Schoolgids. Schoolgids mbo mbo Schagen. Groen licht voor succes!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Schagen. Groen licht voor succes!"

Transcriptie

1 Groen licht voor succes! Schoolgids mbo Schoolgids mbo Schagen Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen we met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen, waarbij we veel aandacht schenken aan natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving.

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemeen 4 Missie, Visie en Doelstellingen 5 Inrichting van het onderwijs 6 Begeleiding 10 Praktische zaken 12 Kosten 13 Regels en procedures 16 Gedragscode en gewenste omgangsvormen 18 Vestigingsregels 21 Adressen en persoonsgegevens 26 Medewerkers 27 Documenten 28 Handige websites 28 Verklarende woordenlijst / afkortingen 30 Notities 31 Schoolgids mbo Schagen 1

3 2 Schoolgids mbo Schagen

4 Voorwoord Beste studenten (en ouders en verzorgers), Voor jullie ligt de schoolgids van het Clusius College. Fijn dat je de tijd neemt om deze gids te lezen. Het schooljaar staat voor het Clusius College in het teken van de voorbereiding op Focus op Vakmanschap, het actieplan van de minister van Onderwijs om het mbo-onderwijs te verbeteren. De minister wil met dit actieplan bereiken dat jij als student, gedurende je mbo-opleiding, breder wordt opgeleid, maar ook zeker klaar bent om na het behalen van je diploma als vakman de arbeidsmarkt te betreden. Om dit te bereiken gaan opleidingen nauwer samenwerken met het bedrijfsleven, zodat jij via projecten (we noemen dat regioleren) kennis gaat maken met jouw toekomst. Voordat het zover is, informeren we je in deze schoolgids graag over de huidige situatie. Zo voorziet deze schoolgids jou van relevante informatie over wat er komt kijken bij het volgen van onderwijs bij het Clusius College. Je krijgt in deze gids antwoord op vragen als: Hoe ziet het onderwijs binnen het Clusius College eruit? Hoe word ik begeleid? Hoe zit het met stage? Wat zijn de lestijden? Wanneer heb ik schoolvakanties en vrije dagen? Kom ik in aanmerking voor studiefinanciering? Hoe gaan we binnen het Clusius College met elkaar om? Mocht je na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de teamleider van jouw opleiding. Namens alle collega s wens ik jou een goed schooljaar toe. Rien van Tilburg Voorzitter College van Bestuur Waar in deze schoolgids de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt tevens de vrouwelijke vorm bedoeld. Waar in de tekst ouders staat, wordt bedoeld ouders en verzorgers. Schoolgids mbo Schagen 3

5 Algemeen Het Clusius College Het Clusius College heeft haar naam te danken aan Carolus Clusius. Dit is de Latijnse naam voor Charles de l Ecluse ( ). Deze Zuid- Nederlandse plantkundige beschreef als eerste de tulp en bracht deze naar Nederland. Het Clusius College is een onderwijsinstelling voor middelbaar en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (mbo en vmbo). Het onderwijs van het Clusius College is voornamelijk gericht op de groene sector. De instelling is een AOC (Agrarisch Opleidingscentrum), alle AOC s vallen onder het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Het onderwijsaanbod richt zich op verschillende doelgroepen, te weten: studenten van mbo-opleidingen (BOL en BBL); instellingen en bedrijven voor het uitvoeren van cursus- en contractactiviteiten; leerlingen van vmbo-opleidingen. Vestigingen Het Clusius College verzorgt op acht locaties in Noord-Holland onderwijs. Op drie van deze acht locaties wordt mbo-onderwijs aangeboden. Deze bevinden zich in Alkmaar, Hoorn en Schagen. De vmbo-scholen staan in Alkmaar, Amsterdam, Castricum, Grootebroek, Heerhugowaard, Hoorn, Purmerend en Schagen. In Alkmaar is het Centraal Bureau gevestigd. Het Centraal Bureau ondersteunt de vestigingen bij onderwijskundige zaken. Er werken bij het Clusius College ruim 600 medewerkers, verdeeld over de verschillende locaties. Bevoegd gezag Het Clusius College is een stichting. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het management wordt gevormd door negen vestigingsdirecteuren. Medezeggenschap Medezeggenschap is geregeld in een ondernemingsraad (OR), een Centrale Studentenraad (CSR) en een Centrale Ouderraad (vmbo). Zij zijn een belangrijke partner van het College van Bestuur. Ondernemingsraad Per 1 maart 2011 is er een ondernemingsraad opgericht. Medezeggenschap voor medewerkers is geregeld in de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB). Voor alle raadsleden geldt dat zij géén vestiging vertegenwoordigen maar in het belang van het Clusius College als geheel handelen. Centrale Studentenraad Het Clusius College heeft een Centrale Studentenraad (CSR) die actief meedenkt met het beleid van de school en instemmingsrecht heeft in de keuzes die het College van Bestuur (CvB) maakt. Daarnaast behartigt de CSR de belangen van alle mbo-studenten. Je kunt altijd bij één van de leden van de deelraden, die elke vestiging heeft, terecht om zaken aan de kaak te stellen. De CSR heeft in 2012 van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) het keurmerk Jij beslist Mee ontvangen. Deze kwalificatie wordt uitgereikt aan studentenraden die zich goed profileren binnen hun school. Het Clusius College is daarmee de 8 e mbo-instelling van Nederland die dit keurmerk in ontvangst mocht nemen. Mailadressen studentenraad Centraal: Schagen: 4 Schoolgids mbo Schagen

6 Missie, Visie en Doelstellingen Algemene Missie De missie van het Clusius College luidt: Het Clusius College: groen licht voor succes in een dynamische wereld. Algemene Visie De algemene visie van het Clusius College luidt: Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld, doet dit met eigentijds en aantrekkelijk onderwijs dat in 2015 behoort tot het beste kwart van Nederland. Ons onderwijs onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving. Het Clusius College komt bij medewerkers, studenten, leerlingen, ouders en bedrijfsleven als eerste in gedachte wanneer het gaat om goed onderwijs omdat het: een veilige, stimulerende leeromgeving biedt; een ieder uitdaagt het beste uit zichzelf te halen; samenwerkt met ouders, bedrijfsleven en andere betrokkenen in de regio; een professionele organisatie is met modern personeelsbeleid; zich kenmerkt door transparantie, verantwoordelijkheid en kwaliteitsbewustzijn. Kernwaarden De kernwaarden van het Clusius College zijn: betrokken; kwaliteit; professioneel; vertrouwen. Doelstellingen van het mbo Naast de algemene missie en visie zijn er de volgende specifieke doelstellingen van het mbo: Het opleiden van voldoende vakbekwame medewerkers of ondernemers op mbo-niveau. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en het vermogen tot samenwerken van de studenten in beroep en maatschappelijk leven. Het bevorderen van de keuzemogelijkheden die passen bij de interesse(s) en mogelijkheden van de student. Het bevorderen van een efficiënte doorstroming naar de hogere niveaus van de mbo-opleidingen en/of het hoger beroeps onderwijs. Schoolgids mbo Schagen 5

7 Inrichting van het onderwijs Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur (BKS) Op het Clusius College wordt het mbo-onderwijs aangeboden in de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (BKS). De basis van deze kwalificatiestructuur zijn de beroepscompetentieprofielen. Een beroepscompetentieprofiel beschrijft de beroepsuitoefening door een vakvolwassen / ervaren beroepsbeoefenaar. Hieronder vallen ook taal- en rekeneisen. Kerntaken en werkprocessen vormen samen de beroepsbeschrijving. Gedurende de opleiding ontwikkel je de benodigde competenties. Een competentie is een combinatie van vakkennis, vaardigheden en beroeps houding. Denk bijvoorbeeld aan een competentie als samenwerken en overleggen. In een Proeve(n) van Bekwaamheid laat je zien of je de benodigde competenties beheerst. Het mbo sluit met beroepsgericht onderwijs zo veel mogelijk aan op ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Binnen het mbo is de praktijk het uitgangspunt. Je leert zoveel mogelijk in de beroepscontext en doet werkervaring op bij leerbedrijven of in een gesimuleerde praktijkomgeving. Voor informatie over de competenties die ontwikkeld en beheerst moeten worden, de planning van het onderwijs en de examinering wordt verwezen naar de onderwijs- en examenregeling (OER deel 1) en het daarbij behorende opleidingsplan. Niveaus in het mbo-onderwijs Niveau Omschrijving Duur opleiding Opleidingseisen Niveau 1 Assistent Deze studenten kunnen onder toezicht eenvoudige, uitvoerende werkzaamheden verrichten. Een half tot één jaar Vooropleiding: geen Niveau 2 Niveau 3 Medewerker Deze studenten worden opgeleid voor beroepen die vooral bestaan uit uitvoerende taken. Ze werken vaak samen met een meerdere / leidinggevende. Vakbekwaam medewerker Deze studenten kunnen volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. Twee tot drie jaar Twee tot vier jaar Vooropleiding: BL Vooropleiding: KL, GL, TL. Geen doorstroom naar hbo Niveau 4 Middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar Deze studenten kunnen specialistische uitvoerende taken zelfstandig verrichten. Ze zijn breed inzetbaar en dragen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Drie tot vier jaar Vooropleiding: KL (na intake), GL, TL, soms met specifieke eisen. Doorstroom naar hbo 6 Schoolgids mbo Schagen

8 Opleidingsrichtingen en teams binnen het mbo Clusius College Het Clusius College biedt binnen het mbo, verdeeld over drie vestigingen, opleidingen aan in onderstaande richtingen. De opleidingsrichtingen zijn verdeeld in opleidingsteams. Elk team heeft één teamleider die verantwoordelijk is voor het team. Schagen Team Groen, Grond & Infra (Gemechaniseerd Loonwerk) Plantenteelt Tuin, Park & Landschap Food College Teamleider De heer R. Marcus De heer R. Marcus De heer R. Marcus De heer R. Marcus Hoorn Team AVO* Commercieel Ondernemen Groen, Grond & Infra (Gemechaniseerd Loonwerk) In- & Outdoor Styling Monteur Mobiele Werktuigen (Landbouw Mechanisatie) Plantenteelt Sport, Recreatie & Toerisme Tuin, Park & Landschap Teamleider Mevrouw A. van Kruijssen De heer F. Mol De heer H. Vlaar Mevrouw A. van Kruijssen De heer F. Mol De heer H. Vlaar De heer H. Vlaar De heer F. Mol * AVO staat voor algemeen vormend onderwijs en omvat altijd de vakken Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap en, indien van toepassing bij jouw opleiding, mogelijk de volgende vakken: Engels, Duits en economie. Alkmaar Team AVO* Bloem & Design Dierverzorging (inclusief paraveterinair) Food, Health & Innovation Paardenhouderij Sportvisserij Tuin, Park & Landschap Veehouderij Voeding Zorgbedrijf Dierenhouderij Teamleider De heer R. Beek De heer R. Dekker De heer S. Boersma De heer R. Beek De heer P. Kamp De heer J. Rozing De heer J. Rozing De heer P. Kamp De heer R. Beek De heer S. Boersma Sector Advies Raad Het Clusius College kent voor bijna elke opleidingsrichting een SAR (Sector Advies Raad). De SAR is samengesteld uit vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven. In de SAR is het Clusius College vertegenwoordigd door de teamleider en vakdocenten. Deelnemers in de SAR leveren gevraagd en ongevraagd advies en voorzien het onderwijs van informatie vanuit het bedrijfsleven. De school voorziet op haar beurt ook het bedrijfsleven van informatie. Schoolgids mbo Schagen 7

9 Beroepspraktijkvorming BPV is de wettelijke benaming voor de stage (BOL) en het werken op een erkend leerbedrijf (BBL). Doordat de praktijk het uitgangspunt van de opleiding is, is de beroepspraktijkvorming (BPV) een onmisbaar onderdeel van de opleiding. Doelen van de BPV zijn: Leren door het doen in de praktijk. Leren door samen met anderen in een bedrijf te werken. Leren door het waarnemen van ontwikkelingen in het bedrijf en in de sector. De BPV is een diploma-eis. Om aan deze diploma-eis te voldoen gelden de volgende regels: Het leerbedrijf moet erkend zijn door het kenniscentrum Aequor. Het leerbedrijf moet erkend zijn op het niveau waarin de opleiding gevolgd wordt (niveau 1, 2, 3 of 4). Voorafgaand aan de BPV dien je een getekende praktijkovereenkomst (POK) bij de school in te leveren. Bij aanvang van de BPV hoor je wie je BPV begeleider is en ontvang je een BPV-gids waarin informatie staat voor jou (en je ouders), de praktijkopleider en de bezoekende docent. Voor meer informatie over BPV wordt verwezen naar de BPV-gids. Internationale BPV Het is mogelijk om de BPV in het buitenland te volgen. We noemen dit I-BPV. De student woont en werkt in een ander land, maakt kennis met een andere cultuur en een andere taal. Het geeft een schat aan ervaring, maakt studenten zelfstandiger en verbetert de taalvaardigheid. De I-BPV kan plaatsvinden zowel binnen als buiten Europa. Voor buiten Europa werkt het Clusius College samen met Stichting Uitwisseling. Deze stichting helpt studenten bij het vinden van een stageplaats en het regelen van de papieren. In de loop van het schooljaar is er een voorlichting voor studenten en ouders over I-BPV. Meer informatie is te verkrijgen bij de contact persoon voor internationalisering. Contactpersoon BPV Schagen De heer R. Marcus 8 Schoolgids mbo Schagen

10 AVO Naast BPV en beroepsgericht onderwijs volg je ook algemeen vormend onderwijs (AVO). AVO omvat altijd de vakken Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap en, indien van toepassing bij jouw opleiding, mogelijk ook de volgende vakken: Engels, Duits en economie. Aan de deelname van een AVO examen worden voorwaarden gesteld. Dit betekent dat je het voorwaardelijke deel dat vooraf gaat aan een AVO examen, voldoende moet hebben afgesloten, voordat je deel kunt nemen aan het examen. In de OER deel 1 en het opleidingsplan, deel 2 van de OER kun je hier meer over lezen. Trainingscentrum (PTC+ en IPC) Tijdens je studie kan het voorkomen dat je uitwijkt naar een extern trainingscentrum om daar een training te volgen. Dit kan bij het Practical Training Centre (PTC+) of aan het Innovatie en Praktijkcentrum (IPC). Deze centra hebben grote deskundigheid en beschikken over de benodigde materialen om studenten praktisch op te leiden. Het is ook mogelijk dat PTC+ of IPC op locatie (bijvoorbeeld op school) een training verzorgt. Deelname aan IPC en PTC+ is verplicht wanneer de opleiding dit aanbiedt. Het Clusius College betaalt de kosten voor de trainingen. Wanneer de training niet op school wordt verzorgd, maar op het trainingscentrum, zullen er bij studenten evt. reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht. Tenzij je je reis en verblijf zelf hebt geregeld. De kosten voor evt. reis- en verblijfkosten worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt op de overeenkomst vrijwillige bijdrage. Wanneer de kosten niet tegelijk met de overige schoolkosten worden geïncasseerd, ontvang je later van school een aparte factuur voor de evt. reis- en verblijfskosten. Voor meer informatie verwijzen we naar en Excursies Tijdens de opleiding worden er excursies gemaakt naar bedrijven en instellingen. Het belangrijkste doel daarbij is kennismaking met ont wikkelingen in het vakgebied. De kosten voor excursies zijn opgenomen in de overeenkomst vrijwillige bijdrage. Indien je op deze overeenkomst aangeeft dat je deelneemt aan de excursies moet je de kosten daarvan voldoen. Wanneer je niet deelneemt aan de door het Clusius College aangeboden excursie(s) ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Schoolgids mbo Schagen 9

11 Begeleiding Het Clusius College wil onderwijs bieden waarbij jij, als student, centraal staat. Gedurende je opleiding word je begeleid met als doel een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden. In dit hoofdstuk vind je meer informatie over de begeleiding die het Clusius College kan bieden. Coach Als student krijg je een coach. De coach is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Hij heeft tot taak je zo goed mogelijk te begeleiden, hij houdt bij hoe je presteert, hij bespreekt de studieresultaten en hij is op de hoogte van eventuele problemen. Wanneer dat nodig is onderneemt een coach actie op bovenstaande punten. Decaan De decaan verzorgt de begeleiding bij school- en beroepskeuze. Hij geeft studenten en ouders hulp en advies als er vragen zijn bij het kiezen van een vervolgopleiding of bij een mogelijke overstap naar een andere opleiding. Zorgteam Docenten en coaches signaleren mogelijke zorgvragen. Zij zijn diegenen die als eerste met jou in gesprek gaan. Coaches en docenten adviseren en, indien nodig, verwijzen zij je door naar het zorgteam van de school. Elke vestiging beschikt over een zorgteam. Het zorg team bestaat uit een zorgcoördinator en zorg- of studentbegeleiders. Zij inventariseren de zorgbehoefte, bieden zorg aan studenten en adviseren hen en hun ouders bij zorgvragen. Het zorgteam werkt samen met leer- en kwalificatieplichtambtenaren, RMC, politie, GGD, maatschappelijk werk en een schoolpsycholoog om zo goed mogelijk zorg aan de student te kunnen bieden. Samen vormen zij het Zorg en Advies Team (ZAT). Het interne zorgteam bestaat uit een zorgcoördinator en studentbegeleiders. De studentbegeleider is de aan jou toegewezen coach. Heroriëntatietraject Studenten die een verkeerde beroepskeuze of opleidingskeuze hebben gemaakt kunnen door het ZAT verwezen worden naar het heroriëntatietraject. Gedurende een periode van drie maanden gaan deze studenten zich oriënteren bij andere opleidingen binnen of buiten het Clusius College met als doel instroom in een nieuwe opleiding. 10 Schoolgids mbo Schagen

12 Schoolmaatschappelijk werk De vestiging beschikt over een schoolmaatschappelijk werker. Hij maakt deel uit van het interne zorgteam van de school en vormt een belangrijke schakel tussen het onderwijs en de lokale en regionale zorgstructuren. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: (kortdurende) hulp aan studenten (en ouders); verwijzen naar andere vormen van (geïndiceerde) hulp; ondersteunen van de zorgcoördinator van de school. Vertrouwenspersoon Iedere vestiging heeft een interne vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is een medewerker die speciaal door de directie is benoemd om te praten met studenten die in aanraking zijn gekomen met ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag vallen: agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, ernstig pesten en bedreigen. De informatie van de student wordt vertrouwelijk behandeld. De hulp van een vertrouwenspersoon kan worden ingeroepen via de coach. Je kunt ook zelf contact zoeken met een vertrouwenspersoon. Dit zijn mevrouw Lia Nota en de heer Alex Buijsman. Schoolgids mbo Schagen 11

13 Praktische zaken Lestijden 1 e lesuur uur 2 e lesuur uur 3 e lesuur uur pauze 4 e lesuur uur 5 e lesuur uur pauze 6 e lesuur uur pauze 7 e lesuur uur 8 e lesuur uur 9 e lesuur uur Jaarplanning Herfstvakantie 19 t/m 27 oktober 2013 Kerstvakantie 21 december 2013 t/m 5 januari 2014 Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 2 maart 2014 Goede vrijdag 18 april e Paasdag 21 april 2014 Meivakantie 26 april t/m 5 mei 2014 Koningsdag 27 april 2014 Hemelvaart en dag erna 29 en 30 mei e Pinksterdag 9 juni 2014 Zomervakantie 5 juli t/m 17 augustus 2014 Periode-indeling Periodes Aantal weken Schoolweek Data Start periode I Maandag 26 augustus 2013 t/m vrijdag 8 november 2013 Start periode II Maandag 11 november 2013 t/m vrijdag 31 januari 2014 Start periode III Maandag 3 februari t/m vrijdag 11 april 2014 Start periode IV Maandag 14 april 2014 t/m vrijdag 20 juni 2014 Afrondende weken Maandag 23 juni t/m vrijdag 4 juli 2014 Open dagen 2014 Belangstellenden en nieuwe studenten verwelkomen wij op: Vrijdag 24 januari uur uur Zaterdag 25 januari uur uur Woensdag 16 april uur uur 12 Schoolgids mbo Schagen

14 Kosten Kostenoverzicht van de opleiding Gedurende de opleiding krijg je te maken met kosten. Deze kosten bestaan uit lesgeld bij een BOL-opleiding en uit cursusgeld bij een BBL-opleiding en kosten per opleiding voor onderwijsbenodigdheden en activiteiten zoals boeken en excursies. Voordat een schooljaar start ontvang je een overeenkomst vrijwillige bijdrage, waarop je aangeeft wat je wilt afnemen van school. Een kostenoverzicht van de desbetreffende opleiding is te vinden op de website. Lesgeld BOL-student Indien je op 1 augustus jaar of ouder bent, moet je lesgeld betalen. Lesgeld wordt betaald aan DUO en bedraagt 1.090,-. Lesgeld BBL-student Indien je op 1 augustus jaar of ouder bent, ontvang je van school een factuur voor de afdracht aan het Rijk. Het Clusius College is verplicht dit bedrag aan het Rijk af te dragen. Voor niveau 1 en 2 is dit een bedrag van 226,-. Tegemoetkoming in studiekosten (alleen BOL) Wanneer je de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, kunnen je ouders een tegemoetkoming in de studiekosten en/of reiskosten aanvragen. De tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Voor informatie over een eventuele tegemoetkoming kun je contact opnemen met DUO. Vrijwillige bijdrage De vrijwillige bijdrage bestaat bijvoorbeeld uit kosten voor (digitale) boeken, excursies en trekker rijbewijs. Een overzicht van deze kosten ontvang je voor aanvang van je studiejaar. Dit overzicht wordt de overeenkomst vrijwillige bijdrage genoemd. Het niet betalen van bepaalde posten van de specifieke vrijwillige bijdrage kan betekenen dat je niet deel kan nemen aan bepaalde activiteiten. In dat geval biedt het Clusius College een vervangende opdracht of alternatief aan. Ook kan het er toe leiden dat je geen gebruik kan maken van bepaalde faciliteiten, bijvoorbeeld het gebruik van een kluisje. Als het om aanvullend lesmateriaal zoals boeken, readers en themaboekjes gaat, moet je dit zelf verkrijgen alvorens aan de lessen deel te mogen nemen. Laptop Een laptop is binnen de opleiding onmisbaar, omdat alle lesmaterialen en klassensets digitaal worden aangeboden. Iedere student wordt dan ook dringend geadviseerd om in het bezit te zijn van een laptop waarop de meest gangbare programma s kunnen draaien (Microsoft Office). Leermiddelen De student dient in het bezit te zijn van pennen en een schrift. Ook persoonlijke beschermingsmiddelen ten behoeve van de praktijklessen zijn nodig. Een usb-stick is aan te raden. Afmelden: Teruggave lesgeld Wanneer je je als student terugtrekt voor de opleiding, dan ben je verplicht dit schriftelijk door te geven aan de school en bij DUO. BBL: De afdracht aan het Rijk krijg je 100% retour indien je je afmeldt voor 1 oktober Schoolgids mbo Schagen 13

15 Na deze datum krijg je geen teruggave van de afdracht aan het Rijk. BOL: Informatie over teruggave van lesgeld is op te vragen bij DUO. Teruggave vrijwillige bijdrage Wanneer je je terugtrekt voor de opleiding, dan ben je verplicht dit schriftelijk door te geven aan de school. Afhankelijk van de datum van ontvangst van de schriftelijke afmelding krijg je teruggave van de betaalde vrijwillige bijdrage (zie onderstaande tabel). Voor de teruggave van de vrijwillige bijdrage wordt 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien de kosten zijn betaald, ontvang je bij afmelding teruggave (restitutie) van deze kosten: Afgemeld vóór: Restitutie*: 1 oktober % 1 november % 1 december % 1 januari % Bij latere afmelding: Geen * Indien je een betalingsregeling bent overeengekomen, wordt de restitutie verrekend naar rato. Buiten deze regeling vallen excursies en/of activiteiten waarvoor je betaald hebt en die later in het schooljaar gepland staan. Hier zijn door de opleiding kosten voor gemaakt en vallen buiten de hieronder genoemde restitutie. Van excursies en/of activiteiten waarvoor je wel hebt betaald, maar die niet door de opleiding zijn aangeboden, krijg je het volledige bedrag terug en betaal je geen administratiekosten. Dit moet je wel schriftelijk kenbaar maken bij de administratie. Studiefinanciering Ben je (bijna) 18 jaar en volg je een BOLopleiding? Dan heb je recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct (OV-chipkaart). Als je een opleiding op niveau 1 of 2 volgt, is je studiefinanciering een gift. Volg je een opleiding op niveau 3 of 4 dan krijg je studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Hier heb je 4 jaar recht op en deze kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs (bedrag gebaseerd op het inkomen van je ouders), een studentenreisproduct en eventueel een rentedragende lening. De prestatiebeurs krijg je eerst in de vorm van een lening. Als je binnen tien jaar je diploma haalt, dan wordt je prestatiebeurs omgezet in een gift. Haal je geen diploma, dan moet je de prestatiebeurs met rente terugbetalen. Je mag de prestatiebeurs gebruiken voor meerdere studies op niveau 3 of 4. Het diploma hoeft dus niet per se te zijn voor de opleiding waarmee je bent begonnen, het mag ook voor een andere opleiding zijn. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan raden we je aan contact op te nemen met de decaan of DUO. Verzekeringen Het Clusius College heeft voor haar studenten verschillende noodzakelijke verzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen vergoeden in bepaalde gevallen schade, geleden ten gevolge van een ongeval, tijdens reizen en indien de 14 Schoolgids mbo Schagen

16 student aansprakelijk wordt gesteld voor schade die mogelijk door hem of haar is veroorzaakt. Het betreft te allen tijde schade die wordt geleden in het kader van de opleiding, dus ook tijdens excursies of werkweken in binnen- of buitenland. De onderdelen reizen en aansprakelijkheid zijn aanvullende verzekeringen. Dus eerst moet de eigen verzekering en/of die van de tegenpartij worden aangesproken. Indien deze aanspraak niet of onvoldoende wordt gehonoreerd, kan de verzekering van het Clusius College worden aangesproken. Beide verzekeringen kennen bovendien eigen risico s. Voor aansprakelijkheid, ook tijdens BPV, is dat 250,- per aanspraak. Het is van de aard van het voorval afhankelijk of dit eigen risico door de student of door de school zal worden betaald. Bij schade aan reisbagage is het eigen risico per gebeurtenis 50,- en is te allen tijde voor rekening van de student. Aanvullende stageverzekering in het kader van de BPV Voor studenten die beroepspraktijkvorming (BPV) volgen gedurende hun opleiding, zijn er, afhankelijk van de opleidingsrichting, aanvullende verzekeringen ten behoeve van ongevallen en aansprakelijkheid afgesloten. Tijdens je BPV-periode ben je voor de wet werknemer bij het leerbedrijf. Daarom moet bij schade, waarvoor jij aansprakelijk wordt gesteld, het leerbedrijf eerst zijn eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspreken. Indien deze aanspraak niet of onvoldoende wordt gehonoreerd, kan de verzekering van het Clusius College worden aangesproken. Ook hier is het eigen risico van 250,- per aanspraak van toepassing. Het is van de aard van het voorval afhankelijk of dit eigen risico door jou of door de school zal worden betaald. BPV buitenland: IPS-polis Er zijn vaak grote verschillen in rechts- en verzekeringscultuur tussen Nederland en het buitenland. Om alle risico voor studenten en het Clusius College uit te sluiten ben je bij BPV in het buitenland verplicht een aparte polis af te sluiten via Het betreft een IPS-polis (Insurance Passport for Students) met uitgebreide dekkingsmogelijkheden zonder eigen risico. De verzekeringsduur is minimaal één maand. Er worden drie verzekeringspakketten aangeboden: basic, secondary en primary. Kijk op de hier vermelde website wat je wilt verzekeren en hoe de dekkingen zijn geregeld. De premie is afhankelijk van het gekozen pakket en het land van bestemming en varieert momenteel van ca. 0,53 tot ca. 1,21 per dag. De minimumpremie is de premie voor één volledige maand, daarna per dag. De poliskosten per aanvraag bedragen 3,50. Voorbehoud Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Van toepassing zijn de originele polisvoorwaarden en clausules, zoals geldend op het moment waarop het voorval plaats vond. Meer informatie Voor informatie over verzekeringen en eventuele schadeaangifte kun je terecht bij de contactpersoon verzekeringen van de vestiging. Ook de (centraal) BPV-coördinator beschikt over meer informatie. Contactpersoon verzekeringen Schagen De heer Hans Kolb Schoolgids mbo Schagen 15

17 Regels en procedures Aanwezigheidsplicht Je volgt een opleiding bij het Clusius College. Daarvoor heb je een onderwijs- en mogelijk een praktijkovereenkomst getekend (OOK en POK). Dit betekent dat je je verplicht hebt om het door het Clusius aangeboden onderwijs te volgen. De aanwezigheid op school wordt geregistreerd in een presentie- en absentieregistratiesysteem. Wanneer je verzuimt, kan dit consequenties hebben. Alle regels hierover staan in de verzuimkaart mbo. Deze kun je vinden op Studievertraging aan het einde van je opleiding We gaan er natuurlijk niet vanuit, maar het kan gebeuren dat je aan het einde van je opleiding vertraging hebt opgelopen. Hierdoor kan het zo zijn dat je het diploma niet kan halen voor het einde van het schooljaar. Afhankelijk van de hoeveelheid examenonderdelen die je nog moet afronden, is één van de onderstaande situaties op jou van toepassing: Nog één of twee af te leggen examenonderdelen Afhankelijk van je nog openstaande examenonderdelen stel je samen met je coach een plan van aanpak op. Je beschrijft hoe je ervoor gaat zorgen om vóór 1 oktober je diploma te behalen. Mocht je door de grootte van de nog af te ronden examenonderdelen het niet voor deze datum halen, is het ook mogelijk vóór 1 december de openstaande examenonderdelen af te ronden. Je moet dan na de zomervakantie onderwijs volgen en je voorbereiden op de examenonderdelen die je nog moet afronden. Je blijft ingeschreven als onderwijsdeelnemer en moet ook het lesgeld aan DUO voldoen (als je werkelijk je diploma haalt, kun je daarvan weer een deel terug vragen). Meer informatie kun je vinden op Meer dan twee af te leggen examenonderdelen Als je nog teveel examenonderdelen moet halen (meer dan twee examenonderdelen) vervallen al je resultaten uit het laatste leerjaar en moet je dat laatste leerjaar geheel overdoen. Je wordt opnieuw ingeschreven en volgt het volledige lesprogramma in de klas. Eerder behaalde resultaten komen te vervallen en toetsen en examens moeten opnieuw worden afgenomen. Meer informatie hierover vind je in het Onderwijsen Examenreglement (OER). Communicatie ouders Ouder(s) en school hebben een gezamenlijk belang als het gaat om het welzijn van de studenten. Het uitgangspunt van de school is een goede communicatie met ouder(s) op basis van respect voor elkaar. Naast de informatie op de website krijgen ouder(s) regelmatig een nieuwsbrief, waarin de activiteiten en andere wetenswaardigheden worden genoemd. Rapporten, brieven, uitnodigingen voor de ouderavond etc., worden door de vestiging veelal via de mail verstuurd naar de ouder bij wie de student woont. Wanneer je ouder(s) niet op hetzelfde adres wonen, is het de verantwoordelijkheid van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te houden van relevante schoolinformatie. Indien de niet-verzorgende ouder niet op de 16 Schoolgids mbo Schagen

18 hoogte wordt gehouden door de verzorgende ouder, kan deze op verzoek, de informatie worden toegezonden die ook aan de verzorgende ouder wordt verstrekt. Bij de uitvoering van bovenstaande werkwijze zal de vestiging altijd het belang van de student voorop stellen. Wanneer je 18 jaar of ouder bent en in het bezit van een startkwalificatie wordt de informatie naar jou gezonden. Wanneer je jonger bent dan 23 jaar en nog niet in het bezit van een startkwalificatie (minimaal diploma op mbo 2-niveau of havo) dan worden ook je ouders geïnformeerd over je studievoortgang. Ziek melden / beter melden Als je ziek bent, meld je dit s ochtends (tussen 8.00 uur en 8.30 uur) bij de administratie op school. Het telefoonnummer is (0224) Ben je weer hersteld dan meld je dat zodra je weer op school bent. Ziek tijdens BPV Als je ziek bent terwijl je BPV loopt, dan meld je je ziek op je BPV-adres en ook op school. Wanneer je weer hersteld bent, bel je het BPV-adres en de school. Schoolgids mbo Schagen 17

19 Gedragscode en gewenste omgangsvormen Leefregels voor studenten In de missie/visie van het Clusius College is opgenomen dat onderwijs wordt geboden in een voor de student veilige omgeving. De student mag van de school verwachten dat: onderwijs wordt aangeboden met inachtneming van de missie en visie van de school; met respect en met inachtneming van de gewenste omgangsvormen omgegaan wordt met de student; de school zorg draagt voor de veiligheid van de student. Dit doet zij onder andere door regels over dit onderwerp vast te stellen en te communiceren naar de student. De school mag vervolgens van de student verwachten dat zij de in de school geldende regels in acht nemen. De volgende algemene leefregels zijn voor studenten opgesteld: 1. Ik toon respect voor iedereen. 2. Ik houd mij aan de afspraken. 3. Ik draag bij aan een veilige school(omgeving). 4. Ik gedraag mij netjes. 5. Ik zorg voor een prettige schooltijd. Hieronder volgt een uiteenzetting wat onder de leefregels wordt verstaan. Deze kan gebruikt worden als een richtlijn/hulpmiddel. De regels zijn positief gesteld. Door ze op deze manier te verwoorden, wordt er van uit gegaan dat iedere student zich in principe conform de algemene leefregels gedraagt. Hiermee wordt beoogd ongewenst gedrag te voorkomen. 1 Ik toon respect voor iedereen De student gaat op een respectvolle manier om met andere studenten en medewerkers van de school. De student houdt rekening met de gevoelens van anderen. Wie negatieve gevoelens over een ander uit, heeft de plicht deze eerst en vooral met de persoon te bespreken. De student houdt zich verre van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie en accepteert dit ook niet van andere studenten en medewerkers van de school. De student gebruikt gepaste taal in een passend stemvolume en in de Nederlandse taal. De student stelt zich positief kritisch op. De student laat spullen van anderen met rust en gaat met respect om met de eigendommen van de school. De student draagt gepaste kleding en kleding die passend is bij de lesberoepssituatie. De student draagt alleen een pet, muts of hoedje op plekken en tijd en conform de geldende vestigingsschoolregels (hoofdbedekking die vanwege een religieuze achtergrond wordt gedragen is toegestaan). 2 Ik houd mij aan de afspraken De student informeert alle betrokkenen tijdig indien een afspraak niet kan worden en nagekomen of indien hij niet in de les of op het BPV-adres aanwezig kan zijn. De student komt op tijd en bereidt zich goed voor. 18 Schoolgids mbo Schagen

20 De student conformeert zich aan de afspraken die worden gemaakt en de regels die zijn vastgesteld. De student is verantwoordelijk voor de eigendommen die hij mee naar school neemt. De student zorgt er voor dat hij de opgedragen opdrachten uitvoert en hiervoor de juiste materialen/boeken bij zich heeft. 3 Ik draag bij aan een veilige school(omgeving) De student brengt de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen niet in gevaar. De student leeft de veiligheidsvoorschriften na en voelt zich verantwoordelijk voor anderen. De student draagt bij aan een veilige schoolomgeving en herinnert anderen aan de regels. De student onthoudt zich van het gebruik van alcohol. Het gebruik van energydranken is alleen toegestaan conform de geldende vestigingsschoolregels. De student onthoudt zich van het gebruik van drugs. 4 Ik gedraag mij netjes De student houdt de ruimte zowel binnen als buiten netjes. Tafels, stoelen, computers en materialen worden alleen gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. De student eet en drinkt alleen tijdens de pauze. De student stalt zijn fiets/brommer in de fietsenstalling, parkeert zijn auto netjes op de parkeerplaats. De aan de student ter beschikking gestelde computers dienen met zorgvuldigheid behandeld te worden. De student maakt alleen gebruik van de computer om voor een schoolopdracht informatie te verzamelen op het internet of om opdrachten uit te werken. De student zet alleen persoonlijke informatie op internet als dit door de vestiging in een nadrukkelijke opdracht wordt gevraagd. De student neemt alleen deel aan -verkeer als dit in het kader van de uitwerking van een schoolopdracht van belang is en gebruikt in een zakelijke en nette taal. De student uit zich sociaal correct ten opzichte van medestudenten, medewerkers en de school als hij gebruik maakt van sociale media. De student maakt alleen conform de geldende vestigingsschoolregels gebruik van een mobiele telefoon, tablet, laptop, MP3 speler of ipod. De student gebruikt een camera alleen met toestemming van een docent. 5 Ik zorg voor een prettige schooltijd De student zet zich in voor anderen. De student gedraagt zich sportief. De student zet zich in voor het behalen van een goed resultaat. De student meldt het als er iets mis is en roept hulp in als hij een probleem ervaart. Dit gaat om zowel problemen waar de student zelf als anderen in verkeren. De student gunt anderen privacy. De student gaat goed om met dieren en planten. Schoolgids mbo Schagen 19

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Alkmaar. Groen licht voor succes!

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Alkmaar. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! Schoolgids mbo Schoolgids mbo Alkmaar 2012-2013 2013-2014 Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen we met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen,

Nadere informatie

2012-2013. Schoolgids mbo. Groen licht voor succes!

2012-2013. Schoolgids mbo. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! Schoolgids mbo 2012-2013 Het Clusius College verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep

Nadere informatie

2014-2015. Schoolgids mbo. Groen licht voor succes!

2014-2015. Schoolgids mbo. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! Schoolgids mbo 2014-2015 Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen we met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen, waarbij we veel aandacht

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling Aanmelden 2017-2018 agribusiness bloem & styling dier groen & techniek voeding & gezondheid Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding aanmelden 2017-2018 Groen licht voor succes!

Nadere informatie

Procedure. Schorsen en verwijderen van een student

Procedure. Schorsen en verwijderen van een student Procedure Schorsen en verwijderen van een student Colofon Uitgave van : MBO Amersfoort Instemming studentenraad : 23 januari 2017 Vastgesteld college van bestuur : 24 januari 2017 Kenmerk : MBOA-15-2591

Nadere informatie

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling Aanmelden 2016-2017 agribusiness bloem & styling dier groen & techniek voeding & gezondheid Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding aanmelden 2016-2017 Groen licht voor succes!

Nadere informatie

2012-2013. Schoolgids mbo. Groen licht voor succes!

2012-2013. Schoolgids mbo. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! Schoolgids mbo 2012-2013 Het Clusius College verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

mbo 2014 2015 Open huis 2014 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER

mbo 2014 2015 Open huis 2014 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Vrijdag 24 januari 18.30 tot 21.00 uur Zaterdag 25 januari 10.00 tot 13.00 uur Woensdag 16 april 18.30 tot 21.00 uur Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Open huis 2014 mbo 2014 2015 Het Clusius

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

2012-2013. Schoolgids mbo. Groen licht voor succes!

2012-2013. Schoolgids mbo. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! Schoolgids mbo 2012-2013 Het Clusius College verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep

Nadere informatie

mbo 2013-2014 Open huis 2013 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Vrijdag 25 januari 18.30 tot 21.00 uur

mbo 2013-2014 Open huis 2013 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Vrijdag 25 januari 18.30 tot 21.00 uur Open huis 2013 Groen licht voor succes! Vrijdag 25 januari 18.30 tot 21.00 uur AANMELDINGSFORMULIER Zaterdag 26 januari 10.00 tot 13.00 uur Vrijdag 19 april 18.30 tot 21.00 uur mbo 2013-2014 Het Clusius

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene opleiding

Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene opleiding WIJ ZIJN WIJ VINDEN LEUK WIJ KUNNEN VERANTWOORDELIJK zelfstandig nieuwsgierig natuur AFWISSELING BEZIG ZIJN OVERZICHT HOUDEN PROBLEMEN OPLOSSEN organiseren Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO 2015

Studentenstatuut MBO 2015 2015 INDEX INLEIDING 3 - Algemeen 3 - Vaststellen en wijzigen van dit statuut 3 1. RECHTEN EN PLICHTEN 4 5 - Hoe gaan we met elkaar om? 4 - Waar moet de school voor zorgen? 4 - Gebruik van onderwijsvoorzieningen

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 2

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Chauffeur wegvervoer Studierichting Centrum voor Logistiek Vakmanschap Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Leerweg bbl Sector

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Managementassistent/directiesecretaresse

Managementassistent/directiesecretaresse Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Managementassistent/directiesecretaresse Studierichting Secretarieel Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 4

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

School voor Bouwtechniek

School voor Bouwtechniek infovoor ouders verzorgers School voor Bouwtechniek welkom bij de School voor Bouwtechniek Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij ons heeft,

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Studentenstatuut. mbo AOC Oost. Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3

Studentenstatuut. mbo AOC Oost. Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3 Studentenstatuut mbo AOC Oost Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Toelichting op begrippen 4 Artikel 2 Het studentenstatuut in het Algemeen 8 Artikel

Nadere informatie

Laat jezelf zien. Loonwerk (Mighty Machines*) niveau 2 Medewerker Gemechaniseerd Loonbedrijf

Laat jezelf zien. Loonwerk (Mighty Machines*) niveau 2 Medewerker Gemechaniseerd Loonbedrijf Loonwerk (Mighty Machines*) niveau 2 Medewerker Gemechaniseerd Loonbedrijf LEERWEG DUUR PLAATS BOL 2 jaar Raalte* * Raalte: Zwolsestraat 63a Landbouw, veehouderij en techniek gaan hand in hand. Kijk maar

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie 2018-2019 Er zijn

Nadere informatie

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen infovoor ouders verzorgers School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school.

Nadere informatie

Gedragscode en Gewenste Omgangsvormen binnen het Clusius College

Gedragscode en Gewenste Omgangsvormen binnen het Clusius College Gedragscode en Gewenste Omgangsvormen binnen het Clusius College Beleid voor leerlingen/studenten en ouders/verzorgers van het Clusius College Opgesteld door projectgroep Sociale Veiligheid Voorjaar 202

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Informatieboekje Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3/4 cursusjaar 2017-2018 Maatschappelijke Zorg 2017-2018 1

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie 2017.1 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van SVO vakopleiding food en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Ondergetekenden De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Mw. van der Heijden- van der Sluis Kennismaking met mentoren Het examen naar

Nadere informatie

Secretarieel. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3. na de zomervakantie.

Secretarieel. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3. na de zomervakantie. Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Secretaresse Studierichting Secretarieel Locatie Venlo - Hagerhofweg Weert - Drakesteyn Niveau 3 Leerweg bol Sector Economie

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur:

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: FLOWER DESIGN Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: - Medewerker Bloembinden (niv.2) BBL - Vakbekwaam Medewerker Bloembinden (niv.3)

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem 1 en 2 juli, 29 augustus 2015 Rijn IJssel Vakschool Wageningen 2015-2016 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs Informatieboekje voor de start van het cursusjaar 2017-2018 voor studenten Laboratoriumonderwijs INHOUD: pagina 1. Informatie voor alle 1 e jaars studenten 2 Start 2 Boeken- en leermiddelenpakket 2 Laptop

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) - De studentenraad van ROC Friese Poort heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van ROC Friese Poort - Op deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BPV-blad

Algemene voorwaarden BPV-blad Algemene voorwaarden BPV-blad 1. Randvoorwaarden 1.1. De leerlingenraad van het Hout- en Meubileringscollege heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van het Hout- en Meubileringscollege en de

Nadere informatie

Managementassistant/ office assistant Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 4

Managementassistant/ office assistant Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat Weert - Drakesteyn Niveau 4 Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Managementassistent Studierichting Managementassistant/ office assistant Locatie Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Medewerker secretariaat en receptie

Medewerker secretariaat en receptie Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker secretariaat en receptie Studierichting Secretarieel Economie Breed Niveau 2 Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Gezondheidszorg welkom bij de School voor Gezondheidszorg Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2013-2014 Vastgesteld door College van Bestuur : 10 juni 2013 Kenmerk CvB : U13.00438 OW 99 Instemming Studentenraad : 18 juni 2013 I. Inleiding MBO Utrecht wil

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk Wat maak jij morgen mee MBO Loonwerk Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting regionaal opleidingencentrum ID College, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Technisch Specialist Personenauto's

Technisch Specialist Personenauto's Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technisch Specialist Personenauto's Studierichting Motorvoertuigentechniek Locatie Nuth - Thermiekstraat Niveau 4 Leerweg bbl

Nadere informatie

School voor Onderwijs en Kinderopvang

School voor Onderwijs en Kinderopvang infovoor ouders verzorgers School voor Onderwijs en Kinderopvang welkom bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie