Beweeginterventie. Mild en Matige COPD (GOLD 1 en 2) Tot stand gekomen door de werkgroep COPD in opdracht van FYNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beweeginterventie. Mild en Matige COPD (GOLD 1 en 2) Tot stand gekomen door de werkgroep COPD in opdracht van FYNE"

Transcriptie

1 Beweeginterventie Mild en Matige COPD (GOLD 1 en 2) Tot stand gekomen door de werkgroep COPD in opdracht van FYNE

2 Inhoud FYNE Omschrijving fysiotherapie bij mild COPD (Gold 1 en 2). Bldz Overzicht van de beweeginterventie. Bldz Toelichting op de beweeginterventie. Bldz Testformulier. Bldz Gesprekstechnieken. Bldz Toelichting op testen Bldz Lijst ambivalentie. Bldz Logboek. Bldz Evaluatieformulier. Bldz Eisen met betrekking tot de begeleidende fysiotherapeut. Bldz 19.

3 1. Omschrijving fysiotherapie bij mild COPD (Gold I-II) Volgens de multidisciplinaire ketenrichtlijn COPD is fysiotherapie een belangrijk onderdeel van de ketenzorg bij COPD-patiënten. Er is voldoende bewijs dat fysieke training het inspanningsvermogen en de kwaliteit van leven van patiënten met matig ernstig of ernstig COPD gunstig beïnvloedt. Regelmatige lichamelijke activiteit verhoogt de zelfredzaamheid en verlaagt de medische afhankelijkheid. Daarom wordt aanbevolen dagelijks een half uur matig intensief te wandelen, fietsen of fitnessen. Helaas is het realiseren van dit bewegingsgedrag voor patiënten met een chronische aandoening als COPD problematisch. Er zijn verschillende belemmerende factoren die er toe leiden dat COPD patiënten er onvoldoende in slagen aangepast bewegingsgedrag te vertonen. Te denken valt aan factoren als ontbrekende kennis omtrent de aandoening, geen inzicht in trainingsprincipes, onvoldoende motivatie of onvoldoende zelfvertrouwen. Het gevolg is een achteruitgang van de belastbaarheid, lagere kwaliteit van leven en meer afhankelijkheid van medicijnen en medische hulp dan noodzakelijk. De fysiotherapeutische standaard beweeginterventie is gericht op het opheffen van deze belemmerende factoren zodat de COPD patiënt er wel in slaagt het gewenste activiteiten niveau te realiseren. Indicatiegebieden fysiotherapie 1. Inventarisatie beweeggedrag en inspanningsvermogen o 0-meting bij gediagnosticeerde COPD o Beweegadvies en eventueel tijdgebonden reactievatietraject (beweegprogramma) o Screenen na exacerbaties 2. Beweegprogramma o Inhoudelijk: ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl leren kennen van eigen fysieke grenzen en leren omgaan met fysieke beperkingen optimaliseren van het inspanningsvermogen overwinnen van angst voor inspanning bestrijden van beïnvloedbare risicofactoren en het bewerkstelligen van gedragsverandering inzichtelijk maken van de ziekte COPD en de mogelijkheden om door training de belastbaarheid te vergroten. o Dit kan bereikt worden door: vergroten van het maximale aerobe uithoudingsvermogen trainen van lokale (perifere spierkracht) spierkracht en spieruithoudingsvermogen optimaliseren van de mobiliteit van de wervelkolom, de ribben en gewrichten van de extremiteiten indien geïndiceerd verbeteren van coördinatie tijdens bewegen. functioneel trainen voor cliënten met COPD verlagen van risicofactoren voor andere morbiditeit gedragsverandering o Tijdgebonden, niet-chronisch traject o Het uiteindelijke doel is uitstroom naar het reguliere bewegen sportaanbod, dat wil zeggen zelfstandig bewegen zonder supervisie van de fysiotherapeut

4 3. Reactief handelen (m.n. tijdens- en na exacerbatie) o Ademregulatie o Verbeteren van mucusklaring Bronnen: 1. KNGF Richtlijn COPD (2008) 2. KNGF Standaard beweeginterventie chronische obstructieve longziekten (COPD) (2009) 3. LESA COPD (2007); landelijke eerstelijns afspraken, afgeleid van de NHG standaard 4. KNGF Standaard beweeginterventie chronische obstructieve longziekten (COPD) (2009) 5. LESA COPD (2007); landelijke eerstelijns afspraken, afgeleid van de NHG standaard

5 2. Overzicht van de beweeginterventie COPD Gold 1 en 2: 1. Intakesessie * Motivatie van patiënt inzichtelijk maken. Eventueel met behulp van het invullen van de vragenlijst Ambivalentie. * Bespreken hoofddoel en subdoelen. * Anamnese. * invullen vragenlijsten PSK, CCQ, MRC, IPQ-K. * Uitleg geven hoe de patiënt het logboek moet gaan invullen. 2. testsessie * BMI. * Bloeddruk. * Huidplooimeting. * Baseline MicroFet2 kracht m. Quadriceps. Baseline MicroFet2 kracht m. Biceps. Baseline MicroFet2 kracht Deltoideus. * Buikomvang. * 6 MWT. * Astrand submaximaaltest (als dit mogelijk is) 3. Individuele begeleiding: 2 weken trainen, 2 sessies per week in de praktijk en 1 sessie thuis. Naast cardiovasculairetraining en periferespierkrachttraining komen de volgende zaken aan bod: * ziekte inzicht. * informatie mbt training in de praktijk. * informatie mbt training thuis. * ademhalingstechnieken (zonodig). * sputumklaringstechnieken (zonodig). 4. Groepstraining: * 12 weken trainen, 2 sessies per week in de praktijk en 1 sessie thuis. 5. Evaluatie- en testsessie: 1 e Evaluatie na 12 weken. 2 e testsessie na 12 weken. 6. Evaluatie/ en testsessie: 2 e evaluatie na 24 weken. 3 e testsessie na 24 weken.

6 3. Toelichting op de beweeginterventie 1. Intakesessie: Bespreken van hoofddoel: Het doel van dit programma is het stimuleren en het verbeteren van het beweeggedrag (dat uiteindelijk moet voldoen aan de NNGB) en het bijbrengen van adequaat coping gedrag van de patiënt zodat deze in staat is adequaat om te gaan met zijn/haar ziekte. Daarnaast is het doel het verbeteren van de fysieke belastbaarheid om op die manier de kwaliteit van leven te doen toenemen en de patiënt in staat stellen deze leefstijl te handhaven zonder verdere supervisie van de fysiotherapeut of ondersteuning van het programma. Bespreken van subdoelen: 1. Verbeteren leefstijl a. het verbeteren van de kwaliteit van leven (activiteiten ADL). b. actieve leefstijl ontwikkelen waarbij minimaal de Nederlandse norm gezond bewegen behaald wordt.. 2. Vergroten kennis en inzicht patiënt mbt COPD 3 Toename algemeen uithoudingsvermogen irt baseline meting. 4. Toename perifere spierkracht irt baseline meting. 5. Het optimaliseren van de ademhalingstechniek Bespreken motivatie van de patiënt om deel te nemen aan de beweeginterventie: Als de patiënt ambivalent is met betrekking tot een verandering van zijn of haar beweeggedrag kan het zinvol zijn de vragenlijst Ambivalentie in te vullen. Aan de hand van de voor- en nadelen kan de patiënt beter bepalen welke keuze voor hem of haar belangrijker is. Anamnese: Tijdens de anamnese wordt besproken welke bewegingsactiviteiten binnen de mogelijkheden van de patiënt het best gedaan kunnen worden. Persoonlijke en omgevingsfactoren spelen bij deze keuze een belangrijke rol. Tevens zal tijdens de anamnese gevraagd worden naar bewegingsactiviteiten van de patiënt in de afgelopen 2 maanden. Deze activiteiten worden genoteerd in een bewegingslogboek. Dit bewegingslogboek moet door de patiënt dagelijks worden bijgehouden en zal dus door de patiënt mee naar huis worden genomen. Dit logboek zal tijdens de 1 e en 2 e evaluatiesessie besproken worden. Een stappenteller kan een waardevolle aanvulling zijn om het beweeggedrag in kaart te brengen.

7 2. Testsessie De volgende testgegevens dienen vastgelegd te worden. Dit schema is onderdeel van een groter schema waar, naast deze testgegevens, ook uitslagen van spirometrie en de vragenlijsten genoteerd kunnen worden. Dit schema is opgenomen in de bijlage. Klinimetrie mild en matige COPD Gold 1 en 2 Eenheid Aanvulling op test Baseline Datum 1 e evaluatie ORM/Microfet2 Kg/N Knie extensie... ORM/Microfet2 Kg/N Elleboog flexie... ORM/Microfet2 Kg/N Schouder abductie... Bloeddruk mmhg... Lengte Cm... Gewicht Kg... BMI... Buikomvang Cm... Som 4 huidpl. Mm... Perc.vet %... Vo2max L/min min wandeltest Meter 2 e evaluatie 5. Evaluatie en testsessie. Tijdens de 1 e evaluatie worden de testresultaten van de 2 e testsessie besproken en vergeleken met de baselinetestserie. Daarnaast wordt gevraagd hoe de patiënt de trainingen in de praktijk en thuis heeft ervaren. Tevens zal het beweeglogboek besproken worden. De patiënt zal ook gevraagd worden het evaluatieformulier in te vullen. Tijdens de 2 e testsessie worden dezelfde testen gedaan als tijdens de baselinemeting. 6. Evaluatie en testsessie. Tijdens de 2 e evaluatie worden de testresultaten van de 3 e testsessie besproken en vergeleken met de baselinetestserie en de 2 e testserie. Tevens zal het beweeglogboek nogmaals besproken worden. Tijdens de 3 e testsessie worden dezelfde testen gedaan als tijdens de baselinemeting en de 2 e testsessie. Ook zal besproken worden of patiënt het hoofddoel en de subdoelen behaald heeft.

8 4. Testformulier COPD GOLD 1 en 2 testformulier Naam Geboortedatum ============================================================================== Trainingszone met de formule van Karvonen: Maximale Hartfrequentie 1. Max.Hf =.. Hartfreq.rust = hartfreq. Gemeten in rust. 2. Hartfreq.rust =... Hartfrequentie reserve = (1.Max.Hf) (2.Hfrust) 3. Hartfreq.reserve = % Hfreserve = % Hfreserve =. 80% Hfreserve(bovengrens) + Hfrust =... Hf trainingsbovengrens 60% Hfreserve(ondergrens) + Hfrust =... Hf trainingsondergrens Beginners trainen dicht bij de ondergrens. Trainingszone Ilmarinen (220-(0,9 x leeftijd) = schatting Hfmax = 80% Hfreserve(bovengrens) + Hfrust =... Hf trainingsbovengrens 60% Hfreserve(ondergrens) + Hfrust =... Hf trainingsondergrens Beginners trainen dicht bij de ondergrens.. Gebruikt patiënt B-blokkers: Ja / Nee Spirometrie FVC FEV1 FEV1/VC Diagnose huisarts/longarts: Obstructief longlijden van het type acute luchtwegobstructie. Chronisch obstructief longlijden van het type emfyseem. Persoonlijk streefdoel: Datum baseline. Datum test 2. Datum test 3.

9 Klinimetrie COPD GOLD 1 en 2 Datum Eenheid Aanvulling op test Baseline 1 e evaluatie 2 e evaluatie Leeftijd Jaar... ORM/Microfet2 Kg/N Knie extensie... ORM/Microfet2 Kg/N Elleboog flexie... ORM/Microfet2 Kg/N Schouder abductie... Bloeddruk mmhg... Lengte Cm... Gewicht Kg... BMI... Buikomvang Cm... Som 4 huidpl. Mm... Perc.vet %... Vo2max L/min min wandeltest Meter Vragenlijst MRC Vragenlijst IPQ/K Vragenlijst CCQ Vragenlijst PSK

10 5. Gesprekstechnieken Om het doel van de beweeginterventie COPD Gold 1 en 2 te bereiken is het van belang dat de fysiotherapeut gesprekstechnieken kan hanteren die de patiënt kan motiveren om zijn of haar beweeggedrag te optimaliseren (tot minimaal de NNGB). Uiteindelijk moet deze gedragsverandering worden geborgd in zijn of haar Activiteiten Dagelijkse Leven. Het volgende model geeft een overzicht van de fase van gedragsverandering. fig. stage of change en acties van de L.A. Een persoon die zich ambivalent voelt kan mogelijk van de contemplationfase doorschuiven naar de preparationfase na het invullen van de volgende vragenlijst. Na het invullen kunnen de voordelen en nadelen makkelijker tegen elkaar worden afgewogen. Ambivalentie Ik moet eigenlijk veranderen Nee Wil ik veranderen Ja Voordelen Nadelen Voordelen Nadelen

11 6. Toelichting op de testen Buikomvang. Bij abdominale vetverdeling en-of clienten vanaf 70 jaar gebruikt u de middelomtrek Mannen Vrouwen < 94 cm < 80 cm Gezond gewicht cm cm Overgewicht 102-hoger 88-hoger Obesitas Astrandtest Fiets instellen: Zadelhoogte, als trapper rechts naar beneden staat moet rechter knie nog licht gebogen zijn. Inschatten aanvangswaarde: Weerstand mannen Weerstand vrouwen Weinig beweging Af en toe beweging Sportief Zadelhoogte: Voorafgaand aan test neemt de proefpersoon neemt 5 min rust in acht in zittende houding Starten met 30 sec op 50% geschatte Wattage, daarna geschatte weerstand instellen. Gewenst toerental = 50 omwentelingen per minuut. Watt Baseline Test 2 Test 3 Hf 1 min... Hf 2 min... Hf 3 min... Hf 4 min... Hf 5 min... Hf 6 min... Is de Hf na 1 minuut lager dan 110 sl/min dan watt opvoeren. Is de Hf hoger dan 150 sl/min dan test afbreken Test is geslaagd als tijdens 5 e en 6 e minuut de Hf niet meer dab 5 sl/min is toegenomen. De steady state is bereikt. Intake 1 Test 2 Test 3 Gemiddelde Hf van 5 e en 6 e minuut:... Voorsp. VO2max (L.min-1)... Tab. 1 bld 88 Idem met lft. Correctie... Tab. III bld 90 Correctiefactor voor leeftijd leeftijd Correctie factor 0,87 0,83 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65 Tabel gemod. Overgenomen uit ergometrie en trainingsbegeleiding Dr.Jan Vos

12 Huidplooimeting Linker m. biceps brachii, halverwege de spierbuik Meting 1 Meting 2 Gemiddelde Intake meting... 2 e meting... 3 e meting... Linker m. triceps brachii, halverwege de spierbuik Meting 1 Meting 2 Gemiddelde Intake meting... 2 e meting... 3 e meting... Linker subscapula, ter hoogte van angulus inferior Meting 1 Meting 2 Gemiddelde Intake meting... 2 e meting... 3 e meting... Linkerzijde, suprailiacaal, lateraal op de crista iliaca rand Meting 1 Meting 2 Gemiddelde Intake meting... 2 e meting... 3 e meting... Totaal opgeteld, Intake meting. 2 e meting. 3 e meting.

13 7. Lijst Ambivalantie Ambivalentie Ik moet eigenlijk veranderen Nee Wil ik veranderen Ja Voordelen Nadelen Voordelen Nadelen

14 8. Logboek Logboek Beschrijving van bewegingsactiviteiten afgelopen 4 weken: Borgschaal Score Inspanningsgevoel Heel erg licht (rust) Erg licht, bijvoorbeeld rustig lopen. Betrekkelijk licht Matig zwaar, constant tempo Zwaar Erg zwaar Heel erg zwaar Uitputting Week Bewegingsactiviteit Tijdsduur activiteit Borgscore Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

15 Week Bewegingsactiviteit Tijdsduur activiteit Borgscore Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Week Bewegingsactiviteit Tijdsduur activiteit Borgscore Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Week Bewegingsactiviteit Tijdsduur activiteit Borgscore Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

16 Week Bewegingsactiviteit Tijdsduur activiteit Borgscore Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Week Bewegingsactiviteit Tijdsduur activiteit Borgscore Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Week Bewegingsactiviteit Tijdsduur activiteit Borgscore Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

17 9. Evaluatieformulier Evaluatie formulier COPD GOLD 1 en 2 1. Voldeed de cursus aan bij uw verwachting? 0 zeer goed 0 goed 0 redelijk goed 0 matig 0 slecht 0 zeer slecht 2. In hoeverre heeft u nieuwe dingen geleerd? 0 zeer goed 0 goed 0 redelijk goed 0 matig 0 slecht 0 zeer slecht 3. Is er tijdens de cursus voldoende ingegaan op uw specifieke situatie? 0 zeer goed 0 goed 0 redelijk goed 0 matig 0 slecht 0 zeer slecht 4. Ervaart u een verbetering van uw belastbaarheid sinds u met de cursus begonnen bent? 0 zeer goed 0 goed 0 redelijk goed 0 matig 0 slecht 0 zeer slecht 5. Zijn bewegings- en of sportmogelijkheden in uw nabije omgeving voldoende met u besproken. 0 zeer goed 0 goed 0 redelijk goed 0 matig 0 slecht 0 zeer slecht 6. Voldoet u inmiddels aan de Nederlandse Norm van Gezond Bewegen? 0 Ja 0 Nee

18 7. Welke vorm van bewegen of sport heeft u gekozen om te kunnen voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen? 8. In hoeverre kwamen de uitkomsten van de testmomenten overeen met uw eigen gevoel? 0 zeer goed 0 goed 0 redelijk goed 0 matig 0 slecht 0 zeer slecht

19 10. Eisen met betrekking tot de begeleidende fysiotherapeut * De begeleidende fysiotherapeut dient te werken in een praktijk die lid is van FYNE. * CKR-registratie en minstens 3 jaar werkervaring. * Specifieke COPD scholing gevolgd (afgeronde cursus beweegprogramma COPD van het KNGF en/of NPI-cursus COPD, COPD cursus Hogeschool Leiden. * Diploma reanimatie/basic Life Support. * Ervaring in het afnemen van: - conditietesten (6mwt/shuttle walk test/fietsergometer). - gezondheidstest (BMI en huidplooimeting) * Krachttests (manueel, of hand-held dynamometer) * Ervaring met interpretatie van testresultaten (longfunctie, inspanningsonderzoek en bloedgaswaarden). * Ervaring met het opstellen van trainingsschema s voor COPD patiënten. * Bekendheid met de principes van bewegingsstimulering en fasen van gedragsverandering. * Ervaring in het geven van individuele beweegadviezen. * Affiniteit met patiënten populatie. Eisen met betrekking tot de inrichting van de oefenruimte * Oefenzaal met voldoende ruimte (minimaal 50 m² bij 4 personen). * Ruimte voor warming-up en functionele oefeningen. * Ruimte voor apparatuur. * Afzonderlijke behandelruimte. De ruimtes moeten stof- en rookvrij zijn. Bij uitvoering van de 6mwt moet de oefenruimte of gang tenminste 10 meter lang zijn, en 1,25 meter breed zijn. De ruimte moet beschikken over een geschikte vloer (licht verend, geen hoogpolig tapijt, niet te glad om uitglijden te voorkomen). Apparaat/materiaal 1. Fitnessapparatuur (bij voorkeur een geijkte fietsergometer) 2. Multifunctionele krachtapparatuur (voor training onderste en bovenste extremiteiten romp) 3. Weegschaal 4. Lengte meter 5. Huidplooimeter 6. Bloeddrukmeter 7. Hartslagmeter 8. Saturatiemeter 9. Handheld dynamometer 10. Borg-schalen (oorspronkelijke of gemodificeerde versie) voor dyspnoe en subjectieve belasting. 11. Oefenmaterialen voor functionele training en mobiliteitstraining. 12. Voor de 6mwt: stopwatch, 2 pionnen, meetlint, stoel.

20 Eisen met betrekking tot de uitvoering * Mogelijkheid om een maximale inspanningstest uit te laten voeren in de nabije omgeving, door bijvoorbeeld een longarts, cardioloog, sportarts of inspanningsfysioloog op verwijzing van de huisarts. * Aanwezigheid van ten minste 1 bedrijfshulpverlener tijdens de groepsbehandeling van COPD- patiënten. * De gebruikte testapparatuur en oefenmaterialen moeten goed geijkt en onderhouden zijn. * Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de praktijk voor chronisch zieken. * Beschikken over een operationeel calamiteitenplan. * Beschikken over een goede EHBO-kist. * Goede bereikbaarheid voor hulpdiensten (ambulance) * Goede informatieverschaffing aan de patiënten. * Goede controle tijdens en na testen en het uitvoeren van beweegactiviteiten. * Aansprakelijkheidsverzekering die genoemde activiteiten afdekt. Aanvullende eisen * Een maal per jaar deelname en participatie aan monodisciplinair overleg. * Bereid zijn tot samenwerking met andere disciplines in de ketenzorg. * Cursus motiverende gespreksvoering bij mensen met een chronische aandoening. Bronnen: 6. KNGF Richtlijn COPD (2008) Met dank aan de werkgroep leden : Court Comans Dimitri Eimers Loid Schellekens Remy Siroen

Beweeginterventie. Type 2 Diabetes

Beweeginterventie. Type 2 Diabetes Beweeginterventie Type 2 Diabetes Inhoud FYNE 2010 1. Omschrijving fysiotherapie bij type 2 Diabetes Melitus Bldz 3. 2. Overzicht van de beweeginterventie. Bldz 4. 3. Toelichting op de beweeginterventie.

Nadere informatie

Deelname Diabetes Mellitus type II] Werkgroep Regionale Organisatie Fysiotherapie Gelderse Vallei (ROF GV) DMII

Deelname Diabetes Mellitus type II] Werkgroep Regionale Organisatie Fysiotherapie Gelderse Vallei (ROF GV) DMII 2013 Opstellers: Nicole van Bergen Janneke van Kooten Wietske v.d. Molen Natascha v.d. Water 13 oktober 2013 [Reglement Samenwerking en Deelname Diabetes Mellitus type II] Werkgroep Regionale Organisatie

Nadere informatie

[Reglement Samenwerking en Deelname] Reglement Samenwerking en Deelname Werkgroep Regionale Organisatie Fysiotherapeuten COPD (ROF-COPD)

[Reglement Samenwerking en Deelname] Reglement Samenwerking en Deelname Werkgroep Regionale Organisatie Fysiotherapeuten COPD (ROF-COPD) 2013 Opstellers: Nicole van Bergen Inge Blom Ellen Toet September 2013 [Reglement Samenwerking en Deelname] Reglement Samenwerking en Deelname Werkgroep Regionale Organisatie Fysiotherapeuten COPD (ROF-COPD)

Nadere informatie

Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2

Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2 Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2 Doelgroep: Volwassenen met (een verhoogde kans op) diabetes type 2 of morbide obesiatas op verwijzing van huisarts of specialist (bij DTF, na instemming patient,

Nadere informatie

Artrose heup/knie www.fydee.nl

Artrose heup/knie www.fydee.nl Artrose heup/knie Programma artrose 3 maanden 2x per week training na het 3e consult Inclusiecriteria: Leeftijd > 40 jaar; Diagnose Artose Heup en of Knie; Verwijzing door huisarts of specialist; De noodzakelijke

Nadere informatie

Februari 2011 DBC-COPD-Fysiotherapie zorg Maastricht Heuvelland.

Februari 2011 DBC-COPD-Fysiotherapie zorg Maastricht Heuvelland. 1 Februari 2011 DBC-COPD-Fysiotherapie zorg Maastricht Heuvelland. Om aan de transparantie in de Fy net COPD zorg in Heuvelland te beantwoorden, is deze summiere papieren lijst samengesteld. Deze lijst

Nadere informatie

Fysiotherapie en Voeding bij Astma en COPD NETWERK EERSTELIJNS DIETISTEN AMSTERDAM

Fysiotherapie en Voeding bij Astma en COPD NETWERK EERSTELIJNS DIETISTEN AMSTERDAM Fysiotherapie en Voeding bij Astma en COPD NETWERK EERSTELIJNS DIETISTEN AMSTERDAM Anouck Hoenderkamp Fysiotherapie Amsterdam Oost 0646074824 www.ftao.nl LoRNa www.lornamsterdam.nl www.lornamsterdam.nl

Nadere informatie

Fysiotherapie Longrevalidatie

Fysiotherapie Longrevalidatie Fysiotherapie Longrevalidatie 2 COPD en conditie De longaandoening die u heeft wordt COPD genoemd. Dit is een Engelse afkorting die staat voor Chronic (chronische) Obstructive (de uitademing beperkende)

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

Bijlage Leefstijl Gezond bewegen bij COPD en astma

Bijlage Leefstijl Gezond bewegen bij COPD en astma Bijlage Leefstijl Gezond bewegen bij COPD en astma In dit hoofdstuk vindt u informatie over: 1. Algemeen beweegadvies toegespitst op COPD en astma 2. Bewegen en astma 3. Bewegen en COPD 4. Belang van samenwerking

Nadere informatie

HANDBOEK ONCOLOGISCHE REVALIDATIE. In de praktijken die aangesloten zijn bij FYNE

HANDBOEK ONCOLOGISCHE REVALIDATIE. In de praktijken die aangesloten zijn bij FYNE Netwerk Oncologie HANDBOEK ONCOLOGISCHE REVALIDATIE In de praktijken die aangesloten zijn bij FYNE INHOUD ONCOLOGISCHE REVALIDATIE inde praktijken aangesloten bij FYNE blz. Inleiding 3 Eisen oncologische

Nadere informatie

4 Beweegprogramma. 4.1 Voorbereiding

4 Beweegprogramma. 4.1 Voorbereiding 4 Beweegprogramma In dit onderdeel wordt het beweegprogramma gepresenteerd. Binnen het programma worden eerst doelstellingen gevormd die gelden op lange en korte termijn. Vervolgens wordt de introductie

Nadere informatie

Wat is nieuw in longfunctie? Jan Willem van den Berg Longarts

Wat is nieuw in longfunctie? Jan Willem van den Berg Longarts Wat is nieuw in longfunctie? Jan Willem van den Berg Longarts Oude situatie Referenties dateren uit de jaren 50-60 Groep mijnwerkers en staalarbeiders (ECCS) Vrouwen niet als referentie geïncludeerd (globaal

Nadere informatie

Bijlage Voorwaarden en criteria voor het aanbieden van Algemene beweegprogramma s 2018

Bijlage Voorwaarden en criteria voor het aanbieden van Algemene beweegprogramma s 2018 Bijlage Voorwaarden en criteria voor het aanbieden van Algemene beweegprogramma s 2018 Algemeen Een beweegprogramma is een multidisciplinair behandeltraject dat als eindprogramma wordt ingezet en een combinatie

Nadere informatie

Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie Persoonlijke informatie Welkom bij Fysio Topfit! Wat gaat er gebeuren? 1. Wij vragen u onderstaand vragenformulier in te vullen. Vervolgens gaat u een aantal fysieke metingen doen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

[REGLEMENT SAMENWERKING EN DEELNAME ROFGV THA /TKA

[REGLEMENT SAMENWERKING EN DEELNAME ROFGV THA /TKA 2014 Opstellers: Nicole van Bergen Ton Knevel Mei 2016 [REGLEMENT SAMENWERKING EN DEELNAME ROFGV THA /TKA ] Samengesteld door de stuurgroep orthopedie ROF Gelderse Vallei in samenwerking met de afdeling

Nadere informatie

Revalidatie/Longziekten Longrevalidatie

Revalidatie/Longziekten Longrevalidatie Revalidatie/Longziekten Longrevalidatie COPD en conditie De longaandoening die u heeft wordt COPD genoemd. Dit is een Engelse afkorting die staat voor Chronic (chronische) Obstructive (de uitademing beperkende)

Nadere informatie

B-FIT TRAININGSWIJZER. Appendix 2

B-FIT TRAININGSWIJZER. Appendix 2 B-FIT TRAININGSWIJZER Appendix 2 APPENDIX 2. SUB-MAXIMALE INSPANNINGSTEST. De sub-maximale inspanningstest zoals hieronder beschreven kan worden gebruikt worden om vast te stellen of de trainingsvorm geschikt

Nadere informatie

Fitnesstrainer A. Lesdag 5 Trainingsleer Deel 2. Erkend Fit!vak opleidingscentrum

Fitnesstrainer A. Lesdag 5 Trainingsleer Deel 2. Erkend Fit!vak opleidingscentrum Fitnesstrainer A Lesdag 5 Trainingsleer Deel 2 Erkend Fit!vak opleidingscentrum www.start2move.nl Intensiteitscontrole methoden Cardiovasculair De volgende 3 intensiteitscontrole methoden worden het meest

Nadere informatie

Voorwaarden en criteria voor het aanbieden van Algemene beweegprogramma s 2014

Voorwaarden en criteria voor het aanbieden van Algemene beweegprogramma s 2014 Voorwaarden en criteria voor het aanbieden van Algemene beweegprogramma s 2014 Inhoudsopgave Doelgroepen... 3 Doelstelling... 3 Voorwaarden... 4 Criteria voor levering... 4 Competenties uitvoerder... 5

Nadere informatie

[REGLEMENT SAMENWERKING EN DEELNAME ROFGV-VKB

[REGLEMENT SAMENWERKING EN DEELNAME ROFGV-VKB 2014 Opstellers: Nicole van Bergen Ton Knevel Juli 2014 [REGLEMENT SAMENWERKING EN DEELNAME ROFGV-VKB ] Samengesteld door de stuurgroep orthopedie ROF Gelderse Vallei in samenwerking met de afdeling fysiotherapie,

Nadere informatie

Even Voorstellen. 22-3-2010. COPD en longrevalidatie / longreactivatie. Fonny Heijerman Fysiotherapeut, (sport)fysiotherapeut

Even Voorstellen. 22-3-2010. COPD en longrevalidatie / longreactivatie. Fonny Heijerman Fysiotherapeut, (sport)fysiotherapeut COPD en longrevalidatie / longreactivatie. Even Voorstellen. Fonny Heijerman Fysiotherapeut, (sport)fysiotherapeut Hoe werkt het in de praktijk - Aanmelding - Intake/nulmeting/baseline meeting - Longrevalidatie

Nadere informatie

Individueel behandelplan COPD/Astma

Individueel behandelplan COPD/Astma Individueel behandelplan COPD/Astma Persoonlijke gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoon E-mail Geb. datum Diagnose Diagnose gesteld op Bij ongeval waarschuwen Naam Adres Telefoon Relatie met pasdrager

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat fysiotherapeutisch COPD zorg in de eerste lijn. Annemarie de Vey Mestdagh- van der List van zorgen voor 1988 Cursus Astma en COPD Pt. werd gestuurd door arts Kracht en Cardio

Nadere informatie

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen?

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Altijd al willen beginnen met sporten, maar u weet niet hoe u dit op een verantwoorde wijze kunt doen? MEDISCHE

Nadere informatie

EZH beweegprogramma COPD

EZH beweegprogramma COPD EZH beweegprogramma COPD 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 - Definitie 3 - Prevalentie 3 - Klinische verschijnselen 3 - Behandeling 3 - Indicatie en verwijzing 4 - Gedragsverandering 4 2. Inclusie-, exclusie-

Nadere informatie

Fysiotherapie bij hartrevalidatie. Beweeg- en ontspanningsprogramma

Fysiotherapie bij hartrevalidatie. Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Onlangs heeft u een aandoening aan uw hart gehad, zoals een hartoperatie, een hartinfarct en/of een

Nadere informatie

adviezen hernia-operatie COPD ZorgSaam

adviezen hernia-operatie COPD ZorgSaam adviezen Bewegen na een bij hernia-operatie COPD ZorgSaam 1 RECONDITIONERING bij COPD Inleiding In deze folder informeren wij u over de klachten en behandeling door de fysiotherapeut bij COPD. Het is goed

Nadere informatie

SANDWICHSCHOLING COPD Goede COPD zorg: resultaat van goede samenwerking 28 juni Scharnierconsult. Uitgangspunt

SANDWICHSCHOLING COPD Goede COPD zorg: resultaat van goede samenwerking 28 juni Scharnierconsult. Uitgangspunt SANDWICHSCHOLING COPD Goede COPD zorg: resultaat van goede samenwerking 28 juni 2012 Scharnierconsult, ziektelast en persoonlijk behandelplan Marion Teunissen en Rudy Bakker Werkgroep COPD Synchroon Scharnierconsult

Nadere informatie

Van ziektelast naar gezondheidswinst Ans Nicolasen, POH Robbert Behr, kaderhuisarts astma-copd

Van ziektelast naar gezondheidswinst Ans Nicolasen, POH Robbert Behr, kaderhuisarts astma-copd Van ziektelast naar gezondheidswinst Ans Nicolasen, POH Robbert Behr, kaderhuisarts astma-copd 15-04-2015 Wie staat er centraal? Pad van een nieuwe COPD-patiënt Diagnostiek Scharnierconsult Intensieve

Nadere informatie

Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma

Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Beweeg- en ontspanningsprogramma Fysiotherapie bij hartrevalidatie Onlangs heeft u een aandoening aan uw hart gehad, zoals een hartoperatie, een hartinfarct en/of een

Nadere informatie

Het meten van beperkende factoren bij COPD een praktische kennismaking

Het meten van beperkende factoren bij COPD een praktische kennismaking Het meten van beperkende factoren bij COPD een praktische kennismaking Peter Willemsen Ziekenhuis Rivierenland Tiel De Lage Korn, Buren Inhoud Huiswerkopdracht Beperkende factoren bij gezonden Beperkende

Nadere informatie

COPD Pas ú raait om die rg d o Z 1

COPD Pas ú raait om die rg d o Z 1 COPD Pas Zorg die draait om ú 1 Ik heb COPD In het geval dat ik onwel word: bel 112 bel voor mijn huisarts (0031) In het geval ik nog bij bewustzijn ben maar erg kortademig: Laat u mij mijn puff inhaleren

Nadere informatie

Voorbeeld consultatieaanvraag: expertteam COPD/Astma

Voorbeeld consultatieaanvraag: expertteam COPD/Astma Voorbeeld consultatieaanvraag: expertteam COPD/Astma Veel praktijken weten het expertteam te vinden wanneer zij specialistische vragen hebben met betrekking tot de behandeling van een patiënt met Diabetes

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

Beweegprogramma ms in de eerste en tweede lijn

Beweegprogramma ms in de eerste en tweede lijn Beweegprogramma ms in de eerste en tweede lijn Carien Linders v.d. Lijcke fysiotherapeut PMC Heusdenhout, Breda lid NAHFysioNet Hoe ontstaan? Als opdracht voor cursus Neurorevalidatie... Aanvulling van

Nadere informatie

Poliklinische hartrevalidatie

Poliklinische hartrevalidatie Poliklinische hartrevalidatie 2 Inleiding U bent in het Ommelander Ziekenhuis behandeld voor een hartaandoening, operatie of behandeling. Voor velen is het een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen lichamelijk,

Nadere informatie

Hartrevalidatie. CNE 10 mei Anneke Venema-Vos Verpleegkundig coördinator hartrevalidatie Werkgroeplid hartrevalidatie van de NVHVV

Hartrevalidatie. CNE 10 mei Anneke Venema-Vos Verpleegkundig coördinator hartrevalidatie Werkgroeplid hartrevalidatie van de NVHVV Hartrevalidatie CNE 10 mei 2016 Anneke Venema-Vos Verpleegkundig coördinator hartrevalidatie Werkgroeplid hartrevalidatie van de NVHVV Definiëring van Hartrevalidatie het geheel aan activiteiten dat nodig,

Nadere informatie

MS Fitnessgroep. Klinimetrie MS. Fysiotherapie bij MS 19-2-2014. MSMS 2 december 2013

MS Fitnessgroep. Klinimetrie MS. Fysiotherapie bij MS 19-2-2014. MSMS 2 december 2013 MS Fitnessgroep MSMS 2 december 2013 Marion Verhulsdonck (RA) Nydia van As (FT), Sanne Lambeck (FT) Klinimetrie MS Basis lichamelijk onderzoek (kracht, mobiliteit, sensibiliteit, tonus (SPAT?) 10 meter

Nadere informatie

De RTA COPD juni 2012. De RTA de achtergrond 6-7-2012. Uitgangspunt: de integrale gezondheidstoestand

De RTA COPD juni 2012. De RTA de achtergrond 6-7-2012. Uitgangspunt: de integrale gezondheidstoestand De RTA COPD juni 2012 Afspraken tussen huisartsen en longartsen in de regio Noord Brabant Noord Oost De RTA de achtergrond Gebaseerd op de LTA De oude RTA de versie uit 2006 De nieuwe zorgstandaard COPD

Nadere informatie

Testverslag. Jan Janssen 12-08- 14. Verslaglegging van de meetresultaten zoals gemeten tijdens de inspanningstest in het Robic Wielerlab.

Testverslag. Jan Janssen 12-08- 14. Verslaglegging van de meetresultaten zoals gemeten tijdens de inspanningstest in het Robic Wielerlab. Testverslag 12-08- 14 Jan Janssen Verslaglegging van de meetresultaten zoals gemeten tijdens de inspanningstest in het Robic Wielerlab. 1 Testverslag Algemene gegevens Naam Jan Janssen Datum 12-08- 14

Nadere informatie

Trainingsprogramma COPD

Trainingsprogramma COPD Trainingsprogramma COPD Informatie voor patiënten F0947-3064 januari 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie PATIËNTEN INFORMATIE Longrevalidatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het longrevalidatieprogramma. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen Ik heb COPD In het geval ik onwel word: Bel 112 voor een ambulance Bel mijn huisarts: Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen (0031) In het geval ik nog bij

Nadere informatie

Aanbevolen meetinstrumenten vanuit de KNGF richtlijn Oncologie.

Aanbevolen meetinstrumenten vanuit de KNGF richtlijn Oncologie. Aanbevolen meetinstrumenten vanuit de KNGF richtlijn Oncologie. Vragenlijsten 1. MVI... 2 2. Lastmeter... 4 3. EORTC QLQ-C30... 5 4. PSK 5. VAS vermoeidheid 6. CES-D 7. SAS 8. PACE Fysieke testen. 1. 6mwt...

Nadere informatie

Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten

Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten Poli Longziekten Uw behandelend longarts heeft u een voorstel gedaan voor een revalidatieperiode. Via deze folder willen wij u informeren over de

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

Betreffende: Gezondheidseffecten van sport voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening.

Betreffende: Gezondheidseffecten van sport voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening. Utrecht 3-10-2014, Betreffende: Gezondheidseffecten van sport voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening. Geachte professional, Middels deze brief vragen wij graag uw hulp bij het

Nadere informatie

Astma/ COPD versie 2009 achtergronden casusschetsen

Astma/ COPD versie 2009 achtergronden casusschetsen Astma/ COPD versie 2009 achtergronden casusschetsen Voor: begeleider/presentator Voorstel wijzigingen bij herziening werkafspraak kunnen op de laatste pagina worden genoteerd. Interline januari 2010 INTERLINE

Nadere informatie

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... adres:...

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:...  adres:... Aanmeldingsformulier Oncologische Revalidatie Jeroen Bosch Ziekenhuis Herstel & Balans of Fysieke training Om in aanmerking te komen voor Oncologische Revalidatie moet u het aanmeldingsformulier invullen

Nadere informatie

COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten

COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten COPD revalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten Poli Longziekten Uw behandelend longarts heeft u vandaag een voorstel gedaan voor een revalidatieperiode. Via deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

Fysiotherapie vóór uw hartoperatie

Fysiotherapie vóór uw hartoperatie Fysiotherapie vóór uw hartoperatie Inleiding Binnenkort ondergaat u een hartoperatie. Uit onderzoek is gebleken dat u in aanmerking komt voor een training van de ademhalingsspieren. Elke keer dat u ademhaalt,

Nadere informatie

Wandelprogramma: Beweegt u voldoende?

Wandelprogramma: Beweegt u voldoende? Wandelprogramma: Beweegt u voldoende? Voldoende beweging zorgt ervoor dat u zich fitter voelt, ontspannen bent en er strakker uitziet. U beweegt voldoende wanneer u minimaal 5 dagen in de week, 30 minuten

Nadere informatie

(2016.1) Schouder: Secundair Impingement-syndroom

(2016.1) Schouder: Secundair Impingement-syndroom (2016.1) Schouder: Secundair Impingement-syndroom Instituut: Sportrevalidatie Hilversum Verwijzer: Alle verwijzers Periode: 1-1-2016 t/m 31-12-2017 Fysiotherapeut: Alle fysiotherapeuten Inleiding Dit rapport

Nadere informatie

Diëtist-Fysiotherapeut: het gouden koppel

Diëtist-Fysiotherapeut: het gouden koppel Diëtist-Fysiotherapeut: het gouden koppel Anke Kalisvaart & Peter Willemsen Ziekenhuis Rivierenland Tiel De Lage Korn, Buren 1 Inhoud Inhoud Waarom samenwerken Multidisciplinaire problematiek bij COPD

Nadere informatie

Data: deze 6-daagse cursus vindt plaats op: 31 mei en 1, 2, 26, 27 en 28 juni 2017

Data: deze 6-daagse cursus vindt plaats op: 31 mei en 1, 2, 26, 27 en 28 juni 2017 Pagina 1 van 6 Programma cursus Fysiotherapie bij patiënten met COPD Data: deze 6-daagse cursus vindt plaats op: 31 mei en 1, 2, 26, 27 en 28 juni 2017 Dag 1 Woensdag 31 mei 2017 Deel 1. Introductie van

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Patiënten Informatie Map COPD Deze map is eigendom van Patiëntensticker Uw behandelend longarts is: Inhoud PIM COPD Praktische informatie PIM COPD Informatie Polikliniek Longziekten

Nadere informatie

Intakeformulier. Datum:.Plaats: Voornaam: Achternaam:... Geboortedatum:... Leeftijd:.. Geboorteplaats: Straat: NR.. Postcode:..

Intakeformulier. Datum:.Plaats: Voornaam: Achternaam:... Geboortedatum:... Leeftijd:.. Geboorteplaats: Straat: NR.. Postcode:.. Intakeformulier Het intakeformulier geeft uw Personal trainer een beeld van uw fysieke capaciteiten, en zo nodig medische achtergrond. Hierbij worden er een aantal persoonlijke vragen gesteld om aanvullend

Nadere informatie

COPD-revalidatie. Revalidatieprogramma voor longpatiënten

COPD-revalidatie. Revalidatieprogramma voor longpatiënten COPD-revalidatie Revalidatieprogramma voor longpatiënten COPD is een verzamelnaam voor een chronische aandoening van de ademhalingsorganen, namelijk chronische bronchitis en longemfyseem. Symptomen van

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE. Revalidatieprogramma. voor COPD-patiënten ADVIES

FYSIOTHERAPIE. Revalidatieprogramma. voor COPD-patiënten ADVIES FYSIOTHERAPIE Revalidatieprogramma voor COPD-patiënten ADVIES Revalidatieprogramma voor COPD-patiënten Bij patiënten met een longaandoening is vaak meer aan de hand dan alleen een longziekte. De aandoening

Nadere informatie

Indeling presentatie

Indeling presentatie Gho-Go COPD ketenzorg avond 10 september 2013 Norbert IJkelenstam Kaderhuisarts astma/copd 1 Indeling presentatie Aandachtspunten vanuit spiegelinformatie 2013 Het begrip ziektelast en de COPD ziektelastmeter

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD

FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD FYSIOTHERAPIE OP DE LONGAFDELING BIJ EEN EXACERBATIE COPD Wat is COPD? COPD is een ongeneeslijke chronische aandoening aan de luchtwegen (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases). Deze longaandoening kan

Nadere informatie

Diafit. Een test- en trainingsprogramma voor diabetes type 2 patiënten

Diafit. Een test- en trainingsprogramma voor diabetes type 2 patiënten Diafit Een test- en trainingsprogramma voor diabetes type 2 patiënten Inleiding Met u is besproken dat u zich kunt aanmelden voor het test- en trainingsprogramma van het Albert Schweitzer ziekenhuis voor

Nadere informatie

B-FIT TRAININGSWIJZER. Verkorte therapeutenhandleiding

B-FIT TRAININGSWIJZER. Verkorte therapeutenhandleiding B-FIT TRAININGSWIJZER Verkorte therapeutenhandleiding Dit is een verkorte weergave van de therapeutenhandleiding. De volledige trainingswijzer is te vinden op https://www.amc.nl/web/amc-website/trainingswijzer-spierziekten/home.htm.

Nadere informatie

[REGLEMENT SAMENWERKING EN DEELNAME ROFGV- SCHOUDER ]

[REGLEMENT SAMENWERKING EN DEELNAME ROFGV- SCHOUDER ] 2014 Opstellers: Nicole van Bergen Ton Knevel Mei 2015 [REGLEMENT SAMENWERKING EN DEELNAME ROFGV- SCHOUDER ] Samengesteld door de stuurgroep orthopedie ROF Gelderse Vallei in samenwerking met de afdeling

Nadere informatie

Gezond. Inhoud. Gezond. Gezond. Het metenvan beperkendefactorenbijcopd een praktische kennismaking. Peter Willemsen

Gezond. Inhoud. Gezond. Gezond. Het metenvan beperkendefactorenbijcopd een praktische kennismaking. Peter Willemsen Het metenvan beperkendefactorenbij een praktische kennismaking Peter Willemsen Ziekenhuis Rivierenland Tiel De Lage Korn, Buren Inhoud Huiswerkopdracht Beperkende factoren bij gezonden Beperkende factoren

Nadere informatie

Effectieve voeding en beweging bij overgewicht Esther van Etten Sportdietist

Effectieve voeding en beweging bij overgewicht Esther van Etten Sportdietist Effectieve voeding en beweging bij overgewicht Esther van Etten Sportdietist - Sportdietist: - Eigen praktijk: SMC Fysiomed Amsterdam - Nationale roeiselectie: KNRB - Schrijven van blogs en columns: JOGG,

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie. Maatschap Longziekten IJsselland Ziekenhuis Paramedische Disciplines IJsselland Ziekenhuis

Poliklinische longrevalidatie. Maatschap Longziekten IJsselland Ziekenhuis Paramedische Disciplines IJsselland Ziekenhuis Poliklinische longrevalidatie Maatschap Longziekten IJsselland Ziekenhuis Paramedische Disciplines IJsselland Ziekenhuis Uw behandelend (long)arts heeft met u gesproken over poliklinische longrevalidatie

Nadere informatie

Poliklinische hartrevalidatie. Afdeling Cardiologie

Poliklinische hartrevalidatie. Afdeling Cardiologie Poliklinische hartrevalidatie Afdeling Cardiologie Waarom hartrevalidatie? Hartrevalidatie is een effectieve manier om te leren omgaan met uw hartklachten. Hartrevalidatie is bedoeld om u te ondersteunen

Nadere informatie

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut)

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut) Inleiding trainingsschema Onderstaand trainingsschema is geschikt voor beginnende fietsers die binnen vijf maanden 100 tot 300 kilometer willen fietsen. Het schema is gebaseerd op je Hmax, dit is je maximale

Nadere informatie

Voorwoord 10. Inleiding 11. 1 Inleiding in de module inspanning 1 5

Voorwoord 10. Inleiding 11. 1 Inleiding in de module inspanning 1 5 Inhoud 5 Inhoud Voorwoord 10 Inleiding 11 module i aanpassen aan inspannen 1 Inleiding in de module inspanning 1 5 2 Energielevering bij inspanning 1 7 2.1 Bewegen kost energie 1 7 2.1.1 Energie, arbeid,

Nadere informatie

Sportief bewegen met fibromyalgie. Fibromyalgie

Sportief bewegen met fibromyalgie. Fibromyalgie Sportief bewegen met fibromyalgie Fibromyalgie Sportief bewegen met fibromyalgie...................................... Bewegen: goed en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de

Nadere informatie

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut)

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut) Inleiding trainingsschema Onderstaand trainingsschema is geschikt voor gevorderde fietsers die al 100 km kunnen fietsen en willen trainen voor 200 tot 500 km. Het schema is gebaseerd op je Hmax, dit is

Nadere informatie

ONDERZOEK HARTREVALIDATIE: KAN HET KORTER? Sabrine de Vries Spithoven ANIOS Cardiologie

ONDERZOEK HARTREVALIDATIE: KAN HET KORTER? Sabrine de Vries Spithoven ANIOS Cardiologie ONDERZOEK HARTREVALIDATIE: KAN HET KORTER? Sabrine de Vries Spithoven ANIOS Cardiologie 21-11-2014 INHOUDSOPGAVE Introductie Relevantie Onderzoeksvragen Methode Resultaten Discussie Conclusie Aanbeveling

Nadere informatie

Longrevalidatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178

Longrevalidatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178 Longrevalidatie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178 COPD Onder COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) vallen de ziekten chronische bronchitis en longemfyseem.

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

- 172 - Prevention of cognitive decline

- 172 - Prevention of cognitive decline Samenvatting - 172 - Prevention of cognitive decline Het percentage ouderen binnen de totale bevolking stijgt, en ook de gemiddelde levensverwachting is toegenomen. Vanwege deze zogenaamde dubbele vergrijzing

Nadere informatie

In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie.

In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie. Longrevalidatie 1 In het kader van uw chronische longaandoening (COPD) komt u in aanmerking voor longrevalidatie. Inleiding Wat is een chronische longaandoening? Een chronische longaandoening is een aandoening

Nadere informatie

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten WWW.ZORROO.NL 1 Voorwoord Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Wij zijn een organisatie die samen met uw huisarts en andere

Nadere informatie

Competentieprofiel van de BeweegKuurfysiotherapeut/oefentherapeut

Competentieprofiel van de BeweegKuurfysiotherapeut/oefentherapeut Competentieprofiel van de BeweegKuurfysiotherapeut/oefentherapeut NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

Nadere informatie

Beste fysiotherapeut,

Beste fysiotherapeut, Beste fysiotherapeut, Dit is een samenvatting van het protocol Totale Heup Prothese. Het protocol is een voorlopige versie die te zijner tijd bijgesteld zal worden op basis van de ervaringen van gebruikers.

Nadere informatie

Astma & COPD Uitgangspunten LTA en locale werkafspraak: Controle-eis LTA: Diagnostiek astma/copd (door huisarts) Controle bij astma en COPD

Astma & COPD Uitgangspunten LTA en locale werkafspraak: Controle-eis LTA: Diagnostiek astma/copd (door huisarts) Controle bij astma en COPD Astma & COPD Uitgaande van de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Astma & COPD van 2002 (coproductie NHG: Nederlands Huisartsen Genootschap en NVALT: Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten

Nadere informatie

Vijf gedragsthema s lopen als een rode draad door de begeleiding van de patiënt met astma/copd:

Vijf gedragsthema s lopen als een rode draad door de begeleiding van de patiënt met astma/copd: Praktijkondersteuning bij COPD en astma Doel van praktijkondersteuning is het ophogen en/of verdieping van kennis bij de patiënt en het daaraan verbonden zelfmanagement 1. De begeleiding richt zich in

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Longrevalidatie

Patiënteninformatie. Longrevalidatie Patiënteninformatie Longrevalidatie Inhoud Inleiding... 2 Algemene informatie... 2 Voor wie is dit programma bedoeld?... 2 Waarom is bewegen zo belangrijk?... 2 Inhoud van de revalidatie... 4 Doelstellingen...

Nadere informatie

Bijlage 3.1. Meetinstrumenten. Free Running Asthma Screening Test, FRAST. Benodigdheden stopwatch piekstroommeter; bij voorkeur die van het kind zelf

Bijlage 3.1. Meetinstrumenten. Free Running Asthma Screening Test, FRAST. Benodigdheden stopwatch piekstroommeter; bij voorkeur die van het kind zelf Bijlage 3 Meetinstrumenten Bijlage 3.1 Free Running Asthma Screening Test, FRAST stopwatch piekstroommeter; bij voorkeur die van het kind zelf Protocol Bij de FRAST wordt het kind gevraagd om gedurende

Nadere informatie

POLIKLINISCHE LONGREVALIDATIE. Franciscus Gasthuis

POLIKLINISCHE LONGREVALIDATIE. Franciscus Gasthuis POLIKLINISCHE LONGREVALIDATIE Franciscus Gasthuis Inleiding Uw behandelend (long)arts heeft met u gesproken over poliklinische longrevalidatie in Franciscus Gasthuis. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

Productbeschrijvingen

Productbeschrijvingen Productbeschrijvingen Fysiotherapie bij COPD LoRNA Netwerk COPD Utrecht Productbeschrijvingen Fysiotherapie bij COPD 1 Auteurs Thea Barendse Patricia de Bruijn Mirjam Verhoef Cor Zagers Mei 2011 Eigendom

Nadere informatie

[REGLEMENT SAMENWERKING EN DEELNAME ROFGV-VKB

[REGLEMENT SAMENWERKING EN DEELNAME ROFGV-VKB 2015 Opstellers: Nicole van Bergen Ton Knevel December 2015 [REGLEMENT SAMENWERKING EN DEELNAME ROFGV-VKB ] Samengesteld door de stuurgroep orthopedie ROF Gelderse Vallei in samenwerking met de afdeling

Nadere informatie

SENIOREN LOPEN HARD MET...

SENIOREN LOPEN HARD MET... SENIOREN LOPEN HARD MET... TJITTE KAMMINGA Datum: 10-11-2012 TJITTE KAMMINGA DOCENT FYSIOTHERAPIE HS LEIDEN FYSIOTHERAPEUT/MANUEEL THERAPEUT EX- TRAINER HARDLOPER WWW.TJITTEKAMMINGA.NL 2 INLEIDING VERANTWOORDING

Nadere informatie

Waarom longrevalidatie? Doel van longrevalidatie Voor wie is longrevalidatie bedoeld?

Waarom longrevalidatie? Doel van longrevalidatie Voor wie is longrevalidatie bedoeld? Longrevalidatie Longrevalidatie is bedoeld voor mensen met chronische longziekten die onvoldoende controle hebben over hun klachten en beperkingen. Dit ondanks dat ze samen met de longarts alles geprobeerd

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

Voorwoord. Eindhoven, 19 Juni, 2003 Anton van den Bosch Jorden Oerlemans Stefan Veltrop

Voorwoord. Eindhoven, 19 Juni, 2003 Anton van den Bosch Jorden Oerlemans Stefan Veltrop Naam auteurs: Jorden Oerlemans Stefan Veltrop Anton van den Bosch Docentbegeleider: Olav Braunbach-Bakhuys Methodologische begeleidster: Monica Veeger Onderzoeksverslag Fontys Paramedische Hogelschool

Nadere informatie

Voorbeeld veldrijden Fietstest 2

Voorbeeld veldrijden Fietstest 2 Voorbeeld veldrijden Fietstest 2 TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 4-01-02 11-12-02 vermogen vermogen tijd Hf lactaat tijd Hf lactaat tijd Hf lactaat tijd Hf watt watt/kg min-sec,,,/min mmol min-sec,,,/min mmol

Nadere informatie

Therapie aan huis COPD en dagelijkse activiteit

Therapie aan huis COPD en dagelijkse activiteit 26 Ingezonden artikel Therapie aan huis COPD en dagelijkse activiteit Oefentherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling van patiënten met Chronic Obstructive Respiratory Disease (COPD). Er is

Nadere informatie

Betreft: dhr E Herber, geb. 22-04-1966. Amsterdam, 15 november 2007.

Betreft: dhr E Herber, geb. 22-04-1966. Amsterdam, 15 november 2007. Betreft: dhr E Herber, geb. 22-04-1966. Amsterdam, 15 november 2007. Geachte heer Herber, Naar aanleiding van de 15 november 2007 bij u gedane keuring kan ik het volgende melden: Vraagstelling: conditie

Nadere informatie

TRAININGSSCHEMA 300 KILOMETER

TRAININGSSCHEMA 300 KILOMETER Onderstaand trainingsschema is geschikt voor beginnende fietsers die binnen vijf maanden 100 tot 300 kilometer willen. Het schema is gebaseerd op je Hmax, dit is je maximale hartslag. Dit kun je berekenen

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

Poliklinische hartrevalidatie. Afdeling Cardiologie

Poliklinische hartrevalidatie. Afdeling Cardiologie Poliklinische hartrevalidatie Afdeling Cardiologie Waarom hartrevalidatie? Hartrevalidatie is een effectieve manier om te leren omgaan met uw hartklachten. Hartrevalidatie is bedoeld om u te ondersteunen

Nadere informatie

Tevens zal de longverpleegkundige u individueel kunnen begeleiden op het gebied van medicatiegebruik en zo nodig het aanvragen van hulpmiddelen.

Tevens zal de longverpleegkundige u individueel kunnen begeleiden op het gebied van medicatiegebruik en zo nodig het aanvragen van hulpmiddelen. Longrevalidatie Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de poliklinische longrevalidatie in de regio Haaglanden, in het HagaZiekenhuis locatie Leyweg en het Ziekenhuis Bronovo. Waarom longrevalidatie?

Nadere informatie

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort Afdeling: Onderwerp: Longziekten De nieuwe Uw eigen COPD paspoort 1 COPD Carrousel / COPD paspoort Inleiding Van uw longarts heeft u te horen gekregen dat u COPD heeft met het advies deel te nemen aan

Nadere informatie