MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!"

Transcriptie

1 HOEVEEL KOST DE BRUGKLASKLAS? De schoolboeken kosten de ouders niets. De firma Iddink bezorgt de boeken voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis. De kosten voor aanvullend lesmateriaal zoals atlas, woordenboeken en dergelijke zijn wel voor uw rekening. Hieronder geven wij u een indicatie van de overige kosten voor het schooljaar 2015/2016: schooltas, schriften, etui, agenda en dergelijke 100,- algemene studiekosten 45,- introductiedagen, vieringen etc. 55,- excursies, projecten etc. 25,- tot 75,-* * afhankelijk van de leerstroom N.B. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een overzicht van de schoolkosten en de wijze van betaling. Mochten de kosten van kampen, excursies en dergelijke voor u onoverkomelijk zijn, dan vindt de school in overleg met u altijd een oplossing. Voor meer informatie CSG Het streek Locatie voor vmbo-mavo/praktijkonderwijs Zandlaan 25, 6717 LN Ede Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar! Voordat je deze zomer op vakantie gaat, ontvang je van school informatie over de boeken die je nodig hebt. Die kun je vervolgens reserveren op Je rugzak moet toch gevuld zijn als je naar je nieuwe school toegaat? Wij maken het makkelijk voor jou en je ouders. Iddink levert al je boeken in 1 pakket aan huis. Daarnaast zorgt Iddink ervoor dat ook je digitale leermateriaal klaarstaat in je eigen portaal op De meeste boeken en licenties levert Iddink je gratis omdat ze door je school worden bekostigd. Daarvoor betaal je alleen een eenmalige borg en verzendkosten. Andere leermiddelen zoals woordenboeken of een atlas blijven voor eigen rekening. Die kun je overigens ook bij Iddink bestellen, net zoals een rekenmachine, schriften of een rugzak. Je ontvangt later meer gedetailleerde informatie van je school. Voor nu: succes met je keuze en tot ziens bij Iddink! I D D I N K D O E T T. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen De heer J. Haasjes directeur De heer W van Norel, teamleider brugklas vmbo-mavo Mevrouw J.G. Gnodde, teamleider praktijkonderwijs Informatiebulletin open dag voor leerlingen en ouders STREEKNIEUWS SPECIAL OPEN DAG CSG Het Streek Zandlaan 25, 6717 LN Ede IN DIT NUMMER: Meer dan een school Wat voor school is Het Streek? Instroommogelijkheden Begeleiding Praktijkonderwijs Vmbo Vakroute Techniek Special voor leerlingen Mavo Ons atrium Algemene informatie MEER DAN EEN SCHOOL Er breekt een spannende periode aan voor u en uw kind. Samen gaat u op zoek naar een andere school. Een school voor voortgezet onderwijs die past bij uw kind. Een school die net iets meer doet dan je zou verwachten. Die uw kind optimale kansen biedt voor een goede ontwikkeling op uiteenlopende gebieden. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan bestaat er een grote kans dat uw kind in de klas succesvol zal zijn. U wilt niets liever. Deze Streeknieuws Special bevat naast informatie voor u als ouders ook informatie voor uw zoon of dochter over onze Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst Christelijke Scholengemeenschap Het Streek, locatie Zandlaan te Ede. Ook op de website www. vindt u informatie over onze school. Mocht u na het bezoek aan de Open Dag en het lezen van deze informatie nog vragen hebben of meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op. Ik wens u veel succes bij het kiezen van een nieuwe school. Graag tot ziens! J. Haasjes, directeur

2 > INSTROOMMOGELIJKHEDEN De aanmelding voor het eerste leerjaar gebeurt meestal via de basisschool. Deze stuurt behalve een aanmeldingsformulier ook altijd het onderwijskundig rapport van uw kind mee. De basisschool geeft verder een advies. Vooral dit advies bepaalt tot welke van onze brugklassen uw ER ZIJN BIJ ONS VIER SOORTEN BRUGKLASSEN: > BRUGKLAS PRAKTIJKONDERWIJS > BRUGKLAS VMBO-BBL (basisberoepsgerichte leerweg) kind wordt toegelaten. Daarnaast zijn de Cito-score (al wordt die nu later afgenomen), eventuele andere toetsen en/of testen en de wensen van ouders en kind van belang. > BRUGKLAS VMBO-KBL (kaderberoepsgerichte leerweg) > BRUGKLAS MAVO (theoretische leerweg) WAT VOOR SCHOOL IS HET STREEK? Met ongeveer 870 leerlingen is CSG Het Streek op de Zandlaan een middelgrote school. Wij willen leerlingen meer meegeven dan kennis alleen. Wij vinden het ook belangrijk veel aandacht en tijd te besteden aan creativiteit, sport en vrije tijd, respect, andere culturen, vriendschap en feest. Leerlingen moeten iedere dag met plezier naar de Zandlaan gaan. Identiteit is voor ons erg belangrijk. Het Streek is een christelijke school en dat willen wij ook uitdragen in onze omgang met elkaar en met de leerlingen. Bijbelse waarden staan daarbij centraal. Er worden godsdienstlessen gegeven en iedere schooldag wordt begonnen met een dagopening uit het magazine Oase. We vieren het kerstfeest en paasfeest op een eigentijdse manier. Leerlingen, docenten en medewerkers werken daaraan mee. Een belangrijke christelijke waarde is voor ons ook: respect in de ontmoeting met de ander. Wij willen onze jongeren kwalitatief goed onderwijs bieden en ervoor zorgen dat iedere leerling op het juiste niveau in een passende leerstroom terechtkomt. Die mogelijkheid kunnen wij bieden. Dit doen we door een veilig en prettig leefklimaat te creëren, waarin onze leerlingen de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Ons streven is om elke leerling een succesvolle onderwijsroute te laten ervaren met maximale kansen voor het vervolgonderwijs of een goede plek op de arbeidsmarkt. de gaten en zijn we er snel bij als er iets We hebben een remedial teacher, die in BEGELEIDING Het Streek biedt uw kind adaptief (= pas- 2 send) onderwijs in de brugklas. Zowel in de kennisoverdracht als in de begeleiding. De overstap van de vertrouwde basisschool naar de brugklas is groot: andere regels, voor bepaalde vakken een andere docent en een groter schoolgebouw. Een leerling leert het best als hij of zij zich veilig weet en goed in zijn of haar vel zit. Leerlingen krijgen in de brugklas te maken met een beperkt aantal docenten. Die vormen een kernteam, waarvan de mentor de spil is. Zo houden we het welzijn van uw zoon of dochter goed in aan de hand lijkt te zijn. Daarnaast is er een vangnet voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben. Deze begeleiding is adequaat, maar heeft een beperkt karakter. De mentor besteedt de meeste aandacht aan de leerling en is de contactpersoon voor ouders. De mentor heeft iedere week een mentoruur met zijn of haar groep. Tijdens dit uur besteedt hij of zij naar behoefte aandacht aan leren leren, aan sociaal-emotionele onderwerpen en aan de vorderingen van de leerlingen. het eerste leerjaar dyslectische leerlingen en leerlingen met problemen op het gebied van lezen en spellen opspoort en helpt. De hulp wordt zowel individueel als in groepjes aangeboden. Leerlingen met sociaal-emotionele problemen kunnen terecht bij een van de vertrouwenspersonen of het leerlingbegeleidingsteam. Indien nodig verwijzen zij in overleg met de zorgcoördinator door naar externe instanties. 3

3 PRAKTIJK- ONDERWIJS BRANCHE- GERICHTE CURSUSSEN catering, verzorging, textiel, winkelpraktijk, culturele en kunstzinnige vorming (ckv), groen en magazijn. Allemaal vakken die hen helpen om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Deze vakken helpen hen ook bij het kiezen van de richting waarin zij later willen gaan werken. Samen met zijn of haar mentor maakt uw zoon of dochter een eigen leerplan. Wij starten met de onderwerpen die de leerlingen al beheersen en kijken vervolgens hoe zij verder kunnen. Onderdelen waar ze in een bepaalde periode aan gaan werken, worden in het individueel met de snuffelstage bij een bedrijf: één dag per week werkt uw zoon of dochter daar onder begeleiding van een medewerker van dat bedrijf. Om de leerlingen zo vertrouwd mogelijk te maken met de stage, bieden wij naast de andere vakken op school ook de cursus Daarnaast krijgen zij natuurlijk ook taal ontwikkelingsplan (IOP) gezet. Elke leerling heeft zijn eigen plan en is daar in zijn krijgen op school nog extra oefeningen hij of zij meer kans op een leuke Veilig op stage aan. Sommige leerlingen Als leerlingen weten in welke en rekenen. richting (branche) zij willen eigen tempo mee aan het werk. Dit plan voordat zij op stage gaan. baan. gaan werken, kunnen ze bij ons PRAKTIJKONDERWIJS IS Vaak werken zij met een eigen computer bespreken we twee keer per jaar met de Naast de bewijzenmap voor het individueel ontwikkelingsplan (IOP) krijgt iedere heel veel branchegerichte cursus- Onze leerlingen kunnen kiezen uit een cursus volgen. Deze heet LEREN DOOR DOEN (laptop of tablet) aan de lessen in het ouders en de betreffende leerling. officieel een branchegerichte Leerlingen die beginnen in het praktijkonderwijs, komen in een eigen afdeling op de nieuwe manier van digitaal werken in het In het tweede jaar lopen de leerlingen bewaren zij alle papieren die met de ken, werken in een magazijn, logis- programma Profijt. Dat is een geheel leerling een uitstroomportfolio. Hierin sen: woonhulp, werken in de keu- cursus. Het bedrijfsleven heeft deze cursus gemaakt in overleg eerste verdieping van de school. Daar krijgen zij onderwijs in een omgeving die heel met werkboeken, maar dat wordt steeds verschillende klussen, waarbij de bege- de stage, beoordelingen, verslagen en in de winkel en nog veel meer. praktijkonderwijs. We werken nog wel stage in de eigen afdeling. Ze doen dan stage te maken hebben: documenten over tiek, werken met bloemen, werken met het praktijkonderwijs. Aan het einde van het schooljaar snel vertrouwd zal zijn. Voor gymnastiek minder. Natuurlijk zit uw zoon of dochter leiding kijkt of zij zelfstandig kunnen certificaten. doen de leerlingen examen. Als steken ze ons dorpsplein even over naar niet de hele dag achter de computer. Als werken en straks op stage kunnen. zij slagen, krijgen zij een officieel certificaat. Dat kunnen ze de prachtig ruime sporthal. De PSO-vakken leerlingen hun opdracht hebben gelezen, In het vierde leerjaar breiden de leerlingen metaal, elektro- en installatietechniek en gaan zij in de afdeling aan de slag. Sommige opdrachten doen ze op een andere HET DERDE EN VIERDE week. Wij zoeken daarvoor samen met hun stage uit naar twee of drie dagen per gebruiken bij een sollicitatiegesprek. De werkgever weet dan hout volgen zij in de afdeling techniek. Kort gezegd is praktijkonderwijs leren plek in de school of buiten. Voor sommige LEERJAAR iedere leerling een passend stagebedrijf. dat uw zoon of dochter al veel door DOEN. Op de eigen afdeling van opdrachten moeten zij zelfs naar een ARBEIDSTRAININGSPLEKKEN EN dingen kan. Met dit bewijs heeft het praktijkonderwijs zijn verschillende winkel, bijvoorbeeld om boodschappen te SNUFFELSTAGE praktijkruimtes ingericht. Zo worden onze doen. Vanaf het derde jaar gaan leerlingen in leerlingen alvast voorbereid op het lopen het praktijkonderwijs eerst aan de slag op van stages bij bedrijven. Het gaat erom Veel opdrachten worden afgerond met arbeidstrainingsplekken. Zij doen dat in HET VIJFDE LEERJAAR afgesloten worden met een diploma Praktijkonderwijs. Voor veel leerlingen is een dat zij door te DOEN allerlei certificaten een toets. Voor andere opdrachten maken de vorm van een groepsstage onder begeleiding van de school. Dat kan gebeuren breid van twee dagen tot soms wel vier In het 5e leerjaar wordt de stage uitge- (deeldiploma s) halen. de leerlingen een verslag (met foto s). Als plaatsingsstage met het vooruitzicht op de opdracht goed is afgerond, krijgen ze op verschillende werkplekken. De begeleiding van de school maakt dat uw zoon of uw zoon of dochter nog een branche- dagen per week. Ook in dit leerjaar kan werk de kroon op hun werk. HET EERSTE EN HET een schoolbewijs. Zij bewaren dit samen 4 TWEEDE LEERJAAR met het verslag en de toets in hun portfolio. dochter zich daar veilig voelt. gerichte cursus volgen en hiervoor een 5 De leerlingen van het praktijkonderwijs krijgen in het eerste en tweede leerjaar veel praktijkvakken: techniek, koken, Dat is de eigen bewijzenmap die de hele schoolloopbaan meegaat. Als de groepsstage op de arbeidstrainingsplek goed gaat, mag een leerling starten certificaat behalen. Als de bewijzenmap minimaal een voldoende oplevert, kan

4 OPLEIDING TECHNIEK IN VMBO BBL/KBL Is uw zoon of dochter gek op techniek en PROFIELDELEN EN KEUZEDELEN Bij Dienstverlening en Producten krijgen of om stage te lopen. Tijdens de opleiding overlegt iedere leerling regelmatig met de mentor over prestaties en voortgang. heeft hij of zij talent op dit gebied? Dan de leerlingen vier verplichte profieldelen is de opleiding techniek op het vmbo bblkbl Is uw zoon of dochter geïnteresseerd in en vier keuzedelen te verwerken. bijzonder geschikt voor hem of haar. techniek? Lees dan ook de informatie Hierin zijn alle leerstof en vaardigheden De opleiding bereidt de leerlingen voor hierna over de Vakroute techniek. verwerkt die noodzakelijk zijn voor het op hun verdere studie in het mbo. Binnen examenprogramma. Al deze profiel- en het profiel Dienstverlening en Producten OPLEIDING keuzedelen zijn gericht op een beroepenveld. kunnen zij de technische keuzemodules DIENSTVERLENING EN Het is een combinatie van theorie VMBO kiezen. Bijvoorbeeld voor elektro-, metaal-, bouw- en installatietechniek. BBL/KBL/GL zitten bijvoorbeeld onderdelen die gaan PRODUCTEN IN VMBO en praktijk. In zo n onderwijsmodule Nadat zij de basisvaardigheden onder de De opleiding Dienstverlening en Producten is een brede opleiding met heel veel ken en bedienen, bakken), (detail)handel over (uiterlijke) verzorging, horeca (ko- knie hebben gekregen, kunnen ze een vakrichting kiezen in wat ze later willen mogelijkheden. Deze opleiding bereidt en techniek. Daarin mogen leerlingen worden. Tijdens de opleiding krijgen ze leerlingen prima voor op een verdere hun eigen keuzes maken. De leerlingen voldoende praktijklessen om ervaring op studie in het mbo. Zij mogen vaak kiezen krijgen per onderdeel praktijkopdrachten: te doen. Voor het uitwerken van opdrachten welke onderdelen zij in het lesprogramma bijvoorbeeld een middag vol met activigen en projecten werken leerlin- willen volgen en die goed bij hen passen. teiten organiseren, een sportdag houden, ook vaak met computers en zijn ze Dat maakt een uiteindelijke keuze voor een presentatie maken of een bepaald heel praktisch bezig. De lessen worden een vervolgopleiding een stuk gemakkelijker. product produceren. DE BRUGKLAS gegeven in onze nieuwe, goed uitgeruste Als brugklasser op de Zandlaan komt uw combinatieklas te maken: bbl/kbl of kbl/ praktijkruimtes. Leerlingen van de opleiding techniek op het vmbo gaan ook naar De praktijk staat centraal in de lessen. PRAKTIJK zoon of dochter op de tweede verdieping mavo. Dit kan per schooljaar variëren. van onze kleurrijke school. Dit is als het In de brugklas kijken we goed naar wat bedrijven in de regio, om ze te bezoeken Leerlingen maken zelf keuzes. Houden ware een klein schooltje binnen het gebouw, alleen bestemd voor brugklassers. wat hij of zij wil en kan. Aan het einde voor leerling uw zoon of dochter is, naar ze van fotografie? Dan kunnen ze bijvoorbeeld samen met anderen een schoolkrant Wij vinden het namelijk erg belangrijk, van de brugklas kunnen we zo samen met gaan maken. Willen ze gaan werken in de dat zij in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen leren en oefenen. ter de basisberoepsgerichte leerweg, de In de brugklas en tweede leerjaar hebben de leerlingen in de vorm van u als ouders bepalen of uw zoon of doch- LEARNING COMPANIES kinderopvang? Dan kunnen ze bij een kinderdagverblijf meelopen. Willen ze een kaderberoepsgerichte leerweg of de mavo projectopdrachten al gesnuffeld aan verschillende beroepsmogelijkheden binnen de zogenaamde learning companies. Vanaf klas 3 worden de robot maken of leren timmeren? Er zijn VERSCHILLENDE gaat volgen. nog veel meer mogelijkheden zoals sport, SOORTEN BRUGKLASSEN sport en bewegen heeft onze school extra profiel- en keuzedelen gekoppeld aan die companies voor verdieping. dans, drama enz. Bij ons leert uw zoon Op basis van het advies van de basisschool Behalve voor deze gewone brugklassen mogelijkheden: de Sportklas. Heeft iemand daarvoor gekozen, dan krijgt hij of misschien kunnen gaan werken. Op de Zandlaan hebben we de volgende Wij brengen hen daarin graag in aanraking met bedrijven waarin ze later of dochter zijn of haar eigen talenten ontdekken en ontwikkelen! Het programma en eventuele aanvullende informatie kan een leerling ook gericht kiezen voor plaatsen wij hem of haar in een van de Sportklas, Sport High School en voor de zij behalve alle gewone lessen ook extra learning companies: kan per jaar wel variëren. volgende brugklassen: Vakroute techniek. Elders in deze Streeknieuws lessen sport. Leerlingen van de Sportklas On Stage Company alles over film, toneel, Special leest u daar meer over. volgen bovendien clinics van trainers/ beeld en geluid; brugklas bbl - Als een leerling wat minder heeft met letters, kan hij of zij in coaches van sportverenigingen. Zij maken over de wereld van handel en VAKROUTE TECHNIEK de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) PROJECTEN SNUFFELEN kennis met allerlei sporten. Wie erg goed zakendoen; Weet uw zoon of dochter nu al dat hij of uiteindelijk iedere dag praktijkgericht IN DE BRUGKLAS is in een bepaalde sport, kan deelnemen Food & Co alles over voedsel en horeca; zij een vakman of vrouw in de wereld leren. brugklas kbl In deze brugklas zitten leerlingen die beter kunnen leren en in In de brugklas maken onze leerlingen kennis met de acht learning companies. Verderop in deze brochure leest u hier aan de Sport High School. Een vervolgopleiding in de sportsector is dan één van de vele mogelijkheden. Zorg & Welzijn Sport & Veiligheid als je graag bezig bent met het verzorgen van anderen; voor de sportieve, stoere leerlingen; van de techniek wil worden? Dan is de Vakroute dé technische opleiding die perfect past. Vanaf de brugklas zijn de het tweede leerjaar de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) willen gaan volgen. felen zij aan de echte beroepenwereld. VANAF DE TWEEDE KLAS Milieu & Duurzaamheid als het welzijn van deze aarde jou week praktisch en beroepsgericht aan meer over. Via een aantal projecten snuf- Techniek voor als je twee rechterhanden hebt; leerlingen van de Vakroute tien uur per De kbl is een hoger niveau dan de bbl en is ook gericht op de praktijk. brugklas mavo In deze brugklas krijgt de leerling meer theorie. Maar ook op De leerlingen doen onderzoek, maken presentaties en gaan als het even kan op bezoek in een bedrijf. Zo ontdekken zij waar ze goed in zijn en vooral wat ze Na de brugklas worden onze vmbo-leerlingen geplaatst in een tweede klas met het niveau dat bij hen past: bbl Mode, Ontwerp & (Multi)Media interesseert; voor wie graag mooie dingen bedenkt en ontwerpt. het werk. Bedrijfsbezoeken en lessen bij bedrijven horen daarbij. In klas 2 gaat dat zo door. In klas 3 en 4 sluiten de leerlingen aan bij het profiel Dienstverlening en de mavo besteden wij aandacht aan leuk vinden. kbl Iedere leerling (bbl/kbl/gl) kan zich specialiseren in een van bovengenoemde Producten en kiezen daarbinnen maximaal 6 companies. Hij/zij rondt de studie af met het maken van een voor techniekmodules. Dit is een goede praktijkvakken en praktische vaardigheden. SPORTKLAS EN SPORT mengde leerweg (tl en gl) meesterproef binnen de gekozen company. Dit sluit dan heel goed aan opstap naar technische opleidingen op het mavo = theoretische leerweg en ge- HIGH SCHOOL Zijn ze in klas 1 gestart met de Vakroute bij vervolgopleidingen in het mbo. mbo. 7 Op basis van het aantal aangemelde leerlingen kan het noodzakelijk zijn om een Voor heel sportieve leerlingen die zich willen voorbereiden op een toekomst in techniek, dan kunnen zij daarmee doorgaan in klas 2.

5 SPECIAL VOOR LEERLINGEN HET BESTE UIT JEZELF HALEN Nog even en dan verlaat je de basisschool. Voor die tijd ga je al op zoek naar een andere school. Welke dat wordt, is afhankelijk van het advies van je basisschool en natuurlijk van wat je zelf wilt en van wat je ouders willen. Op de nieuwe school leer je voor een diploma. Je leert óók voor het leven! Het kan allebei op CSG Het Streek: verschillende vakken volgen, maar ook jezelf ontwikkelen, leren presenteren, leren samenwerken en leren van elkaar. Wij willen graag uit iedere leerling halen wat erin zit. Als je kiest voor onze school kijken we goed naar wat voor leerling je bent. Hierdoor kom je in de juiste brugklas. Wat je leert en hoe je leert, sluit daarin zo goed mogelijk aan bij wat je nu al weet en kunt. Dat bedenken wij niet zomaar even. Jouw meester of juf op de basisschool kent jou en kent Het Streek. Hij of zij weet dus in welke brugklas jij het goed zou kunnen doen. Zo komen we samen tot de plek waar jij jezelf kunt zijn en het beste uit jezelf kunt halen. JE THUIS VOELEN In de brugklas heb je niet meer de hele dag dezelfde meester of juf. Op één dag krijg je verschillende leraren! Je zult hier snel aan wennen, omdat je goed begeleid wordt door je mentor, maar ook door de andere leraren. Je mentor weet hoe je het doet op school. Hij of zij is degene met wie jij en je ouders kunnen praten als het om jou gaat. HUISWERK Hoeveel tijd je voor je huiswerk nodig hebt, verschilt per vak. Soms mag je op school al aan je huiswerk beginnen. Maar reken erop, dat je gemiddeld één uur per dag aan huiswerk moet besteden. VEILIGE EN PRETTIGE PLEK Natuurlijk ga je naar school om te leren. Maar dat lukt alleen in een omgeving waar het prettig en veilig is, waar iedereen elkaar respecteert. CSG Het Streek is echt zo n school. Je ontmoet daar enthousiaste leraren en leerlingen die open met elkaar omgaan. Daardoor voel jij je prettig, kun je jezelf zijn en het beste uit jezelf halen. Regels zijn er natuurlijk ook, maar die zijn voor iedereen gelijk en zorgen er juist voor dat de sfeer goed kan blijven. 8 9

6 WAT WIL JE, WAT KUN JE? EXTRA ONDERSTEUNING Soms kun je een beetje extra hulp dus goed gebruiken! Als je dyslectisch bent bijvoorbeeld. Daar hebben we onze zorgcoördinator, loopbaanbegeleiders, remedial teachers, orthopedagogen en leerlingbegeleiders voor. Wij kunnen de mogelijkheid van huiswerkbegeleiding aanbieden voor leerlingen die dat nodig hebben. Onze afdeling Loopbaancentrum (LOC) geeft je alle gewenste ondersteuning. Je ziet: je staat er niet alleen voor! HOE ZIET JOUW SCHOOLDAG ERUIT? De eerste les begint meestal om 8.25 uur en het laatste lesuur eindigt heel verschillend, maar uiterlijk om uur. Aan het begin van het jaar krijg je een rooster, waarop staat wanneer je welke les hebt. Elke dag kan er anders uitzien. Het is mogelijk dat je niet iedere dag het eerste lesuur hoeft te beginnen. Wat wel elke dag vaststaat, zijn de pauzes. Om uur is er voor alle leerlingen een kleine pauze van twintig minuten en om uur heb je vijfentwintig minuten lunchpauze. De derde pauze begint om uur en duurt een kwartier. Je hebt minimaal 32 lessen in de week. Een les duurt 50 minuten. Je huiswerk komt daar nog bij. Als je op CSG Het Streek zit, doe je meer dan alleen lessen volgen. Je ontwikkelt je tot iemand die kritisch denkt, verantwoordelijkheden oppakt en die zich sociaal sterk voelt. Wij zijn een christelijke school. Je volgt godsdienstlessen, bent bij vieringen aanwezig en je hebt dagopeningen in je klas. Als school vinden wij de volgende dingen erg belangrijk: eerlijkheid, respect voor elkaar, verantwoordelijkheid nemen en geven. We laten die dingen zien in de lessen. Ook in de manier waarop wij met jou omgaan. Zelf ga je met deze belangrijke zaken aan de slag tijdens lessen, projecten, de maatschappelijke stage en vieringen. CONTACT TUSSEN THUIS EN SCHOOL Jouw mentor vertelt je ouders hoe het met jou gaat op school. Jouw ouders kunnen bij je mentor terecht met vragen over de school en over jou. Ze spreken je mentor op mentoravonden of ze hebben contact via de telefoon of de . Ook kunnen je ouders jouw leraren spreken op de docentenspreekavonden. Je ouders kunnen ook volgen hoe je vorderingen zijn op school. Op de locatiepagina van onze website kunnen zij onder Mijn HetStreek naar Magister webportal gaan. Dat is een afgeschermd gedeelte. Met de inlogcode die zij van ons krijgen, kunnen zij je cijfers bekijken. Nieuws over CSG Het Streek kunnen jij en je ouders thuis lezen in het informatiebulletin Streeknieuws dat enkele keren per jaar via het adres naar huis wordt gestuurd. Ook wordt het geplaatst op onze website. EEN BRUGKLAS PRAKTIJKONDERWIJS, VMBO OF MAVO Wij hebben vier soorten brugklassen: de praktijkonderwijsklas, de bbl-klas, de kbl-klas en de mavoklas. Soms wordt gewerkt met combinatieklassen: bbl/kbl of kbl/mavo. Dat is per schooljaar verschillend. Aan het einde van het eerste leerjaar wordt gekeken in welke tweede klas je verder kunt gaan en in welke leerstroom. Als je na een jaar klaar bent met de brugklas en je in de leerstroom verdergaat die bij jou past, ga je steeds zelfstandiger aan de slag. Je leert zelf te plannen hoe studeer je; wat eerst en wat daarna? - en je leert een eigen mening te vormen. WAT JE VERDER NOG MOET WETEN Introductiedagen De eerste week van het schooljaar heb je nog weinig lessen. Samen met je klasgenoten en je mentor leer je de school kennen tijdens de introductiedagen. Ben je sportief? Dan kun je die week meedoen aan een sporttoernooi. BREDE SCHOOL ACTIVITEITEN (BSA) Onze school organiseert extra activiteiten, kortweg BSA genoemd. Dit zijn sportieve en creatieve activiteiten met professionele mensen van binnen en buiten de school. Je gaat lekker aan de slag met bijvoorbeeld freerunning, breakdance, bakken en braden, streetball, djembe, streetsoccer, noem maar op! Wie zegt dat school niet leuk is? Op CSG Het Streek wil je zelfs na de les nog blijven voor de Brede School Activiteiten! Feestcommissie De feestcommissie organiseert schoolfeesten. Tijdens zo n feest zijn er veel leraren en medewerkers aanwezig voor de begeleiding. Leerlingenraad Elke afdeling stuurt enkele vertegenwoordigers naar de centrale leerlingenraad. Zij vergaderen met de directeur over allerlei schoolzaken. Ook daar kun je veel van leren

7 MAVO DE BRUGKLAS CSG Het Streek heeft zowel op de Bovenbuurtweg als op de Zandlaan een mavo. De mavoleerlingen op de Zandlaan krijgen vanaf de brugklas meer praktijkmogelijkheden. Tevens zetten wij in op een stevige begeleiding/coaching van de leerlingen zodat het mavodiploma ook voor leerlingen die twijfelen, in veel gevallen haalbaar is. Ze worden in ieder geval goed voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor ondernemers in de dop: Ondernemersroute in klas 3 producten, echte leveranciers en echte klanten. De leerlingen mogen zelf een product of dienst bedenken en in de markt zetten. Of ze mogen een product inkopen en Leerlingen in klas 3 kunnen kiezen voor vervolgens verkopen. Omdat de inkoop gebeurt bij een groothandel waarmee Jong een ondernemersroute. Deze houdt in dat Ondernemen afspraken heeft, kunnen leerlingen kleine hoeveelheden inkopen tegen Na de brugklas mavo De mavo gemengde leerweg leerjaar 3 en 4: vijf theorievakken en één beroepsgericht vak zij een echt bedrijf zullen opzetten. Wij groothandelsprijzen. Na de brugklas mavo geven we uw zoon zijn van mening dat je ondernemerschap De ondernemers die alle company-onderdelen goed hebben afgerond, hebben recht op of dochter de mogelijkheid om zich te Dienstverlening en Producten is in de mavo gemengde leerweg een apart vak in klas 3 niet alleen in theorie kunt leren, maar een certificaat van Jong Ondernemen. ontwikkelen en te kijken wat bij hem of en 4. Dit sluit aan bij dezelfde onderwijsroute in de afdeling bbl en kbl. Omdat de gemengde leerweg meer theorie kent dan de kbl moet de helft van het beroepsgerichte vooral door het te DOEN. Learning by Op het voortgezet onderwijs beoordeelt de begeleidende docent welke leerlingen in haar past : doing. aanmerking komen voor een certificaat. Dit certificaat is een mooi bewijs van een In klas 2 volgt iedereen loopbaanprojecten rond de learning companies. len: het organiseren van een activiteit en een multimediaal product maken. Daarnaast programma worden gevolgd. De leerlingen volgen daarom twee verplichte profielde- Een betere economische toekomst van stukje ondernemerschap naast het mavodiploma. Nederland staat of valt met de mate van Meer informatie kunt u vinden op de website Na leerjaar 2 komen leerlingen in de moet de leerling nog twee keuzedelen kiezen. Met name de keuzedelen geven iedere ondernemerschap en creativiteit van de mavo gemengde leerweg of de mavo leerling de kans om z n eigen talenten te ontdekken. jongeren van nu. theoretische leerweg terecht. Alle De stichting Jong Ondernemen heeft leerlingen van de mavo gemengde leerweg volgen het vak Dienstverlening en vakken en één beroepsgericht vak De mavo theoretische leerweg leerjaar 3 en 4: zes theorie- een programma ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Aan de hand van Producten. Ook op de mavo theoretische leerweg willen we de leerlingen in aanraking brengen dat programma leren leerlingen stap voor Daarnaast krijgen leerlingen de mogelijkheid om te kiezen voor een zogehe- Daarvoor hebben we vijf learning companies uitgekozen: met beroepsgerichte vakken om de aansluiting op het mbo te optimaliseren. stap een onderneming opzetten. Gedurende een schooljaar runnen zij, onder ten jonge ondernemersroute in klas 3, On Stage Company alles over film, toneel, beeld en geluid; begeleiding van een docent, een eigen gecombineerd met het project Ik ga Techniek voor als je interesse hebt in (high)tech; onderneming. Deze onderneming bestaat ondernemen. Food & Co alles over voedsel en horeca; uit zes tot acht leerlingen. De leerlingen 12 alles over handel, marketing en communicatie; 13 houden marktonderzoek, schrijven een Mode en Design & (Multi)Media alles over interieur en ontwerp; ondernemingsplan en gaan inkopen en De leerlingen kunnen hieruit kiezen. verkopen. Het gaat om echt geld, echte

8 ONS ATRIUM Onze school is meer dan een plek waar alleen geleerd wordt. Voor ons is de school ook een plek waar leerlingen en docenten elkaar ontmoeten, met elkaar leuke dingen doen. Ons Atrium is speciaal daarvoor ontworpen: een ruime aula met theaterpodium, een winkel en een grand café. Een plek waar creativiteit en gezelligheid elkaar vinden! DE KLAS EEN TEAM COMMUNICATIE Aan het begin van het schooljaar komt de Schoolgids digitaal beschikbaar. U kunt die vinden op onze website (homepage Wie zijn wij? Streekbrede publicaties). Het is een gids met algemene informatie over CSG Het Streek en praktische informatie over onze locatie. Een belangrijke informatiebron voor u als ouders is dus de website van de school. Verder houden wij u door middel van brieven op de hoogte van belangrijke zaken. Deze brieven ontvangt u in veel gevallen per . Wij publiceren ze ook op de website. Daarnaast verschijnt een aantal keren per jaar Streeknieuws. Dat is een ouderbulletin waarin wij u informeren over onderwijs, organisatie, activiteiten per team, leerlingbegeleiding en buitenschoolse activiteiten. Ook Streeknieuws kunt u vinden op de website (locatiepagina Zandlaan Ouders Publicaties Zandlaan). VEILIGHEID Een veilig klimaat is belangrijk voor alle leerlingen en medewerkers. Wij hanteren op school een gedragscode, waaraan iedereen zich moet houden. Verder zijn er schoolregels voor de leerlingen. Als zij zich niet daaraan houden, worden zij erop aangesproken. Wij besteden veel aandacht aan het voorkomen van mogelijk pestgedrag, onder andere door een antipestprogramma in klas 1. Er is een kluisje voor elke leerling en wij hebben toezicht bij de ingang van de school. Bovendien hangen op meerderde plekken camera s. LESUITVAL Ook een docent is wel eens ziek of heeft soms een cursusdag. Wij doen er alles aan door een roosterwijziging of lesopvang om tussenuren te voorkomen. HUISWERKBEGELEIDING Op school kunnen leerlingen enkele dagen per week na hun laatste les huiswerkbegeleiding krijgen. Een particulier instituut verzorgt deze begeleiding. Ouders moeten hiervoor apart betalen. Lees meer hierover op onze website zandlaan/huiswerkbegeleiding. PASSEND ONDERWIJS Op het Streek staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Wij maken daarom gebruik van doorlopende leerlijnen. Die zijn gebaseerd op vier uitgangspunten: Leren leven Leren leren Leren kiezen Leren door doen WAT U VERDER MOET WETEN Het gaat erom dat iedere leerling groeit binnen deze vier lijnen. Bij voldoende groei zal de loopbaan van de leerling door onze school vrij soepel verlopen. Wanneer er iets aan de hand is op een of meer van deze terreinen komt er extra begeleiding in zicht. Altijd in overleg met de leerling zelf en zijn ouders. De mentor speelt hierin een centrale begeleidingsrol, ondersteund door de experts uit ons loopbaancentrum. DE KLAS EEN TEAM De mentor van de brugklassen besteedt in de mentorlessen veel tijd en aandacht aan de sociale en emotionele vorming van de brugklasleerlingen. Tijdens deze uren wordt intensief gewerkt om van de klas een eenheid te maken. TALENT OP SCHOOL Als uw kind een bijzonder talent heeft, geeft Het Streek alle ruimte om dit te ontwikkelen. Dat kan zijn op het gebied van sport, toneel, muziek of dans. Wij kunnen aanpassingen maken in het lesrooster. Dit doen we in overleg met u en met uw kind. RAPPORTEN In de brugklas vmbo en mavo krijgen de leerlingen vier keer per jaar een rapport mee naar huis. Minstens twee keer per jaar hebt u de gelegenheid om op de ouderavond een mentor of vakdocent te spreken. Uiteraard kunt u altijd tussendoor een afspraak maken met een mentor of vakdocent, wanneer u daar behoefte aan hebt. Om de cijfers van uw zoon of dochter te bekijken, kunt u met een wachtwoord inloggen op de webportal van CSG Het Streek

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl

SCHOOLGIDS 2014-2015. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 CSG HET STREEK Locatie Bovenbuurtweg Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: 0318 63 25 05 E-mail: loc.bbw@ Locatie Zandlaan Zandlaan 25, 6717 LN Ede Postbus

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

2015 magazine Rhenen kader. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Rhenen kader. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Rhenen kader Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Rhenen Kader Pantarijn Rhenen Voorwoord Kennismaken met Onze opleidingen Boven: H.R.E.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie