100 luxe recreatievilla s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "100 luxe recreatievilla s"

Transcriptie

1 a lg e m e n e v e r ko o p i n fo r m at i e 100 luxe recreatievilla s April 2010

2 2 Residence Klein Vink

3 inhoudsopgave 1. Voorwoord Procedure verkoop Gebruiksmogelijkheden Indicatie vaste en variabele kosten Fiscale informatie Financiering Residence Klein Vink 3

4 1. Voorwoord Een eigen plek in de Limburgse bossen; een plek waar u naar toe kunt gaan om te genieten van wellness en natuur; een plek waar u even niets moet Residence Klein Vink biedt dit allemaal. Het gebied Maasduinen leent zich bij uitstek voor de realisatie van recreatiewoningen door haar landschappelijke kwaliteiten. Met de uitbreiding van 100 recreatievilla s aan het bestaande recreatiepark, wordt Klein Vink een park waar het u aan niets ontbreekt. Villa s in het bos, direct grenzend aan de uitgebreide facilitaire voorzieningen van het bestaande park Klein Vink. Het op het park gelegen bekende kuuroord Thermaalbad Arcen is daarnaast een bron van ontspanning. Voor een optimale verhuuropbrengst wordt Roompot Vakanties als verhuurpartner ingeschakeld. De eerste bouwfase staat gepland in voorjaar 2010 en wij verwachten medio 2011 de eerste vakantiegasten te kunnen ontvangen. 4 Residence Klein Vink

5 2. Procedure verkoop 1. Bij interesse wordt een afspraak gemaakt om in een persoonlijk gesprek geïnformeerd te worden omtrent de aankoop van een recreatievilla in het project Residence Klein Vink te Arcen. In dit gesprek worden de verschillende mogelijkheden en condities van de aankoop, de financieringsmogelijkheden en de verhuurmogelijkheden belicht. 2. Bij interesse in een bepaalde villa wordt dit middels een koopintentieverklaring vastgelegd. Indien gewenst, wordt er voor de aspirant-koper een financieringsvoorbehoud opgenomen. De verkoper neemt in de koopintentieverklaring het voorbehoud op, van een minimaal aantal verkochte woningen en het verkrijgen van de onherroepelijke bouwvergunning voor dit project. 3. Indien er een financieringsvoorbehoud is opgenomen zal gewacht worden op de goedkeuring van de betreffende geldverstrekker. Zodra deze goedkeuring binnen is of indien er geen voorbehoud voor financiering is opgenomen verzorgt de verkopend makelaar de opmaak van de individuele koop-/aannemingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ter ondertekening aan de aspirant-koper verstrekt. Binnen 14 dagen na ondertekening van deze overeenkomst dient de koper een waarborgsom of bankgarantie te deponeren bij JMW Notarissen te Middelburg. 4. Nadat de bouw gestart is zal JMW Notarissen u uitnodigen om de akte van levering en eventueel de hypotheekakte op hun kantoor te laten passeren. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst. In het geval u de recreatievilla gaat verhuren dient de koper tevens een verhuurovereenkomst met Roompot Vakanties te ondertekenen. 5. Na het passeren van de akte van levering dient u een keuze te maken uit de diverse vastgestelde, bij de aankoop behorende, inventarislijnen en opties. De betreffende informatie zal aan de koper worden aangeleverd, waarna de koper zijn keuzes kenbaar kan maken. 6. Telkens als er een termijn van de bouw van de recreatievilla gereed gekomen is ontvangt u een termijnnota. De termijnnota dient u binnen veertien dagen na dagtekening te betalen. 7. Wanneer de recreatievilla gereed is voor het gebruik wordt deze aan u opgeleverd en officieel overgedragen. Voor deze oplevering ontvangt u tijdig een uitnodiging. Indien u zelf niet aanwezig kunt of wenst te zijn kunt u dit middels een machtiging laten verzorgen. In het geval van verhuur stelt u daarna de villa verhuurgereed ter beschikking aan de verhuurorganisatie. Residence Klein Vink 5

6 3. Gebruiksmogelijkheden Residence Klein Vink in Arcen breidt uit met 100 luxe recreatievilla s. De villa s zijn bestemd voor recreatief gebruik. Het in 2006 door Roompot Vakanties overgenomen vakantiepark Klein Vink te Arcen breidt uit. Het succesvolle vakantiepark, onder andere bekend vanwege het thermaalbad is geheel in exploitatie en verhuur bij Roompot Vakanties. Het huidige vakantiepark omvat naast het thermaalbad en de centrumvoorzieningen, 225 bungalows en een omvangrijke camping, schitterend gesitueerd in het Maasduinen gebied. Roompot Vakanties is volop in ontwikkeling. De organisatie Roompot is in 1965 begonnen met een camping in Kamperland (Zeeland). Op dit moment behoort Roompot Vakanties tot één van de grootste aanbieders van vakantieverblijven en campingplaatsen in geheel Nederland. Anno 2010 heeft de organisatie 101 parken en 23 campings in het verhuurbestand met als laatste aanwinst het in Duitsland gelegen en door Arcus Resorts ontwikkelde Ferienresort Bad Bentheim. Daarnaast heeft Roompot Vakanties in december 2009 Hogenboom Vakanties overgenomen. Hiermee heeft Roompot Vakanties het aanbod uitgebreid met meer dan 60 vakantieparken. De Roompot vakantie parken zijn gelegen op toplocaties en staan bekend om hun succesvolle formule van exploiteren en verhuren. Roompot Vakanties staat voor recreëren en beleggen, een bijzondere combinatie, want met een geringe investering verdient u uw recreatieobject terug door middel van verhuur. De ervaring leert dat een comfortabel recreatieobject op een toplocatie, mits goed beheerd, een zeer rendabele investering is. Uiteraard wordt ook Residence Klein Vink volledig geëxploiteerd en verhuurd door Roompot Vakanties. Voor de gehele uitbreiding is een bedrijfsmatige exploitatie van overheidswege verplicht. Met alle individuele eigenaren worden beheerovereenkomsten gesloten voor een optimale zorg van uw investering. Daarnaast heeft de koper de keuze uit een drietal gebruiksmogelijkheden, namelijk 1) Eigen gebruik; 2) Verhuur met eigen gebruik; 3) Verhuur zonder eigen gebruik. 1. Eigen gebruik Eigen gebruik is mogelijk voor recreatieve doeleinden. Permanente bewoning is uitgesloten. Ter voorkoming van permanente bewoning is het eigen gebruik vanuit de gemeente Venlo gemaximaliseerd tot 240 dagen per jaar. 2. Verhuur met eigen gebruik Toekomstige eigenaren welke optimaal willen genieten van hun recreatievilla en toch opbrengsten willen genereren kunnen een verhuurbemiddelingsovereenkomst met eigen gebruik sluiten met Roompot Vakanties. Bij deze verhuurovereenkomst is er geen sprake van enige garantie met betrekking tot de huuropbrengst. U ontvangt over de daadwerkelijke verhuurde perioden een netto huuropbrengst. Deze netto huuropbrengst wordt vastgesteld op basis van de door Roompot Vakanties op te stellen netto prijslijst waarop aangegeven wordt welke vergoeding u ontvangt als de recreatievilla uitsluitend wordt verhuurd in de door u beschikbaar gestelde perioden. De netto prijslijsten worden vastgesteld op basis van een verhuurprovisie van 22% en 10,- per week of deel daarvan voor wissel- en aankomstbijdrage op de brutoprijzen in de prospectus. Uitbetaling van de huurinkomsten vindt plaats per kwartaal vooraf. (Van de totaalopbrengst wordt 75% van het nettobedrag overgemaakt; 25% blijft altijd op uw rekening courant staan, dit wordt het volgende kwartaal weer bij uw tegoed opgeteld). Voor het verschil tussen de brochureprijslijst en de netto prijslijst levert Roompot Vakanties onder andere de navolgende diensten/werkzaamheden: promotionele activiteiten; boeking en feitelijke verhuur van de recreatievilla; inning huren en bijkomende kosten; 6 Residence Klein Vink

7 periodieke afrekening van verhuuropbrengsten met de eigenaar; wisselcontrole en leveren schoonmaakpakketten; klein technisch onderhoud tot een bedrag van 70,- per jaar inclusief BTW; maximaal 22,- per afzonderlijke reparatie afwikkeling van de waarborgsom. Alle andere kosten betreffende de recreatievilla s zijn voor rekening van de eigenaar (zie het overzicht Indicatie vaste en variabele kosten, hoofdstuk 4). 3. Verhuur zonder eigen gebruik Eigenaren die maximaal willen profiteren van het rendement uit verhuurinkomsten van hun recreatievilla kunnen een verhuurbemiddelingsovereenkomst zonder eigen gebruik sluiten met Roompot Vakanties. De recreatievilla staat dan het gehele jaar ter beschikking voor de verhuur. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de betaalde BTW op de volledige investering terug te vragen. Dit gebeurt over een periode van tien jaar. Dit kan op grond van de recente jurisprudentie. De verhuurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 exploitatiejaar. De netto prijslijsten worden vastgesteld op basis van een verhuurprovisie van slechts 20% op de brutoprijzen in de prospectus. De door Roompot Vakanties te leveren diensten/werkzaamheden zijn als vermeld onder 2. Uitbetaling van de netto huur vindt plaats per kwartaal vooraf achteraf. (Van de totaalopbrengst wordt 75% van het nettobedrag overgemaakt; 25% blijft altijd op uw rekening courant staan, dit wordt het volgende kwartaal weer bij uw tegoed opgeteld). Na aftrek van de kosten betreffende de recreatievilla (zie hoofdstuk 4) boekt de eigenaar van de recreatievilla een uitstekend rendement op de investering. Planning Het project wordt in één bouwstroom gerealiseerd. Naar verwachting en afhankelijk van het verkoopresultaat zal er in mei 2010 worden gestart met de bouw van de recreatievilla s. De oplevering en in verhuurname van het project zal in twee fases plaatsvinden. De start van de verhuur van de eerste fase (bouwnummers 300 tot en met 348) staat gepland voor mei Verwacht wordt dat de tweede fase (bouwnummers 349 tot en met 399) per juli 2011 in verhuur wordt genomen. Uiteraard zijn deze prognoses afhankelijk van de start van de bouw en weersinvloeden op het bouwproces. Gedurende het bouwproces worden de kopers op de hoogte gehouden over de voortgang van de bouw. Circa 6 maanden voor de oplevering wordt de datum in verhuurname definitief vastgesteld zodat Roompot Vakanties een aanvang kan nemen met het boeken van de villa s. Wilt u investeren in dit uitstekende product dan dient u rekening te houden met een investering in termijnen tussen mei 2010 en juli Eén en ander uiteraard afhankelijk van de ligging van de villa in het bouwschema. Opties Voor de verschillende types villa s in het project Residence Klein Vink zijn diverse kopersopties uitgewerkt. Alle opties en mogelijkheden zijn toegelicht in de speciaal daartoe opgemaakte Optiebrochure Residence Klein Vink. De koper kan zijn keuzes bij of na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst kenbaar maken. Sommige opties zijn uitsluitend mogelijk voor zolang de bouw van de villa s dit toelaat. Inventaris en keuken Voor het project Residence Klein Vink zijn exclusieve inrichtingen ontworpen. Na het ondertekenen van de koopaannemingsovereenkomstg dient men een keuze te maken met betrekking tot de keukens en inventarispakketten. De inventarispakketten zijn onlosmakelijk bij de koop van de villa verbonden. Uitgebreide informatie met betrekking tot de inventaris zal tijdig aan de koper ter beschikking worden gesteld. De koper heeft keuze uit diverse inventarislijnen in een speciaal voor Residence Klein Vink geselecteerde kleuren variatie. De inventarissen zijn in nauw overleg afgestemd en voldoen volledig aan de eisen van de exploitant en verhuurder. In het inventarispakket is tevens voor elk villatype een luxe keuken opgenomen. Aan de koper wordt de mogelijkheid geboden om zonder verrekening een keuze te maken uit een aantal geseleceteerde kleuren welke zijn afgestemd op de inventarislijnen. Ook individuele wensen met betrekking tot de keuken zijn mogelijk. Residence Klein Vink 7

8 4. indicatie vaste en variabele kosten Onroerendezaakbelasting (OZB) De onroerendezaakbelasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente Venlo de waarde van de villa. De hoogte van de onroerendezaakbelasting wordt ieder jaar door de gemeente vastgesteld en wordt door de gemeente geïnd. Zuiveringslasten Het waterschap zuivert afvalwater en zorgt voor schoon oppervlaktewater in o.a. beken, sloten en rivieren. De kosten die hiermee gepaard gaan, worden grotendeels gedekt door de zuiveringsheffing. Met de watersysteemheffing zorgt het waterschap onder andere voor het beheer en onderhoud van sloten, dijken en gemalen maar ook het grondwaterpeil. De kosten worden door het Waterschap Peel en Maasvallei vastgesteld en wordt door het Waterschap bij de eigenaar geïnd. In sommige gevallen geschied de inning via de exploitant. Gas en elektra Net als bij uw eigen huis bent u vrij om uw energieleverancier te kiezen. Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV maakt afspraken met de leveranciers van gas en elektra inzake de huisaansluiting en het eerste gebruik. U sluit zelf direct met de betreffende leverancier een overeenkomst af. De verrekening vindt plaats op basis van het werkelijke verbruik. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting bij gemiddeld gebruik. Water en rioolrecht Het waterverbruik wordt jaarlijks door de exploitant van het park opgemeten. De verrekening vindt plaats op basis van het werkelijke verbruik. U ontvangt hiervoor een factuur van de exploitant van het park. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting bij gemiddeld gebruik. Rioolrechten kunnen door de overheid rechtstreeks (gemeente) worden geïnd of via de exploitant van het park. CAI Heffingen die voortvloeien uit het gebruik van het CAI-net door de eigenaren worden doorberekend door de exploitant. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting. Verzekeringen U dient er rekening mee te houden dat de villa verzekerd moet zijn. Wij bieden u een arrangement hiervoor aan. De hoogte van de opstal- en inboedelverzekering zijn gebaseerd op de aanbieding van de verzekeringsmaatschappij. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting. Onderhoud Voor (toekomstige) onderhoudswerkzaamheden aan de villa dient een bedrag gereserveerd te worden. In de indicatie vaste- en variabele kosten is hiervoor een reële prognose worden opgenomen. Parkbijdrage De parkbijdrage wordt door de exploitant van het park in rekening gebracht voor onder andere; afvalinzameling, onderhoud en instandhoudingkosten van straatverlichting, openbaar groen, speelvoorzieningen, het onderhoud aan openbare infrastructuur enzovoort. Tevens ontvangt u als eigenaar jaarlijks een 10-rittenkaart voor het Thermaalbad Arcen en kunt u (aantal personen afhankelijk van het type 4, 6 of 8) onbeperkt gebruik maken van het zwembad op vakantiepark Klein Vink. Huishoudelijke services Wij adviseren om alle huishoudelijke services door de exploitant van het park te laten uitvoeren. Dit omvat tuinonderhoud, raamzeem service, 8 Residence Klein Vink

9 grote schoonmaak (twee keer per jaar), reiniging dakgoot en hemelwaterafvoeren. Indien de villa verhuurd wordt zijn de huishoudelijke services verplicht (er dient een servicecontract afgesloten te worden met de exploitant). INDICATIE VASTE EN VARIABELE KOSTEN Bergerheide Maasduin Hooge Duin Woning gerelateerde lasten 4-persoons 6-persoons 8-persoons Onroerende zaak belasting (0,114%) Zuiveringslasten Gas/Water/Elektra Rioolheffing CAI Verzekeringen (0,07%) Voorziening onderhoud Parkbijdrage Totaal woning gerelateerde lasten Verhuurgerelateerde lasten Bergerheide Maasduin Hooge Duin Huishoudelijke services De bedragen zijn berekend aan de hand van de gemiddelde koopsommen per type recreatievilla; De bedragen voor de onroerendezaakbelasting en waterschapstarieven zijn gebaseerd op de tarieven Deze tarieven kunnen door de gemeente Venlo respectievelijk het Waterschap Peel en Maasvallei in de toekomst worden aangepast; De bedragen voor gas, elektra, water en onderhoud zijn gebaseerd op ervaringcijfers; De verzekering is op basis van een projectarrangement; Waar van toepassing zijn de bedragen exclusief 19% BTW, respectievelijk 6% BTW; Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Residence Klein Vink 9

10 5. Fiscale informatie Fiscale aspecten van een recreatievilla in Residence Klein Vink Als toekomstig eigenaar wilt u natuurlijk ook weten wat de fiscale behandeling is van een recreatievilla in Résidence Klein Vink. De fiscale regels verschillen al naar gelang het gebruik van de villa en de fiscale positie van de eigenaar. Hier beperken wij ons tot de in Nederland wonende particulier die de recreatievilla geheel of gedeeltelijk gaat verhuren. Voor meer informatie en andere situaties verwijzen wij u graag naar het uitgebreidere fiscale memorandum. Inkomstenbelasting Voor u als particuliere belegger wordt de recreatievilla als inkomen uit sparen en beleggen in box 3 aangemerkt. De inkomsten uit sparen en beleggen bestaan uit een fictief rendement van 4% over het gemiddelde saldo van de waarde en de bijbehorende schuld van de villa per 1 januari van een jaar en 31 december van dat jaar. De belastingheffing in box 3 bedraagt 30 procent, waardoor de effectieve jaarlijkse belastingdruk 1,2% (30% van 4%) bedraagt van de waarde minus de schuld van de recreatievilla. Fiscaal wordt fictief 4% rendement over de waarde van de woning belast. Als het echte rendement hoger is dan 4%, dan betaalt u over het meerdere geen inkomstenbelasting. Bij verkoop van de recreatievilla is de waardestijging onbelast. Omzetbelasting Als u de recreatievilla geheel of gedeeltelijk verhuurt (minimaal 140 dagen per jaar) in het kader van het vakantiebestedingsbedrijf, vormt de exploitatie een onderneming voor de omzetbelasting. Dat betekent dat u in principe alle in de koopprijs van de recreatievilla en inventaris begrepen omzetbelasting van de Belastingdienst terug kunt ontvangen. Als u de omzetbelasting terugkrijgt, is de investering in de recreatievilla of het appartement dus 19% lager. Mits u de villa gedurende 10 jaren blijft verhuren als ondernemer of met omzetbelasting verkoopt, blijft dit voordeel voor u. Wel is het zo, dat als u zelf ook gebruik maakt van de recreatievilla het privé-gebruik gedurende 10 jaren belast is. Ook kunt u na aankoop van de recreatievilla alle omzetbelasting op door u betaalde facturen in aftrek brengen. Over de verhuuropbrengst dient u 6% omzetbelasting aan de Belastingdienst af te dragen. De afdracht van omzetbelasting en de teruggaaf van op facturen betaalde omzetbelasting vindt plaats door middel van een aangifte omzetbelasting, die in het begin per kwartaal gedaan dient te worden. Indien de per saldo op jaarbasis af te dragen omzetbelasting minder dan 1.883,- bedraagt, kan de kleine ondernemersregeling (k.o.r.) toegepast worden. Onder saldo wordt verstaan de af te dragen omzetbelasting over de huur (6%), minus de door u op facturen betaalde omzetbelasting. De kleine ondernemersregeling in de omzetbelasting houdt in, dat u in het geheel geen omzetbelasting af hoeft te dragen als het te betalen saldo op jaarbasis minder is dan 1.345,-. Indien het saldo ligt tussen 1.345,- en 1.883,- vindt een vermindering van af te dragen omzetbelasting plaats. Het niet hoeven afdragen van omzetbelasting op grond van de kleine ondernemersregeling betekent een direct voordeel voor u. Door de kleine ondernemersregeling kunt u zelfs meerdere recreatievilla s bezitten zonder dat u jaarlijks omzetbelasting hoeft af te dragen. Overdrachtsbelasting Nu u een nieuw te bouwen villa koopt is er over de levering van de recreatievilla omzetbelasting verschuldigd die u van de fiscus kunt terugvorderen en geen overdrachtsbelasting. Een levering van een recreatievilla voor, op of binnen twee jaar na eerste ingebruikneming is steeds belast met omzetbelasting en niet met overdrachtsbelasting. Een verkoop van de villa na twee jaar na eerste ingebruikneming zal in het algemeen wel tot heffing van overdrachtsbelasting leiden. Voor verdere informatie kunt u terecht bij: WEA Middelburg Park Veldzigt DX Middelburg Telefoon: Fax: Deze fiscale informatie is met zorg opgesteld. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. 10 Residence Klein Vink

11 6. Financiering De financiering van uw recreatievilla vraagt een zorgvuldige afstemming tussen uw wensen en de mogelijke invulling. Ons samenwerkingsverband met Capital Vision te Goes staat borg voor een invulling op maat. Capital Vision heeft financieringsarrangementen bij diverse Nederlandse financiële instellingen speciaal gericht op de recreatiewoningenmarkt. Uiteraard bent u geheel vrij in de keuze van financier en financiering. Voor meer informatie over de diverse invullingen en voor doorverwijzing naar financiële partijen adviseren wij u contact op te nemen met: Capital Vision De heer J.F. (Coos) van den Ouden Business Center de Stadspoort Piet Heinstraat 19 Postbus 89, 4460 AB Goes Telefoon: Telefax: disclaimer Alhoewel deze brochure algemene verkoopinformatie Residence Klein Vink met grote zorg is samengesteld en er rederlijkerwijs alles in het werk is gesteld door Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV om er voor te zorgen dat de informatie actueel en accuraat is, is het toch mogelijk dat de brochure onjuistheden of typefouten bevat. Ook is er de mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen van overheidswege ten aanzien van deze informatie. Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV geeft geen garanties over de juistheid en volledigheid van de in de brochure opgenomen informatie. geen rechten worden ontleend. Het eigendomsrecht van namen, afbeeldingen, logo s en foto s berust bij Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV. Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen in de brochure en deze disclaimer aan te brengen. Verder aanvaardt Ontwikkelingsmaatschappij Klein Vink BV geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie in deze brochure. Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, in deze brochure is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de villa s. Het zijn geen bindende tekeningen en foto s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook Residence Klein Vink 11

12 w w w. r e s i d e n c e k l e i n v i n k. n l

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE Zuytland Buiten 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Procedure verkoop 4 3. Gebruiksmogelijkheden 5 4. Koopsom en parkbijdrage 7 5. Vaste en variabele kosten 8 6. Fiscale informatie

Nadere informatie

Beleggersinformatie. Beleggen in Kustpark Zeebad. Exclusief financieringsarrangement. via Rabobank. Kustpark Zeebad. kustparkzeebad.

Beleggersinformatie. Beleggen in Kustpark Zeebad. Exclusief financieringsarrangement. via Rabobank. Kustpark Zeebad. kustparkzeebad. Beleggersinformatie Kustpark Zeebad Exclusief financieringsarrangement via Rabobank Beleggen in Kustpark Zeebad Top belegging aan de Noordzeekust Uitstekende verhuurlocatie aan de kust Royale percelen

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie 225 recreatiewoningen Roggel. Fase 3. Waardevast investeren en Bourgondisch recreëren!

Algemene verkoopinformatie 225 recreatiewoningen Roggel. Fase 3. Waardevast investeren en Bourgondisch recreëren! Z RD EE D NT 9 AN ME 8 EN AR DE INA EG N G G RE IE PA 225 recreatiewoningen Roggel Fase 3 Waardevast investeren en Bourgondisch recreëren! april 2011 Colofon Initiatief: Ontwikkeling: Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Beleggersinformatie Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Gegarandeerd 5% rendement op de Beach Houses en woningtype Zandwijck + exclusief financieringsarrangement via Rabobank Beleggen in Noordzee Beach

Nadere informatie

Voorwoord. inhoudsopgave

Voorwoord. inhoudsopgave algemene verkoopinformatie, oktober 2012 Voorwoord inhoudsopgave Voorwoord... 2 Procedure aankoop... 3 Gebruiksmogelijkheden... 4 Indicatie vaste en variabele kosten... 7 Roompot vakanties... 9 Fiscale

Nadere informatie

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Gegarandeerd netto rendement tot wel 6,5% met een looptijd van 10 jaar!

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Gegarandeerd netto rendement tot wel 6,5% met een looptijd van 10 jaar! Beleggersinformatie Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Gegarandeerd netto rendement tot wel 6,5% met een looptijd van 10 jaar! Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Top belegging aan de

Nadere informatie

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Gegarandeerd netto rendement tot wel 6,5% met een looptijd van 10 jaar!

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Gegarandeerd netto rendement tot wel 6,5% met een looptijd van 10 jaar! Beleggersinformatie Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Gegarandeerd netto rendement tot wel 6,5% met een looptijd van 10 jaar! Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Top belegging aan de

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie. (versie 2, mei 2013)

Algemene verkoopinformatie. (versie 2, mei 2013) Algemene verkoopinformatie (versie 2, mei 2013) Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. PROCEDURE VERKOOP 3. GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN 4. INDICATIE VASTE EN VARIABELE KOSTEN 5. OPBRENGSTEN EN KOSTEN, HET RENDEMENT

Nadere informatie

Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog

Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog Algemene verkoopinformatie, april 2014 Voorwoord Procedure aankoop ligt op loopafstand van het heerlijk schone en uitgestrekte Noordzeestrand. In

Nadere informatie

Uw eigen duinvilla pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee

Uw eigen duinvilla pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee Uw eigen duinvilla pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee Algemene verkoopinformatie, maart 2013 Voorwoord Pal achter de duinen van het Zuid-Hollandse Ouddorp aan Zee, op de kop van Goeree, verrijst

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE Inhoud Voorwoord...2 Procedure verkoop...3 Gebruiksmogelijkheden...4 Indicatie vaste en variabele kosten...6 Voorbeeld vaste en variabele kosten...7 Beheer van het gebouw...8

Nadere informatie

Uw eigen duinvilla pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee

Uw eigen duinvilla pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee Uw eigen duinvilla pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee Algemene verkoopinformatie, november 2016 Voorwoord Pal achter de duinen van het Zuid-Hollandse Ouddorp aan Zee, op de kop van Goeree, verrijst

Nadere informatie

- ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE FASE 1 - SEPTEMBER

- ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE FASE 1 - SEPTEMBER - ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE FASE 1 - SEPTEMBER 2013 Een vakantievilla op Marinapark Leukermeer; een schitterend bezit! 2 Marinapark Leukermeer Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, VERHUUR

Nadere informatie

25 recreatiewoningen peeldijk handel

25 recreatiewoningen peeldijk handel 25 recreatiewoningen peeldijk handel Uw Uw makelaar Marlon Huijbers 06 10 344 308 marlon@heuvel.nl makelaar Franc van Beeck 0622 421 712 franc@heuvel.nl Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Met trots

Nadere informatie

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Beleggersinformatie Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Gegarandeerd 5% rendement op de Beach Houses en woningtype Zandwijck + exclusief financieringsarrangement via Rabobank Beleggen in Noordzee Beach

Nadere informatie

Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog

Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog Algemene verkoopinformatie, september 2016 Voorwoord Procedure aankoop ligt op loopafstand van het heerlijk schone en uitgestrekte Noordzeestrand.

Nadere informatie

Algemene Verkoopinformatie. Uw eigen luxe lodge op Ameland maart 2017

Algemene Verkoopinformatie. Uw eigen luxe lodge op Ameland maart 2017 Algemene Verkoopinformatie Uw eigen luxe lodge op Ameland maart 2017 2 Voorwoord Op het prachtige vakantie-eiland Ameland biedt Roompot Vakanties op Vakantiepark Boomhiemke 140 luxe lodges te koop aan.

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie. Kustpark Zeebad mei 2017

Algemene verkoopinformatie. Kustpark Zeebad mei 2017 Algemene verkoopinformatie mei 2017 Inhoudsopgave Aankoopprocedure 2 Voorwoord 2 Aankoopprocedure Gebruiksmogelijkheden 4 Opties/inventaris 5 Inzicht in kosten 6 Roompot Vakanties 8 Fiscale informatie

Nadere informatie

Kustpark Zeebad UW EIGEN LUXE LODGE AAN DE ZEEUWSE KUST

Kustpark Zeebad UW EIGEN LUXE LODGE AAN DE ZEEUWSE KUST UW EIGEN LUXE LODGE AAN DE ZEEUWSE KUST Algemene verkoopinformatie, september 2016 Voorwoord Procedure aankoop Op een unieke locatie in de populaire Zeeuws-Vlaamse badplaats Breskens realiseert Roompot

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie. Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad december 2016

Algemene verkoopinformatie. Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad december 2016 Algemene verkoopinformatie Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad december 2016 2 Voorwoord Een nieuwe parel aan het Zeeuws-Vlaamse Noordzeestrand verrijst binnenkort in Nieuwvliet-Bad. In navolging op

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Kustpark Zeebad UW EIGEN LUXE LODGE AAN DE ZEEUWSE KUST

Kustpark Zeebad UW EIGEN LUXE LODGE AAN DE ZEEUWSE KUST UW EIGEN LUXE LODGE AAN DE ZEEUWSE KUST Algemene verkoopinformatie, juni 2014 Voorwoord Procedure aankoop Op een unieke locatie in de populaire Zeeuws-Vlaamse badplaats Breskens realiseert Roompot Vakanties

Nadere informatie

lezen in het model verhuurbemiddelingsovereenkomst. Op basis van de ervaringscijfers

lezen in het model verhuurbemiddelingsovereenkomst. Op basis van de ervaringscijfers Chateau Fauquemont VILLAPARK CHÂTEAU FAUQEMONT Verhuur via LANDAL GREENPARKS De verhuur van VILLAPARK CHÂTEAU FAUQEMONT is in handen van LANDAL GREENPARKS. Landal Greenparks is met 50 parken in verhuur

Nadere informatie

Wilt u uw recreatiewoning verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale verhuur

Nadere informatie

ENJOY YOUR LEISURE INVESTMENT

ENJOY YOUR LEISURE INVESTMENT Bospark Lunsbergen BORGER DRENTHE powered by ENJOY YOUR LEISURE INVESTMENT WWW.ORISANTLEISURE.NL 1 ENJOY YOUR LEISURE INVESTMENT Bospark Lunsbergen BORGER DRENTHE In Drenthe, pal naast natuurgebied Gieten-Borger

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt:

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning 2. Financieringsmogelijkheden 3. Verzekeringen 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning

Nadere informatie

Wilt u uw recreatieappartement verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale

Nadere informatie

Wilt u uw recreatiewoning verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale verhuur

Nadere informatie

exclusieve (hotel)appartementen

exclusieve (hotel)appartementen exclusieve (hotel)appartementen het juweel aan de noordzee in houd 04 De luxe, het gemak en comfort op gepast niveau 06 begin de dag zilt 07 alles zo dichtbij 08 ontdek de afwisseling 09 hotelservice

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie Algemene verkoopinformatie het juweel aan de noordzee 2 het aan de juweel noordzee in houd 03 voorwoord 04 Bouwfonds 07 Arcus group 08 Largo villas 10 Procedure aankoop 12 gebruiksmogelijkheden 14 architectuur

Nadere informatie

Brochure Recreatiewoning

Brochure Recreatiewoning Brochure Recreatiewoning 1. Algemeen 2. 2. De Markt 2. 3. Hoofdverblijf 2. 4. Financiering van de recreatiewoning 3. 5. Aankoop van de recreatiewoning 4. 6. Financieren via uw woonhuis 4. 7. Hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

Wilt u uw recreatiewoning verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale verhuur

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie Algemene verkoopinformatie november 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Procedure aankoop... 6 Gebruiksmogelijkheden... 8 Opties/Inventaris...12 Indicatie vaste & variabele kosten...14 Fiscale informatie...17

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Wilt u uw recreatiewoning verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale verhuur

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Investeren in vakantie...

65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Investeren in vakantie... 65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Investeren in vakantie... Welkom... De interesse voor investeren in steen wint nog steeds aan populariteit, ook al is geld verdienen in vastgoed van alle

Nadere informatie

BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR

BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR BTW-ASPECTEN WATERVILLA ZILVEREN SCHOR In deze brochure worden de belangrijkste vragen op het gebied van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (hierna Wet OB) behandeld die zich voordoen bij de aankoop, de

Nadere informatie

Te koop: Landal De Bloemert 6

Te koop: Landal De Bloemert 6 Te koop: Landal De Bloemert 6 Omschrijving Vrijstaande 12-persoons recreatiewoning Landal De Bloemert is prachtig aan het water en nabij de bossen gelegen. Vanuit de eigen jachthaven kunt u zo het Zuidlaardermeer

Nadere informatie

Woning Verkoop Garant geeft zekerheid

Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Naar een nieuw appartement? Het kan zonder zorgen. Woning Verkoop Garant neemt alle risico s uit handen. U heeft misschien al

Nadere informatie

Asselsestraat 328-328b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Asselsestraat 328-328b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Asselsestraat 328-328b Apeldoorn Kenmerken Te koop Vraagprijs BTW Bedrijfsruimte 495.000,- k.k. Niet BTW belast Oppervlakte Circa 669m² Ligging Aanvaarding Woonomgeving in overleg Te koop Bedrijfsruimte

Nadere informatie

KOPERSWIJZER STRANDHUISJES JULIANADORP AAN ZEE 16 september 2015

KOPERSWIJZER STRANDHUISJES JULIANADORP AAN ZEE 16 september 2015 1 KOPERSWIJZER STRANDHUISJES JULIANADORP AAN ZEE 16 september 2015 INTRODUCTIE Het project met Strandhuisjes te Julianadorp aan Zee is een initiatief van Pieter Olthof en Emile Zonneveld. Twee succesvolle

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Second Home september 2016 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Maurice De Clercq & Nurefsan Koç Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

Kanaal Zuid 145-147. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Kanaal Zuid 145-147. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Kanaal Zuid 145-147 Apeldoorn Kanaal Zuid 145-147 te Apeldoorn Kenmerken Te koop Vraagprijs BTW Oppervlakte Perceeloppervlakte Ligging Bedrijfsruimte, kantoorruimte, bouwgrond, Loodsen en dienstwoning

Nadere informatie

Wilt u uw recreatiewoning verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale verhuur

Nadere informatie

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM jouwhuis.nu WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw

Nadere informatie

Woning Verkoop Garant geeft zekerheid

Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Naar een nieuwe woning? Het kan zonder zorgen. Woning Verkoop Garant neemt alle risico s uit handen. U heeft misschien al weken

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Molenstraat 0-ong. Reek Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. 1 Locatie Vraagprijs : Molenstraat ong. 5375 te Reek : 250.000,--

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Objectinformatie. Kalmarweg 18 te Groningen

Objectinformatie. Kalmarweg 18 te Groningen Objectinformatie Inhoudsopgave 1. Informatie 2. Ligging 3. Kadastrale informatie 4. Overige informatie 5. Foto s 6. Contactgegevens Informatie Op het goed bereikbare bedrijventerrein Eemspoort wordt het

Nadere informatie

TE KOOP AZIËLAAN SX UTRECHT. VRAAGPRIJS: ,- k.k.

TE KOOP AZIËLAAN SX UTRECHT. VRAAGPRIJS: ,- k.k. TE KOOP AZIËLAAN 716 3526 SX UTRECHT Antonius Matthaeuslaan 19 3515 AN Utrecht telefoon 030 271 00 04 info@wijmakelaardij.nl www.wijmakelaardij.nl NL20 INGB 0004 7756 49 kvk 30216129 btw NL8201.24.989.B01

Nadere informatie

de Hoef Westzijde 3 A

de Hoef Westzijde 3 A de Hoef Westzijde 3 A DE HOEF (UTRECHT) Koop Lenstra Makelaars Uithoorn Amstelplein 6-12 1423 CN Uithoorn T 0297-524124 uithoorn@kooplenstra.nl www.kooplenstra.nl Vraagprijs 199.000,- kosten koper Bouwperceel

Nadere informatie

1 Introductie Roompot Vakanties. 2 Werkzaamheden Roompot Vakanties

1 Introductie Roompot Vakanties. 2 Werkzaamheden Roompot Vakanties Verhuurinformatie 2012-2013 Noordzee Résidence Cadzand-Bad 1 Introductie Roompot Vakanties 2 Werkzaamheden Roompot Vakanties 3 De verschillende verhuurbemiddelings-/huurovereenkomsten 3.1 Met variabele

Nadere informatie

SPORTLAAN 412E TE AMSTELVEEN

SPORTLAAN 412E TE AMSTELVEEN Amsterdamseweg 415, 1181 BP Amstelveen Telefoon: 020-6459446 E-mail: amstelveen@ludenhoff.nl, Internet: www.ludenhoff.nl KvK nummer 33144536, BTW nummer 92.44.864.B.01 ABN AMRO Bank: NL94ABNA0437304744

Nadere informatie

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT Van Humboldtstraat 34 UTRECHT De Meern Meerndijk 17 3454 HM De Meern T: 030-241 61 71 E: demeern@nenh.nl Utrecht Kievitstraat 4 3514 VB Utrecht T: 030-272 39 59 E: utrecht@nenh.nl Van Humboldtstraat 34

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Makelaardij en alle taxaties Wijststraat ong. Heesch Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. Bouwkavel van ca. 1.350m² voor

Nadere informatie

Plan van aanpak fiscale afwikkeling Onrechtmatige Woonsituaties

Plan van aanpak fiscale afwikkeling Onrechtmatige Woonsituaties Plan van aanpak fiscale afwikkeling Onrechtmatige Woonsituaties Bij controles van panden komen we een veelheid aan situaties tegen waarbij sprake kan zijn van fiscale onjuistheden. Hierna zal ik per situatie

Nadere informatie

Objectinformatie. Narvikweg 9 te Groningen

Objectinformatie. Narvikweg 9 te Groningen Objectinformatie Inhoudsopgave 1. Informatie 2. Ligging 3. Kadastrale informatie 4. Overige informatie 5. Foto s 6. Contactgegevens Informatie Op bedrijventerrein Euvelgunne gelegen vrijstaand bedrijfspand

Nadere informatie

TE KOOP. Landal De Vlegge (Korhoen 9) 409 SIBCULO. Vraagprijs ,- k.k.

TE KOOP. Landal De Vlegge (Korhoen 9) 409 SIBCULO. Vraagprijs ,- k.k. TE KOOP Landal De Vlegge (Korhoen 9) 409 SIBCULO Vraagprijs 92.500,- k.k. OMSCHRIJVING 4-persoons luxe vrijstaande recreatiewoning In het bosrijke Twente op Landal De Vlegge te Sibculo is deze vrijstaande

Nadere informatie

Ondernemen vanuit uw eigen woning

Ondernemen vanuit uw eigen woning Ondernemen vanuit uw eigen woning Het ondernemen vanuit het eigen huis, het "thuiswerken", wordt steeds populairder. De kosten van het ondernemen vanuit uw eigen huis zijn in principe niet aftrekbaar.

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

Verkoopinformatie. Camperstraat 38 te Amsterdam

Verkoopinformatie. Camperstraat 38 te Amsterdam Verkoopinformatie Camperstraat 38 te Amsterdam 1 Eigenaar Gemeente Amsterdam is voornemens haar eigendom gelegen in de Camperstraat te Amsterdam te vervreemden. De propositie betreft de erfpacht van een

Nadere informatie

DO S & DONT S BIJ DE AANKOOP VAN EENTWEEDE WONING IN PORTUGAL

DO S & DONT S BIJ DE AANKOOP VAN EENTWEEDE WONING IN PORTUGAL DO S & DONT S BIJ DE AANKOOP VAN EENTWEEDE WONING IN PORTUGAL Hartelijk dank voor uw belangstelling voor ons E-book Do s & Dont s bij de aankoop van een tweede woning in Portugal. Met dit E-book willen

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Royaal vrijstaand woon-/winkelpand (detailhandel) met vele mogelijkheden om wonen en werken gemakkelijk te combineren.

Royaal vrijstaand woon-/winkelpand (detailhandel) met vele mogelijkheden om wonen en werken gemakkelijk te combineren. Kerkstraat 7 3295 BD s-gravendeel 078 673 7244 e-mail marquis@marquis.nl Strijen, Bosweg 17b Royaal vrijstaand woon-/winkelpand (detailhandel) met vele mogelijkheden om wonen en werken gemakkelijk te combineren.

Nadere informatie

Landal Bad Boltenhagen

Landal Bad Boltenhagen Landal Bad Boltenhagen Fiscale Aspecten 1 Deelgebied In deze notitie worden de Duitse en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur van een vakantiewoning op vakantiepark Landal

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

BELEGGING 5,3% NETTO 15 JAAR LANG

BELEGGING 5,3% NETTO 15 JAAR LANG Property with a Smile! CENTER PARCS ARDENNES PROPERTY WITH A SMILE BELEGGING 5,3% NETTO 15 JAAR LANG Zeer interessante belegging met 5,3% GEGARANDEERD NETTO jaarlijks rendement voor een periode van 15

Nadere informatie

Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26

Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26 Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26 Wegwijzer Dank u voor uw belangstelling voor de woningen in het nieuwbouwproject Wiener & Co. Wiener & Co wordt gebouwd op een unieke plek, omdat u hier

Nadere informatie

Betaal minder belasting voor de verhuur van je Spaanse woning

Betaal minder belasting voor de verhuur van je Spaanse woning Loftsi.nl Betaal minder belasting voor de verhuur van je Spaanse woning Tips & tricks om de Spaanse Inkomstenbelasting bij verhuur te verlagen Vastgoedbezit in privé Uitgave: april 2015 www.loftsi.nl support@loftsi.nl

Nadere informatie

TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT. VRAAGPRIJS: 234.000,- k.k.

TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT. VRAAGPRIJS: 234.000,- k.k. TE KOOP OUDWIJKERDWARSSTRAAT 90 BIS 3581 LH UTRECHT Antonius Matthaeuslaan 19 3515 AN Utrecht telefoon 030 271 00 04 info@wijmakelaardij.nl www.wijmakelaardij.nl NL20 INGB 0004 7756 49 kvk 30216129 btw

Nadere informatie

NEER. Huurprijs vanaf 333,-- per maand excl. BTW HELDENSEWEG 25

NEER. Huurprijs vanaf 333,-- per maand excl. BTW HELDENSEWEG 25 NEER HELDENSEWEG 25 Op kleinschalig industrieterrein gelegen Diverse bedrijfsunits In grootte variërend van 50 m² tot 195 m² Loods, totaal groot 500 m² Kantoorunit, groot 57 m² Huurprijs vanaf 333,-- per

Nadere informatie

AMSTERDAM Transvaalkade 101

AMSTERDAM Transvaalkade 101 AMSTERDAM Transvaalkade 101 VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRAAGPRIJS 170.000,= K.K. AMSTERDAM OOST TRANSVAALKADE 100 Op loopafstand van zowel het Oosterpark als Park Frankendael bieden wij een licht 2- kamer

Nadere informatie

!"#$%&'()$*+),-'%."/*0#)1.2*3..4%.1*56* 5*7.8)."-*596:*

!#$%&'()$*+),-'%./*0#)1.2*3..4%.1*56* 5*7.8).-*596:* !"#$%&'()$+),-'%."/0#)1.23..4%.156 57.8)."-596: ;.."#.8+),-'%."/0#)1.? 9##:"&51&;&5(?..5("&//&@-4/&/##%$#;;&5A"-4#%5..;21)$=#51&",-4/#;&51&/#$(&5? '&5(".@&@-::-5:-50#)1.5.,-49&('&5(");&59&(B#@C&"/?

Nadere informatie

Bovendien zijn recent de inbouwkeuken met inbouwapparatuur, de badkamer en het toilet vernieuwd.

Bovendien zijn recent de inbouwkeuken met inbouwapparatuur, de badkamer en het toilet vernieuwd. Hoornsediep 103 te Groningen Deze geheel gemoderniseerde vier-kamer maisonnette is gelegen op een fraaie locatie met een vrij uitzicht over het Hoornsediep en op loopafstand van het centrum en het Centraal

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Johan de Wittlaan XM Arnhem

Johan de Wittlaan XM Arnhem Johan de Wittlaan 281-1 6828 XM Arnhem WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

's-gravelandseweg 131 Hilversum

's-gravelandseweg 131 Hilversum Oppervlakte 175 m² 30.000,- per jaar (excl. BTW) Kenmerken Kenmerken object Hoofdbestemming Ligging Oppervlakte In units vanaf Parkeerfaciliteiten Huurprijs Kantoorruimte in woonwijk 175 m² 175 m² niet

Nadere informatie

Luxe appartement op de 2e verdieping

Luxe appartement op de 2e verdieping Luxe appartement op de 2e verdieping CHARLEY TOOROPSTRAAT 30 TE WESTKAPELLE Vraagprijs 349.000,= v.o.n. Zwaan Makelaars Dorpsplein 25 4371 AB Koudekerke Tel: 0118-553288 E-mail: info@zwaanmakelaars.nl

Nadere informatie

Landal Mont Royal - Kröv Fiscale aspecten

Landal Mont Royal - Kröv Fiscale aspecten Landal Mont Royal - Kröv Fiscale aspecten Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een In deze notitie worden de Duitse en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur van een

Nadere informatie

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6

Kopen met erfpacht. Brochure Kopen met erfpacht 13.06 februari 2014. Pagina 1 van 6 Kopen met erfpacht is aantrekkelijk omdat u de grond niet direct hoeft te kopen. De belangrijkste factoren die de koopprijs van een woning tot stand brengen zijn de grond waarop het huis is gebouwd en

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

CONCEPT ALGEMENE BEPALINGEN TOT VERHUUR VAN RECREATIEWONINGEN

CONCEPT ALGEMENE BEPALINGEN TOT VERHUUR VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT ALGEMENE BEPALINGEN TOT VERHUUR VAN RECREATIEWONINGEN door Roompot Service op DATUM vastgesteld en op DATUM gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Middelburg en aldaar ingeschreven onder

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

Oude Deldenerweg 205-251 Enschede

Oude Deldenerweg 205-251 Enschede Oude Deldenerweg 205-251 Enschede WitteWoning Makelaars WitteWoning Makelaars is een makelaardijformule met vestigingen door heel Nederland. Wij zijn u graag van dienst met onze specialisten op verschillende

Nadere informatie

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in

Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in Voorwaarden en condities Wooncomfort Notarisservice All-in De Wooncomfort Notarisservice wordt naar keuze aangeboden als een All-in dienstverlening of als budget dienstverlening. Kiest u voor het all-in

Nadere informatie

NOORDDAMMERLAAN 94 TE AMSTELVEEN

NOORDDAMMERLAAN 94 TE AMSTELVEEN Amsterdamseweg 415, 1181 BP Amstelveen Telefoon: 020-6459446 E-mail: amstelveen@ludenhoff.nl, Internet: www.ludenhoff.nl KvK nummer 33144536, BTW nummer 92.44.864.B.01 ABN AMRO Bank: NL94ABNA0437304744

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Loolaan 554. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Loolaan 554. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Loolaan 554 Apeldoorn Loolaan 554 te Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 150,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 390m² In units vanaf Circa 100m² Ligging Aanvaarding Woonomgeving

Nadere informatie

Vraagprijs 158.400,-- k.k.

Vraagprijs 158.400,-- k.k. BUGGENUM BERGSTRAAT 16 Schitterende bouwkavel Oppervlakte circa 1.800 m² Eventueel ook gedeelte te koop Bebouwingsvoorschriften op aanvraag Vraagprijs 158.400,-- k.k. INFORMATIE OVERIGE VOOR U BELANGRIJKE

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Vrijstaande recreatiewoning ca. 50 m 2 woonopp. Vakantiepark t Vosseven Lochtstraat 26 R35 Stramproy VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIEVEILING

Vrijstaande recreatiewoning ca. 50 m 2 woonopp. Vakantiepark t Vosseven Lochtstraat 26 R35 Stramproy VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIEVEILING Vrijstaande recreatiewoning ca. 50 m 2 woonopp. TE KOOP Vakantiepark t Vosseven Lochtstraat 26 R35 Stramproy VIA BOG-AUCTIONS.COM ONLINE EXECUTIEVEILING DONDERDAG 15 OKTOBER 2015 VAN 10.30-10.45 uur VIA

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie