Handleiding Primair Onderwijs. Schooljaar September 2009 Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Primair Onderwijs. Schooljaar 2009-2010. September 2009 Versie 1"

Transcriptie

1 Handleiding Primair Onderwijs Schooljaar September 2009 Versie 1

2 Inhoudsopgave Blz. 1 BOVO-procedure Tijdschema voor Primair Onderwijs (PO) Stappenplan voor Leerwegondersteuning (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO) Stappenplan voor vmbo zonder LWOO, HAVO, VWO 6 2 Beheer Informatie over gebruikers en rollen Aanmaken en muteren gebruikers Aanmaken en muteren rollen van gebruikers Aantal leerlingen per scherm Uitvoering onderzoek LAT/CAP/SEM Voorkeursinstrumenten voor onderzoek LAT/CAP/SEM Aanmaken en muteren onderzoekers CAP/SEM 11 3 Schoolgegevens en directie Bekijken stamgegevens school Wijzigen aanvullende schoolgegevens Aanmaken en muteren contactpersonen Overzicht gebruikers loket Indienen verzoek wijzigen stamgegevens Status schoolgegevens 14 4 KP: Administratie Selectiemogelijkheden bij leerlingschermen Doorbladeren naar een volgend leerlingscherm Specificeren subgroepen en contactpersonen Vaststellen leerlingen Kernprocedure (= BOVO-procedure) Toevoegen ontbrekende leerlingen Aanvullen/muteren correspondentiegegevens leerlingen Verwijderen zelf toegevoegde leerlingen Bestemming buiten BOVO Invullen organisatie LAT/CAP/SEM per leerling Invullen schoolloopbaan Invullen Drempelonderzoek voor meerdere leerlingen Invullen basisschooladvies (BSA) en scores Eindtoets Basisonderwijs (Cito) Printen toestemmingsformulier ouders voor CAP-onderzoek Printen Aanmeldingsformulier Printen OKR-doc s en bijlagen Vrijgeven OKR-doc's naar VO Opslaan HCO-onderzoeken op eigen computer Opslaan OKR-doc's en bijlagen op eigen computer 26 Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

3 Inhoudsopgave Blz. 5 KP: Onderwijskundig Rapport (OKR-doc) opstellen Vooraf over het OKR-doc Berichten BSA (Basisschooladvies) - CITO-score (1) Schoolloopbaan (2) Aanvullende info (3) Invullen LAT (Leerachterstandenonderzoek) (4) Invullen CAP (Capaciteitenonderzoek = Intelligentie-onderzoek) (5) Invullen SEM (Sociaal Emotioneel Onderzoek) (6) Speciale begeleiding (7) Bekijken HCO-onderzoek LAT/CAP/SEM Afdrukvoorbeeld OKR-doc DVL (Docenten Vragen Lijst) Toevoegen bijlagen bij CAP en SEM 43 6 KP: Onderwijskundig Rapport (OKR-doc) naar VO Berichten Afdrukvoorbeeld OKR-doc Bijlagen aanwezig / Toevoegen bijlagen aan OKR-doc OKR-doc gereed melden voor accordeur (Gereed gemeld) Accorderen en vrijgeven OKR-doc voor VO Heropenen OKR-doc Opslaan OKR-doc + bijlagen op computer 47 7 KP: Overzichten Deelnemende VO-scholen Exporteren leerlinggegevens (csv) Evaluatie overleg Overzicht evaluatie overleg In- en uitschrijfbewijzen geplaatste leerlingen 49 > Totaal overzicht (leerling per regel) 50 > Overzicht per leerling (leerling per bladzijde) 50 8 Handleidingen 50 9 Afkortingenlijst Handige adressen en contacten BOVO-digitaal: de overstap naar VO in het kort 52 Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

4 1 BOVO-procedure 1.1 Tijdschema voor PO Data Activiteit Primair Onderwijs e schooldag t/m Beheerder BD > inrichten systeem + selecteren leerlingen die naar het VO gaan. wo di do Uiterlijk wo do t/m tot uur: Voorlichting aan PO over de BOVO-procedure tot uur: Cursus voor starters in BD Bij afnemen CAP door HCO: Deadline aanmelden CAP voor lln met een vermoedelijk PrO- of LWOO-advies: - In BD: invullen organisatie CAP > HCO aanvinken. - Excellbestand HCO is opgestuurd (ontvangt de school van de BOVO). PO print in BD toestemmingsformulier uit voor de ouders van de lln voor PrO en LWOO voor het CAP-onderzoek en laten dit ondertekenen. Didactische toetsen (goedgekeurd door de COTAN) afnemen bij alle PrO- en vmbo-leerlingen en resultaten invoeren in BD. Is de LA meer dan 1,5 jaar en is de lln nog niet opgegeven voor CAP > dan alsnog aanmelden bij HCO (zie 14- en 15-10) of ander test-bureau of testers t/m Herfstvakantie t/m CAP-onderzoeken. NB: de ondertekende toestemmings-formulieren zijn aanwezig op locatie van afname. ma wo wo vr t/m uur: BOVO-verdiepings-middag voor PO & VO (facultatief). Thema: Doorgaande taallijnen. Uitwisselingsmarkten. Alle IQ-uitslagen voor PrO- en LWOO-leerlingen zijn verwerkt in BD door testbureau of testers. LA s meer dan 1,5 jaar maar IQ tussen de 91 en 120? Lln moet SEMtest doen. Indien gewenst kunnen lln getest worden via het SWVZHW (BOVO). Lln tot aanmelden via het ontvangen aanmeldingsformulier t/m Kerstvakantie Printen aanmeldingsformulieren in BD en uitreiken aan alle leerlingen voor PrO en LWOO OKR voor alle lln PrO en LWOO zijn digitaal ingevuld en vrijgegeven. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

5 Data Uiterlijk Activiteit Primair Onderwijs Invoeren / invoegen evt. uitslagen intelligentieonderzoeken en profielbladen in BD voor leerlingen met een vmbo-, havo-, vwo-advies (die niet deelnemen aan de Cito Eindtoets). Printen aanmeldingsformulieren in BD en uitreiken aan alle leerlingen voor vmbo, havo, vwo De OKR s van voor alle leerlingen zijn digitaal ingevuld en vrijgegeven (excl. uitslag Cito Eindtoets). 02- t/m Afname Cito Eindtoets t/m Voorjaarsvakantie t/m Uitslagen Cito Eindtoets worden naar PO scholen gestuurd (door Cito). v,a v.a Wanneer de leerling definitief geplaatst is op de VO-school dienen de originele onderzoeksverslagen en profielbladen m.b.t. intelligentieonderzoeken en/of sociaal-emotionele onderzoeken naar de VO-school te worden opgestuurd. 2 e VO aanmeldingsperiode: Alle leerlingen die na de 1e periode nergens aangemeld of uitgeloot zijn, kunnen zich na afsluiting van de 1e aanmeldingsronde aanmelden op een (volgende) VO-school t/m Paasweekend t/m In BD controleren of alle lln zijn aangemeld of geplaatst. Uiterlijk wo Namen van niet-geplaatste leerlingen doorgeven aan de BOVO via uur: BOVO-verdiepings-middag voor PO & VO (facultatief) t/m Meivakantie Pinksteren wo wo Week 24 of 25 Uitwisselingsmarkten. Sport olympiade voor de Haagse groep 8 leerlingen Data nog onbekend. Voor info: wo do vr Kennismakingsdagen op nieuwe VO school t/m Printen in- en uitschrijfbewijzen voor eigen dossiers. t/m Export van alle bestanden uit BD naar eigen PC BD wordt voor PO gesloten t/m Zomervakantie Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

6 1.2 Stappenplan voor Leerwegondersteuning (LWOO) en Praktijkonderwijs ( PrO) Om een leerling het basisschooladvies LWOO of PrO te kunnen geven moet u een aantal stappen doen: De school neemt didactisch onderzoek af om leerachterstanden te bepalen. De RVC-VO publiceert jaarlijks een regeling en een lijst met toegestane instrumenten (zie BOVO-digitaal > Handleidingen > overzicht lijst screenings- en testinstrumenten LWoO-PrO schooljaar ). Het gaat om toetsen op de gebieden Technisch Lezen (TL), Begrijpend Lezen (BL), Spelling (SP) en Inzichtelijk Rekenen (IR). LET OP: De toets(en) moet(en) in het huidige schooljaar of daarna zijn afgenomen. Voor LWOO moet er op minimaal 2 gebieden een leerachterstand zijn 25% en < 50%, waarvan 1 van de gebieden Begrijpend Lezen (BL) of Inzichtelijk Rekenen (IR) is. Voor PrO moet er op minimaal 2 gebieden een leerachterstand zijn 50%, waarvan 1 van de gebieden Begrijpend Lezen (BL) of Inzichtelijk Rekenen (IR) is. De berekening van de LA is: LA in % = ( 1 (DLE / DL) ) x 100% DL wordt bepaald a.d.h.v. datum onderzoek + schoolloopbaan groep 3 t/m 8. Zet de resultaten in BOVO-digitaal en zorg dat alle profielbladen en overige bijlagen van dit onderzoek als digitaal bestand zijn toegevoegd. Voor het drempelonderzoek: zie H 4.11 en H 5.6. Er moet een intelligentieonderzoek worden afgenomen. Dit kan via het HCO (zie H 2.5). Indien het intelligentieonderzoek niet door het HCO is afgenomen: Zet de resultaten in BOVOdigitaal en zorg dat alle profielbladen en overige bijlagen van dit onderzoek als digitaal bestand zijn toegevoegd. Voor onderzoeken via het HCO: zie H 5.7. Is het IQ > 90, dan moet er ook nog een sociaal-emotionele test worden afgenomen. Dit kan via het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. Zet de resultaten in BOVO-digitaal en zorg dat alle profielbladen en overige bijlagen van dit onderzoek als digitaal bestand zijn toegevoegd. Vul alle overige gegevens van het OKR-doc zo volledig mogelijk in (aanvullende gegevens en speciale begeleiding). Sla het didactisch leerlingvolgsysteem (zoals bv. het Cito LOVS) op op uw computer en voeg dit toe als bijlage in BOVO-digitaal. Vul desgewenst de docentenvragenlijst (DVL) in. Accordeer de OKR-doc s en geef deze vrij voor het VO. Stuur alle originele test- en toetsdocumenten met blauwe handtekening naar de VO-school, waar de leerling geplaatst is. Daarnaast dient voor een PrO-leerling ALTIJD een zienswijze met handtekening van de ouders/verzorgers op papier te zijn ingevuld en verstuurd naar het VO. Dit formulier is te downloaden op BOVO-digitaal > Handleidingen. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

7 1.3 Stappenplan voor vmbo zonder LWOO, havo, vwo De school neemt eventueel didactisch onderzoek af om leerachterstanden te bepalen. Voor het verwerken van de resultaten van het drempelonderzoek: zie H 4.11 en H 5.6. Als er een achterstand is op minimaal 2 gebieden 25%, waarvan tenminste 1 van de gebieden BL of IR is, dan is het basisschooladvies LWOO of PrO. Zet de eventuele resultaten in BOVO-digitaal en zorg dat alle profielbladen en overige bijlagen van dit onderzoek als digitaal bestand zijn toegevoegd. In plaats van de Cito Eindtoets kan gekozen worden voor een intelligentieonderzoek. De resultaten worden verwerkt in tegel 5 bij KP: OKR-doc opstellen. Zet de resultaten in BOVO-digitaal en zorg dat alle profielbladen en overige bijlagen van dit onderzoek als digitaal bestand zijn toegevoegd. Vul alle overige gegevens van het OKR-doc zo volledig mogelijk in (aanvullende gegevens en eventueel speciale begeleiding). Sla het didactisch leerlingvolgsysteem (zoals bv. het Cito LOVS) op op uw computer en voeg dit toe als bijlage in BOVO-digitaal. Vul desgewenst de docentenvragenlijst (DVL) in. Accordeer de OKR-doc s en geef deze vrij voor het VO. Stuur alle originele test- en toetsdocumenten met blauwe handtekening naar de VO-school, waar de leerling geplaatst is. Als de Cito Eindtoets wordt afgenomen zal deze score binnen één week na de bekendmaking van de uitslag in BOVO-digitaal geplaatst moeten worden. Dit kan ook na het vrijgeven en accorderen van het OKR-doc. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

8 2 Beheer Dit onderdeel van de handleiding is bestemd voor de beheerder van BOVO-digitaal binnen de school. 2.1 Informatie over rollen en gebruikers Ga naar: Log in met uw gegevens als beheerder. U komt op de startpagina. Ga naar Beheer. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

9 Het is verstandig dit aan het begin van het schooljaar te controleren. Maak eventuele nieuwe gebruikers aan, verwijder de gebruikers die niet meer in BOVO-digitaal zullen werken en controleer de gegevens van de gebruikers ( , telefoonnummer, etc.) op juistheid. De adressen worden gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven en belangrijke BOVO-informatie. Het is dus zeer van belang deze gegevens jaarlijks te controleren en op te schonen. Elke school/ locatie moet aangeven welke rollen ze aan welke persoon gaan toekennen. In onderstaand schema kunt u zien welke rollen er bestaan. Naam rol Beheren schoolgegevens (1 persoon) Administreren procedure (meerdere personen) Accorderen OKR-doc (1 persoon) Opstellen schoolkeuzegids* (meerdere personen) Accorderen schoolkeuzegids* (1 persoon) Meekijken (meerdere personen) Taak - BOVO-digitaal gebruikers aanmaken - Rollen toewijzen aan deze gebruikers - Beheren algemene schoolgegevens - Opvoeren contactpersonen voor website en Wegwijzer* - Bekijken overzichten en handleidingen - Invullen leerlinggegevens voor de BOVO-procedure - Bekijken overzichten en handleidingen - Namens school OKR-doc s goedkeuren (= accorderen) en vrijgeven voor VO - Bekijken overzichten en handleidingen Opstellen scholenpagina voor de Wegwijzer* Namens school de inhoud van de scholenpagina goedkeuren* Kan alle ingevulde gegevens bekijken, maar niet veranderen * De Wegwijzer wordt niet meer via BOVO-digitaal aangemaakt. Er is een aparte applicatie voor gebouwd. Deze taken in BOVO-digitaal zijn daarom niet meer van toepassing. Het meest logisch is één persoon aan te stellen als beheerder, bij voorkeur iemand met gevoel voor ICT. Degene die de uiteindelijke gegevens van de leerlingen (OKR, testgegevens ed.) gaat invullen wordt administrateur genoemd. Dat kunnen meerdere personen van één school zijn. Meestal kiest de school voor de leerkrachten groep 8 en/of de IB-er. Eén persoon krijgt de bevoegdheid om de ingevulde gegevens (OKR, testgegevens, aanvullende gegevens enz.) te accorderen en daarmee vrij te geven voor het VO. Veel directeuren zullen deze taak op zich willen nemen, omdat zij eindverantwoordelijk zijn. Natuurlijk mag deze verantwoordelijkheid ook gedelegeerd worden. Meekijken: Het kan zijn dat de school iemand de bevoegdheid wil geven om mee te kijken. In deze rol kan niets worden ingevuld of gewijzigd. 2.2 Aanmaken en muteren gebruikers Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

10 Met dit symbool maakt u nieuwe gebruikers aan. Als u op het kruisje klikt, verwijdert u de gebruiker. Als u veranderingen aan wilt brengen, klikt u op dit symbool. Let op!! Vul het correcte adres in. Dit wordt door BOVO als correspondentie-adres gebruikt voor verzending van allerlei belangrijke BOVO- Informatie. 2.3 Aanmaken en muteren rollen van gebruikers Als alle gebruikers zijn ingevoerd gaat u terug naar Beheer en selecteert u Aanmaken en muteren rollen van gebruikers. Klik op, selecteer de juiste gebruiker en ken de juiste rollen toe. Bijvoorbeeld: medewerker invoer mag administreren, opstellen en meekijken. Doe dit bij alle gebruikers. Vergeet niet steeds op opslaan te klikken. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

11 LET OP: De functioneel beheerder van de school moet na het aanmaken van de gebruikers en toekennen van de rollen uitloggen. Dan worden deze gebruikers en rollen nl. pas aangemaakt! De gebruikers kunnen daarna inloggen in BOVO-digitaal met hun eigen gegevens om eventueel een eigen wachtwoord aan te maken. 2.4 Aantal leerlingen per scherm Ga naar Beheer. Klik op Maximum aantal leerlingen per scherm. Bepaal hoeveel leerlingen u per keer onder elkaar op het beeldscherm wilt hebben. Klik daarna op Opslaan. 2.5 Uitvoering onderzoek LAT/CAP/SEM Ga naar Beheer. Klik op: Uitvoering onderzoek LAT/CAP/SEM. Bepaal hier wie de testen uitvoert. NB: Leerachterstandentesten (zoals bijv. Drempelonderzoek, toetsen van Cito-leerlingvolgsysteem, etc.) worden normaal gesproken door de IB-er of leerkracht van groep 8 afgenomen. En dus zult u over het algemeen bij leerachterstanden school aanvinken. Het capaciteitenonderzoek (intelligentieonderzoek) kan worden afgenomen door: de psycholoog/orthopedagoog met diagnostiekbevoegdheid van de PO-school, het HCO of een andere onderwijsbegeleidingsdienst of onderzoeksbureau. Indien de leerlingen getest worden door het HCO, dient de button HCO aangevinkt te worden. Hiermee geeft u het HCO rechten om gegevens van leerlingen in te voeren en bijlagen te kunnen uploaden. Wanneer u school aanvinkt, kan het HCO NIET bij de gegevens van de leerling en dus geen gegevens invoeren. Sociaal-emotionele testen worden indien nodig later door de school ingevuld. Klik na selectie op Opslaan. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

12 2.6 Voorkeursinstrumenten voor LAT/CAP/SEM Ga naar Beheer. Klik op: Voorkeursinstrumenten voor onderzoek LAT/CAP/SEM. Betekenis van LAT / CAP / SEM: LAT = Leerachterstandentoetsen (didactische toetsen) CAP = Capaciteitenonderzoek (intelligentieonderzoek) SEM = Sociaal emotioneel onderzoek U kunt per voorkeursinstrument 4 instrumenten aangeven. Kies instrument die u bij uw basisschoolverlaters het meest gebruikt. Klik na de selecties op Opslaan. 2.7 Aanmaken en muteren onderzoekers CAP/SEM Ga naar Beheer. Klik op: Aanmaken en muteren onderzoekers CAP/SEM. Het is mogelijk om uw eigen onderzoekers toe te voegen voor het capaciteitenonderzoek en het sociaal emotioneel onderzoek. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

13 3 Schoolgegevens en directie Klik op Schoolgegevens en directie. In dit scherm kan alleen gewerkt worden door de beheerder. 3.1 Bekijken stamgegevens school U kunt zien hoe de gegevens van uw school in BOVO-digitaal zijn opgeslagen. In H 3.5 staat wat u kan doen als deze gegevens niet juist zijn. 3.2 Wijzigen aanvullende schoolgegevens Klik op: Wijzigen aanvullende schoolgegevens. Vul hier de aanvullende gegevens in en klik op Opslaan. adres KP = Het adres waar BOVO informatie naar toe stuurt. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

14 3.3 Aanmaken en muteren contactpersonen Klik op Overzicht contactpersonen. Maak een nieuw contactpersoon aan door rechts boven op te klikken. Klik op Opslaan. 3.4 Overzicht gebruikers loket Klik op Overzicht gebruikers loket. Hier kunt u zien wie er allemaal gebruiker zijn en welke rollen deze gebruikers hebben toegewezen gekregen. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

15 3.5 Indienen verzoek wijzigingen stamgegevens Mocht het zo zijn dat de stamgegevens van uw school niet juist zijn en/of onvolledig in het systeem staan, dan kunt u via Indienen verzoek wijzigen stamgegevens de wijzigingen doorgeven. Als de veranderingen zijn ingetypt, klikt u op verzenden en zal de helpdesk BOVO de wijzigingen invoeren. 3.6 Status schoolgegevens Als u teruggaat naar Schoolgegevens en directie en op Status schoolgegevens klikt, zie u de datum en tijd waarop u uw verzoek tot wijzigen stamgegevens heeft doorgegeven. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

16 4 KP: Administratie Dit hoofdstuk behandelt een aantal zaken, die gebruikt worden om de onderwijskundige rapporten te kunnen vullen met informatie. Alle gebruikers met de rol Administreren Kernprocedure hebben rechten in dit hoofdstuk en dienen ook onderdelen in te vullen. Klik op KP: Administratie. 4.1 Selectiemogelijkheden bij leerlingschermen In verschillende schermen in BOVO-digitaal is het mogelijk om één leerling of een specifieke groep leerlingen te selecteren. Er zijn verschillende mogelijkheden om leerlingen te selecteren, zoals op subgroep en basisschooladvies. Wanneer u zoekt op leerlingnummer dient u het volledige BOVO-nummer in te voeren. 4.2 Doorbladeren naar een volgend leerlingscherm Wanneer u werkt met een grote groep leerlingen zijn niet alle leerlingen zichtbaar op het scherm. De namen van de leerlingen staan dan op meerdere pagina s. Dit is bijv. zo bij Vaststellen leerlingen kernprocedure en KP: OKR-doc opstellen. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

17 Door te klikken op Vorige of Volgende verschijnt de vorige of volgende pagina. Klikt u bv. op re zoals in bovenstaand voorbeeld, dan verschijnt de pagina, waarbij de eerste achternaam begint met de letters re. De leerlingen zijn altijd alfabetisch gesorteerd op achternaam. 4.3 Specificeren subgroepen en contactpersonen Bij dit onderdeel kunt u uw eigen groepen (bijv. 8a of 8b) aanmaken met de gegevens van de docent. Ga naar KP: administratie. Klik op Specificeren subgroepen en contactpersonen. Het is handig om aan de start van het schooljaar de subgroepen en contactpersonen te controleren en eventueel op te schonen. De gegevens die hier verwerkt worden komen ook op het OKR dat de VO-school ontvangt. Klik op Inzien/wijzigen gegevens groep A. Vul alle gegevens in van groep 8A en klik op Opslaan. Let op: als u de cijfers 070- niet invult, krijgt u een foutmelding. Let op: kijk of het adres GOED vermeld staat! Als alle contactpersonen van de groepen erin zitten, zijn deze zichtbaar op het scherm. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

18 4.4 Vaststellen leerlingen Kernprocedure (= BOVO-procedure) Ga naar KP: administratie. Klik op Vaststellen leerlingen kernprocedure. In BOVO-digitaal staan alle leerlingen ouder dan 10 jaar, die volgens de gemeente zijn ingeschreven bij u op school. Deze informatie wordt geleverd door de leerlingenadministratie van de woongemeente van de school. Uit deze groep leerlingen selecteert u de basisschoolverlaters. Klik op Leerlingen tonen. In dit voorbeeld staan drie leerlingen op deze locatie ingeschreven. In het scherm geeft u bij het kopje leerlingen aan: welke leerlingen naar het VO gaan (naar VO); welke leerlingen nog niet naar het VO gaan ((nog) niet naar VO); evt. welke leerlingen niet bij u op school zijn ingeschreven (niet hier op school). Na de selectie van de BOVO-leerlingen, klikt u achter de leerlingen die naar het VO gaan aan welk advies ze vermoedelijk gaan krijgen onder LAT (Leerachterstanden): of ze hoogstwaarschijnlijk in aanmerking komen voor PrO; of voor vmbo met LWOO; voor alle overige leerlingen (dus vmbo zonder LWOO, havo en vwo) vult u nvt in. In het laatste blokje kunt u aangeven of de leerling in groep 8A/8B/8C/etc. zit. Klik op Alles opslaan en naar menu. Mochten er meerdere pagina s zijn, dan is het verstandig om aan het eind van een pagina te klikken op Pagina opslaan. Pas bij de laatste pagina klikt u op Alles opslaan en naar menu. 4.5 Toevoegen ontbrekende leerlingen Ga naar KP: administratie. Klik op Toevoegen ontbrekende leerlingen. Voeg hier de basisschoolverlaters aan toe die wel bij u op school zitten maar die niet in het systeem staan. LET OP: Door het Burger Service Nummer (BSN) in te tikken bij een ontbrekende basisschoolverlater wordt er automatisch in het systeem gecheckt of de leerling al voorkomt in de database. Wanneer dat het geval is kunt u de gegevens NIET opslaan. Neem in dat geval contact op met de Helpdesk van BOVO-digitaal, zij helpen u verder. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

19 Klik op Opslaan of Opslaan/volgende wanneer er meerdere leerlingen moeten worden toegevoegd. 4.6 Aanvullen/muteren correspondentiegegevens leerlingen Het is verstandig om ALLE gegevens van de basisschoolverlaters te controleren. De gegevens worden geïmporteerd uit een bestand van de gemeente en het kan zijn dat er inmiddels wijzigingen zijn. Gegevens als roepnaam en telefoonnummer worden nooit door de gemeente geleverd en moeten dus altijd worden ingevoerd. Gegevens als geboorteplaats en geboorteland zijn ook niet altijd ingevoerd. Ga naar KP: administratie. Klik op Aanvullen/muteren correspondentiegegevens leerlingen. Klik op de groep waarvan u de NAW-gegevens wilt controleren. Klik op de naam van de leerling (dus niet op de tegel!). Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

20 Klik op Volgende. Klik op Opslaan. 4.7 Verwijderen zelf toegevoegde leerlingen Het kan zijn dat u leerlingen heeft toegevoegd die u later wilt verwijderen. Ga naar KP: administratie. Klik op Verwijderen zelf toegevoegde leerlingen. Klik op het kruis achter de naam en geboortedatum van de leerling. De leerling wordt verwijderd nadat u akkoord heeft gegeven om te verwijderen. 4.8 Bestemming buiten BOVO Wanneer een leerling besluit een VO-school te zoeken buiten de BOVO-regio (Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam), dan zal hij/zij niet in BOVO-digitaal aangemeld kunnen worden. In dat geval dient de PO-school in dit onderdeel aan te geven dat de leerling geplaatst is op een VO-school buiten het gebied. Het OKR kan uiteraard wel gevuld worden, maar moet dan via de (digitale) post naar de VO-school gestuurd worden. Ga naar KP: administratie. Klik op Bestemming buiten BOVO. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

21 Klik op VO of VSO (voorgezet speciaal onderwijs) bij de leerling van toepassing. U krijgt dan het volgende scherm: Type de gemeente/plaats in van de VO of VSO-school in en klik op zoeken. Klik op de juiste school en deze wordt aan de leerling toegevoegd. Bij KP: OKR-doc opstellen zal de leerling nu blauw gekleurd zijn. NB. Wanneer een leerling naar het buitenland vertrekt, dan typt u bij Opzoeken VO/VSOschool buitenland in en selecteert u Emigratie naar buitenland. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

22 4.9 Invullen organisatie LAT/CAP/SEM per leerling (leerachterstandenonderzoek/ capaciteitenonderzoek, sociaal emotioneel onderzoek). Ga naar KP: administratie. Klik op Invullen organisatie LAT/CAP/SEM per leerling. U kunt handmatig per leerling aangeven wie de organisatie doet van de testen indien het afwijkt van de standaard ingevulde organisatie (zie hoofdstuk 2.5) Invullen schoolloopbaan Ga naar KP: administratie Klik op Invullen schoolloopbaan: startscherm en op Leerlingen tonen. Bij doublure wordt tweemaal het hokje aangevinkt van het leerjaar waarin de leerling gedoubleerd heeft. Het is niet relevant voor het uitrekenen van de leerachterstanden of de leerling langer gekleuterd heeft. De didactische leeftijd wordt berekend vanaf groep 3. Het is echter zeer van belang om hier aan te geven hoeveel jaar onderwijs de leerling genoten heeft. Het kan zijn dat de leerling pas in groep 5 bij u op school is gekomen. Dat neemt niet weg dat de leerling wel onderwijs heeft gevolgd in groep 3 en 4. Groep 3 en 4 moeten dan ook aangevinkt worden! Het gaat er dus niet om hoelang een leerling bij u op school verblijft, maar hoe lang er in TOTAAL onderwijs is genoten (ook in het buitenland). Voorbeeld: In dit geval is Ali B. 1x blijven zitten in groep 7. Klik op Alles opslaan en naar menu. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

23 4.11 Invullen Drempelonderzoek voor meerdere leerlingen Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om voor een hele groep leerlingen de scores van het Drempelonderzoek in te voeren. Ga naar KP: Administratie. Klik op Invullen drempelonderzoek voor meerdere leerlingen Selecteer de leerlingen eventueel per subgroep en/of basisschooladvies. Vul vervolgens de onderzoeksdatum in: dd-mm-jjjj (dus bv ). Deze datum is voor alle drempelonderzoeken gelijk. Selecteer de gebruikte drempelonderzoeken per domein. Klik daarna op Scores invullen. Er verschijnt nu een nieuw scherm: Per leerling kunnen nu de ruwe scores worden ingevoerd. Ruwe score = aantal goed! LET OP: voor de naam moet het vinkje Meenemen? worden aangevinkt, anders worden de scores niet doorberekend! Wanneer op Opslaan wordt geklikt worden de scores verwerkt en doorberekend naar DLE, DL en LA. De resultaten kunt u zien op de printversie van het OKR of onder tegel 4 bij KP: OKR-doc opstellen. Na het opslaan wordt er een signaal Bureau 678 Onderwijs Advisering gezonden. Het bureau koppelt hierna binnen een week de profielen aan BOVO-digitaal, zodat er geen papieren uitwisseling meer hoeft plaats te vinden m.b.t. de drempelonderzoeken. Bij voorkeur dienen voor ALLE basisschoolverlaters de drempelonderzoekgegevens op dezelfde dag ingevoerd te worden. Bureau 678 Onderwijs Advisering kan dan voor uw school in één keer alle resultaten verwerken en terugkoppelen. LET OP: er is een automatische log-out als er gedurende 30 minuten niets wordt opgeslagen. Bent u dus langer bezig met de invoer van de scores, sla dan tussendoor extra op. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

24 4.12 Invullen basisschooladvies (BSA) en scores Eindtoets Basisonderwijs (Cito) Ga terug naar KP: Administratie. Klik op Invullen basisschooladvies en scores Eindtoets Basisonderwijs (Cito). Invullen basisschooladvies (BSA) Geef in het rolmenu het basisschooladvies aan achter de leerlingen. Er kan gekozen worden uit: - praktijkonderwijs - vmbo-basisberoepsgericht met lwoo - vmbo kaderberoepsgericht met lwoo - vmbo theoretisch gericht met lwoo - vmbo-basisberoepsgericht - vmbo kaderberoepsgericht - vmbo theoretisch gericht - vmbo theoretisch / havo - havo - havo / vwo - vwo - kopklas - internationale schakelklas (ISK) - voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Wanneer gekozen wordt voor BSA Kopklas, ISK of VSO dan verschijnt er nog een tweede schermpje waarin het onderwijsniveau moet worden aangegeven. Invullen scores Eindtoets Basisonderwijs (Cito) De Cito-score wordt pas bekend als het OKR al is vrijgegeven aan het VO. Het is in BOVO-digitaal mogelijk om de Cito-scores als ze bekend zijn alsnog in te voeren. De VO-school waar de leerling is aangemeld krijgt direct de score in het OKR te zien. Het OKR hoeft dus niet door het VO aan het PO te worden teruggegeven. Wanneer er GEEN Cito Eindtoets wordt afgenomen, dan kunt u bij het veld Geen cito-score aangeven waarom dit niet het geval is. Dit kan te maken hebben met het Basisschooladvies (PrO of LWOO) of omdat de school in zijn geheel geen Cito afneemt (Geen Cito). Klik op alles opslaan en naar menu. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

25 4.13 Printen toestemmingsformulier ouders voor CAP- en SEM-onderzoek Wanneer er een capaciteitenonderzoek en indien nodig een sociaal-emotioneel onderzoek voor een leerling wordt afgenomen, dienen de ouders altijd toestemming te geven. Hiervoor kunt u het toestemmingsformulier van BOVOdigitaal downloaden. Uiteraard kunt u ook eigen formulieren gebruiken. Dit formulier moet op de dag van de testafname overhandigd worden aan de betreffende tester. Indien er geen toestemmingsformulier van de ouders aanwezig is, mag de leerling NIET getest worden Printen aanmeldingsformulier In januari wordt aan alle groep 8-leerlingen het BOVO-aanmeldingsformulier meegegeven. Voor data zie pagina 3 en/of 4. Met dit formulier kunnen zij zich aanmelden op de VO-school. Het aanmeldingsformulier is voor het VO van belang, omdat zij zonder het leerlingnummer de leerling niet kunnen aanmelden in BOVO-digitaal. De Rode Kaarten worden niet meer verspreid door BOVO of de gemeente. De school is dus zelf verantwoordelijk voor de aanmeldingsformulieren. Ga naar KP: Administratie. Klik op Printen aanmeldingsformulier. Selecteer de leerling(en) waarvoor u een aanmeldingsformulier wilt printen door het vinkje te zetten in Selectie en klik onderaan op Printen. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

26 Er ontstaat vervolgens een PDF-bestand, wat geschikt is voor Acrobat-reader. Acrobatreader zal dus geïnstalleerd moeten zijn op de computer, vanwaar u de formulieren gaat printen. Rechtsboven staat een Leerlingnummer (ook wel BOVO-nummer). Dit nummer bevat 9 willekeurige getallen. Als een VO-school dit nummer bij de aanmelding intoetst in BOVOdigitaal, kan de leerling zich niet meer ergens anders aanmelden. LET OP: Bij problemen met het printen Ga na of: Acrobat Reader is geïnstalleerd; het Pop-Up-venster gedeblokkeerd is voor de website van BOVO-digitaal; de printerinstellingen correct zijn ingesteld Printen OKR-doc s en bijlagen Het is mogelijk om een geprinte versie te maken voor de ouders (of voor eigen dossier). LET OP: ouders hebben het recht om het OKR in te zien en om een kopie hiervan te krijgen!! Ga naar KP: Administratie. Klik op Printen OKR-doc s. Selecteer de leerling(en) waarvoor u een OKR wilt printen door het vinkje te zetten in Selectie en klik onderaan op Printen. Er ontstaat vervolgens een PDF-bestand, wat geschikt is voor Acrobat-reader. Acrobat-reader zal dus geïnstalleerd moeten zijn op de computer, vanwaar u de formulieren gaat printen. LET OP!! Bij problemen met het printen Ga na of: Acrobat Reader is geïnstalleerd; het Pop-Up-venster gedeblokkeerd is voor de website van BOVO-digitaal; de printerinstellingen correct zijn ingesteld. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

27 4.16 Vrijgeven OKR-doc s voor VO Met deze functie kunt u voor meerdere leerlingen tegelijk het OKR-doc vrijgeven voor het VO. Dit kan alleen bij de OKR-doc's die al geaccordeerd zijn (zie menu 'OKR-doc naar VO'). Ga naar KP: Administratie. Klik op Vrijgeven OKR-doc s voor VO. Selecteer de leerling(en) die u wilt vrijgeven door het vinkje te zetten in Selectie en klik onderaan op Vrijgeven Opslaan HCO-onderzoeken op eigen computer Zie Opslaan OKR-doc's en bijlagen op eigen computer Het is met deze functie mogelijk om het OKR-doc, de eventuele HCO-onderzoeken en overige bijlagen van meerdere leerlingen tegelijk op te slaan op de eigen computer. Ga naar KP: Administratie. Klik op Opslaan OKR-doc s en bijlagen op eigen computer. Selecteer de leerling(en) door het vinkje te zetten in Selectie en klik onderaan op Ophalen documenten. Er wordt dan een mapje per leerling aangemaakt, waarin alle bijlagen worden verzameld. Het bestand is gezipt (gecomprimeerd) en kan worden opgeslagen. Klik op Opslaan. Het handigst is een BOVO-map te maken op uw harde schijf. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

28 Zet het bestand in de aangemaakte map bijv: BOVO-map groep 8 Klik op Opslaan. Klik op Openen. Er verschijnt nu een map per leerling. Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

29 In de map zitten de bijlagen en het OKR-doc (OKIDOC). Handleiding BOVO-digitaal Primair Onderwijs

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling

Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling 2016-2017 Deze brief betreft basisschoolverlaters, die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) door sociaal-emotionele problematiek

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1 Start aanmeldings- en behandelperiode leerlingen VSO

Nadere informatie

De RVC aanvraag in BOVO-digitaal

De RVC aanvraag in BOVO-digitaal De RVC aanvraag in BOVO-digitaal 2009-2010 Handleiding voor gebruikers en accordeurs PrO- en LWOO-vestigingen Regio Haaglanden December 2009 Versie 1.0 Inhoudsopgave Blz 1 Afspraken met de RVC 1 2 KP:

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start Starterscursus po BOVO procedure deel 1 start 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Indigo handleiding Aanvraagsysteem aanwijzing LWOO of TLV PrO

Indigo handleiding Aanvraagsysteem aanwijzing LWOO of TLV PrO Indigo handleiding Aanvraagsysteem aanwijzing LWOO of TLV PrO Auteur Opdrachtgever Datum Versie Status Jan Hendrik Hooghiemstra Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen 12 december 2017 1.0 Definitief

Nadere informatie

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Walcheren, november 2012 De Walcherse basisscholen maken voor de overdracht van de leerlingen van groep 8 naar het VO gebruik van het Digitaal OverdrachtsDossier

Nadere informatie

POVO-module Rotterdam Handleiding VO

POVO-module Rotterdam Handleiding VO POVO-module Rotterdam Handleiding VO Direct naar (muisklik) Stappenplan Brugklastype beheren Leerling aanmelden Aanmelding verwerken Toelaatbare lln verwerken Gegeven exporteren Eindtoets Overzichten Uitschrijfbewijzen

Nadere informatie

Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013-2014 2014

Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013-2014 2014 PO Pagina 1 Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013- VO 1e schooldag Nog niet-geplaatste leerlingen vorig schooljaar: volledige dossiers opsturen naar: PCL-VO t.a.v. J. Bijleveld, Buiksloterweg 85,

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport 2017-2018 Onderwijskundig Rapport Advies & Inlichtingenformulier voor het Voortgezet Onderwijs Naam Leerling: Woonplaats: 1 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Tussenvoegsel Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO Informatie: Nieuwsbrieven en aparte brieven

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen aanwijzing LWOO en TLV PRO. Inhoudsopgave

Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen aanwijzing LWOO en TLV PRO. Inhoudsopgave Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen aanwijzing LWOO en TLV PRO Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Starten met een aanvraag 3. Gegevens invoeren 4. Hulpvraag 5. Inzien of bewerken van ingediende

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

SCHOOLJAAR:

SCHOOLJAAR: Aanmeldingsformulier SCHOOLJAAR: 2016 2017 Brugklassen: Vakcollege (Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg, eventueel met LWOO) Praktijkonderwijs Afdelingsleiders: Praktijkschool: Vakcollege: Mevr. E.

Nadere informatie

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe.

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe. Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Goes, januari 2012 Vooraf: Dit document is grotendeels tot stand gekomen op grond van een document dat voor Walcheren is opgesteld door Dick Hoeksema.

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets 2014-2015 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2016-2017 Passend onderwijs & LWOO-PrO (1) RVC blijft in functie tot 1 januari 2016 Samenwerkingsverband / CTO gaat vanaf 1 januari 2016 lwoo- en pro-gelden

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets 1 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Draaiboek PO 2015-2016

Draaiboek PO 2015-2016 Draaiboek PO -2016 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2016 naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Adviesbeleid VO groep 8

Adviesbeleid VO groep 8 Adviesbeleid VO groep 8 voor katholiek basisonderwijs de school behoort tot de Laurentius Stichting Tijdens het uitvoeren van het adviesbeleid VO is het BOVO tijdpad Regio Haaglanden enorm van belang voor

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Bespreking resultaten groep 7; In februari / juni worden het rapport en de CITO scores

Nadere informatie

Handleiding voor scholen in het SWV V(S)O 2506 om te werken met Kindkans

Handleiding voor scholen in het SWV V(S)O 2506 om te werken met Kindkans Handleiding voor scholen in het SWV V(S)O 2506 om te werken met Kindkans Inhoudsopgave Inloggen 3 Starten met aanvraag 5 Personalia invullen 6 Schoolgegevens invullen 7 Hulpvraag selecteren 8 Aanvraag

Nadere informatie

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start

BOVO starterscursus po. Testen en toetsen deel 2 Start BOVO starterscursus po Testen en toetsen deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud 1. Didactisch onderzoek 9 september 2. Intelligentieonderzoek vandaag 3. Sociaal-emotioneel onderzoek vandaag Intelligentieonderzoek

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

Cursusjaar: Gewenste locatie: Volledige voornamen Roepnaam

Cursusjaar: Gewenste locatie: Volledige voornamen Roepnaam AANMELDING voor (school): Cursusjaar: Gewenste locatie: OUDERFORMULIER (in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) 1. Gegevens aangemelde leerling Huidige school Achternamen (officiële) Te hanteren achternaam

Nadere informatie

POVO-module Utrecht Handleiding voor het basisonderwijs

POVO-module Utrecht Handleiding voor het basisonderwijs POVO-module Utrecht Handleiding voor het basisonderwijs 1 Direct naar (muisklik) Stappenplan Leerling invoeren Drempelonderzoek Zorgaanmeldformulier Uitslagformulier OKR Ondertekenen OKR Eindtoets Vaardigheidsniveau

Nadere informatie

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 1 Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 2016-2017. Het BOVO tijdpad maakt onderscheid tussen twee groepen leerlingen, te weten

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Overstapservice Onderwijs (OSO) wijzigdatum: 21-7-2016 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 OSO Inhoudsopgave 1 Aanleverpunt aanmaken en registreren 1 2 Voorbereiding voor het uitwisselen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) Leerling

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) Leerling Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2015-2016 [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL

Nadere informatie

Handleiding verzuimloket

Handleiding verzuimloket Handleiding verzuimloket Uitvoerende instanties Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 6.2 24 november 2014 Inhoudsopgave 0. Versiebeheer...3 1. Inleiding...4 2. Meldingen...6 2.1 Raadplegen meldingen...7

Nadere informatie

Handleiding VO LDOS 1 Handleiding VO LDOS, juli 2016

Handleiding VO LDOS 1 Handleiding VO LDOS, juli 2016 Handleiding VO LDOS 1 Inleiding... 3 Werkwijze voor het VO... 4 Aanmelden... 4 Inzien en afdrukken van het OKR... 4 Gegevens overzetten naar het eigen LVS.... 5 Toelatingsbesluit invoeren... 5 1. Gegevens...

Nadere informatie

Draaiboek po

Draaiboek po Draaiboek po -2018 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2018 naar een school voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Oost-IJsselmonde en West-Alblasserwaard. Onderwijskundig rapport. voor

Oost-IJsselmonde en West-Alblasserwaard. Onderwijskundig rapport. voor samenwerkingsverband Oost-IJsselmonde en West-Alblasserwaard Onderwijskundig rapport voor NAAM LEERLING: ten behoeve van de aanmelding van (zorg)leerlingen bij een van de onderstaande scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Testen en toetsen Schooljaar

Testen en toetsen Schooljaar Schooljaar 2017-2018 2 Inhoud 1. Didactische toetsen... 4 1.1 Leerlingvolgsysteem... 4 1.2 Didactische leeftijd (DL)... 4 1.3 Didactisch leeftijd equivalent (DLE)... 4 1.4 Leerrendement (LR) en Leerachterstand

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTELIJK ZUID-LIMBURG SAM 55.1 Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 Het

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Inleiding Gegevens Mijn gegevens Schoolgegevens OSO aanleverpunt Gebruikers Klassen...

Inleiding Gegevens Mijn gegevens Schoolgegevens OSO aanleverpunt Gebruikers Klassen... Handleiding PO LDOS Inleiding... 3 1. Gegevens... 4 1.1. Mijn gegevens... 4 1.2. Schoolgegevens... 4 1.2.1. OSO aanleverpunt... 6 1.3. Gebruikers... 8 1.4. Klassen... 9 1.4.1. Klassen - Toevoegen... 10

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro:

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: L E E R W E G O N D E R S T E U N E N D O N D E R W I J S ( L W O O ) E N P R A K T I J K O N D E R W I J S ( P R O ) Start procedure in OT! Zet de ll.en in OT en

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303)

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303) 1. Ga naar www.kindkans.net, klik op de juiste organisatie (fig. 1) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord, klik op aanmelden (fig. 2) Je bent nu succesvol aangemeld als (naam, functie) in de regio

Nadere informatie

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 -

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - MT-Module Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - Gebruikers aanmaken - 4 - Gebruikers wijzigen - 5 - Gebruikers verwijderen - 5 - Tabblad Planbeheer: - 6 - Vakken

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT

HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT HANDLEIDING ONLINE GROEIDOCUMENT Jack Duivenvoorden Kees Wamelink Versie mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen..3 2. Aanmaken leerling.. 3 3. Koppelen digitale groeidocument aan leerling.5 4. Invullen groeidocument..6

Nadere informatie

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

Handleiding KiVa onderbouwmonitor voor coördinatoren van scholen

Handleiding KiVa onderbouwmonitor voor coördinatoren van scholen Handleiding KiVa onderbouwmonitor voor coördinatoren van scholen Versie: 1 Auteurs: Ashwin Rambaran, Veerle Rijntjes, Marjolein Rispens, Saskia Hesse en Maartje Wieldraaijer Datum: 20 april 2016 Contact:

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen TLV VSO

Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen TLV VSO Handleiding Kindkans voor scholen voor aanvragen TLV VSO Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Starten met een aanvraag 3. Gegevens invoeren 4. Inzien of bewerken van ingediende aanvragen 5. Printen van een TLV

Nadere informatie

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO?

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO? Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 openbaar onderwijs zwolle en regio [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN

Nadere informatie

Programma van deze avond

Programma van deze avond Programma van deze avond Opening en welkom Voorstellen van de gasten Korte schets programma van deze avond: - Informatie over het voortgezet onderwijs in het algemeen en over de scholen - Gelegenheid tot

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding DDD voor het VMBO. Het gebruik van het DDD wijst zoveel mogelijk voor zich. Toch willen we het DDD ondersteunen

Nadere informatie

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

Stappenplan Groeidocument INTERN BEGELEIDER versie maart School en ouders hebben besloten een MDO aan te vragen.

Stappenplan Groeidocument INTERN BEGELEIDER versie maart School en ouders hebben besloten een MDO aan te vragen. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stappenplan Groeidocument INTERN BEGELEIDER versie maart 2016 1. Dringend advies: bekijk instructiefilmpje 2 http://youtu.be/mcwbbwkoedc) of klik op de knop op de

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2016-2017 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Stappenplan... 3 Stap 1 Leerling Exporteren... 3 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie