1 Jaargang 6 NIEUWSBRIEF DE LINGE 6.1. September 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Jaargang 6 NIEUWSBRIEF DE LINGE 6.1. September 2008"

Transcriptie

1 Als gevoel de vrijheid krijgt, verandert leegte in ruimte 1 Jaargang 6 September 2008 NIEUWSBRIEF DE LINGE 6.1 Mensen Hour Inhoud 2 Voorwoord 2 Uit de vergadering MT 2 Uit de vergadering GMR 3 Beleidsplan mobiliteit Integraal Personeelsbeleid Sociale vaardigheidstraining Onderwijsmarkt in Gendt Guatemala Strategisch Beleidsplan Nieuwsjaarsreceptie Ja en leraren stellen alle vragen. Lingehyves Ze zien de beren én de weg. We ve got Berthold Gunster the music!! Directievacatures Bestuur Inhoud Voorwoord 2 Even voorstellen: Linge Happy Jos Boonman 2 Plusgroep 2 Uit de vergadering: Mensen GMR 3 Z & B: Stagiaires Jubilea Minor Special Needs 4 Even voorstellen: Agenda Margriet Hofs 5 Digiborden Lingebureau 5 Training bereikbaarheid gespreksvaardigheden: terugblik 6 Linge Happy in de vakantie Hour 8 Mensen 8 Afscheid Diana Swart 8 Jubilea 8 Agenda 8 Lingebureau 9 1

2 Voorwoord De start van het nieuwe schooljaar ligt alweer een aantal weken achter ons, het eerste jaar van onze nieuwe beleidsperiode Samen koersen op Passend Onderwijs. Een periode gevuld met mooie nieuwe uitdagingen om de kinderen van onze scholen het beste onderwijs te bieden. Met de uitwerking van een van onze grootste speerpunten de komende drie jaar, het leesverbeterproject, zijn we gezamenlijk begonnen tijdens een startbijeenkomst Elk kind een (goede) lezer! in Musis Sacrum. Ook aan het bereiken van andere doelstellingen uit het strategisch beleidsplan en de schoolplannen wordt volop gewerkt. Zo vind je in deze nieuwsbrief de eerste berichten over de pilots rondom plusgroepen voor (meer)begaafde leerlingen en de inzet van digitale schoolborden. Ik vind het fijn te merken dat teamleden van de Lingescholen elkaar steeds gemakkelijker weten te vinden voor gezamenlijke projecten, scholing of een drankje. Dit schooljaar voegen we aan al deze ontmoetingen het Lingeforum toe: inspirerende lezingen, discussies of workshops over actuele thema s onder het genot van een hapje en een drankje. Meer informatie volgt, maar noteer 6 november van tot alvast in je agenda! Theo Pruyn, stichtingsdirecteur Even voorstellen Jos Boonman Zoals eerder aangegeven heeft de Borgwal per 1 augustus jongstleden een nieuwe directeur. Omdat het misschien wel leuk is om te weten wie deze nieuwe directeur nu is, zal ik me even voorstellen: Ik ben Jos Boonman en ben 26 jaar oud. Zevenaar is de plaats waar ik woon en de afgelopen zeven jaar ook heb gewerkt op basisschool Het Kofschip. In de afgelopen zeven jaar heb ik verschillende taken uitgevoerd, van groepsleerkracht (groepen 4 t/m 8) tot bouwcoördinator. Buiten school houd ik erg veel van sport en ga ik graag naar theater of een musical. Op De Borgwal begin ik aan een nieuwe uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb. Ik zal proberen de positieve sfeer die er heerst op de Borgwal te behouden, zodat de Borgwal een plek is en blijft waar leerlingen, ouders en leerkrachten met plezier naar toe gaan en waar iedereen de mogelijkheid heeft zich verder te ontwikkelen. Ik hoop er samen (leerlingen, ouders, leerkrachten en directeuren) een mooi jaar van te maken, zodat we in juli terug kunnen kijken op een leerzaam en gezellig schooljaar! Plusgroep In de laatste nieuwsbrief van vorig jaar kondigden we al aan dat we in dit schooljaar gaan starten met een Pilot voor een plusgroep. Het is inmiddels zover, de voorbereidingen zijn begonnen! De plusgroep wil een tijdelijke oplossing zijn voor kinderen die meer uitgedaagd moeten worden. Deze kinderen zijn gediagnosticeerd (meer)begaafd of hebben een voorsprong van meer dan een jaar op meerdere vakgebieden als lezen, rekenen en taal. De plusgroep gaat dit schooljaar van start met 4 scholen van De Linge die op hun school een project (meer)begaafdheid zijn gestart. De scholen die dit jaar meedoen zijn de Borgwal, Donatushof, t Pänneke en de Doornick. De kinderen van de plusgroep krijgen op hun eigen school 2x per week 1,5 uur specifieke begeleiding. De ervaring die hiermee wordt opgedaan zal voortdurend gedeeld worden met de 2

3 betrokken leerkrachten. Doel is dat dit leidt tot een verantwoord, gestructureerd en uitdagend aanbod binnen de eigen groep door de eigen leerkracht. Inmiddels zijn er twee leerkrachten benoemd die voor de plusgroep gaan werken. Dat zijn Pauline Mocking en Fannie Teunissen. Ze stellen zich hieronder aan jullie voor. De projectgroep die deze pilot vormgeeft bestaat uit deze leerkrachten van de plusgroep en de onderwijskundig begeleiders Judith Smetsers en Heleen Gerrits. Wij zullen jullie gedurende het schooljaar op de hoogte houden van de opgedane ervaringen. Mijn naam is Fannie Teunissen. Ik ben 26 jaar oud en woonachtig in Arnhem. Na het behalen van mijn Pabo-diploma kreeg ik, op basisschool De Doornick te Doornenburg, de mogelijkheid een nieuwe groep 1 op te starten. Vervolgens ben ik 4 jaar leerkracht van groep 5 op deze basisschool geweest. Gedurende de 5 jaar dat ik werkzaam ben als leerkracht, heb ik in de klassenpraktijk veel ervaring opgedaan in het werken met (hoog) begaafde kinderen. Door het selecteren en samenstellen van het, voor deze kinderen geschikte verrijkende materiaal, ontdekte ik mijn belangstelling om met dit type leerlingen te werken. Over de vraag of ik de cursus (hoog) begaafde kinderen in het basisonderwijs wilde volgen, hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Deze cursus heeft mijn belangstelling alleen maar doen toenemen en ik heb de cursus dan ook in maart 2007 als specialist hoogbegaafdheid afgesloten. Vorig schooljaar heb ik aangegeven gebruik te willen maken van mobiliteit. Vandaar dat ik vanaf het begin van dit schooljaar op woensdag tot en met vrijdag leerkracht van groep 6/7 op basisschool t Pänneke ben. Op maandag en dinsdag zal ik samen met mijn collega, Pauline Mocking, invulling gaan geven aan de plusgroep op 4 scholen van stichting de Linge. Een nieuwe, uitdagende weg, die ik met veel plezier zal gaan bewandelen! Ik ben Pauline Mocking. Sinds januari woon ik, met mijn partner op een boerderijtje in Varik. Samen hebben wij 3 zonen in de leeftijd van 18, 22 en 23 jaar. In 1978 heb ik mijn akte NXX (leerkracht handvaardigheid, kinderverzorging en opvoeding) gehaald en twee jaar lesgegeven op een huishoudschool. Twintig jaar later, het onderwijs bleef trekken, heb ik het diploma PABO gehaald. Na twee jaar lesgeven (combinatie 4/5) in Almere verhuisden wij naar Tiel. Daar heb ik 9 jaar deel uitgemaakt van de zorggroep met als specialisme: taalondersteuning/nt2 en hoogbegaafden. Om mij wat algemener te ontwikkelen op het gebied van het ondersteunen van kinderen heb ik de opleiding practitionar en master NLP met meervoudige intelligentie gevolgd. Dit heeft mij enorm verrijkt en handvatten gegeven in het begeleiden van de kinderen in hun totale ontwikkeling. Ik heb enorm veel zin om de Plusgroepen bij stichting De Linge mee op te zetten, uit te voeren en samen te zoeken naar wat voor de scholen de meest gewenste manier van werken is. Uit de vergadering GMR Afgelopen schooljaar heeft de GMR op 12 juni nog vergaderd. De vergadering werd gestart met een presentatie zorg en begeleiding door onderwijskundig begeleider Judith Smetsers. Deze presentatie was met name bedoeld om te kijken welke resultaten waren geboekt sinds de hervorming van de zorg en begeleiding binnen de stichting en om de GMR te informeren over het doorlopen tra- 3

4 ject. De presentatie door Judith was zeer verhelderend. Voor de vergadering was al een positief advies gegeven over het vakantierooster. Wel werd opgemerkt dat het feit dat de meivakantie geen 2 weken beslaat als een manco wordt ervaren. Tot slot werden nog enkele huishoudelijke zaken binnen de GMR besproken. Inmiddels is de GMR ook al in het huidige schooljaar actief geweest. Op 11 september was de eerste vergadering. Beleidsmedewerker Diana Swart kwam een toelichting geven bij de ARBO plannen van aanpak. Aan het einde van het schooljaar gaan we kijken wat er gerealiseerd is op dit gebied. Verder zijn er voornamelijk werkafspraken gemaakt. Alle mogelijke werkgebieden en beleidsstukken zijn verdeeld op basis van het Strategisch Beleidsplan. De leden van de GMR nemen vervolgens deel in diverse werkgroepen. Elke werkgroep afzonderlijk krijgt dan vervolgens het te behandelen beleidsstuk en heeft mandaat dit namens de GMR af te wikkelen. Hierbij moeten de reglementaire termijnen in acht gehouden worden en als de werkgroep meent externe deskundigheid nodig te hebben, dan kan deze ingeschakeld worden. Op deze wijze hoopt de GMR een professionaliseringsslag te maken dit schooljaar. Tijdens de vergadering zijn derhalve diverse beleidsstukken verdeeld over de groepen en is er constructief vergaderd. Zelfs de strakke tijdsplanning werd op een kwartier uitloop na gehaald. De GMR is nog niet volledig op sterkte, omdat een aantal scholen nog worstelt met de normjaartaak. Hopelijk komt hier snel een oplossing voor. De Linge heeft veel doelen gesteld dit schooljaar en de GMR gaat het hier erg druk mee krijgen, dus we kunnen alle hulp gebruiken die mogelijk is. Op 7 oktober aanstaande heeft de GMR cursus. Hier worden diverse onderwerpen aan de orde gesteld bedoeld om de professionaliteit, één van de speerpunten in het activiteitenplan van de GMR, te bevorderen. Mariska Wagener, secretariaat GMR Stichting De Linge. Ledenlijst GMR Marang Patrick Elsenberg (p) Mariska Wagener (o) secr. Borgwal Gerrie Ririhena (p) Christa Pap (o) Donatushof Resi van Bon (p) Rein Dam (o) Mariaschool Sabrina van Zadelhoff (p) Nicky van der Voorn (o) Pius X Henk Radstaake (p) Harry Bremer (o) voorz. Doornick Harrie Roelofs (o) (p) Vonkenmorgen Eric Pricken (p) (o) t Pänneke Margot Reijmers (p) Elles van Moerkerk (o) Drieluik (p) (o) Zorg & Begeleiding Stagiaires Minor Special Needs in Education binnen De Linge Dit schooljaar werken we voor het eerst op een aantal scholen met stagiaires van de minor Special Needs in Education. Deze minor biedt studenten de mogelijkheid om zich extra voor te bereiden op de veranderingen die de invoering van de zorgplicht met zich mee zal brengen voor onderwijs en leerlingenzorg. Dit betekent dat deze studenten het grootste gedeelte van hun stage lopen bij het team Zorg & Begeleiding. Voorlopig hebben we gekozen voor een start met 5 studenten. Deze zijn verdeeld over 2 scholen: de Vonkenmorgen en de Borgwal. Door studenten samen op een school te plaatsen hebben zij de mogelijkheid om intensief samen te werken aan opdrachten die vanuit de Pabo gevraagd worden en die door de scholen geformuleerd zijn. Als stagiaire van de Intern Begeleider, vervullen de studenten op beide scholen taken die passen binnen Zorg & Begeleiding. Zij zijn bijvoorbeeld aanwezig bij groepsbesprekingen, nemen acties op zich die hieruit voortkomen, verzamelen toetsresultaten, vervangen bij toetsen of nemen een gedeelte zelf af, volgen een leerling etc. Daarnaast zijn de studenten op beide scholen ook gekoppeld aan lopende projectplan- 4

5 nen. Op De Vonkenmorgen houden de stagiaires zich bezig met het versterken van het automatiseren en memoriseren in de groepen 4. Op de Borgwal hebben de studenten opdrachten gekregen gekoppeld aan de projectplannen gericht het verbeteren van de doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 4 en (hoog)begaafdheid. Uiteraard worden alle activiteiten uitgevoerd onder begeleiding van de Intern Begeleider en/of Onderwijskundig Begeleider, afhankelijk van de opdracht. Zowel het team van Zorg & Begeleiding als de studenten zijn enthousiast gestart. We rekenen dan ook op een goede samenwerking en wanneer de evaluatie voor beide partijen positief is, een uitbreiding naar andere Lingescholen. Even voorstellen Margriet Hofs Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Margriet Hofs en ben sinds dit schooljaar op zowel de Doornick als t Pänneke werkzaam als intern begeleider. Zelf heb ik 28 jaar voor de klas gestaan. Mijn loopbaan begon in 1980 bij de kleuters op een (toen nog) kleuterschool in Tiel. Na een aantal jaren in verschillende groepen te hebben gewerkt was ik toe aan nieuwe uitdaging. Die vond ik in Bemmel in het Jenaplanonderwijs op de Donatushof. Ik heb daar 7 jaar met veel plezier gewerkt in de middenbouw. (Groep 3,4 en 5) In die tijd heb ik ook mijn diploma als Remedial Teacher behaald. En dan ineens doet zich de kans voor om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Niet meer voor de groep maar als intern begeleider. En daar heb ik heel veel zin in! Digiborden Direct na de zomervakantie zijn we in de groepen 3 gestart met de digitale schoolborden. Ze vallen echt op! Wij vinden het super dat wij de eerste Pilot school zijn binnen stichting De Linge om hier mee aan de slag te gaan. Wij, de leerkrachten, maar ook de kinderen genieten er volop van. Tijdens de vakantie en de kermisdagen hebben we een training gehad om het Digibord op de juiste manier te gebruiken. In januari volgt voor ons nog een vervolgtraining. Het digitale bord is bewust gekomen in de groepen 3 omdat wij dit schooljaar ook gestart zijn met een nieuwe aanvankelijk leesmethode: Veilig Leren Lezen. De software van deze methode is helemaal klaar voor de presentatie op het digitale schoolbord. Wij gebruiken het digitale schoolbord niet alleen voor het taal/lezen maar ook voor de andere vakken, zoals schrijven, rekenen etc. Het scherm is niet altijd aan. De voordelen van een digitaal schoolbord. o De lessen zijn interactief. De kinderen zijn veel meer betrokken!de kinderen worden zelf ook naar het bord gehaald en kunnen er ook op schrijven.(wel met een speciale pen) o Het digitale schoolbord heeft een meer afwisselende, inspirerende en uitdagende leeromgeving. o De kinderen zijn enthousiast en het actieve leren wordt bevorderd. o Er is een grotere interactie tussen leerkracht en leerling. o Het lesmateriaal wordt visueel en auditief ondersteund, de aanbieding is veel meer op maat omdat je iedereen weet te bereiken. o De kinderen zien de bladzijde uit hun werkboek uitvergroot op het bord en ze kunnen klanken horen. o De informatie die kinderen krijgen wordt sneller opgenomen en blijft langer beschikbaar door het visueel te maken. o Je kunt zeer snel inspringen op de actualiteit en wat er leeft op dat moment bij de kinderen. Je hebt gelijk materiaal. 5

6 o o o Je kunt het gebruiken voor de zaakvakken, maar ook om te brainstormen over een bepaald onderwerp. Omdat de link naar het internet heel gemakkelijk wordt gemaakt kun je ook op het bord beeldbankfilmpjes laten zien. De schooltelevisie uitzendingen worden gevolgd op dit bord. Je hebt geen TV meer nodig. Wij hebben nu in de groepen 3 het digitale schoolbord op de Vonkenmorgen, maar er zal een plan van aanpak komen voor een verdere invoering van de digitale schoolborden in de overige groepen. In de toekomst zullen alle scholen van De Linge overgaan tot aanschaf van de Digi borden. Maar wij doen er nu al ons voordeel mee!!! Omdat wij Pilotschool zijn willen we graag iedereen enthousiast maken voor de digitale borden. Daarom nodig ik iedereen uit om kennis te maken met het digitale schoolbord: UITNODIGING: Werken met het digitale schoolbord op de Vonkenmorgen Woensdag 29 oktober Woensdag 26 november Er zijn video opnames gemaakt in groep 3 waarop te zien is hoe het bord ingezet wordt in een klassensituatie. Tevens worden deze middagen presentaties gegeven van het werken met het digitale schoolbord. Graag per school via de mail laten weten met hoeveel personen en op welke middag je komt. Paulien Weghorst, leerkracht De Vonkenmorgen Training gespreksvaardigheden Terugblik Voor woensdagmiddag 10 september stond er in mijn agenda: Cursus Training Gespreksvaardigheden in het ontmoetingscentrum van Doornenburg van tot uur. Tjonge, dat is lang geleden, dat ik me daar voor opgegeven heb, bedacht ik mezelf. Heb ik het wel nodig? Mijn gesprekstechniek is toch eigenlijk best wel van een redelijk niveau. Maar, je geeft je voor een cursus op en dan heb je te gaan. Zo n cursus zal tenslotte toch ook betaald moeten worden. Die middag werd me duidelijk, dat ik verkeerde in het gezelschap van acht collega s die zich ook voor de cursus opgegeven hadden namelijk: Annemarie, Shireen, Greet, Margreet, Evie, Sanne, Pascal, Wim en onze Geert. Marang was dus goed vertegenwoordigd door negen, zeer gemotiveerde vrijwilligers. De Doornick werd vertegenwoordigd door Ans en Brenda. In het begin zal het voor hen wel even wennen geweest zijn, om tussen al die Marangers te zitten. Later bleek, dat het prima klikte en dat er ruimte en aandacht genoeg was voor de kleinere vertegenwoordiging van de Doornick. We hebben het goed gehad samen. De cursus startte met het voostellen van jezelf en je moest dat doen door middel van een stripfiguur. Het stripfiguur moest als het ware passen bij jouw karakter en persoonlijkheid. Toen ik dat hoorde schoot er van alles door me heen: Nee, het dat zal toch niet waar zijn, ik ben niet op de hoogte van stripfiguren en ik heb er ook hele- 6

7 maal niets mee!, Moesten we tijdens de studiedag van maandag 8 september van Harrie de hoed van Bono opzetten en nu dit!, Dat is toch echt teveel van het goede binnen een week! John en Yvonne probeerden ons te stimuleren door zelf het goede voorbeeld te geven. John legde uit zichzelf niet met een stripfiguur te willen vergelijken, maar met een acteur en wel met Louis de Funé. Yvonne stelde zichzelf voor als Vrouwtje Theelepel. Ik had zoiets van: Wie is in Godsnaam Vrouwtje Theelepel? En bij Louis de Funé dacht ik meteen: Wanneer die op man op TV komt, dan zap ik hem meteen weg. Kan ik nu zeker de hele middag naar zo n drukbol gaan zitten luisteren. Even bekroop me gevoel spijt te krijgen van het vrijwillig afzeggen van andere afspraken, die ik normaal op de woensdag heb. In gedachten verzonken hoorde ik ondertussen de opsomming van stripfiguren waarmee mijn dierbare collega s zich wilden identificeren. Ik dacht ondertussen: Ik wil dit niet, het moet toch niet gekker worden! Ik zei tegen mezelf: Kom op en zeg gewoon dat je hier echt helemaal geen zin in hebt. John en Yvonne namen mijn weigering gelukkig zeer sportief op. Heel even werd nog geprobeerd of ik mezelf dan kon vergelijken met een acteur of actrice, maar ook daar weigerde ik aan mee te doen. Daarna kreeg, voor mijn gevoel, de cursus een snelle wending en begon hij super interessant, maar zeer intensief te worden. De concentratie was groot en iedereen deed zeer betrokken mee. Er werden goede suggesties gedaan om een gesprek te voeren en daarbij kwam met name het POP gesprek uitgebreid aan de orde. Doordat beide teams zich betrokken voelden bij het onderwerp POP, werd er goed naar elkaar geluisterd. Vanuit de groep kwamen goed doordachte vragen, waarop zo goed mogelijk antwoord gegeven werd. Persoonlijk vond ik het een aardig idee, dat onze directeuren eenzelfde soort cursus gevolgd hadden en dat we als het ware de kans kregen in de keuken te kijken. De openheid van alle deelnemers, inclusief Yvonne en John, vond ik groot, zonder dat er voorbeelden gegeven werden die niet door de beugel konden. Tijdens de cursus gingen we uiteen in groepjes van drie om bepaalde besprekvaardigheden te trainen. Je zou verwachten, dat dat niet boeiend zou zijn, omdat veel collega s elkaar al lang en goed kennen. Weer bij elkaar komende, had ik de indruk dat iedereen betrokken en serieus gewerkt had. Tijdens de evaluatie bleek dat er behoefte was aan nog meer gesprekstechnieken. Men vond het jammer dat we niet toegekomen waren aan het observeren van voorbeelden die gegeven zouden worden door John en Yvonne. Er werd zelfs door een paar enthousiastelingen gevraagd, of de cursus nog een vervolg zou gaan krijgen. De volgende dag concludeerden we met een paar collega s, dat we op Marang toch al veel gesprekstechnieken geoefend hadden. Ook vonden we van onszelf, dat we al goed feedback konden geven en ontvangen, met andere woorden we waren tevreden over onszelf. Donderdag 2 oktober heb ik weer een POP gesprek met Harrie onze directeur. Ik bereid mijn zaakjes goed voor, want ik ben tenslotte niet naïef. Ik stap bij hem naar binnen en hij gaat naar mij luisteren. Dit is de L van LSD. Hierbij stel ik me OEN achtig op, namelijk: open, eerlijk en nieuwsgierig. Hierbij vraag ik me wel af: Hoe open moet een mens zijn? Het lijkt me toch niet prettig voor de ontvanger, wanneer iemand zijn hele ziel en zaligheid blootlegt. Dus reserves inbouwen! Daarna gaat Harrie samenvatten. Dit is de S van LSD. Hierna moet ik oppassen, want nu gaat er natuurlijk doorgevraagd worden. Dit is de D van LSD. Uiteraard heb ik daar rekening mee gehouden. Ik heb namelijk tijdens het luisteren van onze directeur bepaalde zaakjes achtergehouden. Daar kan ik dan mooi over praten op het moment dat er doorgevraagd wordt. Maar ach, weet je wat! Ik probeer toch maar gewoon zoveel mogelijk als mezelf naar binnen te stappen, tenslotte is de eerste POP cyclus goed verlopen. En dat zonder op de hoogte te zijn van bepaalde gesprekstechnieken. We zien wel hoe het loopt, de klap horen we vanzelf. Hennie Noordman, leerkracht Marang 7

8 Linge Happy Hour Ook dit jaar borrelen we een aantal keren, maar nu op verschillende locaties. Die zijn dan ook nog niet bekend, maar de data wel, dus hou ze vast vrij (steeds van tot 18.00) voor dit gezellig praatje & drankje op kosten van De Linge! 7 november april juni 2009 Mensen Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Niki Rink, groepsleerkracht op Het Drieluik en Invy de Kunder, groepsleerkracht op de Mariaschool. Nieuwe collega s, gestart op de eerste schooldag van het schooljaar : Geertje ten Dam, Jeremy Palsenbarg en Marlies Sutmuller-Ooms, groepsleerkrachten op Jenaplanbasisschool Donatushof Basisschool De Doornick heeft er twee nieuwe collega s bij: Ingrid van Oostwaard, onderwijsassistent en Marieke Wooning, groepsleerkracht. Op basisschool De Vonkenmorgen zijn benoemd: Stefanie Folker, onderwijsassistent, Rianne Polman, groepsleerkracht en René Kregting is gestart als conciërge. Daltonbasisschool Het Drieluik heeft Angela Hageman benoemd als groepsleerkracht. Dominiek Tap en Cindy Arts-Hoes maken nu deel uit van het team van basisschool Pius X. Ook Daltonbasisschool De Borgwal heeft er een nieuw teamlid bij. Naast de benoeming van Jos Boonman is Wendy Peters benoemd als groepsleerkracht. Bovenschools zijn er twee onderwijsassistenten benoemd, aangesteld voor de begeleiding van LGF-leerlingen, te weten Marije Gimbergh en Marieke Callaars. Pauline Mocking is aangesteld voor het mee opzetten van de mobiele Plusgroep. Binnen De Linge is Henk Vermeulen aangesteld als onderhoudsmedewerker. Afscheid Diana Swart Diana Swart, beleidsmedewerker Arbozaken, beëindigt per 1 oktober 2008 haar baan bij De Linge om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan. Op 30 september hebben we tijdens een informeel samenzijn afscheid van haar genomen. Jubilea Monique van de Hoeven, groepsleerkracht van Het Drieluik vierde op 19 september j.l. haar 25-jarig onderwijsjubileum. Monique, gefeliciteerd met je jubileum. Agenda Bestuursvergaderingen 4 december maart april juni 2009 GMR-vergaderingen 20 november februari april juni 2009 MT-vergaderingen 7 oktober november november december januari februari maart maart april mei juni juni juli

9 Lingebureau stichtingsdirecteur: Theo Pruyn beleidsmedewerker: Judith van den Broek (maandag, dinsdag, donderdag) secretariaat: Hannie Mom - personeelszaken (maandag, woensdag, vrijdag) Ria Wegman - gebouwen en beheer (dinsdag en donderdag) financiële administratie: Lianne Geurtsen (dinsdag en donderdag) onderhoud scholen: Rob van t Zelfde (woensdag, donderdag, vrijdag) Henk Vermeulen (maandag tot vrijdag) 9

3Jaargang 6 NIEUWSBRIEF DE LINGE 6.3. Mei 2009. Guatemala Strategisch Beleidsplan Nieuwsjaarsreceptie Geef mij een baan die bij mij past Lingehyves

3Jaargang 6 NIEUWSBRIEF DE LINGE 6.3. Mei 2009. Guatemala Strategisch Beleidsplan Nieuwsjaarsreceptie Geef mij een baan die bij mij past Lingehyves 3Jaargang 6 Als gevoel de vrijheid krijgt, verandert leegte in ruimte Mei 2009 Mensen Hour Inhoud 2 Voorwoord 2 Uit de vergadering MT 2 Uit de vergadering GMR 3 Beleidsplan mobiliteit Integraal Personeelsbeleid

Nadere informatie

Inhoud: Nr. 1 Jaargang 12 Oktober 2014. Voorwoord

Inhoud: Nr. 1 Jaargang 12 Oktober 2014. Voorwoord Nr. 1 Jaargang 12 Oktober 2014 Inhoud: Voorwoord 1: Voorwoord 2: Educatie 4: Vanuit P&O 6: Agenda Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Het jaar is alweer een paar weken onderweg.

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

4 Jaargang 5 NIEUWSBRIEF DE LINGE 5.4. Juni 2008

4 Jaargang 5 NIEUWSBRIEF DE LINGE 5.4. Juni 2008 Als gevoel de vrijheid krijgt, verandert leegte in ruimte 4 Jaargang 5 Juni 2008 Mensen Hour Inhoud 2 Voorwoord 2 Uit de vergadering MT 2 Uit de vergadering GMR 3 Beleidsplan mobiliteit Integraal Personeelsbeleid

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Info 3 7 september 2016

Info 3 7 september 2016 Wat je aandacht geeft, groeit! Info 3 7 september 2016 Trefwoord Het komende thema van onze godsdienstmethode is In beweging. Kinderen bewegen graag en veel. Bewegen is gezond én leerzaam; onderzoek wijst

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen: Personeel Algemeen: Nieuwe collega s Algemeen: Nieuwe stagiaires Algemeen: Toestemmingsformulier Algemeen: Schoolfotograaf Algemeen: Gym Algemeen: Vooraankondiging

Nadere informatie

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21.

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21. Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van alle wetenswaardigheden binnen onze school. 09-09-2015 Agenda Donderdag 10-9-2015 Kennismakingsdag onderbouw tot 11-9-2015 Kind/ouder gesprekken Maandag

Nadere informatie

Hieronder per onderdeel een korte omschrijving, een foto en reacties van deelnemers over dat onderdeel.

Hieronder per onderdeel een korte omschrijving, een foto en reacties van deelnemers over dat onderdeel. Een geslaagde super grote kenniskring! `We hebben ontzettend veel van de dag opgestoken, het heeft ons een heel aantal nieuwe inzichten gegeven, de dag was heel rijk aan informatie en een mooie impuls

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 2014

Nieuwsbrief augustus 2014 R.K. Basisschool A gene Wienberg Hilleshagerweg 32 6281AE Mechelen Tel.: 043-4559059 E-mail: info@wienberg.nl Nieuwsbrief augustus 2014 Het nieuwe schooljaar is gestart. Na een heerlijke zomervakantie,

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Start nieuwe schooljaar. Begin activiteit van het team. oproep. Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee.

Nieuwsbrief 1. Start nieuwe schooljaar. Begin activiteit van het team. oproep. Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee. N A A M B E D R I J F Nieuwsbrief 1 Openbare Basisschool Kinheim 4 1161 AP Zwanenburg Tel. 020-4974285 www.aldoende.org aldoende@sopoh.nl Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee 9 september

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle EM Twijzel Tel: Website: oanrin.noventa.nl

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle EM Twijzel Tel: Website: oanrin.noventa.nl C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Beste ouders/verzorgers, Het kalenderjaar is alweer bijna ten einde en het nieuwe jaar

Nadere informatie

Infobrief nummer 7,

Infobrief nummer 7, De Borgwal Daltonbasisschool Het Hoog 20 6681 DE Bemmel Tel. :0481-450184 E-mail :borgwal@delinge.nl Website :www.borgwal.nl Infobrief nummer 7, 2015-2016 AGENDA Ma. 14-12-2015 Juf Gerda in groep 4 Di.

Nadere informatie

Info. Enquête kennismakingsgesprekken

Info. Enquête kennismakingsgesprekken Enquête kennismakingsgesprekken In de afgelopen weken hebben alle kennismakingsgesprekken plaatsgevonden. Wij willen graag in kaart brengen wat goed ging en waar we deze gesprekken kunnen verbeteren. Zou

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar KBS De Loofhut NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus 2015 Inhoud Op deze laatste vakantiedag ontvangt u alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2015-2016. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe

Nadere informatie

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking Mmmmm In dit nummer: - Jarigen - Update nieuwbouw - Tevredenheidsonderzoek - Kijkmiddag - Coöperatieve werkvorm - Kerst 2014 - Informatie over Kies - Even voorstellen - Agenda Elke eerste maandag van de

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Donderdag 6 september 2012 week 36

Donderdag 6 september 2012 week 36 Donderdag 6 september 2012 week 36 AGENDA - Maandag 10 september: Informatieavond groepen 1 t/m 4 o Groepen 1/2 van 19.00 uur t/m 20.00 uur o Groepen 3 en 4 van 20.00 uur t/m 21.00 uur - Dinsdag 11 september:

Nadere informatie

Troubadourtje. We houden u van alle ontwikkelingen op de hoogte! Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour

Troubadourtje. We houden u van alle ontwikkelingen op de hoogte! Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour Troubadourtje Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour Jaargang: 2015-2016 Datum: 16-10-2015 Inhoud: IKC Glanerbrug Zuid Info VO Niet vergeten! Ter nagedachtenis Voorstellen Rabomuseum Kidsweek

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Hallo (Nummer 27, 8 juli 2015 )

Hallo (Nummer 27, 8 juli 2015 ) Hallo (Nummer 27, 8 juli 2015 ) Beste ouders en leerlingen, Bijna vakantie. Veel leerlingen en leerkrachten hebben daar veel zin in. Op school begint het nu wat rommeliger te worden; er zijn schoonmaakacties

Nadere informatie

JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP

JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP Augustus 2013 Nieuwsbrief onderwijsgemeenschap Geachte ouder(s)/ verzorger(s), U ontvangt hierbij de eerste Nieuwsbrief van de onderwijsgemeenschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01

Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01 Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01 Start nieuw schooljaar Na een welverdiende vakantie zijn we gisteren weer begonnen met het nieuwe schooljaar. Fijn dat iedereen er weer is!! We heten de nieuwe collega

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie.

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie. Voorwoord. Hier is weer de nieuwsbrief, tevens laatste dit jaar, van onze school, met de nodige informatie over school erin opgenomen. In deze nieuwsbrief is er info over de schoolkalender, de schoolgids,

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

Zomervakantie We beginnen weer op maandag 17 augustus!!!!

Zomervakantie We beginnen weer op maandag 17 augustus!!!! WEEKKAART MAANDAG 29 JUNI 2015 VRIJDAG 3 JULI 2015 www.prinsesirene.nl MAANDAG 29 JUNI DINSDAG 30 JUNI Hieperdepiep Hoera!! Ellen H. is jarig! Kennismaken met de nieuwe groep Hieperdepiep Hoera!! Tim is

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Lukasschool. Nummer 1. 2 september 2016

Lukasschool. Nummer 1. 2 september 2016 Lukasschool Nummer 1 2 september 2016 In deze Nieuwsbrief: Belangrijke data; Nieuwe collega s stellen zich voor; Snappet in de bovenbouw; Data voor op uw kalender 2016-2017: leg ze vast!!!; Offerfeest;

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Nieuwsbrief 19 8 juni 2016

Nieuwsbrief 19 8 juni 2016 Nieuwsbrief 19 8 juni 2016 Inhoud: Avondvierdaagse en onweer ANWB-Streetwise Sportdag groep 8 Juf Norma op bezoek 20 en 21 juni studiedagen 22 juni ouderavond 20.00 uur Juf Anneke Juf Ingrid Informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015

Nieuwsbrief Maart 2015 Nieuwsbrief Maart 2015 De volgende editie krijgt u op vrijdag 10 april U ontvangt de nieuwsbrief nu via de groepsleerkracht van uw kind. Als u iemand kent die de nieuwsbrief ook graag wil ontvangen, dan

Nadere informatie

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 5 16 september 2015 In dit nummer: Belangrijk

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 5 16 september 2015 In dit nummer: Belangrijk nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 5 16 september 2015 In dit nummer: Informatieavond 22 september Koffie-uurtje met het MT Inschrijven ontwikkelingsgesprek Whatsapp groepen Even voorstellen Onderbouwnieuws Middenbouwnieuws

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

Nieuwsbrief van:

Nieuwsbrief van: Studiedag Volgende woensdag, 5 oktober hebben we de studiedag van Xpect primair. Dat wil zeggen dat op deze dag alle werknemers van Xpect een gezamenlijke studiedag hebben. Dit jaar staat deze dag in het

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten.

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten. De Scheepsbel Schooljaar 2015/2016, nummer 1, september 2015 Belangrijke data 30 september Playbackshow (alleen voor de kinderen) 2 oktober Weeksluiting groep 8 7 oktober Start Kinderboekenweek 14 oktober

Nadere informatie

Leonardo nieuwsbrief april 2016

Leonardo nieuwsbrief april 2016 Leonardo nieuwsbrief april 2016 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Vanaf begin maart ben ik gestart op de Leonardo/Achtbaan. Eerder heb ik mezelf al aan U voorgesteld via een brief. Het was een warm welkom

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 34 26 mei 2016 INHOUD: Actieve ouders gezocht. Wie helpt mee boeken plastificeren? Sportdag Sponsor gezocht Wenmiddag / ochtend Typecursus

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

Infopunt 13 9 juni 2014

Infopunt 13 9 juni 2014 Infopunt 13 9 juni 2014 Heeft iedereen genoten van dit prachtige Pinksterweekend? Was het een gezellige kermis in ons mooie dorp Aartswoud? Wij zijn bezig met de laatste loodjes wat school betreft. Nog

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 13 09-03-2016 In dit nummer: Uitnodiging Violenverkoop Debattoernooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 04 Gronsveld, 04 februari Carnavalsfeest in de school. Groep 1 ook naar school GROEP 5 T/M 8 S MIDDAGS VRIJ MAANDAG 08 T/M

Nieuwsbrief 04 Gronsveld, 04 februari Carnavalsfeest in de school. Groep 1 ook naar school GROEP 5 T/M 8 S MIDDAGS VRIJ MAANDAG 08 T/M NIEUWSBRIEF Gronsvelder Kerkplein 8 6247 CM GRONSVELD tell: 043-4087180 email: sintmartinus@kom-leren.nl website: www.sintmartinus-gronsveld.nl Nieuwsbrief 04 Gronsveld, 04 februari 2016 Noteert u deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief donderdag 7 juli Afscheidsmusical groep 8

Nieuwsbrief donderdag 7 juli Afscheidsmusical groep 8 Nieuwsbrief donderdag 7 juli 2016 Afscheidsmusical groep 8 De afscheidsmusical van groep 8 werd dit keer in de grote zaal van een theater opgevoerd. In de Purmarijn zat een uitzinnig publiek klaar om naar

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl EVEN LANGSZIJ OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER 39 e jaargang nr.1 Langszij 2015-2016 E-mail school Website obs.deboeier@obsdeboeier.nl www.obsdeboeier.nl E-mail Medezeggenschapsraad E-mail Ouderraad

Nadere informatie

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015.

Bonifax. St. Bonifaciusschool Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar 070-5116379 www.bonifaciusschool.nl ouders@bonifaciusschool.nl. Wassenaar, maart 2015. Bonifax Wassenaar, maart 2015. Beste ouders/verzorgers, Deze Bonifax is voor de maand maart 2015. Deze maand staat grotendeels in het teken van de projectweken met als afsluiting de open-huis-avond op

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie

De Springplank: info 15 juni 2016.

De Springplank: info 15 juni 2016. De Springplank: info 15 juni 2016. Nieuwe leerling. We willen Luuk, Diede en Yeliz, van harte welkom heten bij ons op school. Diede en Yeliz zijn nu aan het oefenen in groep 1/2. Luuk is er al voor vast.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Nieuwsbrief 1 keer op papier De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd via

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September 2016

Nieuwsbrief. September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Start schooljaar Na een mooie zomervakantie mogen we weer beginnen op school. De kinderen zijn weer vol frisse moed aan het werk gegaan in de klas. De juffen en meesters hebben

Nadere informatie

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud Inhoud Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Goede doelen actie Jaardag Formatie Schoolreis Theaterdag Vakantierooster 2014-2015 Formatie Schoolkamp groep 6/7/8 Rapportbesprekingen Volgende

Nadere informatie

06 sept. Lucas de Groot (gr. 5/6) 05 sept. Ilse Rensen (gr.2b) 08 sept. Laura Janssen (gr 5/6) 09 sept. Lisa van Hout (gr. 7b))

06 sept. Lucas de Groot (gr. 5/6) 05 sept. Ilse Rensen (gr.2b) 08 sept. Laura Janssen (gr 5/6) 09 sept. Lisa van Hout (gr. 7b)) September 2015 - nummer 1 Belangrijke data Maandag 7 september OR-vergadering en MR-vergadering Maandag 14 september Kennismakingsavond groep 6/7 om 19.00u. Kennismakingsavond groep 4 en groep 7/8 om 20.00u.

Nadere informatie

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen Schooljaar 2015-2016 02-09-2015 Redactioneel Nieuwe start! Het nieuwe schooljaar is begonnen! Veel vrolijke gezichtjes op het speelplein. Allemaal vol verwachting van dat wat komen gaat. Een nieuwe groep,

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen.

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen. Basisschool Pius X Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. van september 0 Jordaansingel 0, 81 GP, Haaksbergen. Tel. 03-136. Directie@piusx.eu Beste ouders en kinderen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen:

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Namens alle kleuters willen wij de ouders die hierbij hebben geholpen bedanken!

Namens alle kleuters willen wij de ouders die hierbij hebben geholpen bedanken! De Bem JAARGANG 4 2013-2014 19 mei 2014 22 NME project in de groepen 1 en 2 Afgelopen week hebben alle kleuters een les gevolgd van het NME-centrum (natuur en milieu educatie). Voor de kleuters heeft NME

Nadere informatie

Z O M E R N I E U W S B R I E F J U L I

Z O M E R N I E U W S B R I E F J U L I Z O M E R N I E U W S B R I E F J U L I 2 0 1 6 Inhoud: Voorwoord 1 Personele zaken 1 Welkom op school en afscheid 2 Juf Marieke 2 We zwaaien uit 2 Nieuws uit groep 123 2 Nieuws uit groep 45 3 Nieuws uit

Nadere informatie

augustus 2016 ma di wo do vr za zo 29 Eerste schooldag Buiten spelen

augustus 2016 ma di wo do vr za zo 29 Eerste schooldag Buiten spelen augustus 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Buiten spelen 29 Eerste schooldag 30 31 september 2016 1 Deze maand kennismakingsgesprekken 5 6 7 8 2 3 4 9 10 11

Nadere informatie

Jochem Blaauboerstraat CJ Schagerbrug

Jochem Blaauboerstraat CJ Schagerbrug info@obszwanenest.nl Jochem Blaauboerstraat 4 1751 CJ Schagerbrug 0224-541626 http://www.obszwanenest.nl 2 e Nieuwsbrief juni 2015 Kalender 18 juni : schoonmaakavond 19.00 uur. 22 juni : groep 8 kennismakingsmiddag

Nadere informatie

De derde editie van de nieuwsbrief

De derde editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Jaargang 2 13-10 - 2011 www.olivijn.almere-speciaal.nl De derde editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode Nieuws vanuit de directie Nieuws vanuit de ouderraad Nieuws

Nadere informatie

Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl

Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl Datum: 18 februari 2016 Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl Vakantie Komende week hebben de kinderen Voorjaarsvakantie. Het team van Het

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10

24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10 24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10 Aanmelden Over een poosje starten de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar al. Om het aantal groepen te bepalen is het belangrijk te weten kinderen op hoeveel

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 17 juni 2016

Nieuwsbrief. 17 juni 2016 Nieuwsbrief 17 juni 2016 Informatie voor Balans en Fontein Geachte ouders/verzorgers, Afgelopen weken is intern gesproken over de formatie van volgend schooljaar. Ook is de groepsindeling besproken met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Editie 10, jaargang 3, 17 december 2014

NIEUWSBRIEF Editie 10, jaargang 3, 17 december 2014 Agenda 17 december Kerstdiner 19 december Compensatiemiddag, de kerstvakantie start om 12.00 uur! 05 januari Kerstvakantie voorbij, school start weer! Kerst Beide gebouwen zijn door de ouderraad met hulp

Nadere informatie

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

Nieuws vanuit de taalhoek

Nieuws vanuit de taalhoek Inleiding Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Wat was het fijn om alle kinderen weer op school terug te zien. Voor het ene kind is de start in een nieuwe groep een uitdaging

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Jaargang 14 nummer 22 week Nieuwe Weg NL

Nieuwsbrief. Jaargang 14 nummer 22 week Nieuwe Weg NL Nieuwsbrief Jaargang 14 nummer 22 week 28 09-07-2015 Nieuwe Weg 11 7261NL In Ruurlo dit nummer: 0573-452035 - Jarigen - Afscheid Eddy en Monique - Afscheid - Leerlingenraad - Familiedag - Bijna vakantie

Nadere informatie

Aan alle ouder(s) en/of verzorger(s),

Aan alle ouder(s) en/of verzorger(s), NIEUWSBRIEF BASISSCHOOL GROENLO Biss. Philip Roveniusstraat 8 7141 KS Groenlo Tel.: 0544-461336 Fax: 0544-467328 Internet: www.hoeksteen.com E-mail: info@hoeksteen.com Interessante informatie 2 t/m 4 juni

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Reinbôge

Nieuwsbrief van de Reinbôge vrijdag 16 januari 2015 Uit de jaarkalender: Januari Schoolkrant winter 30 januari Uurcultuur groep 6,7,8 13 februari Rapporten mee 17 en 19 februari Oudergesprekken 19 februari Nieuwsbrief februari 23

Nadere informatie

Hallo (Nummer 01, ) In deze Hallo vindt u informatie over:

Hallo (Nummer 01, ) In deze Hallo vindt u informatie over: Hallo (Nummer 01, 23-08- 2014) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: De eerste lesdag en lesweken Overzicht van de werkdagen van de teamleden Voorstellen juf Manon, meester

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Hillegom, 12-10-2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de MR van OBS Hilmare. Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke data voor het nieuwe schooljaar.

Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke data voor het nieuwe schooljaar. Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl nr 42 Nieuwsbrief 2 juli 2015 Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 juli

Nieuwsbrief 8 juli Nieuwsbrief 8 juli 2015-2016 Data: 9 juli: Oud Papier: succes deze laatste keer van het schooljaar! 11 juli: Tour de Funbus van 10.00-12.00 op school Prijs voor winnaar Fiets- en Loopweken! En dat is De

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

NIEUWS. 2 oktober 2015. Beste ouders,

NIEUWS. 2 oktober 2015. Beste ouders, 2 oktober 2015 NIEUWS Beste ouders, In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de schoolontwikkeling en een aantal praktische zaken en stellen stagiaires en de nieuwe vakdocent gym zich aan u voor. Schoolontwikkeling

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen

Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Nieuwsbrief 11 Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen Voorwoord Nieuwe fase MIN D Na diverse jaren van planontwikkeling en implementatie is het nu tijd voor een nieuwe fase, die van borging van het onderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De start van het nieuwe schooljaar... Abonnementen jeugdblad. In dit nummer:

Nieuwsbrief. De start van het nieuwe schooljaar... Abonnementen jeugdblad. In dit nummer: Nieuwsbrief Jaargang 21 - nummer 1 aug 2015 De start van het nieuwe schooljaar... Maandag 31 augustus starten we het nieuwe schooljaar, hopelijk met uitgeruste en opgewekte gezichten. Ik hoop dat iedereen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 juli 2015

Nieuwsbrief 3 juli 2015 Beste kinderen, ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 3 juli 2015 Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met belangrijke informatie over de Blokpoelschool. De nieuwsbrief wordt ook op de website www.blokpoelschool.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Van de directie Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang en de nieuwe brugklassers beginnen hun draai op SG De Dijk al aardig te vinden. Hierbij wensen we alle

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PIUS X. Ouders bedankt. Studiedag. Leerlingenraad. Onderbouwgroepen komend schooljaar. Kalender:

NIEUWSBRIEF PIUS X. Ouders bedankt. Studiedag. Leerlingenraad. Onderbouwgroepen komend schooljaar. Kalender: E-mail: piusx@delinge.nl Website: www.piusx-bemmel.nl NIEUWSBRIEF PIUS X Maart 2014 Kalender: Maandag 10 Studiedag, alle kinderen zijn vrij Dinsdag 11 Vergadering OR Woensdag 12 Boomplantdag groep 8 Woensdag

Nadere informatie