Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan AK Nunspeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet"

Transcriptie

1 Veluvine Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan AK Nunspeet tel.: fax: Nuborgh College PROTESTANTS CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP Bank: Bankrekeningnr.: Rabobank Elburg VMBO-HAVO-VWO

2 INHOUDSOPGAVE Aansprakelijkheid 27 Absentie 20 Adreswijziging 27 Belangrijke data 25 Beroepskeuze 24 Bestuursvorm 4 Boeken 22 Buitenlandse reis 25 Centrale administratie 4 Data activiteitenweken 25 Decaan 12 Directeur/bestuurder 4 Directeur 7 Docenten 7 Doorstroom 17 Faalangstreductietraining 14 Formulieren 23 Gebedsgroep 24 Gescheiden ouders 27 Havo/vwo 17 Hulp en begeleiding 10 HuMa-kaart 21 Informatiekunde 18 Inspectie Voortgezet Onderwijs 6 Kanjertraining 14 Leerlingenstatuut 23 Leerplichtambtenaar 15 Leergebieden 17 Lestijden 20 Locaties 5 Maatschappelijke Stage 17 Mededelingenblad ouders 27 Medezeggenschapsraad 5 Mentor 10 Neen 18 Onderwijsaanbod 5 Onderwijskundige zaken 16 Onderwijsonderst. personeel 9 Ongeoorloofd verzuim 22 Ouderbezoek 27 Ouderraad 19 Overgangsregels havo/vwo 34 Overgangsregels vmbo 29 Persoonlijke bijbel 23 Presentie 20 Plusklas 17 Printbeleid 26 Raad van Toezicht 4 Rapporten 25 Remedial Teaching 13 Schakelleerling 17 Schoolarts 15 Schoolmaatschappelijk werk 15 Schoolpasjes 24 Schoolreglement 35 Straathoekwerk 15 Teamleider 7, 11 Vakanties 25 Veiligheid op school 27 Vertrouwenspersoon 12 Verwijdering van school 26 Verzekeringen 27 Verzuim 21 Voorwaarden gebruik boeken 22 Voorwerpen van waarde 26 Voorwoord 3 Vragen over onderwijs 15 Werkweek 24 Wet persoonsgegevens 11 Zieke leerlingen 16 Zorg Advies Team 11 Zorgoverleg 11

3 Voorwoord Het Nuborgh College is een scholengemeenschap van zo'n 2200 leerlingen. Er werken ca. 250 personeelsleden op onze school. Kleinschaligheid en aandacht voor onze leerlingen staan bij ons voorop. Onze school bestaat daarom uit drie kleinschalige locaties. Elke locatie heeft een eigen informatiegids. Het Nuborgh College vindt het belangrijk dat ouders en leerlingen zich betrokken voelen bij hun locatie. Betrokkenheid komt op verschillende manieren tot stand, bijvoorbeeld door de ouderraden, de medezeggenschapsraad en de ouderavonden. Ook de informatiegids speelt bij het versterken van de band tussen ouders, leerlingen en de school een belangrijke rol. In de gids voor het schooljaar 2011/2012 staat weer veel informatie over de vele activiteiten van de locatie. Daardoor is de informatiegids naast de schoolgids een belangrijk document geworden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de locatie. Verder kunt u voor actuele informatie ook altijd onze website raadplegen: drs. J. Klein, directeur/bestuurder 3

4 Bestuursvorm De school gaat uit van de Stichting voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs op de Noordwest-Veluwe. Het bestuur - het bevoegd gezag - berust bij de directeur/bestuurder, dat wil zeggen bij een professioneel (éénhoofdig) College van Bestuur. Deze legt verantwoording af aan en staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. De namen van de leden van de Raad van Toezicht kunt u vinden op onze website: Zowel de directeur/bestuurder als de leden van de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het directiesecretariaat: tel.nr.: Het postadres voor is: Postbus 27, 8080 AA Elburg of via Raad van Toezicht Voorzitter: dhr. W.H. Marchand, Doornenkamp 12, 8077 SL Hulshorst, tel.nr: Directeur/bestuurder De directeur/bestuurder is belast met de algemene leiding van het Nuborgh College. Voor de dagelijkse zaken richt u zich tot de locatiedirecteur. Voor de algemene schoolzaken kunt u terecht bij dhr. drs. J. Klein, Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel.: , tel.: privé: Directie secretariaat: Mevr. M.P. Oostendorp-Veenstra adres: Bezoekadres : Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel.: Postadres: Postbus 27, 8081 AA Elburg Centrale administratie De personele, financiële en leerlingenadministratie van het Nuborgh College wordt centraal gevoerd. Daarnaast heeft elke locatie een locatieadministratie. Voor vragen over inschrijving van leerlingen en financiële zaken kunt u contact zoeken met de centrale administratie. Medewerkers Directeur bedrijfsbureau Dhr. G. Deetman Bezoekadres: Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel Postadres: Postbus 27, 8081 AA Elburg Centrale personeelsadministratie: Mevr. M. Nagelhout-Zoet Bezoekadres: Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel Postadres: Postbus 27, 8081 AA Elburg 4

5 Centrale financiële administratie: Postadres: Postbus 27, 8080 AA Elburg Bezoekadres: Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel Banknummer: Voor betalingen aan de school kunt u gebruik maken van rekeningnummer Rabobank Elburg. Centrale leerlingenadministratie: Bezoekadres: Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel Postadres: Postbus 27, 8080 AA Elburg Onderwijsaanbod Het Nuborgh College is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en atheneum met locaties in Elburg en Nunspeet. Dit brede onderwijsaanbod biedt de leerlingen de mogelijkheid een passend onderwijstraject te vinden. Locaties: Nuborgh College Lambert Franckens, Lange Wijden 50, 8081 VV Elburg tel.: / adres: Nuborgh College Oostenlicht, Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel.: adres: Nuborgh College Veluvine, F.A. Molijnlaan 184, 8071 AK Nunspeet tel.: / adres: Medezeggenschapsraad De scholengemeenschap heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over beleid en functioneren van de school. Het bestuur van de school is verplicht de MR advies te vragen bij bepaalde besluiten. Voor een aantal beleidsbesluiten heeft de MR instemmingsrecht. Door het niet verlenen van instemming kan de raad voorgenomen beleidsbesluiten tegenhouden. Het instemmingsrecht heeft vooral betrekking op onderwerpen van onderwijsinhoudelijke aard. De MR beoogt door overleg en adviezen bij te dragen aan het optimaal functioneren van de school. De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De vertegenwoordigers van het Nuborgh College Veluvine zijn: mevrouw M.S.H. Bruinink en de heer W.A. van Keulen. De vertegenwoordiger van de oudergeleding is mevrouw B. Franken. 5

6 Inspectie Voortgezet Onderwijs De school staat onder toezicht van de Inspectie van het Voortgezet Onderwijs: Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch geweld, fysiek geweld, discriminatie of extremisme: Meldpunt vertrouwensinspecteurs: (lokaal tarief) Sportdag juni

7 Personeel van het Nuborgh College Veluvine Directeur Dhr. H. Zwart Teamleider tel.: Mevr. W.H.J. Postma Teamleider onderbouw tel.: (=leerjaar 1 en 2) Docenten Bej Dhr. J.W. van den Berg n&t tel.: tn, wi Beu Mevr. M. Beumer-Witteveen k&c tel.: Bij Dhr. L.C. van der Bijl ec, gd, ma, m&m Bow Dhr. W.J. Bos ec, m&m tel.: tgl Brs Mevr. drs. M.S.H. Bruinink la ne 7

8 Vervolg docenten Cro Dhr. Th. du Crocq tel.: en Der Dhr. A.R. Dekker bi, n&g tel.: decaan Dij Dhr. A. Dijkman du tel.: Dih Mevr. H.R.M. Dijkstra-Aalberts wi tel.: Fik Mevr. A.M. Fikse-Grin n&g tel.: Hee Mevr. A.M. Hendrikse-v.d. Hoogen gd tel.: Keu Dhr. W.A. van Keulen ns1, ns2 tel.: tgl Kug Dhr. G.G. Kunst du, ict tel.: k&c Lin Dhr. J.W. van der Linden gs, ma tel.: m&m Nof Mevr. F.J. van Norel-Cook f wi tel.: Pan Dhr. M. Panis fa tel.: ne, Pau Dhr R.H. Pauwels en tel.: Pdr Dhr. drs. H.F. Poeder bi tel.: n&g Pos Mevr. W.H.J. Postma ne tel.: Sir Dhr. R.S.J. Siebert wi tel.: n&t, tn Vim Dhr. M. Visser b&s lo Vos Dhr. J. Vos b&s n&t, lo 8

9 Vervolg docenten Wij Dhr. H.J.M. Wijnne ak, m&m tel.: gd Zwt Mevr. J.H. Zwart-Hendrikse ne tel.: Onderwijsondersteunend personeel Mevr. E. Grit-van Bentum administratief tel.: medewerkster Dhr. M. van der Heide rt-rekenen tel.: Dhr. B. Keppel conciërge tel.: Mevr. N. Koetsier tel.: rt-taal Mevr. E. Kost-Zoeteweij onderwijsassistent tel.: Dhr. S. van Riesen conciërge, tel.: onderwijsassistent Mevr. H. Spijkerboer-Van Norel onderwijsassistent tel.: Mevr. K.J. van Weeghel-Siefers administratief tel.: medewerkster Opmerking Wilt u, als u de directeur, de teamleider, docenten of het onderwijsondersteunend personeel wilt spreken, dit zoveel mogelijk overdag op school proberen te doen? Beslist niet bellen na uur en ook niet op zaterdag en zondag (mits in zeer dringende gevallen)! 9

10 Hulp en begeleiding Iedere school kent leerlingen die problemen hebben. Dat kan een probleem zijn dat thuis speelt, op school of in de vriendenkring en dan is het goed als er iemand is waar je mee kunt praten, die naar je wil luisteren en je probeert te helpen. Daarom zijn er op school allerlei mensen die er speciaal in dat soort situaties voor de leerlingen zijn. In het document over de Zorg op het Nuborgh College kan men alles lezen wat met zorg op onze school te maken heeft. Dit is te downloaden via de website van het Nuborgh College. Hierna staat in het kort enige informatie over de verschillende hulpverleners en specialisten. De mentor Het is belangrijk dat de leerlingen een docent wordt toegewezen, die voor hen een vertrouwensrol vervult. De school heeft gekozen voor het systeem van de klassenmentor, dat wil zeggen dat één van de docenten voor alle of een deel van de leerlingen van een bepaalde klas/groep de mentor is. De klassenmentor zal alles in het werk stellen om zijn/haar leerlingen zo snel mogelijk te leren kennen en proberen te bereiken dat er een goede onderlinge verstandhouding ontstaat. De klassenmentoren nemen in het begeleidingssysteem van het Nuborgh College een centrale plaats in. Zij zijn degenen met wie leerlingen en hun ouders als eerste contact opnemen in allerlei situaties, die van invloed (kunnen) zijn op de schoolprestaties. De klassenmentor heeft een signalerende functie en verwijst zo nodig door. De klassenmentor houdt de prestaties van leerlingen bij via een leerlingvolgsysteem (leerlingendossier) en voert gesprekken met leerlingen en ouders. In het cursusjaar zijn de klassenmentoren als volgt over de verschillende leerjaren verdeeld: klas VB11(bb/kb) : De heer W.J. Bos klas VT12 (tl+) : De heer R.H. Pauwels klas VT13 (tl+) : De heer M. Panis klas VHV1(h/v) : Mevr. H.R.M. Dijkstra-Aalberts klas VB21 (bb/kb) : Mevr. F.J. van Norel-Cook klas VT22 (tl+) : Dhr. H.J.M. Wijnne klas VT23 (tl+) : Mevr. A.M. Hendrikse-van den Hoogen klas VH24(havo) : Dhr. J.W. van der Linden klas VA25 (atheneum) : Dhr. J.W. van der Linden klas VT31(tl+) : Dhr. L.C. van der Bijl klas VT32(tl+) : Dhr. A. Dijkman klas VT41(tl+) : Dhr. Th. du Crocq klas VT42(tl+) : Mevr. M.S.H. Bruinink *waar gesproken wordt over 'ouders' wordt ook bedoeld 'verzorgers 10

11 De teamleider Alle mentoren zitten in een team, een groep van mentoren en docenten die verbonden zijn aan een bepaalde afdeling in school. De onderbouw (leerjaar 1 en 2) wordt gecoördineerd door mevr. W.H.J. Postma. De bovenbouw (leerjaar 3 en 4) wordt gecoördineerd door de heer H. Zwart. Teamleider onderbouw De taak van de teamleider van de onderbouw omvat het organiseren van activiteiten voor het eerste en tweede leerjaar. Deze activiteiten hebben als gemeenschappelijk kenmerk: leerlingen, ouders/verzorgers te informeren over en vertrouwd te maken met het continu veranderende onderwijs- en leerproces. Een en ander komt onder meer tot uiting in het introductieprogramma en de brugklasavonden voor ouders/verzorgers. Speerpunt binnen dit geheel is de ondersteuning bij de leerlingbegeleiding. Waar nodig zal, in overleg, remediale hulp geadviseerd worden. De teamleider onderbouw (leerjaar 1 en 2) is mevrouw W.H.J. Postma. Zorgoverleg Als het team geen uitweg weet met een bepaald probleem van een leerling wordt dit door middel van een zorgvraag neergelegd in het Zorgoverleg. De leden van het Zorgoverleg bestaan uit de zorgcoördinator, teamleider en de schoolmaatschappelijk werker. Op uitnodiging kan ook een docent, de mentor of een andere functionaris de vergadering bijwonen om de zorgvraag toe te lichten. Mocht een zorgvraag te complex worden om binnen onze school te behandelen, dan wordt deze neergelegd in het Zorg Advies Team (ZAT). Dit team vergadert steeds een week na de bijeenkomst van het Zorgoverleg, zodat een vlotte verwerking van de zorgvraag van een leerling door het ZAT kan worden gegarandeerd. Zorg Advies Team (ZAT) Het Zorg Advies Team is een overlegorgaan dat één keer in de zes weken vergadert. In deze bijeenkomst worden alleen leerlingen besproken die de zorgvraag van bovengenoemd zorgoverleg overstijgen. Ook worden er leerlingen besproken waar bijzondere dingen mee aan de hand zijn of waar thuis of in de omgeving bijzondere zaken gebeuren, maar waar de school niet direct bij betrokken is. De leden van dit team bestaan uit de teamleider, de schoolmaatschappelijk werker en een aantal specialisten van buitenaf, waaronder de schoolarts, een medewerker van Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar en de straathoekwerker. De politie kan desgevraagd ook aan de bespreking deelnemen. Ouders en leerling worden van tevoren, als regel, over een bespreking ingelicht. Wet Bescherming Persoonsgegevens Het spreekt voor zich dat er op het Nuborgh College op zorgvuldige wijze met de privacy wordt omgesprongen. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u als ouder/verzorger, 11

12 en leerlingen ouder dan 16 jaar zelf, recht op inzage, recht op correctie en recht op verzet. Wilt u meer weten over deze wet, kijkt u dan op: Terwille van een goede organisatie van de leerlingbesprekingen gaan wij er vanuit, dat de ouders bij de aanmelding de volgende verklaring op het aanmeldingsformulier hebben ondertekend: Door ondertekening van het aanmeldingsformulier stemt u ermee in dat, in verband met het aanbieden van een optimale zorg, ook externe instanties ingeschakeld kunnen worden. (U hebt altijd recht op inzage) Mocht de verklaring niet zijn ondertekend, dan zal de mentor vooraf aan een bespreking in het ZAT contact met de ouders opnemen. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten daar overigens zelf toestemming voor geven. Heeft u vragen over het leerling- of zorgdossier of over de besprekingen in de school, neem dan contact op met de teamleider van de afdeling waar uw zoon/dochter bij hoort. De vertrouwenspersoon Elke locatie heeft twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. De leerlingen treffen in de interne vertrouwenspersonen iemand aan die voor ze klaar staat en waar ze terecht kunnen voor gesprekken van vertrouwelijke aard. Zij kunnen de leerling helpen als hij/zij zich oneerlijk behandeld voelt of problemen heeft rondom geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie. De school heeft een speciale klachtenregeling ongewenste intimiteiten. De interne vertrouwenspersoon kan de leerlingen eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersonen van het Nuborgh College en/of de vertrouwensinspecteur van het onderwijs. Als eerste aanspreekpunt bij vermoedens of klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten, fungeert een contactpersoon. Hiervoor zijn aangewezen: De heer M. Panis Mevrouw J.H. Zwart-Hendrikse Uitleg 7 Zuideinde West ZN Nunspeet 8278 AP Kamperveen tel.nr tel.nr De klachtencommissie, die door het bevoegd gezag is ingesteld, is belast met het onderzoek van klachten inzake bovenvermelde ongewenste intimiteiten. De twee mensen (van buiten school) die als vertrouwenspersoon fungeren, zijn: Mevrouw Drs. E. Braakhekke, Kruisakkerweg 32, 8084 BL 't Harde (tel ) De heer Mr. W.G. Balfoort, Veenweg 67, 8096 PM Oldebroek (tel ). Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of lichamelijk geweld kan men terecht bij het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: tel (lokaal tarief) De decaan De taak van de decaan is het verzorgen van de keuzebegeleiding op school. Onder keuzebegeleiding wordt verstaan het begeleiden van leerlingen in hun 12

13 loopbaan, hier op school maar ook bij het kiezen van vervolgopleidingen, cursussen of beroepen. Naast de voorlichtingsavonden en adviezen over beroepsopleidingen zal de decaan in overleg met de klassenmentoren zoeken naar opleidingen resp. beroepen die aansluiten bij de capaciteiten en interesses van leerlingen. Uiteraard worden ook ouder(s) en verzorger(s) hierbij betrokken. Voorlichtingsavonden, beroepskeuzetesten en adviesgesprekken helpen u verder om samen met uw kind tot een verantwoorde loopbaankeuze te komen. Decaan is de heer A. Dekker. Wat is Remedial Teaching (RT)? Remedial teaching (RT) is een vorm van specifieke hulpverlening aan leerlingen met leerproblemen, een leerachterstand of met een leerstoornis, zoals dyslexie en dyscalculie. Aanmelding voor R.T. kan uitsluitend via de mentor. Wie geeft RT? De begeleiding wordt gegeven door remedial teachers. Er zijn op het Nuborgh College Veluvine twee RT-ers nl. mevrouw N. Koetsier (taal) en de heer M. van der Heide (rekenen/wiskunde) Wie krijgt RT? Een leerling komt in aanmerking voor RT als hij/zij een dyslexieverklaring heeft of als blijkt dat er in het leerproces een stagnatie optreedt, waardoor de leerling niet goed kan presteren. Deze hulp is vaak tijdelijk, maar kan indien nodig ook langduriger zijn. Hoe krijg je RT? Als het met een leerling niet goed gaat, kan er door de leerling zelf of de ouders contact worden opgenomen met de mentor. Deze gaat dan overleggen met de teamleider of er RT nodig is. Hierna wordt een remedial teacher ingeschakeld en kan de begeleiding starten. Wat doet een RT-er? De RT-er voert eerst een diagnostisch gesprek met de leerling. Hierna worden gegevens over de leerling verzameld en stelt de RT-er een handelingsplan op. Vlak voor elk rapport evalueert de RT-er de afgelopen periode en bespreekt dit met de teamleider. De leerlingen krijgen individueel of in kleine groepjes RT. De begeleiding bestaat o.a. uit: plannen van huiswerk, voorbereiden van proefwerken, gebruik maken van hulpmiddelen (woordenboek, computer, ondersteuningskaartjes), voorbereiding op examens, extra oefeningen. Er wordt gewerkt met de methoden van school en extra materialen zoals bijvoorbeeld internetprogramma's (Muiswerk) en oefenbladen. Waarom RT? Niet alle leerlingen vinden het leuk om RT te krijgen, ze vinden dan dat ze anders zijn dan anderen. Maar als ze ontdekken dat het door RT veel beter met ze gaat, omdat ze dingen beter snappen of omdat ze zich nu zekerder voelen, dan is RT zelfs leuk!! En je moet maar bedenken: de een kan misschien niet zo goed leren, maar is vaak wel heel goed in andere dingen zoals voetballen, tekenen of piano spelen. 13

14 Kanjertraining Op het Nuborgh College Veluvine worden kanjertrainingen verzorgd. Deze training is een vorm van weerbaarheidstraining. De kanjertraining is bedoeld voor kinderen die thuis en/of op school "niet lekker in hun vel zitten". Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Zelfvertrouwen, zelfrespect en trots zijn begrippen die aan de orde komen.we leren de kinderen onder andere hoe voor zichzelf op te komen, hoe presenteer ik mijzelf, hoe geef ik mijn mening en hoe ga ik met conflictsituaties om. De training bestaat uit tien bijeenkomsten en start een aantal weken voor de kerstvakantie. Kinderen kunnen via ouders en mentor worden opgegeven voor deze training. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Van Norel of de heer Vos. Faalangstreductietraining Leerlingen kunnen, wanneer er een prestatie van hen verwacht wordt in de vorm van een spreekbeurt, een repetitie, een tentamen of examen, last hebben van paniek, black-out, lichamelijke klachten, slapeloosheid etc. Hierdoor gaan ze vaak onder hun kunnen presteren. Soms geven leerlingen dit zelf aan in een gesprek met bijvoorbeeld hun mentor. In andere gevallen worden door de lesgevende docenten en/of mentor duidelijke signalen opgevangen. We proberen in de begeleidingssfeer een aantal dingen te doen, waardoor faalangst en examenvrees minder kans krijgen het functioneren van de betreffende leerlingen negatief te beïnvloeden. Faalangstreductietraining wordt in leerjaar 1 of 2 aangeboden. De groep staat onder leiding van de heer M. Panis. Examenvreestraining wordt gegeven in leerjaar 4. Deze training wordt gegeven door de heer Th. du Crocq. Van de ouders/verzorgers wordt daarvoor een bijdrage per leerling verwacht. Weerbaarheidstraining 14

15 Schoolarts Mevrouw W. van Dongen, jeugdarts. Haar praktijkadres is: GGD regio Noord- Veluwe, Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk, tel.: De leerlingen worden tenminste één maal tijdens hun schoolloopbaan uitgenodigd voor een volledig onderzoek door de schoolarts (meestal in klas 2). De leerlingen uit alle klassen kunnen gedurende het hele schooljaar voor een onderzoek, sportkeuring of gesprek terecht op het maandelijkse spreekuur. Dit spreekuur is altijd tijdens de lunchpauze. Een week van tevoren wordt de datum vermeld op de lichtkrant in de school. De tijden en data worden tijdig bekend gemaakt. Voor een sportkeuring kan het best van tevoren een afspraak worden gemaakt. Schoolmaatschappelijk werk Voor leerlingen uit de gemeenten Nunspeet en Elburg staat het schoolmaatschappelijk werk klaar. De hulp geldt voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Aanmelding dient te geschieden via het algemene nummer van de Zorgcentrale, , of via school of de schoolarts. Een van de medewerkers van het SMW neemt dan contact met je op om een afspraak te maken voor een gesprek dat dan op school plaatsvindt of, in overleg, ergens anders. De hulp van SMW is voor de leerlingen gratis. Leerplichtambtenaar De leerplichtambtenaar is mevrouw J. Kok, Regionaal Bureau Leerlingenzaken, Postbus 271, 3840 AG Harderwijk, telefoon adres: Straathoekwerk gemeente Nunspeet Jongeren, vanaf 12 jaar, worden door straathoekwerkers op die plaatsen opgezocht waar zij hun vrije tijd doorbrengen. Er wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om de jongeren te 'activeren' en aan de andere kant te zien of er problemen zijn onder de jongeren die door middel van bijvoorbeeld gesprekken weggewerkt kunnen worden. Het straathoekwerk in de gemeente Nunspeet wordt vertegenwoordigd door de heer L. Jongetjes (telefoonnummer of ). Het adres is Oenerburgerweg 86, 8072 GM Nunspeet. Vragen over onderwijs Ouders met vragen over onderwijs (zoals over examens, overgaan en zittenblijven, pesten, ouderbijdrage, leerplicht, toelating en verwijdering, medezeggenschap en alle andere mogelijke onderwijsvragen) kunnen terecht bij de landelijke informatie- en adviesdienst , voor ouders over onderwijs. De 5010-medewerkers van OUDERS & COO zijn in het telefonisch keuzemenu bereikbaar via keuzetoets 1, en dan 3 (gratis nummer). Ouders kunnen hun vraag ook per mail stellen, en ontvangen binnen drie schooldagen antwoord. Ga naar en stel uw vraag. (OUDERS & COO is de landelijke ouderorganisatie voor christelijk en oecumenisch onderwijs) 15

16 Zieke leerlingen Als blijkt dat uw kind door ziekte langere tijd niet naar school kan komen, is het van belang dat u dit aan de mentor kenbaar maakt. De mentor kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het academisch ziekenhuis. Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij of zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de mentor. Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling dan actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort namelijk: onderwijs. Hierdoor wordt voorkomen dat een leerling die ziek is achterop raakt waarbij zelfs sprake zou kunnen zijn van doubleren. Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen aan de mentor van uw kind. U kunt ook informatie hierover vinden op de website van Ziezon, het landelijk netwerk Ziek-zijn & onderwijs: Onderwijskundige zaken Voorjaar 2011 Wij zijn een onderdeel van het Nuborgh College. Op onze locatie is een breed onderwijsaanbod. Leerlingen kunnen hier de volgende leerroutes volgen: -klas 1 en 2 van de Basisberoepsgerichte Leerweg -klas 1 en 2 van de Kaderberoepsgerichte Leerweg 16

17 -klas 1 tot en met 4 van de Theoretische Leerweg -klas 1 en 2 van het Havo/Vwo Doorstroom Bij ons is een tussentijdse overstap van schooltype, in het belang van de leerling, mogelijk. Desgewenst kunt u bij de mentor de eisen opvragen, waaraan een leerling dient te voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Havo/Vwo Vorig jaar is er gestart met een éénjarige brugperiode. Dat betekent dat de leerling aan het eind van het eerste leerjaar een advies meekrijgt: havo-2 of atheneum-2. In nauw overleg met het Nuborgh College Lambert Franckens wordt er op een gelijkwaardige wijze gedetermineerd. Daarnaast hebben de vakdocenten van beide locaties regelmatig overleg over vakinhoud, toetsen, excursies e.d. Veel leerlingen ervaren het volgen van de onderbouw van het havo/vwo-onderwijs dichtbij huis als een mooie opstap naar hun vervolgtraject in Elburg, het Lambert Franckens. De schakelleerling In de havo/vwo brugklas zit een aantal 'schakelleerlingen'. Dat zijn leerlingen waarvan de keuze voor havo/vwo of het vmbo nog niet vast staat. Aan het einde van het eerste jaar wordt een definitieve keus gemaakt voor havo/vwo-2 of vmbo-2. Uiteraard moet een leerling voldoen aan de overgangsnormen, maar daarnaast speelt ook het advies van de docenten het onderbouwteam een belangrijke rol bij de uiteindelijke afdelingskeuze. Plusklas Ook dit schooljaar komt een aantal leerlingen van de CNS-basisscholen uit Nunspeet één dagdeel per week (op dinsdagmiddag) naar het Nuborgh College Veluvine. Het gaat om leerlingen van de zogenoemde plusklas. In die groep zitten hoogbegaafde leerlingen die door CNS zijn geselecteerd. Deze leerlingen krijgen een aangepast curriculum (lesprogramma) aangeboden met voldoende uitdagingen. Bovendien worden ze geschoold in onderzoeksvaardigheden die voor toekomstige vwo-leerlingen van groot belang zijn. Begeleider van de plusklas vanuit het Nuborgh College is de heer J.W.van der Linden. Maatschappelijke Stage Alle leerlingen uit de derde klas gaan deelnemen aan de maatschappelijke stage, de 'MaS'. Een megaoperatie met veel uitdagingen. Uitdagingen voor zowel onze leerlingen - ze doen wellicht hun eerste ervaring op in het vrijwilligerswerk - als voor de school, om zoveel leerlingen te motiveren en te begeleiden bij hun MaS. Wat is maatschappelijke stage? Bij maatschappelijke stage doet de leerling vrijwilligerswerk. Dat is goed voor de maatschappij en voor degene die geholpen wordt. Tegelijk is het leuk en 17

18 leerzaam voor de leerling. Vrijwilligerswerk houdt in dat de leerling een onbetaalde bijdrage levert aan de samenleving. In veel gevallen roept dat dankbare reacties op van de mensen voor wie de leerling zich inzet. Dat kan de leerling een goed gevoel geven en het maakt een maatschappelijke stage ook zinvol! De maatschappelijke stage voorziet ook in een stukje burgerschapstraining; de leerling leert omgaan met anderen en legt sociale contacten. De coördinator maatschappelijke stage van het Nuborgh College is de heer Jan Vos, tel: , Maatschappelijke stagemarkt Informatiekunde (=ICT) in leerjaar 1 In leerjaar 1 wordt - een gedeelte van het schooljaar - het vak informatiekunde gegeven. Tijdens deze lessen worden een aantal ICT-basisvaardigheden aangeleerd. Vervolgens worden deze vaardigheden geoefend en toegepast in andere vakken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat informatiekunde een ondersteuning is voor andere vakken. Vandaar dat het vak informatiekunde niet wordt becijferd, maar moet worden afgesloten met een beoordeling 'voldoende' of 'goed'. Bij een 'onvoldoende' beoordeling zal een aanvullende opdracht gegeven worden zodat de leerling alsnog in de gelegenheid wordt gesteld een voldoende te behalen voor de ICT-basisvaardigheden. In havo/vwo is het vak ICT volledig geïntegreerd en wordt dus niet meer als afzonderlijk vak aangeboden. 18

19 Ouderraad De ouderraad (OURA) van onze locatie vergadert vier maal per jaar. Bij die vergaderingen is de locatiedirecteur aanwezig. De ouders proberen mee te denken over het functioneren van de school, we bespreken allerlei schoolzaken, maar ook plannen (bijvoorbeeld over de toekomstige huisvesting van de school). De ouderraad bestaat op dit moment uit zes ouders. We streven er daarbij naar om een zo evenwichtig mogelijke verdeling te krijgen inzake de herkomst (d.w.z. de verschillende dorpen) en de onderwijssectoren (d.w.z. vmbo en havo/vwo). Voor ouders waarvan de kinderen na twee jaar doorstromen naar het Nuborgh College Lamberts Frankens of het Nuborgh College Oostenlicht bestaat de mogelijkheid om hun lidmaatschap van de OURA op die locatie voort te zetten. Ouders van nieuwe brugklassers worden te zijner tijd benaderd om zitting te nemen in de ouderraad. Adressen Ouraleden Mevrouw Greetje van Barneveld, Edisonweg 9, 8071 RC Nunspeet Mevrouw Bep Franken, Waterweg 10, 8071 RS Nunspeet (tevens MR-lid) De heer André Heijkamp, Kempenlaan 28, 8072 CT Nunspeet (voorzitter) Mevrouw Everline Kok, Enkweg 16, 8071 BK Nunspeet De heer Henk de Man, De Buntezoom 78, 8071 TT Nunspeet De heer Evert Reitsma, Harderwijkerweg 42, 8071 GB Nunspeet Ouderraad

20 Algemene zaken 1. Lestijden Les 1: Les 2: Pauze Les 3: Pauze Les 4: Les 5: (Les 6: uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur) Djembé workshop Presentie en absentie De roostertijden lopen van uur uur. Door ziekte enz. kan een plotselinge roosterwijziging optreden waardoor eventuele vrije uren of een vrije middag worden verplaatst of geheel vervallen. De ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen dienen hiermee rekening te houden bij het maken van afspraken, bijvoorbeeld als de leerling competitiewedstrijden of een bijbaantje heeft. Leerlingen dienen 5 minuten voor het begin van de lessen aanwezig te zijn (dus om uur). Als de tweede bel is gegaan zijn de leerlingen in de school. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij het infoscherm raadplegen aan het begin en het einde van de dag en tijdens de pauzes. Verzuim van de lessen wegens ziekte Wanneer een leerling wegens ziekte niet naar school kan, verwachten wij 20

Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet

Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet Veluvine Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet tel.: 0341-252569 fax: 0341-254747 www.nuborgh.nl e-mail: veluvine@nuborgh.nl Nuborgh College PROTESTANTS CHRISTELIJKE

Nadere informatie

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat:

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: Normering leerjaar 1 BL naar leerjaar 2 BL (BB/KB klassen en BB klassen) De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: VAK NE DU* EN WI BI M&M VAK MU TN IF BV LV

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Ouderavond vmbo GT4. Aalten, Stationsplein

Ouderavond vmbo GT4. Aalten, Stationsplein Ouderavond vmbo GT4 Aalten, Stationsplein Donderdag 25 september 2014 Inhoud ouderavond Welkom / voorstellen Algemene informatie over leerjaar GT 4 Annette Brons in haar rol als decaan Training omgaan

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw OVERGANGSREGELS VMBO 2016 2017 1. Onderbouw leerjaar 1 BB (± LWOO) 1 naar BB 2 KB 1 naar KB 2 GT 1 naar GT 2 A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) Een leerling

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

28-10-2015 versie 7 OVERGANGSNORMEN LOCATIES RHENEN/KESTEREN SCHOOLJAAR 2015-2016

28-10-2015 versie 7 OVERGANGSNORMEN LOCATIES RHENEN/KESTEREN SCHOOLJAAR 2015-2016 28-10-2015 versie 7 OVERGANGSNORMEN LOCATIES RHENEN/KESTEREN SCHOOLJAAR 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 3 2. Rechten en plichten van de leerling blz 4 2. Rapportcijfers blz 5 3. Overgangsnormen

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering Gereformeerde. Scholengemeenschap. Randstad. Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo vmbo September 2007 Richtlijnen voor bevordering september 2007 0 In dit boekje staan de richtlijnen voor de bevordering

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 voldoende 5 onvoldoende 4 ruim onvoldoende

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO brugklas en de klassen 2BBL, 2KBL en 2DT

Bevorderingsnormen VMBO brugklas en de klassen 2BBL, 2KBL en 2DT Bevorderingsnormen VMBO brugklas en de klassen 2BBL, 2KBL en 2DT Versie 2016 2017, 31 oktober 2016 Vakken 1 Theoretische- en kaderberoepsgerichte leerweg (1TKA 1TKB) NE Nederlands EN Engels GS Geschiedenis

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen Bevorderingsnormen 2016-2017 VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo Decaan: I.C. de Vries Welkom Programma voor vanavond Keuzebegeleiding Vakkeuze Vervolgopleidingen Mogelijkheid tot vragen stellen Inschrijven voor intakegesprek met de

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering vmbo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - vmbo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering - vmbo In dit boekje zijn de richtlijnen voor

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2015-2016 Kenmerk: 2015-66 Voorgenomen besluit directie: 15-9-2015 Instemming MR: 3-11-2015 Vastgesteld directie: 24-11-2015 Vastgesteld bestuur: Inhoudsopgave Inleiding... 3 VMBO...

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

oog voor elkaar, oog voor de toekomst

oog voor elkaar, oog voor de toekomst SCHOOLGIDS 2015-2016 oog voor elkaar, oog voor de toekomst Nuborgh College Oostenlicht protestants-christelijke scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo Nuborgh College, prot.-chr. scholengemeenschap

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2012-2013 1. Inleiding De overgangsnormen op Twickel kennen een ruime bespreekmarge. Dat betekent dat in twijfelgevallen de docentenvergadering uitvoerig de prestaties en perspectieven

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 toetsbeleid schoolreglement * algemeen schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen leerjaar 1 en 2 vmbo

Bevorderingsrichtlijnen leerjaar 1 en 2 vmbo Bevorderingsrichtlijnen leerjaar 1 en 2 vmbo De school baseert de overgangsbeslissing op de behaalde rapportcijfers en voor klas 1 en 2 bovendien op de drie studieaspecten, te weten: werkhouding, zelfstandigheid

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2013-2014 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 BEVORDERINGSREGLEMENT VMBO-BB BRUGKLAS... 4 Brugklas VMBO BB/LWOO... 4 Bevordering naar 2 VMBO

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Juni 2015.................................................................. Protocol Schorsing en verwijdering Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Protocol Schorsing en verwijdering

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

INSTROOM IN HAVO 4 VANUIT MAVO 4

INSTROOM IN HAVO 4 VANUIT MAVO 4 INSTROOM IN HAVO 4 VANUIT MAVO 4 beleidsstukken INHOUDSOPGAVE INSTROOM-EISEN HAVO 4 vanuit MAVO 4 3 Kenmerk : Beleidsstukken\instroom in 4 havo vanuit mavo 4 Datum voorgenomen besluit KD : 06-12-2011 Datum

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Bevorderingsnormen brugjaar. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen brugjaar. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen brugjaar Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 5 Klas 1 B/K... 5 Klas 1 K/M... 6 Klas 1 M/H... 7 Overal

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar Pagina 1

Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar Pagina 1 Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR 2016-2017 Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar 2016-2017 Pagina 1 Betreft: Algemene aanwijzingen en uitgangspunten rapportage 1. Leerlingen

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat 2016-2017 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas Overgangsnormen 2017-2018 Voor alle leerjaren zijn vaste overgangsnormen vastgesteld, die worden gebruikt bij de bepaling of een leerling toelaatbaar is een volgend leerjaar. Wij gaan uit van een zoveel

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad WELKOM INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad Met de mentor: Rapporten en informatieavonden Ouderportaal (cijfers) Dyslexie Bijlessen Studiewerktijd (TH)

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016)

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016) Bevorderingsnormen Schooljaar 2016 2017 (september 2016) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 7 Klas 1 Basis... 7 Klas 1 Kader... 7 Klas 1 Mavo... 8 Klas

Nadere informatie

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum 2016-2017 Algemene afspraken Onze school werkt met jaarklassen. Dat betekent dat jaarlijks beslissingen moeten worden genomen over bevordering. Deze

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN 2015-2016 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen Overgangsprotocol In dit overgangsprotocol voor: * leerjaar 1, 2 en 3 MAVO * leerjaar 1 MAVO/ * leerjaar 1, 2, 3 en 4 bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 3

Informatieavond HAVO 3 Informatieavond HAVO 3 Programma van vanavond Even voorstellen: Klas Algemene informatie HAVO 3 Afsluiting met vragenronde 2 Even voorstellen Klas h3, eerste indruk 3 Overgang naar HAVO 3 De overgang naar

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie