Familiezorg in BerneZorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Familiezorg in BerneZorg"

Transcriptie

1 Familiezorg in BerneZorg 1 Best Practice van het organisatiebreed invoeren van Familiezorg in een zorginstelling Managementsamenvatting bij het boek Mijn vader hield niet van clowns. Familiezorg in BerneZorg: een welkom thuis! Ad van Oorschot Maria Roelofs Patricia Bender ng i t t a v en m a s t n rg me Ad van Oorschot Maria o e Z g e a n n r Ma Be Roelofs Patricia Bender n i g r ezo i l i m a bij F Managementsamenvatting

2 2 Familiezorg in BerneZorg

3 Inhoud Voorwoord 5 3 Inleiding 6 Maatschappelijke Ontwikkelingen 9 Wat is Familiezorg 11 Geschiedenis BerneZorg 15 Visie en beleid BerneZorg 17 Scholing Familiezorg 20 Borging Familiezorg 23 Effectmeting 30 Succesfactoren en effecten Familiezorg 32 Familiezorg en verder 37 Instrumenten en begrippen 40 Colofon & Contactgegevens 44 Managementsamenvatting

4 4 Familiezorg in BerneZorg

5 Voorwoord In december 2012 publiceerden het Expertisecentrum Familiezorg en BerneZorg*, organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg voor ouderen in Heeswijk-Dinther het boek Mijn vader hield niet van clowns. Familiezorg in BerneZorg: een welkom thuis! Het boek beschrijft de waardevolle ervaringen van bewoners, familie en medewerkers met het invoeren van Familiezorg op BerneZorg. Naast de feitelijke beschrijving van het proces van invoering van Familiezorg komen in het fraai vormgegeven boek vele betrokkenen aan het woord: bewoners, cliënten, familie, medewerkers uit alle geledingen van de organisatie, vrijwilligers, bestuur, directie en vertegenwoordigers van collega-organisaties. 5 Er is veel belangstelling voor het boek. Van organisaties in de zorg, uit gemeenten, het onderwijs en andere organisaties. Maar ook van individuele professionals, bestuurders en mensen die vanuit een persoonlijk perspectief betrokken zijn bij de ouderenzorg. Tegelijkertijd blijkt er behoefte te bestaan aan een verkorte versie van het boek, een compacte samenvatting die het voor bestuurders en managers eenvoudiger maakt de ervaringen van BerneZorg met Familiezorg in bijvoorbeeld een overleg aan de orde te stellen. Met deze brochure Familiezorg in BerneZorg. Best Practice van het organisatiebreed invoeren van Familiezorg in een zorginstelling voldoen we graag aan die behoefte. Ad van Oorschot, Maria Roelofs, Patricia Bender maart 2013 * Vanaf 1 januari 2013 is BerneZorg gefuseerd met Zorggroep Dorus uit Schijndel. De organisaties gaan samen verder onder de naam Laverhof. Dat Familiezorg ook voor de nieuwe organisatie een leidend beginsel is, blijkt duidelijk uit het nieuwe motto: Leven als thuis. Managementsamenvatting

6 Inleiding 6 Je hebt families in soorten en maten. De ene familie is harmonieus, de andere is altijd aan het vechten. Soms raken relaties tussen familieleden zo verstoord dat men elkaar niet of nauwelijks meer ziet. In andere relaties blijven mensen elkaar een leven lang trouw. Hoe verschillend families ook kunnen zijn, familieleden betekenen altijd iets voor elkaar. En als ze niets voor elkaar willen betekenen, dan is dát hun betekenis voor elkaar. Zorgen Relaties tussen gezins- en familieleden verlopen altijd in min of meer vaste patronen. Alles lijkt vanzelf te gaan. Tot het moment dat het niet meer vanzelf gaat. Bijvoorbeeld bij de geboorte van een gehandicapt kind, een ouder die ziek wordt, verslaafd raakt of een burn-out krijgt. En in een latere levensfase: dementie. Als een familielid langdurig of ernstig ziek is, raakt het hele systeem uit balans. Meestal gaan de familieleden zorgen. Uit loyaliteit, liefde, schuld, trouw, angst. Alle verschillen zijn denkbaar. Wat overeenkomt, is dat het zwaar kan zijn, zeker als de zorg intensief is en lang duurt. Dit kan zo belastend zijn dat ook de zorgers zorg nodig hebben. Schuld In theorie is de zorg in Nederland aardig geregeld. In de praktijk lopen de dingen minder ideaal. Is dat iemands schuld? Nee. Alle betrokkenen in zorgsituaties willen het beste: de patiënt voor zichzelf, de familie voor de patiënt, de professional voor alle betrokkenen. Zorgsituaties kunnen ingewikkeld zijn. Juist omdat er altijd sprake is van relaties en rollen in een familie. Naast al het goeds dat er gebeurt, kan er ook veel mis gaan. Bijvoorbeeld door slechte communicatie tussen patiënt en familie, tussen familieleden onderling, tussen familie en zorgverleners, of tussen zorgverleners onderling. Context Op vele plekken in de wereld van zorg en welzijn ontstaan nieuwe initiatieven voor verbetering. Zorg- en hulpverleners worden zich er steeds meer van bewust dat het netwerk van relaties rond een zorgvrager van grote invloed kan zijn op de kwaliteit van de zorg. Zij nemen daarom niet langer een individuele zorgvrager als uitgangspunt, maar betrekken de gehele context, het hele verhaal van de zorgvrager bij hun zorgverlening. Familiezorg in BerneZorg

7 Een van die initiatieven is Familiezorg, ontwikkeld door het Expertisecentrum Familiezorg. De bevlogen medewerkers van dit centrum hebben, aan de hand van het wetenschappelijk onderzoek van één van hen, een werkwijze ontwikkeld die veel bij kan dragen aan betere zorg voor iedereen die bij een zorgsituatie betrokken is. In zorgsituaties spelen familiebanden een belangrijke rol. Maar vanzelfsprekend kunnen ook andere mensen, zoals vrienden en buren, nauw betrokken zijn bij een zorgsituatie. Zij worden in de werkwijze van het Expertisecentrum dan ook als onderdeel van het familiesysteem beschouwd. Tussenbalans Deze brochure beschrijft hoe de uitgangspunten van het Expertisecentrum Familiezorg succesvol vorm kregen in BerneZorg, een organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg van ouderen in Heeswijk-Dinther. BerneZorg zette Familiezorg centraal in haar organisatievisie. Bij de start van de invoering van Familiezorg in 2009, kregen álle medewerkers en vrijwilligers trainingen en workshops in Familiezorg en vervolgens startte in de gehele organisatie een intensief borgingstraject. 7 Na een traject van bijna drie jaar werken met Familiezorg vinden het Expertisecentrum en BerneZorg het tijd om een tussenbalans op te maken. Beide organisaties krijgen vragen over hun werkwijze uit het veld van zorginstellingen, huisartsen, gemeentes en zorgverzekeraars. Men hoort verhalen en wordt nieuwsgierig. Maar de interesse komt niet alleen van organisaties in de zorg. Het werken met Familiezorg blijkt positieve effecten te hebben op de relaties tussen alle betrokkenen, dus ook tussen medewerkers onderling en tussen organisaties en klanten. Daarom raken ook steeds meer organisaties uit andere werkvelden geïnteresseerd. Mensenwerk Een van de belangrijkste uitgangspunten van Familiezorg is dat het werken met mensen, mensenwerk is. Altijd in ontwikkeling, in elke situatie anders en steeds opnieuw voor discussie en verbetering vatbaar. Familiezorg in BerneZorg geeft dan ook geen voorbeeld dat naadloos te kopiëren valt. Wel kunnen andere organisaties geïnspireerd worden en hun voordeel doen met de schat aan ervaringen die BerneZorg met Familiezorg heeft opgedaan. Managementsamenvatting

8 8 Ik ervaar een duidelijk verschil in de benadering. Sinds de medewerkers kennis hebben gemaakt met Familiezorg krijg ik meer persoonlijke aandacht. Het lijkt alsof er meer interesse is voor mij. Alsof er beter geluisterd wordt. Hierdoor ervaar ik ook een zekere rust in mijzelf. Ik vind een goede luisterhouding heel belangrijk. Dat is iets wat mij echt aan het hart gaat. Ik ervaar de verbeterde luisterhouding doordat de medewerkers niet meteen een antwoord of oplossing geven, maar zich eerst afvragen wat er werkelijk gezegd wordt. En pas daarna to-the-point antwoord geven. Er komt zoveel op hen af de hele dag. Maar sinds ze werken met Familiezorg lijkt het alsof medewerkers de tijd die ze bij mij zijn, ook echt zijn waar ze zijn, met al hun zijn. Nieuwkomers hebben deze houding nog wat minder. Ik merk dat ze de training nog niet hebben gehad. Bij een meningsverschil hebben ze nog een defensieve houding. Maar bij de mensen die de training wel hebben gehad, is die defensieve houding bijna niet meer merkbaar. Is er een meningsverschil, dan wordt het uitgepraat waardoor de relatie verstevigd wordt. Zr. Emmanuel van Greunsven, JMJ, bewoonster Familiezorg in BerneZorg

9 Maatschappelijke ontwikkelingen De zorgsector is de barometer van maatschappelijke ontwikkelingen. Logisch, want gezondheid gaat iedereen aan, van jong tot oud. Iedereen heeft dus belangen. De zorg is bovendien een heel grote werksector, waar voortdurend medische en technologische innovaties plaatsvinden, waar enorm veel geld in om gaat en waar dus grote economische belangen spelen. Daarnaast is de zorg ook een veld waarin de veranderende rollen en verantwoordelijkheden van overheid en burgers pregnant zichtbaar worden. Soms gaan ontwikkelingen bij verschillende belanghebbenden naadloos samen. Als bijvoorbeeld huisartsen en eerstelijnsdisciplines gaan samenwerken in wijken of dorpskernen, dan leidt dat tot betere, efficiëntere en goedkopere zorg. Andere keren ontstaan er juist grote contrasten tussen ontwikkelingen. Zo neigen bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere zorgorganisaties er door schaalvergroting en marktwerking steeds meer naar commercieel te gaan werken. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven die veel meer gericht zijn op schaalverkleining, zoals buurtgericht werken in de thuiszorg. 9 Veranderende opvattingen over ziekte Een belangrijke motor achter de ontwikkelingen in de zorg wordt gevormd door onze veranderende opvattingen over ziekte. Niet zozeer het label dat we aan een ziekte hangen, is nog van belang, maar veel meer de klachten en beperkingen en de teruggang in kwaliteit van leven die men als gevolg van een ziekte ervaart. Ook veranderen onze opvattingen over de gevolgen van bepaalde leefstijlen en over maatschappelijke participatie. Deze ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld terug te zien in breed gevoerde discussies over roken, de inzet van dure medicijnen bij mensen op leeftijd, of de vraag of je als zorginstelling bepaalde zorgtaken van familie mag verwachten. Verantwoordelijkheid en regie In onze samenleving speelt tegelijkertijd een tendens naar steeds grotere zelfbeschikking van burgers c.q. patiënten. Enerzijds wordt de patiënt vanzelf steeds mondiger door de groeiende toegankelijkheid van informatie. Aan de andere kant stimuleert de overheid actief dat patiënten meer verantwoordelijkheid en regie op zich nemen. Ziek zijn of een beperking hebben, betekent niet automatisch dat de hele aansturing van het leven van een zorgvrager door professionals overgenomen moet worden. Managementsamenvatting

10 Mensen vinden het vaak moeilijk om die nieuwe rol op zich te nemen. Soms zitten ze vast in oude patronen, soms zijn ze juist vanwege hun ziekte niet in staat tot het zelf maken van verstandige keuzes. In beide gevallen kan betrokkenheid en beïnvloeding van en door de sociale omgeving van de zorgvrager een belangrijke rol spelen. 10 Om in zo n ingewikkeld proces tot goede oplossingen te komen, is het nodig dat alle betrokkenen samenwerken. Overheden, organisaties, medewerkers, zorgvragers en familie moeten met elkaar in gesprek: invoegen, afstemmen, verbinding zoeken, onderhandelen. Familiezorg biedt de instrumenten en de taal om dat gesprek te kunnen voeren, zowel op microniveau in de directe zorg, op mesoniveau in organisaties, als op macroniveau tussen organisaties onderling en in relatie met overheden. Familiezorgbeleid op BerneZorg was in eerste instantie gericht op onze contacten met de familie van bewoners. Langzamerhand werd steeds duidelijker dat Familiezorg in de basis ook gaat over de onderlinge communicatie binnen BerneZorg. Marisa Netten, hoofd Personeel, Organisatie en Opleiden R Als ik bij mijn moeder op de afdeling ben en we hebben iets te vragen dan wordt daar meteen ruimte voor gemaakt. Er wordt dan goed geluisterd en onze vraag wordt serieus genomen. Soms is er vanzelfsprekend niet meteen een oplossing, maar die komt dan later. Bijvoorbeeld toen mijn moeder haar horloge kwijt was. Dat werd genoteerd en korte tijd later was het horloge weer boven water. Annie van der Doelen, vrijwilligster en familie Familiezorg in BerneZorg

11 Wat is familiezorg Familiezorg is een manier van denken en werken die uitgaat van de relaties en onderlinge beïnvloeding van mensen, die op een bepaald moment rondom een bepaalde situatie bij elkaar betrokken zijn. In een zorgsituatie bijvoorbeeld is er sprake van onderlinge relaties tussen een zorgvrager, zijn sociale omgeving (familie, vrienden, enz.) en zorgprofessionals. Die betrokkenen hebben ieder hun eigen verhaal, hun eigen geschiedenis en kijk op de wereld. Kortom hun eigen context. Verschillende contexten bij elkaar vormen samen een systeem. Een zorgvrager vormt samen met zijn familie bijvoorbeeld een familiesysteem. Waar deelsystemen elkaar ontmoeten, ontstaan weer nieuwe, grotere systemen. Familiezorg is dus contextuele en relationele zorg. Het heeft de intentie een bijdrage te leveren aan de zorg voor mensen vanuit een systemisch perspectief. 11 Familiesysteem Als iemand ziek wordt, raakt dat niet alleen de zieke zelf. Ook zijn sociale omgeving wordt erdoor beïnvloed. Mensen uit die sociale omgeving komen voor de vraag te staan óf en wat ze willen en kunnen bijdragen aan de benodigde zorg. Omdat het vaak, zeker als het gaat om intensieve en langdurige zorg, partners en/of kinderen zijn die voor geven van zorg in aanmerking komen, hanteert Familiezorg voor deze betrokkenen de term familiezorger. Het belangrijkste kenmerk van familiezorgers is dat ze al een relatie hadden met de zorgvrager voordat de zorgvraag zich voordeed. De kwaliteit van de onderlinge relaties van zorgvrager en familiezorgers, het familiesysteem, kan sterk bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Is het systeem in balans, dan is de kans groot dat ook de zorg uitgebalanceerd is. Zijn de relaties verstoord, dan groeit de kans op problematische zorgverlening. Grondslagen Elk mens heeft zijn eigen grondslagen, een unieke samenstelling van zaken als opvoeding, cultuur, persoonlijkheid, normen, waarden, ervaringen en inzichten. In een familiesysteem, waar grondslagen langdurig gedeeld worden, ontstaan vanzelf een aantal familiegrondslagen waarvan men zichzelf vaak nauwelijks bewust is, maar die voor een buitenstaander als kenmerkend voor het systeem kunnen worden ervaren. Vanzelfsprekend kunnen er ook verschillen bestaan tussen de grondslagen van individuele familieleden. Als er sprake is van zorg kunnen die verschillende grondslagen tot verschillende inzichten over de zorgverlening leiden. Managementsamenvatting

12 Ook de organisatie van de professionele zorgverlener heeft grondslagen. Vaak staan die formeel beschreven in de visie en de missie. Daarnaast heeft elke individuele zorgverlener zijn eigen grondslagen. Waar grondslagen van zorgvrager, familie, zorgverlener en organisatie van elkaar verschillen kan wrijving ontstaan, als daar niet open over gecommuniceerd wordt. Waar grondslagen van de betrokkenen elkaar aanvullen, kan een basis ontstaan voor vruchtbare samenwerking en zorgverlening. 12 Zorgtriade Bij het komen tot vruchtbare samenwerking tussen de betrokkenen bij een zorgvrager, speelt de professionele zorgverlener een belangrijke rol. Hij is zich voortdurend bewust van de invloed op de zorg van de onderlinge relaties van zorgvrager en familiezorgers binnen het familiesysteem. Hij realiseert zich tegelijkertijd zelf onderdeel te zijn van zijn eigen familiesysteem en van het systeem van de organisatie waarvoor hij werkt. Maar bovenal realiseert de professional zich dat hij samen met de zorgvrager en diens familie ook een systeem vormt, de zorgtriade. In de zorgtriade heeft de professionele zorgverlener de belangrijke taak om de wensen, verwachtingen en behoeftes van alle betrokkenen ten aanzien van de zorg te verkennen en bespreekbaar te maken. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: - In de ontmoeting van de betrokkenen in de zorgtriade is het van belang dat zorgverleners samenwerken vanuit respect voor de expertise van de ander. - De regie omtrent de zorgvraag ligt in eerste instantie bij de zorgvrager en zijn familie. - Elk familiesysteem is anders. Hoe werkt het specifieke systeem rond de zorgvrager? Wat zijn de grondslagen van de zorgvrager en zijn familie? - Hoe is de verhouding draaglast-draagkracht van het familiesysteem? Is er sprake van overbelasting? - Wat zijn de verwachtingen en de grenzen van alle betrokkenen? Welke afspraken kunnen en moeten gemaakt worden? - Op welke wijze kunnen zowel zorgvrager als familiezorgers individueel en gezamenlijk het beste worden ondersteund? Reflecteren Om die taak in de zorgtriade goed uit te kunnen voeren, moeten zowel de individuele zorgverlener als de organisatie van de zorgverlener in staat zijn te reflecteren op hun eigen aandeel in de zorg. Nadenken over en bespreken hoe je vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van openheid en vertrouwen met bewoners/cliënten, familie en elkaar wilt omgaan. Bij het invoeren van Familiezorg in een organisatie leren medewerkers allereerst op hun eigen gedrag en hun manier van omgaan met elkaar te reflecteren. Daarmee komt een proces op gang dat alle medewerkers, van bestuur tot vrijwilliger, van verzorgenden tot medewerkers van de facilitaire dienst beïnvloedt. Vakmensen Op die manier worden medewerkers van organisaties die met Familiezorg werken vakmensen die altijd nieuwsgierig zijn naar anderen en zichzelf. Zij willen niet beter weten Familiezorg in BerneZorg

13 wat de beste zorg is, maar hebben een open oog en oor voor de wensen, behoeften, verwachtingen en grenzen van de zorgvrager en zijn familie. Instrumenten en begrippen Om de visie achter Familiezorg om te kunnen zetten in praktisch handelen hanteert de professional diverse instrumenten en begrippen. Hierboven beschreven we al de begrippen Grondslagen en Zorgtriade. Op pagina 40 geven we een uitgebreider overzicht van de meest gebruikte instrumenten en begrippen. Toepassingen Familiezorg kan ingezet worden in het gehele scala van zorg en welzijn. Ongeacht de aard van de zorgvraag of leeftijd van de zorgvrager. Van preventie tot aan de meest intensieve behandeling en verzorging. In thuissituaties en intramuraal. 13 Familiezorg kan ingezet worden als directe hulp aan familiezorgers door middel van individuele begeleiding of systeembegeleiding van families met een zorgvraag. In organisaties kan Familiezorg ingezet worden: - als uitgangspunt bij visie-ontwikkeling - als basis voor organisatie-advies - in de vorm van professionalisering en training van medewerkers en leidinggevenden - in de vorm van implementatie- en borgingsprogramma s om de visie en de instrumenten in de dagelijkse praktijk van de organisatie te verankeren Ook in andere werkvelden hebben organisaties te maken met individuele klanten en de invloed van hun familiesysteem. In het onderwijs bijvoorbeeld, moeten leraren in staat zijn adequaat te communiceren met een leerling en zijn ouders. En in onderwijsorganisaties kunnen de begrippen en instrumenten van Familiezorg een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de onderlinge samenwerkingsrelaties. Vanuit het onderwijsveld groeit dan ook de belangstelling voor Familiezorg. Waar komt Familiezorg vandaan In 1994 start in Tilburg het project Mantelzorgers Centraal, gefinancierd door de gemeente Tilburg. Het project heeft tot doel mensen die intensief als mantelzorger actief zijn enigszins te ontlasten door middel van gezamenlijke, op ontspanning gerichte activiteiten. Ook het organiseren van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg en het begeleiden van vrijwilligerswerkgroepen behoort tot het takenpakket van Mantelzorgers Centraal. Stichting Mantelzorg Met de komst in 2000 van Klaartje van Montfort als coördinator begint het project aan een bijzondere ontwikkeling. De naam wordt veranderd in Steunpunt Mantelzorg Midden- Brabant en de organisatie wordt ondergebracht bij Thuiszorgorganisatie Thebe. Ook de visie van de organisatie verandert. Het doel is niet langer het organiseren van activiteiten ten behoeve van het welbevinden van de mantelzorgers. Voortaan staat ondersteuning Managementsamenvatting

14 van het gehele systeem van zorgvrager en mantelzorger centraal. De activiteiten op het gebied van welzijn worden ondergebracht bij gemeentelijke welzijnsorganisaties en de basis van het Steunpunt wordt verbreed en geprofessionaliseerd. Vanaf 2004 gaat het Steunpunt verder als de zelfstandige Stichting Mantelzorg Midden-Brabant. 14 Onderzoek In die tijd ontstaat ook de intensieve samenwerking tussen de Stichting en Deirdre Beneken genaamd Kolmer. Zij doet promotie-onderzoek naar zorgverantwoordelijkheid bij Tranzo, het Wetenschappelijk Centrum voor Zorg en Welzijn van de Universiteit van Tilburg. Voor haar onderzoek maakt de onderzoekster gebruik van het bestand van mantelzorgers van de Stichting. Tegelijkertijd met de promotie in 2007 wordt het gezamenlijk door onderzoekster en Stichting geschreven boek De Kunst van het Ontmoeten gepresenteerd. In dit boek wordt de training Methode Familiezorg beschreven. De methode is enerzijds ontwikkeld op basis van het promotie-onderzoek, anderzijds vanuit de praktijk van de Stichting en de samenwerking met medewerkers van de Praktische Thuisbegeleiding van Thebe en medewerkers van Welzijnsorganisatie De Twern. De methode wordt voor het eerst uitgevoerd in Den Herdgang, een woonzorgcentrum van Stichting De Wever in Tilburg. Subsidie In 2008 verandert de Stichting haar naam in Expertisecentrum Familiezorg. Die naam is om verschillende redenen meer passend. Vanuit de visie van de Stichting gezien, is de term mantelzorg te beperkt. Er wordt gekozen voor de term Familiezorg omdat het meestal familieleden zijn die langdurige zorg op zich nemen. De term sluit ook beter aan bij de internationaal gebruikte term Family Care. Daarnaast is, door het onderzoek en de ontwikkeling van de Methode Familiezorg, de Stichting een centrum geworden waar een grote hoeveel kennis en ervaring is samengebald. Vanaf 2008 doen steeds meer organisaties vanuit het gehele scala van de zorg een beroep op consulenten en trainers van het Expertisecentrum. De Provincie Noord-Brabant ondersteunt de activiteiten van het Expertisecentrum vanaf 2008 met een grote, tweejarige subsidie. Visie Het Expertisecentrum wil door het inzetten van Familiezorg een bijdrage leveren aan professionele begeleiding van mensen in intensieve zorgsituaties. Daarnaast adviseert, begeleidt en traint het Expertisecentrum mensen die werken in zorgorganisaties, gezondheidscentra en in overheidsinstellingen. Verder stelt het Expertisecentrum zich ten doel voortdurend nieuwe en verbeterde diensten en producten op het gebied van Familiezorg te ontwikkelen. Familiezorg in BerneZorg

15 Geschiedenis BerneZorg BerneZorg is een organisatie voor verzorging en verpleging van ouderen in de regio Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Middelrode, Vinkel en Vorstenbosch. BerneZorg bestaat uit verpleeghuis Cunera en verzorgingshuis De Bongerd in Heeswijk en het thuiszorgteam BerneZorg Thuis. Een deel van de bewoners van BerneZorg bestaat uit zusters van de Nederlandse Provincie van de Sociëteit van Jezus Maria Jozef (JMJ). 15 Stichting BerneZorg ontstond in 1998 door een fusie tussen verpleeghuis Cunera, verzorgingshuis De Bongerd en Huize Ter Weer. Huize Ter Weer ging van start in 1961 als initiatief van Stichting Bejaardenzorg Dinther-Heeswijk-Loosbroek en was gevestigd in Dinther. Verpleeghuis Cunera en verzorgingshuis De Bongerd ontstonden vanuit het klooster St. Cunera Gesticht dat in 1904 door de zusters van de Sociëteit van JMJ werd opgericht. Het klooster richtte zich in de loop van de jaren steeds meer op de verzorging van oude en zieke zusters. Eind jaren 60 werden de activiteiten van de zusters verder geprofessionaliseerd en erkend als verpleeghuis Cunera en verzorgingshuis De Bongerd. Aanvankelijk boden deze huizen alleen zorg voor de zusters van JMJ, later ook voor leken. Geleidelijk aan groeide het aantal leken en werd het aantal religieuzen kleiner, zowel onder de bewoners als medewerkers. Sinds de fusie in 1998 is BerneZorg een moderne, open zorginstelling die haar doelstellingen realiseert op basis van christelijke beginselen met respect voor andere geloofsopvattingen en overtuigingen. Met ingang van 1 januari 2013 is BerneZorg gefuseerd met Zorggroep Dorus in Schijndel. De nieuwe naam van de organisatie is Laverhof. Het verpleeg- en verzorgingshuis BerneZorg gaat binnen de nieuwe organisatie verder onder de naam Locatie De Bongerd/Cunera. Op BerneZorg wonen ca. 230 mensen. BerneZorg Thuis biedt zorg aan 130 cliënten. Op BerneZorg werken ruim 400 medewerkers en 280 vrijwilligers Het managementteam bestaat uit een locatiemanager en een bestuurder. Het middenkader wordt gevormd door zes teamleiders. Familiezorg In het oorspronkelijk religieuze verpleeg- en verzorgingshuis zorgden de zusters van de Sociëteit van JMJ voor elkaar. Familie speelde daarbij nauwelijks een rol. Nadat BerneZorg een open zorginstelling was geworden, werd het noodzakelijk mantelzorgbeleid te Managementsamenvatting

16 ontwikkelen. Daartoe werd een werkgroep in het leven geroepen met daarin de locatiemanager, de teamleiders Wonen en Zorg, een vertegenwoordiger van het team Begeleiding en Behandeling en de managementsecretaresse. In 2009 koos BerneZorg ervoor om de Methode Familiezorg, zoals die was ontwikkeld door het Expertisecentrum Familiezorg, als leidraad te nemen voor haar beleid. Vanaf dat moment veranderde de Werkgroep Mantelzorgbeleid haar naam in Werkgroep Familiezorg en werd ook de directeur van het Expertisecentrum lid van de werkgroep. 16 Alle medewerkers en vrijwilligers werden door middel van trainingen en workshops geschoold in de werkwijze van Familiezorg. Aansluitend startte een door medewerkers van het Expertisecentrum begeleide borgingsperiode om medewerkers te ondersteunen bij het implementeren van de nieuwe manier van werken in de dagelijkse praktijk. De effecten van de invoering van Familiezorg werden eind 2011 voor de eerste keer aan de hand van een wetenschappelijke onderbouwde methode gemeten. In 2013 volgt een nieuwe meting. Gebeurtenissen die zich voordoen, bespreek ik tegenwoordig aan de hand van de handvatten die ik heb geleerd in de training Familiezorg. Bijvoorbeeld: een medewerker was boos en verontwaardigd over iets wat een familielid deed in het restaurant. Samen met de medewerker heb ik toen geprobeerd het gedrag van het familielid te begrijpen en te ontschuldigen. Door vragen te stellen als: heb je je wel eens afgevraagd waarom deze meneer doet zoals hij doet? Wat zou ten grondslag kunnen liggen aan zijn gedrag? Niet om het gedrag van het familielid goed te praten, maar om de medewerker te leren niet te snel te oordelen. Het gedrag van de medewerker is daarna 180 graden gedraaid. Tegenover die familie was de irritatie weg en de medewerker kon weer klantgericht aan het werk. Kortom: niet veroordelen en in hokjes stoppen. Haal je eigen emotie eruit door je af te vragen: hoe zou het komen dat iemand zo doet als hij doet. Tom Serier, teamleider Facilitaire Zaken Familiezorg in BerneZorg

17 Visie en beleid BerneZorg Het welbevinden van cliënten en medewerkers staat centraal. Zo staat het geformuleerd in de missie van BerneZorg. Twee van de kernwaarden zijn Regie bij de cliënt en Respect voor mensen. 17 Voor BerneZorg betekenen deze uitgangspunten dat men zich zeer bewust is van het feit dat de professionele zorg die de medewerkers bieden zich altijd afspeelt in het privédomein van de cliënt. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend in het geval van de thuiszorg die BerneZorg biedt, maar ook in het verpleeg- en verzorgingshuis gaat BerneZorg er vanuit dat het huis in eerste instantie het thuis is van de bewoners. De medewerkers zijn er in principe te gast en bieden de benodigde zorg. De organisatie is er om die zorg mogelijk te maken. Deze visie impliceert meer dan alleen het inrichten van een gezellige huiskamer, of een versierde gang met carnaval. Het betekent een fundamenteel andere manier van denken en werken. BerneZorg wil dat bewoners en familie een welkom thuis ervaren. In Familiezorg vond BerneZorg het instrument om die andere manier van denken werken te introduceren en te verankeren. Verschillen respecteren Mensen kunnen van elkaar verschillen, in vele opzichten. Dat maakt het werk van een zorgverlener boeiend en soms ook ingewikkeld. Elke zorgverlener kent zijn botsingen met cliënten. Meestal ontstaat die wrijving door verschillen in grondslagen, de wijze waarop mensen in het leven staan en aankijken tegen de wereld en hun plaats daarin. Zodra je als organisatie kiest om niet alleen te werken met individuele cliënten, maar ook met het systeem van mensen om die cliënt heen, de familiezorgers, vergroot je de kans op verschillen en dus op wrijving. BerneZorg verwacht van haar medewerkers dat ze de verschillen tussen zichzelf en cliënten en hun familie, maar ook de verschillen tussen cliënten en hun familie onderling respecteren. BerneZorg wil aansluiten bij de keuzes van de cliënt en zijn familie, ook als die keuzes voor de medewerkers van BerneZorg niet meteen voor de hand liggen. Heldere en open communicatie is een voorwaarde voor goed samenspel. Managementsamenvatting

18 Inschatten draagkracht en draaglast Veel familiezorgers vinden het vanzelfsprekend om te zorgen voor hun naaste, maar zijn zich niet altijd bewust van de toenemende belasting. Of ze denken dat het inschakelen van hulp een teken van zwakte is. BerneZorg vindt het van groot belang om regelmatig contact te hebben met de hele familie. Om met hen de zorg te bespreken en te onderzoeken op welke manier overbelasting voorkomen kan worden. 18 Signaleren van wensen Omdat cliënten en familiezorgers zo sterk kunnen verschillen, kunnen hun wensen en mogelijkheden nooit veralgemeniseerd worden. Dit betekent dat de zorgverleners van BerneZorg altijd, per situatie, per cliënt, per familiezorger en per tijdperiode nagaan wat wensen, verwachtingen en behoeften zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden van cliënt, familiezorger en de organisatie worden afspraken gemaakt en vastgelegd in het zorgleefplan. Familiezorgtaken kunnen daarbij nooit afgedwongen worden. Heldere communicatie tussen cliënt, familie en zorgverlener over de wederzijdse verwachtingen moet voorkomen dat er sprake is van vrijblijvendheid en onduidelijkheid. Afstemmen van zorg Vaak hebben familieleden al een heel leven met de cliënt geleefd en ook een periode voor hun naaste gezorgd voorafgaand aan het contact met BerneZorg. Zij kennen de wensen van de cliënt als geen ander. Medewerkers van BerneZorg benaderen daarom de familiezorgers als ervaringsdeskundigen en experts voor wat betreft de zorgverlening en ondersteuning aan de cliënt. De zorg van medewerkers van BerneZorg wordt vanaf het eerste contactmoment zorgvuldig op de cliënt en de familiezorgers afgestemd. Medewerkers van BerneZorg geven ook duidelijk hun grenzen en die van de organisatie aan. Dat maakt voor alle betrokkenen duidelijk waar ze aan toe zijn. Op vaste evaluatiemomenten, of als daar aanleiding toe is, wordt besproken of de afspraken werkbaar zijn of aangepast moeten worden. Triade Het signaleren van wensen en afstemmen van de zorg gebeurt vanaf de allereerste contacten tot en met de regelmatige zorgleefplanbesprekingen zoveel mogelijk in de vaste triade van cliënt, familie en betrokken medewerkers van BerneZorg. De essentie van de zorgtriade is dat de dialoog over de zorgverlening gaande blijft. Communiceren Open communicatie is voor BerneZorg de basis voor een goede samenwerking met cliënten en familie. Cliënten en hun familie: - worden daarom altijd met respect benaderd - krijgen tijdig alle relevante informatie - krijgen altijd gelegenheid tot gesprek, informeel tijdens zorgmomenten en in alle rust op daartoe gekozen tijdstippen - zijn medebepalend in de zorg Familiezorg in BerneZorg

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Samenspel binnen kleinschalig wonen

Samenspel binnen kleinschalig wonen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie