (bij)sturen) 5 Weten

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Toelichting De Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten betreft de vier deelgebieden waarop docenten binnen Avans Hogeschool zich, conform het Avans professionaliseringsplan,

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Overzicht Nascholing 2015 2016. Ik heb mijn theoretisch kader verbreed en kan nu beter beargumenteren waarom dingen wel of niet werken.

Overzicht Nascholing 2015 2016. Ik heb mijn theoretisch kader verbreed en kan nu beter beargumenteren waarom dingen wel of niet werken. Ik heb mijn theoretisch kader verbreed en kan nu beter beargumenteren waarom dingen wel of niet werken. Opbrengstgericht werken en Differentiatie Horizontale en verticale afstemming Overzicht Nascholing

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

De driejarige begeleiding van startende leraren

De driejarige begeleiding van startende leraren De driejarige begeleiding van startende leraren Informatie over deelname aan een project in uw regio April 2014 Voorwoord M De driejarige begeleiding van startende leraren Met behulp van inwerkprogramma

Nadere informatie

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis:

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis: Introductie tot Project Stoer en OGW Synopsis: In deze hand-out staat zo kort en bondig mogelijk uitgelegd vanuit welk project deze workshop en bronnenboek ontstaan is. Met welke doelen het project gestart

Nadere informatie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie 2017-2018 Inhoudsopgave Intern Coördinator Opleiden in de school (ico)... 04 Update Intern Coördinator Opleiden in de school...

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

TPACK-NL vragenlijst een toelichting

TPACK-NL vragenlijst een toelichting TPACK-NL vragenlijst een toelichting Petra Fisser & Joke Voogt Universiteit Twente Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie http://www.tpack.nl In dit document is de Nederlandse versie van de TPACK vragenlijst

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring:

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Docentenvragenlijst op het gebied van ict-gebruik en natuur- en techniekonderwijs, voormeting Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Ik ben een:

Nadere informatie

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Concept beleidsplan Opleidingsschool 1 Inhoud: 1. Personeel, functieomschrijving 2. Visie op de Opleidingsschool

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt. & leerconcepten

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt. & leerconcepten YoungWorks Academy weet wat jongeren beweegt ONderwijs & leerconcepten InhoudsOpgave 5 YoungWorks Academy, onderwijs en leerconcepten 9 Thema s & Lezingen en presentaties 10 Workshops en trainingen 12

Nadere informatie

Ruimte voor verschil: een model voor differentiatie in het vwo

Ruimte voor verschil: een model voor differentiatie in het vwo Ruimte voor verschil: een model voor differentiatie in het vwo Door drs. Sanne Tromp Een project van: 124 Het aantal scholieren dat na het vwo kiest voor een universitaire bèta- of techniekopleiding is

Nadere informatie

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie 25 mei Versnellen & Verrijken Yvonne Janssen Doelen workshop Bewustwording van complexiteit

Nadere informatie

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding 3 Van good naar great vroeg vreemdetalenonderwijs 4 Taskforce vroeg vreemdetalenonderwijs 5 Vroeg vreemdetalenonderwijs in 2025

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Professionalisering van de werkplekbegeleider

Professionalisering van de werkplekbegeleider Professionalisering van de werkplekbegeleider Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom professionalisering

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

Acadin voor talenten in uw klas!

Acadin voor talenten in uw klas! Acadin voor talenten in uw klas! Dé digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Acadin voor talenten in uw klas! In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2014) staat

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer Domein B1.1 Biologie leren Begripsontwikkeling en jargon Leren van biologische vaardigheden Verschillen

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16

Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16 Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16 Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van het Voortgezet onderwijs Wat bieden wij aan? - Geschikte ruimte waar kinderen in alle rust

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013.

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding op het VMBO Ahmed Mahamed Jan Lauwrens Haisma Programma sessie van theorie naar praktijk en in gesprek daarover Vraag Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Evalueren van de kwaliteit van onderzoek

Evalueren van de kwaliteit van onderzoek Evalueren van de kwaliteit van onderzoek Een aanpak voor zelfevaluatie van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit door vwo-leerlingen bij onderzoek in de bètavakken Promotieonderzoek in kader van

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Voorbeeld draaiboek thema- en intervisiebijeenkomsten

Voorbeeld draaiboek thema- en intervisiebijeenkomsten Voorbeeld draaiboek thema- en intervisiebijeenkomsten Toelichting draaiboek In dit draaiboek worden thema- en intervisiebijeenkomsten afgewisseld. Tijdens intervisiebijeenkomsten kunnen startende leraren

Nadere informatie