Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.osseveld-woudhuis.nl"

Transcriptie

1

2 Personenauto s Bedrijfswagens APK-keuringen Onderhoud Reparatie Auto-leasing financiering Export service Bosch Mobiliteit Bovag Garantie Méér dan 300 occasions! Schade-afwikkeling Veenhuizerweg 132, 7325 AM Osseveld-Oost Apeldoorn Telefoon: CARwASh Osseveld-Oost 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend! Hét autobedrijf in uw omgeving! Doe ook mee met Aquasport! AquaZumba Aquarobics AquaPilates Aquajogging maandag / uur dinsdag uur maandag uur dinsdag / uur woensdag uur woensdag / uur dinsdag uur ma, di, woe, don, vrijdag uur dinsdag uur aquasport tijden - onder voorbehoud van wijzigingen Je kunt altijd een keer meedoen; per keer of met knipkaarten betalen. Je zit niet vast aan een abonnement! Meer info? bel Laan van Zevenhuizen AW Apeldoorn

3 Colofon Zomer 2013, Jaargang 22, nr 3 De Wijkkijker is een gratis uitgave van de Wijkvereniging Osseveld-Woudhuis en verschijnt vier keer per jaar. Het blad wordt huis-aanhuis verspreid in Osseveld en Woudhuis. Oplage 5800 stuks. Contactadres Advertenties osseveld-woudhuis.nl Redactieleden Wendy Le Griep, contactpersoon Tessa Gruppelaar, eindredactie Ton Strijbosch, opmaak Ed Jansen, bezorgcoördinatie Omslag Whitepoint Druk Publizone Bezorging Heeft u geen exemplaar van de Wijkkijker ontvangen stuur dan een met uw adres naar Kopijdata De uiterste datum om kopij voor het herfstnummer (per ) in te leveren is 2 september De bezorging van dat nummer is van 1 t/m 10 oktober 2013 De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten of te weigeren. De artikelen in dit blad hoeven niet nood-zakelijkerwijs de mening van de wijkraad of de redactie weer te geven. De Wijkkijkers zijn ook digitaal te lezen op: VAN DE REDACTIE Voorwoord van de redactie Het duurde even, maar daar kwam ze dan eindelijk, de zon! De lente leek al half verstreken toen de zon eindelijk haar weg vond. En nu zitten we alweer middenin de zomertijd heerlijk lang licht, aangename temperaturen, met blote voeten in je slippers, korte broek aan naar school, zonder jas aan naar je werk, de BBQ weer in de tuin, beetje hangen op het muurtje, waterspelletjes in de tuin, kinderen die s avonds een uurtje langer buitenspelen... Heerlijk, we hebben (bijna) zomer(vakantie). De wijk is in korte tijd veranderd van een rups in haar pop tot een kleurrijke vlinder. Zo is ook de Vlindertuin veranderd van een zanderige plek in een groene speel oase (in de dop). De opening van de Vlindertuin op 15 mei was al even kleurrijk en gevarieerd. De Wijkkijker is eigenlijk net zo goed veranderd in de afgelopen 2 jaar. Van het blauwe wijkkrantje tot de huidige kleurrijke wijk-glossy. Het was (en is) een heel proces. Ontwerper Rupal Chauhan van Whitepoint laat in deze Zomer-Wijkkijker zien hoe het ontwerpproces van ons nieuwe logo in zijn werk is gegaan: de start van een nieuwe kleurrijke wind door de Wijkraad. Daarna volgde de Wijkkijker. De Wijkkijker groeide in de afgelopen 2 jaar uit tot de huidige wijk-glossy die elk kwartaal weer op uw deurmat ligt te schitteren. Helaas kunnen we de doorgroeiende trend niet blijven voortzetten. De Wijkkijker groeit uit haar (betaalbare) voegen. Daarom heeft de Wijkraad besloten om de Wijkkijker terug te brengen naar een dunner formaat, waarin uiteraard aandacht blijft voor de vele aspecten van onze mooie wijk en haar bewoners, maar waarin we strenger moeten zijn op de (letterlijke) omvang van de geschreven bijdragen. De Wijkraad heeft meer goede voornemens voor dit jaar, deels gebaseerd op de resultaten van Onze verantwoording over onze werkzaamheden, over onze uitgaven als ook onze verwachtingen en vooruitzichten voor 2013 lichten we graag toe tijdens de Algemene Leden Vergadering op maandag 8 juli aanstaande. Deze avond nemen we afscheid van onze Jan Dirk van der Borg, die binnen de Wijkraad veel heeft bijgedragen op het gebied van verkeer, bestemmingsplannen, milieu en jeugd. In het afgelopen jaar was Jan Dirk onze penningmeester. Dit stokje draagt hij per 1 juni over aan Johan te Winkel, onze nieuwe penningmeester. Ook stellen we een nieuw algemeen bestuurslid aan u voor: Karlien Vinke. Wij heten beide nieuwe bestuursleden van harte welkom. En we wensen Jan Dirk een groeiende lijn binnen de politiek toe en we hopen hem nog eens te mogen begroeten in de wijk of bij een ALV. In deze zonnige Zomer-Wijkkijker hebben we eindelijk weer nieuws over de penibele (lees: lage) waterstand in de Kasteelgracht en vooral over hoe het nu verder moet. In de Herfst- Wijkkijker zal het Waterschap zelf uitgebreid hierover vertellen. Voorts kunt u lezen over de vele vrijwilligers die in onze wijk actief zijn in het WoonServiceGebied Talma Borgh, bij het Informatiepunt, in de Ouderensoos, of voor Vogelvereniging P.J. Helder. Allemaal positieve geluiden dus. Buurtregisseur Maria van der Maat stelt zich aan u voor en ook geven we het woord aan Tamara Leeneman in de rubriek Ondernemer in de Wijk. Ik wens u een mooie zomer toe en natuurlijk veel leesplezier met deze zonnige Zomer-Wijkkijker. Tot ziens! Wendy Le Griep Portefeuillehouder Sociale Zaken/a.i. eindredacteur 1 Wijkblad Osseveld-Woudhuis l nummer 3 l zomer 2013

4 VAN DE voorzitter Veranderingen Inmiddels hebben we 2 maanden een nieuwe koning, Willem Alexander, die aangeeft geen protocolfetisjist te zijn. En ook gelijk daad bij woord voegt door ongepland Armin de hand te schudden. Ik denk dat het een goed voorbeeld kan zijn voor de politiek zowel op landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau. Inmiddels zijn we ruim 10 jaar bezig met het dossier Kasteelgracht. Ja, het is waar er lijkt een doorbraak, maar snel gaat het nog niet. Dat geldt evenzeer voor de verbreding van de Zutphensestraat. En ook de wens van de Wijkraad (in overleg met de Winkeliersvereniging) voor blauwe zone parkeren op het winkelcentrum t Fort wordt door een tweetal wethouders, weliswaar deels onbewust maar wel extreem, vertraagd. Helaas is ook de Algemene Leden Vergadering vertraagd en wel door ons zelf. Op 8 juli aanstaande staat hij nu dan toch echt gepland en hoop ik van harte dat u allen aanwezig bent. We leggen als bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het voorgaande jaar. Het is belangrijk dat u daar kennis van neemt. Tevens hebben we die avond achter The Desk een aantal prominente Apeldoorners zitten. U kunt ze over diverse onderwerpen het hemd van hun lijf vragen. Ik kan u alvast verklappen dat uw vragen over vliegverkeer en gewoon verkeer goed beantwoord kunnen worden. Wat gaat er dan wel lekker? Nou, de aanwas van nieuwe bestuursleden bijvoorbeeld! Inmiddels zijn we weer redelijk op sterkte en vindt een aantal hun draai al op de diverse onderwerpen. We zijn ook goed op weg met het meerjarenplan van bestuurslid Hermien, op het onderwerp jeugd (Notitie Jeugd). Een onderwerp dat veel aandacht nodig zal hebben, aangezien onze wijk geconfronteerd wordt met een grote groep jongeren in de komende jaren. Doch het effect en de zichtbaarheid van dergelijke plannen laat vaak jaren op zich wachten. In ons geval hebben wij bestuurslid Wendy die al vanaf de eerste pennenstreken letterlijk Wijkraad Correspondentieadres: Wijkraad Osseveld-Woudhuis Ravelijn NT Apeldoorn Antwoordapparaat: info: Spreekuur wijkraad Woudhuis: iedere tweede dinsdag van de maand van tot uur, Het Bolwerk, Ravelijn 55, 7325 NT Apeldoorn. Bestuur Wijkraad Osseveld-Woudhuis Voorzitter Pieter-Willem Timmerman Wat gaat er dan wel lekker? Penningmeester Johan te Winkel in de uitvoering staat, waardoor er ook praktisch direct operationeel gewerkt wordt aan urgente problemen. Hulde voor dit onverwachts fantastische duo! Voor nu wens ik u allen, na een koude start, een fantastische zomer. Hartelijke groet, Pieter Willem Timmerman Bestuursvoorzitter Wijkraad Osseveld- Woudhuis Secretaris Mariska Kingma Sociale zaken Wendy Le Griep Hermien Jacobs Webmaster Jos van der Heijden nl Algemeen bestuurslid Karlien Vinke Bestemmingsplannen en verkeer Willem Bonestroo 2 Wijkblad Osseveld-Woudhuis l nummer 3 l zomer 2013

5 van de wijkraad Met een groet van Jan Dirk In de afgelopen 4½ jaar dat Jan Dirk van der Borg zich inzette voor de Wijkraad Osseveld-Woudhuis, is hij voor veel wijkbewoners, voor de Apeldoornse politiek en voor de gemeente een bekend en vertrouwd gezicht geworden. Ook voor ons is Jan Dirk een rots in de branding gebleken en een bestuurslid om op te kunnen bouwen. Jammer dat aan deze goede en zeer prettige samenwerking nu een einde komt. Na 4½ jaar richt Jan Dirk zich meer op zijn diepere passie: de politiek. Jan Dirk is al enkele jaren fractievolger voor het CDA in Apeldoorn en zijn ambities reiken verder. Wij wensen Jan Dirk dan ook heel veel geluk en we hopen dat zijn ambities hem verder mogen brengen. Soms was het ook best lastig. Zo werd de Wijkraad aangesproken op onze integriteit door een paar bewoners die het niet eens was met een Wijkraad standpunt. Wij kijken zo veel mogelijk naar het belang voor de hele wijk en dan kan het zijn dat een paar bewoners zich hierin niet kan vinden. Je mag mij altijd aanspreken en kritisch Ik dacht dat ik hierover een mening had en deze wilde ik ook graag kunnen geven. Hier zouden we het natuurlijk bij kunnen laten, maar dat doen we dus niet. We nemen u graag mee teug in de tijd, naar het jaar 2009, het jaar waarin Jan Dirk zijn weg vond naar de Wijkraad Osseveld- Woudhuis. Omdat ik net in de wijk was komen wonen, zocht ik naar een goede manier om de wijk en nieuwe mensen te leren kennen, als ook om een bijdrage te kunnen leveren aan deze jonge wijk. Ik was al bekend met het concept Wijkraad en ik zocht dus zelf contact met de Wijkraad. Ik sprak met Jos van der Heijden en via hem kon ik een bestuursvergadering bijwonen. Daarna ben ik niet meer weggegaan. Ik spreek over Het bestuur zag er toen nog heel anders uit. Enkele bestuursleden zouden in die periode vlak na elkaar stoppen met hun bestuurswerk. De Wijkraad kreeg in één klap een groot aantal nieuwe bestuursleden. Ik vervulde van begin af aan de portefeuille Beleid, Verkeer & Ruimtelijke Ordening. Een portefeuille naar mijn hart en naar mijn hand. Ik dacht dat ik hierover een mening had en deze wilde ik ook graag kunnen geven. In de afgelopen 4½ jaar heb ik grote en ook veel kleine dossiers beheerd en zo veel mogelijk naar een goede afronding kunnen brengen. Bekende dossiers in de wijk zijn onder meer de Zutphense straat, de fietstunnel, ontvangst in de wijk aan de rotonde Laan van Osseveld-Veenhuizerweg, de spoorwegovergang aan de Laan van Osseveld, verkeer(sproblemen en verkeersoverlast) in de wijk, parkeerproblemen (o.a. aan de Linie) in de wijk, spoorovergang Lupineweg en vele aanvullende en ondersteunende werkzaamheden op het thema jeugd. Een heel boeiende en afwisselende portefeuille dus. Vanaf het moment dat ik ben begonnen met mijn bestuurswerk, heb ik het contact gezocht met de wijk en met de politiek. De Wijkraad heeft in de afgelopen jaren met een nieuw team een meer positief kritische houding gekregen. Het actief zoeken naar het gesprek, de andere partij beter leren kennen en vanuit een positieve relatie verder werken aan het gemeenschappelijk belang. Dat werkt. Dat werkt nog steeds. Vanuit een positieve relatie kun je stappen zetten. En zo zit ik ook in elkaar. Er is altijd een groter belang om je voor in te zetten en dat doe ik graag. Dat is ook altijd de kracht geweest van de Wijkraad waarvan ik deel heb mogen uitmaken. Een fijne tijd waarop ik met veel plezier terugkijk. blijven op hetgeen ik doe en hetgeen de Wijkraad doet, maar een verwijt dat de Wijkraad niet integer zou handelen, dat is echt onterecht. Dat deed mij wel wat. Aan het nieuwe bloed in de Wijkraad geef ik mee: zorg dat je een goed netwerk om je heen opbouwt en onderhoud dit, houd contact met de wijkbewoners en met de politiek en zorg dat je als team plezier houdt in je Wijkraadwerk. Voorkom dat je een verlengstuk wordt van de gemeente, blijf positief kritisch en blijf luisteren. Nu is het tijd voor mij om te stoppen met mijn bestuurswerk.. Tijd voor een nieuwe stap. Ik ga mij meer richten op de politiek. Dit betekent dat ik betrokken blijf bij de wijk, maar dan vanuit een andere invalshoek. Ik zeg dan ook: tot ziens! Wijkblad Osseveld-Woudhuis l nummer 3 l zomer

6 exibele opvang & verlengde openingstijden OOK in Osseveld en Woudhuis een wereld te ontdekken! Elk kind is nieuwsgierig. Elk kind is anders. Inspelen op de persoonlijke ontwikkeling van een kind, uitgaan van zijn kracht. Zorgen dat een kind zich thuis voelt. Dat is onze uitdaging! Elke locatie heeft zijn eigen sterke punten, maar overal is er een uitgebreid aanbod van spelen creatieve materialen en zelfs de jongste kinderen kunnen al deelnemen aan workshops. Kinderopvang OOK in Osseveld en Woudhuis: Keerkring 72: kinderdagverblijf, peutergroep en BSO Sterrenpret Bolwerk: kinderdagverblijf Het Kleine Woud, BSO Het Grote Woud, peuterspeelzaal Het Peuterwoud Ravelijn 384: peuterhuis Zonnewende, BSO Het Zonnewoud Fortlaan 2: BSO Het Regenwoud Meer informatie kunt u vinden op de website: Natuurlijk buitenspelen Buiten val je van de ene verbazing in de andere. Verstopplekjes, ontdekpaadjes, klimmen en klauteren, beestjes ontmoeten, met blaadjes prachtige schilderijen maken of knikkeren met eikels en kastanjes. De wind blaast ons vooruit en als het regent zetten we gewoon onze capuchon op. OOK-Thuis: gastouderopvang bij een gastouder of bij u thuis professioneel, exibel, betrouwbaar en voordelig! Info: HULp NodiG BiJ KLUSSeN? Lid VLOK branchevereniging Geen voorrijkosten Vrijblijvende heldere offerte Snelle service en klantgerichte instelling Eén aanspreekpunt voor de gehele klus Gebruik van eerste klas materialen Oplevering volgens afspraak Bouwaanvraag Landelijk opererend netwerk Arie is van vele markten thuis en heeft 33 jaar onafgebroken in de bouw gewerkt en daar veel ervaring opgedaan. Na zijn timmeropleiding is hij bij verschillende bouwbedrijven werkzaam geweest, eerst als timmerman, later als meewerkend voorman. Hij heeft de aannemers- en AutoCAD tekenopleiding met goed gevolg afgesloten. In de loop der jaren heeft hij zich ontwikkeld tot allround vakman. Arie werkt secuur en heeft oog voor detail. Met name deze kenmerken en zijn veelzijdigheid zijn het voordeel dat u één aanspreekpunt heeft voor de uitvoering van de diverse kluswerkzaamheden. Arie de Hoop Apeldoorn M e i Verbouw/Onderhoud/Renovatie Timmer-, tegel-, metsel- en schilderwerk Elektra- en loodgieterwerk Badkamers/Keukens/Dakkapellen Wandafwerking/Vloeren/Hang- en sluitwerk

7 Column Wijkblad Osseveld-Woudhuis l nummer 3 l zomer

8 Flexibele werkplek oplossingen Werken op uw manier! Volledig ingerichte kantoren Business lounge Vergaderruimtes Uitstekende services naast uw thuiswerkplek Netwerken 2B2B Voor elk budget.vanaf 25 euro per maand Meer weten over onze oplossingen? RE1451_SPOW Advert Netherlands_H90xW130mm_NOV 2012 v5.indd 1 30/11/ :20 Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Fleks Osseveld Linie 540, 7325 DZ Apeldoorn al vanaf 6,36 Vaste en flexibele opvang met ruime openingstijden opvang vanaf 06:30 uur!* bij voldoende aanmeldingen Zeer aantrekkelijke en betaalbare uurprijs! Dit kan u honderden euro s per jaar schelen* * t.o.v. andere aanbieders All-inclusive pakket met luiers, (baby) voeding, broodmaaltijden, tussendoortjes en drinken bij de uurprijs inbegrepen! Mogelijkheid tot ontbijtservice en warme maaltijd! Vers en zoutarm bereid. Kinderen tot 1 jaar eten gratis warm mee! We vinden het belangrijk om een veilig en vertrouwd gevoel te geven aan kind en ouder(s). Dit doen we door een knusse, huiselijke sfeer en een persoonlijke benadering. Dat maakt Fleks Kinderopvang uniek! Fleks kinderopvang Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang

9 marketingcommunicatie procesmanagement beurs in de wijk Bolwerkbeurs Zaterdag 13 april was uw Wijkraad present op de leukste (Wijk)beurs van heel Nederland: de BolwerkBeurs 2013! Dé ontmoetingsplek voor ondernemers in de wijk en de wijk(bewoners). Hier konden wijkbewoners goed ervaren hoeveel bedrijvigheid onze wijk kent en welke producten en diensten er in de eigen wijk te vinden zijn. Vaak hoef je de eigen wijk niet uit, als je maar weet wat je in Osseveld en Het Woudhuis kunt vinden. En dat blijkt heel veel te zijn. Terwijl de ouders de beursvloer verkenden, konden de kinderen buiten terecht voor diverse spelactiviteiten. Ook Binky van Kinderspeelparadijs Malkenschoten liep s middags rond en juichte de kinderen van de Kidsrun voor KIKA enthousiast toe. Uw Wijkraad was binnen te vinden met een eigen stand. We ontvingen veel bewoners aan onze stand met vragen en opmerkingen over de wijk, maar we kregen ook veel goede en vooral positieve reacties op ons wijkblad de Wijkkijker. Dat doet ons deugd. De Wijkkijker wordt goed gelezen en lijkt echt zijn plek in de wijk verworven te hebben. We blijven werken aan een mooie en informatieve Wijkkijker, die elk kwartaal weer de moeite is om er eens lekker voor te gaan zitten. Even een uurtje rust met de Wijkkijker op de bank of lekker buiten in het zonnetje. En komt er weer een BolwerkBeurs, dan zijn wij weer graag van de partij! Tot ziens! Op vrijdag (avond) 12 april en zaterdag (overdag) nieuws over de 13 april 2013 kunnen bewoners, ondernemers, scholen en (sport) verenigingen in Osseveld en nr. 2 Woudhuis weer genieten van de BolwerkBeurs in hun eigen wijk. Woon je in Osseveld of Woudhuis? Ben je ondernemer in Osseveld of Woudhuis? Kom dan op zaterdag 13 april 2013 naar het Bolwerk voor Meld je dan aan als standhouder voor de tweede een bezoek aan de tweede BolwerkBeurs! Dan kun je: BolwerkBeurs op zaterdag 13 april 2013! Dit zijn de voordelen: Lekker uit in de eigen wijk! Kennismaken met ondernemers uit de wijk. Van accountant Je presenteert je onderneming aan honderden bewoners uit tot zwemschool van reisbureau tot schoonheidsspecialiste. je eigen wijk. Verenigingen, stichtingen en samenwerkingsverbanden In korte tijd kun je persoonlijk contact maken met een groot aantal potentiële klanten. ontmoeten. Weet je eigenlijk wel hoeveel (sport) Je vergroot je naamsbekendheid in de wijk op een snelle en verenigingen, stichtingen en samenwerkingsverbanden er in voordelige manier. de wijk zitten? Een bijzonder aanbod dat je niet mag missen. De mond-tot-mond-reclame over jouw onderneming krijgt Je kunt er genieten van een kopje kof ie en een praatje een gezonde boost. maken met de buurman of buurvrouw. Dit terwijl je kijkt De Bolwerkbeurs biedt een platform voor heel ondernemend naar de verschillende demonstraties die de standhouders Woudhuis-Osseveld: van bedrijf tot school, van gemeente tot geven of ziet hoe wijkwethouder Paul Blokhuis op speciale (sport)vereniging, maar ook het jeugd- en jongerenwerk. wijze de 2e BolwerkBeurs opent. Daarnaast is er voor ondernemers op vrijdag 12 april een Houd de site in de gaten. Op korte netwerkavond, waarbij je kunt kennismaken met andere termijn wordt de lijst van standhouders gepubliceerd. ondernemers uit de wijk. Het thema van deze avond is Het Voor onze jeugdige wijkbewoners Nieuwe Samenwerken. hebben we deze keer een kidsrun ten Samenwerken betekent voor iedere ondernemer iets anders: voor bate van Kika georganiseerd. Je kunt de een is dat het gezamenlijk ontwikkelen van een product of een geschminkt worden en we hebben een netwerk, voor de ander is dat een hechtere samenwerking zoals speciale gast voor de kleintjes. Verder bijvoorbeeld het opzetten van een coöperatie. De sprekers van deze avond belichten het thema Het Nieuwe Samenwerken ieder zijn er activiteiten op het Cruijfcourt en vanuit de eigen expertise. Zo komt Martijn Hoedemakers van in The Corner. Hoedemakers Consultancy spreken. Hij belicht het thema vanuit Twitteractie de iscaal/administratieve hoek. Jerry Tieben van esquis spreekt over het Nieuwe samenwerken vanuit de vormgevingskant. En Speciaal voor de BolwerkBeurs is er een twitteractie opgezet. Ronald van Wetering, directeur bedrijven Rabobank Apeldoorn Deelnemende standhouders laten je pro iteren van speciale en Omgeving, weet natuurlijk als geen ander wat samenwerking aanbiedingen. Alleen op 13 april kun je gebruik maken van deze voor ondernemers in de huidige inanciële situatie kan betekenen. twitteractie. Kijk op de site (www.bolwerkbeurs.nl) wat de actie inhoudt en bezoek op 13 april de Bolwerkbeurs om te kunnen Je zult deze avond voldoende inspiratie en informatie krijgen pro iteren van de aanbieding! over het thema. Inspiratie die je in jouw eigen onderneming in de praktijk kunt brengen. Opgeven voor deze avond kan via www. bolwerkbeurs.nl De BolwerkBeurs wordt mede mogelijk gemaakt door: Een mooi voorbeeld van een lokale vorm van samenwerken is Hermien Jacobs PROJECTMANAGER VOOR OVERHEID, ONDERWIJS EN JEUGD het netwerk 7325: alle ondernemers uit de wijken Woudhuis- Osseveld kunnen zich aansluiten bij het netwerk en op die manier in contact blijven met buurtondernemers. Monique Scholtz Hermien Jacobs ACTIVITEITENCENTRUM t OSSEWOUD Wijkbewoners: blijf niet achter de geraniums zitten! Wilt u mensen ontmoeten: kom dan op dinsdagmiddag naar de soos in Het Bolwerk aan de Ravelijn 55. Iedere dinsdagmiddag van uur (behalve in de vakantieperiode, van 12 juni t/m 2 september) kunt u onder het genot van een kop koffie of thee aan allerlei activiteiten deelnemen: zoals kaarten en diverse gezelschapsspelen of creatief bezig zijn. Maar gewoon met elkaar praten kan ook. Niets moet, alles mag: gezelligheid staat voorop! Kosten: 1 euro per middag inclusief koffie en thee. Wij zoeken nog mensen die kunnen klaverjassen of dat graag willen leren. Beschikt u over wat vrije tijd en vindt u het leuk om ons te helpen met deze activiteiten, neemt u dan contact met ons op. U bent van harte welkom. Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de telefoonnummers en De vrijwilligers van t Ossewoud Wijkblad Osseveld-Woudhuis l nummer 3 l zomer

10 Leven in Beweging vitaliteitscoaching voor Business & Particulieren MOVE... and you can do it! Fit in de zomer blijven, maar geen zin om binnen bij een sportschool te sporten? Leven in Beweging heeft dan voor u een mooie Zomer Beweeg Special op maat in Apeldoorn! Wat zijn de mogelijkheden en voordelen van de Zomer Beweeg Special? sporten met een ervaren en gediplomeerde personaltrainer/vitaliteitscoach sporten (in de buitenlucht) op een locatie waar u het wilt, bijv. bij u thuis, in de tuin, of een leuke lokatie bij u in de buurt sporten met gerichte aandacht en advies voor u alleen of samen met uw partner, buurman, buurvrouw of vriend(in) sporten naar uw behoefte en wensen zoals cardiotraining, cross-fit training, functionele krachttraining en/of core stability sportmaterialen worden voor u meegenomen sporten d.m.v. een losse les of met een strippenkaart (10 lessen) die geldig is van juni t/m september 2013 Wat zijn de kosten? personaltraining; één persoon (60 minuten) 37,50, twee personen (60 minuten) 50,00 personaltraining; arrangement, 10 lessen voor één persoon, 350,00 personaltraining; arrangement, 10 lessen voor twee personen 450,00 * alle prijzen zijn inclusief 21% BTW Informatie en referenties: bezoek onze website of bel Maarten Hendriks voor een vrijblijvende afspraak Volg ons ook op de sociale media Kom eens kijken op Daltonschool Waarom de Zonnewende? Dalton: samenwerken, zelf doen, verantwoordelijk zijn Ieder kind, eigen wijs: taal en rekenen op niveau, onderwijs voor meerbegaafden Hoge resultaten: CITO-score in alle leerjaren hoger dan gemiddeld Peuterhuis: vanaf 3 jaar, samenwerken met kleuters, i.s.m. stichting OOK Wilt u meer weten? U bent van harte welkom! Belt u ons, dan maken we een afspraak. Locatie Keerkring (Osseveld) Zonnewende ET Apeldoorn T: (055) Vraag naar Ton de Haan Locatie Ravelijn (Woudhuis) Ravelijn NV Apeldoorn T: (055) Vraag naar Lieselotte Steenbergen

11 Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Wijkraad Osseveld-Woudhuis Jaarrekening Jaarverslag Begroting 2013 Maandag 8 juli 2013, Bolwerk Ravelijn 55 Inloop uur, aanvang uur t/m uur En stel uw vragen aan ons gastenpanel: Waterschap Vallei en Veluwe, Gerard van den Brandhof Directeur Vliegveld Teuge, Meiltje de Groot Wethouder Paul Blokhuis Wijkagent Frans Jan Derks Geef uw vragen vast door via Aansluitend borrel(hapjes)

12 Openingstijden op Afspraak: Zondag/ Maandag Gesloten Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Mergelland ZX Apeldoorn ( 06 ) Kraamzorg nodig? Natuurlijk Naviva! Wij doen meer dan beschuitjes smeren Bij ons kun je rekenen op : De Naviva huilpreventiemethode (o.a. babymassage) en (borst)voedingsbegeleiding Een gespecialiseerde kraamverzorgende bij je thuisbevalling Ons consulententeam: persoonlijk advies ter voorbereiding op je kraamtijd De helpdesk: 24 uur bereikbaar... voor alle zekerheid Altijd garantie op de afgesproken zorg Bel of kijk op

13 internet in de wijk Draadloos in de wijk Draadloze internetverbindingen (wifi) zijn niet met het blote oog zichtbaar. Meestal krijgt wifi niet zoveel belangstelling. Hoogstens horen we wat gemopper als het signaal te zwak is. Wie op zoek gaat naar zulke draadloze netwerkjes, vindt een groot aantal huis-, tuin- en keukennetwerkjes. Zonder dat we het doorhebben, storen die elkaar. Als u wifi gebruikt, verdient dat af en toe aandacht. Hierover schrijf ik. Wordt het een probleem? Wat veel mensen niet weten, is dat die netwerkjes elkaar dwars zitten en dat er meer invloeden zijn die uw wifi ontvangst het leven zuur maken. Maar als u het verstandig aanpakt, kunnen u en uw buren meer lol hebben van het wifi netwerk. Onderzoekers hebben hun licht er op geschenen: Wifi is een inefficiënte manier van communiceren geworden. Nu de band steeds drukker wordt, komen er waarschijnlijk steeds meer problemen. Zo n probleem kan zijn dat als uw buren hun wifi aanzetten, u ineens geen draadloze internetverbinding meer heeft. Maar andersom kan een onhandige opzet bij u thuis uw ontvangst beperken, maar ook die van uw buren. Zoals u kunt zien in één van de afbeeldingen, kunnen netwerken elkaar overlappen. Een wifi netwerk is in het plaatje weergegeven als een cirkel met middenin de zender met antenne. Waar netwerken van verschillende zenders elkaar overlappen, neemt de capaciteit al snel af. Hoe meer overlap, hoe minder capaciteit. Diverse elektrische apparaten kunnen de wifi verbinding storen. Ondanks dat hiervoor technische regels zijn, kunnen veel apparaten toch het signaal van wifi zenders en ontvangers beïnvloeden. Signalen kunnen elkaar als het ware weg drukken. Als de één zendt, stoort dat de ander. Hoe meer wifi netwerken, hoe minder vreugde Als het wifi signaal zwakker wordt in huis, reageren veel gebruikers door ergens een extra zender (wireless access point) of afzonderlijke versterkers in te richten. Dat lijkt slim, maar dat is het meestal niet. Rondom zo n nieuw punt is namelijk één signaal weliswaar (enigszins) sterker, maar dit gaat ten koste van andere signalen in huis. Een goed ingericht wifi netwerk is precies sterk genoeg voor één huis met één zender, goed daar binnen en niet meer daar buiten. Bij voorkeur staat de zender middenin het huis of anders dicht bij de ontvangers (laptop, PC). Kanalen slim gebruiken Om het gebruikers makkelijk te maken, zijn de meeste wifi zenders voorzien van een aantal kanalen. Standaard is meestal kanaal 6 ingesteld. Maar als alle zenders op hetzelfde kanaal zenden, dan praten alle zenders door elkaar. Dat geeft storing en een slechte ontvangst. Slechte ontvangst zorgt voor trage en onbetrouwbare verbindingen. Kies de kanalen daarom slim, zodat je elkaar niet dwars zit. Als er in je apparaat de mogelijkheid is voor automatische kanaalkeuze, dan is het bijna altijd verstandig die te gebruiken. Sommige wifi routers hebben de super g modus voor extra bereik. Dat klinkt leuk, maar deze is bijna steeds gebonden aan kanaal 6. De extra hoge snelheid is alleen haalbaar, als de buren géén super g gebruiken en/of een ander kanaal kiezen. Meer overleg = betere ontvangst Door met elkaar te overleggen en af te stemmen, kun je beter met de beschikbare bandbreedte werken. Wie niet voor automatische kanaalkeuze kiest, kan bijvoorbeeld ook het laatste getal in het huisnummer als leidraad nemen: huisnummer 16 op kanaal 6, 17 op kanaal 7, 18 op kanaal 8, 21 weer op kanaal 1 en 20 (0 aan het eind) op vijf. Ook dat werkt alleen als we dat allemaal zo inrichten. Dus knoop eens een gesprek met de buren hier over aan en maak afspraken. De netwerkkabelverbinding is beter! Het allerveiligste èn snelste blijft de oude vertrouwde netwerkkabel met zo n clipje dat achter in de PC gaat. Een kabel biedt over grote afstanden snelheden die tot 1000x hoger kunnen liggen dan die van het draadloze netwerk. Bovendien kan al het gedoe van netwerkwachtwoorden en kanaalkeuze meestal achterwege blijven. Het is dus ook nog makkelijker. Maar als u met bijvoorbeeld een smartphone werkt, zult u toch voor wifi kiezen en dan heeft het zin om eens met de buren een plannetje te maken. Meer weten? Google eens op wifi interference en/of wifi interferentie. Ingezonden door Peter Ambagtsheer, Landelijk gelegen kinderdagverblijf t Indiaantje biedt naast het unieke speelbos op eigen terrein, veel verschillende contractmogelijkheden. Naast de standaardopvang nu ook flexibele opvang zowel s avonds als in het weekend. Zie onze vernieuwde site voor meer informatie of bel: Wijkblad Osseveld-Woudhuis l nummer 3 l zomer

14 SPELEN IN DE WIJK Opening Vlindertuin In de weken voorafgaande aan de opening van de Vlindertuin op 15 mei kon u de laatste nieuwtjes volgen via De Stentor, onze FaceBook pagina en onze berichtjes op Twitter. Er is door een vaste groep vrijwilligers weer keihard gewerkt aan alle voorbereidingen om deze opening tot een succes te kunnen maken. Denktank Breed heeft op verzoek van de Wijkraad de opening vormgegeven en op de dag begeleid. Dit hebben ze geweldig gedaan! Natuurlijk Nieuwsgierig combineerde de lente-expeditie met de opening en hield hetzelfde thema aan: vlinders. Over vlinders is veel te vertellen, te beleven en te leren. Dus logisch dat er zoveel enthousiaste kinderen met hun (groot) ouders op af kwamen. De IVN leende twee vrijwilligers uit om de kinderen meer te kunnen vertellen over de ontwikkeling van eitje tot vlinder. Niet alleen iets leren over de natuur, er was ook alle ruimte om heerlijk te spelen. Vanaf deze woensdag de 15de mei, de dag van de officiële opening, werd ook de kraan opengezet en konden de kinderen de waterspeelplaats in gebruik nemen. Spetteren maar! Hier hadden de kinderen lang naar uitgekeken. En wat kwamen er veel kinderen naar de Vlindertuin deze middag. De eerste 50 kinderen konden meedoen aan de Natuurlijk Nieuwsgierig Expeditie, alle andere kinderen mochten meedoen aan andere activiteiten. Na afloop mocht er een rupsje worden geadopteerd voor thuis. Het rupsje ging voorzichtig in een pipetschaaltje, samen met een stukje witte kool. Want rupsen doen maar drie dingen: eten, eten en nog eens eten om daarna te verpoppen tot een prachtige vlinder. In dit geval waren het de rupsen van het koolwitje. En wat komt er dan straks uit de pop? Juist, een koolwitje. Het Grote Wachten was op Wijkwethouder Paul Blokhuis voor de officiële opening. Hij kwam natuurlijk op de fiets. Met hem bezocht ook een aantal andere medewerkers van de gemeente de opening van de Vlindertuin: Karsten Orth (architect), Wim Bergink (stadsdeelmanager), Henk Harmsen (wijkbeheerder) en Marcel Keurhorst (inspecteur Veilig Spelen). Uw Wijkraad mocht natuurlijk niet ontbreken. Enigszins onopvallend, maar overduidelijk zeer tevreden stonden enkele bestuursleden tussen het rondfladderende jonge publiek. Paul Blokhuis gaf een mooie speech bij het onthullen van het Openingsbord. Dit openingsbord is gebaseerd op de tekening van Sabrina Onstenk, ambassadeur voor Natuurlijk Nieuwsgierig. Haar tekening werd allereerst gebruikt voor de kleurwedstrijd waaraan alle (basisschool)kinderen in de wijk konden meedoen. Deze tekening werd ook de blue copy voor het openingsbord. De scholen werkten hier goed aan mee, waardoor er zeker 300 tekeningen terugkwamen. Voor Sabrina was het dan ook nog een hele klus om de 3 winnende kleurplaten te selecteren. Helaas waren de winnaars niet bij de opening aanwezig, maar de dag erna bezocht Sylvia van Ark de basisscholen om de gelukkige winnaars hun prijzentasje te geven. De Wijkraad bedankt via deze weg ook nog eens uitgebreid de vrijwilligers die zich deze dag hebben ingezet om de opening voor elkaar te krijgen. Voor de gemeente en voor onze jonge wijk is hiermee een lang en geduldig wachten beloond. De Vlindertuin is er weer en iedereen mag er spelen. Als het groen de kans krijgt om te groeien kan er helemaal natuurlijk worden gespeeld en ontdekt. Want daar is de Vlindertuin op ontworpen: natuurlijk spelen in een deels ingerichte omgeving. Kom gerust eens kijken en beleven: in het hoekje van de Woudhuizerallee-Laan van Osseveld Ravelijn. Tot ziens! 12 Wijkblad Osseveld-Woudhuis l nummer 3 l zomer 2013

15 natuur IN DE WIJK Verslag Natuurlijk Nieuwsgierig Op woensdag 15 mei stond Natuurlijk Nieuwsgierig weer op het programma, het thema was vlinders. De opkomst was groot, want het was deze keer GRATIS! De kinderen werden zoals gewoonlijk weer in groepen verdeeld. Je had deze keer de rupsen, coconnen en vlinders. In het begin moesten we nog even wachten tot de wethouder Paul Blokhuis er was voor de feestelijke opening van De Vlindertuin. Toen hij er eindelijk was hield hij nog een korte toespraak waar hij de volgende punten aandacht gaf: Dat er ook een woonwijk is die de vlindertuin heet (zuidbroek), maar dit natuurlijk de enige echt is! Dat er veel in de buurt is gebouwd zoals een basisschool, het Cruijff Court en verzorgings/ woon centrum. Dat de mensen in de buurt van De Vlindertuin de tuin bijna helemaal zelf ontworpen hebben. Dat de Denktank Breed en Wim Bergink ook veel werk hebben geleverd. Hij hoopt dat het een leuk succes wordt in de wijk Wouduis- Osseveld. Na zijn toespraak is hij samen met Sabrina (de tekenares van het doek én voormalig ambassadeur bij Natuurlijk Nieuwsgierig) het doek gaan onthullen. Na de toespraak van de wethouder hadden de kinderen nog een verrassing voor de wethouder. Ze probeerden de grootste gelukswens van Apeldoorn te maken, dit was de wens: Natuurlijk Nieuwsgierig is erg blij met de nieuwe vlindertuin Na de feestelijke opening ging een groepje bijv. naar het stoepkrijten, daar was het de bedoeling om met stoepkrijt een soort vlinder of bloem te krijten, rupsen mochten natuurlijk ook! Je kon ook naar de levende rupsen, vlinders en coconnen, je kon ze bestuderen met de microscoop en eventjes vasthouden. Je had ook de vlinderloop, daar kreeg je de uitleg hoe een eitje een volwassen vlinder wordt. Tussendoor kon je ook nog het onthulde doek gaan verven, dan kreeg je een kwast en dan kon je het doek een stukje verven. Ook kon je je laten schminken. En natuurlijk kon je waneer je maar wilde lekker in de speeltuin spelen! Een kinderopvang OOK (samen met wisselwerk) regelden het eten en drinken. Ook waren er twee dames van de IVN (Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie). Op het eind namen we afscheid van Thomas (ikzelf) die er mee stopte. En natuurlijk kreeg iedereen weer een zoekkaart! Groetjes Thomas Peeters (nu: voormalig-ambassadeur) Nawoord van de expeditieleider Marnix Klooster maakte weer prachtige foto s, bekijk ze op nn2013q2. Sylvia van Ark zette een boekwerk online van alle kleurplaten die de kinderen maakten ter gelegenheid van de opening van De Vlindertuin: com/woos-kinderpersbureau. Het succes van deze middag is het resultaat van mooi staaltje samenwerking tussen de gemeente, Denktank Breed, IVN Apeldoorn, Wijkraad, vrijwilligers en bewoners, jong en oud. Speciale dank aan twee jonge wijkbewoners: Sabrina Onstenk die de tekening maakte voor de kleurplaat en het schilderwerk en Thomas Peeters die afscheid nam als ambassadeur. Dank jullie wel! De volgende expeditie staat gepland voor woensdag 9 oktober. We gaan dan weer lekker het bos in. Niks missen van Natuurlijk Nieuwsgierig? Meld je aan voor onze maillijst via Jeroen Wijkblad Osseveld-Woudhuis l nummer 3 l zomer

16 Van Wamelen Optiek Een goede service van uw opticien is enorm belangrijk. Daarbij zoekt u natuurlijk ook een mooi, modieus en comfortabel montuur. Van Wamelen Optiek weet dat als geen ander. Brillen, contactlenzen en zonnebrillen Van Wamelen Optiek heeft altijd de nieuwste, mooiste en leukste trends op oogmodegebied voor u. Of het nu gaat om een trendy zonnebril of een onzichtbare contactlens, u vindt het bij Van Wamelen! Door gericht in te kopen op de nationale en internationale beurzen bieden wij u altijd de laatste mode voor elk budget. GRATIS parkeren Winkelcentrum t Fort, Apeldoorn, Winkelcentrum t Fort Linie DP Apeldoorn T: I : Fysiotherapie Manuele therapie KISS therapie Bekkenfysiotherapie Kinderfysiotherapie Sportfysiotherapie Oedeemtherapie Medical taping Handtherapie Kaaktherapie Shockwave therapie Psychosomatische therapie Oefentherapie Revalidatie Osteopathie Acupunctuur Valpreventie Medisch fitness Doelgroepcursussen Looptraining (claudicatio int.) Arbeidsreïntegratie Leeuwis Fysiogroep brengt u in beweging! BESTE SERVICE - TEVREDEN PATIËNTEN - SNEL EEN BEHANDELING

17 kerk in de wijk Je zult vrij zijn! Met de vakantie voor de deur is vrij zijn een belangrijk gespreksonderwerp. Hoe vullen we deze periode in? Binnen de kerk komt dit onderwerp met regelmaat aan de orde. Wie een beetje thuis is in de woorden van de Bijbel weet dat de 10 woorden (ook wel de 10 geboden) die God aan mensen meegaf om te kunnen leven, begint met: ik, God, heb je bevrijd. Blijf vrij. Eeuwen terug, toen deze woorden werden neergeschreven, werd er een specificatie achteraan gezet: houd één dag per week vrij! Niet werken, niemand voor je aan het werk zetten. Zo kan iedereen ervaren wat vrij zijn betekent. Vanuit de protestantse gemeente Osseveld-Woudhuis wensen we iedereen een goede vakantie toe. Denk eens (met ons) na wat je jezelf allemaal oplegt aan moeten. Geniet van het vrij-zijn. Geniet van elke dag! Als u ergens mee zit, of eens wilt praten, kunt u ons altijd bellen op of mailen naar voor een afspraak. Corma Baas & Jaap Kappers, (predikanten) Deze opdracht heeft tal van uitwerkingen gekend. De Joden hielden de Sabbath (wat letterlijk ophouden betekent) van vrijdagavond tot zaterdagavond. Binnen de kerken werd de zondagsrust verkondigd: niet fietsen op zondag, geen ijsje kopen en vult u het zelf maar aan. Wij horen mensen wel zeggen dat ze niets meer met de kerk hebben, want ze moesten zo veel. Ze moesten op zondag naar de kerk. We zijn weer jaren verder. Hier en daar maaien buurvrouwen op zondag het gras en hangen buurmannen hun was buiten. Er is koopzondag en mensen verdringen zich rondom de kassa van de supermarkt voor hun (vergeten) boodschappen. Zijn de Bijbelse woorden achterhaald? Ooit zijn die woorden ik heb je bevrijd, blijf vrij bedoeld om mensen tot rust te laten komen. Gericht aan mensen die rusteloos en gek worden van het moeten dat ze zichzelf en anderen opleggen. Je moet werken, een goede collega, vader, moeder zijn. Je moet vrijwilliger zijn op tal van terrein. Je moet naar de sportschool om slank en fit te blijven. En je moet ook nog tijd houden voor jezelf en dat allemaal in die ene dag, die ene week. En in die drie weken vakantie moet ik tot rust komen. Dat moet! Voeten groeien niet alleen in de lengte, maar ook in de breedte. Daarom zijn Twins en Trackstyle schoenen verkrijgbaar van zeer smal tot extra breed. U vindt ze bij de vakman die beide maten meet. kijk voor adressen op: twinsentrackstyle.nl Twins-Trackstyle_2011_A4_4schoenen.indd :37:37 Wijkblad Osseveld-Woudhuis l nummer 3 l zomer

18 Muzieklespraktijk John van der Stok Meer dan 30 jaar muzikaal actief in Apeldoorn Lessen op keyboard, orgel en piano Voor wie? Alle leeftijden. Kinderen v.a. ongeveer 6 jaar. Instrument? Toetsen: Keyboard, Piano en Electr. Orgel. Hoe? Het accent van de lessen ligt op lichte (pop)muziek en licht klassiek, aangepast aan leeftijd en mogelijkheden. Theorie en akkoorden: Zelf een begeleiding maken? Leer akkoordsymbolen begrijpen en gebruiken. Techniek: Ontdek de mogelijkheden van je digitale piano/keyboard. Gebruik je laptop of Ipad bij de lessen. Maak midi/audio opnamen. De lessen zijn in de Maten of in Osseveld Oost. De Maten: Wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101. Osseveld Oost: Gebouw Ruisend Veld, Het Verlaat 128. Meer dan 30 jaar m Voor wie? Alle leeftijde Kinderen v.a. ongeve Instrument? Toetsen: Keyboard, Pia Hoe? Het accent van (pop)muziek en licht k aangepast aan leeftij Theorie en akkoorden Leer akkoordsymbolen + Techniek: Ontdek de piano/keyboard. Geb lessen. Maak midi/audio Info? Kijk op de website, bel ; of mail naar Gymnastiekvereniging KRACHT DOOR ONTWIKKELING De gymnastiekvereniging voor jong en oud ook bij jou in de omgeving: -Gymnastiek o.a. aan de Fortlaan/Aristotelesstraat -Ouder/kind gym aan de Eekschillersdreef -Sportfit 55+/ Aerobic fitness 55+ o.a. in de WSV sporthal -Jazzdans o.a. aan de Fortlaan /Glazeniershorst -Trampolinespringen aan de Keerkring Kijk voor meer info op Faciliteiten Zwemles voor Survival ABC Privé, duo of trio zwemles Snelcursus (survival ABC) Meer bewegen voor ouderen Zwemmen met beperking Zwemlocaties Apeldoorn Houttuinen Oost 40 Eervolle vermelding bij de verkiezing zwemonderwijzer 2012! ZONLID - KWALITEIT - KINDVRIENDELIJK - ERVARING MEEDENKEND - PERSOONLIJK - MAATWERK Beekbergen Parc Spelderholt /

19 column Zomer Eindelijk!! De lente is in Nederland gearriveerd. Ik heb het idee dat er nog geen voorjaar zo veel over het weer is gesproken als dit jaar. In mei de koudste dag sinds 20 jaar beleefd. En dat terwijl de aarde langzaam opwarmt. Maar het mooie weer betekent dat er weer veel buiten wordt gesport: hardlopen, racefietsen, wandelen. De avondvierdaagsen in en rond Apeldoorn zijn weer aan de beurt. Dit blijf ik een mooie manier vinden om de kinderen op een gezellige, ontspannen manier met beweging in aanraking te brengen. Sommigen hebben het de week van de avondvierdaagse wel erg druk. Voetbaltrainen, trainen op de racefiets en 4 avonden lopen. Deze kinderen hoeven niet in contact gebracht te worden met bewegen. Om de mogelijkheid te bieden aan iedereen hebben we een nieuwe mogelijkheid bij ABC: ouder-kind sporten. Op deze manier willen we graag een bijdrage aan de gezonde leefstijl leveren van ouders en kinderen. In een eerdere column heb ik verteld hoe leuk het is om samen met je kind sportief bezig te zijn (2012: fietsen naar Limburg). In het kader van de jeugd verbaas ik me er al langer over dat als het mooi weer wordt, de sporten al met zomerstop gaan. Voor het gevoel hebben we alle voetbal-, hockey- en andere sportwedstrijden in de regen langs de kant gestaan. En dan wordt het lente/zomer en is de laatste training al weer. Het lijkt me een prima idee om tot de zomervakantie door te sporten. In de zomer stopt dan de competitie een week of 8. En in de winter kan de competitie dan wat langer stop gezet worden. Maar goed: ik nodig alle sportende jeugd graag uit om de conditie bij ons op peil te houden! In de zomer hebben we hier speciale mogelijkheden voor. Ik sluit af met een leuk voorbeeld: een aantal jongedames moest voor school (voortgezet onderwijs) mee doen aan de midwintermarathon. Ze zijn bij ons komen trainen en gaan nu gewoon door, omdat het goed en gezellig is. Ik ben trots op jullie en hoop dat er een volgende wedstrijd uitgekozen wordt om aan mee te gaan doen!! Ik wens iedereen een sportieve zomer toe! Harald wisselwerk Buurtregisseur in de wijk Sinds januari 2013 heeft Osseveld-Woudhuis er een nieuw gezicht bij gekregen: Maria van der Maat. Vanuit Wisselwerk vervult zij de nieuwe functie van Buurtregisseur. Maar wie is zij en wat doet een Buurtregisseur eigenlijk? Tijd voor een kennismakingsgesprek. De functie van Buurtregisseur is een nieuwe functie. Sinds begin dit jaar oefenen vier mensen dit beroep uit in Apeldoorn. Ieder stadsdeel heeft een Buurtregisseur. Als Buurtregisseur werk ik voor het stadsdeel Noordoost Apeldoorn. Het is de bedoeling dat ik als Buurtregisseur mensen verbind met elkaar en met organisaties. Ik breng ze samen. Ik begeleid bewoners, maar wel zo, dat mensen zoveel mogelijk zelf doen; zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun leefomgeving en hoe de mensen in een buurt zich tegenover elkaar gedragen. Dit werk doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Ik werk onder meer samen met scholen, woningcorporaties, politie, buurtverenigingen, bewonersgroepen, wijkraden, zorginstellingen, gemeente, jongerenwerk en vooral met de bewoners zelf. Zodra samenwerkingsverbanden op de rails staan, blijf ik op de achtergrond aanwezig om de voortgang te volgen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om met alle betrokken partijen samen een meer leefbare buurt te krijgen. Daar zijn we samen voor verantwoordelijk. Bewoners mogen bij mij komen met nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld het ruimen van zwerfvuil, een ontmoetingsactiviteit etc. Het sociale aspect staat voorop. Ik ga altijd uit van de kracht en de goede ideeën die mensen hebben en ik ben veel minder genegen om te denken in beperkingen van mensen. Zeker nu de gemeente de koers inslaat waarbij de burger meer zijn eigen boontjes moet doppen is het belangrijk om de groepen bewoners die buiten de boot dreigen te vallen, een extra helpende hand te bieden om er zelf, samen met andere bewoners, uit te komen. Bezuinigingen spelen hierbij een rol. Alle gemeentes moeten het voor zorg en welzijn met minder geld doen. Niet alles wordt meer geregeld; we moeten meer zelf doen, met elkaar. Dat is een omslag in denken en doen. Om een goed beeld te kunnen krijgen van wat zich in stadsdeel Noordoost afspeelt ben ik in de eerste 3 maanden bij zoveel mogelijk verschillende overleggen geweest om mij voor te stellen en om te luisteren naar waar de behoefte aan ondersteuning ligt. In Osseveld-Woudhuis houd ik contact met de jongerenwerker, met de Wijkraad, met het Wijkteam en de gemeente. En via deze partijen blijf ik op de hoogte van de behoefte aan een buurtregisseur in de wijk. Dus wil ik graag zeggen: tot ziens! Maria van der Maat is bereikbaar op Wijkblad Osseveld-Woudhuis l nummer 3 l zomer

20 Intratuin Apeldoorn Inspirerend, kleurrijk, sfeervol, voordelig en gastvrij. Nieuw op onze bovenverdieping: LODSH, ruim 120 m 2 aan exclusieve meubelen en kleurrijke accessoires. Nieuw op onze bovenverdieping: De grootste collectie buitenkoken, barbecues en terrasverwarming uit de regio met 120 m 2 WEBERshop. Op onze bovenverdieping vindt u de vernieuwde tuinmeubelafdeling, kussens voor binnen en buiten, grote vernieuwde collectie buiten- en binnenschilderijen en de afdeling Tuinverlichting. Nieuw op de afdeling tuinplanten: Kweken en Oogsten, alles voor uw eigen vers gekweekte groenten en kruiden. Riverdale Inspiration Floor en Lifestyleshop voor de mooiste woonaccessoires. Professioneel advies voor uw huisdier op de door Stichting Dierbaar gecertificeerde dierenafdeling. Kinderen kunnen spelen in onze speelhoek naast het tuincafé en gratis knutselen op zaterdag en koopzondag. Bij mooi weer staan er springkussens op ons entreeplein. Kom langs, en laat u inspireren! Openingstijden: Maandag 9:30-18:00 uur Dinsdag 9:30-18:00 uur Woensdag 9:30-18:00 uur Donderdag 9:30-21:00 uur Vrijdag 9:30-21:00 uur Zaterdag 9:30-17:30 uur Intratuin Apeldoorn De Voorwaarts 420. Donderdag en vrijdag koopavond Kijk ook op Speciale actie voor alle bewoners uit de wijken Woudhuis en Osseveld. Gratis sixpack perkgoed t.w.v bij aankoop van 10,-* * Maximaal 1 bon per klant. Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen. Alleen geldig tegen inlevering van deze bon. Alleen bij Intratuin Apeldoorn. Geldig van 24 juni tot en met 20 juli. Op de hoogte blijven van nieuws en trends? Volg ons op of wordt nieuwsbriefabonnee via

KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende

KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende q q KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende facebook.com/kbsdezonnewende Waarom De Zonnewende? @kbsdezonnewende Dalton: samenwerken, zelf doen, verantwoordelijk zijn Ieder kind, eigen wijs: taal

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 2 april 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Kom 1 april kijken op de basisschool!

Kom 1 april kijken op de basisschool! BOOMFEESTDAG 10 DE PADEN OP 11 ZUIDERPARKFESTIVAL 19 Ook op zondag de goedkoopste. Hallo Jumbo! Wij zijn iedere zondag open! Van 12.00 uur tot 18.00 uur. Gratis parkeren! Van de Bunt Apeldoorn: Schubertplein

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!! 45e jaargang nummer 10 29 juni 2013 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Buurtpreventie tegen inbraak

Buurtpreventie tegen inbraak Buurtpreventie tegen inbraak Buurtpreventie vermindert het aantal inbraken. Dat is de uitkomst van het politieonderzoek naar het meetbare effect van reeds bestaande buurtpreventie organisaties. Voor Damsigt

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

nummer 10 december 2013 jaargang 14

nummer 10 december 2013 jaargang 14 nummer 10 december 2013 jaargang 14 Inhoud 10 3 8 december was er in Brandevoort weer een gezellige wintermarkt. Veel bezoekers die genoten van de sfeer, van een kop warme chocolademelk of glühwein onder

Nadere informatie

aan de bewoner(s) van dit adres opbouwen zorgen bewonersorganisatie ommoord nieuws ommoord 8 lente 201 3

aan de bewoner(s) van dit adres opbouwen zorgen bewonersorganisatie ommoord nieuws ommoord 8 lente 201 3 aan de bewoner(s) van dit adres wonen opbouwen zorgen bewonersorganisatie ommoord nieuws ommoord 8 lente 201 3 3 voorwoord & colofon 4 actueel in de stad 6 Actueel in de wijk 18 wonen 24 opbouwen 26 zorgen

Nadere informatie

SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014

SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014 MIJN SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014 Van elkaar leren in de Poelbroektuin Gezelligheid met Indisch tintje En ook nog: z Burgemeester trapt door Schalkwijk z Huisvestingsplan

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres Presikhaaf wijknieuws aan de bewoner(s) van dit adres Jaargang 17 nummer 1 + afvalwijzer 2015 Presikhaaf vernieuwt PRESIKHAAF Leefstijlcoaches sporen 55-plussers in Presikhaaf aan om te bewegen Goede voornemens?

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

LEDEN VAN HET BESTUUR

LEDEN VAN HET BESTUUR LEDEN VAN HET BESTUUR VACANT voorzitter Ton Overkamp secretaris 0481-376040 Johan Floors penningmeester 0481-372336 Dickie Heij zwemmen/scholenproject 0481-372617 Jeanne Verdijk nieuwsblad/collecte/website

Nadere informatie

ZZP'ers in Zuid verenigen zich

ZZP'ers in Zuid verenigen zich Jaargang 32 - Nummer 6 - Augustus 2012 Wijkkrant Volg ons nu ook via Twitter! @WijkkrantZZuid w i j k e n v e r e n i g i n g ZWOLLE-ZUID hanzeland, schellerbroek, schelle, schellerhoek, geren, schellerlanden,

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Lusten en Lasten. officieel van start. Bas Renne, een actief leven in Doornbos. Ideeën inleveren tot en met 23 mei.

Lusten en Lasten. officieel van start. Bas Renne, een actief leven in Doornbos. Ideeën inleveren tot en met 23 mei. Wijkkrant voor Hoge Vucht, Doornbos, Linie en Belcrum Mei 2009 DEZE MAAND: BUURTBUDGETTEN NORDIC SCENE ADVENDO ZOEKT JEUGD Flats Bernard de Willdestraat worden gesloopt Verhuizen verloopt voorspoedig De

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin.

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin. Activiteiten Academie voor Kwaliteit van Bestaan Interesse? Aanmelden? Vragen? Neem contact op met: Academie voor Kwaliteit van Bestaan T. 0118 685252 E. academie@arduin.nl Volg ons via: Thema avond Volkstuin

Nadere informatie

hazannekamp en verder: Snelfietspad door Goffert Column Eten met de wethouder Joke Feenstra Migratie XMS Goffertzwembad Media-onderzoek Gelukkig maar

hazannekamp en verder: Snelfietspad door Goffert Column Eten met de wethouder Joke Feenstra Migratie XMS Goffertzwembad Media-onderzoek Gelukkig maar Bomenkap Goffert pagina 11 Duikcentrum Nijmegen pagina 9 hazannekamp Blad voor de wijken: Hazenkamp, St. Anna, Jonkerbosch en Park Heijendaal www.hazannekamp.nl verschijnt 9 maal per jaar 40 e jaargang,

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Street Moves Indische Buurt een groot succes!

Street Moves Indische Buurt een groot succes! Jaargang 12, Herfst, 2011 Onthulling Ontmoetingstafel Indische Buurt Pagina 3 Verslag start Swolsche Vrouwen Academie Pagina 5 Kinderactiviteiten Dieze en Indische Buurt Pagina 11 Feestelijke afsluiting

Nadere informatie