Schonen patiëntenbestand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schonen patiëntenbestand"

Transcriptie

1 Schonen patiëntenbestand Beschrijving programmatuur t.b.v. het schonen van het patiëntenbestand (apothekersversie) HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 1.8 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG Euroned, september 2008

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Dubbele patiënten 2.1 Genereren overzicht dubbele patiënten Beoordeling overzicht dubbele patiënten Samenvoegen patiënten Opschonen patiëntgegevens 3.1 Selectievraag (query) samenstellen en opslaan Controleren vaste patiënten op laatste receptdatum Controleren tijdelijke patiënten op regelmatig bezoek Selectievraag wijzigen Selectievraag verwijderen Selectie uitvoeren Aanpassen resultaat selectievraag Bewaren resultaat selectie-aanvraag Muteren geselecteerde patiënten Informatie opvragen Verwijderen patiënten of gehele selectie Muteren categorie A Opschonen patiënten t.b.v OZIS A.1 Dubbele patiënten opsporen...a-1 A.2 Samenvoegen patiënten...a-1 A.3 Controleren patiënten op laatste receptdatum....a-1 A.4 Controleren patiënten op regelmatig bezoek...a-2 A.5 Categorie wijzigen....a-2 Euroned, september 2008 Pagina I

3 Inleiding 1 Inleiding Deze handleiding beschrijft een aantal programma's ten behoeve van het opsporen van vervuiling van uw patiëntenbestand en het schonen van de gegevens. Het programma Controleren dubbele patiënten genereert een overzicht van mogelijk dubbele patiënten. Vervolgens kunt u zelf controleren of het inderdaad dubbele patiënten betreft en bepalen of u deze wilt samenvoegen. Let op! Bij het samenvoegen van patiënten worden gegevens uit het patiëntenbestand verwijderd. U kunt het samenvoegen niet ongedaan maken. Met behulp van het programma Opschonen kunt u patiëntselecties uitvoeren op basis van categorie en aan- of afwezigheid van recepten. Vervolgens kunt u de geselecteerde gegevens bekijken en -indien gewenst- wijzigen. Van de geselecteerde patiënten kunt u de categorie wijzigen. Bijlage A van deze handleiding bevat een stappenplan. Dit stappenplan is speciaal geschreven voor het schonen van patiëntenbestanden ter voorbereiding op aansluiting op een OZIS-server. Euroned, september 2008 Pagina 1-1

4 Genereren overzicht dubbele patiënten 2 Dubbele patiënten Dubbele patiënten Indien patiënten meerdere malen zijn opgenomen in uw patiëntenbestand betekent dit in de meeste gevallen ook een versnippering van gegevens. Als u de patiënten samenvoegt, worden de gegevens van de afzonderlijke patiëntenrecords samengevoegd tot een compleet dossier. Het programma Controleren dubbele patiënten genereert een overzicht van mogelijk dubbele patiënten. Vervolgens kunt u zelf controleren of het inderdaad dubbele patiënten betreft en bepalen of u deze wilt samenvoegen. 2.1 Genereren overzicht dubbele patiënten Het programma Controle dubbele patiënten genereert een overzicht met mogelijk dubbele (of meer) patiënten. Om te bepalen of een patiënt meerdere malen is opgenomen in het patiëntenbestand wordt getoetst op een aantal criteria: geboortedatum geslacht naam patiënt eerste voorletter Indien de combinatie van dezelfde geboortedatum, geslacht, naam en eerste voorletter meerdere malen wordt aangetroffen, worden de bijbehorende patiënten geselecteerd. De naam van de patiënt hoeft niet exact gelijk te zijn. Met behulp van een algoritme wordt bekeken of de namen op elkaar lijken. Zo worden bijvoorbeeld de lange ij en de Griekse y als gelijk beschouwd. Het genereren van een overzicht met dubbele patiënten gaat als volgt: 1. Klik in de menubalk op Patienten. 2. Klik in het submenu op Controle dubbele patienten. De pagina Controle dubbele patienten wordt geopend (zie Figuur 2-1). 3. Klik op de keuzelijst Categorie. 4. Selecteer uit de lijst een categorie. Als u een categorie selecteert, worden in de controle alleen de patiënten met de geselecteerde categorie meegenomen. Als u geen code selecteert, worden alle patiënten gecontroleerd. Euroned, september 2008 Pagina 2-1

5 Dubbele patiënten Beoordeling overzicht dubbele patiënten Figuur Klik op de knop Uitvoeren. In het Zoekresultaat worden alle mogelijk dubbele patienten getoond. Klik op de knop Print als u het resultaat wilt afdrukken. 2.2 Beoordeling overzicht dubbele patiënten Nadat u een overzicht van mogelijk dubbele patiënten heeft gegenereerd (zie paragraaf 2.1) kunt u controleren of het inderdaad dubbele patiënten betreft en beoordelen of u deze patiënten wilt samenvoegen. U kunt vanuit het overzicht een aantal gegevens van de patiënt raadplegen: NAW-gegevens Recepthistorie Contra-indicaties Intoleranties/Allergieën U kunt de patiëntgegevens als volgt controleren: 1. Klik in het zoekresultaat op de patiënt waarvan u de gegevens wilt bekijken. 2. Klik in het linkermenu op het type gegevens dat u wilt controleren. 3. Klik op de knop Sluit om terug te keren naar het overzicht. Pagina 2-2 Euroned, september 2008

6 Samenvoegen patiënten Dubbele patiënten 2.3 Samenvoegen patiënten Het samenvoegen van patiënten kan niet ongedaan worden gemaakt. Let dus op welke keuzes u maakt bij het samenvoegen van patiënten. Indien u besluit op de gegevens van twee patiëntenrecords samen te voegen handelt u als volgt: 1. Klik op de patiënten waarvan u de gegevens wilt samenvoegen In de eerste kolom van de geselecteerde regels wordt een kruisje (X) geplaatst. U kunt slechts 2 regels selecteren. 2. Klik op de knop Samenvoegen. De pagina Samenvoegen patienten wordtgeopend (ziefiguur 2-2). De eerstgekozen patiënt wordt bovenin het scherm getoond. Met behulp van de opties in het linkermenu kunt u gegevens van beide patiënten opvragen. Met behulp van de knop Wisselen kunt u de patiënt, die in de bovenste schermhelft staat, verwisselen met de patiënt die in onderin de pagina getoond wordt. Figuur 2-2 Euroned, september 2008 Pagina 2-3

7 Dubbele patiënten Samenvoegen patiënten Het patiëntrecord dat bovenin de pagina staat, wordt verwijderd nadat de gegevens van beide patiënten zijn samengevoegd. Let dus op welke patiënt u bovenin de pagina plaatst. 3. Klik op de knop Samenvoegen indien u de patientgegevens wilt samenvoegen. Op het scherm verschijnt het dialoogvenster Samenvoegen? met daarin de gegevens van beide patiënten en de opmerking dat de gegevens worden samengevoegd. Tevens wordt aangegeven welk patiëntrecord wordt verwijderd (zie Figuur 2-3). 4. Klik op de knop Ja om het samenvoegen te voltooien. Het samenvoegen van patiënten kunt u ook starten door in het menu te kiezen voor Patienten, Samenvoegen. De van- en naar-patiënt zijn dan niet gevuld. U dient deze zelf te selecteren. Figuur 2-3 Pagina 2-4 Euroned, september 2008

8 Selectievraag (query) samenstellen en opslaan 3 Opschonen patiëntgegevens Opschonen patiëntgegevens Met behulp van het programma Opschonen kunt u patiënten selecteren, op basis van hun categorie en het ontbreken of aanwezig zijn van recepten. U kunt de geselecteerde patiëntgegevens bekijken en aanpassen en vervolgens desgewenst de categorie van de patiënten wijzigen. Het wijzigen van de categorie heeft gevolgen voor het vullen van de patiënten-index op de OZIS-server. Als u de categorie wijzigt van Vast naar een andere categorie, worden de bijbehorende patiënten verwijderd uit de patiënten-index van de OZIS-server. Als u echter een categorie naar Vast wijzigt, worden de patiënten juist aan de patiënten-index van de OZIS-server toegevoegd. 3.1 Selectievraag (query) samenstellen en opslaan Voordat u kunt beginnen met opschonen, moet u eerst een selectie maken uit het bestand. Dit kunt u als volgt doen: 1. Klik in de menubalk op Patiënten. 2. Klik in het uitklapmenu op Opschonen. De pagina Opschonen wordt geopend. 3. Klik op de knop Nieuw. Het dialoogvenster Selectie opschonen patienten wordt geopend. (zie Figuur 3-1). U kunt nu patiënten selecteren op het ontbreken van recepten (zie paragraaf 3.1.1) of op aanwezigheid van recepten (zie paragraaf 3.1.2). Figuur 3-1 Euroned, september 2008 Pagina 3-1

9 Opschonen patiëntgegevens Selectievraag (query) samenstellen en opslaan Controleren vaste patiënten op laatste receptdatum 1. Vul in het vak Omschrijving selectie een naam in die aangeeft welke selectie u gaat vastleggen. Zonder omschrijving kunt u de selectie niet opslaan. In het vak Datum laatste run staat de datum waarop u voor het laatst een selectie heeft uitgevoerd. 2. Klik op de keuzelijst Categorie. 3. Selecteer de code Vaste patiënt. Hierdoor worden alleen de vaste patiënten geselecteerd. Als u geen code kiest, worden alle patiënten gecontroleerd. 4. Vul in het veld Contactdatum een datum in. Deze datum bepaalt tot hoever terug de historie van de patiënten wordt gecontroleerd. De KNMP adviseert een periode van 3 jaar. 5. Klik op het keuzerondje Geen gegevens na deze datum. Hiermee geeft u aan dat het programma controleert of na de ingevulde datum per patiënt recepten aanwezig zijn. Als geen recepten worden gevonden wordt de betreffende patiënt geselecteerd. 6. Klik op de knop Opslaan. De selectievraag wordt opgeslagen en het dialoogvenster Selectie opschonen patienten wordt gesloten. De ingevoerde selectievraag staat in het overzicht op de pagina Opschonen Controleren tijdelijke patiënten op regelmatig bezoek 1. Vul in het vak Omschrijving selectie een naam in die aangeeft welke selectie u gaat vastleggen. Zonder omschrijving kunt u de selectie niet opslaan. In het vak Datum laatste run staat de datum waarop u voor het laatst een selectie heeft uitgevoerd. 2. Klik op de keuzelijst Categorie. 3. Selecteer de code Tijdelijke patiënt. Hierdoor worden alleen de tijdelijke patiënten geselecteerd. Als u geen code invult worden alle patiënten gecontroleerd 4. Vul in het veld Contactdatum een datum in. Deze datum bepaalt tot hoever terug de historie van de patiënten wordt gecontroleerd op aanwezigheid van recepten. De KNMP adviseert 1 jaar. 5. Klik op het keuzerondje Regelmatig contact na deze datum. 6. Vul in het tekstvak Aantal contacten in hoeveel recepten minstens aanwezig moeten zijn. De KNMP adviseert 3 afleveringen op verschillende datums. Het programma controleert of na de ingevulde datum het aantal recepten in de recepthistorie aanwezig is. 7. Klik op de knop Opslaan. De selectievraag wordt opgeslagen en het dialoogvenster Selectie opschonen patienten wordt gesloten. De ingevoerde selectievraag staat in het overzicht op de pagina Opschonen. Pagina 3-2 Euroned, september 2008

10 Selectievraag wijzigen Opschonen patiëntgegevens U hoeft de controle op regelmatig bezoek niet te beperken tot de tijdelijke patiënten. U kunt uiteraard ook andere categorieën controleren. Hierbij heeft het weinig zin ook vaste patiënten in de controle te betrekken, omdat u de categorie van de gevonden vaste patiënten toch niet wilt wijzigen. 3.2 Selectievraag wijzigen Als u de selectievraag wilt wijzigen, alvorens de selectie uit te voeren, kunt u dat als volgt doen: 1. Klik in de menubalk op Patiënten. 2. Klik in het submenu op Opschonen. De pagina Opschonen wordt geopend. Eventueel aanwezige selectievragen worden in het overzicht getoond. 3. Klik in het overzicht op de selectievraag die u wilt wijzigen 4. Klik op de knop Wijzig. De pagina Selectie opschonen patienten wordt geopend. U kunt de selectiecriteria aanpassen. 5. Klik op de knop Opslaan. De gewijzigde selectievraag wordt opgeslagen en het dialoogvenster wordt gesloten. 3.3 Selectievraag verwijderen Als u een selectievraag wilt verwijderen, kunt u dat als volgt doen: 1. Klik in de menubalk op Patiënten. 2. Klik in het submenu op Opschonen. De pagina Opschonen wordt geopend. Eventueel aanwezige selectievragen worden in he overzicht getoond. 3. Klik in het overzicht op de selectievraag die u wilt verwijderen. 4. Klik op de knop Verwijder. Op het scherm verschijnt de vraag of u de gekozen oproep (selectievraag) wilt verwijderen. 5. Klik op de knop Ja. De selectievraag wordt uit het overzicht verwijderd. Euroned, september 2008 Pagina 3-3

11 Opschonen patiëntgegevens Selectie uitvoeren 3.4 Selectie uitvoeren Na het samenstellen en bewaren van de selectievraag, moet u de eigenlijke patiëntselectie nog uitvoeren. Dit kunt u als volgt doen: 1. Klik in de menubalk op Patiënten. 2. Klik in het submenu op Opschonen. De pagina Opschonen wordt geopend. In het overzicht staan de reeds gedefinieerde selectievragen. 3. Klik in het overzicht op de selectie-aanvraag die u wilt uitvoeren. 4. Klik op de knop Uitvoeren. De pagina Uitvoeren selectie opschonen wordtgeopend (ziefiguur 3-2). De selectie wordt uitgevoerd en de geselecteerde patiënten worden getoond Aanpassen resultaat selectievraag Nadat u de selectie heeft uitgevoerd wordt het overzicht van geselecteerde patiënten getoond. Indien gewenst kunt u patiënten uit dit overzicht verwijderen. Dit kan als volgt: 1. Klik in het overzicht op de patiënt die u wilt verwijderen. 2. Klik op de knop Verwijder. De patiënt wordt uit het selectieresultaat verwijderd. Figuur 3-2 Pagina 3-4 Euroned, september 2008

12 Muteren geselecteerde patiënten Opschonen patiëntgegevens Bewaren resultaat selectie-aanvraag U kunt het resultaat van de selectievraag als volgt bewaren: 1. Vul in het vak Opmerking een omschrijving voor het selectieresultaat in. 2. Klik op de knop Opslaan. Het dialoogvenster Uitvoeren selectie opschonen wordt gesloten. In het overzicht ziet u in de laatste 3 kolommen respectievelijk de naam van het selectiebestand, de datum waarop de selectie is uitgevoerd en het aantal geselecteerde patiënten. 3.5 Muteren geselecteerde patiënten Van de geselecteerde patiënten kunt u de categorie wijzigen. Tevens kunt u informatie opvragen. Daarvoor moet u eerst het overzicht met geselecteerde patiënten oproepen. Dit kan als volgt: 1. Klik op de selectievraag in het overzicht. 2. Klik op de knop Opschonen. Het dialoogvenster Opschonen wordt geopend en de geselecteerde patiënten worden in het overzicht getoond Informatie opvragen U kunt als volgt informatie over een patiënt opvragen: 1. Klik in het overzicht op een patiënt. 2. Klik in het linkermenu op de soort informatie die u wilt raadplegen. Afhankelijk van de gekozen soort informatie worden bijbehorende dialoogvensters geopend. U kunt de dialoogvensters sluiten door op de knop Sluit of Sluiten te klikken Verwijderen patiënten of gehele selectie U kunt patiënten uit de selectie verwijderen of de gehele selectie verwijderen. Het verwijderen heeft alleen betrekking op het selectieresultaat. Er worden geen gegevens van patiënten uit de database verwijderd. Euroned, september 2008 Pagina 3-5

13 Opschonen patiëntgegevens Muteren geselecteerde patiënten U kunt als volgt een patiënt uit de selectie verwijderen: 1. Klik op de patiënt in het overzicht. 2. Klik op de knop Verwijder linksonder het getoonde overzicht. U kunt als volgt de complete selectie verwijderen: 1. Klik op de knop Verwijder die naast het tekstvak Datum + Commentaar staat Muteren categorie U kunt de categorie van alle geselecteerde patiënten als volgt muteren: 1. Klik op de keuzelijst Categorie. 2. Klik in de lijst op de categorie, die u aan de patiënten in het overzicht wilt koppelen. Nadat u een categorie geselecteerd heeft, wordt de knop Zet categorie geactiveerd. 3. Klik op de knop Zet categorie. Op het scherm verschijnt een mededeling dat de gekozen categorie bij alle geselecteerde patiënten wordt ingevuld. 4. Klik op Ja om de wijziging uit te voeren. De wijziging wordt uitgevoerd. Dit kan, afhankelijk van het aantal te muteren patiënten, enige tijd duren. Na afloop van de aanpassing bij de patiënten ziet u op het scherm de mededeling dat de categorie bij alle geselecteerde patiënten is ingevuld. 5. Klik op de knop OK. 6. Klik op de knop Sluit. Pagina 3-6 Euroned, september 2008

14 Bijlage A Opschonen patiënten t.b.v OZIS Bijlage A Opschonen patiënten t.b.v OZIS Om het patiëntenbestand geschikt te maken voor het gebruik binnen OZIS dient er een schoning te worden uitgevoerd. Het doel hiervan is een voor OZIS relevant bestand van vaste patiënten te creëren (categorie = vast) en niet-relevante patiënten als niet vaste patiënten (categorie <> vast) in het systeem te parkeren. De schoningsprocedure bestaat uit de volgende stappen: 1. Dubbele patiënten opsporen; 2. Gegevens van dubbele patiënten samenvoegen; 3. Controleren patiënten op laatste receptdatum; 4. Controleren patiënten op regelmatig bezoek; 5. Categorie wijzigen. A.1 Dubbele patiënten opsporen Het programma Controleren dubbele patiënten genereert een overzicht van mogelijk dubbele patiënten. Vervolgens kunt u zelf controleren of het inderdaad dubbele patiënten betreft en bepalen of u deze wilt samenvoegen (zie paragraaf 2.1 Genereren overzicht dubbele patiënten). A.2 Samenvoegen patiënten Indien een patiënt tweemaal (of meerdere keren) in uw patiëntenbestand is opgenomen, kunt u de bijbehorende gegevens samenvoegen en één patiëntrecord verwijderen. In paragraaf 2.3 Samenvoegen patiënten staat beschreven hoe u dubbele patiënten kunt samenvoegen. A.3 Controleren patiënten op laatste receptdatum Vaste patiënten die al geruime tijd niet meer in de apotheek zijn geweest kunt u selecteren op basis van het ontbreken van medicatiehistorie gedurende een bepaalde periode. Het resultaat van de selectie kunt u bewerken en bewaren (zie paragraaf 3.1 Selectievraag (query) samenstellen en opslaan). U kunt aan de geselecteerde patiënten de categorie T (=tijdelijke patiënt) koppelen. U kunt natuurlijk ook een andere (eigen) categorie koppelen, zolang het maar niet categorie V is. Euroned, september 2008 Pagina A-1

15 Opschonen patiënten t.b.v OZIS Bijlage A A.4 Controleren patiënten op regelmatig bezoek U kunt tijdelijke patiënten selecteren op basis van het aantal keren dat recepten in een bepaalde periode zijn verstrekt. Het resultaat van de selectie kunt u bewerken en bewaren (zie paragraaf 3.1 Selectievraag (query) samenstellen en opslaan). U kunt aan de geselecteerde patiënten de categorie V (=vaste patiënt) koppelen. A.5 Categorie wijzigen Van de geselecteerde patiënten kunt u de categorie wijzigen. In paragraaf 3.5 Muteren geselecteerde patiënten wordt beschreven op welke wijze u deze mutatie kunt uitvoeren. Patiënten met categorie Vaste patiënt, worden toegevoegd aan patiënt-index op de OZIS-server. Patiënten met een andere categorie, worden uit de patiënt-index van de OZISserver verwijderd. Pagina A-2 Euroned, september 2008

OZIS-DWA. Uitwisselen patiëntinformatie en medicatiegegevens via de OZIS-server. Versie 1.9 HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG

OZIS-DWA. Uitwisselen patiëntinformatie en medicatiegegevens via de OZIS-server. Versie 1.9 HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG OZIS-DWA Uitwisselen patiëntinformatie en medicatiegegevens via de OZIS-server HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 1.9 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG Euroned, oktober 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011

HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011 HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011 1 Selecteren cervix oproep Met behulp van de functie Selecteren cervix oproep kunt u de selectiemethode ten behoeve van de cervixoproep aangeven. Hierbij staan u drie

Nadere informatie

Cervix-module. Selecteren en oproepen patiënten t.b.v. cervixscreening HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG

Cervix-module. Selecteren en oproepen patiënten t.b.v. cervixscreening HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Cervix-module Selecteren en oproepen patiënten t.b.v. cervixscreening HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG CGM Nederland, april 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1 Voorbereiding 1.1 Controleren ruiters...1-1

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Handout. LSP- Bijeenkomst. Comugroup Medical

Handout. LSP- Bijeenkomst. Comugroup Medical LSP- Bijeenkomst UZI-pas beheer Via Stamgegevens > UZI-pas beheer kunt u passen koppelen en ontkoppelen. Voor het koppelen laat u de gebruiker eerst inloggen met Gebruikersnaam en wachtwoord en gaat u

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website.

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website. Hoofdstuk 1 Intramed PLUS in gebruik nemen (fysiotherapie) Als u een Intramed PLUS licentie heeft, kunt u gebruik maken van specifieke verslagleggingsrichtlijnen. Dit zijn onder andere verslagleggingsrichtlijnen

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheer Peridos Versie: 2.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Handleiding Vernieuwde GIP in Pharmacom Nieuw

Handleiding Vernieuwde GIP in Pharmacom Nieuw Handleiding Vernieuwde GIP in Pharmacom Nieuw Samen met u naar 100% receptverwerking in Pharmacom Nieuw Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Health Base Patiënteninformatie Redactie PharmaPartners

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Informatiekaarten CGM Apotheek

Informatiekaarten CGM Apotheek Informatiekaarten CGM Apotheek Versie 20 december 2017 Inhoudsopgave 1 Registreren en aanmelden dossier... 3 2 Afschermen patiëntgegevens... 4 2.1 Gegevens patiënt afschermen... 4 2.2 Afschermen verstrekkingen...

Nadere informatie

PlayMapping Handleiding PC

PlayMapping Handleiding PC Inhoud PlayMapping Handleiding PC 1. Inloggen... 2 1.1. Inlogscherm... 2 1.2. Wachtwoord wijzigen... 2 1.3. Navigatie knoppen... 2 2. Startpagina... 3 2.1. Locaties en objecten... 3 2.2. Navigatievenster...

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET

TV DE SCHAKEL CROP ONLINE - PERCEELREGISTRATIE VIA INTERNET Algemeen Met CROP online kunt u uw teeltregistratie bijhouden en direkt beschikbaar stellen aan TV DE SCHAKEL. Als u geen managementsysteem op de eigen computer heeft en/of de gegevens daarmee niet op

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht

Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht Deze werkinstructie beschrijft: het indienen van een verzoek, het markeren van het verzoek met een spoedindicatie, het toevoegen van PDF-documenten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Handleiding Safe Site Certificaten Portal Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 4-1.2 Inloggen... 5 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register.

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Versie 1.0 23-01-15 Handleiding Zorginzicht.nl

Nadere informatie

Instructie Q-module in Pharmacom Nieuw

Instructie Q-module in Pharmacom Nieuw Instructie Q-module in Pharmacom Nieuw Patiënt plug-in SFK Auteur Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners College 2 maart 2011 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Elektronisch verwijzen naar de GGZ met MIRA

Elektronisch verwijzen naar de GGZ met MIRA Elektronisch verwijzen naar de GGZ met MIRA NB. Volg de tekst van de handleiding. De afbeeldingen zijn illustratief. Voordat u een GGZ verwijsbrief als Edifact (MEDVRI) bericht kunt versturen moeten er

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

LSP. Werken met de LSP-functies van MIRA

LSP. Werken met de LSP-functies van MIRA LSP Werken met de LSP-functies van MIRA CGM Nederland, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding i 1 Voorbereiding 1 2 Inloggen met UZI-pas 2 2.1 UZI-pas kiezen 2 2.2 Gebruiker kiezen 2 2.3 Verkeerde pincode

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 CERVIX project 2014 (vanuit de Promedico ASP help functie). Middels dit project is een overzicht te maken van alle patiënten die in een bepaald jaar in een

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding jaarrapportage ACT MicroHIS 8.5 en X

Handleiding jaarrapportage ACT MicroHIS 8.5 en X Hieronder wordt de selectie van de vier vragen van de jaarrapportage behandeld. Bij versie 8.5 zien de schermen er iets anders uit dan de illustraties in dit document. De handleiding is wel toe te passen

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Handleiding Afdrukken samenvoegen

Handleiding Afdrukken samenvoegen Handleiding Afdrukken samenvoegen Versie: 1.0 Afdrukken Samenvoegen Datum: 17-07-2013 Brieven afdrukken met afdruk samenvoegen U gebruikt Afdruk samenvoegen wanneer u een reeks documenten maakt, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht CSC Datum: Aantal pagina s: Versie: 2012 CSC All rights reserved CSC Mendelweg 32 2333 CS Leiden Tel. 071-52 56 747 Fax 071-52 16 675 E-mail servicecentre.hg.nld@csc.com

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Datum: Juni2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. WACHTLIJST... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES... 4 1.1.2.1.

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending MediQuest instellen gebruiken automatisch versturen Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage.

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebouwbeheer Automatisch gemeenschappelijke deuren beheren Gebruikershandleiding Versie:20160404 Inhoud Inleiding... 3 De Gebouwbeheer functie in het Ivana Easy beheerplatform... 4 De functie of rol Gebouwbeheer

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development I Voorwoord Deze uitgave hoort bij de handleiding voor VWA Facturering. Bewust is gekozen voor een extra handleiding voor de module mailmerge. Op deze wijze hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

BIJLAGE. Afbeeldingenmodule

BIJLAGE. Afbeeldingenmodule BIJLAGE. Afbeeldingenmodule Inleiding De Afbeeldingenmodule in Publicanda maakt het mogelijk dat afbeeldingen worden beheerd. Afbeeldingen kunnen bijvoorbeeld worden georganiseerd in mappen en ze kunnen

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding Declareren in OmniHisScipio (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.)

Handleiding Declareren in OmniHisScipio (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) in OmniHisScipio (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) OmniHisScipio stelt u in staat de inschrijfgelden en verrichtingen te declareren.want elk contact met een patiënt legt u, behalve medisch, ook

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING BEGRAAFPLAATS ADMINISTRATIE MANAGER VERSIE 6.1 NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE 1. 1. De applicatie starten... 3 2. Grafkaarten raadplegen... 4 Zoeken op rechthebbende:... 5 Zoeken op

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Informatie Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site kunt u bellen of e-mailen met: Cargo Data Systems BV

Informatie Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site kunt u bellen of e-mailen met: Cargo Data Systems BV Rapportgenerator Gebruikershandleiding Versie 1.0 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten Promedico-VDF Handleiding Projecten Inhoud Projecten... 2 Project starten... 2 Peildatum... 3 Selectiecriterium zoeken... 5 Selectiecriteria bewerken... 6 Selecteren door uitsluiten... 7 Opslaan selectieset...

Nadere informatie

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen

Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Support Note Validatiemelding bij export SEPA-incasso s verhelpen Tijdens de export van een incasso-bestand ontvangt u de melding dat het gegenereerde XML-bestand niet aan de eisen voldoet. In deze Support

Nadere informatie

Supportnote: Mailing winterbanden

Supportnote: Mailing winterbanden Supportnote: Mailing winterbanden Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 355 245 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr.nl8218.87.920.b.01

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012 1 8 Alvorens we etiketten kunnen afdrukken moet u beschikken over: 1. Programma Works 2. Vellen met etiketten; noteer merk en nummer, dat heeft u straks nodig. b.v. Rank Xerox, nr. 3R96298 (21 stuks/vel

Nadere informatie

(Ledenadministratie) Etiketten afdrukken

(Ledenadministratie) Etiketten afdrukken Ledenadministratie, overzichten en selecties (Ledenadministratie) Etiketten afdrukken Vanuit Scipio Online kunt u makkelijk etiketten afdrukken. Het is mogelijk om hiervoor meerdere etiketsjablonen in

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie