MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!"

Transcriptie

1 HOEVEEL KOST DE BRUGKLASKLAS? De schoolboeken kosten de ouders niets. De firma Iddink bezorgt de boeken voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis. De kosten voor aanvullend lesmateriaal zoals atlas, woordenboeken en dergelijke zijn wel voor uw rekening. Hieronder geven wij u een indicatie van de overige kosten voor het schooljaar 2015/2016: schooltas, schriften, etui, agenda en dergelijke 100,- algemene studiekosten 45,- introductiedagen, vieringen etc. 55,- excursies, projecten etc. 25,- tot 75,-* * afhankelijk van de leerstroom N.B. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een overzicht van de schoolkosten en de wijze van betaling. Mochten de kosten van kampen, excursies en dergelijke voor u onoverkomelijk zijn, dan vindt de school in overleg met u altijd een oplossing. Voor meer informatie CSG Het streek Locatie voor vmbo-mavo/praktijkonderwijs Zandlaan 25, 6717 LN Ede Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar! Voordat je deze zomer op vakantie gaat, ontvang je van school informatie over de boeken die je nodig hebt. Die kun je vervolgens reserveren op Je rugzak moet toch gevuld zijn als je naar je nieuwe school toegaat? Wij maken het makkelijk voor jou en je ouders. Iddink levert al je boeken in 1 pakket aan huis. Daarnaast zorgt Iddink ervoor dat ook je digitale leermateriaal klaarstaat in je eigen portaal op De meeste boeken en licenties levert Iddink je gratis omdat ze door je school worden bekostigd. Daarvoor betaal je alleen een eenmalige borg en verzendkosten. Andere leermiddelen zoals woordenboeken of een atlas blijven voor eigen rekening. Die kun je overigens ook bij Iddink bestellen, net zoals een rekenmachine, schriften of een rugzak. Je ontvangt later meer gedetailleerde informatie van je school. Voor nu: succes met je keuze en tot ziens bij Iddink! I D D I N K D O E T T. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen De heer J. Haasjes directeur De heer W van Norel, teamleider brugklas vmbo-mavo Mevrouw J.G. Gnodde, teamleider praktijkonderwijs Informatiebulletin open dag voor leerlingen en ouders STREEKNIEUWS SPECIAL OPEN DAG CSG Het Streek Zandlaan 25, 6717 LN Ede IN DIT NUMMER: Meer dan een school Wat voor school is Het Streek? Instroommogelijkheden Begeleiding Praktijkonderwijs Vmbo Vakroute Techniek Special voor leerlingen Mavo Ons atrium Algemene informatie MEER DAN EEN SCHOOL Er breekt een spannende periode aan voor u en uw kind. Samen gaat u op zoek naar een andere school. Een school voor voortgezet onderwijs die past bij uw kind. Een school die net iets meer doet dan je zou verwachten. Die uw kind optimale kansen biedt voor een goede ontwikkeling op uiteenlopende gebieden. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan bestaat er een grote kans dat uw kind in de klas succesvol zal zijn. U wilt niets liever. Deze Streeknieuws Special bevat naast informatie voor u als ouders ook informatie voor uw zoon of dochter over onze Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst Christelijke Scholengemeenschap Het Streek, locatie Zandlaan te Ede. Ook op de website www. vindt u informatie over onze school. Mocht u na het bezoek aan de Open Dag en het lezen van deze informatie nog vragen hebben of meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op. Ik wens u veel succes bij het kiezen van een nieuwe school. Graag tot ziens! J. Haasjes, directeur

2 > INSTROOMMOGELIJKHEDEN De aanmelding voor het eerste leerjaar gebeurt meestal via de basisschool. Deze stuurt behalve een aanmeldingsformulier ook altijd het onderwijskundig rapport van uw kind mee. De basisschool geeft verder een advies. Vooral dit advies bepaalt tot welke van onze brugklassen uw ER ZIJN BIJ ONS VIER SOORTEN BRUGKLASSEN: > BRUGKLAS PRAKTIJKONDERWIJS > BRUGKLAS VMBO-BBL (basisberoepsgerichte leerweg) kind wordt toegelaten. Daarnaast zijn de Cito-score (al wordt die nu later afgenomen), eventuele andere toetsen en/of testen en de wensen van ouders en kind van belang. > BRUGKLAS VMBO-KBL (kaderberoepsgerichte leerweg) > BRUGKLAS MAVO (theoretische leerweg) WAT VOOR SCHOOL IS HET STREEK? Met ongeveer 870 leerlingen is CSG Het Streek op de Zandlaan een middelgrote school. Wij willen leerlingen meer meegeven dan kennis alleen. Wij vinden het ook belangrijk veel aandacht en tijd te besteden aan creativiteit, sport en vrije tijd, respect, andere culturen, vriendschap en feest. Leerlingen moeten iedere dag met plezier naar de Zandlaan gaan. Identiteit is voor ons erg belangrijk. Het Streek is een christelijke school en dat willen wij ook uitdragen in onze omgang met elkaar en met de leerlingen. Bijbelse waarden staan daarbij centraal. Er worden godsdienstlessen gegeven en iedere schooldag wordt begonnen met een dagopening uit het magazine Oase. We vieren het kerstfeest en paasfeest op een eigentijdse manier. Leerlingen, docenten en medewerkers werken daaraan mee. Een belangrijke christelijke waarde is voor ons ook: respect in de ontmoeting met de ander. Wij willen onze jongeren kwalitatief goed onderwijs bieden en ervoor zorgen dat iedere leerling op het juiste niveau in een passende leerstroom terechtkomt. Die mogelijkheid kunnen wij bieden. Dit doen we door een veilig en prettig leefklimaat te creëren, waarin onze leerlingen de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Ons streven is om elke leerling een succesvolle onderwijsroute te laten ervaren met maximale kansen voor het vervolgonderwijs of een goede plek op de arbeidsmarkt. de gaten en zijn we er snel bij als er iets We hebben een remedial teacher, die in BEGELEIDING Het Streek biedt uw kind adaptief (= pas- 2 send) onderwijs in de brugklas. Zowel in de kennisoverdracht als in de begeleiding. De overstap van de vertrouwde basisschool naar de brugklas is groot: andere regels, voor bepaalde vakken een andere docent en een groter schoolgebouw. Een leerling leert het best als hij of zij zich veilig weet en goed in zijn of haar vel zit. Leerlingen krijgen in de brugklas te maken met een beperkt aantal docenten. Die vormen een kernteam, waarvan de mentor de spil is. Zo houden we het welzijn van uw zoon of dochter goed in aan de hand lijkt te zijn. Daarnaast is er een vangnet voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben. Deze begeleiding is adequaat, maar heeft een beperkt karakter. De mentor besteedt de meeste aandacht aan de leerling en is de contactpersoon voor ouders. De mentor heeft iedere week een mentoruur met zijn of haar groep. Tijdens dit uur besteedt hij of zij naar behoefte aandacht aan leren leren, aan sociaal-emotionele onderwerpen en aan de vorderingen van de leerlingen. het eerste leerjaar dyslectische leerlingen en leerlingen met problemen op het gebied van lezen en spellen opspoort en helpt. De hulp wordt zowel individueel als in groepjes aangeboden. Leerlingen met sociaal-emotionele problemen kunnen terecht bij een van de vertrouwenspersonen of het leerlingbegeleidingsteam. Indien nodig verwijzen zij in overleg met de zorgcoördinator door naar externe instanties. 3

3 PRAKTIJK- ONDERWIJS BRANCHE- GERICHTE CURSUSSEN catering, verzorging, textiel, winkelpraktijk, culturele en kunstzinnige vorming (ckv), groen en magazijn. Allemaal vakken die hen helpen om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Deze vakken helpen hen ook bij het kiezen van de richting waarin zij later willen gaan werken. Samen met zijn of haar mentor maakt uw zoon of dochter een eigen leerplan. Wij starten met de onderwerpen die de leerlingen al beheersen en kijken vervolgens hoe zij verder kunnen. Onderdelen waar ze in een bepaalde periode aan gaan werken, worden in het individueel met de snuffelstage bij een bedrijf: één dag per week werkt uw zoon of dochter daar onder begeleiding van een medewerker van dat bedrijf. Om de leerlingen zo vertrouwd mogelijk te maken met de stage, bieden wij naast de andere vakken op school ook de cursus Daarnaast krijgen zij natuurlijk ook taal ontwikkelingsplan (IOP) gezet. Elke leerling heeft zijn eigen plan en is daar in zijn krijgen op school nog extra oefeningen hij of zij meer kans op een leuke Veilig op stage aan. Sommige leerlingen Als leerlingen weten in welke en rekenen. richting (branche) zij willen eigen tempo mee aan het werk. Dit plan voordat zij op stage gaan. baan. gaan werken, kunnen ze bij ons PRAKTIJKONDERWIJS IS Vaak werken zij met een eigen computer bespreken we twee keer per jaar met de Naast de bewijzenmap voor het individueel ontwikkelingsplan (IOP) krijgt iedere heel veel branchegerichte cursus- Onze leerlingen kunnen kiezen uit een cursus volgen. Deze heet LEREN DOOR DOEN (laptop of tablet) aan de lessen in het ouders en de betreffende leerling. officieel een branchegerichte Leerlingen die beginnen in het praktijkonderwijs, komen in een eigen afdeling op de nieuwe manier van digitaal werken in het In het tweede jaar lopen de leerlingen bewaren zij alle papieren die met de ken, werken in een magazijn, logis- programma Profijt. Dat is een geheel leerling een uitstroomportfolio. Hierin sen: woonhulp, werken in de keu- cursus. Het bedrijfsleven heeft deze cursus gemaakt in overleg eerste verdieping van de school. Daar krijgen zij onderwijs in een omgeving die heel met werkboeken, maar dat wordt steeds verschillende klussen, waarbij de bege- de stage, beoordelingen, verslagen en in de winkel en nog veel meer. praktijkonderwijs. We werken nog wel stage in de eigen afdeling. Ze doen dan stage te maken hebben: documenten over tiek, werken met bloemen, werken met het praktijkonderwijs. Aan het einde van het schooljaar snel vertrouwd zal zijn. Voor gymnastiek minder. Natuurlijk zit uw zoon of dochter leiding kijkt of zij zelfstandig kunnen certificaten. doen de leerlingen examen. Als steken ze ons dorpsplein even over naar niet de hele dag achter de computer. Als werken en straks op stage kunnen. zij slagen, krijgen zij een officieel certificaat. Dat kunnen ze de prachtig ruime sporthal. De PSO-vakken leerlingen hun opdracht hebben gelezen, In het vierde leerjaar breiden de leerlingen metaal, elektro- en installatietechniek en gaan zij in de afdeling aan de slag. Sommige opdrachten doen ze op een andere HET DERDE EN VIERDE week. Wij zoeken daarvoor samen met hun stage uit naar twee of drie dagen per gebruiken bij een sollicitatiegesprek. De werkgever weet dan hout volgen zij in de afdeling techniek. Kort gezegd is praktijkonderwijs leren plek in de school of buiten. Voor sommige LEERJAAR iedere leerling een passend stagebedrijf. dat uw zoon of dochter al veel door DOEN. Op de eigen afdeling van opdrachten moeten zij zelfs naar een ARBEIDSTRAININGSPLEKKEN EN dingen kan. Met dit bewijs heeft het praktijkonderwijs zijn verschillende winkel, bijvoorbeeld om boodschappen te SNUFFELSTAGE praktijkruimtes ingericht. Zo worden onze doen. Vanaf het derde jaar gaan leerlingen in leerlingen alvast voorbereid op het lopen het praktijkonderwijs eerst aan de slag op van stages bij bedrijven. Het gaat erom Veel opdrachten worden afgerond met arbeidstrainingsplekken. Zij doen dat in HET VIJFDE LEERJAAR afgesloten worden met een diploma Praktijkonderwijs. Voor veel leerlingen is een dat zij door te DOEN allerlei certificaten een toets. Voor andere opdrachten maken de vorm van een groepsstage onder begeleiding van de school. Dat kan gebeuren breid van twee dagen tot soms wel vier In het 5e leerjaar wordt de stage uitge- (deeldiploma s) halen. de leerlingen een verslag (met foto s). Als plaatsingsstage met het vooruitzicht op de opdracht goed is afgerond, krijgen ze op verschillende werkplekken. De begeleiding van de school maakt dat uw zoon of uw zoon of dochter nog een branche- dagen per week. Ook in dit leerjaar kan werk de kroon op hun werk. HET EERSTE EN HET een schoolbewijs. Zij bewaren dit samen 4 TWEEDE LEERJAAR met het verslag en de toets in hun portfolio. dochter zich daar veilig voelt. gerichte cursus volgen en hiervoor een 5 De leerlingen van het praktijkonderwijs krijgen in het eerste en tweede leerjaar veel praktijkvakken: techniek, koken, Dat is de eigen bewijzenmap die de hele schoolloopbaan meegaat. Als de groepsstage op de arbeidstrainingsplek goed gaat, mag een leerling starten certificaat behalen. Als de bewijzenmap minimaal een voldoende oplevert, kan

4 OPLEIDING TECHNIEK IN VMBO BBL/KBL Is uw zoon of dochter gek op techniek en PROFIELDELEN EN KEUZEDELEN Bij Dienstverlening en Producten krijgen of om stage te lopen. Tijdens de opleiding overlegt iedere leerling regelmatig met de mentor over prestaties en voortgang. heeft hij of zij talent op dit gebied? Dan de leerlingen vier verplichte profieldelen is de opleiding techniek op het vmbo bblkbl Is uw zoon of dochter geïnteresseerd in en vier keuzedelen te verwerken. bijzonder geschikt voor hem of haar. techniek? Lees dan ook de informatie Hierin zijn alle leerstof en vaardigheden De opleiding bereidt de leerlingen voor hierna over de Vakroute techniek. verwerkt die noodzakelijk zijn voor het op hun verdere studie in het mbo. Binnen examenprogramma. Al deze profiel- en het profiel Dienstverlening en Producten OPLEIDING keuzedelen zijn gericht op een beroepenveld. kunnen zij de technische keuzemodules DIENSTVERLENING EN Het is een combinatie van theorie VMBO kiezen. Bijvoorbeeld voor elektro-, metaal-, bouw- en installatietechniek. BBL/KBL/GL zitten bijvoorbeeld onderdelen die gaan PRODUCTEN IN VMBO en praktijk. In zo n onderwijsmodule Nadat zij de basisvaardigheden onder de De opleiding Dienstverlening en Producten is een brede opleiding met heel veel ken en bedienen, bakken), (detail)handel over (uiterlijke) verzorging, horeca (ko- knie hebben gekregen, kunnen ze een vakrichting kiezen in wat ze later willen mogelijkheden. Deze opleiding bereidt en techniek. Daarin mogen leerlingen worden. Tijdens de opleiding krijgen ze leerlingen prima voor op een verdere hun eigen keuzes maken. De leerlingen voldoende praktijklessen om ervaring op studie in het mbo. Zij mogen vaak kiezen krijgen per onderdeel praktijkopdrachten: te doen. Voor het uitwerken van opdrachten welke onderdelen zij in het lesprogramma bijvoorbeeld een middag vol met activigen en projecten werken leerlin- willen volgen en die goed bij hen passen. teiten organiseren, een sportdag houden, ook vaak met computers en zijn ze Dat maakt een uiteindelijke keuze voor een presentatie maken of een bepaald heel praktisch bezig. De lessen worden een vervolgopleiding een stuk gemakkelijker. product produceren. DE BRUGKLAS gegeven in onze nieuwe, goed uitgeruste Als brugklasser op de Zandlaan komt uw combinatieklas te maken: bbl/kbl of kbl/ praktijkruimtes. Leerlingen van de opleiding techniek op het vmbo gaan ook naar De praktijk staat centraal in de lessen. PRAKTIJK zoon of dochter op de tweede verdieping mavo. Dit kan per schooljaar variëren. van onze kleurrijke school. Dit is als het In de brugklas kijken we goed naar wat bedrijven in de regio, om ze te bezoeken Leerlingen maken zelf keuzes. Houden ware een klein schooltje binnen het gebouw, alleen bestemd voor brugklassers. wat hij of zij wil en kan. Aan het einde voor leerling uw zoon of dochter is, naar ze van fotografie? Dan kunnen ze bijvoorbeeld samen met anderen een schoolkrant Wij vinden het namelijk erg belangrijk, van de brugklas kunnen we zo samen met gaan maken. Willen ze gaan werken in de dat zij in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen leren en oefenen. ter de basisberoepsgerichte leerweg, de In de brugklas en tweede leerjaar hebben de leerlingen in de vorm van u als ouders bepalen of uw zoon of doch- LEARNING COMPANIES kinderopvang? Dan kunnen ze bij een kinderdagverblijf meelopen. Willen ze een kaderberoepsgerichte leerweg of de mavo projectopdrachten al gesnuffeld aan verschillende beroepsmogelijkheden binnen de zogenaamde learning companies. Vanaf klas 3 worden de robot maken of leren timmeren? Er zijn VERSCHILLENDE gaat volgen. nog veel meer mogelijkheden zoals sport, SOORTEN BRUGKLASSEN sport en bewegen heeft onze school extra profiel- en keuzedelen gekoppeld aan die companies voor verdieping. dans, drama enz. Bij ons leert uw zoon Op basis van het advies van de basisschool Behalve voor deze gewone brugklassen mogelijkheden: de Sportklas. Heeft iemand daarvoor gekozen, dan krijgt hij of misschien kunnen gaan werken. Op de Zandlaan hebben we de volgende Wij brengen hen daarin graag in aanraking met bedrijven waarin ze later of dochter zijn of haar eigen talenten ontdekken en ontwikkelen! Het programma en eventuele aanvullende informatie kan een leerling ook gericht kiezen voor plaatsen wij hem of haar in een van de Sportklas, Sport High School en voor de zij behalve alle gewone lessen ook extra learning companies: kan per jaar wel variëren. volgende brugklassen: Vakroute techniek. Elders in deze Streeknieuws lessen sport. Leerlingen van de Sportklas On Stage Company alles over film, toneel, Special leest u daar meer over. volgen bovendien clinics van trainers/ beeld en geluid; brugklas bbl - Als een leerling wat minder heeft met letters, kan hij of zij in coaches van sportverenigingen. Zij maken over de wereld van handel en VAKROUTE TECHNIEK de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) PROJECTEN SNUFFELEN kennis met allerlei sporten. Wie erg goed zakendoen; Weet uw zoon of dochter nu al dat hij of uiteindelijk iedere dag praktijkgericht IN DE BRUGKLAS is in een bepaalde sport, kan deelnemen Food & Co alles over voedsel en horeca; zij een vakman of vrouw in de wereld leren. brugklas kbl In deze brugklas zitten leerlingen die beter kunnen leren en in In de brugklas maken onze leerlingen kennis met de acht learning companies. Verderop in deze brochure leest u hier aan de Sport High School. Een vervolgopleiding in de sportsector is dan één van de vele mogelijkheden. Zorg & Welzijn Sport & Veiligheid als je graag bezig bent met het verzorgen van anderen; voor de sportieve, stoere leerlingen; van de techniek wil worden? Dan is de Vakroute dé technische opleiding die perfect past. Vanaf de brugklas zijn de het tweede leerjaar de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) willen gaan volgen. felen zij aan de echte beroepenwereld. VANAF DE TWEEDE KLAS Milieu & Duurzaamheid als het welzijn van deze aarde jou week praktisch en beroepsgericht aan meer over. Via een aantal projecten snuf- Techniek voor als je twee rechterhanden hebt; leerlingen van de Vakroute tien uur per De kbl is een hoger niveau dan de bbl en is ook gericht op de praktijk. brugklas mavo In deze brugklas krijgt de leerling meer theorie. Maar ook op De leerlingen doen onderzoek, maken presentaties en gaan als het even kan op bezoek in een bedrijf. Zo ontdekken zij waar ze goed in zijn en vooral wat ze Na de brugklas worden onze vmbo-leerlingen geplaatst in een tweede klas met het niveau dat bij hen past: bbl Mode, Ontwerp & (Multi)Media interesseert; voor wie graag mooie dingen bedenkt en ontwerpt. het werk. Bedrijfsbezoeken en lessen bij bedrijven horen daarbij. In klas 2 gaat dat zo door. In klas 3 en 4 sluiten de leerlingen aan bij het profiel Dienstverlening en de mavo besteden wij aandacht aan leuk vinden. kbl Iedere leerling (bbl/kbl/gl) kan zich specialiseren in een van bovengenoemde Producten en kiezen daarbinnen maximaal 6 companies. Hij/zij rondt de studie af met het maken van een voor techniekmodules. Dit is een goede praktijkvakken en praktische vaardigheden. SPORTKLAS EN SPORT mengde leerweg (tl en gl) meesterproef binnen de gekozen company. Dit sluit dan heel goed aan opstap naar technische opleidingen op het mavo = theoretische leerweg en ge- HIGH SCHOOL Zijn ze in klas 1 gestart met de Vakroute bij vervolgopleidingen in het mbo. mbo. 7 Op basis van het aantal aangemelde leerlingen kan het noodzakelijk zijn om een Voor heel sportieve leerlingen die zich willen voorbereiden op een toekomst in techniek, dan kunnen zij daarmee doorgaan in klas 2.

5 SPECIAL VOOR LEERLINGEN HET BESTE UIT JEZELF HALEN Nog even en dan verlaat je de basisschool. Voor die tijd ga je al op zoek naar een andere school. Welke dat wordt, is afhankelijk van het advies van je basisschool en natuurlijk van wat je zelf wilt en van wat je ouders willen. Op de nieuwe school leer je voor een diploma. Je leert óók voor het leven! Het kan allebei op CSG Het Streek: verschillende vakken volgen, maar ook jezelf ontwikkelen, leren presenteren, leren samenwerken en leren van elkaar. Wij willen graag uit iedere leerling halen wat erin zit. Als je kiest voor onze school kijken we goed naar wat voor leerling je bent. Hierdoor kom je in de juiste brugklas. Wat je leert en hoe je leert, sluit daarin zo goed mogelijk aan bij wat je nu al weet en kunt. Dat bedenken wij niet zomaar even. Jouw meester of juf op de basisschool kent jou en kent Het Streek. Hij of zij weet dus in welke brugklas jij het goed zou kunnen doen. Zo komen we samen tot de plek waar jij jezelf kunt zijn en het beste uit jezelf kunt halen. JE THUIS VOELEN In de brugklas heb je niet meer de hele dag dezelfde meester of juf. Op één dag krijg je verschillende leraren! Je zult hier snel aan wennen, omdat je goed begeleid wordt door je mentor, maar ook door de andere leraren. Je mentor weet hoe je het doet op school. Hij of zij is degene met wie jij en je ouders kunnen praten als het om jou gaat. HUISWERK Hoeveel tijd je voor je huiswerk nodig hebt, verschilt per vak. Soms mag je op school al aan je huiswerk beginnen. Maar reken erop, dat je gemiddeld één uur per dag aan huiswerk moet besteden. VEILIGE EN PRETTIGE PLEK Natuurlijk ga je naar school om te leren. Maar dat lukt alleen in een omgeving waar het prettig en veilig is, waar iedereen elkaar respecteert. CSG Het Streek is echt zo n school. Je ontmoet daar enthousiaste leraren en leerlingen die open met elkaar omgaan. Daardoor voel jij je prettig, kun je jezelf zijn en het beste uit jezelf halen. Regels zijn er natuurlijk ook, maar die zijn voor iedereen gelijk en zorgen er juist voor dat de sfeer goed kan blijven. 8 9

6 WAT WIL JE, WAT KUN JE? EXTRA ONDERSTEUNING Soms kun je een beetje extra hulp dus goed gebruiken! Als je dyslectisch bent bijvoorbeeld. Daar hebben we onze zorgcoördinator, loopbaanbegeleiders, remedial teachers, orthopedagogen en leerlingbegeleiders voor. Wij kunnen de mogelijkheid van huiswerkbegeleiding aanbieden voor leerlingen die dat nodig hebben. Onze afdeling Loopbaancentrum (LOC) geeft je alle gewenste ondersteuning. Je ziet: je staat er niet alleen voor! HOE ZIET JOUW SCHOOLDAG ERUIT? De eerste les begint meestal om 8.25 uur en het laatste lesuur eindigt heel verschillend, maar uiterlijk om uur. Aan het begin van het jaar krijg je een rooster, waarop staat wanneer je welke les hebt. Elke dag kan er anders uitzien. Het is mogelijk dat je niet iedere dag het eerste lesuur hoeft te beginnen. Wat wel elke dag vaststaat, zijn de pauzes. Om uur is er voor alle leerlingen een kleine pauze van twintig minuten en om uur heb je vijfentwintig minuten lunchpauze. De derde pauze begint om uur en duurt een kwartier. Je hebt minimaal 32 lessen in de week. Een les duurt 50 minuten. Je huiswerk komt daar nog bij. Als je op CSG Het Streek zit, doe je meer dan alleen lessen volgen. Je ontwikkelt je tot iemand die kritisch denkt, verantwoordelijkheden oppakt en die zich sociaal sterk voelt. Wij zijn een christelijke school. Je volgt godsdienstlessen, bent bij vieringen aanwezig en je hebt dagopeningen in je klas. Als school vinden wij de volgende dingen erg belangrijk: eerlijkheid, respect voor elkaar, verantwoordelijkheid nemen en geven. We laten die dingen zien in de lessen. Ook in de manier waarop wij met jou omgaan. Zelf ga je met deze belangrijke zaken aan de slag tijdens lessen, projecten, de maatschappelijke stage en vieringen. CONTACT TUSSEN THUIS EN SCHOOL Jouw mentor vertelt je ouders hoe het met jou gaat op school. Jouw ouders kunnen bij je mentor terecht met vragen over de school en over jou. Ze spreken je mentor op mentoravonden of ze hebben contact via de telefoon of de . Ook kunnen je ouders jouw leraren spreken op de docentenspreekavonden. Je ouders kunnen ook volgen hoe je vorderingen zijn op school. Op de locatiepagina van onze website kunnen zij onder Mijn HetStreek naar Magister webportal gaan. Dat is een afgeschermd gedeelte. Met de inlogcode die zij van ons krijgen, kunnen zij je cijfers bekijken. Nieuws over CSG Het Streek kunnen jij en je ouders thuis lezen in het informatiebulletin Streeknieuws dat enkele keren per jaar via het adres naar huis wordt gestuurd. Ook wordt het geplaatst op onze website. EEN BRUGKLAS PRAKTIJKONDERWIJS, VMBO OF MAVO Wij hebben vier soorten brugklassen: de praktijkonderwijsklas, de bbl-klas, de kbl-klas en de mavoklas. Soms wordt gewerkt met combinatieklassen: bbl/kbl of kbl/mavo. Dat is per schooljaar verschillend. Aan het einde van het eerste leerjaar wordt gekeken in welke tweede klas je verder kunt gaan en in welke leerstroom. Als je na een jaar klaar bent met de brugklas en je in de leerstroom verdergaat die bij jou past, ga je steeds zelfstandiger aan de slag. Je leert zelf te plannen hoe studeer je; wat eerst en wat daarna? - en je leert een eigen mening te vormen. WAT JE VERDER NOG MOET WETEN Introductiedagen De eerste week van het schooljaar heb je nog weinig lessen. Samen met je klasgenoten en je mentor leer je de school kennen tijdens de introductiedagen. Ben je sportief? Dan kun je die week meedoen aan een sporttoernooi. BREDE SCHOOL ACTIVITEITEN (BSA) Onze school organiseert extra activiteiten, kortweg BSA genoemd. Dit zijn sportieve en creatieve activiteiten met professionele mensen van binnen en buiten de school. Je gaat lekker aan de slag met bijvoorbeeld freerunning, breakdance, bakken en braden, streetball, djembe, streetsoccer, noem maar op! Wie zegt dat school niet leuk is? Op CSG Het Streek wil je zelfs na de les nog blijven voor de Brede School Activiteiten! Feestcommissie De feestcommissie organiseert schoolfeesten. Tijdens zo n feest zijn er veel leraren en medewerkers aanwezig voor de begeleiding. Leerlingenraad Elke afdeling stuurt enkele vertegenwoordigers naar de centrale leerlingenraad. Zij vergaderen met de directeur over allerlei schoolzaken. Ook daar kun je veel van leren

7 MAVO DE BRUGKLAS CSG Het Streek heeft zowel op de Bovenbuurtweg als op de Zandlaan een mavo. De mavoleerlingen op de Zandlaan krijgen vanaf de brugklas meer praktijkmogelijkheden. Tevens zetten wij in op een stevige begeleiding/coaching van de leerlingen zodat het mavodiploma ook voor leerlingen die twijfelen, in veel gevallen haalbaar is. Ze worden in ieder geval goed voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor ondernemers in de dop: Ondernemersroute in klas 3 producten, echte leveranciers en echte klanten. De leerlingen mogen zelf een product of dienst bedenken en in de markt zetten. Of ze mogen een product inkopen en Leerlingen in klas 3 kunnen kiezen voor vervolgens verkopen. Omdat de inkoop gebeurt bij een groothandel waarmee Jong een ondernemersroute. Deze houdt in dat Ondernemen afspraken heeft, kunnen leerlingen kleine hoeveelheden inkopen tegen Na de brugklas mavo De mavo gemengde leerweg leerjaar 3 en 4: vijf theorievakken en één beroepsgericht vak zij een echt bedrijf zullen opzetten. Wij groothandelsprijzen. Na de brugklas mavo geven we uw zoon zijn van mening dat je ondernemerschap De ondernemers die alle company-onderdelen goed hebben afgerond, hebben recht op of dochter de mogelijkheid om zich te Dienstverlening en Producten is in de mavo gemengde leerweg een apart vak in klas 3 niet alleen in theorie kunt leren, maar een certificaat van Jong Ondernemen. ontwikkelen en te kijken wat bij hem of en 4. Dit sluit aan bij dezelfde onderwijsroute in de afdeling bbl en kbl. Omdat de gemengde leerweg meer theorie kent dan de kbl moet de helft van het beroepsgerichte vooral door het te DOEN. Learning by Op het voortgezet onderwijs beoordeelt de begeleidende docent welke leerlingen in haar past : doing. aanmerking komen voor een certificaat. Dit certificaat is een mooi bewijs van een In klas 2 volgt iedereen loopbaanprojecten rond de learning companies. len: het organiseren van een activiteit en een multimediaal product maken. Daarnaast programma worden gevolgd. De leerlingen volgen daarom twee verplichte profielde- Een betere economische toekomst van stukje ondernemerschap naast het mavodiploma. Nederland staat of valt met de mate van Meer informatie kunt u vinden op de website Na leerjaar 2 komen leerlingen in de moet de leerling nog twee keuzedelen kiezen. Met name de keuzedelen geven iedere ondernemerschap en creativiteit van de mavo gemengde leerweg of de mavo leerling de kans om z n eigen talenten te ontdekken. jongeren van nu. theoretische leerweg terecht. Alle De stichting Jong Ondernemen heeft leerlingen van de mavo gemengde leerweg volgen het vak Dienstverlening en vakken en één beroepsgericht vak De mavo theoretische leerweg leerjaar 3 en 4: zes theorie- een programma ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Aan de hand van Producten. Ook op de mavo theoretische leerweg willen we de leerlingen in aanraking brengen dat programma leren leerlingen stap voor Daarnaast krijgen leerlingen de mogelijkheid om te kiezen voor een zogehe- Daarvoor hebben we vijf learning companies uitgekozen: met beroepsgerichte vakken om de aansluiting op het mbo te optimaliseren. stap een onderneming opzetten. Gedurende een schooljaar runnen zij, onder ten jonge ondernemersroute in klas 3, On Stage Company alles over film, toneel, beeld en geluid; begeleiding van een docent, een eigen gecombineerd met het project Ik ga Techniek voor als je interesse hebt in (high)tech; onderneming. Deze onderneming bestaat ondernemen. Food & Co alles over voedsel en horeca; uit zes tot acht leerlingen. De leerlingen 12 alles over handel, marketing en communicatie; 13 houden marktonderzoek, schrijven een Mode en Design & (Multi)Media alles over interieur en ontwerp; ondernemingsplan en gaan inkopen en De leerlingen kunnen hieruit kiezen. verkopen. Het gaat om echt geld, echte

8 ONS ATRIUM Onze school is meer dan een plek waar alleen geleerd wordt. Voor ons is de school ook een plek waar leerlingen en docenten elkaar ontmoeten, met elkaar leuke dingen doen. Ons Atrium is speciaal daarvoor ontworpen: een ruime aula met theaterpodium, een winkel en een grand café. Een plek waar creativiteit en gezelligheid elkaar vinden! DE KLAS EEN TEAM COMMUNICATIE Aan het begin van het schooljaar komt de Schoolgids digitaal beschikbaar. U kunt die vinden op onze website (homepage Wie zijn wij? Streekbrede publicaties). Het is een gids met algemene informatie over CSG Het Streek en praktische informatie over onze locatie. Een belangrijke informatiebron voor u als ouders is dus de website van de school. Verder houden wij u door middel van brieven op de hoogte van belangrijke zaken. Deze brieven ontvangt u in veel gevallen per . Wij publiceren ze ook op de website. Daarnaast verschijnt een aantal keren per jaar Streeknieuws. Dat is een ouderbulletin waarin wij u informeren over onderwijs, organisatie, activiteiten per team, leerlingbegeleiding en buitenschoolse activiteiten. Ook Streeknieuws kunt u vinden op de website (locatiepagina Zandlaan Ouders Publicaties Zandlaan). VEILIGHEID Een veilig klimaat is belangrijk voor alle leerlingen en medewerkers. Wij hanteren op school een gedragscode, waaraan iedereen zich moet houden. Verder zijn er schoolregels voor de leerlingen. Als zij zich niet daaraan houden, worden zij erop aangesproken. Wij besteden veel aandacht aan het voorkomen van mogelijk pestgedrag, onder andere door een antipestprogramma in klas 1. Er is een kluisje voor elke leerling en wij hebben toezicht bij de ingang van de school. Bovendien hangen op meerderde plekken camera s. LESUITVAL Ook een docent is wel eens ziek of heeft soms een cursusdag. Wij doen er alles aan door een roosterwijziging of lesopvang om tussenuren te voorkomen. HUISWERKBEGELEIDING Op school kunnen leerlingen enkele dagen per week na hun laatste les huiswerkbegeleiding krijgen. Een particulier instituut verzorgt deze begeleiding. Ouders moeten hiervoor apart betalen. Lees meer hierover op onze website zandlaan/huiswerkbegeleiding. PASSEND ONDERWIJS Op het Streek staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Wij maken daarom gebruik van doorlopende leerlijnen. Die zijn gebaseerd op vier uitgangspunten: Leren leven Leren leren Leren kiezen Leren door doen WAT U VERDER MOET WETEN Het gaat erom dat iedere leerling groeit binnen deze vier lijnen. Bij voldoende groei zal de loopbaan van de leerling door onze school vrij soepel verlopen. Wanneer er iets aan de hand is op een of meer van deze terreinen komt er extra begeleiding in zicht. Altijd in overleg met de leerling zelf en zijn ouders. De mentor speelt hierin een centrale begeleidingsrol, ondersteund door de experts uit ons loopbaancentrum. DE KLAS EEN TEAM De mentor van de brugklassen besteedt in de mentorlessen veel tijd en aandacht aan de sociale en emotionele vorming van de brugklasleerlingen. Tijdens deze uren wordt intensief gewerkt om van de klas een eenheid te maken. TALENT OP SCHOOL Als uw kind een bijzonder talent heeft, geeft Het Streek alle ruimte om dit te ontwikkelen. Dat kan zijn op het gebied van sport, toneel, muziek of dans. Wij kunnen aanpassingen maken in het lesrooster. Dit doen we in overleg met u en met uw kind. RAPPORTEN In de brugklas vmbo en mavo krijgen de leerlingen vier keer per jaar een rapport mee naar huis. Minstens twee keer per jaar hebt u de gelegenheid om op de ouderavond een mentor of vakdocent te spreken. Uiteraard kunt u altijd tussendoor een afspraak maken met een mentor of vakdocent, wanneer u daar behoefte aan hebt. Om de cijfers van uw zoon of dochter te bekijken, kunt u met een wachtwoord inloggen op de webportal van CSG Het Streek

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

special open dag Kiezen voor een goede school In dit nummer: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!

special open dag Kiezen voor een goede school In dit nummer: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar! Hoeveel kost de brugklas? De schoolboeken kosten de ouders niets. De firma Iddink bezorgt de boeken voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis. De kosten voor aanvullend lesmateriaal zoals

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

OP HET STREEK TEL IK MEE!

OP HET STREEK TEL IK MEE! OP HET STREEK TEL IK MEE! CSG Het Streek Zandlaan voor vmbo/mavo en praktijkonderwijs, Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels

Nadere informatie

SPECIAL OPEN DAG STREEKNIEUWS 2016 EEN SCHOOL MET UITDAGINGEN. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER:

SPECIAL OPEN DAG STREEKNIEUWS 2016 EEN SCHOOL MET UITDAGINGEN. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: HOEVEEL KOST DE BRUGKLASKLAS? De schoolboeken kosten de ouders niets. De firma Iddink bezorgt de boeken voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis. De kosten voor aanvullend lesmateriaal zoals

Nadere informatie

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs CSG Liudger voor u De Ring CSG Liudger School voor praktijkonderwijs Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian Stornebrink, docenten van CSG Liudger locatie De Ring. 11.07 In dit boekje vertellen we u over

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

KIEZEN VOOR EEN GOEDE SCHOOL

KIEZEN VOOR EEN GOEDE SCHOOL HOEVEEL KOST DE BRUGKLAS? De schoolboeken kosten de ouders niets. De firma Iddink bezorgt de boeken voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis. De kosten voor aanvullend lesmateriaal zoals

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

KIEZEN VOOR EEN GOEDE SCHOOL

KIEZEN VOOR EEN GOEDE SCHOOL Informatie bulletin open dag voor leerlingen en ouders STREEKNIEUWS SPECIAL OPEN DAG CSG Het Streek Bovenbuurtweg Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@ IN DIT NUMMER: Kiezen voor een

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

stad college DAAR GA JE HET MAKEN! UNIEK IN ALMERE praktijkgericht vmbo Almere

stad college DAAR GA JE HET MAKEN! UNIEK IN ALMERE praktijkgericht vmbo Almere UNIEK IN ALMERE stad college DAAR GA JE HET MAKEN! Wil je echt een vak leren, dan zit je goed op het Stad College in Almere. Praktijkgericht onderwijs dat perfect aansluit op je latere beroep óf op het

Nadere informatie

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u Meer dan je ziet! R CSG Liudger voor u Foto cover: Afian Stornebrink, onderwijs- en organisatiecoördinator en docent AVO Eelze de Boer, stagebegeleider en docent AVO Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian

Nadere informatie

Slinge: ontdek je talent!

Slinge: ontdek je talent! Slinge: ontdek je talent! Een kleine, veilige en gezellige school Aandacht voor jouw talent en loopbaan Extra taal, rekenen, skills, sport en cultuur Vier leuke beroepsopleidingen Slagingspercentage 99%

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader)

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) HEYTHUYSEN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) Postadres: Postbus 3016 6093 ZG HEYTHUYSEN Schooladres: Tienderweg 101 6093

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging Rijswijk vmbo bb vmbo kb mavo lwoo Brengt leren in beweging Elke dag beginnen met bewegen Het nieuwe vmbo in Rijswijk Het Stanislascollege is een vernieuwende VMBO-school die draait om jou. Om wat je goed

Nadere informatie

streeknieuws special open dag Kiezen voor een goede school In dit nummer: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!

streeknieuws special open dag Kiezen voor een goede school In dit nummer: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar! Samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede CSG Het Streek maakt onderdeel uit van de Kenniscampus. Die campus is niet alleen een geografisch gebied binnen Ede, maar daar wordt volop samengewerkt tussen

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM TALENT IN PRAKTIJK WELKOM Aan de rand van Rotterdam Centrum, tussen allerlei hoge huizen, staat Het Praktijkcollege Centrum. Onze school is op veel gebieden uniek. Je hebt heel veel mogelijkheden om certificaten

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

vmbo beroepsgerichte en theoretische leerweg

vmbo beroepsgerichte en theoretische leerweg vmbo beroepsgerichte en theoretische leerweg Tijd voor jouw toekomst Het is bijna zover: je zegt je basisschool gedag en je gaat een nieuw avontuur aan op het voortgezet onderwijs. Het is tijd om te ontdekken

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium HORN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium Postadres: Postbus 4728 6085 ZG HORN Schooladres: Bergerweg 21 6085 AS HORN Telefoon: 0475-582121 Telefax: 0475-582591

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

Brochure 2014. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Brochure 2014. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Brochure 2014 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Inspiratie Respect Prestatie Opendagen 2014 5 februari 2014 Minilessen Ouderinformatie van 13:45 tot 15:30 uur van 19:30 tot 21:00 uur 26

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Brochure 2015. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Brochure 2015. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Brochure 2015 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Inspiratie Respect Prestatie 4 februari 2015 Minilessen Ouderinformatie van 14:00 tot 16:00 uur van 19:30 tot 21:00 uur 18 februari 2015 vwo-sprint

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes Elkaar leren kennen Op PENTA college CSG Hoogvliet voel je je al gauw thuis. We beginnen met een spannend kennismakingsproject waarin je je mentor en je klasgenoten leert kennen. Je mentor is een soort

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

op Het Streek tel ik mee!

op Het Streek tel ik mee! op Het Streek tel ik mee! CSG Het Streek Bovenbuurtweg voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium Yes, dat vind ik leuk! Daar ben ik goed in! Leuk om dat bij jezelf te ontdekken. Op onze school aan

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Ik wist in groep 6 al dat ik naar deze school wilde. Toen ging ik met mijn broer mee naar de open dag. Ik was er direct uit. Dit is een goede school, er hangt een leuke sfeer

Nadere informatie

dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling

dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling Beste ouders/verzorgers, beste leerling, Welkom op Focus Beroepsacademie, de school voor de vmbo-leerling. Fijn dat u interesse heeft in onze school!

Nadere informatie

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht:

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht: zorg en welzijn vmbo sport & dienstverlening mogelijkheden binnen de sector zorg en welzijn is de leerroute sport & dienstverlening. In de directe omgeving is Kollum de enige vmbo- sportief en sociaal

Nadere informatie

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11 Januari 2017 versie: 1.0 Gentiaan College Talenten laten groeien. de Ambelt Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe vmbo... 3 Profielen in het vmbo... 3 De avo-vakken... 3 Het beroepsgerichte profielvak...

Nadere informatie

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn Hoofdstuk Bouwen aan talent! Informatiebrochure 2015-2016 Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn 1 Informatiebrochure_Windroos.indd 1 07-10-15 11:08 Het draait om jou! Het draait om

Nadere informatie

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging Rijswijk vmbo bb vmbo kb mavo lwoo Brengt leren in beweging Zo ziet mijn schooldag eruit Hoi, ik ben Jordan. Ik zit in de tweede klas van Stanislascollege Rijswijk.. Op de foto s kun je zien hoe mijn schooldag

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

AANSTORMENDE BRUGKLASSERS EN OUDERS BESTE. Actief in onderwijs

AANSTORMENDE BRUGKLASSERS EN OUDERS BESTE. Actief in onderwijs 2016-2017 Actief in onderwijs BESTE AANSTORMENDE BRUGKLASSERS EN OUDERS Openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo-b/k www.wdezwijger.nl H e t W i l l e m d e Z w i j g e

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school!

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school! Zuiderzee College Het Zuiderzee College: jouw school! Het Zuiderzee College heet je van harte welkom! Alle vakken op een rij: De AVO-vakken: bij ieder profiel krijg je de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer,

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN info 2017 2018 MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN HOI! WIJ ZITTEN OP DE HEEMGAARD. EEN SUPERLEUKE SCHOOL IN APELDOORN. KOM JE OP ONZE OPEN DAG? OF OP EEN VOORLICHTINGSAVOND? DAN ZIEN WE JE DAAR! open dag 20

Nadere informatie

Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Brochure 2011-2012 Inspiratie Respect Prestatie Open dag 21 januari 2011 van 18.30 tot 21.30 uur volg het Pallas Pad 7 februari 2011 Minilessen Ouderinformatie

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

vmbo basis kader mavo nieuw

vmbo basis kader mavo nieuw Slinge: ontdek je talent! Een kleine, veilige en gezellige school Aandacht voor jouw talent en loopbaan Extra taal, rekenen, skills, sport en cultuur Drie leuke beroepsopleidingen Slagingspercentage 99%

Nadere informatie

vmbo tl - gl uliana (t)huiswerkvrij een Calvijn school

vmbo tl - gl uliana (t)huiswerkvrij een Calvijn school vmbo tl - gl uliana een Calvijn school (t)huiswerkvrij Beste ouder/verzorger, Volgend jaar gaat uw zoon/dochter naar de middelbare school. Een nieuwe school kiezen en afscheid nemen van de basisschool

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Dienstverlening en producten ipad Jij de baas Bèta Challenge met mavo, mavo + of mavo Bèta Challenge op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Technologie ipad Jij de baas Loopbaan Oriëntatie Begeleiding met mavo of mavo + op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + ondernemend leren technasium Volgend schooljaar

Nadere informatie

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs RSG WOLFSBOS vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs WELKOM Daar sta je dan: op de drempel van de middelbare school. Een volgende stap in je leven. Een nieuwe school kiezen is niet gemakkelijk. Want waar kies

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

OBC Huissen De school is de wereld en de wereld is de school

OBC Huissen De school is de wereld en de wereld is de school OBC Huissen 2017-2018 De school is de wereld en de wereld is de school Welkom Welkom op OBC Huissen: een dynamische vmbo-school waar de leerling en zijn leerproces centraal staan. Wij bieden betekenisvol

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

je presentatietitel hier Welkom

je presentatietitel hier Welkom je presentatietitel hier Welkom op klein, groot groen b r e e d 2 kleinschalig veilig wellant respect we kennen elkaar vertrouwd persoonlijke aandacht gezellig zie Emovo-onderzoek op onze website (bij

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Voor talentvol, ondernemend en toekomstgericht onderwijs! Stadion

Voor talentvol, ondernemend en toekomstgericht onderwijs! Stadion Voor talentvol, ondernemend en toekomstgericht onderwijs! Stadion Welkom op de informatieavond! Het Hooghuis Stadion Jan van Vucht, Locatiedirecteur W e l k o m Programma voor deze avond De avond is in

Nadere informatie

Naar de brugklas van het Greijdanus?!

Naar de brugklas van het Greijdanus?! Hardenberg Schitteren in Zijn licht Naar de brugklas van het Greijdanus?! www.greijdanus.nl/hardenberg Groep 8 en dan? Dan ga je naar een andere school. Naar het voortgezet onderwijs. Maar naar welke school

Nadere informatie