Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-5-2004 Versie 1"

Transcriptie

1 profiel Persoonsbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15

2 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Persoonsbeveiliger (V 008) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) datum: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie versie: 1 Taak en competentieprofielen in de beveiligingsbranche; Arbeid Opleidingen Consult (augustus 2000) Servicedocumenten behorende bij Beveiliger (crebonr ), met name de differentiatie persoonsbeveiliging; ECABO (2003) De competentiegerichte kwalificatiestructuur van de LSOP (Politie Onderwijs- en Kenniscentrum); LSOP Legitimering beroepscompetentieprofiel - op format vereisten door - op inhoud door Mogelijke functiebenamingen Persoonsbeveiliger Persoonsbegeleider Body-guard VIP-beveiliger Loopbaanmogelijkheden Kenniscentrum beroepsonderijs bedrijfsleven ECABO Sectiebestuur Beveiliging van ECABO dd dd De persoonsbeveiliger kan, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, doorstromen naar de functie van leidinggevende of naar een coördinerende functie. BEROEPSBESCHRIJVING beroepscontext / werkzaamheden rol en verantwoordelijkheden complexiteit typerende beroepshouding De persoonsbeveiliger draagt zorg voor de beveiliging en bescherming van mensen die op grond van hun bekendheid, functie, vermogen of anderszins gevaar (dreigen te) lopen. Opdrachten tot beveiliging worden verstrekt door zowel particulieren, overheid als bedrijfsleven. Het beveiligen van leden van het koninklijk huis en aangewezen diplomaten is overigens voorbehouden aan speciaal opgeleide politiefunctionarissen of marechaussees. Persoonsbeveiligers kunnen incidenteel worden ingezet, waarbij telkens andere VIP s worden beveiligd, maar zij kunnen ook als vaste beveiliger van een VIP worden aangesteld. De werktijden van een persoonsbeveiliger zijn onregelmatig, op elk uur van de dag/nacht kan de persoonbeveiliger worden ingezet. De taken zijn zowel van beveiligende als van dienstverlenende aard, waarbij de beveiligende taak altijd het belangrijkste is. De beveiligingswerkzaamheden zijn te verdelen in preventieve taken (observatie) en in het nabij-beveiligen (close protection). Onderdeel van dit laatste kan het optreden als beveiligingschauffeur zijn. De persoonsbeveiliger werkt afhankelijk van de opdracht zelfstandig of in teamverband. Hij is verantwoording verschuldigd aan een coördinator. Hij geeft zelf geen leiding, maar kan wel een coördinerende taak hebben bij de uitvoering van opdrachten. De taakuitvoering gebeurt aan de hand van standaard richtlijnen, maar de functie vereist wel het creatief oplossen van gevarieerde problemen, waarbij de persoonsbeveiliger gegevens combineert, risico s inschat en naar eigen inzicht maatregelen neemt. De persoonsbeveiliger is stressbestendig, flexibel, oplettend, betrouwbaar, discreet en zeer sociaal vaardig. Hij heeft een goede lichamelijke conditie, een uitstekend observatievermogen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. TRENDS / INNOVATIES Marktontwikkelingen Er komt vraag naar personen die de combinatiefunctie persoonsbeveiliger/chauffeur kunnen uitoefenen; die combinatie heeft voor VIP s een kostenverlagend effect. Persoonsbeveiligers rijden steeds meer mee in de auto met chauffeur van de VIP in plaats van in een back-up voertuig. Ook dit is kostenverlagend en kan dus meer vraag creëren. Er komt vraag naar beveiligingschauffeurs die ook preventieve observaties uitvoeren. Print: 11-mei-2004 Pagina 2 van 15

3 Wetgeving overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen Om in de persoonsbeveiliging te mogen werken moet men in ieder geval gediplomeerd zijn als beveiliger. Om ongeüniformeerd te mogen werken, hetgeen in de persoonsbeveiliging gangbaar is, moet men over het certificaat Persoonsbeveiliging van SVPB/ECABO beschikken of over het Vakdiploma beveiliging. Overigens bepaalt de korpsleider van politie of een persoonsbeveiliger vrijstelling krijgt van de uniformplicht. Toenemend gebruik van geavanceerde communicatie- en navigatieapparatuur bv. op het gebied van GPS. Bedrijven stellen vaak bepaalde eisen aan persoonsbeveiligers, bv. op het gebied van speciale rijvaardigheidstechnieken. In sommige bedrijven bestaat de voorkeur voor (ex-)medewerkers van politie of specialisten van defensie zoals van bepaalde marineonderdelen. Verondersteld wordt dat deze mensen over de vereiste competenties beschikken om als persoonsbeveiliger te kunnen werken, zoals op het gebied van wetskennis, speciale rijvaardigheidstechnieken, en sociale en communicatieve vaardigheden. Bijkomend voordeel van deze selectie-eis is dat dit een positief effect heeft op de samenwerkingsrelatie met de politie, omdat ze dezelfde taal spreken. Op Europees niveau wordt gesproken over openstelling van de markt, zodat ook buitenlandse beveiligingsbedrijven op de Nederlandse markt kunnen opereren zonder zich aan de Nederlandse regelgeving te hoeven houden. Dit zou ertoe kunnen leiden dat Nederlandse bedrijven voor persoonsbeveiliging weggeconcurreerd worden, omdat buitenlandse bedrijven minder hoeven te investeren in opleidingen. Print: 11-mei-2004 Pagina 3 van 15

4 KERNTAKEN VAN HET BEROEP 1 Voert preventieve observatieopdrachten uit 2 Voert persoonsbegeleidings-/persoonsbeveiligingsopdrachten uit 3 Treedt op als beveiligingschauffeur Print: 11-mei-2004 Pagina 4 van 15

5 KERNTAAK 1 Voert preventieve observatieopdrachten uit proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De persoonsbeveiliger woont een briefing bij, ontvangt het draaiboek en bereidt zich voor; hij verzamelt de benodigde hulpmiddelen en voorwerpen (zoals telefoon, legitimatiebewijs, betalingsmiddelen) en trekt kleding aan die past bij de opdracht. Hij gebruikt het internet om informatie te verzamelen over de VIP en over actuele gebeurtenissen die de veiligheid van de VIP kunnen bedreigen. Dit laatste kan ook onderdeel van de briefing zijn. Hij begeeft zich ter plaatse, stelt zich onopvallend op en observeert volgens instructies en volgens het draaiboek. Hij observeert de persoon, het object, bezoekers en omgeving, naar gelang de opdracht en brengt zo het dagelijkse gebeuren rondom een persoon in kaart. Deze observatie kan zowel dynamisch als statisch zijn. Soms spreekt hij op tactische wijze verdachte personen aan om na te gaan of die verdenking reëel is. Hij kiest hiervoor het volgens hem meest geschikte moment. Hij signaleert afwijkende en bedreigende situaties en beoordeelt of deze afwijkingen direct gemeld moeten worden of alleen gerapporteerd. Hij maakt een verslag/rapport van de observatiegegevens voor de opdrachtgever of voor de coördinator. In dit rapport geeft hij waar mogelijk kwalificaties aan de afwijkingen die hij heeft gesignaleerd. Observeren gebeurt alleen of met een team. De persoonsbeveiliger is verantwoording verschuldigd aan de coördinator. Een persoonsbeveiliger moet uiterst discreet zijn en mag vrijwel niets over zijn werk vertellen aan derden omdat dit risicoverhogend kan werken; dit legt een grote verantwoordelijkheid op hem. Er moet worden gewerkt volgens standaardprocedures maar de persoonsbeveiliger moet in bepaalde gevallen lastige keuzes maken en moet soms ook een beroep doen op zijn creativiteit. Verder is het noodzakelijk om alert te blijven ook al gebeurt er lange tijd niets. Coördinator, collega s, opdrachtgever, publiek. Instructies, draaiboek, plattegronden, kentekenlijst, vervoermiddel, communicatiemiddelen (zoals portofoon, mobilofoon, GSM), navigatiesysteem, laptop/pc, palmtop, GPS, internet, foto- en filmapparatuur, eerdere rapportages van collega s m.b.t. het onderwerp van de betreffende opdracht. De persoonsbeveiliger moet zo observeren dat het publiek het zo min mogelijk in de gaten heeft. Alle afwijkende zaken moeten worden gerapporteerd waarbij de persoonsbeveiliger een selectie maakt op relevantie. De persoonsbeveiliger geeft op het juiste moment aan de coördinator door dat de dreiging zo hoog is geworden dat er aanpassing van de beveiliging noodzakelijk is. Hierbij worden verschillende gradaties van dreiging gehanteerd. Zelfstandigheid versus verantwoording De persoonsbeveiliger moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan de coördinator of niet. Gesprekstechniek kiezen De persoonsbeveiliger moet afhankelijk van de situatie waarin of de personen waarmee gecommuniceerd moet worden, de juiste gesprekstechniek kiezen. Vertrouwelijkheid versus openheid De persoonsbeveiliger mag in principe niets naar buiten brengen over zijn opdracht, maar heeft wel informatie nodig van derden; hij moet bepalen hoe open hij communiceert. Prioriteiten stellen De persoonsbeveiliger moet op basis van risico-inschatting afwegen waar zijn inzet het meest relevant is. Soms moet hij een belangrijke activiteit onderbreken voor een andere activiteit. Print: 11-mei-2004 Pagina 5 van 15

6 KERNTAAK 2 Voert persoonsbegeleidings-/persoonsbeveiligingsopdrachten uit proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De persoonsbeveiliger leest het draaiboek en bereidt zijn aandeel aan de opdracht voor, samen met het team. De coördinator geeft aan welke mate van beveiliging moet worden geleverd en wat de te verwachten dreiging is. De persoonsbeveiliger verzamelt de benodigde hulpmiddelen en voorwerpen (zoals telefoon, portofoon, legitimatiebewijs, betalingsmiddelen) en trekt kleding aan die past bij de opdracht. Het werk kan bestaan uit verschillende taken die niet in elke situatie allemaal relevant zijn, maar die hierna allemaal beschreven worden. De persoonsbeveiliger voert een voorverkenning uit van bezoekadressen van de VIP, bv. wat betreft vluchtwegen en de aanwezigheid van safe houses, controleert voertuigen op inzetbaarheid, sabotage en/of explosieven en neemt preventieve maatregelen om onregelmatigheden te voorkomen. Hij bespreekt met de VIP of deze nog wensen heeft waaraan tegemoet gekomen kan worden, zonder de veiligheid van de persoon in gevaar te brengen. De persoonsbeveiliger onderhoudt contacten met personeel van de VIP m.b.t. het programma en de activiteiten van de VIP. Er zijn verschillende manieren van begeleiden en beveiligen. Hij kan opvallend (herkenbaar als beveiliger) of onopvallend (aangepast aan de omgeving) beveiligen. Verder kan de persoonsbeveiliger alleen of met een team de VIP en de omgeving van een afstand in de gaten houden, hij kan direct naast de persoon lopen of hij kan met een team direct rondom de persoon lopen. Dit laatste kan gebeuren in verschillende formaties. De persoonsbeveiliger observeert en meldt afwijkende zaken en instrueert ook anderen (bv. personeel van de VIP) om dit te doen. Zodra er sprake van dreiging is, treedt hij doeltreffend op, bv. door de VIP een vluchtroute te laten gebruiken. Met zijn kennis van crowd control kan hij juist optreden wanneer een groep mensen de veiligheid van de VIP bedreigt. Soms houdt de persoonsbeveiliger een verdachte aan, bv. als die zich onbevoegd ergens bevindt. Hij verliest hierbij de veiligheid van de VIP nooit uit het oog. De mate van beveiliging bieden verschilt; soms is er meer sprake van gezelschap, service en begeleiding bieden, terwijl in andere gevallen de nadruk juist ligt op het beveiligen. Het is aan de persoonsbeveiliger om in overleg met collega s en coördinator te bepalen welke mate van beveiliging nodig is. Procedures verschillen naar gelang de zwaarte van de beveiliging. Om de juiste procedure te kunnen kiezen is het noodzakelijk om over zo veel mogelijk informatie te beschikken zodat de mate van dreiging zorgvuldig kan worden bepaald. De persoonsbeveiliger begeleidt/beveiligt alleen of met een team. Hij is verantwoording verschuldigd aan de coördinator. Een persoonsbeveiliger moet uiterst discreet zijn en mag vrijwel niets over zijn werk vertellen aan derden omdat dit risicoverhogend kan werken; dit legt een grote verantwoordelijkheid op hem. Er moet worden gewerkt volgens standaardprocedures maar de persoonsbeveiliger moet in bepaalde gevallen lastige keuzes maken en moet soms ook een beroep doen op zijn creativiteit. Lastige situaties zijn die waarin de dreiging dermate hoog is dat bv. de werkzaamheden van de VIP onderbroken moeten worden. Een ander aspect dat de complexiteit vergroot ligt in de mate waarin een VIP bereid is om orders aan te nemen van een lager geplaatste, in dit geval de persoonsbeveiliger. Of en in welke mate dit aspect een rol speelt is afhankelijk van de persoonlijkheid van de VIP en de communicatietechnieken van de persoonsbeveiliger. Een laatste factor die de complexiteit vergroot is het feit dat er vaak lange tijd niets bijzonders gebeurt en de persoonsbeveiliger dan toch alert moet blijven. Coördinator, collega s, VIP( s), eventueel personeel van de VIP( s), publiek, medewerkers van politie, personeel van locaties waar de VIP heen gaat. Instructies, draaiboek, plattegronden, kentekenlijst, vervoermiddel, communicatiemiddelen (zoals portofoon, mobilofoon, GSM), navigatiesysteem, laptop/pc, palmtop, GPS, internet. De persoonsbeveiliger moet zorgen voor de veiligheid van de VIP, zonder de VIP en zijn omgeving onnodig te hinderen bij de werkzaamheden. Hij zorgt er daarom voor dat veiligheidsprocedures zijn afgestemd op de dreiging, de VIP, de locatie en het publiek. Strikt uitvoeren van procedures versus tolerantie De persoonsbeveiliger moet afwegen of hij strikt alle procedures uitvoert of dat hij een zekere tolerantie toont ten aanzien van bepaalde procedures ten gunste van de leefbaarheid/werkbaarheid voor de VIP. Hij moet hierbij bepalen of hij die keuze zelf maakt of dat hij iemand moet raadplegen. Gesprekstechniek kiezen De persoonsbeveiliger moet afhankelijk van de situatie waarin of de personen waarmee gecommuniceerd moet worden, de juiste gesprekstechniek kiezen. Handelend optreden versus eigen veiligheid en die van derden De persoonsbeveiliger moet bij incidenten bepalen op welk moment hij in welke Print: 11-mei-2004 Pagina 6 van 15

7 KERNTAAK 3 Treedt op als beveiligingschauffeur mate ingrijpt, rekening houdend met de eigen veiligheid en die van derden. Extra dienstverlening of niet De persoonsbeveiliger moet afwegen of hij bepaalde (extra) dienstverlening biedt of niet. De beveiligende taak mag nooit ondergeschikt zijn aan de dienstverlenende. proces rol / verantwoordelijkheden complexiteit betrokkenen (hulp-)middelen kwaliteit van proces en resultaat keuzes en dilemma's De persoonsbeveiliger treedt bij deze kerntaak op als beveiligingschauffeur van een VIP. Voor vertrek controleert de persoonsbeveiliger het voertuig op veiligheidsaspecten, techniek en verzorging. Hij ontvangt instructies van de coördinator, die meerijdt in de VIP-auto of in een volgauto. In sommige gevallen rijdt er een verkenningsauto vooruit. De persoonsbeveiliger observeert tijdens het rijden de omgeving, schat risico s in en reageert adequaat, bv. door de route of de snelheid aan te passen, juist wel of juist niet in te halen etc. Tijdens het rijden neemt hij kenmerken van een situatie in zich op, zoals kentekens, signalementen etc. Als hij geconfronteerd wordt met veranderende situaties, zoals een aanrijding, omleiding of noodgeval, handelt hij adequaat, uitgaande van de veiligheid van de VIP. Als er sprake is van meerdere auto s (zoals een verkenningsauto, VIP-voertuig en volgauto) is het cruciaal dat de verschillende auto s hun handelen rijtechnisch op elkaar afstemmen (bv. combinatierijden). Tijdens de communicatie wordt veel vakjargon gebruikt. Het is bij de uitvoering van deze werkzaamheden van het grootste belang dat de autorit veilig is voor de VIP, zowel wat betreft verkeersveiligheid als wat betreft de specifieke veiligheid. De beveiligingschauffeur maakt gebruik van security rijtechnieken en voertuigbeheersingstechnieken en hij past veiligheidstechnieken toe wanneer moet worden gestopt en in- of uitgestapt. De persoonsbeveiliger moet zo comfortabel mogelijk rijden, veel VIP s willen namelijk kunnen werken tijdens de rit. Voor het werk is het noodzakelijk dat hij afspraken maakt over parkeren, aankomst- en vertrektijden en -plaatsen. Hij moet een gesprek kunnen voeren met de VIP, in het Nederlands en (op basaal niveau) in het Engels. De persoonsbeveiliger werkt alleen of in een team. De veiligheid van de VIP is wat verkeersveiligheid betreft aan hem toevertrouwd en wat de algehele veiligheid betreft aan het eventuele team, hoewel de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de coördinator ligt. Een persoonsbeveiliger moet uiterst discreet zijn en mag vrijwel niets over zijn werk vertellen aan derden omdat dit risicoverhogend kan werken; dit legt een grote verantwoordelijkheid op hem. De hoeveelheid te verwerken informatie en de vertaling daarvan naar de mate van dreiging bepalen de complexiteit. Verder is het complex om een balans vinden tussen het zo veilig mogelijk vervoeren van de VIP, waarbij het soms noodzakelijk is bepaalde manoeuvres te maken die andere weggebruikers niet verwachten, en het zo min mogelijk hinderen van de medeweggebruikers. Doel van dit laatste is het voorkomen van onnodige aandacht en agressie. Coördinator, collega's, VIP('s), medeweggebruikers. Instructies, auto, draaiboek en routes, legitimatiebewijs, parkeergeld, communicatiemiddelen (zoals portofoon, mobilofoon, GSM), navigatiesysteem, GPS. De persoonsbeveiliger vervoert de VIP veilig van A naar B, zonder de aandacht te trekken en zonder (verkeers)regels te overtreden. Regels/interne procedures versus eigen keuzes De persoonsbeveiliger moet afwegen of hij in bepaalde gevallen af mag wijken van procedures omdat er volgens hem grotere belangen zijn. Hij moet kiezen tussen handhaven van de procedure, zelf bepalen dat daarvan mag worden afgeweken of iemand raadplegen die bevoegd is om toestemming te geven om van procedures af te wijken. Handelend optreden versus eigen veiligheid en die van derden De persoonsbeveiliger moet bij incidenten bepalen op welk moment hij in welke mate ingrijpt, rekening houdend met de eigen veiligheid en die van derden. Gesprekstechniek kiezen De persoonsbeveiliger moet afhankelijk van de situatie waarin of de personen waarmee gecommuniceerd moet worden, de juiste gesprekstechniek kiezen. Print: 11-mei-2004 Pagina 7 van 15

8 KERNOPGAVEN VAN HET BEROEP 1 Gegevens relateren en inschatten van risico's De persoonsbeveiliger staat geregeld voor de opgave om snel gegevens uit allerlei bronnen en eigen waarnemingen te combineren om zodoende in te schatten of er sprake is van dreiging of niet. Hij moet een goed geheugen hebben om zich te kunnen herinneren of hij voor een bepaalde situatie ooit relevante informatie heeft gekregen en zo ja, welke. Gegevens kunnen afzonderlijk niet verdacht lijken, maar in combinatie wel degelijk een teken van verhoogde dreiging zijn. 2 Het juiste moment van handelen kiezen De persoonsbeveiliger staat geregeld voor de opgave om het juiste moment te kiezen om te handelen. Een verkeerd moment kiezen kan als consequentie hebben dat de VIP onnodig wordt gehinderd in zijn werk, of dat een observatieopdracht minder informatie oplevert dan mogelijk was geweest. 3 Proportioneel handelen De persoonsbeveiliger staat geregeld voor de opgave om te bepalen hoe hij ingrijpt bij een bepaalde mate van dreiging. Zijn reactie moet in verhouding staan tot de mate van dreiging. Overdreven zwaar ingrijpen kan verstorend werken, irritatie oproepen en kan zelfs risicoverhogend werken. Nauwelijks ingrijpen kan ertoe leiden dat de VIP in gevaar wordt gebracht. 4 Anderen zo min mogelijk hinderen De persoonsbeveiliger staat geregeld voor de opgave om handelingen uit te voeren waarbij anderen direct of indirect worden gehinderd. Hij moet steeds proberen anderen zo min mogelijk te hinderen, door goed vooruit te denken, zich te verplaatsen in anderen en respect voor hen te tonen. Print: 11-mei-2004 Pagina 8 van 15

9 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNTAKEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Observeren en een risicobeeld schetsen 2 Uitvoeren van een voorverkenning 3 Begeleiden van een VIP 4 Vervoeren van een VIP 5 Optreden in acuut bedreigende situaties 6 Nabij beveiligen van een VIP 7 Verdachten aanhouden 8 Conflicten hanteren 9 Eerste hulp verlenen 10 Toepassen van wet- en regelgeving bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 11 Omgaan met vertrouwelijke informatie 12 Uitvoeren wensen opdrachtgever volgens wettelijke eisen 13 Prioriteiten stellen 14 Wisselen van rol 15 Knelpunten signaleren sociaal-communicatieve (SC) 16 Mensen corrigeren en motiveren 17 Samenwerken met interne en externe relaties 18 Omgaan met agressie 19 Integer en met respect handelen 20 Mondeling en schriftelijk rapporteren ontwikkelings (ON) 21 Eigen handelen evalueren en bijstellen 22 Feedback op eigen functioneren vragen/ontvangen 23 Vakkennis en ontwikkeling bijhouden KERNTAAK Print: 11-mei-2004 Pagina 9 van 15

10 OVERZICHTSSCHEMA BEROEPSCOMPETENTIES EN KERNOPGAVEN BEROEPSCOMPETENTIES vakmatig-methodisch () 1 Observeren en een risicobeeld schetsen 2 Uitvoeren van een voorverkenning 3 Begeleiden van een VIP 4 Vervoeren van een VIP 5 Optreden in acuut bedreigende situaties 6 Nabij beveiligen van een VIP 7 Verdachten aanhouden 8 Conflicten hanteren 10 Toepassen van wet- en regelgeving bestuurlijk-organisatorisch en strategische (BOS) 11 Omgaan met vertrouwelijke informatie 12 Uitvoeren wensen opdrachtgever volgens wettelijke eisen 13 Prioriteiten stellen 14 Wisselen van rol sociaal-communicatieve (SC) 16 Mensen corrigeren en motiveren 17 Samenwerken met interne en externe relaties 18 Omgaan met agressie 19 Integer en met respect handelen 20 Mondeling en schriftelijk rapporteren ontwikkelings (ON) 21 Eigen handelen evalueren en bijstellen 22 Feedback op eigen functioneren vragen/ontvangen 23 Vakkennis en ontwikkeling bijhouden KERNOPGAVE Print: 11-mei-2004 Pagina 10 van 15

11 BEROEPCOMPETENTIES MET SUCCESCRITERIA Nr. 1 Nr. 2 De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze preventief te observeren en een risicobeeld te schetsen, zodat de beveiliging optimaal kan worden ingericht en worden aangepast bij verandering van de situatie. Informeert zich over het normale beeld van een woonomgeving, werkomgeving etc., verzamelt relevante informatie over het leven van de VIP en verzamelt benodigde hulpmiddelen Observeert zo onopvallend mogelijk en signaleert afwijkingen van het normale omgevingsbeeld Spreekt zo nodig passanten aan ter informatieverzameling Zoekt naar mogelijke verbanden tussen de verzamelde gegevens en constateert herhaling in gebeurtenissen Bepaalt welke afwijkingen hij direct doorgeeft aan de coördinator en welke hij alleen schriftelijk meldt Signaleert en meldt bedreigende situaties Rapporteert correct en helder, conform voorschriften, zowel schriftelijk als mondeling en gebruikmakend van jargon Een actueel en bruikbaar risicobeeld van de omgeving van de VIP Juist ingeschatte risico s die op tijd zijn gemeld De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze een voorverkenning uit te voeren zodat bij het beveiligen van een VIP ingespeeld kan worden op actuele risico s. Nr. 3 Controleert of het draaiboek uitgevoerd kan worden en constateert eventuele onuitvoerbare procedures Signaleert risico s waar in het draaiboek niet op geanticipeerd is Bepaalt welke afwijkingen en risico s hij direct meldt aan de coördinator en welke later of niet Rapporteert correct en helder, conform voorschriften, zowel schriftelijk als mondeling en gebruikmakend van jargon Actuele veranderingen ten opzichte van de situatie waarvan is uitgegaan in het draaiboek zijn gesignaleerd en gemeld De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze een VIP te begeleiden met als doel het waarborgen van de veiligheid van de VIP. Nr. 4 Leest het draaiboek en bereidt zich voor Informeert bij de VIP naar mogelijke wensen, probeert die zo veel mogelijk in te willigen en biedt weerstand aan niet uitvoerbare wensen Onderhoudt contact met personeel van derden en personeel van de VIP Loopt mee met de VIP en zorgt ervoor dat deze ongehinderd zijn doel kan bereiken Signaleert eventuele risico s en reageert adequaat, zonder de omgeving of de VIP onnodig te hinderen De VIP heeft zijn werkzaamheden en/of privé-activiteiten veilig kunnen uitvoeren waarbij de VIP en zijn omgeving zo min mogelijk gehinderd zijn De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate en veilige wijze een VIP te vervoeren. Leest het draaiboek en bereidt zich voor Controleert de auto op de aspecten veiligheid, techniek en verzorging Rijdt de afgesproken route waarbij hij alleen afwijkt indien hij daartoe opdracht krijgt van de coördinator Maakt afspraken met de VIP en converseert, zo nodig in het Engels Gebruikt security rijtechnieken, voertuigbeheersingstechnieken en andere veiligheidstechnieken op de juiste manier, zo nodig in overleg met chauffeurs van andere beveiligingsauto s Signaleert risico s en reageert daar adequaat op De VIP is veilig vervoerd en op tijd aangekomen Print: 11-mei-2004 Pagina 11 van 15

12 Nr. 5 De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze op te treden in acuut bedreigende situaties, met als doel het snel in veiligheid brengen van de VIP. Nr. 6 Bepaalt of de situatie dermate bedreigend is dat moet worden ingegrepen Zorgt ervoor dat de VIP stopt met zijn werkzaamheden, zonder dat onnodige onrust ontstaat bij aanwezigen Brengt de VIP zo snel en doeltreffend mogelijk in veiligheid Loopt in bepaalde formatie met collega s indien de coördinator hiertoe opdracht geeft Communiceert met coördinator en collega s, met gebruik van jargon Rapporteert mondeling/schriftelijk volgens instructies De VIP is snel en beheerst in veiligheid gebracht terwijl er zo min mogelijk onrust is ontstaan De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze een VIP nabij te beveiligen in een risicovolle situatie met als doel het waarborgen van de veiligheid van de VIP. Nr. 7 Woont briefing bij of leest draaiboek Bepaalt met de teamgenoten de taakverdeling Loopt in de door de coördinator opgedragen formatie Is alert op risico s en reageert daar adequaat op Past technieken van crowd control toe De VIP is snel en veilig door een risicovolle omgeving geleid De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze verdachten aan te houden ter bevordering van de veiligheid van de VIP. Nr. 8 Stelt vast of er juridisch grond is om aan te houden Informeert back-up Zorgt voor de veiligheid van de VIP, collega s en zichzelf Kiest een goed moment om aan te houden Houdt verdachten aan, neemt eventueel goederen in beslag en draagt verdachten over volgens procedures Reageert adequaat op agressief gedrag Rapporteert mondeling/schriftelijk volgens instructies De aanhouding is rechtmatig, er komen geen gegronde claims binnen Rapportages die als basis voor een verantwoordingsdocument kunnen dienen t.b.v. directie/bedrijfsleider, politie, overheid, verzekering etc. De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze conflicten te hanteren, zonder de veiligheid van de VIP uit het oog te verliezen. Nr. 9 Signaleert ongewenst gedrag of wordt erop geattendeerd Analyseert de ernst van de situatie Verzoekt indien nodig om assistentie Verleent assistentie aan collega s op verzoek of op eigen initiatief Bepaalt de juiste procedure en past deze toe Herkent de belangrijkste oorzaken van afwijkend gedrag, zoals alcohol, psychiatrische/psychische afwijkingen, stimulerende of verdovende middelen etc. Het conflict is rustig en adequaat behandeld; er is niet meer onrust ontstaan dan nodig De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze eerste hulp te verlenen aan de VIP. Controleert op gevaar en zorgt ervoor dat er niet meer slachtoffers vallen Beoordeelt de situatie en kiest de juiste acties, bv. door hulp in te roepen Biedt adequaat hulp volgens procedures Houdt toezicht op de situatie Informeert relevante personen Rapporteert mondeling/schriftelijk volgens instructies De juiste hulp is op tijd geboden Print: 11-mei-2004 Pagina 12 van 15

13 Nr. 10 De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze wet- en regelgeving toe te passen. Nr. 11 BOS Nr. 12 BOS Herkent verdachte situaties en kent hierbij zijn wettelijke bevoegdheden om op te treden Stelt vast of er een huisregel of wettelijk voorschrift wordt overtreden en zo ja, welk(e) Hanteert de juiste delictsomschrijving Delicten worden juist omschreven De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze om te gaan met vertrouwelijke informatie zodat de belangen van de organisatie en de privacy van personen worden gewaarborgd. Schat in welke informatie vertrouwelijk is Reageert assertief en discreet op vragen en verzoeken die de belangen van de organisatie en de privacy van personen kunnen bedreigen Bewaart vertrouwelijke documenten op een plaats die niet toegankelijk is voor onbevoegden Vertrouwelijke informatie is volgens de geldende regels en procedures behandeld, waarbij geen gegevens of informatie aan personen of organisaties zijn verstrekt die de belangen van de organisatie en de privacy van personen schaadt De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze de wensen van de opdrachtgever/vip uit te voeren rekening houdend met wettelijke voorschriften. Nr. 13 BOS Stelt vast welke mogelijkheden de wet biedt om aan de opdracht te kunnen voldoen Voert de opdracht uit binnen de grenzen van de wet Weigert zo nodig opdrachten beargumenteerd en informeert leidinggevende hierover Uitgevoerde werkzaamheden zijn wettelijk toegestaan De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze prioriteiten te stellen, zodanig dat de veiligheid van de VIP gewaarborgd is. Nr. 14 BOS Bepaalt op basis van de urgentiegraad de meest geschikte volgorde voor de uitvoering van taken Weegt bedrijfsmatige belangen af tegen individuele belangen van bv. bezoekers, personeel van derden etc. Weegt af of het verantwoord is om werkzaamheden te onderbreken en elders in te grijpen Houdt rekening met wettelijke voorschriften en wensen van de opdrachtgever/vip Dringende zaken zijn afgehandeld zonder dat dit elders tot nieuwe problemen heeft geleid De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze van rol te wisselen als de situatie daarom vraagt. Nr. 15 BOS Kiest in een situatie de meest geschikte rol om het beoogde effect te bereiken Blijft zakelijk, professioneel en onkreukbaar Voorkomt conflicten Houdt rekening met precedentwerking De juiste rollen zijn gekozen zodat het gewenste resultaat is bereikt De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze knelpunten in de werkuitvoering te signaleren, te rapporteren en oplossingen aan te dragen, voor een optimale beveiliging van de VIP. Signaleert knelpunten in de werkuitvoering en legt deze vast Signaleert onvolkomenheden in de instructies en legt deze vast Draagt oplossingen aan Informeert leidinggevende over knelpunten, onvolkomenheden en mogelijke oplossingen De leidinggevende is adequaat geïnformeerd zodat hij de instructies actueel kan houden en de voorwaarden kan scheppen om het werk uit te kunnen voeren Print: 11-mei-2004 Pagina 13 van 15

14 Nr. 16 SC De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze mensen te corrigeren en te motiveren ter bescherming van de VIP. Nr. 17 SC Nr. 18 SC Schat een situatie in Handelt op een manier die past bij de situatie Hanteert een passende gesprekstechniek Blijft respectvol, straalt gezag uit en blijft assertief De mensen reageren volgens de wensen van de persoonsbeveiliger De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze samen te werken met interne en externe relaties op bestuurlijk en/of hiërarchisch niveau in het belang van het functioneren van de organisatie. Neemt deel aan (werk)overleg, briefings of werkoverdracht Stemt gedrag en presentatie af op de relaties Stelt zich coöperatief, flexibel en dienstverlenend op zonder hierbij de beveiligingsdoelstellingen uit het oog te verliezen Maakt samenwerkingsafspraken en komt deze na Houdt rekening met belangen en omstandigheden van zowel internen, externen als de eigen organisatie Taken zijn goed verdeeld en op elkaar afgestemd en er is rekening gehouden met ieders bevoegdheden en deskundigheden De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze om te gaan met personen die agressief en/of non-coöperatief gedrag vertonen, ter beveiliging van de VIP. Nr. 19 SC Beoordeelt de situatie en schat in wat de oorzaak is van het storende gedrag Treedt deëscalerend en pro-actief op Past conflicthanterende maatregelen toe Stelt objectieve grenzen aan verbaal geweld Treedt zelfverzekerd op en voorkomt extra spanning Handelt volgens de geldende regels en procedures Een gedeëscaleerde situatie De persoonsbeveiliger is in staat om integer en met respect met mensen om te gaan, ter voorkoming van conflicten. Nr. 20 SC Behandelt personen met verschillende normen en waarden gelijk Gaat integer en respectvol om met alle soorten mensen Herkent normafwijkend gedrag en reageert hierop adequaat Mensen zijn integer en respectvol behandeld De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze mondeling en schriftelijk te rapporteren. Rapporteert direct indien noodzakelijk of binnen gestelde termijnen. Rapporteert kort en bondig, zowel mondeling als schriftelijk Rapporteert volgens bedrijfsrichtlijnen; schrijft zowel algemene, dienst- als specifieke rapporten Gebruikt gestandaardiseerde rapportageformats Rapporteert in correct Nederlands Gebruikt pc Rapportages voldoen aan de gestelde eisen en kunnen o.a. dienen als bewijsmateriaal voor verzekeraars, overheid en opdrachtgever, als onderbouwing voor aanpassing van de beveiliging, als feitelijke weergave van het risicobeeld en als hulpmiddel voor onderzoeken uitgevoerd door beveiligingsdiensten en/of politie Print: 11-mei-2004 Pagina 14 van 15

15 Nr. 21 ON De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze het eigen handelen te evalueren en op basis van verkregen inzichten zo nodig bij te stellen. Nr. 22 ON Vergelijkt het gevolgde proces met de procedure en met de werkwijze(n) die anderen hebben gevolgd Vergelijkt behaald resultaat met de resultaten behaald door anderen Erkent fouten en onvolkomenheden Stelt verbeterpunten vast Brengt aantoonbare verbeteringen aan in de uitvoering van de eigen werkzaamheden De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze feedback op eigen functioneren te vragen en te ontvangen. Nr. 23 ON Vraagt gericht en op eigen initiatief naar de kwaliteit van uitgevoerde werkprocessen en geleverde prestaties Gaat in geval van kritische opmerkingen niet direct in de verdediging Staat open voor de mening van anderen Heeft inzicht in eigen handelen en in de uitwerking ervan op anderen De persoonsbeveiliger is in staat om op adequate wijze vakkennis en de eigen ontwikkeling bij te houden. Volgt cursussen en trainingen op gemotiveerde wijze Leest door de werkgever verschafte informatie en verzamelt zelf relevantie informatie Levert bijdragen aan de verbetering van werkprocessen en aan de kwaliteitsverhoging van het geleverde werk Brengt aantoonbare verbeteringen aan in de werkzaamheden Print: 11-mei-2004 Pagina 15 van 15

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 profiel Doorstroom politie Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-10-2004 Versie 1 Print: 05-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Doorstroom politie Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 profiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mobiel beveiliger (V 006) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

ECABO, Afdeling Ontwikkeling en Innovatie

ECABO, Afdeling Ontwikkeling en Innovatie profiel Mobiel beveiliger Algemene informatie datum: 8 oktober 2009 versie: 2.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: ECABO ECABO, Afdeling Ontwikkeling en Innovatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Winkelsurveillant Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Winkelsurveillant Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 profiel Winkelsurveillant Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Winkelsurveillant (V 007) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Evenementenbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Evenementenbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 profiel Evenementenbeveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Evenementenbeveiliger (V 005) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie

ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie profiel Winkelsurveillant Algemene informatie datum: 8 oktober 2009 versie: 2.0 Onder regie van - kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Assistent toezichthouder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent toezichthouder (V 001) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008 Vertaaldocument PB, juni 2007 Pagina 1 van 17 Vertaaldocument PB, juni 2007 Pagina 2 van

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 profiel Medewerker stadstoezicht Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-6-2004 Versie 1 Print: 09-juni-2004 Pagina 1 van 17 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Medewerker stadstoezicht (V 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Kerntaak 1: Houdt preventief toezicht op de veiligheid

Kerntaak 1: Houdt preventief toezicht op de veiligheid Kerntaak 1: Houdt preventief toezicht op de veiligheid Werkproces 1.1: Voert toegangs- en uitgangscontroles uit De beveiliger controleert of bezoekers en personeel aan de toelatingseisen voldoen respectievelijk

Nadere informatie

Format Beroepscompetentieprofiel. Beroepscompetentieprofiel Beveiliger. Algemene informatie datum: 8 oktober 2009 versie: 2.0.

Format Beroepscompetentieprofiel. Beroepscompetentieprofiel Beveiliger. Algemene informatie datum: 8 oktober 2009 versie: 2.0. Format profiel profiel Beveiliger Algemene informatie datum: 8 oktober 2009 versie: 2.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Stichting ECABO ECABO, afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein

Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein Werkproces 1.1: Bereidt een surveillance voor De assistent toezicht en veiligheid ontvangt instructies waarin hij wordt geïnformeerd over

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 profiel Assistent vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 Print: 12-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent vrede en veiligheid Algemene informatie

Nadere informatie

Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen)

Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen) Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen) Naam kandidaat Geboortedatum Nummer legitimatiebewijs Naam evenementenbeveiligingsorganisatie: Praktijkperiode

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Handhaver toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Beveiliger. Mbo-kwalificaties in de sector Orde en Veiligheid. Beveiliger

Beveiliger. Mbo-kwalificaties in de sector Orde en Veiligheid. Beveiliger Beveiliger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Exameneisen Event security

Exameneisen Event security Exameneisen Event security Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 1. De kandidaat beheerst

Nadere informatie

Medewerker toezicht en veiligheid

Medewerker toezicht en veiligheid Medewerker toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 profiel Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum Regie: ECABO Datum wijzigen: 15-12-2003 Versie 1 Print: 23-december-2003 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Archiefmedewerker historisch

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Beveiliger (V 004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 profiel Sociaal juridisch medewerker personeelswerk Regie: ECABO Datum wijzigen: 5-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Sociaal juridisch medewerker personeelswerk

Nadere informatie

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten Verdeling exameneisen over de examenonderdelen en kerntaken. Beveiliging van gebouwen 2 Waarnemen en noteren 2 Handelen in kritieke situaties 2 Praktijkopdrachten BVL 2 Exameneisen Kerntaken Kerntaken

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Exameneisen Event security

Exameneisen Event security Exameneisen Event security Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 1. De kandidaat beheerst

Nadere informatie

Coördinator Beveiliging

Coördinator Beveiliging Coördinator Beveiliging Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Optreden bij overlast door fietsers in voetgangersgebieden

Optreden bij overlast door fietsers in voetgangersgebieden INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Exameneisen Event security

Exameneisen Event security Exameneisen Event security Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen in exameneisen

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Beveiliger mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Beveiliger mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Beveiliger mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5

Beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 profiel Bestekschrijver Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 5 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bestekschrijver (BS) Algemene informatie Onder regie van

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) sd.cbe08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Certificeerbare eenheid 1 Lifeguard (Zwembadmedewerker met het accent op toezichthouden)

Certificeerbare eenheid 1 Lifeguard (Zwembadmedewerker met het accent op toezichthouden) Certificeerbare eenheid 1 Lifeguard (Zwembadmedewerker met het accent op toezichthouden) Functie De Lifeguard draagt zorg voor de veiligheid van gasten, collega s en zichzelf. Hij houdt toezicht op de

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Optreden bij niet correct aangeboden afval

Optreden bij niet correct aangeboden afval INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Coördinator beveiliging Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Coördinator beveiliging Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-5-2004 Versie 1 profiel Coördinator beveiliging Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 17 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Coördinator beveiliging (V 013) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 2

Security in systemen en netwerken 2 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 2 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur

MBO-beroep in beeld. Juridisch medewerker openbaar bestuur MBO-beroep in beeld Juridisch medewerker openbaar bestuur mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

Optreden op plaats delict

Optreden op plaats delict INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

De praktijktoets wordt beoordeeld met behulp van het activiteitenschema op pagina 3.

De praktijktoets wordt beoordeeld met behulp van het activiteitenschema op pagina 3. INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicemonteur installatietechniek (SEM) Algemene informatie datum: 26-1-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 profiel Telefoniste/receptioniste Regie: ECABO Datum wijzigen: 16-12-2003 Versie 1 Print: 07-april-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Telefoniste/receptioniste (SE 010) Algemene informatie

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 1

Security in systemen en netwerken 1 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 1 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert personenvervoer uit over de weg

Kerntaak 1: Voert personenvervoer uit over de weg Kerntaak 1: Voert personenvervoer uit over de weg Werkproces 1.1: Neemt professioneel deel aan het verkeer De chauffeur openbaar vervoer bestuurt het voertuig in het verkeer en past verkeersregels toe,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 profiel Administratief juridisch medewerker openbaar bestuur Regie: ECABO Datum wijzigen: 6-10-2004 Versie 1 Print: 06-oktober-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administratief juridisch medewerker

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein

Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein Kerntaak 1: Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein Werkproces 1.1: Bereidt een surveillance voor De medewerker toezicht en veiligheid ontvangt instructies waarin hij wordt geïnformeerd over

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Medewerker vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Medewerker vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: Versie 1 profiel Medewerker vrede en veiligheid Regie: ECABO Datum wijzigen: 12-1-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Medewerker vrede en veiligheid Algemene informatie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289

Keuzedeel mbo. Triage. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0289 Keuzedeel mbo Triage gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0289 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2016 2 van

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Leeswijzer Het competentieprofiel in dit document beschrijft de rol, kerntaak, competenties en bijbehorende succescriteria van de afstudeerscriptiebegeleider.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Kwalificatieprofiel wielertrainer 2 Algemene informatie datum: 7 januari 2008 versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Beroepscompetentieprofiel wielertrainer

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker expeditie Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie 1 Beroepscompetentieprofiel Medewerker expeditie Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Medisch secretaresse

Medisch secretaresse Medisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

MEDEWERKER SCHOONMAAK

MEDEWERKER SCHOONMAAK MEDEWERKER SCHOONMAAK 1. Functiebenaming/ graad FUNCTIEBENAMING: medewerker DIENST: schoonmaak FUNCTIEFAMILIE: technisch ondersteunenden (TO1) NIVEAU: D1-D2-D3 2. Plaats in de organisatie De medewerker

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Kerntaak 4: Coördineert beveiligingswerkzaamheden

Kerntaak 4: Coördineert beveiligingswerkzaamheden Kerntaak 4: Coördineert beveiligingswerkzaamheden Werkproces 4.1: Plant en organiseert de dienstuitvoering De coördinator beveiliging plant de dagelijkse werkzaamheden voor het team. Hij controleert roosters

Nadere informatie

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Werkproces 1.1: Bereidt het laden, lossen en transporteren van goederen voor De medewerker havenoperaties neemt voor aanvang van zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Arbeidsparticipatie behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie