Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan AK Nunspeet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet"

Transcriptie

1 Veluvine Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan AK Nunspeet tel.: fax: Nuborgh College PROTESTANTS CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP Bank: Bankrekeningnr.: Rabobank Elburg VMBO-HAVO-VWO

2 INHOUDSOPGAVE Aansprakelijkheid 27 Absentie 20 Adreswijziging 27 Belangrijke data 25 Beroepskeuze 24 Bestuursvorm 4 Boeken 22 Buitenlandse reis 25 Centrale administratie 4 Data activiteitenweken 25 Decaan 12 Directeur/bestuurder 4 Directeur 7 Docenten 7 Doorstroom 17 Faalangstreductietraining 14 Formulieren 23 Gebedsgroep 24 Gescheiden ouders 27 Havo/vwo 17 Hulp en begeleiding 10 HuMa-kaart 21 Informatiekunde 18 Inspectie Voortgezet Onderwijs 6 Kanjertraining 14 Leerlingenstatuut 23 Leerplichtambtenaar 15 Leergebieden 17 Lestijden 20 Locaties 5 Maatschappelijke Stage 17 Mededelingenblad ouders 27 Medezeggenschapsraad 5 Mentor 10 Neen 18 Onderwijsaanbod 5 Onderwijskundige zaken 16 Onderwijsonderst. personeel 9 Ongeoorloofd verzuim 22 Ouderbezoek 27 Ouderraad 19 Overgangsregels havo/vwo 34 Overgangsregels vmbo 29 Persoonlijke bijbel 23 Presentie 20 Plusklas 17 Printbeleid 26 Raad van Toezicht 4 Rapporten 25 Remedial Teaching 13 Schakelleerling 17 Schoolarts 15 Schoolmaatschappelijk werk 15 Schoolpasjes 24 Schoolreglement 35 Straathoekwerk 15 Teamleider 7, 11 Vakanties 25 Veiligheid op school 27 Vertrouwenspersoon 12 Verwijdering van school 26 Verzekeringen 27 Verzuim 21 Voorwaarden gebruik boeken 22 Voorwerpen van waarde 26 Voorwoord 3 Vragen over onderwijs 15 Werkweek 24 Wet persoonsgegevens 11 Zieke leerlingen 16 Zorg Advies Team 11 Zorgoverleg 11

3 Voorwoord Het Nuborgh College is een scholengemeenschap van zo'n 2200 leerlingen. Er werken ca. 250 personeelsleden op onze school. Kleinschaligheid en aandacht voor onze leerlingen staan bij ons voorop. Onze school bestaat daarom uit drie kleinschalige locaties. Elke locatie heeft een eigen informatiegids. Het Nuborgh College vindt het belangrijk dat ouders en leerlingen zich betrokken voelen bij hun locatie. Betrokkenheid komt op verschillende manieren tot stand, bijvoorbeeld door de ouderraden, de medezeggenschapsraad en de ouderavonden. Ook de informatiegids speelt bij het versterken van de band tussen ouders, leerlingen en de school een belangrijke rol. In de gids voor het schooljaar 2011/2012 staat weer veel informatie over de vele activiteiten van de locatie. Daardoor is de informatiegids naast de schoolgids een belangrijk document geworden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de locatie. Verder kunt u voor actuele informatie ook altijd onze website raadplegen: drs. J. Klein, directeur/bestuurder 3

4 Bestuursvorm De school gaat uit van de Stichting voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs op de Noordwest-Veluwe. Het bestuur - het bevoegd gezag - berust bij de directeur/bestuurder, dat wil zeggen bij een professioneel (éénhoofdig) College van Bestuur. Deze legt verantwoording af aan en staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. De namen van de leden van de Raad van Toezicht kunt u vinden op onze website: Zowel de directeur/bestuurder als de leden van de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het directiesecretariaat: tel.nr.: Het postadres voor is: Postbus 27, 8080 AA Elburg of via Raad van Toezicht Voorzitter: dhr. W.H. Marchand, Doornenkamp 12, 8077 SL Hulshorst, tel.nr: Directeur/bestuurder De directeur/bestuurder is belast met de algemene leiding van het Nuborgh College. Voor de dagelijkse zaken richt u zich tot de locatiedirecteur. Voor de algemene schoolzaken kunt u terecht bij dhr. drs. J. Klein, Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel.: , tel.: privé: Directie secretariaat: Mevr. M.P. Oostendorp-Veenstra adres: Bezoekadres : Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel.: Postadres: Postbus 27, 8081 AA Elburg Centrale administratie De personele, financiële en leerlingenadministratie van het Nuborgh College wordt centraal gevoerd. Daarnaast heeft elke locatie een locatieadministratie. Voor vragen over inschrijving van leerlingen en financiële zaken kunt u contact zoeken met de centrale administratie. Medewerkers Directeur bedrijfsbureau Dhr. G. Deetman Bezoekadres: Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel Postadres: Postbus 27, 8081 AA Elburg Centrale personeelsadministratie: Mevr. M. Nagelhout-Zoet Bezoekadres: Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel Postadres: Postbus 27, 8081 AA Elburg 4

5 Centrale financiële administratie: Postadres: Postbus 27, 8080 AA Elburg Bezoekadres: Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel Banknummer: Voor betalingen aan de school kunt u gebruik maken van rekeningnummer Rabobank Elburg. Centrale leerlingenadministratie: Bezoekadres: Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel Postadres: Postbus 27, 8080 AA Elburg Onderwijsaanbod Het Nuborgh College is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en atheneum met locaties in Elburg en Nunspeet. Dit brede onderwijsaanbod biedt de leerlingen de mogelijkheid een passend onderwijstraject te vinden. Locaties: Nuborgh College Lambert Franckens, Lange Wijden 50, 8081 VV Elburg tel.: / adres: Nuborgh College Oostenlicht, Kruidenlaan 1, 8082 CA Elburg, tel.: adres: Nuborgh College Veluvine, F.A. Molijnlaan 184, 8071 AK Nunspeet tel.: / adres: Medezeggenschapsraad De scholengemeenschap heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over beleid en functioneren van de school. Het bestuur van de school is verplicht de MR advies te vragen bij bepaalde besluiten. Voor een aantal beleidsbesluiten heeft de MR instemmingsrecht. Door het niet verlenen van instemming kan de raad voorgenomen beleidsbesluiten tegenhouden. Het instemmingsrecht heeft vooral betrekking op onderwerpen van onderwijsinhoudelijke aard. De MR beoogt door overleg en adviezen bij te dragen aan het optimaal functioneren van de school. De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De vertegenwoordigers van het Nuborgh College Veluvine zijn: mevrouw M.S.H. Bruinink en de heer W.A. van Keulen. De vertegenwoordiger van de oudergeleding is mevrouw B. Franken. 5

6 Inspectie Voortgezet Onderwijs De school staat onder toezicht van de Inspectie van het Voortgezet Onderwijs: Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch geweld, fysiek geweld, discriminatie of extremisme: Meldpunt vertrouwensinspecteurs: (lokaal tarief) Sportdag juni

7 Personeel van het Nuborgh College Veluvine Directeur Dhr. H. Zwart Teamleider tel.: Mevr. W.H.J. Postma Teamleider onderbouw tel.: (=leerjaar 1 en 2) Docenten Bej Dhr. J.W. van den Berg n&t tel.: tn, wi Beu Mevr. M. Beumer-Witteveen k&c tel.: Bij Dhr. L.C. van der Bijl ec, gd, ma, m&m Bow Dhr. W.J. Bos ec, m&m tel.: tgl Brs Mevr. drs. M.S.H. Bruinink la ne 7

8 Vervolg docenten Cro Dhr. Th. du Crocq tel.: en Der Dhr. A.R. Dekker bi, n&g tel.: decaan Dij Dhr. A. Dijkman du tel.: Dih Mevr. H.R.M. Dijkstra-Aalberts wi tel.: Fik Mevr. A.M. Fikse-Grin n&g tel.: Hee Mevr. A.M. Hendrikse-v.d. Hoogen gd tel.: Keu Dhr. W.A. van Keulen ns1, ns2 tel.: tgl Kug Dhr. G.G. Kunst du, ict tel.: k&c Lin Dhr. J.W. van der Linden gs, ma tel.: m&m Nof Mevr. F.J. van Norel-Cook f wi tel.: Pan Dhr. M. Panis fa tel.: ne, Pau Dhr R.H. Pauwels en tel.: Pdr Dhr. drs. H.F. Poeder bi tel.: n&g Pos Mevr. W.H.J. Postma ne tel.: Sir Dhr. R.S.J. Siebert wi tel.: n&t, tn Vim Dhr. M. Visser b&s lo Vos Dhr. J. Vos b&s n&t, lo 8

9 Vervolg docenten Wij Dhr. H.J.M. Wijnne ak, m&m tel.: gd Zwt Mevr. J.H. Zwart-Hendrikse ne tel.: Onderwijsondersteunend personeel Mevr. E. Grit-van Bentum administratief tel.: medewerkster Dhr. M. van der Heide rt-rekenen tel.: Dhr. B. Keppel conciërge tel.: Mevr. N. Koetsier tel.: rt-taal Mevr. E. Kost-Zoeteweij onderwijsassistent tel.: Dhr. S. van Riesen conciërge, tel.: onderwijsassistent Mevr. H. Spijkerboer-Van Norel onderwijsassistent tel.: Mevr. K.J. van Weeghel-Siefers administratief tel.: medewerkster Opmerking Wilt u, als u de directeur, de teamleider, docenten of het onderwijsondersteunend personeel wilt spreken, dit zoveel mogelijk overdag op school proberen te doen? Beslist niet bellen na uur en ook niet op zaterdag en zondag (mits in zeer dringende gevallen)! 9

10 Hulp en begeleiding Iedere school kent leerlingen die problemen hebben. Dat kan een probleem zijn dat thuis speelt, op school of in de vriendenkring en dan is het goed als er iemand is waar je mee kunt praten, die naar je wil luisteren en je probeert te helpen. Daarom zijn er op school allerlei mensen die er speciaal in dat soort situaties voor de leerlingen zijn. In het document over de Zorg op het Nuborgh College kan men alles lezen wat met zorg op onze school te maken heeft. Dit is te downloaden via de website van het Nuborgh College. Hierna staat in het kort enige informatie over de verschillende hulpverleners en specialisten. De mentor Het is belangrijk dat de leerlingen een docent wordt toegewezen, die voor hen een vertrouwensrol vervult. De school heeft gekozen voor het systeem van de klassenmentor, dat wil zeggen dat één van de docenten voor alle of een deel van de leerlingen van een bepaalde klas/groep de mentor is. De klassenmentor zal alles in het werk stellen om zijn/haar leerlingen zo snel mogelijk te leren kennen en proberen te bereiken dat er een goede onderlinge verstandhouding ontstaat. De klassenmentoren nemen in het begeleidingssysteem van het Nuborgh College een centrale plaats in. Zij zijn degenen met wie leerlingen en hun ouders als eerste contact opnemen in allerlei situaties, die van invloed (kunnen) zijn op de schoolprestaties. De klassenmentor heeft een signalerende functie en verwijst zo nodig door. De klassenmentor houdt de prestaties van leerlingen bij via een leerlingvolgsysteem (leerlingendossier) en voert gesprekken met leerlingen en ouders. In het cursusjaar zijn de klassenmentoren als volgt over de verschillende leerjaren verdeeld: klas VB11(bb/kb) : De heer W.J. Bos klas VT12 (tl+) : De heer R.H. Pauwels klas VT13 (tl+) : De heer M. Panis klas VHV1(h/v) : Mevr. H.R.M. Dijkstra-Aalberts klas VB21 (bb/kb) : Mevr. F.J. van Norel-Cook klas VT22 (tl+) : Dhr. H.J.M. Wijnne klas VT23 (tl+) : Mevr. A.M. Hendrikse-van den Hoogen klas VH24(havo) : Dhr. J.W. van der Linden klas VA25 (atheneum) : Dhr. J.W. van der Linden klas VT31(tl+) : Dhr. L.C. van der Bijl klas VT32(tl+) : Dhr. A. Dijkman klas VT41(tl+) : Dhr. Th. du Crocq klas VT42(tl+) : Mevr. M.S.H. Bruinink *waar gesproken wordt over 'ouders' wordt ook bedoeld 'verzorgers 10

11 De teamleider Alle mentoren zitten in een team, een groep van mentoren en docenten die verbonden zijn aan een bepaalde afdeling in school. De onderbouw (leerjaar 1 en 2) wordt gecoördineerd door mevr. W.H.J. Postma. De bovenbouw (leerjaar 3 en 4) wordt gecoördineerd door de heer H. Zwart. Teamleider onderbouw De taak van de teamleider van de onderbouw omvat het organiseren van activiteiten voor het eerste en tweede leerjaar. Deze activiteiten hebben als gemeenschappelijk kenmerk: leerlingen, ouders/verzorgers te informeren over en vertrouwd te maken met het continu veranderende onderwijs- en leerproces. Een en ander komt onder meer tot uiting in het introductieprogramma en de brugklasavonden voor ouders/verzorgers. Speerpunt binnen dit geheel is de ondersteuning bij de leerlingbegeleiding. Waar nodig zal, in overleg, remediale hulp geadviseerd worden. De teamleider onderbouw (leerjaar 1 en 2) is mevrouw W.H.J. Postma. Zorgoverleg Als het team geen uitweg weet met een bepaald probleem van een leerling wordt dit door middel van een zorgvraag neergelegd in het Zorgoverleg. De leden van het Zorgoverleg bestaan uit de zorgcoördinator, teamleider en de schoolmaatschappelijk werker. Op uitnodiging kan ook een docent, de mentor of een andere functionaris de vergadering bijwonen om de zorgvraag toe te lichten. Mocht een zorgvraag te complex worden om binnen onze school te behandelen, dan wordt deze neergelegd in het Zorg Advies Team (ZAT). Dit team vergadert steeds een week na de bijeenkomst van het Zorgoverleg, zodat een vlotte verwerking van de zorgvraag van een leerling door het ZAT kan worden gegarandeerd. Zorg Advies Team (ZAT) Het Zorg Advies Team is een overlegorgaan dat één keer in de zes weken vergadert. In deze bijeenkomst worden alleen leerlingen besproken die de zorgvraag van bovengenoemd zorgoverleg overstijgen. Ook worden er leerlingen besproken waar bijzondere dingen mee aan de hand zijn of waar thuis of in de omgeving bijzondere zaken gebeuren, maar waar de school niet direct bij betrokken is. De leden van dit team bestaan uit de teamleider, de schoolmaatschappelijk werker en een aantal specialisten van buitenaf, waaronder de schoolarts, een medewerker van Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar en de straathoekwerker. De politie kan desgevraagd ook aan de bespreking deelnemen. Ouders en leerling worden van tevoren, als regel, over een bespreking ingelicht. Wet Bescherming Persoonsgegevens Het spreekt voor zich dat er op het Nuborgh College op zorgvuldige wijze met de privacy wordt omgesprongen. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u als ouder/verzorger, 11

12 en leerlingen ouder dan 16 jaar zelf, recht op inzage, recht op correctie en recht op verzet. Wilt u meer weten over deze wet, kijkt u dan op: Terwille van een goede organisatie van de leerlingbesprekingen gaan wij er vanuit, dat de ouders bij de aanmelding de volgende verklaring op het aanmeldingsformulier hebben ondertekend: Door ondertekening van het aanmeldingsformulier stemt u ermee in dat, in verband met het aanbieden van een optimale zorg, ook externe instanties ingeschakeld kunnen worden. (U hebt altijd recht op inzage) Mocht de verklaring niet zijn ondertekend, dan zal de mentor vooraf aan een bespreking in het ZAT contact met de ouders opnemen. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten daar overigens zelf toestemming voor geven. Heeft u vragen over het leerling- of zorgdossier of over de besprekingen in de school, neem dan contact op met de teamleider van de afdeling waar uw zoon/dochter bij hoort. De vertrouwenspersoon Elke locatie heeft twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. De leerlingen treffen in de interne vertrouwenspersonen iemand aan die voor ze klaar staat en waar ze terecht kunnen voor gesprekken van vertrouwelijke aard. Zij kunnen de leerling helpen als hij/zij zich oneerlijk behandeld voelt of problemen heeft rondom geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie. De school heeft een speciale klachtenregeling ongewenste intimiteiten. De interne vertrouwenspersoon kan de leerlingen eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersonen van het Nuborgh College en/of de vertrouwensinspecteur van het onderwijs. Als eerste aanspreekpunt bij vermoedens of klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten, fungeert een contactpersoon. Hiervoor zijn aangewezen: De heer M. Panis Mevrouw J.H. Zwart-Hendrikse Uitleg 7 Zuideinde West ZN Nunspeet 8278 AP Kamperveen tel.nr tel.nr De klachtencommissie, die door het bevoegd gezag is ingesteld, is belast met het onderzoek van klachten inzake bovenvermelde ongewenste intimiteiten. De twee mensen (van buiten school) die als vertrouwenspersoon fungeren, zijn: Mevrouw Drs. E. Braakhekke, Kruisakkerweg 32, 8084 BL 't Harde (tel ) De heer Mr. W.G. Balfoort, Veenweg 67, 8096 PM Oldebroek (tel ). Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of lichamelijk geweld kan men terecht bij het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: tel (lokaal tarief) De decaan De taak van de decaan is het verzorgen van de keuzebegeleiding op school. Onder keuzebegeleiding wordt verstaan het begeleiden van leerlingen in hun 12

13 loopbaan, hier op school maar ook bij het kiezen van vervolgopleidingen, cursussen of beroepen. Naast de voorlichtingsavonden en adviezen over beroepsopleidingen zal de decaan in overleg met de klassenmentoren zoeken naar opleidingen resp. beroepen die aansluiten bij de capaciteiten en interesses van leerlingen. Uiteraard worden ook ouder(s) en verzorger(s) hierbij betrokken. Voorlichtingsavonden, beroepskeuzetesten en adviesgesprekken helpen u verder om samen met uw kind tot een verantwoorde loopbaankeuze te komen. Decaan is de heer A. Dekker. Wat is Remedial Teaching (RT)? Remedial teaching (RT) is een vorm van specifieke hulpverlening aan leerlingen met leerproblemen, een leerachterstand of met een leerstoornis, zoals dyslexie en dyscalculie. Aanmelding voor R.T. kan uitsluitend via de mentor. Wie geeft RT? De begeleiding wordt gegeven door remedial teachers. Er zijn op het Nuborgh College Veluvine twee RT-ers nl. mevrouw N. Koetsier (taal) en de heer M. van der Heide (rekenen/wiskunde) Wie krijgt RT? Een leerling komt in aanmerking voor RT als hij/zij een dyslexieverklaring heeft of als blijkt dat er in het leerproces een stagnatie optreedt, waardoor de leerling niet goed kan presteren. Deze hulp is vaak tijdelijk, maar kan indien nodig ook langduriger zijn. Hoe krijg je RT? Als het met een leerling niet goed gaat, kan er door de leerling zelf of de ouders contact worden opgenomen met de mentor. Deze gaat dan overleggen met de teamleider of er RT nodig is. Hierna wordt een remedial teacher ingeschakeld en kan de begeleiding starten. Wat doet een RT-er? De RT-er voert eerst een diagnostisch gesprek met de leerling. Hierna worden gegevens over de leerling verzameld en stelt de RT-er een handelingsplan op. Vlak voor elk rapport evalueert de RT-er de afgelopen periode en bespreekt dit met de teamleider. De leerlingen krijgen individueel of in kleine groepjes RT. De begeleiding bestaat o.a. uit: plannen van huiswerk, voorbereiden van proefwerken, gebruik maken van hulpmiddelen (woordenboek, computer, ondersteuningskaartjes), voorbereiding op examens, extra oefeningen. Er wordt gewerkt met de methoden van school en extra materialen zoals bijvoorbeeld internetprogramma's (Muiswerk) en oefenbladen. Waarom RT? Niet alle leerlingen vinden het leuk om RT te krijgen, ze vinden dan dat ze anders zijn dan anderen. Maar als ze ontdekken dat het door RT veel beter met ze gaat, omdat ze dingen beter snappen of omdat ze zich nu zekerder voelen, dan is RT zelfs leuk!! En je moet maar bedenken: de een kan misschien niet zo goed leren, maar is vaak wel heel goed in andere dingen zoals voetballen, tekenen of piano spelen. 13

14 Kanjertraining Op het Nuborgh College Veluvine worden kanjertrainingen verzorgd. Deze training is een vorm van weerbaarheidstraining. De kanjertraining is bedoeld voor kinderen die thuis en/of op school "niet lekker in hun vel zitten". Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Zelfvertrouwen, zelfrespect en trots zijn begrippen die aan de orde komen.we leren de kinderen onder andere hoe voor zichzelf op te komen, hoe presenteer ik mijzelf, hoe geef ik mijn mening en hoe ga ik met conflictsituaties om. De training bestaat uit tien bijeenkomsten en start een aantal weken voor de kerstvakantie. Kinderen kunnen via ouders en mentor worden opgegeven voor deze training. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Van Norel of de heer Vos. Faalangstreductietraining Leerlingen kunnen, wanneer er een prestatie van hen verwacht wordt in de vorm van een spreekbeurt, een repetitie, een tentamen of examen, last hebben van paniek, black-out, lichamelijke klachten, slapeloosheid etc. Hierdoor gaan ze vaak onder hun kunnen presteren. Soms geven leerlingen dit zelf aan in een gesprek met bijvoorbeeld hun mentor. In andere gevallen worden door de lesgevende docenten en/of mentor duidelijke signalen opgevangen. We proberen in de begeleidingssfeer een aantal dingen te doen, waardoor faalangst en examenvrees minder kans krijgen het functioneren van de betreffende leerlingen negatief te beïnvloeden. Faalangstreductietraining wordt in leerjaar 1 of 2 aangeboden. De groep staat onder leiding van de heer M. Panis. Examenvreestraining wordt gegeven in leerjaar 4. Deze training wordt gegeven door de heer Th. du Crocq. Van de ouders/verzorgers wordt daarvoor een bijdrage per leerling verwacht. Weerbaarheidstraining 14

15 Schoolarts Mevrouw W. van Dongen, jeugdarts. Haar praktijkadres is: GGD regio Noord- Veluwe, Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk, tel.: De leerlingen worden tenminste één maal tijdens hun schoolloopbaan uitgenodigd voor een volledig onderzoek door de schoolarts (meestal in klas 2). De leerlingen uit alle klassen kunnen gedurende het hele schooljaar voor een onderzoek, sportkeuring of gesprek terecht op het maandelijkse spreekuur. Dit spreekuur is altijd tijdens de lunchpauze. Een week van tevoren wordt de datum vermeld op de lichtkrant in de school. De tijden en data worden tijdig bekend gemaakt. Voor een sportkeuring kan het best van tevoren een afspraak worden gemaakt. Schoolmaatschappelijk werk Voor leerlingen uit de gemeenten Nunspeet en Elburg staat het schoolmaatschappelijk werk klaar. De hulp geldt voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Aanmelding dient te geschieden via het algemene nummer van de Zorgcentrale, , of via school of de schoolarts. Een van de medewerkers van het SMW neemt dan contact met je op om een afspraak te maken voor een gesprek dat dan op school plaatsvindt of, in overleg, ergens anders. De hulp van SMW is voor de leerlingen gratis. Leerplichtambtenaar De leerplichtambtenaar is mevrouw J. Kok, Regionaal Bureau Leerlingenzaken, Postbus 271, 3840 AG Harderwijk, telefoon adres: Straathoekwerk gemeente Nunspeet Jongeren, vanaf 12 jaar, worden door straathoekwerkers op die plaatsen opgezocht waar zij hun vrije tijd doorbrengen. Er wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om de jongeren te 'activeren' en aan de andere kant te zien of er problemen zijn onder de jongeren die door middel van bijvoorbeeld gesprekken weggewerkt kunnen worden. Het straathoekwerk in de gemeente Nunspeet wordt vertegenwoordigd door de heer L. Jongetjes (telefoonnummer of ). Het adres is Oenerburgerweg 86, 8072 GM Nunspeet. Vragen over onderwijs Ouders met vragen over onderwijs (zoals over examens, overgaan en zittenblijven, pesten, ouderbijdrage, leerplicht, toelating en verwijdering, medezeggenschap en alle andere mogelijke onderwijsvragen) kunnen terecht bij de landelijke informatie- en adviesdienst , voor ouders over onderwijs. De 5010-medewerkers van OUDERS & COO zijn in het telefonisch keuzemenu bereikbaar via keuzetoets 1, en dan 3 (gratis nummer). Ouders kunnen hun vraag ook per mail stellen, en ontvangen binnen drie schooldagen antwoord. Ga naar en stel uw vraag. (OUDERS & COO is de landelijke ouderorganisatie voor christelijk en oecumenisch onderwijs) 15

16 Zieke leerlingen Als blijkt dat uw kind door ziekte langere tijd niet naar school kan komen, is het van belang dat u dit aan de mentor kenbaar maakt. De mentor kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het academisch ziekenhuis. Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij of zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de mentor. Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling dan actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort namelijk: onderwijs. Hierdoor wordt voorkomen dat een leerling die ziek is achterop raakt waarbij zelfs sprake zou kunnen zijn van doubleren. Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen aan de mentor van uw kind. U kunt ook informatie hierover vinden op de website van Ziezon, het landelijk netwerk Ziek-zijn & onderwijs: Onderwijskundige zaken Voorjaar 2011 Wij zijn een onderdeel van het Nuborgh College. Op onze locatie is een breed onderwijsaanbod. Leerlingen kunnen hier de volgende leerroutes volgen: -klas 1 en 2 van de Basisberoepsgerichte Leerweg -klas 1 en 2 van de Kaderberoepsgerichte Leerweg 16

17 -klas 1 tot en met 4 van de Theoretische Leerweg -klas 1 en 2 van het Havo/Vwo Doorstroom Bij ons is een tussentijdse overstap van schooltype, in het belang van de leerling, mogelijk. Desgewenst kunt u bij de mentor de eisen opvragen, waaraan een leerling dient te voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Havo/Vwo Vorig jaar is er gestart met een éénjarige brugperiode. Dat betekent dat de leerling aan het eind van het eerste leerjaar een advies meekrijgt: havo-2 of atheneum-2. In nauw overleg met het Nuborgh College Lambert Franckens wordt er op een gelijkwaardige wijze gedetermineerd. Daarnaast hebben de vakdocenten van beide locaties regelmatig overleg over vakinhoud, toetsen, excursies e.d. Veel leerlingen ervaren het volgen van de onderbouw van het havo/vwo-onderwijs dichtbij huis als een mooie opstap naar hun vervolgtraject in Elburg, het Lambert Franckens. De schakelleerling In de havo/vwo brugklas zit een aantal 'schakelleerlingen'. Dat zijn leerlingen waarvan de keuze voor havo/vwo of het vmbo nog niet vast staat. Aan het einde van het eerste jaar wordt een definitieve keus gemaakt voor havo/vwo-2 of vmbo-2. Uiteraard moet een leerling voldoen aan de overgangsnormen, maar daarnaast speelt ook het advies van de docenten het onderbouwteam een belangrijke rol bij de uiteindelijke afdelingskeuze. Plusklas Ook dit schooljaar komt een aantal leerlingen van de CNS-basisscholen uit Nunspeet één dagdeel per week (op dinsdagmiddag) naar het Nuborgh College Veluvine. Het gaat om leerlingen van de zogenoemde plusklas. In die groep zitten hoogbegaafde leerlingen die door CNS zijn geselecteerd. Deze leerlingen krijgen een aangepast curriculum (lesprogramma) aangeboden met voldoende uitdagingen. Bovendien worden ze geschoold in onderzoeksvaardigheden die voor toekomstige vwo-leerlingen van groot belang zijn. Begeleider van de plusklas vanuit het Nuborgh College is de heer J.W.van der Linden. Maatschappelijke Stage Alle leerlingen uit de derde klas gaan deelnemen aan de maatschappelijke stage, de 'MaS'. Een megaoperatie met veel uitdagingen. Uitdagingen voor zowel onze leerlingen - ze doen wellicht hun eerste ervaring op in het vrijwilligerswerk - als voor de school, om zoveel leerlingen te motiveren en te begeleiden bij hun MaS. Wat is maatschappelijke stage? Bij maatschappelijke stage doet de leerling vrijwilligerswerk. Dat is goed voor de maatschappij en voor degene die geholpen wordt. Tegelijk is het leuk en 17

18 leerzaam voor de leerling. Vrijwilligerswerk houdt in dat de leerling een onbetaalde bijdrage levert aan de samenleving. In veel gevallen roept dat dankbare reacties op van de mensen voor wie de leerling zich inzet. Dat kan de leerling een goed gevoel geven en het maakt een maatschappelijke stage ook zinvol! De maatschappelijke stage voorziet ook in een stukje burgerschapstraining; de leerling leert omgaan met anderen en legt sociale contacten. De coördinator maatschappelijke stage van het Nuborgh College is de heer Jan Vos, tel: , Maatschappelijke stagemarkt Informatiekunde (=ICT) in leerjaar 1 In leerjaar 1 wordt - een gedeelte van het schooljaar - het vak informatiekunde gegeven. Tijdens deze lessen worden een aantal ICT-basisvaardigheden aangeleerd. Vervolgens worden deze vaardigheden geoefend en toegepast in andere vakken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat informatiekunde een ondersteuning is voor andere vakken. Vandaar dat het vak informatiekunde niet wordt becijferd, maar moet worden afgesloten met een beoordeling 'voldoende' of 'goed'. Bij een 'onvoldoende' beoordeling zal een aanvullende opdracht gegeven worden zodat de leerling alsnog in de gelegenheid wordt gesteld een voldoende te behalen voor de ICT-basisvaardigheden. In havo/vwo is het vak ICT volledig geïntegreerd en wordt dus niet meer als afzonderlijk vak aangeboden. 18

19 Ouderraad De ouderraad (OURA) van onze locatie vergadert vier maal per jaar. Bij die vergaderingen is de locatiedirecteur aanwezig. De ouders proberen mee te denken over het functioneren van de school, we bespreken allerlei schoolzaken, maar ook plannen (bijvoorbeeld over de toekomstige huisvesting van de school). De ouderraad bestaat op dit moment uit zes ouders. We streven er daarbij naar om een zo evenwichtig mogelijke verdeling te krijgen inzake de herkomst (d.w.z. de verschillende dorpen) en de onderwijssectoren (d.w.z. vmbo en havo/vwo). Voor ouders waarvan de kinderen na twee jaar doorstromen naar het Nuborgh College Lamberts Frankens of het Nuborgh College Oostenlicht bestaat de mogelijkheid om hun lidmaatschap van de OURA op die locatie voort te zetten. Ouders van nieuwe brugklassers worden te zijner tijd benaderd om zitting te nemen in de ouderraad. Adressen Ouraleden Mevrouw Greetje van Barneveld, Edisonweg 9, 8071 RC Nunspeet Mevrouw Bep Franken, Waterweg 10, 8071 RS Nunspeet (tevens MR-lid) De heer André Heijkamp, Kempenlaan 28, 8072 CT Nunspeet (voorzitter) Mevrouw Everline Kok, Enkweg 16, 8071 BK Nunspeet De heer Henk de Man, De Buntezoom 78, 8071 TT Nunspeet De heer Evert Reitsma, Harderwijkerweg 42, 8071 GB Nunspeet Ouderraad

20 Algemene zaken 1. Lestijden Les 1: Les 2: Pauze Les 3: Pauze Les 4: Les 5: (Les 6: uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur) Djembé workshop Presentie en absentie De roostertijden lopen van uur uur. Door ziekte enz. kan een plotselinge roosterwijziging optreden waardoor eventuele vrije uren of een vrije middag worden verplaatst of geheel vervallen. De ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen dienen hiermee rekening te houden bij het maken van afspraken, bijvoorbeeld als de leerling competitiewedstrijden of een bijbaantje heeft. Leerlingen dienen 5 minuten voor het begin van de lessen aanwezig te zijn (dus om uur). Als de tweede bel is gegaan zijn de leerlingen in de school. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij het infoscherm raadplegen aan het begin en het einde van de dag en tijdens de pauzes. Verzuim van de lessen wegens ziekte Wanneer een leerling wegens ziekte niet naar school kan, verwachten wij 20

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Informatiegids 2008/2009

Informatiegids 2008/2009 Informatiegids 2008/2009 Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen tel: (010) 434 85 55 fax: (010) 43 Ary Koplaan 3c 3132 AA Vlaardingen tel: (010) 445 31 28 fax: (010) 434 70 16 Willem de Zwijgerlaan 230 3136

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave: Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur...

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie