Veelgestelde vragen kwalificatie-eis pedagogisch medewerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen kwalificatie-eis pedagogisch medewerker"

Transcriptie

1 Met welk diploma mag je werken als pedagogisch in de Kinderopvang? Om te mogen werken als pedagogisch in de Kinderopvang moet je beschikken over het juiste diploma: in de kwalificatie-eis voor pedagogisch kun je lezen of jouw diploma kwalificeert. In de kwalificatie-eis is een onderscheid in diploma s die kwalificeren voor pedagogisch in de dagopvang, pedagogisch in de BSO/NSO. Klik door naar de complete kwalificatie-eis. Ik volg een deeltijd HBO studie, kan ik dan ook als pedagogisch aan het werk? Of dat kan, is afhankelijk van welke studie je volgt, hoeveel studiepunten je hebt behaald en of je voldoende werk en/of stage-ervaring hebt. Je bent gekwalificeerd als er sprake is van: Een schriftelijk bewijs dat minimaal 75% van de studiepunten van de totale opleiding van Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, Pedagogische Academie, PABO of IPABO) is behaald of Een overgangsbewijs naar vierde leerjaar van Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, Pedagogische Academie, PABO of IPABO) of Het volgen van een deeltijd HBO-bachelor mits het een opleiding betreft zoals genoemd onder a) of b) en: o minimaal 75% van de studiepunten van de totale opleiding is behaald of o minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding is behaald en minimaal 1 jaar relevante stage- en of werkervaring Zie sub d) van de kwalificatie-eis Ik studeer voltijd de opleiding voor leraar basisonderwijs (PABO), mag ik dan als pedagogisch werken? Dat mag als je het overgangsbewijs naar het vierde leerjaar van deze opleiding hebt. Een overgangsbewijs is een bewijs dat je vroeger kreeg als je de PABO volgde. Dit bewijs hield in dat je aan alle voorwaarden tot en met het 3 e jaar had voldaan. Nu kun je in het 4 e jaar zitten, maar nog vakken van het 3 e jaar moeten afronden. De kwalificatie-eis is in de cao aangevuld. Dit betekent dat als je minimaal 75% van de studiepunten de opleiding leraar basisonderwijs hebt, mag werken als pedagogisch. Zie sub d) van de kwalificatie-eis Ik heb een universitaire opleiding, kan ik met dit diploma werken als pedagogisch? Universitaire opleidingen kwalificeren niet voor pedagogisch, deze zijn niet opgenomen in de kwalificatie-eis. Dit geldt dus ook voor de universitaire bachelors Pedagogiek en Psychologie. LET OP, er geldt een uitzondering voor pedagogisch s met een arbeidscontract dat vóór 1 januari 2010 is ingegaan. Zie het besluit over Universitair opgeleiden in de Kinderopvang. 1 van 10

2 Bij deze uitzondering kwalificeren de universitaire bachelors en masters die door cao-partijen zijn aangewezen. Het besluit en de lijst kun je hier downloaden: Besluit over Universitair opgeleiden in de Kinderopvang In de lijst staat ook of een opleiding voor dagopvang en BSO/NSO kwalificeert of alleen voor BSO/NSO Mijn diploma kwalificeert niet, wat nu? Misschien is EVC dan een mogelijkheid. EVC staat voor Erkennen Verworven Competenties. Door middel van een EVC-procedure breng je kennis en ervaring in kaart die je via (vrijwilligers)werk of andere activiteiten hebt opgedaan. Deze kennis en ervaring verzamel je in een portfolio en wordt vervolgens beoordeeld. De bevindingen worden vastgelegd in een Ervaringscertificaat. Een ervaringscertificaat geeft een helder beeld over beroepservaring en niveau van functioneren. Als je ervaringscertificaat aangeeft dat je alle competenties van je opleidingsstandaard hebt aangetoond, kun je deze laten verzilveren in een diploma. Voor meer informatie over EVC en mogelijke subsidies kun je contact opnemen met het EVC-loket bereikbaar per op telefoonnummer en via onze website: Wat is EVC? Op de website van het Nationaal Kenniscentrum EVC vind je een lijst met alle erkende EVC aanbieders: Wat ook mogelijk kan zijn, is in dienst treden als pedagogisch in ontwikkeling. Als pedagogisch in ontwikkeling kwalificeer je jezelf in maximaal 3 jaar tijd voor de functie van pedagogisch. Je doet dit door werken en leren te combineren. Wel moet je beschikken over een diploma op minimaal MBO3-niveau of een HAVO- of Vwo-diploma. Wil je meer weten? Klik dan hier voor informatie over de functie en de ontwikkelscan. Met behulp van de ontwikkelscan kun je kijken wat je nog moet doen om bijvoorbeeld het PW 3 Kinderopvang diploma te behalen. Het diploma van mijn kwalificeert niet, wat kan ik als werkgever doen? Misschien is EVC een mogelijkheid. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring - opgedaan in werk, scholing of daarbuiten - in kaart brengen en officieel laten erkennen in relatie tot een beroepsopleiding, beroep of functie. Een volwaardige EVC-procedure leidt tot landelijk erkende of branche-erkende certificaten of zelfs tot een volledig diploma. Klik hier voor meer informatie over EVC. Op de website van het Kenniscentrum EVC vind je een lijst met alle erkende EVC aanbieders: 2 van 10

3 Het diploma van mijn of de sollicitant kwalificeert niet, kan ik een gelijkstellingsverzoek indienen? Het is altijd raadzaam om eerst contact op te nemen met het secretariaat van de gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) omdat gelijkstellingsverzoeken als uitzondering zijn bedoeld. Het secretariaat wordt gevoerd bij FCB en contact is mogelijk via Je krijgt dan ook informatie hoe je een gelijkstellingsverzoek kunt indienen en welke gegevens daarvoor nodig zijn. Wat zijn de kwalificatie-eisen voor pedagogisch s? In het functieboek van de cao Kinderopvang (bijlage 13 vanaf pagina 80) zijn de functiebeschrijvingen opgenomen van de meest voorkomende functies in de branche, zo ook van de pedagogisch. In een functiebeschrijving staan ook de opleidingseisen. Voor de functie van pedagogisch zijn dat kwalificatie-eisen ofwel verwijzend naar specifieke diploma s. De kwalificatieeis is voor iedere werkgever en voor iedere pedagogisch in de branche van toepassing. Voor meer informatie kun je terecht bij het secretariaat van de cao-tafel Als de kwalificatie-eis voor pedagogisch in de Cao kinderopvang verandert, heeft dat gevolgen voor zittende pedagogisch s? Voor de kwalificatie-eis geldt de datum indiensttreding als pedagogisch en moet er gekeken worden naar de dan geldende cao. Als een pedagogisch bij indiensttreding voldeed aan de toen geldende kwalificatie-eis blijft dat zo voor de duur dat de pedagogisch bij dezelfde werkgever in dienst is. De GGD zal dan ook aan de hand van de toen geldende kwalificatie-eis toetsen of de pedagogisch beschikt over de passende kwalificatie. Wat gebeurt er als een pedagogisch van werkgever verandert? Bij overstap naar een andere werkgever binnen de kinderopvang geldt opnieuw de kwalificatie-eis volgens de dan geldende cao. Dit is met name relevant bij werknemers die al voor de invoeringsdatum van de kwalificatie-eis per 1 mei 1991 in dienst waren als groepsleidster in de kinderopvang bij een werkgever vallend onder de cao Kinderopvang en om die reden onder de overgangsbepaling vielen. Bij herintreding of een overstap naar een andere werkgever moeten zij wel voldoen aan de huidige kwalificatie-eis. De overgangsregeling, wat houdt dat in? Pedagogisch s in dienst voor invoeringsdatum van de kwalificatie-eis per 1 mei 1991 bij dezelfde werkgever (of dienst rechtsopvolgers), hoeven niet te voldoen aan de kwalificatie-eis. Bij een overstap naar een andere werkgever dienen zij wel te voldoen aan de dan geldende kwalificatie-eis. Bekijk overzicht van de kwalificatie-eis vanaf van 10

4 Wat kan ik doen als ik twijfel of een diploma kwalificeert? Raadpleeg altijd eerst de kwalificatie-eis voor pedagogisch. Kijk ook bij onderstaande vragen en in het overzicht van diploma s. Kun je het diploma niet vinden en staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de caotafel door het diploma per te sturen naar met vermelding of het om een sollicitant gaat of om een zittend pedagogisch. Hoe weet ik of een diploma een diploma is zoals in de kwalificatie-eis? De benaming op het diploma moet exact overeenkomen met een van de kwalificerende opleidingen in de kwalificatie-eis. Is de benaming net iets anders en twijfel je, dan kun je een kopie van het diploma mailen naar Wat kan ik doen als de GGD tijdens de inspectie vragen heeft gesteld over de kwalificatie van een pedagogisch? Neem contact op met de cao-tafel via en mail het diploma met een CV en met vermelding van datum indiensttreding. Daarnaast altijd aangeven of het om pedagogisch algemeen gaat of pedagogisch uitsluitend voor BSO/NSO. Dan kan worden nagegaan of in deze situatie wel of niet aan de kwalificatie-eis is voldaan. Ben je je diploma, certificaat of cijferlijst kwijt? Je kunt bij DUO een document aanvragen dat het originele document vervangt. Dit document heet Verklaring afgelegd examen (VAE). Een VAE heeft dezelfde waarde als het originele document. Een VAE wordt afgegeven namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Klik hier voor de site van DUO. Mocht er voor het behaalde diploma geen VAE beschikbaar zijn, neemt dan contact op met het secretariaat van de cao-tafel Heb je twijfels over de echtheid van een diploma of certificaat? Op de website van DUO kunt u de handleiding Controle echtheidskenmerken van het certificaat uittreksel diplomaregister gebruiken. Lees meer op de website van DUO over de controle geldigheid certificaat. Wat zijn CREBO en CROHO opleidingen? Dit zijn opleidingen die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend zijn als beroepsopleiding. Dergelijke opleidingen mogen alleen worden verzorgd door erkende opleidingsinstituten. Dat kunnen zowel door OCW bekostigde instituten zijn (ROC s, Hogescholen) als particuliere opleidingsinstituten (bijvoorbeeld Capabel, LOI, OVD afstandsonderwijs e.d.) Let op, ook erkende opleidingsinstituten kunnen opleidingen verzorgen die niet leiden tot een CREBO- of CROHO-erkend diploma. Of een MBO opleiding CREBO-erkend is en welke erkende opleidingsinstituten een bepaalde CREBO-erkende opleiding aanbieden, kunt u vinden in het Centraal Register Beroepsopleidingen CROHO opleidingen zijn HBO beroepsopleidingen die zijn geaccrediteerd door het Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en erkend zijn door het 4 van 10

5 Ministerie van OCW. Of een HBO opleiding geaccrediteerd is, kunt u raadplegen in het CROHO-register. Hoe weet ik of een opleidingsinstituut erkend is om CREBO en/of CROHO-opleidingen te verzorgen? Door het ministerie van OCW erkende opleidingsinstituten zijn te herkennen aan een zogenoemd BRIN-nummer. Op Aanbieders OCW op de website van DUO vindt je de actuele informatie over de instellingen die beroepsopleidingen mogen verzorgen. Het diploma van de sollicitant kwalificeert niet, wat kan ik als werkgever doen? Je kunt de sollicitant aannemen als pedagogisch in ontwikkeling. Via de ontwikkelscan, ontwikkelplan, scholing en EVC-procedures kunnen s het een diploma genoemd onder a) of b) behalen. Door pedagogisch in ontwikkeling wordt de instroommogelijkheid in de branche verruimd. De ontwikkelscan helpt om te bepalen welke afstand een pedagogisch in ontwikkeling heeft tot een kwalificerend diploma en hoe deze kwalificaties behaald kunnen worden. Wilt u meer weten? Klik dan hier voor informatie over de functie en de ontwikkelscan. Kwalificeren buitenlands diploma s? Een buitenlands diploma moet altijd eerst gewaardeerd worden naar een Nederlandse opleiding via een internationale diplomawaardering. Het aanvragen van een internationale diplomawaardering is mogelijk via de afdeling IDW (Internationale Diplomawaardering). Zij vergelijken buitenlandse diploma's met Nederlandse en uit die vergelijking komt een diplomawaardering op naam. Hierin staat met welke Nederlandse opleiding het buitenlandse diploma vergeleken wordt en welk opleidingsniveau iemand heeft bereikt. Zie voor meer informatie Gekwalificeerd is volgens de cao Kinderopvang de werknemer/sollicitant als uit de gewaarmerkte waardering van het IDW expliciet blijkt dat het diploma gewaardeerd is als een Nederlands diploma dat volgens de kwalificatie-eis kwalificeert voor pedagogisch. Bekijk een voorbeeld van een IDW gewaarmerkte diplomawaardering. Kwalificeert het diploma HBO bachelor Psychologie / Toegepaste Psychologie voor pedagogisch? De HBO bachelors Psychologie en Toegepaste Psychologie kwalificeren niet voor pedagogisch. Begin 2013 is op basis van het onderzoeken van de opleiding en de gelijkstellingsverzoeken, door cao-partijen geconcludeerd dat er onvoldoende grond is om het diploma van deze opleiding toe te voegen aan de kwalificatieeis. Het diploma HBO Psychologie en Toegepaste Psychologie kwalificeert niet dus voor pedagogisch. 5 van 10

6 Kwalificeert Sociaal Agogisch Werk (SAW)? SAW staat voor Sociaal Agogisch Werk. Net als MSPO was dit voorheen een afdeling binnen het MBO waarbinnen meerdere beroepsopleidingen werden verzorgd. Sommige ROC s gebruiken de term SAW nog steeds als afdelingsnaam. SAW als zodanig was en is dus geen diploma. Voor de kwalificatie-eis is de naam van de betreffende opleiding bepalend. Die naam moet overeenkomen met een van de opleidingen genoemd bij de kwalificatie-eis in het functieboek behorend bij de cao Kinderopvang. Kwalificeert Social Work? Social Work in het HBO is een bachelorgraad die iemand krijgt bij het afstuderen aan een sociaal agogische opleiding. Heb je een werknemer of sollicitant met Social Work? Dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de cao-tafel Per diploma kan uitgezocht worden of dit een diploma is dat wel of niet kwalificeert. Hier ziet u een voorbeeld van een kwalificerend diploma HBO Social Work Pedagogiek. Kwalificeert het diploma Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3)? Dit diploma is niet opgenomen in de kwalificatie-eis en kwalificeert niet voor pedagogisch. Wat is het verschil tussen een Bachelor diploma op HBO en Universitair niveau? Met ingang van het studiejaar 2002 bestaat in Nederland de bachelormasterstructuur in het hoger onderwijs. De graad Bachelor krijg je na het voltooien van een vierjarige hbo-opleiding of een driejarige universitaire opleiding. Hoewel de benaming anders doet vermoeden, is de driejarige universitaire Bachelor niet gelijk aan de vierjarige Bachelor in het HBO. Opleidingen in het HBO hebben namelijk een beroepsgericht karakter. Universitaire opleidingen zijn wetenschappelijk georiënteerd. Meer informatie? Bekijk de website van de Rijksoverheid. Wat is een Associate degree? Een associate degree is een tweejarig programma in het hoger beroepsonderwijs dat opleidt tot een nieuwe wettelijke graad: de Associate degree. Een Adprogramma wordt aangeboden door een hogeschool en is onderdeel van een hbo-bacheloropleiding. De vooropleidingseisen voor deelname aan een Adprogramma zijn identiek aan de eisen voor de betreffende hbobacheloropleiding. Meer informatie? Bekijk de website van de Rijksoverheid. Kwalificeert MSPO of MDGO? MSPO staat voor Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs. MDGO staat voor Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidszorgonderwijs. Dat was voorheen een afdeling binnen het MBO waar binnen meerdere beroepsopleidingen werden verzorgd. MSPO of MDGO als zodanig is dus geen diploma. Voor de kwalificatieeis is de naam van de betreffende opleiding bepalend. Die naam moet overeenkomen met een van de opleidingen genoemd onder c) bij de kwalificatieeis in het functieboek behorend bij de cao Kinderopvang. 6 van 10

7 Zo kwalificeert Gezinsverzorgende binnen het MDGO of MSPO bijvoorbeeld niet (staat niet genoemd onder c), en Kultureel Werk binnen het MSPO bijvoorbeeld wel (staat wel genoemd onder c). Kwalificeert het diploma ziekenverzorging? Het diploma ziekenverzorging (ZV) kwalificeert niet voor pedagogisch, wel de diploma s MBO verzorgende (VZ), Verzorgende beroepen (VZ), Verzorging en MBO VIG. Wanneer kwalificeert kraamverzorgende, bejaardenverzorgende of gezinsverzorgende? Alleen als een van deze termen staat vermeld op een diploma Verzorgende, Verzorgende beroepen of Verzorging binnen MBO, MHNO, MDGO of MSPO. Zoals bijvoorbeeld de opleiding MBO Verzorgende (VZ), met differentiatie kraamverzorging. Kwalificeert OPM? OPM betekent: Opleidingen voor Verzorgende en Opvoedende Beroepen in Aanvullende Voorzieningen voor Zwakzinnigen. Dit diploma kwalificeert niet voor pedagogisch. De opleiding is namelijk een specifieke smalle opleiding voor de zwakzinnigenzorg en zit qua niveau tussen het huidige MBO 2 en MBO 3 niveau in. Waaraan is te zien of het om het diploma Z-Verpleegkundige of Verpleegkunde Z gaat? Het diploma van de opleiding Z-Verpleegkundige of Verpleegkunde Z kent meerdere verschijningsvormen. Niet altijd bevat het diploma de exacte formulering zoals vermeld in het functieboek, maar gaat het wel degelijk om de in het functieboek bedoelde opleiding. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met de CAO-tafel Kwalificeren alle docentenopleidingen? Nee, alleen de opleidingen die expliciet genoemd staan in de kwalificatie-eis kwalificeren. Voor de dagopvang betreft het een beperkt aantal richtingen. Voor de BSO/NSO kwalificeren daarnaast ook de kunstzinnig vormende docentenopleidingen op HBO-niveau en de opleiding tot docent lichamelijke opvoeding (ALO). Kwalificeert het diploma HBO Bewegingsagogie en psychomotorische therapie? Nee, de opleidingsdoelen en de inhoud van de opleiding HBO Bewegingsagogie en psychomotorische therapie komen onvoldoende overeen met die van een opleiding uit de lijst kwalificatie-eis voor pedagogisch onder a en b zoals vermeld in het functieboek behorende bij de CAO Kinderopvang. Kwalificeert het diploma van de LOI opleiding Leidster Buitenschoolse Opvang? Ja, want men wordt opgeleid tot het CREBO-erkende diploma Sociaal Cultureel Werker (SCW). Ook ander opleidingsinstituten kunnen binnen de 7 van 10

8 opleidingsdoelen voor SCW meer of minder aandacht besteden aan de BSO. SCW kwalificeert overigens ook voor de dagopvang. Kwalificeert het diploma van de LOI opleiding Basisopleiding SPW-3 Kinderopvang? Basisopleidingen (ook van andere opleidingsinstituten) kwalificeren niet, want dat zijn geen erkende beroepsopleidingen, maar vooropleidingen/beroepsoriënterende opleidingen. Het betreft hier dus geen SPW-3 opleiding. Kwalificeert het Middelbaar Toeristisch en Recreatief onderwijs (MTRO) voor BSO/NSO? Nee, diploma s van toeristische en recreatieve opleidingen kwalificeren niet. Kwalificeert het diploma sociaal maatschappelijk dienstverlener? Dit diploma diploma is niet opgenomen in de kwalificatie-eis en kwalificeert niet voor pedagogisch. Kan iemand met een universitaire opleiding worden aangesteld als pedagogisch? Universitaire opleidingen kwalificeren niet voor pedagogisch, deze zijn niet opgenomen in het functieboek. Dit geldt dus ook voor de universitaire bachelors Pedagogiek en Psychologie. Wat als een pedagogisch met een universitaire opleiding na 31 december 2009 van werkgever wil veranderen (niet rechtsopvolger)? In het besluit over universitair opgeleiden in de kinderopvang staat dat de werknemer voor 1 januari 2010 als PM in dienst moet zijn getreden bij de werkgever. Als de werknemer dan na 31 december 2009 verandert van werkgever, is diegene op basis van een universitaire opleiding niet gekwalificeerd. Dan is indiensttreding als pedagogisch in ontwikkeling vaak wel mogelijk. Wat zijn kunstzinnig vormende opleidingen op HBO-niveau? Vormende staat voor een docentenrichting binnen een kunstzinnige opleiding op HBO niveau, bijvoorbeeld docent beeldende kunst/vormgeving of docent muziek. Vormende staat ook voor een kunstzinnige richting binnen een lerarenopleiding zoals bijvoorbeeld docent tekenen of docent handvaardigheid. Kwalificeert een diploma van CIOS? CIOS is een opleidingsinstituut waar zowel beroepsopleidingen als smalle functiegerichte opleidingen gevolgd kunnen worden. De opleidingen worden verzorgd door ROC s die bij CIOS zijn aangesloten. Sinds een aantal jaren mogen ook ROC s die niet aangesloten zijn bij CIOS CREBO-erkende beroepsopleidingen op het terrein van sport en bewegen aanbieden. Van de beroepsopleidingen kwalificeren voor de BSO/NSO, de opleidingen Sporten Bewegingsleider (niveau 3) en Sport- en Bewegingscoördinator (niveau 4) en de voormalige opleiding Sport en Bewegen binnen het MBO/MDGO. 8 van 10

9 Kwalificeert de opleiding Beroepskunstenaars in de klas voor BSO/NSO? Nee, het is geen CREBO/CROHO-erkende beroepsopleiding. Op de site van de opleiding staat weliswaar dat iemand die deze opleiding heeft gevolgd onder meer ingezet kan worden bij buitenschoolse activiteiten van scholen, maar dat is niet hetzelfde als buitenschoolse opvang. Wat is een gelijkstellingsverzoek? Dat is een schriftelijk verzoek van de werkgever op grond van artikel 9.8 van de cao Kinderopvang pagina 35 aan de gelijkstellingscommissie van het OAK 1, om te laten beoordelen of een (kandidaat)werknemer met een opleidingsachtergrond die niet als kwalificerend vermeld staat in het functieboek, voldoet aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch of pedagogisch BSO/NSO. Wordt een gelijkstelling verleend, dan ontvangt de werkgever daarvan een schriftelijk bewijs en een afschrift daar van voor de (kandidaat)werknemer. In welke situaties en hoe kan een werkgever een gelijkstellingsverzoek indienen? Het is altijd raadzaam om eerst contact op te nemen met het secretariaat van de gelijkstellingscommissie van het OAK 1, (via omdat gelijkstellingsverzoeken als uitzondering zijn bedoeld. Je krijgt dan ook informatie hoe je een gelijkstellingsverzoek kunt indienen en welke gegevens daarvoor nodig zijn. In ieder geval is op grond van artikel 2 van het reglement gelijkstellingscommissie (bijlage 9 van de cao Kinderopvang pagina 72) altijd een schriftelijk verzoek met daarin de reden en bijgevoegd de arbeidsovereenkomst, het CV en de betreffende diploma s nodig. Kan ook een werknemer een gelijkstellingsverzoek indienen? Nee, alleen een werkgever kan een gelijkstellingsverzoek indienen (artikel 2 van het reglement gelijkstellingscommissie). Van een verleende gelijkstelling (of afwijzing) aan de werkgever krijgt de werknemer wel een afschrift. Blijft een gelijkstelling geldig als iemand van werkgever verandert? Een gelijkstelling wordt per brief verleend aan de werkgever (met een afschrift voor de (werknemer) en blijft geldig zolang de betreffende werknemer in dienst is bij deze werkgever of diens rechtsopvolger(s) onder dezelfde cao. Voor werknemers die op grond van een gelijkstelling voldeden aan de kwalificatie-eis bij hun oude werkgever, moet de nieuwe werkgever opnieuw een gelijkstellingsverzoek indienen. Vanwege een reeds eerder verleende gelijkstelling zal deze procedure snel verlopen en zal vaak slechts een formaliteit zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de gelijkstellingscommissie (bij FCB) Hoe lang duurt het voordat de uitkomst van een gelijkstellingsverzoek bekend is? Vanaf de datum van ontvangst van het complete gelijkstellingsverzoek (inclusief alle benodigde gegevens over de (kandidaat) werknemer) moet je bij 1 Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang 9 van 10

10 sollicitanten rekenen op gemiddeld 3 á 4 weken en bij zittende werknemers op gemiddeld 4 á 5 weken doorlooptijd. Pas als je de brief hebt ontvangen met de uitkomst van het gelijkstellingsverzoek, is de procedure afgerond en een eventuele gelijkstelling verleend. Wat staat er in de brief? De uitspraak van de commissie is bij geen gelijkstelling afwijzing verzoek tot gelijkstelling. De uitspraak bij een gelijkstelling is individuele gelijkstelling. In de brief met de uitspraak wordt geen inhoudelijke toelichting gegeven. Wat zijn de mogelijkheden als geen gelijkstelling wordt verleend? Betreft het een sollicitant, dan kun je de kandidaat mogelijk aanstellen als Pedagogisch Medewerker in ontwikkeling. Zie hiervoor artikel 9.5 in de cao. Betreft het een zittende, dan is het starten van een EVC-procedure mogelijk de kortste weg naar kwalificatie. Hier kunt u informatie over EVC raadplegen. Welke aspecten kunnen van invloed zijn op de uitkomst van een gelijkstellingsverzoek? Gelijkstellingsverzoeken worden door de commissie beoordeeld per individueel verzoek waarbij meerdere verschillende aspecten worden meegewogen. Altijd wordt gekeken vanuit de opleidingsachtergrond, zoals bijvoorbeeld een afwijkende diplomabenaming van een opleiding die inhoudelijk identiek is aan een opleiding die vermeld is in het functieboek of een diploma waarvan geen origineel meer beschikbaar is. Ook kunnen daarnaast een aantal andere aspecten een rol spelen, zoals leeftijd, duur dienstverband en bijzondere omstandigheden. Ieder gelijkstellingsverzoek is uniek en niet onderling vergelijkbaar. Geldt de gelijkstelling ook voor andere werknemers met dezelfde opleidingsachtergrond? Gelijkstellingsverzoeken moeten individueel ingediend worden maar worden gelijk behandeld. Een gelijkstelling wordt alleen in individuele uitzonderlijke gevallen verleend, de uitkomst heeft daarom geen zeggingskracht voor andere (kandidaat)werknemers. Waarom kan ik alleen bij FCB terecht voor informatie over een gelijkstellingsverzoek? De cao Kinderopvang bepaalt de kwalificatie-eis voor pedagogisch. Op grond van artikel 9.8 en bijlage 9 van de cao Kinderopvang verleent de gelijkstellingscommissie van het OAK de gelijkstellingen. Het secretariaat van de gelijkstellingscommissie wordt gevoerd door het secretariaat van het OAK en dat is belegd bij FCB. Vandaar dat alleen bij het secretariaat van het OAK informatie kan worden opgevraagd en gelijkstellingsverzoeken kunnen worden ingediend. 10 van 10

CAO-KINDEROPVANG VEELGESTELDE VRAGEN KWALIFICATIE-EIS PEDAGOGISCH MEDEWERKER

CAO-KINDEROPVANG VEELGESTELDE VRAGEN KWALIFICATIE-EIS PEDAGOGISCH MEDEWERKER CAO-KINDEROPVANG VEELGESTELDE VRAGEN KWALIFICATIE-EIS PEDAGOGISCH MEDEWERKER Algemene vragen over kwalificatie-eis pedagogisch medewerker Wat zijn de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers? In

Nadere informatie

A. Diploma s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en BSO/NSO:

A. Diploma s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en BSO/NSO: Jij wilt solliciteren voor de functie van Pedagogisch medewerker. Hieronder zie je een opsomming van alle opleidingen die geaccepteerd worden voor de functie. Dit is de kwalificatie-eis die staat in bijlage

Nadere informatie

Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker 1

Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker 1 Dit is de gewijzigde kwalificatie-eis pedagogisch medewerker, die staat in bijlage 13 van het Functieboek dat deel uitmaakt van de cao Kinderopvang 2016-2017. Deze bijlage omschrijft de Pedagogisch medewerker

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14691 9 augustus 2012 Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PEDAGOGISCH MEDEWERKER PEDAGOGISCH MEDEWERKER ALGEMENE KENMERKEN De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en

Nadere informatie

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

PEDAGOGISCH MEDEWERKER PEDAGOGISCH MEDEWERKER ALGEMENE KENMERKEN De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en

Nadere informatie

DOEL VAN DE FUNCTIE De dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum.

DOEL VAN DE FUNCTIE De dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. 3. PEDAGOGISCH MEDEWERKER ALGEMENE KENMERKEN De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep

Nadere informatie

DIPLOMALIJST GASTOUDERS

DIPLOMALIJST GASTOUDERS DIPLOMALIJST GASTOUDERS MBO niveau 2 opleidingen Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Helpende welzijn 2 Helpende Zorg en Welzijn Verzorgingsassistent(e) MBO niveau 3 of 4 opleidingen A verpleegkundige

Nadere informatie

Diplomalijst gastouder

Diplomalijst gastouder Diplomalijst gastouder Mbo-2 Helpende Zorg en Welzijn 2 Helpende welzijn 2 Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Verzorgingsassistent(e) Mbo-3/4 A verpleegkundige; Activiteitenbegeleider (AB);

Nadere informatie

De diplomalijst voor gastouders is uitgebreid. Hieronder kun je de lijst bekijken:

De diplomalijst voor gastouders is uitgebreid. Hieronder kun je de lijst bekijken: De diplomalijst voor gastouders is uitgebreid. Hieronder kun je de lijst bekijken: Diploma's op mbo-2 niveau: 1) Helpende breed 2 2) Helpende sociaal agogisch werk 2 3) Helpende welzijn 2 4) Helpende Zorg

Nadere informatie

!0 VJill. .-'.fiken en e'.^q^ ihe id

!0 VJill. .-'.fiken en e'.^q^ ihe id !0 VJill.-'.fiken en e'.^q^ ihe id CAO DIENSTVERLENING Ministerie van Sociate Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving T.a.v. de heer mr. M.H.M, van der Goes Postbus

Nadere informatie

Lijst van kwalificerende opleidingen voor het beroep van gastouder

Lijst van kwalificerende opleidingen voor het beroep van gastouder Lijst van kwalificerende opleidingen 3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV) 3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD 3e jaar deeltijd volgend Sociaal

Nadere informatie

Diplomalijst gastouders

Diplomalijst gastouders Diplomalijst gastouders Diploma s op mbo-2 niveau: a) Helpende breed 2 b) Helpende sociaal agogisch werk 2 c) Helpende welzijn 2 d) Helpende Zorg en Welzijn 2 e) Verzorgingsassistent(e) Diploma s op mbo-3

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6771 14 april 2011 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 april 2011, nr. KO/2011/6871,

Nadere informatie

Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach

Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach Noloc toelichting eisen toetsingskader jobcoach Leeswijzer De toelichting is bedoeld voor personen die zich voor de eerste keer als jobcoach willen laten registreren in het Noloc beroepsregister. In de

Nadere informatie

Noloc toelichting eisen toetsingskader loopbaanprofessional

Noloc toelichting eisen toetsingskader loopbaanprofessional Noloc toelichting eisen toetsingskader loopbaanprofessional Leeswijzer De toelichting is bedoeld voor personen die zich voor de eerste keer als loopbaanprofessional willen laten registreren in het Noloc

Nadere informatie

Overzicht Kwalificatieniveaus Mijn Keurmerk

Overzicht Kwalificatieniveaus Mijn Keurmerk Overzicht Kwalificatieniveaus Mijn Keurmerk Dit document bevat een overzicht van keurmerkeisen en kwalificatieniveaus, ten behoeve van bepaling van het zelfstandig ondernemerschap en bepaling van het kwalificatieniveau

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6347 10 maart 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 maart 2015, 2015-0000021445, tot

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Inspectierapport Binkies (BSO) Van Strijlandstraat 6 1222ES HILVERSUM Registratienummer 127944850

Inspectierapport Binkies (BSO) Van Strijlandstraat 6 1222ES HILVERSUM Registratienummer 127944850 Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Binkies (BSO) Van Strijlandstraat 6 1222ES HILVERSUM Registratienummer

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Doel van de functie De dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum.

Doel van de functie De dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. 3 Pedagogisch medewerker Algemene kenmerken De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep

Nadere informatie

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

Europass. Laat zien wat je kunt

Europass. Laat zien wat je kunt Europass Laat zien wat je kunt Wat is Europass? Europass: leren en werken in Europa Europass: leren en werken in Europa Europass: leren en werken in Europa Europass is een initiatief van de Europese Unie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 81, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 81, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9411 15 juni 2011 Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 mei 2011, nr. 2011-2000111221,

Nadere informatie

28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA

28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA LEIDO Academy 28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA Voor de bijeenkomst op donderdagmorgen 28 mei is hier een aantal stukken bij elkaar gezet zoals deze in de afgelopen maanden zijn verschenen.

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 57 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties)

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) INLEIDING De KNSA kent sporttechnische opleidingen Basistrainer, Trainer-A en Trainer-B voor Pistool-, Geweer- en Kleiduivenschieten.

Nadere informatie

Toetsingskader Deel A Gastouder

Toetsingskader Deel A Gastouder Toetsingskader Deel A Gastouder Toetsingskader deel A gastouder 1 Inleiding Het toetsingskader gastouder bevat de domeinindeling en de voorwaarden. Het kader betreft een inhoudelijke uitwerking van de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk

Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk Inleiding. Via Suwinet-Inkijk zijn gegevens over opleidingen en diploma's van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te raadplegen. Momenteel worden deze

Nadere informatie

Branchestandaarden als EVC-standaard

Branchestandaarden als EVC-standaard Branchestandaarden als EVC-standaard Aanleiding EVC-aanbieders kunnen erkend worden voor een Crebo-standaard (Centraal Register Beroepsopleidingen), een Croho-standaard (Centraal Register Opleidingen Hoger

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs?

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? 1 1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? Het hoger onderwijs kent routes tot leraar in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs: HBO Het hoger beroepsonderwijs kent

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding:

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding: Curriculum Vitae Naam deelnemer: Voor de opleiding: Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel Telefoon: 0418 688666 Fax: 0418 680099 E-mail:

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

Inspectierapport Schoneveld (PSZ) Zonnehout MX HOUTEN

Inspectierapport Schoneveld (PSZ) Zonnehout MX HOUTEN Inspectierapport Schoneveld (PSZ) Zonnehout 36 3991MX HOUTEN Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Houten Datum inspectie: 26-05-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen. EVC-procedures en (verkorte) beroepsopleidingen

Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen. EVC-procedures en (verkorte) beroepsopleidingen Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen EVC-procedures en (verkorte) beroepsopleidingen 1-10-2009 t/m 31-12-2010 Inleiding Het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) regelt dat

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Marijtje Doets (KDV) Willem de Vlaminghstraat PP ALMERE Registratienummer

Definitief Inspectierapport Marijtje Doets (KDV) Willem de Vlaminghstraat PP ALMERE Registratienummer Definitief Inspectierapport Marijtje Doets (KDV) Willem de Vlaminghstraat 31 1335 PP ALMERE Registratienummer 617238030 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 27-02-2014

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2017-2018 Voor studenten die: het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van DUO

Toelichting op gegevens van DUO Toelichting op gegevens van DUO (DUO = Dienst Uitvoering Onderwijs) Inleiding Via Suwinet-Inkijk zijn gegevens over opleidingen en diploma's van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te raadplegen. Hiermee

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam]

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam] WVA Versie 27012014 door [ naam] Dit bestand bevat checklists voor de verschillende vormen van afdrachtvermindering onderwijs Sommige begrippen/ eisen zijn wat beknopt omschreven, dus voorkennis van de

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper Scholing en personeel 2017 De overheid betaalt mee! whitepaper In dit whitepaper: Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren.

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2016-2017 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en Communicatie

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! 20-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Handleiding voor opleidingsorganisaties Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring

Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring Rapportage deel 1 van de Ontwikkelscan kitty mooring Toelichting U kunt dit persoonlijke rapport bespreken met uw werkgever en gebruiken bij het maken van uw ontwikkelplan. Op deze manier staat de Ontwikkelscan

Nadere informatie

HBO Informatiebijeenkomst

HBO Informatiebijeenkomst Handout HBO Informatiebijeenkomst Colofon Auteurs Rogier de Beijer Stefanie Straeter Eindredactie Ine van Amstel Uitgave juni 2011 Contactinformatie Stichting KTNO Gedempte Gracht 45 5611 DL Eindhoven

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften voor vermelding van opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen.

Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften voor vermelding van opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen. REGLEMENT BKK LIJST OPLEIDINGEN I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften voor vermelding van opleidingen op de BKK Lijst Opleidingen. Werkgevers in de branche kinderopvang kunnen gebruik

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sinne Molkenkelder (BSO) Molkenkelder 4e 8941 AJ Leeuwarden Registratienummer

Inspectierapport BSO Sinne Molkenkelder (BSO) Molkenkelder 4e 8941 AJ Leeuwarden Registratienummer Inspectierapport BSO Sinne Molkenkelder (BSO) Molkenkelder 4e 8941 AJ Leeuwarden Registratienummer 260761357 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 08-05-2017

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Diploma's. Verklaring afgelegd examen

Diploma's. Verklaring afgelegd examen Regelingen en voorzieningen CODE 8.2.1.7 Diploma's. Verklaring afgelegd examen brochure bronnen www.ocwduo.nl, november 2010 Wie zijn diploma, certificaat of cijferlijst is kwijtgeraakt, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel

Advieswijzer. Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel 2 Advieswijzer Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een

Nadere informatie

Degenen die dieren verzorgen en doden. Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren

Degenen die dieren verzorgen en doden. Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren Degenen die dieren verzorgen en doden Wet van 12 januari 1977, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren 4. Verplichtingen voor fokker, leverancier en gebruiker Artikel 13f

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1. voor jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg (Agogisch medewerker GGZ)

Maatschappelijke Zorg (Agogisch medewerker GGZ) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Maatschappelijke Zorg (Agogisch medewerker GGZ) Studierichting Maatschappelijk zorg Locatie Roermond - Kerkeveldlaan Venray -

Nadere informatie

de deskundigheidseisen. Zodra hierover meer bekend is, wordt informatie over de procedure gepubliceerd op www.duo.nl.

de deskundigheidseisen. Zodra hierover meer bekend is, wordt informatie over de procedure gepubliceerd op www.duo.nl. Eisen aan gastouders Gastouderopvang wordt verzorgd door een gastouder in een gezinssituatie. In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de eisen die de Wet kinderopvang stelt aan gastouders. De gastouder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 19522 17 december 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 december 2009, nr.

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Kenmerken van de opleidingsvarianten in de OSR

Kenmerken van de opleidingsvarianten in de OSR Kenmerken van de opleidingsvarianten in de OSR Versie 3-12 september 2012 In onderstaande tabellen zijn de belangrijkste kenmerken weergegeven van de varianten van Opleiden in de school (OidS) waarop de

Nadere informatie

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) kent een aantal bepalingen waarbij limitatief is vastgelegd wanneer het onderwijs - gedurende een beperkte tijd en onder

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 252 Besluit van 17 mei 2011 tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met het aanpassen van de

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/ xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van xxx, nr. WJZ/ xxx, directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van houdende deskundigheideisen aan gastouders in de kinderopvang (Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Pedagogisch Werk 4 Kinderopvang

Pedagogisch Werk 4 Kinderopvang Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Pedagogisch Werk 4 Kinderopvang Studierichting Pedagogisch werk Locatie Roermond - Kerkeveldlaan Venlo - Groenveldsingel Venray

Nadere informatie

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. zelfstandigheid

zorgvuldigheid Zorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures. zelfstandigheid Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zorgtechnicus Studierichting Medische zorg Mechatronica Zorgtechniek Locatie Roermond - Kerkeveldlaan Niveau 4 Leerweg bol Sector

Nadere informatie