FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april : na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris : mr. P. van Essen Curator : mr. J. Kok Paleisbox : 215 Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal : Het bouwen en verbouwen van vrachtauto s/opleggers, spuit- en kleedbedrijf, en het vervaardigen van kunststofpanelen t.b.v. koelcellen -auto s dat alles in de ruimste zin van het woord. : 2007 netto omzet ,- kostprijs ,- bruto omzet 3.329,313 : Ca. 40 personeelsleden Verslagperiode : t/m 1 april 2010 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur Bestede uren totaal : 53,5 uur (excl. 9,6 uur in de periode van de surséance). 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De vennootschap is op 9 juni 1988 opgericht door Kees Mulder Beheer B.V., vertegenwoordigd door haar directeur de heer C.J. Mulder. Sedert 2 januari 2002 is Nimaco Beheer B.V. de enige aandeelhouder en tevens de statutair bestuurder. Statutair bestuurders van Nimaco Beheer B.V. zijn de heer C.J. Mulder en zijn broer A.J. Mulder. De feitelijke leiding aan Carrosseriebedrijf Kees Mulder B.V. wordt gegeven door de heer Kees Mulder sr., zijn broer A.J. Mulder en zijn zoon C.J. Mulder jr.. Nimaco Beheer B.V heeft een andere dochteronderneming Kees Mulder Aalsmeer B.V. 1.2 Winst en verlies : Resultaat 2007 gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen ,- verlies negatief resultaat volgens saldibalans: ,- 1.3 Balanstotaal : ,- 1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend niet aanwezig. Niet aanwezig. 1.5 Verzekeringen : De gebruikelijke. Deze zijn na de verkoop beëindigd. 2

3 1.6 Huur Het bedrijfspand werd gehuurd van Kees : Mulder Katwijk Onroerend Goed B.V.. De huur is per faillissementsdatum beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement : Volgens opgave van de heer Cees Mulder dateren de huidige problemen vanaf Er is toen een nevenvestiging in Heerenveen gebouwd, waaraan hijzelf de leiding heeft gegeven. De leiding van het bedrijf in Katwijk werd door anderen gedaan. In 2001 is de nieuwe vestiging geopend, maar wegens grote verliezen is in 2003 het aandeel overgedragen aan derden. Het verlies was mede ontstaan door de ook toen aanwezige recessie. Het verlies heeft eveneens zijn weerslag gehad op de onderneming in Katwijk. In 2004 was de heer Cees Mulder arbeidsongeschikt en is er extern een directeur aangetrokken. Wegens niet goed presteren is deze arbeidsovereenkomst in 2005 beëindigd. In deze periode bleef het bedrijf verliesgevend. In 2007 is een nieuwe directeur aangesteld, ook deze heeft het bedrijf niet kunnen redden. In september 2008 is deze arbeidsovereenkomst beëindigd. 3

4 In heeft de heer C.J. Mulder sr. privé een storting verricht in het bedrijf ter hoogte van ,-. Daarna hebben de heren Cees en Arno Mulder sr. in 2008 onroerend goed verkocht en het bedrijf nog getracht te redden met een financiële injectie van ,-. Vanaf juni 2008 is de feitelijke leiding weer in handen van de heren Cees en Arno Mulder. Een van de oorzaken van de problemen was de aanschaf van een zeer exclusief automatiseringssysteem, dat uiteindelijk geen resultaat opleverde. In het 3 de kwartaal van 2008 ging de zaak beter, maar door de crisis van oktober stortte de hele markt in, de orderportefeuille nam af met ca. 70%. In december 2008 is getracht arbeidstijdverkorting te verkrijgen (regeling minister Donner), daar kwam het bedrijf niet voor in aanmerking. Daarna zijn de mogelijkheden voor het ontslag van een gedeelte van het personeel bekeken, echter de kosten daarvoor zouden te hoog zijn (volgens opgave meer dan ,-).Daarna is besloten om zelf de surséance van betaling 4

5 aan te vragen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 20 april 2009 : Afwikkelen vorderingen werknemers. Het salaris is vanaf 1 april 2009 niet meer uitbetaald. Er zijn nog geen vorderingen ingediend. 3. Activa : Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Niet aanwezig 3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage : : Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Op 4 april 2009 is er door Cees Lubbers Taxaties B.V. in Zwolle een taxatie verricht van de inventaris, het rollende materieel en de voorraad, totale waarde liquidatie: ,- 3.6 Verkoopopbrengst : Na verkregen toestemming van de rechter 5

6 commissaris heeft de verkoop plaats gevonden, opbrengst ,-, geen verdere kosten. De afwikkeling van het pandrecht gevestigd op de voorraad en het rollend materieel heeft inmiddels plaatsgevonden. De opbrengst was ,-, uitbetaald is de opbrengst minus 10% boedelbijdrage zijnde , Boedelbijdrage : Op de inventaris en de voorraad is stil pandrecht gevestigd t.g.v. de Rabobank. De voorraad is verkocht tegen ,-, het rollende materieel 8.640,-. Met de Rabobank is de gebruikelijke boedelbijdrage overeengekomen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Is aanwezig op de inventaris. Deze is verkocht voor ,- De verdere afwikkeling moet nog plaatsvinden. Voorraden/ onderhanden werk Op 15 april 2009 was er volgens opgave van de heer Cees Mulder geen niet gedeclareerd werk aanwezig. 3.9 Beschrijving : Tussen 15 april en de datum van de verkoop op 20 april 2009 zijn er beperkt werkzaamheden verricht. De facturering 6

7 aan de opdrachtgevers is via de curator verlopen. (11 debiteuren 7.538,63) Op 2 na hebben alle debiteuren betaald. Met betrekking tot de incasso van de laatste debiteuren vindt overleg met de Rabobank plaats (openstaande vorderingen totaal 1.827,76) Verkoopopbrengst : Een aantal debiteuren heeft op de boedelrekening betaald 4.948, Boedelbijdrage : : Incassomaatregelen treffen. : Andere activa 3.12 Beschrijving : Er is nog een restitutie van de KPN ontvangen. Inmiddels is betaling op de boedelrekening ontvangen, opbrengst 303, Verkoopopbrengst : 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : ,39. Er is een pandakte aanwezig van de Rabobank. De geregistreerde pandlijst is nog niet in mijn bezit, onderzocht moet worden vanaf welke datum de vorderingen niet zijn verpand. De bank wil 7

8 4.2 Opbrengst : 4.3 Boedelbijdrage : in overleg met de heer C.J. Mulder zelf trachten incasso te verkrijgen. Nader onderzoek volgt nog. 5. Bank/ Zekerheden 5.1 Vordering van bank (en) : ,02. Een groot deel van de vòòr faillissementsdatum verpande vorderingen is inmiddels ontvangen door de Rabobank. Voorts is de opbrengst van de verkoop roerende zaken uitbetaald. Thans bedraagt de vordering van de Rabobank , Leasecontracten : 2 financial leaseovereenkomsten auto s. Een lease-overeenkomst is overgenomen door de koper, de andere leaseovereenkomst is beëindigd en terugverstrekt aan de lessor. Er was geen waarde in de lease-overeenkomst aanwezig. 5.3 Beschrijving zekerheden : Algeheel pandrecht Rabobank, zie hiervoor. 5.4 Separatistenpositie : 5.5 Boedelbijdragen : 8

9 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op hun eigendomsvoorbehoud. In de verkoopakte is overeengekomen dat de koper de rechten van derden met eigendomsvoorbehoud zal respecteren en zelf afwikkelen. Voor zover de geleverde zaken identificeerbaar zijn en niet verwerkt zullen deze aan de leveranciers dienen te worden verstrekt, of alsnog door de koper betaald te worden. Nagenoeg alle EVB zijn afgewikkeld. Alle kwesties met betrekking tot eigendomsvoorbehoud zijn in overleg met de directie en de crediteuren opgelost. 5.7 Reclamerechten : Niet aanwezig 5.8 Retentierechten : Niet aanwezig 6. Doorstart/ voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/ zekerheden : 6.2 Financiële verslaglegging : : Het bedrijf is niet voortgezet. Er heeft wel een activa transactie plaats gevonden. Doorstart 9

10 6.3 Beschrijving : Zie hierboven. 6.4 Verantwoording : 6.5 Opbrengst : 6.6 Boedelbijdrage : 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De boekhouding ziet er redelijk uit. 7.2 Depot jaarrekeningen : Tijdig 2005: : : Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Volgens akte oprichting bankverklaring ex BW 2:203a lid 1 Fl , Onbehoorlijk bestuur : Voor zover bekend niet aanwezig. Onderzocht, niet aanwezig. 7.6 Paulianeus handelen : Voor zover bekend niet aanwezig. Onderzocht, niet aanwezig. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Nog niet ingediend, maar deze zullen volgen (UWV, fiscus, Nuon etc.) 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Thans 941,-, meerdere vorderingen zullen nog volgen. Thans ,- 10

11 8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend. 8.4 Andere pref. crediteuren : Nog niet bekend. MN 5.666, Aantal concurrente crediteuren : Aangeschreven 215 gemeld Bedrag concurrente crediteuren : Thans aangemeld ,24 thans ,48. Thans , Verwachte wijze van afwikkeling : Naar verwachting zal er wegens de aanwezige boedel- en preferente crediteuren geen uitkering kunnen plaatsvinden aan de concurrente crediteuren. : Nadere inventarisatie zal nog moeten plaatsvinden. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend.getracht wordt binnen een jaar dit faillissement af te wikkelen. 9.2 Plan van aanpak : Inventarisatie debiteuren en crediteuren. Nader onderzoek van de boekhouding. Boekhouding is onderzocht, geen bijzonderheden. Bijstelling moet worden verricht van vermindering van de vorderingen wegens uitgeoefend eigendomsvoorbehoud. Daarna kan dit faillissement worden afgewikkeld. 9.3 Indiening volgend verslag : 20 oktober 2010 :. 11

12 Noordwijk, 8 april 2010 mr. J. Kok curator Openbare bijlagen: Tussentijds financieel overzicht, crediteurenlijsten. 12

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010 Gegevens onderneming : Technical Training Equipment B.V. Faillissementsnummer : 10/483 F Datum uitspraak : 31 augustus 2010 Curator : Mr. A.J. van

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming: Vredeveld Industries B.V., gevestigd te J.A. Koningstraat 9, Datum uitspraak: 5 februari

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie