Handleiding Teamleider ...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Teamleider ..."

Transcriptie

1 . USV Hercules Jeugdvoetbal Prof R Boslaan CR Utrecht Tel: (030) Handleiding Teamleider In dit document staan aanwijzingen, hulpmiddelen en doelstellingen welke de teamleider nodig hebben om leiding te geven aan een Hercules voetbal Team. De inhoud is voor een belangrijk deel bedoelt voor de pupillen teams, daar deze teamleiders het meest ondersteuning nodig hebben USV Hercules, alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van USV Hercules. Handleiding Teamleiders , handleiding teamleiders 2002.doc

2 1. HANDLEIDING TEAMLEIDERS JEUGDVOETBAL Deze handleiding is bedoeld als ruggesteun voor mensen die als teamleider van een jeugdvoetbalteam bij Hercules aan de slag gaan. De meest voorkomende vragen worden in deze handleiding besproken. Aangezien nieuwe teamleiders voornamelijk in bij de D, E en F pupillen in dienst treden is dit document gericht op de pupillen. Voor de teamleiders van oudere teams (A,B en C junioren) zijn er echter ook nog waardevolle zaken beschreven. Door zelf vragen te stellen leert men de vereniging en de weg op het complex het snelst en op de makkelijkste manier kennen. Stel uw vragen aan de wedstrijdsecretaris van uw leeftijdsgroep of aan iemand anders van de jeugdcommissie, zij zijn ervoor. Elke teamleider heeft een blauwe A5 ringband gekregen met daarin de belangrijkste informatie. Deze handleiding maakt deel uit van deze informatie en kan in de blauwe ringband worden opgeborgen. Voor de teamleider zijn daarin verder opgenomen de Wie is Wie van het jeugdvoetbal, adressen en routebeschrijvingen van andere voetbalverenigingen, de jaaragenda, plattegrond van Hercules /2 07, handleiding teamleiders 2002.doc

3 INHOUD 1. HANDLEIDING TEAMLEIDERS JEUGDVOETBAL 2 2. INHOUD 3 3. Hercules 4 4. De teamleiders Plannen 5 5. De teamleider als organisator Aanwezigheid Afgelastingen Wedstrijdformulier Scheidsrechter Wedstrijd staken Verzekering Thuiswedstrijden Uitwedstrijden Communicatie Nieuwe media Teamindeling en mutaties De Teamleider als Coach Leiden en opvoeden Coachmomenten bij training en wedstrijd Blessures voorkomen Beschermen Voetbaltechniek Pupillen Junioren Wedstrijdtijden en spelregels Aantal spelers Zeventallen Spelregels E en F-pupillen Spelregels D-pupillen Spelregels ABC junioren Literatuur Tot slot Carrière maken binnen Hercules /3 07, handleiding teamleiders 2002.doc

4 2. Hercules Hercules is een Omni sport vereniging, waarin een verschillende sporten beoefend kunnen worden. Zo wordt er gecricket, gesoftbald, getennist, zaal- en veldvoetbal gespeeld en een aantal andere sportieve zaken gedaan. De organisatie die dit alles regelt, is de Vereniging Hercules. Deze vereniging heeft een (hoofd)bestuur en een algemene ledenvergadering die de dagelijkse gang van zaken regelt en controleert en dit doet op non-profit basis. De voor de activiteiten noodzakelijke voorzieningen, zoals de zaal en de velden worden gehuurd. Tevens verzorgt de vereniging voor het verenigingsblad De Herculaan en het tweewekelijks mededelingenblad de ARGO. Ook heeft de Vereniging een aantal mensen in dienst die zorgen voor de ledenadministratie, trainingen en werkzaamheden op het sportcomplex. Elke sport die binnen Hercules beoefend wordt, heeft een apart bestuur. Voor het voetbal is dat het bestuur veldvoetbal. Dit bestuur kent een aantal commissies. Zaterdagvoetbal, Zondagvoetbal en Jeugdvoetbal, die elk hun deel organiseren. Binnen de Jeugdcommissie zijn er een aantal groepen die daadwerkelijk zaken doen. Dit zijn als eerste de Teamleiders, de Commissie van Ontvangst (CvO), de Activiteiten Commissie (AC) welke worden gecoördineerd vanuit de JeugdCommissie (JC). Deze structuur, welke geheel door vrijwilligers wordt bemenst, ziet eruit als in de bijgaande organogrammen: Deze organisatie lijkt groot en complex, maar hij is uit de praktijk gegroeid en werkbaar gebleken, maar jammergenoeg zitten veel vrijwilligers op meer dan één post binnen deze organisatie Het medegebruik van de voorzieningen door verschillende sporten brengt ook zo z n beperkingen met zich mee. Zo zijn b.v. de velden van 1 september tot 30 april gereserveerd voor voetbal en van 1 mei tot 31 augustus voor cricket waardoor Hercules niet in staat is toernooien in mei te organiseren. Hercules Hoofdbestuur Staf Trainers Cricket afdeling Tennis afdeling Reclame commissie Commissie 35 + Algemene jeugdcom. Softbal afdeling Redactie Argo Redactie Herculaan Zaalvoetbal afdeling Veldvoetbal afdeling Klaverjas commissie Bridge commissie Materiaal Commissie St TopVoetbal Voetbal Technische Zaken Zaterdag Commissie Jeugd Commissie Zondag Commissie /4 07, handleiding teamleiders 2002.doc

5 JeugdCommissie Voorzitter Secretaris Webmaster Wedstrijd Programma Wedstrijd secretarissen Scheidsrechters Commissie v Ontvangst Technisch Jeugdcoordinator Teamleiders A, B junioren Scheidsrechters Junioren CvO Zaterdag Trainers Teamleiders C junioren Scheidsrechters pupillen CvO Woensdag Teamleiders D pupillen Teamleiders E, Pupillen 3. De teamleiders Zoals reeds in de inleiding gezegd is de teamleider het gezicht van de vereniging naar de leden van zijn team toe. Dat betekent dat hij in de praktijk geconfronteerd wordt met vele vragen en opmerkingen. Vele vragen zal hij/zij zelf kunnen beantwoorden, soms moet er doorverwezen worden naar bestuur (algemene zaken), ledenadministratie (financiële zaken) en naar trainers en JeugdCommissie. De blauwe A5 ringband zal hierbij kunnen helpen. Zijn er suggesties om zaken daarin op te nemen dan horen wij dit graag. Kijk ook op de website van het jeugdvoetbal (www.hercules-utrecht.nl) want daar staat veel en actuele informatie. Alle spelende leden worden door Hercules aangemeld als lid van de KNVB. De contributie daarvoor is in het lidmaatschap van Hercules inbegrepen. Als KNVB lid ontvangt men het KNVB blad Voetbal Totaal ieder kwartaal, is men verzekerd en ontvangt men een KNVB relatienummer, dat nodig is bij diverse KNVB activiteiten. 3.1 Plannen Hoe Hercules met het jeugdvoetbal omgaat en op welke wijze training gegeven wordt staat vermeldt in het Jeugdbeleidsplan en het Technisch jeugdplan. Beide documenten zijn via de Jeugdcommissie te verkrijgen /5 07, handleiding teamleiders 2002.doc

6 4. De teamleider als organisator De taak van de teamleider is te zorgen dat het team kan voetballen. D.w.z. dat er voldoende spelers, op tijd en de juiste plaats aanwezig zijn om de wedstrijd te spelen. 4.1 Aanwezigheid Het wedstrijd schema wordt gepubliceerd in de ARGO. Tweewekelijks op zaterdag, ontvangt de wedstrijdsecretaris het mededelingenblad van de KNVB waarin alle wedstrijden van district Midden vermeld staan. Hij/zij destilleert hieruit de wedstrijden voor Hercules en zendt die s zondags naar de ARGO voor publicatie in de ARGO, welke de donderdag daarop bij de leden in de bus valt. Hercules weet dus niet veel eerder dan de spelers wanneer er gevoetbald moet worden. Soms verzoekt een tegenstander de wedstrijd op een andere tijd te spelen of last de KNVB een wedstrijd af en in. In dat geval zal de wedstrijdsecretaris (en niemand anders!) de teamleider zo snel mogelijk informeren. De praktijk leert echter dat dergelijk wijzigingen altijd op het laatste moment plaatsvinden. De teamleider informeert de spelers over een deze wijziging. Wij proberen onze teletekst pagina (kabelkrant, pagina 167) zo actueel mogelijk te houden. Spelers worden geacht bij iedere wedstrijd aanwezig te zijn. De KNVB heeft daartoe een jaarschema opgesteld die in beperkte mate rekening houdt met vakanties en feestdagen (zie Jaaragenda). Spelers die niet kunnen spelen, dienen zich zo vroeg mogelijk bij de teamleider te melden. Bij veelvuldige of niet afgemelde afwezigheid mag en kan de teamleider besluiten de speler een of meer wedstrijden niet te laten spelen of de wedstrijdsecretaris te vragen van de speler te vervangen. Probeer een week van tevoren reeds te inventariseren wie er de volgende week niet kunnen spelen (eventueel bij de aanwezige ouders). Indien er een te kort aan spelers dreigt te ontstaan geef dit door aan de wedstrijdsecretaris zodat deze de tijd heeft om spelers te regelen voor uw team. Indien steeds dezelfde spelers (zonder afschrijven) wegblijven dan kunt U de ouders hierop aanspreken: hun zoon/dochter is lid van een team en hun afwezigheid dupeert anderen. Zorg er tijdig voor dat u weet waar uw team moet spelen en hoe u er moet komen. In het Blauwe Boekje vindt u de route-beschrijvingen van nagenoeg alle tegenstanders. Staat een tegenstander er niet in of klopt de route niet geeft dit door! Indien het echt fout gaat en de wedstrijd kan niet gespeeld worden door te weinig spelers, verkeerde tijd of verkeerde plaats dan zijn er drie mogelijkheden. 1. Probeer met de tegenstander af te spreken dat de wedstrijd ingehaald wordt op een avond of middag. Het KNVB wedstrijdformulier wordt gewoon later ingestuurd. 2. Op het wedstrijdformulier wordt ingevuld dat de wedstrijd niet is doorgegaan, met redenen. Afhankelijk van oorzaak en reden krijgt de foute partij een boete van de KNVB, die wij in bepaalde gevallen aan de teamleden doorbelasten. 3. Het wedstrijdformulier wordt ingevuld als ware de wedstrijd gespeeld, met een uitslag van 2-0 of 3-0 in het voordeel van de partij die niet schuldig was aan het niet doorgaan. Ahoewel dit een wijd verbreide gang van zaken is in het jeugdvoetbal is Hercules van mening dat op deze wijze de competitie wordt verstoord. Wij adviseren dan ook aan teamleiders dit niet te doen /6 07, handleiding teamleiders 2002.doc

7 4.2 Afgelastingen De teamleider controleert bij Hercules of de wedstrijd wellicht is afgelast en geeft dit door aan de teamleden. Er zijn twee soorten afgelastingen, per wedstrijd of algehele afgelastingen. Het kan zijn dat de velden door weersomstandigheden worden voor de geplande wedstrijd worden afgekeurd, afhankelijk van de kwaliteit van het veld en het team dat erop gaat spelen. Voetbal is dan niet mogelijk (ook niet vriendschappelijk). De velden worden bij Hercules pas op zaterdag (ca uur) gekeurd door een, door de gemeente aangezochte consul. Bel bij twijfel het paviljoen 1 uur voor de wedstrijd, echter niet voor Het heeft geen enkele zin de wedstrijdsecretaris te bellen, zeker niet een avond van tevoren. De KNVB kan besluiten om tot algehele afgelasting binnen het WEST 1 over te gaan. Dit wordt dan kenbaar gemaakt op teletekst pagina 603 (meestal al vanaf vrijdag uur) en krant en radio. Bij algehele afgelasting is er bij Hercules niet te voetballen. Probeer binnen het team een "telefooncirkel" te organiseren, zodat iedereen zo snel als mogelijk ingelicht wordt. 4.3 Wedstrijdformulier Bij iedere competitiewedstrijd moet een wedstrijdformulier ingevuld worden door de teamleider. Bij thuiswedstrijden gebeurt dit in de commissiekamer bij uitwedstrijden is het even zoeken waar dit bij de tegenstander gebeurt. Op het wedstrijdformulier dienen de namen en KNVB nummers van de spelers te worden ingevuld. Bij aanvang van het seizoen ontvangt u een lijst met spelersnamen en KNVB nummers van de wedstrijdsecretaris. Tevens dient ook het KNVB nummer van Hercules (BB BZ 41C), de uitslag en de scheidsrechter te worden ingevuld. De Commissie van Ontvangst zorgt voor deze laatste items. E- en F- teams hoeven geen wedstrijdformulier in te vullen, maar een uitslagenlijst invullen. Teamleiders bellen bij voorkeur hun uitslag door naar de commissiekamer zodat wij een controlle op de verwerking van de KNVB hebben. Bij uitwedstrijden ontvangt de teamleider een copie van het formulier. Deze copie dient als bewijsstuk bij onenigheid over de competitiestand. Hercules ontvangt graag te zijner tijd deze copie van de teamleiders (CvO) Bij Hercules is in de commissiekamer ook een lijst aanwezig met alle namen en nummers (deze lijsten laten liggen). Het niet of niet volledig invullen van een wedstrijdformulier heeft een boete tot gevolg van (per fout). De commissie van ontvangst zal u kunnen helpen bij het invullen. 4.4 Scheidsrechter De thuisspelende club dient te zorgen voor een scheidsrechter. Bij elftallen zorgt het uit- en het thuisspelende team ieder voor een grensrechter. De teamleider/ster van het elf-/zevental fungeert tevens als assistent(e) van de scheidsrechter (val hem dus niet publiekelijk af, zorg dat de spelers geen commentaar gaan leveren). Bij de F en 1 e jaars E pupillen en indien de scheidsrechter niet komt opdagen dient de Teamleider voor een scheidsrechter te zorgen door zelf te fluiten of iemand anders hiervoor te vragen. Fluit en bal in commissiekamer halen en terugbrengen. Advies: maak het u zelf en de jeugdcommissie gemakkelijk door een of meerdere ouders (m/v) te vragen af en toe een wedstrijd te fluiten. Een dergelijk vaste teamscheidsrechter kan een KNVB cursus krijgen. Bij de E en F pupillen kan vrijwel iedereen als scheidsrechter optreden. De regels zijn zeer simpel en flexibel door de scheidsrechter in te vullen. Het doel bij E en F is de spelers zoveel mogelijk te laten voetballen. Bij elftallen zorgt Hercules in principe voor een scheidsrechter die hiertoe gekwalificeerd is. Bij problemen (van welke aard ook) licht de jeugdcommissie in. Zie ook de Spelregel Verkort in het blauwe boekje of op voor uitgebreide spelregels /7 07, handleiding teamleiders 2002.doc

8 4.5 Wedstrijd staken Er zijn omstandigheden dat de wedstrijd gestaakt wordt. Dit kan gebeuren door de Scheidsrechter, de Tegenstander of de Hercules teamleider of bestuurslid. De redenen voor staking kunnen zijn de weersomstandigheden (naderend onweer!!), het gedrag van spelers of toeschouwers of ander gevaar. Alhoewel het primair de taak van de scheidsrechter is om dergelijke omstandigheden te beoordelen, is het in het verleden jammergenoeg voorgekomen dat de Hercules teamleider de omstandigheden ernstiger inschatte dan de scheidsrechter. Twijfelt u over het risico, neem dan het zekere voor het onzekere. Wedstrijd staken, inpakken en zo snel mogelijk wegwezen. Ga niet in discussie of erger. Het Hercules bestuur zal in zo n geval de Teamleider altijd steunen en verdedigen naar de tegenstander toe. Mocht u zich storen aan onsportief gedrag van spelers, partijdigheid van de scheidsrechter of het niet eens zijn met zijn beslissingen, dan geldt tijdens de wedstrijd gewoon accepteren, niet discussiëren of ruzie maken, eventueel op wedstrijdformulier schrijven onder protest, brief volgt en samen met wedstrijdsecretaris schriftelijk protesteren bij KNVB. 4.6 Verzekering Alle geregistreerde leden en vrijwilligers zijn via de KNVB aanvullend verzekerd tegen aansprakelijkheid bij KNVB activiteiten. Bij ongelukken en incidenten op het sportterrein is het zaak dat het slachtoffer de veroorzaker aansprakelijk stelt en op deze wijze via zijn verzekering de schade vergoed krijgt. Noteer daarom naam, adres van slachtoffer, veroorzaker en eventueel een of twee getuigen. Meldt het incident zowel bij de tegenstander als bij Hercules. Melding dient plaats te vinden binnen 2 x 24 uur. Dit gebeurt via de vereniging, spreek hiervoor direkt de secretaris voetbalbestuur aan. Bij hem /haar kun je ook meer informatie krijgen over de verzekering. Betreft het een incident waar mogelijk een strafbaar feit gepleegd is (diefstal, geweld, discriminatie) dan is het zaak het incident formeel aan de aanwezige scheidsrechter en bestuurslid te melden. Wij raden aan bij twijfel ook aangifte te doen bij de politie. 4.7 Thuiswedstrijden Aanwezig zijn: zorg ervoor een halfuur voor aanvang aanwezig te zijn. Meldt u bij de commissiekamer, u kunt hier vragen stellen uw post ophalen en de laatst binnen gekomen wijzigingen vernemen. Scheidsrechter: Check of die er is, stel u voor. Doeltjes (geldt alleen voor de E, F pupillen): plaatsen van de doeltjes door de leiders en ouders van de zeventallen die als eerste spelen, tenminste 10 minuten voor de wedstrijd en vastzetten met pinnen (te vinden in de commissiekamer). Terugzetten van de doeltjes en pinnen terugbrengen, indien u het laatste team bent dat op een veld speelt (meestal om uur). De doeltjes dienen achter het softbalveld te worden gezet. Pinnen die op het veld achterblijven kunnen schade veroorzaken aan materiaal van de gemeente (b.v. grasmaaiers, enz.). Deze schade wordt door de gemeente in rekening gebracht bij de vereniging. Ook spelers kunnen kwetsuren oplopen door pinnen op het veld. Vaststellen op welk veld er gespeeld wordt en welke kleedkamer kan worden gebruikt. Dit wordt aangegeven op de wand in de gang naast de commissiekamer. Verzamelen op een vaste plek ( en niet allemaal voor het hek) dit voorkomt het zoeken naar elkaar. Zorg dat ook de spelers tijdig aanwezig zijn zorg dat er tijdig wordt omgekleed zodat de spelers op tijd op het veld staan. Gastheer/vrouw van de tegenstander: Vaak zal deze zich eerst bij de commissie van ontvangst vervoegen waar hij vaak al naar de kleedkamer en veld wordt verwezen. Spreek met teamleider van tegenstander en scheidsrechter af of er meer dan 7 spelers gespeeld gaat worden en op welke wijze er gewisseld gaat worden. Na de wedstrijd het verzorgen van drinken voor de beide teams. Dit kan bij de bar in het paviljoen worden afgehaald (achteraan, om de hoek). Geef aan voor welk team u iets meeneemt /8 07, handleiding teamleiders 2002.doc

9 Zorg voor toezicht bij het omkleden zodat de kleedkamers zo schoon mogelijk worden achter gelaten. Voorkom moedwillige vernielingen aan de kleedkamers (ook bij uitwedstrijden). Geef door indien iets kapot is. Het schoon achterlaten van de kleedkamers is een groot goed. Raadzaam is van te voren even te controleren of iets kapot is en na de wedstrijd de kleedkamer aan te laten vegen (corveediensten laten draaien door de spelers). Neem al uw spullen bij Hercules mee uit de kleedkamers aangezien die door meerdere teams gelijktijdig gebruikt worden. Controleer of er niets op het veld achterblijft na afloop van de wedstrijd. Zoekgeraakte spullen worden bij commissiekamer afgegeven. 4.8 Uitwedstrijden Vervoer naar de wedstrijd: ouders/spelers dienen zelf voor vervoer naar de uitwedstrijd te zorgen. De teamleider/ster kan het vervoer coördineren. Regel dit zo snel mogelijk. Op de lijst met spelers staan de telefoonnummers. Bij de meeste teams zal het vervoer geen probleem vormen doordat voldoende ouders aanwezig zullen zijn. Is het echter wel een probleem dan kan een roulatiesysteem een uitkomst bieden. Door dit tijdig te regelen kan elke speler zonder problemen de te bezoeken vereniging bereiken. Verzamelen/plek: het is niet absoluut noodzakelijk om bij Hercules te verzamelen en vandaar uit te vertrekken naar een uitwedstrijd. Elk ander punt (b.v. het huis van de leider) is ook goed. Echter zorg dat dit bekend is bij ouders en de afgesproken plek bereikbaar is (denk ook aan de veiligheid van jeugdleden die op de fiets moeten komen!). Zorg dat derden geen overlast ondervinden. Een nadeel van het niet bij Hercules verzamelen is dat afgelastingen op het laatste moment niet doorkomen. Ook eventuele post voor de teamleider bij de CvO kan niet worden afgegeven. Verzamelen/tijd: zorg ervoor dat het team een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig is bij de vereniging die u bezoekt. Kleedkamers: ook bij uitwedstrijden dient op hygiëne, schoon en heel houden van kleedkamers te worden gelet. Wedstrijdformulier: vaak zal dit ook in de commissiekamer kunnen worden ingevuld. 4.9 Communicatie Teamleiders worden door de JeugdCommissie zo goed mogelijk geïnformeerd via de wedstrijdsecretarissen. Dit wordt gedaan door aan het begin van het seizoen een A5 boekje te verstrekken met nuttige informatie, door aan het begin, halverwege en aan het eind van het seizoen een teamleidersavond te beleggen. Verder wordt er telefonisch en/of schriftelijk door de wedstrijdsecretaris gecommuniceerd. De wedstrijdsecretaris wordt geïnformeerd over diverse administratieve details en KNBV mededelingen. Verder kan er schriftelijke mededelingen bij de CvO in de commissiekamer liggen die aan de teamleiders/sters wordt overhandigd. Zijn er specifieke voetbaltechnische vragen dan kan met de Jeugdcoördinator of trainers contact worden opgenomen. Betreft het activiteiten buiten het wedstrijd- en trainingsprogramma om dan is de Activiteiten Commissie het aanspreekpunt. Spelers die er mee stoppen worden zo snel mogelijk doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris. Spelers moeten zich schriftelijk afmelden bij de ledenadministratie aangezien anders de contributie (en de kosten) blijven doorlopen. Nieuwe spelers worden aangemeld via een inschrijfformulier bij de ledenadministratie. De wedstrijdsecretaris wordt automatisch geïnformeerd Nieuwe media Het jeugdvoetbal heeft een uitgebreide website (www.hercules-utrecht.nl) waarop veel informatie te vinden is (o.a. dit Blauwe Boekje). Diverse teams houden zelf een eigen team-homepage bij. Dit kunt u natuurlijk ook voor uw team doen. Wilt u via e- mail op de hoogte gehouden worden van wijzigingen, programma s en mededelingen /9 07, handleiding teamleiders 2002.doc

10 geeft stuur dan een , met als onderwerp MAILINGLIJST, aan 4.11 Teamindeling en mutaties De teamindeling wordt in juni vastgesteld door de wedstrijdsecretarissen en trainers en zo snel mogelijk in de Argo gepubliceerd. Voor de selectieteams, stellen de trainers spelers voor, eventueel na het spelen van een oefenpartij. De (ouders van de) geselecteerde spelers worden gevraagd of zij bij de selectie willen voetballen. De teamleiders kunnen spelers onder de aandacht van de trainers brengen. Voor niet selectieteams wordt de indeling gemaakt op basis van de uitdrukkelijke verzoeken van ouders, de wensen van teamleiders, het team van vorige seizoen en de wensen van ouders/spelers. (in volgorde van belangrijkheid). De F teams worden volledig op leeftijd ingedeeld, bij de D worden de nieuwe D teams (uit de E teams) samengesteld. Dit laatste gaat altijd moeilijk daar er van 3 E teams, 2 D teams gemaakt moeten worden. De teamleiders kunnen aan de complexe taak van het maken van de indeling meehelpen door te zorgen dat het evaluatieformulier wordt ingevuld, dat duidelijk is wie er volgend seizoen mee stopt. Mutaties van spelers tijdens het seizoen zijn alleen mogelijk door wedstrijdsecretaris op verzoek van de ouders of op aangeven van trainers, na instemming van beide teamleiders. Nieuwe spelers worden op basis van de wachtlijst en leeftijd aan teams toegewezen. 5. De Teamleider als Coach 5.1 Leiden en opvoeden Een voetbalvereniging kent kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar. Daarbij is er een groot verschil tussen de kinderen in de verschillende leeftijdsfasen. Bovendien zijn kinderen van dezelfde leeftijd niet altijd gelijk. Het ene kind wil leiding geven en het andere laat alles gebeuren, het ene kind wil plezier maken en het andere wil presteren, het ene voelt zich vrij en het andere kind is verlegen, enz. Het is van belang elkaar te accepteren en waarderen, naar elkaar te luisteren en elkaar iets te gunnen. Een groep is steeds in ontwikkeling, naarmate ze ouder worden, kunnen ze meer en zullen ze andere dingen willen. Het is van belang niet alles op z n beloop te laten en ook niet domweg alles te verbieden en gebieden zonder toelichting. Het is goed om duidelijk af te spreken wat wel en niet kan en waarom. Als de kinderen de regels begrijpen, zullen ze die eerder accepteren en naleven. Het is van belang om te laten merken dat alle spelers even waardevol zijn en er allemaal bijhoren. Eerlijk zijn, afspraken nakomen, zich voor elkaar inzetten, zijn enkele van de vele waardevolle gedragsregels die de leider met de groep kan afspreken. 5.2 Coachmomenten bij training en wedstrijd Om op zaterdag zo veel mogelijk op dezelfde dingen te kunnen coachen als op woensdagmiddag (herkenbaar voor de spelers), hebben we hieronder een lijstje gemaakt met coachmomenten. Bij balbezit : tactiek (=inzicht) Uit elkaar! Kijken! Samen! Aannemen en spelen! Aansluiten! Bij balbezit maken we het veld groot. Ruimte maken voor elkaar. Kijken waar je de bal heenschiet. Niet zomaar wegschieten. Pupillen mogen best pingelen, maar samenspelen zou heel mooi zijn. Het is vaak het best als je een balletje aanneemt en dan weer speelt. Niet achterin blijven hangen, ook de keeper moet ruim voor z n doel staan als de bal voorin is /10 07, handleiding teamleiders 2002.doc

11 staan als de bal voorin is. Bij balbezit : techniek (=balbehandeling) Met binnenkant voet! Met de binnenkant kan je het beste mikken/richten. Niet met de punt! Goed mikken! Bal (eerst) aannemen! Met links als dat moet! Dribbelen! Iets afleren is moeilijker dan aanleren. Toch moeten spelers het punteren écht afleren. Zuiver inspelen, dus niet te nonchalant. Aannemen, vaak met binnenkant voet. Dan de bal gelijk goed leggen om weer verder te spelen. Ook met je zwakke been spelen. Niet om de bal heen lopen. Houd de bal onder controle, gebruik beide voeten. Bij balbezit van de tegenpartij : tactiek (=inzicht) Terugkomen! De bal weer afpakken! Niet laten schieten! Iedereen moet meehelpen verdedigen. Aanvallers blijven daarbij wel de voorste spelers. Niet kijken wat de tegenstander doet, maar gelijk op de bal af. Dicht bij ons eigen doel, mogen ze niet schieten. Bij balbezit van de tegenpartij: techniek (=lichaamstechniek) Door je knieën! Eén voet schuin voor de ander! Blocktackle of Sliding! Niet rechtop verdedigen, want dan kan je niet snel reageren. Voorover, op je voorvoeten. Dan kan je sneller reageren op de tegenstander. Pas als uiterste redmiddel tacklen of sliden. Dit moet veilig en zonder overtreding gebeuren. 5.3 Blessures voorkomen Blessures kunnen ontstaan door de speler zelf, door anderen en door de omgeving. Het volgende kan een speler doen om deze te voorkomen: Kleding, schoenen goed verzorgen. Zorgen dat sokken niet dubbel zitten in de schoen, een trainingspak dragen bij koud weer. Scheenbeschermers dragen. Dit is VERPLICHT! Goede lichamelijke konditie opbouwen, o.a. door te trainen. Goede warming up Goed herstellen van een ziekte en blessure. 5.4 Beschermen Dit is onder meer aan de orde bij: Koud weer, gladheid, onweer, te slecht veld e.d. Oververmoeidheid tijdens de wedstrijd /10 07, handleiding teamleiders 2002.doc

12 Gedrag van anderen en toeschouwers. Spelers die zich niet in de groep voelen opgenomen. 6. Voetbaltechniek Coachen is het doordacht beïnvloeden van de spelers in een wedstrijd om de prestatie te verbeteren. In grote lijnen kun je een onderscheid maken tussen pupillen en junioren. Het doel van jeugdwedstrijden is in het algemeen: de spelers spelplezier bieden en zich laten ontwikkelen. 6.1 Pupillen vooraf Even laten uitrazen Warmlopen met de bal Globale aanwijzingen geven (bv. niet allemaal achter blijven) opstelling Spel interessant en leerzaam houden Gericht op opleiden Op veel plaatsen laten spelen en dus ook iedereen laten keepen tijdens Globale aanwijzingen geven Vooral aanmoedigen Wisselen indien nodig: houdt bij het wisselen rekening met de weersomstandigheden en vermoeidheid na afloop Indrukken positief weergeven 6.2 Junioren vooraf Inhaken op wat de vorige keer goed en fout ging Warming-up (lopen en rekken) opstelling Ook uitgaan van individuele kwaliteiten Stimulans en inspanning behouden Speelwijze aangeven Geleidelijk laten specialiseren tijdens Reageren op prestaties Aanmoedigen Na afloop Positieve en negatieve punten opmerken Laten praten en luisteren Koppeling leggen naar de training /12 07, handleiding teamleiders 2002.doc

13 7. Wedstrijdtijden en spelregels Zie ook de Spelregel Verkort in het blauwe boekje of op voor uitgebreide spelregels. F pupillen E pupillen D pupillen C junioren B junioren A junioren 2 * 20 min. + penalties 2 * 25 min. + penalties 2 * 30 min. Elftal 2 * 35 min. Elftal 2 * 40 min. Elftal 2 * 45 min. Elftal Voor alle leeftijdsklassen geldt dat een speler voor 5 minuten het veld kan worden afgestuurd, dit uitsluitend wegens herhaaldelijk grof spel of een bewuste gemene overtreding. Spreek de speler op zijn gedrag aan. Bij alle elftallen is het mogelijk dat een speler definitief wordt weggezonden. Een schorsing door de KNVB en een boete (door de speler te betalen) kunnen hiervan het gevolg zijn. 7.1 Aantal spelers Zeventallen "Zeventallen" spelen minimaal 7 tegen 7 of een anders gelijk aantal spelers. Bij een te kort aan spelers is 7 tegen 6 wel mogelijk (n.b. het "zelf" 6 spelers opstellen omdat de tegenstander er niet meer heeft is niet noodzakelijk, wordt zelfs afgeraden door ons). Ook het spelen van 7 tegen 8 is niet toegestaan (wel 8 tegen 8). Probeer niet meer dan 10 spelers op het veld te hebben. De leider/ster regelt de wissels gedurende de wedstrijd en/of in de rust (zeventallen onbeperkt door wisselen; elftallen 4 veldspelers en een keeper). 7.2 Spelregels E en F-pupillen Speelveld: de E en F-pupillen spelen op een half veld zonder middencirkel. Het doel is 5m breed en 2m hoog. Keeper: deze kan in principe geen hands maken. Wel zal er op toegezien moeten worden dat hij de bal alleen dan in zijn handen pakt binnen een afstand van ongeveer 7 meter van het doel. Het is niet de bedoeling dat de keeper met de bal in de handen het veld oversteekt. Over de zijlijn is ingooien, over de doellijn is of keeperbal of hoekschop. Hoekschop wordt genomen op een afstand zodanig dat het doel bereikt kan worden (ongeveer de halverwege doel en hoek). Vrije schop of scheidsrechterbal zijn manieren om de wedstrijd te hervatten na ernstige blessure of overtreding. Buitenspel: de E en F-pupillen spelen zonder de buitenspelregel. 7.3 Spelregels D-pupillen Evt. hier spelregels voor elftallen invoegen. Dan onderstaande tekst vervangen. Speelveld: de D-pupillen spelen op een heel veld. Buitenspelregel is van toepassing. Hoekschoppen worden echter een meter buiten het zestien meter gebied op de achterlijn genomen. Een achterbal wordt op de voorste rand van het zestien meter gebied genomen, in principe op de kruising met de halve cirkel. Een speler mag slechts een keer gewisseld worden, in het algemeen wordt het "terugwisselen van dezelfde speler (overleggen voor de wedstrijd!) wel geaccepteerd /13 07, handleiding teamleiders 2002.doc

14 Keeper: probeer toe te werken naar een vaste keeper. 7.4 Spelregels ABC junioren Bij de C,B en A- junioren zijn de standaard regels van voetbal van toepassing. Er zijn geen afwijkende regels. Vervanging in overleg met tegenstander. 8. Literatuur Er zijn een aantal boekjes over het spelen en leiding geven. Het onderstaande werkje is wellicht een aardig geschenk voor de voetballers en teamleiders in spe. De bal is rond, v Lingen / Pauw, uitgave KNVB, Postbus 515, 3700 AM Zeist Hoe Hercules met het jeugdvoetbal omgaat en op welke wijze training gegeven wordt staat vermeldt in het Jeugdbeleidsplan en het Technisch jeugdplan. Beide documenten zijn via de Jeugdcommissie te verkrijgen. 9. Tot slot Zoals u ziet komt er nogal wat op u af. Vaak worden de teams dan ook begeleid door twee leiders/sters. Indien u er (nog) alleen voor staat vraag een van de ouders om u te helpen. Verdeel de taken. De een kan het speltechnische en tactische gedeelte voor haar/zijn rekening nemen, terwijl de ander de administratie (wedstrijdformulieren, drinken, opvang van de tegenstander) voor haar/zijn rekening neemt. Laat in ieder geval de tijdsbewaking bij het wisselen over aan een ander. Door de taken te verdelen valt het werk alles bij elkaar reuze mee. 9.1 Carrière maken binnen Hercules Realiseer u dat heel Hercules draait op de inzet van vrijwilligers die allen proberen het zo goed mogelijk te doen. Breng daarom klachten als een positief geformuleerd advies en wees bereid zelf de handen uit de mouwen te steken. Besef dat het teamleiderschap een eerste stap is naar een carrière binnen Hercules. Een wedstrijdsecretaris doet zijn taak 2 tot 4 jaar, er is dus ruimschoots gelegenheid tot het vervullen van andere organisatorische taken. Houdt de ouders van uw teamleden in ieder geval voor dat het lid zijn van een vereniging rechten maar ook plichten (voor de ouders) met zich meebrengt. Alleen door inzet van de leden kan een vereniging bestaan. Zij zullen er als eerste gezamenlijk voor moeten zorgen dat hun zoon/dochter kan voetballen. Het kan niet zo zijn dat slechts enkele vrijwilligers (die vaak al 10 tot 15 uur per week bezig zijn voor de jeugd) al het werk moeten doen. Probeer in uw contacten met ouders deze van dit feit bewust te maken en te vragen of zij ook iets voor de jeugdafdeling willen doen. Door actief te zijn en mee te denken, maakt u zo het werk voor de jeugdcommissie iets eenvoudiger. Heeft u vragen, stel ze aan de wedstrijdsecretaris of iemand anders binnen de jeugdcommissie /14 07, handleiding teamleiders 2002.doc

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC

TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC Bijlage B: TECHNISCH BELEIDSPLAN RKZVC JANUARI 2008 Bijlage B JEUGDLEIDER BIJ VOETBALVERENIGING RKZVC TE ZIEUWENT JANUARI 2008 Blz. 1 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2 Haarlem, 29 oktober 2004 Inhoud en indeling VOORWOORD BESTUUR... 5 Deel 1: ALGEMENE INFORMATIE... 6 1.1 CLUBKLEUREN... 6 1.2 ADRESSEN... 6 1.2.1 Sportcomplex... 6 1.2.2 Correspondentie-adres... 6 1.2.3

Nadere informatie

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO Inhoudsopgave Jeugdplan RKSV NEO... 2 1. INLEIDING... 4 2. JEUGDBESTUUR...

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

Coachen van een hockey team

Coachen van een hockey team 1 Coachen van een hockey team 1. Wat is coachen?... 1 2. De coach en de jeugdcommissie... 2 3. Eerste contact met het team... 3 4. De wedstrijd... 4 4.1 Welke begeleiding vraagt de mini? 4 4.1.1 De spelleider...

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2014-2015

Jeugdbeleidsplan 2014-2015 Jeugdbeleidsplan 2014-2015 1 22 november 2014 INLEIDING DEEL 1 DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN, RANDVOORWAARDEN en MEERJARENPLANNING 5 1 ALGEMEEN 5 2 REFERENTIEKADER 5 DEEL 2 ORGANISATIESTRUCTUUR 7 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL

INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL SEIZOEN 2015-2016 Bedankt voor een mooi seizoen Als trotse hoofdsponsor van Onze Gezellen Voetbal bedanken wij jullie voor een mooi seizoen. We hopen jullie ook

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 1 Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 2 Voorwoord Via deze info-gids willen nieuwe leden wegwijs maken binnen onze vereniging. Natuurlijk is het ook een handige gids voor bestaande leden,

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

Jeugdplan Achilles Veen 2012-2016

Jeugdplan Achilles Veen 2012-2016 Jeugdplan Achilles Veen 2012-2016 1 Veen, Augustus 2012 Voor u ligt het jeugdplan van onze vereniging Achilles Veen. Dit jeugdplan is ontstaan uit de behoefte om onze jeugdafdeling te structureren. De

Nadere informatie

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. - Statuut Normen & Waarden Inleiding Iedereen kent ze wel: vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door

Nadere informatie

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum Mei 2011 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Samenstelling technische commissie 3. Doelstellingen 4. Selectievoetbal 4.1 Samenstelling teams 4.2 Selectiecriteria

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Leren en met plezier presteren

Leren en met plezier presteren INLEIDING NORMEN & WAARDEN - FAIR PLAY PLAN Bij SO Soest aan de Bosstraat Oost worden elk weekend meer dan 30 voetbalwedstrijden gespeeld. Door de week trainen elke dag zo n 10 teams om hun prestaties

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN

REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN REGLEMENT JEUGDCOMMISSIE V.V. KRUININGEN Revisie 5 (concept) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 FUNCTIES JEUGDCOMMISSIE...3 TAAKOMSCHRIJVING SECRETARIS...4 TAAKOMSCHRIJVING JEUGD COÖRDINATOR REV.3...5 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3)

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3) Beleidsplan voor verenigingsscheidsrechters van RKVV Wilhelmina Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling van het beleidsplan verenigingsscheidsrechters 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw Huishoudelijk reglement Koninklijke Football Club Lint : stamnummer 1453 1. Inleiding KFC Lint wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

De BSC-er AUGUSTUS 2012 Seizoen 2012-2013

De BSC-er AUGUSTUS 2012 Seizoen 2012-2013 De BSC-er AUGUSTUS 2012 Seizoen 2012-2013 Van de Voorzitter... Beste leden, Het is voor de meeste van ons al weer een tijdje geleden dat we actief met het voetbalspel bezig zijn geweest. Het wordt dus

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie