51AKS I S O BEDIENING EN ONDERHOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "51AKS I S O BEDIENING EN ONDERHOUD"

Transcriptie

1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE 51AKS I S O BEDIENING EN ONDERHOUD

2 Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen Monobloc Split 51AKS AKS AKS AKS AKS AKS Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de airconditioner gaat gebruiken. MONOBLOC Bedieningspaneel Inhoud Blz. Bedieningspaneel... 1 Meegeleverd materiaal... 2 Algemene informatie... 2 Correct gebruik... 3 Voorbereiding (Monobloc)... 4/5 Voorbereiding (split)... 6/7 Koelen met ontvochtigen... 8 Ontvochtigen... 8 Verwarmen... 9 Alleen ventileren... 9 Programmeren tijdklok... 9/10 Nachtbedrijf Snelkoppelingen Storing Zelfdiagnose Onderhoud SPLIT NEDERLANDS TIMER F A N MODE ON OFF AAN/UIT 2. Keuzetoets bedrijfstype 3. Keuzetoets ventilatorsnelheid 4. Tijdklok AAN 5. Tijdklok UIT 6. Keuzetoets temperatuur en ontvochtigingscapaciteit 7. Display gekozen temperatuur, ontvochtingscapaciteit en geprogrammeerde schakeltijden 8. LED tijdklok AAN 9. LED tijdklok UIT 10. LED lage ventilatorsnelheid 11. LED hoge ventilatorsnelheid 12. LED voor automatische ventilatorsnelheid 13. LED Koeling 14. LED Ontvochtiging 15. LED Verwarming (typen 51AKS , ) 15. LED Alleen ventileren (typen 51AKS , , , ) 16. LED Nachtbedrijf NL - 1

3 Meegeleverd materiaal MONOBLOC SPLIT Uitblaasmond 2. Flexibele slang 3. Klembandje met zuignap 4. Doorvoer 5. Pasring voor doorvoer 1. Montagebeugels voor de buitenunit 2. Schroeven, moeren en ringen voor bevestiging van de montagebeugels 3. Klembandje met zuignap 4. Band met clips Algemene informatie Algemene voorschriften Neem zorgvuldig deze handleiding door vooraleer tot de montage over te gaan en bewaar deze voor eventuele toekomstige raadpleging, ook na de montage. Het apparaat is conform aan de volgende Richtlijnen: - laagspanningsrichtlijn (73/23/ECC - EN ); - EMC-richtlijn voor electromagnetische compatibiliteit (89/336/CEE - EN EN ); - Richtlijn voor installaties met PED-druk (97/23/CEE EN378); - Richtlijn m.b.t. het energetische etiketteren (2002/31/CEE-EN14511). Om veiligheidsredenen dienen de operatoren aandachtig de volgende voorschriften door te nemen. Alle hiernavolgende voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen aangezien deze belangrijk zijn teneinde de veiligheid te garanderen. De unit dient te worden gecontroleerd op transportschade. Dien in geval van schade onmiddellijk een claim in bij de vervoerder. Monteer of gebruik geen beschadigde apparaten. Om brand, ontploffingen of brandwonden te vermijden mag men het toestal niet in werking stellen in de nabijheid van gevaarlijke substanties of in de nabijheid van apparatuur dat vrije vlammen ontwikkelt. Het electrisch voedingnet dient conform te zijn aan de Nationale veiligheidsnormen die van kracht zijn. De montage dient te worden uitgevoerd volgens de Nationale van kracht zijnde veiligheidsnormen. Men dient er zich van te verzekeren dat een gepaste aardleiding beschikbaar is. Controleer of voltage en frequentie van de hoofdvoeding overeenkomen met de gevraagde en of het beschikbaar vermogen voldoende is om andere apparaten aangesloten op dezelfde elektrische lijn te laten functioneren. De fabricant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van wijzigingen of fouten in de electrische- of wateraansluitingen. Wanneer men zich niet houdt aan deze montageinstructies of indien men het apparaat gebruikt onder andere omstandigheden dan die die worden aangegeven in de paragraaf Bedrijfslimieten van de handleiding van de unit, vervalt onmiddellijk de garantie. Men beveelt de installatie aan van een magneto-thermische schakelaar of van een afzekering 10 A voor de MONOBLOC-systemen en een afzekering 16A voor de SPLIT-systemen, te monteren op de electrische voeding. Werking van de eenheid Dit apparaat is voorzien van een automatische inrichting die voorziet in het opnieuw opstarten van de unit (in de laatst gekozen modaliteit) ten gevolge van het onderbreken van de voedingsspanning. Teneinde electrische schokken, brand of brandwonden te vermijden dient men bij het opmerken van anomalieën - zoals brandgeur - tijdens het normale gebruik, de werking onmiddellijk te stoppen en dient men zich tot Carrier te wenden voor verdere instructies. Op de unit mogen geen bakken met vloeistof of voorwerpen van een andere soort geplaatst worden. Onderhoud Vooraleer over te gaan tot een onderhoudsbeurt en vooraleer de interne delen van de unit aan te raken dient men de electrische voeding uit te schakelen. Men dient een periodieke controlebeurt te voorzien van de electrische verbindingen en van de beveiligingen. Het buitengewone onderhoud dient uitsluitend te gebeuren door gekwalificeerd personeel. De unit mag niet persoonlijk hersteld of gewijzigd worden. Handelingen verricht door niet gekwalificeerd personeel kan electrische schokken veroorzaken of brand. Men dient zich te wenden tot gekwalificeerd personeel in de volgende gevallen: - bij een warme of beschadigde voedingskabel; - bij abnormaal geluid gedurende de werking; - bij regelmatige tussenkomst van de veiligheden; - abnormale geur (bijvoorbeeld brandgeur). Plaats van opstelling Kies een plaats die vrij is van obstakels die een regelmatige luchtregeling en retourluchtstroom kunnen in gevaar brengen. Kies een plaats die de minimumruimte respecteert die nodig is voor het onderhoud (zie afdeling correct gebruik ). Kies een plaats waar optimale luchtverdeling mogelijk is in de kamer. Plaats de unit niet: In direct zonlicht. Te dicht bij een warmtebron. Aan vochtige wanden of op plaatsen waar teveel gevaar bestaat voor teveel vocht (vb. wasruimten). Op plaatsen met oliedampen (vb. keukens, garages). Op plaatsen waar gordijnen of meubels de luchtcirculatie kunnen belemmeren. Afvoer: De airconditioner bevat koudemiddel dat een speciale afvoer noodzakelijk maakt. Nadat de levensduur van het apparaat is verstreken moet dit worden afgevoerd in de daartoe erkende bedrijven of bij de verkoper waar men zal voorzien in de afvoer van het koudemiddel volgens de geldende voorschriften. Alle bij de productie en verpakking van de unit toegepaste materialen zijn geschikt voor hergebruik en belasten het milieu dus niet. Voor het verpakkingsmateriaal af volgens de van kracht zijnde voorschriften. MONOBLOC-bedrijfscondities De apparatuur is geschikt voor werking binnen de volgende temperatuurlimieten, in overeenstemming met de geldende normen. Koelen: (EN14511:2004) Maximum voorwaarden: 35 C d.b.* / 24 C w.b.* Minimum voorwaarden: 21 C d.b.* / 15 C w.b.* Ontvochtigen: Maximum voorwaarden: 32 C d.b.* / 24 C w.b.* Minimum voorwaarden: 18 C d.b.* / 14 C w.b.* Electrisch verwarmen (in geval aanwezig): Maximum voorwaarden: 29 C * d.b. droge bol temperatuur - * w.b. natte bol temperatuur SPLIT-bedrijfscondities: De apparatuur is geschikt voor werking binnen de volgende temperatuurlimieten, in overeenstemming met de geldende normen. Koelen: (EN14511:2004) Ruimtetemperatuur Maximum voorwaarden: 32 C d.b.* / 23 C w.b.* Minimum voorwaarden:21 C d.b.* / 15 C w.b.* Buitentemperatuur Maximum voorwaarden: 46 C Minimum voorwaarden: 21 C Ontvochtigen: Maximum voorwaarden: 32 C d.b.* / 24 C w.b.* Minimum voorwaarden:18 C d.b.* / 14 C w.b.* Electrisch verwarmen (in geval aanwezig): Maximum voorwaarden: 29 C * d.b. droge bol temperatuur - * w.b. natte bol temperatuur BELANGRIJK Voordat de unit in gebruikt wordt genomen: trek de condensaatopvangtank aan de achterzijde uit de unit verwijder de plakstrip breng de bak weer op zijn plaats. Als dit niet gebeurt werkt de unit niet en geeft een fout aan. NL - 2

4 Correct gebruik NEDERLANDS Voor het verplaatsen naar een andere ruimte kan de buiten-unit aan de achterzijde van de binnen-unit worden gehangen met de flexibele slang netjes opgerold. Zorg ervoor dat de slang nooit geknikt wordt. Verplaats de unit, zoals afgebeeld, met het voorpaneel naar u toe. Zorg ervoor dat de unit vrij kan uitblazen. Plaats geen grote voorwerpen voor de unit en vermijd zo mogelijk directe zoninstraling in de te conditioneren ruimte. Zet ook geen warme of zware voorwerpen op de unit. De afstand tussen de uitblaasroosters en eventuele wanden, meubels en dergelijke moet minstens 100 mm zijn. 3 MIN. Vóór verplaatsen of reinigen moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken. N.B. Gebruik de stekker NOOIT om de unit aan of uit te schakelen. Als de airconditioner wordt uitgeschakeld en direct daarna wordt aangeschakeld, dan duurt het 3 minuten voordat de compressor weer start. Dit om de goede werking te garanderen Instellen van de luchtrichting Bovenop de unit zit een verstelbaar uitblaasrooster dat kan worden ingesteld tussen 10 (gesloten) en 60 (volledig open). Afhankelijk van de instelling verandert de luchtrichting zoals afgebeeld. Gebruik van de unit met het uitblaasrooster volledig gesloten wordt afgeraden. Hoogrendements luchtkwaliteitfilter (accessoire). Met dit zeer efficiënte filter kan schonere lucht worden verkregen die gefilterd is op pollen, bacteriën, tabaksrook, enz. Bestelcode: 51AK NL - 3

5 MONOBLOC koelen met ontvochtigen Luchtstroom Luchtstroom De flexibele slang in de transportinrichting inbrengen. Teneinde de beste prestaties te bekomen dient men bij het plaatsen van de slang erop te letten dat: - de binnenste randen van het flexibele gedeelte omgedraaid zijn zoals weergegeven in de figuur; - het uitrekken beperkt wordt tot het benodigde minimum; - bochten, plooien en beperkingen worden vermeden. Zet de unit dichtbij het raam. Rek de slang zo min mogelijk uit (max. lengte is 1100 mm). Om de opening van het raam te beperken, dient men de uitblaasmond te plaatsen op het einde van de flexibele slang en deze plaatsen tussen de beide luiken van het raam. Voorkom onnodige bochten in de afvoerslang. Gebruik het meegeleverde klembandje om de ramen vast te zetten. Zorg dat de warme lucht die via de slang wordt afgevoerd vrij naar buiten kan uitblazen. In geval men het apparaat wil monteren met een doorvoer voor montage in het raam of door de muur dient men de instructies te volgen voor dit accessoire, opgenomen in de handleiding. MONOBLOC ontvochtigen Gebruik deze functie als u de ruimte wilt ontvochtigen zonder de temperatuur te verlagen. De flexibele slang moet volledig ingetrokken zijn, en dient zodanig geplooid te zijn zodat de uitgang van de lucht zoveel mogelijk loodrecht op de vloer geplaatst is. NL - 4

6 MONOBLOC ontvochtigen NEDERLANDS Legen van de condensaatopvangtank: Schakel de unit uit en trek de stekker uit het stopcontact. De condensaatopvangtank bevindt zich onderin aan de achterzijde van de unit. Trek de tank eruit en maak hem leeg. Plaats de tank weer terug en controleer de bevestiging. Eventueel kan een vaste condensaatafvoer worden aangebracht. Indien de airconditioner is opgesteld in ruimten waar men niet regelmatig aanwezig is, kan d.m.v. een buis of slang een permanente condensaatafvoer worden aangebracht. Trek de condensaatafvoerslang ongeveer 60 mm uit de unit (zie afbeelding) en verwijder het rubber afdichtstopje. Sluit hier vervolgens de permanente condensaatafvoer op aan. Deze dient iets af te lopen. Denk eraan dat, als u de permamente afvoer niet (meer) wilt gebruiken, het afdichtstopje weer moet worden aangebracht en de slang weer op zijn oorspronkelijke plaats moet. MONOBLOC verwarmen De flexibele slang moet volledig ingetrokken zijn, en dient zodanig geplooid te zijn zodat de uitgang van de lucht zoveel mogelijk loodrecht op de vloer geplaatst is. MONOBLOC alleen ventileren Als men de unit wenst te gebruiken in ventilatorbedrijf - alleen ventileren - moet de flexibele slang volledig ingetrokken zijn, en dient zodanig geplooid te zijn zodat de uitgang van de lucht zoveel mogelijk loodrecht op de vloer geplaatst is. NL - 5

7 SPLIT koelen met ontvochtigen Zet de unit dichtbij het raam. Plaats de buiten-unit buiten en let er goed op dat de lucht vrij kan circuleren rond en door de unit. De buiten-unit kan op de begane grond of het balkon worden geplaatst of bijv. worden opgehangen aan een raamkozijn. Maak in dat geval gebruik van het meegeleverde montagemateriaal. Bevestig de montagebeugel aan het raamkozijn zoals afgebeeld. Bevestig de omkasting aan de beugel met de clips, die zich aan de uiteinden van de banden bevinden. Verstel de banden zodanig dat de unit waterpas hangt. Anders kan het condensaat niet goed worden afgevoerd. De flexibele leiding kan door het iets geopende raam worden gevoerd. Gebruik in dat geval de meegeleverde zuignap met klittenband om de ramen vast te zetten. Als de unit niet in gebruik is, rol dan het snoer op, hang het aan de daarvoor bestemde haak en hang de buiten-unit aan de achterzijde van de binnen-unit. Laat de buiten-unit nooit aan de flexibele slang hangen. Verplaats de units nooit door aan de flexibele slang te trekken. NL - 6

8 SPLIT ontvochtigen NEDERLANDS Gebruik deze functie als u de ruimte wilt ontvochtigen zonder de temperatuur te verlagen. Plaats de binnen-en buitenunit in de ruimte die moet worden ontvochtigd (kamer, kelder, garage, opslag). Legen van de condensaatopvangtank: Schakel de unit uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder de buitenunit indien deze op de binnenunit is bevestigd. De condensaatopvangtank bevindt zich onderin aan de achterzijde van de unit. Trek de tank eruit en maak hem leeg. Plaats de tank weer terug en controleer de bevestiging. Eventueel kan een vaste condensaatafvoer worden aangebracht. Indien de airconditioner is opgesteld in ruimten waar men niet regelmatig aanwezig is, kan d.m.v. een buis of slang een permanente condensaatafvoer worden aangebracht. Trek de condensaatafvoerslang ongeveer 60 mm uit de unit (zie afbeelding) en verwijder het rubber afdichtstopje. Sluit hier vervolgens de permanente condensaatafvoer op aan. Deze dient iets af te lopen. Denk eraan dat, als u de permamente afvoer niet (meer) wilt gebruiken, het afdichtstopje weer moet worden aangebracht en de slang weer op zijn oorspronkelijke plaats moet. SPLIT Voorbereiding voor: verwarmen SPLIT alleen ventileren Tijdens verwarmen kan de buiten-unit in of buiten de ruimte worden geplaatst. Tijdens de functie alleen ventileren wordt de ruimtelucht gecirculeerd De temperatuur hoeft niet te worden ingesteld omdat de thermostaat niet in werking is. De buiten-unit kan zowel in als buiten de ruimte geplaatst worden. NL - 7

9 Bedieningspaneel koelen met ontvochtigen TIMER F A N MODE ON OFF Druk op toets 1 om de aironditioner aan te zetten. Kies bedrijfstype Koelen met toets 2. De LED Koelen 13 op het bedieningspaneel gaat branden. Kies met toets 6 de gewenste temperatuur. Deze wordt op de display 7 afgebeeld. Kies de ventilatorsnelheid met toets 3 (laag, hoog of automatisch). Bij keuze van Auto, kiest de airconditioner automatisch de meest geschikte snelheid voor de ruimtetemperatuur en LED 12 op het bedieningspaneel gaat branden. Bij keuze van lage of hoge snelheid, gaat LED 10 of 11 branden. Bedieningspaneel Ontvochtigen 7 14 TIMER F A N MODE ON OFF Druk op toets 1 om de aironditioner aan te zetten. Kies bedrijfstype Ontvochtigen met toets 2. De LED Ontvochtigen 14 op het bedieningspaneel gaat branden. Stel de ontvochtingscapaciteit in met toets 6. U kunt kiezen uit 8 standen, van 1 (laag) tot 8 (hoog), afhankelijk van de grootte van de ruimte en de benodigde mate van ontvochtiging. Op de display 7 wordt de gekozen ontvochtingscapaciteit afgebeeld. De ventilatiesnelheid wordt automatisch gekozen door de airconditioner. Serie 51AKS... Ontvochtigingscapaciteit Liter/uur 3 2, ,5 2, ,75 1, , ,75 0,5 0, Niveau gekozen programma Type NL - 8

10 Bedieningspaneel Verwarmen (typen 51AKS , ) NEDERLANDS TIMER F A N MODE ON OFF Typen 51AKS Typen 51AKS Druk op toets 1 om de aironditioner aan te zetten. Kies bedrijfstype Verwarmen met toets 2. De LED Verwarmen 15 op het bedieningspaneel gaat branden. Kies met toets 6 de gewenste temperatuur. Deze wordt op de display 7 afgebeeld. Kies de ventilatorsnelheid met toets 3 (laag, hoog of automatisch). Bij keuze van Auto, kiest de airconditioner automatisch de meest geschikte snelheid voor de ruimtetemperatuur. Bedieningspaneel Wanneer de hoge ventilatorsnelheid gekozen wordt (maximale verwarmingscapaciteit), werkt de unit op deze snelheid tot de ruimte bijna op de gekozen temperatuur is. Daarna worden verwarmingscapaciteit en ventilatorsnelheid automatisch verlaagd tot de gewenste temperatuur is bereikt. Wanneer de lage ventilatorsnelheid gekozen wordt, werkt de unit op verlaagde verwarmingscapaciteit tot de gekozen temperatuur is bereikt. Daarna wordt het verwarmingselement uitgeschakeld, terwijl de ventilator blijft werken. Op het bedieningspaneel gaat LED 10, 11 of 12 van de gekozen ventilatorsnelheid branden. Alleen ventileren (typen 51AKS , , , ) TIMER F A N MODE ON OFF Typen 51AKS Druk op toets 1 om de aironditioner aan te zetten. Kies bedrijfstype Alleen ventileren met toets 2. De LED Ventilatie 15 op het bedieningspaneel gaat branden Typen 51AKS , , Kies de ventilatorsnelheid met toets 3 (laag, hoog of automatisch). Op het bedieningspaneel gaat LED 10 of 11 van de gekozen ventilatorsnelheid branden. Bedieningspaneel Programmeren tijdklok TIMER F A N MODE ON OFF NL - 9

11 Bedieningspaneel Programmeren tijdklok Programmeren van de inschakeltijd Met toets 4 kan de unit worden geprogrammeerd, zodat hij op de ingestelde tijd automatisch aanschakelt. Iedere keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de inschakeltijd als volgt gewijzigd: uur na de tijd van instelling. De ingestelde tijd wordt 5 seconden afgebeeld op de display (in plaats van de temperatuur). Nadat de tijdklok is geprogrammeerd gaat LED 8 (Tijdklok aan) branden. De airconditioner hoeft niet ingeschakeld te zijn om de tijdklok te programmeren. Voorbeeld: Het is nu uur en u wilt dat de unit over 1-1/2 uur aanschakelt. Druk op toets 4 tot 1.5 op de display verschijnt. De unit zal nu om aanschakelen. LED 8, de LED van het gekozen bedrijfstype en de display blijven branden. Als de airconditioner in werking is terwijl de tijdklok wordt geprogrammeerd, dan schakelt hij automatisch uit en schakelt weer aan op de geprogrammeerde tijd. U kunt altijd de tijd controleren die er nog rest tot de unit aanschakelt door weer op toets 4 te drukken. De instelling kan altijd worden gewijzigd. Om de tijdklok uit te schakelen moet u toets 4 minstens vijf seconden ingedrukt houden. Programmeren van de uitschakeltijd Met toets 5 kan de unit worden geprogrammeerd, zodat hij op de ingestelde tijd automatisch uitschakelt. Iedere keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de inschakeltijd als volgt gewijzigd: uur na de tijd van instelling. De ingestelde tijd wordt 5 seconden afgebeeld op de display (in plaats van de temperatuur). Nadat de tijdklok is geprogrammeerd gaat LED 9 (Tijdklok uit) branden. De airconditioner hoeft niet ingeschakeld te zijn om de tijdklok te programmeren. Voorbeeld: Het is nu uur en u wilt dat de unit over 1-1/2 uur uitschakelt. Druk op toets 5 tot 1.5 op de display verschijnt. De unit zal nu om uitschakelen. LED 9, de LED van het gekozen bedrijfstype en de display blijven branden. Als de airconditioner niet in werking is terwijl de tijdklok wordt geprogrammeerd, dan schakelt hij automatisch aan en schakelt weer uit op de geprogrammeerde tijd. U kunt altijd de tijd controleren die er nog rest tot de unit aanschakelt door weer op toets 5 te drukken. De instelling kan altijd worden gewijzigd. Om de tijdklok uit te schakelen moet u toets 5 minstens vijf seconden ingedrukt houden. Gecombineerd tijdklokprogramma inschakelen/ uitschakelen (of vice versa) Het is mogelijk om beide functies te programmeren. De unit schakelt automatisch aan op de tijd die met toets 4 wordt ingesteld, en schakelt uit op de tijd die met toets 5 wordt ingesteld. Voor het instellen van de aan-en uitschakeltijden (of vice versa) kunnen de bovenstaande aanwijzingen voor de afzonderlijke functies worden gevolgd. De LEDs Tijdklok aan en Tijdklok uit gaan na elkaar branden als beide functies zijn geprogrammeerd. Voorbeeld: Het is nu uur. U wilt dat de unit over 1-1/2 uur uitschakelt en over 3 uur weer aanschakelt. Druk op toets 5 tot 1.5 op de display verschijnt. Druk op toets 4 tot 3.0 op de display verschijnt. De unit zal nu om uitschakelen en om uur weer aanschakelen. LED 9 (Tijdklok uit), LED 8 (Tijdklok aan), de LED van het gekozen bedrijfstype en de display blijven verlicht. Bedieningspaneel Nachtbedrijf (koelen met ontvochtigen) TIMER F A N MODE ON OFF Druk op toets 1 om de aironditioner aan te zetten. Kies bedrijfstype Koelen met toets 2. De LED Nachtbedrijf 16 en de LED Koelen 13 op het bedieningspaneel gaan branden. De LEDs worden automatisch gedimd. Kies met toets 6 de gewenste temperatuur. Deze wordt op de display 7 afgebeeld Kies de ventilatorsnelheid met toets 3 (laag, hoog of automatisch). Bij keuze van Auto, kiest de airconditioner automatisch de meest geschikte snelheid voor de ruimtetemperatuur. Op het bedieningspaneel gaat LED 10, 11 of 12 van de gekozen ventilatorsnelheid branden. NL - 10

12 Snelkoppelingen (typen split 51AKS) NEDERLANDS Ø 60 mm...gebruik van snelkoppelingen voor vaste installatie. Typen 51AKS , , zijn snelkoppelingen, waardoor het mogelijk is de twee units zes keer te ontkoppelen zonder dat de prestaties van de airconditioner verminderen (deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend installateur). Ga voor het ontkoppelen als volgt te werk: Schakel de unit uit door toets 1 drukken en haal de stekker uit het stopcontact. in te Verwijder met het speciale gereedschap de bevestigingsschroef en het afdekpaneel. Neem de elektrische connector los. Verwijder de bevestigingsbeugel van de condesaatslang en laat het overgebleven condensaat weglopen in een teil of in de opvangbak van de binnenunit. Verwijder de 4 schroeven van de bevestigingingsbeugel van de flexibele slang. Los met gebruik van twee moersleutels (24 mm voor de draaiende moer en 19 of 21 mm voor de vaste delen) de draaiende moer en neem de aansluitingen van de snelkoppelingen los. Dop de uiteinden van de koudemiddelleiding af. Zet de buitenunit op de gewenste plaats en voer de flexibele slang door de opening (Ø 60 mm) in de wand. De binnen- en buitenunit moeten zo kort mogelijk gescheiden blijven. Volg voor het opnieuw koppelen de bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde. De snelkoppelingen moeten worden bevestigd met een aandraaimoment van 23 tot 27 Nm. Moersleutel 19 mm Moersleutel 21 mm Moersleutel 24 mm NL - 11

13 Storing Het kan voorkomen dat de airconditioner niet start of onvoldoende koelt. Controleer de volgende punten voordat u uw installateur belt. Heeft u de bedieningsinstructies goed opgevolgd? Is de aansluiting op het voedingnet in orde, zit de stekker in het stopcontact, is de hoofdschakelaar ingeschakeld? Is de condensaattank niet vol en zit hij goed op zijn plaats? Als de unit is verplaatst, laat dan het overgebleven condensaat weglopen via de afvoerslang aan de achterkant van de unit. Breng daarna het stopje en de afvoerslang op hun plaats. Zijn de filters schoon? Als de unit niet op de commando s reageert, trek dan de stekker uit het stopcontact. Steek vervolgens de stekker weer in het contact en start de unit opnieuw. Zelfdiagnose In geval van storingen verschijnt automatisch een waarschuwing op de display. F A N Signaal: Knipperend display. Oorzaak: De ruimteluchtthermostaat werkt niet (de unit werkt ± 1 uur). Oplossing: Bel uw installateur. Signaal: LED ventilatorsnelheid knippert. Oorzaak: De print van de elektronische regeling is defect of niet aangesloten. Oplossing: Bel uw installateur. M O D E Signaal: knippert op de display en de LEDs zijn uit. Oorzaak: De watertank is vol of zit niet goed op zijn plaats. Oplossing: Tank legen of juiste plaatsing controleren. Signaal: CF knipperend op het bedieningspaneel. Oorzaak: Vuile filters (de unit functioneert regelmatig verder). Oplossing: De filters reinigen en gedurende 3 seconden de toets temperatuurkeuze 6 ingedrukt houden. Signaal: Lampje koeling knipperend. Oorzaak: Sensor ontdooien is stuk. Oplossing: Bel uw installateur. NL - 12

14 Onderhoud NEDERLANDS Schakel de airconditioner uit en trek de stekker uit het stopcontact. Controleer de filters regelmatig. Ze bevinden zich aan de zijkanten van de unit, achter de aanzuigroosters, en u kunt ze verwijderen door het op nokje aan de buitenrand te drukken. Verwijder los stof door het filter met de hand uit te kloppen of met een stofzuiger schoon te maken. Was het daarna in een lauw sopje en spoel na met schoon water. Laat het filter drogen en plaats het dan weer in de unit. PETROL Maak de omkasting schoon met een natte doek. Gebruik geen benzine, verfverdunningsmiddelen, terpentine of agressieve reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof omkasting kunnen aantasten. Als u de buiten-unit naar binnen haalt houd hem dan schuin om het eventueel achtergebleven condensaat af te voeren. Laat uit de binnen-unit het condensaat weglopen via de afvoerslang aan de achterkant van de unit. Als de unit voor langere tijd niet gebruikt wordt: laat uit de binnen-unit het condensaat weglopen via de afvoerslang aan de achterkant van de unit; reinig de filters; rol het snoer op en hang het aan de daarvoor bestemde haak; hang de buiten-unit aan de achterkant van de binnen-unit (split-unit); breng uiteinden van de afvoerslang aan op de openingen A en B (monobloc); dek de unit af met een plastic hoes. NL - 13

15 L010126H Via R. Sanzio, Villasanta (MI) Italy - Tel. 039/ Wijzigingen voorbehouden. January, Printed in Italy

51AKS I S O BEDIENING EN ONDERHOUD

51AKS I S O BEDIENING EN ONDERHOUD LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE 51AKS I S O 9 00 1 BEDIENING EN ONDERHOUD Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen Monobloc Split 51AKS 008--- 51AKS 009--- 51AKS 108--- 51AKS 109--- 51AKS

Nadere informatie

51AKE I S O BEDIENING EN ONDERHOUD

51AKE I S O BEDIENING EN ONDERHOUD LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE 51AKE I S O 9 00 1 BEDIENING EN ONDERHOUD Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen: 51AKE 065 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de

Nadere informatie

51AKM E L E C T R O N I C BEDIENING EN ONDERHOUD

51AKM E L E C T R O N I C BEDIENING EN ONDERHOUD 51AKM E L E C T R O N I C E L E C T R O N I C BEDIENING EN ONDERHOUD Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen 4 51AKM 009 51AKM 012 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u

Nadere informatie

FAN DRY COOL AUTO SLEEP ON OFF SET TIME LOW MID HIGH

FAN DRY COOL AUTO SLEEP ON OFF SET TIME LOW MID HIGH NEDERLANDS Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220 51AKP240 51AKP310 51AKP260 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de airconditioner gaat gebruiken.

Nadere informatie

51AKB I S O BEDIENING EN ONDERHOUD

51AKB I S O BEDIENING EN ONDERHOUD LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE 51AKB I S O 9 00 1 BEDIENING EN ONDERHOUD Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen: 51AKB065 51AKB085 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

51AKB BEDIENING EN ONDERHOUD

51AKB BEDIENING EN ONDERHOUD 51AKB BEDIENING EN ONDERHOUD Deze handleiding heeft betrekking op de volgende typen: 51AKB 006G 51AKB 008G Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de airconditioner gaat gebruiken. Bedieningspaneel

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over egakeuze egakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

AQUASMART Infrared remote control

AQUASMART Infrared remote control LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE AQUASMART Infrared remote control IS O 9 00 1 001 BEDIENING EN ONDERHOUD Afstandbediening IR afstandsbediening Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de apparatuur

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

RC4 Bedieningsvoorschriften

RC4 Bedieningsvoorschriften RC4 Bedieningsvoorschriften NL Bedieningsvoorschriften Nederlands VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening.(zie figuur A) Plaats de twee

Nadere informatie

AQUASNAP Bedieningspaneel

AQUASNAP Bedieningspaneel LLOYD'S REGISTER QULITY SSURNCE QUSNP edieningspaneel I S O 9 00 1 MONTGE-INSTRUCTIES edieningspaneel Montage-instructies Dit regelsysteem werkt alleen met 30R / 30RH units: Zie voor montage en onderhoudsinstructies

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING LMD-AE-09HDI-SET LMD-AE-12HDI-SET LMD-AE-18HDI-SET LMD-AE-24HDI-SET Pag 1 Inhoud: Afstandsbediening specificatie.. 3 Afstandsbediening functies.. 4 Betekenis

Nadere informatie

Zone Manager NEW BEDIENING EN ONDERHOUD 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Zone Manager NEW BEDIENING EN ONDERHOUD 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Zone Manager NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING EN ONDERHOUD Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits:

Nadere informatie

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA RC7 Bedieningsvoorschriften NL ELECTRA Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

HOOFDVRIJE AFZUIGKAPPEN

HOOFDVRIJE AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING HOOFDVRIJE AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Nummer: HL020 HAKVOORT PROFESSIONAL BV Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Blast- chilling Inhoudsopgave Instructies voor de gebruiker... 4 Bedieningsinstructies voor snelkoeler (fig. 1)... 4

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

42HQE009 / 012 / 018 / 022

42HQE009 / 012 / 018 / 022 TEM P SPEE D MODE FAN CLOC K 42HQE009 / 012 / 018 / 022 C ON OFF BEDIENING Splitsysteem Hi-Wall binnen-unit Zie voor montageinstructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen. Inhoud

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Afstandsbediening airconditioner KID-02 S Dank u zeer voor het aanschaffen van onze airconditioner. Lees voor u uw airconditioner gebruikt deze en gebruikershandleiding zorgvuldig

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Bedrade afstandsbediening KJR-29B

Gebruiksaanwijzing Bedrade afstandsbediening KJR-29B Gebruiksaanwijzing Bedrade afstandsbediening KJR-29B Hartelijk dank voor de aankoop van onze airconditioner. Voordat u het apparaat gebruikt, moet deze handleiding zorgvuldig worden doorgelezen en bewaard

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Gebruiksaanwijzing GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor later gebruik. Mill HT600 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsinformatie Wanneer u elektrische

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Gebruiksaanwijzing GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor later gebruik Mill HT5512 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsinformatie Wanneer u elektrische

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A GEBRUIKSAANWIJZING RC08A NEDERLANDS INHOUD Overzicht 1-2 Voor gebruik 3 4-12 Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw airconditioner en bewaar deze bij de unit. OVERZICHT DISPLAY Informatie die

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Designsierpaneel BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PNL9-.book Page Monday, January 7, 09 :07 PM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Designsierpaneel BYCQ40EPB Installatiehandleiding

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

SUI Bedieningspaneel

SUI Bedieningspaneel SUI Bedieningspaneel Montage-instructies NEDERLANDS INHOUD 1 - Voorzorgsmaatregelen... 4 1.1 - Algemeen... 4 1.2 - Voorkomen van elektrische schokken... 4 1.3 - Algemene aanbevelingen voor de montage...

Nadere informatie

ACA-DX-HP Montage en bedieningshandleiding V12.16

ACA-DX-HP Montage en bedieningshandleiding V12.16 ACA-DX-HP Montage en bedieningshandleiding V12.16 Afmetingen Standaard wordt de ACA-DX-HP geleverd met de aansluitingen voor koudemiddel links bovenop. De doorvoeren voor de elektrische bekabeling bevinden

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. A B C D E F G H I L M A. Elektronische bedieningsgroep B. Vriesvak (als de koelkast

Nadere informatie

Console & Underceiling

Console & Underceiling 42VKG Console & Underceiling The Standards Institution of SI ISO 9001 Israel Q u a l i t y A s s u r e d F i r m BEDIENING EN ONDERHOUD Console & Underceiling night & day split-system binnen-unit Afstandbediening

Nadere informatie

START SET DRAADLOOS SCHAKELEN

START SET DRAADLOOS SCHAKELEN START-LINE GEBRUIKERSHANDLEIDING Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Lees deze eenvoudige instructies. Bij onjuiste installatie vervalt de garantie op dit product.

Nadere informatie

COMPRESSOR WIJNKLIMAATKASTEN DX-16.46K / DX-20.62K / DX-28.88K. Gebruiksaanwijzing

COMPRESSOR WIJNKLIMAATKASTEN DX-16.46K / DX-20.62K / DX-28.88K. Gebruiksaanwijzing COMPRESSOR WIJNKLIMAATKASTEN Modellen: DX-16.46K / DX-20.62K / DX-28.88K Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften... 3 Ⅱ. Technische gegevens... 4 Ⅲ. Illustratie... 5 Ⅳ. Stroomschema...

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. DI-KB Gekoelde bak statisch 3/1-4/1 GN Handl. Gekoelde bak (statisch) Pagina 1-13

GEBRUIKERSHANDLEIDING. DI-KB Gekoelde bak statisch 3/1-4/1 GN Handl. Gekoelde bak (statisch) Pagina 1-13 GEBRUIKERSHANDLEIDING DI-KB Gekoelde bak statisch 3/1-4/1 GN 90.31.0040 Handl. Gekoelde bak (statisch) Pagina 1-13 Gebruikershandleiding van de Statische koelbak separaat >> Belangrijk!

Nadere informatie

K70151-he VERPLAATSBARE AIRCONDITIONER. Instructiehandleiding WK9070. Lees deze handleiding en bewaar deze voor naslag

K70151-he VERPLAATSBARE AIRCONDITIONER. Instructiehandleiding WK9070. Lees deze handleiding en bewaar deze voor naslag VERPLAATSBARE AIRCONDITIONER Instructiehandleiding WK9070 Lees deze handleiding en bewaar deze voor naslag SPECIFICATIES Modelnummer EV9044/EV9045/WK9070 EV9046/EV9047/EV9049 Koelcapaciteit Opgenomen vermogen/ampère

Nadere informatie

Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsmaatregelen Veiligheidsmaatregelen Lees de instructies in dit boek aandachtig door voordat u de gecentraliseerde regelaar gebruikt. Bewaar deze Gebruikershandleiding en de Installatiehandleiding op een handige en

Nadere informatie

40 GKX BEDIENING EN ONDERHOUD

40 GKX BEDIENING EN ONDERHOUD BEDIENING EN ONDERHOUD Global cassette split-system binnen-unit Afstandbediening IR Room Controller Group Controller Zone Manager De unit kan worden geregeld door een infrarood afstandbediening, door de

Nadere informatie

MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING (NL)

MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING (NL) MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING (NL) Serie: Climate Deze montage- en gebruikshandleiding heeft betrekking op de volgende producten: TH350 Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET NL 20-06-2002 16:35 Pagina 66 Aandachtig dit instructieboekje doorlezen alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen Alleen op deze manier kunnen wij u de beste resultaten en de maximale

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing TECNOLUX CH90EL Gebruiksaanwijzing GEBRUIKERSHANDLEIDING CH-60E-L CH-90E-L Lees aandachtig deze handleiding alvorens de dampkap in gebruik te nemen Lees en bewaar deze instructies goed INSTRUCTIES, GEBRUIK

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Model EF-2000W Handleiding

Model EF-2000W Handleiding Thermic Dynamics Eco Class Heater Model EF-2000W Handleiding Waarschuwingen Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden, zoals in een niet-huiselijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Gebruiksaanwijzing GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor later gebruik. Belangrijke veiligheidsinformatie Wanneer u elektrische producten gebruikt,

Nadere informatie

COMPACTE DRAADLOZE SCHAKELAAR

COMPACTE DRAADLOZE SCHAKELAAR START-LINE ACC-2300 GEBRUIKERSHANDLEIDING Item 70181 Versie 5.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPACTE DRAADLOZE SCHAKELAAR Lees deze eenvoudige instructies.

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees, voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Koelvak A. Ventilator en antibacterieel en antigeurfilter (afhankelijk

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Sierpaneel BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB PNL0-A.book Page Thursday, January 0, 09 :8 PM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 8 8 0 BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB Sierpaneel Installatiehandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

ClimateBooster Handleiding

ClimateBooster Handleiding ClimateBooster Handleiding Meer comfort met minder energie. Inleiding Energie besparen Met de ClimateBooster kunt u de aanvoertemperatuur van uw verwarmingsinstallatie verlagen en bespaart u ca. 10% energie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Fluo Artio Airconditioners

Gebruikers handleiding Fluo Artio Airconditioners Gebruikers handleiding Fluo Artio Airconditioners Inhoud: Pag.2 Afstandsbediening Pag.3 Benamingen en functies Pag.45 Operationele handleiding Pag.69 Functies van de toetsen Pag. 1011 Onderhoud 1 2 3 Operationele

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR

HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR HANDLEIDING BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK ONDERDEELNR. 9374142170-03 GEBRUIKERSHANDLEIDING 9374142170-03 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSMAATREGELEN... Nl-1 NAMEN VAN DE ONDERDELEN... Nl-2 WERKING...

Nadere informatie

Handleiding afstandsbediening voor mobiele airconditioning

Handleiding afstandsbediening voor mobiele airconditioning Handleiding afstandsbediening voor mobiele airconditioning Lees deze handleiding aandachtig door voor een veilig en correct gebruik van de mobiele airconditioner. Bewaar de handleiding zorgvuldig, zodat

Nadere informatie

COMPACTE DRAADLOZE SCHAKELAAR

COMPACTE DRAADLOZE SCHAKELAAR START-LINE ACC-3500 GEBRUIKERSHANDLEIDING Item 70198 Versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPACTE DRAADLOZE SCHAKELAAR Lees deze eenvoudige instructies.

Nadere informatie

Console & Underceiling

Console & Underceiling Console & Underceiling The Standards Q u a Institution of SI ISO 9001 l i t y A s s u r e d F Israel i r m BEDIENING EN ONDERHOUD Console & Underceiling night & day split-system binnen-unit Afstandbediening

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Vega Gefeliciteerd met uw aankoop van deze elektrische inzethaard. Om vele jaren plezier te hebben van deze aanschaf, adviseren wij u deze gebruiksinstructie zorgvuldig

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees de aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. A B C D E F G H c I L M N A. Elektronische bedieningsgroep B. Vriesvak (als de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Beknopte handleiding Lees, voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. A B D E F G H I L M N O C P Q R Koelkast A. Bedieningspaneel B.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A Bedankt voor de aankoop van dit airconditioningsysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, voor het in gebruik nemen van de installatie.

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

D27-1 Schouderklopband Handleiding

D27-1 Schouderklopband Handleiding D27-1 Schouderklopband Handleiding TotalSeat Spaceshuttle 6-G 3824 ML Amersfoort 033 30 200 10 info@totalseat.nl www.totalseat.nl Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze klopmassageband. Wij wensen u

Nadere informatie

Hoofdbediening CO 2. RF en Uitbreidingssensor CO 2. RF Handleiding voor de gebruiker. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Hoofdbediening CO 2. RF en Uitbreidingssensor CO 2. RF Handleiding voor de gebruiker.  Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Hoofdbediening RF en Uitbreidingssensor RF Handleiding voor de gebruiker In de Kasbah geplaatst in het voorjaar 2015 Verwarming Koeling Ventilatie Filtering www.dekasbah.nl Inhoudsopgave 1. Introductie

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

AC-TRSP-2.7/3.5 SPLIT AIRCONDITIONER INSTALLATIEHANDLEIDING

AC-TRSP-2.7/3.5 SPLIT AIRCONDITIONER INSTALLATIEHANDLEIDING AC-TRSP-2.7/3.5 SPLIT AIRCONDITIONER INSTALLATIEHANDLEIDING Installatiehandleiding Tronix Split Airconditioner Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Tronix airconditioner. U beschikt hiermee over een airconditioner

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

TOMA. Alles in deze gebruiksaanwijzing aangegeven met het symbool zijn veiligheidswaarschuwingen. Volg deze instructies altijd.

TOMA. Alles in deze gebruiksaanwijzing aangegeven met het symbool zijn veiligheidswaarschuwingen. Volg deze instructies altijd. Inleiding. De door u aangekochte oven is een Nederlands produkt vervaardigd bij TOMA te Volkel. Hierbij is gebruik gemaakt van de beste stenen, isolatie en verwarmingselementen. Inhoudsopgave: Omschrijving.

Nadere informatie

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing Model EMV604

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing Model EMV604 Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Model EMV604 NL Inhoudsopgave pagina Technische gegevens 3 Beschrijving apparaat 4 Installatie 5 Installatie 6 Installatie opmerkingen 7 Veiligheidsvoorschriften en adviezen

Nadere informatie

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Maxxfrost S900/ S901/S903 saladiere/ koelwerkbank INHOUDSOPGAVE Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen...2 Algemeen...2 Gebruiksaanwijzing...2 Pictogrammen

Nadere informatie

BEDIENING EN ONDERHOUD

BEDIENING EN ONDERHOUD Carrier Carrier 40 QKX 40QKX 12-18 - 24 40QKX 36-48 BEDIENING EN ONDERHOUD Cassette split-system binnen-unit Zie voor montage-instructies voor deze unit en de buiten-unit de betreffende handleidingen.

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie