1 Jaargang 6 NIEUWSBRIEF DE LINGE 6.1. September 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Jaargang 6 NIEUWSBRIEF DE LINGE 6.1. September 2008"

Transcriptie

1 Als gevoel de vrijheid krijgt, verandert leegte in ruimte 1 Jaargang 6 September 2008 NIEUWSBRIEF DE LINGE 6.1 Mensen Hour Inhoud 2 Voorwoord 2 Uit de vergadering MT 2 Uit de vergadering GMR 3 Beleidsplan mobiliteit Integraal Personeelsbeleid Sociale vaardigheidstraining Onderwijsmarkt in Gendt Guatemala Strategisch Beleidsplan Nieuwsjaarsreceptie Ja en leraren stellen alle vragen. Lingehyves Ze zien de beren én de weg. We ve got Berthold Gunster the music!! Directievacatures Bestuur Inhoud Voorwoord 2 Even voorstellen: Linge Happy Jos Boonman 2 Plusgroep 2 Uit de vergadering: Mensen GMR 3 Z & B: Stagiaires Jubilea Minor Special Needs 4 Even voorstellen: Agenda Margriet Hofs 5 Digiborden Lingebureau 5 Training bereikbaarheid gespreksvaardigheden: terugblik 6 Linge Happy in de vakantie Hour 8 Mensen 8 Afscheid Diana Swart 8 Jubilea 8 Agenda 8 Lingebureau 9 1

2 Voorwoord De start van het nieuwe schooljaar ligt alweer een aantal weken achter ons, het eerste jaar van onze nieuwe beleidsperiode Samen koersen op Passend Onderwijs. Een periode gevuld met mooie nieuwe uitdagingen om de kinderen van onze scholen het beste onderwijs te bieden. Met de uitwerking van een van onze grootste speerpunten de komende drie jaar, het leesverbeterproject, zijn we gezamenlijk begonnen tijdens een startbijeenkomst Elk kind een (goede) lezer! in Musis Sacrum. Ook aan het bereiken van andere doelstellingen uit het strategisch beleidsplan en de schoolplannen wordt volop gewerkt. Zo vind je in deze nieuwsbrief de eerste berichten over de pilots rondom plusgroepen voor (meer)begaafde leerlingen en de inzet van digitale schoolborden. Ik vind het fijn te merken dat teamleden van de Lingescholen elkaar steeds gemakkelijker weten te vinden voor gezamenlijke projecten, scholing of een drankje. Dit schooljaar voegen we aan al deze ontmoetingen het Lingeforum toe: inspirerende lezingen, discussies of workshops over actuele thema s onder het genot van een hapje en een drankje. Meer informatie volgt, maar noteer 6 november van tot alvast in je agenda! Theo Pruyn, stichtingsdirecteur Even voorstellen Jos Boonman Zoals eerder aangegeven heeft de Borgwal per 1 augustus jongstleden een nieuwe directeur. Omdat het misschien wel leuk is om te weten wie deze nieuwe directeur nu is, zal ik me even voorstellen: Ik ben Jos Boonman en ben 26 jaar oud. Zevenaar is de plaats waar ik woon en de afgelopen zeven jaar ook heb gewerkt op basisschool Het Kofschip. In de afgelopen zeven jaar heb ik verschillende taken uitgevoerd, van groepsleerkracht (groepen 4 t/m 8) tot bouwcoördinator. Buiten school houd ik erg veel van sport en ga ik graag naar theater of een musical. Op De Borgwal begin ik aan een nieuwe uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb. Ik zal proberen de positieve sfeer die er heerst op de Borgwal te behouden, zodat de Borgwal een plek is en blijft waar leerlingen, ouders en leerkrachten met plezier naar toe gaan en waar iedereen de mogelijkheid heeft zich verder te ontwikkelen. Ik hoop er samen (leerlingen, ouders, leerkrachten en directeuren) een mooi jaar van te maken, zodat we in juli terug kunnen kijken op een leerzaam en gezellig schooljaar! Plusgroep In de laatste nieuwsbrief van vorig jaar kondigden we al aan dat we in dit schooljaar gaan starten met een Pilot voor een plusgroep. Het is inmiddels zover, de voorbereidingen zijn begonnen! De plusgroep wil een tijdelijke oplossing zijn voor kinderen die meer uitgedaagd moeten worden. Deze kinderen zijn gediagnosticeerd (meer)begaafd of hebben een voorsprong van meer dan een jaar op meerdere vakgebieden als lezen, rekenen en taal. De plusgroep gaat dit schooljaar van start met 4 scholen van De Linge die op hun school een project (meer)begaafdheid zijn gestart. De scholen die dit jaar meedoen zijn de Borgwal, Donatushof, t Pänneke en de Doornick. De kinderen van de plusgroep krijgen op hun eigen school 2x per week 1,5 uur specifieke begeleiding. De ervaring die hiermee wordt opgedaan zal voortdurend gedeeld worden met de 2

3 betrokken leerkrachten. Doel is dat dit leidt tot een verantwoord, gestructureerd en uitdagend aanbod binnen de eigen groep door de eigen leerkracht. Inmiddels zijn er twee leerkrachten benoemd die voor de plusgroep gaan werken. Dat zijn Pauline Mocking en Fannie Teunissen. Ze stellen zich hieronder aan jullie voor. De projectgroep die deze pilot vormgeeft bestaat uit deze leerkrachten van de plusgroep en de onderwijskundig begeleiders Judith Smetsers en Heleen Gerrits. Wij zullen jullie gedurende het schooljaar op de hoogte houden van de opgedane ervaringen. Mijn naam is Fannie Teunissen. Ik ben 26 jaar oud en woonachtig in Arnhem. Na het behalen van mijn Pabo-diploma kreeg ik, op basisschool De Doornick te Doornenburg, de mogelijkheid een nieuwe groep 1 op te starten. Vervolgens ben ik 4 jaar leerkracht van groep 5 op deze basisschool geweest. Gedurende de 5 jaar dat ik werkzaam ben als leerkracht, heb ik in de klassenpraktijk veel ervaring opgedaan in het werken met (hoog) begaafde kinderen. Door het selecteren en samenstellen van het, voor deze kinderen geschikte verrijkende materiaal, ontdekte ik mijn belangstelling om met dit type leerlingen te werken. Over de vraag of ik de cursus (hoog) begaafde kinderen in het basisonderwijs wilde volgen, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Deze cursus heeft mijn belangstelling alleen maar doen toenemen en ik heb de cursus dan ook in maart 2007 als specialist hoogbegaafdheid afgesloten. Vorig schooljaar heb ik aangegeven gebruik te willen maken van mobiliteit. Vandaar dat ik vanaf het begin van dit schooljaar op woensdag tot en met vrijdag leerkracht van groep 6/7 op basisschool t Pänneke ben. Op maandag en dinsdag zal ik samen met mijn collega, Pauline Mocking, invulling gaan geven aan de plusgroep op 4 scholen van stichting de Linge. Een nieuwe, uitdagende weg, die ik met veel plezier zal gaan bewandelen! Ik ben Pauline Mocking. Sinds januari woon ik, met mijn partner op een boerderijtje in Varik. Samen hebben wij 3 zonen in de leeftijd van 18, 22 en 23 jaar. In 1978 heb ik mijn akte NXX (leerkracht handvaardigheid, kinderverzorging en opvoeding) gehaald en twee jaar lesgegeven op een huishoudschool. Twintig jaar later, het onderwijs bleef trekken, heb ik het diploma PABO gehaald. Na twee jaar lesgeven (combinatie 4/5) in Almere verhuisden wij naar Tiel. Daar heb ik 9 jaar deel uitgemaakt van de zorggroep met als specialisme: taalondersteuning/nt2 en hoogbegaafden. Om mij wat algemener te ontwikkelen op het gebied van het ondersteunen van kinderen heb ik de opleiding practitionar en master NLP met meervoudige intelligentie gevolgd. Dit heeft mij enorm verrijkt en handvatten gegeven in het begeleiden van de kinderen in hun totale ontwikkeling. Ik heb enorm veel zin om de Plusgroepen bij stichting De Linge mee op te zetten, uit te voeren en samen te zoeken naar wat voor de scholen de meest gewenste manier van werken is. Uit de vergadering GMR Afgelopen schooljaar heeft de GMR op 12 juni nog vergaderd. De vergadering werd gestart met een presentatie zorg en begeleiding door onderwijskundig begeleider Judith Smetsers. Deze presentatie was met name bedoeld om te kijken welke resultaten waren geboekt sinds de hervorming van de zorg en begeleiding binnen de stichting en om de GMR te informeren over het doorlopen tra- 3

4 ject. De presentatie door Judith was zeer verhelderend. Voor de vergadering was al een positief advies gegeven over het vakantierooster. Wel werd opgemerkt dat het feit dat de meivakantie geen 2 weken beslaat als een manco wordt ervaren. Tot slot werden nog enkele huishoudelijke zaken binnen de GMR besproken. Inmiddels is de GMR ook al in het huidige schooljaar actief geweest. Op 11 september was de eerste vergadering. Beleidsmedewerker Diana Swart kwam een toelichting geven bij de ARBO plannen van aanpak. Aan het einde van het schooljaar gaan we kijken wat er gerealiseerd is op dit gebied. Verder zijn er voornamelijk werkafspraken gemaakt. Alle mogelijke werkgebieden en beleidsstukken zijn verdeeld op basis van het Strategisch Beleidsplan. De leden van de GMR nemen vervolgens deel in diverse werkgroepen. Elke werkgroep afzonderlijk krijgt dan vervolgens het te behandelen beleidsstuk en heeft mandaat dit namens de GMR af te wikkelen. Hierbij moeten de reglementaire termijnen in acht gehouden worden en als de werkgroep meent externe deskundigheid nodig te hebben, dan kan deze ingeschakeld worden. Op deze wijze hoopt de GMR een professionaliseringsslag te maken dit schooljaar. Tijdens de vergadering zijn derhalve diverse beleidsstukken verdeeld over de groepen en is er constructief vergaderd. Zelfs de strakke tijdsplanning werd op een kwartier uitloop na gehaald. De GMR is nog niet volledig op sterkte, omdat een aantal scholen nog worstelt met de normjaartaak. Hopelijk komt hier snel een oplossing voor. De Linge heeft veel doelen gesteld dit schooljaar en de GMR gaat het hier erg druk mee krijgen, dus we kunnen alle hulp gebruiken die mogelijk is. Op 7 oktober aanstaande heeft de GMR cursus. Hier worden diverse onderwerpen aan de orde gesteld bedoeld om de professionaliteit, één van de speerpunten in het activiteitenplan van de GMR, te bevorderen. Mariska Wagener, secretariaat GMR Stichting De Linge. Ledenlijst GMR Marang Patrick Elsenberg (p) Mariska Wagener (o) secr. Borgwal Gerrie Ririhena (p) Christa Pap (o) Donatushof Resi van Bon (p) Rein Dam (o) Mariaschool Sabrina van Zadelhoff (p) Nicky van der Voorn (o) Pius X Henk Radstaake (p) Harry Bremer (o) voorz. Doornick Harrie Roelofs (o) (p) Vonkenmorgen Eric Pricken (p) (o) t Pänneke Margot Reijmers (p) Elles van Moerkerk (o) Drieluik (p) (o) Zorg & Begeleiding Stagiaires Minor Special Needs in Education binnen De Linge Dit schooljaar werken we voor het eerst op een aantal scholen met stagiaires van de minor Special Needs in Education. Deze minor biedt studenten de mogelijkheid om zich extra voor te bereiden op de veranderingen die de invoering van de zorgplicht met zich mee zal brengen voor onderwijs en leerlingenzorg. Dit betekent dat deze studenten het grootste gedeelte van hun stage lopen bij het team Zorg & Begeleiding. Voorlopig hebben we gekozen voor een start met 5 studenten. Deze zijn verdeeld over 2 scholen: de Vonkenmorgen en de Borgwal. Door studenten samen op een school te plaatsen hebben zij de mogelijkheid om intensief samen te werken aan opdrachten die vanuit de Pabo gevraagd worden en die door de scholen geformuleerd zijn. Als stagiaire van de Intern Begeleider, vervullen de studenten op beide scholen taken die passen binnen Zorg & Begeleiding. Zij zijn bijvoorbeeld aanwezig bij groepsbesprekingen, nemen acties op zich die hieruit voortkomen, verzamelen toetsresultaten, vervangen bij toetsen of nemen een gedeelte zelf af, volgen een leerling etc. Daarnaast zijn de studenten op beide scholen ook gekoppeld aan lopende projectplan- 4

5 nen. Op De Vonkenmorgen houden de stagiaires zich bezig met het versterken van het automatiseren en memoriseren in de groepen 4. Op de Borgwal hebben de studenten opdrachten gekregen gekoppeld aan de projectplannen gericht het verbeteren van de doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 4 en (hoog)begaafdheid. Uiteraard worden alle activiteiten uitgevoerd onder begeleiding van de Intern Begeleider en/of Onderwijskundig Begeleider, afhankelijk van de opdracht. Zowel het team van Zorg & Begeleiding als de studenten zijn enthousiast gestart. We rekenen dan ook op een goede samenwerking en wanneer de evaluatie voor beide partijen positief is, een uitbreiding naar andere Lingescholen. Even voorstellen Margriet Hofs Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Margriet Hofs en ben sinds dit schooljaar op zowel de Doornick als t Pänneke werkzaam als intern begeleider. Zelf heb ik 28 jaar voor de klas gestaan. Mijn loopbaan begon in 1980 bij de kleuters op een (toen nog) kleuterschool in Tiel. Na een aantal jaren in verschillende groepen te hebben gewerkt was ik toe aan nieuwe uitdaging. Die vond ik in Bemmel in het Jenaplanonderwijs op de Donatushof. Ik heb daar 7 jaar met veel plezier gewerkt in de middenbouw. (Groep 3,4 en 5) In die tijd heb ik ook mijn diploma als Remedial Teacher behaald. En dan ineens doet zich de kans voor om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Niet meer voor de groep maar als intern begeleider. En daar heb ik heel veel zin in! Digiborden Direct na de zomervakantie zijn we in de groepen 3 gestart met de digitale schoolborden. Ze vallen echt op! Wij vinden het super dat wij de eerste Pilot school zijn binnen stichting De Linge om hier mee aan de slag te gaan. Wij, de leerkrachten, maar ook de kinderen genieten er volop van. Tijdens de vakantie en de kermisdagen hebben we een training gehad om het Digibord op de juiste manier te gebruiken. In januari volgt voor ons nog een vervolgtraining. Het digitale bord is bewust gekomen in de groepen 3 omdat wij dit schooljaar ook gestart zijn met een nieuwe aanvankelijk leesmethode: Veilig Leren Lezen. De software van deze methode is helemaal klaar voor de presentatie op het digitale schoolbord. Wij gebruiken het digitale schoolbord niet alleen voor het taal/lezen maar ook voor de andere vakken, zoals schrijven, rekenen etc. Het scherm is niet altijd aan. De voordelen van een digitaal schoolbord. o De lessen zijn interactief. De kinderen zijn veel meer betrokken!de kinderen worden zelf ook naar het bord gehaald en kunnen er ook op schrijven.(wel met een speciale pen) o Het digitale schoolbord heeft een meer afwisselende, inspirerende en uitdagende leeromgeving. o De kinderen zijn enthousiast en het actieve leren wordt bevorderd. o Er is een grotere interactie tussen leerkracht en leerling. o Het lesmateriaal wordt visueel en auditief ondersteund, de aanbieding is veel meer op maat omdat je iedereen weet te bereiken. o De kinderen zien de bladzijde uit hun werkboek uitvergroot op het bord en ze kunnen klanken horen. o De informatie die kinderen krijgen wordt sneller opgenomen en blijft langer beschikbaar door het visueel te maken. o Je kunt zeer snel inspringen op de actualiteit en wat er leeft op dat moment bij de kinderen. Je hebt gelijk materiaal. 5

6 o o o Je kunt het gebruiken voor de zaakvakken, maar ook om te brainstormen over een bepaald onderwerp. Omdat de link naar het internet heel gemakkelijk wordt gemaakt kun je ook op het bord beeldbankfilmpjes laten zien. De schooltelevisie uitzendingen worden gevolgd op dit bord. Je hebt geen TV meer nodig. Wij hebben nu in de groepen 3 het digitale schoolbord op de Vonkenmorgen, maar er zal een plan van aanpak komen voor een verdere invoering van de digitale schoolborden in de overige groepen. In de toekomst zullen alle scholen van De Linge overgaan tot aanschaf van de Digi borden. Maar wij doen er nu al ons voordeel mee!!! Omdat wij Pilotschool zijn willen we graag iedereen enthousiast maken voor de digitale borden. Daarom nodig ik iedereen uit om kennis te maken met het digitale schoolbord: UITNODIGING: Werken met het digitale schoolbord op de Vonkenmorgen Woensdag 29 oktober Woensdag 26 november Er zijn video opnames gemaakt in groep 3 waarop te zien is hoe het bord ingezet wordt in een klassensituatie. Tevens worden deze middagen presentaties gegeven van het werken met het digitale schoolbord. Graag per school via de mail laten weten met hoeveel personen en op welke middag je komt. Paulien Weghorst, leerkracht De Vonkenmorgen Training gespreksvaardigheden Terugblik Voor woensdagmiddag 10 september stond er in mijn agenda: Cursus Training Gespreksvaardigheden in het ontmoetingscentrum van Doornenburg van tot uur. Tjonge, dat is lang geleden, dat ik me daar voor opgegeven heb, bedacht ik mezelf. Heb ik het wel nodig? Mijn gesprekstechniek is toch eigenlijk best wel van een redelijk niveau. Maar, je geeft je voor een cursus op en dan heb je te gaan. Zo n cursus zal tenslotte toch ook betaald moeten worden. Die middag werd me duidelijk, dat ik verkeerde in het gezelschap van acht collega s die zich ook voor de cursus opgegeven hadden namelijk: Annemarie, Shireen, Greet, Margreet, Evie, Sanne, Pascal, Wim en onze Geert. Marang was dus goed vertegenwoordigd door negen, zeer gemotiveerde vrijwilligers. De Doornick werd vertegenwoordigd door Ans en Brenda. In het begin zal het voor hen wel even wennen geweest zijn, om tussen al die Marangers te zitten. Later bleek, dat het prima klikte en dat er ruimte en aandacht genoeg was voor de kleinere vertegenwoordiging van de Doornick. We hebben het goed gehad samen. De cursus startte met het voostellen van jezelf en je moest dat doen door middel van een stripfiguur. Het stripfiguur moest als het ware passen bij jouw karakter en persoonlijkheid. Toen ik dat hoorde schoot er van alles door me heen: Nee, het dat zal toch niet waar zijn, ik ben niet op de hoogte van stripfiguren en ik heb er ook hele- 6

7 maal niets mee!, Moesten we tijdens de studiedag van maandag 8 september van Harrie de hoed van Bono opzetten en nu dit!, Dat is toch echt teveel van het goede binnen een week! John en Yvonne probeerden ons te stimuleren door zelf het goede voorbeeld te geven. John legde uit zichzelf niet met een stripfiguur te willen vergelijken, maar met een acteur en wel met Louis de Funé. Yvonne stelde zichzelf voor als Vrouwtje Theelepel. Ik had zoiets van: Wie is in Godsnaam Vrouwtje Theelepel? En bij Louis de Funé dacht ik meteen: Wanneer die op man op TV komt, dan zap ik hem meteen weg. Kan ik nu zeker de hele middag naar zo n drukbol gaan zitten luisteren. Even bekroop me gevoel spijt te krijgen van het vrijwillig afzeggen van andere afspraken, die ik normaal op de woensdag heb. In gedachten verzonken hoorde ik ondertussen de opsomming van stripfiguren waarmee mijn dierbare collega s zich wilden identificeren. Ik dacht ondertussen: Ik wil dit niet, het moet toch niet gekker worden! Ik zei tegen mezelf: Kom op en zeg gewoon dat je hier echt helemaal geen zin in hebt. John en Yvonne namen mijn weigering gelukkig zeer sportief op. Heel even werd nog geprobeerd of ik mezelf dan kon vergelijken met een acteur of actrice, maar ook daar weigerde ik aan mee te doen. Daarna kreeg, voor mijn gevoel, de cursus een snelle wending en begon hij super interessant, maar zeer intensief te worden. De concentratie was groot en iedereen deed zeer betrokken mee. Er werden goede suggesties gedaan om een gesprek te voeren en daarbij kwam met name het POP gesprek uitgebreid aan de orde. Doordat beide teams zich betrokken voelden bij het onderwerp POP, werd er goed naar elkaar geluisterd. Vanuit de groep kwamen goed doordachte vragen, waarop zo goed mogelijk antwoord gegeven werd. Persoonlijk vond ik het een aardig idee, dat onze directeuren eenzelfde soort cursus gevolgd hadden en dat we als het ware de kans kregen in de keuken te kijken. De openheid van alle deelnemers, inclusief Yvonne en John, vond ik groot, zonder dat er voorbeelden gegeven werden die niet door de beugel konden. Tijdens de cursus gingen we uiteen in groepjes van drie om bepaalde besprekvaardigheden te trainen. Je zou verwachten, dat dat niet boeiend zou zijn, omdat veel collega s elkaar al lang en goed kennen. Weer bij elkaar komende, had ik de indruk dat iedereen betrokken en serieus gewerkt had. Tijdens de evaluatie bleek dat er behoefte was aan nog meer gesprekstechnieken. Men vond het jammer dat we niet toegekomen waren aan het observeren van voorbeelden die gegeven zouden worden door John en Yvonne. Er werd zelfs door een paar enthousiastelingen gevraagd, of de cursus nog een vervolg zou gaan krijgen. De volgende dag concludeerden we met een paar collega s, dat we op Marang toch al veel gesprekstechnieken geoefend hadden. Ook vonden we van onszelf, dat we al goed feedback konden geven en ontvangen, met andere woorden we waren tevreden over onszelf. Donderdag 2 oktober heb ik weer een POP gesprek met Harrie onze directeur. Ik bereid mijn zaakjes goed voor, want ik ben tenslotte niet naïef. Ik stap bij hem naar binnen en hij gaat naar mij luisteren. Dit is de L van LSD. Hierbij stel ik me OEN achtig op, namelijk: open, eerlijk en nieuwsgierig. Hierbij vraag ik me wel af: Hoe open moet een mens zijn? Het lijkt me toch niet prettig voor de ontvanger, wanneer iemand zijn hele ziel en zaligheid blootlegt. Dus reserves inbouwen! Daarna gaat Harrie samenvatten. Dit is de S van LSD. Hierna moet ik oppassen, want nu gaat er natuurlijk doorgevraagd worden. Dit is de D van LSD. Uiteraard heb ik daar rekening mee gehouden. Ik heb namelijk tijdens het luisteren van onze directeur bepaalde zaakjes achtergehouden. Daar kan ik dan mooi over praten op het moment dat er doorgevraagd wordt. Maar ach, weet je wat! Ik probeer toch maar gewoon zoveel mogelijk als mezelf naar binnen te stappen, tenslotte is de eerste POP cyclus goed verlopen. En dat zonder op de hoogte te zijn van bepaalde gesprekstechnieken. We zien wel hoe het loopt, de klap horen we vanzelf. Hennie Noordman, leerkracht Marang 7

8 Linge Happy Hour Ook dit jaar borrelen we een aantal keren, maar nu op verschillende locaties. Die zijn dan ook nog niet bekend, maar de data wel, dus hou ze vast vrij (steeds van tot 18.00) voor dit gezellig praatje & drankje op kosten van De Linge! 7 november april juni 2009 Mensen Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Niki Rink, groepsleerkracht op Het Drieluik en Invy de Kunder, groepsleerkracht op de Mariaschool. Nieuwe collega s, gestart op de eerste schooldag van het schooljaar : Geertje ten Dam, Jeremy Palsenbarg en Marlies Sutmuller-Ooms, groepsleerkrachten op Jenaplanbasisschool Donatushof Basisschool De Doornick heeft er twee nieuwe collega s bij: Ingrid van Oostwaard, onderwijsassistent en Marieke Wooning, groepsleerkracht. Op basisschool De Vonkenmorgen zijn benoemd: Stefanie Folker, onderwijsassistent, Rianne Polman, groepsleerkracht en René Kregting is gestart als conciërge. Daltonbasisschool Het Drieluik heeft Angela Hageman benoemd als groepsleerkracht. Dominiek Tap en Cindy Arts-Hoes maken nu deel uit van het team van basisschool Pius X. Ook Daltonbasisschool De Borgwal heeft er een nieuw teamlid bij. Naast de benoeming van Jos Boonman is Wendy Peters benoemd als groepsleerkracht. Bovenschools zijn er twee onderwijsassistenten benoemd, aangesteld voor de begeleiding van LGF-leerlingen, te weten Marije Gimbergh en Marieke Callaars. Pauline Mocking is aangesteld voor het mee opzetten van de mobiele Plusgroep. Binnen De Linge is Henk Vermeulen aangesteld als onderhoudsmedewerker. Afscheid Diana Swart Diana Swart, beleidsmedewerker Arbozaken, beëindigt per 1 oktober 2008 haar baan bij De Linge om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan. Op 30 september hebben we tijdens een informeel samenzijn afscheid van haar genomen. Jubilea Monique van de Hoeven, groepsleerkracht van Het Drieluik vierde op 19 september j.l. haar 25-jarig onderwijsjubileum. Monique, gefeliciteerd met je jubileum. Agenda Bestuursvergaderingen 4 december maart april juni 2009 GMR-vergaderingen 20 november februari april juni 2009 MT-vergaderingen 7 oktober november november december januari februari maart maart april mei juni juni juli

9 Lingebureau stichtingsdirecteur: Theo Pruyn beleidsmedewerker: Judith van den Broek (maandag, dinsdag, donderdag) secretariaat: Hannie Mom - personeelszaken (maandag, woensdag, vrijdag) Ria Wegman - gebouwen en beheer (dinsdag en donderdag) financiële administratie: Lianne Geurtsen (dinsdag en donderdag) onderhoud scholen: Rob van t Zelfde (woensdag, donderdag, vrijdag) Henk Vermeulen (maandag tot vrijdag) 9

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

12/1. Informatieblad voor het personeel van Tangent. oktober 2011. Deze keer in Tango: 12. Springen, 10. De Dirigent. 17. De Kring

12/1. Informatieblad voor het personeel van Tangent. oktober 2011. Deze keer in Tango: 12. Springen, 10. De Dirigent. 17. De Kring Deze keer in Tango: oktober 2011 Informatieblad voor het personeel van Tangent 10. De Dirigent opende feestelijk op 22 september 12. Springen, vliegen, duiken... avontuurlijke bezigheden van Wichelroede-leerkracht

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Eindrapport project Simulatieschool

Eindrapport project Simulatieschool Eindrapport project Simulatieschool Project KM KM2_09045 Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak/Kenniscentrum Kwaliteit

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. dewi ling basisschool. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.delinge.

SCHOOLGIDS 2012-2013. dewi ling basisschool. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. Naar de website: www.delinge. Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp dewi ling basisschool Naar de website: www.delinge.nl SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoudsopgave (Klik op de hoofdstukken) VOORWOORD 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Versterk je talent! De invoering van het ontwikkelbudget bij stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam

Versterk je talent! De invoering van het ontwikkelbudget bij stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam Versterk je talent! De invoering van het ontwikkelbudget bij stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam Ontwikkel je talent! In 2012 introduceerden we bij stadsdeel Oost de ontwikkelcheque. Een bedrag van 500

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie