C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK PERSOONLIJK PROFIEL MANAGEMENTERVARING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK PERSOONLIJK PROFIEL MANAGEMENTERVARING"

Transcriptie

1 C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK Naam en titulatuur: drs. MBH IJpelaar RE CISA Geboortedatum: 15 april 1959 Adres: Voorstraat CP VLIJMEN Rijbewijs BE PERSOONLIJK PROFIEL René IJpelaar ziet zichzelf als een optimistisch mens, heeft doorzettingsvermogen en energie, toont daadkracht, maakt snel contact, is analytisch scherp en werkt zelfstandig en gestructureerd maar kan ook goed in een team zijn rol vervullen. Hij is goed in staat tot het mondeling verwoorden van oplossingen en heeft bovendien een vlotte pen. René is en blijft integer. Rene combineert zowel leidinggevende ervaring als ICT-teamleider als ervaring als projectmanager op dit gebied ( inclusief het behalen van doelstellingen zoals geformuleerd in business cases). Tevens brengt hij veel kennis en ervaring mee met standaardisaties, open standaarden, samenwerking en integratie van ICT beheerprocessen. Op ICT gebied wordt hij gezien als een autoriteit. Hij heeft binnen de publieke sector in diverse rollen en binnen diverse organisaties kennis en ervaring opgedaan met samenwerkingsverbanden. Hij beschikt over een uitstekende politieke en bestuurlijke antenne. MANAGEMENTERVARING Programmamanager Bedrijfsfuncties annex teamleider a.i. bij Het Waterschapshuis te Amersfoort (ontwikkeling en beheer circa 20 ICT systemen voor de primaire processen van alle waterschappen tbv watersysteembeheer, waterkeringen, afvalwaterzuivering, vergunningverlening & handhaving; realiseren producten en diensten en aansturen <10 medewerkers binnen het programma plus voorzitterschap stuurgroepen + gedelegeerd opdrachtgever richting ESRI, Nieuwland Automatisering en ARCO. Programmamanager Diensten bij Het Waterschapshuis annex teamleider (realiseren producten en diensten en aansturen <15 medewerkers binnen het programma. Daarnaast gedelegeerd opdrachtgever voor IBM b.v. transitie en beheer IRIS (systeem voor ondersteuning primaire processen alle waterschappen; 13 modules) en voorzitter stuurgroep, 1 van 7

2 Coördineren en planning inzet auditors, reviewers, verificateurs, T&T Compet&t GBA audits DEKRA (circa 30 personen) en vertegenwoordiging bij ministerie van BZK. PROJECTERVARING Quality assurance project aanschaf en implementatie centraal CMS voor 7 waterschappen, Het Waterschapshuis. Quality assurance project invoering BRP gemeente Vianen. Projectleider Ontwikkeling audit product Digid beveiligingsassessments bij BKBO joint venture met ATOS en pilots. Review Business case Opvolger IRIS, systeem voor primaire processen waterschappen,. Het Waterschapshuis. Projectleider IRIS module Kadastraal Informatiesysteem/ Schouw op de watergangen a.i. bij Het Waterschapshuis. Ophalen requirements bij waterschappen tbv nieuw aan te schaffen systeem. Organisatie marktconsultatie. Opstellen Nota van Inlichtingen. Vergelijking marktalternatieven, architectuurtoets WILMA, opstellen afwegingskader en leiden van de business case door de besluitvormingsgremia. Overall projectmanager bij Het Waterschapshuis namens alle waterschappen voor aanbesteding, ontwikkeling, test en uitrol gemeenschappelijk belastingsysteem tbv gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, overheidsdatabase, aansluiting basisregistratie en enterprise service bus (omvang project TAX-i 17 miljoen; SOA project; leiden projectorganisatie, planning, voortgangs- en budgetbewaking, NHR, BRP, BAG, BRK, GEMMA, NORA, WILMA). Deelprojectleider voor de uitbesteding en het organiseren van de Proof of Concept bij de EU aanbesteding belastingsysteem bij de Regionale Belasting Groep Rotterdam Delft. Projectleider Implementatie Basisregistratie Personen bij het samenwerkingsverband van de vier Middelsee gemeenten. Egem-I begeleiding o.a. realisatieplan e-overheid en opzet dienstverlening gemeente Middelburg in opdracht van ICTU. Leiden van implementatieprojecten bij diverse gemeenten van ICT systemen Publiekszaken en Belastingen. Projectleiding Q-trajecten Dienstverlening en implementatie basisregistraties bij diverse gemeenten o.a. Eindhoven en Den Haag. Servicedesk GBA en belastingen en basisregistratiesystemen bij softwareleverancier; Installeren configureren hard- en software en systeembeheer iseries Projectleiding implementatieprojecten IT systemen Publiekszaken, Belastingen en basisregistraties van Pink bij gemeenten en waterschappen; Projectleiding waterschapsverkiezingen AGV/Waternet, Schieland en de Krimpenerwaard, Brabantse schappen, Rijn & IJssel etc met volledige budgetverantwoordelijkheid inclusief Print en mail door Roccade Megaplex (omzet circa 2 miljoen per project). Begeleiding van de aansluiting op GBA-netwerk van gemeenten, waterschappen,, Vestigingsregister, pensioenfondsen en levensverzekeraars; Coördinatie trainingen en ontwikkelen lesmateriaal Training Werken met de GBA, Managen van de GBA, GBA specialist, courseware GBA; Initiële hoofdredacteur Handleiding Uitvoerings Procedures GBA en Draaiboek Bijzondere 2 van 7

3 Gemeenten; Redacteur Handleiding Operationele Procedures GBA; Redacteur Draaiboek Toetreding Gemeenten tot de GBA; AUDIT ERVARING Opzet en uitvoering beveiligingsscans, risicoanalyses en beveiliging waardedocumenten bij tientallen gemeenten. IT auditor bij juridische geschillen toegevoegd aan advocatenteam Louwers IT Advocaten te Eindhoven. Audit werkzaamheden. Opzet en uitvoering privacy-audits en implementatie Wbpregelgeving bij o.a. Sociale Dienst Assen, gemeente Bergen. Uitvoering en verificatie GBA audits op het gebied van privacy en informatiebeveiliging bij gemeenten (> 200 gemeenten) in het Publiekszaken domein als Register EDP auditor namens DEKRA. Uitvoering en verificatie Suwinet audits bij sociale diensten Amersfoort, Roosendaal Doetinchem en Nieuwegein (sociale zekerheidsdomein) als Register EDP. Opzet en uitvoering Extern onderzoek Reisdocumenten bij tientallen gemeenten + training van de collega auditors in opdracht van BMC. IT-assesments bij implementatie informatiesystemen van derden bij gemeenten o.a. gemeente Rotterdam en wetterskip Fryslân; Uitvoeren risicoanalyses, opzetten governance en beveiligingsbeleid bij o.a. gemeenten Den Haag, Rotterdam, Valkenswaard, Tholen, Nieuwegein, Rucphen, Schagen e.a.; Opstellen normenkader voor o.a. GBA audit en Suwinet audit in het sociale zekerheidsdomein; Opzet auditproces GBA audits en beschrijven in proceshandboek KEMA/DEKRA en coördinatie externe audit door Raad voor Accreditatie; Initiële productontwikkeling en beheer Informatiebeveiligingsplan BMC (> 250 gemeenten); Toepassen (informatie)beveiligingsplannen en implementatie bij diversie gemeenten; Beveiligingsscans, risicoanalyses en beveiliging waardedocumenten (> 200 gemeenten); Privacy-audits en implementatie Wbp-regelgeving bij gemeenten o.a. Rotterdam, Hulst, Vaals, Nieuwegein; ERVARING MET SAMENWERKINGSTRAJECTEN Auteur business case e-hrm om aanschaf, uitrol en gezamenlijk beheer van een nieuwe e- HRM voorziening in samenwerking voor alle waterschappen mogelijk te maken in opdracht van Het Waterschapshuis/VDW/UvW. Projectleider Vergunningverlening en Handhaving en later kwartiermaker Samenwerking Rijkswaterstaat en waterschappen vanuit Het Waterschapshuis inzake de aanbesteding, implementatie en beheer nieuw systeem voor Vergunningverlening en Handhaving (business case, projectbegroting, roadshow, risico analyse, inrichten beheer, uniformering werkprocessen, conversie, koppelingen, architectuur RUDI WILMA NORA requirements, SLA, contracten). 3 van 7

4 Vertegenwoordiging waterschappen in diverse landelijke gremia mbt basisregistraties en e-overheid namens Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis; inup onderzoeken in opdracht van KING bij de gemeenten Boxtel en Halderberge. Organisatie testen en acceptatie belastingsoftware namens 14 waterschappen; Contractonderhandeling en opstellen SLA/DAP namens 14 waterschappen; Kwartiermaker share service centrum Kennemerland Zuid (belastingen); SLA samenwerking ICT shared services bij gemeenten (o.a. GemCC Delfzijl, Appingedam). Projectleiding insourcing diverse bedrijfsapplicaties en integratie IT systemen bij waterschapsfusies. OPLEIDINGEN René IJpelaar rondde op 16 februari 1990 met succes de universitaire doctoraal studie Bestuurskunde af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarvoor behaalde hij de propedeuse Engels aan dezelfde universiteit. In 2001 behaalde hij het diploma Certified Information Systems Auditor (USA) examen en werd toegelaten als beëdigd IT-auditor van de wereldwijde beroepsvereniging Isaca (bewijs van inschrijving ). Op 29 april 2004 rondde hij met succes na een part time studie van twee jaar de postdoctorale opleiding EDP auditing af aan de Universiteit van Tilburg (TIAS) en werd in 2005 ingeschreven als beëdigd EDP auditor (= RE) in het register van de beroepsvereniging NOREA (bewijs van inschrijving 1252). In de periode december 2006 tot en met februari 2007 doorliep hij met succes de toerusting van ICTU tot KEMA gecertificeerd Egem-I adviseur. Op 28 januari 2010 werd hij door het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten het KING keurmerk E-adviseur verleend (nummer KEA ). CURSUSSEN René volgde daarnaast in de loop van de jaren diverse didactische trainingen en cursussen op de vakgebieden projectmanagement ICT, GBA, COBIT IT Governance, informatiebeveiliging en auditing. Certified Ethical Hacking, Firebrand, mei 2013 Training I-Spiegel software, KING, november 2012 Certificaat Training Wet Naleving Europese Regelgeving publieke entiteiten, Aeves, september 2012 Workshop Use Cases (testscripts), Nieuwland Automatisering, Wageningen, april - juni 2011 Training Requirements Management, Blue Bricks, Amersfoort, juni 2011 Interne training BMC Cursus uitvoeren Extern Onderzoek Reisdocumenten, Amersfoort, oktober 2010 Certificaat Cobit training Strategies for Implementing IT Governance, Isaca, Edinburgh UK, september van 7

5 Certificaat Praktijkcursus Succesvol Aanbesteden, EPB, Utrecht, 24 juni 2008 Certificaat training IT audit process, Isaca, Frankfurt BRD, 11 maart 2005 Birkman persoonlijke vaardigheden; BMC interne training Leusden, juni 2003 Certificaat intern auditor Certiked ISO , Dingena en Verhoef Consulting, Scherpenzeel, 10 september 2002 Certificaat BMC interne training Microsoft Project, augustus 2002, Leusden Certificaat BMC interne training Microsoft Excel, mei 2002, Leusden Diploma Certified Information Systems Auditor, ISACA, New York 7 december 2001 Certificaat Training Code voor Informatiebeveiliging 2000; NEN/NNI te Delft, 17 januari 2001 Certificaat Workshop GBA procesauditor, Improve Quality Systems, Valkenswaard, 17 mei 2000 Certificaat DOOR Presentatievaardigheden; Door instituut te Zeist, 12 mei 2000 Certificaat GBA auditor training, KEMA, Arnhem, 22 maart 2000 Certificaat Unix voor gebruikers, HP Opleidingscentrum, Amsterdam, 13 september 1999 Certificaat Projectbeheersingsmethode Prince II voor experts; Pink Elephant, Veldhoven, juni 1999 Certificaat Adviesvaardigheden voor consultants I en II, opleidingsinstituut Leertouwer van Dijck & U, 14 april 1999 te Rosmalen Certificaat Projectbeheersingsmethode Prince II Essentials; Pink Elephant, Veldhoven, april 1999 Certificaat Basiscursus Intelligent Planner voor projectleiders, Augeo opleidingscentrum, Barneveld, 24 maart 1999 Certificaat Gestructureerd testen I en II (gevorderden), Mors Automatisering, Epe, 23 september 1997 Certificaat Systeembeheer AS/400, Silvac, Hilversum, 11 september 1997 Certificaat Adviesvaardigheden voor IT-consultants I en II; van Dijck en partners, Eindhoven, mei 1997 Certificaat Didactische vaardigheden voor IT-consultants; van Dijck en partners, Eindhoven, februari 1997 Certificaat Opleiding Situationeel leidinggeven; Rijks Opleidingsinstituut, Den Haag, mei 1996 Certificaat Functioneringsgesprekken voor leidinggevenden; Rijks Opleidingsinstituut, Den Haag, maart 1996 Diploma Controller bij de lokale overheid, Bestuursacademie Randstad, Maarssen, 29 juni 1995 Diploma post HBO opleiding Informatiekunde bij de lokale overheid, Bestuursacademie Randstad, Maarssen, 16 december 1993 Certificaat SPSS/PC II Universitair Rekencentrum Nijmegen d.d. 30 maart 1990 Certificaat SPSS/PC I Universitair Rekencentrum Nijmegen d.d. 16 maart 1990 Certificaat Technisch Systeembeheer Bestuursacademie Noord Brabant d.d. 30 juni 1989 PUBLICATIES 5 van 7

6 Ambtelijke reorganisaties een onderzoek naar nieuwe organisatievormen in grote gemeenten (hoofdstuk 23 Gemeente Nijmegen), Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1986 Samen met drs. M. Grote, Paper Dynamiek en stabiliteit Gemeentelijke antwoorden op veranderende omgevingsinvloeden februari 1989 vakgroep Bestuurskunde, Radboud Universiteit Doctoraal scriptie De GBA een weg zonder einde of een einde zonder weg het hangen en wurgen van een automatiseringsproject, Radboud Universiteit, oktober 1989 Informatiebeleid persoonsgegevens - Handboek Burgerzaken (Kluwer), 2001 Beveiligingsplan GBA gemeente Floppydam Handboek GBA (Kluwer), 2001 Back-up, restore, herstel en uitwijk Handboek GBA (Kluwer) Samen met drs W. de Vries het artikel Waterschappen en de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens in het maandblad Het Waterschap nr. 7 (2002) Artikel GBA audit niet langer een papieren tijger in het maandblad Burgerzaken en Recht nr 12, december 2002 Interview Papierwinkel GBA niet op orde, Computable 1 augustus 2003 Interne publicatie BMC Het nut van de GBA audit, 30 december 2003 Afstudeeropdracht Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de informatievoorziening bij Vlisco Helmond, TIAS Business School Tilburg, Opleiding EDP auditing, april 2004 Interview BAG maakt veel mogelijk voor ons, Publicatie BAG VROM, d.d. 17 maart 2008 Artikel GBA audit of zelfevaluatie in maandblad Burgerzaken en Recht, nr 1, januari van 7

7 KENNISMATRIX Aantal jaren Niveau werkervaring Beleidsterreinen Publiekszaken 16 Goed Vergunningverlening en 2 Redelijk handhaving Watersysteem 2 Beginner Belastingen 8 Goed Basisregistraties 8 Goed Hardware IBM i-series 16 Goed Windows 20 Goed Besturingssystemen Os/ Expert OS/390 3 Goed Windows 20 Goed Databases AS/ Redelijk Oracle 10g 4 Beginner Architectuur Tofag, NORA, GEMMA, WILMA en 5 Redelijk RUDI Methodieken Prince2 14 Expert IT auditing 11 Expert Application Service Library (ASL) 4 Redelijk Business Information Service 4 Redelijk Library (BISL) Business Cases opstellen en 20 Expert activiteiten begroten Requirementsanalyse 4 Goed Use Cases opstellen 3 Redelijk TMAP 5 Beginner Office Pakketten Office suite 10 Expert Tools & Overige MS Project 10 Goed pakketten Mindmap 1 Beginner MS Viseo 5 Goed Sharepoint 5 Goed IRIS 3 Redelijk Key2Burgerzaken Centric 5 Redelijk Globitlijn PinkRoccade 10 Goed Decos 3 Gebruiker 7 van 7

C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK PERSOONLIJK PROFIEL INFORMATIEBEVEILIGING

C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK PERSOONLIJK PROFIEL INFORMATIEBEVEILIGING C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK Naam en titulatuur: drs. MBH IJpelaar RE CEH CISA Geboortedatum: 15 april 1959 Adres: Voorstraat 20 5251 CP VLIJMEN www.ijpelaar.com rene@ijpelaar.com reneijpelaar@bmc.nl

Nadere informatie

C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK ERVARING

C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK ERVARING C V R E N É I J P E L A A R PERSOONLIJK Naam en titulatuur: drs. MBH IJpelaar RE CISA Geboortedatum: 15 april 1959 Geboorteplaats: Drunen (N.B.) Gehuwd en twee kinderen Adres: Voorstraat 20 5251 CP VLIJMEN

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats Curriculum Vitae Naam Algemeen Michiel Klok Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats 9753 AE Haren Telefoon 06 5126 2744 E-mail LinkedIn Nationaliteit michiel@mklok.nl http://nl.linkedin.com/in/michielklok

Nadere informatie

M. (Marcel) Majoor RE CISSP Oude Molenmeent 2, 1231 BD Loosdrecht, Nederland [T] +31 355 826012 [M] +31 620 821 770 [E] marcel.majoor@mmaa.

M. (Marcel) Majoor RE CISSP Oude Molenmeent 2, 1231 BD Loosdrecht, Nederland [T] +31 355 826012 [M] +31 620 821 770 [E] marcel.majoor@mmaa. KORTE INTRODUCTIE: M. (Marcel) Majoor RE CISSP Oude Molenmeent 2, 1231 BD Loosdrecht, Nederland [T] +31 355 826012 [M] +31 620 821 770 [E] marcel.majoor@mmaa.nl Een ervaren doelgerichte allround adviseur

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens Persoonsgegevens Expertise Opleiding Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Burgerlijke staat: Nationaliteit: Rijbewijs: Mobiel nummer: Website: Email: Jan van Esch Brederostraat 22 2951 TG Alblasserdam

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arold Sonke

Curriculum Vitae Arold Sonke Naam Drs. A.J.L. Sonke RE RA Kantoor Vondelstraat 89, 2513 EP Den Haag, Nederland Geboortedatum 31 mei 1967 Telefoon 06-28115488 e-mail arold@sonke.net website www.sonke.net Algemeen profiel Arold Sonke

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia. Kennis & Ervaring. Naam: Geboortedatum: Huidige functie: Adres: Postcode: Woonplaats: e-mail: Telefoon: GSM:

CURRICULUM VITAE. Personalia. Kennis & Ervaring. Naam: Geboortedatum: Huidige functie: Adres: Postcode: Woonplaats: e-mail: Telefoon: GSM: CURRICULUM VITAE Personalia Naam: Geboortedatum: Huidige functie: Adres: Postcode: Woonplaats: e-mail: Telefoon: GSM: P.H.W. (Paul) Willems RE CISA CCE 16 april 1969 Eigenaar van PiWi Consultancy B.V.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Arwin de Beer (06-14831714)

CURRICULUM VITAE. Arwin de Beer (06-14831714) CURRICULUM VITAE Arwin de Beer (06-14831714) SAMENVATTING Sinds 1 mei 2008 werk ik als zelfstandig organisatie adviseur/projectleider en heb in die hoedanigheid verschillende projecten uitgevoerd bij verschillende

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009 Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon Mail / web Linkedin Skype Opleiding Overig studie Ir Erik Boerrigter MBA 22 november 1973 Valkenboskade 599 2563 JE, s Gravenhage 070-3639876

Nadere informatie

Telefoon : 0346 575026 ; 06 28088536 : hfwerf@gmail.com, www.informatiewerf.nl info@informatiewerf.nl

Telefoon : 0346 575026 ; 06 28088536 : hfwerf@gmail.com, www.informatiewerf.nl info@informatiewerf.nl CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam : Werf, van der Voornamen : Haye Frans Geboortedatum en plaats : 14 februari 1957, Grouw Adres : Marco Pololaan 19 Woonplaats : 3603 GA Maarssen Telefoon : 0346

Nadere informatie

Profiel drs. Hans van Tol

Profiel drs. Hans van Tol Profiel drs. Hans van Tol Naam Hans van Tol Geboortedatum 15-03-1964 Woonplaats Wassenaar Nationaliteit Nederlands Talen Nederlands, Engels Rijbewijs B Kernkwaliteiten Analytische, resultaatgerichte project/interim

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

E. Kattenberg (Bert) Morelstraat 30 mobiel: 06-50936884 3552 GN UTRECHT e-mail: e.kattenberg@kattenberg-it.nl

E. Kattenberg (Bert) Morelstraat 30 mobiel: 06-50936884 3552 GN UTRECHT e-mail: e.kattenberg@kattenberg-it.nl Curriculum Vitae - Bert Kattenberg, Utrecht pag. 1 E. Kattenberg (Bert) Morelstraat 30 mobiel: 06-50936884 3552 GN UTRECHT e-mail: e.kattenberg@kattenberg-it.nl * OPLEIDING: 1989-1993 Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia

CURRICULUM VITAE. Personalia CURRICULUM VITAE Personalia Naam Edwin van den Broek Adres Fort Pinssen 29 Postcode + woonplaats 2926 VD Krimpen aan den IJssel Mobiel 06-22750269 Email edwinvandenbroek@enabler.nl Geboortedatum 9 januari

Nadere informatie

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting Curriculum Vitae Persoonsgegevens Achternaam : Francissen Voornaam : Henk Voorletters : H.G.M. Titels : RE, RA Woonplaats : Apeldoorn Geboortedatum : 16 juni 1967 Website : www.francissen.com Kennis Opleidingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64 E mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl Inleiding

Nadere informatie

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager CURRICULUM VITAE B. (Bart) J.M. van Gaal Personalia Naam : B. (Bart) J.M. van Gaal Geboortedatum : 8-2-1961 Geslacht : M Woonplaats : UDEN Telefoonnummer : 06-51563011 Inzetbaar als : Interim- programma-

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Naam : ing. Jan van Galen Geboortedatum : 23 maart 1958 Nationaliteit : Nederlandse Rijbewijs : Ja Beschikking auto : Ja Woonplaats : Huizen (NH) Opleidingsniveau : HTS-E Email :

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2011 1-6

Curriculum Vitae 2011 1-6 2011 1-6 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2014-2015 Actieve masterclasses Locatie: Carlton President, Utrecht (dag 1 t/m 4) MBO Raad Woerden (5) Informatiebeveiliging voor de MBO sector Aanleiding:

Nadere informatie

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS OPLEIDINGEN PROFIEL VAN SANDER GOETHALS Sander is een leergierige professional met goede communicatieve vaardigheden en een analytische denkstijl. Een echte procesdenker die met scherpe analyses en creatieve

Nadere informatie

Curriculum Vitae. MDE ICT Managing Dynamic Environments PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS

Curriculum Vitae. MDE ICT Managing Dynamic Environments PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS Curriculum Vitae MDE ICT Managing Dynamic Environments PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : B. van de Beld Adres : Nocturnestraat 12 Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055 360 36 76 GSM-nummer : 06 2289 75 90 E-mailadres

Nadere informatie

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Lucas Alex Contact: Lighthouse-ICT B.V Adres: van Blaaderenweg 10a Postcode / plaats: 1862 JP Bergen NH Telefoon: 06 234 06 721 e-mailadres: alex@lighthouse-ict.com

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen CURRICULUM VITAE Naam : Arjan Otter Geboortedatum : 16 april 1970 Adres : Zwenghout 20 Postcode : 3991 PG Woonplaats : Houten Telefoon : 06-29475048 Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse

Nadere informatie