Pedagogisch beleid. De Gouvernante

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch beleid. De Gouvernante"

Transcriptie

1 Pedagogisch beleid De Gouvernante

2 1 Inhoud Inleiding 2 Deel I 1. De Gouvernante 3 2. Profiel gouvernante 4 3. Functie- en taakomschrijving 5 4. Accommodatie en materiaal 6 5. Hygiëne en veiligheid 7 6. Ouderbeleid 9 Deel II Pedagogische visie 10 Ontwikkeling van het kind 10 Overbrengen van waarden en normen 12

3 2 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van kinderopvangorganisatie De Gouvernante. Dit pedagogisch beleid is opgesteld door teamleiders van De Gouvernante, die ieder een pedagogische achtergrond hebben. Met dit beleid willen wij onze visie en onze ideeën over opvoeding en professionele opvoeders in kaart brengen. Het pedagogisch beleid is onderdeel van de wijze waarop wij als teamleiders onze visie over opvoeding willen overdragen op onze gouvernantes. Daarnaast besteden wij ook aandacht aan persoonlijke interventie en begeleiding, thema-avonden en een maandelijkse nieuwsbrief waarin verschillende pedagogische kwesties aan de orde komen. Tevens is het pedagogisch beleid bedoeld voor ouders of verzorgers en andere belangstellenden die zich willen oriënteren op het gebied van de kinderopvang. Het pedagogisch beleid is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel beschrijft de uitvoering van de professie, zoals missie van de organisatie, kwaliteitseisen, functieomschrijving en ouderbeleid. Het tweede deel is een inhoudelijke beschrijving van de pedagogische visie op de ontwikkeling van het kind. Deze visie dient als leidraad voor het werken met kinderen en wordt door De Gouvernante van groot belang geacht. Namens de teamleiders De Gouvernante, Petra Kasbergen Evelyn Slager Pauline van Riessen Naomi Ceron

4 3 DEEL I 1. De Gouvernante als organisatie De Gouvernante zet landelijk trend in professionele, flexibele kinderzorg bij ouders thuis. Voor ouders die een drukke baan en een overvolle agenda hebben, biedt De Gouvernante een aantrekkelijke oplossing om de combinatie van baan en zorg mogelijk te maken, waarbij de kinderen in hun eigen verrouwde omgeving worden opgevangen. De Gouvernante is zelfstandig onderdeel van Netwerk Kinderopvang, gevestigd in Rijen. Netwerk Kinderopvang is een overkoepelende organisatie die ruim 15 jaar actief is op alle terreinen in de kinderopvang. Door de ruime expertise is precies bekend waar de behoeften van werkende ouders liggen op het vlak van kinderopvang. Gouvernantes zijn in dienst van De Gouvernante en worden gedetacheerd bij ouders thuis. Ze werken conform de CAO-kinderopvang. Vanuit de organisatie worden de gekwalificeerde gouvernantes begeleid en ondersteund door teamleiders met een pedagogische achtergrond. Als werkgevers zijn en blijven wij immers verantwoordelijk voor het functioneren van onze gouvernantes. Door middel van periodieke voortgangsgesprekken met de ouders blijven wij op de hoogte van de verschillende opvangsituaties. Daarnaast vinden regelmatig functioneringsgesprekken plaats tussen gouvernantes en de teamleiders van de regio waar de gouvernante werkzaam is. Bovendien zullen we onze gouvernantes te allen tijde stimuleren om zich verder te ontwikkelen via opleidingen, cursussen en themabijeenkomsten. We stellen niet alleen hoge eisen aan onze dienstverlening, maar ook aan onszelf en de gouvernantes. De Gouvernante streeft naar maximale kwaliteit, professionaliteit, perfectie en maatwerk, met als doel de zorg en opvang van de kinderen bij onze opdrachtgevers thuis zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Om deze geprofileerde kwaliteit te kunnen realiseren, moeten onze gouvernantes over een aantal vaardigheden en capaciteiten beschikken. De gevraagde functie-eisen en het takenpakket voor de functie van gouvernante worden in de volgende hoofdstukken toegelicht.

5 4 2. Profiel gouvernante Doel van de functie Het bieden van veiligheid, het verzorgen van een kind en hem op een positieve manier stimuleren in zijn opvoeding, zodat de ouders met een gerust gevoel hun kind kunnen achterlaten bij de gouvernante. Opleiding en vaardigheden Van de gouvernante wordt verwacht dat zij: een diploma kinderverzorging of kinderopvang heeft; in het bezit is van een EHBO-diploma of een certificaat EHBO-bij-kinderen, of bereid is deze te behalen; op MBO-niveau kan functioneren; ervaring in de kinderopvang heeft. De gouvernante kent de volgende vaardigheden: betrouwbaar grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel c.q. plichtsbesef pedagogisch inzicht initiatiefrijk accuraat inlevingsvermogen stressbestendig sociaal- en communicatief vaardig zelfstandig kunnen werken flexibele instelling optimistisch, gedreven en enthousiast creatieve inslag representatief voorkomen. Kennis en verantwoordelijkheden De gouvernante heeft kennis van de verzorging van baby s, peuters, kleuters en kinderen. Ook is zij vertrouwd met de diverse ontwikkelingsfasen van een kind. De gouvernante is primair verantwoordelijk voor de opvang, zorg en ontwikkeling van een kind. Zij draagt zorg voor de juiste stimulatie en motivatie in de diverse fasen van de groei en ontwikkeling van een kind. Zij adviseert de ouders uit pedagogisch oogpunt indien gewenst. Daarnaast is de gouvernante (mede en in overleg) verantwoordelijk voor lichte huishoudelijke taken. Salariëring De gouvernante wordt betaald conform de CAO-kinderopvang. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Overig De gouvernante beschikt over een officiële Verklaring Omtrent het Gedrag. Bij voorkeur is de gouvernante in bezit van rijbewijs B en auto (afhankelijk van de opdracht).

6 5 3. Functie- en taakomschrijving gouvernante Opvang en verzorging van kinderen van 0 tot 13 jaar in een gezinssituatie De gouvernante: is primair verantwoordelijk voor de zorg en ontwikkeling van het kind; creëert een situatie waarin het kind zich veilig voelt, zich kan vermaken en ontwikkelen; biedt (educatieve) spelsituaties aan om het kind positief te stimuleren in zijn ontwikkeling en groeifase; brengt en haalt het kind naar en van school, peuterspeelzaal, of sport- of hobbyclub; geeft begeleiding aan het kind bij het maken van huiswerk; draagt in belangrijke mate zorg bij in de veiligheid en hygiëne van het kind; geeft (indien gewenst) vanuit pedagogisch en beroepsmatig oogpunt adviezen aan de ouders over de opvoeding en verzorging van het kind. Huishoudelijke activiteiten De gouvernante doet lichte huishoudelijke activiteiten, waaronder: alle werkzaamheden die nodig zijn bij de voorbereiding van de maaltijden en tussendoortjes die de kinderen tijdens de opvang krijgen; afwassen en opruimen na maaltijden of gebruik van tussendoortjes; opruimen van boxen, commodes en speel- en slaapruimten als daarvan tijdens de aanwezigheid van de gouvernante is gebruikgemaakt; kleine boodschappen die nodig zijn voor de kinderopvang; eventueel voorbereiden van avondmaaltijden; het opvouwen en eventueel strijken van de was. Contact met de ouder(s) of verzorgers De gouvernante: houdt intensief en continu overleg en contact met de ouder(s) in verband met ontwikkelingen en veranderingen van het kind; betrekt ouder(s) zo veel mogelijk bij de ontwikkeling en opvoeding van het kind tijdens de opvang en houdt rekening met de opvattingen, meningen en zorgen van de ouder(s); informeert regelmatig naar specifieke aandachtspunten en bijzonderheden van het kind; geeft eventueel deskundig en pedagogisch advies aan de ouder(s). Contact met De Gouvernante Bij aanvang van het dienstverband zal er regelmatig overleg plaatsvinden tussen de gouvernante, de ouder(s) en de organisatie De Gouvernante door middel van telefonisch en persoonlijk contact. Na de proeftijd volgt een formele evaluatie, vervolgens eens per 4 maanden. De gouvernante onderhoudt nauw contact met De Gouvernante over diverse zaken, zoals het verloop van het dienstverband, mogelijke aandachtspunten, de ontwikkeling van het kind, enzovoort. Verwacht wordt dat de gouvernante werkbesprekingen en teambijeenkomsten bijwoont die worden georganiseerd door De Gouvernante. Ook wordt verwacht dat de gouvernante eventuele cursussen of trainingen volgt die De Gouvernante van belang acht.

7 6 4. Accommodatie en materiaal Bij aanname van een opdracht voert de teamleider een intakegesprek met de ouder(s) van het gezin. Na de kennismaking met de ouder(s) en eventueel de kinderen zal de teamleider de benodigde informatie inwinnen over de gezinssituatie. Vervolgens zal de teamleider de inrichting van binnen- en buitenaccommodatie doorlopen. Tot slot wordt de selectieprocedure van een gouvernante besproken. In de thuissituatie van het gezin zijn de volgende richtlijnen van belang: de inrichting van binnen- en buitenruimte is afgestemd op activiteiten die passen bij de leeftijd van kinderen; de leefruimte beschikt over de benodigde ruimten: per kind minimaal 3,5 m² brutooppervlakte, voor kinderen van 0 tot 4 jaar passende slaapruimte en voldoende buitenspeelruimte; de inrichting van binnen- en buitenruimte is veilig en vertrouwd (wordt nader uitgewerkt in een risico-inventarisatie); de inrichting van binnen- en buitenruimte biedt uitdaging en ruimte tot ontdekking en ontwikkeling van het kind (de keuze en het aanbod van speelgoed).

8 7 5. Hygiëne en veiligheid Het is van belang dat de gouvernante kan werken in een hygiënisch verantwoorde ruimte. Vanuit de organisatie worden afspraken gemaakt met de gouvernante wat betreft verzorging, veiligheid en hygiëne op het werk. Afspraken omtrent de verzorging en veiligheid van de kinderen Per gezin is de gouvernante verantwoordelijk voor de veiligheid en verzorging van maximaal 4 kinderen. Creëren van een omgeving waarbinnen kinderen zich veilig voelen, zich kunnen ontwikkelen en vermaken. Bij aanvang van de opdracht wordt een inhoudelijk draaiboek gemaakt waarin aspecten als dagindeling, voeding, slaapritme, schoolritme, opvoedingsaandachtspunten, medische wetenswaardigheden en andere relevante zaken aan de orde komen. Tevens worden duidelijk afspraken gemaakt over het gebruik van telefoon, eventuele auto van de opdrachtgever, of apparatuur, zoals computer, geluidsapparatuur of televisie. De visie van de opdrachtgever over de opvoeding zal in overleg met De Gouvernante en de gouvernante worden besproken.; Corrigerende maatregelen in de vorm van lijfstraffen (corrigerende tik, slaan) worden door de organisatie verboden. Corrigerende maatregelen in de vorm van streng toespreken, of bijvoorbeeld op de gang zetten, worden met de opdrachtgever afgestemd. Bij ziekte van een kind wordt een van de ouders ingelicht, zodat in overleg bepaald kan worden wat er moet gebeuren. Over het toedienen van medicijnen hanteren wij de volgende stelregel: de gouvernante dient enkel medicijnen toe nadat schriftelijke afspraken zijn gemaakt door de opdrachtgever met de gouvernante én de organisatie De Gouvernante, waardoor De Gouvernante wordt uitgesloten van aansprakelijkheid. Kinderen worden door de gouvernante nooit alleen gelaten tenzij hierover met de opdrachtgever duidelijke afspraken zijn gemaakt. In overleg mogen kinderen alleen gelaten worden vanaf de leeftijd van 8 jaar. Kinderen worden niet meegegeven aan derden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s). Dagelijks vindt er schriftelijke overdracht plaats over specifieke gebeurtenissen en wetenswaardigheden. Hiervoor is een speciaal overdrachtschrift dat bijgehouden wordt door de gouvernante. Het is raadzaam dat de ouders het schrift dagelijks doornemen, zodat ze op de hoogte blijven van de gang van zaken. Tevens is het raadzaam om op regelmatige basis zaken aangaande de verzorging mondeling te bespreken. Afspraken omtrent huishoudelijke werkzaamheden Bij aanvang van de opdracht wordt binnen het inhoudelijke draaiboek rekening gehouden met een aantal lichte huishoudelijke taken. Hiermee wordt bedoeld: het opruimen en of schoonmaken van alle spullen die worden gebruikt tijdens het opvangen van de kinderen. Tevens worden afspraken gemaakt over het eventueel voorbereiden van de maaltijd, stofzuigen, was- en strijkwerkzaamheden en kleine boodschappen. Indien het wenselijk is dat de gouvernante kleine boodschappen verzorgt, dan dienen aankooprekeningen te worden overlegd.

9 8 Deze werkzaamheden kunnen in het takenpakket worden opgenomen indien de verzorgende aspecten dit toestaan in relatie tot de gezinssamenstelling en uren van aanwezigheid. 6. Ouderbeleid Een gouvernante zal een deel van de opvoeding en verzorging van de kinderen overnemen van de ouder(s). Dit feit maakt het nodig om gegevens over de ontwikkeling en opvoeding van het kind uit te wisselen, waardoor wederzijdse inzichten worden vergroot. Om kinderen de juiste opvang te bieden is een goede samenwerking tussen ouder(s), gouvernante en De Gouvernante van groot belang. Aan deze samenwerking wordt door middel van de volgende manieren vorm gegeven: Oudercommissie Om de belangen van ouders te behartigen bestaat er een oudercommissie. Deze oudercommissie is voor alle ouders met een gouvernante. Dit betekent uiteraard dat alle ouders mogen plaatsnemen in deze commissie. Telefonische en persoonlijke evaluaties De teamleiders van de Gouvernante organiseren periodieke evaluaties tussen ouder(s), gouvernante en teamleider. Huisbezoeken Risico-inventarisaties door de teamleiders bij de gezinnen thuis. Overdrachtschrift voor ouder(s) en gouvernante. De gouvernante en de ouder(s) houden elkaar op de hoogte van de ontwikkeling van de kinderen door middel van een schriftje.ook wordt er - naast de mondelinge overdracht - schriftelijk verslag gedaan van de opvangdagen. Tot slot kunnen de teamleiders van De Gouvernante de ouders adviseren bij eventuele vragen over opvang en opvoeding.

10 9 Deel II Pedagogische visie De Gouvernante is een organisatie die gekwalificeerde gouvernantes detacheert bij gezinnen thuis voor de opvang en zorg van hun kinderen. Er wordt gestreefd naar maximale kwaliteit, professionaliteit, perfectie en maatwerk met als doel de opvang van de kinderen bij onze opdrachtgevers thuis zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Elk kind is uniek en moet zich maximaal kunnen ontplooien. De thuissituatie biedt een veilige omgeving waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied. Hierbij is de relatie van het kind met de gouvernante van groot belang. Het is noodzakelijk dat de gouvernante een hechte relatie opbouwt met het kind, zodat het zich veilig voelt en weet dat er iemand is die het kan vertrouwen. De gouvernante kan gezien worden als een aanvulling op de opvoedsituatie thuis. Een goede relatie en duidelijke communicatie tussen gouvernante en ouder(s)/verzorger(s) is noodzakelijk voor een goed verloop van het opvoedproces. Ontwikkeling van het kind De ontwikkeling van kinderen verloopt niet bij elk kind in hetzelfde tempo. Het is van belang dat ieder kind als individu wordt benaderd en dat het wordt gestimuleerd in zijn ontwikkeling. Bij de Gouvernante wordt aandacht besteedt aan het positief stimuleren van het kind in zijn opvoeding. Daarbij is het uiteraard van belang dat de gouvernante kennis beheerst van de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen. De gouvernante biedt het kind veiligheid en voldoende mogelijkheden om de persoonlijke- en sociale competentie te ontwikkelen. In de ontwikkeling van de kinderen vallen de navolgende deelgebieden te onderscheiden: 1 sociaal-emotionele ontwikkeling; 2 motorische ontwikkeling; 3 cognitieve ontwikkeling; 4 creatieve ontwikkeling; 5 taalontwikkeling. 1. Sociaal-emotionele ontwikkeling Belangrijk aspect van de sociaal-emotionele ontwikkeling is de ervaring binnen de interactie met andere kinderen en volwassenen. In de omgang met leeftijdgenootjes en gouvernante leert het kind de uitwerking van zijn gedrag op andere mensen kennen. Hierdoor leert het kind inzicht krijgen in zijn eigen gevoelens. Tevens leert het kind al vroeg de betekenis van delen, troosten, helpen, rekening houden met anderen en omgaan met conflicten. Het waarnemen van gevoelens van kinderen is belangrijk. Vanuit de pedagogische visie van de Gouvernante wordt het positief benaderen van kinderen gestimuleerd. Verbaal en nonverbaal reageren op adequaat gedrag is om een aantal redenen belangrijk. Ten eerste vergroot deze aanpak het zelfvertrouwen van het kind. Kinderen die veelvuldig worden geprezen, ontwikkelen een positief zelfbeeld. Vertrouwen hebben in persoonlijke capaciteiten is bovendien een voorwaarde om kritiek te kunnen hanteren. Bovendien is het van belang uitleg te geven als het kind wordt berispt of beloont. Als de gouvernante uitlegt waarom zij het kind berispt of beloont, leert het kind zichzelf beter kennen. Het is van belang dat de gouvernante het kind stimuleert om met andere kinderen te spelen, zoals broer, zus, vriendjes of vriendinnetjes.

11 10 2. Motorische ontwikkeling Bij de groei van een kind vindt grove en fijne motorische ontwikkeling plaats. De coördinatie en het bewegen van romp, armen en benen heet de grove motoriek. De fijne motoriek omvat kleine bewegingen die coördinatie tussen ogen en handen vereisen (grijpen, vastpakken, schrijven). Deze ontwikkelingen gaan door tot een kind zowel geestelijk als lichamelijk het volwassen stadium heeft bereikt. Mede door het rationeel denken zal er motorische zekerheid ontstaan. Als het zogenaamde evenwicht tussen psyche en lichaam is bereikt, kan men spreken van een voltooide motorische eenheid. De motorische ontwikkeling zal door de gouvernante voornamelijk worden gestimuleerd tijdens spel. Activiteiten als knutselen en tekenen en activiteiten buiten (lopen, rennen) worden dagelijks aangeboden tijdens de opvanguren. De gouvernante zal een bijdrage leveren aan sportactiviteiten. Ze brengt de kinderen naar sportlessen en stimuleert ze hun sport met plezier uit te voeren. 3. Cognitieve ontwikkeling De cognitieve ontwikkeling heeft betrekking op de taalontwikkeling (begrijpen en spreken) en het denkvermogen. Het denkvermogen betekent begrip en inzicht verwerven door informatie uit de omgeving te ordenen, te onthouden, toe te passen en te combineren met nieuwe situaties. Het taal- en denkvermogen zijn nauw verbonden met elkaar. De cognitieve ontwikkeling kan op verschillende manieren worden gestimuleerd: Geheugentraining: hieronder verstaat men het trainen van het korte- en langetermijngeheugen en het vasthouden van de aandacht. Gericht probleemoplossend denken: inzicht krijgen in mogelijke succesvolle oplossingsstrategieën voor een probleem. Gedurende deze gestuurde zoektocht verkrijgt het kind geleidelijk meer inzicht in welke oplossingsstrategieën wel en welke niet leiden tot het oplossen van een probleem. Verwerven van feitenkennis: deze vorm van cognitief leren is gericht op het opnemen van informatie in een onderlinge samenhang. Het doel is dat kinderen meer feitenkennis gaan beheersen. De gouvernante kan het kind cognitief stimuleren door middel van spel. Hierbij wordt gedacht aan geheugenspelletjes, liedjes, puzzels, verstoppertje en leren tellen. Belangrijk is dat het kind wordt uitgedaagd op het moment dat hij daaraan toe is. Het kind moet actief betrokken worden bij datgene waar hij op dat moment voor openstaat. 4. Creatieve ontwikkeling Gedurende de ontwikkeling van een kind is het van belang dat het creatief gestimuleerd wordt. Voor het kleine kind is omgang met materialen een onderzoekende bezigheid. Spelen op de kinderleeftijd kan worden gezien als de voorloper van creatief handelen en imaginaire activiteit bij volwassenen. Creatieve ontwikkeling houdt in dat door spel een kind plezier heeft in zijn activiteit. Stimulatie is van belang opdat de ontwikkeling zodanig verloopt dat het kinderspel een voorloper is van plezier in volwassen activiteiten als werk, sport en hobby s. De creatieve ontwikkeling kan op verschillende manieren worden gestimuleerd. Dit kan door materialen en technieken aan te bieden in de vorm van knutselactiviteiten (verf, klei, zand, water, plakken, scheuren, stempelen, schmink). Activiteiten in de vorm van dans, muziek, theater zijn ook een mogelijkheid. De gouvernante kan een verhaal vertellen dat vervolgens wordt uitgebeeld. Het is belangrijk dat kinderen hierbij zo veel mogelijk de ruimte krijgen voor hun eigen inbreng. Dit stimuleert het fantasiespel.

12 11 5. Taalontwikkeling Taal geeft het kind het vermogen om zich te uiten en te communiceren. Bij jonge kinderen wordt de taalontwikkeling onderverdeeld in drie fasen: prelinguale fase van 0 tot 1 jaar: huilen, brabbelen; vroeg-linguale fase van 1 tot 2,5 jaar: eenwoordszin, tweewoordszin, meerwoordszin; differentiatiefase van 2,5 tot 5 jaar: toename van de woordenschat, vergroting van de zinslengte, uitbreiding van begrippen, introductie van lidwoorden. De taal is te verdelen in expressieve taal (uiten) en passieve taal (begrip). In deze gehele periode ontwikkelt de expressieve taal zich van huilen tot een volledige spraak- en taalontwikkeling. De passieve taal ontwikkelt zich tot een volledig begrip van wat gezegd wordt. Op vijfjarige leeftijd beheerst het kind, hoewel verre van perfect, in grote lijnen zijn moedertaal. Het is van belang dat de taalontwikkeling op alle leeftijden (d.w.z. 0 tot 13 jaar) wordt gestimuleerd. Dagelijkse activiteiten om de taalontwikkeling te stimuleren zijn: gesprekjes voeren, voorlezen, liedjes zingen, verhalen vertellen, rijmen, benoemen van plaatjes, leren lezen, duidelijk articuleren en huiswerkbegeleiding. Een gouvernante kan veel individuele aandacht geven aan kinderen. Hierdoor zal zij kinderen stimuleren in de communicatie en draagt zij bij tot het vergroten van de woordenschat van kinderen. Overbrengen van waarden en normen Een kind wordt gevormd door de omgang met volwassenen en andere kinderen. Kinderen leren waarden en normen in de relatie, communicatie en interactie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen. Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen of gebeurtenissen. Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften naar de manier waarop mensen zich behoren te gedragen. Een gouvernante werkt in de thuissituatie van een gezin. Hierdoor draagt ze mede verantwoordelijkheid over de waarden en normen die het gezin hanteert. Het is dan ook van belang dat de gouvernante en ouder(s) communiceren over wat gehanteerd wordt in de opvoeding, de omgang, de regels met betrekking tot elkaar en tot de kinderen. Kinderen leren spelenderwijs om op een respectabele manier met elkaar om te gaan. Hierin vervult de gouvernante een belangrijke voorbeeldfunctie. In haar handelen en houding brengt de gouvernante haar waarden en normen over op de kinderen. Een gouvernante: leert kinderen respect te hebben voor elkaar; accepteert kinderen zoals zij zijn. Ieder kind is een individu en alle kinderen zijn verschillend (gesloten, druk, verlegen); stelt kinderen op hun gemak. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid, vertrouwen en geborgenheid wat van belang is voor hun ontwikkeling; geeft kinderen de ruimte om zich te ontplooien (emotioneel, creatief, motorisch, cognitief); stimuleert kinderen op een positieve manier door complimentjes te geven en uitleg te geven over hun gedrag; biedt structuur aan kinderen via dagindeling en het stellen van regels en grenzen.

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Nanny Association

Pedagogisch beleid Nanny Association Pedagogisch beleid Nanny Association Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd worden opgevangen in de woning van de ouders. Er is dan

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

Pedagogisch beleid House & Kids

Pedagogisch beleid House & Kids Pedagogisch beleid House & Kids Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in de gastouderopvang.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 1 Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: NannyInc. als organisatie Hoofdstuk 2: De Nanny Hoofdstuk 3: De functie- en taakomschrijving van de Nanny Hoofdstuk 4: Accommodatie en materiaal

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Handboek. Eva Kalmeijer +31(0)624682091. Groen van Prinstererstraat 85 A 3038 RE Rotterdam. eva@lanounou.nl www.lanounou.nl

Handboek. Eva Kalmeijer +31(0)624682091. Groen van Prinstererstraat 85 A 3038 RE Rotterdam. eva@lanounou.nl www.lanounou.nl Handboek Eva Kalmeijer +31(0)624682091 Groen van Prinstererstraat 85 A 3038 RE Rotterdam eva@lanounou.nl www.lanounou.nl KvK: 24450932 BTW: NL173873340B01 Rabobank: 11 69 36 223 Algemene Voorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC Veilige, kindvriendelijke opvang creëren. Dat is het hoofddoel van de SKPC. Het klinkt eenvoudig, maar hoe gaat dat in de dagelijkse praktijk van de diverse opvangvormen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische visie Gastouderbureau Bandita 3 2.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

BSO Hakuna Matata pedagogisch beleidsplan samenvatting mei 2014

BSO Hakuna Matata pedagogisch beleidsplan samenvatting mei 2014 BSO Hakuna Matata pedagogisch beleidsplan samenvatting mei 2014 Inhoud BSO Hakuna Matata... 3 Pedagogisch klimaat BSO Hakuna Matata... 3 Uitgangspunten BSO... 4 Visie op de ontwikkeling van kinderen...

Nadere informatie

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s) of verzorgers. Daar wordt de basis

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie)

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie) Pedagogisch beleidsplan (Beknopte versie) Opgesteld door: drs. Alev Ceylan Versie 1.2 1 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang 4 Hoofdstuk 2 De ontwikkeling

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Hoofdstuk 1: Missie, visie en doelstellingen Voorwoord Onze Missie en Identiteit Onze Visie Pedagogische hoofddoelstellingen Een goed pedagogisch klimaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015 Pedagogisch beleid 0 4 jaar een samenvatting Juni 2015 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere situatie

Nadere informatie

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan gaat over wat Regionaal Gastouderbureau Harlekijn belangrijk vindt met betrekking tot het opvoeden van kinderen binnen de gastouderopvang. Hierbij maakt Regionaal

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau 2012 1 Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Versie 2.1, 14-05-2012 Metagegevens Auteur Zef Knooren, Houder Goedkeuring Dennis Gelissen, Manager kinderopvang Henri Heeren, Pedagogisch medewerker Eline

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleid van De Veenborg

Pedagogisch beleid van De Veenborg Pedagogisch beleid van De Veenborg 1. Het bieden van veiligheid In dit kader bedoelen we met het bieden van veiligheid het bieden van emotionele veiligheid. Dit vormt de basis van elke ontwikkeling. Als

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen

Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen Inhoudsopgave 1. Verantwoorde kinderopvang... 2 2. Pedagogisch beleid... 2 3. Kind/gastouder ratio... 4 4. Bemiddelingswerkwijze... 4 5. Begeleiding

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : Pedagogisch beleidsplan Heisa hop versie MAART 2012 1 Inleiding Pedagogisch beleidsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH Niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van Gastouderbureau KidsMatch worden overgenomen of gedupliceerd. Gastouderbureau KidsMatch

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat! Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van DOL FIJN. Dit beleidsplan is van toepassing op de gastouderopvang. Daarnaast is er een pedagogisch beleidsplan voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Uit&Thuis

Pedagogisch beleidsplan Uit&Thuis Pedagogisch beleidsplan Uit&Thuis Gastouderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een verantwoorde opvoeding in een veilige omgeving

Nadere informatie

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs Informatiegids voor Stagiairs Inhoudsopgave informatie stagiairs Algemeen Functiebeschrijving Pedagogisch medewerker (conform cao kinderopvang) Functiebeschrijving Peuterspeelzaalleidster 1 (conform cao

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Nanny Service Nederland PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN. Nanny Service Nederland

Pedagogisch Beleidsplan Nanny Service Nederland PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN. Nanny Service Nederland PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Nanny Service Nederland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Veiligheid en geborgenheid 3. Ontwikkelingsstimulering 3.1 Fysieke ontwikkeling 3.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling 3.3 Taalontwikkeling

Nadere informatie

groeien-spelen-ontwikkelen

groeien-spelen-ontwikkelen groeien-spelen-ontwikkelen Informatie 2015 Welkom bij Hamertje-tik! Je wilt dat je kind heerlijk kan spelen met kinderen van z n eigen leeftijd, ongestoord kan groeien en zich optimaal kan ontwikkelen.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Vertrouwen, vakwerk, ervaren Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan gastouders zodat zij de mogelijkheid krijgen om zorg en

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Zorgboekje. Kindgegevens

Zorgboekje. Kindgegevens Zorgboekje De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument peuter kleuter in als er een zorgbehoefte bij het kind is gesignaleerd. Zij/ hij vult in wat van toepassing is

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pagina 1 van 7 Pedagogisch beleidsplan IKC de Weide. Inhoudsopgave Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum de Weide Leeuwarden Voorwoord... 3 1. Integraal

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kids&Co

Pedagogisch beleid Kids&Co Pedagogisch beleid Kids&Co Doel van Kids&Co. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar. In een groep van max 8

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID BSO

PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING 2. ZELFSTANDIGHEID EN ZELFVERTROUWEN 3. DE SOCIALE

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : versie 1/ februari 2011 1 Inleiding Pedagogisch groepsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt er gewerkt t.a.v. het pedagogisch beleid. De doelstellingen van het pedagogisch

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene doelstelling 2.1 Algemene visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderopvang 2.3 Uitgangspunten 2.4 Aantal kinderen 2.5 Opvangruimte 2.6 Kwaliteitscriteria gastouders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pedagogisch beleid kinderdagverblijf

Inhoudsopgave. Pedagogisch beleid kinderdagverblijf Bijlage Pedagogisch beleid kinderdagverblijf Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Beschrijving van de organisatie... 4 Opvangmogelijkheden en openingstijden... 3 Dag opvang... 4 Flexibele opvang... 4 Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie [/] versie 0 Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem spelend groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Inleiding Het pedagogisch beleid vormt de basis voor het pedagogisch handelen op alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem. Het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Pedagogisch Beleidsplan 201202 Gastouderbureau KoeKoeK Anja Rijkens & Rianne Doeschot 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 1. IK GA MET VEEL PLEZIER NAAR MIJN GASTOUDER 3 2. IK WEET WAAR IK AAN TOE BEN 3 3.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Hugo Inhoudsopgave 1. Inleiding. p. 3 2. De vijf pedagogische basisregels van Hugo. p. 4 3. Groepsgrootte en leeftijdsopbouw. p. 9 4. Huisvesting. P. 10 5. Protocol

Nadere informatie

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen

5 Medewerkers en Organisatie 5.4 Functiebeschrijvingen Datum 12 maart 2013 Versie 4 Blad 1 van 9. Algemeen Blad 1 van 9 Algemeen PWH heeft ten behoeve van de diverse functies in de organisatie functiebeschrijvingen geformuleerd. De functiebeschrijvingen van de medewerkers die niet werkzaam zijn in de peuterspeelzalen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Opvang door Nanny s Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Koekeloere. Jacoba Hiemstra van Houten

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Koekeloere. Jacoba Hiemstra van Houten Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Koekeloere Jacoba Hiemstra van Houten Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Organisatie Gastouderbureau Koekeloere 3 1.1 Algemene doelstelling 3 1.2 Pedagogische doelstelling

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Buitenschoolse Opvang Goirle

Pedagogisch beleidsplan. Buitenschoolse Opvang Goirle Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang Goirle Juli 2005 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch klimaat veiligheid

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan versie 4.0

Pedagogisch beleidsplan versie 4.0 Pedagogisch beleidsplan versie 4.0 Metagegevens Auteur Naam: Functie: Jolijn Hendriks Houder Goedkeuring Naam: Functie: Michael Hendriks Houder Naam: Functie: Mary Roest Voorzitter oudercommissie Naam:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2016

Pedagogisch beleidsplan 2016 Welkom! Wij zijn blij dat u voor ons heeft gekozen en dat wij u mogen verwelkomen in ons kindercentrum! Bij Kindercentrum Ikky kunt u erop rekenen dat er op professioneel pedagogische wijze gewerkt wordt.

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang

Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang Wet IKK Het akkoord IKK leidt tot wijzigingen in de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Hiervoor wordt

Nadere informatie

1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW

1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW 1 SEPTEMBER 2015 PEDAGOGISCH BELEID KINDEROPVANG SKW INLEIDING De missie van Kinderopvang SKW is het verzorgen van betrouwbare kinderopvang, die aansluit bij de leefomgeving van kinderen. Het kind en zijn

Nadere informatie

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch plan van gastouderbureau LoKoWo. In dit plan zetten wij uiteen op welke wijze wij belangrijke aspecten met betrekking tot

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Ieder kind is uniek!

Pedagogisch beleidsplan. Ieder kind is uniek! Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek! Wij bieden de plek waar peuters zichzelf kunnen zijn en in alle rust en veiligheid kunnen ontwikkelen BLIK 2016 Voorwoord In het pedagogisch beleidsplan van

Nadere informatie

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten.

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten. PEDAGOGISCHE VISIE Algemeen Als gastouderbureau zijn wij verantwoordelijk voor verantwoorde kinderopvang in een huiselijke omgeving. We geven daarom aan welke aspecten we belangrijk vinden bij de opvang

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid GastOuderBureau SamSam

Pedagogisch Beleid GastOuderBureau SamSam Pedagogisch Beleid GastOuderBureau SamSam Inleiding Gastouderbureau SamSam regelt kinderopvang voor haar klanten, de ouders. De opvang wordt uitgevoerd door gastouders. Er wordt rekening gehouden met de

Nadere informatie

Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Schaal: 4

Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Schaal: 4 Functiebeschrijving Pedagogisch Medewerk(st)er Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam: Pedagogisch Medewerker(st)er Naschoolse Opvang (NSO) Organisatie: Stichting Schaal: 4 FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder 1 Informatie voor gastouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis, in een gezinssituatie, dicht bij huis of werk, op vaste

Nadere informatie

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small Het kind centraal Het kind centraal 1 Kinderdagverblijf Small Apeldoornselaan 294-304, 2573 XL Den Haag E info@kinderdagverblijfsmall.nl I www.kinderdagverblijfsmall.nl 2 Het kind centraal 4 Inleiding

Nadere informatie

De Organisatie. Visie op kinderen en opvoeden

De Organisatie. Visie op kinderen en opvoeden De Organisatie Kinderopvang Bommes verzorgd de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. We zijn gevestigd aan de Huningaweg in Oostwold en maken onderdeel uit van de Brede school. Het is een groot gebouw

Nadere informatie

Inspectierapport Puk (KDV) Moensplein ER BEVERWIJK Registratienummer

Inspectierapport Puk (KDV) Moensplein ER BEVERWIJK Registratienummer Inspectierapport Puk (KDV) Moensplein 5 1942ER BEVERWIJK Registratienummer 149693941 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: BEVERWIJK Datum inspectie: 10-11-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Het Pedagogisch Beleidsplan

Het Pedagogisch Beleidsplan 2015 BSO de Bosplaats M Moura MSvan Wijnen Het Pedagogisch Beleidsplan 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van BSO de Bosplaats. Dit pedagogisch beleidsplan is een leidraad van waaruit

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor gastouders Gastouderbureau t Kwakersnest Aurorabastion 1 1991 PL Velserbroek 023 5387627 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan van. Kinderopvang Pippi Langkous

Pedagogisch beleidsplan van. Kinderopvang Pippi Langkous Pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Pippi Langkous De werkwijze Kinderopvang Pippi Langkous is een veilige opvang voor kinderen. Er wordt gestreefd naar een warme, open en gemoedelijke sfeer, waarin

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan

Pedagogisch Werkplan Pedagogisch Werkplan 2017 1.1 Ramona Bruil van Starkenborghstraat 102 7002 EH Doetinchem E-mail: info@gastouderramona.nl Telefoon: 0314-840089 LRKP: 946772885 1. Wie ben ik? Ik ben Ramona (08-12-'81),

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO Pedagogisch beleidsplan De Avonturiers BSO Goirle, Juli 2005 Herzien Januari 2007 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch

Nadere informatie