VAN TOP wordt gehanteerd als instrument om de zorgvraag te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN TOP wordt gehanteerd als instrument om de zorgvraag te"

Transcriptie

1

2 Voor Dat er veranderd en bezuinigd moet worden in Nederland, is helder. Dat de geestelijke gezondheidszorg en de maat schappelijke opvang hier niet aan ontkomen, is ook duidelijk. Een deel van de veranderingen is al in gang gezet nu gemten steeds meer zorgtaken van het rijk overnemen. Maar wat de exacte veranderingen voor onze organisatie en onze cliënten op de langere termijn zullen zijn dàt is op dit moment nog grote vraag. LEVANTO is juist in deze turbulente periode ontstaan. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie en burgerschap beter gestalte krijgen als er wordt samengewerkt, hebben RIMO Parkstad, RIBW Heuvelland & Maasvallei en Opvang centrum Impuls Maastricht de handen in elkaar geslagen en de LEVANTOgroep opgericht. Omdat we ervan overtuigd zijn dat daadkracht en eigen koers juist in deze periode van groot belang zijn, hebben wij onze ambitie, onze strategie en ons toekomstplan geformuleerd. Met dit plan bieden we u als cliënt, medewerker, samenwerkingspartner of stakeholder alvast kijkje in de toekomst, die we vol vertrouwen tegemoet treden. LEVANTOgroep biedt veelvoud van producten en diensten aan op groot aantal locaties, verspreid over geheel Zuid-Limburg. Steeds gericht op versterking van eigen kracht van mensen met psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. LEVEN LEVANTO is regionaal geordend en lokaal (virtueel) aanwezig binnen wijken. LEVANTO werkt volgens netwerkstructuur. De Herstel methodiek is leidend en de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) VAN TOP wordt gehanteerd als instrument om de zorgvraag te TOT TEEN analyseren. LEVANTOgroep bestaat uit RIMO Parkstad, RIBW Heuvelland & Maasvallei en Opvangcentrum Impuls Maastricht. In 2013 worden zo n 950 clienten intramuraal of extramuraal begeleid dan wel opgevangen door circa 450 medewerkers. 300 Clienten maken gebruik van onze dagbesteding. De omzet van LEVANTO bedraagt ca. 25 miljoen.

3 Civil society Den Haag is van plan om de maatschappij meer te sturen in de richting van civil society. Daarmee wordt burgermaatschappij bedoeld met meer betrokkenheid van wijkbewoners, meer maatschappelijk zelfbestuur en sterkere gemschapszin en tolerantie. Een maatschappij waarin burgers weer meer voor elkaar gaan zorgen, met minder ondersteuning vanuit de overheid en minder hulp van professionele zorgverleners. Voor concurrerende marktpartijen op het gebied van zorg en welzijn is er minder ruimte in die civil society. Samenwerken met wijkbewoners en met andere marktpartijen in het veld wordt dus steeds belangrijker. Voor onze cliënten betekent dit scenario dat mensen actiever deel uit gaan maken van de wijk. Dat ze enerzijds zelf bijdrage leveren aan de maatschappij, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. En anderzijds beroep doen op familie, buren en vrijwilligers in de wijk die deel van de ondersteuning over kunnen nemen van onze begeleiders. Op die manier worden niet all kosten bespaard maar wordt de cliënt ook gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. En dat laatste is voor ons al jaren heel belangrijk uitgangspunt in de ondersteuning die we leveren. Leven van top tot t Natuurlijk hebben we dit scenario en de verwachte bezuinigingen in ons achterhoofd gehouden bij het maken van onze strategische beleidsplannen. Maar de belangrijkste leidraad in onze plannen is het antwoord op de vraag: wat is nu écht belangrijk in het leven van onze cliënten, en hoe kunnen wij op dat punt Voor maximale toegevoegde waarde leveren? Nadenkend over die vraag trokken we jaren geleden al de conclusie dat maximale hoeveelheid zorg niet leidt tot maximale toegevoegde waarde in het leven van cliënt. Het is juist de kunst om de cliënt te leren hoe hij de draad zélf weer kan oppakken. Ondersteunen waar dat nodig is en loslaten zodra dat kan. Vanuit die gedachte zijn we jaren geleden al gaan investeren in begeleiding op basis van empowerment en de herstelgedachte. MISSIE EN VISIE We laten ons in onze beleidsplannen dus vooral leiden door onze eigen visie dat actieve deelname aan de samenleving belangrijke voorwaarde is voor betekenisvol en zingevend leven. Daar vloeit onze missie uit voort dat onze cliënten als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij. Wij ondersteunen mensen om het heft in eigen hand te nemen en weer te participeren in die maatschappij. Voor. Dat we vierkant achter die visie staan, blijkt wel uit de nieuwe naam van onze holding: LEVANTOgroep: we stimuleren cliënten om te LEven VAN TOp tot t. De naam is nieuw, maar de visie die erachter zit niet. Die hebben we al jaren. En dat nu blijkt dat die visie goed aansluit bij de overheidsplannen om met minimale begeleiding maximale toegevoegde waarde te creëren; dat is voor ons mooi meegenomen.

4 Drie speerpunten Vanuit onze visie en missie hebben we nagedacht over onze eigen rol in het leven van cliënten. Aan welke belangrijke basisbehoeften zou dat leven moeten voldoen, en hoe kunnen wij daar bijdrage aan leveren? Wij zijn ervan overtuigd dat je mensen het meest helpt zinvol bestaan op te bouwen als je ze ondersteuning biedt op de volgende drie punten. Dit zijn dan ook de speerpunten in ons beleid voor de komende jaren. Voor Een belangrijke basisbehoefte in het leven is dak boven je hoofd. Vanuit de gedachte scheiden van wonen en zorg zal die woning na 1 januari 2015 zoveel mogelijk zelf worden gehuurd door de cliënt. Dat wil niet zeggen dat cliënten straks allemaal all wonen: ook groepswoning kan samen met anderen worden gehuurd. Zelfs groepen cliënten die veel ondersteuning nodig hebben, kunnen samen hun eigen woning huren. Intramurale settingen zoals we die nu kennen, worden de komende jaren dus voor deel afgebouwd. Woonvormen van RIMO en van RIBW met veel ondersteuning zien we straks meer als crisisopvang waar mensen tijdelijk terecht kunnen in moeilijke periode. Of als permanente woonvorm voor bijvoorbeeld oudere cliënten die somatische klachten krijgen en Huisvesting daarom niet meer in eigen woning kunnen functioneren. Om dit te realiseren werken we nauw samen met woningcorporaties zodat cliënten goede, betaalbare woning kunnen huren: We hebben huisvestingsloketten opgericht waar we de vraag naar huisvesting van cliënten matchen met het woning aanbod van corporaties. Daarnaast zoeken we samen met corporaties naar specifieke maatwerkoplossingen waarbij zelf huren - indien nodig met zorg- vanuit LEVANTO centraal staat. Maar in principe streven we naar zelfstandige woon situatie in de wijk.

5 We vinden het belangrijk dat cliënten de regie in eigen hand hebben, dus we helpen mensen om de ondersteuning die ze nodig hebben zoveel mogelijk zelf te organiseren in de wijk. Voor boodschap hoeft de begeleider niet te komen, daar kan familie of de buurvrouw ook bij helpen. Daarnaast zijn er vrijwilligers in wijk die hand kunnen helpen. Als we dat goed organiseren, kunnen we deel van de ondersteuning die wij nu bieden overlaten aan vrijwilligers en mantelzorgers. Dat willen we graag op wijkniveau organiseren, door te participeren in toekomstige sociale wijkteams en door de samenwerking te zoeken met vrijwilligersorganisaties. Denk aan het Maatjesproject van Horizon. We zullen steeds meer de samenwerking opzoeken met organisaties die informele zorg kunnen leveren. Daar waar behoefte is aan professionele Zorg in de wijk zorg blijven we die natuurlijk leveren. Liefst in de wijk, samen met aantal partners uit sociaal wijkteam. Die professionele zorg stemmen we met onze partners af zodat er zo weinig als mogelijk doublures in onze ondersteuning resteren en we maximaal gebruik maken van elkaars expertise. We blijven altijd de vinger aan de pols houden, schroeven professionele zorg op als dat nodig is en onderhouden korte lijnen met behandelaars, familie, andere mantelzorgers en vrijwilligers, zodat mensen niet terugvallen. Voor Daarnaast vinden we het belangrijk dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. Ondanks de bezuinigingsplannen willen we daarom zeker blijven bemiddelen in Participatie zinvolle dagbesteding. Daarbij denken we aan vrijwilligerswerk in de wijk of werk naar loonwaarde. We zijn van mening dat het veel voldoening geeft als cliënten iets kunnen bijdragen aan de maatschappij. Denk aan het onderhoud van het openbare groen in de wijk; aan koken in het wijkcentrum en ander vrijwilligerswerk of regulier werk dat betaald wordt naar loonwaarde. Deze vorm van participatie is niet all goedkoper dan huidige vormen van dagbesteding, maar draagt vooral ook bij aan de zelfstandigheid van cliënten en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Ook op dit front werken we samen met andere partijen, zoeken we telkens naar kansen en mogelijkheden in de wijk, ontwikkelen we binnen LEVANTO leer- en werktrajecten en maken we niet-passende-wetten en regels bespreekbaar. Dat doen we onder andere door samen met andere organisaties aantal showcases op te zetten; arbeidsprojecten in de wijk waarbij burgers, waaronder onze cliënten, worden ingezet om -naar loonwaarde - werkzaamheden binnen de wijk te verrichten. ROOS, loket voor vragen over wonen, welzijn en zorg, zetten we in om deze werkzaamheden als regisseur of als makelaar te koppelen aan vragen binnen wijken en buurten.

6 Onze kracht Onze kracht is dat de achterliggende gedachte bij bovenstaande plannen niet nieuw is. We staan niet meer aan de start maar zijn al stap verder; stimuleren cliënten al jaren om zo zelfstandig mogelijk leven te leiden; hebben er ervaring mee om met minimale kosten het maximale resultaat te bereiken. Die ervaring komt nu goed van pas. En stimuleert ons om nog meer te excelleren op het gebied van herstelzorg, om onze werkwijze in zorg en ondersteuning nog verder aan te scherpen. Het meer inzetten van vrijwilligers en technologie in de wijk zijn daar voorbeelden van. Dit is voor ons kans om nog beter te worden in dat waar we al goed in waren: samen met andere partijen in het sociale domein ervoor zorgen dat onze cliënten zo volwaardig mogelijk kunnen leven:, van top tot t! Voor

7

8 Dit is het verhaal van zomaar LEVANTO-cliënt in We gaan er op dit moment vanuit dat de zorg die wij leveren de komende jaren behoorlijk gaat veranderen. Hoe jouw leven er dan uit ziet in 2015? Wellicht zo: Eindelijk, het is zover. Het is vrijdag 2 januari 2015 en de hele wereld zou volgens mijn begeleider nu veranderd moeten zijn. Nou, eerst zien, dan geloven Ik stap mijn bed uit, kijk om me h en zie niets maar dan ook helemaal niets bijzonders. Na wat standaard ochtendrituelen ook niks aan veranderd zet ik mijn computer aan en kijk op het wijkportaal of er vandaag iets leuks te doen is. Ja, gezellig: fondueavond in het wijkcentrum. Daar heb ik wel zin in, dus ik schrijf me met in. Vroeger ging dat veel omslachtiger; met briefjes en zo. Wat dat betreft is zo n digitaal portaal uitkomst. Digitale agenda Nu de computer toch aan staat kijk ik nog even op mijn eigen digitale agenda voor vandaag. (was in het begin best wennen, hoor. Ik vergat er soms in te kijken. Maar inmiddels hoort het bij de routine van de dag en is het juist heel handig. Zo n digitale agenda raakt in elk geval nooit kwijt!) Mijn dag ontvouwt zich op het scherm: Over uurtje komt George, die gaat mee naar het ziekenhuis (fijn dat hij meegaat); daarna ga ik meehelpen met koken in het wijkcentrum (altijd leuk!); vanmiddag heb ik corvee (minder leuk..) en tot slot staat er nog begeleidingscontact op het programma. Prima dagje dus. Ontbijtservice Ik ben van nature vroege vogel, dus ik maak elke ochtend het ontbijt klaar voor mijn drie huisgenoten. We hebben de taken onderling verdeeld en doen waar we goed in zijn. Zo vullen we elkaar aan. Ik ben van de ontbijtservice ;-). Af en toe komt er iemand van de begeleiding kijken of nog alles goed gaat. Ook onze buren houden oogje in het zeil en helpen ons als er onverwachts iets gebeurt waar we g raad mee weten. Ik kan natuurlijk ook altijd mijn broer of zus bellen, maar goed, voordat die s hier zijn!!! Dan heb je toch meer aan goede buur Terwijl ik voor mijn huisgenoten wat lekkere eitjes sta te bakken, realiseer ik me dat het er vroeger toch wel heel anders aan toe ging in huis. Toen woonden we nog in huis van de instelling en bakte er zelden iemand eitje voor ander. In zo n huis was het ieder voor zich ; het meeste werk werd verzet door de schoonmakers en begeleiders. Door bemiddeling van Housing hebben we nu met z n vieren eigen huis. Met uiteraard wat huursubsidie van de gemte. Ondanks het feit dat we vroeger met meer mensen in één huis woonden, voelde ik me vaker zaam dan nu. We doen nu veel meer samen; voeren samen huishouden, en dat voelt goed. We zijn zélf verantwoordelijk. Eigen baas! En daar zijn we alle vier sterker door geworden. Geweldig toch? Vrijwilliger George Na het ontbijt en de afwas staat George voor de deur. Mooi op tijd voor mijn ziekenhuisafspraak. George is van de vrijwilligers van de vrijwilligerspool. Hij helpt ons af en toe bij de dingen waar we niet zo goed in zijn. Zelf ben ik bijvoorbeeld niet meer zo goed ter b en ik raak snel de weg kwijt in het ziekenhuis. George zorgt voor het vervoer en wijst me de weg in het ziekenhuis. De vrijwilligers zijn altijd te bereiken via het wijkcentrum/wijksteunpunt of via het digitale portaal. Het vervoer wordt ook verzorgd door vrijwilligers. Ze hebben hiervoor opleiding gevolgd en kunnen gebruik maken van de busjes van de verschillende zorgaanbieders hier in de buurt. George is zelf al tijdje werkloos en vindt het fijn dat hij via de vrijwilligerspool toch bezig blijft en onder de mensen is. Samen met aantal werklozen en wsw ers zet hij zich op die manier in voor de maatschappij. Net zoals ik straks ga koken voor het wijkcentrum; eigenlijk is dat precies hetzelfde. Het voelt goed om iets voor ander te kunnen betekenen. Zo zie ik het, en zo ziet George het ook. In het ziekenhuis krijg ik de resultaten te horen van onderzoek naar mijn geheugen en mijn andere hersenfuncties. Ik vraag de specialist of hij die resultaten wil doorsturen naar mijn eigen webdossier ( healthvault). Ik ben al wat ouder en wil de resultaten en de afspraken die we gemaakt hebben straks nog s rustig op m n gemak teruglezen. Vroeger ging dat niet. Toen was je afhankelijk van de nukken en kuren van de witte jassen. Gezellig samen koken George zet me af bij het wijkcentrum waar ik vandaag ga koken. De kokkin Irma die voor het faillissement bij restaurant Irene kookte deelt mij in bij de schilploeg. Jammer, ik kook liever iets, maar goed; de piepers moeten ook geschild worden. Het is altijd gezellig in de keuken, met al die verschillende mensen die hier komen koken. Sommigen heel professioneel en anderen op het niveau van hoe bak ik spiegelei. Je leert er veel van en je geeft wat terug aan de wijk, dat vind ik fijn. Vroeger voelde ik me vaak buitenstaander in de wijk waar ik woonde, maar nu hoor ik er echt bij. Mensen waarderen wat ik hier in het wijkcentrum doe, en dat merk ik. Als het eten klaar is, eet ik met hapje mee in het wijkcentrum. Het is niet zo duur en ik weet dat de maaltijd met liefde bereid is! Vroeger werd het eten gebracht in schotels die geregenereerd/ opgewarmd werden. Dat was toch minder, vond ik. Vandaag komt het goed uit dat ik hier eet want mijn medebewoners zijn aan het werk in andere wijk. Zij laten tegen betaling de honden uit. Als ik uitgekletst ben met de buurtbewoners wandel ik terug naar huis. Vanmiddag heb ik corvee en moet ik het sanitair schoonmaken. Niet mijn favoriete klusje, maar wel noodzakelijk. Na halfuurtje ben ik klaar. Ik wil net kopje koffie gaan drinken als de bel gaat. De wijk-groenploeg staat voor de deur en knipt tegen kleine vergoeding onze heg. Ik zorg voor wat koffie. Vroeger kwam de hovenier die heg knippen maar dat was stukken duurder. Begeleidingscontact Als ik woonkamer in loop hoor ik de laptop piepen; tijd voor mijn begeleidingscontact. Deze keer komt de begeleider niet op bezoek maar is het beeldcontact. Zij geeft aan dat over mijn vragen nog gesproken is in het sociaal wijkteam, dat de voortgang in termen van de ZRM matrix in hoofdlijnen op schema ligt maar dat ik nog aanvullende therapie krijg vanuit Mondriaan. Zij heeft op mijn verzoek het tijdstip daarvoor al laten inplannen. Ik vraag wat ik kan verwachten. Ik neem me voor nog wat extra info in te winnen via het portaal bij mijn lotgenotengroep. Daarna nemen we afscheid. De volgende keer komt ze op bezoek en neemt dan iemand van Saldo in de Plus mee om de stand van zaken rondom mijn complexe schuldsanering door te nemen. Nu het beeld toch aanstaat, leg ik verbinding met mijn nicht in Noord Brabant en kletsen we even bij. Binnenkort wordt ze oma. Toch heerlijk om zo contact te kunnen hebben. Beetje gelijk Tegen de avond ga ik naar de fondue in het wijkcentrum. Het is zo gezellig dat ik tot 11 uur blijf. Voor het slapen gaan neem ik de dag nog even door. De wereld ziet er nog precies hetzelfde uit als vorige week, maar als ik wat verder terugga in de tijd realiseer ik me dat er de afgelopen jaren toch wel heel veel veranderd is. Misschien had mijn begeleider toch beetje gelijk! Dit is het verhaal van zomaar LEVANTO-medewerker in We gaan er op dit moment vanuit dat ons werk de komende jaren behoorlijk gaat veranderen. Hoe jouw leven er dan uit ziet in 2015? Wellicht zo: Met lichte hoofdpijn word ik wakker. Bij kop sterke koffie en boterham denk ik terug aan de jaarwisseling en nieuwjaarsreceptie van gisteren. Heel gezellig, maar nu heb ik toch wat moeite om op gang te komen. Eenmaal bijgekomen realiseer ik me dat het vandaag belangrijke dag is. Het is vrijdag 2 januari 2015; de datum waar we de afgelopen jaren naar toe hebben geleefd. Vanaf nu zijn de gemtes de baas. Zorgkantoor en CIZ zijn verleden tijd. Ik ben benieuwd of die nieuwe manier van werken goed aanslaat. Wij zijn er in elk geval klaar voor. Al heeft het nogal wat voeten in de aarde gehad om alles op tijd klaar te hebben... Volle agenda Ik ben benieuwd hoe mijn eerste werkdag van het nieuwe jaar eruit zal zien en pak mijn tablet erbij. Uit mijn digitale agenda blijkt dat ik eerst overleg met het Sociale Wijkteam (SWT) heb. Aansluitend heb ik paar begeleidingscontacten; bij twee cliënten ga ik persoonlijk langs en met twee anderen heb ik beeldcontact gepland. Vervolgens heb ik overleg met de wijkraad over groenproject en tenslotte sluit ik de dag af met cursus gesprekstechnieken voor gevorderden bij de Zorgacademie Parkstad. Een volle dag, dus. De caffeïne heeft intussen z n werk gedaan, dus ik ben er klaar voor. Op het wijkportaal kijk ik nog even na wat er vandaag in de wijk te doen is en of er nog specifieke vragen aan mij gesteld zijn als lid van het SWT. Samen verantwoordelijk Ik fiets naar mijn werkplek in het wijkcentrum waar ik eerst even bijpraat met mijn collega s van het SWT en informeer hoe zij de jaarwisseling hebben doorstaan. Piet van RADAR en Christine van de Welzijnsgroep hebben behoorlijk gefeest. Susan van de thuiszorg van Meander had achterwacht en werd opgeroepen bij incident in het wijkcentrum met één van onze cliënten. Dat voelt nog altijd beetje dubbel: aan de ene kant voel ik me schuldig het is tenslotte één van onze cliënten, dus voor mijn gevoel had ík er moeten zijn en aan de andere kant voelt het fijn dat we die verantwoordelijkheid nu samen dragen. En zo wen ik er langzaam aan dat ik enerzijds medewerker ben van de LEVANTOgroep en dat ik anderzijds samen met heel team waarin allerlei verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn sta voor de belangen van deze wijk. Onzekere tijd Voordat we beginnen met het overleg informeer ik bij mijn teamgenoten hoe het in hun organisaties gaat met de kanteling naar de wijk. Voor ieder is die kanteling spannende periode geweest. Ook voor mij. Ik heb tijdje in onzekerheid gezeten over mijn baan. Gelukkig kon ik blijven, maar drie van mijn directe collega s zijn bovenformatief verklaard. Zij werken nu voor het regionale mobiliteitscentrum. Daar zagen ze best tegenop, maar achteraf is het ze gelukkig reuze mee gevallen. Maar ik vind het nog steeds jammer dat ik ze niet meer regelmatig zie. Ondanks het feit dat ik kon blijven, was deze periode voor mij ook niet makkelijk. We hebben allemaal ons eigen plekje moeten veroveren en oude routines en patronen moeten afzweren. Daar kwamen nieuwe routines voor in de plaats. Dat maakte me in het begin onzeker: ik dacht heb ik t dan al die jaren fout gedaan? Maar die gedachte heb ik uit- eindelijk toch maar los gelaten: ik zag al snel dat de nieuwe methodes veel voordelen hebben. Voor de cliënt maar ook voor mijzelf. Mijn werk is absoluut gevarieerder en uitdagender geworden. En het aanleren van nieuwe werkmethodes valt reuze mee. Met intervisies en e-learning leer je snel. Begeleiding van cliënten Vandaag staan er 15 cliënten op de lijst. Vijf nieuwe cliënten; hun ZRM-scores zijn bekend; één cliënt gaan we zelf maximaal drie maanden begeleiden; één cliënt gaat door naar de huisarts voor verwijzing naar de specialist in Mondriaan; één cliënt wordt begeleid door vrijwilligers van CIZOP via we helpen.nl ; en bij twee cliënten kunnen we volstaan met verwijzing naar de wijkkrachtcentrale voor dagactiviteiten en structuur. Bij de tien oude cliënten bekijken we de voortgang adhv ZRM en gezinsplan. Bij twee cliënten is lichte bijstelling nodig. Bij één van hen heb ik de regie. Hij krijgt aanvullende therapie die we vanmiddag samen zullen doorspreken. Bezuinigingen Na de cliëntbespreking hebben we het nog even over aantal facilitaire en financiële zaken. Piet moet met Susan kantoorruimte gaan delen. Verder blijkt dat ons maandoverzicht niet past in de wijkbegroting. Dat is gebleken uit controle van de gemtelijke stadsdeelcoördinator (2x woordwaarde bij Scrabble). We beginnen het nieuwe jaar dus met met nog meer bezuinigingen. Onze voorzitter Christine zorgt voor de onderbouwing van de overschrijding. Op huisbezoek Na dit uurtje overleg heb ik twee huisbezoeken. Ik ga eerst met de fiets naar Agaath; cliënte met chronische depressie. Dankzij lotgenotencontact en de steun van haar nicht en buurvrouw is ze de laatste tijd wat vrolijker gestemd. Ik spreek met haar af dat we de begeleiding iets terug gaan schroeven. Altijd fijn als je dat moment samen weet te bereiken! Daarna fiets ik door naar Willem; cliënt met aanzienlijke schulden en alcoholverslaving. Ik heb afgesproken dat er dit keer ook medewerker van de Kredietbank ter ondersteuning mee komt. Nadat we samen goede afspraken hebben gemaakt over de schuldsanering krijgt Willem begeleiding van onze collega s van Saldo in de Plus. Beeldcontact Na deze huisbezoeken heb ik beeldcontact met Ron en Annelies. In het kader van functiecarving wordt dat normaal door iemand van onze intramurale voorzieningen gedaan, maar zij is op vakantie en we zijn en blijven flexibel, dus vandaag doe ik het. Ron en Annelies hebben hun huiswerk via internet netjes gedaan. Ron draag ik over aan individueel begeleider. Zijn problematiek is te complex en te langdurend voor het SWT. De begeleiding van Annelies duurt nu maand en het ziet ernaar uit dat die begeleiding binnen de afgesproken drie maanden afgerond kan worden. Daarna wordt ze begeleid door vrijwilliger van Horizon en krijgt ze stukje dagstructurering in het wijkcentrum. Vrijwilligerswerk Ik sluit mijn beeldsessies af en fiets naar de wijkraad. Topic is het onderhoud van het openbaar groen. In het afgelopen jaar is geëxperimenteerd met werkgemschap van cliënten (getoetst op hun loonwaarde en inzetbaarheid), wsw ers en werklozen met professionele expertise in het groen. Samen met hoveniersbedrijf uit de wijk onderhouden zij het openbaar groen in de wijk. Als wijkbewoners daarom vragen, doen ze ook onderhoud in particuliere tuinen. Een groot succes. Dat blijkt ook uit de reacties op het wijkportaal. Eén van de cliënten die ik begeleid werkt ook mee in dat project en hij is letterlijk opgebloeid nu hij zich nuttig kan maken in de buurt. De wijkraad wil dat we hetzelfde gaan doen in de wijkhoreca. Daar zou groep cliënten maaltijden kunnen bereiden voor buurtbewoners die weinig te besteden hebben en niet (meer) zelf kunnen koken. Uiteraard willen we dat graag doen. We gaan met WOZL en Baanbrekend Werk plan opstellen. Ik ken wel paar cliënten die dat hartstikke leuk zouden vinden. Cursus Terug in het wijkcentrum word ik via de computer empowered op het gebied van gesprekstechnieken. Ik word zo steeds meer generalist. LE- VANTO koopt die cursus als dienst in bij de Zorgacademie Parkstad; samenwerkingsverband van zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Ik red het niet om de cursus helemaal af te ronden, dus ik zal hem straks thuis afmaken. Fluitje van cent tegenwoordig. Tevreden ga ik huiswaarts. Het was lange dag!

9 Onze kernwaarden

10 Passie We doen ons werk met passie. We kijken oprecht naar de mens die tegenover ons zit. Wat heeft hij nodig om weer vol zelfrespect de regie in eigen hand te nemen en als volwaardig burger deel uit te maken van de maatschappij? Op die weg begeleiden we hem, en dat doen we met heel ons hart. Innovatie Onze focus ligt niet op de problemen die op ons pad zullen komen. We steken onze energie liever in het bedenken van innovatieve oplossingen. Daarbij durven we de gebaande paden te verlaten. Zo gebruiken we onze tablet voor beeldcontact met cliënt. We ontwikkelen leer- en werk trajecten om cliënten weer aan baan te helpen. We zoeken naar nieuwe mogelijk heden in de wijk voor activering en participatie. En zo komen steeds meer innovatieve ideeën tot bloei.

11 Verbinden Hand in hand. Schouder aan schouder. Samen gaan we ervoor. Voor de cliënt die met zelfrespect op volwaardige manier onderdeel gaat uitmaken van de maat schappij. Dat doel bereiken we all als we goed samenwerken. Samen met de cliënt. Samen met zijn familie leden en vrienden. Samen met andere organisaties. En dus nemen we het initiatief om alle kennis en expertise van de mensen en organisaties rondom cliënt met elkaar verbinden. Zoals je dat van echte netwerk organisatie mag verwachten. Ondernemen We ontwikkelen ons steeds meer tot maatschappelijke ondernemer die zich beweegt op nieuwe markt. Succesvol ondernemen betekent kwaliteit leveren; concrete zorgresultaten laten zien; en zorgen voor doelmatige bedrijfsvoering. Dus daar staan we voor. We zijn daad krachtig; alert op nieuwe mogelijkheden; creëren onze eigen kansen. Gaat niet, bestaat niet; voor elk probleem is er altijd wel oplossing te bedenken. Dankzij die pragmatische instelling komen we er wel!

12 Dit is voor ons kans om nog beter te worden in dat waar we al goed in waren: samen met andere partijen in het sociale domein ervoor zorgen dat onze cliënten zo volwaardig mogelijk kunnen leven: leven in, van top tot t!

13 LEVANTOgroep biedt veelvoud van producten en diensten aan op groot aantal locaties, verspreid over geheel Zuid-Limburg. Steeds gericht op versterking van eigen kracht van mensen met psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. LEVANTO is regionaal geordend en lokaal (virtueel) aanwezig binnen wijken. LEVANTO werkt volgens netwerkstructuur. De Herstel methodiek is leidend en de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) wordt gehanteerd als instrument om de zorgvraag te analyseren. LEVANTOgroep bestaat uit RIMO Parkstad, RIBW Heuvelland & Maasvallei en Opvangcentrum Impuls Maastricht. In 2013 worden zo n 950 clienten intramuraal of extramuraal begeleid dan wel opgevangen door circa 450 medewerkers. 300 Clienten maken gebruik van onze dagbesteding. De omzet van LEVANTO bedraagt ca. 25 miljoen.

14 LEVANTOgroep is de holding van RIMO, RIBW H&M en Impuls

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Diensten Regio Werkmaatschappij(en) Heuvelland, Westelijke Mijnstreek. Heuvelland, Westelijke Mijnstreek, Midden Limburg

Diensten Regio Werkmaatschappij(en) Heuvelland, Westelijke Mijnstreek. Heuvelland, Westelijke Mijnstreek, Midden Limburg LEVANTOgroep T 088-7077600 E info@levantogroep.nl Bezoekadres Luxemburgstraat 30a 6135 LC Sittard Correspondentieadres Postbus 712 6130 AS Sittard Financiën Heb je ondersteuning nodig op het gebied van

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach Instructieboek Koken Voor de Mpower-coach juni 2014 Mpower-coach Instructieboek Versie 1.2014 blz. 2 Inhoud: Inhoudsopgave blz. 3 Mpower-coach blz. 5 Thema koken : blz. 7 Module 0: Beginnen met koken blz.

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Winst voor twee VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Foto omslag: De jongens hebben een goede conditie en willen in weer en wind trainen. Ze hebben hun doel al bijgesteld. Ze willen zeker 10 kilometer

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum Secretariaat Meldpunt: Vangnetteam Parkstad Extra ondersteuning voor wie dat gebruiken kan... 1 2 3 4 5 9 10 6 Soms kunnen mensen wel eens wat extra hulp gebruiken. Al vinden veel mensen het lastig om

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Kleinschalig wonen. De inhoud van dit thema: 3 Voordelen en nadelen van kleinschalig wonen. 4 Hoe ziet kleinschalig wonen eruit?

Kleinschalig wonen. De inhoud van dit thema: 3 Voordelen en nadelen van kleinschalig wonen. 4 Hoe ziet kleinschalig wonen eruit? DC 35 Kleinschalig wonen 1 Inleiding Wonen in een huis aan een straat met een eigen voordeur, met een gezellige huiskamer, met zes huisgenoten, met elk een eigen kamer en eigen leefgewoonten. Of wonen

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Links op de foto mijn moeder, Greet van. Woudenberg-Brink met haar man, kinderen en. kleinkinderen tijdens een laatste vakantie op

Links op de foto mijn moeder, Greet van. Woudenberg-Brink met haar man, kinderen en. kleinkinderen tijdens een laatste vakantie op Kwaliteit van leven en hoogwaardige kwaliteit van zorg voor mensen met dementie: dat is voor Alzheimer Nederland een belangrijke drijfveer. Zeker nu de hervormingen in de langdurige zorg aan de orde van

Nadere informatie

Wat staat er in zorgblad Het manteltje?

Wat staat er in zorgblad Het manteltje? Het zorgblad voor mantelzorgers en zorgvragers Hoe kunnen mantelzorgers ontlast worden? Alle mantelzorgers zouden zich minder belast voelen als ze eens op vakantie zouden kunnen gaan. Ze zouden er dan

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen Passend Vertrouwd Dichtbij Wonen Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een groot deel van het dagelijks leven speelt zich thuis af. Voor mensen met een handicap is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Geachte dames en heren, Zelfredzaamheid is een mooi en positief begrip. Immers, elk kind wil dingen zelf leren doen, jezelf kunnen redden

Nadere informatie

EXPERIMENT nieuwe buren

EXPERIMENT nieuwe buren EXPERIMENT nieuwe buren Cliënten zijn het best af als zij zoveel mogelijk op eigen kracht in zo normaal mogelijke omstandigheden kunnen functioneren. Daar kan geen professional tegenop. Als we in staat

Nadere informatie

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn.

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn. Beste lezer, Dit is de eerste editie van een heus informatiebulletin van de Stichting Porta da Vida in Limbricht. Waarom? Omdat de afgelopen tijd heel wat zaken binnen Porta da Vida zijn veranderd. Omdat

Nadere informatie

plukken Een kwestie van kunnen kiezen

plukken Een kwestie van kunnen kiezen Ik wil vandaag zo graag zonnebloemen plukken Een kwestie van kunnen kiezen Verjaardagskalender Regie bij Dementie Vilans Alzheimer Nederland Regisseur van je eigen levensfilm Eigen regie. Je komt de term

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

De boer op met mensen met dementie. Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Caroline Baan RIVM 18 september

De boer op met mensen met dementie. Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Caroline Baan RIVM 18 september De boer op met mensen met dementie Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Caroline Baan RIVM 18 september Programma workshop Jasper Kimenai Inleiding Voorwaarden voor het verlenen van cliëntgerichte, goede

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN Een steuntje in de rug bij het dagelijks leven

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Kennismaken met het werkveld

Kennismaken met het werkveld Kennismaken met het werkveld Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Gerda Verhey, Freda Kamphuis Inhoudelijke redactie: Jessica Satink Verbeek, Ludo

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Samen zijn wij sterk Even voorstellen... Foto: Roy Beusker Buddyhulp is voor mij een winnaar. Ze hebben een plan. Ze denken in mogelijkheden. En ze laten iets

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Zelfredzaamheid en participatie in praktijk

Zelfredzaamheid en participatie in praktijk Van verzorgingsstaat naar handen uit de mouwen Training Zorg Verandert op zaterdag 13 juni leidt vrijwilligers op tot voorlichter en gespreksbegeleider voor oudere migranten Zelfredzaamheid en participatie

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel Voorjaar 2015 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

Instructie bij het leggen van de eigen-waarden kaartjes

Instructie bij het leggen van de eigen-waarden kaartjes 1. Maak ruimte op een tafel 2. Knip de kaartjes uit en leg ze op een stapeltje 3. Leg aan de linkerzijde van je werkveld de 4 categoriekaartjes Op dit moment het meest belangrijk, Op dit moment ook belangrijk,

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID. &Ons Tweede Thuis

STRATEGISCH BELEID. &Ons Tweede Thuis & STRATEGISCH BELEID &Ons Tweede Thuis 2017-2020 Onze kernwaarden Zelfbewust: We zijn ons bewust van onze betekenis en we zijn trots op wat we doen. Krachtig: Er zit veel kracht in ieder van ons. Die boren

Nadere informatie

Kookdame. Eten zoals thuis.

Kookdame. Eten zoals thuis. Kookdame Eten zoals thuis. Het kan beter! Zorgorganisaties zijn er om mensen beter te maken, beter te laten functioneren en zich beter te laten voelen. Natuurlijk zijn allereerst de zorg en begeleiding

Nadere informatie

Wonen in Hof t Seijs. Verpleegunit. Zorgstroom.nl

Wonen in Hof t Seijs. Verpleegunit. Zorgstroom.nl Wonen in Hof t Seijs Verpleegunit Zorghotel Zelfstandig wonen Zorgstroom.nl In de Griffioenstraat in Middelburg, middenin de wijk de Griffioen, vindt u Hof t Seijs, de nieuwe locatie van Zorgstroom waar

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4

Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Informatie over het examen Nederlands als Tweede Taal, niveau 3+4 Dit examen doen deelnemers aan de taalcursus Nederlands Niveau 3+4 aan de Universiteit Leiden. Deze cursus bestaat uit 120 contacturen.

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score Schakelring Zorgorganisatie in Midden Brabant In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score NPS 56% Rapportcijfers 8,7 Trots en toch. Reacties bij CTO Sinds januari moeten

Nadere informatie

Thuisbegeleiding nodig?

Thuisbegeleiding nodig? Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding nodig? Als problemen u boven het hoofd groeien Evean. Midden in het leven. Praktische en psychosociale ondersteuning gewoon bij u thuis Soms loopt het leven niet op rolletjes.

Nadere informatie