Jaarverslag 2006 MEE Friesland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006 MEE Friesland"

Transcriptie

1 MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking

2 Onze missie Onze visie MEE Friesland bestaat voor mensen die leven met een beperking en hun omgeving. MEE Friesland werkt aan het verbeteren van kwaliteit van leven, door de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te vergroten. Zij doet dit door het geven van professionele informatie, advies en ondersteuning, in elke levensfase en op alle levensterreinen. MEE Friesland vindt dat iedereen die moet leven met een beperking recht heeft op een zo gewoon mogelijk leven en gebruik kan maken van de mogelijkheden die onze samenleving biedt. De dienstverlening vindt plaats vanuit betrokkenheid en respect voor mensen die leven met een beperking. MEE Friesland is een onafhankelijke organisatie en levert middels de resultaatgerichtheid en slagvaardigheid van haar medewerkers kwalitatief hoogwaardige diensten en producten. MEE Friesland is een echte netwerkorganisatie; zowel extern in de keten van zorg en dienstverlening als intern door maximaal gebruik te maken van de professionaliteit van de medewerkers. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van MEE Friesland wordt mede ingevuld door de financieel transparante bedrijfsvoering. MEE Friesland behaalt haar missie door het steeds op resultaatgerichte en lerende wijze vertalen van de vragen en eisen van de diverse cliënten naar de interne organisatie. Passend bij de missie ontwikkelt MEE Friesland activiteiten uit andere geldstromen. 2

3 Inhoudsopgave jaarverslag 2006 MEE Friesland 2 De missie en visie van MEE Friesland 3 Inhoudsopgave 4 Voorwoord Jaarverslag Josina Thibaudier Coördinator Informatie- en aanmeldcentrum 13 Anja van Vliet en Cecile van Aggelen Coördinator en casemanager VTO Vroeghulp 5 Joke de Jong Consulent arbeid 6 Elsbeth Janmaat Raad van Toezicht 7 Tones Meijer Voorzitter cliëntenraad 14 Benchmark Tineke Radema Consulent en Intern auditor 15 Leo de Boer Personeelsadviseur 16 MEE in woorden en cijfers 8 Marion van Everdink Coördinator cursus- en trainingsbureau 18 Met raad en daad Raden en directie 9 Teamleiders MEE Friesland 19 Colofon 10 MEE in beeld 3

4 Voorwoord In dit jaarverslag 2006 van MEE Friesland vertellen cliënten, consulenten en andere betrokkenen hun verhaal. Het draait bij MEE Friesland om een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving voor mensen met een beperking. Het versterken van de zelfredzaamheid is voor ons dan ook een belangrijk uitgangspunt. Als onafhankelijke organisatie hebben we een goed overzicht en helpen we bij het wegwijs maken in de wereld van de zorg. Kortom, mensen die leven met een beperking MEE laten doen in Friesland! In het landelijk onderzoek naar medewerkers- en cliëntentevredenheid, doelmatigheid en maatschappelijke waardering van MEE organisaties scoorde MEE Friesland hoog. Een mooi resultaat dat de inzet van medewerkers bevestigt. De kracht van de medewerkers schuilt in de stevige inhoudelijke kennis en het kunnen delen hiervan. Zij vormen dan ook ons grootste kapitaal, waar wij zuinig op moeten zijn. We zijn bezig met de certificering HKZ (Harmonisering Kwaliteitszorg). Het maakt ons transparanter maar bovenal een aantoonbaar professionele organisatie. In de toekomst willen we graag onze rol als specialisten in de ondersteuning en dienstverlening aan mensen met een beperking blijven vervullen. Omdat we dit zelf belangrijk vinden, maar vooral vanuit erkenning van onze doelgroep. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor MEE een nieuwe uitdaging. We delen onze specifieke kennis en kundigheid graag met de gemeenten. Het is belangrijk dat iedereen MEEdoet. Professionaliteit, deskundigheid en een vergroting van de slagvaardigheid kenmerkten MEE Friesland in Maar zonder de inzet en het vertrouwen van iedereen zouden we onze ondersteunende rol niet kunnen vervullen. Ik denk dan aan alle medewerkers, cliënten, vrijwilligers, stagiaires, belangen- en cliëntenorganisaties, zorg- en welzijnorganisaties en de leden van de Raad van Toezicht, cliëntenraad en de ondernemingsraad. Ik wil iedereen bedanken voor de grote betrokkenheid bij de mensen in onze samenleving die moeten (leren) leven met een beperking. Want MEE Friesland is er voor hén: levenslang en levensbreed. Lies Terpstra, Directeur/Bestuurder MEE Friesland Arie Aalberts, Voorzitter Raad van Toezicht 4

5 MEEhelpen op weg naar werk Joke de Jong, consulent arbeid Steeds meer mensen weten MEE te vinden voor ondersteuning op het gebied van arbeid. Deze ondersteuning is hard nodig volgens Joke de Jong. We merken dat in de praktijk de arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking niet altijd vlekkeloos verloopt. Zij kunnen tegen ingewikkelde procedures aanlopen. Wij kunnen bijstaan en ondersteunen op de weg naar werk. Ondersteuning De consulent arbeid blijft de cliënt net zolang ondersteunen tot hij op eigen kracht verder kan. Maar hij mag altijd terugkomen als zich nieuwe vragen voordoen. Zo helpen we een stapje verder. En dat met een minimum aan bureaucratische rompslomp. We denken praktisch. Uitkerende instanties zoals CWI en UWV denken nog wel eens dat Joke de Jong louter als belangenbehartiger opereert. Soms zijn we de luis in de pels. We stellen kritische vragen en zijn goed op de hoogte van de weten regelgeving. Daarnaast helpen we cliënten een reële inschatting te maken van hun mogelijkheden. Signalering Naast een ondersteunende taak hebben de consulenten arbeid ook een signalerende taak. Wanneer zij merken dat cliënten op overeenkomstige problemen stuiten, trekken de consulenten arbeid aan de bel. Joke de Jong We proberen de betrokken instanties en organisaties met elkaar in contact te brengen. Het signaal wordt gezamenlijk besproken. Waar nodig en mogelijk worden verbeterpunten aangedragen. Netwerk Naar aanleiding van signalen is op initiatief van de consulenten arbeid het netwerk Arbeid en Handicap gevormd. In dit netwerk komen gemeenten, UWV, CWI en MEE samen om de signalen vanuit het werkveld te bespreken en er zorg voor te dragen dat deze worden opgepakt. Daarnaast zijn er jaarlijkse werkveldbijeenkomsten voor contactpersonen uit onderwijs, reïntegratiebranche, WSW bedrijven, de zorg en MEE. Een signaal tijdens de laatste bijeenkomst is de verbetering die nodig is in het aanbod voor thuiszittende jongeren met een WSW-indicatie. Tot op heden is er nog geen oplossing gevonden, maar de consulenten arbeid houden dit signaal onder de aandacht. M n leven heeft op de kop gestaan, maar nu voel ik me opgelucht Na het plotselinge overlijden van zijn vrouw kwam Hein van der Meer (48) alleen te staan voor de zorg van vier kinderen. Tijd voor rouwverwerking was er amper. Ik stond met m n handen in het haar, zegt de inwoner van een dorp nabij Leeuwarden. Combineren Hij maakte lange werkdagen bij zijn baas en bleek fysiek aan het eind van zijn krachten. Ernstige rugklachten. Hein van der Meer werd arbeidsongeschikt verklaard maar kon zich daardoor wel op zijn gezin richten. Daar was ik heel gelukkig mee. In 2005 volgde een herkeuring. Hij kreeg te horen dat de kans groot was volledig goedgekeurd te worden en passend werk zou moeten vinden. Ik schrok me rot, blikt hij terug. Los van zijn lichamelijke klachten, vroeg hij zich af hoe werk te combineren zou zijn met de opvoeding van zijn kinderen. Vanaf dat moment hing er een donkere wolk boven m n hoofd, vertelt Hein van der Meer. Opgelucht Hij klopte bij MEE aan voor begeleiding bij zijn tocht langs keuringsartsen, reïntegratiebedrijven en uitkeringsinstanties. Hij had veel steun aan arbeidsconsulent Joke de Jong. Ze gaf me rust en hielp me bij het begrijpen van de papierboel. Alleen versla ik daar in. Na een spannend jaar kreeg Hein van der Meer onlangs bericht dat hij toch aanspraak kan maken op de WAO. M n leven heeft op de kop gestaan, maar nu voel ik me vooral opgelucht. M n maagklachten zijn ook helemaal weg. Binnenkort heeft hij een eindgesprek met de arbeidsconsulent. Nu kan ik er beter mee omgaan. Zonder haar was het niet gelukt. De naam Hein van der Meer is op verzoek van de geïnterviewde gefingeerd. 5

6 Grote stappen in de professionalisering van MEE Elsbeth Janmaat, Raad van Toezicht In de beleving van Elsbeth Janmaat heeft MEE Friesland zich in 2006 aan de buitenwacht laten zien als een professionele, hardwerkende, dienstverlenende organisatie. Het motto in het afgelopen jaar was MEEdoen. De hooggespannen doelstelling is volgens het van de Raad van Toezicht zeker ingelost. Betrokken De betrokkenheid van de medewerkers bij de mensen die leven met een beperking en hun omgeving is groot en wordt ook door de cliënten als zodanig op prijs gesteld. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Het gaat hartstikke goed, constateert Elsbeth Janmaat verheugd. Zij denkt dat het succes vooral te maken heeft met de achterliggende managementfilosofie om veranderingen niet van bovenaf op te leggen. Er wordt door het management veel gesproken met de medewerkers. Dat kost veel tijd, maar levert nog veel meer op. Het is een winstpunt dat ieder zijn verantwoordelijkheden kent en daar naar handelt. De frisse wind die door MEE Friesland waait levert voor de betrokkenen veel op. De organisatie is opgeschud en ondanks de groei van naar 185 medewerkers in amper zes jaar blijft de motivatie hoog. Kennis Voor MEE Friesland ligt de kracht in de regionale aanwezigheid. Die kennis en slagvaardigheid is waardevol. De certificering Harmonisering Kwaliteitszorg (HKZ) helpt volgens haar te tonen hoe professioneel er wordt gewerkt. Het mes snijdt aan twee kanten, want het dwingt de organisatie alle bedrijfsprocessen nog eens tegen het licht te houden. Elsbeth Janmaat: De bedrijfsprocessen, het financieel beheer en het personeelsbeleid zijn transparanter geworden. Dat moet ook wel als een organisatie zo sterk groeit. Ook als Raad van Toezicht hebben we baat bij die professionalisering. Het is zakelijker zonder dat de menselijke kant van het werk uit het oog wordt verloren. Vooral de nadruk binnen de organisatie op kennisontwikkeling en uitwisseling beschouwt Elsbeth Janmaat als een sterk punt van MEE Friesland. Het Informatie- en aanmeldcentrum kan een belangrijke rol spelen in de versterking van de dienstverlening aan andere organisaties en overheden. Er is zoveel deskundigheid en gedrevenheid dat vooral daar het bestaansrecht van MEE ligt. Als je die kennis verliest, boet je uiteindelijk aan kwaliteit in. Het is heel belangrijk om dat goed te verankeren. We zijn blij dat de directie de combinatie van gedrevenheid en kennis bij haar medewerkers stimuleert. Aandacht De Raad van Toezicht heeft daarnaast haar taken en werkwijze in 2006 nog eens kritisch bekeken. Aan de ontwikkeling van een specifieke corporate governance code, waarin de eigen verantwoordelijkheden nauwkeurig staan omschreven, is veel aandacht besteed. Dat is voor ons van groot belang om goed MEE te doen. We moeten elkaar recht in de ogen kunnen kijken, dat geldt zowel voor de organisatie als voor de samenleving. Per slot van rekening zijn wij toezichthouder. 6

7 Cliëntenraad fungeert als waakhond en ijkpunt Tones Meijer, voorzitter cliëntenraad De betrokkenheid van de cliëntenraad bij MEE Friesland is buitengewoon groot, vertelt voorzitter Tones Meijer. De organisatie staat in dienst van de cliënten. Het is onze taak daar als een soort waakhond op toe te zien. De leden vertegenwoordigen de verschillende doelgroepen waarop MEE zich richt. Tones Meijer heeft drie kinderen met een laag IQ. Wegwijs De kwaliteitsverbetering van de dienstverlening moet hoog in het vaandel staan. Nu alle gemeenten een WMO-platform krijgen, zal de behoefte aan een onafhankelijke organisatie die deskundig is op het gebied van mensen met een beperking alleen maar groeien. Een wegwijs in het woud aan hulpverlenende instanties is dan erg plezierig. Tones Meijer: MEE is er specifiek voor advies en ondersteuning en dat doet de organisatie heel goed. Ik zou willen dat meer mensen bekend waren met MEE. Als je beperkingen hebt, is het belangrijk dat je snel bij een goede hulpverlener terecht komt. Deze ondersteuning biedt MEE. Mijn ervaring is dat MEE niet alleen meedenkt, maar ook mee zoekt. Totdat een andere hulpverlener het overneemt. Meepraten Glimlachend zegt Tones Meijer dat de cliëntenraad vooral MEEpraat. Maar dan wel op een manier die zinvol is en betekenis heeft. Als verwanten en mensen met een beperking vormen wij een directe link naar de doelgroep. Omdat wij denken vanuit de cliënt kunnen wij de vinger aan de pols houden. De voorzitter vindt die betrokkenheid en inbedding in de organisatie heel belangrijk omdat de cliënten te allen tijde het bestaansrecht vormen van MEE. We worden steeds vroeger betrokken bij zaken die de cliënten direct aangaan. Expertise Het snel en goed afhandelen van de vele vragen die op de organisatie afkomen, is altijd voor verbetering vatbaar, denkt de voorzitter van de cliëntenraad. In 2006 hebben een paar leden enige folders herschreven. MEE maakt dan heel dankbaar gebruik van onze expertise. Wij bieden gevraagd en ongevraagd advies. Die ruimte krijgen wij van het management. Centraal staat de vraag of de cliënt de dienstverlening krijgt die hij verdient en nodig heeft. MEE werkt er hard aan om die taak zo goed mogelijk uit te voeren. 7

8 Maatwerk In 2006 realiseerde Marion van Everdink ongeveer vijfhonderd bijeenkomsten. Consulenten van MEE verzorgen de cursus omdat zij het werken met ouders en cliënten met een beperking in de vingers hebben. Tevens neemt aan elke groep een docent deel om ervoor te zorgen dat de informatie met andere leerkrachten kan worden gedeeld. Ouders melden zelf het kind aan waarna er met hen een gesprek plaatsvindt. Zij blijven ook nauw betrokken bij de voortgang. We leveren zoveel mogelijk maatwerk. De groepen bestaan uit zes tot acht kinderen. Door al vroegtijdig ondersteuning te bieden, kunnen we mogelijk problemen voorkomen, constateert Marion van Everdink. Voor volwassenen heeft MEE in het voorjaar en in het najaar ook een individueel cursusaanbod. In totaal zijn er 55 trainers verdeeld over de zes Friese regio s. We zoeken een geschikt aanbod bij elke vraag en kunnen daardoor fijnmazig werken. De deuren naar scholen wijd open gezet Een greep uit het cursus- en trainingsaanbod van MEE Friesland Marion van Everdink, coördinator cursus- en trainingsbureau Ze kan terugzien op een vruchtbaar jaar. Als coördinator van het cursus- en trainingsbureau van MEE heeft Marion van Everdink met succes de banden met scholen aangehaald. De deuren naar de scholen stonden al op een kiertje maar ik heb ze wijd open gezet. Het cursusaanbod onder schooltijd blijkt in een grote behoefte te voorzien. Marion van Everdink hoopt in de toekomst, in samenspraak met WSW-bedrijven, dezelfde aanpak te realiseren. Dichtbij Kinderen met een beperking kunnen met vragen over uiteenlopende onderwerpen rondlopen, waar school noch ouders passende antwoorden op hebben. In het verleden konden ze zich bij ons melden voor een cursus en kwamen de kinderen en jongvolwassenen op een wachtlijst. Dat was onbevredigend. Nu bieden we, onder schooltijd, op een aantal scholen zelf de cursussen aan. Kosteloos. Die laagdrempeligheid en toegankelijkheid past naadloos bij de missie van MEE. De organisatie wil zo dicht mogelijk bij cliënten staan. Het aanbod bestaat uit ouderondersteuning, redzaamheid- of weerbaarheidtrainingen. Redzaamheid Werken aan het versterken van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid in: Geld en bankzaken Wonen Contacten maken Weerbaarheid Gericht op preventie van misbruik en het voorkomen van sociaal en maatschappelijk isolement middels: Sociale vaardigheidstraining voor kinderen uit het speciaal onderwijs Assertiviteitstraining voor doven en slechthorenden Voorlichting over seksualiteit aan leerlingen in het praktijkonderwijs Ouderondersteuning Gericht op het versterken van ouders in hun mogelijkheden als opvoeder middels: Gespreksgroep voor ouders met kinderen met ADHD of PDD-NOS Cursus Opvoeden Zo! Cursus Ja, natuurlijk een netwerk 8

9 Teamleiders MEE Friesland Regio Leeuwarden Zuid Oost Wij zijn er voor jou, samen komen we verder! Gemeentes: Boarnsterhim, Leeuwarden. Regio Leeuwarden Noord West Gemeentes: Harlingen, Franekeradeel, Vlieland, Terschelling, Het Bildt, Menaldumadeel, Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel. Omdat we MEEvoelen met mensen Teamleider: Maaike Linde die leven met een beperking of ziekte Teamleider: Marja Reijndorp MEE: mensen met een beperking helpen naar een volwaardige plek in de samenleving. Regio Dokkum Gemeentes: Dongeradeel, Ameland, Schiermonnikoog, Dantumadeel, Kollumerland. Regio Heerenveen Gemeentes: Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf. Teamleider: Marc van der Stigchel MEE: ook voor de burger die niet wordt gezien, maar wel gehoord wil worden. Teamleider: Peter Westerhof MEEdoen is volop in beweging zijn wat meer mogelijk maakt. Regio Sneek Gemeentes: Littenseradeel, Bolsward, Sneek, Nijefurd, Lemsterland, Gaasterland-Sloten, Skarsterland, Wymbritseradeel, Teamleider: Joke Speelman Wunseradeel. Regio Drachten Gemeentes: Smallingerland, Tietjerksteradeel, Achtkarspelen. Teamleider: Radjani Edel MEEdoen = samen doen = samen sterker 9

10 MEE in beeld Aantal cliënten MEE ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Naast éénmalige contacten voor informatie Geslacht Aantallen Procenten of advies, biedt MEE individuele ondersteuning. Door middel van onderstaande overzichten wordt de individuele Man % 59% ondersteuning in beeld gebracht. Vrouw % 41% Totaal % 100% Doelgroepen MEE Leefgebied Regio Dokkum % 12 % Regio Drachten % 20% Regio Heerenveen % 18% Regio Leeuwarden % 32% Regio Sneek % 18% Cliënten per leeftijdscategorie Cliënten MEE jongeren 0-24 jaar In de 6 regio s van MEE Friesland zijn 12 teams werkzaam. De formatieve omvang van consulenten en medewerkers die het cliëntwerk direct ondersteunen bedroeg in ,6 fte. De inzet wordt op basis van aanmeldingen verdeeld over de provincie. Inzet per gemeente (fte) exclusief overhead en ondersteunende diensten 1 Achtkarspelen 3,7 17 Littenseradeel 1,0 2 Ameland 0,4 18 Menaldumadeel 1,7 3 Boarnsterhim 2,8 19 Nijefurd 1,1 4 Bolsward 1,2 20 Ooststellingwerf 4,6 5 Dantumadeel 4,3 21 Opsterland 4,4 6 Dongeradeel 4,8 22 Schiermonnikoog 0,1 7 Ferwerderadeel 1,4 23 Skarsterland 3,3 8 Franekeradeel 3,4 24 Smallingerland 11,5 9 Gaasterland-Sloten 1,6 25 Sneek 6,6 10 Harlingen 2,3 26 Terschelling 0,3 11 Heerenveen 7,8 27 Vlieland 0,1 12 Het Bildt 1,6 28 Tietjerksteradeel 3,9 13 Kollumerland 1,6 29 Weststellingwerf 3,7 14 Leeuwarden 15,6 30 Wunseradeel 1,5 15 Leeuwarderadeel 1,4 31 Wymbritseradeel 2,0 16 Lemsterland 1,9 10

11 Aantal actieve diensten Tussen januari en december Informatieverstrekking en advisering Vraagverduidelijking Aanvragen en realiseren van externe dienstverlening en zorg Klachten en voorkomen van bezwaar en beroep Monitoring en evaluatie van externe dienstverlening en zorg Ondersteuning in crisissituaties Volledige beeldvorming Kortdurende en kort-cyclische ondersteuning Totaal van actieve diensten Uurbesteding 2006 MEE Friesland registreert haar ondersteuning in de vorm van diensten. MEE kent verschillende diensten in het ondersteuningstraject. Iedere dienst verschilt per inhoud, gemiddelde tijdsduur en gewenste doorlooptijd. Door deze registratie te analyseren vinden we trends, overeenkomsten en verschillen. Type dienst: Soort vragen: Informatieverstrekking en advisering Ik ben 20 en blind. Welke vakantiemogelijkheden zijn er voor mij? Vraagverduidelijking Ik ben chronisch ziek en voel mij eenzaam. Kan MEE mij helpen? Aanvragen en realiseren van externe Voor de begeleiding bij het zelfstandig wonen van mijn kind met autisme dienstverlening en zorg zijn indicaties nodig. Kan MEE mij ondersteunen bij de aanvraag? Klachten en voorkomen van Ik heb een afwijzing gekregen voor de aanvraag van een wajong uitkering. bezwaar en beroep Ik wil bezwaar aantekenen. Is dit mogelijk? Monitoring en evaluatie van externe Ik heb binnenkort een evaluatie samen met mijn begeleider. dienstverlening en zorg Kan MEE hierbij aanwezig zijn? Ondersteuning in crisissituaties Mijn broer met een verstandelijke beperking woonde bij onze moeder. Zij is onlangs overleden. Mijn broer moet per direct een woonplek hebben. Kan MEE helpen? Beeldvorming (psychologisch onderzoek) Mijn dochter wil graag werk hebben, maar we weten niet wat zij aan zou kunnen. Kan MEE een psychologisch onderzoek verrichten? Kortdurende en kort- cyclische Mijn kind heeft ADHD. Ik heb moeite met de opvoeding. ondersteuning Kan MEE mij hierin ondersteunen? MEE beschikt over analyses van doelgroepen, leeftijden en soort vragen. Voor meer informatie over deze analyses kan contact worden opgenomen met een regionaal teamleider. 11

12 Informatie op maat Josina Thibaudier, coördinator van het Informatie- en aanmeldcentrum De manier van informatie verstrekken door MEE Friesland is in 2006 sterk verbeterd, oordeelt Josina Thibaudier. De coördinator van het Informatie- en aanmeldcentrum geeft aan dat mensen met vragen hierdoor adequater hulp krijgen. We leveren de informatie nu meer op maat. Dat is een groot winstpunt. Afgestemd Het Informatie- en aanmeldcentrum is voor de cliënt doorgaans het eerste contact met MEE Friesland. Achter een informatief telefoontje kan een noodkreet schuilgaan. Toch kan een luisterend oor, een eenvoudig antwoord of een verwijzing al een oplossing zijn. Het is de kunst dat consulenten de situatie snel weten in te schatten. Josina Thibaudier: Het eerste contact is erg belangrijk. Of iemand nu via de mail, telefoon of persoonlijk langskomt. Trainingen over de diverse doelgroepen van MEE hebben geholpen de communicatie te verbeteren.,,de medewerkers zijn zich iedere keer bewust wie zij voor zich hebben en passen zich waar nodig aan. Voor de medewerker is het prettig om handvaten te hebben. De contacten verlopen daardoor soepeler. Voor iedereen Op het gebied van leven met een beperking is MEE Friesland inmiddels uitgegroeid tot het kenniscentrum bij uitstek. Niet alleen hulpzoekenden kloppen bij de organisatie aan, maar in toenemende mate ook andere hulpverlenende organisaties of studenten. Omdat het type vragen steeds verandert, wordt het aanbod in het Informatie- en aanmeldcentrum zorgvuldig up to date gehouden. Wij zijn onafhankelijk. Iedereen met vragen kan bij ons aankloppen. Doorverwijzing is een belangrijke taak. Dus als MEE niet kan helpen, kan eventueel informatie van een andere organisatie geboden worden. Soms verzorgen wij zelfs een aanmelding bij een andere organisatie. We hanteren hiervoor een sociale kaart die ons zicht geeft op alle voorzieningen die er in de regio zijn. Bij ons komen de eerste signalen binnen. Wij zijn de antenne naar de buitenwereld. Bij alle regiokantoren en in het Informatie- en aanmeldentrum liggen folders die mensen verder kunnen helpen. Maar in toenemende mate biedt ook de website van MEE Friesland de benodigde informatie. Laagdrempeligheid staat voorop, verklaart Josina Thibaudier. Iedereen kan bij ons terecht. Voorlichting MEE Friesland besteedt veel aandacht aan voorlichting. We willen daardoor niet alleen de bekendheid van onze organisatie vergroten maar vooral ook de acceptatie en integratie bevorderen van mensen met een beperking. Het is nodig dit steeds opnieuw onder de aandacht te brengen. MEEdoen is belangrijk. 12

13 VTO-Vroeghulp: ouders zijn altijd het uitgangspunt Anja van Vliet, coördinator VTO-vroeghulp en Cecile van Aggelen, casemanager VTO-Vroeghulp staat voor het VroegTijdig Onderkennen van ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek van nul tot vierjarigen. VTO-Vroeghulp heeft zich in 2006 positief ontwikkeld. Het aantal aanmeldingen steeg maar liefst met 80 procent. Een toename die provinciaal coördinator Anja van Vliet sterkt in het gevoel dat de gezamenlijke aanpak bij de zorg voor jonge kinderen in een behoefte voorziet. Convenant In een provinciaal samenwerkingsverband werken Jeugdgezondheidszorg voor nul tot vierjarigen, Revaatie Friesland, de Friese ziekenhuizen, Bureau Jeugdzorg Friesland, de Friese Kinderdagcentra, de GGZ-Jeugd en MEE Friesland samen. Door de multidisciplinaire samenstelling van het VTO-Vroeghulpteam kijkt iedereen vanuit zijn eigen achtergrond naar het kind en komen samen tot een weloverwogen advies. De organisaties hebben begin 2006 een convenant gesloten waarin de samenwerking formeel is bekrachtigd. Anja van Vliet benadrukt hoe belangrijk het is dat er een team in Friesland is waarin organisaties voor nul tot vier jarigen samenkomen. Met elkaar houden we de rode draad in de gaten. Het realiseren van vervolghulp na een diagnose is namelijk ook belangrijk. Een ouder moet niet alleen komen te staan. Gelukkig willen veel organisaties in onze provincie samenwerken. Mijn streven is dat de samenwerking rondom VTO-Vroeghulp soepel blijft verlopen. Casemanagers MEE verleent voor het VTO-vroeghulpteam onderdak aan de provinciale coördinator en levert de zogenaamde casemanagers. Volgens Cecile van Aggelen sluit deze functie nauw aan bij het werk van de consulenten van MEE. Ik ben als maatschappelijk werker begonnen en heb me de laatste jaren in dit werk gespecialiseerd. Na een melding van bijvoorbeeld een consultatiebureau heeft zij als eerste een gesprek met de ouders. Het doel van zo n gesprek is om boven tafel te krijgen wat er aan de hand is. Dit wordt vervolgens besproken in het VTO-Vroeghulpteam waarin een kinderarts en andere deskundigen zitting hebben. Met elkaar komen we tot een weloverwogen advies waar ouders zich te allen tijde in moeten kunnen vinden. De casemanager luistert, begeleidt, adviseert en helpt ouders uitzoeken wat in hun situatie de beste hulp kan zijn. Bij alle werkzaamheden vormen de ouders het uitgangspunt. Aanmelden Volgens Anja van Vliet kan de hulp van het VTO- Vroeghulpteam niet vroeg genoeg worden ingeroepen. Daar valt nog altijd winst te boeken. Het is jammer voor ouders en kinderen als er te laat iets met ontwikkelings- of gedragsproblemen gebeurt. Ze vervolgt: Gelukkig weten steeds meer mensen ons te vinden. We laten altijd, met toestemming van de ouders, de aanmelder en eventueel andere betrokkenen weten wat het resultaat is van de aanmelding. Zo hopen we iedereen te stimuleren om aan te melden. 13

14 Benchmark Certificering moet cliëntgerichtheid verbeteren In 2006 heeft MEE Friesland deelgenomen aan de landelijke benchmark van MEE Nederland. De benchmark bestond uit de volgende onderzoeken: - cliëntentevredenheidsonderzoek; - maatschappelijke waardering; - medewerkerstevredenheidsonderzoek; - doelmatigheidsonderzoek. MEE Friesland kreeg van de cliënten een algemeen rapportcijfer van een 8.2. Landelijk gemiddelde 8.1. De organisaties uit het relatienetwerk gaven MEE Friesland een algemeen oordeel van een 7, (waarvan de onderwijsinstellingen MEE een 7.3 gaven). Landelijk gemiddelde 6.8. Uit het cliënttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat MEE Friesland: - een goede telefonische bereikbaarheid heeft; - de vragen van cliënten naar tevredenheid beantwoordt; - een sterke informatievoorziening heeft; - de cliënten met respect bejegent, wat betekent dat er naar de cliënt geluisterd wordt en dat de cliënt serieus genomen wordt. Verbeterpunten liggen op het gebied van: - informatieverstrekking t.a.v. inzage dossier, klachtenprotocol, privacyreglement en het bestaan van de cliëntenraad; - het regelen van vervanging tijdens ziekte of vakantie van een consulent. 83% van de partnerorganisaties vindt dat MEE de cliënt centraal stelt. Landelijk ligt het gemiddelde op 77%. Tineke Radema, consulent en intern auditor Consulent Tineke Radema is al jaren werkzaam bij MEE Friesland. Vorig jaar kreeg ze naast het gebruikelijke werk voor cliënten er nog een taak bij. Na een training mocht ze samen met negen collega s de interne organisatie voorbereiden op de certificering Harmonisatie Kwaliteitszorg (HKZ). Verbetering Het toekennen van een dergelijk certificaat is vergelijkbaar met de ISO-certificering voor het bedrijfsleven. Het maakt de bedrijfsprocessen inzichtelijk en meetbaar. De ontwikkeling van standaarden en de vastlegging in een protocol zie ik als een hulpmiddel om de cliëntgerichtheid te verbeteren. Het geeft helder aan wat we doen en hoe we dat doen. Dat beschouw ik als een enorm pluspunt. Het moet echter niet leiden tot meer bureaucratie. Verwachting De auditor heeft vorig jaar een groot aantal interviews bij collega s afgenomen. Elke medewerker moet in grote lijnen vanaf de aanmelding tot het beëindigen van het cliëntencontact dezelfde werkwijze hanteren om tot een uniforme dienstverlening te komen. Zo n proces vraagt om specifieke handelingen. Het protocol is het gereedschap voor een goede werkwijze van onze medewerkers. MEE Friesland heeft de verplichting van een HKZ-certificering bewust niet afgewacht. Als we eenmaal het certificaat hebben, weten cliënten maar ook andere organisaties wat ze van ons mogen verwachten. Helderheid, toepasbaarheid en vergroting van de efficiëntie staan daarbij voorop. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat: - MEE een grote mate van behoud van zelfstandigheid realiseert; - men een prettige samenwerking met MEE ervaart; - MEE deskundige medewerkers heeft. Verbeterpunten liggen volgens de partnerorganisaties in het bekendheid geven aan: - de diensten bezwaar & beroep en monitoring & evaluatie; - de collectieve taak signalering; - het ondersteunen van zintuiglijk gehandicapten. 14

15 Menselijk kapitaal doorslaggevend bij MEE Leo de Boer, personeelsadviseur Een dienstverlenende organisatie als MEE moet het niet van machines, maar van mensen hebben. Dat is ons kapitaal waar wij goed voor moeten zorgen. Kennismanagement is bij MEE de bepalende succesfactor, verduidelijkt Leo de Boer, personeelsadviseur. Het is mijn taak om daarvoor de juiste condities in het personeelsbeleid te scheppen. Kwaliteiten Er is MEE Friesland veel aan gelegen de organisatie zo in te richten dat de medewerkers hun kwaliteiten volop kunnen benutten. Ruimte voor eigen initiatief, kennisvermeerdering en overdracht, het delen van verantwoordelijkheid en zelfontplooiing passen bij een dergelijk integraal personeelsbeleid, legt Leo de Boer uit. MEE wil op een adequate wijze cliënten van hulp en advies voorzien. Om deze idealen waar te maken moet volgens hem de organisatie goed zicht hebben op de aanwezige kennis, houding en vaardigheden van individuele personeelsleden. Dergelijke competenties blijken uit het gedrag en zijn bepalend voor het succesvol uitvoeren van werkzaamheden. Competenties Op basis van 30 verschillende functies is in 2006, als voorbereiding op het competentiemanagement, een lijst opgesteld van noodzakelijke competenties. Het is een instrument dat helpt om de wijze waarop je iets doet beter in kaart te brengen. Voor die tijd ging het meer op gevoel. Nu is het benoemd en staat het op papier. Daardoor is het veel makkelijker wederzijdse verwachtingen van management en medewerkers boven tafel te krijgen, stelt de personeelsadviseur. Tegelijkertijd krijgt de organisatie handvaten om sneller te voorzien in eventuele leemten in kennis, houding en vaardigheden. Voorop staat dat MEE haar cliënten zo goed mogelijk wil helpen. Goed gemotiveerde, deskundige medewerkers zijn bij het realiseren van die doelstelling onontbeerlijk. Er is in 2006 dan ook veel geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering. Veerkracht In het geval van vacatures let hij er op dat het management rekening houdt met de wensen van aanwezige medewerkers zodat zij kans krijgen door te stromen. Omdat het cliëntenaanbod fluctueert, ziet Leo de Boer er op toe dat er een juiste mix aan tijdelijke- en vaste medewerkers is. We moeten flexibel in kunnen spelen op de vraag. We worden immers op basis van gerealiseerde productie gefinancierd. Daarom streven we naar 30 procent tijdelijke krachten. Een veerkracht die in een dynamische omgeving nodig is. Het is denkbaar dat verschillende gemeentes verschillende ondersteuning van MEE nodig hebben. Wij zullen dan makkelijker met de standplaats van medewerkers moeten kunnen schuiven. Door nu al in het personeelsbeleid in te spelen op ontwikkelingen kan MEE zich aan de buitenwacht als een sterke, betrouwbare partner presenteren. Flexibiliteit en slagvaardigheid gaan bij MEE hand in hand. Niet de organisatie, maar de cliënt staat daarbij centraal. 15

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Zeeland Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jeugd & Gezin We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Is er iemand bij wie we terecht kunnen? Iemand die ons begrijpt? Ons kind heeft een beperking,

Nadere informatie

MEE Zuid-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers

MEE Zuid-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers MEE Zuid-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking Voor verwijzers Voor verwijzers Werkt u als professional in het onderwijs, de kinderopvang, bij Bureau Jeugdzorg, gemeente of justitie? Of bent

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Als GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg houden wij ons, in de meest brede zin van het woord, bezig met de gezondheid van de Friese jeugd van 0 tot 19 jaar. We volgen

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor verwijzers Voor verwijzers Werkt u als professional in het onderwijs, de kinderopvang, bij Bureau Jeugdzorg, gemeente of justitie? Of bent u arts, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

Praktische hulp voor thuis

Praktische hulp voor thuis Praktische hulp voor thuis Veelzijdig in zorg Thuisbegeleiding Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase kunt u

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Praktische hulp voor thuis

Praktische hulp voor thuis Praktische hulp voor thuis Veelzijdig in zorg Thuisbegeleiding Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase kunt u

Nadere informatie

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing Willem (59) Willem heeft chronische rugklachten en kan niet meer werken. Hij is boos en neerslachtig omdat het hem niet lukt een hogere WAO-uitkering te krijgen. Hij vraagt MEE om hulp bij de aanvraag.

Nadere informatie

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek MEE Gelderse Poort Ondersteuning bij leven met een beperking Hoofdbureau Arnhem Kadestraat 3 6811 CA Arnhem Postbus 5232 6802 EE Arnhem T 088 633 00 00 F 088 633 00 15 arnhem@meegeldersepoort.nl www.meegeldersepoort.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland Datum: 4 oktober 2016 Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag van de provincie Friesland voor de titel Fairtrade Provincie positief beoordeeld. De jury

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes. 1. 0 4 jarigen Sinds 1 januari 2004 gebruiken Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg De Friese Wouden en Thuiszorg Zuidwest Friesland een nieuw risicoregistratiesysteem. Doel van deze risicoregistratie is

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Stichting Overijsselse Pleegouders

Stichting Overijsselse Pleegouders STICHTINGSPLAN Stichting Overijsselse Pleegouders Huidige naam is: Stichting Pleegouders Overijssel Pagina 1/8 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Uitgangspunten Overijsselse Pleegouders... 4 1.1. Problematiek

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2014 Uitgelicht Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders Wat vinden ouders van de ondersteuning aan hun kind binnen passend onderwijs? Ouders binnen de samenwerkingsverbanden Sterk

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) In dit register houdt het college van burgemeester en wethouders bij aan welke regelingen

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Zoetermeer laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zoetermeer.

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Molendrift. Een veelzijdige hulpverleningsinstelling

Molendrift. Een veelzijdige hulpverleningsinstelling Molendrift Een veelzijdige hulpverleningsinstelling Over deze folder In deze algemene, inleidende folder kunt u lezen wat Molendrift is en wat wij doen. Denkt u na het lezen van deze introductie dat onze

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. Integrale Vroeghulp Regio Arnhem, Nijmegen en Tiel

Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. Integrale Vroeghulp Regio Arnhem, Nijmegen en Tiel Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0-7 jaar. ONS KIND ONTWIKKELT ZICH ANDERS. ER KLOPT IETS NIET, MAAR WAT? IK MAAK ME ZORGEN OVER ONS KIND, MET WIE KAN IK DIE DELEN? Onze jongste

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Transitie jeugd MEE Groningen

Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E mee@meegroningen.nl

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving.

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Woon je zelfstandig of binnen je gezin en heb je daarbij ondersteuning nodig? Dan kun je gebruik maken van de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Integrale Vroeghulp. Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0 tot 7 jaar

Integrale Vroeghulp. Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0 tot 7 jaar Integrale Vroeghulp Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind van 0 tot 7 jaar Integrale Vroeghulp Ons kind is druk en luistert niet. Waarom praat ons kind thuis wel en op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Demografische gegevens

Demografische gegevens 1. Algemeen Op 1 januari 2003 telde Fryslân 154.273 jeugdigen tussen 0 en 18 jaar; 79.241 jongens en 75.032 meisjes. Op basis van de leeftijden die een schoolperiode inluiden (of afsluiten), is een verdeling

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente

Nadere informatie

Integrale Vroeghulp Voor kinderen van 0-7 jaar. Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind

Integrale Vroeghulp Voor kinderen van 0-7 jaar. Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind Integrale Vroeghulp Voor kinderen van 0-7 jaar Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind Ik maak me zorgen over ons kind, met wie kan ik die delen? Onze jongste dochter ontwikkelt zich

Nadere informatie

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Perspectief voor iedereen In Nederland krijgen jaarlijks duizenden mensen te maken met blijvende slechtziendheid of blindheid. Wanneer

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Nederland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie