Handleiding Teamleider ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Teamleider ..."

Transcriptie

1 . USV Hercules Jeugdvoetbal Prof R Boslaan CR Utrecht Tel: (030) Handleiding Teamleider In dit document staan aanwijzingen, hulpmiddelen en doelstellingen welke de teamleider nodig hebben om leiding te geven aan een Hercules voetbal Team. De inhoud is voor een belangrijk deel bedoelt voor de pupillen teams, daar deze teamleiders het meest ondersteuning nodig hebben USV Hercules, alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van USV Hercules. Handleiding Teamleiders , handleiding teamleiders 2002.doc

2 1. HANDLEIDING TEAMLEIDERS JEUGDVOETBAL Deze handleiding is bedoeld als ruggesteun voor mensen die als teamleider van een jeugdvoetbalteam bij Hercules aan de slag gaan. De meest voorkomende vragen worden in deze handleiding besproken. Aangezien nieuwe teamleiders voornamelijk in bij de D, E en F pupillen in dienst treden is dit document gericht op de pupillen. Voor de teamleiders van oudere teams (A,B en C junioren) zijn er echter ook nog waardevolle zaken beschreven. Door zelf vragen te stellen leert men de vereniging en de weg op het complex het snelst en op de makkelijkste manier kennen. Stel uw vragen aan de wedstrijdsecretaris van uw leeftijdsgroep of aan iemand anders van de jeugdcommissie, zij zijn ervoor. Elke teamleider heeft een blauwe A5 ringband gekregen met daarin de belangrijkste informatie. Deze handleiding maakt deel uit van deze informatie en kan in de blauwe ringband worden opgeborgen. Voor de teamleider zijn daarin verder opgenomen de Wie is Wie van het jeugdvoetbal, adressen en routebeschrijvingen van andere voetbalverenigingen, de jaaragenda, plattegrond van Hercules /2 07, handleiding teamleiders 2002.doc

3 INHOUD 1. HANDLEIDING TEAMLEIDERS JEUGDVOETBAL 2 2. INHOUD 3 3. Hercules 4 4. De teamleiders Plannen 5 5. De teamleider als organisator Aanwezigheid Afgelastingen Wedstrijdformulier Scheidsrechter Wedstrijd staken Verzekering Thuiswedstrijden Uitwedstrijden Communicatie Nieuwe media Teamindeling en mutaties De Teamleider als Coach Leiden en opvoeden Coachmomenten bij training en wedstrijd Blessures voorkomen Beschermen Voetbaltechniek Pupillen Junioren Wedstrijdtijden en spelregels Aantal spelers Zeventallen Spelregels E en F-pupillen Spelregels D-pupillen Spelregels ABC junioren Literatuur Tot slot Carrière maken binnen Hercules /3 07, handleiding teamleiders 2002.doc

4 2. Hercules Hercules is een Omni sport vereniging, waarin een verschillende sporten beoefend kunnen worden. Zo wordt er gecricket, gesoftbald, getennist, zaal- en veldvoetbal gespeeld en een aantal andere sportieve zaken gedaan. De organisatie die dit alles regelt, is de Vereniging Hercules. Deze vereniging heeft een (hoofd)bestuur en een algemene ledenvergadering die de dagelijkse gang van zaken regelt en controleert en dit doet op non-profit basis. De voor de activiteiten noodzakelijke voorzieningen, zoals de zaal en de velden worden gehuurd. Tevens verzorgt de vereniging voor het verenigingsblad De Herculaan en het tweewekelijks mededelingenblad de ARGO. Ook heeft de Vereniging een aantal mensen in dienst die zorgen voor de ledenadministratie, trainingen en werkzaamheden op het sportcomplex. Elke sport die binnen Hercules beoefend wordt, heeft een apart bestuur. Voor het voetbal is dat het bestuur veldvoetbal. Dit bestuur kent een aantal commissies. Zaterdagvoetbal, Zondagvoetbal en Jeugdvoetbal, die elk hun deel organiseren. Binnen de Jeugdcommissie zijn er een aantal groepen die daadwerkelijk zaken doen. Dit zijn als eerste de Teamleiders, de Commissie van Ontvangst (CvO), de Activiteiten Commissie (AC) welke worden gecoördineerd vanuit de JeugdCommissie (JC). Deze structuur, welke geheel door vrijwilligers wordt bemenst, ziet eruit als in de bijgaande organogrammen: Deze organisatie lijkt groot en complex, maar hij is uit de praktijk gegroeid en werkbaar gebleken, maar jammergenoeg zitten veel vrijwilligers op meer dan één post binnen deze organisatie Het medegebruik van de voorzieningen door verschillende sporten brengt ook zo z n beperkingen met zich mee. Zo zijn b.v. de velden van 1 september tot 30 april gereserveerd voor voetbal en van 1 mei tot 31 augustus voor cricket waardoor Hercules niet in staat is toernooien in mei te organiseren. Hercules Hoofdbestuur Staf Trainers Cricket afdeling Tennis afdeling Reclame commissie Commissie 35 + Algemene jeugdcom. Softbal afdeling Redactie Argo Redactie Herculaan Zaalvoetbal afdeling Veldvoetbal afdeling Klaverjas commissie Bridge commissie Materiaal Commissie St TopVoetbal Voetbal Technische Zaken Zaterdag Commissie Jeugd Commissie Zondag Commissie /4 07, handleiding teamleiders 2002.doc

5 JeugdCommissie Voorzitter Secretaris Webmaster Wedstrijd Programma Wedstrijd secretarissen Scheidsrechters Commissie v Ontvangst Technisch Jeugdcoordinator Teamleiders A, B junioren Scheidsrechters Junioren CvO Zaterdag Trainers Teamleiders C junioren Scheidsrechters pupillen CvO Woensdag Teamleiders D pupillen Teamleiders E, Pupillen 3. De teamleiders Zoals reeds in de inleiding gezegd is de teamleider het gezicht van de vereniging naar de leden van zijn team toe. Dat betekent dat hij in de praktijk geconfronteerd wordt met vele vragen en opmerkingen. Vele vragen zal hij/zij zelf kunnen beantwoorden, soms moet er doorverwezen worden naar bestuur (algemene zaken), ledenadministratie (financiële zaken) en naar trainers en JeugdCommissie. De blauwe A5 ringband zal hierbij kunnen helpen. Zijn er suggesties om zaken daarin op te nemen dan horen wij dit graag. Kijk ook op de website van het jeugdvoetbal (www.hercules-utrecht.nl) want daar staat veel en actuele informatie. Alle spelende leden worden door Hercules aangemeld als lid van de KNVB. De contributie daarvoor is in het lidmaatschap van Hercules inbegrepen. Als KNVB lid ontvangt men het KNVB blad Voetbal Totaal ieder kwartaal, is men verzekerd en ontvangt men een KNVB relatienummer, dat nodig is bij diverse KNVB activiteiten. 3.1 Plannen Hoe Hercules met het jeugdvoetbal omgaat en op welke wijze training gegeven wordt staat vermeldt in het Jeugdbeleidsplan en het Technisch jeugdplan. Beide documenten zijn via de Jeugdcommissie te verkrijgen /5 07, handleiding teamleiders 2002.doc

6 4. De teamleider als organisator De taak van de teamleider is te zorgen dat het team kan voetballen. D.w.z. dat er voldoende spelers, op tijd en de juiste plaats aanwezig zijn om de wedstrijd te spelen. 4.1 Aanwezigheid Het wedstrijd schema wordt gepubliceerd in de ARGO. Tweewekelijks op zaterdag, ontvangt de wedstrijdsecretaris het mededelingenblad van de KNVB waarin alle wedstrijden van district Midden vermeld staan. Hij/zij destilleert hieruit de wedstrijden voor Hercules en zendt die s zondags naar de ARGO voor publicatie in de ARGO, welke de donderdag daarop bij de leden in de bus valt. Hercules weet dus niet veel eerder dan de spelers wanneer er gevoetbald moet worden. Soms verzoekt een tegenstander de wedstrijd op een andere tijd te spelen of last de KNVB een wedstrijd af en in. In dat geval zal de wedstrijdsecretaris (en niemand anders!) de teamleider zo snel mogelijk informeren. De praktijk leert echter dat dergelijk wijzigingen altijd op het laatste moment plaatsvinden. De teamleider informeert de spelers over een deze wijziging. Wij proberen onze teletekst pagina (kabelkrant, pagina 167) zo actueel mogelijk te houden. Spelers worden geacht bij iedere wedstrijd aanwezig te zijn. De KNVB heeft daartoe een jaarschema opgesteld die in beperkte mate rekening houdt met vakanties en feestdagen (zie Jaaragenda). Spelers die niet kunnen spelen, dienen zich zo vroeg mogelijk bij de teamleider te melden. Bij veelvuldige of niet afgemelde afwezigheid mag en kan de teamleider besluiten de speler een of meer wedstrijden niet te laten spelen of de wedstrijdsecretaris te vragen van de speler te vervangen. Probeer een week van tevoren reeds te inventariseren wie er de volgende week niet kunnen spelen (eventueel bij de aanwezige ouders). Indien er een te kort aan spelers dreigt te ontstaan geef dit door aan de wedstrijdsecretaris zodat deze de tijd heeft om spelers te regelen voor uw team. Indien steeds dezelfde spelers (zonder afschrijven) wegblijven dan kunt U de ouders hierop aanspreken: hun zoon/dochter is lid van een team en hun afwezigheid dupeert anderen. Zorg er tijdig voor dat u weet waar uw team moet spelen en hoe u er moet komen. In het Blauwe Boekje vindt u de route-beschrijvingen van nagenoeg alle tegenstanders. Staat een tegenstander er niet in of klopt de route niet geeft dit door! Indien het echt fout gaat en de wedstrijd kan niet gespeeld worden door te weinig spelers, verkeerde tijd of verkeerde plaats dan zijn er drie mogelijkheden. 1. Probeer met de tegenstander af te spreken dat de wedstrijd ingehaald wordt op een avond of middag. Het KNVB wedstrijdformulier wordt gewoon later ingestuurd. 2. Op het wedstrijdformulier wordt ingevuld dat de wedstrijd niet is doorgegaan, met redenen. Afhankelijk van oorzaak en reden krijgt de foute partij een boete van de KNVB, die wij in bepaalde gevallen aan de teamleden doorbelasten. 3. Het wedstrijdformulier wordt ingevuld als ware de wedstrijd gespeeld, met een uitslag van 2-0 of 3-0 in het voordeel van de partij die niet schuldig was aan het niet doorgaan. Ahoewel dit een wijd verbreide gang van zaken is in het jeugdvoetbal is Hercules van mening dat op deze wijze de competitie wordt verstoord. Wij adviseren dan ook aan teamleiders dit niet te doen /6 07, handleiding teamleiders 2002.doc

7 4.2 Afgelastingen De teamleider controleert bij Hercules of de wedstrijd wellicht is afgelast en geeft dit door aan de teamleden. Er zijn twee soorten afgelastingen, per wedstrijd of algehele afgelastingen. Het kan zijn dat de velden door weersomstandigheden worden voor de geplande wedstrijd worden afgekeurd, afhankelijk van de kwaliteit van het veld en het team dat erop gaat spelen. Voetbal is dan niet mogelijk (ook niet vriendschappelijk). De velden worden bij Hercules pas op zaterdag (ca uur) gekeurd door een, door de gemeente aangezochte consul. Bel bij twijfel het paviljoen 1 uur voor de wedstrijd, echter niet voor Het heeft geen enkele zin de wedstrijdsecretaris te bellen, zeker niet een avond van tevoren. De KNVB kan besluiten om tot algehele afgelasting binnen het WEST 1 over te gaan. Dit wordt dan kenbaar gemaakt op teletekst pagina 603 (meestal al vanaf vrijdag uur) en krant en radio. Bij algehele afgelasting is er bij Hercules niet te voetballen. Probeer binnen het team een "telefooncirkel" te organiseren, zodat iedereen zo snel als mogelijk ingelicht wordt. 4.3 Wedstrijdformulier Bij iedere competitiewedstrijd moet een wedstrijdformulier ingevuld worden door de teamleider. Bij thuiswedstrijden gebeurt dit in de commissiekamer bij uitwedstrijden is het even zoeken waar dit bij de tegenstander gebeurt. Op het wedstrijdformulier dienen de namen en KNVB nummers van de spelers te worden ingevuld. Bij aanvang van het seizoen ontvangt u een lijst met spelersnamen en KNVB nummers van de wedstrijdsecretaris. Tevens dient ook het KNVB nummer van Hercules (BB BZ 41C), de uitslag en de scheidsrechter te worden ingevuld. De Commissie van Ontvangst zorgt voor deze laatste items. E- en F- teams hoeven geen wedstrijdformulier in te vullen, maar een uitslagenlijst invullen. Teamleiders bellen bij voorkeur hun uitslag door naar de commissiekamer zodat wij een controlle op de verwerking van de KNVB hebben. Bij uitwedstrijden ontvangt de teamleider een copie van het formulier. Deze copie dient als bewijsstuk bij onenigheid over de competitiestand. Hercules ontvangt graag te zijner tijd deze copie van de teamleiders (CvO) Bij Hercules is in de commissiekamer ook een lijst aanwezig met alle namen en nummers (deze lijsten laten liggen). Het niet of niet volledig invullen van een wedstrijdformulier heeft een boete tot gevolg van (per fout). De commissie van ontvangst zal u kunnen helpen bij het invullen. 4.4 Scheidsrechter De thuisspelende club dient te zorgen voor een scheidsrechter. Bij elftallen zorgt het uit- en het thuisspelende team ieder voor een grensrechter. De teamleider/ster van het elf-/zevental fungeert tevens als assistent(e) van de scheidsrechter (val hem dus niet publiekelijk af, zorg dat de spelers geen commentaar gaan leveren). Bij de F en 1 e jaars E pupillen en indien de scheidsrechter niet komt opdagen dient de Teamleider voor een scheidsrechter te zorgen door zelf te fluiten of iemand anders hiervoor te vragen. Fluit en bal in commissiekamer halen en terugbrengen. Advies: maak het u zelf en de jeugdcommissie gemakkelijk door een of meerdere ouders (m/v) te vragen af en toe een wedstrijd te fluiten. Een dergelijk vaste teamscheidsrechter kan een KNVB cursus krijgen. Bij de E en F pupillen kan vrijwel iedereen als scheidsrechter optreden. De regels zijn zeer simpel en flexibel door de scheidsrechter in te vullen. Het doel bij E en F is de spelers zoveel mogelijk te laten voetballen. Bij elftallen zorgt Hercules in principe voor een scheidsrechter die hiertoe gekwalificeerd is. Bij problemen (van welke aard ook) licht de jeugdcommissie in. Zie ook de Spelregel Verkort in het blauwe boekje of op voor uitgebreide spelregels /7 07, handleiding teamleiders 2002.doc

8 4.5 Wedstrijd staken Er zijn omstandigheden dat de wedstrijd gestaakt wordt. Dit kan gebeuren door de Scheidsrechter, de Tegenstander of de Hercules teamleider of bestuurslid. De redenen voor staking kunnen zijn de weersomstandigheden (naderend onweer!!), het gedrag van spelers of toeschouwers of ander gevaar. Alhoewel het primair de taak van de scheidsrechter is om dergelijke omstandigheden te beoordelen, is het in het verleden jammergenoeg voorgekomen dat de Hercules teamleider de omstandigheden ernstiger inschatte dan de scheidsrechter. Twijfelt u over het risico, neem dan het zekere voor het onzekere. Wedstrijd staken, inpakken en zo snel mogelijk wegwezen. Ga niet in discussie of erger. Het Hercules bestuur zal in zo n geval de Teamleider altijd steunen en verdedigen naar de tegenstander toe. Mocht u zich storen aan onsportief gedrag van spelers, partijdigheid van de scheidsrechter of het niet eens zijn met zijn beslissingen, dan geldt tijdens de wedstrijd gewoon accepteren, niet discussiëren of ruzie maken, eventueel op wedstrijdformulier schrijven onder protest, brief volgt en samen met wedstrijdsecretaris schriftelijk protesteren bij KNVB. 4.6 Verzekering Alle geregistreerde leden en vrijwilligers zijn via de KNVB aanvullend verzekerd tegen aansprakelijkheid bij KNVB activiteiten. Bij ongelukken en incidenten op het sportterrein is het zaak dat het slachtoffer de veroorzaker aansprakelijk stelt en op deze wijze via zijn verzekering de schade vergoed krijgt. Noteer daarom naam, adres van slachtoffer, veroorzaker en eventueel een of twee getuigen. Meldt het incident zowel bij de tegenstander als bij Hercules. Melding dient plaats te vinden binnen 2 x 24 uur. Dit gebeurt via de vereniging, spreek hiervoor direkt de secretaris voetbalbestuur aan. Bij hem /haar kun je ook meer informatie krijgen over de verzekering. Betreft het een incident waar mogelijk een strafbaar feit gepleegd is (diefstal, geweld, discriminatie) dan is het zaak het incident formeel aan de aanwezige scheidsrechter en bestuurslid te melden. Wij raden aan bij twijfel ook aangifte te doen bij de politie. 4.7 Thuiswedstrijden Aanwezig zijn: zorg ervoor een halfuur voor aanvang aanwezig te zijn. Meldt u bij de commissiekamer, u kunt hier vragen stellen uw post ophalen en de laatst binnen gekomen wijzigingen vernemen. Scheidsrechter: Check of die er is, stel u voor. Doeltjes (geldt alleen voor de E, F pupillen): plaatsen van de doeltjes door de leiders en ouders van de zeventallen die als eerste spelen, tenminste 10 minuten voor de wedstrijd en vastzetten met pinnen (te vinden in de commissiekamer). Terugzetten van de doeltjes en pinnen terugbrengen, indien u het laatste team bent dat op een veld speelt (meestal om uur). De doeltjes dienen achter het softbalveld te worden gezet. Pinnen die op het veld achterblijven kunnen schade veroorzaken aan materiaal van de gemeente (b.v. grasmaaiers, enz.). Deze schade wordt door de gemeente in rekening gebracht bij de vereniging. Ook spelers kunnen kwetsuren oplopen door pinnen op het veld. Vaststellen op welk veld er gespeeld wordt en welke kleedkamer kan worden gebruikt. Dit wordt aangegeven op de wand in de gang naast de commissiekamer. Verzamelen op een vaste plek ( en niet allemaal voor het hek) dit voorkomt het zoeken naar elkaar. Zorg dat ook de spelers tijdig aanwezig zijn zorg dat er tijdig wordt omgekleed zodat de spelers op tijd op het veld staan. Gastheer/vrouw van de tegenstander: Vaak zal deze zich eerst bij de commissie van ontvangst vervoegen waar hij vaak al naar de kleedkamer en veld wordt verwezen. Spreek met teamleider van tegenstander en scheidsrechter af of er meer dan 7 spelers gespeeld gaat worden en op welke wijze er gewisseld gaat worden. Na de wedstrijd het verzorgen van drinken voor de beide teams. Dit kan bij de bar in het paviljoen worden afgehaald (achteraan, om de hoek). Geef aan voor welk team u iets meeneemt /8 07, handleiding teamleiders 2002.doc

9 Zorg voor toezicht bij het omkleden zodat de kleedkamers zo schoon mogelijk worden achter gelaten. Voorkom moedwillige vernielingen aan de kleedkamers (ook bij uitwedstrijden). Geef door indien iets kapot is. Het schoon achterlaten van de kleedkamers is een groot goed. Raadzaam is van te voren even te controleren of iets kapot is en na de wedstrijd de kleedkamer aan te laten vegen (corveediensten laten draaien door de spelers). Neem al uw spullen bij Hercules mee uit de kleedkamers aangezien die door meerdere teams gelijktijdig gebruikt worden. Controleer of er niets op het veld achterblijft na afloop van de wedstrijd. Zoekgeraakte spullen worden bij commissiekamer afgegeven. 4.8 Uitwedstrijden Vervoer naar de wedstrijd: ouders/spelers dienen zelf voor vervoer naar de uitwedstrijd te zorgen. De teamleider/ster kan het vervoer coördineren. Regel dit zo snel mogelijk. Op de lijst met spelers staan de telefoonnummers. Bij de meeste teams zal het vervoer geen probleem vormen doordat voldoende ouders aanwezig zullen zijn. Is het echter wel een probleem dan kan een roulatiesysteem een uitkomst bieden. Door dit tijdig te regelen kan elke speler zonder problemen de te bezoeken vereniging bereiken. Verzamelen/plek: het is niet absoluut noodzakelijk om bij Hercules te verzamelen en vandaar uit te vertrekken naar een uitwedstrijd. Elk ander punt (b.v. het huis van de leider) is ook goed. Echter zorg dat dit bekend is bij ouders en de afgesproken plek bereikbaar is (denk ook aan de veiligheid van jeugdleden die op de fiets moeten komen!). Zorg dat derden geen overlast ondervinden. Een nadeel van het niet bij Hercules verzamelen is dat afgelastingen op het laatste moment niet doorkomen. Ook eventuele post voor de teamleider bij de CvO kan niet worden afgegeven. Verzamelen/tijd: zorg ervoor dat het team een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig is bij de vereniging die u bezoekt. Kleedkamers: ook bij uitwedstrijden dient op hygiëne, schoon en heel houden van kleedkamers te worden gelet. Wedstrijdformulier: vaak zal dit ook in de commissiekamer kunnen worden ingevuld. 4.9 Communicatie Teamleiders worden door de JeugdCommissie zo goed mogelijk geïnformeerd via de wedstrijdsecretarissen. Dit wordt gedaan door aan het begin van het seizoen een A5 boekje te verstrekken met nuttige informatie, door aan het begin, halverwege en aan het eind van het seizoen een teamleidersavond te beleggen. Verder wordt er telefonisch en/of schriftelijk door de wedstrijdsecretaris gecommuniceerd. De wedstrijdsecretaris wordt geïnformeerd over diverse administratieve details en KNBV mededelingen. Verder kan er schriftelijke mededelingen bij de CvO in de commissiekamer liggen die aan de teamleiders/sters wordt overhandigd. Zijn er specifieke voetbaltechnische vragen dan kan met de Jeugdcoördinator of trainers contact worden opgenomen. Betreft het activiteiten buiten het wedstrijd- en trainingsprogramma om dan is de Activiteiten Commissie het aanspreekpunt. Spelers die er mee stoppen worden zo snel mogelijk doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris. Spelers moeten zich schriftelijk afmelden bij de ledenadministratie aangezien anders de contributie (en de kosten) blijven doorlopen. Nieuwe spelers worden aangemeld via een inschrijfformulier bij de ledenadministratie. De wedstrijdsecretaris wordt automatisch geïnformeerd Nieuwe media Het jeugdvoetbal heeft een uitgebreide website (www.hercules-utrecht.nl) waarop veel informatie te vinden is (o.a. dit Blauwe Boekje). Diverse teams houden zelf een eigen team-homepage bij. Dit kunt u natuurlijk ook voor uw team doen. Wilt u via e- mail op de hoogte gehouden worden van wijzigingen, programma s en mededelingen /9 07, handleiding teamleiders 2002.doc

10 geeft stuur dan een , met als onderwerp MAILINGLIJST, aan 4.11 Teamindeling en mutaties De teamindeling wordt in juni vastgesteld door de wedstrijdsecretarissen en trainers en zo snel mogelijk in de Argo gepubliceerd. Voor de selectieteams, stellen de trainers spelers voor, eventueel na het spelen van een oefenpartij. De (ouders van de) geselecteerde spelers worden gevraagd of zij bij de selectie willen voetballen. De teamleiders kunnen spelers onder de aandacht van de trainers brengen. Voor niet selectieteams wordt de indeling gemaakt op basis van de uitdrukkelijke verzoeken van ouders, de wensen van teamleiders, het team van vorige seizoen en de wensen van ouders/spelers. (in volgorde van belangrijkheid). De F teams worden volledig op leeftijd ingedeeld, bij de D worden de nieuwe D teams (uit de E teams) samengesteld. Dit laatste gaat altijd moeilijk daar er van 3 E teams, 2 D teams gemaakt moeten worden. De teamleiders kunnen aan de complexe taak van het maken van de indeling meehelpen door te zorgen dat het evaluatieformulier wordt ingevuld, dat duidelijk is wie er volgend seizoen mee stopt. Mutaties van spelers tijdens het seizoen zijn alleen mogelijk door wedstrijdsecretaris op verzoek van de ouders of op aangeven van trainers, na instemming van beide teamleiders. Nieuwe spelers worden op basis van de wachtlijst en leeftijd aan teams toegewezen. 5. De Teamleider als Coach 5.1 Leiden en opvoeden Een voetbalvereniging kent kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar. Daarbij is er een groot verschil tussen de kinderen in de verschillende leeftijdsfasen. Bovendien zijn kinderen van dezelfde leeftijd niet altijd gelijk. Het ene kind wil leiding geven en het andere laat alles gebeuren, het ene kind wil plezier maken en het andere wil presteren, het ene voelt zich vrij en het andere kind is verlegen, enz. Het is van belang elkaar te accepteren en waarderen, naar elkaar te luisteren en elkaar iets te gunnen. Een groep is steeds in ontwikkeling, naarmate ze ouder worden, kunnen ze meer en zullen ze andere dingen willen. Het is van belang niet alles op z n beloop te laten en ook niet domweg alles te verbieden en gebieden zonder toelichting. Het is goed om duidelijk af te spreken wat wel en niet kan en waarom. Als de kinderen de regels begrijpen, zullen ze die eerder accepteren en naleven. Het is van belang om te laten merken dat alle spelers even waardevol zijn en er allemaal bijhoren. Eerlijk zijn, afspraken nakomen, zich voor elkaar inzetten, zijn enkele van de vele waardevolle gedragsregels die de leider met de groep kan afspreken. 5.2 Coachmomenten bij training en wedstrijd Om op zaterdag zo veel mogelijk op dezelfde dingen te kunnen coachen als op woensdagmiddag (herkenbaar voor de spelers), hebben we hieronder een lijstje gemaakt met coachmomenten. Bij balbezit : tactiek (=inzicht) Uit elkaar! Kijken! Samen! Aannemen en spelen! Aansluiten! Bij balbezit maken we het veld groot. Ruimte maken voor elkaar. Kijken waar je de bal heenschiet. Niet zomaar wegschieten. Pupillen mogen best pingelen, maar samenspelen zou heel mooi zijn. Het is vaak het best als je een balletje aanneemt en dan weer speelt. Niet achterin blijven hangen, ook de keeper moet ruim voor z n doel staan als de bal voorin is /10 07, handleiding teamleiders 2002.doc

11 staan als de bal voorin is. Bij balbezit : techniek (=balbehandeling) Met binnenkant voet! Met de binnenkant kan je het beste mikken/richten. Niet met de punt! Goed mikken! Bal (eerst) aannemen! Met links als dat moet! Dribbelen! Iets afleren is moeilijker dan aanleren. Toch moeten spelers het punteren écht afleren. Zuiver inspelen, dus niet te nonchalant. Aannemen, vaak met binnenkant voet. Dan de bal gelijk goed leggen om weer verder te spelen. Ook met je zwakke been spelen. Niet om de bal heen lopen. Houd de bal onder controle, gebruik beide voeten. Bij balbezit van de tegenpartij : tactiek (=inzicht) Terugkomen! De bal weer afpakken! Niet laten schieten! Iedereen moet meehelpen verdedigen. Aanvallers blijven daarbij wel de voorste spelers. Niet kijken wat de tegenstander doet, maar gelijk op de bal af. Dicht bij ons eigen doel, mogen ze niet schieten. Bij balbezit van de tegenpartij: techniek (=lichaamstechniek) Door je knieën! Eén voet schuin voor de ander! Blocktackle of Sliding! Niet rechtop verdedigen, want dan kan je niet snel reageren. Voorover, op je voorvoeten. Dan kan je sneller reageren op de tegenstander. Pas als uiterste redmiddel tacklen of sliden. Dit moet veilig en zonder overtreding gebeuren. 5.3 Blessures voorkomen Blessures kunnen ontstaan door de speler zelf, door anderen en door de omgeving. Het volgende kan een speler doen om deze te voorkomen: Kleding, schoenen goed verzorgen. Zorgen dat sokken niet dubbel zitten in de schoen, een trainingspak dragen bij koud weer. Scheenbeschermers dragen. Dit is VERPLICHT! Goede lichamelijke konditie opbouwen, o.a. door te trainen. Goede warming up Goed herstellen van een ziekte en blessure. 5.4 Beschermen Dit is onder meer aan de orde bij: Koud weer, gladheid, onweer, te slecht veld e.d. Oververmoeidheid tijdens de wedstrijd /10 07, handleiding teamleiders 2002.doc

12 Gedrag van anderen en toeschouwers. Spelers die zich niet in de groep voelen opgenomen. 6. Voetbaltechniek Coachen is het doordacht beïnvloeden van de spelers in een wedstrijd om de prestatie te verbeteren. In grote lijnen kun je een onderscheid maken tussen pupillen en junioren. Het doel van jeugdwedstrijden is in het algemeen: de spelers spelplezier bieden en zich laten ontwikkelen. 6.1 Pupillen vooraf Even laten uitrazen Warmlopen met de bal Globale aanwijzingen geven (bv. niet allemaal achter blijven) opstelling Spel interessant en leerzaam houden Gericht op opleiden Op veel plaatsen laten spelen en dus ook iedereen laten keepen tijdens Globale aanwijzingen geven Vooral aanmoedigen Wisselen indien nodig: houdt bij het wisselen rekening met de weersomstandigheden en vermoeidheid na afloop Indrukken positief weergeven 6.2 Junioren vooraf Inhaken op wat de vorige keer goed en fout ging Warming-up (lopen en rekken) opstelling Ook uitgaan van individuele kwaliteiten Stimulans en inspanning behouden Speelwijze aangeven Geleidelijk laten specialiseren tijdens Reageren op prestaties Aanmoedigen Na afloop Positieve en negatieve punten opmerken Laten praten en luisteren Koppeling leggen naar de training /12 07, handleiding teamleiders 2002.doc

13 7. Wedstrijdtijden en spelregels Zie ook de Spelregel Verkort in het blauwe boekje of op voor uitgebreide spelregels. F pupillen E pupillen D pupillen C junioren B junioren A junioren 2 * 20 min. + penalties 2 * 25 min. + penalties 2 * 30 min. Elftal 2 * 35 min. Elftal 2 * 40 min. Elftal 2 * 45 min. Elftal Voor alle leeftijdsklassen geldt dat een speler voor 5 minuten het veld kan worden afgestuurd, dit uitsluitend wegens herhaaldelijk grof spel of een bewuste gemene overtreding. Spreek de speler op zijn gedrag aan. Bij alle elftallen is het mogelijk dat een speler definitief wordt weggezonden. Een schorsing door de KNVB en een boete (door de speler te betalen) kunnen hiervan het gevolg zijn. 7.1 Aantal spelers Zeventallen "Zeventallen" spelen minimaal 7 tegen 7 of een anders gelijk aantal spelers. Bij een te kort aan spelers is 7 tegen 6 wel mogelijk (n.b. het "zelf" 6 spelers opstellen omdat de tegenstander er niet meer heeft is niet noodzakelijk, wordt zelfs afgeraden door ons). Ook het spelen van 7 tegen 8 is niet toegestaan (wel 8 tegen 8). Probeer niet meer dan 10 spelers op het veld te hebben. De leider/ster regelt de wissels gedurende de wedstrijd en/of in de rust (zeventallen onbeperkt door wisselen; elftallen 4 veldspelers en een keeper). 7.2 Spelregels E en F-pupillen Speelveld: de E en F-pupillen spelen op een half veld zonder middencirkel. Het doel is 5m breed en 2m hoog. Keeper: deze kan in principe geen hands maken. Wel zal er op toegezien moeten worden dat hij de bal alleen dan in zijn handen pakt binnen een afstand van ongeveer 7 meter van het doel. Het is niet de bedoeling dat de keeper met de bal in de handen het veld oversteekt. Over de zijlijn is ingooien, over de doellijn is of keeperbal of hoekschop. Hoekschop wordt genomen op een afstand zodanig dat het doel bereikt kan worden (ongeveer de halverwege doel en hoek). Vrije schop of scheidsrechterbal zijn manieren om de wedstrijd te hervatten na ernstige blessure of overtreding. Buitenspel: de E en F-pupillen spelen zonder de buitenspelregel. 7.3 Spelregels D-pupillen Evt. hier spelregels voor elftallen invoegen. Dan onderstaande tekst vervangen. Speelveld: de D-pupillen spelen op een heel veld. Buitenspelregel is van toepassing. Hoekschoppen worden echter een meter buiten het zestien meter gebied op de achterlijn genomen. Een achterbal wordt op de voorste rand van het zestien meter gebied genomen, in principe op de kruising met de halve cirkel. Een speler mag slechts een keer gewisseld worden, in het algemeen wordt het "terugwisselen van dezelfde speler (overleggen voor de wedstrijd!) wel geaccepteerd /13 07, handleiding teamleiders 2002.doc

14 Keeper: probeer toe te werken naar een vaste keeper. 7.4 Spelregels ABC junioren Bij de C,B en A- junioren zijn de standaard regels van voetbal van toepassing. Er zijn geen afwijkende regels. Vervanging in overleg met tegenstander. 8. Literatuur Er zijn een aantal boekjes over het spelen en leiding geven. Het onderstaande werkje is wellicht een aardig geschenk voor de voetballers en teamleiders in spe. De bal is rond, v Lingen / Pauw, uitgave KNVB, Postbus 515, 3700 AM Zeist Hoe Hercules met het jeugdvoetbal omgaat en op welke wijze training gegeven wordt staat vermeldt in het Jeugdbeleidsplan en het Technisch jeugdplan. Beide documenten zijn via de Jeugdcommissie te verkrijgen. 9. Tot slot Zoals u ziet komt er nogal wat op u af. Vaak worden de teams dan ook begeleid door twee leiders/sters. Indien u er (nog) alleen voor staat vraag een van de ouders om u te helpen. Verdeel de taken. De een kan het speltechnische en tactische gedeelte voor haar/zijn rekening nemen, terwijl de ander de administratie (wedstrijdformulieren, drinken, opvang van de tegenstander) voor haar/zijn rekening neemt. Laat in ieder geval de tijdsbewaking bij het wisselen over aan een ander. Door de taken te verdelen valt het werk alles bij elkaar reuze mee. 9.1 Carrière maken binnen Hercules Realiseer u dat heel Hercules draait op de inzet van vrijwilligers die allen proberen het zo goed mogelijk te doen. Breng daarom klachten als een positief geformuleerd advies en wees bereid zelf de handen uit de mouwen te steken. Besef dat het teamleiderschap een eerste stap is naar een carrière binnen Hercules. Een wedstrijdsecretaris doet zijn taak 2 tot 4 jaar, er is dus ruimschoots gelegenheid tot het vervullen van andere organisatorische taken. Houdt de ouders van uw teamleden in ieder geval voor dat het lid zijn van een vereniging rechten maar ook plichten (voor de ouders) met zich meebrengt. Alleen door inzet van de leden kan een vereniging bestaan. Zij zullen er als eerste gezamenlijk voor moeten zorgen dat hun zoon/dochter kan voetballen. Het kan niet zo zijn dat slechts enkele vrijwilligers (die vaak al 10 tot 15 uur per week bezig zijn voor de jeugd) al het werk moeten doen. Probeer in uw contacten met ouders deze van dit feit bewust te maken en te vragen of zij ook iets voor de jeugdafdeling willen doen. Door actief te zijn en mee te denken, maakt u zo het werk voor de jeugdcommissie iets eenvoudiger. Heeft u vragen, stel ze aan de wedstrijdsecretaris of iemand anders binnen de jeugdcommissie /14 07, handleiding teamleiders 2002.doc

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Pagina 1 Teamleider jeugdteam Voetbalvereniging KDO is in hoge mate afhankelijk van de inzet en steun van vrijwilligers. Daarom bedanken we je in de eerste

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

VV Moordrecht Informatieboekje jeugdscheidsrechter 1

VV Moordrecht Informatieboekje jeugdscheidsrechter 1 VV Moordrecht Informatieboekje jeugdscheidsrechter 1 Doel 2 Taak 2 Afspraken en tips bij wedstrijden van O-11 pupillen 3 Voorbereiding 3 Voor het begin van de wedstrijd 3 Tijdens de wedstrijd 4 Na afloop

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ Inleiding SC Woezik is opgericht in 1961 en speelt op Sportpark Woezik te Wijchen. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig TAKEN TEAMLEIDER(S) Wat moet een team zonder een teamleider? Zeker bij de jeugd is een teamleider onontbeerlijk. We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat ouders deze taak op

Nadere informatie

Van de E naar de D!! Wat nu??

Van de E naar de D!! Wat nu?? Van de E naar de D!! Wat nu?? Informatie voor DSVP-spelers die op een groot veld gaan spelen. Bij de overgang van de E naar de D veranderen er plotseling een groot aantal dingen die in de E zo gewoon waren.

Nadere informatie

WERKWIJZE MINIPUPILLEN

WERKWIJZE MINIPUPILLEN Achilles 1894 WERKWIJZE MINIPUPILLEN 1 Werkwijze mini-pupillen 1. Inleiding en aanleiding 2. Intake van een nieuwe mini-pupil 3. Het kader van Achilles 1894 m.b.t. de mini-pupillen 4. Hoe zijn de trainingen

Nadere informatie

Van pupil E naar D...

Van pupil E naar D... Van pupil E naar D... Van 7 tal Naar 11 tal Pagina 1 Voorwoord Beste beginnende D speler, Om je alvast een beetje te helpen met de overstap van de E naar de D hebben we een boekje gemaakt. Door het lezen

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

Welkom bij Olympia. 22 augustus 2015

Welkom bij Olympia. 22 augustus 2015 Welkom bij Olympia 22 augustus 2015 In#2013#ontwikkeld#door#Olympia# Ini6a6ef#werkgroep#spor6viteit#&#respect# Doel:#bevorderen#goede#start#seizoen#en#spor6ef#gedrag# # Hoe?# C Elkaar#leren#kennen#en#kunnen#vinden#

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

Coachmap Jongste Jeugd

Coachmap Jongste Jeugd Coachmap Jongste Jeugd Inhoud coachmap Contactpersonen Technische Commissie afdeling Jeugd 1. Opbelschema 2. Vervoer 3. Wat is coachen? 4. Afspraken bij Olyphia 5. Aanwijzingen voor coaches en ouders rondom

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m INSTRUCTIEBOEKJE voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m 65m 9.15m 9.15m 100m 1 REGELS VOOR D-PUPILLEN D-pupillen spelen op een heel speelveld. De afmetingen

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Van pupil E naar D...

Van pupil E naar D... Van pupil E naar D... Van 7 tal Naar 11 tal Pagina 1 Voorwoord Beste E speler maar toekomstig D speler, Om je alvast een klein beetje te helpen hebben we een boekje gemaakt. Door het lezen van dit boekje

Nadere informatie

Continental 7x7 35/45+ voetbal

Continental 7x7 35/45+ voetbal Continental 7x7 35/45+ voetbal 7x7 35/45+ Na- en Voorjaarsreeks Reeks van toernooien op vrijdagavond Veel voetballers stoppen met voetbal omdat ze niet meer iedere zaterdag en zondag actief willen zijn.

Nadere informatie

Spelregels. Voor scheidsrechters Van. Pupillen

Spelregels. Voor scheidsrechters Van. Pupillen Spelregels Voor scheidsrechters Van Pupillen Augustus 2013 VCR-JEUGDBESTUUR DE VOORBEREIDING Vooraf Kom minimaal een kwartier voor aanvang van de wedstrijd bij het terrein en meld je bij de leider van

Nadere informatie

Infoboekje. voor de jeugd van. v.v. Nieuw-Lekkerland

Infoboekje. voor de jeugd van. v.v. Nieuw-Lekkerland Infoboekje voor de jeugd van v.v. Nieuw-Lekkerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Clubkleuren... 4 Lid worden... 4 Contributie... 4 Ledenadministratie... 4 Opzeggen lidmaatschap...

Nadere informatie

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie. NORMEN EN WAARDEN Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

Gedragregels v.v.dkb 44

Gedragregels v.v.dkb 44 Gedragregels v.v.dkb 44 Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren is het maken van afspraken

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

Arbitrageplan HSC 28

Arbitrageplan HSC 28 Arbitrageplan HSC 28 Heerle, 20 september 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving

Nadere informatie

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS Informatieboekje voor nieuwe leden Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS (versie 1.2) Informatieboekje voor nieuwe leden JCLE JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen

Nadere informatie

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS Taken jeugd- en seniorenleiders Spelerspas. De leider is, samen met de aanvoerder, verantwoordelijk voor de formaliteiten

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

ANDERE VOETBALVORMEN 4 TEGEN 4 VOOR MINI-PUPILLEN. 4 tegen 4 voor minipupillen. 7 tegen 7 (pupillen)

ANDERE VOETBALVORMEN 4 TEGEN 4 VOOR MINI-PUPILLEN. 4 tegen 4 voor minipupillen. 7 tegen 7 (pupillen) DE KNVB MIJN VOETBAL ONSORANJE Nieuws Doe mee Competities Assist Thema's Campus Over ons Shop Zoeken Assist ANDERE VOETBALVORMEN 4 tegen 4 voor minipupillen 7 tegen 7 (pupillen) 7 tegen 7 (junioren en

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Teamgids S.V. Marvilde voor spelers, begeleiders en ouders.

Teamgids S.V. Marvilde voor spelers, begeleiders en ouders. Teamgids S.V. Marvilde voor spelers, begeleiders en ouders. VOORAF Voor u ligt de teamgids van Marvilde. Of u speler, begeleider of ouder bent, we vragen u dit boekje door te lezen. In dit boekje kunt

Nadere informatie

SARTO Seizoen 2012/2013

SARTO Seizoen 2012/2013 SARTO Seizoen 2012/2013 Informatieavond voor ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden 21 augustus 2012 Programma 1. Opening 2. Organisatie 3. Normen en Waarden 4. Jeugdopleiding 5. Praktische informatie

Nadere informatie

Pupillencursus Scheidsrechter zijn, is dat leuk?

Pupillencursus Scheidsrechter zijn, is dat leuk? Pupillencursus 2013 Scheidsrechter zijn, is dat leuk? Kenmerken van de F pupil Ø 7 tegen 7 (of 8 tegen 8 of 9 tegen 9) Ø Kinderen zijn snel afgeleid Ø Ze hebben weinig gevoel om dingen samen te doen Ø

Nadere informatie

(Jeugd)leiders Handboek OFC

(Jeugd)leiders Handboek OFC (Jeugd)leiders Handboek OFC Inhoud Voorwoord...3 Algemeen...4 Voorbereiding...4 Wedstrijdvoorbereiding...4 Wedstrijdformulier en spelerspassen...5 wedstrijdformulier...5 Waarop moet je letten...5 Spelerspassen...5

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk

Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk 2013 Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk Jeugdcommissie svhoutwijk 2013 Voorwoord: Het nieuwe seizoen gaat binnenkort weer van start, een nieuw seizoen vol goede voornemens en

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

VAN E-PUPIL NAAR D-PUPIL

VAN E-PUPIL NAAR D-PUPIL VAN E-PUPIL NAAR D-PUPIL WAT GAAT ER DAN VERANDEREN? MET ELF SPELERS OP EEN HEEL VELD MET BUITENSPEL 4 april 15 Pagina 1 van 12 Voorwoord Vanaf volgend seizoen spelen jullie niet meer bij E-pupillen van

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

BVV Barendrecht. Scheidsrechter. F en E pupillen

BVV Barendrecht. Scheidsrechter. F en E pupillen BVV Barendrecht Scheidsrechter F en E pupillen Dit document is puur informatief en zorgvuldig samengesteld. De BVV Barendrecht is echter niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie

Nadere informatie

RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers

RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers 1 RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers We hopen dat deze lijst helpt om alle leiders en trainers veel plezier te laten beleven aan hun belangrijke taak bij onze club. Mocht je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

F- tallen bijeenkomst. Welkom in de wereld die hockey heet

F- tallen bijeenkomst. Welkom in de wereld die hockey heet Welkom bij HCZwolle F- tallen bijeenkomst Welkom in de wereld die hockey heet F- tal team en spelbegeleider zijn bij HCZwolle s"ck gaaf! Programma: Inleiding Marlou Schuit Jongste Jeugd HC Zwolle/DBC Jongste

Nadere informatie

september 2011 Beste jeugdscheidsrechter,

september 2011 Beste jeugdscheidsrechter, september 2011 Beste jeugdscheidsrechter, Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. Een nieuw seizoen met weer een toename van het aantal jeugdteams dat op zaterdag in actie zal gaan komen. De vele

Nadere informatie

Jeugdleider, wat houdt dit in?

Jeugdleider, wat houdt dit in? Jeugdleider, wat houdt dit in? Allereerst onze complimenten voor uw vrijwillige bijdrage aan de club. HC 03 is een sportieve en levendige club waarbij binding, betrokkenheid en vrijwilligheid een grote

Nadere informatie

Informatie wedstrijdzaken

Informatie wedstrijdzaken Informatie wedstrijdzaken Seizoen 2013-2014 (versie 1.0/14 augustus 2013) Voorwoord Binnen iedere vereniging steken vele leden een handje uit de mouwen om alles te regelen. Voetballen is namelijk niet

Nadere informatie

Wij hebben getracht om een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen.

Wij hebben getracht om een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Dit informatieboekje is gemaakt voor (nieuwe) leden. Wij hebben getracht om een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Heb je een vraag en mis je een antwoord, dan kan je deze altijd stellen

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Handleiding voor leiders van F en E (JO9 en JO11)

Handleiding voor leiders van F en E (JO9 en JO11) Handleiding voor leiders van F en E (JO9 en JO11) Ik wil graag wat zaken onder de aandacht brengen zodat er geen onduidelijkheid is in het aankomende seizoen. Als Coördinator van de F en E pupillen heb

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging. Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp. www.vvdronrijp.nl. v.v.

De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging. Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp. www.vvdronrijp.nl. v.v. De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp www.vvdronrijp.nl v.v. Dronrijp Informatieboekje Nieuwe jeugdleden Dronrijp, februari 2011 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 Inhoud Voorwoord... 3 Belangrijke tips:... 3 Aanwezigheid... 4 Ontvangst van bezoekende vereniging/scheidsrechter... 4 Presentatie...

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

Technische commissie Tips voor begeleiders en trainers

Technische commissie Tips voor begeleiders en trainers Het voetbalseizoen 1 Zorg dat je alle e-mailadressen van de ouders van je spelers/speelsters hebt. Vanaf de A en B junioren hebben de spelers vaak een eigen e-mailadres. Het is handig als je alle adressen,

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

V.V. Tricht jeugdafdeling

V.V. Tricht jeugdafdeling V.V. Tricht jeugdafdeling Seizoen 2013-2014 Tricht, juni 2013 Beste sportvrienden, vriendinnen, ouders en begeleiders, Bijgaand treffen jullie de digitale informatie voor het seizoen 2013-2014 aan. Hierin

Nadere informatie

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950 Swift SV Velden Dameskorfbalvereniging sinds 1950 Korfbal is.! Een echte teamsport. Door het vrijlopen en samenspel kun je iets bereiken.! Attractieve, gezellige sport, die zowel prestatief als recreatief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6. Inhoudsopgave pag. Voorwoord 2 Het jaar opstarten 2 Afgelastingen 4 Voor de wedstrijd 5 Tijdens de wedstrijd 6 Rust 6 Na de wedstrijd 6 Speeltijden 7 Overige belangrijke informatie 8 Invullen officiële

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

RKSV SARTO Seizoen 2013/2014

RKSV SARTO Seizoen 2013/2014 RKSV SARTO Seizoen 2013/2014 Informatieavond voor ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden Programma 1. Opening 2. Organisatie 3. Normen en Waarden 4. Jeugdopleiding 5. Praktische informatie 6. Wat verwachten

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

MINI-HOCKEY F-jeugd (3 tegen 3)

MINI-HOCKEY F-jeugd (3 tegen 3) Spel- en gedragsregels voor de MINI-HOCKEY F-jeugd (3 tegen 3) NB: De onderstaande tekst en afbeeldingen is een compilatie van publicaties van de KNHB. Voorwoord In het hockey sta je er niet alleen voor.

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

Beleidsplan Arbitrage

Beleidsplan Arbitrage 2014-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het plan 4 3. Organisatie en structuur 5 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6 5. Organisatie wedstrijddagen 7 6. Werving, selectie en

Nadere informatie

Reglement normen en waarden 2010-2014

Reglement normen en waarden 2010-2014 Reglement normen en waarden 2010-2014 1. Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op

Nadere informatie

Gedragscode FC Tenstar Melle

Gedragscode FC Tenstar Melle Gedragscode FC Tenstar Melle I. Algemeen: - De club FC Tenstar Melle wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder ontwikkelen. Aangezien zij normen en waarden bij de

Nadere informatie

Jeugdleidersleidraad SDV BARNEVELD

Jeugdleidersleidraad SDV BARNEVELD Jeugdleidersleidraad SDV BARNEVELD Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Communicatie... 5 2.1 Communicatie vanuit de jeugdleider naar de vereniging... 5 2.2 Communicatie vanuit de vereniging

Nadere informatie

Historie DSVP in vogelvlucht

Historie DSVP in vogelvlucht Welkom bij D.S.V.P. Historie DSVP in vogelvlucht Opgericht in 1948 Door Samenwerking Verkregen Pijnacker Speelde 22 jaar aan de Boezemweg (de Boezem) Sinds 1970 op de Groene Wijdte Er voetballen zowel

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE Organisatie RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 5 Organisatie 5.1 Stap 5 A Aanwijzen verenigingsscheidsrechters

Nadere informatie

Mini-pupillen ontdekken het voetbal: Zo kan het!

Mini-pupillen ontdekken het voetbal: Zo kan het! Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Mini-pupillen ontdekken het voetbal: Zo kan het! 1. Vooraf In deze brochure is in het kort veel informatie over Mini-pupillen weergegeven binnen het kader van het project

Nadere informatie

Voetbalvereniging Berkhout

Voetbalvereniging Berkhout Voetbalvereniging Berkhout versie: 6 april 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Doelstelling 2 2. Algemene gedragscode 2 3. Gedragsregels op het sportcomplex 2 4. Kleding 3 5. Trainingen 3 6. Wedstrijden 3

Nadere informatie

Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C.

Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C. Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C. Seizoen 2017 2018 Versie 2.0 Voorwoord Voor jullie ligt het informatieboekje voor de jeugdafdeling van voetbalvereniging R.K.P.S.C. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

Programmaboek. Organisator Alkmaar Zaanstreek Toernooi 1456 NH Wijdewormer

Programmaboek. Organisator Alkmaar Zaanstreek Toernooi 1456 NH Wijdewormer Programmaboek Zondag 28 augustus 2016 Dinsdag 30 augustus 2016 Woensdag 31 augustus 2016 Donderdag 1 september 2016 Vrijdag 2 september 2016 Zondag 4 september 2016 Meiden voetbaltoernooi O15-jun. & O13-pup.

Nadere informatie

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Opstarten trainingen. De volgende teams starten hun trainingen op vanaf zaterdag 1 augustus: A1, B1, C1, D1 Alle overige teams kunnen hun trainingen

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

USV Hercules Gedragsregels veldvoetbal

USV Hercules Gedragsregels veldvoetbal USV Hercules Gedragsregels veldvoetbal v.1 november 2015 In dit boekje staan in het kort de gedragsregels waaraan iedereen binnen het veldvoetbal van USV Hercules zich moet houden. Uitgebreide regelgeving

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan SPELREGELS s.v. MZC 11 te Zierikzee BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan Sportpark Den Hogen Blok, Lange Blokweg 29, 4301 NW Zierikzee T 0111-450235 (wedstrijdsecretariaat) T 0111-450236 (kantine)

Nadere informatie

Plezier, Ontwikkeling, Veiligheid, Samenspel, Sportiviteit en Respect

Plezier, Ontwikkeling, Veiligheid, Samenspel, Sportiviteit en Respect COACHING & Teamafspraken Seizoen Dorsteti team Plezier, Ontwikkeling, Veiligheid, Samenspel, Sportiviteit en Respect TEAMGEGEVENS Lijst en contactgegevens: Teamleden Coaches Trainer(s) Clubhuis 1. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

MP Superhelden toernooi. 17 oktober Pagina 1

MP Superhelden toernooi. 17 oktober Pagina 1 17 oktober 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 3...Voorwoord Pagina 4 Feitjes en Weetjes Pagina 5.Poule 1 indeling en programma Pagina 6.. Poule 2 indeling en programma Pagina 7......Plattegrond Pagina

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

Scheidsrechtersplan. RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014

Scheidsrechtersplan. RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014 Scheidsrechtersplan RKVV Bergeijk seizoen 2013 2014 Versie sept. 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 DOELSTELLINGEN... 4 UITGANGSPUNTEN... 5 Jeugdafdeling... 5 Seniorenafdeling... 5 ORGANISATIE... 6 WERVING...

Nadere informatie