Predikant Hallum en Stiens:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Predikant Hallum en Stiens:"

Transcriptie

1 Gezamenlijke uitgave van de Doopsgezinde gemeenten Hallum en Stiens Jaargang 5 - januari 2015

2 Predikant Hallum en Stiens: Ds. R.B. Workel, Stasjonswei 5, 9151 JL Holwerd, tel: adres: Doopsgezinde gemeente Hallum Postadres: Offingawei 17, 9074 AK Hallum adres: Website: beheer: Kerkenraad Hallum S.A. Hijlkema- de Vries, voorzitter, Offingawei 16, 9074 AK Hallum. tel J. Rinsma, secretaris, Memerdastate 9, 9074 MG Hallum, tel adres: K. Olivier, Mariëngaarderweg 11, 9074 TL Hallum, tel S. Meirink- Oosterdijk, Offingawei 12, 9074 AK Hallum. tel H. Bierma, de Snikke 15, 9074 BP Hallum, tel R. van den Berg- Braaksma, Langebuorren 47, 9074 CH Hallum. tel Koster L. Duyster Boekhouder: Zr. J. Jensma, Offingawei 8, 9074 AK Hallum, tel Banknummer NL11 ABNA Organiste: R.J. Wiersma, Vrijhof 4, 9172 MR Ferwert, tel Doopsgezinde gemeente Stiens Postadres: Kakewei 16, 9051 BZ Stiens adres: Website: beheer: Kerkenraad Stiens: A.de Groot-Zantema, voorzitter, Pim Mulierwei 24, 9051 KA Stiens, tel S. R. Roosma, secretaris, Wythûsterwei 59, 9051 EE Stiens, tel adres: C.A.A. Hamersma, boekhouder, Bûtenskilwei 31, 9051 LM Stiens, tel Banknummer NL95 TRIO t.n.v. Doopsgezinde gemeente Stiens adres: A.Jensma-Kalma, Ljurkstrj. 51, 9051 AL Stiens, tel J.de Vries-Venema, Boskrâne 6, 9051 SN Stiens, tel Organisten: H. Terpstra-Seepma, Hege Hearewei 10, 9053 LR Finkum, tel T. Dijkstra-Bierma, De Wier 1, 9056 PM Cornjum, tel Verhuur Fermanje G.A.K. Hamersma-de Haan, tel , adres: Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 14 maart 2015 inleveren. Kopij naar de redactie van Meniste Kontakt: adres redactie: Griet Hamersma: - tel Syt Hijlkema: - tel

3 De opstandige mens Opstandig, wat is dit voor een begrip, wat moet je er mee? Wanneer ben je opstandig? Voorbeelden? Als kind: ÏK WIL NIET NAAR BED!!!!!! Als puber: denk je dat ik die stomme ouderwetse dingen ga doen? Als volwassene: dit gaat me te ver, hier doe ik niet aan mee. Mooi, maar wat is uiteindelijk veranderd? Hebben de uitspraken geleid tot een echte verandering? Meestal niet. Kind valt toch wel in slaap, voor de puber zijn er vaak niet zo veel alternatieven, de volwassene staat dan wel aan kant, maar alles / iedereen marcheert vrolijk verder. Opstandig zijn is niet zomaar wat kreten slaken, maar je moet er iets voor doen. En dat is, ook in deze tijd, niet gemakkelijk, je wordt bekneld. In het eerlijk zijn, je stelt je open op, je wordt er op aangesproken en vaak op aangevallen. Toch, durf dat juist de reden te laten zijn om opstandig te zijn, dat eerlijk zijn. Je wilt de vrede bewaren en eerlijk zijn, je mening mogen geven hoe jij de waarheid ziet. Zoals jij de waarheid ziet.. En al die anderen dan, die hun waarheid zien.? Hoeveel waarheden zijn er? Wat is waarheid, de waarheid? Nou ja, er zijn heel simpele waarheden: één appeltje + één appeltje = twee appeltjes. Daar kun je je in vastbijten en het is nog gezond ook. Zolang niet iemand anders je appeltje inpikt is er ook geen probleem. Visuele of tastbare waarheden zijn vaak niet zo moeilijk. De problemen beginnen pas als het om gevoel gaat. Je moet gaan rationaliseren wat je gevoel is. Oefeningetje? Ga iemand maar eens in heldere, duidelijke termen en in logisch begrijpbaar verband vertellen waarom je van je partner houdt. Ik denk dat we eerst moeten erkennen dat iedereen zijn / haar eigen waarheden heeft, klein en groot. Meestal niet in de tastbare waarheden, maar wel in de gevoelswaarheden. Begin gewoon met mooi of niet mooi. Ik vind dit mooi. Ja, maar ik vind het niet mooi, Ja, maar ik zet het toch neer. Je doet maar, dan sla ik het kapot????? Volgende: geloof in God of geloof niet in God. Ja, ik geloof in God. Waarom? Omdat ik denk dat het waarheid is dat God bestaat en dat.. Even niet meegenomen op welke manier ik dat geloof, maar is mijn waarheid de waarheid? Ik kom niet verder als te proberen mijn geloof geloofwaardig uit te leggen. Mijn vreugde daarover uit te delen en vanuit mijn gevoel van ik gun een ander ook iets anderen ook vreugde te laten voelen. Dat ben ik, maar die ik weet niet hoeveel anderen dan de vanuit hun eigen waarheid, eigen geloof, op een andere manier het zelfde willen? Moet ik die dan te vuur en zwaard, met hel en verdoemenis bestrijden? Moet ik dan met hen de spot drijven, ze krenken, ze belachelijk maken? Angst aanjagen, omdat ze (vind ik) het mis hebben? Bereik ik zo mijn doel, vreugde delen? Nou, ik denk het niet. Volgens mij begin ik dan al aardig extremistisch te worden. En dat heeft al helemaal niets meer met ons doel opstandig te maken. Misschien kan ik dat andere geloof niet begrijpen, maar er zijn vast wel dingen bij die ander die ik wel begrijp. Dat we samen plezier kunnen hebben omdat het eindelijk voorjaar wordt. Dat we samen blij kunnen zijn om een gezonde baby. Dat we samen kunnen huilen omdat moeder dood is. Er samen zoveel meer gelijk als ongelijk. Als we dit niet meer kunnen / willen inzien ontstaat de verstarring, de angst, de neiging tot overheersing en uiteindelijk de dwang tot ik heb gelijk, tot de dood er volgt. Uh, wel van die ander dan. Wat zou het mooi zijn dat al die extremen wat gematigder zouden gaan denken, iets van een ander aan wilden trekken, al was het er maar er over na denken. En zolang dat niet gebeurd MOETEN we wel opstandig blijven, we mogen het niet accepteren dat een mens van zijn vrijheid wordt beroofd, geslagen,verkracht en in zijn mening word beperkt. Om welke onreden dan ook. Laten zien dat in, elkaar respecteren, elkaar aanvaarden, met elkaar in gesprek gaan en elkaar accepteren, hoe moeilijk af en toe ook, de weg ligt die Hij ons is voorgegaan. We zullen samen met Hem in Zijn en onze opstandigheid deze weg moeten proberen af leggen. Vaya con Dios. Cees - 3 -

4 Intrededienst Ds. Rob B. Workel Door de wereld gaat een woord. Een volle Vermaning in Holwerd op de 18 e januari. De intrede van ds. Rob Workel is vandaag een feit geworden. Zr. Jelske de Groot heet iedereen welkom met als hoofdrolspeler Rob Workel en zijn partner Giel van Leerzem. Een hele stap voor Rob om Ameland te verlaten. Allereerst zingen we vol overtuiging lied 802 Door de wereld gaat een woord. Bij ieder vertrek of intrede van een gemeente is dit lied, met Rob, meegegaan dus ook nu wordt deze traditie niet verbroken. De kaarsen worden aangestoken door de voorzitters van de gemeenten Stiens, Hallum en Holwerd- Blije-Ternaard. Zr. Korneel Roosma spreekt de bemoediging uit, gevolgd door stilte en gebed door zr. Annebouk Veurman. Prachtig dat deze twee vrouwen de bevestiging inleiden. De Vermaning in Holwerd heeft een houten vloer en wat komt het geluid van de klompen mooi uit als Rob naar voren komt. Een predikant die voorganger wil zijn voor de werkers en bidders, zangers en muziekmakers, koffieschenkers en kosters, kerkenraden en commissies voor jong en oud voor gelovigen en zoekers. Een predikant die onze gemeenten geroepen heeft om, met de bijbel als richtsnoer, op weg te gaan naar het land van belofte, waar vrede en recht elkaar ontmoeten en God zal zijn. Vijf vrouwen, Korneel, Annebouk, het organisatie comité Nienke, Jet en Hil leggen de hand op ds. Rob om zo de zegen van de Ene, God van mensen van alle tijden en talen aan hem door te geven. Er moet geknield worden, de klompen moeten uit en als Rob de kansel beklimt komen deze op de derde tree te staan. Na de zegening zingen de gemeenten en Rob het Iona lied Neem mij aan zoals ik ben. Het orgel wordt bespeeld door Rigt Wiersma en wat is er, na de overdenking, een prachtig intermezzo van Rigt op het orgel en Frits Rinsma op cello. Op kousenvoeten op de kansel ( daar staan pantoffels klaar) en daar staat dus onze nieuwe predikant. Nee, zegt Rob, ik ben niet beroepen maar geroepen. Mozes was ook een geroepene. Alle gemeenten zijn een vlam op de kandelaar en laten wij het bruiloftsfeest vieren nu we met elkaar verbonden zijn. Buiten hangt de vlag van de vrede, peace, frede. Rob heeft nog een heikel punt voor de mensen. Hoe werd Jezus eigenlijk genoemd of anders gezegd, hoe noemen jullie Jezus. Meneer van Nazareth of Jezus? Het moge duidelijk zijn dat wij verzocht worden meneer Workel Rob te noemen tenzij we dat niet aan kunnen. Even terug naar de heilige grond. Mozes liep naar de brandende struik en God riep hem toe de klompen uit te doen, hij stond op heilige grond. Inderdaad ook daarom heeft Rob de klompen uitgedaan. We staan allemaal op heilige grond. Mozes doe je klompen uit en Rob jij ook. Zr. Jelske sluit de middag af en geeft nog het woord aan da. Martha Bakker die als voorganger in al deze drie gemeenten heeft gestaan. Dhr. Cees Haremaker overhandigd, uit naam van de gemeente Feanwâlden, een cadeaubon aan Rob voor het jubileumboek van deze gemeente. Dan is het tijd voor de 'Amelanders' om afscheid te nemen, immers de boot wacht niet. Zij krijgen nog de gelegenheid even de pastorie te bewonderen. Het bleef nog lang gezellig in de Vermaning waar vele handen zijn geschud, felicitaties zijn uitgedeeld en de catering prima werk heeft gedaan. Syt Hijlkema - 4 -

5 Nieuws uit de pastorie Wat klinkt dat mooi, nieuws uit de pastorie. In Hallum wordt de pastorie al jaren niet meer bewoont door een predikant, in Stiens is geen pastorie en in Holwerd werd deze ook jaren door, niet kerkelijke medewerkers, bewoond. Ds. Rob Workel heet ons welkom. Ons dat zijn Jelske de Groot, Aeltsje de Groot en ondergetekende Syt Hijlkema. Rob heeft de drie voorzitters uitgenodigd om samen de lijnen uit te zetten. Er moet een begin worden gemaakt. Het is goed om met ons vieren om de tafel elkaar en ds. Rob bij te praten. Giel zorgt voor de koffie, lekker. Het afgelopen jaar hebben de drie gemeentes moeten roeien met de riemen die we hadden ( dat waren gelukkig genoeg ) maar het is fijn dat er nu weer structuur is. Een leider om ons op de goede weg te houden. Alles loopt op het vasteland anders dan op een eiland. We besluiten om dit over drie maanden weer te gaan doen, een goed begin van een driehoeksverhouding. De eerste afspraken voor huisbezoeken staan in de agenda, het preekrooster voor 2016 moet alweer worden vastgesteld want de eerste gemeenten hangen al aan de telefoon om zondagen in te vullen. Inderdaad er is werk aan de winkel maar terwijl ik dit schrijf maken we ons eerst op voor de intrede op zondag. Daarvan verder in het blad een verslag. Syt Hijlkema Wijsheid voor onderweg Dit is onze doorlopende rubriek rond (tegeltjes)wijsheid. Ingestuurd door: Hennie van Setten Het gaat er niet om een ander mens te worden, maar te worden wie je werkelijk bent. Anselm Grün David Baird: De weg naar de vrijheid begint altijd in je eigen geest. Je hoeft niet ergens naar toe te gaan om ergens te zijn

6 10 Geboden Soms wordt je iets in de schoot geworpen, zo deze keer de 10 geboden van een dorpsdominee. Deze zijn op een ludieke manier geschreven door ds. Wim Beekman. Wij willen u deze geboden niet onthouden maar u krijgt ze niet allemaal tegelijk voorgeschoteld. In elk nummer van het MK verschijnen twee geboden. Zo kunnen we deze ons allemaal eigen maken en er iets mee doen. Nu deel 7 en 8, Syt. 7. Gij zult klein denken van uw dorp De dorpsdominee zal zo kleinschalig mogelijk denken en doen. Hij weet dat bestaansvoorwaarde voor de dorpskerk is dat deze haar wortels heeft en houdt in het eigen dorp. Dat een dorpskerk is ingebed in het eigen dorp en een deel is van het systeem, van de gemeenschap van het dorp zelf. Dat de dorpskerk een steunpilaar is voor het dorp en het dorp een steunbeer voor de dorpskerk. Daarom zal de dorpsdominee zich ervoor inzetten dat zijn dorpsgemeente zo lang mogelijk zelfstandig blijft. Zo lang mogelijk een eigen, zelfstandige kerkenraad houdt en zo veel mogelijk eigen zelfstandige kerkdiensten in het dorp viert. Wanneer de dorpsdominee knecht is van meerdere meesters, zal hij van harte bereid zijn in meerdere kerkenraden zitting te nemen, en meerdere malen achter elkaar op de zondagen voor te gaan in de verschillende dorpen. Hij zal niet voor eigen gerief de gemeenten vragen zoveel mogelijk samen te doen. Hij zal zijn dorpelingen nooit dorpisme verwijten wanneer zij het eigen dorp liefhebben als het eigen gezin en de eigen familie. Ook zal de dorpsdominee beseffen dat geen dorpsgemeente zonder samenwerking met buurgemeenten kan. Maar de gouden regel is wat hem betreft altijd: eigen blijven waar het kan en samen doen waar het moet. En niet andersom. De dorpsdominee gelooft niet in grote regionale kerkelijke verbanden op het platteland. Hij weet: bovenplaatselijke kerkelijke verbanden doen de kerkelijke gemeentes in de dorpen verdampen en met schaalvergroting jaag je God en zijn gelovigen Jorwert uit. 8. Gij zult licht denken van uw dorpsgemeente De dorpsdominee zal niet alleen langs ambtelijke lijnen denken. Hij organiseert zijn gemeente niet vanuit een zware, voor alles verantwoordelijke kerkenraad. Hij is dus ook niet het ganse jaar druk met het vullen van zijn kerkenraad en het vervullen van de vacatures. Zoals het SCP pleit voor minder verplichtende en creatieve vormen van vrijwilligerswerk zoekt hij vrijwilligers voor werkzaamheden op deelgebieden, die een begin en ook een duidelijk einde hebben. Zijn ambtelijke kerkenraad zelf kan dan kleiner worden. Minimaal een voorzitter, een scriba en een beheerder/kerkrentmeester die, geadviseerd door een predikant, samen de verantwoordelijkheid dragen voor de gemeente als kerkelijk rechtspersoon. Zij zijn formeel eigenaar van het kerkgebouwen

7 Activiteiten agenda Zusterkring: Contactpersoon: Baukje Bakker, tel Broederkring Contactpersoon: Rommert Tjeerdsma, tel Meniste Rûntsje Contactpersoon: Johanna Rinsma, tel Sara's Januari in Stiens (exacte datum volgt) komt Alie Koldijk vertellen over haar werk in Nepal waar ze vrouwen helpen met een verzakking. Donderdag 05 maart in de Fermanje van Hallum, aanvang uur nodigen de Sara s een ieder uit om de lezing bij te wonen van ds. Rob Workel. Thema van deze lezing is het nieuwe jaarthema ''Opstandig, het lef om verder te leven''. U kunt allen begrijpen dat dit een zeer interessant onderwerp is en daarom hopen wij op een grote opkomst. In mei voert het reisje voert naar de inzameling en verwerking van kleding op de kampeerboerderij in Nijhúzum en we brengen een bezoek aan Workum. Waar we daarna gaan eten is nog een verrassing. De 15,00 contributie graag op de eerste bijeenkomst betalen. Hartelijke groet, Syt Hijlkema T / Fettje Kalma T / Boekbespreking Het Boschhuis geschreven door Pauline Broekema Op dinsdag 10 maart a.s. om uur is er weer een boekbespreking in de Fermanje te Hallum. Iedereen is van harte welkom op deze bespreking van het boek Het Boschhuis. Kroniek van een familie. door journaliste (NOS) en schrijfster Pauline Broekema. Dit boek vertelt het indrukwekkende verhaal over de voorouders van Pauline Broekema. Het boek begint met de proloog waarin de schrijver uitlegt waarom zij dit boek heeft geschreven en vertelt dat het schilderij van de omslag van haar overleden moeder is. Het boek is ingedeeld in drie delen. Het eerste deel gaat over Jannetje Post (overovergrootmoeder) die tijdelijk verhuisd van Nederland naar Sumatra. In het tweede deel gaat het over Het Boschhuis en Juul ter Beek (zoon van Jannetje). Dit speelt zich o.a. af tijdens de WOII. Het laatste, derde, deel is een vervolg op de WOII en gaat vooral over Pieter (zoon van Juul) die actief was in het verzet. Een stukje Doopsgezinde geschiedenis komt in deel twee naar voren met betrekking tot het broederschaphuis en de relatie tussen Juul en dominee Hylkema. De boekbespreking is een gemoedelijk samenzijn, waarbij we met elkaar praten over ieders indrukken van het gelezen boek. Vervoer kan op 10 maart altijd geregeld worden, bel gerust ( ). Johanna - 7 -

8 Ik geef de pen door. Beste lezers, Ik kreeg de pen door van Annie Schuiling, die in het vorige M.K. zo mooi haar leven beschreef. Welnu, hier volgt mijn verhaal: Ik ben geboren op 14 januari 1952 als derde zoon van Evert Larooi en Grietje(Tiete) De Bruin in Zwaagwesteinde. Dat was ook de geboorteplaats van mijn moeder en mijn vader was er naar na hun huwelijk gaan wonen. Van moeders zijde was de familie mennist en mijn vader was in de jaren 50 ook gedoopt. Daarbij waren mijn ouders vele jaren koster van de Doopsgezinde kerk, die bij ons aan het eind van de staat stond. Ik bezocht daar de zondagsschool en de jeugdclubs en later werd ik leider van die twee. De gemeente Zwaagwesteinde maakte toen deel uit van de combinatie Veenwouden/Zwaagwesteinde/Buitenpost. Toen er een cabaretgroep o.l.v. onze dominees (De Groot en Beekhuis) werd opgericht, kwam ik daar ook bij. We traden op onder de naam Mennist of men is t niet En hoewel we een breed repertoire hadden, zingen wij thuis nu nog wel (op de melodie van op de grote stille heide): Op de hoge eiken kansel Staat een preekheer in zijn hemd De gemeente is gaan slapen Omdat zij t verhaal reeds kent. Op 16 jarige leeftijd kon je lid worden van de jongerenkring in de combinatiegemeente. Daar trof ik een meisje uit Trynwâlden, wat onderdeel was van Veenwouden. Het klikte en sinds begin zeventiger jaren zijn wij in spantsje. Ons kerkelijk huwelijk werd gesloten in de kerk te Zwaagwesteinde, door beide dominees, maar we gingen wonen in Gytsjerk, waardoor we toen bij Veenwouden hoorden. Pinksteren 1974 zijn we daar gedoopt in een dienst waarin ds. Beekhuis voorging. Binnen de korste keren zat ik in de kerkenraad, werd voorzitter en later ook voorzitter van de drie kerkenraden van de combinatie. Wat volgde was een zit in de F.D.S., waar ik o.a. zuster Fettje Kalma leerde kennen. Na onze verhuizing naar Stiens bleef ik nog een jaar voorzitter van de combinatie, maar daarna moest ik even één ding(funktie) tegelijk doen, omdat de winkel waar wij begin 1977 mee begonnen, ook alle aandacht vroeg. Na een paar jaar werd ik gekozen in de kerkenraad van Stiens. Dat heb ik met tussenpozen drie of vier keer een periode gedaan. Daarbij zijn verschillende zaken de revue gepasseerd, maar de meest ingrijpende was toch wel de aankoop van onze Fermanje. Het was heftig maar ik bewaar nog steeds goede herinneringen aan alle warme reacties die we naar aanleiding van de prikje brief uit heel het land kregen. De prikjebrief was een Broederschapsbrede brief om steun, met daarop een lucifer geplakt, om het vuur in onze gemeente brandende te houden. (Idee van ds. M. Bakker) Mede daarom ben ik dankbaar dat we in 2012 opnieuw met hulp uit de Broederschap het kerkje zo mooi hebben gerenoveerd. Vandaar mijn wens tot slot: Dat er nog vele goede en fijne uren in onze Fermanje mogen volgen! Rinus Larooi, ik geef de pen door aan br. Germ Koldijk - 8 -

9 Jeugdpagina Vraag maar of je van het plaatje kopieën mag maken. Dan kan je die kleuren en uitknippen en er een mooie slingeren van maken

10 Jeugdpagina Knip de oplossing uit of maak een kopie. Zet je naam er op en lever de oplossing in bij de zondagschool juf

11 Uit de gemeente Hallum, fan de Foarsitter LUCHTKUSSEN Zag U het ook in de krant net in het nieuwe jaar? De nieuwjaarsrecepties zijn weer losgebarsten met alle goede wensen die daarbij horen. Hopelijk komen veel van deze wensen uit. Iemand vertelde in de krant dat ze drie kussen kreeg van mensen die haar anders zo voorbij liepen. Ze was er apetrots op. Ik was niet degene die dit jaar drie kussen gaf. Ik heb het als mijn goede voornemen gemaakt om dit jaar niet te kussen. Het luchtkussen is in de ban. Geef mij maar een stevige hand, weet je meteen of iemand een stevige of een slappe hand geeft. Daar merk je op die andere manier niets van. Wat is er toch veel wreedheid in de wereld. Had ik net het eerste stukje klaar en worden we opgeschrikt door de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs en de moorden in Nigeria door Boko Haram. Mag alles maar uit naam van het geloof. Er stond een spotprent in één van de kranten met als ondertiteling: Nu fuseren wij allen tot één geloof en heffen ons meteen op. Soms zou je willen dat wij als mensen samen een groot koor zouden vormen. Zingen verbroederd, geeft liefde, kracht en een sterke verbondenheid. De eerste stem voegt zich bij de tweede, derde en vierde stem. Sopraan, alt, tenor en bas vormen een engelenkoor en je krijgt tranen van geluk in de ogen bij zoiets moois als stemmen bij elkaar. Mensen van zo verschillende achtergrond, mensen met zorgen en verdriet, leven op bij het zingen of bij het horen ervan. Het maakt emoties los. Met een héél klein koortje waren we onder leiding van Rigt Wiersma aan het zingen voor de kerst uit het nieuwe liedboek. het resultaat was klein maar fijn en zo heerlijk om mee te maken. Ja en in de oudejaarsnacht, na de dienst van zr. Thea Tholen, de nieuwjaarswensen en zo gingen we, vol goede moed op naar de eerste dag van het nieuwe jaar. Met of zonder kus, op naar een vredevol jaar want daar staan we toch voor. Vrede en laten we deze vrede bezingen en die elkaar toewensen met heel ons hart. Syt Hijlkema Kerstmiddag voor ouderen, 16 december.2014 In een warme consistoriekamer in de Fermanje in Hallum, waar een prachtige versierde kerstboom staat, is het heerlijk binnenkomen. Een prachtig versierde versierde kersttafel, compleet met kaarsjes, geeft plaats aan acht zusters. Vier zusters van de zusterkring te weten zr. Baukje Bakker, zr. Aaltje Hoogland, zr. Corrie Heslinga en zr. Marijke Vellinga. De andere vier stoelen zijn voor zr. Hil Bierma, zr. Richtje van den Berg, zr. Akky Olivier en zr. Syt Hijlkema. Wat een ervaring om dit mee te mogen maken, zeker zo'n eerste keer. Drie zuster zijn niet aanwezig te weten zr. Griet Oreel, zr. Griet Brouwers en zr. Taetske Wassenaar. Zr. Baukje opent de middag, leest een mooi gedicht voor en we zingen kerstliederen uit de nieuwe gezangenbundel. We krijgen koffie en thee met heerlijke kerst traktaties en bij het laatste kopje koffie zelfs een gebakje. Zr. Aaltje leest het kerstverhaal 'De

12 Adventskalender'. Dit gaat over mensen in een straat die elkaar nauwelijks kennen. Eén bewoonster vindt dat hier verandering in moet komen en maakt een adventskalender met raampjes en deurtjes. Deze moet in de hele straat worden doorgegeven en zo ontstaat begrip, humor en warmte voor elkaar. het werd een prachtige kerstavond. De zusters Aaltje en Baukje hadden niet stilgezeten in de aanloop naar deze middag. Zr. Aaltje had klokjes gehaakt en deze waren door zr. Baukje op een kaart bevestigd. Het geheel was gecompleteerd met een standertje en een gedicht. Dit kregen we allen mee naar huis, een mooi aandenken. Voor alle broeders en zusters hoop ik dat het nieuwe jaar geluk zal brengen. Hil Bierma. Jaarverslag 2014 it meniste rûntsje Het meniste rûntsje heeft (toch) wel weer een fijn jaar gehad. De groep bestaat uit 11 personen (waarvan 1 niet actief) uit Hallum, Holwerd en omstreken. Er waren dit jaar geen nieuwkomers en geen afvallers. We komen nog slechts 1 keer per maand bijelkaar, afwisselend in Hallum (woensdagavond) en Holwerd (vrijdagavond). Dit jaar begonnen we op woensdagavond 15 januari in Hallum met mevrouw Roelie Gorter. Zij is van de 300 zielen tellende vrije baptisten gemeente in Dokkum. Zij vertelde ons over hun gemeente die al 22 jaar bestaat, over hun gebruik van de bijbel en de beleving daarvan. Er waren 11 mensen, waarvan 3 memmen (gelukkig!). Er werden nog al eens vragen gesteld. Homo s geen lid, geen vrouwen op de preekstoel, we hadden er toch wat moeite mee. Op vrijdagavond 7 februari gingen we naar Frans waar we weer een indrukwekkende film hebben gezien, nl. Jagten. Frans had weer een mooie en gezellige bioscoop ingericht met allemaal overheerlijke hapjes. Helaas waren we maar met z n vieren, maar het was een mooie avond. Op zaterdag 16 maart zouden we mee doen aan NL Doet, maar dit ging niet door, vanwege te weinig deelname. Als afsluiting van dit seizoen gingen we weer met elkaar uit eten. Dit keer in restaurant Jonker Sikke in Weidum. We waren toen met z n tienen aanwezig!!!. Een gezellige avond op een prachtig plekje in de Greidhoek. Begin oktober kwamen we weer bijelkaar. We moesten toen praten over het wel en wee van ons groepje, de lage opkomsten en hoe nu verder. Bijna iedereen vond dat we toch door moeten gaan, maar hoe, daar hebben we hulp voor nodig. We denken hierbij aan onze toekomstige nieuwe dominee, we komen er zelf niet uit Tot december gingen we even sudderen. Op vrijdagavond 12 december hebben we weer van een gezellig en lekker gourmet etentje genoten in Holwerd bij Dick en Sieke. Dit was al weer de laatste activiteit van dit jaar. Grietje Velink

13 Verhuisbericht De sociale dienst voor inwoners van Ferwerderadiel is per 1 januari verhuisd naar Damwoude in de gemeente Dantumadeel. Deze is telefonisch te bereiken op De WMO-consulenten zijn bereikbaar zijn bereikbaar van 8.30 tot uur. Rekenmiddag Hallum Noteer alvast in uw agenda: Deze is dit jaar op woensdag 4 maart om uur in de Fermanje

14 Uit de gemeente Stiens, van de voorzitter Noed en soarch. Al in deimannich besykje ik helder te krijen, wer t ik dizze kear oer skriuwe sil. Der flitst in idee troch de holle, mar it krijt te min oandacht en even letter is it wer fuort. Opnij in gedachte: it nije jier is begongen nij begjin. Ha k al ris oer skreaun, in protte kâns, dat it wer op itselde útdraait. Net dwaan dus. Doe ha ik de Bibel pakt. As ik dy no ris willekeurich iepen slach, en gewoan de tekst pak, dy t foar my leit? Hjir is de tekst: Noed en soarch. Mattéus 6, fers 25 o/m 34. In hiel bekend stik fan de Bibel is it ek noch, út de berchrede. Noed en soarch. In tekst dy t sels by net bibelfêste minsken bekend is: geen zorgen voor de dag van morgen. Mar tagelyk in tekst, dy t wy yn de praktyk dreech fine. Want gjin minske slagget der yn om sûnder noed en soarch te libjen. Der binne soargen tichtby. Oer bern, dy t har paad fine moatte, en it dêr dreech mei ha. Oer âlders dy t âld en wurch wurde. Oer in freon, dy t te hearren krigen hat, dat er net mear better wurdt. Oer twa freondinnen, twalingsusters, dy t rúzje mei elkoar ha, en dy t my beide like leaf binne. Wy sitte yn noed oer de wrâld fierder fuort. Wy sjogge hoe t dy wrâld ferskuord wurdt en tramtearre. Wy lêze yn de krante oer haat, geweld, oer saken dy t ús ferstân te boppen gean, sa ekstreem binne se. Wy swije yn wanhoop, allinne, of yn in grutte, machteleaze optocht troch in tsjustere en kâlde stêd. Noed en soarch, de dagen lykje der faak fol fan. En men slacht de Bibel iepen en lêst: dêrom sis Ik jimme: Sit net yn noed oer kost en klean, oft der iten is oft der wol klean binne om oan te dwaan. It libben is dochs mear as iten en it lichem mear as de klean? Mar ho ris even, dit giet oer materiële saken. Iten, klean, dat is oare kost as terreur en geweld Dochs: it binne wol basisbehoeften. Ik moat ynienen tinke oan wat Sybout van der Meer ris sei, doe t er ús fertelde oer Habitat for Humanity. Elk minske hat rjocht op in dak boppe syn holle. Elk minske wurdt ek pas minske, as er in hûs hat om yn te wenjen. Elk minske kin allinne mar minske wêze, as er klean hat om him te oan te klaaien, en as er iten hat om syn lichem te foeden. Iten, klean en in dak boppe de holle. As wy dat net hawwe, binne wy neat. God freget fan ús eins wol in protte. Hy freget om fertrouwen yn him. Fertrouwen, dat it goed komme sil. Wy sille te iten en te drinken krije. Wy sille klean krije om ús waarm te hâlden. Wy sille de basisbehoeften krije, dy t wy nedich ha om minske te wêzen. En as wy dy basis yn ús libben krije, dan meie, nee dan moatte wy der op fertrouwe, dat fan dêrút ek de rest goed komt. God jout ús wat wy noadich ha. Sadat wy minske wêze kinne op it plak dêr t wy libje en wurkje. God jout ús de stevige grûn, wer t wy op stean kinne, en de hân útstekke kinne nei de oar. Om t wy stevich steane. Soe it sa wêze kinne? God freget fan ús in protte mar is dat eins wol sa? In bytsje betrouwen, gjin noed en soarch, en foaral gjin soargen foar de dei fan moarn. Dat is alles. As wy der op betrouwe, dat wy krije wat wy noadich ha, dan komme al dy noeden en soargen dy t fierder geane as iten en klean, yn in oar deiljocht te stean. Want wy binne der ek, om der te wêzen foar dy oar, wer t wy ús soargen oer meitsje. Wy binne der ek, om de stien yn

15 de rivier in bytsje te ferlizzen. Wy hoeche net mei rotsblokken te sjouwen. In lytse stien is genôch. Mar mei elkoar kinne wy it. Omt der ienris immen wie dy t sei: Dêrom, sit net yn noed oer de dei fan moarn. Dy stiet wol noed foar himsels. Elke dei hat genôch oan syn eigen swierrichheden. Sa mei it wêze, sa meie wy yn betrouwen bouwe oan in wrâld, dêrt ienris de Leafde oerwinne sil. It frederyk sûnder noed en soarch sil boud wurde troch minskehannen, om t Hy ús jout wat wy nedich ha. Aeltsje de Groot-Zantema. Try-out Anne Zernike Wanneer: woensdag 4 februari 2015 Waar: Vermaning Holwerd Hoe laat: uur Wat kost het: Na afloop vrijwillige bijdrage! De try-out is het begin van de tweede serie voorstellingen die Korneel Roosma-de Vries samen met haar man Sikke R. Roosma, de komende drie maanden opvoert. Anne (Mankes-)Zernike Op 5 november 1911 wordt Anne Zernike als eerste vrouwelijke predikant in Nederland bevestigd in de Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe. In de navolgende jaren ontmoet ze de schilder Jan Mankes, waarmee ze in 1915 in het huwelijk treedt. Dat betekent naar de geest van die tijd - tevens het einde van haar werkzame leven als voorganger. Vanwege de ziekte (tuberculose) van Jan Mankes verhuizen ze via Den Haag naar de bosrijke omgeving van Eerbeek. Als haar man in 1920 in Eerbeek overlijdt, verhuist Anne Mankes-Zernike enige tijd later met haar zoon Beint naar Rotterdam om daar een nieuwe start te maken. Nu als voorganger van de Nederlandse Protestantenbond in de nieuwe woonwijk Vreewijk. In 1948 gaat ze met emeritaat. In 1972 overlijdt Anne Mankes-Zernike in Amersfoort. U bent van harte welkom

16 In Memoriam Douwe Boelstra Op maandag 22 december 2014 is van ons heengegaan Douwe Boelstra. Douwe werd geboren op 3 mei 1946 op de witte boerderij aan de Truerderdyk, als jongste zoon van Tjeerd en Griet Boelstra - van der Staag. Hij en zijn broer Minne hadden er een geweldige jeugd. Van jongs af aan wist Douwe: Ik wil boer worden, net als mijn vader. Na de lagere school en de ULO ging hij naar de Landbouwschool in Leeuwarden. Na een korte dienstperiode kon Douwe eindelijk het boerenvak in. In Groningen leerde hij Gerda Arkema kennen met wie hij in 1972 trouwde. Ze werden boer en boerin in Stiens en konden hun geluk niet op toen Tjeerd werd geboren. Korte tijd daarna werd Douwe ernstig ziek, waar hij helaas nooit helemaal van is hersteld. Ondertussen ging het werk op de boerderij gewoon door. Douwe legde zich vooral toe op de akkerbouw. Een ikkerbouwer was hij yn ieren en sinen. Naast het werk vond hij ook grote voldoening in het bestuurswerk, het Waterschap, de Landbouwvereniging en ook het Ruilverkavelingbestuur kon op hem rekenen. Douwe hield er duidelijke normen en waarden op na die hij van ouders had meegekregen en die hij op zijn beurt weer overdroeg aan zoon Tjeerd. Deze mocht wel arts worden, maar voor niets gaat de zon op, er moest flink gestudeerd worden. Douwe hield niet van lanterfanten. In 2011 verhuisden Douwe en Gerda naar de Truerderdyk nr. 10. Een paar jaar daarvoor begon bij Douwe dementie zich te manifesteren. Ondanks de trouwe en liefdevolle verzorging van Gerda lukte het op een gegeven moment niet meer om hem thuis te verzorgen. Langzamerhand gleed Douwe Boelstra weg uit het gewone leven en moest hij verhuizen naar Hayema State aan de Moundyk, waar hij op maandag 22 december in zijn slaap is overleden. Bij zijn afscheid moest het maar over de Schepping gaan, bedachten we. Over licht en donker, over de natuur, de bomen, de planten, de bloemen, over dieren en mensen. Over dat deel van het leven waar Douwe zoveel waarde aan hechtte. Hoewel hij in zijn hart meer geloofde in de Evolutieleer van Darwin speelde God ook wel degelijk een rol bij Douwe. Daarom kozen we voor de vertaling van Eppie Dam De earste dei dat God wat sei. De Vermaning aan de Kakewei was hem dierbaar. Hij kwam er graag op zondagmorgen. Eerst even buiten een sigaretje roken en dan naar binnen. De preek was voor hem pas goed als het over het leven ging en als hij het er wel of niet mee eens was, gaf hij commentaar. Op de begraafplaats bij de St. Vituskerk gaven we Douwe Boelstra uit handen. Een ruwe bolster was hij af en toe, maar wel iemand met het hart op de juiste plek. We zullen hem missen en blijven aan hem denken zoals wij ons hem herinneren. In vertrouwen dat hij voorgoed mag rusten op een plek waarvan wij hopen dat het goed is. Moge de Eeuwige Gerda, Tjeerd, Nynke, en de kleinkinderen Bente, Fedde, Hylke en allen die hem kenden en liefhadden, troosten. Korneel Roosma

17 Rekkenjûn Noteerd u alvast in uw agenda: Onze Rekkenjûn is op 3 maart in onze Fermanje, aanvang uur! De agenda ontvangt u ruim 1 week van te voren! Postzegels. Sinds jaar en dag staat er op de leestafel in onze Fermanje een doos voor gebruikte postzegels. Zr. Lubert zorgt ervoor dat die op de plaats komen waar men er erg blij mee is. Sommige zijn nog altijd voor verzamelaars, maar de meesten brengen een centje op voor het goede doel. Zou u alle postzegels van die kaarten (andere post ook natuurlijk) willen inleveren? Een kleine moeite en men is er erg blij mee! Alvast bedankt, ook namens Lubert. Foedselbank Sa as jimme wol witte, is der in Foedselbank yn Stiens, dy t húshâldings út Ljouwerteradiel en Ferwerderadiel fersjocht fan pakketten mei iten. As immen noch Douwe Egbertspunten oer hat, de punten kinne ynlevere wurde foar pakken kofje. Yn de Fermanje fan Stiens stiet in bonnebakje op de lêstafel. Bonnen kinne ek ynlevere wurde by sr. Aeltsje de Groot. Alfêst betanke! ~~~~~~~ Rekeningnummer NL39 TRIO Kaartenbak Zoals u weet verkopen wij kaarten voor alle gelegenheden ten bate van ons adoptiekind. Ook als u niet zo vaak meer in de kerk komt is het mogelijk om deze kaarten te kopen, belt u dan even met zr. Wijke, tel Een kaartje sturen bij verjaardag en ziekte is een kleine moeite en het doet zo goed! En u doet ook nog goed aan een kind in een ver land! Wilt u alvast in uw agenda noteren: de kopijdatums voor maart Paasnummer 13 juni Vakantienummer 15 augustus Startnummer 14 november Kerstnummer

18 Ouderenmiddag Donderdag 19 maart is er weer een samenkomst voor onze oudere zusters en broeders, uiteraard is iedereen welkom om elkaar weer eens te ontmoeten! Broeder Gerrit van Dijk heeft weer een mooi programma uitgezet en voor vervoer of vragen kunt u terecht bij Zr. Aukje Jensma, te De aanvang is uur. Van de penningmeester De Rekkenjûn komt er weer aan! Dat betekent voor de boekhouder weer het nodige gedoe om alle cijfers verantwoord op een rijtje te krijgen. Zowel de verantwoording over het afgelopen jaar als ook een poging om tot een sluitende begroting over dit jaar te komen. Om dit laatste te kunnen doen is het van groot belang dat u de bijgaande brief tijdig beantwoord. Hiervoor kunt u de brief per post opsturen, per beantwoorden of na een dienst aan mij overhandigen. Vast bedankt voor uw medewerking! Cees Hamersma Preekrooster Skilhiem - Aanvang uur Woensdag 28 jan Woensdag 25 febr Donderdag 2 apr Ds. Overeem Mw. T. de Vries Ds. Scholtens Witte donderdag

19 Wereldgebedsdag Het IKW wil met dit stukje uw aandacht vestigen op de jaarlijkse Wereldgebedsdag op vrijdagavond 6 MAART Aanvang uur. Wereldwijd wordt dan dezelfde liturgie gevierd op dezelfde dag. De Wereldgebedsdag laat mensen zich een deel van de wereldbevolking voelen en deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en noden. Tevens stelt de Wereldgebedsdag mensen in de gelegenheid over eigen grenzen heen te zien, zowel maatschappelijk als spiritueel. Tijdens de gebedsdienst ervaar je hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten. Je deelt elkaars zorgen en luistert naar elkaars behoeften. Je voelt je solidair met elkaar. Het christelijk geloof krijgt een internationale, oecumenische dimensie en expressie. De Wereldgebedsdag staat ieder jaar in het teken van een ander thema en wordt uitgewerkt door vrouwen uit telkens een ander land. De viering voor 6 maart 2015 is voorbereid door vrouwen uit de BAHAMA S. Het thema dit jaar is: BEGRIJ[PEN JULLIE MIJN LIEFDE?. Het IKW zou het erg op prijs stellen u dit jaar ook te ontmoeten op 6 maart a.s. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd deze gebedsviering mee te vieren in de Fermanje aan de Kakewei te Stiens. Aanvang uur. Interkerkelijk Kontakt Werk Stiens, Ingrid Sloot Kerstzangdienst grote publiekstrekker Afgelopen kerstnacht hield de IKW (interkerkelijk werk) wederom een dienst voor Stiens. Deze dienst heeft altijd een zeer herkenbaar en laagdrempelig karakter. In de dienst ging ds. Overeem voor waarin het begrip welbehagen centraal stond. De dienst was omlijst met de bekende kerstliederen. Vele Stiensers (vaak ook nietkerkelijk) weten deze dienst dan ook te vinden. De kerk zat overvol, mensen moesten zelfs in de hal plek zoeken. In de dienst werd er ook getelefoneerd met Yvonne van Meeuwen in Oeganda. We hebben met haar gesproken over Afrikaanse kerst en over haar werk daar. Vervolgens werd er voor haar gecollecteerd. We kunnen Yvonne dankzij deze collecte steunen met 800,-. Graag tot de volgende diensten van de IKW. Sytse Brouwer, voorzitter IKW Stiens

20 Algemeen Nieuws FDS Huis van Bezinning Plaats: Wirdumerdyk 18, Leeuwarden. In het Huis van Bezinning kunt u de "Oergong" ervaren: van Buiten naar Binnen, van Drukte naar Stilte, van het Hoofd naar het Hart. Vrijdags een korte viering om 12:30 uur, zaterdags open van 14:00 tot 16:00 uur. Zie ook: Vermaning Feanwâlden Uitnodiging lezing ds. Nico ter Linden Op zondagmiddag 15 februari 2015 komt emeritus-predikant Nico ter Linden naar de Vermaning van Feanwâlden om een voordracht, lezing te houden met als onderwerp: Anno 2015: Wie is de God, welke in de Bijbel wordt genoemd en wat is de zeggingskracht van de aloude Bijbelverhalen? U bent van harte uitgenodigd bij deze lezing aanwezig te zijn. op zondagmiddag 15 februari 2015 om uur in de Doopgezinde kerk Sûderwei 8 te Feanwâlden. Entree: vrij, collecte bij de uitgang Opgave bij: Jetze Dijkstra, tel: , adres: ************* De Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden viert op zondag 14 juni 2015 dat 150 jaar geleden de eerste steen van ons kerkgebouw is gelegd op 15 juni 1865 door ds. H v Calcar. Ter gelegenheid hiervan wordt een reünie georganiseerd, vooraf gegaan door een bijzondere viering. Alle oud-leden, belangstellenden, predikanten, lekeprekers en degenen die in ons kerkgebouw in het huwelijk zijn getreden, maar ook andere belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij de reünie commissie p/a Br Kees Haremaker tel , mob , men kan zich ook via deze onderstaande link aanmelden op de website van Kees Haremaker Het programma van die dag wordt later bekent gemaakt. De aanvang van de bijzondere viering is uur, ontvangst met koffie/thee is uur. Met br. gr. Kees Haremaker, vz DG Feanwâlden

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Renske Marieke Tinga op de achtste zondag van de herfst, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 8 november om 11.00 uur. voorganger : ds.

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil voorganger: ds. Hans van Walsum muzikale begeleiding: Dedication / m.m.v. de jongeren van de TTV-club SAMENKOMEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer DUINZICHTKERK zondag 3 november 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: V. Ebbink; diaken van dienst: S.J.A.M. van Gend; organist Gert Boersma. Doop

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE. Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija Ternaard. Doopsgezinde Gemeente Hallum. Doopsgezinde Gemeente Stiens

PROGRAMMABOEKJE. Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija Ternaard. Doopsgezinde Gemeente Hallum. Doopsgezinde Gemeente Stiens PROGRAMMABOEKJE Doopsgezinde Gemeente Blija Ternaard Doopsgezinde Gemeente Hallum Doopsgezinde Gemeente Stiens 2015-2016 2 Seizoen 2015 2016 Voor u ligt het gezamenlijke programmaboekje van de Doopgezinde

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Voorganger: Leonard van Wijk Orgel: Els Dijkerman Ouderling: Pieter Bas ter Maat Lector:

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Welkom thuis! Gezinsdienst

Welkom thuis! Gezinsdienst Welkom thuis! Gezinsdienst Orde van dienst voor de gezinsdienst op 6 maart 2016 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. Voorganger: ds. C.A. van Eck Organist: Cor den Haan Met medewerking van kinderkoor

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 22 NOVEMBER 2015, in de Martinikerk van Bolsward. Thema: En God zal alle tranen uit hun ogen wissen

ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 22 NOVEMBER 2015, in de Martinikerk van Bolsward. Thema: En God zal alle tranen uit hun ogen wissen ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 22 NOVEMBER 2015, in de Martinikerk van Bolsward Zondag Christus Koning Laatste zondag van het kerkelijk jaar Herdenken van de overledenen Viering van het Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Voedsel voor de ziel

Voedsel voor de ziel Voedsel voor de ziel Activiteiten Protestantse gemeente Schoorl Groet Camp programma 2016-2017 De Protestantse Gemeente van Schoorl Groet en Camp is een open gemeenschap met een programma-aanbod voor iedereen

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen.

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen. Vernieuwing en versterking ti&:. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 5:15-18 Belangrijkste vers: 2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 15 oktober 2017, schoolkerkdienst Is dat Eerlijk? - over werken en waardering, delen en dankbaarheid Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Laat je hart spreken!

Laat je hart spreken! WILHELMINAKERK ZONDAG 9 FEBRUARI 2014 SCHOOL & KERKDIENST MET DE WERVELING Laat je hart spreken! Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Fred Heidinga, Fréderique Lucas Muziek: Theo van de Woude M.m.v.

Nadere informatie

Lucas 2:15-20 Hij is het echt!

Lucas 2:15-20 Hij is het echt! Lucas 2:15-20 Hij is het echt! Kerst: Gods Zoon komt op aarde. Maar Gods Zoon blijkt een heel gewone baby. Is hij het wel echt? Door de herders geeft God een bevestiging: ja, hij is het! Aanbid hem met

Nadere informatie

We zongen net uit Psalm 142 dat niemand, niemand naar mij vraagt... Een zin die me raakt. Die me ontroert.

We zongen net uit Psalm 142 dat niemand, niemand naar mij vraagt... Een zin die me raakt. Die me ontroert. Zondag 22 november 2015 Laatste zondag van het kerkelijk jaar LITURGIE Komen Orgelspel Lied vóór de dienst: Lied 288 (Goede morgen, welkom allemaal) Welkom Aanvangslied: Lied 219 (Licht om te leven) Moment

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde

Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde Liturgie voor de dienst waarin Pauline Kramer afscheid neemt als pastoraal werker Voorbereiding - begroeting door ouderling en stilte

Nadere informatie

Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven) 30 november 2015 Beste ouders / verzorgers,

Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven) 30 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief 1 / 2 Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Activiteit en gezelligheid Speelgoedmiddag Bijlage: Kerstliederen Voor alle data geldt: Deo Volente

Nadere informatie

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 Welkom Stilte Bemoediging: V Onze hulp is in de naam van de Heer G Die hemel en aarde gemaakt heeft Drempelgebed

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal.

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal. Liturgie voor 6 november 2016 Thema: WIE IS JOUW HELD? Deze dienst is voorbereid met kinderen en personeel van CBS t Speel-Kwartier Voorganger: ds. John Boogaard Ouderling van dienst: Mineke van Beek Organist:

Nadere informatie