Verkoop met je eigen webshop producten en diensten vanuit Spanje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkoop met je eigen webshop producten en diensten vanuit Spanje"

Transcriptie

1 Smart looking, smart thinking Verkoop met je eigen webshop producten en diensten vanuit Spanje omzetbelasting ZZP of BV Spanje & EU Met de BTW regelgeving die per 1 januari 2015 van toepassing is e-commerce department

2 Verkoop met je eigen webshop producten en diensten vanuit Spanje omzetbelasting ZZP of BV Spanje & EU e-commerce department 1

3 Voorwoord De e-commerce sector in Spanje zou de komende jaren weleens booming kunnen worden of is het misschien zelfs al. Spanje is een relatief grote markt binnen de Europese Unie, maar kent qua internetgebruik en online winkelen nog een achterstand op andere landen die ingelopen zal worden. Voor de handige internetondernemer is dit dus wellicht het moment om hierop in te spelen. Hier komt natuurlijk bij dat Spanje een aangename plek is om je online activiteiten te runnen. schrijft hierover (2013): Gezien het aantal inwoners in Spanje is de e-commerce omzet nog relatief laag en derhalve vindt er nu een inhaalslag plaats. De consument ontdekt op grote schaal online winkelen, online initiatieven schieten uit de grond en er komen steeds meer online winkels. Mede vanwege de achterstand in e- commerce voorspelt Forrester in haar European Online Retail Forecast dat Spanje de grootste Europese groeier in e-commerce is tot 2017 (gemiddeld 18% groei per jaar vergeleken met 9% voor NL). Deze publicatie zal niet ingaan op belangrijke onderwerpen zoals voor welke producten de Spaanse markt geschikt is of hoe je jouw website moet optimaliseren, maar op de BTW aspecten waar je mee te maken krijgt als je online diensten of producten vanuit Spanje gaat verkopen. Zo helpen we je er voor te zorgen dat je zaakjes met de Spaanse fiscus op orde zijn. We hopen dat deze publicatie een praktisch onderdeel gaat vormen van je Spaanse plannen. Houd er rekening mee dat hoewel deze publicatie met veel zorg is samengesteld, deze niet als belastingadvies kan worden beschouwd en het ook niet de intentie is geweest om de volledige wetgeving te behandelen. Laat je in geval van twijfel of vragen adviseren. Vragen? Meer informatie kun je ook vinden op onze website: Veel dank voor je interesse Loftsi.nl mei e-commerce department 2

4 Beknopte begrippenlijst VIES: VAT Information Exchange System: online database waarin gecontroleerd kan worden of aan ondernemers gevestigd in een andere EU lidstaat met BTW verlegd kan worden gefactureerd BTW verlegd = de mogelijkheid om aan ondernemers gevestigd in andere EU lidstaten met BTW nultarief ( zonder BTW ) te factureren MOSS = Mini One Stop Shop, het systeem dat het mogelijk maakt om met één BTW aangifte in eigen land de BTW voor de verkoop van elektronische diensten in andere lidstaten af te dragen ZZP-er = zelfstandige zonder personeel: wordt belast in de inkomstenbelasting in het land waar hij zijn onderneming drijft BV = Besloten vennootschap: wordt belast in de vennootschapsbelasting van het land waar de BV is gevestigd Vertalingen Omzetbelasting (BTW) = Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Spanje kent 3 typen: standaard (21%), gereduceerd (10%) en super gereduceerd (4%) Inkomstenbelasting (IB) = Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) De tarieven voor inkomen van ZZP-ers verlopen progressief tussen 20% en 47% (2015) Vennootschapsbelasting (Vpb) = Impuesto sobre Sociedades (IS) Het tarief varieert tussen 15% - 28% (2015) Besloten vennootschap (BV) = Sociedad Limitada (SL) Het minimale startkapitaal bedraagt euro e-commerce department 3

5 Inhoudsopgave " Voorwoord " Begrippenlijst & vertalingen " Inhoudsopgave 1. Waar draag je de omzetbelasting (BTW) af? Wat verkoopt je webshop? 1.2. Wie is je klant? 1.3. Webshop BTW in schema 2. Als ZZP-er of met een Spaanse BV? 9 3. Overige aandachtspunten Slotopmerkingen Over Loftsi 11 " Annex I: Limieten online verkoop producten EU lidstaten BTW registratie e-commerce department 4

6 1. Waar draag je de omzetbelasting (BTW) af? Voor Spaanse webshops die online producten of diensten verkopen aan klanten in Spanje en de EU is het belangrijk om de juiste toepassing van de omzetbelasting (BTW) te kennen. Drie zaken zijn van belang: a) Of er een product, dienst of elektronische dienst wordt verkocht (1.1.) b) Of de klant een zakelijke afnemer of een particulier is (1.2.) c) Waar de klant is gevestigd (1.2.) Spanje kent drie BTW tarieven. Het standaardtarief van 21%, het gereduceerde tarief van 10% en het super gereduceerde tarief van 4%. Het standaardtarief van 21% zal op de meeste diensten en producten van toepassing zijn Wat verkoopt je webshop? Verkoop van een product Er is sprake van de verkoop van een product als er een overdracht van gebruiksrecht van een fysiek object plaatsvindt zonder dat hierbij de eigenschappen van het object veranderen. Bijvoorbeeld, de verkoop van gestandaardiseerde software op een Cd-rom is een verkoop van een product, net als de verkoop van een film op DVD. Verkoop van een dienst Is er geen sprake van een verkoop van een product, dan is er sprake van de verkoop van een dienst. Voor de BTW behandeling is het vervolgens van belang om onderscheid te maken tussen het verlenen van een normale dienst en het verlenen van een elektronische dienst. Als normale diensten worden bijvoorbeeld bestempeld (ook als ze via een website worden verleend of verkocht): Consultancy of advisering via een website of via Webdesign of grafische dienstverlening via een website of via Online opleidingen of cursussen, zoals webinars De online verkoop van tickets of toegangskaarten voor evenementen e-commerce department 5

7 Verkoop van een elektronische dienst Als elektronische diensten worden bestempeld de diensten die alleen via internet verkocht kunnen worden en waarbij aan de volgende omschrijving wordt voldaan: Dat de verkoop nagenoeg geautomatiseerd verloopt - de menselijke bemoeienis bij de individuele verkoop is minimaal - en Het bestaansrecht van de dienst nagenoeg afhankelijk is van de informatietechnologie De meest in het oog springende voorbeelden van verkoop van elektronische diensten zijn: < Het downloaden van films, beelden, muziek, spellen, etc. Hosting- & serverdiensten, diensten van internetaanbieders, etc. Downloaden van software, antivirus programma s, actualisaties, etc. Geautomatiseerd online/ op afstand onderwijs, online lesboeken, etc. E-books, abonnementen op online magazines, blogs, etc. Wil je weten in welke categorie jouw dienst valt? Neem dan contact met ons op voor verdere informatie: oftsi.nl 1.2. Wie is je klant? Naast de vraag of je een product, een dienst of een elektronische dienst via je webshop verkoopt (stap 1), is het voor de BTW behandeling erg belangrijk aan wie je verkoopt en waar de klant is gevestigd (stap 2). A. Klant in Spanje Is de klant - ondernemer of particulier - gevestigd in Spanje, dan is er sprake van een binnenlandse transactie en zal er met Spaanse BTW gefactureerd moeten worden (enkele mogelijke uitzondering daargelaten). Is je klant ondernemer en wordt de aankoop van jouw product of dienst voor zijn zakelijke activiteit gebruikt, dan kan hij de betaalde BTW terugvragen bij de Spaanse fiscus. Hij zal daarvoor een correcte factuur van jou moeten ontvangen. Houd er ook rekening mee dat er een limiet geldt van euro voor contante betalingen tussen of aan ondernemers. e-commerce department 6

8 B. Ondernemer gevestigd in EU lidstaat In het algemeen geldt dat aan ondernemers gevestigd in een andere EU lidstaat met BTW verlegd ( zonder BTW ) kan worden gefactureerd. Om met BTW verlegd te kunnen factureren dient de ondernemer wel te zijn geregistreerd in het Europese VIES register (controleer dit): C. Particulier gevestigd in EU lidstaat Is je klant een particulier gevestigd in een andere EU lidstaat dan is de BTW behandeling complexer. Deze is dan afhankelijk van wat je verkoopt: Product: er kan voor worden gekozen om direct met de lokale BTW van het lidstaat waar de klant is gevestigd te factureren (gunstig als de lokale BTW lager is dan het Spaanse BTW tarief). Zodra de omzet in de lidstaat de limiet weergegeven in Annex I overschrijdt ben je daar zelfs toe verplicht. Om met lokale BTW te kunnen factureren dient er doorgaans een BTW melding te worden gedaan in de andere lidstaat. Dienst: als er een normale dienst wordt verkocht aan een particulier gevestigd in een ander EU lidstaat dan zal er met Spaanse BTW gefactureerd moeten worden. Er zal geen sprake zijn van het factureren met de lokale BTW van het desbetreffende lidstaat. Elektronische dienst: sinds 1 januari 2015 zijn webshops verplicht om bij de verkoop van elektronische diensten met het lokale BTW tarief van het woonland van de klant te factureren. Hierdoor zijn webshops genoodzaakt om de woonplaats van de klant te kennen en zich in beginsel te registeren voor de BTW in dit woonland. Om te voorkomen dat de webshops zich in (te)veel verschillende lidstaten moeten registreren bestaat de mogelijk om je (eenmalig) vrijwillig te registeren bij het MOSS systeem (Mini One Stop Shop). Door middel van één periodieke BTW aangifte kan dan de BTW voor de verschillende lidstaten in Spanje worden afgedragen: https://www.agenciatributaria.gob.es/aeat.sede/procedimientoini/g329.shtml De BTW wetgeving is complex, verschilt per lidstaat en er zijn nog altijd talrijke uitzonderingen op de bovenstaande basisregels. De BTW behandeling die je in Nederland gewend bent, kan in Spanje verschillen. Laat je vooraf informeren hoe jouw producten of diensten in Spanje voor de BTW worden behandeld. Vragen? e-commerce department 7

9 1.3. Webshop BTW in schema (hoofdregels) Producten Binnen Spanje EU Particulier Spaanse BTW Spaanse BTW of lokale BTW * Zakelijk Spaanse BTW BTW verlegd ** * Er kan (vrijwillig) gekozen worden om direct met lokale BTW in de andere lidstaat te factureren. Indien de omzet in de lidstaat de gestelde limiet (Annex I) overschrijdt dient er echter verplicht een aanmelding te worden gedaan. ** Er dient te worden gecheckt of de buitenlandse ondernemer is ingeschreven in het EU BTW register (VIES) om met BTW verlegd te kunnen factureren. Is dit niet het geval, dan dient er Spaanse BTW in rekening te worden gebracht. Normale dienst Binnen Spanje EU Particulier Spaanse BTW Spaanse BTW Zakelijk Spaanse BTW BTW verlegd * * Bij de verkoop van een dienst aan een andere lidstaat zal in de meeste gevallen met Spaanse BTW gefactureerd moeten worden, tenzij de afnemer een ondernemer is die in het EU VIES register is ingeschreven. Elektronische dienst Binnen Spanje EU Particulier Spaanse BTW Lokale BTW lidstaat * Zakelijk Spaanse BTW BTW verlegd * Per 1 januari zijn webshops verplicht om bij verkoop van elektronische diensten met het lokale BTW tarief van het woonland te factureren. Registratie voor afdracht van de BTW van de verschillende lidstaten kan in Spanje bij het MOSS (Mini One Stop Shop) De BTW wetgeving is complex, met name als er grensoverschrijdende ver- of aankopen plaatsvinden en er gelden nog altijd de nodige uitzonderingen die per land kunnen verschillen. Laat je daarom informeren door een belastingadviseur. Vragen? e-commerce department 8

10 2. Als ZZP-er of met een Spaanse BV? Of de werkzaamheden beter vanuit een Spaanse BV kunnen worden uitgevoerd in plaats van als (Spaans) zelfstandig ondernemer is een veel gestelde vraag. Natuurlijk varieert het antwoord per situatie, maar in grote lijnen kunnen we de volgende voor- en nadelen benoemen: Voordelen vennootschap: " Beperking aansprakelijkheid " Professionelere uitstraling " Gering startkapitaal (3.000 euro), dus laagdrempelig " Bij hogere winsten reductie in belastingheffing mogelijk " Eerste 2 winstgevende jaren gereduceerd belastingtarief 15% mogelijk Nadelen vennootschap: " Volledige boekhouding noodzakelijk (duurder in onderhoud) " Deponeren jaarrekening en legaliseren boekhouding " Bestuurdersaansprakelijkheid bij onderkapitalisatie van vennootschap " Additionele salarisadministratie noodzakelijk " Bij kleinere omzetniveaus niet altijd fiscaal voordeliger " (Eenmalige) oprichtings- en liquidatiekosten hoger ZZP of Spaanse BV ZZP-er Spaanse BV Facturatie vanuit privé vanuit BV Aansprakelijkheid hoofdelijk beperkt, tenzij mismanagement Belastingheffing inkomstenbelasting vennootschapsbelasting Belastingtarieven 20% - 47% 15-28% Belastingaangiften BTW, IB BTW, Vpb, IB Salarisadministratie Nee Ja Boekhouding Beperkt Volledig Jaarrekening Nee Ja Twijfels? Loftsi.nl kan je adviseren en voor je doorrekenen wat voor jouw situatie het meest gunstige alternatief is. e-commerce department 9

11 3. Overige aandachtspunten Misschien sta je inmiddels te popelen om aan de slag te gaan met je webshop vanuit Spanje. Echter, houd er rekening mee dat je je emigratie van Nederland naar Spanje zorgvuldig dient te plannen, helemaal als je al een onderneming runt in Nederland. Emigratie en de Nederlandse belastingdienst Alvorens naar Spanje te emigreren dien je o.a. in contact te treden met de Nederlandse belastingdienst over je op handen zijnde emigratie. Het is van belang dat je je realiseert dat je emigratie ook in Nederland fiscale gevolgen kan hebben. Als je onderneming als gevolg van emigratie in Nederland wordt gestaakt kan er sprake zijn van een eindafrekening met de Nederlandse fiscus. Stille en fiscale reserves komen tot uitdrukking en worden in de belastingheffing van de Nederlandse inkomstenbelasting betrokken. Ook kan de Nederlandse fiscus conserverende aanslagen opleggen voor eventuele pensioenaanspraken, afgetrokken lijfrentepremies of voor een aanmerkelijk belang. Het is raadzaam om vroegtijdig in contact te treden met een Nederlandse belastingadviseur om navraag te doen over de fiscale bijzonderheden die als gevolg van de emigratie op kunnen treden (Loftsi kan je refereren). Je aankomst in Spanje De stappen die in eerste instantie in Spanje moeten worden gezet zijn van persoonlijke aard en vrij overzichtelijk. Het beginpunt is om je in te schrijven bij de gemeente waar je woonachtig wordt. Het origineel en een kopie van de koopakte of het huurcontract moet doorgaans samen met het origineel en een kopie van je paspoort worden overlegd. De volgende stap is het aanvragen van een NIE nummer (het Spaanse equivalent van het sofinummer). Deze dient aan te worden gevraagd bij het kantoor van de Spaanse vreemdelingenpolitie van de gemeente waar je woonachtig bent: gezien je in Spanje woonachtig wordt dien je persoonlijk een certificado de residencia aan te vragen. Zodra je deze eenmaal hebt kun je je aanmelden als fiscaal ingezetene bij de Spaanse fiscus. Vergeet tenslotte niet je Spaanse verzekeringen te regelen. e-commerce department 10

12 Fiscaal resident in Spanje Gezien je woonachtig wordt in Spanje, zal je ook fiscaal resident worden in Spanje. Dit betekent dat je in Spanje belastingplichtig wordt voor al je (wereld)inkomen en (wereld)vermogen. Vooral als dit gaat om substantiëlere bedragen is het raadzaam om voorafgaand aan je emigratie in kaart te brengen hoeveel belasting je jaarlijks in Spanje moet afdragen. Loftsi kan het emigratietraject naar Spanje voor je begeleiden en je adviseren m.b.t. fiscaal residentschap en werkt daartoe samen met een uitgebreid netwerk van Nederlandse en buitenlandse adviseurs en notarissen. Neem contact met ons op in het geval van vragen. 4. Slotopmerkingen We hopen is dat deze publicatie je een goed inzicht heeft gegeven van de BTW aspecten waarmee je webshop in Spanje te maken krijgt. Uiteraard is iedere situatie uniek en zullen de aspecten en zaken waar je mee te maken krijgt uitgebreider en wellicht complexer zijn dan hetgeen beschreven is. Vergeet ook niet dat je naast de BTW ook met andere belastingen te maken zult krijgen, zoals de Spaanse inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of de dividendbelasting. Mocht je vragen hebben of suggesties ter verbetering van deze publicatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen 5. Over Loftsi Loftsi is ambitieus, we groeien en zijn goed bekend met de fiscale en juridische wetgeving in Spanje. We helpen en adviseren particulieren, Nederlandse adviseurs, notariskantoren en zakelijke partijen op Tax & Legal gebied in Spanje. Heb je vragen of wil je weten hoe wij je kunnen helpen? Neem dan contact met ons op: Je kunt je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief om eenvoudig op de hoogte te blijven van de Spaanse Tax & Legal actualiteiten. e-commerce department 11

13 Annex I: Limieten online verkoop producten EU lidstaten BTW registratie Land (selectie van 28 lidstaten) België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Ierland Italië Luxemburg Nederland Oostenrijk Portugal Verenigd Koninkrijk Zweden Limiet omzet DKK EUR EUR EUR EUR GBP SEK Als de verkopen van de Spaanse webshop in het land de limiet uit Annex I overschrijdt, dient er verplicht een aanmelding in het desbetreffende lidstaat plaats te vinden om lokale BTW in rekening te kunnen brengen aan de (particuliere) klanten. e-commerce department 12

Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje

Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Loftsi.nl Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Voor niet-residenten De meest relevante Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Koop Bezit Verkoop Erf- en schenkingsbelasting Uitgave:

Nadere informatie

Wat nu? Een huis kopen in Spanje

Wat nu? Een huis kopen in Spanje Een huis kopen in Spanje 1. Wie zijn wij? 2. Een huis kopen in Spanje 3. Nederlandstalige makelaar 4. Stappenplan 5. De hypotheek 6. Beleggen 7. Oprichten Spaanse BV 8. Financiële expert 9. Belasting in

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial)

Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial) De periode voor de belastingaangifte over het voorgaande jaar (parallel lopend aan het kalenderjaar) is mei-juni van elk jaar voor fiscaal residenten en gedurende het hele jaar voor niet residenten. Vermogensbelasting

Nadere informatie

Ondernemen op Curaçao

Ondernemen op Curaçao Ondernemen op Curaçao Handboek voor startende en kleine ondernemers over belastingen, sociale verzekeringen en overige relevante informatie. Met welke instanties krijgt u als ondernemer te maken? Waar

Nadere informatie

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders www.pwc.nl Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders Tax & HRS Deze notitie is samengesteld door: Cees van Ballegooijen Jeroen Bijl September 2012 Disclaimer. Deze publicatie

Nadere informatie

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie:

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie: Algemene informatie Student: Naam: Laura Melissen Studienummer: 1090062 Adres: E du Perronlaan 850, 2624 NG Delft Telefoonnummer: 06-48960445 Email adres: Laura_Melissen@hotmail.com Datum: 04-07-2007 Universiteit:

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Steuerkanzlei Thissen, voor grenzeloos succesvol ondernemen! Grensoverschrijdend ondernemen!

Nieuwsbrief. Steuerkanzlei Thissen, voor grenzeloos succesvol ondernemen! Grensoverschrijdend ondernemen! Belasting op pensioen Hoe kan uw cliënt een GmbH oprichten? Boekhouden? Voorkom boetes! Solidariteitstoeslag en kerkbelasting Geschenken en de fiscale gevolgen 2 3 4 5 6 Nieuwsbrief voor particulieren

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers

startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers 1 startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers Bijgaand treft u het startersbulletin aan van FB-Accountants te Burgum. In dit startersbulletin zetten wij in het kort allerlei aspecten voor u op

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 13

Voorwoord 11 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 17 1.1 Het ondernemingsplan 17 1.2 De investeringsbegroting 19 1.3 Het financieringsplan 22 1.4 De exploitatiebegroting

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS BTW 2010

EINDEJAARSTIPS BTW 2010 EINDEJAARSTIPS BTW INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 MELD VERBREKING/WIJZIGING FISCALE EENHEID BTW 3 ONROEREND GOED 4 BELASTE LEVERING 4 BELASTE VERHUUR 4 HERZIENING AFTREK BIJ LEEGSTAND 4 AFTREK VOORBELASTING

Nadere informatie

Nederlandse zelfstandigen die werken in de bouwnijverheid in Duitsland. Nieuwsbrief

Nederlandse zelfstandigen die werken in de bouwnijverheid in Duitsland. Nieuwsbrief Nederlandse zelfstandigen die werken in de bouwnijverheid in Duitsland Nieuwsbrief voor particulieren en ondernemers # 2 april/mei 2012 Informatie over vergunningen, meldingen en belastingen Inschrijving

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË

WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË Inhoudsopgave Afkortingen en vertaling van termen 1 Inleiding 4 2 Algemene tips 5 3 Werken en wonen

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Verover Europa via Amazon

Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Zonder investeringen en taalbarrières verkopen over de grens. Het handboek dat precies vertelt hoe. Marco Coninx Verover Europa via Amazon Copyright

Nadere informatie

TAK NIEUWSBRIEF. Tarief derde schijf 42,00% 42,00% - waarvan inkomstenbelasting 42,00% 42,00% Lengte derde schijf 22.271 22.649

TAK NIEUWSBRIEF. Tarief derde schijf 42,00% 42,00% - waarvan inkomstenbelasting 42,00% 42,00% Lengte derde schijf 22.271 22.649 DECEMBER 2008 TAK NIEUWSBRIEF INKOMSTENBELASTING Oude en nieuwe belasting- en premietarieven 2008 2009 Tarief eerste schijf 33,60% 33,50% - waarvan inkomstenbelasting 2,45% 2,35% - waarvan volksverzekeringen

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers

startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers 1 startersbulletin FB-Accountants voor IB-ondernemers Bijgaand treft u het startersbulletin aan van FB-Accountants te Burgum. In dit startersbulletin zetten wij in het kort allerlei aspecten voor u op

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Eindelijk duidelijkheid auto van de zaak Werkgevers opgelet! Belastingtarieven 2015 December 2014 - jaargang 1 - nummer 2 CijferMeester - december 2014 2 EINDEJAARSTIPS EINDEJAARSTIPS

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

" & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) "

 & ' !&! ( )#    ( &&  ) ! "!# " $% " & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) " ()) ""# ) *# +&, # # &" " ()&" " # - "" ( &" & ".! &"! * +" (!" "" / # ) &) "!"&" "!"" ) - "# &)&!". "")& &&! " "&" "& & ),&! " # )& & 0!,"!!10 "23! "!!

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar

Nadere informatie

Verzekeringen en de startende ondernemer

Verzekeringen en de startende ondernemer Verzekeringen en de startende ondernemer Verzekeren uitzoeken is een lastige zaak. Als startende ondernemer heeft u de keuze uit tal van verzekeringen. Elke verzekering heeft zijn eigen kenmerken en verzekert

Nadere informatie

Welkom bij Accountnet

Welkom bij Accountnet Welkom bij Accountnet Bedrijven Pagina : 1 Even voorstellen Graag willen wij Accountnet aan u voorstellen. Daarom treft u in deze brochure een overzicht van onze diensten voor particulieren aan, en tevens

Nadere informatie