December 2014/januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "December 2014/januari 2015"

Transcriptie

1

2 2

3 December 2014/januari 2015 Rooster van voorgangers uur ds. J. de Visser, Maassluis Coll. Protestantse Kerk Pastoraat uur pastor R. Fluit (koffiedrinken na de dienst) Coll. Stichting GeeVer uur ds. L.P.C. Deventer, Kapelle Coll. Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek uur Kerstnachtdienst pastor R. Fluit vanaf uur Kerstsamenzang Coll. Stichting Mensenkinderen uur Kerstmorgen pastor R. Fluit Coll. Kinderen in de Knel uur ds. A.J. Houwaart, Nieuwdorp Coll. Regenbooggroep uur Oudejaarsdienst pastor R. Fluit Coll. Eindejaarscollecte uur pastor R. Fluit Coll. Lilianefonds uur pastor R. Fluit Coll. Dovenpastoraat uur mgr. D.W. van Leeuwen, Antwerpen Coll. Oecumene uur mw.ds. P. van Oosten, Serooskerke (W) Coll. Catechese en Educatie uur pastor R. Fluit Coll. Werelddiaconaat, Kerk in Actie uur ds. C.G. den Hertog, Koudekerke uur pastor R. Fluit 3

4 Rooster kindernevendienst/créche 07/12 Christa Melse/ Julian van Grondel 14/12 Elma van Rossum/ Madelon van Grondel 21/12 Anita Maljaars/ Ferrel van Rossum 25/12 Ruth Deurloo 28/12 Sandrina Sipma/ Esther Melse 04/01Ineke van Wallenburg/ Melissa Sipma 11/01Christa Melse/ Marvin Sipma 18/01 Elma van Rossum/ Julian van Grondel 25/01 Anita Maljaars/ Madelon van Grondel 01/02 Ruth Deurloo/ Ferrel van Rossum 08/02 Sandrina Sipma/ Esther Melse 15/02 Ineke van Wallenburg/ Marvin Sipma Contactpersoon: Ruth Deurloo, Kon. Wilhelminalaan 40, tel Voor alle duidelijkheid; de eerste persoon die opstaat is de leidinggevende van de kindernevendienst. De naam die erachter staat is de leidinggevende van de crèche. Zijn er geen crèchekinderen, dan kan er geholpen worden bij de kindernevendienst. Alvast bedankt! Agenda Kerkenraadsvergadering Evensong (zie Kerk tra blz. 15) Passage Kerstviering met oudere bewoners uit het dorp Korte musical over het kerstverhaal gespeeld door de kinderen Grote Veerse Bijbel Quiz (zie Kerk tra blz. 16) Passage dhr. v.d. Linden, Vlissingen over Macedonië De bijbel in een uur (zie Kerk tra blz. 17) Inleveren kopij Kerkelijk Nieuws 4

5 Voorspellingen Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op Zijn schouders. (Jesaja 9: 5) Ook deskundigen kunnen de plank weleens misslaan. Neem nu bijvoorbeeld de Franse chirurg prof. dr. Alfres Velpeau. Hij beweerde in 1839, dat het een hersenschim is, dat chirurgische ingrepen ooit pijnloos zouden zijn. Jammer voor de professor, maar plezierig voor ons, dat deze voorspelling niet is uitgekomen. Of als we kijken naar de woorden, die prof. dr. Erasmus Wilson in Oxford in 1878 uitsprak i.v.m. de wereldtentoonstelling in Parijs: Als de tentoonstelling in Parijs is afgelopen, dan is het ook afgelopen met het elektrische licht en zal niemand er ooit nog van horen. Dat je er niets van hoort, dat klopt. Het is volstrekt geruisloos. En toch geniet heel de wereld elke avond van het elektrische licht. En zo kunnen meer voorbeelden uit de geschiedenis aangedragen worden. Ik wil maar zeggen: een mens kan zich vergissen, zelfs een deskundige. En zo zou het ook wel eens kunnen gaan met die eeuwenoude voorspelling, die we in de Bijbel lezen. Déze voorspelling: Eens zal het Kind van Bethlehem, Koning in Jeruzalem zijn! Eens trekken de volken van de aarde naar de stad van goud, de stad van God, om daar van de Messias te leren wat tot onze vrede dient! Als je kijkt naar de dag van vandaag, dan lijkt het erop, dat velen nu naar hun voorhoofd wijzen, bij het horen van deze voorspelling. Ze zullen beweren, dat daar nooit iets van terechtkomt. Het Evangelie, het wordt in de prullenbak gegooid als een achterhaald verhaal, dat geen enkele waarde meer heeft. Maar ik ben bang wat zeg ik? -, ik ben blij dat ze zich schromelijk vergissen! Tenminste dat geloof ik bewijzen kun je, gelovig of ongelovig, niets. Een mens kan zich wel vergissen. Voorspellingen kunnen loze dromen blijken te zijn. 5

6 En toch in de gemeenschap van Christus, die kerk wordt genoemd, blijven we geloven dat Gods beloften eenmaal werkelijkheid zullen worden: Er komt een wereld waarin het Kind van Betlehem, Koning zal zijn. Dat zal een wereld zijn zonder zieken, die geopereerd moeten worden en die snakken naar een narcose, vanwege hun ondragelijke pijn. Zo mogen we geloven en blijven verkondigen, dat we van het Licht der wereld, die in de Kerstnacht werd geboren, nog veel zullen horen en van dat Licht nog veel zullen zien! (Ontleend aan het boek Met vallen en opstaan van André F. Troost) Bert Fluit Bij de kerkdiensten Adventszondagen/kerst/epifanie Het project van de kindernevendienst voor Advent en Kerst is gebaseerd op verwachtingsvolle verhalen over mensen, die in de verte kijken. Het thema luidt: Verderkijkers. Komende zondag, 7 december gaan we verder kijken met Johannes de Doper, zondag 14 december met de profeet Jesaja en zondag 21 december, met Maria de moeder van Jezus. Op de kerstmorgen zullen de kinderen van de kindernevendienst een kleine musical opvoeren over het kerstverhaal gezien vanuit het oogpunt van de herders. Op de eerste zondag van 2015 sluiten we het project af met de wijzen uit het oosten als degenen, die verder kijken. Kerstavond 24 december. In deze dienst lezen we het kerstverhaal uit Lucas 2 en willen we met elkaar de bekende kerstliederen zingen. We hopen, dat we net als vorig jaar na de dienst samen het Ere zij God kunnen zingen bij de kerstboom op het plein naast de kerk. U wordt allen van harte uitgenodigd om de verschillende diensten bij te wonen. 6

7 Uit de pastorie. We hebben een heerlijke periode gehad op Bonaire. Na maanden van enkel en alleen maar skype-contact, konden wij onze kinderen en kleinkinderen weer eens echt in de armen sluiten. Bijzonder blijft de eerste keer een nieuw leven niet alleen te mogen zien, maar het ook daadwerkelijk zelf te mogen vasthouden. Dit was voor ons allebei een feest. De kleine Femke toen 4 weken oud en dan voor de eerste keer in jouw armen. Wat is het leven, op zulke momenten, toch wonderbaarlijk mooi. Hoe uniek ook, omdat elk mensenkind uniek is. Er is er niet één gelijk. Natuurlijk er zijn gelijkenissen, met vader, moeder, zusje, maar toch ieder kind mag er zijn zoals hij/zij door God geschapen is. Het was een prachtige tijd, die veel te snel voorbij is gegaan. Komende maand wordt een drukke maand. Veel diensten zo rondom de kerst. Toch ook vrij veel kerkelijke activiteiten, vergaderingen, overleg, kerstvieringen en noem maar op. Voor ons komt daar nog bij, dat wij ons huis in Lunteren aan het einde van deze maand leeg op moeten leveren. Dat wordt dus inpakken en wegwezen. Waar we met onze spullen naar toe moeten, is op dit moment nog niet duidelijk. We zijn bezig met een kleine woning, gericht op de toekomst, waar we ook als we ouder worden kunnen blijven wonen, omdat alle faciliteiten, zoals slaapkamer, badkamer e.d. zich op de begane grond bevinden. Of dit het inderdaad wordt, dat zal de komende dagen duidelijk worden. Gelukkig zullen we niet op straat staan, omdat wij ook onze woning hier in Vrouwenpolder hebben, waar wij met heel veel plezier wonen. Mede namens Anny, wens ik u Gezegende Kerstdagen toe en Gods Zegen. Bert Fluit In memoriam Op 3 november overleed toch nog wel vrij onverwacht de heer Leen Geldof op de leeftijd van 81 jaar. De heer Geldof heeft bijna zijn hele leven op de Lepelstraat 24 hier in Vrouwenpolder gewoond. Al op heel jonge leeftijd moest hij het loonbedrijf van zijn vader overnemen. Hij 7

8 was toen 22 jaar. Niet veel later kreeg hij TBC en werd ruim twee jaar verpleegd in een ziekenhuis in Delft. Deze gebeurtenis, maar ook andere pijnlijke omstandigheden in zijn leven, hebben van hem een doorzetter gemaakt. Als het hem tegenzat, dan gooide hij de kop ervoor en met hard werken slaagde hij erin om verder te gaan. In 1961 trouwde hij met Laurina Wondergem uit Oostkapelle. Hun huwelijk zou ruim 51 jaar duren. Op 30 juni 2012 werd hij weduwnaar door het overlijden van zijn Rina. Hun huwelijk is altijd kinderloos gebleven, hetgeen een grote wissel getrokken heeft op hun beider leven. De heer Geldof was nog maar kort lid van onze gemeente. Altijd zijn zij lid geweest van de kerk in Oostkapelle, waar Rina vandaan kwam, maar na haar overlijden heeft Leen zich over laten schrijven naar onze gemeente. Ik kende de heer Geldof niet persoonlijk. Achteraf is gebleken, dat hij mij in het voorjaar gebeld heeft om adviezen te geven. Hij had in Kerknieuws gelezen, dat mijn schoonzuster slokdarmkanker had en dat had hij ook gehad. Adviezen wat zij wel en vooral niet moest doen gaf hij zo aan mij door. Dit was eigenlijk heel bijzonder omdat dit niet echt bij de heer Geldof hoorde. Hij was een gesloten man, die zelden over zijn gevoelens sprak. Over geloofszaken kon je met hem niet in gesprek komen. Het enige dat hij zei was, ja maar ik geloof wel. In de afscheidsdienst in het rouwcentrum van H. Jobse te Middelburg heb ik Psalm 23 gelezen. Centraal staan daarin de woorden: Want Gij zijt bij mij! We hebben ons laten leiden, door de belofte aan een Goede Herder, die Zijn leven inzet voor iedereen. Niemand uitgezonderd. Hij kent ons allemaal bij onze naam. Zo ook Leen Geldof. Ook hij is een kind van God. Voor sommige van ons wellicht een wat vreemde, bijzondere man, maar voor God is en was hij een uniek mensenkind. Daarom heeft God hem bij zijn naam geroepen en hem uitgenodigd om te komen in Zijn huis. Daar mag hij aanschuiven aan de tafel van de Bruidegom. Daar mag hij zitten tussen allen, die ons zijn voorgegaan. Pastor Bert Fluit 8

9 Pastoraat Veel verdriet is er bij enkelen van ons weer binnen gekomen. Verdriet om het overlijden van een dierbare. Soms hield je er al ernstig rekening mee, maar ook kwam het wel erg onverwacht. De dood het blijft onze grootste vijand. Het blijft iets waar we als mens niet mee om kunnen gaan. Het maakt je op zulke momenten machteloos. Wij willen u allen van harte sterkte toewensen en wensen u Gods nabijheid toe. Maandag 1 december is de heer A. Joosse, Fort den Haakweg 10 voor enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Als alles goed is gegaan en er geen complicaties zijn opgetreden, dan is hij al weer thuis. Bij de heer C. de Visser, Polredijk 3, zijn er in de afgelopen weken diverse onderzoekingen geweest. Voor allerlei testen/onderzoekingen moest hij verschillende keren naar het ziekenhuis. Zo wil men er achter komen waar de problemen, die hij heeft vandaan komen. Afgelopen donderdag, 4 december, heeft hij de uitslagen gekregen. Laten we hopen, dat die hebben laten zien, dat er een goede behandeling mogelijk is. Beiden wensen wij een spoedig herstel toe. Denkt u vooral ook aan onze gemeenteleden, die in de diverse verzorgingshuizen verblijven. Een kaartje sturen wordt altijd op prijs gesteld: Mw. J. Hekhuis-de Roo, Sint Maarten in de Groe, Beukenstraat 190, kamer 1017, 4462 CB Goes. Mw. C. Dekker-Schout, Simniapad 1, Appartement 4, 4357 HJ Domburg. In Nieuw Sandenburgh, Sandenburglaan 2, 4351 RL Veere: Mw. C. van Dis-Boone Mw. C.J. van der Heijde-Koole Mw. S.N. Hekhuis-Louwerse Mw. M. Joziasse-Schout Mw. C. Osté 9

10 Iedereen in zijn/haar situatie heel veel sterkte en beterschap. Bert Fluit Mocht uw naam niet genoemd zijn of wilt u niet dat uw naam genoemd wordt, laat mij dat dan even weten; tel of Mailen mag ook naar mijn adres: Verslag van de kerkenraadsvergadering van 7 oktober 2014 Actielijst. Freek zal met Rink overleggen hoe de website (www.pelgrimskerk-vrp.nl) beter gevonden kan worden. Misschien de zoektermen voor google aanpassen? Ook zal hij overleggen de online kerkdienst te plaatsen op Lydia zal aan Marijke vragen het adres van de website bij de gegevens achterin het Kerkelijk Nieuws op te nemen. Nerina was blij met het voorstel in Maart tijdens het koffiedrinken na de dienst een presentatie te geven over de tienerdiensten. Ingekomen en uitgaande stukken. Kerk De scriba heeft een lijst van ingekomen en uitgegane post gemaakt en deze meegezonden met de agenda. Iedereen heeft dit voor aanvang van de vergadering kunnen lezen. Besproken wordt: De brief over de kerstattenties van de gezamenlijke diaconieën. De sociaal zwakkeren in de Gemeente Veere krijgen van de diaconieën ieder jaar een kerstattentie. Dit wordt jaarlijks georganiseerd door de diaconie van Westkapelle. De gezamenlijke diaconieën hebben gevraagd om meer duidelijkheid. Die duidelijkheid hebben ze gekregen, maar 20 euro vinden ze te weinig. Dit zou makkelijk naar 40 euro kunnen, maar het lukt nog niet dit bespreekbaar te krijgen. Deze brief is een laatste poging dit rond te krijgen. We hoeven hierop nu geen actie te ondernemen. 10

11 Kerkrentmeesters Geen bijzonderheden Diaconie Er is een uitnodiging voor deelnemers aan de Zeeuwse Vakantie week in het Roosevelthuis. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen hier naar toe. Pastoraal beraad en overige rapportages. Freek: Er komt een nieuwe beamer in de kerk. Eén van beiden was aan vervanging toe. De CV-ketel in de pastorie wordt vervangen. De CV-ketel in de kerk zal worden losgekoppeld, zodat die alleen de kerk zal verwarmen. Voor verwarming van de consistorie zal een kleine ketel geplaatst worden. Dit laatste zal worden opgenomen in de begroting van volgend jaar. Bert: Er is overleg geweest met de Rozenhof in Sandenburgh. Cees Simonse blijft als vrijwilliger. Gerrit Klein, Bert Fluit en Petra van Oosten, zullen de contacten met eigen gemeenteleden blijven onderhouden. Er komt nog een gesprek met het personeel over de Geestelijke zorg. Morgen zullen Serooskerke, Veere, Gapinge en Vrouwenpolder in overleg gaan over het Groot huisbezoek. Misschien dat hier met hetzelfde onderwerp kan worden gewerkt. Morgenochtend is er een gesprek met kerkxtra, om te kijken hoeveel mensen zich hebben opgegeven. De commissie eredienst heeft de dienst met het koor Groot Veere geëvalueerd. Het was een goede dienst en de liederen die het koor zong pasten goed in de dienst. 2 november is de Gedachtenisdienst. Er zijn 4 mensen die worden herdacht. Nel Dekker-Schout, Adriaan Geelhoed, Cees Vermeulen en Piet Louwerse. 9 november is de dankdienst voor gewas en arbeid. De gemeenteleden krijgen voordien briefjes met boodschappen van de voedselbank die ze mee kunnen nemen naar de dienst. Kees de Putter wordt ivm sing-inns en de Stille week uitgenodigd voor de eerstvolgende commissie eredienst vergadering. 11

12 De catechese voor de groepen 7 en 8 gaan morgen van start. Vanuit Vrouwenpolder zijn er 4 aanmeldingen. In totaal zijn er 13 aanmeldingen. Bert is bezig met de cursus, homiletiek en liturgie. De kerkenraad moet zich buigen over een dienst die Bert heeft gehouden. Aan de hand van vragen zullen we de gedachtenisdienst van 2 november bespreken. Aangezien Bert hiervan een verslag moet inleveren voor 18 november zullen wij dit op de volgende kerkenraadsvergadering doen in plaats van het meditatief moment. Er zijn vragen gekomen of er ook kaarsjes aangestoken mogen worden in de dienst. Dit wordt een agendapunt voor de volgende keer. Jan: Adri Maljaars heeft aangegeven de dienst met koor Groot Veere erg mooi gevonden te hebben. Hij zou graag de vertaling van de liederen op de beamer zien, zodat hij weet wat ze zingen. Classisvergadering was een goede vergadering. Het thema na de pauze was Ziekenzalving o.l.v. ds. Elly Bouman. Bert vraagt hoe wij hier tegenover staan. Wij staan hier open voor. Het is in het verleden al eens gebeurd. Ria: Gré Maljaars is van het Gasthuis verhuisd naar de Egelantier in Oostkapelle. Peter: De gezamenlijke diaconieën zijn weer bij elkaar geweest. De ouderenmiddag is 30 oktober. Bert verzorgt het liturgische gedeelte. Binnenkort worden de kerstattenties weer gekocht. Meditatief moment Het meditatief moment wordt verzorgd door Peter. We kregen een stukje over oordelen. Mensen oordelen heel snel. Te snel. Wel wordt er verschil gemaakt tussen oordelen en veroordelen. Vooroordelen zijn natuurlijk helemaal uit de boze. Het was een goed gesprek, waarbij we allen van mening waren dat je wel een mening mag vormen maar geen oordeel over een ander mag uitspreken. 12

13 Bevestiging ambtsdrager Voor de herbevestiging van Wim in november wachten we nog even af. Anders vragen we het aan Cees den Hertog op 9 november. Begrotingen kerk en diaconie De begrotingen worden besproken. De begroting van de kerk heeft een negatief saldo. De diaconie begroting is sluitend. De boekhouders worden dank gezegd. De kerkenraad stelt beide begrotingen vast. Gemeenteavond 5 november Voor de gemeenteavond is alles geregeld. De agenda staat in het Kerkelijk Nieuws. Voor de pauze hebben we de huishoudelijke zaken. Na de pauze zal Bert aan de hand van de brieven van de landelijke kerk de avond leiden. Stand van zaken bevoegdheden van een predikant Er is nog niets bekend. Mochten we niets horen zal Lydia over twee weken contact opnemen met het Generale College. Kruis uit de Gereformeerde kerk Marlien wil graag het Kruis uit de Gereformeerde Kerk weer in de kerk. Jan geeft aan dat hier al vaak over is gesproken, maar dat het Kruis eigenlijk te groot is. Er zijn tal van vragen die opkomen. Kan het kleiner gemaakt worden. Moet de kleur veranderen om er een harmonieus geheel van te maken? Waar moet het hangen? Er zal hier en daar wat worden nagevraagd. Dan zal een werkgroep worden samengesteld. Rondvraag Lydia: Vraagt of de medewerkende koren op tijd kunnen worden doorgegeven, zodat het in het Kerkelijk Nieuws kan en bij de afkondigingen. Freek: Er is een nieuwe brievenbus opgehangen. Lydia en Marijke krijgen weer een sleuteltje. Sluiting Cora sluit de vergadering met het gedicht Geef ons een hart. Lydia Schraa -scriba- 13

14 Verslag gemeenteavond van de Protestantse Gemeente te Vrouwenpolder 5 november Aanwezig 37 personen. Met kennisgeving afwezig: Koos Vermeulen, Ria Gideonse, Marianne Scheers en Jan Schraa. 1. Opening De voorzitter van de kerkenraad, Jan Sandee, heet de aanwezigen hartelijk welkom en leest Galaten 4: 1-7. Aansluitend leest hij het bijbehorende stukje uit het dagboek Gaandeweg hem tegemoet van A.F. Troost met als titel: Abba, Vader. Daarna gaat hij ons voor in gebed. Hiermee is de vergadering geopend. 2. Begrotingen van kerk en diaconie Freek Wisse bespreekt namens het college van kerkrentmeesters de begroting voor De begroting laat een negatief saldo zien van 9670,-. Dit komt mede doordat de cv ketel in de consistorie moet worden vervangen. Wim Schout bespreekt namens de diaconie de begroting voor De diaconie heeft een sluitend saldo. Beide begrotingen worden goedgekeurd onder dankzegging aan de boekhouders. Jan Sandee vraagt nog even aandacht voor de zendingsdag die zaterdag wordt gehouden. Hij hoopt dat velen deze dag zullen bezoeken. De opbrengst is geheel bestemd voor noodhulp aan Syrië. 3. Rondvraag Lauw Osté: Is er al iets bekend over de bevoegdheden voor Bert Fluit. Jan legt dit uit. In eerste instantie hebben we beroep aangetekend bij het Regionale College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen. Deze zaak hebben we verloren. Daarna hebben we beroep aangetekend bij het Generale College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen. Daarbij hebben we Jaap Tas als deskundige erbij gevraagd. Het Generaal College heeft ons in het gelijk gesteld en de zaak is terug verwezen naar het Breed Moderamen van de Classis. Het Breed Moderamen moet weer advies inwinnen bij het RCBB en eventueel de kerkenraad van Vrouwenpolder horen. We wachten dus weer af. 14

15 15 Kerkelijk Nieuws Pim Duvekot: Ergert zich aan het klokluiden tijdens het Onze Vader, en vraagt zich af waarom het luiden van 9.00 uur is gestopt. Om 9.00 uur roept de klok ons op om naar de kerk te komen. Volgens Pim moeten we in stilte bidden en het niet van de toren schreeuwen. Het voegt volgens hem niets toe. Hij zegt niet alleen te staan, maar namens meerdere mensen te praten. Jan Sandee geeft aan dat we niet moesten stoppen om 9.00 uur, maar dat dat de keus was van de kerkenraad. Om niet meer te luiden dan noodzakelijk is. Het luiden onder het Onze Vader is volgens Jan een symboliek voor het hele dorp. Bram Joosse vindt ook dat het niets toevoegt. Lou Vermeulen oppert om dan om 9.00 uur ook weer te gaan luiden. Adri Maljaars zegt dat als iemand er zich aan ergert je het niet moet doen. Jan Sandee is het hier niet mee eens. Sommige mensen vinden het mooi, anderen niet. De kerkenraad gaat zich er weer over buigen. Het was een proef van een jaar, die in januari is begonnen, dus is het nu tijd voor de evaluatie. De kerkenraad zal moeten wikken en wegen. Verder wordt er nog even gesproken over het teleurstellende kerkbezoek. Er komen zo weinig mensen in de kerk. Misschien kan er nog eens een stukje in het Kerkelijk Nieuws. Jan geeft aan dat een stukje niet zal helpen. We zullen met z n allen moeten proberen de teruggang te stoppen. We kunnen de mensen niet dwingen. We zullen de diensten zo aantrekkelijk mogelijk moeten maken. Het is een landelijke tendens. Na de pauze krijgt Bert Fluit het woord. Het gaat over de toekomst van onze gemeente. Eerst schets hij een beeld van onze gemeente. We hebben ongeveer 380 leden, bijna allemaal uit Vrouwenpolder. Het kerkbezoek staat op ongeveer 25% en de deelname aan de activiteiten is zeer gering. De grootste groep gemeenteleden zit tussen de 60 en 70 jaar. Daarna is de groep van jaar het grootst. Er zijn ontzettend veel vrijwilligers in onze gemeente. Bert vertelt tevens wat hij zelf allemaal doet. Dat is voor een dienstverband van 70% niet gering! Wat is een kerk? Het is een dak boven het Evangelie! Onder dat dak komen wij samen om te horen wat nergens anders te horen is. Over Jezus, die bereid was aan het kruis te gaan, die is opgestaan en die

16 ons raakt door de Heilige Geest. We horen er woorden, die ons hart laten branden en die ons de schellen van de ogen doen vallen. Kerk is de plaats om deze woorden te horen en ze steeds dieper op je in te laten werken. Er zijn vele ambten in de kerk. Niet alleen de predikanten, ouderlingen en diakenen, maar elke gedoopte christen heeft een ambt. Het ambt der gelovigen. Wij zijn geen onmondige gelovigen, die bediend worden door ambtsdragers. Wij zijn allemaal medewerkers van God. Met gaven ons gegeven dienen wij elkaar. We troosten elkaar. Bouwen elkaar op. Helpen elkaar om samen gemeente te zijn. Naar binnen en naar buiten. Er is dus eigenlijk maar één ambt: Het ambt van alle gelovigen. Bert Fluit besluit de avond met een verhaaltje over Geloof, Hoop en Liefde. Hierna is er nog gelegenheid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Lydia Schraa -scriba- Kerkelijke stand november 2014 Overleden: 02/11: dhr. L. Geldof, Lepelstraat 24 Vertrokken: 27/10: Mw. M. van den Berg (Vroondijk 9) naar Emmen 23/11: dhr. R.M. van Halderen (Elzenoordlaan 23) naar Rotterdam 16

17 Opbrengst collecten 26 oktober / 23 november 2014 Rondom Hervormingsdag 66,85 Najaarszendingsweek - 78,49 Hospices in Zeeland - 109,37 Binnenlands Diaconaat - 63,70 Ebola in Afrika - 380,35 Kerk nog niet bekend Diaconie - 314,28 Bij de collecten: 7 december, Collecte Protestantse Kerk Pastoraat - Pastoraat ook buiten de kerkmuren Pastoraat vindt plaats waar mensen aandacht geven aan elkaar. In een gemeente kan dat via de vertrouwde huisbezoeken, maar er zijn ook tal van andere vormen mogelijk, zoals een filmavond met discussie rond een levensbeschouwelijk thema. Of met gemeenteleden gezamenlijk appels plukken. De mensen hebben dan veel plezier, maar voeren tussendoor ook diepzinnige gesprekken. Om gemeenten toe te rusten, organiseert de Protestantse Kerk jaarlijks de Landelijke Pastorale Dag voor iedereen met een rol in het pastoraat. Ook wordt er materiaal ontwikkeld om werkers in het pastoraat toe te rusten en te ondersteunen. Met de opbrengst van deze collecte kan de Protestantse Kerk deze ondersteuning blijven bieden. (U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL16 INGB t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Collecte Pastoraat) 14 december, Stichting GeeVer Stichting GeeVer ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking bij hun deelname in de kerk en samenleving en bevordert de geestelijke verzorging. Zinvol kunnen leven met beperkingen. Serieus genomen worden zoals je bent, een mens met een verstandelijke beperking, maar vooral mens met mogelijkheden! Geestelijke verzorging helpt mensen zin in het leven te houden! Erbij horen, mee kunnen doen, gezien worden, daar gaat het om! (U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL23 FVLB t.n.v. ACV Werkgroep Giftenadvies te Goes, o.v.v. Stichting GeeVer) 17

18 21 december, Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek Moe. Misschien is dat wel het juiste woord. Psychisch of lichamelijk moe, omdat het leven u zwaar valt. Jarenlang lukte het misschien aardig, maar nu merkt u: het gaat niet meer. Zoveel zorgen om uw kind. Of uw huwelijk staat onder spanning. Er zijn gevoelens van eenzaamheid of minderwaardigheid. U hebt behoefte aan rust en deskundige pastorale begeleiding vanwege een diepingrijpende gebeurtenis: het verlies van een dierbare, onverwacht ontslag of arbeidsongeschiktheid. Dan kan een verblijf in de Herberg van grote betekenis voor u zijn. In de Herberg kunnen maximaal 19 gasten verblijven. Iedereen heeft een eigen kamer en een aantal daarvan is rolstoeltoegankelijk. De verblijfsduur voor u als Herberggast is minimaal drie en maximaal zes weken. Uitgangspunt is dat de gast na afloop van deze periode thuis of elders een plek heeft om naar terug te keren. (U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL58 RABO ten name van Stichting De Pietersberg) 24 december, Stichting Mensenkinderen, Zo vreselijk koud. Helaas is het voor veel arme mensen in Moldavië en ook in Armenië bittere werkelijkheid. Elk jaar opnieuw horen we over mensen met bevroren ledematen. Erger nog: elk jaar vriezen tientallen ouderen en zieken dood omdat ze geen geld hebben voor hout voor de kachel! Onvoorstelbaar! Dit kunnen we toch niet laten gebeuren? Daarom willen we zoveel mogelijk gezinnen helpen met brandhout, zodat ze de kou buiten de deur kunnen houden en behaaglijk de winter doorkomen. Met uw hulp kunnen we vele gezinnen en ouderen warmte bieden. 1 kuub brandhout kost ongeveer 28 Euro. Een gezin heeft gemiddeld 10 kuub hout nodig om de strenge winter door te komen. (U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening IBAN NL87 INGB t.n.v. Mensenkinderen o.v.v. gift ) 25 december, Kerstcollecte Kerk in Actie Kinderen in de Knel - Ieder kind verdient een Jozef! Papa s sterke hand om vast te pakken. Mama s ogen die aandachtig naar je kijken als je iets vraagt. Onmisbare momenten, waardoor je als kind voelt dat je veilig bent en er niet alleen voor staat. Veel weeskinderen in Rwanda missen dat gevoel. Met kerst willen wij die 18

19 kinderen iets van die onmisbare momenten gunnen. Steun die ze nodig hebben om onbezorgd groot te worden. Geef daarom deze kerst een pleegouder cadeau! Dit jaar staat in de kerstcampagne van Kerk in Actie het werk van onze partner Mwana Ukundwa in Rwanda centraal. Zij zet zich in voor de vele aidswezen in Rwanda door voor hen een pleeggezin te zoeken. De kinderen en hun pleeggezinnen worden gesteund en begeleid. In de pleeggezinnen vinden de weeskinderen weer geborgenheid en veiligheid. Doe mee met de kerstcollecte van Kerk in Actie en geef weeskinderen in Rwanda een pleegouder cadeau! (U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL 89 ABNA t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen in de Knel) 28 december, De Regenbooggroep, Help mensen aan een menswaardig bestaan. Dagelijks zet De Regenbooggroep zich in voor dak- en thuislozen, verslaafden en voor mensen met sociale en psychiatrische problemen. Ze zijn kwetsbaar en meestal langdurig afhankelijk van zorg. Onze professionals en 650 vrijwilligers bieden opvang, hulpverlening en zinvolle dagbesteding. Via sociale contacten voorkomen we eenzaamheid en isolement. Gezamenlijk werken wij eraan mensen in staat te stellen zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief deel te nemen aan de maatschappij. Als mensen onder elkaar. (U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL 21 INGB t.n.v. Regenbooggroep o.v.v. gift ) 31 december, Eindejaarscollecte, Vieren en verbinden 'Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen.' In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk is de Eindejaarscollecte bestemd voor het eigen plaatselijk werk. (U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL25 RABO t.n.v. Protestantse gemeente Vrouwenpolder o.v.v. Eindejaarscollecte ) 4 januari, Lilianefonds In samenwerking met mediators (lokale contactpersonen) verleent het Lilianefonds rechtstreekse kleinschalige, persoonsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. (U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL08 RABO t.n.v. Lilianefonds o.v.v. gift ) 19

20 11 januari, Dovenpastoraat De Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat in Zeeland is de kerken behulpzaam bij de contacten met dove en slechthorende gemeenteleden. Zij belegt gecombineerde kerkdiensten voor doven en horenden in Zeeland en diensten voor alleen doven en slechthorenden in de Oosterkerk te Goes. In deze diensten gaan predikanten voor die de gebarentaal beheersen, of er wordt gebruik gemaakt van een gebarentolk. De I.C. verzorgt het vervoer naar deze diensten. Doven die met eigen vervoer reizen krijgen een reiskostenvergoeding. Er worden ook huis- en ziekenbezoeken aan doven gebracht, indien nodig of mogelijk samen met ambtsdragers uit de kerken. Aangezien het I.C. door de kerken is opgericht, is zij volledig afhankelijk van hun financiële steun. (U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL23 FVLB t.n.v. ACV Werkgroep Giftenadvies te Goes, o.v.v. Dovenpastoraat) 18 januari, Oecumene, Kerk zijn over grenzen heen Oecumene. Dat is met elkaar meeleven en samen kerk zijn over grenzen heen, in tijden van rust en tijden van nood. Samen christen zijn, over kerkmuren heen kijken en wereldwijd geloofsgesprekken aangaan. Oecumene is ook het brengen van het Evangelie op plekken waar veel mensen samen kunnen komen. De Passion, het jaarlijks terugkerende evenement is bedoeld om het lijdensverhaal van Jezus met zoveel mogelijk mensen te delen. Om de veelzijdige oecumenische activiteiten te kunnen voortzetten is steun via de collecte nodig. (U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL10 ABNA t.n.v. Protestantse kerk, o.v.v. collecte Oecumene) 25 januari, Catechese en Educatie, Leren geloven Pim, net 16, volgt de koksopleiding. De prestatiedruk is hoog en hij trekt het eigenlijk niet meer. Hij raakt verzeild in stress en lusteloosheid. Van zijn ouders of de predikant wil hij geen hulp. Hoe waardevol is het als er toch een persoon in de kerk is die tot Pim kan doordringen! Iemand die naast hem kan staan en kan helpen. JOP, jeugdorganisatie van de Protestantse kerk, gelooft dat elk kind en elke jongere geliefd is door God! JOP ondersteunt en inspireert vrijwilligers via trainingen en materialen hoe ze naast jongeren kunnen staan! (U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL10 ABNA t.n.v. Protestantse kerk, o.v.v. collecte Catechese en Educatie) 20

21 1 februari, Werelddiaconaat, Kerk in Actie Opkomen voor de rechten van inheemse groepen, dat is wat partnerorganisatie Non Timber Forest Production in Cambodja doet. NTFP helpt etnische minderheden om de toegang tot een eigendom over hun land en natuurlijke bronnen te benutten en te beschermen. NTFP startte hiervoor een bijzonder cashewnoten project in het noorden van het land. In 5 dorpen worden 25 boerengroepen getraind om cashewnoten te produceren, te verwerken en te verkopen. Doel van dit project is om meer inkomen te genereren en de positie en rechten van inheemse groepen in de samenleving te verbeteren. (U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari) Verjaardagskalender mw. C. Osté 93 jaar Sandenburghlaan 2, 4351RL, Veere dhr. J.A. de Ligny 85 jaar Pelgrimstraat mw. M.J. Maljaars 91 jaar Egelantier 11, 4356JS, Oostkapelle dhr. J.A. de Muijnck 72 jaar Oranje Nassaulaan mw. P. Speksnijder-van Vliet 66 jaar Kon. Julianalaan dhr. J. Lodder 80 jaar Palsterstraat dhr. A.M. Sinke 68 jaar Kon. Julianalaan dhr. J. Sandee 67 jaar Zoekweg mw. C. Schout-Ton 69 jaar Nieuwstraat Dhr. J. Vermeulen 70 jaar Schoolstraat dhr. W.M. van Sparrentak 67 jaar Rijkebuurtweg dhr. K. Duvekot 79 jaar Pelgrimstraat 6 21

22 03-02 mw. C. de Vries-de Vos 65 jaar Kon. Wilhelminalaan dhr. J.C. Leenhouts 67 jaar Prins Bernhardlaan dhr.. M. van der Steen 73 jaar Zoekweg mw. L. Sinke-Geschiere 72 jaar Pelgrimstraat mw. P. Louws-Dingemanse 79 jaar Pelgrimstraat 25 Bloemengroet Nel Joziasse Tiny Duvekot Cora Schout Elly Willeboordse Elly Meijers Hannie Leenhouts Wim Schout Nel Joziasse Tiny Duvekot Dankbetuiging Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle gelukwensen, de vele kaarten, de bloemen en de attenties, die wij van u mochten ontvangen bij ons 40 jarig huwelijksjubileum. Ook uw aanwezigheid in de dienst van afgelopen zondag en de grote belangstelling bij het koffiedrinken hebben ons heel erg goed gedaan. Voor ons is het van onschatbare waarde, dat wij zo samen met u ons huwelijksjubileum mochten vieren. Nogmaals heel hartelijke dank. Met een hartelijke groet, Anny en Bert Fluit 22

23 Actiedag geslaagd De actiedag op 8 november is, nadat hij aanvankelijk moeizaam op gang kwam, uiteindelijk een groot succes geworden. De totale opbrengst van deze dag was 2634,55 euro. Dit bedrag zal in zijn geheel gaan naar Noodhulp voor Syrië. Natuurlijk willen we alle vrijwilligers die ons hebben geholpen hartelijk bedanken, want zonder hen hadden we het als zendingscommissie niet voor elkaar kunnen krijgen. Zoals bekend sluiten we als zendingscommissie Noodhulp Syrië per 31 december 2014 af. We hebben inmiddels een nieuw project waar we op 1 januari 2015 mee beginnen. Dit project is NOAD (Netwerk van organisaties voor agrarische ontwikkeling). Dit is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Men traint de boeren om door middel van andere technieken grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor kunnen zij een hoger inkomen verwerven en is hun voedselzekerheid toegenomen. Tevens zet NOAD zich in voor verstandelijk gehandicapten in Pakistan. Deze mensen zijn in dit gebied een gemarginaliseerde groep; ze worden nauwelijks gezien, gehoord of geteld. NOAD wil de situatie van 90 verstandelijk beperkte kinderen verbeteren zodat ze zich op emotioneel, fysiek en sociaal terrein beter kunnen redden. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit proces. Om de lange wintermaanden te overbruggen, heeft de zendingscommissie besloten op zaterdag 7 februari 2015 een high-tea te organiseren. U kunt deze dag alvast hiervoor vrijmaken. Verdere informatie volgt nog. De opbrengst zal naar ons nieuwe project gaan. Verder willen wij iedereen bedanken voor de vrijwillige bijdrage. Hierbij bedanken wij ook de gever voor het persoonlijk gegeven bedrag. Nogmaals hartelijk dank hiervoor. Met vriendelijke groet, De zendingscommissie. 23

24 Voedselbank Geachte leden van de Prot. Gem. Vrouwenpolder Afgelopen week ontvingen we weer levensmiddelen van jullie voor de voedselbank. We willen jullie hiervoor hartelijk bedanken. Wat fijn om zo jullie betrokkenheid te mogen ervaren. Het doel van de voedselbank is om een bijdrage te leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in de regio Walcheren. Nog steeds blijkt de voedselbank hard nodig voor veel gezinnen in onze omgeving. We zijn heel blij met alle steun die we ontvangen. Mede door jullie bijdrage hebben wij de mogelijkheid om ons werk voort te zetten. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Voedselbank Walcheren, Irma Waleson Kindermiddag Op Dankdag, 26 november, hebben wij in samenwerking met de Vrijgemaakte Kerk een hele leuke kindermiddag georganiseerd. We mochten 36 kinderen ontvangen. Eerst hebben we in een kring Dankdag besproken, waar zijn de kinderen dankbaar voor? Er kwam genoeg boven. Het verhaal ging over Mozes. In de woestijn waren de Israëlieten dankbaar dat ze Manna kregen van de Here God. Nadat we wat lekkers hadden gegeten en gedronken, werd er geknutseld. De onderbouw een mooie kijkdoos en de bovenbouw gingen broodjes (manna) bakken en figuurzagen. 24

25 Na zo hard gewerkt te hebben, ging de friet met knakworst er goed in. Om uur kwamen de ouders de kinderen weer ophalen. Het was een zeer geslaagde middag. Netty Dees en Christa Melse KERSTBIJEENKOMST Namens Passage, afd. Vrouwenpolder, worden alle 65+ inwoners van Vrouwenpolder, met hun eventuele partners, hartelijk uitgenodigd voor de jaarlijkse kerstbijeenkomst. Deze zal plaatsvinden in De Ontmoeting achter de Pelgrimskerk, Fort den Haakweg 2 en wel op WOENSDAG 17 DECEMBER 2014, AANVANG 18.OO UUR Na de gezamenlijke maaltijd volgt de kerstviering. 25

26 Indien u deze avond wilt bijwonen kunt u zich opgeven bij: Marlien Corbijn of Alita Janse Oranje Nassaulaan 7 Nieuwstraat 9 Tel Tel OPGAVE VOOR 10 DECEMBER Indien u vervoer wenst kunt u dit bij uw opgave aangeven. HET BESTUUR Kerkbalans 2015 De Protestantse gemeente in Vrouwenpolder is een bloeiende geloofsgemeenschap van allemaal verschillende mensen. U bent één van deze mensen. Het geloof in God is wat ons ten diepste bindt. Iedere zondag houden we een kerkdienst in onze eigen prachtige Pelgrimskerk in Vrouwenpolder. Onze gemeente wordt steeds kleiner en het lijkt wel of nu echt alle leden vrijwilligers zijn die met veel toewijding de kerk in stand willen houden. Naast deze onschatbare inzet is er ook geld nodig om alles te bekostigen. Hiervoor wordt in 2015 van 18 januari tot 31 januari weer de actie Kerkbalans gehouden. Alle leden van het college van kerkrentmeesters gaan dan op stap om de enveloppe voor de Kerkbalans bij u in de bus te doen. Na een week komen zij uw antwoord met uw toezegging ophalen. Het spannendste moment is het optellen van alle toezeggingen. In 2014 heeft u aan de Kerkbalans in totaal ,- toegezegd. Eind november was 90% van het geld binnen. Dat is een prachtig resultaat waarvoor uw kerkenraad heel dankbaar is. 26

27 27 Kerkelijk Nieuws Het bovenstaande is een goede reden om met vertrouwen aan de Kerkbalans 2015 te beginnen. Er is echter ook een klein minpuntje. Die 10% die nog ontbreekt komt echt wel binnen in december, maar er zijn ook een (klein) aantal leden die hun bijdrage "vergeten" te betalen of nog vervelender, helemaal geen bijdrage willen geven. Wij roepen u van harte op om ook een stukje verantwoordelijkheid voor uw rekening te nemen voor de instandhouding van de Protestantse gemeente in Vrouwenpolder. Samen kunnen we er voor zorgen dat de Pelgrimskerk nog jaren het kloppend hart van onze gemeente blijft. Het college van Kerkrentmeesters Vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Vespers Tijdens de lijdensweken 2015 willen we weer enige samenkomsten houden om het lijden van Christus te herdenken. Ik heb overleg gehad met commissie eredienst van de PKN in ons dorp, om te zien of we daar iets in kunnen combineren. De PKN begint reeds op aswoensdag, en zij hebben dan die 6 weken een wekelijkse samenkomst. We willen proberen om daarin iets te combineren. Onder andere is het mijn voornemen om een stuk van het lijdensevangelie voor te lezen door verschillende personen, die dan de uitspraken van een persoon of groep voorlezen, bv. de discipelen, het volk, enz. Als u daarin wilt bijdragen in welke vorm dan ook kunt u zich bij mij opgeven. Kees de Putter. Zeeuwse vakantieweek Roosevelthuis. De Zeeuwse vakantieweek 2015 vindt plaats van 28 februari tot en met 7 maart 2015 in het Roosevelthuis te Doorn. Deze vakantieweek is bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking. Jaarlijks organiseert de Zeeuwse commissie Rooseveltweek voor mensen voor

28 wie een vakantie alleen mogelijk is in een aangepaste accommodatie en met assistentie van vrijwilligers. De kosten zijn 450,- per persoon. Opgeven voor 5 december a.s. bij de diaconie (telefoon ) of bij mevr. Joziasse, Middelburgsestraat 74, 4371 ET Koudekerke, telefoon Van de redactie De inleverdata Kerkelijk Nieuws 2015 zijn als volgt: 1 februari 17 mei 27 september 1 maart 28 juni 1 november 29 maart 30 augustus 29 november Noteer deze in uw agenda! Ik wens iedereen Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2015 toe. Marijke Sinke Kerstmis Kerstmis is het weerbarstige geloof, tegen alle bierkaaien en journaals in, dat het licht niet te vernietigen is. Het geloof dat een mens, zelfs ik, in staat is om het eeuwige duister om ons heen te verlichten, dat is: doorzichtig te maken en te helpen dragen. Jan Nieuwenhuis Overgenomen uit: Open deur 28

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

pastoraal diaconaal centrum de Herberg uitrusten en toerusten

pastoraal diaconaal centrum de Herberg uitrusten en toerusten pastoraal diaconaal centrum de Herberg uitrusten en toerusten De Herberg is bedoeld als aanvulling op het pastoraat zoals dat gegeven wordt in de plaatselijke kerkelijke gemeente. Pastoraal Diaconaal Centrum

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie zijn er van betekenis in mijn leven? Als ik daar over nadenk word ik blij. Want er zijn zoveel mensen van betekenis voor mij. en voor u? Voor wie ben ik van betekenis?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied)

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied) Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede Zondag 1 januari 2017 Naamgeving en besnijdenis van Jezus Kleur Zondagskind Koster: Organist Diaken Collectant Ouderling Voorganger : wit : Amélie Migchels : Kees

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 Welkom Stilte Bemoediging: V Onze hulp is in de naam van de Heer G Die hemel en aarde gemaakt heeft Drempelgebed

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Remonstranten Vrijzinnige Protestanten en Doopsgezinden. zondag 10 april ds Ewoud Roos en ds Jessa van der Vaart

Remonstranten Vrijzinnige Protestanten en Doopsgezinden. zondag 10 april ds Ewoud Roos en ds Jessa van der Vaart Remonstranten Vrijzinnige Protestanten en Doopsgezinden zondag 10 april 2016 voorgangers: organist: ds Ewoud Roos en ds Jessa van der Vaart Dick Klomp Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel

Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel Uw kerkelijke uitvaart Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel Adres: Amstelkerk, Kerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel Website: www.amstelkerk.net Voor de pastorale begeleiding

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek

Protestantse gemeente te Hoek Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 12 februari 2017 Kleur: Groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Hans Becker uit Terneuzen Ada Dieleman Joke de

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Holy zondag 5 februari 2017

Protestantse Wijkgemeente Holy zondag 5 februari 2017 Protestantse Wijkgemeente Holy zondag 5 februari 2017 Zondag : 5 e na Epifanie Kleur : groen Voorganger : ds. Erwin de Fouw Lector : Cor Bijl Organist : Piet George Klootwijk Het zout der aarde en het

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Karin van den Broeke, Wissenkerke Ada Dieleman

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

25 december Voorganger: ds. Co Janssen m.m.v. Accoord Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Extra collecte: Kinderen in de knel

25 december Voorganger: ds. Co Janssen m.m.v. Accoord Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Extra collecte: Kinderen in de knel Liturgie voor 1 e kerstdag 25 december 2016 Voorganger: ds. Co Janssen m.m.v. Accoord Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Extra collecte: Kinderen in de knel Hervormde Gemeente Haarlo en Waterhoek

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : mw. F. Tuinenga : dhr. J. van der Leij : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 216: 1, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie