100 luxe recreatievilla s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "100 luxe recreatievilla s"

Transcriptie

1 a lg e m e n e v e r ko o p i n fo r m at i e 100 luxe recreatievilla s April 2010

2 2 Residence Klein Vink

3 inhoudsopgave 1. Voorwoord Procedure verkoop Gebruiksmogelijkheden Indicatie vaste en variabele kosten Fiscale informatie Financiering Residence Klein Vink 3

4 1. Voorwoord Een eigen plek in de Limburgse bossen; een plek waar u naar toe kunt gaan om te genieten van wellness en natuur; een plek waar u even niets moet Residence Klein Vink biedt dit allemaal. Het gebied Maasduinen leent zich bij uitstek voor de realisatie van recreatiewoningen door haar landschappelijke kwaliteiten. Met de uitbreiding van 100 recreatievilla s aan het bestaande recreatiepark, wordt Klein Vink een park waar het u aan niets ontbreekt. Villa s in het bos, direct grenzend aan de uitgebreide facilitaire voorzieningen van het bestaande park Klein Vink. Het op het park gelegen bekende kuuroord Thermaalbad Arcen is daarnaast een bron van ontspanning. Voor een optimale verhuuropbrengst wordt Roompot Vakanties als verhuurpartner ingeschakeld. De eerste bouwfase staat gepland in voorjaar 2010 en wij verwachten medio 2011 de eerste vakantiegasten te kunnen ontvangen. 4 Residence Klein Vink

5 2. Procedure verkoop 1. Bij interesse wordt een afspraak gemaakt om in een persoonlijk gesprek geïnformeerd te worden omtrent de aankoop van een recreatievilla in het project Residence Klein Vink te Arcen. In dit gesprek worden de verschillende mogelijkheden en condities van de aankoop, de financieringsmogelijkheden en de verhuurmogelijkheden belicht. 2. Bij interesse in een bepaalde villa wordt dit middels een koopintentieverklaring vastgelegd. Indien gewenst, wordt er voor de aspirant-koper een financieringsvoorbehoud opgenomen. De verkoper neemt in de koopintentieverklaring het voorbehoud op, van een minimaal aantal verkochte woningen en het verkrijgen van de onherroepelijke bouwvergunning voor dit project. 3. Indien er een financieringsvoorbehoud is opgenomen zal gewacht worden op de goedkeuring van de betreffende geldverstrekker. Zodra deze goedkeuring binnen is of indien er geen voorbehoud voor financiering is opgenomen verzorgt de verkopend makelaar de opmaak van de individuele koop-/aannemingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ter ondertekening aan de aspirant-koper verstrekt. Binnen 14 dagen na ondertekening van deze overeenkomst dient de koper een waarborgsom of bankgarantie te deponeren bij JMW Notarissen te Middelburg. 4. Nadat de bouw gestart is zal JMW Notarissen u uitnodigen om de akte van levering en eventueel de hypotheekakte op hun kantoor te laten passeren. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst. In het geval u de recreatievilla gaat verhuren dient de koper tevens een verhuurovereenkomst met Roompot Vakanties te ondertekenen. 5. Na het passeren van de akte van levering dient u een keuze te maken uit de diverse vastgestelde, bij de aankoop behorende, inventarislijnen en opties. De betreffende informatie zal aan de koper worden aangeleverd, waarna de koper zijn keuzes kenbaar kan maken. 6. Telkens als er een termijn van de bouw van de recreatievilla gereed gekomen is ontvangt u een termijnnota. De termijnnota dient u binnen veertien dagen na dagtekening te betalen. 7. Wanneer de recreatievilla gereed is voor het gebruik wordt deze aan u opgeleverd en officieel overgedragen. Voor deze oplevering ontvangt u tijdig een uitnodiging. Indien u zelf niet aanwezig kunt of wenst te zijn kunt u dit middels een machtiging laten verzorgen. In het geval van verhuur stelt u daarna de villa verhuurgereed ter beschikking aan de verhuurorganisatie. Residence Klein Vink 5

6 3. Gebruiksmogelijkheden Residence Klein Vink in Arcen breidt uit met 100 luxe recreatievilla s. De villa s zijn bestemd voor recreatief gebruik. Het in 2006 door Roompot Vakanties overgenomen vakantiepark Klein Vink te Arcen breidt uit. Het succesvolle vakantiepark, onder andere bekend vanwege het thermaalbad is geheel in exploitatie en verhuur bij Roompot Vakanties. Het huidige vakantiepark omvat naast het thermaalbad en de centrumvoorzieningen, 225 bungalows en een omvangrijke camping, schitterend gesitueerd in het Maasduinen gebied. Roompot Vakanties is volop in ontwikkeling. De organisatie Roompot is in 1965 begonnen met een camping in Kamperland (Zeeland). Op dit moment behoort Roompot Vakanties tot één van de grootste aanbieders van vakantieverblijven en campingplaatsen in geheel Nederland. Anno 2010 heeft de organisatie 101 parken en 23 campings in het verhuurbestand met als laatste aanwinst het in Duitsland gelegen en door Arcus Resorts ontwikkelde Ferienresort Bad Bentheim. Daarnaast heeft Roompot Vakanties in december 2009 Hogenboom Vakanties overgenomen. Hiermee heeft Roompot Vakanties het aanbod uitgebreid met meer dan 60 vakantieparken. De Roompot vakantie parken zijn gelegen op toplocaties en staan bekend om hun succesvolle formule van exploiteren en verhuren. Roompot Vakanties staat voor recreëren en beleggen, een bijzondere combinatie, want met een geringe investering verdient u uw recreatieobject terug door middel van verhuur. De ervaring leert dat een comfortabel recreatieobject op een toplocatie, mits goed beheerd, een zeer rendabele investering is. Uiteraard wordt ook Residence Klein Vink volledig geëxploiteerd en verhuurd door Roompot Vakanties. Voor de gehele uitbreiding is een bedrijfsmatige exploitatie van overheidswege verplicht. Met alle individuele eigenaren worden beheerovereenkomsten gesloten voor een optimale zorg van uw investering. Daarnaast heeft de koper de keuze uit een drietal gebruiksmogelijkheden, namelijk 1) Eigen gebruik; 2) Verhuur met eigen gebruik; 3) Verhuur zonder eigen gebruik. 1. Eigen gebruik Eigen gebruik is mogelijk voor recreatieve doeleinden. Permanente bewoning is uitgesloten. Ter voorkoming van permanente bewoning is het eigen gebruik vanuit de gemeente Venlo gemaximaliseerd tot 240 dagen per jaar. 2. Verhuur met eigen gebruik Toekomstige eigenaren welke optimaal willen genieten van hun recreatievilla en toch opbrengsten willen genereren kunnen een verhuurbemiddelingsovereenkomst met eigen gebruik sluiten met Roompot Vakanties. Bij deze verhuurovereenkomst is er geen sprake van enige garantie met betrekking tot de huuropbrengst. U ontvangt over de daadwerkelijke verhuurde perioden een netto huuropbrengst. Deze netto huuropbrengst wordt vastgesteld op basis van de door Roompot Vakanties op te stellen netto prijslijst waarop aangegeven wordt welke vergoeding u ontvangt als de recreatievilla uitsluitend wordt verhuurd in de door u beschikbaar gestelde perioden. De netto prijslijsten worden vastgesteld op basis van een verhuurprovisie van 22% en 10,- per week of deel daarvan voor wissel- en aankomstbijdrage op de brutoprijzen in de prospectus. Uitbetaling van de huurinkomsten vindt plaats per kwartaal vooraf. (Van de totaalopbrengst wordt 75% van het nettobedrag overgemaakt; 25% blijft altijd op uw rekening courant staan, dit wordt het volgende kwartaal weer bij uw tegoed opgeteld). Voor het verschil tussen de brochureprijslijst en de netto prijslijst levert Roompot Vakanties onder andere de navolgende diensten/werkzaamheden: promotionele activiteiten; boeking en feitelijke verhuur van de recreatievilla; inning huren en bijkomende kosten; 6 Residence Klein Vink

7 periodieke afrekening van verhuuropbrengsten met de eigenaar; wisselcontrole en leveren schoonmaakpakketten; klein technisch onderhoud tot een bedrag van 70,- per jaar inclusief BTW; maximaal 22,- per afzonderlijke reparatie afwikkeling van de waarborgsom. Alle andere kosten betreffende de recreatievilla s zijn voor rekening van de eigenaar (zie het overzicht Indicatie vaste en variabele kosten, hoofdstuk 4). 3. Verhuur zonder eigen gebruik Eigenaren die maximaal willen profiteren van het rendement uit verhuurinkomsten van hun recreatievilla kunnen een verhuurbemiddelingsovereenkomst zonder eigen gebruik sluiten met Roompot Vakanties. De recreatievilla staat dan het gehele jaar ter beschikking voor de verhuur. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de betaalde BTW op de volledige investering terug te vragen. Dit gebeurt over een periode van tien jaar. Dit kan op grond van de recente jurisprudentie. De verhuurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 exploitatiejaar. De netto prijslijsten worden vastgesteld op basis van een verhuurprovisie van slechts 20% op de brutoprijzen in de prospectus. De door Roompot Vakanties te leveren diensten/werkzaamheden zijn als vermeld onder 2. Uitbetaling van de netto huur vindt plaats per kwartaal vooraf achteraf. (Van de totaalopbrengst wordt 75% van het nettobedrag overgemaakt; 25% blijft altijd op uw rekening courant staan, dit wordt het volgende kwartaal weer bij uw tegoed opgeteld). Na aftrek van de kosten betreffende de recreatievilla (zie hoofdstuk 4) boekt de eigenaar van de recreatievilla een uitstekend rendement op de investering. Planning Het project wordt in één bouwstroom gerealiseerd. Naar verwachting en afhankelijk van het verkoopresultaat zal er in mei 2010 worden gestart met de bouw van de recreatievilla s. De oplevering en in verhuurname van het project zal in twee fases plaatsvinden. De start van de verhuur van de eerste fase (bouwnummers 300 tot en met 348) staat gepland voor mei Verwacht wordt dat de tweede fase (bouwnummers 349 tot en met 399) per juli 2011 in verhuur wordt genomen. Uiteraard zijn deze prognoses afhankelijk van de start van de bouw en weersinvloeden op het bouwproces. Gedurende het bouwproces worden de kopers op de hoogte gehouden over de voortgang van de bouw. Circa 6 maanden voor de oplevering wordt de datum in verhuurname definitief vastgesteld zodat Roompot Vakanties een aanvang kan nemen met het boeken van de villa s. Wilt u investeren in dit uitstekende product dan dient u rekening te houden met een investering in termijnen tussen mei 2010 en juli Eén en ander uiteraard afhankelijk van de ligging van de villa in het bouwschema. Opties Voor de verschillende types villa s in het project Residence Klein Vink zijn diverse kopersopties uitgewerkt. Alle opties en mogelijkheden zijn toegelicht in de speciaal daartoe opgemaakte Optiebrochure Residence Klein Vink. De koper kan zijn keuzes bij of na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst kenbaar maken. Sommige opties zijn uitsluitend mogelijk voor zolang de bouw van de villa s dit toelaat. Inventaris en keuken Voor het project Residence Klein Vink zijn exclusieve inrichtingen ontworpen. Na het ondertekenen van de koopaannemingsovereenkomstg dient men een keuze te maken met betrekking tot de keukens en inventarispakketten. De inventarispakketten zijn onlosmakelijk bij de koop van de villa verbonden. Uitgebreide informatie met betrekking tot de inventaris zal tijdig aan de koper ter beschikking worden gesteld. De koper heeft keuze uit diverse inventarislijnen in een speciaal voor Residence Klein Vink geselecteerde kleuren variatie. De inventarissen zijn in nauw overleg afgestemd en voldoen volledig aan de eisen van de exploitant en verhuurder. In het inventarispakket is tevens voor elk villatype een luxe keuken opgenomen. Aan de koper wordt de mogelijkheid geboden om zonder verrekening een keuze te maken uit een aantal geseleceteerde kleuren welke zijn afgestemd op de inventarislijnen. Ook individuele wensen met betrekking tot de keuken zijn mogelijk. Residence Klein Vink 7

8 4. indicatie vaste en variabele kosten Onroerendezaakbelasting (OZB) De onroerendezaakbelasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente Venlo de waarde van de villa. De hoogte van de onroerendezaakbelasting wordt ieder jaar door de gemeente vastgesteld en wordt door de gemeente geïnd. Zuiveringslasten Het waterschap zuivert afvalwater en zorgt voor schoon oppervlaktewater in o.a. beken, sloten en rivieren. De kosten die hiermee gepaard gaan, worden grotendeels gedekt door de zuiveringsheffing. Met de watersysteemheffing zorgt het waterschap onder andere voor het beheer en onderhoud van sloten, dijken en gemalen maar ook het grondwaterpeil. De kosten worden door het Waterschap Peel en Maasvallei vastgesteld en wordt door het Waterschap bij de eigenaar geïnd. In sommige gevallen geschied de inning via de exploitant. Gas en elektra Net als bij uw eigen huis bent u vrij om uw energieleverancier te kiezen. Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV maakt afspraken met de leveranciers van gas en elektra inzake de huisaansluiting en het eerste gebruik. U sluit zelf direct met de betreffende leverancier een overeenkomst af. De verrekening vindt plaats op basis van het werkelijke verbruik. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting bij gemiddeld gebruik. Water en rioolrecht Het waterverbruik wordt jaarlijks door de exploitant van het park opgemeten. De verrekening vindt plaats op basis van het werkelijke verbruik. U ontvangt hiervoor een factuur van de exploitant van het park. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting bij gemiddeld gebruik. Rioolrechten kunnen door de overheid rechtstreeks (gemeente) worden geïnd of via de exploitant van het park. CAI Heffingen die voortvloeien uit het gebruik van het CAI-net door de eigenaren worden doorberekend door de exploitant. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting. Verzekeringen U dient er rekening mee te houden dat de villa verzekerd moet zijn. Wij bieden u een arrangement hiervoor aan. De hoogte van de opstal- en inboedelverzekering zijn gebaseerd op de aanbieding van de verzekeringsmaatschappij. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting. Onderhoud Voor (toekomstige) onderhoudswerkzaamheden aan de villa dient een bedrag gereserveerd te worden. In de indicatie vaste- en variabele kosten is hiervoor een reële prognose worden opgenomen. Parkbijdrage De parkbijdrage wordt door de exploitant van het park in rekening gebracht voor onder andere; afvalinzameling, onderhoud en instandhoudingkosten van straatverlichting, openbaar groen, speelvoorzieningen, het onderhoud aan openbare infrastructuur enzovoort. Tevens ontvangt u als eigenaar jaarlijks een 10-rittenkaart voor het Thermaalbad Arcen en kunt u (aantal personen afhankelijk van het type 4, 6 of 8) onbeperkt gebruik maken van het zwembad op vakantiepark Klein Vink. Huishoudelijke services Wij adviseren om alle huishoudelijke services door de exploitant van het park te laten uitvoeren. Dit omvat tuinonderhoud, raamzeem service, 8 Residence Klein Vink

9 grote schoonmaak (twee keer per jaar), reiniging dakgoot en hemelwaterafvoeren. Indien de villa verhuurd wordt zijn de huishoudelijke services verplicht (er dient een servicecontract afgesloten te worden met de exploitant). INDICATIE VASTE EN VARIABELE KOSTEN Bergerheide Maasduin Hooge Duin Woning gerelateerde lasten 4-persoons 6-persoons 8-persoons Onroerende zaak belasting (0,114%) Zuiveringslasten Gas/Water/Elektra Rioolheffing CAI Verzekeringen (0,07%) Voorziening onderhoud Parkbijdrage Totaal woning gerelateerde lasten Verhuurgerelateerde lasten Bergerheide Maasduin Hooge Duin Huishoudelijke services De bedragen zijn berekend aan de hand van de gemiddelde koopsommen per type recreatievilla; De bedragen voor de onroerendezaakbelasting en waterschapstarieven zijn gebaseerd op de tarieven Deze tarieven kunnen door de gemeente Venlo respectievelijk het Waterschap Peel en Maasvallei in de toekomst worden aangepast; De bedragen voor gas, elektra, water en onderhoud zijn gebaseerd op ervaringcijfers; De verzekering is op basis van een projectarrangement; Waar van toepassing zijn de bedragen exclusief 19% BTW, respectievelijk 6% BTW; Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Residence Klein Vink 9

10 5. Fiscale informatie Fiscale aspecten van een recreatievilla in Residence Klein Vink Als toekomstig eigenaar wilt u natuurlijk ook weten wat de fiscale behandeling is van een recreatievilla in Résidence Klein Vink. De fiscale regels verschillen al naar gelang het gebruik van de villa en de fiscale positie van de eigenaar. Hier beperken wij ons tot de in Nederland wonende particulier die de recreatievilla geheel of gedeeltelijk gaat verhuren. Voor meer informatie en andere situaties verwijzen wij u graag naar het uitgebreidere fiscale memorandum. Inkomstenbelasting Voor u als particuliere belegger wordt de recreatievilla als inkomen uit sparen en beleggen in box 3 aangemerkt. De inkomsten uit sparen en beleggen bestaan uit een fictief rendement van 4% over het gemiddelde saldo van de waarde en de bijbehorende schuld van de villa per 1 januari van een jaar en 31 december van dat jaar. De belastingheffing in box 3 bedraagt 30 procent, waardoor de effectieve jaarlijkse belastingdruk 1,2% (30% van 4%) bedraagt van de waarde minus de schuld van de recreatievilla. Fiscaal wordt fictief 4% rendement over de waarde van de woning belast. Als het echte rendement hoger is dan 4%, dan betaalt u over het meerdere geen inkomstenbelasting. Bij verkoop van de recreatievilla is de waardestijging onbelast. Omzetbelasting Als u de recreatievilla geheel of gedeeltelijk verhuurt (minimaal 140 dagen per jaar) in het kader van het vakantiebestedingsbedrijf, vormt de exploitatie een onderneming voor de omzetbelasting. Dat betekent dat u in principe alle in de koopprijs van de recreatievilla en inventaris begrepen omzetbelasting van de Belastingdienst terug kunt ontvangen. Als u de omzetbelasting terugkrijgt, is de investering in de recreatievilla of het appartement dus 19% lager. Mits u de villa gedurende 10 jaren blijft verhuren als ondernemer of met omzetbelasting verkoopt, blijft dit voordeel voor u. Wel is het zo, dat als u zelf ook gebruik maakt van de recreatievilla het privé-gebruik gedurende 10 jaren belast is. Ook kunt u na aankoop van de recreatievilla alle omzetbelasting op door u betaalde facturen in aftrek brengen. Over de verhuuropbrengst dient u 6% omzetbelasting aan de Belastingdienst af te dragen. De afdracht van omzetbelasting en de teruggaaf van op facturen betaalde omzetbelasting vindt plaats door middel van een aangifte omzetbelasting, die in het begin per kwartaal gedaan dient te worden. Indien de per saldo op jaarbasis af te dragen omzetbelasting minder dan 1.883,- bedraagt, kan de kleine ondernemersregeling (k.o.r.) toegepast worden. Onder saldo wordt verstaan de af te dragen omzetbelasting over de huur (6%), minus de door u op facturen betaalde omzetbelasting. De kleine ondernemersregeling in de omzetbelasting houdt in, dat u in het geheel geen omzetbelasting af hoeft te dragen als het te betalen saldo op jaarbasis minder is dan 1.345,-. Indien het saldo ligt tussen 1.345,- en 1.883,- vindt een vermindering van af te dragen omzetbelasting plaats. Het niet hoeven afdragen van omzetbelasting op grond van de kleine ondernemersregeling betekent een direct voordeel voor u. Door de kleine ondernemersregeling kunt u zelfs meerdere recreatievilla s bezitten zonder dat u jaarlijks omzetbelasting hoeft af te dragen. Overdrachtsbelasting Nu u een nieuw te bouwen villa koopt is er over de levering van de recreatievilla omzetbelasting verschuldigd die u van de fiscus kunt terugvorderen en geen overdrachtsbelasting. Een levering van een recreatievilla voor, op of binnen twee jaar na eerste ingebruikneming is steeds belast met omzetbelasting en niet met overdrachtsbelasting. Een verkoop van de villa na twee jaar na eerste ingebruikneming zal in het algemeen wel tot heffing van overdrachtsbelasting leiden. Voor verdere informatie kunt u terecht bij: WEA Middelburg Park Veldzigt DX Middelburg Telefoon: Fax: Deze fiscale informatie is met zorg opgesteld. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. 10 Residence Klein Vink

11 6. Financiering De financiering van uw recreatievilla vraagt een zorgvuldige afstemming tussen uw wensen en de mogelijke invulling. Ons samenwerkingsverband met Capital Vision te Goes staat borg voor een invulling op maat. Capital Vision heeft financieringsarrangementen bij diverse Nederlandse financiële instellingen speciaal gericht op de recreatiewoningenmarkt. Uiteraard bent u geheel vrij in de keuze van financier en financiering. Voor meer informatie over de diverse invullingen en voor doorverwijzing naar financiële partijen adviseren wij u contact op te nemen met: Capital Vision De heer J.F. (Coos) van den Ouden Business Center de Stadspoort Piet Heinstraat 19 Postbus 89, 4460 AB Goes Telefoon: Telefax: disclaimer Alhoewel deze brochure algemene verkoopinformatie Residence Klein Vink met grote zorg is samengesteld en er rederlijkerwijs alles in het werk is gesteld door Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV om er voor te zorgen dat de informatie actueel en accuraat is, is het toch mogelijk dat de brochure onjuistheden of typefouten bevat. Ook is er de mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen van overheidswege ten aanzien van deze informatie. Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV geeft geen garanties over de juistheid en volledigheid van de in de brochure opgenomen informatie. geen rechten worden ontleend. Het eigendomsrecht van namen, afbeeldingen, logo s en foto s berust bij Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV. Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen in de brochure en deze disclaimer aan te brengen. Verder aanvaardt Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie in deze brochure. Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, in deze brochure is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de villa s. Het zijn geen bindende tekeningen en foto s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook Residence Klein Vink 11

12 w w w. r e s i d e n c e k l e i n v i n k. n l

Algemene verkoopinformatie 225 recreatiewoningen Roggel. Fase 3. Waardevast investeren en Bourgondisch recreëren!

Algemene verkoopinformatie 225 recreatiewoningen Roggel. Fase 3. Waardevast investeren en Bourgondisch recreëren! Z RD EE D NT 9 AN ME 8 EN AR DE INA EG N G G RE IE PA 225 recreatiewoningen Roggel Fase 3 Waardevast investeren en Bourgondisch recreëren! april 2011 Colofon Initiatief: Ontwikkeling: Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog

Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog Algemene verkoopinformatie, april 2014 Voorwoord Procedure aankoop ligt op loopafstand van het heerlijk schone en uitgestrekte Noordzeestrand. In

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie Algemene verkoopinformatie het juweel aan de noordzee 2 het aan de juweel noordzee in houd 03 voorwoord 04 Bouwfonds 07 Arcus group 08 Largo villas 10 Procedure aankoop 12 gebruiksmogelijkheden 14 architectuur

Nadere informatie

ferienresort bad bentheim algemene parkinformatie

ferienresort bad bentheim algemene parkinformatie ferienresort bad bentheim algemene parkinformatie 2 BESTAAND woningaanbod algemene parkinformatie ferienresort bad bentheim Omgeving Bad Bentheim Inhoud Arcus Group... 4 Arcus Resorts ontzorgt... 5 Roompot

Nadere informatie

Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug!

Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug! Bergalow chalets op het Bergalowpark De Luttenberg, onderdeel van Vakantiepark de Luttenberg in Luttenberg Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug! info Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg

Nadere informatie

Ferien- und Golfresort Cochem. algemene parkinformatie

Ferien- und Golfresort Cochem. algemene parkinformatie Ferien- und Golfresort Cochem algemene parkinformatie 2 BESTAAND woningaanbod algemene parkinformatie Ferien- und Golfresort Cochem Inhoud Arcus Group... 4 Arcus Resorts ontzorgt... 5 Roompot Vakanties...

Nadere informatie

Maak deel uit van het succes van Center Parcs

Maak deel uit van het succes van Center Parcs Maak deel uit van het succes van Center Parcs INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 5 Een unieke samenwerking... 6 Ligging Park Bostalsee & Projectinformatie... 10 De faciliteiten... 14 Cottages op maat... 19 Drie

Nadere informatie

RÉSIDENCE DE PARADE 10 ZEER LUXE EN EXCLUSIEV E V ILL A S

RÉSIDENCE DE PARADE 10 ZEER LUXE EN EXCLUSIEV E V ILL A S RÉSIDENCE DE PARADE 10 ZEER LUXE EN EXCLUSIEV E V ILL A S 2 NOORDZEE RÉSIDENCE CADZAND-BAD RÉSIDENCE DE PARADE Inhoudsopgave Inleiding 5 Cadzand-Bad 6 Toekomstvisie 7 Pure C 7 Noordzee Résidence Cadzand-Bad

Nadere informatie

Het fundament voor rendement

Het fundament voor rendement Het fundament voor rendement Het fundament voor rendement Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot beleggen in recreatiewoningen. Een recreatiewoning is immers een tastbaar, concreet en duurzaam

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Contactpersoon : Michiel Jager Fotopresentatie Fotopresentatie Vrijblijvende objectinformatie Te Koop Machiel Vrijenhoeklaan 450-71, 2555 NW DEN HAAG Omschrijving

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

Informatiebrochure Informatiebrochure

Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Als huurders willen kopen van Woonpartners Informatiebrochure Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom verkoopt Woonpartners Midden-Holland woningen? 3. Een huurwoning

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen?

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen? Inhoudsopgave IDM maakt het mogelijk Waarom deze folder? IDM op internet Lenen op maat doet u bij IDM Bank 1. Doorlopend Krediet Doorlopend Hypotheek Krediet IDM BankPas 2. Persoonlijke Lening 3. Huurkoop

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.)

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.) ALGEMENE OMSCHRIJVING Project Megenseind te Afferden (Gld.) Datum: 03-12-2012 / Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 3 2. Algemeen... 4 3. Koopsom Vrij Op Naam (VON)... 4 4. Een woning met

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze prospectus 3 Uw adviseur 3 Tarieven 3 Effectieve rente op jaarbasis 3 Lenen op maat 3 Overzicht van de bij InterBank beschikbare

Nadere informatie

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N.

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Speciaal voor studenten en starters op de markt!* Koopsom 139.000,- Netto maandlast ca. 244,- Nabij het centrum vindt u deze zeer

Nadere informatie

FEITEN EN SPELREGELS

FEITEN EN SPELREGELS FEITEN EN SPELREGELS Feiten & Spelregels Slimmer Kopen Pag 2 1 Slimmer Kopen algemeen Pag 3 Afspraken Pag 4 Beëindiging overeenkomst Pag 8 Bijkomende kosten Pag 9 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal)

Nadere informatie