- Iemand moet zich welkom/thuis voelen. Hoe maak je kennis, wie is hiervoor verantwoordelijk?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Iemand moet zich welkom/thuis voelen. Hoe maak je kennis, wie is hiervoor verantwoordelijk?"

Transcriptie

1 Concrete handelingsvoorstellen opleidingen Algemeen Belangrijk bij inwerken: - dat de starter zich welkom voelt - dat het de productiviteit bevordert - dat het onnodige fouten voorkomt Als basis voor een goed begeleidingsplan lijkt een periode van één à twee weken voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de werkzaamheden als docent wenselijk. Toegepast Welkom Startgesprek met teamleider waarin inwerken centraal staat. Centraal in dit gesprek staat het bepalen van de startpositie van de nieuwe docent. Welke ervaring brengt deze mee en hoe ziet de leerbehoefte er uit? Welke inwerkvorm past bij de leerbehoefte en leerstijl, gericht op de toekomstige functie en taak. - Iemand moet zich welkom/thuis voelen. Hoe maak je kennis, wie is hiervoor verantwoordelijk? - De nieuwe medewerker wordt, door de directie, voorgesteld bij de jaaropening - Voorstelrondje langs alle SGM medewerkers zou al helpen, ook het andere team. Dit lijkt een actie voor de teamleider. - Optimaal zou zijn twee weken vóór de start van je werkzaamheden te kunnen meelopen met een collega. Zinvol zou zijn voor die twee weken een invulling te beschrijven per nieuwe docent. Wat ga je doen in die twee weken? - Een gezamenlijke activiteit buiten de werkactiviteiten (uitje, vrijdagmiddag borrel) leidt tot meer aansluiting en insluiting in het team: wordt de nieuwkomer uitgenodigd bij informele (spontaan ontstane) bijeenkomsten? - Samen lunchen. - Herkenbaarheid van je eigen team. Waar vind je je werkplek, wie zijn je collega s? De flexplekken vergroten de anonimiteit, maar leiden ook tot het eerder iets aan iemand vragen (flexibiliteit). Jullie ervaren de mix met andere teams als prettig en waardevol. - Structuur in het inwerkprogramma kan bijdragen tot je welkom voelen; als de nieuwe docent weet wat er komen gaat, hoeft hij bepaalde vragen niet in het wilde weg te stellen. Hij kan opsparen en ze daar stellen waar ze aan de orde zijn. Didactiek - Draaiboek inwerkperiode samenstellen: wat kan de nieuwe docent wanneer verwachten? - Meekijken in de les van een ervaren collega. - Meekijken in verschillende typen onderwijs: training, tutorgroep, hoorcollege, slb-les, etc. - Lessen voorbespreken en nabespreken met een ervaren collega. - Iemand die bij de nieuwe docent in de les komt kijken.

2 - Buddysysteem: rol, taak en verantwoordelijkheid moet nog uitgewerkt. - Informatie moet just in time aangeboden worden door de buddy. - Bekend worden met alle systemen (Han Scholar, Hansis/administratie/praktische zaken; planning en controll cursus. - Draaiboek voor nieuwe medewerkers met info m.b.t. praktische zaken (handboek Soldaat): afkortingen lijstje, overzicht wie heeft waar verstand van. - Docenthandleidingen schrijven met didactische input. - Quickstart: wordt nog niet gebruikt bij SGM. De leidinggevende moet je daarvoor aanmelden. Het is nog niet helemaal geïntegreerd in het systeem van inwerken. - Didactische scholing: streven is na een half jaar deze te volgen. De visie daarachter is om eerst eens zelf aan de slag te gaan. - Leerstijl bepaalt hoe je inwerken eruit kan zien. Mogelijk kan een didactische scholing ook eerder aangeboden worden dan een half jaar. - Docenthandleidingen met didactische input voor startende docent. Nog verder uit te werken - rollen (teamleider, buddy, teamleden) verder uitwerken in taken en verantwoordelijkheden. - Thema herkenbaarheid van het team en je (werk-) plek in het team. - Film met lesvoorbeelden samenstellen: bewaar de filmpjes die je maakt in het kader van de didactische scholing als informatie voor de nieuwe docent. Bijvoorbeeld als input in de eerste twee weken. - Quickstart in systeem meenemen. - Docenthandleidingen scannen op aanwezigheid en kwaliteit van de didactische input voor startende docent. - Intervisie voor en met nieuwe docenten (nog niet besproken). - Borging van het proces: monitoring van het begeleidingsproces door reflectiemomenten vast te leggen, evaluatiemomenten met reflectie op proces en resultaat. - Verantwoordelijke voor monitoringsproces bepalen.

3 Betekenis van het onderzoek en aanbevelingen aan de faculteit GGM Inleiding In deze bijlage beschrijf ik een aantal aanbevelingen aan GGM, vanuit begeleidingskundig perspectief. Deze aanbevelingen komen voort uit de in de thesis beschreven onderzoeksresultaten. De maatschappelijke opdracht (missie) van de HAN is studenten op een hoog niveau opleiden en beantwoorden aan de vraag naar hooggeschoolde, innovatieve en ondernemende mensen. Op een hoog niveau opleiden vraagt om goed toegeruste professionals, die in hun rol van docent, volwaardig deel uitmaken van een professionele leergemeenschap. In het beleidsplan van de faculteit GGM wordt een professionele leergemeenschap als volgt beschreven: Een professionele leergemeenschap bestaat uit een groep studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers die intensief met elkaar samenwerken, gericht op optimaal leren van alle deelnemers aan de leergemeenschap én gericht op het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie. Alle deelnemers van de leergemeenschap kennen elkaar persoonlijk en hebben een belangrijke inbreng bij het verbeteren van de kwaliteit van de kernactiviteit. Professionele leergemeenschappen hebben een open karakter en communiceren zowel onderling als met de buitenwereld. Inwerken vanuit bedrijfskundig perspectief Bedrijfskundige literatuur met betrekking tot inwerken, laat zien wat het investeren in dit beleid oplevert aan kwaliteit voor de medewerker en de organisatie, maar ook welke risico s het inhoudt voor de werknemer en de organisatie, wanneer er niet ingezet wordt op introductiebeleid. Redenen om je in te zetten voor een goed introductiebeleid: uitstralen van interesse in de nieuwkomer, het gevoel geven welkom te zijn en gewaardeerd te worden, blijk geven van het belang van goed functioneren van de nieuwkomer en hier inzet voor te tonen, de nieuwkomer is sneller inzetbaar (gemiddeld twee maanden eerder dan niet gestructureerd ingewerkte medewerkers), het overbrengen van verwachtingen rondom competenties van werknemers, je blijft als organisatie alert je imago en bedrijfscultuur, communicatie over waarden en normen binnen de organisatie, verkleinen van de kans op vroegtijdig vertrek en suboptimale werkprestaties, 70% van de werknemers is na drie jaar nog in dienst na het doorlopen van een gestructureerd introductieprogramma. Hier wordt introductie gezien als een onderdeel van de socialisatie van de werknemer binnen het bedrijf. Er worden verschillende socialisatie-tactieken benoemd die zich bevinden tussen twee uiteinden; geïnstitutionaliseerde en geïndividualiseerde socialisatie. Er worden drie typen introductiebeleid beschreven; overlaten,

4 faciliteren en overnemen. Begeleidingstypes die vergeleken kunnen worden met de metafoor de backpacker op ontdekkingsreis zonder georganiseerde aspecten, de zelf georganiseerde reis waarbij van tevoren bij de reisorganisatie reisadviezen, routekaarten en dergelijke ingewonnen zijn en de geheel door een reisorganisatie georganiseerde en verzorgde reis. Onderzoek (Ardts, 2002) laat zien dat inwerken volgens type 1 beleid (overlaten), pro-actieve, zelfredzame nieuwkomers oplevert, die innovatief werkgedrag laten zien en zich gematigd betrokken voelen bij de organisatie. Type 2 (faciliteren) introductiebeleid ontwikkelt bij nieuwkomers zowel innovatief rolgedrag als een sterke binding met de organisatie. Bij type 3 (overnemen) leidt tot een sterk gevoel van binding met andere nieuwkomers en de organisatie, maar ook tot minder innovatief rolgedrag dan nieuwkomers, die een minder gestructureerde introductieperiode meemaken. Leren van ervaringen Binnen de context van dit onderzoek wordt duidelijk dat het leren van ervaringen van docenten onvoldoende tot stand komt. De signalen die afgegeven worden maken een andere visie en een ander beleid op begeleiden van nieuwe docenten wenselijk. De HAN heeft een collectieve ambitie, waarin de nieuwe docent meegenomen dient te worden. Er moet een begeleidingsvorm en een begeleidingsinhoud gecreëerd worden, die aansluit bij de vakinhoudelijke expertise én de leerbehoefte van de nieuwe docent, gericht op zijn toekomstige functie en taak binnen de organisatie. Dit proces vraagt om een dialoog tussen de organisatie en de nieuwe docent. In deze dialoog moet het centrale thema faciliteren van leren zijn. Hoe kunnen we spreken van een professionele leergemeenschap, als nieuwe docenten nauwelijks betrokkenheid bij hun leren ervaren vanuit de organisatie? Hoe kunnen we verwachten dat docenten die niet ingewerkt zijn, betrokken zijn bij en invulling geven aan het inwerken van nieuwe docenten? Hoe zorgen we ervoor dat mensen op een goede manier inwerken, als ze zelf nooit ingewerkt zijn? Faciliteren van leren Faciliteren van leren vraagt een faciliterende houding van de omgeving van de lerende. Het faciliteren van inwerken is in eerste instantie een taak van de organisatie. Het faciliteren van het leren van de nieuwe docent vormt de basis voor het ontwikkelen van een faciliterende houding en omgeving van de student. Het belang van dit proces is, gedurende het onderzoek helder geworden. Professionele leergemeenschap

5 Bij een professionele leergemeenschap gaat het expliciet om samenwerking gericht op het optimaal leren van de deelnemers aan de leergemeenschap én gericht op het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie. Collectief leren resulteert in ander organisatiegedrag. Het faciliteren van een goed inwerkproces is de basis van het leerproces van de nieuwe docent, die vervolgens een bijdrage levert aan het leerproces van de organisatie. Wanneer de start van de nieuwe docent gepaard gaat met het ervaren van betrokkenheid, gezien worden en erkenning van zijn expertise én leerbehoefte, vormt dit de basis van de betrokkenheid van de docent bij de organisatie en bij de student. Voor de student, op wie de verbetering van de kwaliteit van onderwijs uiteindelijk gericht is, betekent dit, dat het onderwijs, mede ontwikkeld wordt door docenten die goed voorbereid zijn op hun taak en die zich gesteund voelen vanuit de organisatie. Praktische aanbevelingen Op faculteitsniveau De faculteit heeft een verantwoordelijkheid in het ontwikkelen en vormgeven van visie op en faciliteren van het vormgeven aan en uitvoeren van het juiste begeleidingsaanbod voor nieuwe docenten. Hierin zijn de volgende aspecten van belang: - Faciliteren van visie- en beleidsvorming binnen het College van Bestuur ten aanzien van het begeleiden van nieuwe docenten, door te reflecteren op het lopende proces en voorstellen te doen tot kwaliteitsverbetering. - Faciliteren van visievorming binnen de verschillende faculteiten ten aanzien van het begeleiden - Faciliteren van visievorming binnen de verschillende instituten met betrekking tot het begeleiden - Faciliteren van het ontwikkelen van begeleidingsvormen voor nieuwe docenten. - Faciliteren van het vormgeven aan begeleidingsvormen voor nieuwe docenten. - Faciliteren van een voortdurende kwaliteitscyclus door het proces te monitoren in dialoog met andere faculteitsdirecties,instituutsdirecteuren en andere betrokkenen. Een verder gaande aanbeveling is het uitwerken van visie op professionalisering van docenten, door onderzoek te doen naar wat goed docentschap inhoudt binnen een professionele leergemeenschap, ten bate van het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur. Op instituutsniveau

6 De instituten hebben de verantwoordelijkheid om, binnen hun instituut en de daarbij behorende opleidingen, visie te ontwikkelen op het begeleiden van nieuwe docenten en het ontwikkelen en vormgeven van het begeleidingsaanbod voor nieuwe docenten te faciliteren. - Faciliteren van visie- en beleidsvorming binnen de faculteit door te reflecteren op het lopende proces en voorstellen te doen tot kwaliteitsverbetering. - Faciliteren van visievorming binnen de verschillende instituten met betrekking tot het begeleiden - Faciliteren van visievorming binnen de verschillende opleidingen met betrekking tot het begeleiden - Faciliteren van het ontwikkelen van begeleidingsvormen voor nieuwe docenten. - Faciliteren van het vormgeven aan begeleidingsvormen voor nieuwe docenten. - Faciliteren van een voortdurende kwaliteitscyclus door het proces te monitoren in dialoog met andere instituutsdirecteuren, opleidingsmanagers en andere betrokkenen. Op opleidingsniveau De opleidingen hebben de verantwoordelijkheid om - Faciliteren van visie- en beleidsvorming binnen het instituut door te reflecteren op het lopende proces en voorstellen te doen tot kwaliteitsverbetering. - Faciliteren van visievorming binnen de verschillende opleidingen met betrekking tot het begeleiden - Faciliteren van het ontwikkelen van begeleidingsvormen voor nieuwe docenten. - Faciliteren van het vormgeven aan begeleidingsvormen voor nieuwe docenten. - Faciliteren van een voortdurende kwaliteitscyclus door het proces te monitoren in dialoog met andere opleidingsmanagers en de betrokkenen bij het begeleidingsaanbod. Concrete actievoorstellen voor opleidingen Nieuwe docenten twee weken inwerktijd bieden, voordat ze daadwerkelijk hun docenttaken gaan uitvoeren. - Voorafgaand aan deze twee weken wordt in een gesprek het begeleidingsaanbod binnen deze twee weken en de daarop volgende periode tot aan de pedagogisch didactische scholing bepaald. - Opleidingen beschrijven een range aan begeleidingsvormen en begeleidingsinhoud, die dient als basis van waaruit een begeleidingsaanbod op maat bepaald kan worden.

7 - Verwachtingen van en aan de opleiding en de nieuwe docent worden geëxpliciteerd in het begeleidingsaanbod. - Opleidingen beschrijven wie verantwoordelijk is voor welke rol en taak binnen het begeleiden

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Ik: de leerling Meester en leerling De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in de instelling waar ik werk Anneke Koers

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal. Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs. Onderzoeksrapportage

Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal. Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs. Onderzoeksrapportage 8 Ton Bruining, Hanna de Koning en Emerance Uytendaal Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs Onderzoeksrapportage Bouwen van professionele ruimte in het onderwijs Onderzoeksrapportage Ton Bruining

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Professionalisering van roc-docenten:

Professionalisering van roc-docenten: KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 74 Professionalisering van roc-docenten: zoeken naar verbinding Christa Teurlings Dana Uerz Professionalisering van rocdocenten: zoeken naar verbinding

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Leermanagement een taakanalyse

Leermanagement een taakanalyse Begeleiding van organisatieprofessionals in intensieve leertrajecten Leermanagement een taakanalyse Leermanagers in langdurige opleidingsprogramma s begeleiden individuele deelnemers en de leergroep. Waar

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS. Versie januari 2014 HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT PERSONEELSBELEID IN HET KADER VAN ONDERWIJS Versie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Docentprofessionalisering... 4 1.1 De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)... 4

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Opleiden in de school, kwaliteit voorbij de implementatiegelden

Opleiden in de school, kwaliteit voorbij de implementatiegelden ARTIKEL Opleiden in de school, kwaliteit voorbij de implementatiegelden In een fase waarin nog veel extra gelden beschikbaar zijn voor de realisatie van de opleidingsschool ervaren we dat deze soms nog

Nadere informatie

Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen

Professionalisering Noorderpoort. Transitie in drie Programmalijnen Professionalisering Noorderpoort Transitie in drie Programmalijnen Februari 2013 Noorderpoort versterkt de regio Professionalisering Noorderpoort: Met Trots, Passie en Vakmanschap de toekomst in, Transitie

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement Q*Primair Ontwikkelproject Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement model Deel 1 Het INK-managementmodel ingevuld voor het primair onderwijs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Voorwaarden voor scholing van docenten mbo, volgens docenten en hun leidinggevenden

Voorwaarden voor scholing van docenten mbo, volgens docenten en hun leidinggevenden SCO-KOHNSTAMM INSTITUUT Voorwaarden voor scholing van docenten mbo, volgens docenten en hun leidinggevenden Verkennende casestudies Voorwaarden voor scholing van docenten mbo, volgens docenten en hun

Nadere informatie

professioneel kapitaal

professioneel kapitaal Goed zorgen voor professioneel kapitaal over professionaliseren in vo-scholen Evelien Loeffen (KPC Groep), Ton Bruining (KPC Groep), Emerance Uytendaal (KPC Groep), Louis Thijssen (Voion) 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie