Jaarverslag 2006 MEE Friesland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006 MEE Friesland"

Transcriptie

1 MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking

2 Onze missie Onze visie MEE Friesland bestaat voor mensen die leven met een beperking en hun omgeving. MEE Friesland werkt aan het verbeteren van kwaliteit van leven, door de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te vergroten. Zij doet dit door het geven van professionele informatie, advies en ondersteuning, in elke levensfase en op alle levensterreinen. MEE Friesland vindt dat iedereen die moet leven met een beperking recht heeft op een zo gewoon mogelijk leven en gebruik kan maken van de mogelijkheden die onze samenleving biedt. De dienstverlening vindt plaats vanuit betrokkenheid en respect voor mensen die leven met een beperking. MEE Friesland is een onafhankelijke organisatie en levert middels de resultaatgerichtheid en slagvaardigheid van haar medewerkers kwalitatief hoogwaardige diensten en producten. MEE Friesland is een echte netwerkorganisatie; zowel extern in de keten van zorg en dienstverlening als intern door maximaal gebruik te maken van de professionaliteit van de medewerkers. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van MEE Friesland wordt mede ingevuld door de financieel transparante bedrijfsvoering. MEE Friesland behaalt haar missie door het steeds op resultaatgerichte en lerende wijze vertalen van de vragen en eisen van de diverse cliënten naar de interne organisatie. Passend bij de missie ontwikkelt MEE Friesland activiteiten uit andere geldstromen. 2

3 Inhoudsopgave jaarverslag 2006 MEE Friesland 2 De missie en visie van MEE Friesland 3 Inhoudsopgave 4 Voorwoord Jaarverslag Josina Thibaudier Coördinator Informatie- en aanmeldcentrum 13 Anja van Vliet en Cecile van Aggelen Coördinator en casemanager VTO Vroeghulp 5 Joke de Jong Consulent arbeid 6 Elsbeth Janmaat Raad van Toezicht 7 Tones Meijer Voorzitter cliëntenraad 14 Benchmark Tineke Radema Consulent en Intern auditor 15 Leo de Boer Personeelsadviseur 16 MEE in woorden en cijfers 8 Marion van Everdink Coördinator cursus- en trainingsbureau 18 Met raad en daad Raden en directie 9 Teamleiders MEE Friesland 19 Colofon 10 MEE in beeld 3

4 Voorwoord In dit jaarverslag 2006 van MEE Friesland vertellen cliënten, consulenten en andere betrokkenen hun verhaal. Het draait bij MEE Friesland om een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving voor mensen met een beperking. Het versterken van de zelfredzaamheid is voor ons dan ook een belangrijk uitgangspunt. Als onafhankelijke organisatie hebben we een goed overzicht en helpen we bij het wegwijs maken in de wereld van de zorg. Kortom, mensen die leven met een beperking MEE laten doen in Friesland! In het landelijk onderzoek naar medewerkers- en cliëntentevredenheid, doelmatigheid en maatschappelijke waardering van MEE organisaties scoorde MEE Friesland hoog. Een mooi resultaat dat de inzet van medewerkers bevestigt. De kracht van de medewerkers schuilt in de stevige inhoudelijke kennis en het kunnen delen hiervan. Zij vormen dan ook ons grootste kapitaal, waar wij zuinig op moeten zijn. We zijn bezig met de certificering HKZ (Harmonisering Kwaliteitszorg). Het maakt ons transparanter maar bovenal een aantoonbaar professionele organisatie. In de toekomst willen we graag onze rol als specialisten in de ondersteuning en dienstverlening aan mensen met een beperking blijven vervullen. Omdat we dit zelf belangrijk vinden, maar vooral vanuit erkenning van onze doelgroep. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor MEE een nieuwe uitdaging. We delen onze specifieke kennis en kundigheid graag met de gemeenten. Het is belangrijk dat iedereen MEEdoet. Professionaliteit, deskundigheid en een vergroting van de slagvaardigheid kenmerkten MEE Friesland in Maar zonder de inzet en het vertrouwen van iedereen zouden we onze ondersteunende rol niet kunnen vervullen. Ik denk dan aan alle medewerkers, cliënten, vrijwilligers, stagiaires, belangen- en cliëntenorganisaties, zorg- en welzijnorganisaties en de leden van de Raad van Toezicht, cliëntenraad en de ondernemingsraad. Ik wil iedereen bedanken voor de grote betrokkenheid bij de mensen in onze samenleving die moeten (leren) leven met een beperking. Want MEE Friesland is er voor hén: levenslang en levensbreed. Lies Terpstra, Directeur/Bestuurder MEE Friesland Arie Aalberts, Voorzitter Raad van Toezicht 4

5 MEEhelpen op weg naar werk Joke de Jong, consulent arbeid Steeds meer mensen weten MEE te vinden voor ondersteuning op het gebied van arbeid. Deze ondersteuning is hard nodig volgens Joke de Jong. We merken dat in de praktijk de arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking niet altijd vlekkeloos verloopt. Zij kunnen tegen ingewikkelde procedures aanlopen. Wij kunnen bijstaan en ondersteunen op de weg naar werk. Ondersteuning De consulent arbeid blijft de cliënt net zolang ondersteunen tot hij op eigen kracht verder kan. Maar hij mag altijd terugkomen als zich nieuwe vragen voordoen. Zo helpen we een stapje verder. En dat met een minimum aan bureaucratische rompslomp. We denken praktisch. Uitkerende instanties zoals CWI en UWV denken nog wel eens dat Joke de Jong louter als belangenbehartiger opereert. Soms zijn we de luis in de pels. We stellen kritische vragen en zijn goed op de hoogte van de weten regelgeving. Daarnaast helpen we cliënten een reële inschatting te maken van hun mogelijkheden. Signalering Naast een ondersteunende taak hebben de consulenten arbeid ook een signalerende taak. Wanneer zij merken dat cliënten op overeenkomstige problemen stuiten, trekken de consulenten arbeid aan de bel. Joke de Jong We proberen de betrokken instanties en organisaties met elkaar in contact te brengen. Het signaal wordt gezamenlijk besproken. Waar nodig en mogelijk worden verbeterpunten aangedragen. Netwerk Naar aanleiding van signalen is op initiatief van de consulenten arbeid het netwerk Arbeid en Handicap gevormd. In dit netwerk komen gemeenten, UWV, CWI en MEE samen om de signalen vanuit het werkveld te bespreken en er zorg voor te dragen dat deze worden opgepakt. Daarnaast zijn er jaarlijkse werkveldbijeenkomsten voor contactpersonen uit onderwijs, reïntegratiebranche, WSW bedrijven, de zorg en MEE. Een signaal tijdens de laatste bijeenkomst is de verbetering die nodig is in het aanbod voor thuiszittende jongeren met een WSW-indicatie. Tot op heden is er nog geen oplossing gevonden, maar de consulenten arbeid houden dit signaal onder de aandacht. M n leven heeft op de kop gestaan, maar nu voel ik me opgelucht Na het plotselinge overlijden van zijn vrouw kwam Hein van der Meer (48) alleen te staan voor de zorg van vier kinderen. Tijd voor rouwverwerking was er amper. Ik stond met m n handen in het haar, zegt de inwoner van een dorp nabij Leeuwarden. Combineren Hij maakte lange werkdagen bij zijn baas en bleek fysiek aan het eind van zijn krachten. Ernstige rugklachten. Hein van der Meer werd arbeidsongeschikt verklaard maar kon zich daardoor wel op zijn gezin richten. Daar was ik heel gelukkig mee. In 2005 volgde een herkeuring. Hij kreeg te horen dat de kans groot was volledig goedgekeurd te worden en passend werk zou moeten vinden. Ik schrok me rot, blikt hij terug. Los van zijn lichamelijke klachten, vroeg hij zich af hoe werk te combineren zou zijn met de opvoeding van zijn kinderen. Vanaf dat moment hing er een donkere wolk boven m n hoofd, vertelt Hein van der Meer. Opgelucht Hij klopte bij MEE aan voor begeleiding bij zijn tocht langs keuringsartsen, reïntegratiebedrijven en uitkeringsinstanties. Hij had veel steun aan arbeidsconsulent Joke de Jong. Ze gaf me rust en hielp me bij het begrijpen van de papierboel. Alleen versla ik daar in. Na een spannend jaar kreeg Hein van der Meer onlangs bericht dat hij toch aanspraak kan maken op de WAO. M n leven heeft op de kop gestaan, maar nu voel ik me vooral opgelucht. M n maagklachten zijn ook helemaal weg. Binnenkort heeft hij een eindgesprek met de arbeidsconsulent. Nu kan ik er beter mee omgaan. Zonder haar was het niet gelukt. De naam Hein van der Meer is op verzoek van de geïnterviewde gefingeerd. 5

6 Grote stappen in de professionalisering van MEE Elsbeth Janmaat, Raad van Toezicht In de beleving van Elsbeth Janmaat heeft MEE Friesland zich in 2006 aan de buitenwacht laten zien als een professionele, hardwerkende, dienstverlenende organisatie. Het motto in het afgelopen jaar was MEEdoen. De hooggespannen doelstelling is volgens het van de Raad van Toezicht zeker ingelost. Betrokken De betrokkenheid van de medewerkers bij de mensen die leven met een beperking en hun omgeving is groot en wordt ook door de cliënten als zodanig op prijs gesteld. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Het gaat hartstikke goed, constateert Elsbeth Janmaat verheugd. Zij denkt dat het succes vooral te maken heeft met de achterliggende managementfilosofie om veranderingen niet van bovenaf op te leggen. Er wordt door het management veel gesproken met de medewerkers. Dat kost veel tijd, maar levert nog veel meer op. Het is een winstpunt dat ieder zijn verantwoordelijkheden kent en daar naar handelt. De frisse wind die door MEE Friesland waait levert voor de betrokkenen veel op. De organisatie is opgeschud en ondanks de groei van naar 185 medewerkers in amper zes jaar blijft de motivatie hoog. Kennis Voor MEE Friesland ligt de kracht in de regionale aanwezigheid. Die kennis en slagvaardigheid is waardevol. De certificering Harmonisering Kwaliteitszorg (HKZ) helpt volgens haar te tonen hoe professioneel er wordt gewerkt. Het mes snijdt aan twee kanten, want het dwingt de organisatie alle bedrijfsprocessen nog eens tegen het licht te houden. Elsbeth Janmaat: De bedrijfsprocessen, het financieel beheer en het personeelsbeleid zijn transparanter geworden. Dat moet ook wel als een organisatie zo sterk groeit. Ook als Raad van Toezicht hebben we baat bij die professionalisering. Het is zakelijker zonder dat de menselijke kant van het werk uit het oog wordt verloren. Vooral de nadruk binnen de organisatie op kennisontwikkeling en uitwisseling beschouwt Elsbeth Janmaat als een sterk punt van MEE Friesland. Het Informatie- en aanmeldcentrum kan een belangrijke rol spelen in de versterking van de dienstverlening aan andere organisaties en overheden. Er is zoveel deskundigheid en gedrevenheid dat vooral daar het bestaansrecht van MEE ligt. Als je die kennis verliest, boet je uiteindelijk aan kwaliteit in. Het is heel belangrijk om dat goed te verankeren. We zijn blij dat de directie de combinatie van gedrevenheid en kennis bij haar medewerkers stimuleert. Aandacht De Raad van Toezicht heeft daarnaast haar taken en werkwijze in 2006 nog eens kritisch bekeken. Aan de ontwikkeling van een specifieke corporate governance code, waarin de eigen verantwoordelijkheden nauwkeurig staan omschreven, is veel aandacht besteed. Dat is voor ons van groot belang om goed MEE te doen. We moeten elkaar recht in de ogen kunnen kijken, dat geldt zowel voor de organisatie als voor de samenleving. Per slot van rekening zijn wij toezichthouder. 6

7 Cliëntenraad fungeert als waakhond en ijkpunt Tones Meijer, voorzitter cliëntenraad De betrokkenheid van de cliëntenraad bij MEE Friesland is buitengewoon groot, vertelt voorzitter Tones Meijer. De organisatie staat in dienst van de cliënten. Het is onze taak daar als een soort waakhond op toe te zien. De leden vertegenwoordigen de verschillende doelgroepen waarop MEE zich richt. Tones Meijer heeft drie kinderen met een laag IQ. Wegwijs De kwaliteitsverbetering van de dienstverlening moet hoog in het vaandel staan. Nu alle gemeenten een WMO-platform krijgen, zal de behoefte aan een onafhankelijke organisatie die deskundig is op het gebied van mensen met een beperking alleen maar groeien. Een wegwijs in het woud aan hulpverlenende instanties is dan erg plezierig. Tones Meijer: MEE is er specifiek voor advies en ondersteuning en dat doet de organisatie heel goed. Ik zou willen dat meer mensen bekend waren met MEE. Als je beperkingen hebt, is het belangrijk dat je snel bij een goede hulpverlener terecht komt. Deze ondersteuning biedt MEE. Mijn ervaring is dat MEE niet alleen meedenkt, maar ook mee zoekt. Totdat een andere hulpverlener het overneemt. Meepraten Glimlachend zegt Tones Meijer dat de cliëntenraad vooral MEEpraat. Maar dan wel op een manier die zinvol is en betekenis heeft. Als verwanten en mensen met een beperking vormen wij een directe link naar de doelgroep. Omdat wij denken vanuit de cliënt kunnen wij de vinger aan de pols houden. De voorzitter vindt die betrokkenheid en inbedding in de organisatie heel belangrijk omdat de cliënten te allen tijde het bestaansrecht vormen van MEE. We worden steeds vroeger betrokken bij zaken die de cliënten direct aangaan. Expertise Het snel en goed afhandelen van de vele vragen die op de organisatie afkomen, is altijd voor verbetering vatbaar, denkt de voorzitter van de cliëntenraad. In 2006 hebben een paar leden enige folders herschreven. MEE maakt dan heel dankbaar gebruik van onze expertise. Wij bieden gevraagd en ongevraagd advies. Die ruimte krijgen wij van het management. Centraal staat de vraag of de cliënt de dienstverlening krijgt die hij verdient en nodig heeft. MEE werkt er hard aan om die taak zo goed mogelijk uit te voeren. 7

8 Maatwerk In 2006 realiseerde Marion van Everdink ongeveer vijfhonderd bijeenkomsten. Consulenten van MEE verzorgen de cursus omdat zij het werken met ouders en cliënten met een beperking in de vingers hebben. Tevens neemt aan elke groep een docent deel om ervoor te zorgen dat de informatie met andere leerkrachten kan worden gedeeld. Ouders melden zelf het kind aan waarna er met hen een gesprek plaatsvindt. Zij blijven ook nauw betrokken bij de voortgang. We leveren zoveel mogelijk maatwerk. De groepen bestaan uit zes tot acht kinderen. Door al vroegtijdig ondersteuning te bieden, kunnen we mogelijk problemen voorkomen, constateert Marion van Everdink. Voor volwassenen heeft MEE in het voorjaar en in het najaar ook een individueel cursusaanbod. In totaal zijn er 55 trainers verdeeld over de zes Friese regio s. We zoeken een geschikt aanbod bij elke vraag en kunnen daardoor fijnmazig werken. De deuren naar scholen wijd open gezet Een greep uit het cursus- en trainingsaanbod van MEE Friesland Marion van Everdink, coördinator cursus- en trainingsbureau Ze kan terugzien op een vruchtbaar jaar. Als coördinator van het cursus- en trainingsbureau van MEE heeft Marion van Everdink met succes de banden met scholen aangehaald. De deuren naar de scholen stonden al op een kiertje maar ik heb ze wijd open gezet. Het cursusaanbod onder schooltijd blijkt in een grote behoefte te voorzien. Marion van Everdink hoopt in de toekomst, in samenspraak met WSW-bedrijven, dezelfde aanpak te realiseren. Dichtbij Kinderen met een beperking kunnen met vragen over uiteenlopende onderwerpen rondlopen, waar school noch ouders passende antwoorden op hebben. In het verleden konden ze zich bij ons melden voor een cursus en kwamen de kinderen en jongvolwassenen op een wachtlijst. Dat was onbevredigend. Nu bieden we, onder schooltijd, op een aantal scholen zelf de cursussen aan. Kosteloos. Die laagdrempeligheid en toegankelijkheid past naadloos bij de missie van MEE. De organisatie wil zo dicht mogelijk bij cliënten staan. Het aanbod bestaat uit ouderondersteuning, redzaamheid- of weerbaarheidtrainingen. Redzaamheid Werken aan het versterken van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid in: Geld en bankzaken Wonen Contacten maken Weerbaarheid Gericht op preventie van misbruik en het voorkomen van sociaal en maatschappelijk isolement middels: Sociale vaardigheidstraining voor kinderen uit het speciaal onderwijs Assertiviteitstraining voor doven en slechthorenden Voorlichting over seksualiteit aan leerlingen in het praktijkonderwijs Ouderondersteuning Gericht op het versterken van ouders in hun mogelijkheden als opvoeder middels: Gespreksgroep voor ouders met kinderen met ADHD of PDD-NOS Cursus Opvoeden Zo! Cursus Ja, natuurlijk een netwerk 8

9 Teamleiders MEE Friesland Regio Leeuwarden Zuid Oost Wij zijn er voor jou, samen komen we verder! Gemeentes: Boarnsterhim, Leeuwarden. Regio Leeuwarden Noord West Gemeentes: Harlingen, Franekeradeel, Vlieland, Terschelling, Het Bildt, Menaldumadeel, Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel. Omdat we MEEvoelen met mensen Teamleider: Maaike Linde die leven met een beperking of ziekte Teamleider: Marja Reijndorp MEE: mensen met een beperking helpen naar een volwaardige plek in de samenleving. Regio Dokkum Gemeentes: Dongeradeel, Ameland, Schiermonnikoog, Dantumadeel, Kollumerland. Regio Heerenveen Gemeentes: Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf. Teamleider: Marc van der Stigchel MEE: ook voor de burger die niet wordt gezien, maar wel gehoord wil worden. Teamleider: Peter Westerhof MEEdoen is volop in beweging zijn wat meer mogelijk maakt. Regio Sneek Gemeentes: Littenseradeel, Bolsward, Sneek, Nijefurd, Lemsterland, Gaasterland-Sloten, Skarsterland, Wymbritseradeel, Teamleider: Joke Speelman Wunseradeel. Regio Drachten Gemeentes: Smallingerland, Tietjerksteradeel, Achtkarspelen. Teamleider: Radjani Edel MEEdoen = samen doen = samen sterker 9

10 MEE in beeld Aantal cliënten MEE ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Naast éénmalige contacten voor informatie Geslacht Aantallen Procenten of advies, biedt MEE individuele ondersteuning. Door middel van onderstaande overzichten wordt de individuele Man % 59% ondersteuning in beeld gebracht. Vrouw % 41% Totaal % 100% Doelgroepen MEE Leefgebied Regio Dokkum % 12 % Regio Drachten % 20% Regio Heerenveen % 18% Regio Leeuwarden % 32% Regio Sneek % 18% Cliënten per leeftijdscategorie Cliënten MEE jongeren 0-24 jaar In de 6 regio s van MEE Friesland zijn 12 teams werkzaam. De formatieve omvang van consulenten en medewerkers die het cliëntwerk direct ondersteunen bedroeg in ,6 fte. De inzet wordt op basis van aanmeldingen verdeeld over de provincie. Inzet per gemeente (fte) exclusief overhead en ondersteunende diensten 1 Achtkarspelen 3,7 17 Littenseradeel 1,0 2 Ameland 0,4 18 Menaldumadeel 1,7 3 Boarnsterhim 2,8 19 Nijefurd 1,1 4 Bolsward 1,2 20 Ooststellingwerf 4,6 5 Dantumadeel 4,3 21 Opsterland 4,4 6 Dongeradeel 4,8 22 Schiermonnikoog 0,1 7 Ferwerderadeel 1,4 23 Skarsterland 3,3 8 Franekeradeel 3,4 24 Smallingerland 11,5 9 Gaasterland-Sloten 1,6 25 Sneek 6,6 10 Harlingen 2,3 26 Terschelling 0,3 11 Heerenveen 7,8 27 Vlieland 0,1 12 Het Bildt 1,6 28 Tietjerksteradeel 3,9 13 Kollumerland 1,6 29 Weststellingwerf 3,7 14 Leeuwarden 15,6 30 Wunseradeel 1,5 15 Leeuwarderadeel 1,4 31 Wymbritseradeel 2,0 16 Lemsterland 1,9 10

11 Aantal actieve diensten Tussen januari en december Informatieverstrekking en advisering Vraagverduidelijking Aanvragen en realiseren van externe dienstverlening en zorg Klachten en voorkomen van bezwaar en beroep Monitoring en evaluatie van externe dienstverlening en zorg Ondersteuning in crisissituaties Volledige beeldvorming Kortdurende en kort-cyclische ondersteuning Totaal van actieve diensten Uurbesteding 2006 MEE Friesland registreert haar ondersteuning in de vorm van diensten. MEE kent verschillende diensten in het ondersteuningstraject. Iedere dienst verschilt per inhoud, gemiddelde tijdsduur en gewenste doorlooptijd. Door deze registratie te analyseren vinden we trends, overeenkomsten en verschillen. Type dienst: Soort vragen: Informatieverstrekking en advisering Ik ben 20 en blind. Welke vakantiemogelijkheden zijn er voor mij? Vraagverduidelijking Ik ben chronisch ziek en voel mij eenzaam. Kan MEE mij helpen? Aanvragen en realiseren van externe Voor de begeleiding bij het zelfstandig wonen van mijn kind met autisme dienstverlening en zorg zijn indicaties nodig. Kan MEE mij ondersteunen bij de aanvraag? Klachten en voorkomen van Ik heb een afwijzing gekregen voor de aanvraag van een wajong uitkering. bezwaar en beroep Ik wil bezwaar aantekenen. Is dit mogelijk? Monitoring en evaluatie van externe Ik heb binnenkort een evaluatie samen met mijn begeleider. dienstverlening en zorg Kan MEE hierbij aanwezig zijn? Ondersteuning in crisissituaties Mijn broer met een verstandelijke beperking woonde bij onze moeder. Zij is onlangs overleden. Mijn broer moet per direct een woonplek hebben. Kan MEE helpen? Beeldvorming (psychologisch onderzoek) Mijn dochter wil graag werk hebben, maar we weten niet wat zij aan zou kunnen. Kan MEE een psychologisch onderzoek verrichten? Kortdurende en kort- cyclische Mijn kind heeft ADHD. Ik heb moeite met de opvoeding. ondersteuning Kan MEE mij hierin ondersteunen? MEE beschikt over analyses van doelgroepen, leeftijden en soort vragen. Voor meer informatie over deze analyses kan contact worden opgenomen met een regionaal teamleider. 11

12 Informatie op maat Josina Thibaudier, coördinator van het Informatie- en aanmeldcentrum De manier van informatie verstrekken door MEE Friesland is in 2006 sterk verbeterd, oordeelt Josina Thibaudier. De coördinator van het Informatie- en aanmeldcentrum geeft aan dat mensen met vragen hierdoor adequater hulp krijgen. We leveren de informatie nu meer op maat. Dat is een groot winstpunt. Afgestemd Het Informatie- en aanmeldcentrum is voor de cliënt doorgaans het eerste contact met MEE Friesland. Achter een informatief telefoontje kan een noodkreet schuilgaan. Toch kan een luisterend oor, een eenvoudig antwoord of een verwijzing al een oplossing zijn. Het is de kunst dat consulenten de situatie snel weten in te schatten. Josina Thibaudier: Het eerste contact is erg belangrijk. Of iemand nu via de mail, telefoon of persoonlijk langskomt. Trainingen over de diverse doelgroepen van MEE hebben geholpen de communicatie te verbeteren.,,de medewerkers zijn zich iedere keer bewust wie zij voor zich hebben en passen zich waar nodig aan. Voor de medewerker is het prettig om handvaten te hebben. De contacten verlopen daardoor soepeler. Voor iedereen Op het gebied van leven met een beperking is MEE Friesland inmiddels uitgegroeid tot het kenniscentrum bij uitstek. Niet alleen hulpzoekenden kloppen bij de organisatie aan, maar in toenemende mate ook andere hulpverlenende organisaties of studenten. Omdat het type vragen steeds verandert, wordt het aanbod in het Informatie- en aanmeldcentrum zorgvuldig up to date gehouden. Wij zijn onafhankelijk. Iedereen met vragen kan bij ons aankloppen. Doorverwijzing is een belangrijke taak. Dus als MEE niet kan helpen, kan eventueel informatie van een andere organisatie geboden worden. Soms verzorgen wij zelfs een aanmelding bij een andere organisatie. We hanteren hiervoor een sociale kaart die ons zicht geeft op alle voorzieningen die er in de regio zijn. Bij ons komen de eerste signalen binnen. Wij zijn de antenne naar de buitenwereld. Bij alle regiokantoren en in het Informatie- en aanmeldentrum liggen folders die mensen verder kunnen helpen. Maar in toenemende mate biedt ook de website van MEE Friesland de benodigde informatie. Laagdrempeligheid staat voorop, verklaart Josina Thibaudier. Iedereen kan bij ons terecht. Voorlichting MEE Friesland besteedt veel aandacht aan voorlichting. We willen daardoor niet alleen de bekendheid van onze organisatie vergroten maar vooral ook de acceptatie en integratie bevorderen van mensen met een beperking. Het is nodig dit steeds opnieuw onder de aandacht te brengen. MEEdoen is belangrijk. 12

13 VTO-Vroeghulp: ouders zijn altijd het uitgangspunt Anja van Vliet, coördinator VTO-vroeghulp en Cecile van Aggelen, casemanager VTO-Vroeghulp staat voor het VroegTijdig Onderkennen van ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek van nul tot vierjarigen. VTO-Vroeghulp heeft zich in 2006 positief ontwikkeld. Het aantal aanmeldingen steeg maar liefst met 80 procent. Een toename die provinciaal coördinator Anja van Vliet sterkt in het gevoel dat de gezamenlijke aanpak bij de zorg voor jonge kinderen in een behoefte voorziet. Convenant In een provinciaal samenwerkingsverband werken Jeugdgezondheidszorg voor nul tot vierjarigen, Revaatie Friesland, de Friese ziekenhuizen, Bureau Jeugdzorg Friesland, de Friese Kinderdagcentra, de GGZ-Jeugd en MEE Friesland samen. Door de multidisciplinaire samenstelling van het VTO-Vroeghulpteam kijkt iedereen vanuit zijn eigen achtergrond naar het kind en komen samen tot een weloverwogen advies. De organisaties hebben begin 2006 een convenant gesloten waarin de samenwerking formeel is bekrachtigd. Anja van Vliet benadrukt hoe belangrijk het is dat er een team in Friesland is waarin organisaties voor nul tot vier jarigen samenkomen. Met elkaar houden we de rode draad in de gaten. Het realiseren van vervolghulp na een diagnose is namelijk ook belangrijk. Een ouder moet niet alleen komen te staan. Gelukkig willen veel organisaties in onze provincie samenwerken. Mijn streven is dat de samenwerking rondom VTO-Vroeghulp soepel blijft verlopen. Casemanagers MEE verleent voor het VTO-vroeghulpteam onderdak aan de provinciale coördinator en levert de zogenaamde casemanagers. Volgens Cecile van Aggelen sluit deze functie nauw aan bij het werk van de consulenten van MEE. Ik ben als maatschappelijk werker begonnen en heb me de laatste jaren in dit werk gespecialiseerd. Na een melding van bijvoorbeeld een consultatiebureau heeft zij als eerste een gesprek met de ouders. Het doel van zo n gesprek is om boven tafel te krijgen wat er aan de hand is. Dit wordt vervolgens besproken in het VTO-Vroeghulpteam waarin een kinderarts en andere deskundigen zitting hebben. Met elkaar komen we tot een weloverwogen advies waar ouders zich te allen tijde in moeten kunnen vinden. De casemanager luistert, begeleidt, adviseert en helpt ouders uitzoeken wat in hun situatie de beste hulp kan zijn. Bij alle werkzaamheden vormen de ouders het uitgangspunt. Aanmelden Volgens Anja van Vliet kan de hulp van het VTO- Vroeghulpteam niet vroeg genoeg worden ingeroepen. Daar valt nog altijd winst te boeken. Het is jammer voor ouders en kinderen als er te laat iets met ontwikkelings- of gedragsproblemen gebeurt. Ze vervolgt: Gelukkig weten steeds meer mensen ons te vinden. We laten altijd, met toestemming van de ouders, de aanmelder en eventueel andere betrokkenen weten wat het resultaat is van de aanmelding. Zo hopen we iedereen te stimuleren om aan te melden. 13

14 Benchmark Certificering moet cliëntgerichtheid verbeteren In 2006 heeft MEE Friesland deelgenomen aan de landelijke benchmark van MEE Nederland. De benchmark bestond uit de volgende onderzoeken: - cliëntentevredenheidsonderzoek; - maatschappelijke waardering; - medewerkerstevredenheidsonderzoek; - doelmatigheidsonderzoek. MEE Friesland kreeg van de cliënten een algemeen rapportcijfer van een 8.2. Landelijk gemiddelde 8.1. De organisaties uit het relatienetwerk gaven MEE Friesland een algemeen oordeel van een 7, (waarvan de onderwijsinstellingen MEE een 7.3 gaven). Landelijk gemiddelde 6.8. Uit het cliënttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat MEE Friesland: - een goede telefonische bereikbaarheid heeft; - de vragen van cliënten naar tevredenheid beantwoordt; - een sterke informatievoorziening heeft; - de cliënten met respect bejegent, wat betekent dat er naar de cliënt geluisterd wordt en dat de cliënt serieus genomen wordt. Verbeterpunten liggen op het gebied van: - informatieverstrekking t.a.v. inzage dossier, klachtenprotocol, privacyreglement en het bestaan van de cliëntenraad; - het regelen van vervanging tijdens ziekte of vakantie van een consulent. 83% van de partnerorganisaties vindt dat MEE de cliënt centraal stelt. Landelijk ligt het gemiddelde op 77%. Tineke Radema, consulent en intern auditor Consulent Tineke Radema is al jaren werkzaam bij MEE Friesland. Vorig jaar kreeg ze naast het gebruikelijke werk voor cliënten er nog een taak bij. Na een training mocht ze samen met negen collega s de interne organisatie voorbereiden op de certificering Harmonisatie Kwaliteitszorg (HKZ). Verbetering Het toekennen van een dergelijk certificaat is vergelijkbaar met de ISO-certificering voor het bedrijfsleven. Het maakt de bedrijfsprocessen inzichtelijk en meetbaar. De ontwikkeling van standaarden en de vastlegging in een protocol zie ik als een hulpmiddel om de cliëntgerichtheid te verbeteren. Het geeft helder aan wat we doen en hoe we dat doen. Dat beschouw ik als een enorm pluspunt. Het moet echter niet leiden tot meer bureaucratie. Verwachting De auditor heeft vorig jaar een groot aantal interviews bij collega s afgenomen. Elke medewerker moet in grote lijnen vanaf de aanmelding tot het beëindigen van het cliëntencontact dezelfde werkwijze hanteren om tot een uniforme dienstverlening te komen. Zo n proces vraagt om specifieke handelingen. Het protocol is het gereedschap voor een goede werkwijze van onze medewerkers. MEE Friesland heeft de verplichting van een HKZ-certificering bewust niet afgewacht. Als we eenmaal het certificaat hebben, weten cliënten maar ook andere organisaties wat ze van ons mogen verwachten. Helderheid, toepasbaarheid en vergroting van de efficiëntie staan daarbij voorop. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat: - MEE een grote mate van behoud van zelfstandigheid realiseert; - men een prettige samenwerking met MEE ervaart; - MEE deskundige medewerkers heeft. Verbeterpunten liggen volgens de partnerorganisaties in het bekendheid geven aan: - de diensten bezwaar & beroep en monitoring & evaluatie; - de collectieve taak signalering; - het ondersteunen van zintuiglijk gehandicapten. 14

15 Menselijk kapitaal doorslaggevend bij MEE Leo de Boer, personeelsadviseur Een dienstverlenende organisatie als MEE moet het niet van machines, maar van mensen hebben. Dat is ons kapitaal waar wij goed voor moeten zorgen. Kennismanagement is bij MEE de bepalende succesfactor, verduidelijkt Leo de Boer, personeelsadviseur. Het is mijn taak om daarvoor de juiste condities in het personeelsbeleid te scheppen. Kwaliteiten Er is MEE Friesland veel aan gelegen de organisatie zo in te richten dat de medewerkers hun kwaliteiten volop kunnen benutten. Ruimte voor eigen initiatief, kennisvermeerdering en overdracht, het delen van verantwoordelijkheid en zelfontplooiing passen bij een dergelijk integraal personeelsbeleid, legt Leo de Boer uit. MEE wil op een adequate wijze cliënten van hulp en advies voorzien. Om deze idealen waar te maken moet volgens hem de organisatie goed zicht hebben op de aanwezige kennis, houding en vaardigheden van individuele personeelsleden. Dergelijke competenties blijken uit het gedrag en zijn bepalend voor het succesvol uitvoeren van werkzaamheden. Competenties Op basis van 30 verschillende functies is in 2006, als voorbereiding op het competentiemanagement, een lijst opgesteld van noodzakelijke competenties. Het is een instrument dat helpt om de wijze waarop je iets doet beter in kaart te brengen. Voor die tijd ging het meer op gevoel. Nu is het benoemd en staat het op papier. Daardoor is het veel makkelijker wederzijdse verwachtingen van management en medewerkers boven tafel te krijgen, stelt de personeelsadviseur. Tegelijkertijd krijgt de organisatie handvaten om sneller te voorzien in eventuele leemten in kennis, houding en vaardigheden. Voorop staat dat MEE haar cliënten zo goed mogelijk wil helpen. Goed gemotiveerde, deskundige medewerkers zijn bij het realiseren van die doelstelling onontbeerlijk. Er is in 2006 dan ook veel geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering. Veerkracht In het geval van vacatures let hij er op dat het management rekening houdt met de wensen van aanwezige medewerkers zodat zij kans krijgen door te stromen. Omdat het cliëntenaanbod fluctueert, ziet Leo de Boer er op toe dat er een juiste mix aan tijdelijke- en vaste medewerkers is. We moeten flexibel in kunnen spelen op de vraag. We worden immers op basis van gerealiseerde productie gefinancierd. Daarom streven we naar 30 procent tijdelijke krachten. Een veerkracht die in een dynamische omgeving nodig is. Het is denkbaar dat verschillende gemeentes verschillende ondersteuning van MEE nodig hebben. Wij zullen dan makkelijker met de standplaats van medewerkers moeten kunnen schuiven. Door nu al in het personeelsbeleid in te spelen op ontwikkelingen kan MEE zich aan de buitenwacht als een sterke, betrouwbare partner presenteren. Flexibiliteit en slagvaardigheid gaan bij MEE hand in hand. Niet de organisatie, maar de cliënt staat daarbij centraal. 15

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 MEE Gelderse Poort Jaarbericht 2014 1 VOORAF Ik voel me trots. En tevreden. Trots dat het merendeel van onze consulenten in staat is gebleken hun plek te vinden in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 MEE, Doet!

Jaarverslag 2006 MEE, Doet! Jaarverslag 2006 MEE, Doet! Inhoud Beleidskeuze voortgezet - 2006: Het jaar van herkenbaarheid en resultaat 4 - Innovatie en produktontwikkeling 5 - Toename aantal cliënten met ASS 5 Werkboek legt hiaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

We spelen in het land van de Blauwe Vogels

We spelen in het land van de Blauwe Vogels MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jaargang 11 nummer 2 september 2006 We spelen in het land van de Blauwe Vogels In dit nummer onder andere: Wij gaan uit van de vraag van onze cliënten Je komt

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 23 november 2006 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer VZU/26088972

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant vooruit kijken jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant In dit jaarverslag blikken we terug, maar we kijken ook vooruit. Want de maatschappij verandert, het

Nadere informatie

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het IMW 4 2. Aanbod 5 3. Ontwikkelingen in de gemeenten 8 4. Samenwerkingsprojecten 12 5. Het IMW als organisatie 16 6. Feiten

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) 201 10 00 Fax (055) 506 33 36

Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) 201 10 00 Fax (055) 506 33 36 JA ARVERSL AG 2005 Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) 201 10 00 Fax (055) 506 33 36 E-mail raadvanbestuur@arcuris.nl Website www.arcuris.nl Samenstelling

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

GEZONDE ZORG. Jaarverslag 2014

GEZONDE ZORG. Jaarverslag 2014 GEZONDE ZORG Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 18 Informele zorg 4 Voorwoord 20 Zorginnovatie 6 Patiëntenparticipatie 22 Werkplaats zelfmanagement 8 Strategische samenwerking 24 Samenwerking

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie