Judith Pouw (1977) heeft na haar opleiding Management. en bij uitstek ervaringsdeskundige.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Judith Pouw (1977) heeft na haar opleiding Management. en bij uitstek ervaringsdeskundige."

Transcriptie

1 INTENSIEVE MENSHOUDERIJ Jaap Peters (1956) heeft Bedrijfskunde gestudeerd. Hij is werkzaam als organisatieadviseur, interimmanager, docent, coach, publicist en spreker. Hij is als partner verbonden aan Overmars Organisatie Adviseurs gevestigd in Zwammerdam. Hij helpt mensen elkaar betekenis geven in organisaties waarbij systemen, procedures en regels weer teruggebracht worden tot handige hulpmiddelen. Judith Pouw (1977) heeft na haar opleiding Management Economie en Recht, de studie Beleids- en Organisatiewetenschappen afgerond. Ze is van beroep jobhopper en bij uitstek ervaringsdeskundige.

2

3 Intensieve Menshouderij Hoe Kwaliteit oplost in rationaliteit Jaap Peters & Judith Pouw SCRIPTUM MANAGEMENT

4 Copyright 2005 Scriptum, Schiedam All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any other means, electronical or mechanical, including photocopying, recording or by any other information storage and retrieval system, without permission from the publishers. ISBN / NUR 801 Management

5 Inhoud Voorwoord 9 1. Van rationaliteit naar vervreemding 15 Een wereld zonder vakkennis 16 De meetbare wereld 20 De wereld in twee lagen 22 De onbegrijpelijke wereld 26 De goed geregeld wereld Intensieve Menshouderij Over het uitmelken van mensen 32 Over hoe je er ziek van wordt 38 Preventief ruimen bij de bank 43 Handboek Soldaat 49 De Intensieve Menshouderij als metafoor De boerderij als fabriek 56 De bomen groeien tot in de hemel 56 Welke prijs betalen we? 59 Een duurzamer alternatief De verwording Taal als gevangenis 76 We want more 77 De realiteit in het fastfoodparadijs 90 Onbewust op weg naar de Intensieve Menshouderij 100 INTERMEZZO Duivelse carrière door Jeroen Siebelink 110 5

6 5 Ongeneeslijk gezonde organisatie 121 Natuurlijk organiseren 133 De nieuwe traditie: Gulpener Bierbrouwerij 142 Verhalen die moeten kloppen (VanDrie Group) 147 Voor de wereld van morgen (ASN Bank) 151 Dromen wachten op realisatie 154 Van rationaliteit naar duurzaamheid 163 Geen quick-fix mogelijk 170 De natuurlijke weg 173 Epiloog 181 Bijlage 184 Literatuur 186 6

7 In de huidige cultuur is vorm belangrijker geworden. We laten ons leiden door de leugen. naar Freek de Jonge

8

9 Voorwoord OOIT SCHREEF EEN RECENSENT die een optreden van de rockband Status Quo had bezocht dat hij het concert te stamperig vond. Een boek dat Intensieve Menshouderij heet, schildert geen beeld van de organisatie als idyllisch poppenhuis. Dit boek gaat voor negentig procent over veelvraten, productiviteitsnormen en -ratio s en de neveneffecten daarvan voor mens en milieu. Het boek behandelt het bestieren van organisaties. Eerlijk is eerlijk, organisaties zijn echt niet alleen maar verdrietmachines; alleen onze rationaliteit slaat door. We richten ons in dit boek speciaal op professionals die organisaties ontwerpen, maar ook op de slachtoffers van dat ontwerpproces. Midden jaren tachtig nam de adviesbranche een enorme vlucht. Vooral de accountantsgelieerde adviesbureaus waren voortdurend op het overnamepad. Ze groeiden als kool en zo kwam ook ik, via een overname, in de stal terecht van wat uiteindelijk Ernst & Young zou gaan heten. Als je niet fuseerde met de Big Five (Arthur Andersen, KPMG, Deloitte & Touche, Ernst & Young, PriceWaterhouseCoopers) zou je achter het net vissen. In die tijd werden consultants in de driehoek accountants belastingadviseurs consultants gezien als de kip met de gouden eieren. Het was in die dagen dat inhoudelijk vakmanschap steeds minder telde om carrière te maken in de adviesbranche. Het werd steeds interessanter hoeveel mensen (lees: junioren) je aan het werk kon houden om nog concurrerend te boeren. Op een gegeven moment werd de leverage bepaald op 20,8. Dat wil zeggen op één partner waren er 20,8 adviseurs ( fee-earners ) werkzaam, c.q. die moesten een partner letterlijk aan de praat houden. Collega-adviseur Dick Visser sprak zo ooit over de intensieve advieshouderij ; zoals een zeug 20,8 biggen per jaar werpt, heeft één partner 20,8 adviseurs onder zijn hoede. Anders is het niet rendabel. In 2000 werd ik gevraagd om voor The VisionWeb een verhaal te houden over mijn beeld van de toekomst. De film The Matrix was kort 9

10 daarvoor (in 1999) uitgekomen en dat inspireerde mij tot het verhaal The System : een toekomst waarin bedrijven zich zouden ontwikkelen als Intensieve Menshouderijen. De mens als batterij (energie) voor The System. Niet lang daarna werd de reorganisatie Zonder Omwegen van ABN Amro aangekondigd, waarbij van de medewerkers preventief werden geruimd. De medewerkers werden daarbij onderverdeeld in misbaar en onmisbaar. Ondanks dat er winst gemaakt werd, was dit niet genoeg om de aandeelhouders tevreden te stellen. They want more! Reorganisaties bij bedrijven zijn al jaren dagelijkse kost, maar dat een CEO dat doet omdat de winst gewoon nog hoger moet, was toch wel een noviteit. Medewerkers mochten niet meer scharrelen (een aantal taken uitvoeren), maar moesten gewoon productie draaien en tijdsintensieve klanten letterlijk de deur uit manoeuvreren. De klanten staan inmiddels buiten in weer en wind aan de flappentap of zitten thuis achter de computer (telebankieren) The System van de bank te voeden met hun energie ten faveure van vooral het systeem zelf. Goede klanten heten in marketingtermen trouwens al jarenlang cashcows. Deze grootscheepse reorganisatie onderstreepte zonder enige twijfel de actualiteit van de Intensieve Menshouderij. In het najaar van 2002 werd ik naar aanleiding van mijn publicaties in het e-zine managementsite benaderd door Judith Pouw, toen nog studente aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Zij wijdde haar afstudeerscriptie aan de Intensieve Menshouderij. Voor mij is dit boek eigenlijk het vergeten hoofdstuk dat had moeten staan in Images of Organization van Gareth Morgan (1986, 1997). Judith Pouw leverde de theoretische onderbouwing van de metafoor door een verantwoorde relatie te leggen tussen de intensieve landbouw en de Intensieve Menshouderij in hoofdstuk 3 en fungeerde bij andere hoofdstukken als coauteur. Het bood mij de gelegenheid me verder te verdiepen in het thema Voorbij de Intensieve Menshouderij. Dat was toch minder eenvoudig dan gedacht. Het duurzame alternatief van de intensieve landbouw is de biologische landbouw. Als alternatief voor de Intensieve Menshouderij kom je dan al snel uit bij begrippen als duurzaamheid, duurzaam produceren en daarmee 10

11 bij duurzame producten. Maar ook groene producten kunnen in een Intensieve Menshouderij worden geproduceerd. Duurzaam omgaan met mensen en organisaties is namelijk toch nog iets anders dan producten op een milieuvriendelijke wijze produceren. Deze zoektocht liep parallel aan het uitkomen van The Matrix Reloaded (deel 2) en The Matrix Revolutions (deel 3). Lag hier ook een deel van de oplossing? De zoektocht heeft bij ons in ieder geval geleid tot een grotere belangstelling voor het ecologisch denken en inmiddels onderschrijven we volledig de kringloopgedachte. Inhoud van dit boek Dit boek gaat over de wijze waarop wij organisaties inrichten; hoe produceren wij het organiseren? Organisaties worden ingericht volgens bepaalde principes. Daarbij is sprake van een systematisch wegnemen van vrijheidsgraden van de medewerkers op de werkvloer als standaard organisatiepatroon, al dan niet met behulp van ICT, terwijl het topmanagement/het regime zich juist steeds meer vrijheidsgraden toe-eigent. Tevens belicht dit boek de gevolgen daarvan. Mensen worden niet ziek van werken, wel van de wijze waarop werk is georganiseerd. Om deze intensieve manier van leven en werken te beschrijven is een voor de hand liggende metafoor gekozen. Een metafoor die de relatie legt tussen de inrichting van de intensieve landbouw en intensieve organisaties. De parallellen zijn frappant. De landbouw is inmiddels bezig met een ingrijpend transformatieproces. De Intensieve Menshouderijen uit AEX-land zijn echter nog niet zover. Ze nemen als virtuele machines de macht over van mens en staat, en we staan er machteloos bij te kijken. In hoofdstuk 2 wordt de metafoor uitgewerkt en aangevuld met een tweetal voorbeelden uit de praktijk: de reorganisatie bij de bank ( U bent misbaar ) en een bloemlezing uit het Handboek Soldaat dat een internationale organisatie voor haar medewerkers gebruikt. In hoofdstuk 3 staat een nadere toelichting op de intensieve landbouw en op het meer duurzame alternatief daarvan, de biologische landbouw. Hoofdstuk 4 beschrijft het verwordingsproces: vanuit de rol van taal, 11

12 vanuit een historische benadering, vanuit de ontwikkeling binnen organisaties en tot slot vanuit het perspectief van een jonge medewerker die ronddoolt in de wereld van een multinational en daar carrière probeert te maken. Het laatste hoofdstuk geeft richting aan een andere organisatievorm dan de Intensieve Menshouderij: op weg naar de ongeneeslijk gezonde organisatie. Dit boek is niet geschreven vanuit een lollig cynisme, maar meer vanuit een zorg: zo kunnen we niet doorgaan. Niet met de opeengepakte dieren, maar ook niet met de mensen. Het is tijd voor een goed gesprek. We zijn inmiddels met zoveel mensen op de aarde en onze productiedrang is van een dergelijke aard dat we letterlijk tegen de grenzen van wat mogelijk is aanlopen. De excessen in de intensieve landbouw laten dat goed zien. De voorbeelden liggen voor het oprapen: varkenspest, BSE, dioxinekip, MKZ, vogelpest/griep, SARS, kokkelvisserij, visquota. Misschien lopen we in het overvolle Europa eerder tegen die grenzen aan dan in het ruimere en onbeperkte Amerika en zijn wij daarom gedwongen eerder na te denken over de consequenties van die productiedrang (veel beweging) voor ons persoonlijk welzijn en het milieu (weinig vooruitgang). Het milieu wordt niet langer als gratis collectieve afvalbak gezien. Wat onze manier van organiseren betreft, lijken we ergens de weg te zijn kwijtgeraakt. Zo kun je in The Matrix je persoonlijkheid en orientatie op de werkelijkheid volledig verliezen. In subsystemen van grote organisaties kun je je uit de naad werken, zonder dat iemand het ziet. Mensen wisselen frequent van baan en organisaties zitten in een proces van eeuwig reorganiseren. We probeerden de bureaucratie aan te pakken en hebben er schijnbaar professionele organisaties voor teruggekregen, waarbij de bureaucratie erger is dan ooit. Deze professionalisering leidt tot onder meer te weinig handen aan het bed en te weinig blauw op straat. Door de voortdurende verandering is een langetermijnoriëntatie verdwenen en daarmee gevoelens van verbondenheid en loyaliteit. Het gevoel dat anderen jou nodig hebben om zinvol werk te kunnen verrichten, verdwijnt. De omgang met anderen wordt oppervlakkiger, we raken op drift, terwijl tegelijkertijd voor de succesvollen (de managerstypes) alles mogelijk lijkt. Organi- 12

13 saties dwingen je nog maar voor een klein deel beroep te doen op je capaciteiten. Je rent als een hamster in een tredmolen (ieder jaar iets harder om op dezelfde plaats te mogen blijven). De ingebouwde behoefte van mensen om betekenis te geven aan hun leven wordt veronachtzaamd. Iedereen heeft een ingebouwde behoefte iets voor een ander te willen betekenen. We hebben dat echter vervangen door productief zijn voor de firma om uiteindelijk veel spullen om ons heen te kunnen verzamelen. Consumentisme en de Intensieve Menshouderij gaan hand in hand. Dank is verschuldigd aan met name Floor Basten, Michael Geerdink, Harold Janssen, Hans Schiere en Kees Visser die nooit te beroerd waren stukken tekst door te nemen, te verbeteren en te voorzien van commentaar. En excuses aan mijn vrouw Petra en onze kids. Ook het schrijven van dit boek was weer intensief en ging ten koste van de dingen waar het in het leven werkelijk om gaat. JAAP PETERS Zwammerdam en Breda, november

14

15 1. Van rationaliteit naar vervreemding Op een dag werd ik bij zo n jonge nieuwe slanke directeur geroepen. Je weet wel, zo één met een riante optieregeling. Weet u eigenlijk wel dat u tot de laatste der mohikanen behoort?, zei hij tegen me. Weet u, dat u de enige bent die nog in het oude pand heeft gewerkt aan de Keileweg? Absoluut. Weet u, dat u de enige bent, die de oude heer Verwoerd sr. nog heeft gekend? Ja, natuurlijk. Weet u, dat u de enige bent die van alle producten nog precies alle specificaties kent? Vanzelfsprekend. U heeft een ongelooflijke knowhow, een onbedaarlijke kennis. Wij kunnen absoluut niet zonder u maar toch gaan we het proberen. vrij naar De wereld draait door van Youp van t Hek (2001) YOUPS GRAP illustreert een vorm van vervreemding en is herkenbaar voor een zaal die buldert van het lachen. Heel fraai wordt geïllustreerd hoe managers de macht overnemen van mensen die verstand van zaken hebben. Met het verdwijnen van de laatste vakinhoudelijke medewerker is de organisatie verworden tot een geldmachine waarin mensen er zijn ten behoeve van de kapitaalverschaffer. Welkom bij de Intensieve Menshouderij! Als de geldmachine hapert wordt het principe het personeel is ons belangrijkste kapitaal aan de kant gezet en de aandeelhouder toont stilzwijgend zijn goedkeuring in de vorm van een stijgende beurskoers. Veel mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn, staan aan de zijlijn. Van de beroepsbevolking heeft bijna één op de tien te maken met burnout-klachten. Ondertussen wordt de kwaliteit van het werk minder. De kwaliteit van wat vroeger overheidstaken waren, loopt zichtbaar terug; we hebben te maken met stroomuitval en van treinuitval staan we al jarenlang niet meer raar te kijken. De kwaliteit van onderwijs is ook mager. En wat te denken van de wachtlijsten in de gezondheidszorg en de zogenoemde pyjamadagen in onze verpleeg- 15

16 tehuizen? Zelfs de wekelijkse douchebeurt van onze ouderen staat onder druk en moet met vrijwilligers worden georganiseerd. De kaas op de boterham gaat van 100 naar 80 gram, want dat merken die oudjes toch niet. Terwijl managers en juristen zich vermenigvuldigen als konijnen, we ons kapot reorganiseren, is de welvaart scheef verdeeld en viert het consumentisme hoogtij. Onze natuurlijke bronnen raken uitgeput. De Noordpool smelt als sneeuw voor de zon en we hebben te maken met leeggeviste zeeën, vogelpest, mond- en klauwzeer, BSE, varkenspest en dioxinekippen. De vraag is: wat doen we met die signalen? Nog efficiënter werken ten behoeve van de aandeelhouder? In Amerika is alles groter, ook de problemen. Wat maakt dat we zo blij zijn met Amerikaanse managementmethoden en -technieken dat we ze hier in Europa toepassen? Zijn hun simplificaties van de werkelijkheid zo aantrekkelijk? Stelselmatig managen we overal naar we mogen hopen onbewust de kwaliteit eruit. Er zit iets fundamenteel fout in de wijze waarop we onze organisaties inrichten, organiseren en managen. Door de vooruitgang, commercialisering en professionalisering van onze organisaties zijn we onderweg iets kwijtgeraakt. We weten alleen niet precies wat en nog minder hoe we het eventueel kunnen terugkrijgen. Er zijn wel aanzetten: Leefbaar Nederland, het normen- en waardendebat, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de Code Tabaksblat, maar het voelt als een stel ongemakkelijke recepten. De patronen zijn steeds hetzelfde: minder vakmensen, meer managers, meer ego s, meer schaalvergroting, meer protocollen, meer prestatiecontracten, meer juristen, meer fraude en steeds minder inzicht in wat er werkelijk aan de hand is. Een wereld zonder vakkennis In zowel de landbouw, het bedrijfsleven als de politiek is er sprake van vakinhoudelijke vervreemding. Boeren brengen steeds meer tijd achter de computer door. Het beeldscherm voorziet de boer van kengetallen; zelf neemt hij de groei van de gewassen of het gedrag van de dieren niet meer waar. Van (natuurlijke) onkruidbestrijding of het verbe- 16

17 teren van de grondconditie weten ze weinig af. Dat is ook niet nodig, want indien er teveel onkruid groeit, wordt vertrouwd op de effectieve werking van chemische bestrijdingsmiddelen. En als de grond niet vruchtbaar genoeg is, wordt dankbaar gebruik gemaakt van mest. De kwaliteit van onze landbouwproducten (de voedingswaarde) loopt de laatste decennia drastisch terug. Meetbaar is het allemaal in orde, maar ondertussen is de Kwaliteit met een grote K erg laag. Volgens een groeiende groep dwarsliggers komen er door het tekort aan mineralen steeds meer ziekten voor als kanker, hartaandoeningen, type II diabetes en zwaarlijvigheid. Bij McDonald s, het bekendste fastfoodrestaurant ter wereld, werkt geen enkele kok. U weet niets van voedsel en zij evenmin. Dat praat makkelijk. Aan beide kanten van de toonbank staat een veelvraat. Zij mesten u vet en u mest hun aandeelhouders vet. Eet smakelijk! Heel bijzonder dat dergelijke organisaties met veel commercieel succes weten te overleven. Er werken mensen die klakkeloos procedures uitvoeren zonder dat ze inhoudelijk weten wat ze doen. De context is volledig voorgeprogrammeerd en de medewerkers worden geselecteerd en gecultiveerd via de eigen universiteit om het systeem te voeden met hun energie ( heavy duty ). Hoe sluit ik het toeval volledig uit lijkt het leidende thema voor de manager van McDonald s: maak alles voorspelbaar, efficiënt, calculeerbaar en daardoor controleerbaar. De realiteit van klanten en medewerkers wordt opgesloten in protocollen. Ze verworden tot bleke kistkalveren, zonder bewegingsvrijheid. Bij garagebedrijf Kwik-Fit is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. De oprichter van Kwik-Fit heet toeval of niet sir Tom Farmer. Een vooruitstrevende Schot die vanuit de Amerikaanse snelservice-gedachte het bedrijf ruim 30 jaar geleden in zijn geboorteplaats Edinburgh heeft opgericht. Bij deze gespecialiseerde garage voor banden, uitlaten, schokdempers, accu s en remmen werkt geen enkele allround automonteur, maar wordt desondanks naar honderd procent tevreden klanten gestreefd. Op hun website koketteren ze niet met hun vakmanschap, maar met hun vlijmscherp zakeninstinct. De NS-directie kende lange tijd geen enkele vakinhoudelijke deskundigheid over treinen. De directie hield zich vooral bezig met het optimaliseren van de omzet. Straks geven we onderwijs (of doen we 17

18 dat nu al?) zonder onderwijzers. Van de duizenden consultants in ons land heeft nauwelijks iemand een opleiding tot organisatiekundige daadwerkelijk gevolgd ( Bestaat die dan? ). En zo kunnen we nog wel even doorgaan: verkopers in winkels die nergens verstand van hebben, medewerkers van de helpdesk die uw vragen niet begrijpen. Mensen die u s avonds onder het eten lastig vallen met telefoontjes over enquêtes, abonnementen en lease-aandelen die nergens de ballen van snappen, maar een uiterst professionele indruk wekken door hun ingestudeerde protocollen in de vorm van een soort puppy-training. Ze zijn ingeplugd op het juiste competentieprofiel en vervolgens ratelen ze aan één stuk door, ongevoelig voor signalen van en uit de omgeving. Ze blijven netjes binnen een format en als u dat ook doet door niet al te lastige vragen te stellen, is er een basis voor een gesprek zonder inhoud. De vakinhoudelijke vervreemding gaat gewoon door: niet voor iedere vraag aan een huisarts is een echte huisarts nodig, niet voor iedere juridische vraag is een jurist nodig. Het programma Idols illustreert de vakinhoudelijke vervreemding in de muziekindustrie. Popsterren zijn geen vakmensen meer die verstand van zingen hebben uitzonderingen daargelaten maar zijn marketingfiguranten die komen en gaan. De artiest als wegwerpproduct. De financiële belangen rondom het programma zijn enorm. Idols is de ideale melkkoe. De winnaars Jamai van 2003 (wie kent hem nog?) en Boris (2004) zijn in één keer de money making machine van het jaar geworden. Binnen een jaar worden ze afgeschreven, want dan is er een nieuwe winnaar geproduceerd door The Idol Factory en zijn ze rijp voor de slacht. Schattingen van de totale verdiensten van de Holland Media Groep met de uitzendingen in 2003, inclusief reclame-inkomsten, overstijgen de vijftien miljoen euro. Niet alleen de financiële belangen, ook de beperkte inspraak van de kandidaten zelf roept vragen op. De Amerikaanse entertainment-advocaat Kenneth Freundlich, die onder anderen voor Michael Jackson werkt, spreekt zelfs van een positie grenzend aan slavernij. De deelnemers geven de producent van de show onvoorwaardelijke toestemming informatie over henzelf naar buiten te brengen, ook als die smadelijk en fictief is verzonnen dus. 18

19 Ook in de politiek is sprake van vervreemding. We hebben inmiddels geen ministers meer nodig met inhoudelijke kennis. Ik heb er zin an is voldoende legitimatie om vier jaar lang de grote lijnen uit te mogen zetten in een uiterst complexe samenleving. Pim Fortuyn wees in zijn boek De verweesde samenleving (1995) op het zelfrefererende karakter en de vervreemding die daarmee samenhangt van de politiek: hoge functionarissen in het staatsapparaat worden niet in de eerste plaats geselecteerd op hun bekwaamheid het ambt uit te kunnen uitoefenen, maar op hun politieke achtergrond. Het is een kwestie van tijd of het politieke bestel zal onder zijn eigen politieke gedrag bezwijken. Alle retoriek kan immers niet verhullen dat de politieke partijen nauwelijks over leden beschikken en dat de afstand tussen de politiek en burger eerder toe- dan afneemt, aldus Fortuyn. In plaats van aandacht voor vakkennis ligt de nadruk op economische en rationele principes als winstmaximalisatie, kwantitatieve groei en het gebruik van meetinstrumenten. Stilstand is achteruitgang. Kwantitatieve groei is belangrijk en als je daar niet aan meedoet, ben je naïef of heb je het nog niet helemaal begrepen. De bomen moeten tot in de hemel groeien en ieder kwartaal moeten ze iets harder groeien dan in het kwartaal daarvoor. Dat stelt immers de aandeelhouder gerust. Daarom mogen ook best de cijfers een beetje gemanipuleerd worden. De medewerkers van Albert Heijn kunnen erover meepraten. Misschien zijn hun bazen teveel met het grote geld verdienen elders bezig geweest en wellicht te weinig met de inhoud van het vak zelf. Kruidenieren is immers op de kleintjes letten in het hier en nu? Zeker in een sterk veranderende markt door de consumentenbeleving van de euro en een stagnerende economie. Regels en voorschriften spelen in lijn met de rationele principes een grote rol. De heersende opvatting is dat organiseren pas goed is als er volgens schriftelijke regels wordt gewerkt. De ISO 9000-normen zijn daar een voorbeeld van. Managers moeten al die schriftelijk vastgelegde afspraken bewaken. Op de achtergrond groeit ondertussen het leger van advocaten en bedrijfsjuristen die de brij formele teksten voortdurend vergroten en interpreteren voor de gewone vakman. De topadvocaat (Peter Wakkie) komt nu als nieuwe trendsetter voor het eerst voor in een Raad van Bestuur (Ahold). 19

20 Ondertussen wordt door het gebrek aan vakmanschap onderhoud aan infrastructuur en machines schromelijk verwaarloosd. Een vakman kan een machine wel lezen en voelt aan wat er nodig is. Een manager kan een machine niet lezen en stelt het onderhoud uit zolang het ding het doet. Dat scheelt in de kosten. De meetbare wereld Waar vakmanschap ontbreekt, krijgen kengetallen steeds meer nadruk. We willen het liefst alles in de gaten houden om indien nodig in te grijpen. De gedachte meten is weten wordt daarbij vervangen door meten = weten. Op het eerste gezicht lijkt dit hetzelfde. Het woord is is slechts vervangen door het symbool =. Er is echter een subtiel verschil, en dat heeft te maken met de richting van de redenering. Door het symbool = te gebruiken, geldt de bewering van twee kanten: meten is weten en weten is meten. Terwijl de uitspraak weten is meten niet op gaat, want weten bestaat immers uit meer dan louter meetbare zaken. Een voorbeeld van het meten = weten is de manier waarop in het primair onderwijs omgegaan wordt met de Citotoets, oorspronkelijk bedoeld om daarmee het kennisniveau van de leerlingen in het laatste jaar indicatief te kunnen bepalen. In het primair onderwijs wordt inmiddels niet meer alleen in de hoogste groep de Citotoets afgenomen, maar wordt bij voorkeur wekelijks getoetst of onze kids nog op koers zitten. Op basisscholen wordt er heel wat afgesignaleerd, geanalyseerd en behandeld. En we doen het integraal: op het niveau van de individuele leerling, maar ook op groepsniveau en niet te vergeten op schoolniveau (Welke school heeft de beste voederconversie/het beste rendement?). Straks wordt het niveau van de stad en van het hele land gemeten. Het jaar erna komt het Cito trouwens terug voor een evaluatie. Dat heet een leerlingvolgsysteem (in de veeteelt heet dat tracking and tracing en is een vorm van integraal ketenbeheer). U denkt misschien: Is dat niet wat veel van het goede? Welnee, nu geheel nieuw: het peutervolgsysteem: een meetinstrument om in kaart te brengen hoe de ontwikkeling van een peuter verloopt (zie Lifetime learning 20

21 is de volgende trend: uw leven lang zal het Cito u blijven achtervolgen met het toetsen van uw competenties, tot de dood erop volgt. Het meten = weten is een virus dat zich alsmaar uitbreidt. Steeds vaker moet er tussentijds worden gecontroleerd op afwijkingen. Ook de gecontroleerden zelf maken het erger dan het is. Ze dragen steeds meer variabelen aan die ook van invloed zijn op hun specifieke geval. Als gevolg daarvan krijgen we oneindige databases (bergen werk) die alsmaar naar eigen believen kunnen worden geïnterpreteerd. Vervelend is bovendien dat het meten leidt tot aangepast, maar vooral ongewenst, gedrag. Het gevaar bestaat bijvoorbeeld dat een school uitsluitend aandacht gaat besteden aan datgene dat wordt gemeten, want daarop wordt de school immers afgerekend. Het komt voor dat op scholen slechtere leerlingen worden geweerd om de prestaties van de school op te krikken. Of deze slechtere leerlingen worden juist aangetrokken, om daarmee bijvoorbeeld extra docentenplekken te kunnen verkrijgen. Scholen sjoemelen bovendien met de uitslagen van de tests. Niets is overigens keihard te maken, alles is grijs, maar toch. Fraude en corruptie vullen de laatste jaren de helft van de voorpagina s van onze kranten. Zelfs het ministerie van Verkeer en Waterstaat laat rapporten veranderen als dat de economie beter uitkomt, zoals in het kader van de geluidsoverlast van Schiphol. Een ander neveneffect van deze drang naar meten, de zogenoemde accountability, is dat de kosten van al dat meten en interpreteren behoorlijk oplopen. Je moet immers een dure specialist inhuren om de weg nog te weten in die heterogene brij van getalletjes. Vooral output wordt gemeten. Die is immers concreet. Het systeem zelf wordt ondertussen steeds zwakker. Een koe die veel melk geeft, is vaak niet gezond. Juist door de hoge output is het systeem in dit geval de koe verzwakt. Alle energie van het dier gaat immers in de melkproductie zitten. Zij heeft geen energie meer over voor andere levensfuncties en is vatbaarder voor ziekten. Meetbaar (veel melk) is het een goede koe, maar over de kwaliteit van het beest zelf, zegt het niets. Bij kippen zien we hetzelfde. De hoeveelheid kipfilet aan de kip (lees: kuiken, want de kippen die wij eten zijn zes weken oud) is enorm, maar de kip kan het zelf niet aan en zakt door zijn poten. 21

22 Mathieu Weggeman, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, is over deze meetdrang helder: De Anglo-Amerikaanse meetneurose leidt tot toenemende oppervlakkigheid, want over wat niet gemeten kan worden, kun je niet zinvol vergaderen. Kwalitatieve waarden vallen daarom al snel uit de boot. Meer is immers makkelijk aan te tonen dan beter. (NRC Handelsblad, 11 januari 2003) Ondanks dat bestuurlijke elites dat graag willen, hebben ze organisaties niet onder controle. De ingezette meetinstrumenten werken eerder averechts. Leidinggevenden gebruiken meetsystemen voor andere dingen dan waar ze in eerste instantie voor zijn bedoeld. Ooit werden meetsystemen gezien als meetinstrumentarium om het eigen gedrag te toetsen. Tegenwoordig roepen dergelijke meetinstrumenten, zoals eerder beschreven is, op tot perverse activiteiten en onttrekken ze juist het zicht op de realiteit. De wereld in twee lagen Het toneelstuk Death of a Salesman van Arthur Miller gaat over handelsreiziger Willy Loman die de realiteit niet onder ogen wil zien. Zijn gezin doet ook alle mogelijke moeite om de harde realiteit aan hem te onttrekken en houdt daarmee de door Willy gecreëerde werkelijkheid in stand. Pa Willy wordt namelijk vreselijk ongelukkig van de dagelijkse realiteit en dat doe je een hard werkende man toch niet aan? Willy ziet zichzelf graag als een succesvol zakenman, de ideale echtgenoot en als de geliefde vader van twee zoons. Het onderscheid tussen zijn eigen gecreëerde werkelijkheid en de realiteit is volkomen weggevallen. Hij praat dan ook veel tegen zichzelf en heeft daarbij waandenkbeelden. Uiteindelijk ziet hij nog maar één oplossing: zelfmoord. Op die manier kan hij zijn gezin laten profiteren van de verzekeringen die hij heeft afgesloten en waarvoor hij zijn hele leven heeft betaald. De moderne versie van Death of a Salesman heet Death of a CEO. Net als pa Willy die het na een aantal jaren niet meer ziet zitten, is de levensduur van een CEO beperkt. De magie van een CEO lijkt na zeven vette jaren te zijn uitgewerkt. Dan komen de aanwijzingen voor een aanslag op de winst en volgt de zogenoemde winstwaarschuwing. 22

23 Toeval of niet, ook de economische levensduur van een Friese melkkoe is ongeveer zeven jaar. Iets dergelijks als bij pa Willy gebeurd is, moet zich ook hebben voltrokken bij de boekhoudschandalen van Enron, Anderson, Worldcom, KPN-Quest, Shell en Ahold. Mensen, hele verstandige mensen, die de realiteit niet meer kennen en ondertussen hun eigen werkelijkheid construeren. Je zou kunnen zeggen dat organisaties zo langzamerhand uit twee lagen bestaan: één die de organisatie stuurt in termen van modellen (de gedachtewerkelijkheid) en één die zich bezighoudt met de dagelijkse realiteit die het gevolg is van een permanente interactie met de omgeving, hier de realitijd genoemd. We bedoelen hiermee niet de kloktijd, maar de evolutietijd. De bovenste laag houdt zich bezig met het aansturen van organisaties door spreadsheetmanagement. Deze laag wordt gevormd door MBA ers en kijkt voortdurend naar het scorebord. De onderste laag bestaat uit medewerkers die het inhoudelijke werk doen en deel uitmaken van de wedstrijd. De bovenste laag (de virtual reality) bestuurt de wereld en haar organisaties, neemt ondertussen niet meer waar, maar suggereert het alwetende uitzicht vanaf de top. De andere laag wordt ook in financieel opzicht met de resultaten van die bestuurlijke elite geconfronteerd. Zo kost De Betuwelijn maar acht keer zoveel dan gepland. Wim van Dinten beschrijft deze tweedeling uitvoerig in zijn boek Met gevoel voor realiteit (2002). De bestuurlijke top denkt volgens Van Dinten teveel in plannen, budgetten, regels en controle. Of zoals Elco Brinkman het zei: De problemen worden mij tegenwoordig teveel beschreven in termen van grote beleidsplannen, van grote filosofieën, van procedures en competenties. En er komt niks uit. Sorry dames en heren, zegt men dan, het is weer mislukt. We zullen het nog eens proberen. Tja, hoe lang wil je daarmee doorgaan? (de Volkskrant, 28 december 2002). Men troost zich waarschijnlijk met de gedachte dat als er niets gebeurd was, de situatie nog ernstiger was geweest. Bij topmannen in de bovenste laag staan slechts twee dingen voorop: winstmaximalisatie en het opkrikken van het eigen cv: Ik ben de man die de wereld naar uw hand zet. Het kost een topsalaris, maar dan heb je ook wat. De topmanager ziet de organisatie als een klus voor een 23

Alex Brenninkmeijer. Waar staat u voor? De menselijke maat moet in de zorg voorop staan pagina 6. De zin en onzin van managementtaal.

Alex Brenninkmeijer. Waar staat u voor? De menselijke maat moet in de zorg voorop staan pagina 6. De zin en onzin van managementtaal. UITGAVE #6 JUNI 2015 De menselijke maat moet in de zorg voorop staan pagina 6 De zin en onzin van managementtaal pagina 12 Alex Brenninkmeijer Waar staat u voor? Alex Brenninkmeijer 1993 Geeft les als

Nadere informatie

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk Gids voor actieve sollicitanten Solliciteren is werken Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Solliciteren is werken Gids voor actieve sollicitanten Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de administratieve organisatie Beginselen van de financiële administratie

Nadere informatie

Zakelijke communicatie

Zakelijke communicatie Zakelijke communicatie voor professionals Daniël Janssen Mirjam van der Loo Jan van den Hurk Frank Jansen Eerste druk Zakelijke communicatie voor professionals Zakelijke communicatie voor professionals

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? TIJD VOOR DUURZAAM LEIDERSCHAP Colofon: De reeks Duurzame Ontwikkelingen is een uitgave van het programma Leren voor

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Anticiperen op de toekomst.

Anticiperen op de toekomst. Enterprise Risk Services Anticiperen op de toekomst. 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Voordracht Jean Frijns The Book of Rules rules. 9 Schets huidige situatie De betekenis van internal audit wordt

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

De kunst van succesvol ondernemen

De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen ISBN 90 13 01745 2 NUR 801 Eindredactie: Truus Koppelaar, Afas Software BV Redactionele adviezen: Knowblesse Consult, Lunteren Cartoons:

Nadere informatie

Zeven gesprekken met bevlogen mensen. Volg die zaak!

Zeven gesprekken met bevlogen mensen. Volg die zaak! Zeven gesprekken met bevlogen mensen Volg die zaak! 1 Chauffeur, volg die zaak! 2 Inleiding Je leest het weleens in stripverhalen, als de hoofdpersoon (bijvoorbeeld Kapitein Haddock) een taxi aanhoudt:

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

Eckart Wintzen en BSO

Eckart Wintzen en BSO Eckart Wintzen en BSO In dit hoofdstuk schrijf ik over mijn ontmoeting met Eckart Wintzen en over BSO (Bureau voor Systeem Ontwikkeling). De rode draad is wederom een historisch overzicht; de opkomst en

Nadere informatie

Werkboek bij cursus Speedreading

Werkboek bij cursus Speedreading Werkboek bij cursus Speedreading Module 2: Oogfixaties vergroten Let op! Het is zeer belangrijk dit werkboek uit te printen! Zonder een uitgeprinte versie kun je de cursus niet volgen! Dit werkboek hoort

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

digiboek procesinnovatie Over vernieuwen, in de box denken en samenwerken.

digiboek procesinnovatie Over vernieuwen, in de box denken en samenwerken. digiboek procesinnovatie Over vernieuwen, in de box denken en samenwerken. Als je het er over hebt, dan moet je het ook doen. Dit boek is geschreven met medewerking van de deelnemers van de Oostlanddag

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie