Jaarverslag. Aan alles gedacht. vooruit. Maatschappelijke en financiële verslaglegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Aan alles gedacht. vooruit. Maatschappelijke en financiële verslaglegging"

Transcriptie

1 Jaarverslag Maatschappelijke en financiële verslaglegging vooruit Aan alles gedacht

2 Onze visie: Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing. Ketensamenwerking Wij werken met BIM: Bouw Informatie Modellen Total Cost of Ownership Twee weten meer dan één: BIM is een manier van ontwerpen Een gebouw kost meer dan Onze organisatie uit overleg ontstaat meerwaarde. Bij presteren gaat het niet om de en bouwen waarbij een gebouw of constructie in een computer alleen de realisatiekosten. Een Total Cost of Ownership prestaties van het individu, maar als 3D-model en databank wordt berekening laat ook zien wat de Wij willen onze klant veel meer om het vermogen om als team en als collectief te presteren. Door samen te werken met onze opgebouwd. Alle betrokken partijen werken binnen hetzelfde digitale ontwerp van het project; het model Onze OptimaalWoning gebruiks- en onderhoudskosten nà realisatie zijn. De exploitatieen onderhoudskosten worden optimaal bedienen en de best passende oplossing bieden voor zijn huisvestingsvraag. Dit doen wij vanuit 5 aannemersvestigingen in: Amersfoort Breda Noordwijkerhout Roelofarendsveen Rotterdam De aannemersvestigingen De integrale oplossing omvat diensten als: Locatiekeuze advies Conceptontwikkeling Projectontwikkeling Financieringsadvies Architectuur Engineering Installatie advies Planontwikkeling leveranciers, klanten en onze eigen collega s komen we tot de meest optimale oplossing voor de klant. Onze klanten Heembouw richt zich vooral op de volgende klantgroepen: Eindgebruikers bedrijfsruimten is altijd up-to-date en slaat alle relevante informatie tijdens het gehele bouwproces op. Werken met BIM: zorgt voor betere informatie biedt gedetailleerde informatie over hoeveelheden en materialen vermindert faalkosten reduceert calculatietijd complete eengezinswoning 3 bouwlagen volledige doorontwikkeld concept met vaste leveranciers architectuur op maat onderhoudsarm standaard lage rc-waarden GPR score 7 bijvoorbeeld voor een belangrijk deel bepaald door de installaties, het ontwerp van het gebouw en de te gebruiken materialen. Inzicht in de Total Cost of Ownership helpt de juiste keuzes te maken en voorkomt verrassingen achteraf. worden ondersteund door Bouw Eindgebruikers kantoren lage bouwkosten Heembouw Ontwikkeling Onderhoud Eindgebruikers woningen snelle doorlooptijd Habeon Architecten Beheer Woningcorporaties en zorg assemblage op de bouwplaats

3 2011 in woord en beeld Geïntegreerd maatschappelijk en financieel jaarverslag Met trots en genoegen presenteren wij dit verslag van onze activiteiten in Een integrale rapportage van de maatschappelijke ontwikkelingen en financiële resultaten bij Heembouw Groep. Waar wij eerder twee verslagen publiceerden, een financieel jaarverslag en een MVO-jaarverslag, zijn deze nu samengevoegd in één verslag. Immers, onze financiële prestaties zijn niet alleen een weerslag van het succes van ons primaire proces, maar ook van ons sociale beleid en vice versa. Inhoud Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integraal onderdeel van onze strategie en doelstellingen. In dit verslag willen we onze stakeholders transparant informeren over de stand van zaken ten aanzien van onze bedrijfsvoering en onze activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ontwikkelingen op het gebied van de drie pijlers onder maatschappelijk verantwoord ondernemen: Menselijk kapitaal (People), Milieu (Planet) en Maatschappij (Profit), komen verspreid in dit verslag terug in woord en beeld 1 Jaarverslag 2011 Heembouw Holding 2 Project: Nieuwbouw depots PostNL Pakketten: Integrale aanpak Kengetallen 13 Project: Woningbouwproject Coremolen: Een logistiek hoogstandje Personalia Raad van Commissarissen 18 Personalia Bestuur van de organisatie 19 Bericht van de Raad van Commissarissen 21 Project: Nieuwbouw hotel naast CORPUS: Sterke combinatie Project: OptimaalWoningen in Vathorst: 60 werkdagen, 57 woningen Duurzaam bouwen en milieu 32 Dubo-challenge 32 Reductie CO2 footprint 33 Afvalscheiding op de bouw 33 Convenantpartnership FSC Nederland 33 Project: Groot onderhoudproject woningen Katwijk: Van energielabel G naar B Menselijk kapitaal 38 Personeelsbezetting en verloop 38 Leerlingen, jubilea en pensioen 39 Verzuim 40 Project: Vernieuwbouw crematorium: Respectvol bouwen Opleidingen 46 Stagiaires, werving en selectie 47 Talentontwikkeling, coaching, kennisgroepen 48 Maatschappij 50 Graydon award voor financieel gezond bedrijf 50 Sponsoractiviteiten 51 Lean spelenderwijs 51 Project: Nieuwbouw hoofdkantoor Applied Medical Europe Verslag Gezamenlijke OndernemingsRaad Jaarrekening Overige gegevens 80 Controleverklaring 81 GRI-G3 index toepassingsniveau C 82 Aan alles vooruit gedacht De subtitel van dit verslag luidt: Aan alles vooruit gedacht, een variatie op onze slogan Aan alles gedacht, die wij al jaren voeren. Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing. Dat is onze visie. Die geven wij invulling door te luisteren en daadwerkelijk te horen wat de wensen van onze klanten zijn en dan de beste oplossing te bieden. Zodat niets aan het toeval wordt overgelaten. Aan alles vooruit gedacht dus. Over dit verslag Zoals vorig jaar aangekondigd in ons MVO-verslag zijn we gestart met de integratie van de Global Reporting Initiative (GRI) richtlijnen. De aansluiting op de richtlijnen van de GRI, niveau C, is zichtbaar gemaakt in de GRI-tabel, die te vinden is achter in dit verslag (pagina 82). De tabel verwijst per indicator naar de pagina waar een toelichting wordt gegeven. Namens de Holdingdirectie Heembouw, Peter Lammertink 1

4 Jaarverslag 2011 Heembouw Holding Met tevredenheid kijken we als directie terug op het afgelopen jaar. We zijn verder gegaan op de ingeslagen weg en zijn veel energie blijven steken in trajecten die toegevoegde waarde leveren voor onze klanten, en met succes. Daar waar menig collega aannemer zich op de aanbestedingsmarkt begeeft, houden wij vast aan onze visie dat de klantvraag het best wordt ingevuld door een integrale benadering. Ons aandeel design & build projecten is in 2011 gestegen tot 60% van onze omzet, een substantiële verbetering ten opzichte van 2010, waarin het aandeel design & build op 30% lag. Wij bedanken onze klanten voor het in ons gestelde vertrouwen. Onze visie luidt: Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing. De eindgebruiker en zijn omgeving staan in ons denken en handelen centraal. Door onze blik onverminderd naar buiten te richten kunnen wij onze klanten het beste van dienst zijn. Wij wisten onze omzet en winst te handhaven en hebben ons volop kunnen concentreren op de verdere ontwikkeling van onze visie. Wij zijn positief over onze vooruitzichten voor 2012 en gaan verder op de ingeslagen weg was een turbulent jaar voor de Nederlandse economie. Daarnaast zijn we erin geslaagd onze voorraad gereed In de eerste maanden leken de tekenen positief. Er was sprake product verder af te bouwen en daarmee ons risicoprofiel van een verder herstel, voorzichtige banengroei en licht nog meer te verkleinen. teruglopende werkloosheid. Naarmate het jaar vorderde, maakte het optimisme plaats voor somberheid. Ditzelfde beeld Onze vermogenspositie blijft onverminderd solide. Onze zagen we terug in de bouw: Bouw en infra gingen 2011 positief solvabiliteit is verder verbeterd naar een niveau van 41,4%. gestemd in, maar na een eerste kwartaal met bescheiden groei De current ratio bedraagt 1,6. Daarbij hebben we ook in 2011 volgde opnieuw een neerwaartse tendens. [bron: Podium, geen financiering bij een financiële instelling hoeven opnemen. Bouwend Nederland, februari 2012] De ontvangst van de Graydon Award in juli van 2011, waarmee wordt aangegeven dat Heembouw tot de top behoort van financieel gezonde bedrijven in de branche, onderstreept Resultaten 2011 onze financieel gezonde positie. Het afgelopen jaar was de markt lastig te noemen; de prijzen stonden onder druk. Desondanks is ons operationeel Onze sterke financiële positie heeft ons bovendien in staat gesteld resultaat aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2010 en is het om enkele van onze relaties te helpen om, door middel van diverse groepsresultaat voor belasting uitgekomen op 2,1 miljoen bij creatieve samenwerkingsvormen, projecten toch vlot te trekken, een netto omzet van 110 miljoen. Onze organisatie bestaat waarbij financiële participatie tot de mogelijkheden behoort. uit vijf aannemersvestigingen, het architectenbureau Habeon Architecten en de projectontwikkelaar Heembouw Ontwikkeling. Vrijwel alle werkmaatschappijen van de Heembouw Groep hebben een positief resultaat kunnen noteren. Hieraan heeft vooral het grote aandeel design & build projecten bijgedragen. Een van onze kleinere aannemersvestigingen is hierbij helaas achtergebleven. Hier is een herstructurering noodzakelijk geweest wat een verlies tot gevolg heeft gehad. We zijn verheugd dat de organisatie daar nu weer stabiel is en in 2012 verder kan worden opgebouwd. Financieel beleid Het financiële beleid is erop gericht met een verantwoord risico een goed rendement op onze projecten te behalen. Goed en gestructureerd risicobeheer heeft ervoor gezorgd dat de projecten in onze orderportefeuille onder controle zijn en volgens verwachting verlopen. Afgelopen jaar hebben wij veel aandacht besteed aan de financiële projectbeheersing. We hebben een nieuw systeem ontwikkeld en in de hele organisatie geïmplementeerd. Hiermee hebben we een beter inzicht in de ontwikkeling van projecten en de daarbij behorende kansen en bedreigingen. Dit leidt tot een constructieve dialoog over de voortgang van onze werken. Marktontwikkelingen Net als het jaar daarvoor was ook afgelopen jaar een lastig jaar voor de bouw in het algemeen en de utiliteitsbouw in het bijzonder. De economische onzekerheid zet een rem op de investeringen. De vraagzijde in de markt is de dominante partij en zal dit waarschijnlijk voor langere periode blijven. In onze visie: Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing, draait alles om de klant. Zijn wensen en behoeften zijn leidend. Het gaat om maximale invulling van zijn huisvestingsvraag. Wij hebben volop ingezet op het denken in klantgroepen. Dit werpt zijn vruchten af. Zo hebben wij in 2011 maar liefst 60% van al onze projecten als design & build projecten geacquireerd en uitgevoerd. Binnen de markt voor bedrijfsruimten, traditioneel onze belangrijkste markt, ligt dit percentage zelfs op 90%. Heembouw richt zich vooral op de klantgroepen eindgebruikers bedrijfsruimten, kantoren en woningen en de klantgroep woningcorporaties en zorg. Met deze diversiteit spreiden wij ook het risico in onze activiteiten. Eindgebruikers bedrijfsruimten De markt voor de nieuwbouw van zowel bedrijfsruimten als logistieke gebouwen heeft in 2011 een daling laten zien. Wij hebben onze omzet in deze markt evenwel weten te handhaven. Wij zijn continu bezig onze integrale huisvestingsoplossing verder te ontwikkelen. Op de bedrijfsruimtenmarkt zien wij nu de eerste successen ontstaan met onze conceptontwikkeling in combinatie met de Heembouw gronddatabank, waarbij wij partijen een positie kunnen bieden op een bestaande locatie. Eindgebruikers kantoren De Nederlandse kantorenmarkt kampt met een structureel over aanbod en toenemende leegstand. Desondanks blijft er behoefte aan kantoorruimte van goede kwaliteit en op aantrekkelijke locaties. Dit biedt kansen voor renovatie van kantoorpanden op een goede locatie, waarbij onze procesbeheersing dankzij onze Lean-aanpak een duidelijke toegevoegde waarde biedt. Daarnaast zien we nog steeds een behoefte aan nieuwbouw van maatwerk panden voor eindgebruikers. In projecten wordt het installatiedeel steeds belangrijker. Dat geldt zeker in de kantorenmarkt, waar duurzaamheid een belangrijk onderwerp is. Zeker met het oog op onze activiteiten in de renovatiemarkt gaan wij samenwerkingsverbanden aan met onze voorkeurleveranciers om onze klanten nog beter te kunnen adviseren en van dienst te zijn. Eindgebruikers woningen De woningmarkt is verantwoordelijk voor een groot deel van de totale bouwproductie van Nederland. Ondanks de moeilijkheden waar deze markt nu mee te kampen heeft, is het nog steeds een interessante en omvangrijke markt die kansen biedt. De woningbouwmarkt is niet nieuw voor Heembouw. In 2011 zijn op verschillende vestigingen woningbouwprojecten gestart of voor dit jaar geacquireerd. Wij verwachten de komende jaren een substantiële uitbreiding in onze omzet met woningbouw te realiseren. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de Optimaal - Woning, een conceptwoning die Heembouw heeft ontwikkeld. De Optimaal Woning heeft een hoog kwaliteitsniveau, lage realisatiekosten, is flexibel indeelbaar, compleet en duurzaam. De OptimaalWoning is een bewezen en volledig uitgewerkt concept, dat met vaste bouwpartners wordt gerealiseerd. Vorm, materiaal en architect zijn vrij in te vullen door de klant waardoor de OptimaalWoning geen eenheidsproduct is maar veel variatiemogelijkheden kent. 2 3

5 Integrale aanpak depots PostNL Pakketten Integrale aanpak depots PostNL Pakketten Gerrit Mastenbroek, algemeen directeur PostNL Pakketten PostNL Pakketten is marktleider in pakkettendistributie in Nederland; 83% van de webwinkels in Nederland is klant van PostNL. De depots die Heembouw realiseert, spelen een essentiële rol in het totale bedrijfsproces. Gerrit Mastenbroek, algemeen directeur PostNL Pakketten, legt uit: We hebben een nieuwe logistieke infrastructuur ontworpen. De depots moeten daarop aansluiten en zorgen dat de prestatie-eisen die we hebben gesteld, worden gerealiseerd. Heembouw heeft op basis van de prestatie-eisen een design & build aanbieding gedaan. We hadden ons pakket van eisen bij meerdere aannemers neergelegd. Heembouw heeft dit voortvarend opgepakt, een goed voorstel gedaan en de eerste depots gebouwd. Naast Heembouw is er nog een aannemer die een aantal depots realiseert. PROJECT Total Cost of Ownership centraal bij integrale aanpak depots voor PostNL Pakketten Heembouw realiseert verschillende depots verspreid over het land voor eindgebruiker PostNL Pakketten. Vorig jaar werden de eerste depots in Waddinxveen en Elst opgeleverd, inmiddels is ook Den Bosch opgeleverd en bevinden de depots in Breda en Amersfoort zich in verschillende stadia van de bouw. Heembouw en PostNL zijn voor de realisatie van de verschillende depots een prestatiecontract overeengekomen. Hierin ligt de nadruk op de Total Cost of Ownership; letterlijk vertaald Totaalkosten van Eigenaarschap. Dit model is een investeringsanalyse dat niet alleen rekening houdt met de realisatiekosten, maar ook met de exploitatiekosten inclusief onderhoud. In het ontwerp van Habeon Architecten moest een balans gezocht worden tussen realisatie- en exploitatiekosten en de hergebruikmogelijkheden van de panden. Zo zorgt de universele stramienmaat er bijvoorbeeld voor dat de panden in de toekomst zonder veel ingrepen als regulier distributiecentrum in gebruik kunnen worden genomen. Verder zijn alle installaties en materialen ontworpen op een mogelijke onderhoudsverantwoording voor 15 jaar. Design & build verschillende depots PostNL Pakketten Plaats: Diverse locaties in Nederland Opdrachtgever: PostNL Real Estate Architect: Habeon Architecten We gaan voor meer dan 99% next day levering Gerrit Mastenbroek, PostNL Pakketten PostNL Pakketten legt de lat hoog. Mastenbroek: We streven naar de laagste kosten per pakket en een hoge kwaliteit van meer dan 99% next day- levering in We zitten nu boven de 98% en dat is al heel hoog. Die laatste stap is het moeilijkst, zeker gezien ons volume van pakketjes per dag. Maar ons nieuwe logistieke ontwerp maakt meer dan 99% haalbaar. Bijzonder aan het ontwerp is verder dat de depots schaalbaar zijn. Bij groei kunnen we de capaciteit uitbreiden en als het nodig is kunnen we ook verminderen. In de depots worden collectie, sortering en distributie geïntegreerd, waar dit eerder gescheiden gebeurde. Een revolutionaire verbetering aldus Mastenbroek. Dit scheelt gesleep en gesjouw. De bestelbusjes staan nu direct aan de sorteerband en de pakketten komen automatisch in de busjes terecht. Een tijdswinst van 45 minuten per busje per dag. Alle pakketten worden aan de band gescand. Dat betekent 100% registratie. Een busje kan pas vertrekken wanneer er een 100% fit is tussen hetgeen gescand is en hetgeen in het busje ligt. Waddinxveen is het eerste depot dat volgens het nieuwe ontwerp draait. Dat loopt perfect. 4 Geïntegreerd maatschappelijk en financieel jaarverslag 2011 Geïntegreerd maatschappelijk en financieel jaarverslag

6 Integrale aanpak depots PostNL Pakketten Integrale aanpak depots PostNL Pakketten Samen werken aan de juiste oplossing voor de eindgebruiker Eddy Fluit, Novoferm Eddy Fluit, salesmanager Novoferm Een van de prestatie-eisen van PostNL is de wind- en waterdichte aansluiting van de bestelauto s aan het laad- en losdock. Dit bespaart energie die anders verloren gaat door de tocht en beschermt de pakketten tegen water- of valschade. De eis van PostNL was niet eenvoudig in te vullen, omdat gebruik gemaakt wordt van verschillende typen bestelauto s, die niet alleen variëren in hoogte en breedte, maar die ook geen vaste vorm aan de achterzijde hebben. Dat betekent variatie in de manier waarop de deuren aan de achterzijde opendraaien. In haar zoektocht naar een leverancier met een oplossing voor dit probleem, kwam Heembouw uiteindelijk bij Novoferm. Sales manager Novoferm Eddy Fluit: We kregen 4 tot 6 weken om een oplossing te bedenken: normaal staat er 1,5 tot 2 jaar voor een productontwikkeling. Maar het is gelukt. We hebben onze meest ervaren mensen bij elkaar gezet en gezegd: Dit is het probleem, los het binnen 4 weken op, bouw een proefopstelling en sleutel net zo lang tot het product voldoet. In nauwe samenwerking met Heembouw en PostNL is uiteindelijk de Van Seal ontwikkeld. Het voldoet precies aan de wensen van de klant. Een mooie oplossing, aldus Eddy Fluit. Heembouw realiseert verschillende depots voor PostNL Pakketten, verspreid over het land, o.a. in Waddinxveen, Elst, Amersfoort, Breda en Den Bosch. In de overeengekomen prestatiecontracten ligt de nadruk op Total Cost of Ownership. Ivo van der Mark, sr. commercieel manager Heembouw Kan een aannemer leren van een leverancier van printers? Voor sr. commercieel manager Ivo van der Mark luidt het antwoord volmondig ja. Ivo: Bij de aankoop van printers wordt niet alleen gekeken naar de aanschafwaarde, maar ook naar de printkosten en het onderhoud. PostNL heeft die visie doorgezet naar de bouw: Total Cost of Ownership (TCO). In de lijn van deze visie heeft Heembouw de aanbieding voor PostNL Pakketten gemaakt. Heembouw bouwt diverse depots voor PostNL Pakketten. Hiervoor ontwierp Heembouw eerst een concept met begroting, gebaseerd op de functionaliteitseisen van de gebruiker. Ivo: Daarbij was het uitgangspunt van PostNL dat elk depot 15 jaar geëxploiteerd zou worden. De vragen aan ons waren: Wat is dan de beste keuze van materialen, installaties, wat betekent het voor energieverbruik, schoonmaak etc., waarbij de financiën de basis vormen. Dit Total Cost of Ownership concept is niet nieuw, maar wel voor de bouw. Ivo heeft bij andere branches gekeken hoe daar met TCO wordt omgegaan. De manier waarop een bedrijf als Kyocera haar aanbiedingen doet, heb ik vertaald naar onze aanbieding. We hebben meerdere varianten uitgewerkt. Zo hebben we de aanschafkosten relatief laag weten te houden door bijvoorbeeld te kiezen voor een lichtere staalconstructie en goed gebruik te maken van de kennis die onze installateur Lomans Totaalinstallateurs heeft ingebracht. Een streven naar een CO2 neutraal gebouw is op dit moment vaak financieel nog niet te beredeneren. Het rekenmodel TCO is door de financiële insteek voor elk project toepasbaar. Voor meer duurzame ondernemingen, die voor de langere termijn gaan, is zo n Total Cost of Ownership concept zeer aantrekkelijk. Zeker voor duurzame ondernemingen is Total Cost of Ownership aantrekkelijk Ivo van der Mark, Heembouw 6 7

7 Innovatie en kwaliteit Woningcorporaties Integriteit Lean Bouwen volgens Heembouw Ketensamenwerking Heembouw heeft een jarenlange ervaring met werken voor woningcorporaties. Onze omzet binnen deze klantgroep laat door de jaren heen een gestage groei zien, waarbij wij met name projecten op het gebied van seriematige woningrenovatie hebben uitgevoerd. Hier hebben wij ons kunnen onderscheiden aan de proceskant met Lean Bouwen volgens Heembouw. Met onze OptimaalWoning kunnen wij ook deze klantgroep met de nieuwbouw van woningen bedienen. Een mooi voorbeeld van een project met de OptimaalWoning is de realisatie van 57 woningen en 24 appartementen voor corporatie de Alliantie in deelplan de Bron in Amersfoort. De bouw is eind 2011 gestart en zal door de snelle bouwmethodiek al medio 2012 worden afgerond. Wij richten ons actief op verdere groei van ons marktaandeel binnen de klantgroep woningcorporaties. Op dit moment wordt deze klantgroep vooral door de vestiging Heembouw Noordwijkerhout bediend. Op termijn ligt het in de lijn dat Heembouw op het gebied van de klantgroep woningcorporaties verder zal uitbreiden. Personeel & Organisatie Ondanks de marktomstandigheden hebben wij onze organisatie in kwalitatief opzicht versterkt. Ons sociaal kapitaal is een groot goed, dat wij koesteren. Juist in deze tijden is het belangrijk dat wij onverminderd kunnen rekenen op een hoge betrokkenheid van onze medewerkers. Ons verloop is met 8,6% hoger uitgekomen dan vorig jaar. Dit is toe te schrijven aan de eerder genoemde herstructurering. Het verzuim ligt met 3,9% beduidend lager dan het branche gemiddelde. Wij blijven investeren in ons personeel. Dit is ons belangrijkste kapitaalgoed en vormt de kracht van onze organisatie. In 2010 hebben we een medewerkertevredenheidonderzoek uitgevoerd. Onze algemene tevredenheid kwam met 7,7 weer boven de nationale tevredenheidsindex (7,4) uit. Dit betekent niet dat er geen aandachtspunten waren. Daarom hebben we in 2011 de acties die uit het onderzoek zijn voortgekomen, opgepakt en per vestiging verder uitgewerkt. Een van onze belangrijkste kernwaarden is betrouwbaarheid. Wij werken open, eerlijk en betrouwbaar samen met andere partijen. Dat betekent dat wij onze afspraken nakomen, integer zijn en de verantwoordelijkheid nemen voor onze acties. Onze bedrijfscode (geregistreerd bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid onder nummer ) wordt door al onze medewerkers onderschreven. Integriteit is een regelmatig terugkerend onderwerp op de agenda van de groepsdirectie. Zoals de SBIB voorschrijft wordt jaarlijks het jaarverslag van de vertrouwenspersoon besproken en wordt geëvalueerd wat de stand van zaken van integriteit binnen de organisatie is. Ons integriteitsbeleid hebben wij in 2011 verder aangescherpt. Daaruit is onder andere voortgekomen dat de vestigingsdirecteuren het bestuur van de organisatie jaarlijks hun verantwoordingsbrieven aanbieden met betrekking tot integriteit en verslaggeving op de betrokken vestiging. Verder vindt jaarlijks een bijeenkomst plaats met de managementteams van de gehele organisatie rondom dit thema. Dit om het onderwerp levend te houden in de organisatie. Bestuur van de organisatie De heer G.G. (Gijs) Key heeft in 2011 na 30 jaar afscheid genomen als commissaris. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor onze organisatie. Zijn rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen is inmiddels overgenomen door de heer H.W. (Henk) Breukink, die sinds 2008 zitting heeft in de Raad van Commissarissen. Met onze klantgerichte cultuur zijn wij als organisatie gewend onze blik naar buiten te richten. Niet alleen om te zien wat de markt en onze klanten beweegt, maar ook om te leren van de ervaringen en innovaties in andere branches. Dit heeft ons er toe gebracht al in 2004 te starten met de introductie van de Lean-filosofie in ons bedrijfsproces, omdat wij altijd bezig zijn met het creëren van toegevoegde waarde voor de klant. Inmiddels is het een onlosmakelijk onderdeel van onze aanpak. Het heeft onze faalkosten verminderd en de doorlooptijd van onze projecten verkort. De Lean-filosofie past goed bij ons bedrijf en onze cultuur; het zit inmiddels in onze genen. We zien dat verschillende bouwbedrijven gaan starten met de toepassing van Lean-instrumenten. Een Lean-bedrijf worden, houdt echter meer in dan dat. Lean is een filosofie die de hele bedrijfsvoering raakt. Het is een continu proces van verdere ontwikkeling, kwaliteit- en efficiencyverbetering. Om onze ervaringen met Lean Bouwen te delen, hebben wij in 2011 een boek uitgegeven: Lean Bouwen volgens Heembouw, over het creëren van klantwaarde en elimineren van verspilling. Dit boek is intern in de hele Heembouw organisatie verspreid en besproken. Verder is het boek beschikbaar voor de vaste leveranciers van Heembouw en geïnteresseerde relaties. HeemBouwportaal Samen met een ICT dienstverlener ontwikkelde Heembouw ProjectPortaal, dat bij Heembouw de naam HeemBouwportaal heeft gekregen. Een digitaal platform waarmee in- en externe gebruikers veilig projectgegevens kunnen uitwisselen, documentstromen beheren en kennis delen. Hiermee wordt gebruik gemaakt van de meest actuele projectinformatie, waardoor de informatie uitwisseling adequaat en realtime plaatsvindt. Mail- en postverkeer wordt overbodig; informatie is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en bereikbaar. Zowel in- als externe projectteams werken zo op efficiëntere wijze met elkaar samen. In 2011 zijn alle vestigingen van Heembouw gebruik gaan maken van HeemBouwportaal. Om continue verbetering mogelijk te maken is het belangrijk vroegtijdig in het proces samen te werken. Hoe eerder er in de keten door alle belangrijke partners, inclusief de opdrachtgever, wordt samengewerkt, des te groter de invloed op belangrijke aspecten als kosten, kwaliteit, doorlooptijd, veiligheid en duurzaamheid. Niet alleen omdat er dan nog tijd en ruimte is om met elkaar na te denken over de beste oplossingen (klantwaarde creëren). Maar ook omdat samenwerken ervoor zorgt dat knelpunten eerder worden gesignaleerd. Dit komt dus niet alleen de kwaliteit en duurzaamheid ten goede, maar zorgt ook voor een soepeler en sneller bouwproces tegen lagere kosten. Daarom is Heembouw in 2012 gestart met Lean-trainingen voor haar voorkeurleveranciers, zodat gezamenlijk meer waarde aan de klant geleverd kan worden. Belangrijke voorwaarde voor ketensamenwerking is het onderlinge vertrouwen tussen de verschillende partijen om samen een mooi en goed project te maken. Dat betekent dat elke betrokken partij de capaciteit moet hebben open en transparant samen te werken op basis van gelijkwaardigheid. Alleen samenwerken leidt tot het allerbeste resultaat. BIM Ook het werken met BIM (Bouw Informatie Model) zorgt voor een betere samenwerking, faalkostenvermindering en een snellere doorlooptijd van onze projecten. BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw of constructie in een computer als 3D-model en databank wordt opgebouwd. Elke betrokken partij werkt op deze manier binnen hetzelfde digitale ontwerp van het project. Het model is dus altijd up-to-date voor alle partijen. Het BIMmen zorgt ervoor dat wij onze klanten beter kunnen informeren, de faalkosten verminderen, in minder tijd kunnen calculeren en de samenwerking nog beter kunnen faciliteren. Al onze design & build projecten worden sinds 2011 in BIM uitgevoerd. 8 9

8 Strategie en vooruitzichten 2012 en verder 2012 en de jaren daarna zullen de nodige inspanningen vergen. Er wordt voor 2012 een krimp van de Nederlandse bouw voorspeld van 1,5 à 2 procent. [Rabobank Construction update feb. 2012]. De tendens tot het uitstel van investeringen, die we in 2011 al zagen, zal zich als gevolg van de combinatie van de schuldencrisis, bezuinigingen en de gevolgen van de recessie voortzetten. Het EIB is nog pessimistischer en voorziet voor 2012 een daling in de bouwproductie met 3,5 procent. Het blijft lastig te voorspellen wanneer de markt weer aantrekt. Wij hebben evenwel alle vertrouwen in onze eigen kracht en zullen ons ook in 2012 en daarna, verder richten op onze klantgroepen en het bieden van toegevoegde waarde met onze integrale huisvestingsoplossing. Onze financiële positie is goed, onze organisatie stabiel en op sterkte en onze orderportefeuille voor 2012 is gevuld met gezonde projecten. Wij gaan dan ook met vertrouwen verder op de ingeslagen weg en denken ook in 2012 ons rendementsniveau te kunnen handhaven. Ons uitgangspunt blijft dat resultaat voor omzet gaat. Op basis van onze huidige inzichten verwachten we een ongeveer gelijkblijvend aantal medewerkers. We zijn, gezien de omstandigheden, tevreden over onze prestaties van afgelopen jaar. Wij bedanken onze medewerkers voor de inspanningen en de inzet die zij ook in 2011 weer hebben getoond. We hebben er alle vertrouwen in dat we met deze organisatie de uitdagingen van de toekomst het hoofd kunnen bieden. Roelofarendsveen, 15 maart 2012 Holdingdirectie Heembouw Erwin van Berkel Peter Lammertink Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing 10 11

9 Kengetallen nieuw* Omzet (x e 1 miljoen) Geproduceerde omzet 110,0 102,9 103,6 101,3 119,2 111,6 Netto omzet (omzet opgeleverde projecten) 92,7 102,6 104,4 99,2 132,2 113,2 Resultaat (x e 1000) Resultaat voor belasting Bedrijfsresultaat (EBIT) Resultaat voor belasting incl. resultaat deelnemingen voor belasting Resultaat in percentage van de omzet Resultaat voor belasting 1,9 % 1,8 % 2,0 % 3,2 % 4,7 % 6,7 % Bedrijfsresultaat (EBIT) 1,6 % 1,2 % 1,4 % 2,8 % 4,0 % 6,3 % Balansverhoudingen Current ratio 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,6 Solvabiliteit 41,4 % 40,6 % 40,0 % 39,6 % 37,1 % 40,9 % Rendement eigen vermogen (na belastingen) 10,1 % 10,2 % 10,2 % 17,1 % 34,2 % 53,2 % Personeel Aantal personeelsleden per 31/ Aantal personeelsleden in FTE s per 31/ Ziekteverzuim 3,9 % 4,1 % 4,1 % 3,9 % 2,7 % 3,1 % Personeelsverloop 8,6 % 6,8 % 6,8 % 11,7 % 8,8 % 10,6 % Productiviteit (x e 1000) Geproduceerde omzet per gem. aantal FTE Resultaat voor bel. per gem. aantal FTE * dit betreffen de gewijzigde cijfers/ratio s als gevolg van een stelselwijziging met betrekking tot het niet meer proportioneel consolideren van deelnemingen

10 Coremolen: Een logistiek hoogstandje Coremolen: Een logistiek hoogstandje PROJECT Binnenstedelijk woningbouwproject Coremolen: Een logistiek hoogstandje Jarno Butter, bedrijfsleider AW Vessies Infra AW Vessies Infra heeft als leverancier van de parkeerkelder een cruciale rol in het project Coremolen. Bedrijfsleider Jarno Butter vertelt met passie over de toegepaste techniek. Deze kelder is niet alleen groot, maar ook 14 meter diep. Dit betekent dat we diep het grondwater in zijn gegaan. Op zich niet zo bijzonder, maar de wanden zijn wel op een bijzondere wijze tot stand gekomen. De wanden zijn in de grond gevormd door cement en water te mengen met het in de bodem aanwezige zand. De afstand tot de bestaande bouw is te gering om een stalen damwand als grondkering te slaan en er later weer uit te halen. Tel daarbij op dat we hier op zand zitten en we met het oog op de bestaande bouw geen trillingen willen veroorzaken en je begrijpt onze uitdaging. Met Wedam hebben we dit systeem gekozen en verder ontwikkeld. In het centrum van Noordwijkerhout realiseert Heembouw 128 appartementen en 7 winkels in opdracht van Van der Poel Vastgoed B.V. uit Noordwijk. Onder het complex komt een tweelaagse ondergrondse parkeergarage, die plaats biedt aan 200 auto s. Het ontwerp voor dit complex is van Architectenbureau Piet Onderwater & partners uit Rijnsburg. De bouw is in mei Nieuwbouw 128 appartementen, 7 winkels en een ondergrondse parkeergarage Plaats: Noordwijkerhout Opdrachtgever: Van der Poel Vastgoed B.V. Architect: Piet Onderwater & partners Met een goed team een goed resultaat neerzetten Het is een bewezen techniek, die volledig gecontroleerd en computergestuurd de grond - materialen in de juiste verhoudingen mengt. Jarno: Omdat de ontgravingsdiepte hier 7 meter bedraagt, dienen de soilmixwanden naast definitieve constructieve kelderwand ook als grondkering en als fundatie voor het appartementencomplex. Al met al een mooie uitdagende klus met een strakke planning. Het project loopt voorspoedig. Samen met 2011 gestart. De oplevering staat gepland voor eind Jarno Butter, AW Vessies Infra het team van Heembouw wordt de werkwijze wekelijks geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. AW Vessies Infra is een voorkeurleverancier van Heembouw. De samenwerking is prettig; we werken in goed overleg, op menselijke wijze. En als je dan met een goed team mensen dit voor elkaar kan boksen, dan maakt mij dat blij en trots

11 Coremolen: Een logistiek hoogstandje Coremolen: Een logistiek hoogstandje We bouwen hier op een postzegel Piet Stokkel en Patrick van Oudenallen, Heembouw Danny van der Poel, opdrachtgever Van der Poel Vastgoed Met deze appartementen voorzien we duidelijk in de behoefte aan starterswoningen. De verkoop van de laatste appartementen verloopt in deze tijd weliswaar niet zo vlot als van tevoren gehoopt, maar opdrachtgever Danny van der Poel van Van der Poel Vastgoed zit niet bij de pakken neer. De verkoop loopt minder snel, maar het loopt. Het is mooi om te zien hoe Heembouw dit project aanpakt. De logistiek, de kwaliteit van het werk en de schone bouw. Ik ben wat dat betreft voor dit project blij met mijn keuze. Aan de start van het project Coremolen ging heel wat vooraf. Drie verschillende partijen waren elk met een eigen plan in het centrum van Noordwijkerhout bezig. Ik heb de gemeente voorgesteld dit te combineren tot één project, gelijk het grootste project wat ik ooit heb gedaan. Ik leer er veel van. Veel praten met verschillende mensen, is voor Danny één van de leukste dingen van zijn vak. Je moet mensen erbij betrekken en je afspraken nakomen. Duidelijk vertellen wat er gaat gebeuren, en benoemen wanneer er overlast is. Iedereen kan mij aanspreken en als ik een rondje door het dorp of over de bouw loop gebeurt dat ook. Dat is ook wat de uitvoerders goed doen. Een goede buur zijn, daar gaat het om bij dit soort complexe binnenstedelijke projecten. Binnenstedelijk woningbouwproject Coremolen: 128 appartementen, 7 winkels en een tweelaagse ondergrondse parkeergarage. Bouwen op een postzegellocatie vraagt optimale procesbeheersing en goede communicatie. Knap om te zien hoe deze complexe bouw wordt aangepakt Danny van der Poel, Van der Poel Vastgoed Piet Stokkel en Patrick van Oudenallen, uitvoerders Heembouw De bouwplaats van Coremolen ligt ingeklemd tussen woningen en winkels in het hartje van Noordwijkerhout. We bouwen letterlijk in de achtertuin van omwonenden. Het is een heel gepuzzel om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Goede en duidelijke communicatie is dan ook essentieel. Als we over de bouwplaats lopen, worden we ook steevast aangesproken door bewoners. Daar moet je de tijd voor nemen. De bouw begint elke ochtend met overleg, onder andere met de kraanmachinist. Alles wat hier op de bouwplaats aanwezig is, heeft in de kraan gehangen. De logistiek op de bouwplaats en de afroep van materialen zijn belangrijke taken van de uitvoerders. Er is hier 100 m 2 voor laden, lossen en opslag. De kraan met zijn 75 meter lange giek staat permanent op de bouwplaats en wordt dagelijks voor meerdere leveranciers ingezet. Dat betekent dat alle materialen op tijd en volgens afspraak moeten komen: just-in-time dus. We zijn gestart met twee blokken appartementen aan de winkelstraatzijde, en tegelijkertijd met de parkeerkelder waar de vier overige blokken appartementen op gebouwd worden. We bereikten op dezelfde dag het diepste punt met de kelder en het hoogste punt met de appartementen. Dat is mooi! De logistiek en de bouwrouting zijn de grootste uitdagingen voor Piet en Patrick. We hebben een goed draaiboek en een compleet logistiek plan uitgedacht om de twee bouwstromen tegelijk te kunnen laten verlopen. En alles gaat tot nu toe volgens plan. We hebben het goed op de rit

12 Personalia Raad van Commisarissen Bestuur van de organisatie Drs. H.W. (Henk) Breukink (1950) Voorzitter Ing. P.J. (Peter) Lammertink (1954), voorzitter Directeur Heembouw Holding Commissaris bij Heembouw Groep sinds Belangrijkste nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen ING Group Lid Raad van Commissarissen Nieuwe Steen Investments Lid Raad van Commissarissen Hedge Funds van F&C Asset management plc Benoemd tot lid van de groepsdirectie in Werkzaam bij Heembouw Groep sinds Heeft het algemeen beleid, Heembouw Ontwikkeling, personeelszaken en de klantgroep woningcorporaties en zorg als specifieke aandachtspunten binnen de groepsdirectie van Heembouw Groep. Voorzitter Raad van Toezicht Omring Vice voorzitter Raad van Commissarissen Haag Wonen Lid Raad van Drs. H.W. (Henk) Breukink Commissarissen Brink Groep B.V. Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Inholland Executive Coach Ing. P.J. (Peter) Lammertink Belangrijkste nevenfunctie: Bestuurder Stichting Administratiekantoor Mahegro R. (Ruud) van Berkel (1942) Drs. E. M. (Erwin) van Berkel (1973) Directeur Heembouw Holding Directeur Heembouw vestiging Roelofarendsveen Commissaris bij Heembouw Groep sinds 1998, na beëindiging van zijn loopbaan als directeur van Heembouw Groep ( ). Belangrijkste nevenfuncties: Directeur Heembouw Beheer B.V. Directeur Habejo Holding B.V. Benoemd tot lid van de groepsdirectie in Werkzaam bij Heembouw Groep sinds Heeft marketing en sales en de klantgroepen eindgebruikers bedrijfsruimten, kantoren en woningen als specifieke aandachtspunten binnen de groepsdirectie van Heembouw Groep. en dochterondernemingen Directeur Hestaro B.V Belangrijkste nevenfuncties: Bestuurder Stichting Administratiekantoor Mahegro Directeur Leamingbourg B.V. en dochteronderneming R. (Ruud) van Berkel Drs. E. M. (Erwin) van Berkel E.J. (Erik-Jan) Bulstra (1954) R.P.M. (Roland) van Oostrom RC (1972) Financieel directeur Plaatsvervangend directeur Heembouw vestiging Amersfoort Commissaris bij Heembouw Groep sinds Benoemd tot lid van de groepsdirectie in Werkzaam bij Heembouw Groep sinds Belangrijkste nevenfuncties: Voorzitter Raad van Bestuur B.V. Nederlandsche Woningfinanciering-Maatschappij Algemeen Directeur N.V. Bank voor de Bouwnijverheid Heeft Finance & Control en ICT als specifieke aandachtspunten binnen de groepsdirectie van Heembouw Groep. Belangrijkste nevenfunctie: Bestuurder Stichting Administratiekantoor Mahegro Ir. E.J. (Erik Jan) Bulstra MRICS R.P.M. (Roland) van Oostrom RC 18 19

13 Bericht van de Raad van Commissarissen 2011 Preadvies aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders: Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 van Heembouw Holding B.V. aan. De jaarrekening is opgesteld door de directie, gecontroleerd door Ernst & Young Accountants en door hen voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De Raad van Commissarissen (RvC) adviseert de aandeelhouders de jaarrekening Bericht van de Raad van Commissarissen vast te stellen conform de huidige opstelling en adviseert tevens het dividendvoorstel over te nemen. Tot slot adviseren wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om décharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de RvC voor het gehouden toezicht gedurende het boekjaar Verslag over 2011 De RvC van Heembouw Holding bestond gedurende het jaar 2011 uit de heren R. van Berkel, E.J. Bulstra, G. Key (tot 26 oktober 2011) en H.W. Breukink. Op 21 april 2011 heeft de heer Key het voorzitterschap van de RvC overgedragen aan de heer Breukink. De onderneming is de heer Key grote dank verschuldigd voor zijn inhoudelijke en langdurige inzet voor het bedrijf. Ook als RvC zijn wij de heer Key zeer erkentelijk voor zijn geweldige bijdrage over al deze jaren. De RvC, die geen subcommissies kent, vergaderde in 2011 in totaal zeven maal. Bij een van deze vergaderingen was de externe accountant aanwezig. Namens de RvC was de heer van Berkel aanwezig bij een vergadering van de OR waar de jaarcijfers werden besproken. Onder deze omstandigheden wist de onderneming een alleszins acceptabel resultaat neer te zetten, de financiële positie zelfs te verbeteren en zeer toekomstgericht te werk te gaan. Met een helder ondernemingsplan en vanuit geloof in eigen kunnen zien we dan ook, ondanks de lastige externe omstandigheden, de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij hebben als RvC respect voor de wijze waarop de directie in deze tijden het voortouw neemt, zowel door het treffen van noodzakelijke maatregelen als ook door het uitdragen van vertrouwen naar de markt. Een woord van waardering is ook zeker op zijn plaats voor alle medewerkers, die in 2011 grote inzet hebben getoond voor de onderneming. De aanwezigheid van de Commissarissen was zeer goed: slechts bij een vergadering was een van de Commissarissen afwezig. Naast de reguliere onderwerpen zoals de kwartaalcijfers, financieel jaarverslag, accountantsverslag en budget, kwamen de volgende onderwerpen ondermeer aan de orde: de economische ontwikkelingen, voortgang ondernemingsplan, samenwerkingsvormen, marketing en social media. Zonder overdrijving kon ook het jaar 2011 weer als uitdagend worden gekwalificeerd. Na een aarzelende start van de economie leken er signalen van herstel. Maar spoedig tekende zich een crisis in de Eurozone af die zijn effecten naar de echte economie deed voelen. Roelofarendsveen, 15 maart 2012 Raad van Commissarissen Drs. H. Breukink, voorzitter R. van Berkel Ir. E.J. Bulstra MRICS 20 21

14 Sterke combinatie: hotel en CORPUS Sterke combinatie: hotel en CORPUS PROJECT Henri Remmers, opdrachtgever Reco Productions International Viersterrenhotel en CORPUS reis door de mens : een sterke combinatie Naast CORPUS reis door de mens in Oegstgeest, realiseert Heembouw een viersterrenhotel dat onder de brand Hilton Garden Inn geëxploiteerd gaat worden. Dit merk van Hilton hotels & resorts richt zich op het hogere middensegment. Dit luxe hotel is een prima aanvulling op de faciliteiten die CORPUS biedt voor de organisatie van meerdaagse congressen en seminars. Het hotel zal beschikken over 173 kamers, een business center, themarestaurants en een fitness center. Onder het hotel wordt een parkeergarage gebouwd. Het hotel zal in augustus 2012 de eerste gasten verwelkomen. Nieuwbouw viersterrenhotel Plaats: Oegstgeest Opdrachtgever: Reco Productions International BV Architect: PBV Architecten, Wassenaar Communicatie en je aan je afspraken houden Henri Remmers, Reco Productions International Henri Remmers, directeur van Reco Productions International, initiatiefnemer van (o.a.) CORPUS reis door de mens en opdrachtgever voor het hotel dat Heembouw naast CORPUS realiseert, is een drukbezet man. Net terug uit de VS waar hij een contract heeft getekend om daar in een aantal steden een CORPUS reis door de mens te laten realiseren, ziet hij tevreden hoe de bouw van zijn hotel naast CORPUS gestaag vordert. Dat hier een hotel zou komen, was al bij de start van CORPUS voorzien. Handig voor de deelnemers aan de meerdaagse congressen in CORPUS en omgekeerd is een bezoek aan CORPUS voor hotelgasten interessant. Wij zijn blij met deze combinatie. Blij is Remmers ook met zijn keuze voor Heembouw. Ik kende Heembouw niet zo goed, had er wel goede berichten over gehoord. Voor we in zee gingen heb ik een paar door Heembouw gerealiseerde projecten bezocht zoals bijvoobeeld het hotel langs de A1 bij Amersfoort. Het is prettig samenwerken, de communicatie is goed en ook als er lastige dingen te bespreken zijn zoals aanpassingen, gebeurt dat in goed overleg. Dat moet je flexibel kunnen oplossen en dat kan bij Heembouw. Dat kan ook niet anders bij hotelbouw want elke brand heeft zijn eigen eisen. Dat is soms een heel gepuzzel maar we hebben hier goed teamwork

15 Sterke combinatie: hotel en CORPUS Sterke combinatie: hotel en CORPUS Respect hebben voor elkaars werk Maarten Braun en Arthur Straathof, Heembouw Maarten Peels, directeur van leverancier Stabiel Stabiel is een belangrijke partij voor de nieuwbouw van het hotel naast CORPUS. Het bedrijf levert het betonnen casco. Directeur Maarten Peels: De ruwbouw hier ging geweldig en is in een goede samenwerking gegaan. Wij waren al in een vroeg tijdig stadium bij het project betrokken en hebben mee kunnen denken om samen het project beter te krijgen. Maarten Braun en Arthur Straathof, projectmanager en uitvoerder Heembouw Het leuke aan dit werk is te zien hoe we in een hele korte periode een gebouw als dit kunnen realiseren. Het loopt goed en omdat we veel prefab hebben toegepast, hebben we sneller en vrijwel foutloos kunnen bouwen. Projectmanager Maarten Braun en uitvoerder Arthur Straathof zien dit ook als het resultaat van een goede voorbereiding. Arthur: In de aanloop naar dit project heb ik een tijd op kantoor gezeten en veel van de uitvoering voorbereid. Vooral voor de prefab producten hebben we veel vooraf afgestemd. Zo hebben we potentiële fouten er op voorhand uit kunnen halen. Ik ben bijvoorbeeld een paar keer naar België geweest voor een bezoek aan de leverancier van de prefab badkamers. Maarten: Belangrijk bij zo n project als dit is dat bij alle partijen duidelijk is voor welk eindresultaat we gaan. Welke prestatie gaan we samen leveren en hoe doen we dat? Dat betekent duidelijk zijn, meedenken, elkaar helpen, ruimte laten voor ieders inbreng. En ook het koppelen van leveranciers: dit willen we bereiken, wie is erbij betrokken? Dan is het zaak die partijen bij elkaar te zetten om het goed en op tijd te regelen. Dat loopt goed en in een prima sfeer; iedereen heeft respect voor elkaars werk. Dan kom je tot goede resultaten. Viersterrenhotel naast CORPUS reis door de mens : snel en foutloos bouwen dankzij goede voorbereiding en toepassen van prefab. Dat is ook hoe wij als Stabiel willen werken en dat past goed bij de werkwijze van Heembouw. Net als bij Heembouw gaat het ook voor Stabiel om het leveren van toegevoegde waarde. Maarten: We streven naar 100% beheersing van het proces. Projectmanagement is onze core business. Dat betekent bijvoorbeeld bij de planning er 100% bovenop zitten. Daarom is de pullplanning en het overleg daaromheen voor leveranciers ook zo n fantastisch instrument om mee te werken. Je krijgt hierdoor een optimale proces beheersing en dat betekent kosten- en margebeheersing. Zo kom je tot wat wij bij Stabiel S³ noemen: stabiele partners, een stabiel product, stabiele klanten. Dat levert continuïteit en rendement en, heel belangrijk, tevreden opdrachtgevers. Pull-planning is een fantastisch instrument om mee te werken Maarten Peels, Stabiel 24 25

16 Onze missie geeft aan waar we voor gaan, hoe wij ons doel willen bereiken. Dit omvat vier belangrijke vertrekpunten: onze omgeving, onze klant, onze organisatie en ons proces. Onze omgeving Ons leveranciersmanagement Als hoofdaannemer realiseren wij een groot deel van onze projecten en dus omzet door en met onze leveranciers. Een goede samenwerking met onze leveranciers: levert meer waarde voor de klant leidt tot nieuwe ideeën een efficiënt proces kostenbeheersing Lean Bouwen volgens Heembouw Onze werkwijze is gebaseerd op de Lean-filosofie van Toyota; wij noemen dat Lean Bouwen volgens Heembouw. Doel van deze aanpak: creëren van maximale klantwaarde verspilling vermijden Onze kernwaarden en principes Bewezen resultaten Lean Bouwen volgens Heembouw: Wij zijn: 98% tijdige oplevering Klantgericht 10-40% kortere doorlooptijd Betrouwbaar 45% minder klachten Innovatief 40% minder opleverpunten. Mensgericht Ambitieus Ondernemend Onze ontwerpvisie Omgeving: Ons leveranciersmanagement Wij handelen vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mens en milieu, is onderdeel van onze missie. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu serieus. Klant: De klant en zijn wens is is gericht op: meer kennisdeling continu verbeteren op elkaar afstemmen van elkaars processen Trias ecologica Ons doel is het ontwerpen en realiseren van gebouwen die zo min mogelijk energie gebruiken. Onze mensen Dit betekent dat wij als ons uitgangspunt. Onze ontwerpstrategie is onderneming midden in Organisatie: gebaseerd op de Trias ecologica. de samenleving staan en Samenwerking leidt tot Uitgangspunten: Het menselijk kapitaal is de spil van onze onderneming. onze maatschappelijke het beste resultaat. 1. Vraag beperken Wij besteden veel aandacht aan: verantwoordelijkheid nemen voor Proces: 2. Duurzame middelen gebruiken het levend houden van onze sterke cultuur ons handelen en de effecten Wij streven naar een optimaal 3. Gebruikte middelen zo het vergroten van de kennis en de ontwikkeling van ervan op onze omgeving. bouwproces. efficiënt mogelijk toepassen onze 260 medewerkers. 27

17 60 werkdagen, 57 woningen 60 werkdagen, 57 woningen PROJECT Danny Peters, projectleider Onze takt-tijd ligt op 6 woningen per week Danny Peters, Heembouw De samenwerking, zowel in- als extern is hartstikke goed. We werken met bevlogen mensen; dat is dé succesfactor voor het werk hier. Het woningbouwproject dat Heembouw voor de Alliantie in Vathorst realiseert, loopt als een geoliede machine. Projectleider Danny Peters was samen met planontwikkelaar Gert uit de Bosch al vroegtijdig betrokken bij de technische uitvoering van het project. We hebben al snel alle voorkeurleveranciers met elkaar in contact gebracht; zo konden we snel doorschakelen in de inkoopfase en goed afstemmen wat van ieder verwacht werd. Eerst hebben we ons gericht op de planning, werkvoorbereiding en engineering, samen met Habeon Architecten; en nu gaat het vooral om coördinatie op de bouwplaats. Het verloopt al met al allemaal erg goed. De OptimaalWoning: compleet, onderhoudsarm, duurzaam èn betaalbaar Half oktober 2011 is Heembouw in opdracht van corporatie de Alliantie gestart met de realisatie van 24 appartementen en 57 eengezinswoningen in deelplan de Bron in Vathorst, Amersfoort. De woningen zijn gebaseerd op het concept van de OptimaalWoning dat Heembouw heeft ontwikkeld: onderhoudsarm, snel te realiseren en duurzaam. De 57 woningen worden in 60 werkbare dagen gerealiseerd, in een optimale flow doordat het concept volledig is geëngineerd, er met vaste partners wordt gewerkt en de bouwplaats vooral assemblageplek is. Het gehele project wordt rond de bouwvakantie van 2012 opgeleverd. We gaan allemaal voor hetzelfde doel: de realisatie van kwalitatief goede woningen, volgens planning en binnen budget voor een tevreden klant. In de pull-planning is de bouwsnelheid afgestemd; de meest kritische schakel bepaalt het tempo. Danny: We hebben een takt-tijd van zes woningen per week. Er liggen kansen voor de toekomst, het is mogelijk om dit concept naar 10 woningen per week op schroeven door de pull-planning nog beter en verder te optimaliseren. Dat nemen we mee in een volgend project. Nieuwbouw 57 woningen en 22 appartementen Week 46 t/m week 2 Plaats: Amersfoort Opdrachtgever: Woningcorporatie de Alliantie Architect: Van Egmond Totaal Architectuur Werktekeningen: Habeon Architecten Voortgang bouw in beeld 28 29

18 60 werkdagen, 57 woningen Duurzaamheid maakt de OptimaalWoning onderscheidend 60 werkdagen, 57 woningen Henk van der Vliet, Alvon Heembeton Henk van der Vliet, commercieel manager Alvon Heembeton Heembeton levert de prefab betonnen casco s voor de Optimaal Woning en de appartementen. Wij komen in actie wanneer de fundering ligt vertelt commercieel manager Henk van der Vliet. We leggen met een kleine kraan eerst de begane grondvloer. Dan komt de zwaardere rupskraan eraan te pas om volgens de vastgestelde routing de casco s op te bouwen. Per blok worden horizontaal, laag voor laag, de betonnen elementen gelegd. Heembeton en Heembouw werkten al vaker samen. Dat was met de Heembouw vestiging Rotterdam bij de realisatie van de Bastion hotels. Dit is ons eerste woningbouwproject samen. We hebben alles van tevoren goed met elkaar doorgesproken en de uitvoering loopt goed volgens planning. Wat Henk aanspreekt in het concept is de aandacht voor duurzaamheid. Er zijn meer aannemers die een conceptwoning hebben, maar de OptimaalWoning is een woning die door zijn lage epc-waarde klaar is voor de toekomst. De woonlasten zijn meer dan alleen de hypotheek lasten. Het gaat ook om de energie- en onderhoudskosten. De OptimaalWoning is een kwalitatief goede woning, die onderhoudsarm is, energiezuinig en door het uitontwikkelde concept goedkoop in de aanschaf. Bovendien is de woning om de kern heen flexibel in breedte en diepte. Dat maakt het een goede investering voor de toekomst. David Clayton en Edgar Berger, de Alliantie In de gemeente Amersfoort worden nog volop nieuwe woningen gebouwd. Woningcorporatie de Alliantie heeft meerdere projecten in uitvoering, waaronder dit project in de Bron. Edgar Berger, regiomanager Alliantie Ontwikkeling en David Clayton, projectleider projectontwikkeling en nieuwbouw werken nauw samen in hun opgave om in de regio Amersfoort woningbouw van hoge kwaliteit te realiseren. David: Hier zijn we daar goed in geslaagd. Het is een goed product, een grote eengezinswoning voor een goede prijs. Van de 57 woningen zijn er 52 bestemd voor de sociale huur. De overige woningen en de appartementen gaan in de vrije sector huur. We verwachten dit snel verhuurd te krijgen; er is veel animo voor. Edgar en David zijn vooral te spreken over de stedenbouwkundige opzet. De woningen komen om een parkje heen, waar de bestaande bomen behouden zijn gebleven. Het geheel is ruim opgezet, de woningen hebben een tuin, 4 of 5 kamers en ze zijn kwalitatief goed afgewerkt. Gezien de relatief lage kosten is dit een waardevaste investering in de toekomst. De OptimaalWoning is door Heembouw verder ontwikkeld zodat aan de hoge kwaliteitseisen wordt voldaan die op stedenbouwkundig gebied gelden. David: De gevels, materialisering en detaillering zijn aangepast en er is nu een goede aansluiting bij het stedenbouwkundig plan van Ashok Bahlotra. De Alliantie werkt in dit project voor het eerst samen met Heembouw. Edgar: Dat verloopt goed; de communicatie gaat vlot, open en transparant. Dat is belangrijk in een ontwikkeling als deze. We kunnen snel schakelen en alles is erop gericht samen een goed resultaat te bereiken. De OptimaalWoning is een concept dat door Heembouw is ontwikkeld, samen met een aantal vaste partners. Een complete eengezinswoning, onderhoudsarm, duurzaam, snel te realiseren en tegen lage kosten. David Clayton (links) en Edgar Berger, de Alliantie 30 31

19 Duurzaam bouwen en milieu Dubo challenge: duurzame concepten om de klant te verleiden Duurzaamheid krijgt veel aandacht en het belang van duurzaam bouwen wordt algemeen erkend. Desondanks zien wij dat klanten nog niet massaal om duurzame oplossingen vragen, ook gevoed door de huidige economische context. Het is wel zaak ons te blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en kennis hierin te blijven opdoen. Vanuit onze klantgerichte cultuur werkt dit het beste wanneer een concrete klantwens het uitgangspunt is. Daarom hebben we in 2011 de Dubo Challenge georganiseerd om het kennisniveau en het enthousiasme binnen onze organisatie op het gebied van duurzaam bouwen te verhogen en ons verder te verdiepen in de mogelijkheden. Vier projectteams, samengesteld uit collega s van de verschillende vestigingen, zijn de uitdaging aangegaan en hebben elk een project op de meest duurzame manier uitgewerkt, zonder beperking van beschikbare middelen, materialen en andere beperkende factoren. Dit heeft tot verrassende en creatieve voorstellen geleid, die werden gepresenteerd tijdens het groot MT in november 2011: een middag die bij Heembouw twee keer per jaar wordt georganiseerd met en voor onze leidinggevenden. Dit zijn de projecten: 1. Renovatie en verduurzaming van een wooncomplex in Noordwijkerhout voor een woningcorporatie 2. Duurzame renovatie van een omroepgebouw in Hilversum 3. Duurzame nieuwbouw van een bedrijfspand met kantoor voor een dienstverlener in de luchtvracht 4. Duurzame nieuwbouw van een kantoor in Delft Het plan voor de duurzame renovatie van een omroepgebouw in Hilversum werd met nipt verschil door de collega s als het meest aansprekend beoordeeld, met de renovatie en verduurzaming van het wooncomplex in Noordwijkerhout als goede tweede. Alle voorstellen zijn of worden bij de opdrachtgevers gepresenteerd. De renovatie en verduurzaming van het wooncomplex in Noordwijkerhout is daarbij het meest kansrijk daadwerkelijk op korte termijn tot uitvoering te komen. Hier is het eindvoorstel, inclusief kosten- en batenanalyse inmiddels gepresenteerd. Reductie van onze CO2-footprint Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu serieus en werken actief aan duurzaamheid. Actief en bewust werken aan de verlaging van onze eigen CO2-uitstoot is daar een onderdeel van. Dit zorgt er tevens voor dat kennis wordt opgebouwd door zelf allerlei besparingsacties uit te voeren en daar ervaring mee op te doen. Hiermee kunnen we onze klanten nog beter adviseren. Onze aanpak Ons programma voor verlaging van onze CO2-footprint is gestart met het creëren van bewustwording. Per vestiging is er een inventarisatie uitgevoerd om te meten wat de CO2-uitsoot per jaar is. Het jaar 2010 hebben we daarbij als ijkpunt genomen. CO2 (tonnen) totalen Heembouw vestigingen HBR HBRt HBA HBN HBBr Afvalscheiding op de bouw van 20 naar 30% Vorig jaar werd gemiddeld 20% van ons bouwafval gescheiden aangeleverd. In 2011 is dit percentage gestegen tot 30%. Een mooie stap op weg naar ons doel van gemiddeld 40%, aldus John Overdevest, inkoopmanager Heembouw. De verbetering is een gevolg van de aandacht die we aan het belang van afvalscheiding geven, de projectbegeleiding van onze leverancier GP Groot en onze directe communicatie met de uitvoerders over dit onderwerp. Door in te loggen op het afvalportaal van GP Groot kan elke uitvoerder op elk gewenst moment inzicht krijgen in de prestaties van zijn eigen project op het gebied van afvalscheiding. Ook dit inzicht draagt bij aan een groter bewustzijn. We zijn tevreden over de resultaten die we in 2011 hebben bereikt en gaan enthousiast verder op de ingeslagen weg. Convenantpartnership FSC Nederland Alle vestigingen van Heembouw zijn FSC CoC (Chain of Custody) gecertificeerd. Dit betekent dat Heembouw aan de door FSC gestelde voorwaarden voldoet om te mogen claimen FSC-hout toe te passen. Via certificering worden FSC-producten door de hele handelsketen van bos tot bouwwerk- gevolgd, zodat gewaarborgd wordt dat producten met een FSC-claim met zekerheid afkomstig zijn uit een verantwoord beheerd bos. 19 september 2011 heeft Heembouw de overeenkomst tot convenantpartner van FSC Nederland getekend. Hiermee geeft Heembouw aan zich samen met FSC Nederland in te willen zetten voor stimulering van verantwoord bosbeheer wereldwijd. Electriciteit Gas Brandstof eigen materieel Brandstof leasewagens Het team van Heembouw collega s dat verantwoordelijk is voor het winnende project van de Dubo Challenge In de loop van 2011 zijn door onze vestigingen verschillende activiteiten ondernomen om de CO2-uitstoot voor de eigen vestiging te verminderen. In Breda is met warmtebeeld vastgesteld waar zich ernstige temperatuurverschillen voordoen. Dit heeft geleid tot een renovatie van het eigen kantoor waarbij ramen en dak zijn vernieuwd. De wanden zijn geïsoleerd en er nieuwe airco s zijn geïnstalleerd. In Roelofarendsveen zijn halogeen lampen vervangen door led-verlichting, is aanwezigheidsdetectie in de ruimten aangebracht en is plugwise geïnstalleerd. In Noordwijkerhout zijn de verlichtingsarmaturen aangepast, aanwezigheidsschakelaars aangebracht, is de halogeenverlichting door led-verlichting vervangen en wordt gebruik gemaakt van stand by killer knoppen. Van 20 naar 30% afvalscheiding is een mooie sprong vooruit John Overdevest, inkoopmanager Heembouw 32 33

20 Van energielabel G naar B Van energielabel G naar B Meindert Kruis en Kees de Jong, projectleider en opzichter Dunavie Begin februari, wanneer het gesprek met Meindert en Kees plaatsvindt, is het groot onderhoud voor meer dan de helft achter de rug. Het traject loopt goed en naar tevredenheid. De helft van onze bewoners woont weer in hun eigen huis en de reacties zijn positief. Het is een groot onderhoud waar lang naar uit is gekeken. Kees: De kwaliteit van het werk van Heembouwis goed; bouwkundig is het goed in orde. Als opzichter heb ik veel contact met de bewoners. Dat zijn mijn klanten en als zij tevreden zijn, ben ik het ook. Heembouw heeft al meerdere projecten voor Dunavie uitgevoerd. Heembouw weet goed wat we verwachten en is goed in het werken in een bewoonde omgeving. Dat is een sterk punt van Heembouw. De mede werkers kunnen zich inleven in de bewoners. PROJECT Groot onderhoud project Katwijk brengt woningen van energielabel G naar B In opdracht van woningcorporatie Dunavie is Heembouw sinds september 2011 bezig met het groot onderhoud van 78 galerijwoningen aan het Cleijn Duinplein in Katwijk. De uitstraling van het woongebouw wordt verbeterd door het opknappen van de gevels en de vernieuwing van de entrees. Isolatie van de buiten gevels, het aanbrengen van HR++ glas en de vervanging van de voor- en balkondeuren maken de woningen beter geïsoleerd. In de woningen worden keukens en sanitair vervangen en mechanische ventilatie aangebracht. Groot onderhoud 78 galerijwoningen Cleijn Duinplein Plaats: Katwijk Opdrachtgever: Woningcorporatie Dunavie Architect: STOL Architecten Het gaat ons erom dat onze bewoners tevreden zijn Meindert Kruis en Kees de Jong, Dunavie Energiebesparing loopt als een rode draad door dit project heen. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor Dunavie. Meindert: Bijzonder aan dit project is dat we bij collectieve energievoorziening zijn gebleven, terwijl er vaak voor gekozen wordt over te gaan naar individuele energievoorziening. Bij een andere corporatie had ik gezien hoe daar warmtepompen werden toegepast die warmte uit de buitenlucht halen. Die zorgen voor de verwarming en warm water voorziening. Omdat we al collec tieve energievoorziening hadden, kunnen we gebruik maken van het bestaand leidingstelsel. Dat scheelt veel werk en overlast. De warme lucht die wordt afgezogen wordt weer hergebruikt. Alle energiebesparende maatregelen bij elkaar zorgen ervoor dat het energielabel van gemiddeld label G naar label B gaat. Een groot deel van de bewoners heeft ervoor gekozen om tijdens de uitvoering gebruik te maken van de door Dunavie aangeboden vakantiewoningen, zodat zij minimale overlast ondervinden van de werkzaamheden in hun woning. Kees de Jong (links) en Meindert Kruis, Dunavie 34 35

Klantgroep Wonen. Bewonerswensen zijn leidend. Klantgroep. wonen. Woonwensenonderzoek Co-creatie Participatie in verhuur en verkoop

Klantgroep Wonen. Bewonerswensen zijn leidend. Klantgroep. wonen. Woonwensenonderzoek Co-creatie Participatie in verhuur en verkoop Klantgroep Bewonerswensen zijn leidend wonen Woonwensenonderzoek Co-creatie Participatie in verhuur en verkoop 24 25 Ontwikkeling en realisatie appartementen en uitbreiding winkelgebied Delft Wonen boven

Nadere informatie

Hoe maak je de keten LEAN?

Hoe maak je de keten LEAN? Hoe maak je de keten LEAN? Oktober 2012 Meindert Koopman Directeur Bouwbedrijf Rijssen B.V Hoe maak je de keten LEAN?? Inleiding. Traditionele proces. Ketenintegratie.. Van Losser Installatiegroep. Ketenintegratie:

Nadere informatie

11 oktober 2012. Bouwlokalen. Lean bouwen bij Waal

11 oktober 2012. Bouwlokalen. Lean bouwen bij Waal 11 oktober 2012 Bouwlokalen Lean bouwen bij Waal Corporatie Beleggers Ontwikkelaars Gemeenten Lean bouwen bij Waal Sinds november 2009 Onderdeel van maakiq Ketenintegratie Verbinding op drijfveren Gemba

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Je zet niet even een knop om en je bouwt lean

Je zet niet even een knop om en je bouwt lean project De BinnenVergt, Zaltbommel Je zet niet even een knop om en je bouwt lean 1 30 Het zegt al veel dat we tot nu nog geen verzoek tot meerwerk richting de opdrachtgever hebben gedaan. Aannemer Jan

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING DESIGN ENGINEERING CONTRACTING WWW.DENC.NL DENC BUSSUM SLOCHTERENLAAN 12 POSTBUS 381 1400 AJ BUSSUM TEL: 035 69 930 99 FAX: 035 69 930 92 DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

j o r r i t s m a b o u w. n l

j o r r i t s m a b o u w. n l jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn

Nadere informatie

Bouwen aan een LEAN Cultuur. Jan Straatman, B&R Henk Leenders, KlokBouw Stefan van der Zwet en Rudy Gort, Heembouw

Bouwen aan een LEAN Cultuur. Jan Straatman, B&R Henk Leenders, KlokBouw Stefan van der Zwet en Rudy Gort, Heembouw Bouwen aan een LEAN Cultuur Jan Straatman, B&R Henk Leenders, KlokBouw Stefan van der Zwet en Rudy Gort, Heembouw Technische én sociale innovatie Bedrijven investeren vooral in het ontwikkelen van kennis,

Nadere informatie

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm Ketensamenwerking Inbo Bouwkunde Inbo Bouwkunde heeft talentvolle professionals die ambities hebben om landelijke en stedelijke gebieden in te richten. Onze kracht is om in een professionele omgeving,

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met KOOI nr 1 DECEMBER 2010 Special! 40 pagina s vakwerk van Kooi 65 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI 3. korte lijnen. Dat is

Nadere informatie

verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service

verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service Heilijgers WoningConcept PROJECTEN HAALBAAR MAKEN De woningkwaliteit stijgt en de prijzen zijn gedaald. Het is

Nadere informatie

Co-creatie/Lean een cultuuromslag

Co-creatie/Lean een cultuuromslag Wat betekent LEAN Bouwen voor de bouwketen? Rudolph van den Bergh Directeur ERA Contour Balance & Result Co-creatie/Lean een cultuuromslag 10 oktober 2012 Rudolph van den Bergh 1 Programma 1. Profiel 2.

Nadere informatie

2009: Conform laatste verwachting

2009: Conform laatste verwachting 1 Jaarcijfers 2009 2009: Conform laatste verwachting EBIT conform laatste prognose 17 miljoen (- 60%) Handhaving dividendbeleid 0,31 ( -0,93) Gestegen orderportefeuille 1,8 miljard (+ 9% ) Prognose EBIT

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Groot Onderhoud 2.1 heet u van harte welkom!

Groot Onderhoud 2.1 heet u van harte welkom! Groot Onderhoud 2.1 heet u van harte welkom! De Aanleiding: Trots versus Toekomst Carel Hagemans Directeur Hagemans Vastgoedonderhoud Trots Intensieve samenwerking: Inzet partners, gedeeld DNA Competitie,

Nadere informatie

SYSTEEMBOUW STERK, BETROUWBAAR EN VOORAANSTAAND VOORTMAN STEEL CONSTRUCTION

SYSTEEMBOUW STERK, BETROUWBAAR EN VOORAANSTAAND VOORTMAN STEEL CONSTRUCTION SYSTEEMBOUW STERK, BETROUWBAAR EN VOORAANSTAAND WWW.VSC.NL 01 INTRODUCTIE INTRODUCTIE Voortman Steel Construction is een dynamische en innovatieve bouwer van kwalitatief hoogwaardig bedrijfsvastgoed. Ons

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding 19 november 1 Ruim 100 partners > 40 kantoren Triple O: Ondernemers Objectief Onafhankelijk Eén methodiek, één gezicht Louis van Besouw

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Bouwlogistiek in de praktijk

Bouwlogistiek in de praktijk Bouwlogistiek in de praktijk 05-10-2017 Case I: HUDSON S BAY COMPANY 10 vestigingen door heel Nederland Binnenstedelijke bouwplaatsen Renovatie/Nieuwbouw 100.000 m² Shop in Shop Bouwtijd circa 5 maanden

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Partners: Poort 6 Hemubo Hulshof Architecten. Brochure Duurzaamheid Hoog Niveau Renovatie De Lingewijk Fase I - Gorinchem

Partners: Poort 6 Hemubo Hulshof Architecten. Brochure Duurzaamheid Hoog Niveau Renovatie De Lingewijk Fase I - Gorinchem Partners: Poort 6 Hemubo Hulshof Architecten Brochure Duurzaamheid Hoog Niveau Renovatie De Lingewijk Fase I - Inhoud Inleiding Ontwerp Uitvoering Resultaat Inleiding De Lingewijk, vlak buiten de vesting

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Dé perfecte partner voor uw bouwplannen! Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie

Dé perfecte partner voor uw bouwplannen! Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie TLBURG TLBURG Recreëer, werk en leer in een perfecte omgeving U wil de juiste omgeving om in te recreëren, sporten, werken of leren. Met onze services kunnen wij zo n omgeving voor u realiseren. Design

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Hart van s-gravenzande presentatie omwonenden dinsdag 22 september VolkerWessels - Innovator in de bouw 1

Hart van s-gravenzande presentatie omwonenden dinsdag 22 september VolkerWessels - Innovator in de bouw 1 Hart van s-gravenzande presentatie omwonenden dinsdag 22 september 2015 VolkerWessels - Innovator in de bouw 1 Welkomstwoord en toelichting programma Boele & van Eesteren Marcel Poolman, communicatie Edwin

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan

Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan Herkent u dit? U, als architect, heeft inspirerende ideeën maar wilt technisch en procesmatig ondersteund worden. U, als opdrachtgever, wilt vroegtijdig weten wat

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Resultaatgericht samenwerken bij investeren en Onderhoud

Resultaatgericht samenwerken bij investeren en Onderhoud Resultaatgericht samenwerken bij investeren en Onderhoud BouwLokalen 1 oktober 2015 Klantgericht bouwen door gericht vakmanschap Thomas Chaulet Introductie Missie Smits Vastgoedzorg richt zich op het voorspelbaar

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

Provides als moderne opdrachtgever

Provides als moderne opdrachtgever Provides als moderne opdrachtgever KETENINTEGRATIE IN PLANMATIG ONDERHOUD Werner Eindhoven Missie Provides Provides, vertrouwd en innovatief, biedt een veelzijdig en hoogwaardig aanbod woondiensten voor

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Open Convenant 12 november 2015

Open Convenant 12 november 2015 12 november 2015 Cees Buijs Albert Martinus Geert Jan Verkade René de Kwaadsteniet 1 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 13-11-15 Duurzaam GWW begint bij ambitie en focus Winst in integrale gebiedsontwikkeling; Focus

Nadere informatie

BOUWTRADE B.V. PREFAB BADKAMERS

BOUWTRADE B.V. PREFAB BADKAMERS BOUWTRADE B.V. PREFAB BADKAMERS PREFAB BADKAMERS De prefab badkamer wint snel terrein in de bouwwereld. Geen wonder, want de prefab badkamer is een kwaliteit product dat de functionaliteit en de uitstraling

Nadere informatie

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Ketenintegratie in de woningbouw Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Inhoud Waarom? Hoe? Resultaten theorie Resultaten praktijk Conclusie

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE

Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE Uw innovatiepartner met drive NIEUWBOUW RENOVATIE TRANSFORMATIE EMERGO Bouwnovatie EMERGO werkt graag samen aan vernieuwende en realistische totaaloplossingen. Ons doel is dat u én wij ingenomen zijn met

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren Voor: Bouwlokalen Het Nieuwe Renoveren 11 oktober 2011 te Doetinchem http://www.slimrenoveren.nl

Nadere informatie

Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen

Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen Nieuwe invulling opdrachtgeversrol reduceert stichtingskosten en lifecycle costs en leidt tot het verdwijnen van de onrendabele top 1 Traditionele

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Hoge duurzaamheidsambities realiseren met de efficientie van Lean?

Hoge duurzaamheidsambities realiseren met de efficientie van Lean? Hoge duurzaamheidsambities realiseren met de efficientie van Lean? Perfectie Waarde Pull Waardestroom Flow Lean en BREEAM stappenplan Een oplossing om de efficientie van de realisatie van duurzame kwaliteit

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Virtueel Bouwen bij Van Wijnen. Stèfan van de Pol - Projectleider Van Wijnen Lelystad B.V.

Virtueel Bouwen bij Van Wijnen. Stèfan van de Pol - Projectleider Van Wijnen Lelystad B.V. Virtueel Bouwen bij Van Wijnen Stèfan van de Pol - Projectleider Van Wijnen Lelystad B.V. Agenda Wat is Virtueel Bouwen bij Van Wijnen? Aanleiding De eerste projecten in 2012 Nieuwbouw Agnieten College

Nadere informatie

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Wat is ketenintegratie? Ketenintegratie in de bouw betekent met meerdere partijen werken aan een gezamenlijk doel. De keten is zo groot als je hem

Nadere informatie

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem)

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem) plan EMS (Energie Management Systeem) CO 2 -Prestatieladder Agmi Group september 2012 (mei 2013 aangepast) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Rapportage & reductiedoelstelling... 4 1.2... 4 2. - Interne

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

U kunt zich richten op uw kerntaken! Volledig op elkaar afgestemd en passend casco. Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten

U kunt zich richten op uw kerntaken! Volledig op elkaar afgestemd en passend casco. Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten Volledig op elkaar afgestemd en passend casco Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten Geen faalkosten, geen bouwfouten Geschikt voor enkele en seriematige woningbouw 100% ontzorging voor

Nadere informatie

Maart De WoonTafel. Woontafel Whitepaper. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door

Maart De WoonTafel. Woontafel Whitepaper. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door Maart 2013 De WoonTafel Woontafel Whitepaper De kansen van ketensamenwerking Mede mogelijk gemaakt door Woontafel Whitepaper De kansen van ketensamenwerking De cijfers lopen uiteen, maar op basis van onderzoek

Nadere informatie

De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering...

De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering... KLANT aan het woord 4 De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering... BIM denken, doen en delen met Stabicad Megens Installaties over een grotere orderportefeuille

Nadere informatie

Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012. LEAN Bouwen Parallelsessie Geavanceerd Plannen

Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012. LEAN Bouwen Parallelsessie Geavanceerd Plannen Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012 LEAN Bouwen Parallelsessie Geavanceerd Plannen 1 Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012 2 Bureaupresentatie Balance & Result 17-10-2012 Fase Projectbouw

Nadere informatie

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl Installateur Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Win tijd met Draka Producten en diensten die direct het resultaat van uw project verbeteren In projecten is de druk om te presteren

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 1 Duurzaamheid en Stern juni 2013 Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 Agenda Stern in vogelvlucht People Planet Vragen? 2 Stern Groep Retailgroep in automobiliteit 2.000 medewerkers 90 verkooppunten

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Bent u. duurzaamheid. al de baas?

Bent u. duurzaamheid. al de baas? Bent u al de baas? Wat levert het je op? Inzicht in hoe u het sbereik binnen een leefgebied kunt vergroten door slimme inrichting van uw sbeleid en duurzame aanpak van infrastructurele (her)inrichtingsprojecten.

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011 Resultaatgericht Portfoliomanagement 4 oktober 2011 Portfoliomanagement Van Wat (moeten we doen) naar Hoe (gaan we dat doen): van portfoliomanagement naar operationeel beheer PLAN Vastgoed portfolio DO

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Bouwen voor Zorg Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Meer tijd voor Zorg Introductie De Nederlandse zorgmarkt verandert snel en drastisch. Door vergrijzing en een

Nadere informatie

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Royal HaskoningDHV biedt u met Virtual Design & Construction (VDC) een unieke methode om integraal

Nadere informatie

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013 2 e BIM- Bijeenkomst 23 april 2013 Ketensamenwerking Van Ontwerp naar Uitvoering Welkom bij Klictet Advies! Management/ Adviseur Kees Kelder Willem-Jan van den Berk Stefan Janssen Projectleiding Mark Ernst

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen

Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen Uw onderhoud en renovatie in onze professionele handen GB&O staat voor Gevel Beheer & Onderhoud; een duurzame krachtenbundeling van professionals

Nadere informatie

de Trip presentatie Omwonenden maandag 1 september 2014

de Trip presentatie Omwonenden maandag 1 september 2014 de Trip presentatie Omwonenden maandag 1 september 2014 Programma COM4Trip Boele & van Eesteren de Trip Communicatie omgeving COM4Trip bv Werkmij realisatie (60%) Boele & van Eesteren, met haar co-makers

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

VOLLEDIG NIEUWE SERVICE AFGESTEMD OP UW WENSEN. KONE Care

VOLLEDIG NIEUWE SERVICE AFGESTEMD OP UW WENSEN. KONE Care VOLLEDIG NIEUWE SERVICE AFGESTEMD OP UW WENSEN KONE Care KONE IN HET KORT DEDICATED TO PEOPLE FLOW De missie van KONE is het verbeteren van de flow van het stadsleven. Wij hebben ruim 100 jaar ervaring

Nadere informatie

Bouwen met. Woningbouw special! 48 pagina s vakwerk. Kooi 70 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen. van Bouwen met Kooi. Wij leveren turnkey vakwerk

Bouwen met. Woningbouw special! 48 pagina s vakwerk. Kooi 70 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen. van Bouwen met Kooi. Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met I O KO NR 2. 2014 Woningbouw special! 48 pagina s vakwerk van Kooi 70 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwbedrijf Appingedam 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI

Nadere informatie

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Shailin Soekaloe S. Soekaloe Contextbeschrijving Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Werktuigbouwkunde Duaal 1. Voorwoord Deze contextbeschrijving

Nadere informatie

23-10-2009 MiddenBeemster. Aanpak tussen gemeente en huurders. Duurzaam Woonbron

23-10-2009 MiddenBeemster. Aanpak tussen gemeente en huurders. Duurzaam Woonbron 23-10-2009 MiddenBeemster Aanpak tussen gemeente en huurders Duurzaam Woonbron Even voorstellen Jan Willem Croon, ambassadeur duurzaamheid Woonbron Ir. Bouwkunde TU Delft 10 jaar Stork contracting. 10

Nadere informatie

Duurzame Bouw & gebiedsontwikkeling

Duurzame Bouw & gebiedsontwikkeling Duurzame Bouw & gebiedsontwikkeling Squarewise 9 november 2011 Noor Huitema-Hellemans (huitema@squarewise.com; 020-4473925) Squarewise is een adviesbureau met een sterke focus op: strategie, innovatie,

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie