Leiding geven aan professionals? Niet doen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiding geven aan professionals? Niet doen!"

Transcriptie

1 Leiding geven aan professionals? Niet doen! Deze uitdagende stelling is de titel van het boek dat door Mathieu Weggeman (Weggeman Mathieu; Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. Schiedam 2007) is geschreven. Volgens Weggeman zijn professionals al gemotiveerd. Hij stelt in zijn boek: Ze (de professionals) hebben jaren gestudeerd om eindelijk te mogen gaan doen waar ze enthousiast over zijn. Pas op dat je dat enthousiasme niet verprutst! Daar bedoel ik mee: faciliteer de kenniswerkers in plaats van hun werkprocessen alsmaar te plannen en te controleren. Dat betekent: zorg er voor dat ze niet teveel lastig gevallen worden met formulieren, rapportenschrijverij, regels en procedures dan komt de productiviteit en kwaliteit vanzelf. Waarom? Omdat echte professionals liever iets goed doen dan iets fout doen. Het is een veel gehoorde klacht: er moet veel te veel verantwoord worden, rapporten geschreven, analyses gemaakt etc. Ook het onderwijs kampt met deze regelzucht. Jarenlang hebben we gefulmineerd tegen de regeldwang van het ministerie van Onderwijs, maar het lijkt erop dat de regeldruk alleen maar toe- in plaats van afgenomen is. Ik weet niet of het ook onderzocht is of er daadwerkelijk sprake is van een toename van het aantal regels. Logisch lijkt een eventuele toename echter wel. Zowel buiten de school en ook daarbinnen is sprake van steeds meer specialisaties. Als voorbeelden buiten de school kunnen we bijvoorbeeld onderscheiden: nieuwe functies bij gemeente en schoolbestuur/stafbureau en extra eisen vanuit de inspectie. Binnen de school zien we allerlei taken buiten de klas ontstaan: interne begeleider, remedial teacher, ict coördinator, bouwcoördinator, tutor etc. Met het ontstaan van al deze relatief nieuwe taken/functies wordt aangetoond dat er steeds meer gevraagd wordt van de school. Vaak zijn het specialistische taken die niet door de leerkracht voor de groep gedaan kunnen worden en ook ontbreekt er vaak de tijd ervoor. De leerkracht voelt echter wel de effecten van het handelen van al deze mensen. Er moeten handelingsplannen geschreven/uitgevoerd worden, projecten gedraaid worden, adaptief onderwijs worden gegeven, CITO scores behaald worden, nascholingsverplichtingen gerealiseerd worden etc. etc. De belangrijkste taak, het lesgeven, moet uiteraard (ondanks? alles) gewoon doorgaan. Je kunt je de vraag stellen: Wat nu als dit alles er niet zou zijn, zou dan het onderwijs zoveel slechter af zijn? Het echte antwoord zullen we waarschijnlijk nooit weten. Maar wat we wel weten is dat mensen beter presteren en zich beter voelen indien ze zelf in staat zijn invloed uit te oefenen op de vormgeving van hun werk. Dat is nu vooral de uitdaging: zorg dat je als school kritisch bent op hetgeen je de school binnen haalt. Geef de professional de ruimte om

2 zijn/haar werk zelf te mogen inrichten en prioriteiten te stellen. Dit geldt evenzo voor de instanties buiten de school: wees terughoudend in de eisen die aan de school gesteld worden. Spreek de directeur aan op zijn/haar professioneel handelen en geef de ruimte om eigen keuzes te maken. Nieuwsbrief enquête, DOE MEE EN WIN! De redactie van deze nieuwsbrief is erg nieuwsgierig naar jullie mening over de inhoud, vormgeving en verspreiding van de nieuwsbrief. Daarom is er een digitale enquête uitgezet via de . We hebben al vele reacties gekregen, hartelijk dank daarvoor. Toch vragen wij ook de mensen die nog niet gereageerd hebben een paar minuten tijd om even een paar korte vragen te beantwoorden. Klik op de onderstaande link en je komt direct in het formulier. Alvast ontzettend bedankt voor deelname. In de volgende nieuwsbrief lezen jullie de resultaten. Onder de inzenders verloten we een boekenbon! In de digitale nieuwsbrief staat de link om bij de enquête te komen. Directies op studietweedaagse! Op 17 en 18 maart waren veel SCOH-scholen directieloos. Het was tijd voor het jaarlijkse bezinnen op de hei! Wat doen die directeuren en adjuncten daar nu zo met z n allen? Natuurlijk lekker eten, veel met elkaar praten, iets te laat gaan slapen en een heel klein rondje wandelen achter het conferentieoord, maar vooral met elkaar van gedachten wisselen over de kwaliteit van het onderwijs en over leiding geven aan de professionals binnen de scholen; de leerkrachten, het team, de mensen die ertoe doen: jij dus! Dinsdagochtend begon ons programma met nadenken over de kwaliteitzorg op het niveau van de scholen en op SCOH-niveau. Natuurlijk willen we kwaliteit leveren op onze scholen voor onze kinderen.maar wat komt daar allemaal bij kijken en vooral ook: Wat is kwaliteit, hoe bepaal je kwaliteit en hoe zorg je voor kwaliteit? Landelijke ontwikkelingen, toezichtkader van de inspectie, denken in termen van opbrengsten (dus wat zijn de resultaten van jouw school, jouw leerlingen), genoeg stof tot discussie, inzichten en kritische noten! Deze discussie geeft weer input om verder beleid te maken: Wat we willen als SCOHscholen en waar staan we voor, kwaliteit van ons onderwijs en dus kwaliteit van SCOHpersoneel! En dat het SCOH-personeel ertoe doet en dat het gaat om de professionals binnen onze organisatie bleek zeker uit de twee sprekers die de rest van de studietweedaagse op het programma stonden. Jaap Peters, nam ons mee in een woordenvloed over het organiseren

3 van organisaties. Tijd om in te dutten hadden we niet, en dat om 6 uur s avonds! Om jullie een klein stukje mee te nemen citeer ik hier wat stukjes uit zijn boek: Intensieve Menshouderij, Hoe Kwaliteit oplost in rationaliteit. In dit boek (en dus ook in zijn presentatie) beschrijft hij de intensieve manier van werken en leven (gericht op productie en niet meer op de mens) door parellen te leggen tussen de intensieve landbouw en vele hedendaagse organisaties. Wat onze manier van organiseren betreft, lijken we ergens de weg te zijn kwijtgeraakt. Mensen wisselen frequent van baan en organisaties zitten in een proces van eeuwig reorganiseren. We proberen de bureaucratie aan te pakken en hebben er schijnbaar professionele organisaties voor teruggekregen, waarbij de bureaucratie erger is dan ooit. Deze professionalisering leidt tot onder meer te weinig handen aan het bed en te weinig blauw op straat. Door de voortdurende verandering is een lange termijnoriëntatie verdwenen en daarmee gevoelens van verbondenheid en loyaliteit. Het gevoel dat andere jou nodig hebben om zinvol werk te kunnen verrichten, verdwijnt. De ingebouwde behoefte van mensen om betekenis te geven aan hun leven wordt veronachtzaamd. Iedereen heeft een ingebouwde behoefte iets voor een ander te willen betekenen. We hebben dat echter vervangen door productief zijn voor de firma om uiteindelijk veel spullen om ons heen te kunnen verzamelen. Consumentisme en de Intensieve Menshouderij gaan hand in hand. Het lijkt misschien niet te gaan over het onderwijs maar ook in het onderwijs zijn de parallellen natuurlijk te vinden. In hoeverre zijn we eigenlijk nog echt bezig met waar het om gaat: Onze kinderen. En dan zijn we weer terug bij kwaliteit (toezichtkader, denken in termen van opbrengsten, wat komt er allemaal op het bordje van onderwijs?). De volgende ochtend bleek dat Jaap Peters een prima opwarmer was geweest voor de volgende gastspreker: We kregen een inleiding door Prof. Dr. Ir. Mathieu Weggeman met de titel: Leidinggeven aan professionals: niet doen! Tja, daar zit je dan als leidinggevende aan professionals, niet doen???? Wat dan wel? Het eerste deel van zijn presentatie was gericht op hoe veel organisaties (lees: de managers) nu vaak met hun personeel omgaan. Tijd voor reflectie op onszelf dus want natuurlijk herken je jezelf! Het tweede deel van de presentatie was gericht op wat je als leidinggevende zou kunnen doen om wel te komen tot het succesvol leidinggeven aan professionals. Om een kleine indruk te geven citeer ik hier een stukje, gevonden op internet, over het boek met dezelfde titel als deze presentatie: In al die organisaties moet leiding gegeven worden, zeggen de managers. 'Niet doen', zegt Mathieu Weggeman, 'professionals zijn al gemotiveerd. Ze hebben jaren gestudeerd om

4 eindelijk te mogen doen waar ze zo enthousiast over zijn. Pas op dat u dat enthousiasme niet verprutst! Daar bedoel ik mee: faciliteer de kenniswerkers in plaats van hun werkprocessen alsmaar te plannen en te controleren. Dat betekent: zorg ervoor dat ze niet te veel lastig gevallen worden met formulieren, rapportenschrijverij, regels en procedures, dan komt de productiviteit en kwaliteit vanzelf. Waarom? Omdat echte professionals liever iets goed dan iets fout doen.' 'Natuurlijk horen we de laatste tijd gloedvolle betogen over het afschaffen en verminderen van het aantal regels en procedures, laaien de discussies over de Rijnlandse werkcultuur versus het Anglo-Amerikaanse businessmodel weer op en worden er voortdurend Paarse Krokodillen geïdentificeerd, maar zelden wordt de vraag beantwoord hoe de coördinatie dan wel geregeld moet worden. Mijn antwoord is: door te sturen op een collectieve ambitie.' Het gaat in 'Leidinggeven aan professionals? Niet doen!' over dienend leiderschap, over de kenmerken en eigenaardigheden van professionals, over hun belangrijkste productiefactor: kennis, over een van hun moeilijkste taken: innoveren en over vakmanschap, meesterschap en altijd maar blijven leren. Ik, en ik denk velen met mij, had na zijn 3 uur durende presentatie, nog honger naar meer en een hoofd vol ideeën en gedachten over wat dat voor mij en mijn leidinggeven kan betekenen! En dan zijn we dus alweer terug bij kwaliteit! Want die kwaliteit maken we met elkaar voor onze kinderen! Daar hebben we (en daarmee bedoel ik al het SCOH personeel) een grote verantwoordelijkheid in. Door in te zetten op de dingen en mensen die ertoe doen en verantwoordelijkheid te nemen! Blijven leren dus! Mirjam Grool Directeur Meester Schabergschool p.s. Mocht je nieuwsgierig zijn geworden alle directeuren en adjunct directeuren hebben het boek van Jaap Peters gekregen en krijgen als het goed is binnenkort een boek van Mathieu Weggeman. Je mag het vast wel lenen! Jubilea In de maanden mei en juni zijn er drie jubilarissen; op 12 mei is mevrouw Simonetti-te Kulve van basisschool Leyenburg 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Op 13 mei is de heer Hoetjes, directeur van De Waalse Louise de Colignyschool 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Tot slot is op 4 juni mevrouw Hoekstra-Louisse van Het Mozaiek 25 jaar werkzaam in het onderwijs. De drie jubilarissen worden langs deze weg van harte gefeliciteerd.

5 Kinderen van de Koetsveldschool lopen de City Pier City loop 2009 De Koetsveldschool is dé school voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. De kinderen leren gewoon lezen, rekenen en schrijven, maar leren ook om samen te werken en samen te leven. Ons onderwijs is gewoon waar het gewoon kan en alleen speciaal waar dat nodig is. Het motto van de Koetsveldschool is: Zie de talenten. Zie de talenten kan ditmaal letterlijk genomen worden. Na 8 trainingen met onze bijzondere leerlingen liepen we mee met de City Pier City loop. Onze eerste leerling die over de finish kwam, zette een tijd neer die maar 1 minuut langzamer was dan de winnaar van de 5 km! Zien? cpc.westonline.nl/actie/cpcloop2009 Column van juf Carline: Trots Vorige week was het op onze school Kijkavond. Dat houdt in: 2 weken lang werkt de hele school aan hetzelfde project en tijdens de Kijkavond mogen papa s, mama s, broers, zussen, opa s en oma s en wie dan ook in de school naar alles komen kijken. In elk lokaal was er een spelletje te doen. Het thema dit jaar was Water. Hieraan hadden we een goed doel gekoppeld, nl. Unicef. Zij hebben een project lopen wat ook kinderen aanspreekt: Schoon water voor elk kind. Hoewel het voor kleuters een ver-van-mijn-bed-thema lijkt te zijn, kunnen ook zij zich daarin goed inleven. Mijn klas werkte over water in huis. Waar komt het water vandaan en waar gaat het naartoe? De poppenhoek veranderde in een heuse badkamer en in de knutselles maakten we onder andere een wc-bril, compleet met een papier-maché drolletje erin. Vooral dat laatste was voor mijn kinderen toch wel het hoogtepunt. Want ja, wanneer mag je nu eens gewoon zo vaak poep achter elkaar zeggen en er vrij over praten? Andere groepen praatten over vissen, boten, de watercyclus en de dammen en dijken in ons land. Er werden excursies ondernomen naar de waterkering in Hoek van Holland, maar ook naar de molen in de buurt. En mijn klas ging natuurlijk naar...de wc! (we zijn de hele school doorgegaan hoor, alle waterpunten hebben we gevonden) Hoewel we het allemaal druk hebben met onze groepen en het schrijven van handelingsplannen voor het een en het ander, het gewone lesgeven, het doornemen en weer herhalen van de stof is het bijzonder mooi om te zien dat er toch veel tijd vrijgemaakt

6 kan worden voor een project en dat juf, meester en kind er helemaal voor gaan! Met onze actie; de collecte, verkoop van waterflesjes en andere kleine dingen om te eten, hebben we uiteindelijk ruim 1100 euro opgehaald voor Unicef. Een mooie bijdrage voor hopelijk nieuwe waterputten ergens ver weg en bovenal het besef bij onze leerlingen dat het water uit de kraan niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt! Carline van der Harg, leerkracht De Voorde Dienst Ambulante Begeleiding De Voorde In de nieuwsbrief van november 2008 heeft u kunnen lezen hoe op 29 oktober 2008 het nieuwe schoolgebouw van de Voorde op de Bazuinlaan na een ingrijpende renovatie feestelijk is geopend. De Voorde is een cluster 2 school voor speciaal onderwijs voor kinderen met een auditieve en / of communicatieve beperking. In deze nieuwsbrief een nadere kennismaking met de dienst Ambulante Begeleiding van de Voorde. Wie voeren de ambulante begeleiding uit op de Voorde? Het team bestaat momenteel uit 13 ambulante begeleiders die opgeleid en gespecialiseerd zijn in het begeleiden van leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in het regulier onderwijs. Samen bieden zij aan zo n 150 leerlingen ondersteuning op zo n 100 verschillende scholen voor (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio. Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is een flexibele vorm van onderwijskundige dienstverlening die leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking gespecialiseerde ondersteuning biedt. Voor wie? Het gaat om begeleiding aan Slechthorende leerlingen Leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij problemen in de communicatie voorop staan

7 Welk doel? Het doel van ambulante begeleiding is het optimaal laten functioneren van leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking op een gewone school in hun eigen omgeving. Welke vormen van ambulante begeleiding zijn er? Er zijn 3 vormen van ambulante begeleiding: - ambulante begeleiding in het kader van de rugzak (RAB) - terugplaatsingsbegeleiding - preventieve ambulante begeleiding Veel collega-scholen zijn al bekend met de Rugzakbegeleiding of de Terugplaatsingsbegeleiding vanuit de Voorde. In deze nieuwsbrief willen we vooral de mogelijkheden in het kader van de Preventieve Ambulante Begeleiding onder de aandacht brengen. Wat is preventieve ambulante begeleiding? Kort gezegd is dit het geven van onderwijskundige begeleiding, ondersteuning en advies vanuit de expertise van het cluster-2-onderwijs (auditieve en communicatieve beperkingen). Welk doel? Het overdragen van deskundigheid over het onderwijs aan slechthorende leerlingen, leerlingen met spraak- en/of taalproblemen en leerlingen met stoornissen vallend binnen het autistisch spectrum. Het kan daarbij gaan om vragen over individuele leerlingen met auditieve en/of communicatie problemen die (nog) geen indicatie hebben. Ook voor meer algemene vragen, gericht op het vergroten van de deskundigheid op genoemde gebieden kan de preventieve ambulante begeleiding worden ingezet. Wie kunnen preventieve ambulante begeleiding aanvragen? Leerkrachten, docenten, intern begeleiders (IB ers) uit het primair en voortgezet onderwijs, IB-platforms, remedial teachers, logopedisten, teams, verwijzers, samenwerkingsverbanden, enz. Kortom: een ieder die een onderwijskundige hulpvraag heeft aan het speciaal onderwijs van cluster 2. Wat kan preventieve ambulante begeleiding betekenen voor het vroegtijdig signaleren van spraak-taalproblemen?

8 Voor het leren van de taal is de leeftijd van 0 tot 7 jaar de belangrijkste periode. In geen enkele andere periode zal een mens de taal zo gemakkelijk leren. Bij de meeste jonge kinderen verloopt de taalontwikkeling zonder problemen. In sommige gevallen echter roept de taalontwikkeling op jonge leeftijd al vragen op. Ook peuterspeelzalen, voorscholen en kinderdagverblijven kunnen met vragen rond de taalontwikkeling van jonge kinderen terecht bij de Dienst Ambulante Begeleiding. Het kan gaan om vragen over de spraak-taalontwikkeling van individuele kinderen, maar ook het geven van voorlichtingen aan peuterleidsters is in het kader van preventieve ambulante begeleiding is mogelijk. Hoe aanvragen? Voor alle (PAB) vragen kunt u terecht bij de helpdesk van de dienst Ambulante Begeleiding. Hoe aanvragen? Voor alle (PAB) vragen kunt u terecht bij de helpdesk van de dienst Ambulante Begeleiding. De helpdesk is iedere dinsdag, donderdag en vrijdag uur telefonisch bereikbaar ( ). U wordt dan persoonlijk te woord gestaan door Anneke Vijfvinkel, helpdeskmedewerker. De helpdesk is elke dag via het adres: bereikbaar. Wat kan preventieve ambulante begeleiding inhouden? Als een vraag niet direct telefonisch kan worden beantwoord, volgt in overleg met de helpdeskmedewerker een verder traject dat, afhankelijk van de vraag, kan bestaan uit: - een éénmalige consultatie door een ambulant begeleider op school over een leerling; - een dossieranalyse met advies over een verder te volgen traject of in te zetten hulp; - een kortdurende begeleiding door een ambulant begeleider; - advies en/of informatie over een verder in te zetten verwijstraject voor een leerling; - deskundigheidsbevordering van leerkrachten/schoolteams in de vorm van een éénmalige presentatie, een workshop of een voorlichtingsbijeenkomst. Meer weten? Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of wilt u meer weten over de dienst dan kunt u contact opnemen met Anneke Vijfvinkel Helpdeskmedewerker Dienst Ambulante Begeleiding de Voorde Joke Koudenburg

9 Coördinator Dienst Ambulante Begeleiding de Voorde telefoon Vragen voor de helpdesk of de inzet van preventieve ambulante begeleiding? Telefonisch iedere dinsdag/donderdag/vrijdag van uur. Playing for Success binnenkort in Den Haag ADO Den Haag opent binnenkort een Playing for Success leercentrum. In samenwerking met de Haagse schoolbesturen wordt vormgegeven aan dit Britse leerconcept dat uiterst succesvol is bij de aanpak van onderpresterende kinderen. Playing for Success maakt gebruik van de aantrekkingskracht van het betaald voetbal. Het stadion, het topsportklimaat en het succes van de voetballers dragen allemaal bij aan een omgeving die kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere leerprestaties. Playing for Success noemt dat: Leren met een WOWfactor. Leerlingen volgen onder intensieve begeleiding tien weken lang één middag per week een programma dat bestaat uit activiteiten als het maken van een wedstrijdverslag, het berekenen van de oppervlakte van het voetbalveld of het interviewen van een speler: opdrachten die aan het stadion en het voetbal zijn gerelateerd en bijdragen aan de taal- en rekenontwikkeling en de computervaardigheden van leerlingen. Playing for Success heeft zich in Engeland ruimschoots bewezen. Het leerconcept wordt daar sinds 1997 in praktijk gebracht. Brits onderzoek wijst uit dat leerlingen een half tot anderhalf jaar leerachterstand kunnen inlopen. Unieke resultaten, vindt projectmanager Irene de Kort van KPC Groep. De bereidheid van onderwijspartijen, gemeentelijke instellingen en betaald voetbalorganisaties om aan het project in Nederland mee te doen, is dan ook groot. Het gaat om lokale initiatieven die door KPC groep worden begeleid en gemonitord. De resultaten in Engeland bieden immers geen garantie voor het succes van Playing for Success in Nederland. FC Zwolle heeft de primeur. Daar is de eerste groep leerlingen inmiddels aan de slag. PSV, Vitesse en ADO Den Haag openen in de komende maanden een leercentrum. De komende jaren hoopt KPC Groep alle betaald voetbalorganisaties voor het project te interesseren.

10 Irene de Kort: Als dat lukt, kunnen we jaarlijks zo n onderpresterende leerlingen helpen. Via deze nieuwsbrief worden jullie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Namens SCOH neemt Danielle Ames deel aan de ontwikkeling van dit initiatief. Voor meer informatie over Playing for Success en KPC groep kijk op en op Danielle Ames, beleidsmedewerker onderwijs Bliksemactie Tarzan Op woensdagochtend werden wij verrast door het SCOH met een wel heel speciale actie namelijk 100 gratis kaartjes voor Tarzan! Als je voor een bepaalde tijd een mail terugstuurde naar het stafbureau, kon je 2 kaartjes winnen. Het bericht ging als een lopend vuurtje door de school en al snel kregen veel mensen bericht terug dat ze gewonnen hadden. Zo kwam het dat die avond een hele delegatie van basisschool De Vliermeent kon genieten van een fantastisch spektakel in het Circustheater in Scheveningen! Wat een voorstelling, wat een show geweldig! Wie nog niet naar de musical is geweest, raden wij aan te gaan nu het nog kan, het is werkelijk overweldigend. Joop van den Ende heeft dit keer werkelijk alles uit de kast gehaald om de show nog grootser en nog mooier te maken. Die avond hebben wij ons echt even begeven in de jungle van Afrika. Een enorme donderslag en bliksem kondigden het begin aan van een voorstelling, waar iedereen met open mond en ademloos van heeft genoten. Overal om je heen slingerden de apen, ze kwamen uit het plafond, via de zijkant, je wist niet waar je kijken moest. Grote vlinders vlogen over het publiek en een enorme spin sierde het podium. Zowel de zang als de dans was geweldig en heel afwisselend, dan weer een heel gevoelig of romantisch nummer, waar sommigen een traantje wegpinkte, dan weer een knallend en bruisend nummer waar iedereen kon meeklappen. Kortom, een musical waar jong en oud van kan genieten en waar wij als team van De Vliermeent zeker van genoten hebben, wat een verassing op de woensdagmorgen bedankt!!!! Mircha Abels, basisschool De Vliermeent

11 Juist op het moment dat ik met een collega achter de computer zat om haar berekening van compensatieverlof te bekijken, verscheen onder in beeld een berichtje van Petra Bronkhorst: 100 vrijkaarten voor musical Tarzan. Mijn collega vond dit ineens veel belangrijker dan haar eventuele compensatieverlof. Ik heb het bericht direct doorgestuurd naar alle collega s en de collega die bij mij zat naar haar lokaal gestuurd om te reageren. Omdat niet iedereen direct zijn mail leest ben ik toen snel alle groepen langs gegaan om te zeggen dat men even op de mail moest kijken. Lessen werden direct stil gelegd, collega s gingen met elkaar in overleg, afspraken werden gemaakt en er werd natuurlijk direct terugg d naar het Stafbureau. Binnen een kwartier had Petra een flink aantal aanvragen van De Vliermeent binnen. En weer een kwartier later hadden al die collega s een berichtje terug ontvangen met de felicitaties dat ze ingeloot waren voor twee vrijkaartjes voor de musical Tarzan op diezelfde avond. De kaarten konden s middags afgehaald worden op het Stafbureau. Gelukkig waren de lessen inmiddels afgelopen, zodat iedereen zonder verbaasde kinderen druk, enthousiast en opgewonden kon zijn over de verkregen kaarten. Wederom werden er afspraken gemaakt over het ophalen van de kaarten, over een gezamenlijk transport naar het Circustheater en over de plek en de tijd om te verzamelen. Kortom, een plotseling enerverend einde van een doorgaans rustige woensdagmorgen Kees van Venetië, basisschool De Vliermeent Kindermusical Het Geschenk Haagse Kerkendag, 21 juni 2009 Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud, die het leuk lijkt om mee te spelen in een musical, verzorgt theatergroep De Vliegende Speeldoos in samenwerking met het jeugdwerk van Stek voor stad en kerk - op de Haagse Kerkendag een flitsend programma waarbij een hele groep kinderen in één dag een musical instudeert. De musical heet Het Geschenk en heeft als thema het Bijbelverhaal over Naäman. De musical wordt in één dag ingestudeerd onder begeleiding van echte acteurs, zangers en dansers. Iedereen die meedoet, speelt een belangrijke rol in de musical. Aan het eind van de dag zorgen de kinderen samen met de Vliegende Speeldoos voor een spetterende voorstelling. Op een groot podium én natuurlijk voor een écht publiek. Alle ouders, verzorgers, broertjes en zusjes, opa s en oma s, ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom om te komen kijken naar Het Geschenk.

12 De musical wordt geoefend en opgevoerd in het kader van de Haagse Kerkendag in en rondom de Nieuwe Kerk, Spui 175, in Den Haag. De dag begint om uur voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen van groep 1 en 2 worden om verwacht. De voorstelling begint om en zal tot ca duren. Opgave voor 25 mei. Deelname is gratis. Voor informatie bellen of mailen met Sietske Nieboer, Stek Jeugdwerk: , SCOH Volleybaltoernooi Het jaarlijks terugkerende volleybaltoernooi staat weer gepland. Woensdag 27 mei aanstaande zal het toernooi in Ockenburg worden georganiseerd door Het Mozaiek. Het beloofd wederom een gezellige en sportieve middag te worden. De inschrijfformulieren zijn via de mail naar de scholen gestuurd. Graag voor 30 april de teams aanmelden. Voor informatie en aanmelding: Website over ouderbetrokkenheid in Den Haag Een goede samenwerking tussen ouders en scholen vergroot de ontwikkelingskansen van het kind. Betrokken ouders, zowel op school als thuis, zijn dus ontzettend belangrijk. Reden voor de gemeente om het vergroten van ouderbetrokkenheid op Haagse scholen te stimuleren en diverse projecten te subsidiëren. Speciaal voor Haagse scholen is er een nieuwe website: Op deze website vindt u meer informatie over ouderbetrokkenheid, verschillende projecten die lopen en interessante links. Daarnaast is er een besloten gedeelte voor leerkrachten en scholen om ervaringen te delen en informatie uit te wisselen.

MarenlandMagazine no. 2

MarenlandMagazine no. 2 Marenland Magazine no. 2 MarenlandMagazine no. 2 Eerste jaargang december 2012 In dit nummer: Positieve benadering van gedrag Programma Fonemisch Bewustzijn Bestuur over verleden en toekomst van Marenland

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

"Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. "Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd." Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater (1875-1961) Ralph

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de

Ben jij klaar voor de 4 SCHOLING Els, Karin en Nathalie hadden al jarenlange ervaring in de jeugdzorg toen ze ambulant hulpverlener werden. Ze praten over veranderen, meebewegen, werkdruk, persoonlijke groei en de toekomst.

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Jaargang 1 Nummer 1 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Spoedeisende zorg brengt direct

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie