Kavels in Ten Boer. Verkoop fase III in de wijk Dijkshorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kavels in Ten Boer. Verkoop fase III in de wijk Dijkshorn"

Transcriptie

1 Kavels in Ten Boer Verkoop fase III in de wijk Dijkshorn Informatie: Mw. T.C. Zuidema, gemeente Groningen Tel. (050)

2

3 Uitbreidingsplan Dijkshorn fase III. Goed wonen en goed leven De wijk Dijkshorn heeft als uitgangspunt het landelijk wonen in een veilige en groene omgeving wat ideaal is voor gezinnen. Het dorp ligt op een steenworp afstand van de stad Groningen. De kern van het dorp heeft een prachtig nieuw winkelcentrum met een grote diversiteit aan winkels. Ten Boer heeft bovendien een aantal (afhaal) restaurants. Ten Boer heeft een eigen verwarmd openlucht zwembad met speelvoorzieningen. Verder zijn er tennisbanen, sportvelden en jeu de boulesbanen. Bovendien heeft Ten Boer een ijs- en skeelerbaan. De multifunctionele sporthal wordt intensief gebruikt door de verschillende sportverenigingen bijvoorbeeld voor zaalvoetbal, volleybal, badminton, tafeltennis en basketbal. De beide kanalen (Damsterdiep en Eemskanaal) lenen zich uitstekend voor de hengelsport. Met een gehuurde kano kunt u het Damsterdiep en een aantal kleinere wateren verkennen. Het fanfarekorps en de majorettes treden diverse keren per jaar op. Door het veilige en comfortabele fietsnetwerk kunt u heerlijk fietsen in en om Ten Boer. Het Wobbe Alkemapad is een belangrijke hoofdfietsroute, welke diagonaal door de wijk Dijkshorn loopt en de Stadsweg met de N360 verbindt. Per auto is Dijkshorn goed bereikbaar via de Stadsweg, de Nijverheidsweg en de Rijksweg. Ook met het openbaar vervoer is Dijkshorn goed bereikbaar. Bussen rijden heen en weer van Groningen via Ten Boer naar Delfzijl, Loppersum of Appingedam. De bushaltes aan de N360, zijn op loopafstand vanaf elke woning uit Dijkshorn. Aan de Rijksweg, in de wijk Dijkshorn, ligt een bedrijventerrein. Het bedrijventerrein richt zich op lokale bedrijvigheid in het segment wegvervoer en volumineuze detailhandel. In het gebied zijn bovendien woon-werk locaties gerealiseerd. Bij fase III gaat het om 7 ruime kavels, met het uitzicht op de Stadsweg. Langs de Jan Wiegerstraat zijn projectmatige twee-onder-één-kap woningen gepland. 1

4

5 1. Bebouwingsvoorschriften Om samenhang in het totale beeld van de wijk te krijgen heeft de gemeente bebouwingsrichtlijnen opgesteld. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd; b. daar waar de kaart een gevellijn is aangegeven, dient (overwegend) in deze bouwgrens te worden gebouwd; c. het bebouwingspercentage mag maximaal het aangegeven percentage bedragen met dien verstande dat: 1. de afstand tussen vrijstaande hoofdgebouwen en de zijdelingse perceelgrens minimaal 3 meter bedraagt;. de afstand tussen twee aaneengebouwde hoofdgebouwen en één van beide zijdelingse perceelgrenzen minimaal 3 meter bedraagt; d. voor de woningen aan de Jan Kosterstraat en de Riekele Prinsstraat (de kavels 5-7) geldt dat de bouwhoogte maximaal 11 meter en de goothoogte maximaal 7 meter bedraagt; e. bij de Riekele Prinsstraat dienen de woningen met een kap te worden afgedekt. Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen: a. Aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend aan de achtergevel van de hoofdmassa van de bebouwing worden gebouwd, met dien verstande dat: 1. de maximale bouwhoogte 4 meter bedraagt;. de maximale bouwhoogte niet hoger is dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 3. de maximale diepte, gemeten vanuit (het verlengde van) de achtergevel van de hoofdmassa van de bebouwing, 4 meter bedraagt; 4. de afstand tot de zij- en achtererfgrens, indien deze grenst aan het openbaar toegankelijk gebied, minimaal 1 meter bedraagt. b. Vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend op het achtererfgebied worden gebouwd, met dien verstande dat: 1. de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt;. de afstand tot de zij- en achtererfgrens, indien deze grenst aan het openbaar toegankelijk gebied, minimaal 1 meter bedraagt. c. Door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, op het achtererfgebied voor (half)vrijstaande woningen maximaal 70 m bedragen, met dien verstande dat het achtererfgebied voor maximaal 50% mag zijn bebouwd. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel maximaal 1 meter bedragen en achter (het verlengde van) de voorgevel maximaal meter. b. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag voor (het verlengde van) de voorgevel maximaal 1 meter bedragen en achter (het verlengde van) de voorgevel maximaal meter. c. door het hier bedoelde bouwen mag de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken inclusief bouwwerken, geen gebouw zijnde, op het achtererfgebied voor (half)vrijstaande woningen maximaal 70 m bedragen, met dien verstande dat het achtererfgebied voor maximaal 50% mag zijn bebouwd.

6

7 Welstand Het wordt nu ook mogelijk om aan de noordzijde woningen te bouwen in een rooilijn parallel aan het water met de oriëntatie (entree) aan deze zijde. Beeldzone Jan Kosterstraat de kavels 1 tot en met 4 - de woontypen en architectuur moeten divers zijn, overeenkomstig de diversiteit langs de - Stadsweg; - de architectuur moet van bovengemiddelde kwaliteit zijn; - de bebouwing moet een voornaam karakter krijgen in gedekte kleuren; - de oriëntatie van de nokrichting moet parallel aan de straat liggen; - het is toegestaan in verschillende materialen te bouwen; - het kleurgebruik moet aansluiten bij de kleuren die in het centrum van Ten Boer langs de Stadsweg gebruikt worden; - uitgangspunt moet zijn dat het gebouw in woningtype, positie op de kavel, compositie van hoofd- en bijgebouwen en materiaal gebruik anders is dan het naburige gebouw. Voor de Riekele Prinsstraat (kavels 5-7) geldt dat de nokrichting parallel moet lopen met de voorgevelrooilijn. Parkeren Er geldt een parkeernorm van,0 voertuig per woning. Parkeren vindt plaats op eigen erf. - lange oprit zonder garage of carport is minimaal 10 meter lang en,4 meter breed; - dubbele oprit zonder garage is minimaal 4,5 meter breed; - oprit met garage is minimaal 10 meter lang; - garage met dubbele oprit is minimaal 5 meter lang en 4,5 meter breed. Verkeer Auto Dijkshorn wordt aan de zuidzijde ontsloten door de N360 en aan noordzijde via de Stadsweg. De Stadsweg is een weg met een maximum snelheid van 50 kilometer. Heel Dijkshorn is een 30 kilometer gebied. Fiets U kunt veilig en comfortabel fietsen in en om Ten Boer. Op de hoofdwegen zijn fietsvoorzieningen getroffen en binnen o.a. de Dijkshorn heeft u als fietser de beschikking over een fijnmazig netwerk van veilige wegen. Het Wobbe Alkemapad is een belangrijke hoofdfietsroute welke diagonaal door de wijk Dijkshorn loopt en de Stadsweg met de N360 verbindt. Openbaar vervoer Dijkshorn is met het openbaar vervoer goed ontsloten via de N360. De bushaltes vindt u op maximaal 850 meter van uw woning in Dijkshorn. 3

8

9 . Civieltechnische gegevens Grondbalans: De kosten voor grondtransport en stort of aanvoer, zijn voor rekening van de koper van het perceel. Bij verkoop geldt dat de kavel wordt geleverd in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt. De percelen zijn gemiddeld opgehoogd met ca m grond, welke vrijgekomen is bij het civieltechnisch werk in het plan Dijkshorn en de voorheen aanwezige gronddepots. Ondergrond: De afzettingen die aan of dichtbij het oppervlak liggen zijn kleigronden. Wij adviseren u bodemsondering te laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de noodzakelijke wijze van fundering van het bouwwerk. De kosten van bodemsondering komen ongeacht het resultaat voor uw rekening. Riolering en waterhuishouding: Het rioleringssysteem is een gescheiden stelsel. Het systeem loopt tot aan de grens van de kavel: een aansluiting op het vuilwaterriool en een op het regenwaterriool. Op de kavel zorgt de eigenaar voor de riolering. De hemelwaterafvoer dient te worden aangesloten op het gemeentelijk regenwaterstelsel. Op de kavels is door de gemeente drainage aangelegd. Wegen en trottoirs: De doorgaande weg in het plan is uitgevoerd in asfalt en zal na afronding van de bouwwerkzaamheden worden voorzien van een definitieve deklaag. De woonstraten zijn uitgevoerd in bouwbestrating in de vorm van gebakken klinkers in blokverband. Deze bouwbestrating wordt na gereedkomen van de laatste woning in een straat herlegd door de gebakken klinkers in keperverband te straten. Bouw woningen: Voor de start van de bouw van een woning dient door de opdrachtgever van de bouw een zogenaamde terreingebruikersovereenkomst vrije kavels (TGOV) te worden gesloten met de gemeente. Deze overeenkomst dient er voor te zorgen dat de bouwwegen en de openbare ruimte in het gebied door iedereen gebruikt kunnen worden tijdens het bouwen van de woningen. De TGOV ontvangt u te zijner tijd als u een kavel tijdens de loting heeft kunnen reserveren. 3. Duurzaam bouwen Duurzaam Bouwen is een manier om zorgvuldig om te gaan met het milieu. Gezien de klimaatsverandering waardoor de CO uitstoot gereduceerd moet worden, de stijging van de energieprijzen door het opraken van fossiele brandstoffen en het energielabel voor woningen dat vanaf ca. 1 juli 008 gaat gelden, biedt het voor de particuliere bouwer zeker voordelen om duurzaam te gaan bouwen. Voor u als particuliere bouwer betekent duurzaam bouwen vooral ook het bouwen van een comfortabele en duurzame woning met meer toekomstwaarde. Kortom een kwalitatief betere woning met een gezond binnenmilieu en een lage energierekening, is voor u ook zeker van belang. Energie kan op allerlei manieren bespaard worden zoals door: thermische isolatie passieve (oriëntatie dakvlak ZW-ZO) en actieve zonne-energie (zonnecollectoren) radiatoren die geschikt zijn voor lage temperatuur verwarming warmte-terug-winning via doucheboiler, douchewater en waterboiler geavenceerde ventilatie 4

10

11 Hiervoorgenoemde maatregelen zijn slechts een klein deel van de mogelijkheden voor energiebesparing.voor vragen of verdere informatie, toegespitst op uw eigen situatie, kunt u contact opnemen met: Informatiepunt Duurzaam Bouwen, Hereweg 9, Groningen, telefonisch bereikbaar op , en te bezoeken op maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 1.30 uur. Internet: of de afdeling Wonen van de dienst RO/EZ, gemeente Groningen de heer B. van der Noord telefoon of Omgevingsvergunning Voor het bouwen van uw woning heeft u een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Zonder deze omgevingsvergunning mag er niet worden begonnen met de bouw. Het is van belang deze tijdig aan te vragen. De wettelijke termijn voor het verlenen van een omgevingsvergunning is 1 weken. Deze termijn kan eenmaal met een periode van 6 weken worden verlengd. Hiervan ontvangt u tijdig bericht indien dit voor u geldt. Voor het indienen van deze omgevingsaanvraag kunt u contact opnemen met het Loket Bouwen en Wonen aan het Gedempte Zuiderdiep 98 te Groningen, tel (050) of met het Loket Bouwen en Wonen aan de Hendrik Westerstraat 4 te Ten Boer, tel (050) Wanneer u uw bouwplan indient wordt deze door verschillende instanties beoordeeld alvorens de vergunning wordt verleend. Het Loket Bouwen en Wonen toetst het bouwplan op zijn constructieve eigenschappen en gaat na of het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit, het Bestemmingsplan Ten Boer, Dijkshorn en de gemeentelijke Bouwverordening. De Welstandscommissie toetst aan de redelijke eisen van welstand. Daarbij wordt o.a. bekeken of het gebouw in de omgeving past, goed is afgewerkt en welke materialen en kleuren gebruikt worden. De brandweer tenslotte, controleert of de brandveiligheid van het bouwwerk voldoende is, d.w.z. de brandwerendheid van materialen en constructies en de vluchtveiligheid van het gebouw. De kosten van de omgevingsvergunning bedragen: Bouwkosten 1.430, of minder zijn de leges 61,75. Bouwkosten hoger dan 1.430, zijn de leges 51,45 vermeerderd met,3% van de bouwsom aan bouwkosten (prijspeil 01 en onder voorbehoud van wijzigingen in de legesverordening van de gemeente Ten Boer). Aan de toetsing door de welstandscommisie zijn ook kosten verbonden. Deze worden samen met de bouwleges in rekening gebracht. Het is verstandig een intergraal vooroverleg (ivo) aan te vragen alvorens u de definitieve bouwaanvraag indient. Bij de ivo krijgt u aan de hand van voorlopige schetsen en uitleg van uw voorgenomen bouwplannen een eerste advies over de haalbaarheid van uw plannen. Eventueel kunt u dan nog bijsturen zonder dat het u extra geld of tijdverlies kost. Voor informatie en het indienen van een ivo kunt u contact opnemen met het Loket Bouwen en Wonen gemeente Groningen, tel (050) of het Loket Bouwen en Wonen gemeente Ten Boer, tel (050)

12 5. Politie Keurmerk Veilig Wonen Het Politiekeurmerk is een landelijke norm voor inbraakpreventie en sociale veiligheid. Indien u een woning laat bouwen die voldoet aan de eisen zoals die gelden voor het Politiekeurmerk betekent dit, dat alle deuren en ramen tenminste 3 minuten inbraakwerend zijn. Dit wil zeggen dat een inbreker na 3 minuten breken nog niet uw slot en dus deur of raam open heeft weten te krijgen. Uw nog te bouwen woning heeft uiteraard te voldoen aan het Bouwbesluit. De veiligheidseisen van het Bouwbesluit zijn identiek aan die van het Politiekeurmerk. Het Politiekeurmerk gaat echter verder als het gaat om verlichting, inbraakwerendheid van garagedeuren en de woonomgeving. U kunt als koper van een kavel zelf beslissen of u uw woning laat bouwen conform het Politiekeurmerk. U kunt dan met de bouwer van uw woning af spreken dat uw woning heeft te voldoen aan het Politiekeurmerk. Dit brengt voor de bouwer een aantal verplichtingen met zich mee. U moet dan met name denken aan een garagedeur die voldoet aan het Politiekeurmerk en aansluitpunten voor verlichting bij alle bereikbare entrees. In de folder Veilig wonen, prettig wonen, op een vrije kavel kunt u de voordelen lezen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland jaarlijks in op de 100 woningen ingebroken wordt. Indien een woning voldoet aan het Politiekeurmerk is de kans dat er wordt ingebroken aanzienlijk afgenomen: 1 op de 7000 PKVW -woningen is slachtoffer van een woninginbraak. Bovendien krijgt u als bewoner het Certificaat Veilige Woning. Dit certificaat verleent u het recht op een korting op de premie van de inboedelverzekering. Bij benadering varieert de korting tussen 10 en 0 procent. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen voorziet meer dan ooit in de fundamentele behoeften in onze hedendaagse samenleving: veiligheid en beveiliging. Bij belangstelling kunt u gratis bellen met de Helpdesk van het Politiekeurmerk Veilig Wonen ( ). U krijgt dan gratis de folder veilig wonen, prettig wonen op een vrije kavel en de folder veilig wonen, prettig wonen nieuwbouw thuisgestuurd. 6. Bijkomende kosten Kosten ESSENT.: de aansluitkosten voor een gewoon woonhuis, binnen 5 meter van de straat gelegen, bestaan uit: aansluiting gas: 773,50 incl. BTW aansluiting elektra: 744,94 incl. BTW (op basis van 1 x 40A huisaansluiting) aansluiting elektra: 744,95 incl. BTW (op basis van 3 x 5A huisaansluiting) Voor meer informatie over de aansluiting van gas en elektra: ESSENT Aansluiting van de huisriolering op het gemeenteriool is voor rekening van de koper; hiervoor worden geen aparte aansluitkosten berekend. Waterleiding: aansluitingskosten vanaf de as van de openbare weg tot in de woning: 465,- inclusief BTW (leidinglengte max. 5 meter). Mocht er meer dan 5 meter nodig zijn, dan wordt er 0,- inclusief BTW per extra te leggen meter aan leiding in rekening gebracht. Deze aansluitkosten gelden voor een uitwendige diameter van maximaal 50 mm. Over de genoemde kosten wordt 6% BTW berekend. Voor meer informatie: Waterbedrijf Groningen, tel. (050) De kosten voor de aansluiting van gas, elektra en water zijn slechts ter indicatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Voor de aanvraag tot aansluiting van gas, elektra, water en telefonie kunt u het best gebruik maken van de site: Voor overige vragen kunt u gebruik maken van de diverse informatienummers. 6

13 Kosten kadastrale uitmeting: de afdeling geo-informatie van de gemeente geeft de grenzen aan van uw kavel. Deze worden doorgegeven aan het Kadaster waar uw eigendom officieel wordt vastgelegd. De hieraan verbonden kosten betaalt u via de notaris. Voor meer informatie: Kadaster, tel De notaris: Als u grond van de gemeente koopt, kan alleen de gemeenteraad als verkoper optreden. De gemeenteraad neemt dat besluit op basis van het door u ondertekende verbandschrift (dit is de verklaring dat u wilt kopen). U mag als koper zelf een notaris kiezen om de akte te laten passeren. De notaris controleert de gemeentelijke papieren en tekeningen. Hierbij wordt gekeken of de gemeente eigenaar van de grond is, of er nog speciale verplichtingen aan de grondeigendom zijn verbonden, enzovoort. Is alles in orde dan wordt de notariële akte opgemaakt, ondertekend door beide partijen en naar het Kadaster gestuurd, zodat inschrijving in de openbare registers kan plaatsvinden. Vervolgens gaat het Kadaster nog de feitelijke opmeting verrichten. Zodra het Kadaster de transportakte van de notaris heeft ontvangen bent u eigenaar. Voor de notariskosten kunt u het beste informatie inwinnen bij een notariskantoor. Hier kan men u informeren wat de notariële kosten zullen bedragen als men de akte laat opmaken en passeren bij het desbetreffende kantoor. Hieronder nog enkele andere kosten waarmee u o.a. rekening moet houden financieringsrente tijdens de bouw (bij een hypotheek) de zogenaamde bouwrente die de aannemer u in rekening kan brengen kosten tuinaanleg kosten voor het verlengen van de optie op een bouwkavel sonderingskosten voor het bepalen van de fundering aanneemsom van de te bouwen woning kosten architect aansluitkosten telefoon kosten van verhuizing en inrichting. 7. Informatieadressen In deze brochure worden vast niet al uw vragen beantwoord. Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met: Dienst RO/EZ, afdeling Vastgoedontwikkeling Mevrouw T.C. Zuidema Gedempte Zuiderdiep JB GRONINGEN Telefoon (050)

14

15 Overige informatieadressen: Aanspreekpunt m.b.t. bestemmingsplan en de bouwaanvraag: RO/EZ, loket Bouwen & Wonen, gemeente Groningen tel (050) of Loket Bouwen en Wonen, gemeente Ten Boer tel (050) Sonderingsgegevens voor het bepalen van de fundering: Deze dient u zelf te verzorgen zodra u op de bouwkavel terecht kunt. De gemeente beschikt niet over sonderinggegevens. Milieugegevens: U kunt het beste contact opnemen met de gemeentelijke Milieudienst, tel. (050) Meetgegevens t.b.v. de bouw en feitelijke ligging: RO/EZ afdeling Geo-informatie, de heer H. van der Ploeg, tel. (050) Kadasterkosten: Kadaster Groningen, tel Voor notariskosten en de procedure kunt u bellen met de desbetreffende notaris. Gemeente Ten Boer, maart 01 - De tekst van deze brochure en van de bijlagen is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan de inhoud kunt u echter geen rechten ontlenen. 8

16

17 Bijlagen - Uitgifteprocedure - Stedenbouwkundig plan - Kavelkaart - Kavelmaten - Prijslijst 9

18

19 Bijlage 1 Uitgifteprocedure 10

20

21 Uitgifteprocedure kavels Dijkshorn Fase III Voor de uitgifte van de kavels is de volgende procedure vastgesteld: 1. De kavels worden toegewezen via verloting;. De loting vindt plaats in het gemeentehuis in Ten Boer onder toezicht van de notaris; 3. Vervolgprocedure Ad.1 De kavels worden toegewezen via verloting Alle kavels voor woningbouw worden uitgegeven via loting. Om deel te nemen aan de loting dient u zich in te schrijven op de lotingslijst. U kunt zich inschrijven bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Gedempte Zuiderdiep 98 of het gemeentehuis Ten Boer, Hendrik Westerstraat 4. Ten Boer vanaf woensdag 3 mei 01 om 9:00 uur. Voor deze inschrijving is een bedrag van 8,-- aan inschrijfgeld verschuldigd, dit bedrag wordt niet verrekend. Bij de balie ontvangt u een kwitantie. Per gezin of stel mag slechts één inschrijving plaatsvinden. Bij inschrijving is een geldig legitimatiebewijs nodig (paspoort of rijbewijs), dit om dubbele inschrijvingen te voorkomen. U dient er rekening mee te houden dat het opgegeven adres kan worden gecontroleerd bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Mocht blijken dat er gefraudeerd is, dan wordt de inschrijving ongeldig verklaard. De sluitingstijd van de inschrijving is dinsdag 9 mei 01 om 17:00 uur bij de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen of 1:00 uur bij het gemeentehuis in Ten Boer. De volgende werkdag zal de lotingslijst worden opgemaakt met alle deelnemers. Iedere deelnemer krijgt een volgnummer op de lotingslijst. De hoogte van uw volgnummer is niet van belang, alle nummers maken evenveel kans. Ad. De loting vindt plaats in het gemeentehuis van Ten Boer onder toezicht van de notaris In het gemeentehuis vindt de loting plaats van de kavels onder de deelnemers die zich hebben ingeschreven op de lotingslijst. De loting vindt plaats op donderdag 30 mei 01 om 19:30 uur in het gemeentehuis van Ten Boer aan de Hendrik Westerstraat 4 te Ten Boer. U ontvangt dan de lotingslijst met hierop alle deelnemers met het desbetreffende volgnummer. De zaal is open vanaf 19:00 uur. Ook deze avond verzoeken wij u wederom een geldig legitimatiebewijs mee te nemen (paspoort of rijbewijs). Als alle deelnemers aanwezig zijn zal de voorzitter (notaris) eerst de gang van zaken uitleggen. Hierna worden de nummers 'blind' uit de koker getrokken. Aan de hand van deze trekking wordt er een definitieve lotingslijst opgesteld. Zodra dit gebeurd is wordt er gestart met de verdeling van de kavels. Bij afroep van het gelote nummer komt een deelnemer naar voren en maakt de kavelkeuze kenbaar. 11

22 De keus van een deelnemer voor een beschikbare kavel wordt genoteerd als een reservering. Deze reservering zal ook kenbaar gemaakt worden aan de rest van de zaal zodat iedereen kan bijhouden welke kavels inmiddels gereserveerd zijn. Voor een vlotte voortgang is het van belang dat u voor uzelf al een voorkeurslijst heeft gemaakt met de gewenste kavels. Loting middels een notaris zal niet plaatsvinden indien: - het aantal inschrijvingen minder of gelijk is aan het aantal beschikbare kavels: - geen van de inschrijvers dezelfde kavel als hun voorkeurslocatie aangegeven hebben. Indien één van deze voorwaarden niet geldt dan zal er sprake zijn van een normale procedure, een loting door een notaris. Ad. 3 Vervolgprocedure Reservering Een beschikbare bouwkavel kan vrijblijvend en kosteloos worden gereserveerd voor één maand. Na deze reserveringstijd kan de reservering worden omgezet in een optie. De optieperiode duurt twee maanden en kan één keer met twee maanden worden verlengd. Deelnemers die tijdens de lotingsavond een kavel reserveren, mogen daarbij ook twee reservekavels opgeven. Deelnemers die geen kavel hebben kunnen reserveren kunnen eveneens één reservekavel opgeven. Wanneer een kavel alsnog vrijkomt zullen de deelnemers op de reservelijst worden benaderd. Optie Aan het nemen van een optie is een optievergoeding verbonden. Het optiebedrag voor een vrijstaande kavel is 1.000,= exclusief BTW. Bij aankoop van de kavel wordt de laatst verschuldigde en betaalde optievergoeding in mindering gebracht op de koopsom. Wordt van aankoop afgezien dan vervalt ook deze laatste optievergoeding aan de gemeente. Aankoop Om de kavel aan te kopen dient u één ondertekend verbandschrift in te leveren. Daarmee verklaart u de kavel te willen kopen. Daarna moet de gemeenteraad besluiten de kavel aan u te verkopen. Wanneer de gemeenteraad goedkeuring verleent ontvangt u van ons de besluitbrief. Hiermee komt feitelijk de koopovereenkomst tot stand. 1

23 Bijlage Stedenbouwkundige kaart 13

24

25 Wolddijk Westerwijtwerder Maar Oosterhorn 10 1 Oosterhorn Wens: voetpad Wens: voetpad 44 4 Wens: fietspad Stadsweg Wens: voetpad Stadsweg 108 Stadsweg Stadsweg 11 1aa Jan Kosterstraat Zijlvest m Verlaatweg De Wolden Poldermolen 713m 869m 301m Wobbe Alkemapad 306m 313m 418m 739m 587m 673m 340m 618m 37m 314m 619m 306m 305m 618m 307m 31m 817m 33m 368m 440m 693m 345m 358m 693m 37m 385m 69m 465m Hendrik Werkmanstraat 573m 780m 415m 40m 777m 418m 410m 830m 407m 381m 364m 97m 530m 7 303m m Jan Wiegerstraat Jan Wiegerstraat Oosterhorn m 48m 44m 394m 331m 306m 34m 353m De Wolden Schepperij a 1 Schepperij 14 11b Schepperij Riekele Prinsstraat 644m 507m 557m 54m 675m Johan Dijkstrastraat 540m 498m 8 64m 540m 574m 85m 3 1 Jannes de Vriesstraat Wobbe Alkemapad 661m 614m Hendrik Werkmanstraat m m Johan Dijkstrastraat Jan Altinkstraat Wolddijk 1 Westerwijtwerder Maar Alida Pottstraat Handelsweg 8 10 Verlaatweg 1a Bedrijvenweg Sportlaan 6 8 Rijksweg Banjerpad ijsbaan Riekele Prinsstraat Ambachtsweg Nijverheidsweg Damsterdiep n.z Nijverheidsweg Rijksweg Damsterdiep Rijksweg Damsterdiep Kavel Indicatie vorm woning nieuw Bestaand hoofdgebouw Bestaand bijgebouw Weg asfalt Weg klinkers Weg privø Fietspad Voetpad Gras Water Park Haag Zand 9a Inrit Perceelgrens Drempel/plein Rooilijn Inrichtingsplan Dijkshorn schaal: 1 : formaat: A0 datum: dienst RO / EZ :: Stadsontwerp :: Gedempte Zuiderdiep 98 :: 9711 HL Groningen :: tel.: tekenaar: J. Boon tekeningnaam:

26

27 Bijlage 3 Kavelkaart 14

28

29 Verlaatweg Stadsweg Verlaatweg kavel 1 97 m N Stadsweg kavel 830 m kavel m kavel m Jan Wiegerstraat 18 Jan Kosterstraat 16 Hendrik Werkmanstraat Jan Altinkstraat Jan Wiegerstraat Hendrik Werkmanstraat 16 Stadsweg Jannes de Vriesstraat kavel 5 kavel 6 7 m 71 m kavel m Johan Dijkstrastraat Wobbe Alkemapad Riekele Prinsstraat Zijlvest Handelsweg Poldermolen Oosterhorn 44 4 vrije kavels 1e - aan de gegevens betreffende de infrastructuur c.a. aangegeven bebouwing kunnen geen rechten worden ontleend. kad. gem. Ten Boer sectie A e - de kadastrale uitmeting is bepalend voor hetgeen in eigendom / erfpacht wordt overgedragen. Gemeente Ten Boer Geo-Informatie Postbus JB Groningen Dijkshorn fase 3 schaal 1 : 000 naam : datum: tek.nr.: HvdP nvt

30

31 Bijlage 4 Kavelmaten 15

32

33 Verlaatweg N Stadsweg kavel m kavel 830 m kavel 1 97 m 3.30 kavel m Jan Wiegerstraat Hendrik Werkmanstraat Jan Wiegerstraat Hendrik Werkmanstraat maatvoering vrije kavels 1 t/m 4 1e - aan de gegevens betreffende de infrastructuur c.a. aangegeven bebouwing kunnen geen rechten worden ontleend. kad. gem. Ten Boer sectie A e - de kadastrale uitmeting is bepalend voor hetgeen in eigendom / erfpacht wordt overgedragen. Gemeente Ten Boer Dijkshorn fase 3 naam : datum: HvdP Geo-Informatie Postbus JB Groningen schaal 1 : 1000 tek.nr.: nvt

34

35 N Stadsweg Jan Wiegerstraat kavel 5 7 m kavel 6 71 m kavel m Polderm olen maatvoering vrije kavels 8 t/m 16 1e - aan de gegevens betreffende de infrastructuur c.a. aangegeven bebouwing kunnen geen rechten worden ontleend. kad. gem. Ten Boer sectie A e - de kadastrale uitmeting is bepalend voor hetgeen in eigendom / erfpacht wordt overgedragen. naam : HvdP Gemeente Ten Boer Dijkshorn fase 3 datum: Geo-Informatie Postbus 7081 schaal 1 : JB Groningen tek.nr.: nvt

36

37 Bijlage 5 Prijslijst 16

38

39 Prijslijst particuliere kavels Dijkshorn fase III 7 kavels voor vrijstaande woningen kavelnummer oppervlakte koopsom incl. BTW 1 ca. 97 m² 194.3,-- ca. 830 m² ,-- 3 ca. 776 m² ,-- 4 ca. 779 m² ,-- 5 ca. 7 m² ,-- 6 ca. 71 m² ,-- 7 ca. 864 m² ,-- De genoemde prijzen zijn inclusief BTW (thans 19%). N.B. Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzingen zijn voorbehouden. Derhalve kunnen aan deze prijslijst geen rechten worden ontleend. 17

40

Ten Boer: gewoon goed wonen

Ten Boer: gewoon goed wonen Ten Boer: gewoon goed wonen Dat is de slogan van de gemeente Ten Boer en dat is niet voor niks: Ten Boer is een rustige en veilige gemeente op een steenworp afstand van de stad Groningen. Dat biedt de

Nadere informatie

J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl

J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl De kans van uw leven! Vrije bouwkavel in de woonwijk Bregtdorp te Schoorl. Al jaren op zoek naar uw eigen kavel waarop u uw vrijstaande droomhuis

Nadere informatie

TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost. Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: (excl. btw)

TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost. Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: (excl. btw) TE KOOP: Riante bouwkavel in Eeneind-Oost Adres: De Spijkert 23 Oppervlakte: 658 m2 Koopsom: 246.750 (excl. btw) De gemeente Nuenen De gemeente Nuenen c.a. is gelegen in het groene middengebied tussen

Nadere informatie

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL TE KOOP: Een tweetal riante bouwkavels aan de Vriesdonk voor het realiseren van vrijstaande woningen met bijgebouwen. De kavels zijn gelegen aan de rand van Slijkhoef 2 in het

Nadere informatie

Zelf bouwen stappenplan

Zelf bouwen stappenplan Zelf bouwen stappenplan Net als u, koesteren veel mensen de wens om ooit hun eigen droomhuis te bouwen. Komt uw ideale woning niet voor in het bestaande- of het nieuwbouwaanbod? Dan biedt zelf bouwen een

Nadere informatie

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord ruim en landelijk wonen 3 Inhoudsopgave Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord 3 1 Landelijke woonwens 5 2 Verkaveling en verkoopprijzen

Nadere informatie

Haneveldsweg 2 BELTRUM

Haneveldsweg 2 BELTRUM Haneveldsweg 2 BELTRUM Omschrijving In het buitengebied ten zuiden van Beltrum, doch met uitzicht op het dorp, bieden wij u een bouwkavel aan ter grootte van 1.800 m². De bouwkavel mag bebouwd worden met

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Kavelnummer 7 Oppervlakte 298 m² Verkoopprijs 73200,-- vrij op naam Plangebied Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Plangebied Kavelnummer 6 Oppervlakte 340 m² Verkoopprijs 83500,-- vrij op naam Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1!

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! april 2014 B UITENGEW OON Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Maatvoering en kavelprijzen

Nadere informatie

Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel

Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel Kavelnummer 71 Oppervlakte 324 m 2 Kavelprijs 290.000,- Status Beschikbaar Sfeergebieden type en norm vrije architectenkeuze BKP ambitie ontwerp CODE Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

T TE KOOP. Heilaarstraat 186 te Breda. Vraagprijs 345.000,= k.k.

T TE KOOP. Heilaarstraat 186 te Breda. Vraagprijs 345.000,= k.k. T TE KOOP Heilaarstraat 186 te Breda Vraagprijs 345.000,= k.k. Pastoor van Spaandonkstraat 24 4813 BS Breda Tel. 076-522 71 94 www.lambregtsmakelaardij.nl info@lambregtsmakelaardij.nl Geachte zoeker, Over

Nadere informatie

Bouwkavels Donkerbroek-West verkoopbrochure

Bouwkavels Donkerbroek-West verkoopbrochure Bouwkavels Donkerbroek-West verkoopbrochure afdeling grondzaken Tel. 14 0516 grondverkoop@ooststellingwerf.nl INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INTRODUCTIE 3 2. DE LOCATIE 4 3. RANDVOORWAARDEN 5 4. KAVELPRIJZEN

Nadere informatie

TE KOOP Markt 14 - Nierstraat 1, GENNEP

TE KOOP Markt 14 - Nierstraat 1, GENNEP TE KOOP Markt 14 - Nierstraat 1, GENNEP Algemene gegevens : Projectinformatie Centraal gelegen hoekpand in het karakteristieke centrum van Gennep. In de loop van de jaren is het pand diverse malen aangepast,

Nadere informatie

Bouwkavels. Oetbrink. Daarle West. Ontwerp uw eigen woning

Bouwkavels. Oetbrink. Daarle West. Ontwerp uw eigen woning Bouwkavels Oetbrink Daarle West Ontwerp uw eigen woning April 2016 INTRODUCTIE Daarle ligt in de gemeente Hellendoorn, op de grens tussen Salland en Twente. Het dorp kent een lange historie. Al in 933

Nadere informatie

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S C A S T R I C U M B E V E R W I J K E R S T R A A T W E G S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S EEN EIGEN WONING BOUWEN EEN DROOM DIE UITKOMT...

Nadere informatie

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp kave lp a n or KAVELPASPOORTEN gemeente h o Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan Luchtfoto van de locatie Impressie van de locatie eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp

Nadere informatie

Verkoop bouwkavels Nollen- Oost

Verkoop bouwkavels Nollen- Oost Verkoop bouwkavels Nollen- Oost De Nollen-Oost is één van de laatste uitbreidingslocaties van de gemeente Alkmaar en ligt in het noordoosten van Alkmaar tussen Oudorp en Sint Pancras. Aan de noordzijde

Nadere informatie

de gemeente Meppel; particulier die belangstelling heeft voor een reservering van een bouwkavel;

de gemeente Meppel; particulier die belangstelling heeft voor een reservering van een bouwkavel; Uitgifteprocedure voor particuliere bouwkavels bestemd voor twee-onder-één kapwoningen (2/1 kapwoningen) 1. Definities In deze procedure wordt verstaan onder: bouwkavel: een nader omschreven perceel grond,

Nadere informatie

Informatie over kavels aan de Blankvoorn. Een goede vangst

Informatie over kavels aan de Blankvoorn. Een goede vangst Informatie over kavels aan de Blankvoorn Een goede vangst 1 Inhoudsopgave Welkom in Hoogeveen blz. 3 Verkavelingstekening blz. 4 Verkoopprijzen blz. 5 Veelgestelde vragen en informatie blz. 6 Bestemmingsplanregels

Nadere informatie

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd.

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd. INFORMATIEPAKKET VRIJE BOUWKAVELS HAZENBURG 2 Versie 22 februari 2016 De verkoop van vrije bouwkavels in Hazenburg 2 gaat van start. In totaal worden door de gemeente 23 bouwkavels aangeboden. In principe

Nadere informatie

ZELF BOUWEN. Aanvaarding: per direct. Bergbosweg ongenummerd Budel

ZELF BOUWEN. Aanvaarding: per direct. Bergbosweg ongenummerd Budel ZELF BOUWEN Op een prachtlocatie in het buurtschap De Berg in Budel, een riant bouwperceel van maar liefst 1270 m² voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis. Het perceel is gelegen in het buitengebied

Nadere informatie

De kavel is eventueel te splitsen in TWEE BOUWKAVELS waardoor twee HALFVRIJSTAANDE WONINGEN gerealiseerd kunnen worden.

De kavel is eventueel te splitsen in TWEE BOUWKAVELS waardoor twee HALFVRIJSTAANDE WONINGEN gerealiseerd kunnen worden. Te koop aangeboden: RUIME BOUWKAVEL voor de bouw van een VRIJSTAANDE WONING gelegen op een mooie locatie in het buitengebied van BEEK gem. MONTFERLAND De kavel is eventueel te splitsen in TWEE BOUWKAVELS

Nadere informatie

Verkoop bouwkavels Nollen- Oost

Verkoop bouwkavels Nollen- Oost 2e fase De Nollen-Oost is één van de laatste uitbreidingslocaties van de gemeente Alkmaar en ligt in het noordoosten van Alkmaar tussen Oudorp en Sint Pancras. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd

Nadere informatie

Bouwkavels 530 m2. voor 148.500 v.o.n.

Bouwkavels 530 m2. voor 148.500 v.o.n. Bouwkavels 530 m2 voor 148.500 v.o.n. Beste heer / mevrouw, Is een woning bouwen ook uw droom? In de prachtige nieuwe wijk Stadszicht II Tholen worden ruime kavels aangeboden. Op deze kavels kunt u uw

Nadere informatie

Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel

Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel Ontwerp uw droomhuis op een eigen bouwkavel Kavelnummer 17 Oppervlakte 561 m 2 Kavelprijs 550.000,- Status Beschikbaar Sfeergebieden Type en norm Vrije architectenkeuze BKP ambitie ontwerp CODE Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per

PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ d.d WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per PRIJSLIJST PROJECTMATIGE WONINGEN FASE 1 HAVERLIJ WONINGTYPES (SFEER B) bijdrage aan stichting per kavel m² land m² water m² totaal maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A 10B 11 1 1.004 m² 33 m² 1.037 m² 78 TYPE

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Grensweg 0 ong Wehl. Vraagprijs ,- k.k.

Grensweg 0 ong Wehl. Vraagprijs ,- k.k. Grensweg 0 ong Wehl Vraagprijs 175.000,- k.k. Buitenwonen Oerdijk 2 7433 AA Schalkhaar Tel: 088-3230123 E-mail: info@buitenwonen.nl Website: www.buitenwonen.nl Omschrijving Prachtig gelegen in het landelijk

Nadere informatie

Verkoopbrochure bouwkavels Langedijke

Verkoopbrochure bouwkavels Langedijke Verkoopbrochure bouwkavels Langedijke INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INTRODUCTIE 2 2. DE LOCATIE 2 3. RANDVOORWAARDEN 3 4. KAVELPRIJZEN 4 5. VERKOOPPROCEDURE 5 6. BIJLAGEN 6 Verkoopbrochure bouwkavels Langedijke

Nadere informatie

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g O m g e v i n g s v e r g u n n i n g Besluit d.d. 31 mei 2017 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport. Activiteiten Projectadres : Bouw Handelen in strijd met regels RO : Hoge

Nadere informatie

Rapport. 2^1 kapwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden

Rapport. 2^1 kapwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden Rapport 2^1 kapwoning voorbeeld-document bouwmogelijkheden 1 INHOUDSOPGAVE 3 Bestemmingsplan 1996 2 4 Toelichting bestemmingsplan 5 Vergunningsvrij bouwen 7 Bouwmogelijkheden 9 Welstandsbeleid 10 Overzichtstabel

Nadere informatie

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd.

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd. INFORMATIEPAKKET VRIJE BOUWKAVELS HAZENBURG 2 Versie 1 oktober 2015 De verkoop van vrije bouwkavels in Hazenburg 2 gaat van start. In totaal worden door de gemeente 23 bouwkavels aangeboden. In principe

Nadere informatie

www.vanhasselmakelaars.nl 4 BOUWKAVELS AAN DE VISSENBERGDREEF Koopsom vanaf : 125.800 v.o.n.

www.vanhasselmakelaars.nl 4 BOUWKAVELS AAN DE VISSENBERGDREEF Koopsom vanaf : 125.800 v.o.n. 4 BOUWKAVELS AAN DE VISSENBERGDREEF Koopsom vanaf : 125.800 v.o.n. Kavels vanaf : 381 m². Vrijstaand wonen in uw eigen droomhuis aan de rand van Sprundel. Wilt u een woning die volledig aansluit op uw

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE DE LAAN ZUID

KOPERSINFORMATIE DE LAAN ZUID KOPERSINFORMATIE DE LAAN ZUID Versie 01-10-2012 De kavels In het plan De Laan Zuid zijn in totaal 72 kavels beschikbaar. De kavels zijn gereed voor uitgifte. Er zijn nog kavels beschikbaar. Er zijn 64

Nadere informatie

DE VENAKKERS ESCH. Te Koop Twee kavels voor een dubbele seniorenwoning

DE VENAKKERS ESCH. Te Koop Twee kavels voor een dubbele seniorenwoning DE VENAKKERS ESCH Te Koop Twee kavels voor een dubbele seniorenwoning Kaveloppervlakte en prijs kavel A: ca. 230 m² 77.050,- excl. BTW kavel B: ca. 279 m² 93.465,- excl. BTW Overige informatie Woningtype:

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL d.d VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B)

PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL d.d VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B) PRIJSLIJST VRIJSTAANDE WONINGEN GROENENDAAL VRIJSTAANDE WONINGTYPES (SFEER B) kavel m² land m² water m² totaal bijdrage stichting per maand 1 6 7 8 9 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 TYPE

Nadere informatie

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen)

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over het bouwperceel waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve

Nadere informatie

DAAR WILT U TOCH OOK WONEN?

DAAR WILT U TOCH OOK WONEN? DAAR WILT U TOCH OOK WONEN? Dorps wonen met alle voorzieningen dichtbij? Het kan in De Marke III. Hengevelde is één van de kernen in de gemeente Hof van Twente. Een gemeente die zich kenmerkt door een

Nadere informatie

Schooldijk 1 Schalkhaar

Schooldijk 1 Schalkhaar Schooldijk 1 Schalkhaar Vraagprijs 249.000,- k.k. Buitenwonen Oerdijk 2 7433 AA Schalkhaar Tel: 088-3230123 E-mail: info@buitenwonen.nl Website: http://www.buitenwonen.nl/ Omschrijving Uniek gelegen bouwkavel

Nadere informatie

Wonen. Dieren 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN VERKOOPINFORMATIE

Wonen. Dieren 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN VERKOOPINFORMATIE Wonen Dieren in 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN VERKOOPINFORMATIE Wonen Dieren in 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN 1 2 3 4 5 6 7 WELKOM

Nadere informatie

SOESTDIJKSEWEG NOORD *** TE BILTHOVEN

SOESTDIJKSEWEG NOORD *** TE BILTHOVEN SOESTDIJKSEWEG NOORD 482-484*** TE BILTHOVEN OMSCHRIJVING: KAVEL C In opdracht van Touchex II B.V. heeft H. van 't Hof architecten op het fraaie bosterrein "Beukenrode" ter grootte van bijna 25.000m²,

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Heilaarstraat

TE KOOP. Breda Heilaarstraat TE KOOP Breda Heilaarstraat Unieke kans in Princenhage: twee prachtig gelegen bouwkavels met de mogelijkheid om een vrijstaande woning te bouwen met zeer ruime bouw mogelijkheden. De kavels liggen op een

Nadere informatie

Partijen waar u als koper van een woonkavel mee te maken krijgt Uw eigen woning realiseren kunt u meestal niet helemaal alleen. Hieronder staat een opsomming van de partijen waarmee u als koper bij het

Nadere informatie

MAKELAARS WONINGMAKELAARDIJ

MAKELAARS WONINGMAKELAARDIJ TE KOOP BOUWKAVEL PASVERLDWEG 5, ROGGEL MAKELAARS WONINGMAKELAARDIJ Koopprijs 165.000,- v.o.n. WWW.KIERKELS-HENSEN.NL Altijd al naar eigen inzicht een huis willen bouwen en betaalbaar willen wonen in

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Makelaardij en alle taxaties Wijststraat ong. Heesch Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. Bouwkavel van ca. 1.350m² voor

Nadere informatie

Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen

Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen November 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 - ligging - kavelinformatie Verkoopprijs en voorwaarden 3 Bestemmingsplanvoorschriften 4 Specifieke stedenbouwkundige

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels

Informatieset bouwkavels Informatieset bouwkavels Plan Joseph Partounsstraat te Eijsden Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport 2 Bouwverplichting

Nadere informatie

ZELF BOUWEN. Aanvaarding: per direct. Keunenhoek tussen 23a en 25 Budel

ZELF BOUWEN. Aanvaarding: per direct. Keunenhoek tussen 23a en 25 Budel ZELF BOUWEN Op een prachtlocatie in het buurtschap de Keunenhoek in Budel, een bouwperceel van maar liefst 1000 m² voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis. Het perceel is gelegen in het buitengebied

Nadere informatie

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze Koenraadtweg 22 - Maarheeze De Koenraadtweg is de mooie lommerrijke, doorgaande weg die de dorpskern van Maarheeze verbindt met de sportvelden, de villaparken en het natuurgebied De Pan. Het uitzicht wordt

Nadere informatie

TE KOOP. ongenummerd. Vraagprijs: 69.000,= k.k. Bouw uw droomhuis!

TE KOOP. ongenummerd. Vraagprijs: 69.000,= k.k. Bouw uw droomhuis! TE KOOP Plaats: Helmond Adres: Postelstraat ongenummerd Vraagprijs: 69.000,= k.k. Bouw uw droomhuis! Algemeen Deze bouwkavel is gelegen op een locatie waar verder nooit kavels worden aangeboden. De kavel

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Molenstraat 0-ong. Reek Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. 1 Locatie Vraagprijs : Molenstraat ong. 5375 te Reek : 250.000,--

Nadere informatie

bouwkavels oetbrink daarle west Ontwerp uw eigen woning bouwkavels

bouwkavels oetbrink daarle west Ontwerp uw eigen woning bouwkavels bouwkavels oetbrink daarle west bouwkavels Ontwerp uw eigen woning Mei 2017 INTRODUCTIE Daarle ligt in de gemeente Hellendoorn, op de grens tussen Salland en Twente. Het dorp kent een lange historie. Al

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie TE KOOP Rijksstraatweg 150 te Leersum

Vrijblijvende projectinformatie TE KOOP Rijksstraatweg 150 te Leersum Vrijblijvende projectinformatie TE KOOP Rijksstraatweg 150 te Leersum Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP Rijksstraatweg

Nadere informatie

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag Erfpacht óf eigen grond Gemeente Den Haag 2 Inhoud Wat is eigendom en wat is erfpacht 3 Waarom de keuzemogelijkheid 4 Wat betekent dit voor u? 4 Van erfpacht naar eigen grond 5 Wat kost de bloot eigendom?

Nadere informatie

Bosstraat 25 ong 2 Didam

Bosstraat 25 ong 2 Didam Bosstraat 25 ong 2 Didam Vraagprijs 125.000,- v.o.n. Buitenwonen Oerdijk 2 7433 AA Schalkhaar Tel: 088-3230123 E-mail: info@buitenwonen.nl Website: www.buitenwonen.nl Omschrijving In de landschappelijke

Nadere informatie

KAVELTEKENING KAVEL 15

KAVELTEKENING KAVEL 15 17.75 35.28 6.00 58 12.63 Keerlus HV UITHOFSLAAN 54e» uit te geven grond (opp. 5 HV toekomstig weg Huisvuilaanbiedplaats 0 5 10 15 20 25 m Gewijzigd: Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Geo-informatie

Nadere informatie

Verkoopbrochure Ruytershoveweg te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure Ruytershoveweg te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure Ruytershoveweg 31-33 te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 5 3. Van droom tot werkelijkheid... 6 4. Foto s... 8 BIJLAGEN... 10 BESTEMMINGSPLAN...

Nadere informatie

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Erfpacht Amsterdam is een erfpachtgemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente eigenaar blijft van de grond. De

Nadere informatie

Inschrijfformulier De Pionier 15 december 2015

Inschrijfformulier De Pionier 15 december 2015 Inschrijfformulier De Pionier 15 december 2015 Prijslijst: Kies uw plek Diepte achtertuin (m) Diepte voortuin (m) Kavel Type Dak Tuin GBO Kavel VON Prijs (m2) (m2) Blok 1 1 Verkenner Puntdak Z-O 8 1 100

Nadere informatie

Vrij en groen wonen. in landelijk Echt-Susteren. Bouwkavels

Vrij en groen wonen. in landelijk Echt-Susteren. Bouwkavels Vrij en groen wonen in landelijk Echt-Susteren Bouwkavels Welkom Op een van de mooiste plekken van Midden-Limburg, gelegen in het dorp, groeit een prachtige nieuwe woonwijk. Tussen het groen ontstaat Bocage

Nadere informatie

Pelgrimsche Hoeve. Kavelgegevens. kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. prijs: 325 / m² ex. btw. Team Uitgifte

Pelgrimsche Hoeve. Kavelgegevens. kavelnummer: 1. 's-hertogenbosch. prijs: 325 / m² ex. btw. Team Uitgifte Pelgrimsche Hoeve Kavelgegevens prijs: 325 / m² ex. btw 's-hertogenbosch kavelnummer: 1 prijspeil: 2015 Team Uitgifte Monique van Griensven - van Lent 06-31942182 m.vangriensven@s-hertogenbosch.nl Pelgrimsche

Nadere informatie

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9 Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 9 1 Kavelpaspoort Almen Zuid fase IIa Kavelgegevens Nummer 9 Type woning vrijstaand Oppervlakte ± 722 m² Verkoopprijs 262.700,--

Nadere informatie

Brummen, Mercuriusweg ong. kavels

Brummen, Mercuriusweg ong. kavels Brummen, Mercuriusweg ong. kavels OMSCHRIJVING: Te koop bouwkavels van 743 m² en 781 m². Op bedrijventerrein Rhienderen Noord gelegen bedrijfskavels ter grootte van 743 m² en 781 m². Eventueel ook beschikbaar

Nadere informatie

K A V E L P A S P O O R T H E U S D E N O O S T

K A V E L P A S P O O R T H E U S D E N O O S T 24 29 6 8 38 34 66 64 E R F A F S C H E I D I N G E N Voor alle erfafscheidingen (bouwwerken) hoger dan 1 meter, die grenzen aan het openbaar gebied, gelden welstandseisen en zijn daardoor niet vergunningsvrij.

Nadere informatie

Puttershoek, Maerten Bollesteeg 35

Puttershoek, Maerten Bollesteeg 35 Kerkstraat 7 3295 BD s-gravendeel 078 673 7244 e-mail marquis@marquis.nl Puttershoek, Maerten Bollesteeg 35 Nette bedrijfsruimte in verzamelgebouw, van circa 86 m² met toiletgroep en pantry nabij t Huys

Nadere informatie

Brochure "Vrije kavels De Oostergast, fase 2D-a (oost)"

Brochure Vrije kavels De Oostergast, fase 2D-a (oost) Brochure "Vrije kavels De Oostergast, fase 2D-a (oost)" Geachte heer, mevrouw, Graag informeren wij u, namens de verkoper, over de vrije kavels in: De ### Oostergast ADRES WONING te Zuidhorn ### Voor u

Nadere informatie

Vrije bouwkavels De Schulp. Informatiebrochure

Vrije bouwkavels De Schulp. Informatiebrochure Vrije bouwkavels De Schulp Informatiebrochure INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 2 LOCATIE 2 STAAT VAN DE BOUWKAVEL 3 KAVELREGELS 3 KAVELPRIJZEN 5 VERKOOPPROCEDURE 5 NADERE INFORMATIE 6 BIJLAGEN 6 Informatiebrochure

Nadere informatie

Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel

Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel Routeplan zelfbouw op de Rubenssingel Droomt u weleens van een huis dat aan al uw wensen voldoet? Met volop ruimte voor kamers voor de kinderen, hobby s en het werk? En een mooie tuin op het zuidwesten?

Nadere informatie

LANDGOED MAETLAND PASSE-PARTOUT

LANDGOED MAETLAND PASSE-PARTOUT LANDGOED MAETLAND PASSE-PARTOUT Landgoed Maetland waar ligt het? Net even buiten de Gelderse stad Doetinchem ligt ten zuidoosten daarvan het dorp Gaanderen. Aan de rand van Gaanderen, treft u het bijzondere,

Nadere informatie

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELS voor WONEN én ONDERNEMEN Een project van: DEELGEBIED 3 Het plan bestaat uit drie deelgebieden. Deelgebied 1 betreft vrijstaande woningen aan de Burgemeester Krollaan.

Nadere informatie

Planregels. Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase

Planregels. Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase Planregels Wijzigingsplan Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Nieuw-Vennep 1e wijziging 2 e fase' van de

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

Koopsom BOUWKAVEL 195.000,- kosten koper TE KOOP. Bouwkavel Weiver 111 Westzaan

Koopsom BOUWKAVEL 195.000,- kosten koper TE KOOP. Bouwkavel Weiver 111 Westzaan Koopsom BOUWKAVEL 195.000,- kosten koper TE KOOP Bouwkavel Weiver 111 Westzaan OMSCHRIJVING Ruime bouwkavel op een prachtige locatie! Het bouwplan Het Weiver Westzaan omvat 7 vrijstaande woningen in verschillende

Nadere informatie

Seggelant II te Brielle

Seggelant II te Brielle Seggelant II te Brielle Betreft: Locatie: Ca. 50.000 m2 bouwrijp bedrijventerrein ten behoeve van nieuwbouw bedrijfsruimten. De afmetingen van de indicatieve bouwkavels zijn vanaf 2.000 m2 tot 10.000 m2.

Nadere informatie

Kop West: Bouw je woondroom vlak bij het historisch centrum van Purmerend

Kop West: Bouw je woondroom vlak bij het historisch centrum van Purmerend Kop West: Bouw je woondroom vlak bij het historisch centrum van Purmerend PROGRAMMA DEEL I DEEL II DEEL III ALGEMENE INFORMATIE PLAN ZELF (LATEN) BOUWEN PLANNING INLOOP VRAAG EN ANTWOORD PROJECTTEAM (STATAFELS)

Nadere informatie

TE KOOP. Voortmansweg, 7524 Enschede. Vraagprijs ,- k.k.

TE KOOP. Voortmansweg, 7524 Enschede. Vraagprijs ,- k.k. TE KOOP Voortmansweg, 7524 Vraagprijs 450.000,- k.k. Omschrijving In landgoederenzone "De Groene Scheg" op het landgoed 't Welna ligt deze unieke bouwkavel met een totaal oppervlakte van maximaal 9.000

Nadere informatie

6 vrije kavels. Ruiterlaan Zwolle. Landelijk wonen tussen IJssel en stad. www.ruiterlaan.nl

6 vrije kavels. Ruiterlaan Zwolle. Landelijk wonen tussen IJssel en stad. www.ruiterlaan.nl 6 vrije kavels Ruiterlaan Zwolle Landelijk wonen tussen IJssel en stad www.ruiterlaan.nl Landelijk wonen met de gemakken van de stad binnen handbereik Bouw zelf uw droomhuis in het groen Denkt u wel eens

Nadere informatie

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 8

Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 8 Almen Zuid II-A Een droomplek in een droomhuis voor u? Kavelpaspoort Bouwkavel 8 1 Kavelpaspoort Almen Zuid fase IIa Kavelgegevens Nummer 8 Type woning tweekapper Oppervlakte ± 306 m² Verkoopprijs 86.000,--

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Aan de belangstellende

Aan de belangstellende Aan de belangstellende Het doet ons genoegen u hierbij de brochure inclusief de prijslijst en bebouwingsmogelijkheden per kavel te mogen aanbieden van het project Create@Müllerpier fase 2; 10 zelfbouwkavels

Nadere informatie

Valkseweg 17 BARNEVELD

Valkseweg 17 BARNEVELD Valkseweg 17 BARNEVELD Vraagprijs 295.000 k.k. Omschrijving: Prachtige plek aan de centrumrand op een perceel van circa 600 m². Altijd al dichtbij het centrum willen wonen en zelf wat willen ontwikkelen?

Nadere informatie

Kavelpaspoort De Houtwallen Kavels H 29 t/m H 31 Oostindie - De Hoven

Kavelpaspoort De Houtwallen Kavels H 29 t/m H 31 Oostindie - De Hoven Kavelpaspoort De Houtwallen Kavels H 29 t/m H 31 Oostindie - De Hoven Kavelpaspoort De Houtwallen De Hoven; het stedenbouwkundig ontwerp Het stedenbouwkundig ontwerp van De Hoven vloeit voort uit de denkrichting

Nadere informatie

makelaardij ZIJL Brinkstraat 1a Zuidlaren

makelaardij ZIJL Brinkstraat 1a Zuidlaren makelaardij ZIJL Woningpresentatie Brinkstraat 1a Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend aangeboden en is met zorg samengesteld. De maatvoering van de bijgevoegde tekeningen kunnen afwijken met de

Nadere informatie

Holleweg. Speelterrein. Burg. Smeetsstraat. Bronkboomstraat. 6 bouwkavels. Bronkboomstraat. Munstergeleen

Holleweg. Speelterrein. Burg. Smeetsstraat. Bronkboomstraat. 6 bouwkavels. Bronkboomstraat. Munstergeleen Holleweg Speelterrein odsdalstraat 3 4 2 5 6 1 Bronkboomstraat Burg. Smeetsstraat 6 bouwkavels Bronkboomstraat Munstergeleen Wonen in Sittard-Geleen Sittard-Geleen heeft ca. 95.000 inwoners en is daarmee

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden

Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport 2 Bouwverplichting 3 DE WABO-AANVRAAG

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

BROCHURE Bouwkavels Schaiksedijk 3 (Riethoven)

BROCHURE Bouwkavels Schaiksedijk 3 (Riethoven) BROCHURE Bouwkavels Schaiksedijk 3 (Riethoven) Van der Heijden Rentmeesters Ing. J.P.M. van der Heijden Rentmeester NVR Register Taxateur LV, BV Gerechtelijk Deskundige LRGD Ing. A.C.J. van Oers Rentmeester

Nadere informatie

Bouwen in plan Almen Zuid, fase 1 Zelf uw woning (laten) ontwerpen en bouwen Hoogteverschil in bouwkavels Welstandseisen en beeldkwaliteit

Bouwen in plan Almen Zuid, fase 1 Zelf uw woning (laten) ontwerpen en bouwen Hoogteverschil in bouwkavels Welstandseisen en beeldkwaliteit 1 Kavelpaspoort Almen Zuid fase 1 Kavelgegevens Plangebied Nummer 4 Type woning Vrijstaande woning Oppervlakte ± 600 m² Verkoopprijs 210.000,-- vrij op naam Korting energie maximaal 4.000,-- Bouwpeil van

Nadere informatie

Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld

Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld 1 Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord Inleiding Bedrijventerrein Briellaerd-Noord ligt langs de A30, ten

Nadere informatie

Te koop Bouwkavel. Stationspark II Sliedrecht

Te koop Bouwkavel. Stationspark II Sliedrecht Te koop Bouwkavel Stationspark II Stationspark II Te koop Bouwkavel Stationspark II Betreft : Perceel bouwgrond van in totaal 3.212 m² gelegen op kantorenpark Stationspark II te. Het maximaal te realiseren

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

BOUWKAVEL VAN 1.350M2 VOOR LANDELIJK WONEN NABIJ SCHAGEN

BOUWKAVEL VAN 1.350M2 VOOR LANDELIJK WONEN NABIJ SCHAGEN BOUWKAVEL VAN 1.350M2 VOOR LANDELIJK WONEN NABIJ SCHAGEN Adres Omschrijving Vraagprijs Status Korte Ruigeweg 14 Nst, 1751 DE Schagerbrug Geschikt voor Landelijk woonhuis met bijgebouwen, beschutte ligging

Nadere informatie

RESERVERINGSOVEREENKOMST BOUWKAVELS DE EILANDEN

RESERVERINGSOVEREENKOMST BOUWKAVELS DE EILANDEN RESERVERINGSOVEREENKOMST BOUWKAVELS DE EILANDEN VERSIE 23 oktober 2014 Ondergetekenden, 1. De gemeente Arnhem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. ing. B.A. de Ruiter, afdelingshoofd

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels Cees Wilkeshuisstraat SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN HET LAANTJE Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden:

Nadere informatie

ZIJL M A K E L A A R S

ZIJL M A K E L A A R S ZIJL M A K E L A A R S Woningpresentatie Garnizoenslaan 17 Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend aangeboden en is met zorg samengesteld. De maatvoering van de bijgevoegde tekeningen kunnen afwijken

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. ERFPACHT óf EIGEN GROND Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling ERFPACHT óf EIGEN GROND ERFPACHT óf EIGEN GROND Inhoud Deze brochure 5 Wat is eigendom en wat is erfpacht 5 Van erfpacht naar eigen grond 6 Wat kost het

Nadere informatie