Ichthusschool Schoolgids. Ichthusschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ichthusschool 2009-2010. Schoolgids. Ichthusschool"

Transcriptie

1 Schoolgids Ichthusschool 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Woord vooraf 1 2. De School 2 3. Waar de school voor staat 3 4. Een stukje geschiedenis 3 5. De organisatie van de school 3 6. Wat leren de kinderen 4 7. De zorg voor de leerlingen 6 8. Buitenschoolse activiteiten Het schoolteam De ouders De ontwikkeling van het onderwijs Schoolspecifieke zaken Ichtusschool Belangrijke data schooljaar Schoolteam en lijst WOORD VOORAF De basisschool is een stukje van je leven. Dat geldt zowel voor de kinderen als voor u. Vaak zitten de kinderen jarenlang op dezelfde school. Een groot deel van hun jonge leven brengen ze door in de schoolbanken. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen steeds meer in sfeer, werkwijze en resultaat. Dat maakt de keuze des te moeilijker. Daarom hebben we deze schoolgids gemaakt. Met behulp van de gids hopen we dat u een verantwoorde keuze kunt maken. Tevens vindt u in de gids alle belangrijke informatie over het lopende schooljaar. In de gids kunt u meer lezen over:. de opzet van ons onderwijs. de zorg voor kinderen. wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van de school kunnen verwachten. de resultaten van het onderwijs COLOFON Deze schoolgids is een uitgave van: Ichthusschool Vuurvlindermeent GZ HILVERSUM Tel: Fax: e De Ichthusschool is een locatie van de Wilhelminaschool, Gijsbrecht van Amstelstraat 4, 1213 CK HILVERSUM. Tel: Fax: Directie: Rob Salij, directeur Wilhelminaschool, Rieneke van Ee, directeur, locatie Bavinckschool Rob Salij, directeur, locatie Ichthusschool Na het lezen van de schoolgids bent u vanzelfsprekend welkom voor een toelichting. Als u wensen of suggesties betreffende de schoolgids hebt, kunt u contact opnemen met een van de directieleden. Namens het team van de Wilhelmina-combinatie Rob Salij,directeur locatie Wilhelminaschool en Ichthusschool 1

3 Stichting Proceon. Voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Gooi en omgeving. Onze school is samen met 16 andere scholen voor primair onderwijs aangesloten bij bovengenoemde stichting. De scholen liggen verspreid over de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, Blaricum, Eemnes, Laren, Naarden en de Bilt. Met de naam Proceon is de identiteit van de stichting verankerd PROtestants C(E)hristelijk Onderwijs. Met de naam laten we zien dat we een PROfessionele organisatie met een PROfessionele cultuur willen zijn. Deze abstracte begrippen schetsen de ambitie van de stichting en zijn merkbaar in de cultuur van de organisatie. Stichting Proceon is een lerende organisatie, waar steeds ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Het Latijnse PROCEDERE betekent letterlijk vooruitgaan, voortgaan. De naam Proceon heeft die vooruitgang, voortgang, ontwikkeling in zich. Naast identiteit is kwaliteit van onderwijs - in de meest brede zin van het woord - waar de stichting voor staat. Kwaliteit is geen statisch begrip. Wat we vandaag goed noemen is morgen gewoon en overmorgen achterhaald. Kwaliteit blijven leveren impliceert een continu PROCES van signaleren, analyseren, veranderen, bewaken en evalueren. Bestuur, management, schoolteams en ouders zullen in gesprek met elkaar steeds opnieuw de ontwikkelingsrichting en de daarbij horende kwaliteit met elkaar bepalen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat op de scholen gebeurt. Het uitvoerende werk van het bestuur wordt gedaan door de algemeen directeur(de heer P.D. van Buuren), daarbij ondersteund door 2 stafmedewerkers en een secretarieel medewerker. U kunt het bestuur en haar uitvoerders bereiken op het Stichtingskantoor, gevestigd aan de Nieuwe havenweg 53, 1216 BP te Hilversum. Het postadres: Stichting Proceon Postbus AJ Hilversum Telefoon Conctact via internet: 2. De School De Wilhelmina-combinatie heeft drie locaties. Hoofdlocatie: Wilhelminaschool, Gijsbrecht van Amstelstraat 4, 1213 CK HILVERSUM. tel fax Bavincklocatie: Dr. H. Bavinckschool, Bosdrift 21, 1241 JS HILVERSUM. tel fax Ichthuslocatie: Ichthusschool Vuurvlindermeent GZ HILVERSUM tel fax e mail: De Wilhelmina-combinatie telt op dit moment rond de 660 leerlingen. Daarvan zijn er 330 in de Wilhelminaschool gehuisvest, 250 leerlingen krijgen les op de Bavinckschool en 80 bezoeken de Ichthusschool. Op de locaties Wilhelmina en Bavinck wordt momenteel een wachtlijst gehanteerd, omdat er teveel aanmeldingen zijn t.o.v. de beschikbare leslokalen. Aan de kinderen wordt door drie teams van in totaal zo n 45 leerkrachten lesgegeven. Het grootste deel daarvan bestaat uit groepsleerkrachten. Elke school beschikt over een intern begeleider, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Op alle locaties is een conciërge in deeltijd werkzaam. De Ichthusschool staat in de Hilversumse Meent als locatie van de Wilhelminaschool, in een nieuw schoolgebouw dat gedeeld wordt met 2 andere basisscholen en de NSO Speelmere. Deze schoollocatie heeft 4 lokalen, een speellokaal voor de kleuters en een ruim plein op het dak. Er is een gymzaal op loopafstand van de Ichthuslocatie. De populatie van de school is gemengd. Zowel het opleidings- als het inkomensniveau laten verschillen zien. 2

4 3. Waar de school voor staat Wij willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. We doen er alles aan om de mogelijkheden van uw kind zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke en stimulerende rol. Onze school is een moderne, open protestants-christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in de Bijbel. Jezus is onze inspiratiebron. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. De sfeer is veilig en vertrouwd. Elk kind moet ruimte krijgen om tot zijn recht te komen. Aan het begin van ieder schooljaar leggen we de kinderen de regels uit die bij ons op school gelden. Orde en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. Natuurlijk wordt er wel eens gecorrigeerd, maar we steken meer energie in het stimuleren van positief gedrag en normbesef. 4. Een stukje geschiedenis De Wilhelminaschool is voortgekomen uit de oudste protestants christelijke school van Hilversum. Deze school werd gesticht in De hoofdlocatie is geopend in De naam van de school laat zich makkelijk verklaren: Koningin Wilhelmina, de moeder van Koningin Juliana, de oma van Koningin Beatrix. De Ichthus locatie in de Hilversumse Meent is gebouwd in 1974, tegelijk met de aanleg van deze wijk. Ichthus is Grieks voor vis. ICHTHUS bevat in het Grieks de beginletters van de woorden Jezus Christus, Zoon van God, Redder. De afbeelding van een vis was voor de eerste christenen een herkenningsteken. 5. De organisatie van de school Groepsindeling De kleutergroepen zijn gemengd van samenstelling. Dat betekent dat de 4 en 5 jarigen bij elkaar in een groep zitten. We kiezen daarvoor, omdat het op deze manier mogelijk is de kinderen gelijkmatig over de kleutergroepen te verdelen. Alle kleutergroepen zijn daardoor niet al te groot. Ook het sociale aspect speelt een rol, want het blijkt dat de jongste kinderen in een gemengd samengestelde groep sneller wennen. Ook kunnen de oudste kleuters de jongste kleuters helpen. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in dat leerlingen van nagenoeg dezelfde leeftijd bij elkaar zitten en min of meer dezelfde leerstof krijgen aangeboden. Organisatie van de zorg voor leerlingen met speciale behoeften. Op de Ichthusschool wordt er groepsgewijs lesgegeven. Dat houdt niet in dat we geen oog hebben voor het individuele kind. Er is een leerkracht gespecialiseerd in de organisatie van de zorg, zodat kinderen niet buiten de boot vallen. In hoofdstuk 6 leest u daar meer over. De kleutergroepen De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Er wordt gewerkt met de Schatkist en het observatiesysteem daarbij. Hierdoor kunnen wij als team problemen vroegtijdig onderkennen en bestrijden. Ook kinderen die hoger uitvallen kunnen we werk op maat gaan aanbieden. Door de verkleining van groepen in de onderbouw kunnen wij hier adequate hulp bieden, zodat naar verwachting in de verdere schoolloopbaan minder problemen zullen ontstaan. Groep 3 t/m 8 Na de kleutergroepen begint het meer schoolse leren. In groep 3 en 4 leren de kinderen de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven. In de groepen 5 t/m 8 vindt verdieping, toepassing en uitbreiding van de kennis plaats. 3

5 6 Wat leren de kinderen? Godsdienstige vorming Onze school is een christelijke basisschool, die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken. De identiteit vindt zijn oorsprong in het geloof in God en de bijbel. We bieden ruimte aan ieder individu. Er is respect voor ieders inbreng. Ons onderwijs is betrokken op de mens en de wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in ons taalgebruik en in de sfeer die heerst op school. Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met een lied of een gebed. Enkele malen per week worden bijbelverhalen verteld. Zo mogelijk wordt er een link gelegd naar de actualiteit. Op de Ichthusschool gebruiken we de methode Kind Op Maandag. Rekenen en Wiskunde We werken met de methode Pluspunt. De methode is aangeschaft toen de euro werd ingevoerd. De lesmethode gaat uit van het dagelijks leven en biedt dus niet alleen maar rijtjes sommen aan. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen met de rekenmethode die wij gebruiken het rekenen beter onder de knie krijgen dan met een andere methode. Pluspunt heeft regelmatig toetsingsmomenten, waardoor we kunnen nagaan of de kinderen de aangeboden leerstof voldoende hebben verwerkt. Als dat niet het geval is dan zijn er voldoende mogelijkheden om extra leerstof aan te bieden. Ook voor kinderen die meer aankunnen is er materiaal. Ichthusschool Nederlandse taal Vanuit ons Taalbeleidsplan dat is samengesteld, is ook besloten om de start te maken met een nieuwe/ moderne taalmethode. We werken met de methode Taalverhaal. Alle aspecten van het taalonderwijs komen in d1e taalmethode aan bod. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, het luisteren naar anderen. Ook de vormen van schriftelijk taalgebruik komen ruimschoots aan de orde. Zo wordt er veel aandacht besteed aan het schrijven van teksten. In zitten ook creatieve elementen in de methode, zoals toneelspel. Net als met rekenen bieden de toetsen van de methode aanknopingspunten die gebruikt worden om de vorderingen van leerlingen te volgen. Er is herhalingsstof voor kinderen die het moeilijk vinden en extra stof voor kinderen die meer aankunnen. In groep 1-2 wordt gebruikgemaakt van de Schatkist. (nieuwe versie) Lezen Net zoals op veel scholen in Nederland gebruiken we voor ons leesonderwijs Veilig Leren Lezen. Het betreft de nieuwste versie. Deze methode richt zich voornamelijk op de kinderen van groep 3. In deze groep leren de kinderen de grondbeginselen van het technisch lezen. Ze leren de klanken met de bijbehorende letters herkennen en leren de klanken te combineren tot woorden en zinnen. De kinderen leren eenvoudige woorden en zinnetjes schrijven. In de nieuwste versie met maan en zon staat de differentiatie centraal. Voor kinderen die moeite hebben met het zich eigen maken van het lezen is er in de vorm van Veilig in Stapjes aangepast lesmateriaal beschikbaar. Halverwege groep 3 wordt er een begin gemaakt met het niveaulezen. Aan de hand van een drie maal per jaar af te nemen toets wordt nagegaan op welk niveau uw kind leest. Kinderen met een vergelijkbaar niveau oefenen met elkaar in een groepje en helpen elkaar zo verder te komen. In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en later ook op het studerend lezen te liggen. Vanaf groep 4 gebruiken we daarvoor de methode Tekstverwerken We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen; we brengen ze ook liefde voor boeken bij. Daarom wordt er ook veel voorgelezen. In samenwerking met de bibliotheek kunnen er allerlei leespromotieactiviteiten plaatsvinden en worden er bezoeken gebracht aan de bibliotheek. Tevens wordt er aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Engels In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. Daarvoor wordt de methode Hello World gebruikt. Aan de hand van thema s als: vrije tijd, eten en drinken, sport, reizen, vervoer, verkeer, etc. maken de kinderen kennis met de Engelse taal. De nadruk ligt op luisteren, verstaan en spreken. De schriftelijke verwoording komt minder aan bod. Ook het zingen van Engelstalige liedjes is iets dat we doen. Schrijven Zelfs in het computertijdperk, waarin de tekstverwerker uitgebreide mogelijkheden biedt, vinden we de ontwikkeling van een goed handschrift erg belangrijk. We gebruiken de methode Pennenstreken. Zodra kinderen eraan toe zijn schrijven ze met een vulpen. Deze wordt eenmalig door de school verstrekt. Wereldoriëntatie Tijdens de lessen Wereldoriëntatie wordt er gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en verleden van de aarde. Meestal gebeurt dit tijdens de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer. Soms gebeurt dit ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes, projecten e.d. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: 4

6 Aardrijkskunde Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode Land in zicht In deze lesmethode wordt de kinderen geleerd hoe de wereld om ons heen is geordend. In groep 5 wordt begonnen met een kennismaking van aardrijkskunde gezien vanuit de wereld die het kind in zijn nabijheid ervaart. Het huis waarin het kind woont, de straat waarin het speelt, de wijk waarin de school staat, etc. worden behandeld. Maar ook kaartbegrip b.v. legenda is een onderdeel van het lesprogramma. In groep 6 gaan we een stap verder en wordt gekeken naar Nederland. Groep 7 leert veel over Europa en in groep 8 is De Wereld aan de beurt. Topografische kennis wordt aan de inhoud van de lessen gekoppeld en door de jaren heen herhaald. Geschiedenis We maken gebruik van de methode Wijzer door de Tijd. Geschiedenis begint in groep 5. Kinderen wordt tijdsbesef bijgebracht. Vanaf groep 6 wordt de (vaderlandse) geschiedenis behandeld. Dat gebeurt in chronologische volgorde. In groep 6 is de periode van de prehistorie t/m de late middeleeuwen aan de beurt. In groep 7 wordt de periode t/m de 19e eeuw behandeld. De leerstof in groep 8 behandelt voornamelijk de geschiedenis van de 20e eeuw. Natuuronderwijs Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode Natuniek. Deze methode wordt nieuw ingevoerd in het schooljaar Daarbij wordt aandacht besteed aan de natuur (biologie) zowel als aan onderdelen van techniek Verkeer Er wordt gewerkt met materialen die door 3VO zijn samengesteld. Het betreft Op voeten en fietsen en de Jeugdverkeerskrant. Tevens wordt in de onderbouw gewerkt met Een rondje verkeer. De kinderen van groep 7 leggen in april het verkeersexamen af en kunnen dan hun verkeersdiploma halen. Dit examen betreft een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Creatieve vakken Uiteraard wordt er op de Ichthusschool ruim aandacht besteed aan creatieve vorming. U kunt daarbij denken aan tekenen, handvaardigheid, kunstzinnige vorming en muziek. In groep 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma. Vanaf groep 3 besteden we ongeveer 3 uur per week aan creatieve vorming. Soms gebeurt dit in samenwerking met Globe in Hilversum. Voor Muziek wordt gebruik gemaakt van de methode Moet je Doen. De kinderen krijgen tijdens de lessen elementaire muziekkennis aangeboden. Dat gebeurt heel speels waarbij ook veel wordt gezongen. Beweging en gymnastiek In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt in de klas gespeeld, op het schoolplein en in het speellokaal. In groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen 2 keer per week gymnastiek. Dit gebeurt in de nabijgelegen gymzaal. Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) ICT is al enige jaren een speerpunt.. Doelstelling is dat de computer in het onderwijsaanbod van de school geïntegreerd is. In het ICT-plan ( onderdeel van het schoolplan) staan onze voornemens die we jaarlijks willen realiseren. Dit plan wordt geëvalueerd en zonodig bijgesteld. De kinderen kunnen gebruikmaken van moderne computers en oefenen in het gebruik van Windows, tekstverwerken, en internet. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van bij het onderwijsaanbod passende programma s. Daarnaast is vanaf groep 3 in elke groep een digitaal schoolbord aanwezig. Het onderwijs wordt op deze manier rechtstreeks ondersteund door ICT. Vak/vormingsgebied Aantal uren per groep/per week Godsdienstige vorming 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Werken met ontwikkelingsmateriaal (voorb. Rekenen/taal/leze/schrijven) 4 4 Rekenen/ Wiskunde 3,5 4 4,5 4,5 4,5 4,5 Nederlandse taal (mondeling/schriftelijk/spelling) , ,5 5,5 Lezen 4 3,5 3, Schrijven 2 1, ,5 0,5 Engelse taal 0,5 0,5 Aardrijkskunde 1 1 1,5 1,5 Geschiedenis Natuuronderwijs (techniek/gez. gedrag) Wereldoriëntatie 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Bevordering sociale redzaamheid (verkeer) 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Muzikale vorming Bewegingsonderwijs/gymnastiek ,5 1,5 1,5 1,5 Zintuigelijke oefening 2 2 Creative expressie (tekenen.handvaardigheid) ,5 1,5 Arbeid naar keuze 3 3 Zelfstandig werken 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Door deze indeling globaal te hanteren kunnen we genoeg tijd besteden om de kerndoelen van het basisonderwijs te realiseren. 5

7 Het werken met goede lesmethoden Voortdurend wordt door ons nagegaan of de huidige lesmethoden nog wel voldoen. Als dat nodig is, schaffen we zo snel mogelijk een nieuwe lesmethode aan. Twee criteria zijn daarbij van belang: kunnen de kinderen met behulp van de lesmethode goed leren en zien de leerlingenboeken er aantrekkelijk uit. Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Om onze lessen zo efficiënt mogelijk te kunnen geven is de school zo optimaal mogelijk ingericht. Het nieuwe meubilair is afgestemd op de behoefte van de kinderen en de lokalen zijn zo ingericht dat het materiaal waar de kinderen mee moeten werken goed bereikbaar is. De Ichthusschool heeft 4 groepslokalen. Er is een documentatiecentrum dat veelvuldig wordt gebruikt. Elke groep beschikt over een aantal computers of in de centrale ruimte zijn de computers aanwezig. De kinderen van groep 3 t/m 8 maken voor de gymles gebruik van de nabijgelegen gymnastiekzaal. De school beschikt over een goed uitgeruste orthotheek, waar leerkrachten materiaal kunnen vinden voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. 7. De zorg voor de leerlingen Gedurende de hele schoolloopbaan volgen we uw kind zo nauwgezet mogelijk. Dat begint al bij de aanmelding van uw kind en dat eindigt op de dag waarop uw kind onze school verlaat. Aannamebeleid: In principe staan de scholen van Stichting Proceon open voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. In incidentele gevallen is sprake van het hanteren van een wachtlijst. Het bestuur heeft hiertoe besloten, omdat de school onvoldoende ruimte kan hebben voor de hoeveelheid leerlingen die zijn aangemeld. De kwaliteit van het onderwijs is bij het bovenstaande uitgangspunt. Indien er sprake is van een wachtlijst is een protocol voor toelating vanaf de wachtlijst op school aanwezig. Wanneer u een kind heeft dat speciale zorg of aangepast onderwijs nodig heeft door een handicap,ontwikkelingsstoornis of een ziekte, dan is het verstandig zo vroeg mogelijk de school van uw keuze hiervan op de hoogte te stellen. De school zal dan, in overleg met u, de afweging maken of zij in staat is uw kind voldoende onderwijs en zorg te bieden. Daarvoor heeft de school in veel gevallen informatie nodig van diverse bij uw kind betrokken zorgverleners. De school kan u ook adviseren over de te nemen stappen om voor uw kind een passend onderwijsaanbod te verkrijgen. (zie ook leerlingenzorg) Op school is een beleidsplan aannamebeleid van leerlingen aanwezig, dat ervoor zorgt dat deze afweging zorgvuldig gemaakt wordt. Leerlingenzorg Stichting Proceon heeft de leerlingenzorg hoog in het vaandel. De afspraak is, dat voor iedere 50 leerlingen op een school er een dagdeel werkzaamheden worden verricht door de intern begeleider (IB-er). De IB-er coördineert de zorg op school, zorgt voor duidelijke dossiers van de leerlingen en ondersteunt en begeleidt de leerkrachten bij de uitvoering van handelingsplannen van leerlingen, die extra zorg nodig hebben. Dit kan zijn omdat de leerstof niet aansluit bij wat de individuele leerling nodig heeft. Er worden handelingsplannen gemaakt voor kinderen die moeite hebben met leren. Ook een leerling die heel intelligent is heeft extra zorg nodig. Tevens is er gerichte aandacht voor kinderen die niet goed in hun vel zitten en aandacht nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. Interne begeleiders van Stichting Proceon zitten in een netwerk, waar ze kennis en ervaringen met elkaar delen. De intern begeleider beschikt over een uitgebreid extern netwerk, waar hulp kan worden gevraagd. Het overgrote deel van alle leerlingen kan hierdoor op onze scholen op een goede manier het onderwijs volgen. 1.Samenwerkingsverband WSNS: In het kader van weer samen naar school (WSNS) maken al onze scholen deel uit van het samenwerkingsverband Het Gooi en omstreken, waarin nog 46 andere scholen participeren. Dit samenwerkingsverband (SWV) initieert allerlei activiteiten, die de leerlingenzorg op de school verbetert. Daarnaast beschikt het SWV over veel kennis, die zij beschikbaar stellen aan de scholen om de zorg aan leerlingen te optimaliseren. 2.Verwijzing naar een speciale basisschool: Als een school geen mogelijkheden meer ziet om een kind optimaal te begeleiden, kunnen ouders en school besluiten om een verwijzingsprocedure naar een speciale school voor basisonderwijs te starten. Zo n aanmelding gebeurt door de ouders in samenwerking 6

8 met de IB-er en loopt via de kerngroep van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Als een kind toelaatbaar wordt geacht geeft de PCL een positieve beschikking af aan de ouders. De procedures die de PCL hanteert staan beschreven in speciale folders die u aan de interne begeleider van onze school kunt vragen. Verder kan de adviesgroep van de PCL worden ingeschakeld als telefonische helpdesk. Deze helpdesk kan worden ingeschakeld bij vragen over bijvoorbeeld dyslexie en leerachterstanden. Deze helpdesk kan niet worden benaderd met vragen over beslissingen die de kerngroep PCL neemt omtrent beschikkingen. 3. Rugzakfinanciering Wanneer een leerling een ernstige gedragsstoornis of handicap heeft, wordt ouders geadviseerd hun kind aan te melden bij de commissie van indicatie (CVI). Deze commissie besluit of de leerling in aanmerking komt voor extra vergoedingen vanuit het speciaal onderwijs. Ouders kunnen rekenen op advies van deze commissie over de besteding van deze vergoeding in de huidige school. De keus kan ook zijn om de leerling verder onderwijs te laten volgen op een school voor speciaal onderwijs (bijvoorbeeld: mytyl, blinden, doven, zeer moeilijk opvoedbaar, spraak en taalproblemen) Begeleiding en testen van kinderen door derden Onze school kan gebruik maken van de schoolbegeleidingsdienst Eduniek in Maartensdijk, tel Eduniek kan ingeschakeld worden wanneer school en ouders het noodzakelijk vinden om een observatie of onderzoek te laten plaatsvinden. Deze onderzoeken worden afgenomen door een orthopedagoog of psycholoog. De aanvragen voor deze onderzoeken vinden altijd plaats in overleg met de IB-er en ook wordt er altijd schriftelijk toestemming aan de betreffende ouders of verzorgers gevraagd. Deze aanvragen worden behandeld door de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Deze commissie regelt de toewijzing voor een onderzoek en kan zorgen voor extra begeleiding. Ook kan deze commissie als telefonische helpdesk worden ingeschakeld Als ouders het advies krijgen van de school en de schoolbegeleidingsdienst hun kind te laten testen of een extra onderzoek aan te vragen, gaan wij ervan uit dat ouders dit advies opvolgen. Zo niet, dan heeft dit besluit van de ouders consequenties voor de extra begeleiding van hun kind op school. De aanmelding van nieuwe leerlingen Als u belangstelling heeft voor onze school, dan stellen we het op prijs als u een afspraak maakt met de directie. Bij hem kunt u terecht met al uw vragen. U krijgt, als de lessen in volle gang zijn een rondleiding door de school. Als u uiteindelijk besluit uw kind in te schrijven, dan vult u het inschrijfformulier in en stuurt dat naar de school. Uw kind is welkom op de dag dat het 4 jaar wordt (indien geen wachtlijst). Voorafgaande daaraan mag het gedurende enkele dagdelen komen kennismaken met de groep en de groepsleerkracht. Ook kinderen die op latere leeftijd bij ons op school komen, kunnen eerst een dagje meedraaien. Om daarover afspraken te maken neemt de groepsleerkracht tijdig contact met u op. Kwaliteit Kwaliteit van het onderwijs realiseren wij door: deskundig personeel het werken met goede lesmethoden het nauwkeurig volgen van leerlingen Deskundig personeel Natuurlijk staat de aanwezigheid van deskundig personeel voorop. U vertrouwt uw kind immers aan hen toe. De teamleden van de school werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. De maatschappij verandert voortdurend. Ook ons onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet en waar nodig volgen de teamleden nascholing. Een veilig schoolklimaat Een veilig schoolklimaat is de basis om zich te ontwikkelen en te leren. We willen dat de kinderen met veel plezier naar school gaan, zich op school thuis voelen, ervaren dat zij erbij horen, serieus worden genomen en kunnen spelen en werken in een goede sfeer. Voor een veilig school- en klassenklimaat zijn regels nodig. Deze regels stellen we vaak samen met de kinderen op. We formuleren deze regels positief. Hiermee sturen we het gedrag van kinderen bij het omgaan met elkaar en geven tegelijkertijd grenzen aan. Dit nomen we ons omgangsprotocol. Gedragscode Voor kinderen, ouders én leerkrachten is het belangrijk om een veilig gevoel te hebben op school. Een belangrijke voorwaarde hiervoor zijn goede omgangsvormen. Daarom geldt voor alle medewerkers een gedragscode. In deze gedragscode staan drie begrippen centraal: acceptatie, respect en vertrouwen. De gedragscode kent 10 basisregels die óók voor meewerkende ouders geldt. Hiernaast zijn er voor de volgende situaties binnen en buiten de school specifieke gedragsregels: seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie, racisme en privacy. De gedragscode is op school aanwezig. 7

9 Regeling schorsing en verwijdering In het kader van onze wederzijdse rechten en plichten, wijzen we u op deze regeling. In principe gaan we ervan uit hier geen gebruik van te hoeven maken. In de meeste gevallen zullen goede afspraken tussen de school en u, ouders/ verzorgers, problemen voorkomen of oplossen. Mocht echter sprake zijn van structureel wangedrag of het gedrag van een leerling gevaar opleveren voor medeleerlingen, leerkrachten of ouders, dan mag de directeur de leerling voor een periode van drie dagen schorsen. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de schorsing en de reden ervan. In deze drie dagen worden tussen school, ouders en leerling afspraken gemaakt over voortgang op school. Mochten deze afspraken geen verbetering laten zien in het gedrag van de leerling, dan kan de directeur een procedure starten om de leerling van school te verwijderen. Ook dit gebeurt schriftelijk, waarbij u, als ouder/verzorger, de mogelijkheid hebt bezwaar aan te tekenen bij het bevoegd gezag (bestuur) van de school. Tijdens de procedure van verwijdering blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan de thuiszittende leerling. De school is verplicht om binnen 8 weken een andere school of vorm van onderwijs voor de leerling te vinden. Het nauwkeurig volgen van leerlingen Bij de meeste kinderen verloopt de ontwikkeling op school zonder problemen. Ze leren door hun nieuwsgierigheid steeds nieuwe dingen. De school is weliswaar klassikaal georganiseerd, maar dat houdt niet in dat we geen rekening houden met individuele kinderen. Verschillen mogen er zijn! Op grond van opleiding en nascholing heeft elke leerkracht know how in huis om vast te kunnen stellen wat elk kind nodig heeft. Bovendien wordt het werk van de kinderen gecorrigeerd, waardoor leerkrachten de vorderingen en moeilijkheden van kinderen kunnen volgen. Ook hebben we een leerlingvolgsysteem ingevoerd en wel op de volgende onderdelen: sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, ordenen, observatie, rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen. In een leerlingvolgsysteem wordt op van tevoren afgesproken momenten, vastgelegd in een toetskalender, geobserveerd en/of getoetst hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. Op grond van verzamelde gegevens worden dan maatregelen genomen, zowel voor kinderen die onder de norm presteren als voor kinderen die zeer goed scoren. Vanaf de kleutergroepen worden deze vaardigheden getoetst door middel van landelijk genormeerde toetsen ontwikkeld door het Centraal Instituut Toetsontwikkeling ( CITO). Tevens wordt bij de kleuters met behulp van het registratiesysteem van schatkist de vorderingen van het kind nauwkeurig gevolgd (zie hoofdstuk 5, kleutergroepen ). De leerkracht vergelijkt de ontwikkeling van het kind met klasgenoten en het landelijke gemiddelde. De registratie van de toetsresultaten gebeurt met behulp van een computerprogramma. Dat geeft de leerkracht de mogelijkheid een gedetailleerd beeld te krijgen van de vorderingen van de leerlingen. De resultaten van de toetsen worden doorgegeven aan de Intern Begeleider (IB-er). De IB-er is één van de leerkrachten die zich heeft gespecialiseerd in leerlingenzorg. De IB-er haalt de onderen bovenscores uit de toetsresultaten en brengt deze kinderen ter sprake in een speciale vergadering van het team. Het team beslist dan of er maatregelen getroffen moeten worden. Indien nodig maakt de desbetreffende leerkracht met hulp van IB-er een handelingsplan. Daar staat in op welke tijden en met welk materiaal er gewerkt gaat worden. Als het handelingsplan is uitgevoerd, wordt bekeken of de gestelde doelen gehaald zijn. We besluiten dan of het nodig is dat het plan verlengd wordt, of dat extra aandacht niet meer nodig is. De ouders zijn volledig op de hoogte van het handelingsplan. Het is gebleken dat ongeveer 1 op de 5 leerlingen tijdens de basisschoolperiode extra aandacht nodig heeft. Soms komen de leerkrachten tot de conclusie dat de extra hulp onvoldoende effect heeft gehad. We bekijken dan wat we verder nog kunnen doen. Een aantal mogelijkheden is: verlenging van de kleuterperiode, doubleren of het kind voor een bepaald vakgebied met een aangepast programma laten werken. Dit kan leerstof zijn uit een lagere groep of speciaal ontwikkelde leerstof. Het kind volgt dan een aangepaste leerweg. Uiteraard nemen we op dit gebied geen enkele beslissing zonder de ouders hierin te kennen. Weer samen naar school Weer samen naar school(wsns) is een project van de rijksoverheid. Doel van het WSNS beleid is om zoveel mogelijk kinderen zorg op maat te bieden en hen in de gelegenheid te stellen hun schoolloopbaan in het basisonderwijs af te ronden. Basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs werken samen in samenwerkingsverbanden. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Het Gooi en omstreken waarin nog 46 basisscholen en 4 scholen voor speciaal basisonderwijs samenwerken. Het samenwerkingsverband maakt beleid t.a.v. de wijze waarop de zorg voor leerlingen wordt georganiseerd. Als uitgangspunt geldt het Zorgplan dat op elke school aanwezig is. In dit plan staan de gemaakte afspraken over de verdeling van middelen, over ondersteuning en verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs als dat nodig is. Soms kan verwezen worden naar specialistische hulp buiten het samenwerkingsverband en naar het speciaal onderwijs in het Regionaal Expertise Centrum. Wet op de expertisecentra Wanneer een leerling een ernstige gedragsstoornis of handicap heeft, wordt de ouders geadviseerd het kind aan te melden bij de CVI (=commissie van indicatie). Deze commissie besluit of de 8

10 leerling in aanmerking komt voor extra vergoedingen vanuit het speciaal onderwijs. Ouders kunnen rekenen op advies van deze commissie over besteding van deze vergoeding. De keus kan zijn om de leerling verder onderwijs te laten volgen op een school voor speciaal onderwijs (bv. mytyl, blinden, doven, zeer moeilijk opvoedbaar, spraak en taalproblemen) of de leerling door te laten gaan op onze school. Uiteraard vraagt dit veel overleg tussen ouders en school. We pleiten ervoor dit overleg zo snel mogelijk en als de handicap al bekend is reeds bij aanmelding met elkaar te voeren. Verwijzing naar een speciale basisschool Wanneer zich steeds problemen blijven voordoen in de ontwikkeling van een kind, kan er overwogen worden om tot verwijzing naar een speciale basisschool over te gaan. Dit gebeurt nadat we als school geen mogelijkheden meer zien om een kind optimaal te begeleiden. De aanmelding voor een kind op een speciale basisschool gebeurt door de ouders en loopt via de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Deze commissie regelt de toewijzing voor een onderzoek en kan zorgen voor extra begeleiding. Ook kan deze commissie als telefonische helpdesk worden ingeschakeld. Verder beoordeelt de PCL de aanvragen voor een plaats op de speciale basisschool. Als een kind toelaatbaar wordt geacht geeft de PCL een positieve beschikking af aan de ouders. De procedures die de PCL hanteert staan beschreven in speciale folders die u aan de interne begeleider van onze school kunt vragen. Leerlingdossier Van elke leerling worden in een dossiermap de belangrijkste gegevens opgeslagen. Dit zijn o.a. het inschrijfformulier, rapportages aan ouders, uitslagen van observaties en toetsen, verslagen van onderzoeken, verslagen van belangrijke gesprekken met de ouders. U heeft als ouder het recht het dossier van uw kind in te zien. Verder hebben alleen leerkrachten toegang tot het leerling-dossier. O n d e r w i j s b e g e l e i d i n g s d i e n s t EDUNIEK Onze school wordt begeleid door Eduniek Midden Nederland. De Eduniek geeft hulp waar dat nodig is. Dit kan variëren van individuele gesprekken met leerkrachten tot aan het toetsen van kinderen. Soms leidt Eduniek de teambijeenkomsten op het moment dat er specifieke aandacht voor een bepaald onderwijskundig onderwerp gevraagd wordt. Ook begeleidt Eduniek het directieteam van onze locaties en wordt er veel ondersteuning gegeven in het Weer Samen Naar School proces. Onze begeleider is dhr. Henk Mackloet. Jaarlijks wordt bekeken hoe we zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van Eduniek. Postadres: Eduniek Midden-Nederland Postbus 25, 3738 ZL MAARTENSDIJK Bezoekadres: Eduniek Midden-Nederland Tolakkerweg JL MAARTENSDIJK tel website: GGD Gooi & Vechtstreek en JEUGDGEZONDHEIDSZORG in het basisonderwijs Van consultatiebureau naar schoolgezondheidszorg Wanneer een kind vier jaar wordt, draagt het consultatiebureau van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Gooi & Vechtstreek, de zorg over aan het schoolteam. Aan onze school zijn een jeugdarts, een -verpleegkundige, een logopedist en een doktersassistente verbonden. Zij onderzoeken de kinderen met het doel groei- en ontwikkelingsstoornissen vroegtijdig op te sporen en zo mogelijk te voorkomen. Vragen en problemen Ongeacht de leeftijd van het kind, kunt u zich wenden tot de afdeling JGZ met vragen en problemen over de lichamelijke of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld over voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid etc.. Naar aanleiding van uw vragen en problemen kan er een extra onderzoek of gesprek plaatsvinden. Ook kan er, na overleg met de ouders, tussen de GGD en de school overleg plaatsvinden over kinderen voor wie extra aandacht op zijn plaats is. JEUGDARTS, JEUGDVERPLEEG- KUNDIGE en DOKTERSASSIS- TENTE Groep 2 Onderzoek door jeugdarts (soms geassisteerd door een doktersassistente). Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Er wordt uitgebreid gekeken naar groei en ontwikkeling en de gezondheid. Gelet wordt op ogen en oren, lengte en gewicht, spraak/ 9

11 taalontwikkeling, het bewegen (grove en fijne motoriek) en het gedrag van het kind. Het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt. U ontvangt een oproep voor twee prikken (inentingen); één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode hond (BMR). Groep 7 Onderzoek door jeugdverpleegkundige Naast groei en ontwikkeling staat de gezonde leefstijl meer centraal. Er wordt aandacht besteed aan hygiëne, slapen, voeding, hobby s en gedrag. Ook wordt aandacht besteed aan lichamelijke groei, gezichtsvermogen, gehoor en houding. LOGOPEDIST Groep 1 Alle kinderen uit groep 1 worden individueel door de logopedist gescreend. Zij let op onder meer uitspraak, mondgewoonten, taalgebruik en taalbegrip. Deze onderzoeken vinden op school plaats, nadat ouders schriftelijke toestemming hebben gegeven. Als er bijzonderheden zijn bespreekt de logopedist dit met de ouders en met de leerkracht. Daarna is in overleg met de ouders een aantal activiteiten mogelijk, zoals nader onderzoek, korte begeleiding, controle of behandeling. Voor behandeling wordt uw kind verwezen naar een logopediepraktijk in uw omgeving. Overige groepen Ook kinderen uit andere groepen kunnen in aanmerking komen voor een logopedisch onderzoek. Ouders kunnen zelf in overleg met de leerkracht om zo n onderzoek vragen. Rapporten Om u op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind ontvangt u 3 keer per jaar een rapport. In groep 1 en 2 leest u in het rapport vooral over onze bevindingen op sociaal-emotioneel gebied. Vanaf groep 3 is dat een uitgebreid rapport. Deels met woorden, deels met cijfers geven we aan hoe uw kind zich ontwikkelt. Naar aanleiding van het 1e en 2e rapport ontvangt u een uitnodiging voor een 10-minutengesprek. U krijgt dan een toelichting op het rapport en u kunt uw vragen kwijt. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan maken we een afspraak voor een vervolggesprek. Voorafgaand aan het 10-minutengesprek kunt u ook het werk van uw kind bekijken. Een of twee keer per jaar is er een open avond. Meestal naar aanleiding van een project of een andere bijzondere gebeurtenis. Natuurlijk bent u op elk ander tijdstip ook welkom. Maak dan echter wel even eerst een afspraak. De leerkracht van uw kind kan dan alle aandacht aan u besteden. Groep 8 en de overgang naar het voortgezet onderwijs Gedurende het achtste leerjaar worden de leerlingen en hun ouders voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Er worden u diverse brochures ter beschikking gesteld. De kinderen kunnen door middel van schoolbezoeken kennis maken met de verschillende scholen. In januari voert de leerkracht van groep 8 en de directie met de ouders een gesprek over de schoolkeuze. Op grond van de vorderingen van uw kind krijgt u een advies. In februari volgt dan de Eindtoets basisonderwijs (de CITO-eindtoets). Het resultaat van deze toets wordt samen met het schooladvies doorgegeven aan de school van uw keuze. Uiteraard blijven we benieuwd naar de vorderingen van de kinderen in het voortgezet onderwijs. Daarom worden de rapportcijfers die we van de vervolgscholen krijgen met belangstelling tegemoet gezien. Verzekeringen Het bestuur van Stichting Proceon heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond hiervan zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering, indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover uw eigen verzekering geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt 10

12 zowel de school zelf als de mensen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Maar.., de school dan wel het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht, wanneer er sprake is van een verwijtbare fout dus als de school tekort geschoten is in haar rechtsplicht. Als bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt, valt die schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt dus niet door de school vergoed. De school is evenmin aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (beter gezegd: hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (beter: de ouders) verantwoordelijk voor. Daarom raden we u aan zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 8. Buitenschoolse activiteiten Op onze school wordt hard gewerkt. Hard werken zonder dat daar ontspannende dingen tegenover staan is niet goed. Daarom worden er op de locaties allerlei leuke activiteiten georganiseerd. We noemen u er enkele: activiteiten rondom boekpromotie viering van het Sinterklaasfeest viering van het Kerstfeest viering van het Paasfeest het schoolkamp van groep 8 een sportdag een schoolreisje de avondvierdaagse bezoek aan musea theaterbezoek Via het MaandNieuws wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten. 9. Het schoolteam Functies en taken in het team Binnen ons team onderscheiden we een aantal verschillende functies en/of taken: Groepsleerkracht: verzorgt het onderwijs aan een groep. Intern begeleider: coördineert de leerlingenzorg. Remedial teacher: helpt individuele leerlingen ICT-er (Informatie en Communicatie Technologie): zorgt voor de computers, de software en de inzet daarvan in ons onderwijs. Directeur: is eindverantwoordelijk voor de schoollocatie. Conciërge: is aangesteld voor de huishoudelijke gang van zaken. Stagiaires Via de Marnix Academie in Utrecht en de Hoge School Ede begeleiden wij toekomstige leerkrachten. Deze stagiaires zijn gedurende een bepaalde tijd op onze school aanwezig. Onder toezicht van de groepsleerkracht geven zij les in de verschillende groepen. Ook kunt u een zogenaamde LIO-er (Leraar in Opleiding) tegen komen. Hij of zij heeft een aantal maanden lang zelfstandig een groep kinderen onder de hoede en wordt hierbij gecoacht door een ervaren leerkracht uit ons team. Daarnaast komen regelmatig stagiaires van het ROC hun stage bij ons volgen, meestal in de onderbouw. Vervanging De tijd dat elke klas slechts één meester of juf had ligt al lang achter ons. Deeltijdarbeid en ADV (arbeids duur verkorting) zijn ook in het onderwijs inmiddels ingeburgerd. Dit betekent dat de kinderen met meerdere leerkrachten worden geconfronteerd. Leerkrachten die met elkaar samenwerken maken daarover afspraken, zodat duidelijk is waar de verantwoordelijkheden liggen. 11

13 In geval van ziekte wordt alles in het werk gesteld om de lessen niet alleen te laten doorgaan, maar ook op een zo gewoon mogelijke, zinvolle wijze. Een drietal procedures draagt er zorg voor dat alleen bij hoge uitzondering de school zich gedwongen ziet de kinderen in overleg met de ouders thuis te laten blijven. In eerste instantie zal de zieke leerkracht bij voorkeur door een ervaren collega vervangen worden. Is er echter geen vervanger beschikbaar dan zullen de kinderen verdeeld worden. In elke groep ligt een noodplan klaar. Het betreffende plan draagt zorg voor een zinvolle lesinvulling op het gewenste niveau. Wanneer het in het uiterste geval ook niet mogelijk blijkt te zijn de kinderen te verdelen, bekijken we of leerkrachten die op dat moment andere niet-lesgebonden taken uitvoeren (b.v. de intern begeleider of de directie) ingezet kunnen worden. Met deze noodscenario s proberen wij een hoge mate van continuïteit te garanderen. 10. De ouders Het team van de Ichthusschool hecht veel waarde aan een goed contact met de ouders van onze leerlingen. We doen er alles aan om de school laagdrempelig te houden. Om dit zo effectief mogelijk te organiseren, kennen we binnen de school diverse mogelijkheden: direct contact bij het halen en brengen van uw kind, 10-minutengesprekken: naar aanleiding van het rapport kunt u met de leerkracht praten over de vorderingen van uw kind, informatieavonden: op deze avonden krijgt u informatie over een onderwerp of kunnen de resultaten van een project bekeken worden, huisbezoek door de leerkracht in groep 1; op afspraak: uiteraard is het altijd mogelijk een afspraak te maken met de leerkracht of de directie van de school; Inloopavonden U wordt door middel van MaandNieuws op de hoogte gehouden van alles wat er zich op de school afspeelt. Op de Ichthus wordt er steeds leerlingenwerk toegevoegd aan het Maandnieuws. Via de volgende geledingen kunt u mee praten en beslissen over de gang van zaken op de school. De Activiteiten Commissie (AC) De Activiteitencommissie (AC)op onze school bestaat uit ouders en leerkrachten. Haar taak is allerlei activiteiten op school mogelijk te maken. Verder beheert en int zij het schoolfonds (ouderbijdragen). Zij legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de schoolleiding en vastgesteld door de Medezeggenschapsraad Voor de AC worden regelmatig nieuwe leden aangezocht. Ouders kunnen zich kandidaat stellen of gevraagd worden. De AC heeft een eigen reglement. De AC benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei extra activiteiten in de school. (zie verder onder het kopje ouderbijdrage op blz. ) De Medezeggenschaps Raad (MR) De MR van onze bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De leden van de MR worden gekozen door de ouders van de school voor een periode van 3 jaar en treden af volgens een door de MR te maken rooster, waarbij jaarlijks een derde deel aftreedt. De MR kiest een voorzitter en een secretaris. De MR van de school kent een reglement, waarin haar taken en bevoegdheden zijn beschreven die voortvloeien uit de Wet Medezeggenschap Onderwijs(WMO) van Op verzoek van de MR kan de schoolleiding om advies worden gevraagd. In ieder geval overlegt de MR minimaal 2 keer per jaar met de schoolleiding. De Ichthusschool is wat betreft de ouders vertegenwoordigd door mevr. Tak ( kind in groep 5) en dhr. Bikker ( kind in groep 8). Vanuit het team zijn juf Eva en meester Erik de vertegenwoordigers. De taak van de MR is het gevraagd of ongevraagd adviseren van bestuur en personeel in beleidszaken. De MR heeft t.a.v. een aantal beleidsterreinen adviesbevoegdheid of instemmingsbevoegdheid. Een omschrijving van deze bevoegdheden staat in de informatiemap van Proceon Geschillen tussen het bevoegd gezag en de MR van de school worden voorgelegd aan de Commissie van Geschillen WMO van de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad (NPCS). De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn de scholen van onze vereniging vertegenwoordigd door een ouder of een personeelslid uit de MR. Deze leden worden de MR gekozen voor de duur van 2 jaar. De GMR kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Het bevoegd gezag, vertegenwoordigd door de algemeen directeur, adviseert de GMR. De bevoegdheden van de GMR zijn overgedragen bevoegdheden van de MR, omdat het hier zaken betreft op verenigingsniveau. Het gaat hier om de bevoegdheden zoals ook vermeld onder de MR. De omschrijving van deze bevoegdheden staat in de informatiemap van Proceon. Geschillen tussen het bevoegd gezag en de GMR van de school worden voorgelegd aan de Commissie van Geschillen WMO van de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad (NPCS). Geschillen tussen het bevoegd gezag en (een deel van) de GMR van de school worden voorgelegd aan de Commissie van Geschillen WMO van de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad (NPCS). 12

14 Klachten Ondanks al onze goede inzet en zorgen kan het voorkomen dat u over de gang van zaken niet tevreden bent. Alle scholen van Stichting Proceon hebben dezelfde klachtenregeling. De regeling heeft als doel bij te dragen aan een veilig schoolklimaat en heeft een preventieve werking in het belang van alle betrokkenen en de school. In de praktijk zullen de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken binnen de school in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld. Klachten zijn belangrijke signalen en het is ons streven dat elke leerkracht u en/ of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/ of uw kind luistert en samen met u en / of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt, of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bepreken met de directeur of de contactpersoon. Indien dat, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of de klacht naar uw oordeel niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kan er een beroep gedaan worden op de officiële klachtenregeling. Een uitvoerige toelichting op de klachtenregeling is te verkrijgen bij de contactpersoon. (Ook als u geen klacht heeft) Wat te doen als u een klacht heeft? Overleg met de groepsleerkracht; bij onvoldoende resultaat: Overleg met de directie of overleg met de contact-persoon. De contactpersoon op onze school is: juf Eva Lommerts Bij onvoldoende resultaat: Schakel bij klachten over geweld, intimidatie of ander sociaal ongewenst gedrag de vertrouwenspersoon in. Voor Stichting Proceon zijn dhr. B. Hogenelst en mw. J. Janmaat, beiden werkzaam bij Eduniek (schoolbegeleidingsdienst) aangesteld als extern vertrouwenspersoon. U kunt hen bereiken via tel Het postadres van de vertrouwenspersonen is: Eduniek, Postbus 25, 3738 ZL Maartensdijk. Richt bij klachten van algemene aard over bijvoorbeeld de omgang met procedures, de veiligheid van het gebouw, het uitvoeren van wettelijke bepalingen, enz. een schriftelijke klacht aan het bestuur. Namens het bestuur zal de algemeen directeur, dhr. P.D. van Buuren uw klacht in behandeling nemen of in overleg met de klager de verdere behandeling door de klachtencommissie laten uitvoeren. Het staat u ook vrij rechtstreeks contact op te nemen met de landelijke klachtencommissie. Het adres van de Klachtencommissie, waarbij Stichting Proceon aangesloten is: Klachtencommissie Besturenraad P.C.O. Algemeen secretaris: Mw. Mr. A.C. Melis-Gröllers Postbus AR Voorburg tel.: fax: Zie ook: Het secretariaat van de klachtencommissie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur. Bij (een vermoeden van) seksuele intimidatie, seksueel misbruik, extreme vormen van fysiek of psychisch geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering of extremisme is het aan te raden de contactpersoon van de school te benaderen. Ook kunt u de vertrouwenspersoon (adres hierboven) of het landelijk meldpunt van de onderwijsinspectie bellen. Binnen de onderwijsinspectie zijn een aantal vertrouwensinspecteurs in dienst die uw klacht vertrouwelijk zullen behandelen. Meldpunt vertrouwensinspecteurs: (Tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief) Vragen over onderwijs in het algemeen of over de onderwijsinspectie in het bijzonder kunt u stellen aan het bekende postbus 51 loket: telefoon: (gratis). Het adres van de onderwijsinspectie: Informatie-adres van de onderwijsinspectie: Leerplicht en extra verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken, als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering mogelijk. 1. Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing bestaat er recht op verlof. 2. Voor de vakantie onder schooltijd kan alleen uitzondering op de hoofdregel worden gemaakt, als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in het schooljaar en uit uw werkgeversverklaring blijkt de specifieke aard van het beroep en de enig mogelijke verlofperiode van de ouder. 3. Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van ouders en/of leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: Verhuizing van het gezin. Het bijwonen van een huwelijk van bloedof aanverwanten. Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. Overlijden van bloed- of aanverwanten. Viering van een ambtsjubileum en 12½ , 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. Nadrukkelijk geen andere gewichtige omstandigheden zijn: Familiebezoek in het buitenland Vakantie in een goedkopere periode of aanbiedingen. Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte Andere kinderen uit het gezin zijn ook vrij. Deelname aan televisieopnames of sportevenementen. Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief de relevante verklaringen in bij de directeur van de school. U dient u aanvraag ruim voor het gevraagde verlof te hebben ingeleverd, indien mogelijk 8 weken voor u het verlof wenst te genieten. 13

15 De directeur neemt zelf een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar, die vervolgens na overleg met de directeur een besluit neemt over uw aanvraag. Tegen het besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij dezelfde leerplichtambtenaar. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Voor verder informatie over de leerplicht kunt u terecht bij Regionaal Bureau leerlingenzaken, Brinklaan 138, 1404 GV Bussum, Telefoon: Regeling schorsing en verwijdering. In het kader van onze wederzijdse rechten en plichten, wijzen we u op deze regeling. In principe gaan we ervan uit hier geen gebruik van te hoeven maken. In de meeste gevallen zullen goede afspraken tussen de school en u, ouders/ verzorgers, problemen voorkomen of oplossen. Mocht echter sprake zijn van structureel wangedrag of het gedrag van een leerling gevaar opleveren voor medeleerlingen, leerkrachten of ouders, dan mag de directeur de leerling voor een periode van drie dagen schorsen. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de schorsing en de reden ervan. In deze drie dagen worden tussen school, ouders en leerling afspraken gemaakt over voortgang op school. Mochten deze afspraken geen verbetering laten zien in het gedrag van de leerling, dan kan de directeur een procedure opstarten om de leerling van school te verwijderen. Ook dit gebeurt schriftelijk, waarbij u, als ouder/verzorger, de mogelijkheid hebt bezwaar aan te tekenen bij het bevoegd gezag van de school. Tijdens de procedure van verwijdering blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan de thuiszittende leerling. De school is verplicht om binnen 8 weken een andere school of vorm van onderwijs voor de leerling te vinden. Ichthusschool Ouders in de school Uiteraard is een school de plek waar vooral uw kind een groot deel van de dag doorbrengt. U bent als ouder/verzorger ook van harte welkom. Uw hulp is zeer gewenst en vaak ook noodzakelijk om de school meer te laten zijn dan alleen een plek waar kinderen met lezen, rekenen en taal bezig zijn. Van uw aanbod ons met allerlei praktische zaken te helpen zullen we dan ook zeker gebruik maken. Sponsoring Bij sponsoring gaat het altijd om geld, waarvoor de sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Van het geld dat sponsoring oplevert, kan een school speciale activiteiten organiseren of extra leermiddelen aanschaffen, die anders niet zomaar betaald kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de extra aanschaf van computers. Om deze reden staat het bestuur in principe positief tegenover sponsoring. Scholen zijn voor sponsors aantrekkelijk. Uiteraard gaat onze school zorgvuldig om met sponsoring. Het bestuur heeft daarom richtlijnen ontwikkeld, waarbinnen de scholen hun sponsoractiviteiten mogen organiseren. Binnen de school heeft de MR de taak om, afgaande op de richtlijnen, al of niet instemming te verlenen aan sponsoractiviteiten. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school. 11. De ontwikkeling van het onderwijs. Het onderwijs is altijd in ontwikkeling. Door onderzoek, maatschappelijke veranderingen en overheidsbepalingen zijn wij vaak bezig ons onderwijs aan te passen en te optimaliseren. Ook de komende jaren blijven we ons als schoolteam ontwikkelen in het belang van goed onderwijs aan kinderen. Daarbij is onder andere aandacht voor: Het leerlingvolgsysteem en de leerlingenzorg In de afgelopen jaren zijn we steeds meer toetsen gaan gebruiken, waardoor het mogelijk is het niveau van de kinderen te bepalen en te toetsen aan de landelijke normering. We gebruiken toetsmateriaal van het CITO. Klassenmanagement We gaan als team verder met de organisatie binnen de groep in relatie tot de ruimte en de individuele verschillen tussen de leerlingen. Op deze wijze hopen we meer tijd en aandacht vrij te maken voor de kinderen die dat het meeste nodig hebben. Jaarlijks maakt de directie in overleg met het team een scholingsplan. 14

16 12. SCHOOLSPECIFIEKE ZA- KEN Ichthusschool Om voor u het zoeken te vergemakkelijken hebben we de volgende informatie op alfabetische volgorde gezet. A Afmelden Als uw kind niet op school kan komen dan horen we dat graag tijdig van u. Wij verzoeken u voor 8.15 uur te bellen. Avondvierdaagse Ieder jaar organiseert de school voor de kinderen en ouders de deelname aan de avondvierdaagse. De afgelopen jaren hebben wij steeds meegedaan aan de avondvierdaagse in Kortenhoef. b Bestuur De Wilhelminaschool, met haar twee locaties de Bavinckschool en de Ichthusschool, vallen onder de Stichting Proceon ( Protestants Christelijk Onderwijs te Hilversum en Omgeving). Secretariaat: Proceon, Postbus 352, 1200 AJ Hilversum, Buitenschoolse activiteiten Buiten schooltijd om bieden wij de kinderen regelmatig de gelegenheid om mee te doen aan allerlei activiteiten en sporttoernooien. Bij voldoende belangstelling wordt er meegedaan aan sportactiviteiten, schoolvoetbal, de avondvierdaagse, een sponsorloop, etc. Voor de buitenschoolse sportactiviteiten beschikt de school over eigen T-shirts. Voor de rest van de sportkleding moet zelf gezorgd worden. c Computers De leerkrachten zijn en worden nageschoold, zodat zij zo effectief mogelijk met de kinderen op de computer in hun groep aan de slag kunnen. Het computeronderwijs en het onderhoud van de hard- en software wordt gecoördineerd door de ICT-er. Ichthusschool ICT staat voor Informatie en Computer Technologie. Wij beschikken over een compleet computernetwerk. In alle groepen wordt bijna dagelijks op de computer gewerkt. B Feesten en vieringen Sinterklaas Jaarlijks bezoekt Sint onze school. Na de ontvangst buiten, bezoekt Sint de klassen. Hij brengt voor de kinderen van groep 1 t/m 4 een cadeautje mee. De kinderen van de hogere groepen helpen hem een handje door een lootje te trekken en voor het getrokken kind een cadeautje te kopen en een leuke surprise met gedichtje te maken. Alle kinderen mogen in de sinterklaastijd één keer op school hun schoen zetten. kerstfeest De school wordt in de weken voor Kerst feestelijk en sfeervol versierd door de ouders van de Activiteiten Commissie met hulp van andere bereidvaardige ouders. Na de voorbereidingen in de klas vieren wij het Kerstfeest in de laatste week voor de kerstvakantie. Paasfeest Het Paasfeest wordt, na de voorbereidingen in de klas, op Witte Donderdag op school gevierd. Na een gezamenlijke viering in de school, wordt er in de groepen verder gewerkt aan Pasen. De paasviering wordt afgesloten met een paaslunch. Laatste schooldag In navolging van de afgelopen jaren zullen wij ons schooljaar afsluiten met een groot feest op donderdagavond voor de zomervakantie. Deze avond staat in het teken van en bepaald thema. De voorgaande jaren waren dat: Het wilde westen, Beroepen, Het circus, Film en het Bouw en Sloopfeest. Alle kinderen worden, samen met hun ouders en andere belangstellenden, op deze avond verwacht. Verjaardagen De verjaardagen van de kinderen wordt in de eigen klas gevierd. Elk kind mag natuurlijk trakteren en de klassen rond. Wij willen niemand voorschrijven wat er bij dit jaarlijkse hoogtepunt moet worden getrakteerd. Toch vragen wij u de traktatie eenvoudig en gezond te houden. Elke jarige mag op school een cadeautje uit de cadeautjeskast zoeken en krijgt een mooie grote kaart waarop de meesters en juffen hun verjaardagswensen schrijven. Groepsindeling schooljaar groep 1/ 2 juf Eva (ma t/m don) en juf Marion (vrij) groep 3/4 juf Samantha groep 5/6 juf Paula c groep 7/8 juf Karin ( ma t/m wo) en juf Janine ( don en vrij) Groepsouders Elke groep krijgt een groepsouder. Deze ouder ondersteunt het werk van de groepsleerkracht. Veel initiatieven in de richting van ouders bij bijvoorbeeld projecten, excursies en hulp zullen via de groepsouder lopen. Gymnastiek Voor de kleuters zijn er voor de gym- en bewegingslessen gymschoentjes (zonder veters) of balletschoentjes gewenst. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is een gympak of een sportbroek en een T- shirt verplicht Hier graag de naam van uw kind in aanbrengen! Het is aan te raden ook gymschoenen te gebruiken. Gymnastiek op blote voeten raden we sterk af. De kleuters hebben gym in het eigen speellokaal. Groep 3 t/m 8 krijgen les in de nabijgelegen sporthal. h Huisbezoek Alle kinderen van groep 1-2 worden minimaal één keer thuis bezocht door de leerkracht. Zo kunnen ouders en leerkracht elkaar beter leren kennen. 15

17 i Informatie Wij hechten waarde aan goede, duidelijke informatie naar de ouders. Wij streven er naar u zoveel mogelijk op de hoogte te houden over de gang van zaken op school. Wij doen dit o.a. door het uitgeven van deze schoolgids en de maandkalender aan het begin van een nieuw schooljaar. Elke eerste donderdag van de maand verschijnt het Maandnieuws. Incidenteel geven wij de kinderen informatiebrieven mee. Het lezen van het Maandnieuws is dus een vereiste geworden voor de ouder/ verzorger die op de hoogte wil blijven van wat er in en om de school gebeurt. Informatieavond Aan het begin van het schooljaar wordt er voor elke groep een informatieavond gehouden. Op deze avond kunt u wat nader kennis maken met de leerkracht(en) van uw kind. Deze avond is gekoppeld aan een algemene ouderavond rondom de Ichthusschool. Deze avond zal in september worden georganiseerd. n Naar school - Naar huis Geeft u de leerkracht van uw kind even een seintje als uw kind alleen naar school en huis mag en niet meer gebracht of gehaald wordt? Voor de meeste ouders is de auto overbodig bij het ophalen en brengen van uw kind. Op verzoek van de omwonenden willen wij als school vragen de auto zoveel mogelijk thuis te laten staan. Parkeren kan overigens het beste bij het winkelcentrum. Er is rond de school een parkeerprobleem, laten wij daar geen schepje bovenop doen. Daarnaast controleert de politie op foutief geparkeerde auto s en zullen er boetes uitgeschreven kunnen worden. Op de fiets brengen is bovendien veel gezonder. De kinderen mogen s middags niet voor uur op het plein komen. Tot uur is het plein alleen voor de kinderen die overblijven! middag, op vrije dagen en in vakanties, niet thuis opgevangen kunnen worden. Voor verdere inlichtingen kunt u telefonisch nadere inlichtingen krijgen op nummer Proceon gaat voor buitenschoolse opvang van hoge kwaliteit. We kijken verder dan de uren dat de kinderen op school zijn. Daarom werken de scholen samen met professionele kinderopvangorganisaties die de kinderen een aantrekkelijk en veelzijdig programma kunnen en willen bieden en ook rekening houden met de wensen, de behoeften van kinderen en ouders. Namens de Stichting overlegt mevr. Yvon Blaauw met de scholen en de kinderopvangorganisaties om hier inhoud aan te geven. Naschoolse opvang In ons schoolgebouw vindt u de mogelijkheid voor naschoolse opvang. Via de Speel-inn wordt opvang geboden aan kinderen die, na school, op woensdago Ouderavond Eén keer per jaar, in bijzondere gevallen twee keer, wordt er voor de ouders een ouderavond georganiseerd. Het doel van zo n avond is om de ouders te informeren over: OMGANGSPROTOCOL ICHTHUSSCHOOL HOE gaan wij met elkaar om? Wij spreken op een nette manier met elkaar lopende activiteiten, de gang van zaken op school het toelichten van evt. nieuw te starten activiteiten, lesmethoden e.d. een bepaald thema dat die avond centraal staat. Ook kunnen ouders vragen stellen. Kortom, het accent ligt op informatie en communicatie met elkaar. U ontvangt tijdig een uitnodiging met agenda. Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die bedoeld is voor extra kosten, welke niet gesubsidieerd worden. U moet dan denken aan het Sinterklaasfeest, Kerst- en Paasvieringen, bibliotheek, extra knutselmateriaal rond projecten en materiaal ter ondersteuning van sommige lessen. De ouderbijdrage voor het seizoen is vastgesteld op 37,00 per kind. Komt uw kind later in het jaar op school, dan betaalt u een evenredig deel. U kunt dit bedrag storten op gironummer t.n.v. Ichthusschool Hilversum. Het schoolfonds is een extra vrijwillige bijdrage per gezin. Elk bedrag boven het Wij noemen iedereen bij zijn eigen naam en gebruiken Gods Naam ook met respect Wij luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten Wij mogen de spullen van een ander pas gebruiken nadat we dit eerst hebben gevraagd Wij lossen zoveel mogelijk zelfstandig onze problemen op Wij helpen elkaar bij het spelen of werken als dat nodig is of als een ander daarom vraagt Wij vragen hulp bij een juf of meester als een ruzie blijft voortduren Wij zeggen het tegen de juf of meester als er gepest wordt, dit is geen klikken Wij zeggen bij plagen of pesten Stop houd op en daar moet naar geluisterd worden Wij blijven van elkaar af, dat is voor iedereen prettiger Wij spelen zoveel mogelijk samen, zonder iemand uit te sluiten Wij willen pesten voorkomen door elkaar het gevoel te geven, dat iedereen erbij hoort. 16

18 bovenstaande bedrag is welkom. Het geld van het schoolfonds wordt gebruikt voor aanschaf van duurzame onderwijs-, spel- en leermiddelen, die niet of pas na langere tijd door het rijk worden vergoed. Ouderhulp Hulp van ouders is uiteraard altijd welkom! Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een intekenlijst, waarop u kunt aangeven waarmee u wilt helpen. U kunt daarbij denken aan hulp bij Sinterklaas, assistentie bij de kerstviering, meelopen met de Avondvierdaagse, onderhoud van lesmateriaal en hulp bij het computeronderwijs. De Activiteiten Commissie coördineert deze hulp. De commissie bestaat uit 5 tot 9 leden. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de Activiteiten Commissie. Overblijven Op school bestaat de mogelijkheid uw kind(eren) te laten overblijven. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij Speel- Over. Dit is dezelfde organisatie die ook de naschoolse opvang in het scholencomplex regelt. Bij overblijven op vaste dagen wordt een betaling uitsluitend via een abonnement geregeld. Omgangsprotocol In de school is het omgangsprotocol ingevoerd. Door de preventieve werking hiervan, proberen wij de sociaal wenselijke omgangsvormen te verbeteren en mogelijk pestgedrag te voorkomen. r Rapporten Drie keer per jaar wordt aan de kinderen van groep 3 t/m 8 een schoolrapport uitgereikt. Bij het eerste en tweede rapport wordt dit, voor de uitreiking aan de kinderen, met de ouders besproken tijdens een 10 minuten gesprek. Het rapport kan 10 minuten voor het gesprek met de leerkracht in de hal van de school worden opgehaald. U kunt het rapport daar rustig, onder het genot van een kopje koffie, doornemen. De kinderen van groep 1 krijgen 1 rapport aan het einde van het schooljaar en de leerlingen uit groep 2 ontvangen 2 keer een rapport. Resultaten Elke school is verplicht aan te geven wat de resultaten van de leerlingen van groep 8 zijn. Wij hebben er voor gekozen om te vermelden waar de leerlingen van onze school heen gaan. VMBO 5% MAVO 7% HAVO 28% HAVO/VWO 37% VWO 23% s Schoolkamp en schoolreis De groepen 1 t/m 6 gaan jaarlijks op schoolreis. De groepen 1 en 2 hebben een andere bestemming dan de groepen 3 t/m 6. De kosten voor het schoolreisje van de groepen 3 t/m 6 liggen op ong. 25,00. Groep 7 en 8 gaan in mei - juni op schoolkamp. Dit kamp kost ong. 65,00. Nadere gegevens worden in de loop van het jaar via het Maandnieuws verstrekt. Schoolregels AANSPRAKELIJK STELLEN De school is niet aansprakelijk te stellen voor schade of verlies van eigendommen. Mochten eigendommen op school kapot gaan of gestolen worden, dan kan de school op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Ook het stallen van een fiets gebeurt op eigen verantwoording. EET SMAKELIJK Wilt u fruit voor de jonge kinderen schoongemaakt meegeven? Er is binnen ons rooster namelijk maar 10 minuten voor het opeten en drinken van meegebrachte spullen.het is dus de bedoeling dat u een tussendoortje meegeeft en niet een complete maaltijd. GEVONDEN VOORWERPEN De gevonden voorwerpen worden drie keer per jaar, in de rapportenweek, uitgestald. U kunt dan kijken of er spullen van uw kind(eren) bijzijn. In deze week gaan de spullen ook nog de klassen rond en kunnen de kinderen zelf ook nog even kijken. U kunt uiteraard ook tussendoor in de kist Gevonden Voorwerpen kijken. Waardevolle artikelen worden afgegeven bij de directie. Kleding die niet wordt opgehaald, geven we mee aan de Actie Kleding Inzameling. WEGBRENGEN - OPHALEN? Gezellig! Wilt u bij het wegbrengen en ophalen van uw kind(eren) er voor zorgen dat de leerkracht op tijd en ongestoord met zijn/haar groep kan beginnen! Dit door bijvoorbeeld de kinderen tijdig naar school te laten gaan/brengen en niet te lang in het lokaal, de gang of hal te blijven. Alle kinderen vanaf groep 5 gaan helemaal zelfstandig de school binnen. De kinderen van groep 3-4 mogen tot de herfstvakantie nog de groep in worden gebracht. Daarna zullen ook zij hun weg zelf in de school moeten vinden. Hierdoor zal er eerder begonnen kunnen worden met de lessen. JASSEN? Alle kinderen doen hun jas in een tas aan de kapstok. Hiermee proberen wij het probleem van hoofdluis op school te voorkomen. OP DE FIETS? De school is niet aansprakelijk bij schade en diefstal van de fietsen. (Zie ook het onderdeel: aansprakelijk stellen) Indien mogelijk komt iedereen zoveel mogelijk lopend naar school. TIJDENS DE PAUZE Alle kinderen spelen tijdens de schooluren op het plein. Zo houden we goed overzicht over de kinderen. Veiligheid voor de kinderen is daarbij ons uitgangspunt. SNOEPEN Alleen tijdens festiviteiten wordt er op school gesnoept. Op andere momenten willen wij dat niet. Wij zijn van mening dat snoepen door kinderen en het toezicht houden daarop een taak is van de ouders. Op school kunnen we dit niet altijd goed in de gaten houden. HUISDIEREN Omdat er op school altijd kinderen zitten die allergisch zijn willen we geen huisdieren in de school. KLASSEN RONDGAAN Alleen als een kind jarig is gaat het de klassen rond. Het rondgaan gebeurd tussen 9.45 uur en uur. Hierdoor worden de lessen zo min mogelijk verstoord. De kinderen van groep 1 t/m 3 nemen 2 vriend(innet)jes mee. De kinderen vanaf groep 4 gaan met één vriend(innet)je de klassen rond. 17

19 Wij vinden het niet goed dat er in de groep op school uitnodigingen voor een kinderfeestje worden uitgedeeld. Vaak krijgen dezelfde kinderen een uitnodiging en weer anderen bijna niet en dat kan erg teleurstellend zijn. Schooltijden Groepen 1 t/m 4: maandag, dinsdag en donderdag uur uur woensdag uur vrijdag uur vrijdagmiddag hebben de groepen 1 t/m 4 geen school!!! Groepen 5 t/m 8 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uur uur woensdag uur. Ichthusschool v Verzekering Het bestuur heeft collectief voor alle kinderen een verzekering afgesloten. De verzekering dekt financiële schade die is opgelopen tijdens het verblijf op school en op het schoolplein. Tevens wordt de schade vergoed die is ontstaan tijdens deelname aan bijeenkomsten en activiteiten die onder verantwoordelijkheid en medeweten van de directie elders wordt georganiseerd. Als u meer wilt weten over de schoolverzekering kunt u terecht bij de directie. Bovenstaande vergoedingen worden slechts uitbetaald als aanvulling op de eigen verzekering via de ouders. Indien per ongeluk een ruitje wordt ingeschoten met een bal dan komt dit voor rekening van de eigen aansprakelijkheidsverzekering via de ouders/ verzorgers. 13. Belangrijke data schooljaar Augustus Maandag 17 augustus Eerste schooldag September Donderdag 3 september Informatieavond / Ouderavond Woensdag 23 september Kinderzegels groep 7 en 8 Oktober Woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek Donderdag 15 oktober Afsluiting Kinderboekenweek November Maandag 23 november Spreekmiddag/ avond t Toelating op school en inschrijving Uw kind mag op de dag dat het 4 jaar wordt naar school. In overleg met de groepsleerkracht mag uw kind, eventueel samen met u, een aantal schooltijden vast komen kijken, om aan de groep, de juf en de school te wennen. Zo wordt de overgang wat gemakkelijker. Ook kinderen, die tussentijds van school veranderen, nodigen wij uit om een ochtend of middag te komen kennismaken met de groepen en de leerkracht. Ook kan het in sommige gevallen wenselijk zijn om kinderen, die van een andere school komen eerst te testen. Uw kind is ingeschreven en zeker van een plaats, als u het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend hebt ingeleverd op school. U krijgt van ons een bevestiging van inschrijving. Wij verstrekken u graag, mondeling of schriftelijk, informatie over onze school en ons onderwijs. Maakt u hiervoor een afspraak of stap eens binnen. Vakantierooster Schooljaar Herfstvakantie ma 19 okt t/m vrij 23 okt Kerstvakantie ma 21 dec t/m vrij 01 jan Voorjaarsvakantie ma 22 febr t/m vrij 26 feb Paasvakantie vrij 02 apr t/m ma 05 apr Meivakantie (incl. hemelvaart) vrij 30 apr t/m vrij 14 mei Pinksteren ma 24 mei Zomervakantie ma 12 juli t/m vrij 20 aug 18

20 Dinsdag 24 november Spreekmiddag/ avond Woensdag 25 november 1ste rapport mee December Donderdag 3 december Sinterklaasfeest Donderdag 10 december Oudergesprekken groep 8 Dinsdag 15 december Kerstviering in school Februari Dinsdag 2 februari CITO Eindtoets Woensdag 3 februari CITO Eindtoets Donderdag 4 februari CITO Eindtoets Maart Maandag 22 maart Spreekmiddag/ avond Dinsdag 23 maart Spreekmiddag/ avond Woensdag 24 maart 2de rapport mee April Donderdag 1 april Paasviering en lunch Zaterdag 3 april Schoolvoetbaltoernooi Donderdag 22 april Verkeersexamen groep 7 Theorie Mei 19 t/m 21 mei Schoolkamp groep 7-8 Juni 1 t/m 4 juni Avondvierdaagse 17 juni Schoolreisje groep 1 en 2 14 juni Schoolreisje groep 3 t/m 6 Maandag 5 juni Afscheidsavond groep 8 Juli Woensdag 7 juli 3de rapport mee Donderdag 8 juli Eindfeest van uur t/m uur 14. Schoolteam en lijst Directie Rob Salij, directeur, ( locatieleider locatie Wilhelmina en Ichthus) Teamleden Roos den Engelsman-van Neerrijnen nl Janine v.d. Helm- Pietersen Eva Lommerts Samantha van het Maalpad proceon.nl Paula Mons Marion Stein Karin Straathof-Vlastuin Conciërge Myrna v. Garderen 19

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Ichthusschool Jaargang 13, nummer 5, februari 2011

Ichthusschool Jaargang 13, nummer 5, februari 2011 Maandnieuws Februari 2011 FEBRUARI EEN WINTERMAAND IN 2011 Inmiddels zijn we al weer halverwege het schooljaar 2010-2011. Het eerste deel van dit schooljaar is weer snel voorbij gegaan. Er wordt dagelijks

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

5. Rondom de school. Klachtenregeling

5. Rondom de school. Klachtenregeling Klachtenregeling 5. Rondom de school Het bestuur van de VCO Oost-Groningen heeft voor haar scholen aansluiting gezocht bij een landelijke klachtencommissie. Deze commissie is belast met het onderzoeken

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Klachtenformulier Spectrum-SPCO

Klachtenformulier Spectrum-SPCO Klachtenformulier Klachtenformulier Spectrum-SPCO REGIE Aangezien niemand bij het hele traject is betrokken vanuit de school wordt het formulier door de contactpersoon doorgegeven aan de directeur. Naam

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Huisbezoek Leerlingen van groep 1 worden door de groepsleerkracht thuis bezocht.

Huisbezoek Leerlingen van groep 1 worden door de groepsleerkracht thuis bezocht. 1 . De zorg voor de leerlingen De zorg voor onze leerlingen nemen wij zeer serieus. Wat de concrete uitwerking voor de PCBS Rehoboth betekent, leest u in dit hoofdstuk. 4. 0 Passend Onderwijs en vervaning

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

10-minuten gesprekken waarin

10-minuten gesprekken waarin 7. De ouders Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de christelijke school.

Nadere informatie

Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen. Is het misschien dyslectisch? En wat nu?

Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen. Is het misschien dyslectisch? En wat nu? Mijn kind heeft moeite met lezen en spellen. Is het misschien dyslectisch? En wat nu? voorlichtingsfolder voor ouders R.K. basisschool De Wingerd Zwaag Inleiding In deze folder willen we u iets vertellen

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Informatie over het onderwijs en de school We willen u graag betrekken bij ons werk met uw kind(eren). Dat doen wij als volgt:

Informatie over het onderwijs en de school We willen u graag betrekken bij ons werk met uw kind(eren). Dat doen wij als volgt: 7. De ouders Wij vinden het belangrijk dat u met de school meeleeft en meedenkt, omdat dit goed is voor ons onderwijs. Voor een goede sfeer in de school zijn we ook afhankelijk van uw betrokkenheid. Informatie

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen 4. De zorg voor onze leerlingen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school + OPENING -- KINDCENTRUM september Linknieuws Sinds twee jaar zijn wij samen met Peuterwerk de Schakel (SPO) en BSO de Nieuwe Link (de Schaepskooi) bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. Dankzij

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs behandelt klachten die afkomstig zijn uit het primair en speciaal onderwijs, het beroepsonderwijs, de

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Informatie voor alle scholen van de Stichting Fluenta

Informatie voor alle scholen van de Stichting Fluenta Informatie voor alle scholen van de Stichting Fluenta Op deze en volgende bladzijden staat informatie die voor alle scholen van de stichting gelijk is. Deze tekst is ook opgenomen in alle schoolgidsen.

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie