Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 OBS Vuurvogel Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen Dit betekent dat het team van OBS Vuurvogel staat voor: Leren en leven, van en met elkaar o Openbare basisschool de Vuurvogel is een veilige en uitdagende school, waar kinderen met verschillende achtergronden met elkaar leren omgaan, elkaar leren accepteren en respecteren. o De kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen onze samengestelde groepen. o In de groep leert een kind naast samenwerken ook zelfstandig werken. Het zelfstandig werken wordt gestructureerd opgebouwd van een dagtaak naar een weektaak. Opbrengstgericht onderwijs o De leerkrachten organiseren effectieve instructies tijdens de verschillende lessen, om de te verwachten groei van kinderen te optimaliseren. o De leerkrachten analyseren de resultaten (op cognitief en sociaal gebied) van ieder kind en van de hele groep. Vervolgens worden groepsplannen gemaakt waarin beschreven staat wat ieder kind en iedere subgroep moet leren. Zorgbreedte o De resultaten van de kinderen worden nauwkeurig gevolgd vanaf het moment dat ze op school komen. o De leerkrachten verzorgen extra begeleiding voor kinderen die dit nodig hebben. Dit kan zowel in de verdieping als in de verbreding zijn. o De intern begeleider zorgt in samenwerking met de leerkrachten, voor een goed georganiseerd zorgsysteem. Projectonderwijs o De vakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis worden samengevoegd in projectonderwijs met grote en kleine thema s, ook wel wereldoriëntatie genoemd. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelen per leerjaar. o Tijdens een project kunnen kinderen leervragen formuleren en eigen onderzoek doen. o De mogelijkheid om hierbij samen te werken, is een belangrijk onderdeel om te komen tot betere resultaten. o Een project wordt afgesloten met een presentatie in de klas of op het podium aan de hele school en ouders. Engels o o Engels is een wereldtaal. Het is belangrijk dat kinderen deze taal leren, zodat ze optimaal voorbereid zijn op de wereld. Vanaf groep 1 worden er Engelse lessen gegeven door een native speaker en de groepsleerkracht. Kunstzinnige basisschool o Naast de cognitieve vakken staan creatieve vakken als, musische en lichamelijke ontwikkeling van kinderen hoog in ons vaandel. o Denk hierbij aan: Educatieve workshops, handvaardigheid gegeven door een vakleerkracht en lichamelijke opvoeding gegeven door een vakleerkracht. o Kinderen leren zichzelf presenteren op het podium tijdens de afsluiting van projecten, feesten en verjaardagen. Continurooster o Alle kinderen gaan allemaal één keer per dag naar school. o Alle kinderen hebben allemaal gelijke lestijden. o Iedereen luncht bij de eigen leerkracht in de klas. o Het samen lunchen, bevordert de rust en het samen gevoel in de groep en school. o Tussen de middag hebben alle kinderen een half uur pauze. Schoolgids OBS Vuurvogel

3 Inhoud Hoofdstuk 1 Woord vooraf:... 5 Hoofdstuk 2 De school: Zakelijke gegevens: Het schoolteam Schooltijden groep 1 t/m 8: Gymtijden Vakanties 2015/ Vrije dagen buiten de vakanties... 7 Hoofdstuk 3 Waar de school voor staat: Onze school Onze uitgangspunten De leerstof: De kleutergroep Activiteiten vanaf groep Technisch Lezen Begrijpend lezen Taal Spelling Rekenen Wereldoriëntatie Expressie vakken Engels Lichamelijke opvoeding Handvaardigheid Kennis geestelijke stromingen Burgerschap Hoofdstuk 4 De organisatie: Scholengroep Holland Professionalisering Continurooster / lunch Schoolbegeleidingsdienst Samenwerking met pedagogische instellingen BSO Inspectie van het onderwijs Hoofdstuk 5 De zorg voor de kinderen: De zorg voor het jonge kind De overgang naar een volgende groep Intern begeleider (IB) Leerlingvolgsysteem Toetsen Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong Kinderen die moeite hebben met de leerstof Grenzen aan de zorg Samenwerkingsverband PPO Delflanden De IHI werkwijze op alle basisscholen van Lansingerland Schoolmaatschappelijk werk CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) De Schoolartsendienst - GGD Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen 3

4 5.14 Logopedie Naar het voortgezet onderwijs (VO) Uitstroom Hoe werkt het rapport van uw kind op de Vuurvogel? Portfolio Huiswerk Huisbezoek Hoofdstuk 6 De ouders: Algemeen Inschrijven leerlingen Communicatie Ziekmelden kinderen Contact en aanspreekpunt Informatiemomenten Werkweek en schoolreis Schoolmelk en fruit Schoolfotograaf Gevonden voorwerpen Medezeggenschapsraad Ouderraad Klassenouders PR werkgroep Wat zijn de kosten? Hoofdstuk 7 Algemene informatie: Huis/schoolregels De veilige school Overblijfafspraken Kledingvoorschrift Buitengewoon verlof Hoofdluis Klachtenprocedure Toelating, schorsing en verwijdering Sponsoring Regeling VOG Adressen en zo meer Schoolgids OBS Vuurvogel

5 Hoofdstuk 1 Woord vooraf: Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt editie van de schoolgids van Openbare basisschool de Vuurvogel. Deze schoolgids geeft een indruk van wat ouders en kinderen van onze school kunnen verwachten. Op de voorzijde van deze gids ziet u het logo van onze basisschool. Het logo is samen met de kinderen ontworpen. Het is een mooie vogel die uitstraalt dat ieder kind welkom is. De wereldbol vertelt dat we midden in de wereld staan, erom geven en er veel over willen leren. Engeland staat voor het vak Engels dat al vanaf de kleuters aangeboden wordt. Het maken van een keuze voor een school is heel belangrijk. Tenslotte vertrouwt u een groot deel van de dag uw kind aan ons toe. De Vuurvogel is sterk in onderwijs met oog voor de ontwikkeling van het individu. We zijn er trots op, dat we een kunstzinnige basisschool zijn. Als school blijven wij in beweging en spelen steeds weer in op de veranderingen in de wereld om ons heen. Wij zorgen ervoor dat uw kind bij het verlaten van de Vuurvogel na groep 8 goed toegerust is voor het voortgezet onderwijs en de wereld die op hem of haar wacht. Openbare basisschool de Vuurvogel maakt onderdeel uit van de Stichting Scholengroep Holland. Het team doet er alles aan om uw kind en u een fijne en leerzame schooltijd te bezorgen. Openbare basisschool de Vuurvogel: Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen Mede namens het team wens ik u veel plezier met het lezen van onze schoolgids! Edwin Willemsen, Directeur Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen 5

6 Hoofdstuk 2 De school: 2.1 Zakelijke gegevens: Naam: OBS Vuurvogel Gebouw Startpunt Adres: De Zilverspar AP Bergschenhoek Tel: (010) Website: 2.2 Het schoolteam Directeur: Edwin Willemsen Groepsleerkrachten: Groep 1/2 juf Romy van Dijk en Juf Nicolette Dronkers Groep 2/3 juf Kim Haring en juf Romy van Dijk Groep 3/4 juf Anneke Voogt Groep 5/6 a juf Anneke Albers en juf Nicolette Dronkers Groep 6/7 a juf Marjan Sijbrandij Groep 7/8 a meester Gerard Slierendrecht Intern Begeleider: juf Veronique Hoogenes Onderwijsassistent: Anneloes Le Noble Vakleerkracht: Juf Marijke Ruigrok, handvaardigheid. Native speaker Engels: Juf Marian Franklin De administratief medewerkster: Linda Roosekrans De school beschikt over een aantal bevoegde invalkrachten. 2.3 Schooltijden groep 1 t/m 8: Maandag : 08:30 14:45 uur Dinsdag : 08:30 14:45 uur Woensdag : 08:30 12:00 uur Donderdag : 08:30 14:45 uur Vrijdag : 08:30 14:45 uur De school werkt met een continurooster; dat betekent dat de kinderen tussen de middag op school lunchen. De deur gaat s morgens om 08:15 uur open. Om 08:25 uur moeten de kinderen in de klas zijn. Om 08:30 uur starten de lessen. Schoolgids OBS Vuurvogel

7 2.4 Gymtijden Groep 1/2 krijgt gymles in het speellokaal. Les op de dinsdag: 08:30-10:00 uur 7/8 meester Gerard 10:00-11:30 uur 6/7 juf Marjan Les op donderdag: 08:30-10:00 uur 5/6 juf Anneke Albers 10:00-11:30 uur 3/4 juf Anneke Voogt De kinderen van de eerste groep worden om 08:30 uur startklaar in de gymzaal van het Berghonk verwacht. De kinderen moeten in gymkleding gymen. In broekje / gympakje / shirt en gymschoenen. Douchen is niet verplicht, wel wenselijk. Kinderen die hun spullen vergeten, krijgen een broek en shirt uit de gevonden voorwerpen te leen. Kinderen die deodorant willen gebruiken, nemen dit zelf mee in de vorm van een roller. Spuitbussen zijn verboden. 2.5 Vakanties 2015/ 2016 Herfstvakantie maandag 19 oktober 2015 tot en met vrijdag 23 oktober 2015 Eigen ingang bovenbouw 2.6 Vrije dagen buiten de vakanties Op de onderstaande dagen zijn de kinderen vrij i.v.m. het continurooster. Maandag 7 september 2015 Vrijdag 25 september 2015 Maandag 26 oktober 2015 Vrijdag 20 november 2015 Vrijdag 29 januari 2016 Vrijdag 19 februari 2016 Donderdag 24 maart 2016 Dinsdag 29 maart 2016 Maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni 2016 Kerstvakantie maandag 21 december 2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie maandag 22 februari 2016 tot en met vrijdag 26 februari 2016 Pasen vrijdag 25 maart 2016 tot en met maandag 28 maart 2016 Meivakantie maandag 25 april 2016 tot en met vrijdag 6 mei 2016 Handvaardigheid werkstukken Tweede Pinksterdag maandag 16 mei 2016 Zomervakantie maandag 11 juli 2016 tot en met vrijdag 19 augustus 2016 Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen 7

8 Hoofdstuk 3 Waar de school voor staat: 3.1 Onze school Openbare basisschool de Vuurvogel, ligt in de woonwijk Boterdorp. Dit is een groene, kindvriendelijke en zeer centrale plek in Bergschenhoek (net achter de dorpskern). Op onze school werken we bewust met samengestelde groepen. Omdat elk kind uniek is, houden we niet alleen rekening met verschillen, maar gaan we ook uit van verschillen tussen kinderen. We geven onderwijs op een flexibele wijze door de instructie aan te passen aan de behoefte van het kind. Daardoor is het mogelijk dat kinderen die gemakkelijk leren meer leerstof krijgen aangeboden en dat voor andere kinderen de leerstof beperkt blijft tot de basisleerstof met of zonder extra ondersteuning Wij spelen in op de behoefte die elk kind heeft aan: o Samen met andere kinderen zijn o Weten waar ze aan toe zijn (structuur) o Gevoel van veiligheid o Zelf op ontdekking gaan De Vuurvogel is een school waar kinderen zichzelf mogen zijn. Wij leren kinderen met verschillen omgaan. Wij bieden de kinderen een veilige omgeving waarbinnen we met respect met elkaar en het materiaal omgaan. Ons onderwijs is dus meer dan alleen het aanleren van schoolse kennis. Kortom: Leven en leren, van en met elkaar Wij vinden het in stand houden van een goed leef- en werkklimaat van groot belang. Kinderen moeten ervaren dat zij met hun vragen, zorgen, problemen, verdriet en ook blijdschap bij ons terecht kunnen. Samen met u als ouders willen we ervoor zorgen, dat de kinderen opgroeien tot competent voelende, sociale mensen, die zelfstandig en zelfbewust door het leven gaan. 3.2 Onze uitgangspunten De Vuurvogel wil met zijn openbare identiteit een ontmoetingsplaats zijn waar kinderen als gelijken kunnen opgroeien. Ieder kind is welkom en wordt als een waardevol individu gezien. 3.3 De leerstof: Wat de kinderen moeten leren op school staat allemaal beschreven in de kerndoelen. Hieronder ziet u hoe wij de leerstofonderdelen aanbieden. Ieder kind is uniek. De verschillen tussen kinderen zijn geweldig en worden benut om elkaar wederzijds te helpen en begrijpen. Op de Vuurvogel streven we naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van uw kind op intellectueel, sociaal emotioneel, creatief en sportief gebied. Zelfstandigheid, zelf je werk kunnen plannen en beslissingen nemen is bij ons een groeiend proces, waarmee al in de onderbouw begonnen wordt. Creativiteit is een belangrijk element van de ontwikkeling. Kinderen leren zich bij ons uiten doormiddel van muziek, dans, handvaardigheid, tekenen en toneel. Voor handvaardigheid hebben we een vakleerkracht in dienst. Gesprekken tussen ouders en school ervaren wij als zeer waardevol De kleutergroep Leren en bewegen is bij de kleuters onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kleuters leren tijdens hun spel. De leerkracht speelt door de kinderen materialen aan te bieden waarmee zij hun zintuigen oefenen en begrippen leren hanteren. Het lokaal is uitnodigend ingericht en kent verschillende werkhoeken (bouw-, verkleed-lees/luister-, schrijf/stempel-, zand/waterhoek) waar de kinderen gericht bezig zijn. Het spelen bevordert de volgende ontwikkelingen: 1. De lichamelijke ontwikkeling Door het spelen leert het kind springen, grijpen (=begrijpen!), en verfijnd te pakken en te (ver)plaatsen. De motoriek wordt spelenderwijs steeds beheerster en verfijnder. De aan de lichamelijke ontwikkeling verbonden belangrijke zintuiglijke ontwikkeling kan door spel worden ontwikkeld. Schoolgids OBS Vuurvogel

9 2. De taal- en denk ontwikkeling Tijdens het spelen, zowel alleen als met anderen, zijn er veel mogelijkheden om taalontwikkeling te stimuleren en bevorderen. Ook zijn er veel spelmomenten waarbij verhoudingen, oorzaak, gevolg en meten aan de orde komen. 3. De sociale- en emotionele ontwikkeling Door het spelen doet het kind ervaringen op en leert het vaardigheden die het nodig heeft om met anderen om te kunnen gaan. Het kind leert hierdoor weerbaar te zijn in de samenleving (tegen je verlies kunnen en op je beurt wachten). Naast het samenspelen heeft ook het alleen spelen een waarde voor de ontwikkeling. We werken met de sociaal-emotionele methode Goed Gedaan, waar regelmatig lessen uit gegeven worden. De ouders krijgen dan een brief mee waar de inhoud van de les in staat en wat ouders zelf kunnen doen om hun kind te helpen. Op de Vuurvogel wordt in de kleutergroep gewerkt met projecten. Dit betekent dat ons onderwijs rond thema s gegroepeerd is. Een thema dat ligt in de belangstellingssfeer van het kind waardoor het kind volop de ruimte krijgt binnen het thema ontdekkingen te doen. Een belangrijke organisatievorm is de kring van waaruit iedere nieuwe activiteit gestart wordt. In de kring krijgen kinderen tevens de gelegenheid hun verhalen te vertellen, leren zij naar elkaar te luisteren en te reageren op elkaar. Rekenmateriaal van Onderbouwd Onderbouwd heeft Villa letterpret ontwikkeld, waarbij spelen en het geletterd maken van jonge kinderen hand in hand gaan. Villa Letterpret zorgt letterlijk voor pret en plezier voor de kinderen maar zorgt daarnaast ook voor routinematige en doelbewuste oefening. Voor rekenen gebruiken we Fred van de Rekenflat. Hiermee werken we op een speelse, maar ook doelgerichte wijze aan het stimuleren van de reken- en wiskundige ontwikkeling van jonge kinderen. De rekenflat gebruiken we bij de avonturen die de handpoppen beleven. Ook werken we met Woorden met Wim. Wim de woordspin en zijn verteltheater helpen de leerkrachten om op speelse en interactieve wijze om te gaan met woordenschat. We vinden het belangrijk dat de leerkracht, die vaak een groter deel van de dag met de kinderen praat dan de ouders, zich bewust is van zijn taalaanbod. Hal in de onderbouw Activiteiten vanaf groep 3 Op de Vuurvogel hebben we bewust gekozen om groepen van verschillende leeftijden samen te stellen. Kinderen kunnen de leerstof dan individueel, maar zeker ook samen doorlopen. Wereldoriëntatie is bij uitstek een vak wat met de gehele groep samen gedaan wordt. Ieder kind kan zijn of haar steentje bijdragen. Leven en leren van en met elkaar krijgt zo veel meer diepgang. Het leren samenwerken is een prima voorbereiding op je verdere leven. De vakken lezen, taal, spelling, rekenen, schrijven wereld oriëntaties (WO), Engels, gym, handvaardigheid worden geïntroduceerd. Als rode draad is door het onderwijs in de kleutergroep de voorbereiding op het onderwijs in groep 3 verweven. De kleuters krijgen een veelheid van taal -en rekenactiviteiten en motorische opdrachten aangeboden om dat doel te bereiken. Met name de oudste kleuters, worden tijdens hun laatste kleuterjaar gericht begeleid. We gebruiken de kleutervriendelijke methode Onderbouwd. Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen 9

10 3.4.3 Technisch Lezen In groep 3 gebruiken we de leesmethode Veilig leren lezen. Elke week leren de kinderen nieuwe woorden en letters, na enkele maanden zullen de meeste kinderen eenvoudige woorden en teksten kunnen lezen. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Station Zuid. Deze gloednieuwe methode gebruiken we vanaf dit schooljaar in de groepen 4 t/m 8. Kinderen die zich minder snel ontwikkelen, krijgen extra gerichte leesoefeningen Begrijpend lezen Begrijpend lezen is een zeer belangrijke vorm van lezen. We besteden hier structureel aandacht aan vanaf groep 4. Kinderen moeten leren de belangrijke dingen uit een tekst te halen. Zeker op het voortgezet onderwijs is dit een essentiële vaardigheid. Je moet immers hele boeken uit je hoofd gaan leren. In de bovenbouw oefenen we de kinderen ook om samenvattingen te maken. Onze begrijpend lezen methode is Nieuwsbegrip. Hierbij wordt gebruik gemaakt van aansprekende teksten aan de hand van de actualiteit Elke week worden ze geschreven. Ieder kind heeft een eigen inlogcode, waarmee ze op internet kunnen oefenen. Het is zeer wenselijk dat kinderen ook thuis oefenen! Taal Binnen de taal onderscheiden we spreken, luisteren, schrijven, spellen, stellen, lezen, grammatica, zinsontleding en woord benoemen. Het belangrijkste van taal is het spreken en het luisteren. Dagelijks zijn we in alle groepen nadrukkelijk bezig met 'het gesprek'. Ook bij de vele vormen van samenwerking tussen kinderen vinden gesprekken plaats en wordt ervaren hoe belangrijk het is om goed te luisteren. Om het nadenken over taal bewust te bevorderen, worden er in de onderbouw allerlei taalspelletjes gedaan en worden er versjes en liedjes aangeleerd. De materialen die we in de onderbouw gebruiken zijn speciaal gemaakt voor de ontwikkeling van taal bij jonge kinderen. Vanaf midden groep 3 wordt gebruik gemaakt van Taal op maat, een taalmethode opgebouwd rond thema's uit de ervarings- en belevingswereld van de kinderen. Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen is er binnen elk thema basisstof, verdiepingsstof en keuzestof verwerkt. Daarnaast zijn er in elk thema begrijpend leesoefeningen, steloefeningen en creatieve oefeningen (drama, tekenen, dichten) verwerkt. Naast instructiemomenten zijn er lessen waarmee de kinderen zich de leerstof eigen kunnen maken Spelling Wanneer kinderen eenmaal kunnen schrijven, is het zaak om ze te leren dat zonder fouten te doen. We hebben een spellingsmethode geïntegreerd in onze taalmethode Taal op maat. Wekelijks krijgen de kinderen dictees en kunnen zowel de leerkracht als het kind zien welke stof beheerst wordt en wat nog aandacht behoeft. Door middel van extra instructiemomenten en de inzet van het speciale computerprogramma bieden we het kind de juiste begeleiding om alle spellingcategorieën eigen te maken Rekenen Ook het rekenonderwijs begint al spelenderwijs in de onderbouw. Allerlei ontwikkelingsmaterialen bieden uw kind begrippen en ervaringen op reken- en wiskundig gebied. Leerkrachten doen activiteiten met de kinderen in de kring, in kleinere groepen, of individueel. In de bovenbouw wordt gewerkt met de moderne reken- en wiskundemethode Reken zeker. De methode werkt in blokken met een duidelijke structuur. Een blok duurt vier weken, waarna er een toets gemaakt wordt om te controleren of de kinderen de stof beheersen. Zo kan de leerkracht kinderen die nog moeite met een onderdeel hebben tijdig extra instructie en oefenmateriaal aanbieden. Kinderen die de stof beheersen, krijgen verdieping. Tevens worden sommen geoefend en geautomatiseerd d.m.v. een computerprogramma. Hier kunnen ze ook thuis mee oefenen, met een eigen inlog code. Schoolgids OBS Vuurvogel

11 3.4.8 Schrijven In de onderbouw stimuleren we de kinderen hun fijne motoriek te ontwikkelen. Vanaf groep 3 werken de kinderen volgens de schrijfmethode Pennenstreken, die aansluit bij het leesprogramma van groep drie Wereldoriëntatie De wereldoriëntatie wordt gegeven in de vorm van projecten. In deze projecten proberen we zoveel mogelijk vakken samen te laten komen. De wereld om ons heen bestaat ook niet uit de lossen onderdelen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Binnen de projecten is ruimte om het onderwerp religie te behandelen. Alles is met elkaar verbonden. We prikkelen de kinderen aan het begin van een project om zelf hun leervragen te bedenken en daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Tijdens het project vertellen ze elkaar wat ze geleerd hebben. Zo leren ze zelf veel en ze leren veel van elkaar. De leerkracht is degene die stuurt en aanvult. De leerkracht is immers de eindverantwoordelijke die er zorg voor draagt dat alle kerndoelen aan bod komen. De benodigde informatie komt van verschillende kanten. Methodeboeken en handleidingen worden als achtergrondinformatie door de leerkrachten en kinderen gebruikt. Daarnaast gaan de kinderen informatie uit de (school)bibliotheek halen. Ook het internet is een onuitputtelijke bron van informatie. Vaak weten ouders, of andere familieleden wel iets te vertellen over een thema. werkt aan de hand van thema s en is volledig digitaal: via het digibord krijgen de kinderen d.m.v praatplaten, flitskaarten, spelletjes en filmpjes de leerstof aangeboden. Ook zitten er veel liedjes in de methode. De nadruk zit op luisteren, begrijpen en spreken. Er wordt veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden en woordenschat, zodat leerlingen het vertrouwen krijgen om in het Engels te spreken. De kinderen leren om eenvoudige vragen in het Engels te beantwoorden. Van groep 4 t/m 8 krijgen de kinderen les uit de methode Our Discovery Island. Dit is een eigentijdse methode, die naast gebruik van het digibord de kinderen ook laat werken met een leerlingenboek en werkboek. De methode sluit aan bij I-pockets en werkt ook met thema s. Met behulp van leuke stripfiguren die op verschillende eilanden avonturen beleven worden de kinderen gemotiveerd en gestimuleerd om de Engelse taal te leren. Naast luisteren wordt vanaf groep 4 ook lezen en schrijven in het Engels geoefend. Bij de methode is een online game ontwikkeld waarmee de kinderen hun begrip van de Engelse taal verder kunnen oefenen en toepassen. Als kinderen hun gehele basisschooltijd op deze manier, met I-pockets en Our Discovery Island, les hebben gehad en deze stof goed beheersen, dan is het mogelijk om in te stromen in Tweetalig Onderwijs (TTO) in het voortgezet onderwijs Expressie vakken Tekenen, zingen, dans, en drama zijn de expressievakken die door de groepsleerkracht gegeven worden. Regelmatig is er op de vrijdagmiddag een presentatie, waar kinderen zich kunnen laten zien en horen Daarnaast worden vanuit de stichting Musische Vorming elk jaar toneel- en muziekvoorstellingen verzorgd Engels De Vuurvogel biedt als extra het vak Engels aan. Alle kinderen (groep 1 t/m 8) krijgen Engels van een native speaker (een vakleerkracht met een Engelstalige achtergrond). Het voordeel hiervan is dat de kinderen tijdens de lessen de juiste uitspraak horen en dit over kunnen nemen. De lessen zijn zoveel mogelijk in het Engels. Zo pikken de leerlingen de taal het beste op. In de groepen 1/2 en 3 wordt gebruik gemaakt van de methode I-pockets. Deze methode Lichamelijke opvoeding In de onderbouw hebben de kinderen gymnastiek- en spellessen in het speellokaal of buiten op het schoolplein. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben gymnastiekles. Hiervoor gaan we naar het gymnastieklokaal. De gymlessen worden verzorgd door de eigen leerkracht. In deze gymlessen wordt spel afgewisseld met materiaallessen. De Vuurvogel vindt het belangrijk dat de kinderen tijdens gymnastiek sportkleding en gymschoenen dragen. Wilt u hiervoor zorgen? Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen 11

12 Handvaardigheid Het vak handvaardigheid neemt een hele belangrijke plaats in op de Vuurvogel. Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8 krijgen deze lessen aangeboden. In een speciale ruimte krijgen de kinderen door de jaren heen allerlei technieken aangeboden. Door veel met je handen te werken stimuleer je de hersenen en bevorder je het denkvermogen. De meeste werkstukken komen eerst ergens in de school te hangen. Na verloop van tijd mogen ze mee naar huis. Onze handvaardigheid juf zorgt er mede voor dat de hele school een creatieve uitstraling heeft. In deze schoolgids is een aantal foto s opgenomen om u een indruk te geven wat er zoal gemaakt wordt Burgerschap Wij moeten kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar ook vaardigheden en inzichten die ieder kind nodig heeft in deze tijd. Zo besteden wij aandacht aan het feit dat we in ons land samenleven met mensen die (oorspronkelijk) uit een ander land komen, een andere cultuur en een andere manier van leven hebben. Het is daarbij belangrijk dat kinderen de afkomst en gebruiken van andere mensen leren respecteren (burgerschap). Elk jaar organiseren we een project rond cultuur. Educatieve workshops Kennis geestelijke stromingen De Vuurvogel is een openbare school. Alle geloofs- en levensovertuigingen hebben hun plaats in onze school. Feesten en feestdagen van allerlei religies worden gevierd en/of besproken. We plannen elk jaar verschillende feesten. Het levensbeschouwelijke onderwijs integreren we in de projecten. We laten de kinderen kennis maken met verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. Schoolgids OBS Vuurvogel

13 Hoofdstuk 4 De organisatie: 4.1 Scholengroep Holland Onze school valt onder de Scholengroep Holland. Een stichting met 13 scholen. Meer informatie kunt u op onze website vinden of op de website van Scholengroep Holland 4.2 Profes sionali sering In een steeds veranderende maatschappij verandert het onderwijssysteem mee. Teamleden spelen hierop in door jaarlijks scholing te volgen. In dit schooljaar volgen we als team coöperatieve leerstrategieën. Een tweetal collega s volgt een master SEN opleiding. De een op het gebied van leren en de ander op gedrag. De directeur volgt een opleiding vakbekwaam schoolleider. Daarnaast worden er door de leerkrachten diverse individuele studies en cursussen gevolgd. 4.4 Schoolbegeleidingsdienst De Vuurvogel werkt samen met de schoolbegeleidingsdienst OA Zij heeft onderwijsadviseurs in dienst die ons adviseren, begeleiden en ondersteuning bieden bij vragen over de ontwikkeling van het leren bij kinderen. Zij kunnen indien nodig ook gericht onderzoek doen. 4.5 Samenwerking met pedagogische instellingen HBO-opleidingen Bij ons op school komen vooral studenten van de Hogeschool Rotterdam. De Vuurvogel streeft ernaar om elk jaar een stageplaats te bieden aan een LIO stagiaire. Daarnaast bieden we stageplaatsen voor klassenassistenten, onderwijsassistenten en administratief personeel. 4.3 Continurooster / lunch Onze kinderen gaan één keer per dag naar school. De kinderen eten met elkaar onder leiding van de leerkracht in de eigen groep. De etenswaren worden 's morgens in de koelkast van de eigen groep gedaan. Het eten in de eigen groep heeft als groot voordeel dat de onrust tussen de middag voorbij is, omdat er nu niemand meer naar huis gaat. Na het eten gaan de kinderen een half uur buiten ontspannen. De begeleiding tijdens het buitenspelen is in handen van gecertificeerde overblijfkrachten. Er wordt gespeeld met veel materiaal, van fietsjes tot loopklossen en touwtje springen tot diabolo. Voor iedereen is wel wat te doen. Met de BSO-instellingen zijn afspraken gemaakt. Zij komen de kinderen om 14:45uur ophalen. Leescafé Om de overblijfkrachten te kunnen betalen en materiaal aan te kunnen schaffen en vervangen zal jaarlijks een bedrag in rekening gebracht worden. Zonder deze vrijwillige bijdrage is het niet mogelijk om het continurooster in stand te houden. Voor een jaar is dit 50 euro per kind. Dit komt neer op ongeveer 0,30 per dag per kind. Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen 13

14 4.6 BSO Op de Vuurvogel kunnen de kinderen voor en na schooltijd gebruik maken van de buitenschoolse opvang (BSO). Heeft u interesse, neem dan contact op met de hieronder genoemde organisaties. BSO Zus en Zo Per telefoon: (010) Per Per post: BSO Zus en Zo Postbus AB Berkel en Rodenrijs BSO De Vlindertuin Zilverspar AP Bergschenhoek Inspectie van het onderwijs De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Ze voert o.a. met regelmaat onderzoeken uit op de scholen. Bij een dergelijk onderzoek komt een inspecteur langs op school. De inspecteur woont lessen bij, bestudeert de beleidsstukken van de school en voert gesprekken met diverse betrokkenen van de school. De bevindingen worden weergegeven in een rapportage. Dit rapport wordt verstrekt aan het bestuur en komt tevens in de medezeggenschapsraad aan de orde. Uiteraard worden de aanbevelingen in het rapport verwerkt in de plannen van onze school. Deze rapportage kunt u nalezen op de website van de onderwijsinspectie; of op de site van de school. Kinderdagverblijf de Tovertuin Fijnspar BB Bergschenhoek Voor een rondleiding of vragen kunnen de ouders contact opnemen met één van de vestgingen of de locatiemanager, Lysette Sloof Hal bij de ingang van de school: Schoolgids OBS Vuurvogel

15 Hoofdstuk 5 De zorg voor de kinderen: 5.1 De zorg voor het jonge kind Nadat kinderen bij de Vuurvogel aangemeld zijn, worden de ouders twee maanden voordat hun kind vier wordt uitgenodigd. De leerkracht en de ouders vullen gezamenlijk een vragenlijst in en er worden vijf wenmomenten afgesproken. 5.2 De overgang naar een volgende groep Na een jaar in de vertrouwde groep te hebben gezeten, komt voor de kinderen het moment om over te stappen naar de volgende samengestelde groep. Aan deze overstap schenken we veel aandacht. Ouders worden uiterlijk twee weken voor de zomervakantie via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld over de groepsindeling. 5.3 Intern begeleider (IB) Op de Vuurvogel is Veronique Hoogenes intern begeleider. Zij volgt samen met de leerkracht en het leerlingvolgsysteem ParnasSys de kinderen van groep 1 t/m 8. Zij biedt de leerkrachten hulp waar nodig. Naast hulp binnen de school, weet de intern begeleider ook de wegen te bewandelen als er hulp moet worden ingeschakeld van buitenaf, zoals: de schoolbegeleidingsdienst, bureau jeugdzorg, de GGD, CJG, maatschappelijk werk en speciaal onderwijs. Presentatie in de toneelzaal 5.4 Leerlingvolgsysteem Met behulp van het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys volgen we systematisch de ontwikkeling van uw kind. Door middel van grafieken kunnen we in één oogopslag zichtbaar maken hoe de ontwikkelingen tot nu toe gaan en wat het perspectief naar de toekomst is. Valt een kind op, dan wordt in overleg met de ouders besloten om extra hulp te bieden of naar extra uitdaging te zoeken. Het is, naast de eindtoets in groep 8, een belangrijk instrument om passend vervolgonderwijs te kiezen. 5.5 Toetsen Gedurende de gehele schoolperiode nemen we voor de verschillende vakgebieden toetsen af. De CITO toetsen geven ons informatie over de kinderen afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De toetsen die bij de verschillende methodes horen, geven ons informatie over de mate waarin de kinderen de behandelde stof beheersen. 1. De CITO toetsen. In de onderbouw gebruikt de Vuurvogel de CITO kleutertoetsen. Voor de groepen 3 t/m 8 worden de CITO toetsen voor spelling, lezen, begrijpend lezen en rekenen gebruikt. Alle uitslagen worden in het leerlingvolgsysteem genoteerd. 2. De methodetoetsen. Voor taal- en rekenmethoden gebruikt de Vuurvogel na afsluiting van een blok (± 4 weken) een toets. Voor spelling maken de kinderen, naast hun wekelijkse dictees, elke vier weken een controledictee. Dit geeft de leerkracht een goed beeld over wat er nog herhaald moet worden en wie eventueel extra oefening nodig heeft. Ook hier worden alle resultaten in het leerlingvolgsysteem bijgehouden. 3. Sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem Onze school maakt gebruik van het programma Zien. Zien is een instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van groep 1 t/m 8 systematisch in kaart te brengen. Zien kan aan een ingevulde vragenlijst uitspraken verbinden die de leerkracht helpen om het gedrag van het kind of de groep te begrijpen. Zien geeft vervolgens concrete handelingssuggesties die de leerkracht helpt een kind of groep gericht en planmatig te ondersteunen. De ontwikkeling van het kind wordt weer bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen 15

16 5.6 Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong Kinderen die meer aankunnen dan de reguliere stof, hebben ook onze speciale aandacht. Op de Vuurvogel zullen we samen met kind, de ouders en de intern begeleider analyseren waar de uitdaging ligt. We bieden dan onderwijs op maat aan. In de onderbouw zullen deze kinderen wellicht eerder starten met de lees- en/ of rekenopdrachten. In de middenbouw wordt gezocht naar verdieping van de aangeboden stof. In de bovenbouw kunnen er naast het reguliere werk en verdiepingsstof cursussen gevolgd worden. 5.7 Kinderen die moeite hebben met de leerstof Minimaal vier keer per jaar plannen we een speciale teamvergadering, waarin we de kinderen bespreken. We noemen dit kindbespreking. Tijdens de kindbespreking bespreken we gesignaleerde problemen bij kinderen op gebied van leren, motoriek en/of gedrag. Er wordt naar een oplossing gezocht. Dit wordt door de leerkracht beschreven in een handelingsplan, dat wordt besproken met de ouders. In het handelingsplan wordt het gesignaleerde probleem opgenomen, een handelingsvoorstel gemaakt, uiteengezet welke acties ondernomen worden en wie zich hier voor in gaat zetten. Daarnaast wordt er een tijdspad uitgezet en volgt er na uitvoering een evaluatie. Blijkt er na de vastgestelde periode voldoende bereikt, dan wordt dit vastgelegd in het kinddossier. De leerkracht gaat in eerste instantie zelf aan de slag. Ook kan er gekozen worden om in groepjes of individueel ondersteund te worden door de onderwijsassistent of de intern begeleider. Is er onvoldoende resultaat, dan kan een nieuw handelingsplan in werking worden gezet. We kunnen in overleg met ouders ook besluiten om één of meerdere testen af te nemen. De testen kunnen afgenomen worden door de leerkracht, de intern begeleider of door een instantie van buiten (in ons geval meestal de schoolbegeleidingsdienst). 5.8 Grenzen aan de zorg Alle kinderen zijn welkom op de Vuurvogel en alle kinderen krijgen de kans zich bij ons volledig te ontwikkelen. Toch moeten wij eerlijk zijn en aangeven waar onze mogelijkheden ophouden. Op onze website kunt u het protocol downloaden Samenwerkingsverband PPO Delflanden Om aan de ondersteuningsplicht (passend onderwijs) te voldoen, gaan scholen samenwerken in regionaal ingedeelde samenwerkingsverbanden. In het samenwerkingsverband worden onder meer afspraken gemaakt over welke begeleiding in de reguliere scholen kan worden geboden, welke kinderen geplaatst kunnen worden in het (voortgezet) speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Het samenwerkingsverband PPO Delflanden bestaat uit reguliere scholen in de regio Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland (Den Hoorn en Schipluiden) en Delft, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs die vallen onder cluster 3 en 4. De scholen die vallen onder cluster 1 en 2 worden landelijk georganiseerd en krijgen een aparte financiering. Elke school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. In dit profiel staat wat de school te bieden heeft. Voor onze school is de samenvatting te vinden op de website. Jaarlijks bezoek met les aan Diergaarde Blijdorp 5.10 De IHI werkwijze op alle basisscholen van Lansingerland Het zal u niet zijn ontgaan dat in Lansingerland het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is opgericht. De doelstelling van het CJG is om jeugdzorginstellingen goed met elkaar te laten samenwerken, zodat u als ouder niet van het kastje naar de muur wordt (door)gestuurd. Het basisonderwijs is een plaats waar alle kinderen van 4 tot 12 jaar ca. 25 uur per week zijn en waar leerkrachten een goed beeld hebben van hoe uw kind zich ontwikkelt. Schoolgids OBS Vuurvogel

17 Onderwijs en CJG werken samen om een goede op elkaar aansluitende zorg voor kinderen en gezinnen te realiseren. Op school wordt hiervoor de handelingsgerichte werkwijze gehanteerd. De uitgangspunten van deze werkwijze zijn: - School ziet u als ouder als een gelijkwaardige partner; d.w.z. dat school niets aan extra ondersteuning voor uw kind zal ondernemen zonder hierover met u in gesprek te gaan. - School handelt preventief d.w.z. bij de eerste vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind gaat de leerkracht in gesprek met u. - De schoolmaatschappelijk werkster en jeugdverpleegkundige zijn voor enkele uren per week aan school verbonden; zij is als partner van het CJG de verbindende schakel tussen onderwijs en jeugdzorg. - U bent als ouder gesprekspartner in het brede overleg; dit is een overleg waarbij behalve de leerkracht en de intern begeleider ook die (CJG)deskundigen zijn uitgenodigd die vanuit hun expertise of vanuit hun al betrokken zijn bij uw kind en/of uw gezin meedenken over het vormgeven van een aanpak. Uiteraard wordt u bij de uitnodiging geïnformeerd over wie school uitnodigt. - Er is geen vooraf bepaald advies dat deskundigen meedelen aan u als ouder; met elkaar wordt tijdens het overleg besproken welke vervolgstappen gezet gaan worden. U praat hierover mee! De inzet van de school is om, via deze vroege signalering en door snel te handelen met een passend ondersteuningsaanbod als dit nodig is, uw kind op de eigen basisschool zich verder te kunnen laten ontwikkelen. Als dit toch niet lukt wordt een zorgvuldig traject bewandeld om af te wegen welke school meer passend is voor uw kind Schoolmaatschappelijk werk Er is de mogelijkheid een beroep te doen op het schoolmaatschappelijk werk. Op de Vuurvogel in de persoon van Sandra Kouwenberg. Bij diverse problemen kan advies, informatie of begeleiding worden ingeroepen. Op school is hierover meer informatie verkrijgbaar. De intern begeleider is de contactpersoon voor schoolmaatschappelijk werk. Op gezette tijden houdt Sandra Kouwenberg spreekuur bij ons op school CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) Alles onder één dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Aan de school van uw kind is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland verbonden. Opvoeden is voor iedere ouder een uitdaging. Soms brengt dit vragen met zich mee over de gezondheid, opvoeding of verzorging van uw kind. Bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar Daarnaast ziet de jeugverpleegkundige u en uw kind een aantal keer op school en op het CJG. Groep 2: meten, wegen en meer Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af. Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we uw kind voor en worden de eventuele resultaten van deze afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind dagelijks ziet. Groep 6: meten en wegen Kinderen die in groep 6 zitten worden op school door de jeugdverpleegkundige gemeten en gewogen. Dit wordt gedaan om afwijkingen in groei en gewicht, zoals over- of Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen 17

18 ondergewicht, op te sporen. Een aantal weken van tevoren ontvangt u een aankondigingsbrief. Na het onderzoek krijgt u binnen 2 weken bericht van de resultaten van de metingen. Wanneer het nodig is nemen wij contact met u op voor een doorverwijzing. 9 jaar: vaccinaties In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen. Groep 7: groepsvoorlichting In groep 7 is er een mogelijkheid dat de jeugdverpleegkundige een groepsvoorlichting aan de leerlingen in de klas kan geven. De leerkracht is hierbij aanwezig. Het onderwerp van de groepsvoorlichting wordt in overleg met de school gekozen. Voorbeelden zijn gezonde leefstijl, voeding en beweging.. U ontvangt vooraf een brief waarin het onderwerp staat aangegeven. School Zorg Commissie De jeugdverpleegkundige neemt ook deel aan de overleggen van de School Zorg Commissie op school. Daar wordt de ontwikkeling besproken van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan zijn dat uw kind extra wordt uitgenodigd. Het is ook mogelijk zelf een gesprek bij de jeugdverpleegkundige aan te vragen of langs te gaan tijdens het inloopspreekuur van het CJG. Als uw kind opgeroepen en besproken wordt, bent u hiervan altijd op de hoogte. Inloopspreekuur De jeugdverpleegkundige organiseert iedere maand een inloopspreekuur voor ouders, kinderen en leerkrachten. Tijdens het inloopspreekuur kunt u al uw vragen stellen, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. De data worden in de nieuwsbrief van school aangegeven. Vragen Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is. Voor de Vuurvogel is dit Joyce van der Sluijs. De jeugdverpleegkundige is telefonisch bereikbaar op: of via de mail: of 5.13 De Schoolartsendienst - GGD De Vuurvogel kan als school contact opnemen met de GGD. Bijvoorbeeld om bij besmettelijke ziektes advies te krijgen over de te volgen stappen. Het jeugdgezondheidsteam heeft verschillende procedures om de gezondheid van basisschoolkinderen te kunnen bewaken en verbeteren. Alle kinderen van groep twee worden uitgenodigd voor een onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een gesprek over gezondheid, gedrag, opvoeding en school. Ook worden van het kind de ogen en oren getest en lengte en gewicht gemeten. In groep 7 vindt een vervolgonderzoek plaats. U kunt bij het jeugdgezondheidsteam terecht voor vragen over bijvoorbeeld problemen met eten, slapen, opvoedingsondersteuning, gedrag of gezondheid van uw kind Logopedie Wanneer er bij kinderen problemen met stemgebruik en ademhaling zijn of worden verwacht, is het van belang dit in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen. Juist op jonge leeftijd is het bieden van gerichte hulp effectief om eventuele problemen (op het gebied van luisteren en uitspreken van taal) voor te zijn. De leerkrachten geven aan bij welke kinderen zij problemen ervaren of verwachten. Met die ouders worden vervolgstappen besproken. Schoolgids OBS Vuurvogel

19 5.15 Naar het voortgezet onderwijs (VO) Een kind zit ongeveer acht jaar bij ons op school. In deze acht jaar hebben wij een goed beeld kunnen krijgen van de mogelijkheden van het kind. Bij het geven van een advies voor het voortgezet onderwijs letten we op cognitieve- en sociaal-emotionele mogelijkheden, zelfstandigheid, intelligentie, weerbaarheid, het kunnen plannen van het werk en het maken van huiswerk. De wet vraagt, naast dit advies nog een onafhankelijk tweede advies. Hiervoor gebruiken we de CITO eindtoets, die in april in groep 8 wordt afgenomen. Bij de 10-minuten gesprekken in november brengen wij een voorlopig advies uit. Wij stellen ons advies op samen met de andere leerkrachten, de intern begeleider en de schoolleiding. In januari volgt het definitief advies, tijdens een gesprek met de leerkracht. Wanneer de uitslag van de eindtoets binnen is, is er nog gelegenheid om een afspraak met de leerkracht te maken. Voor 1 maart moeten de ouders hun kind zelf aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs, zij dienen daar ook het onderwijskundig rapport en de uitslag van de eindtoets te overleggen. (zie onze website voor ons VO protocol) 5.16 Uitstroom Het afgelopen schooljaar verlieten 18 kinderen onze groep 8 6 gingen naar het Wolfert Lyceum (HAVO/ VWO) 1 ging naar Melanchthon Schiebroek(VMBO LT / HAVO) 3 gingen naar Wolfert Pro (VMBO TL) 2 gingen naar Wolfert Pro (VMBO Kader) 2 ging naar Melanchthon business school (VMBO) 1 ging naar het Marnix Lyceum (VWO) 1 ging naar de Blesewick (VMBO TL) 1 ging naar het LMC praktijkonderwijs Rotterdam 1 was op het moment van schrijven nog niet bekend. Cito scores van de afgelopen jaren: 5.17 Hoe werkt het rapport van uw kind op de Vuurvogel? Twee keer per jaar, in oktober en februari, worden er tien-minutengesprekken gehouden om de ouders en leerkracht(s) in de gelegenheid te stellen om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Aan het eind van het schooljaar worden alleen tienminutengesprekken gehouden op verzoek van de ouder(s of de leerkracht). Daarnaast is er altijd gelegenheid om tussendoor met de leerkracht een afspraak te maken, als u vragen heeft. In oktober houden we 10 minuten gesprekken om elkaar wederzijds te informeren. Er is dan geen rapport. groep 1-7: oktober februari: juni: groep 8: 10 minuten gesprek voor de kinderen van groep 1 t/m 7. Rapport 1 en tienminutengesprek Rapport 2 en tienminutengesprek (indien nodig) november 10 minuten gesprek + voorlopig advies januari: Rapport 1 + definitief advies VO + onderwijskundig rapport + gesprek maart: Uitslag Eindtoets en tienminutengesprek (indien nodig) juli: Rapport 2 bij afscheid van de school. 2015: 542,8 2014: 533,5 2013: 529,8 2012: 533,7 Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen 19

20 5.18 Portfolio Het portfolio bevat een door het kind samengestelde verzameling zelf gemaakt werk. Dit kan zeer verschillend zijn. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld tekeningen, foto s van beeldend werk, werkbladen met reken- of taalwerk, brieven of geschreven verhalen kiezen, om in hun portfolio te bewaren. Door middel van het portfolio krijgt het kind een beeld van zijn ontwikkeling en staat het kind bewust stil bij zijn leerervaringen Huiswerk De Vuurvogel vindt dat huiswerk in de groepen 1 t/m 5 niet structureel plaats hoort te vinden. Een uitzondering wordt gemaakt, als het samen thuis werken een positieve invloed heeft op een achterstand, of bij tijdelijke problemen. Dit zal altijd in overleg met de ouders zijn. In de bovenbouwgroep wordt huiswerk een regelmatig terugkomend onderdeel. We willen de kinderen graag goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Zelf verantwoordelijk zijn voor het huiswerk is hier een belangrijk onderdeel van. Daarnaast is uw rol als ouders belangrijk. Het werk gebeurt immers thuis. We kiezen voor regelmatig, zinvol en gevarieerd huiswerk. U kunt daarbij denken aan topografie, het leren van samenvattingen, het maken van taal- en rekenlessen. We geven vanaf groep 6 structureel elke vrijdag huiswerk mee. De vrijdag daaropleveren ze dit weer in. Daarnaast houden de kinderen vanaf groep 3 één keer per jaar een boekbespreking vanaf groep 4 één keer per jaar een spreekbeurt en vanaf eind groep 6 worden werkstukken gemaakt. Op schoolreis Schoolvoetbaltoernooi 5.20 Huisbezoek In de groepen 1 t/m 8 blijft het mogelijk om incidenteel op huisbezoek te gaan, als de meerwaarde daarvan aanwezig is. Doel van het huisbezoek: De leerkracht ziet hoe het kind in de thuissituatie is en krijgt zo een vollediger beeld. Het is een informeel moment om belangrijke informatie te verkrijgen en uit te wisselen. Het huisbezoek werkt bevorderend in de band tussen leerkracht, het kind en de ouders. Schoolgids OBS Vuurvogel

21 Hoofdstuk 6 De ouders: 6.1 Algemeen Voor de toelating van een kind op school wordt een intakegesprek gevoerd. Daarin wordt duidelijk gemaakt wat de ouders van de school kunnen verwachten. Vanaf dat moment is er een regelmatig contact tussen de ouders en school. Kinderen merken zo, dat ouders en school er samen zijn om hen in goed onderling overleg verder te helpen. 6.2 Inschrijven leerlingen Als u de Vuurvogel beter wilt leren kennen, nodigen wij u bij deze uit om een afspraak te maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek. Hij zal u dan alles over de school vertellen en de school laten zien. Meestal spreken hij onder schooltijd af, zodat u de school in werking kunt zien. Voor kinderen die van een andere basisschool komen, geldt dat wij de kinderen pas definitief in kunnen schrijven, nadat we een onderwijskundig rapport hebben ontvangen van de school van herkomst. De hele procedure staat op de website. 6.3 Communicatie (Twitter, nieuwsbrief en weeknieuws) Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de jaarplanner de aangepaste schoolgids kunt u bekijken op, of downloaden van de site. Minimaal één keer per maand verschijnt de digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden en afmelden via de website. Op de website staat ook ons laatste Twitter bericht. U kunt ons zelf volgen via Twitter. Daarnaast gaan er brieven mee naar huis. Op het raam bij de ingang van elke groep hangt elke week informatie over de activiteiten in de groep (deze is tevens te vinden op de website bij de groep van uw kind). Twee per jaar komt er een projectkrant uit. Op het informatiebord beneden bij de ingang hangt algemene informatie. Wij volgen als school de laatste ontwikkelingen op het gebied van de communicatie. Zo is het mogelijk om voor de iphone en de Android toestellen een app te installeren waarmee u met uw device toegang heeft tot onze website. Door de QR code te scannen, komt u in de winkel waar de schoolwebsite app te verkrijgen is. 6.4 Ziekmelden kinderen Wanneer een kind ziek is, wil de leerkracht dit uiteraard zo spoedig mogelijk weten. In ons leerlingvolgsysteem wordt nauwkeurig bijgehouden wanneer een kind afwezig is. Wilt u s.v.p. voor aanvang van de school dit melden: (eventueel kunt u, na lang wachten, inspreken in het antwoordapparaat) 6.5 Contact en aanspreekpunt De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt voor alles wat de groep en het kind aangaat. 6.6 Informatiemomenten Aan het begin van ieder schooljaar houdt de Vuurvogel een informatieavond in de groep. Op deze avond wordt het jaarprogramma met de ouders besproken en is er tijd voor vragen over het lesprogramma in de betreffende groep. Enkele keren per jaar worden er 10- minutengesprekken met de leerkracht gehouden naar aanleiding van de vorderingen van uw kind. Daarnaast kunnen er informatieavonden georganiseerd worden over specifieke onderwerpen. 6.7 Werkweek en schoolreis Alle kinderen van de groepen 1 t/m 6 gaan jaarlijks op schoolreis. Samen met de schoolreiswerkgroep wordt een leuke bestemming gezocht voor deze dag. We wisselen educatieve activiteiten met pretparken en speeltuinen af. De groepen 7 en 8 gaan elk jaar op een vierdaagse (drie nachten) werkweek. Zij blijven dus ook op de locatie overnachten. De leerkrachten met hulp van ouders organiseren deze werkweek. Het doel van deze werkweek is naast plezier maken met elkaar ook veel te leren. De bijdrage voor de werkweek en schoolreis zijn verplicht, anders kunnen de kinderen niet mee. Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen 21

22 6.8 Schoolmelk en fruit Via Campina schoolmelk kunt u uw kind elke pauze melk laten drinken. Schoolmelk bestaat er in de volgende smaken: halfvolle melk en drinkyoghurt framboos. U kunt uw kind op internet aanmelden via: (dit gaat buiten school om). Belangrijk om te onthouden is, dat er na elke vakantie pas weer op vrijdag schoolmelk aanwezig is. Op de Vuurvogel willen we graag dat de kinderen gezond zijn en blijven. Om dit te stimuleren hebben we elke woensdag een gruitdag, dat betekent dat de kinderen dan als tussendoortje allemaal een stukje groente of fruit meenemen. Aandacht voor gezonde voeding 6.9 Schoolfotograaf Aan het begin van het schooljaar komt de schoolfotograaf bij ons langs. De foto s worden onder schooltijd gemaakt. De eventuele broertjes/zusjes die niet op school zitten, kunnen buiten schooltijd gefotografeerd worden Gevonden voorwerpen Bij de ingang van de staat een mand met gevonden voorwerpen. Na verloop van tijd maken wij deze mand leeg. Vooraf staat altijd een melding hiervan in de nieuwsbrief. Bent u iets kwijt, kijk dan in deze mand Medezeggenschapsraad In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel van de school. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van de school en neemt beleidsbeslissingen in overleg met de MR. De MR heeft instemmingsrecht (t.a.v. het vaststellen van het schoolplan, -reglement en - gids) en adviesrecht (t.a.v. het vaststellen of wijzigen van beleid m.b.t. de organisatie. De MR vergadert minimaal vijf keer per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Leden van de MR worden voor drie jaar gekozen. Ze mogen zichzelf wel weer herkiesbaar stellen voor een volgende periode. De MR heeft een eigen adres: 6.12 Ouderraad De belangrijkste taken van de ouderraad (OR) zijn: samenwerken met leerkrachten om feesten en bijzondere festiviteiten te organiseren, zoals: Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag en het schoolreisje. Daarnaast horen innen en beheren van de ouderbijdrage en een begroting opstellen daarbij. Ieder jaar wordt aan het begin van het schooljaar een bijeenkomst georganiseerd, waar de activiteiten van de ouderraad van het afgelopen jaar worden toegelicht, de begroting voor het komende jaar wordt gepresenteerd en het financiële verslag van het afgelopen jaar vastgesteld. De ouderraad legt verantwoording af aan de ouders en informeert de directeur van de school. De ouderraad bestaat uit ongeveer acht ouders. Aan het begin van het schooljaar gaan er eventueel mensen uit de OR en stappen nieuwe ouders in. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad ieder jaar aan de ouders om een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar afhankelijk van het aantal betalende ouders, kunnen wij activiteiten als dierentuinbezoek en feesten door het jaar heen, voor uw kind(eren) blijven organiseren. De ouderraad int ook de verplichte bijdrage voor de werkweek en schoolreis. Veel extra activiteiten die de school organiseert, zoals feesten, projecten en schoolreis, kunnen we alleen goed organiseren met de hulp van ouders. Aan het begin van het schooljaar kunt u zich aanmelden via de hulpouderlijst. Natuurlijk is uw hulp tijdens het schooljaar ook welkom. Voor de organisatie van vele activiteiten op de Vuurvogel, zijn er werkgroepen in het leven geroepen. Als u deel wilt nemen aan één van de werkgroepen, dan kunt u altijd contact opnemen met de OR of één van de leerkrachten. Houdt u ook de nieuwsbrief en andere informatiebronnen in de gaten. OR leden Schoolgids OBS Vuurvogel

23 6.13 Klassenouders Op de Vuurvogel heeft elke groep één of twee klassenouder(s). De klassenouder is de contactpersoon voor ouders en leerkrachten over alles wat met praktische zaken van de groep te maken heeft. Zijn er auto's nodig om met de kinderen op stap te gaan, moet er iets voor de klas georganiseerd worden, dan wordt de klassenouder benaderd door de leerkracht. Ouders die nieuw op de Vuurvogel zijn, kunnen de klassenouder aanspreken over de gang van zaken in de groep. Als er groep overstijgende zaken georganiseerd worden, komt de OR in beeld Wat zijn de kosten? Elk schooljaar wordt de (vrijwillige) ouderbijdrage vastgesteld. Dit jaar is dit 40 Een vast bedrag ten behoeve van het continurooster (professionele opvang tijdens het buitenspelen na de lunch). Dit jaar is het 50,- per kind per jaar (vrijwillig). De kosten voor de schoolreis van de groepen 1 t/m 6. Dit jaar is dit 35 per kind. De kosten voor de werkweek van de groepen 7 en 8. Dit jaar is dit 125 per kind PR werkgroep Op de Vuurvogel denkt de pr werkgroep na over hoe we deze school op de kaart kunnen zetten. Als buurtschool, maar ook als school voor ouders en kinderen uit heel Lansingerland. We streven naar het bevorderen van een gezonde groei van de Vuurvogel. Afsluitende tentoonstelling project landen Afsluitende tentoonstelling project landen Vertrouwd Vernieuwend Voor iedereen 23

Nieuwsbrief. 1 juli Laatste keer kinderraad. Volgend jaar Engelse les in alle groepen

Nieuwsbrief. 1 juli Laatste keer kinderraad. Volgend jaar Engelse les in alle groepen 1 juli 2016 Nieuwsbrief Laatste keer kinderraad Donderdag 30 juni heeft de laatste kinderraad plaatsgevonden. De kinderen hebben een heel jaar lang de kinderen van hun klas vertegenwoordigd in de kinderraad.

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

WELKOM OP OBS VUURVOGEL

WELKOM OP OBS VUURVOGEL WELKOM OP OBS VUURVOGEL Informatieboekje kleuters Uw kind zit of komt misschien binnenkort bij ons op school in groep 1. De werkwijze bij de kleuters is toch heel anders dan in de hogere groepen. We willen

Nadere informatie

Mailadres Leerkrachten

Mailadres Leerkrachten Welkom in de groep Beste ouders, wij heten u van harte welkom in groep 4/5. Uiteraard bent u altijd welkom om in de klas te komen kijken. Dit kan bijvoorbeeld goed na schooltijd. Uw kind zal vast en zeker

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard INFOBULLETIN Oktober 2013 Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Hoogvliet, 26 september 2013 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard Kinderboekenweek

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Werkdagen: Juf Eveline: donderdag Juf Annette: maandag dinsdag woensdag vrijdag Juf Kim: maandag dinsdag en soms een

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Maart: Jarig in maart: Jaargang 22, nummer 7, 18 februari 2016. Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Nieuwsbrief. Maart: Jarig in maart: Jaargang 22, nummer 7, 18 februari 2016. Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) Nieuwsbrief Jaargang 22, nummer 7, 18 februari 2016 Maart: 2 maart: luizencontrole. inzameling voedselbank. 4 maart: studiedag voor het team, alle leerlingen vrij. 7 t/m 11 maart: verkeersweek. 29, 30

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig. Vanaf

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Informatieavond groep 8

Informatieavond groep 8 Informatieavond groep 8 Even voorstellen Ma en vr juf Sanne Di wo do juf Linda 1x per week juf Kim (stagiaire) Taal en Spelling Voorbereiding op de eindtoets: Begrijpend lezen Zinsontleding (ww) spelling

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE Beste ouders/ verzorgers, Hierbij treft u informatie aan over de groepen 1 en 2 van basisschool de Wilde Wingerd. Dit informatiepakket is bedoeld om u een beeld

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht Agenda: Vrijdag 1 juli - Troubadour nr. 8 verschijnt Maandag 4 juli - Juf Bianca en juf Neline vieren verjaardag in groep 4/5 Dinsdag 5 juli - Juf Marjan viert verjaardag

Nadere informatie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken:

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken: Informatie over groep 5 Groep 5A: Juf Maaike (ma, di en wo) Juf Jolanda (do en vr) Groep 5B: Juf Anita (ma, di en wo) Juf Dien (do en vr) Gymles: maandag (van gymleerkracht Elly Buijs) dinsdag (van de

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 3 2017-2018 Informatie groep 3. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft, dan

Nadere informatie

Algemeen Handelingsgericht werken PBS Taakspel Leesonderwijs groep 6 Spelling/ rekenen IPC Engels Schooltuinen Weektaak Boekbespreking, actualiteiten

Algemeen Handelingsgericht werken PBS Taakspel Leesonderwijs groep 6 Spelling/ rekenen IPC Engels Schooltuinen Weektaak Boekbespreking, actualiteiten Welkom Algemeen Handelingsgericht werken PBS Taakspel Leesonderwijs groep 6 Spelling/ rekenen IPC Engels Schooltuinen Weektaak Boekbespreking, actualiteiten Huiswerk Klassenouders / hulpouders Mededelingen

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Informatie groep 7&8

Informatie groep 7&8 Informatie groep 7&8 Even voorstellen Ma en vr juf Sanne Di wo do juf Joyce Ma Di Wo en Do meester Lorenzo Ma en Di komt binnenkort juf Mirjam (stagiaire onderwijsassistent) Taal en Spelling Voorbereiding

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie