DAGOPLEIDING VWO-SNEL. infobulletin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DAGOPLEIDING VWO-SNEL. infobulletin 2014-2015"

Transcriptie

1 Onderwijs voor volwassenen DAGOPLEIDING VWO-SNEL infobulletin Schooladres: Mathenesserlaan HL Rotterdam Tel: website: 1

2 Inhoud 1. Het Vavo Rijnmond College Locatie Mathenesserlaan Lokaalindeling Het Open Leer Centrum Kantine Administratie Directie Absentiemelding en presentieverplichting Onderwijsovereenkomst Schoolboeken Studiekosten en WTO Leerlingbegeleiding en mentoraat Decanaat Vervolgopleidingen en studiefinanciering Schoolmaatschappelijk werk Overige begeleiding Bureau Vertrouwenspersonen Vavo Rijnmond College Examenbureau Blokken, toetsen, schoolexamens Profielwerkstuk Voorlopige jaarindeling vakanties, toetsweken en bijzondere data Namen docenten vwo 24. Huisregels Mathenesserlaan Algemene regels Vavo Rijnmond College Profiel vwo

3 1. Het Vavo Rijnmond College Het Vavo Rijnmond College is in 2008 opgericht na bundeling van de vavo-afdelingen van het Albeda College en het ROC Zadkine. Het biedt opleidingen mavo, havo en vwo op dag en avond in Rotterdam (Mathenesserlaan 321). Vavo betekent Volwassenen Algemeen Vormend Onderwijs. Dat betekent een grote eigen verantwoordelijkheid voor de cursisten. 2. Locatie Mathenesserlaan Mathenesserlaan HL Rotterdam Tel Op de Mathenesserlaan worden overdag mavo, havo-4, havo-4i, havo-5, havo-snel en vwo-snel aangeboden. Ook de avondlessen worden hier gegeven. Naast de vavo-opleidingen worden er ook nog opleidingen van Educatie gegeven. 3. Lokaalindeling. Het vwo heeft les op de 3 e etage, havo-4 op de 4 e etage, havo-5 op de 5 e etage en mavo op de 6 e etage. Havo-snel heeft voornamelijk les op de derde en vierde etage. Het vaklokaal voor Kunst (4.01) en het practicumlokaal natuurkunde (4.06) bevinden op de 4 e etage; het practicumlokaal scheikunde-biologie bevindt zich op de 6 e etage (6.12). Op alle etages hangen mededelingenborden. 4. Het Open Leer Centrum Het OLC (2.03) bevindt zich op de 2 e verdieping en is van maandag t/m donderdag geopend van uur. Op vrijdag is het OLC geopend van uur. Het OLC is een studeerruimte. Het is dus niet de bedoeling de rust te verstoren of met andere zaken dan schoolwerk bezig te zijn. Hierop zal controle worden uitgeoefend. Vóór en na de lessen en tijdens tussenuren kun je gebruik maken van het Open Leer Centrum aan de Mathenesserlaan. In deze studie- en mediaruimte kun je: - gebruik maken van de aanwezige computers en computerprogramma s; - woordenboeken en ander naslagwerk gebruiken; - in alle rust je huiswerk maken; - boeken lenen uit de bibliotheek. 5. Kantine Er is een kantine op de 1e etage. De kantine is geopend van tot uur. Respecteer de huisregels van de kantine 6. Administratie De administratie bevindt zich op de begane grond, K.006. De administratie is bereikbaar op telefoonnummer: Je kunt ook een mail sturen naar Openingstijden: dagelijks van uur en van uur. 3

4 7. Directie De directie van het Vavo Rijnmond College wordt gevormd door de heer J. Franken en mevr. R. Hoksbergen. Zij hebben hun kantoren op de 7 e verdieping. Locatiebeheerder van de Mathenesserlaan is mevr. M. Hulsman. De teamleider voor vwo is mevrouw B. van den Boogert (kamer 3.19). De leerlingbegeleiders voor vwo snel zijn mevrouw J. Krijger en de heer C. Kramer. 8. Verzuimregistratie en presentieverplichting Afwezigheid moet op de dag van absentie tussen 8.30 en 9.00 uur worden gemeld. Via de website kun je met je volgnummer en je BSN-nummer inloggen op een speciale pagina voor het melden van absentie. In het mailbericht meld je de reden van absentie, de verwachte duur van je afwezigheid, de naam van je mentor en in welke opleiding je de lessen volgt. Bij ongeoorloofde afwezigheid nemen de verzuimmedewerkers contact met je op. Algemene regel m.b.t. presentie: Leerlingen die te lang aaneengesloten ongeoorloofd absent zijn, worden gemeld bij het verzuimloket van het IBG en vervolgens opgeroepen door leerplicht dan wel jongerenloket. Ongeoorloofde absenties moeten door de leerlingbegeleider worden aangemeld bij het verzuimloket; dit kan voor de leerling in kwestie financiële gevolgen hebben. Afwezigheid van meer dan 30% heeft ook consequenties voor herkansen, zie 19 Je kunt de afwezigheidpercentages zelf bijhouden of de gegevens inzien bij de administratie. 9. Onderwijsovereenkomst Bij inschrijving heb je een onderwijsovereenkomst met het Vavo Rijnmond College ondertekend. Lees deze nog eens na. Je kunt hem ook vinden op de internetsite. 4

5 10. Schoolboeken Leerlingen moeten hun schoolboeken zelf aanschaffen. De boekenlijst vind je op Je kunt boeken kopen of huren via deze website. Inloggen via: leerlingen, bestellen, stad: Rotterdam, school: Vavo Rijnmond College; dan kun je de klas en locatie aanklikken waar je lessen volgt. Je mag natuurlijk ook de boeken bij een eigen boekhandel aanschaffen, of tweedehands. Let goed op de ISBN-code. Leerlingen die via een vo-school, dus met uitbesteding, zijn ingeschreven, krijgen hun boekengeld terug; zij zijn verplicht hun boeken via Van Dijk te huren. Een kopie van de factuur en een betalingsbewijs moeten samen met een kopie van het rekeningafschrift ingeleverd worden bij de administratie, zodat later in het jaar het boekengeld kan worden overgemaakt. Uitbestede leerlingen afkomstig van Helinium GSG, Ring van Putten OSG, OSG de Eilanden en het Maerlant College Brielle kunnen het boekengeld terug vragen bij hun oude school, als zij factuur en betaalbewijs daar inleveren. De boeken dien je bij aanvang van het schooljaar in bezit te hebben. Als je na 3 weken de boeken nog niet hebt, zorg dan zelf voor kopieën, anders wordt je de toegang tot de les geweigerd. Voor een aantal vakken moet je via school een syllabus aanschaffen. Deze moet bij de OLCbeheerder worden afgerekend. Voor vo-leerlingen geldt dat ook deze kosten meetellen voor het boekengeld; er wordt een bewijs van betaling in het leerlingdossier gedaan. 11. Studiekosten en WTO 18+ Door de inschrijving in een 1-jarige opleiding met een volledig vakkenpakket én het volgen van alle lessen heb je recht op een Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTO 18+) of hebben je ouders recht op kinderbijslag als je onder de 18 jaar bent. Een voltijd-cursist vwo moet ingeschreven staan voor 8 vakken. (maatschappijleer en rekenen tellen daarbij niet mee!!!) Deeltijdcursisten hebben recht op een Tegemoetkoming Deeltijdcursisten. Het bedrag is afhankelijk van het aantal lesminuten dat per week gevolgd wordt. (Formulier Aanvraag tegemoetkoming deeltijders ) Indien de Informatiseringsbank (DUO) ons vraagt naar studievorderingen en/of aanwezigheid zijn wij verplicht deze informatie te verstrekken. Dit kan - ook met terugwerkende kracht - van invloed zijn op de betalingen door de Informatiseringsbank. De IB-groep zal een onterecht toegekende toelage terugeisen. Voor meer informatie kun je uur terecht bij: Servicekantoor DUO Wilhelminakade 131 a 3072 AP Rotterdam (het KPN-gebouw naast de Erasmusbrug) Tel (centraal nummer Groningen) internet: 5

6 12. Leerlingbegeleiding en mentoraat Op de introductiebijeenkomst word je in een groep wegwijs gemaakt binnen de school en kun je vragen stellen over procedures, bijv. voor toetsweken en examens. De begeleiding van het vavo heeft de volgende structuur: Leerlingen vwo krijgen aan het begin van het schooljaar een mentor toegewezen. De mentor bespreekt de vorderingen en de presentie. Je kunt ook zelf een gesprek aanvragen wanneer je daar behoefte aan hebt. Mentoren worden toegewezen door de leerlingbegeleiders. In situaties die het mentoraat overstijgen, verwijst de mentor je door naar de leerlingbegeleider. Samen met de leerlingbegeleider kijk je dan welke hulp er bij jou past. Je kunt ook zelf om een gesprek met de leerlingbegeleider vragen. Als je veel verzuimt, dan krijg je een oproep van je leerlingbegeleider, want hij/zij onderhoudt de contacten met het verzuimloket (IBG-Duo). Zie verder bij Decanaat Op de Mathenesserlaan is een aantal dagen per week een van de volgende decanen aanwezig: de heer E. Wisgerhof, mevrouw T. De Grauw en mevrouw M. Meijer. Je kunt hen vinden in kamer Bij hen kun je terecht met vragen over het vervolg van je loopbaan, zoals studiekeuze, vervolgopleidingen, profielkeuze en studiefinanciering. Aan het begin van het schooljaar wordt op het mededelingenbord naast de decanenkamer bekendgemaakt op welke middag de decaan aanwezig is. Je kunt daar ook intekenen voor een afspraak. 6

7 14. Vervolgopleidingen en studiefinanciering Voor examenkandidaten is het goed te weten dat je je bijtijds moet aanmelden voor een vervolgopleiding. Dit moet gebeuren via Sommige vervolgopleidingen stellen aanvullende eisen. Je moet je dan eerst aanmelden bij de betreffende hogeschool en pas nadat je daar bent toegelaten, kun je je opgeven via Voor enkele opleidingen is er een lotingsprocedure. Om aan de loting deel te nemen, moet je je uiterlijk op 1 mei 2015 hebben aangemeld. Bij een cijfergemiddelde van 8 of hoger, word je direct toegelaten. Stuur dan wel zo spoedig mogelijk een kopie van je cijferlijst naar de IB-groep. Meer informatie over aanmelding, opleidingen met aanvullende eisen en loting vind je op de site van de IB-groep (www.ib-groep.nl). Ook met het aanvragen van studiefinanciering moet je niet te lang wachten. De IB-groep gaat uit van minimaal drie maanden van te voren. Als je je niet aan deze termijn houdt, loop je de kans dat je je beurs en je ov-jaarkaart niet op tijd ontvangt. Het is altijd mogelijk studiefinanciering af te zeggen of gegevens te wijzigen met een wijzigingsformulier. Informatie hierover kun je krijgen bij de decaan, via de site van de IB-groep en bij het servicekantoor van DUO, Wilhelminakade 131a in Rotterdam. Zie Schoolmaatschappelijk werk Indien nodig kunnen leerlingen in overleg met de leerlingbegeleider doorverwezen worden naar maatschappelijk werk. De maatschappelijk werkster mevr. S. Mohansing, houdt spreekuur in het gebouw Mathenesserlaan in kamer Overige begeleiding Het trajectbureau van het Albeda College biedt voor de locatie Mathenesserlaan verschillende vormen van extra begeleiding. Het trajectbureau kan je o.a. helpen je met het zoeken van een alternatieve opleiding, met het afleggen van een dyslexietest, met faalangsttraining, met het begeleiden van tienermoeders of het afleggen van een capaciteitentest. Verwijzing hiervoor gebeurt door de leerlingbegeleider. 17. Bureau vertrouwenspersonen Vavo Rijnmond College Het Vavo Rijnmond College staat ongewenste intimiteiten en seksistisch gedrag niet toe. Wie hier op het Vavo Rijnmond College mee te maken krijgt, kan bij onze vertrouwenspersonen terecht (kamer 0.04). Telefonisch zijn zij de hele dag bereikbaar ( ) Spreek op dit nummer je naam,en telefoonnummer in en je wordt terug gebeld. Als je liever niet belt, kun je je verhaal via versturen. 18. Examenbureau Administratie over alle voortgangstoetsen, pta-toetsen en schoolexamens wordt gevoerd door het Examenbureau van het Vavo Rijnmond College op de Mathenesserlaan 321. Het examenbureau is alleen schriftelijk of telefonisch bereikbaar of ). Het pta (programma van toetsing en afsluiting) en het examenreglement staan op de internet-site: en op Lees dit zorgvuldig door. Hierin staat hoe te handelen bij het missen van toetsen, wat de regels op het Vavo Rijnmond College zijn en welk onderdeel van een vak op een bepaald moment wordt getoetst. LET OP: Gezakte cursisten: heb je de definitieve cijferlijst wel opgehaald bij je oude school? Deze cijferlijst moet voorzien zijn van stempel en handtekening van het examenbureau van je vorige school. Wij maken hiervan een kopie zodat er aan het eind van het jaar een volledig diploma voor je kan worden uitgeschreven. 7

8 19. Blokken, toetsen, schoolexamens Het schooljaar is voor de examenklassen verdeeld in 3 blokken. De blokken 1 t/m 3 worden elk met een schoolexamenweek afgesloten waarin de gewone lessen vervallen. De toetsroosters worden per periode bekend gemaakt. Mogelijkheid tot inhalen/herkansen van de toetsweken 1 t/m 3 vindt plaats in de weken 14 en 15. Inhalen gaat vóór herkansen. Herkansen is toegestaan mits 70% van de lessen van het vak gevolgd zijn. Per vak mag je maximaal één schoolexamen of toets herkansen of inhalen. Raadpleeg het Schoolexamenreglement op internet: of kijk op 20. Profielwerkstuk Naast schoolexamens en het centraal schriftelijk examen hoort bij het vwo-examen ook het maken van een profielwerkstuk. Heb je nog geen profielwerkstuk gemaakt, dan moet je je aanmelden. In totaal krijg je 4 beoordelingen en er zijn begeleidingsgesprekken met de vakdocent, die jouw PWS begeleidt. Het PWS wordt zowel procesmatig als inhoudelijk beoordeeld. Een profielwerkstuk dat ineens kant-en-klaar is, wordt niet geaccepteerd. De begeleider moet de fasen van ontwikkeling, het proces van de totstandkoming, eraan afzien en dat kan nooit zonder begeleidingsgesprekken en de 4 beoordelingen. De definitieve versie van het profielwerkstuk moet vrijdag 6 maart 2015 voor uur ingeleverd worden. Het cijfer voor het profielwerkstuk mag niet lager zijn dan een 4. Het wordt gecombineerd met het cijfer voor maatschappijleer en zo nodig anw- tot het combinatiecijfer is onze elektronische leeromgeving. Je vindt daar het examenreglement en het pta, lesroosters, toetsroosters e.d. Via kun je berichten versturen naar je docenten. Je kunt er ook op zien of er lessen uitvallen en of er lokaal- of roosterwijzigingen zijn. Sommige docenten zetten er huiswerk op. Bij de introductie heb je je inlogcode (leerlingnummer) en wachtwoord gekregen. Let erop dat je inlogt met Internet Explorer of Firefox; via Google Chrome werkt het programma niet. 8

9 22. Voorlopige jaarindeling vakanties, toetsweken en bijzondere data* *Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden week 37 Dinsdag 9 september: introductie vwo-snel (9.30 uur) Donderdag 11 september: start lessen. week 38 Maandag 16 september: start avondlessen week 39 Vrijdag 26 september: uiterste datum roosteraanpassingen week 43 Herfstvakantie week 45/46 Toetsweek A (5/11 t/m 11/11) week 52 Kerstvakantie week 1 Kerstvakantie week 2/3 Toetsweek B (7/1 t/m 13/1) week 4 Cito luistertoetsen week 9 Voorjaarsvakantie week 11/12 Toetsweek C (11/3 t/m 17/3) week 14 Woensdag 2 april start inhaal/herkansingsperiode examenklassen week 15 Dinsdag vervolg inhaal/herkansingsperiode examenklassen week 16/17 Vrijdag 18 april en maandag 21 april Paasvakantie. week 18 week 19 week 20 week 21 week 22 week 22/23 week 24 week 25 week 25/26 week 28 week 29 t/m 35 Maandag 27/4 koningsdag Maandag meivakantie Start CE 1e tijdvak Vervolg CE 1 e tijdvak Pinksteren, vervolg CE CE 2 e tijdvak Zomervakantie 9

10 23. Namen docenten havo / vwo AS Dhr. H. Assen natuurkunde BAR Dhr. B. Barel economie BL Dhr. R. Blom geschiedenis BN Dhr. W. van Beurden Engels BG Mw. B. van den Boogert teamleider vwo-snel BR Dhr. A. de Bruyn natuurkunde CO Dhr. E. Coolen biologie DAL Mw. A. van Dalen geschiedenis GEL Mw. E. van Gelderop Duits EG Mw. L. Eggink filosofie ER Dhr. R. van der Erve kunst GR Mw. T. de Grauw Frans, decaan HA Dhr. C. Haarman geschiedenis HEN Mw. M. Hendriks maatschappijwetenschappen HF Mw. Hinfelaar Nederlands IK Dhr. H. Ikink Engels KA Dhr. J van der Kamp Engels KH Mw. D. Kaho rekenen KN Dhr. H. de Koning scheikunde KM Dhr. Kramer filosofie, studiebegeleider KG Mw. J. Krijger aardrijkskunde, studiebegeleider LD Dhr. F. Lodder Nederlands MR Dhr. B. Meijer economie, management & organisatie ME Mw. M. Meijer Nederlands, decaan MRM Mw. B. Moerman filosofie MSM Dhr. R. Moesman wiskunde A MUL Mw. H. Mulder Frans MUN Mw. I. de Munnik wiskunde A en B NIJ Dhr. J. Nijenhuis maatschappijwetenschappen SA Mw. B. Sharma wiskunde A en B VK Dhr. N. Verkade aardrijkskunde VS Mw. De Vries Frans steunlessen WS Mw. C. Warrrens wiskunde C en wiskunde steunlessen 10

11 24. Huisregels Mathenesserlaan Parkeren op het schoolterrein is alleen toegestaan voor personeel en in de omgeving kun je alleen betaald parkeren. Kom dus met de fiets of met het openbaar vervoer! Er is een rijwielstalling. Het gebruikmaken van de rijwielstalling is voor eigen risico. Het gebruik van de liften Er is getracht de lessen voor een bepaalde afdeling zoveel mogelijk op dezelfde etage te laten plaatsvinden, dit mede om het gebruik van liften en trappen zoveel mogelijk te beperken. Er maken veel mensen gebruik van dit gebouw en de liften worden intensief gebruikt, zeker vlak voor het begin en na afloop van de lessen. Daarom zijn er duidelijke afspraken gemaakt: voor 1 of 2 verdiepingen omhoog of omlaag neem je de trap; als het druk is, zul je ook voor meerdere verdiepingen de trap moeten gebruiken; dat gaat sneller en ontlast de liften; als de deuren al aan het sluiten zijn, probeer er dan niet toch doorheen te gaan of ze tegen te houden. Het mechaniek is kwetsbaar. Als de lift kapot is, moet je alles met de trap doen. Schoolpas Je bent verplicht je schoolpas bij je te hebben tijdens elk schoolbezoek. Het is onze ervaring dat het werken met pasjes het veiligheidsgevoel bij deelnemers en personeel bevordert. Je hebt een brief of mail ontvangen waarin beschreven staat hoe je de schoolpas kunt aanvragen.. Door de deelnemers te vragen de schoolpas te tonen bij het betreden van het gebouw kunnen we voorkomen dat ongewenste bezoekers binnenkomen. Als iemand van het personeel (bijvoorbeeld een docent of beveiligingsmedewerker) je vraagt je pas te tonen, dan ben je verplicht dat te doen, zonder commentaar. Als je daar een probleem van maakt, dan kan je pasje worden ingenomen en worden je mentor en teamleider ingelicht. Dat kan tot een schorsing leiden. TOON DUS JE PASJE ALS DAT WORDT GEVRAAGD. Rooster en roosterwijzigingen Op de mededelingenborden en op de etages hangen de roosters, de roosterwijzigingen of lokaalwijzigingen. Kijk daar bij aankomst op school op om te zien of er wijzigingen zijn in je rooster of van lokalen. Deze informatie staat ook op Kijk daar iedere dag op of er misschien iets veranderd is. Kopiëren Er zijn mogelijkheden om te kopieren, o.a. in het OLC. Hiervoor dien je een bedrag op je schoolpas te laden. Roken Het is niet toegestaan in het gebouw te roken. Als je toch rokend wordt aangetroffen, dan wordt dat aan je mentor gemeld. In overleg met de schoolleiding zullen maatregelen getroffen worden in de vorm van een houdingscontract of een schorsing. Ontruimingsoefeningen Enkele keren per jaar worden er op verschillende momenten ontruimingsoefeningen gehouden. Dit gebeurt op verzoek van de brandweer. Wij verzoeken je dringend mee te werken aan deze oefeningen. Ze worden gehouden voor je eigen veiligheid en die van alle anderen in het gebouw. Je moet de school verlaten via de trappenhuizen links en rechts van het gebouw. De liften werken dan niet meer. Buiten verzamel je je met de groep bij je docent op het gazon tegenover de school (Heemraadssingel). Als het sein veilig is gegeven, gaan eerst de docenten en daarna de leerlingen weer naar binnen. 11

12 Beveiliging van eigendommen Het schoolgebouw is uitgerust met een alarminstallatie. Desondanks stelt het Vavo Rijnmond College / Albeda College zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of schade toegebracht aan eigendommen van leerlingen enz. Meld beschadigingen of diefstal direct of de volgende schooldag bij de receptie in de centrale hal. Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen en voorkomen is beter dan genezen, dus: - neem geen dure dingen mee naar school; - laat nooit je schooltas, telefoon, rekenmachine e.d. slingeren; - leen geen eigendommen of boeken uit. Kluisjes Er is een mogelijkheid tot het huren van een kluisje. Als je hiervan gebruik wilt maken, dan kun je informatie krijgen bij de receptie in de centrale hal. De locatie Mathenesserlaan wordt wekelijks bevolkt door heel veel cursisten en personeelsleden, dus heel veel mensen en heel veel wensen. We proberen iedereen zo veel mogelijk van dienst te zijn. Als je vragen of klachten hebt, geef die dan zo spoedig mogelijk door aan de receptie. 25. Algemene regels Vavo Rijnmond College (zie ook deelnemersstatuut Albeda College / ROC Zadkine) Binnen het Vavo Rijnmond College wordt van je verwacht dat je mede vormgeeft aan een omgeving waarin iedereen zich prettig voelt en goed in staat is om te leren. 1. Iedereen is verplicht de ander in zijn/haar waarde te laten, ongeacht ras, religie, sekse, leeftijd, uiterlijk etc. Overtreden van deze regel wordt niet getolereerd. 2. Er wordt van iedere gebruiker van deze school verwacht dat hij of zij zich zo gedraagt dat hij/zij een ander geen schade toebrengt en geen overlast veroorzaakt. Dat betekent: - je geluidsapparatuur is uitgeschakeld in de school; - mobiele telefoons en buzzers mogen door cursisten niet binnen het gebouw gebruikt worden; - bij onenigheid mag geen geweld gebruikt worden. Onder geweld wordt ook verstaan: bedreigingen met woorden of wapens, beledigingen en seksuele intimidatie. Het in het bezit hebben van wapens is niet toegestaan. Wanneer deze worden getoond of gebruikt, zal de politie ingeschakeld worden. 3. Je behandelt de eigendommen van de school en van anderen op een correcte manier. Als je betrapt wordt op diefstal, word je definitief verwijderd van school. 4. Het gebruiken of verhandelen van drugs binnen de school (gebouw + gehele terrein) is niet toegestaan. Het in het bezit hebben van alcohol of softdrugs in het gebouw of op het terrein van de school, of het onder invloed zijn van alcohol of softdrugs kan leiden tot definitieve verwijdering van het instituut. 5. In het gebouw is het niet toegestaan om om geld te spelen. 6. Tijdens de lessen, werkcolleges en studiebegeleiding is er rust in de school. 7. De lokalen dienen schoon achtergelaten te worden. 8. Het is niet toegestaan in de klas je jas aan te houden. Petten en andere hoofddeksels zet je af. Hoofddoekjes zijn wel toegestaan. 12

13 10. Eten en drinken zijn alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimte (kantine) tijdens de pauzes. Eten en drinken is dus niet toegestaan in de leslokalen en gedurende de lessen. 11. Roken is verboden in het gebouw! 12. Je moet altijd de benodigde boeken, schriften, pennen etc. bij je hebben. Zo niet dan kan de docent je vragen de les te verlaten. 13. Als een docent je vraagt om de les te verlaten, om welke reden dan ook, dan doe je dat zonder commentaar, ook al ben je het er niet mee eens. Meld je bij een van de leerlingbegeleiders of bij je teamleider (kamer 4.17) 14. Instructies van het personeel (docenten, administratie, conciërges, toezichthouders en beveiligingspersoneel) moeten worden opgevolgd. 15. Geef bij verhuizing of verandering van je telefoonnummer deze gegevens zo spoedig mogelijk door aan de administratie. Deelnemersstatuut Albeda College / Zadkine College Voor alle deelnemers, personeelsleden en bevoegd gezag zijn de rechten en plichten vastgelegd in het Deelnemersstatuut. Het Deelnemersstatuut is onderdeel van de Onderwijsovereenkomst. Het Deelnemersstatuut geldt in en buiten de schoolgebouwen en terreinen, onder schooltijd en daarbuiten, voor zover er verband bestaat met de schoolsituatie. Je kunt het op elke vestiging van het Vavo Rijnmond College inzien en op Volgens artikel 22 t/m 28 van het Deelnemersstatuut kunnen de volgende disciplinaire maatregelen genomen worden als je in strijd met de voorschriften handelt: 1. verwijdering uit de les; 2. inhalen gemiste lessen; 3. opruimen gemaakte rommel, verwijderen van graffiti; 4. mondelinge/schriftelijke waarschuwing; 5. mondelinge/schriftelijke ontzegging aan deelname bepaalde activiteiten; 6. kortstondige verwijdering van school; 7. schorsing voor vijf schooldagen (schriftelijk vastgelegd), verlenging met nog eens vijf schooldagen of voor de duur van een onderzoek; 8. definitieve verwijdering van school. 13

14 26. De profielen voor het VWO-snel ( totale studielast VAVO 4000 slu) Gemeenschappelijk deel Nederlands Engels 2 e moderne vreemde taal (Frans of Duits) anw maatschappijleer combinatiecijfer profielwerkstuk Studielast CM EM NG NT Wiskunde C 480 geschiedenis vak kiezen uit: maatschappijwetenschappen 440 aardrijkskunde 440 economie vak kiezen uit: kunst 480 filosofie 480 mvt 480 economie 480 wiskunde A 520 geschiedenis vak kiezen uit: m&o 440 aardrijkskunde 440 mvt 480 maatschappijwetenschappen 440 biologie 480 scheikunde 440 wiskunde A/B vak kiezen uit: aardrijkskunde 440 natuurkunde 3) 480 natuurkunde 480 scheikunde 440 wiskunde B vak kiezen uit: biologie 480 informatica 4) 440 Keuze-examenvak (440) In principe kan hier elk vak gekozen worden wat roostertechnisch mogelijk is! 14

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS STUDIEWIJZER www.rocrivor.nl OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS Algemene informatie 2011 2012 Deel A Adressen Inhoud ROC Rivor Postbus 365 4000 AJ Tiel tel algemeen: 0344-65 62 00 informatienummer: 0900-7627486

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 5 februari 2014 B.B. Dijkgraaf, Voorzitter College van Bestuur

Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 5 februari 2014 B.B. Dijkgraaf, Voorzitter College van Bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad Leerlingenstatuut Trias VMBO Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 5 februari 2014 B.B. Dijkgraaf, Voorzitter College

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat 10 2595 HA Den Haag Telefoon 088-6663350 info.toerisme@rocmondriaan.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids 2014-2015

Nadere informatie

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan 19 2493 WN Den Haag Beste student, Voor je ligt de studiegids 2014-2015 van ROC Mondriaan

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Studiegids. 2014-2015 Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu

Studiegids. 2014-2015 Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu Studiegids 2014-2015 Versie 1 Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu Deze studiegids is ook digitaal beschikbaar via blackboard (studienet)

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie