Eerste Hulp bij Rampen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste Hulp bij Rampen"

Transcriptie

1 De mogelijkheden van vrijwilligerswerk binnen de rampenhulpverleningsactiviteiten van het Nederlandse Rode Kruis 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 1

2 1. Inleiding Het Rode Kruis Het Rode Kruis is in 1863 opgericht door Henry Dunant. Directe aanleiding was de slag bij Solferino. Een veldslag honderden, zo niet duizenden, militairen gewond achterbleven op het slachtveld. Dunant was zo verbijsterd over het feit dat niemand deze mensen te hulp schoot dat hij zelf een hulpactie opstartte en daardoor veel levens redde. Een paar jaar later richtte hij een organisatie op die in tijden van oorlog gewonde militairen moest verzorgen: Het Rode Kruis Nu, bijna anderhalve eeuw later, is deze organisatie uitgegroeid tot een van de grootste hulporganisaties ter wereld. Ruim 90 miljoen vrijwilligers zetten zich in voor de meest kwetsbaren in de samenleving. De hulp varieert van sociale hulp aan bijvoorbeeld zieken of gehandicapten tot acute noodhulp bij rampen en oorlogen. Het Nederlandse Rode Kruis Het Nederlandse Rode Kruis bestaat al bijna 140 jaar, we zijn opgericht in In Nederland organiseren we Sociale hulp en Noodhulp zowel Nationaal als internationaal. In het onderstaande figuur staan voorbeelden van onze activiteiten. Noodhulp Sociale Hulp Nationaal Internationaal Medische Assistentie Opvang & Verzorging Verwanteninformatie Eerste Hulp Voorbereiding op rampen Hulp bij rampen/conflicten Wederopbouw Vriendendiensten Recreatieve activiteiten Mappa Mondo Voorlichting en Preventie Basisgezondheidszorg Watervoorzieningen In totaal zijn ongeveer vrijwilligers aan onze organisatie verbonden. In het volgende hoofdstuk zal verder worden ingegaan op de Noodhulp Nationaal activiteiten. 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 2

3 2. Noodhulp Nationaal Sinds de jaren negentig is veel veranderd binnen de rampenhulpverlening. Tot die tijd was de rampenhulpverlening gericht op het verzorgen van grote groepen gewonden. Alles in die tijd stond in het teken van de koude oorlog. Bij een mogelijke aanval vanuit de Sovjet Unie ouden duizenden slachtoffer vallen. Het Nederlandse Rode Kruis had in die tijd haar colonnes die waren ondergebracht in het Rode Kruis Korps. Later volgden de regiopelotons van ongeveer 60 vrijwilligers met een opkomsttijd van ruim twee uur. Het einde van de koude oorlog en nieuwe inzichten op rampenhulpverlening betekende ook voor het Nederlandse Rode Kruis nieuwe taken. Thans kennen we binnen het Nederlandse Rode Kruis de volgende drie rampenhulpverleningsactiviteiten: Medische Assistentie Opvang en Verzorging Verwanteninformatie Al deze activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van overheidsdiensten (GHOR en gemeenten) die vanuit de wetgeving verantwoordelijk zijn voor die taken. Deze activiteiten worden ondersteund door de volgende twee diensten: Logistiek Nationaal Verbindingsdienst Verder kennen we nog de evenementenhulp: Eerstehulpverlening bij evenementen, maar die activiteit kent u natuurlijk al vanuit uw instructeurschap. In totaal zijn ongeveer vrijwilligers actief binnen Noodhulp Nationaal. In de volgende hoofdstukken wordt stil gestaan bij de activiteiten en de mogelijkheden voor vrijwilligers werk. 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 3

4 3. Medische assistentie (SIGMA) De activiteit Wie in Nederland op welke manier dan ook gewond raakt, mag rekenen op hooggekwalificeerde, professionele hulp. De Nederlandse ambulancehulpverleners behoren tot de besten ter wereld en de Mobiele Medische Teams (MMT) brengen bij wijze van spreken een stukje van het ziekenhuis naar de plaats van het ongeval. Maar wat nu, als er bij een groot ongeval of ramp veel mensen tegelijk gewond raken? Bij een gewoon verkeersongeval zijn ambulancehulpverleners en MMT s soms drie kwartier met een slachtoffer aan het werk, voor er naar het ziekenhuis vervoerd wordt. En in geval van tientallen of nog meer slachtoffers kan dat natuurlijk niet. Het Nederlandse Rode Kruis kan ook in deze gevallen helpen. Goed opgeleide vrijwilligers assisteren de professionele hulpverleners. Die hoeven dan niet meer zelf met materiaal te slepen, gedragen vervoer uit te voeren of een infuus klaar te maken voor het wordt ingebracht. Slechts een paar voorbeelden van taken die vrijwilligers uit kunnen nog steeds die hooggekwalificeerde hulp kunnen krijgen. Vrijwilligers van het Rode Kruis vormen de SIGMA s, de Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie. Zij hebben allen de opleiding Hulpverlenen bij Ongevallen en Calamiteiten (HOC) gevolgd. In die opleiding komen vele uiteenlopende onderwerpen aan de orde: de medische assistentie zelf, in grote lijnen op dezelfde manier als in de opleiding van ambulancechauffeurs. Maar ook logistiek (Welke materialen worden gebruikt, hoe ziet het eruit, hoe heet het en waar wordt het voor gebruikt?), de organisatie van de rampenbestrijding in Nederland, het gebruik van verbindingsmiddelen en de psycho-sociale aspecten van rampen en grote ongevallen. Nadat de opleiding is afgerond moeten de vaardigheden natuurlijk worden bijgehouden. Daarom worden er bijscholingen georganiseerd. Een maal per twee jaar is er een toetsmoment waar gekeken wordt of de vrijwilliger nog aan de gestelde eisen kan voldoen. Omdat vaak de levens van slachtoffers van onze vrijwilligers afhangt, stellen we zeer hoge kwaliteitseisen. SIGMA s worden gevoed uit de zogenaamde Geneeskundige eenheid. Een Geneeskundige Eenheid is een pool van HOC-gecertificeerde vrijwilligers. Mocht er assistentie van een SIGMA nodig zijn, dan alarmeert de MKA (Meldkamer Ambulancezorg) de vrijwilligers van de Geneeskundige Eenheid in die regio. De vrijwilliger gaat dan naar een van te voren afgesproken opkomstplaats. De eerste acht vrijwilligers vormen het SIGMA en rukken uit. Dat moet binnen een half uur. Op de plaats van het incident beginnen de vrijwilligers met het inrichten van een gewondennest. Alle materialen die hiervoor nodig zijn zitten in de voertuigen en aanhangwagens. Indien nodig is er zelfs een opblaasbare tent aanwezig. Zodra het gewondennest gereed is, en vaak al eerder, wordt gestart met het stabiliseren en vervoer gereedmaken van de slachtoffers. Ook hierbij assisteren onze vrijwilligers. 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 4

5 Met de Rijksoverheid en met de Regionaal Geneeskundig Functionarissen zijn afspraken gemaakt over de inzet van Rode Kruis vrijwilligers in de medische assistentie. Met de eerste hulp organisaties zijn afspraken gemaakt dat het vrijwilligerschap ook mogelijk is voor de leden van de bij hun aangesloten verenigingen. De instroom in de medische assistentie is dus niet alleen voorbehouden aan Rode Kruis vrijwilligers. Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk De activiteit Medische Assistentie is uitermate geschikt voor de fanatieke eerstehulpverlener die meer wil Binnen deze activiteit kennen we drie functies: Vrijwilliger Geneeskundige Eenheid/SIGMA Als vrijwilliger Geneeskundige Eenheid assisteert hij/zij professionele hulpverleners (ambulance/mmt-verpleegkundigen, MMT-artsen) bij de behandeling van slachtoffers van rampen en grote ongevallen. De vrijwilliger geneeskundige eenheid is in het bezit van een geldig HOC-certificaat en een geldig diploma eerste hulp (inclusief de aantekening verbandleer) Teamleider SIGMA De teamleider geeft leiding aan de SIGMA in geval van een inzet. De teamleider werkt in opdracht van de OvD-G (Officier van Dienst Geneeskundig) De teamleider is natuurlijk zelf ook lid van de SIGMA en beschikt over een geldig HOC-certificaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor het volgen van de teamleiderscursus. Hoofd Geneeskundige Eenheid Het Hoofd geneeskundige geeft leiding aan de Geneeskundige Eenheid. Zo is hij of zij verantwoordelijk dat de Geneeskundige Eenheid op sterkte is. Bij een grootschalige inzet maakt het hoofd deel uit van de regionale NRK rampenstaf. Het hoofd is dan verantwoordelijk voor bijvoorbeeld aflossing van de SIGMA s en het zorg dragen voor de psychosociale nazorg aan de vrijwilligers. Opleidingen Cursus Hulpverlenen bij ongevallen en calamiteiten De cursus is bedoeld voor vrijwilligers met een diploma eerstehulp en de aantekening verbandleer die lid willen worden van de Geneeskundige Eenheid van het Nederlandse Rode Kruis. Als aanvullende eisen gelden: Minimaal 18 jaar Toestemming van de werkgever Medisch geschikt Tijdens een intakegesprek wordt gekeken of de vrijwilliger aan de toelatingscriteria voldoet. 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 5

6 De opleiding bestaat uit 23 lessen van twee uur, en is verdeeld over drie delen: 1) Algemeen deel (9 lessen) Het algemene deel richt zich op algemene vaardigheden, zoals het opbouwen en inrichten van een gewondennest, het herkennen en het kunnen werken met het materiaal in de Geneeskundige Combinatie en het werken met verbindingsmiddelen. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de organisatie van de rampenbestrijding, relevante wet- en regelgeving en psychosociale (na)zorg. 2) Medisch Assisterend deel (11 lessen) In dit deel leert u, zoals de naam al aangeeft, de medisch assisterende vaardigheden van de SIGMA-vrijwilliger. Bijvoorbeeld het meten van de bloeddruk of klaarmaken van een spuit of infuus. Daarbij wordt natuurlijk ook aandacht geschonken aan de theoretische achtergronden. 3) Integratief deel (3 lessen) Dit deel richt zich op het integreren van de, in het medisch assisterende deel, aangeleerde deelhandelingen in de totale hulpverlening. Samen met een ambulanceverpleegkundige worden in casuïstieken (LOTUS)-slachtoffers verzorgd. Aan het eind zijn de cursisten getraind in het assisteren van de verpleegkundige. Naast het volgen van de lessen moet u rekening houden met een aantal zelfstudie uren per week. Examinering De examinering bestaat uit drie examens. Het algemene deel en het medisch assisterend deel worden afgesloten met een theorie-examen. Het theorie-examen bestaat uit 50 driekeuzevragen. Het integratie deel wordt afgesloten met een praktijkexamen: de Profcheck. De profcheck is eigenlijk een gesimuleerde inzet. Ambulanceverpleegkundige en SIGMAlid verzorgen gezamenlijk een slachtoffer. De ambulanceverpleegkundige begint met de verzorging van het slachtoffer en geeft een aantal opdrachten. Een examinator beoordeelt de vaardigheden van de examenkandidaat volgens een vastgestelde landelijke norm. Als de kandidaat slaagt voor de profcheck krijgt hij het HOC-certificaat en wordt dan opgenomen in de Geneeskundige Eenheid. Het HOC-certificaat is twee jaar geldig. In die twee jaar krijgt de vrijwilliger de kans om zijn competenties/vaardigheden op peil te houden. Dat kan door het volgen van oefeningen, herhalingslessen, stages en/of excursies. Om de twee jaar wordt opnieuw de profcheck af gelegd voor verlenging van het certificaat. Daarnaast moet de vrijwilliger het diploma eerste hulp en de aantekening verbandleer geldig houden. Dat gebeurt bij de eigen afdeling of bij de eigen EHBO-vereniging. 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 6

7 Praktisch leidinggeven Bestemd voor vrijwilligers die de functie van teamleider bekleden. In deze cursus worden de basisvaardigheden aangeboden die nodig zijn bij het leidinggeven aan een team van vrijwilligers. Om effectief leiding te kunnen geven is het belangrijk dat de teamleider bepaalde vaardigheden bezit. Zo moet hij zijn stijl van leidinggeven aan kunnen passen aan de situatie, moet hij effectief kunnen communiceren, en moet hij om kunnen gaan met conflicten en situaties die voor het team en voor de teamleider zelf stressvol zijn. De cursus beslaat 4 dagdelen. Speciaal voor de rampenhulpverlening bestaat er nog een topmodule (Opvang en Verzorging of SIGMA) over de praktijk van de rampenhulpverlening. Deze neemt een dagdeel in beslag. De cursus bestaat uit de modules: Teamleider wat houdt dat in? Communicatie Spanningsvolle situaties en de topmodule: Praktijk van de rampenhulpverlening 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 7

8 4. Opvang en Verzorging De activiteit Het komt gelukkig slechts sporadisch voor: een straat of wijk moet worden ontruimd omdat het er voor de bewoners niet meer veilig is. Door een gifwolk, een grote explosie of andere oorzaken. Verreweg de meeste bewoners regelen dan snel hun eigen onderdak bij familie of vrienden. Maar een klein deel slaagt daar niet in en moet tijdelijk onderdak krijgen in een opvangcentrum. Het regelen van die opvang is een wettelijke taak van de gemeente, die daar een hoofdstuk van het gemeentelijk rampenplan aan moet wijden. De opvang en verzorging van niet medisch geïndiceerde rampslachtoffers is de titel van dat hoofdstuk. Het Nederlandse Rode Kruis kan de gemeente bij deze taak ondersteunen. Speciaal opgeleide vrijwilligers kunnen een opvang-centrum inrichten en in stand houden. Ze ondersteunen de tijdelijke bewoners, simpel gezegd met een kopje koffie, een deken, een arm om de schouders en een luisterend oor. Ook de logistiek van een opvangcentrum kan bijna zelfstandig door het Rode Kruis worden verzorgd, natuurlijk onder handhaving van de verantwoordelijkheid van de (gemeentelijke) autoriteiten. Vrijwilligers zijn bovendien opgeleid om te ondersteunen bij de registratie van de bewoners. Een groep vrijwilligers een OV-team van Het Nederlandse Rode Kruis levert georganiseerde hulpverlening. Dat betekent dat zij de professionele ondersteuning hebben van een grote organisatie, dat ze hun eigen communicatiemiddelen bij zich hebben, maar ook dat het leidinggevend kader deel uitmaakt van het team. Daardoor kan snel worden ingespeeld op veranderende wensen van de opdrachtgever (de gemeente) of van de tijdelijke bewoners. Met gemeente worden convenanten afgesloten voor deze taak, zodat er niet in geval van een ramp nog heel veel ad hoc geregeld moet worden. De convenanten hebben het karakter van een waakvlamovereenkomst. In de prijs die het Rode Kruis in de convenanten berekent worden ook de vaste vrijwilligerskosten meegenomen, met name de opleidingskosten. Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk Binnen deze activiteit kennen we drie functies: Vrijwilliger O&V De vrijwilliger helpt mee aan de hulpverening van de slachtoffers. Dat kan een luisterend oor of een arm om de schouder zijn, maar ook het helpen bij facilitaire zaken zoals koffie zetten of broodjes smeren. Ook kan de vrijwilliger evacués helpen bij het invullen van registratieformulieren. 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 8

9 Teamleider O&V De teamleider geeft leiding aan een O&V team. Hij of zij is verantwoordelijk voor het functioneren van het team. Hoofd O&V Het hoofd O&V is verantwoordelijk voor het op sterkte brengen en houden van het O&V team. Ook speelt het hoofd vaak een belangrijke rol bij het opstellen van oefeningen en het periodiek bezoeken van opvanglocaties in de gemeente. Tijdens een inzet maakt het hoofd O&V deel uit van de regionale NRK rampenstaf. Vanuit een actiecentrum coördineert het hoofd dan de inzet van de O&V vrijwilligers en teamleiders in de diverse opvang locaties. Opleidingen Cursus Opvang en Verzorging Bestemd voor vrijwilligers opvang en verzorging. In deze cursus van in totaal 7 dagdelen worden de basisvaardigheden aangeboden die nodig zijn in de omgang met de slachtoffers van een ramp, die opgevangen worden in een opvangcentrum. De cursus bestaat uit de modules: Introductiemodule O&V Meemaken schokkende gebeurtenis Inrichting opvangcentrum Communicatie Interculturele communicatie Slecht-nieuwsgesprek voeren Afronding Praktisch leidinggeven Bestemd voor vrijwilligers die de functie van teamleider bekleden. In deze cursus worden de basisvaardigheden aangeboden die nodig zijn bij het leidinggeven aan een team van vrijwilligers. Om effectief leiding te kunnen geven is het belangrijk dat de teamleider bepaalde vaardigheden bezit. Zo moet hij zijn stijl van leidinggeven aan kunnen passen aan de situatie, moet hij effectief kunnen communiceren, en moet hij om kunnen gaan met conflicten en situaties die voor het team en voor de teamleider zelf stressvol zijn. De cursus beslaat 4 dagdelen. 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 9

10 Speciaal voor de rampenhulpverlening bestaat er nog een topmodule over de praktijk van de rampenhulpverlening. Deze neemt een dagdeel in beslag. De cursus bestaat uit de modules: Teamleider wat houdt dat in? Communicatie Spanningsvolle situaties en de topmodule: Praktijk van de rampenhulpverlening 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 10

11 5. Verwanteninformatie Als er bij een groot ongeval of ramp veel slachtoffers zijn, wordt daar in de media heel veel aandacht aan besteed. Familie en vrienden van (mogelijke) slachtoffers zien en horen dat en willen dan meteen meer informatie. Die is lastig te krijgen, want juist in het getroffen gebied zijn mensen moeilijk bereikbaar. De getroffen gemeente publiceert dan meestal een telefoonnummer waarop informatie (over verwanten) kan worden verkregen. Als dit nummer zou worden doorgeschakeld naar de telefooncentrale van het gemeentehuis, is die centrale na ongeveer 30 seconden geheel geblokkeerd. Het Nederlandse Rode Kruis, kan de gemeente helpen dit probleem op te lossen. In een call-centre verdeeld over het land wordt een telefoonteam van speciaal opgeleide vrijwilligers geïnstalleerd. Op die manier kunnen gedurende maximaal vier maal 24 uur 50 telefoonlijnen worden bezet. Vrijwilligers kunnen het Centraal Registratie Informatie Bureau (CRIB) van de gemeente ook helpen bij het registreren van slachtoffers. Een in opdracht van het Rode Kruis ontwikkeld systeem kan bovendien on-line worden gekoppeld aan bestaande registratiesystemen, zoals de gemeentelijke basisadministratie of de registratie op de Eerste Hulp afdeling van een ziekenhuis. Dit Internet Registratie Informatie Systeem (I-RIS) wordt vervolgens weer gebruikt bij het matchen van gegevens. Het telefoonteam noteert gegevens van verwanten die mogelijke slachtoffers zoeken. Deze gegevens worden vergeleken met de gegevens van door het CRIB geregistreerden. Op die wijze kunnen verwanten al enkele uren na de ramp worden teruggebeld over de verblijfplaats van een slachtoffer. Natuurlijk wordt over de telefoon geen informatie verstrekt over de verwondingen of het overlijden van personen. Het doel van de operatie is contactherstel, zo nodig door de tussenkomst van (politie-) autoriteiten. Daarmee kan onzekerheid worden weggenomen. Dat is hard nodig, want onzekerheid over het lot van verwanten is zonder meer traumatiserend. Het Nederlandse Rode Kruis heeft de dienst verwanteninformatie opgezet in nauwe samenwerking met de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met gemeenten worden convenanten voor deze dienst afgesloten. Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk Binnen deze activiteit kennen we drie functies: Vrijwilliger Verwanteninformatie De vrijwilliger verwanteninformatie assisteert de gemeente bij het registratie en informatieproces. Dat kan het helpen bij het invullen van registratieformulieren in een 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 11

12 opvangcentrum zijn, maar ook het invoeren van de gegevens in I-RIS (Internet Registratie en Informatie Systeem) dat speciaal voor deze dient is ontwikkeld. Ook kan de vrijwilliger worden ingezet als telefoonteamvrijwilliger in een van de call centers. Teamleider Verwanteninformatie De teamleider geeft leiding aan een team van Vrijwilligers verwanteninformatie. Dat kan in een opvangcentrum, registratiebureau van de gemeente of een callcenter zijn. Hoofd Verwanteninformatie Het hoofd is verantwoordelijk voor het op sterkte brengen en houden van het regionale team verwanteninformatie. Een team bestaat uit ongeveer 25 vrijwilligers. Er zijn in totaal 25 teams actief. In geval van een calamiteit maakt het hoofd deel uit van de regionale NRK rampenstaf, die vanuit een actiecentrum de Rode Kruis hulpverlening in die regio coördineren. Opleidingen Verwanteninformatie Registratie Bestemd voor vrijwilligers verwanteninformatie (verplicht). Het Nederlandse Rode Kruis assisteert gemeenten bij het registreren van slachtoffers. Dat kan zijn door het helpen van evacués bij het invullen van registratieformulieren, het registreren van registratieformulieren in een computerprogramma (I-RIS), het registreren van mensen die worden gezocht en het informeren van verwanten. De cursus Verwanteninformatie Registratie bereidt, de vrijwilliger voor op de rol van veldmedewerker en de rol van medewerker registratie. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus: Introductie rampenbestrijding Het CRIB-proces De taken van de vrijwilliger verwanteninformatie Alarmering en inzet Privacy Werken in een opvangcentrum Gebruik van de formulieren verwanteninformatie Werken met I-RIS Examinering De cursus wordt afgesloten met een toets waarbij de registratievaardigheden (in I-RIS) worden getoetst. Na het halen van de toets krijgt de vrijwilliger het certificaat Verwanteninformatie Registratie en wordt geregistreerd als kandidaat vrijwilliger verwanteninformatie. 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 12

13 Verwanteninformatie Telefoonteam Bestemd voor vrijwilligers verwanteninformatie (verplicht) die in het bezit zijn van het certificaat Verwanteninformatie Registratie. Het Nederlandse Rode Kruis assisteert gemeenten bij het registreren van slachtoffers. Dat kan zijn door het helpen van evacués bij het invullen van registratieformulieren, het registreren van registratieformulieren in een computerprogramma (I-RIS), het registreren van mensen die worden gezocht en het informeren van verwanten. De cursus Verwanteninformatie Telefoonteam bereidt de vrijwilliger voor op de rol van medewerker telefoonteam. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus: Telefoneren Houding Gespreksstructuur Basisvaardigheden: samenvatten, doorvragen, adviseren en verwijzen Feedback geven Omgaan met emoties Telefoonprotocollen Examinering: De cursus wordt afgesloten met een toets waarbij de telefoonvaardigheden worden getoetst. Na het halen van de toets krijgt de vrijwilliger het certificaat Verwanteninformatie Telefoonteam en wordt geregistreerd als vrijwilliger verwanteninformatie. Praktisch leidinggeven Bestemd voor vrijwilligers die de functie van teamleider bekleden. In deze cursus worden de basisvaardigheden aangeboden die nodig zijn bij het leidinggeven aan een team van vrijwilligers. Om effectief leiding te kunnen geven is het belangrijk dat de teamleider bepaalde vaardigheden bezit. Zo moet hij zijn stijl van leidinggeven aan kunnen passen aan de situatie, moet hij effectief kunnen communiceren, en moet hij om kunnen gaan met conflicten en situaties die voor het team en voor de teamleider zelf stressvol zijn. De cursus beslaat 4 dagdelen. Speciaal voor de rampenhulpverlening bestaat er nog een over de praktijk van de rampenhulpverlening. Deze neemt een dagdeel in beslag. De cursus bestaat uit de modules: Teamleider wat houdt dat in? Communicatie Spanningsvolle situaties en de topmodule: Praktijk van de rampenhulpverlening 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 13

14 6. Ondersteunende diensten Logistiek Nationaal Aan iedere hulpverleningsactiviteit zit een, soms ingewikkeld, logistiek proces vast. Grote hoeveelheden materieel moeten geleverd worden, mensen en materialen moeten vervoerd worden, alle bij de hulpverlening betrokkenen slachtoffers en hulpverleners moeten eten en drinken. Ook de inzet van radiocommunicatiemiddelen is in wezen natuurlijk een logistiek proces. Het Rode Kruis verleent hulp en is tegelijkertijd geheel zelfvoorzienend in deze logistieke processen. In zeven magazijnen, verspreid over het hele land, liggen bij voorbeeld complete inrichtingen van opvangcentra altijd klaar. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Van bedden tot hygiënesets. 13 vrachtwagens zorgen dat het op de plaats komt waar het nodig is. In maximaal twee uur, waar in Nederland de calamiteit zich ook voordoet. Daarnaast is het mogelijk materialen te huren voor de eerstehulpverlening bij evenementen: Brancards, tenten, tafels, stoelen, dekens etc. En alles tegen zeer gunstige tarieven en ook aan derden. Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Logistiek Nationaal Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk Binnen deze activiteit kennen we drie functies: Medewerker Logistiek Tijdens een calamiteit helpt de vrijwilliger bij het opzetten van het materiaal in de opvanglokatie. Bij een evenement helpt hij/zij de aanvrager met het opzetten en inrichten van onderkomens. Chauffeur Logistiek. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor het laden en vervoer van het gevraagde materiaal. Coördinator Logistiek Team. De vrijwilliger geeft leiding aan een team van 5 vrijwilligers met betrekking tot onderhoud en opslag van het materiaal. En coördineert de werkzaamheden gedurende de inzet. 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 14

15 Opleidingen Cursus Opvang en Verzorging Bestemd voor vrijwilligers Logistiek. In deze cursus van in totaal 7 dagdelen worden de basisvaardigheden aangeboden die nodig zijn in de omgang met de slachtoffers van een ramp, die opgevangen worden in een opvangcentrum. De cursus bestaat uit de modules: Introductiemodule O&V Meemaken schokkende gebeurtenis Inrichting opvangcentrum Communicatie Interculturele communicatie Slecht-nieuwsgesprek voeren Afronding Cursus Heftruck Certificaat. In deze cursus van in totaal 2 dagdelen wordt aandacht gegeven aan arbo eisen, weten regelgeving, hef- en tiltechnieken. De cursus bestaat uit 1 dagdeel theorie en een dagdeel pratijkoefening. Praktisch leidinggeven Bestemd voor vrijwilligers die de functie van Coördinator Logistiek Team bekleden. In deze cursus worden de basisvaardigheden aangeboden die nodig zijn bij het leidinggeven aan een team van vrijwilligers. Om effectief leiding te kunnen geven is het belangrijk dat de teamleider bepaalde vaardigheden bezit. Zo moet hij zijn stijl van leidinggeven aan kunnen passen aan de situatie, moet hij effectief kunnen communiceren, en moet hij om kunnen gaan met conflicten en situaties die voor het team en voor de teamleider zelf stressvol zijn. De cursus beslaat 4 dagdelen. Speciaal voor de rampenhulpverlening bestaat er nog een topmodule over de praktijk van de rampenhulpverlening. Deze neemt een dagdeel in beslag. De cursus bestaat uit de modules: Teamleider wat houdt dat in? Communicatie Spanningsvolle situaties en de topmodule: Praktijk van de rampenhulpverlening 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 15

16 Verbindingsdienst Het Nederlandse Rode Kruis beschikt over een uitstekende verbindingsdienst, die soms onze partners in de rampenhulpverlening een beetje jaloers maakt. Onder de zwaarste omstandigheden van de oefening Bonfire tot en met de Vierdaagse van Nijmegen kan er met ingezette vrijwilligers worden gecommuniceerd, ook als de reguliere middelen voor telecommunicatie uitvallen. Desgewenst kan ook aan derden communicatieondersteuning worden geboden. Met uitstekende middelen en vrijwilligers die zijn opgeleid in het gebruik van die middelen. In 11 werkgebieden zijn Verbindingscoördinatoren en verbindelaren actief het verbindingsnetwerk in stand te houden. Zo kunnen de afdelingen op elk gewenst moment onderling contact hebben. Bij grote evenementen worden meerdere kanalen opengesteld. De kwaliteit wordt geborgd door het plaatsen van extra zendmasten en relais. In mobiele meldkamers worden de gesprekken gecontroleerd en in goede banen geleid. Cursus Basisopleiding Verbindingen Bestemd voor afdeling vrijwilligers Hulpverleners In deze cursus van in totaal 4 dagdelen worden de basisvaardigheden aangeboden die nodig zijn in de omgang met de slachtoffers van een ramp, die opgevangen worden in een opvangcentrum. Na deze opleiding is de vrijwilliger bekent met: De organisatie van de verbindingsdienst De binnen het NRK geldende radio-telefonie-procedure De vorm van berichtenverkeer binnen het NRK en overige disciplines Een globaal inzicht in de opbouw van radionetten De soorten gebruikers en apparatuur De wetgeving zoals die geldt voor het gebruik van radio-communicatieapparatuur Het gebruik van radio-communicatie-apparatuur binnen het NRK. Vervolg Opleiding. Bestemd voor vrijwilligers die in de afdeling de verbindingen coördineren.. In deze cursus wordt verder ingegaan op de techniek van verbindingen en opzetten van verbindingsnetwerken. 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 16

17 Praktisch leidinggeven Bestemd voor vrijwilligers die de functie van Coördinator Logistiek Team bekleden. In deze cursus worden de basisvaardigheden aangeboden die nodig zijn bij het leidinggeven aan een team van vrijwilligers. Om effectief leiding te kunnen geven is het belangrijk dat de teamleider bepaalde vaardigheden bezit. Zo moet hij zijn stijl van leidinggeven aan kunnen passen aan de situatie, moet hij effectief kunnen communiceren, en moet hij om kunnen gaan met conflicten en situaties die voor het team en voor de teamleider zelf stressvol zijn. De cursus beslaat 4 dagdelen. Speciaal voor de rampenhulpverlening bestaat er nog een over de praktijk van de rampenhulpverlening. Deze neemt een dagdeel in beslag. De cursus bestaat uit de modules: Teamleider wat houdt dat in? Communicatie Spanningsvolle situaties en de topmodule: Praktijk van de rampenhulpverlening Speciaal voor de rampenhulpverlening bestaat er nog een topmodule over de praktijk van de rampenhulpverlening. Deze neemt een dagdeel in beslag. De cursus bestaat uit de modules: Teamleider wat houdt dat in? Communicatie Spanningsvolle situaties en de topmodule: Praktijk van de rampenhulpverlening 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 17

18 Meer informatie Indien u of een van uw cursisten meer informatie zou willen ontangen, dan kan die verkregen worden bij ons servicebureau. Postadres: Het Nederlandse Rode Kruis Postbus KC Den Haag Bezoekadres: Leeghwaterplein 27 Den Haag Telefoon: Servicebureau (Voor al uw vragen) Centrale Website: Samenstellers Adrie Vink Patrick Logister Copyright september 2006, het Nederlandse Rode Kruis, Den Haag Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, of opgenomen worden in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nederlandse Rode Kruis. 2006, Het Nederlandse Rode Kruis 18

Regionale Overeenkomst SIGMA

Regionale Overeenkomst SIGMA Regionale Overeenkomst SIGMA Veiligheidsregio Zeeland en Het Nederlandse Rode Kruis, Noodhulpregio Zeeland Opgesteld door : W.v.d. Dorpel, GHOR Zeeland en A. Kuipers, het Nederlandse Rode Kruis Datum :

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal

Nadere informatie

Verbindingsdienst Fryslân

Verbindingsdienst Fryslân Verbindingsdienst Fryslân De verbindingsdienst is een van de twee ondersteunende diensten binnen productgroep Grootschalige Hulpverlening. De verbindingsdienst is ondersteunend aan: De 4 accounts van Productgroep

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren.

Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren. Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelt de organisatie volgens dezelfde zeven grondbeginselen: Menslievendheid Onpartijdigheid Neutraliteit

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DIENSTVERLENING BEVOLKINGSZORG DOOR HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Het Rode Kruis ondersteunt een aantal taakorganisaties Bevolkingszorg van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio, met de volgende dienstverlening:

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal

Nadere informatie

Als u een evenement organiseert:

Als u een evenement organiseert: Als u een evenement organiseert: Een ongeluk zit in een klein hoekje: iemand verstuikt een enkel of komt in het gedrang en wordt onwel. Een Eerste Hulp post is dan ook vaak een verplichting of tenminste

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

samen voor anderen in de Kop van Overijssel

samen voor anderen in de Kop van Overijssel samen voor anderen in de Kop van Overijssel Het Rode Kruis is de grootste humanitaire hulporganisatie ter wereld. Haar vrijwilligers, gesteund door een aantal beroepskrachten, doen overal belangrijk werk.

Nadere informatie

Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing

Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing Beste chauffeur, Uw werkgever heeft besloten om de verplichte periodieke nascholing van u en uw collega s onder te brengen bij VTO transportopleidingen.

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Overstappen. Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Stichting LPEV

Overstappen. Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Stichting LPEV Overstappen naar LPEV! Voordelen LPEV, opleidingen LPEV, overstappen, overstapplan, en wat kost het Inleiding Uitgangspunten EHBO opleidingen Stichting LPEV: Adequate EHBO op het gewenste en/of noodzakelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Informatieboekje. Afdeling. Hoeksche Waard. locaties Binnenmaas-Strijen Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland

Informatieboekje. Afdeling. Hoeksche Waard. locaties Binnenmaas-Strijen Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Informatieboekje Afdeling Hoeksche Waard locaties Binnenmaas-Strijen Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland versie 2014 Inhoud Welkom bij het Nederlandse Rode Kruis 3 Internationale hulp 4 Sociale hulp 5

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...3 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing PROGRAMMA Wie helpen wij? De dienstverlening Onze vrijwilligers Ontwikkelingen Financiering SLACHTOFFERHULP NEDERLAND Slachtofferhulp

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard

Rampenplan gemeente Heerhugowaard Rampenplan gemeente Heerhugowaard (OPENBAAR) C2 3 Draaiboek CRIB Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inleiding en leeswijzer C2 3 Draaiboek CRIB Inleiding Het draaiboek

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Algemene toelichting AGP 6

Algemene toelichting AGP 6 AGP 6 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 11 april 2016 Bijlage : 1 Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Convenant Opvang en Verzorging Rode Kruis Algemene toelichting In 2005 is een overeenkomst afgesloten tussen

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

logistiek teamleider! niveau 3!

logistiek teamleider! niveau 3! logistiek teamleider niveau 3 De mbo-opleiding Logistiek teamleider niveau 3 is interessant voor iedereen die een uitvoerende functie heeft in de logistiek: luchtvracht, bagageproces, platform en afhandeling.

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

~ 91 ~ Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen

~ 91 ~ Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen Noordwijkerhouts Weekblad Vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen De vervolgles Eerste Hulp aan Kinderen op maandag 28 november 2011 werd druk bezocht. Hulp bij ziekten en ongevallen van kinderen stond centraal;

Nadere informatie

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid)

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Doelstelling van de functie: Verleent ambulancezorg aan patiënten, stelt een werkdiagnose en voert op basis daarvan conform protocol de noodzakelijke

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2015 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 13 september 2016 Versienummer: Versie 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl Deskundigheidsbevordering Aanbod 2011 www.vrijwilligerswinkel.nl AED/REANIMATIE Bij een plotseling optreden van hartfalen, weet u wat u wel en wat u niet moet doen? Kent u die kastjes die overal verschijnen

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen. Dat is niet te voorkomen en dat

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

informatie over de intensive care unit

informatie over de intensive care unit patiënteninformatie informatie over de intensive care unit In deze folder geven wij u informatie over de Intensive Care Unit (ICU) van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Op de ICU worden patiënten behandeld

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie

samen voor anderen in de Kop van Overijssel

samen voor anderen in de Kop van Overijssel samen voor anderen in de Kop van Overijssel Het Rode Kruis is de grootste humanitaire hulporganisatie ter wereld. Haar vrijwilligers, gesteund door een aantal beroepskrachten, doen overal belangrijk werk.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht

Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal en daadkrachtig

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht

Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht Vrijwilligerswerk Rode Kruis Afdeling Utrecht Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal en daadkrachtig

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13.

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13. Cursus BHV Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van 08.30 uur tot 13.00 uur CURSUS BEDRIJFSHULPVERLENING De cursus is bestemd voor personen,

Nadere informatie

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout.

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout. Marco Boulogne Jan Scheurwater Songül Serindag Bureauhoofd Administratieve 078 6203469 Leergang Bevelvoerder (Interim) Ondersteuning 078 6203463 078 6203465 André Poelmans 078 6203461 Immanuel Warsen 078

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Dispatcher MKA. schaal 7, max. 2.809 bruto per maand op fulltime basis

Dispatcher MKA. schaal 7, max. 2.809 bruto per maand op fulltime basis Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Dispatcher MKA Arbeidsduur: Functie-inhoud: Arbeidsvoorwaardenkader: Functie-indeling: fulltime, 32-36 uur per week Zet ambulancezorg in, monitort

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden

Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Vrijwilligerswerk Rode Kruis district Utrecht Midden Het Rode Kruis is een organisatie die wereldwijd noodhulp en sociale hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen. Laagdrempelig en vraaggericht, neutraal

Nadere informatie

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV BASIS OPLEIDING EERSTEHULPVERLENER-LPEV Vooropleiding Cursusduur : Geen, of beperkt (BHV / LEH) : Tenminste 24 uur : 8 12 personen : Praktijk examen met casuïstieken Basis : Basis : Praktisch leren omgaan

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

Sheets over SIS basisset voor presentaties

Sheets over SIS basisset voor presentaties Sheets over SIS basisset voor presentaties Bestemd voor regionale SIS-coördinatoren en andere experts die een selectie van de sheets kunnen gebruiken voor eigen presentaties Sjan Martens 16 juni 2016 Algemeen

Nadere informatie

B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen B4-0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Dit deelplan heeft betrekking op de wijze van organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Voorwaarden Cursus op maat Workshop EHAK (versie maart 2014)

Voorwaarden Cursus op maat Workshop EHAK (versie maart 2014) 1. Omschrijving Voorwaarden Cursus op maat Workshop EHAK (versie maart 2014) Een cursus op maat betreft een cursus die niet op initiatief van het Rode Kruis Amsterdam wordt georganiseerd. De aanvrager

Nadere informatie

BMW voor leidinggevenden

BMW voor leidinggevenden BMW voor leidinggevenden Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Wat kunnen wij voor u betekenen? Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt leidinggevenden bij het voorkomen en oplossen van persoonlijke

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

In verband met. bedrijfshulpverlening

In verband met. bedrijfshulpverlening In verband met bedrijfshulpverlening Als de nood het hoogst is, is de redding dan wel nabij? Bij een noodsituatie of ongeval in uw bedrijf zijn twee zaken van essentieel belang: 1 Is er een hulpverlener

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen oktober 2008 Regio Groningen Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Regio Groningen Procesplan GVOR Bureau GHOR Groningen In samenwerking

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING informatie workshop maatschappelijk ondernemen sociale hygiëne aed / reanimatie ehbo cursus met aed ehbo bij kinderen cursus verantwoord alcohol schenken Aanbod 2012 WORKSHOP

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408.

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408. BUS (RIJBEWIJS D) DE THEORIE Elke opleiding voor het D-rijbewijs begint met de theorie. Iedere kandidaat moet naast verkeerskennis ook beschikken over autotechnische- en administratieve kennis. Om beroepsmatig

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Logistiek

Opleidingscatalogus: Logistiek Opleidingscatalogus: Logistiek t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

Ambulancechauffeur i.o.

Ambulancechauffeur i.o. Voor alle standplaatsen van Ambulance Amsterdam zijn wij voor de opleiding van 1 november 2015 op zoek naar kandidaten voor de functie van: Ambulancechauffeur i.o. Arbeidsduur: 36 uur per week Functie-inhoud:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Colofon

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie